Proposal Lawatan Rumah Anak Yatim

Document Sample
Proposal Lawatan Rumah Anak Yatim Powered By Docstoc
					        LATAR DIRI
        [1994-2009]


      ANUAR BIN PUTEH


JABATAN PENGAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN
     FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
   UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
                                            1

                 CURRICULUM VITEA

                     LATAR DIRI

Nama             :   Anuar bin Puteh.

Tarikh dan Tempat lahir    :   30 November 1970 / Jerantut, Pahang.

Kewarganegaraan        :   Malaysia.

Status diri          :   Berkahwin.

Alamat Surat-menyurat     :   No. 77, Jalan 3/23, Seksyen Tiga Tambahan,
                   43650 Bandar Baru Bangi, Selangor.

Telefon (Pejabat / Rumah)   :   03-89213154(P)/03-89263109(R)/013-3496163(HP)

Pekerjaan sekarang      :   Pensyarah Universiti DS 45

Pendidikan Formal/Kelulusan     :

Bil.   Sekolah / Institusi Pengajian         Kelulusan       Tahun
 1. Sekolah Kebangsaan Kg. Gintong,      Sijil Tamat Darjah 6     1977-1982
   Jerantut, Pahang.
 2. Sekolah Menengah Agama Pulau        Sijil Rendah Pelajaran    1983-1987
   Tawar, Jerantut, Pahang          Sijil Pelajaran Malaysia
                        Sijil Menengah Agama
3.   Sekolah Tinggi Agama Sultan Abu     Sijil Tinggi Persekolahan  1988-1989
    Bakar, Pekan, Pahang          Malaysia
4.   Jabatan Pengajian Dakwah dan      Sarjana muda Pengajian    1990-1994
    Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam,  Islam
    Universiti Kebangsaan Malaysia.
5.   Jabatan Pengajian Dakwah dan      Sarjana Pengajian Islam   1996-1999
    Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam,
    Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hadiah / Anugerah :

Bil.             Penganugerahan                 Tahun
 1.  Anugerah Fakulti                            2001
 2.  Anugerah Perkhidmatan Cemerlang                    2004
 3.  Anugerah Fakulti                            2004
 4.  Pemenang Ketiga Anugerah Penerbitan Kategori Buku Suntingan      2005
    sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan Fakulti Pengajian
    Islam 2005. Buku suntingan bertajuk : “Dakwah dalam Perspektif
    Sosio budaya Malaysia – Indonesia
5.   Anjakan Gaji                              2006
6.   Anugerah Khidmat Masyarakat Fakulti Pengajian Islam          2007
                                         2

Sejarah kerjaya :

Bil.            Pengalaman kerjaya           Tahun
 1. Guru Sandaran Tidak Terlatih di Sekolah Kebangsaan     Jan-Mei 1990
   Chebong Jerantut, Pahang.
 2. Guru Sandaran Tidak Terlatih di Sekolah Kebangsaan Kuala  Mac-Mei 1993
   Tembeling, Jerantut, Pahang.
 3. Tutor di Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti  19 Sept. 1994-
   Pengajian Islam, UKM.                    8 Nov. 1998
 4. Pensyarah di Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan,    18 Nov. 1999-
   Fakulti Pengajian Islam, UKM.                sekarang


           A. PENGARAHAN DAN PENDIDIKAN

1. Senarai kursus yang pernah dan sedang diajar

Bil.  Kod kursus         Nama kursus           Tahun
 1.         Penyeliaan / Penasihatan Akademik       2000-2008
    PE2433   Ilmu Organisasi Dakwah
    PE3463   Dakwah dan Pembangunan             -2000-
    PM1942   Dakwah dan Pembangunan (Liberal)
2.   PE2433   Ilmu Organisasi Dakwah
    PM2043   Ilmu Organisasi Dakwah (Setara)
    PY1232   Kepimpinan dan Pengurusan Islam (PJJ)      -2001-
    PE3463   Dakwah dan Pembangunan
    PM1942   Dakwah dan Pembangunan (Liberal)
3.   PM2043   Ilmu Organisasi Dakwah
    PE2433   Ilmu Organisasi Dakwah (Setara)
    PM2032   Pembangunan Islam dan Perubahan Sosio      -2002-
          Budaya
    PM1942   Dakwah dan Pembangunan (Liberal)
4.   PM3313   Bimbingan Saudara Baru
    PM2043   Ilmu Organisasi Dakwah             -2003-
    PY1232   Kepimpinan dan Pengurusan Islam
5.   PM3313   Bimbingan Saudara Baru
    PY1232   Kepimpinan dan Pengurusan Islam
    HD1021   Pengurusan Masjid II              -2004-
    PY1222   Metodologi Dakwah
6.   PM2043   Ilmu Organisasi Dakwah
    PY1232   Kepimpinan dan Pengurusan Islam
    HD1011   Pengurusan Masjid I               -2005-
    PM3313   Bimbingan Saudara Baru
7.   PY1232   Kepimpinan dan Pengurusan Islam
    HD1021   Pengurusan Masjid II
    PM3313   Bimbingan Saudara Baru             -2006-
    PM2043   Ilmu Organisasi Dakwah
8.   PM3313   Bimbingan Saudara Baru
    PM2043   Ilmu Organisasi Dakwah             -2007-
    PY1232   Kepimpinan dan Pengurusan Islam
                                           3


9      PM3313   Bimbingan Saudara Baru
      PM2043   Ilmu Organisasi Dakwah              -2008-
      PY1232   Kepimpinan dan Pengurusan Islam
10     PM3313   Bimbingan Saudara Baru
      PM2043   Ilmu Organisasi Dakwah              -2009-
      PY1232   Kepimpinan dan Pengurusan Islam


2. Senarai beban pengajaran mengikut sesi.

   Sesi       Kod/Judul kursus    Peringkat  Jum.  Jumlaj   Bil.
                        kursus   jam/m  jam/se   pelajar
                             inggu  mester
1994/1995
Semester II   PZ1962 Dakwah Islamiah I    Fakulti   6   84      95
 [Tutorial]
1995/1996
Semester I   PZ2832 Dakwah Islamiah II    Fakulti   6   84      80
 [Tutorial]

Semester II   PZ1962 Dakwah Islamiah I    Fakulti   6   84      81
 [Tutorial]
1996/1997
Semester I   PZ1962 Dakwah Islamiah I    Fakulti   6   84      80
 [Tutorial]

Semester II   Cuti belajar (Sarjana)       -    -    -      -
1997/1998
Semester I   Cuti belajar (Sarjana)       -    -    -      -

Semester II   Cuti belajar (Sarjana)       -    -    -      -
1998/1999
Semester I   Cuti belajar (Sarjana)       -    -    -      -

Semester II   PZ1962 Dakwah Islamiah I    Fakulti   6   84      90
 [Tutorial]
1999/2000
Semester I   PE1433 Pengantar Kepimpinan   Fakulti   6   84      87
 [Tutorial]   Islam

        PE1453 Masyarakat Islam     Fakulti   4   56      75

Semester II   PE2523 Metodologi Dakwah :   Fakulti   3   42      42
 [Tutorial]   Teori dan Praktik

        PE1423 Jihad : Teori dan    Fakulti   6   84      85
        Pelaksanaan

        PZ1243 Dakwah Islamiah     Fakulti   3   42      50
                                4


2000/2001
Semester I  PE2433 Ilmu Organisasi  Fakulti  2  28  22
 [Kuliah]   Dakwah

 [Tutorial]  PE2433 Ilmu Organisasi  Fakulti  2  28  22
       Dakwah

 [Tutorial]  PZ1243 Dakwah Islamiah  Fakulti  7  98  115

Semester II  PE3463 Dakwah dan    Fakulti  2  28  36
 [Kuliah]  Pembangunan

 [Tutorial]  PE3463 Dakwah dan    Fakulti  3  42  36
       Pembangunan

 [Kuliah]  PM1942 Dakwah dan    Fakulti  1  14  75
       Pembangunan (Liberal)

       PM1942 Dakwah dan    Fakulti  5  70  75
       Pembangunan (Liberal)
2001/2002
Semester I  PE2433 Ilmu Organisasi  Fakulti  2  28  16
 [Kuliah]   Dakwah (Setara)

 [Tutorial]  PE2433 Ilmu Organisasi  Fakulti  1  14  16
       Dakwah (Setara)

