Docstoc

CERERE DE REZILIERE A CONTRACTULUI persoane fizice Subsemnatul a……………………… …………………………………………………… cu domiciliul in

Document Sample
CERERE DE REZILIERE A CONTRACTULUI persoane fizice Subsemnatul a……………………… …………………………………………………… cu domiciliul in Powered By Docstoc
					                 CERERE DE REZILIERE A CONTRACTULUI
                      persoane fizice


Subsemnatul/ a……………………… …………………………………………………….., cu domiciliul in
localitatea………………….., str……………………………, nr………, bl………., sc………., ap………
telefon/ fax…………………………………………, e-mail…………………………………………, client
al SC APA NOVA Ploiesti SRL, solicit rezilierea contractului de:

    □ alimentare cu apa
    □ alimentare cu apa si preluare ape uzate
    □ preluare ape uzate.
pentru imobilul situat in Ploiesti str………………………………………..………………., nr…………
Indexul contorului cunoscut fiind si de noul proprietar, la data de …………...… a fost de ………..mc.
Precizez ca acest contract va fi preluat de ………………………………...………………………………,
telefon / fax ………………………...........……...…,e-mail………………….………………………………,
care este succesorul in drepturi asupra imobilului de la adresa sus mentionata.


Anexez urmatoarele acte doveditoare ale instrainarii spatiului:

    □ contract de vanzare – cumparare;
    □ contract de inchiriere;
    □ alte documente:
Data                                           Semnatura

RPF – MO– SCL – 01-02 Versiunea 5                                 mai 2011

    APA NOVA Ploiesti, societate cu raspundere limitata
    Bobâlna nr. 10, 100330 Ploiesti, România
    Tel.: +40 (0)244-40.76.30, Fax: +40 (0)244-59 15 60; Apel gratuit: 0800.800.923
    www. apanova-ploiesti.ro; e-mail: clienti@apanova-ploiesti.ro
    Capital social: 7.110.580 lei, C.I.F. RO 13102711

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1073
posted:7/19/2011
language:Romanian
pages:1
Description: Reziliere Contract document sample