 [Kuliah]  PM2043 Ilmu Organisasi  Fakulti  2  28  36
       Dakwah

 [Tutorial]  PM2043 Ilmu Organisasi  Fakulti  3  42  36
       Dakwah

 [Kuliah]  PY1232 Kepimpinan dan   PJJ   -  18  66
       Pengurusan Islam

 [Tutorial]  PE3413 Dakwah Islamiah  Fakulti  5  70  85
       kepada Non-Muslim

Semester II  PE3463 Dakwah dan    Fakulti  2  28  41
 [Kuliah]  Pembangunan

 [Tutorial]  PE3463 Dakwah dan    Fakulti  3  42  41
       Pembangunan

 [Kuliah]  PM1942 Dakwah dan    Fakulti  1  14  30
       Pembangunan (Liberal)

 [Tutorial]  PM1942 Dakwah dan    Fakulti  2  28  30
       Pembangunan (Liberal)
                                  5


 [Kuliah]  PY1232 Kepimpinan dan     PJJ   -  24  122
       Pengurusan Islam

 [Tutorial]  PY1232 Kepimpinan dan    Fakulti  4  56  60
       Pengurusan Islam
2002/2003
Semester I  PM2043 Ilmu Organisasi    Fakulti  2  28  30
 [Kuliah]   Dakwah

 [Tutorial]  PM2043 Ilmu Organisasi    Fakulti  3  42  30
       Dakwah

 [Kuliah]  PM2032 Pembangunan Islam   Fakulti  1  14  71
       dan Perubahan Sosio Budaya

 [Tutorial]  PM2032 Pembangunan Islam   Fakulti  5  70  71
       dan Perubahan Sosio Budaya

Semester II  PM1942 Dakwah dan      Fakulti  1  14  50
 [Kuliah]  Pembangunan (Liberal)

 [Tutorial]  PM1942 Dakwah dan      Fakulti  4  56  50
       Pembangunan (Liberal)

 [Kuliah]  PM3313 Bimbingan Saudara   Fakulti  2  28  38
       Baru

 [Tutorial]  PM3313 Bimbingan Saudara   Fakulti  3  42  38
       Baru
2003/2004
Semester I  PM2043 Ilmu Organisasi    Fakulti  2  28  36
 [Kuliah]   Dakwah

 [Tutorial]  PM2043 Ilmu Organisasi    Fakulti  3  42  36
       Dakwah

 [Kuliah]  PY1232 Kepimpinan dan    Fakulti  1  14  150
       Pengurusan Islam

 [Tutorial]  PY1232 Kepimpinan dan    Fakulti  5  70  75
       Pengurusan Islam

Semester II  PM3313 Bimbingan Saudara   Fakulti  2  28  36
 [Kuliah]  Baru

 [Tutorial]  PM3313 Bimbingan Saudara   Fakulti  3  42  36
       Baru

 [Kuliah]  PY1232 Kepimpinan dan    Fakulti  1  14  250
       Pengurusan Islam
                                    6


 [Tutorial]  PY1232 Kepimpinan dan     Fakulti  6  84  90
       Pengurusan Islam
2004/2005
Semester I  PM2043 Ilmu Organisasi     Fakulti  2  28  36
 [Kuliah]   Dakwah

 [Tutorial]  PM2043 Ilmu Organisasi     Fakulti  3  42  36
       Dakwah

 [Kuliah]  PY1232 Kepimpinan dan     Fakulti  1  14  250
       Pengurusan Islam

 [Tutorial]  PY1232 Kepimpinan dan     Fakulti  5  70  75
       Pengurusan Islam

Semester II  PM3313 Bimbingan Saudara    Fakulti  2  28  26
 [Kuliah]  Baru

 [Tutorial]  PM3313 Bimbingan Saudara    Fakulti  2  28  26
       Baru

 [Kuliah]  PY1232 Kepimpinan dan     Fakulti  1  14  280
       Pengurusan Islam

 [Tutorial]  PY1232 Kepimpinan dan     Fakulti  6  84  90
       Pengurusan Islam

 [Kuliah]  PY1222 Metodologi Dakwah   Eksekutif  4  4  43

 [Kuliah]  HD1021 Pengurusan Masjid II  Pusat Ko-  2  14  196
                      Kurikulum
2005/2006
Semester I  PM2043 Ilmu Organisasi     Fakulti  2  28  36
 [Kuliah]   Dakwah

 [Tutorial]  PM2043 Ilmu Organisasi     Fakulti  3  42  36
       Dakwah

 [Kuliah]  PY1232 Kepimpinan dan     Fakulti  1  14  250
       Pengurusan Islam

 [Tutorial]  PY1232 Kepimpinan dan     Fakulti  5  70  75
       Pengurusan Islam

 [Kuliah]  HD1022 Pengurusan Masjid I  Pusat Ko-  2  14  200
                      Kurikulum

Semester II  PM3313 Bimbingan Saudara    Fakulti  2  28  32
 [Kuliah]  Baru
                                    7


 [Tutorial]  PM3313 Bimbingan Saudara    Fakulti  2  28  32
       Baru

 [Kuliah]  PY1232 Kepimpinan dan     Fakulti  1  14  250
       Pengurusan Islam

 [Tutorial]  PY1232 Kepimpinan dan     Fakulti  6  84  90
       Pengurusan Islam

 [Kuliah]  PY1232 Kepimpinan dan     Eksekutif  2  10  100
       Pengurusan Islam

 [Kuliah]  HD1021 Pengurusan Masjid II  Pusat Ko-  2  24  200
                      Kurikulum
2006/2007
Semester I  PM2043 Ilmu Organisasi     Fakulti  2  28  36
 [Kuliah]   Dakwah

 [Tutorial]  PM2043 Ilmu Organisasi     Fakulti  3  42  36
       Dakwah

 [Kuliah]  PY1232 Kepimpinan dan     Fakulti  1  14  250
       Pengurusan Islam

 [Tutorial]  PY1232 Kepimpinan dan     Fakulti  5  70  75
       Pengurusan Islam

 [Kuliah]  PY1232 Kepimpinan dan     Pengajian  4  8  208
       Pengurusan Islam       b’terusan

 [Kuliah]  HD1011 Pengurusan Masjid I  Pusat Ko-  2  14  200
                      Kurikulum

Semester II  PM3313 Bimbingan Saudara    Fakulti  2  28  32
 [Kuliah]  Baru

 [Tutorial]  PM3313 Bimbingan Saudara    Fakulti  2  28  32
       Baru

 [Kuliah]  PY1232 Kepimpinan dan     Fakulti  1  14  250
       Pengurusan Islam

 [Tutorial]  PY1232 Kepimpinan dan     Fakulti  6  84  90
       Pengurusan Islam

 [Kuliah]  PY1232 Kepimpinan dan     Eksekutif  2  10  200
       Pengurusan Islam
2007/2008
Semester I  PM2043 Ilmu Organisasi     Fakulti  2  28  30
 [Kuliah]   Dakwah
                                    8 [Tutorial]  PM2043 Ilmu Organisasi     Fakulti  3  42  30
       Dakwah

 [Kuliah]  PY1232 Kepimpinan dan      Fakulti  1  14  250
       Pengurusan Islam

 [Tutorial]  PY1232 Kepimpinan dan      Fakulti  5  70  75
       Pengurusan Islam

 [Kuliah]  PY1232 Kepimpinan dan     Pengajian  4  8  208
       Pengurusan Islam        b’terusan


Semester II  PM3313 Bimbingan Saudara    Fakulti  2  28  32
 [Kuliah]  Baru

 [Tutorial]  PM3313 Bimbingan Saudara    Fakulti  2  28  32
       Baru

 [Kuliah]  PY1232 Kepimpinan dan      Fakulti  1  14  250
       Pengurusan Islam

 [Tutorial]  PY1232 Kepimpinan dan      Fakulti  6  84  90
       Pengurusan Islam

 [Kuliah]  PY1232 Kepimpinan dan     Eksekutif  -  -  200
       Pengurusan Islam

 [Kuliah]  PM2012 Ilmu Pidato dan Debat  Pengajian  -  -  35
                       b’terusan
2008/2009
Semester I  PM2043 Ilmu Organisasi     Fakulti  2  28  30
 [Kuliah]   Dakwah

 [Tutorial]  PM2043 Ilmu Organisasi     Fakulti  3  42  30
       Dakwah

 [Kuliah]  PY1232 Kepimpinan dan      Fakulti  1  14  203
       Pengurusan Islam

 [Tutorial]  PY1232 Kepimpinan dan      Fakulti  5  70  75
       Pengurusan Islam

 [Kuliah]  PY1232 Kepimpinan dan     Pengajian  4  8  483
       Pengurusan Islam        b’terusan


Semester II  PM3313 Bimbingan Saudara    Fakulti  2  28  29
 [Kuliah]  Baru
                                            9


 [Tutorial]  PM3313 Bimbingan Saudara       Fakulti    2   28    29
        Baru

   [Kuliah]  PY1232 Kepimpinan dan        Fakulti    1   14   180
        Pengurusan Islam

 [Tutorial]  PY1232 Kepimpinan dan        Fakulti    5   70    75
        Pengurusan Islam3. Senarai Tesis / Disertasi / Latihan Ilmiah yang Telah dan Sedang diselia.

Pascasiswazah :

Bil.   Tajuk Tesis peringkat    Nama pelajar       Status  Tahun  Status
         Sarjana                    selia
1.   Pemahaman Islam di     Shakirah binti Mohd.    Sendiri  2000-  Lulus
    kalangan Saudara Kita di  Anuar [P17477]            2002
    Jabatan Agama Islam
    Pulau Pinang.
2.   Modul Bimbingan      Rosmani binti        Sendiri  2002-  Lulus
    Saudara Baru : Kajian di  Hussin [P22520]            2004
    Jabatan Agama Islam
    Kelantan.
3.   Keberkesanan        Noraizan binti Abdul    Sendiri  2003  Sedang
    Pelaksanaan Kurikulum   Ghani [P23526]                 maju
    Bimbingan Saudara Baru
    di Jabatan Agama Islam
    Pahang.
4.   Keseragaman Program    Azizul Azra Abdul      Sendiri  2004  Sedang
    Bimbingan Saudara Baru   Razak [P27802]                 maju
    di Agensi-agensi Dakwah
    di Negeri Johor.
5.   Pendekatan Dakwah     Muhamad Amar bin      Sendiri  2004  Lulus
    terhadap Pekerja Remaja  Mahmad [P27802]
    Kilang Ingress
    Corporation Bhd. Nilai,
    Negeri Sembilan.
6.   Pendekatan Dakwah     Nik Rosmawati        Sendiri  2004  Sedang
    Keluar PERKIM dari     Yusoff [P27809]                maju
    tahun 1999 - 2004
 7   Saudara Baru di Negeri   Amar Sidique Mohd.     Sendiri  2009  Sedang
    Sembilan:Tinjauan     Amin [P42659]                 Maju
    Terhadap Dorongan dan
    Cabarannya
                                       10

Prasiswazah :

Bil.    Tajuk Projek Ilmiah       Nama pelajar    Tahun  Status
 1. Penerimaan Islam oleh        Azita binti Abdullah   2000  Lulus
   Masyarakat Cina : Satu Kajian   [A55181]
   Kes di Kampong Tirok, Kuala
   Terengganu, Terengganu.
 2. Sistem Pendidikan PERKIM dan    Easah Ibrahim      2000  Lulus
   Keberkesanannya terhadap      [A55199]
   Saudara Baru : Kajian Khusus di
   Kelantan Darul Naim.
 3. Peranan Wanita dalam Usaha     Siti Rafidah Hassan   2000  Lulus
   Penyebaran Dakwah Islamiah :    Basri [A55390]
   Tinjauan Khusus Wanita Jamaah
   Islah Malaysia (JIM)
 4. Pelaksanaan Sistem Muamalah     Nor Azian Mahyudin    2001  Lulus
   dan Pentadbiran Islam di      [A60657]
   Kalangan Kakitangan
   Perpustakaan Universiti Islam
   Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 5. Pelaksanaan Dakwah Bil Hal dan   Norjan Andul Muin    2001  Lulus
   Keberkesanannya Terhadap      [A61125]
   Golongan Pekerja : Kajian di
   Organisasi Dakwah Fitrah
   Perkasa Sdn. Bhd.
 6. Penerapan Nilai-nilai Murni di   Manisah Mustapha     2001  Lulus
   kalangan Pelatih-pelatih Pusat   {A65469]
   Serenti : Kajian Khusus di Pusat
   Serenti Wanita Kemumin,
   Pengkalan Chepa.
 7. Pemahaman Dakwah di kalangan    Ruhani Ismail [A65557]  2001  Lulus
   Masyarakat Kampong : Kajian
   Kes di Kampong Ayer Chanal,
   Tanah Merah, Kelantan.
 8. Remaja Sebagai Sasaran       Zarini Yusof [A65608]  2001  Lulus
   Dakwah : Bagaimana Kaedah
   Mendekatinya : Kajian Kes di
   Mukim Ketil.
 9. Pengurusan dan Pembelaan Hak    Muna Fahmi Mansor    2001  Lulus
   Anak-anak Yatim : Satu Kajian di  [A66077]
   Rumah Budi, Yan Kedah Darul
   Aman.
10. Kurikulum Pendidikan Saudara    Normohamad Khalim    2002  Lulus
   Baru : Kajian di Persatuan Cina  Miswan [A67795]
   Muslim Malaysia (MACMA)
11. Institut Latihan Islam Malaysia :  Mohamad Zabidi      2002  Lulus
   Kajian terhadap Pusat Pengajian  Kamaruddin [A67394]
   Pengurusan Hal Ehwal Islam
   dalam membentuk
   Profesionalisme Imam-imam.
                                       11


12.  Pembangungan Insan dalam      Fadzilah Mustapha    2002  Lulus
   Membentuk Sahsiah Para Belia :   [A72110]
   Kajian di Unit Kaunseling dan
   Kerohanian IKBN Dusun Tua,
   Hulu Langat, Selangor.
13.  Pandangan Peniaga-peniaga      Hasmida Saidi      2002  Lulus
   Cina terhadap Kepimpinan Islam   [A72130]
   di Kelantan.
14.  Perkahwinan Campur dan       Norazlina Saian     2002  Lulus
   Kesannya dari segi         [A72242]
   Pengahayatan Nilai-nilai Islam :
   Satu Kajian di Daerah Hulu
   Langat.
15.  Pengurusan dan Pengagihan      Zulkifli Hussin     2002  Lulus
   Zakat : Kajian di Majlis Agama   [A72357]
   Islam dan Adat Istiadat Melayu
   Terengganu (MAIDAM0
16.  Kepimpinan Tuan Haji        Mohammad Anizu Mat    2003  Lulus
   Hassanuddin bin Muhammad      Nor [A74112]
   dalam Kegiatan Dakwah di
   Temerluh, Pahang.
17.  Bimbingan Saudara Baru Cina di   Azizul Azra Abdul    2003  Lulus
   Johor : Kajian Kes di MACMA     Razak [A74079]
   Cawangan Johor.
18.  Metodologi Dakwah melalui      Norhud’in binti Danu @  2003  Lulus
   Aktiviti dan Kurikulum Saudara   Dadoo [A74131]
   Baru di Jabatan Agama Johor.
19.  Peranan JHEOA dalam         Aniza Aziz [A77651]   2003  Lulus
   membimbing Saudara Baru :
   Kajian di JHEOA Gua Musang,
   Kelantan.
20.  Kurikulum Bimbingan Saudara     Irdawani Zakaria     2003  Lulus
   Baru, Unit Saudara Kita, Majlis   [A77700]
   Agama Islam Melaka.
21.  Keberkesanan Modul : Satu      Muhamad Amar       2003  Lulus
   Kajian Kes di Fitrah Perkasa Sdn.  Mahmud [A77752]
   Bhd.
22.  Bimbingan al-Quran Saudara     Khaidir bin Othman    2004  Lulus
   Baru di Sabah : Kajian Kes di    [A77712]
   Jabatan Hal Ehwal Agama Islam
   Sabah.
23.  Kesan Perkahwinan Campur      Norizan binti Abdul   2004  Lulus
   dalam Meningkatkan Kefahaman    Wahab [A80493]
   islam Saudara Kita di Daerah
   Gombak, Selangor.
24.  Pengalaman Beragama Saudara     Nor Aisha binti     2004  Lulus
   Baru Sebelum dan Selepas      Hamzah [A82745]
   memeluk Islam : Kajian di
   PERKIM.
25.  Kesan Perkahwinan Campur      Siti Aisah binti Ali   2004  Lulus
                                       12


   terhadap Pemahaman Agama      [A82855]
   Islam di kalangan Saudara Baru :
   Kajian di Pusat Bimbingan dan
   Latihan Saudara Baru Sungai
   Petani, Kedah.
26.  Cabaran Wanita Bekerjaya      Zarinah binti Sezali   2004  Lulus
   Saudara Baru dalam         [A82913]
   Meningkatkan Kefahaman Islam :
   Kajian di Pejabat Agama Islam
   Daerah Sabak Bernam.
27.  Peranan Majlis Agama Islam dan   Salmah binti Yaacob    2004  Lulus
   Adat Istiadat Melayu Kelantan   [Y15245]-PJJ
   (MAIK) dalam mengagihkan
   Zakat kepada Saudara Baru.
28.  Gejala Samseng di Sekolah     Che Rohaizan Che     2004  Lulus
   Menengah : Kajian di Bandar    Shaffaii [Y15178]-PJJ
   Tanah Merah, Kelantan.
29.  Kefahaman Menutup Aurat di     Mohamad Husnin @     2004  Lulus
   kalangan Pelajar Perempuan :    husni bin Husin
   Satu Kajian di Sekolah       [Y15125]-PJJ
   Menengah Kebangsaan Padang
   Amat Pasir Putih, Kelantan.
30.  Pemahaman Konsep Bid’ah di     Mazlan bin Awang     2004  Lulus
   kalangan Masyarakat di       [Y15124]-PJJ
   Kemaman, Terengganu.
31.  Penguasaan al-Quran di       Norma binti Awang     2004  Lulus
   kalangan Murid Sekolah Rendah   [Y13756]-PJJ
   Tahap Dua : Kajian di Sekolah
   Kebangsaan Sultan Ismail I Kota
   Bharu, Kelantan.
32.  Keberkesanan Kurikulum       Wan Rosliza Wan      2004  Lulus
   Pendidikan Islam dalam       Mohammad [Y12807]-
   Membentuk Akhlak Murid : Kajian  PJJ
   di Sekolah Kebangsaan
   Pengkalan Nyireh, Besut,
   Terengganu.
33.  Keberkesanan Kaedaj Penulisan   Zainizan Hussain     2004  Lulus
   Jawi Baru di Sekolah Rendah :   [Y12817]-PJJ
   Kajian di Sekolah Kebangsaan
   Kelantan.
34.  Pengalaman Beragama di       Atiqah Wajihah binti   2005  Lulus
   kalangan Saudara Bru Cina :    Osman [A87598]
   Kajian di Pusat Bimbingan dan
   Latihan Saudara Baru, Sungai
   Petani Kedah (PUSBA).
35.  Cabaran Saudara Baru dari sudut  Rozlin binti Mat Hussin  2005  Lulus
   Bimbingan : Kaian di Institut   [A89981]
   Dakwah Islamiah PERKIM (IDIP),
   Pengkalan Chepa, Kota Bharu,
   Kelantan.
                                        13


36.  Kepentingan Kahwin Campur dan    Siti Rohani binti Yahya  2005  Lulus
   Pengaruhnya terhadap Dakwah :    [A90010]
   Kajian terhadap Saudara Baru
   Cina di Kuala Lumpur.
37.  Cabaran Saudara Baru Cina      Azlina binti Mohd Zait  2005  Lulus
   Terhadap Penerimaan Islam :     [A92215]
   Kajian di Negeri Johor.
38.  Peruntukan Zakat kepada       Noor Elyana Mohd.     2005  Lulus
   Saudara Baru : Kajian di Jabatan   Sikus [A97866]
   Agama Islam Selangor.
39.  Prosedur Pengislaman Saudara     Salwani Omar Baki     2006  Lulus
   Baru : Kajian di Negeri Perlis.   [A95629]
40.  Peruntukan Zakat dan Kebajikan    Mashriyah binti      2006  Lulus
   Saudara Baru di Negeri Kedah.    Shahabudin [A95514]
41.  Kefahaman dana Ajaran Amalan     Norazieah Mat Jaafar   2006  Lulus
   Islam kalangan Saudara Baru     [A95580]
   Masyarakat Siam di Kelantan :
   Kajian di Jabatan Hal Ehwal
   Agama Islam Kelantan.
42.  Konsep Budaya Kerja Total      Norazlin binti Mustapar  2006  Lulus
   Quality Management (TQM)       [A95403]
   dalam Pelaksanaannya dalam
   Organisasi : Kajian di Bank Islam
   Malaysia Berhad (BIMB), Bangi.
43.  Keberkesanan Kahwin Campur      Wan Rahman Wan      2006  Lulus
   dan Kahwin Sesama Saudara      Ahmad [A95678]
   Baru dalam Penghayatan Islam :
   Kajian di Jabatan Hal Ehwal
   Islam Kelantan.
44.  Pembinaan Da’i menerusi       Mohammad         2006  Lulus
   Kecemerlangan Pengurusan Diri :   Sharifuddin bin Din
   Kajian di al-Farabi Consultant    [A95287]
   and Management.
45.  Keberkesanan Kurikulum        Hafazah binti Ahamad   2007  Lulus
   Bimbingan Saudara Baru        Afandi [A100746]
   daripada aspek Pelaksanaan
   Ibadah Solat dan Puasa : Kajian
   di Daerah Mersing, Johor.
46.  Pendekatan Bimbingan Saudara     Syarifah Rokiah      2007  Lulus
   Baru : Kajian di Besut,       Samani binti Mahasan
   Terengganu              [A100870]
47.  Pengurusan Saudara Baru :      Iskandar Zulkarnain bin  2007  Lulus
   Kajian di Sarawak.          Arani [A100914]
48.  Pengurusan Agihan Zakat       Norhafizah binti Musa   2007  Lulus
   kepada Saudara Baru : Kajian di   [A100986]
   Daerah Pengkalan Hulu, Perak.
49.  Persepsi Masyarakat Cina Non-    Nur Athiroh Masyaa’il   2007  Lulus
   Muslim terhadap Saudara Baru     Tan @ Tan Ai Pao
   Cina : Kajian di Kajang, Selangor.  [A103797]
50.  Pengurusan Bimbingan Saudara     Mohd. Fazli bin      2007  Lulus.
                                         14


   Baru : Kajian di Darul Ukhuwwah, Hamidon [A103814]
   Johor.
51.  Masalah    Dan    Cabaran Nurul Ain Binti Sunif     2008  Lulus
   Pengurusan Kelas Bimbingan
                    [A104033]
   Saudara Baru: Satu Kajian Di
   Unit   Ukhuwah,    Bahagian
   Dakwah, Jabatan Agama Johor

52.  Keberkesanan Dakwah Saudara Dayang Bahyia Binti         2008  Lulus
   Kita Bagi     Masyarakat
                   Suhaibun [A106370]
   Kadazan/Dusun: Suatu Kajian Di
   Jabatan Hal Ehwal Agama Islam
   Negeri Sabah

53.  Aktiviti Penghayatan Islam dalam  Norhafizah  Mohamad    2008  Lulus
   Kalangan Saudara Baru:Kajian di
                     Yunus [A106145]
   Pejabat Agama Islam Daerah
   Kuala Langat
54.  Peranan Penggerak Masyarakat    Nor   Sakinah   Wan   2008  Lulus
   dalam       Meningkatkan
                     Ishak [A106338]
   Pembangunan Saudara Baru
   Orang Asli di Negeri Kelantan
55.  Prosedur Memeluk Agama Islam    Zainab  Abd.   Wahab   2008  Lulus
   Saudara Baru Negeri Perak
                     [A104037]
56.  Karenah Birokrasi di Jabatan    Nor   Hidayah   Sain  2008  Lulus
   Agama Islam Selangor dan
                     [A109937]
   Kesannya  kepada   Saudara
   Baru:Kajian  Kes  di Sabak
   Bernam
57.  Metode dan Kesan Dakwah      Ahmad   Faiz  Ahmad   2009  Sedang
   kepada Saudara Baru di Daerah                      Maju
                     Ubaidah [A111378]
   Kuala Selangor
58.  Tahap Kefahaman Saudara Baru    Zainab       Razali  2009  Sedang
   Terhadap Bimbingan Fardhu                        Maju
                     [A111677]
   Ain:Kajian di Pejabat Agama
   Daerah Kuala Kerai Kelantan
59.  Pengamalan   Islam   dalam  Kazman       Nordin  2009  Sedang
   Kalangan Belia Saudara Baru                       Maju
                     [A111927]
   Etnik Sabah di IPTA: Kajian Kes
   di Lembah Kelang
60.  Pendekatan Dakwah Terhadap     Mohd.    Shahnizam    2009  Sedang
   Saudara Baru:Kajian di JAWI,                      Maju
                     Azmi [A112477]
   Putrajaya
61.  MACMA:Sumbangan       dan  Zakiah       Othman  2009  Sedang
   Kepentingannya kepada Saudara                      Maju
                     [A113125]
   Baru Cina
62.  Sedang dalam proses mencari    Muhammad      fauzee  2009  Sedang
   tajuk                                  Maju
                     Saidin [A116105]
                                        15


4. Kegiatan Pendidikan Lain

4.1   Penyeliaan Latihan Amali Dakwah

Bil.   Kod / Nama Kursus      Tempat      Bil.   Tarikh/Tempoh
                           Pelajar    seliaan
1.   PE3413 Dakwah Islamiah  Kg. Bukit Manchong,   13    16-21 Julai 1995
    kepada Non-Muslim    Rawang.               [6 hari]

                Kg. Sg. Rasau,     15    19-25 Julai 1996
                Serdang.              [1 minggu]

                Kg. Kuala Mu, Sg.    16    19-24 Julai 1999
                Siput, Perak.            [1 minggu]

                Kg. Pasid, Gua     15   2-8 Oktober 20001
                Musang, Kelantan          [1 minggu]
2.   PM2022 Metodologi    Kg. Sg. Ruai, Raub,   13    15-22 Mac 2002
    Dakwah kepada Non-    Pahang.               [1 minggu]
    Muslim
                Kg. Terisu, Cameron   12   27 Disember 2002-
                Highlands, Pahang         4 Januari 2003
                                  [1 minggu]
3.   PM3012 Metodologi    Kg. Dingkir, Kuala   10   27 Jul-1 Ogos 2003
    Dakwah kepada Muslim   Pilah, N. Sembilan.         [1minggu]
4.   PM2022 Metodologi    Kg. Koi, Jerantut,   9    22-29 Mac 2004
    Dakwah kepada Non-    Pahang.               [1 minggu]
    Muslim.
5.   PM3012 Metodologi    Kg. Kol, Ulu Cheka,   6    14-20 Ogos 2004
    Dakwah kepada Muslim.  Jerantut, Pahang          [1 minggu]
6.   PM2022 Metodologi    Kampung Orang Asli   7     28 Mac-3 April
    Dakwah kepada Non-    Sayung Pinang,             2005
    Muslim          Kota Tinggi, Johor.         [1 minggu]
7.   PM3012 Metodologi    Kampung Mikang,     10    19-24 Ogos 2006
    Dakwah kepada Muslim   Muadzam Shah,            [1 minggu]
                Pahang.
8.   PM2022 Metodologi    Kampung Orang Asli   9    19-24 Feb. 2007
    Dakwah kepada Non-    Tenggalong,             [1 minggu]
    Muslim          Muadzam Shah,
                Pahang.
9.   PM3012 Metodologi    Felda Keratong 3,    6    31 Ogos-3 Sept.
    Dakwah kepada Muslim   Pahang.                2007
                                  [1 minggu]
10.  PM2022 Metodologi    Perkampungan      7     1-9 Feb. 2008
    Dakwah kepada Non-    masyarakat Orang          [1 minggu]
    Muslim          Asli Kampung
                Gumum, Tasik Chini
                Pahang, Pahang.
11.  PM3012 Metodologi    Felda Gugusan      10    15-19 Ogos 2008
                                            16


    Dakwah kepada Muslim    Chini, Pahang.              [1 minggu]

4.2   Penyeliaan Latihan Amali Industri

Bil.    Kod/Nama latihan       Tempat      Bil.     Tarikh dan temph
                             pelajar      lawatan
1.   PL1992 Latihan Amali    Temerloh, Jerantut,    15      15-30 April 2002
    Industri          Chenor dan Karak,              [1 kali]
                 Pahang.
2.   PL1992 Latihan Amali    Jerantut dan Raub,    6      15-30 April 2003
    Industri          Pahang.                  [1 kali]
3.   PL1992 Latihan Amali    Jerantut, Kuala Lipis   6      15-31 Mei 2004
    Industri          dan Temerloh,               [1 kali]
                 Pahang.
4.   PL1992 Latihan Amali    Jerantut, Kuala Lipis   6        Mei 2005
    Industri          dan Bentong,                [1 kali]
                 Pahang.
5.   PL1992 Latihan Amali    Temerloh, Bera,      10       Jun 2006
    Industri          Kuala Lipis dan              [1 kali]
                 Raub, Pahang.
6.   PL1992 Latihan Amali    Jerantut, Pahang.     5       Jun 2007
    Industri                               [1 kali]
7.   PL1992 Latihan Amali    Jerantut, Maran,     10     Jun & Ogos2008
    Industri          Jengka, Pahang.              [2 kali]

4.3   Penilaian Akademik

Bil.   Penglibatan     Nama/Bil. Pelajar      Tajuk kajian       Tahun
 1. Penasihat Akademik    Muhammad Zahir          -          2000
   Pelajar M.A.       Ghazali [P20470]
 2. Penasihat Akademik    Mohd. Fadzli Ramli          -        2001
   Pelajar M.A.
 3. Penasihat Akademik    Norehan Ahmad             -        2002
   Pelajar M.A.       Rahim
 4. Penasihat Akademik    Mohd. Amar              -        2003
   Pelajar M.A.       Mahmud
 5. Penasihat Akademik    Aniza Abd. Aziz            -        2003
   Pelajar M.A.
 6. Penasihat Akademik    Johari Abdullah            -        2004
   Pelajar M.A.
 7. Penasihat Akademik    Wahyu Hidayat             -        2004
   Pelajar M.A.
 8. Penasihat Akademik    Ainuddin               -        2005
   Pelajar M.A.       Kamaruddin
 9. Penasihat Akademik    Noraini binti             -        2006
   Pelajar M.A.       Mohamad
10. Penasihat Akademik    Abdul Hadi bin            -        2007
   Pelajar M.A.       Borham
11. Penasihat Akademik    12 pelajar              -        2001
                                          17


   [Mentor]       Prasiswazah FPI
12.  Penasihat Akademik  9 pelajar              -        2002
   [Mentor]       Prasiswazah FPI.
13.  Penasihat Akademik  9 pelajar              -        2004/
   [Mentor]       Prasiswazah FPI                   2005
14.  Penasihat Akademik  6 pelajar              -        2005/
   [Mentor]       Prasiswazah FPI                   2006
15.  Pemeriksa Dalam    Nur Kareelawati     Metodologi Dakwah      2001
   Disertasi       Abdul Karim       kepada Saudara Baru :
              [P14731]        Kajian khusus di Darul
                          Arqam Singapura. [lulus]
16.  Pemeriksa Dalam    Shahrulanuar      Persepsi Pelajar Non-    2002
   Disertasi       Muhamed [P15510]    Muslim terhadap Agama
                          dan Umat Islam di
                          Universiti Multimedia
                          Melaka. [lulus]
17.  Pemeriksa Dalam    Sazelin Arif [P15509]  Aktiviti Pelancongan serta  2002
   Disertasi                   Implikasinya ke atas
                          Umat Islam : Satu Kajian
                          di Banda Hilir, Melaka.
                          [lulus]
18.  Pemeriksa Dalam    Aisyah Jami’an     Penghayatan Islam di     2004
   Disertasi       [P20391]        kalangan Saudara Baru
                          India di Kuala Lumpur.
                          [lulus]
19.  Pemeriksa Dalam    Asmah Hassan      Persepsi Masyarakat     2005
   Disertasi       [P23478]        Melayu terhadap Orang
                          Asli dan Kesannya
                          terhadap Dakwah : Kajian
                          di Felda Gugusan
                          Mempaga Bentong,
                          Pahang. [lulus]
20.  Penilai Kertas    Azizul Azra Abdul          -        2004
   Cadangan Disertasi  Razak [P27802]
   Pelajar Sarjana
   Pengajian Islam UKM
21.  Penilai Kertas    Encik Ahmad             -        2004
   Cadangan Disertasi  Redzuwan Mohd.
   Pensyarah       Yunus [K006939]
22.  Penilai Kertas    Nik Rosmawati            -        2004
   Cadangan Disertasi  Yusoff [P27809]
   Pelajar Sarjana
   Pengajian Islam UKM
                                          18


23.  Menyediakan Kertas        -             -       2005
   Cadangan Penawaran
   Program P’belajaran
   Berterusan (PPB) –
   Pengkhususn jabatan
   Pengajian Dakwah
   dan Kepimpinan.
24.  Penasihat Akademik    Izwah bt. Saudi                  2007
   Pelajar M.A.
25.  Pemeriksa Dalam    Safinah Ismail     Profesional Ustaz      2008/9
   Disertasi       [P38840]        (PROTAZ):Pendekatan
                           Dakwah kepada
                           Masyarakat di Malaysia.
                           [lulus]
26.  Pemeriksa Dalam    Nur A’thiroh      Cabaran Psikologi      2009
   Disertasi       Masyaa’il Tan      Saudara Baru:Kajian di
               Abdullah [P42328]    Jabatan Agama Islam
                           Wilayah Persekutuan,
                           Kuala Lumpur.
27.  Penasihat Akademik   6 pelajar             -        2008/
   [Mentor]        Prasiswazah FPI                   2009
28.  Penasihat Akademik   Ahmad Jafri Bahar          -       2009
   Pelajar M.A.        B.PENYELIDIKAN/PERUNDINGAN/PENGEMBANGAN


1. Penyelidikan

Bil.     Tajuk        Tempat         Status   Sumber K’wangn
 1. Program Pembelajaran   Kuala Lumpur dan   Hantar Laporan     UKM
   al-Quran Saudara Baru  sebahagian      akhir pada 29
   Cina di Lembah Kelang  negeri Selangor    Nov. 2002. Siap
   [P/1/2000]       [Okt. 2002-      dijilid. 2008
               Feb.2003]       diterbitkan
                          sebagai buku
2.  Perubahan dan Hala   Fakulti Pengajian   Hantar Laporan     UKM
   tuju Penyelidikan   Islam UKM [Jul.    akhir pada 18
   Pelajar Fakulti    2002-Jul. 2002]    Ogos 2004.
   Pengajian Islam               2008 diterbitkan
   [P/1/2001]                  sebagai
                          monograf
3.  Penilaian terhadap   Negeri Kelantan,   Selesai laporan     UKM
   Perlaksanaan      Daerah kota      akhir.
   Kurikulum Bimbingan  Bharu dan
   Saudara Baru di    beberapa daerah
   Jabatan Hal Ehwal   lain [15 Okt. 2005-
                                          19


   Agama islam Kelantan   14 Okt. 2006]
   [PP-013-2004]
4.  Persepsi Masyarakat   Negeri Pahang,   Mengumpul        UKM
   Orang Asli Non-Muslim  Dareah Muadzam   data-data untuk
   terhadap Masyarakat   Shah [16 Okt.    proses
   Orang Asli Muslim.    2006-16 Okt.    menyediakan
   Kajian di Kampung    2007]        laporan akhir.
   Mikang, Muadzam
   Shah, Pahang [PP-
   009-2006]
5.  Pembangunan       Seluruh       Mengumpul     FRGS [RM26000]
   Metodologi Dakwah    Semenanjung     data-data untuk
   Masyarakat Orang Asli  Malaysia [2007]   proses
   di Malaysia [UKM-PP-             menyediakan
   05-FRGS0006-2006]              laporan akhir.
6.  Pembangunan Modul    Wilayah       Selesai      MAIWP[RM56000]
   Pengajaran dan      Persekutuan [30   Menyediakan
   Pembelajaran Saudara   Julai 2007-29    manuskrip
   Baru [R71107]      Julai 2008]     modul
7.  Pembangunan Modul    Sabah dan      Mengumpul     GUP [RM80000]
   Pengajaran Dan      Sarawak       data-data untuk
   Pembelajaran Saudara   [1/10/2007 -    proses
   Baru Di Sabah Dan    30/09/2009]     menyediakan
   Sarawak [UKM-GUP-              laporan akhir.
   TKS-07-08-073]
8.  Keberkesanan Dakwah   Pantai Timur    Mengumpul     GUP [RM50000]
   Masyarakat Orang Asli  Malaysia      data-data untuk
   di Pantai Timur,     [1/10/2007 -    proses
   Malaysia [UKM-GUP-    30/09/2009]     menyediakan
   TKS-07-08-075]                laporan akhir.              C. PENERBITAN / PENULISAN

1. Jurnal

Bil.                  Antarabangsa
 1. Che Yusoff Che Mamat, Ahmad Redzuwan mohd. Yunus & Anuar Puteh, 2004 :
   Pendekatam Dakwah kepada Orang Asli Suku Semai di Kampung Sungai Ruai,
   Raub, Pahang. Jurnal Islamiyyat. Jilid 25. Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan
   Malaysia, hlm 33-45
                    Kebangsaan
 2. Anuar Puteh, 2001 : Perkembangan dan Pembentukan Remaja Menurut
   Perspektif Islam. Kajian Malaysia. Jld. XIX, No.2. Disember. Pulau Pinang :
   Penerbit Universiti Sains Malaysia, hlm 79-101.
 3. Anuar Puteh, 2002/2002 : Masjid Sebagai Pemangkin Pembangunan Kebudayaan
   Masyarakat. Jurnal Tasawwur Islam. Jilid 7. Melaka : Jabatan Agama Islam
   Melaka, hlm 143-155.
 4. Anuar Puteh, 2002 : Kehidupan Beragama Saudara Baru Cina. Pemikir. April-Jun.
                                        20


   Bil. 28. Utusan Melayu Berhad Sdn. Bhd., hlm 91-109.
5.  Anuar Puteh & Sazliza Mat Isa, 2003/2004 : Peruntukan Zakat Asnaf Mualaf dan
   Kesannya kepada Perkembangan Dakwah. Jurnal Tasawwur Islam. Jilid 8.
   2003/2004. Melaka : Jabatan Agama Islam Melaka, hlm 135-146.
 6  Anuar Puteh & Sazliza Mat Isa, 2008 : Perkahwinan Campur dan Kepentingannya
   Kepada Usaha Dakwah. Jurnal YADIM. Bil. 10. Jan-Dis 2008. Kuala Lumpur :
   Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM), hlm 190-205.

2. Pascasidang / Prosiding

Bil.                  Antarabangsa
 1. Anuar Puteh, Ahmad Redzuwan Mohd Yunus & Mazlan Ibrahim, 2002 : Aspek-
   aspek Kepimpinan Organisasi Islam menurut al-Quran. Diprosidingkan dalam
   Seminar Serantau Pengajian Ilmu al-Quran dan al-Hadith. Penerbit Bersama
   Pusat Islam UPM dan Unit Bahasa Arab FBMK Universiti Putra Malaysia,
   Serdang. Cakera Padat.
 2. Anuar Puteh & Che Yusoff Che Mamat, 2003 : Peranan Badan Dakwah Bukan
   Kerajaan dalam Bimbingan Saudara Baru di Malaysia, dalam Zulkiple Abdul
   Ghani, Anuar puteh, Yaakob Matondang (Pyt). Diprosidingkan dalam Dakwah
   Dalam Perspektif Sosio-Budaya Malaysia-Indonesia. Penerbit Jabatan
   Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Hlm.
   233-240.
 3. Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus & Anuar Puteh, 2003 : Kemunculan dan
   Perkembangan Dakwah Islamiah di Sabah : Perspektif Sejarah, dalam Farid Mat
   Zin, Izziah Suryani Mat Resad. Diprosidingkan dalam Nadwah Ulama Nusantara
   II : Sumbangan Ulama dan Tokoh Agama Borneo. Penerbit Fakulti Pengajian
   Islam, UKM, Bangi dan Kerajaan Negeri Sarawak, Kuching, Sarawak. Hlm. 30-38.
 4. Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus & Anuar Puteh, 2003 : Terjemahan Kosa Kata
   Bahasa Temiar ke Bahasa Melayu di Kg. Pasid, Gua Musang Kelantan, dalam
   Abdullah Hassan (Pyt). Diprosidingkan dalam Terjemahan Dalam Bidang
   Pendidikan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak.
   Hlm. 245-262.
 5. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus, 2003 : Kajian terhadap Program
   Pengajaran al-Quran yang Berkesan kepada Saudara Baru Cina dalam Malaysian
   Cjinese Muslim Association, dalam Abdullah Hassan (Pyt). Diprosidingkan dalam
   Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan
   Idris, Tanjung Malim, Perak. Hlm. 403-415.
 6. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus, 2003 : Dilema Budaya
   Masyarakat Cina dalam Malaysia International Conference on Languages,
   Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). Diprosidingkan dalam CD MICOLLAC
   2003.
 7. Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus, Badlihisham Mohd. Nasir & Anuar Puteh, 2003 :
   Budaya Orang Asli Suku Temiar Kg. Pasid Gua musang Kelantan : Relevensi
   Dakwah terhadapnya, dalam Malaysia Internetional Conference on Languages,
   Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). Diprosidingkan dalam CD MICOLLAC
   2003.
 8. Anuar Puteh, Sazliza Mat Isa & Muhammad Anizu Mat Nor, 2006 : Peranan Tuan
   Guru Haji Hasanuddin bin Mohammad dalam Kegiatan Dakwah di Pahang.
   Diprosidingkan dalam Nadwah Ulama Nusantara III : Ketokohan dan Pemikiran
   Ulama Melayu. Penerbit Fakulti Pengajian Islam, UKM, Bangi. Hlm. 820-827.
                                         21


9.  Anuar Puteh & Fariza Md. Sham (Dr.), 2006 : Pendekatan Psikologi Dakwah
   dalam Bimbingan Saudara Baru : Pengalaman di Malaysia. Diprosidingkan dalam
   Institut Pengajian Islam Sultan Haji Omar Ali Saifuddien, Universiti Brunei
   Darussalam. Hlm. 121-136.
10.  Anuar Puteh, Sazliza Mat Isa & Fadzilah Mustafa, 2007 : Kesan Program
   Kerohanian di Institut Kemahiran Belia Negara Dusun Tua (IKBNDT) Terhadap
   Golongan Belia. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Antarabangsa
   Dakwah & Pembangunan Belia Islam. Penerbit Yayasan Dakwah Islamiah
   Malaysia (YADIM), Kuala Lumpur. Hlm. 60-70.
11.  Anuar Puteh, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah & Che Rohaizan Che Shaffaii, 2007 :
   Gejala Gansterisme (Samseng) di Kalangan Remaja sekolah (Belia):Kajian
   Terhadap Pelajar Sekolah Menengah di Bandar Tanah Merah Kelantan.
   Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah &
   Pembangunan Belia Islam. Penerbit Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia
   (YADIM), Kuala Lumpur. Hlm. 71-82.
                     Kebangsaan
11.  Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus & Anuar Puteh, 2002 : Pengurusan Dakwah
   Kepada Orang Asli (Suku Temiar) : Pengalaman di Kg. Pasid, Gua Musang
   Kelantan, dalam Dr. Jamaluddin Kassim ed. al (Pyt.). Diprosidingkan dalam
   Prosiding Seminar Kebangsaan Sains, Teknologi dan Sains Sosial. Penerbit
   UiTM Cawangan Pahang, Bandar Jengka. Hlm. 33-49.
12.  Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus & Anuar Puteh, 2002 : Belia dan Tuntutan
   Berdakwah, dalam Noor Azniza & Najib Ahmad Marzuki (Pyt). Diprosidingkan
   dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial 2002 Belia & NGO Dalam Kerja
   Sosial : Isu, Perana dan Strategi. Penerbit Sekolah Pembangunan Sosial,
   Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah. Hlm. 76-83.
13.  Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus, 2002 : Pengenalan kepada
   Pengurusan Organisasi menurut Perspektif Islam, dalam Dr. Jamaluddin Kassim
   ed. al (Pyt). Diprosidingkan dalam Seminar Kebangsaan Sains dan Teknologi
   dan Sains Sosial. Penerbit UiTM Cawangan Pahang, Bandar jengka. Hlm. 40-44.
14.  Anuar Puteh & Ahamad Redzuwan Mohd. Yunus, 2002 : Peranan Institut
   Kemahiran Belia Negara (IKBN) Dusun Tua, Hulu Langat, Selangor Dalam Aspek
   Latihan dan Pembentukan Moral Belia, dalam Noor Azniza & Najib Ahmad Marzuki
   (Pyt). Diprosidingkan dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial 2002 Belia
   & NGO Dalam Kerja Sosial : Isu, Peranan dan Strategi. Penerbit Sekolah
   Pembangunan Sosial, Universiti utara Malaysia, Sintok, Kedah. Hlm. 104-114.
15.  Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus & Anuar Puteh, 2002 : Peranan ibu Bapa
   Membentuk Remaja Cemerlang Melalui Pendidikan Remaja, dalam Ramlee
   Mustapha ed.al (Pyt). Diprosidingkan dalam Pendidikan dan Pembangunan
   Manusia. Penerbit Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia. Hlm. 103-
   114.
16.  Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus, 2003 : Penyelidikan dan
   Pembangunan Menurut Perspektif Islam, dalam Ab. Halim Tamuri, Kamarulzaman
   Abdul Ghani (Pyt). Diprosidingkan dalam Wacana Pendidikan Islam Peringkat
   Kebangsaan. Penerbit Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia. Hlm.
   58-66.
17.  Ahmad Redzuwan, Anuar Puteh & Che Yusoff Che Mamat, 2003 : Tujuan dan
   Garis Panduan Umum Pelancongan Dalam Islam, dalam Ahmad Redzuwan Mohd.
   Yunus (Pyt). Diprosidingkan dalam Seminar Kebangsaan Islam dan
   Pelancongan. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, UKM, Bangi
                                         22


   dan kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan, Kuala Lumpur. Hlm.
   82-87.
18.  Che Yusoff Che mamat, Sazelin Arif, Ahmad Redzuwan mohd. Yunus & Anuar
   Puteh, 2003 : Implikasi Aktiviti Pelancongan ke atas Peniaga muslim dari Sudut
   Dakwah. Kajian di Banda Hilir Melaka, dalam Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus
   ed.al (Pyt). Diprosidingkan dalam Seminar Kebangsaan Islam dan
   Pelancongan. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, UKM, Bangi
   dan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan, Kuala Lumpur. Hlm.
   50-62.
19.  Anuar Puteh, Ahmad Redzuwan mohd. Yunus & Razaleigh Kawangit @ Muhamat,
   2003 : Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang :
   Kajian Pengenalan, dalam Khadijah Abdul Razak ed. al (Pyt). Diprosidingkan
   dalam Pengkaedahan Pengajaran Pendidikan Islam : Antara Tradisi dan
   Inovasi. Penerbit Fakulti Pendidikan UKM. Hlm. 25-35.
20.  Abdul Ghafar Don, Fariza Md. Sham,Anuar Puteh, & Ahmad Redzuwan mohd.
   Yunus, 2007 : Persepsi Masyarakat Asli Non-Muslim Terhadap Masyarakat Asli
   Muslim:Kajian di Kampung Mikang, Muadzam Shah, Pahang Darul Makmur.
   Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam
   Ke-4 2007. Penerbit Fakulti Pengajian Islam, UKM & Sekretariat Penerbit dan
   Pengedar Buku Islam Malaysia (SPEEDI). Hlm. 15-18.
21  Anuar Puteh, Zulkiple Abd. Ghani, Badlihisham Mohd. Nasir, Abdul Ghafar Hj.
   Don, Ideris Endot, & Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus, 2009 : Pembangunan Modul
   Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Baru di Sabah dan Sarawak.
   Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan
   GUP 2007 Sesi II. Penerbit Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi, UKM.
   Hlm. 161-163.
22.  Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus, Abdul Ghafar Hj. Don, Ideris Endot, Fariza Md.
   Sham & Anuar Puteh 2009 : Keberkesanan Dakwah Orang Asli di Pantai Timur,
   Malaysia. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Pemantauan Projek
   Penyelidikan GUP 2007 Sesi II. Penerbit Pusat Pengurusan Penyelidikan dan
   Inovasi, UKM. Hlm. 167-169.

3. Makalah Bab dalam Buku

Bil.                  Makalah
 1. Anuar Puteh, 2003 : Halangan yang Terpaksa dilalui oleh Saudara Baru Cina di
   Malaysia, dalam Ahmad Redzuwan Mohd Yunus dan Badlihisham Mohd. Nasir,
   (Pyt). Diterbit dalam Isu-isu Kemasyarakatan Islam. Penerbit di Fakulti
   Pengajian Islam, UKM. Hlm. 104-114.
 2. Anuar Puteh, 2003 : Kehidupan Beragama dalam Masyarakat Cina : Tinjauan
   terhadap Kecenderungan mereka Memilih Agama Islam, dalam Jaffary Awang,
   Mohd. Nasir Omar dan Muda @ Ismail Ab. Rahman (Pyt). Diterbitkan dalam
   Agama dan Perpaduan Kaum di Malaysia. Penerbit Fakulti Pengajian Islam,
   UKM. Hlm. 109-118.
 3. Mazlan Ibrahim & Anuar bin Puteh, 2004 : Tafsiran Sufi terhadap Ayat-ayat al-
   Quran, dalam Zulkiple Abd. Ghani & Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus (Pyt).
   Diterbitkan dalam Dakwah Tarekat Tasawuf di Malaysia : Relevansi dan
   Cabaran. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian
   Islam, UKM. Hlm. 182-201.
 4. Anuar bin Puteh, 2005 : Keperluan Bimbingan Kepada Saudara Baru dalam
                                         23


   Razaleigh Muhamat @ Kawangit, Faudzinaim Haji Badaruddin & Khairil Khuzairi
   Omar (Pyt). Diterbitkan dalam Masa Depan Saudara Baru. Harapan, Realiti &
   Cabaran. Penerbit Pusat Islam, UKM. Hlm. 29-31.
5.  Anuar Puteh, 2005 : Pengajaran, dalam Farid Mat Zain (Penyelenggara).
   Diterbitkan dalam 35 Tahun Fakulti Pengajian Islam Membina Kecemerlangan.
   Penerbit Fakulti Pengajian Islam, UKM. Hlm. 17-32.
6.  Anuar bin Puteh, 2005 : Konsep Kuasa Politik Negara (daulah) dan
   Perkembangan Dakwah, dalam Zulkiple Abd. Ghani & Mohd. Syukri Yeoh
   Andullah (Pyt). Diterbitkan dalam Dakwah dan Etika Politik di Malaysia. Penerbit
   Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Hlm. 20-31.
7.  Anuar bin Puteh & Norazlina Saian, 2005 : Perkahwinan Campur di kalangan
   Saudara Baru di Daerah Hulu Langat, Selangor, dalam Siti Rugayah Hj. Tibek &
   Salasiah Hanin Hamjah (Pyt). Diterbitkan dalam Dakwah dan Pembangunan
   Masyarakat. Penerbit Fakulti Pengajian Islam, UKM. Hlm. 63-71.
8.  Anuar bin Puteh, 2006 : Khidmat Nasihat dalam Menangani Masalah Saudara
   Baru, dalam Fariza Md. Sham, Siti Rugayah Hj. Tiek & Othman Hj. Talib (Pyt).
   Diterbitkan dalam Dakwah dan Kaunseling di Malaysia. Penerbit Universiti
   Kebangsaan Malaysia. Hlm. 118-129.
9.  Anuar bin Puteh & Abd. Ghafar Don, 2008 : Bimbingan Saudara Baru di Malaysia
   Era Pasca Kemerdekaan, dalam Mazlan Ibrahim & Kamarudin Salleh (Pyt).
   Diterbitkan dalam Islam Pasca Kemerdekaan. Penerbit Karisma Publications
   SDN.BHD. Hlm. 14-24.


4. Buku Karya Asli

Bil.                    Buku
 1. Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus & Anuar Puteh, 2001 : Kepimpinan dan
   Pengurusan Islam. Bangi : Pusat Pengajian Jarak Jauh, UKM, 151 m.s.
 2. Abdul Ghafar Hj. Don, Anuar Puteh, Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus, 2004 : Islam
   dan Saudara Kita. Shah Alam : Jabatan Agama Islam Selangor dengan
   kerjasama Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam,
   UKM, 52 m.s.
 3. Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus, Ideris Endot & Anuar Puteh, 2008 : Kepimpinan
   dan Pengurusan Islam. Bangi : Pusat Kembangan Pendidikan, UKM, 159 m.s..
 4. Anuar Puteh, 2008 : Bimbingan Al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah
   Kelang. Bangi : Fakulti Pengajian Islam, UKM, 137 m.s..
 5 Zainab Ismail, Zulkiple Abd. Ghani & Anuar Puteh, 2008 : Pola Penyelidikan
   Pelajar Siswazah Fakulti Pengajian Islam. Bangi : Fakulti Pengajian Islam,
   UKM, 65 m.s..


5. Suntingan

Bil.                 Suntingan
 1. Anuar Puteh (Pyt), 2002. Jurnal Islamiyyat. Jilid 23. Penerbit Universiti
   Kebangsaan Malaysia, Bangi, 98 m.s.
 2. Anuar Puteh (Pyt), 2003. Jurnal Islamiyyat. Jilid 23. Penerbit Universiti
   Kebangsaan Malaysia, Bangi, 144 m.s.
 3. Anuar Puteh (Pyt), 2004. Jurnal Islamiyyat. Jilid 23. Penerbit Universiti
                                         24


   Kebangsaan Malaysia, Bangi, 140 m.s.
4.  Anuar Puteh (Pyt), 2003. Jaringan Dakwah Malaysia-Indonesia. Jabatan
   Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, UKM Bangi dan Universiti Muhammadiyah
   Sumatera Utara, 242 m.s..
5.  Anuar Puteh (Pyt), 2003. Dakwah kepada Masyarakat Muslim di Malaysia.
   Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM Bangi,
   220 m.s..
6.  Anuar Puteh (Pyt), 2003. Dakwah dalam Perspektif Sosio-Budaya Malaysia
   Indonesia. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, UKM Bangi dan
   Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara, 242 m.s..
7.  Indriaty Ismail & Anuar Puteh (Pyt), 2005. Abstrak Pameran Poster
   Penyelidikan Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam, UKM, Bangi, 31 m.s..
8.  Anuar Puteh et.al (Pyt), 2006. Prosiding Seminar Serantau Dakwah dan
   Kesenian. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam,
   UKM, Bangi, 374 m.s..
9.  Anuar Puteh et.al (Pyt), 2007. Prosiding Seminar Penyelidikan Dalam
   Pengajian Islam Ke-4 2007. Fakulti Pengajian Islam, UKM, Bangi, 700 m.s..
10.  Anuar Puteh et.al (Pyt), 2007. Prosiding Kolokium Siswazah Fakulti Pengajian
   Islam Siri III 2007. Fakulti Pengajian Islam, UKM, Bangi, 460 m.s..
11.  Anuar Puteh et.al (Penyusun), 2008. Abstrak Tesis Doktor Falsafah dan
   Sarjana Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam, UKM, Bangi, 600 m.s..

6. Laporan Teknik / Laporan Akhir Penyelidikan / Laporan Akhir Perundingan

Bil.                   Laporan
 1. Anuar Puteh, Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah
   Kelang. 2000. Laporan diserahkan kepada Fakulti Pengajian Islam pada 29
   November 2002.
 2. Zainab Ismail, Zulkiple Abd. Ghani & Anuar Puteh, Perubahan dan Hala Tuju
   Penyelidikan Pelajar Fakulti Pengajian Islam. 2002. Laporan diserahkan kepada
   Fakulti Pengajian Islam pada 18 Ogos 2004.
 3. Zulkiple Abd. Ghani, Anuar Puteh, Badlihisham Mohd. Nasir, Abdul Ghafar Hj.
   Don, Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus & Abdul Halim Tamuri. Pembangunan
   Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Muslim UKM-MAIWP. 2008.
   Laporan diserahkan kepada MAIWP pada Ogos 2008.

7. Manuskrip

Bil.                  Manuskrip
 1. Abdul Ghafar Don, Anuar Puteh dan Ahmad Redzuwan Mohd Yunus, 2003
   Bimbingan Saudara Baru. Buku. Shah Alam : Jabatan Agama Islam Selangor
   (JAIS), 70 m.s..
 2. Anuar Puteh, 2000. Kepentingan Khidmat Nasihat dalam Menangani Masalah
   Saudara Baru Cina. Kertas kerja dibentang dalam Seminar Kebangsaan
   Sempena 30 Tahun UKM : Dakwah dan Kaunseling Islam, anjuran Jabatan
   Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM. 7-8 Ogos
   2000, Bilik Jumaah, UKM. 11 m.s..
 3. Anuar Puteh, 2001. Konsep Kuasa Politik Negara (daulah : Kepentingannya
   kepada Perkembangan Dakwah Islamiah. Kertas kerja dibentang dalam Seminar
   Kebangsaan Dakwah dan Etika Politik, anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan
                                         25


   Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM. 25-26 Jun 2001, Bilik Jumaah, UKM. 9
   m.s..
4.  Anuar Puteh, 2002. Cabaran-cabaran Getir dalam Kehidupan Beragama Saudara
   Baru Cina. Kertas kerja dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Penghayatan
   Islam Saudara Baru III, anjuran Masjid UKM. 27-29 Julai 2001, Dewan
   Persidangan Masjid UKM. 18 m.s..
5.  Mazlan Ibrahim & Anuar Puteh, 2002. Tafsiran Sufi terhadap Ayat-ayat al-Quran :
   Sejauhmanakan Ianya diterima. Kertas kerja dibentangkan dalam International
   Seminar Da’wah and Sufi Order, anjuran Fakulti Pengajian Islam, UKM dan
   Pejabat Mufti Negeri Sembilan. 17-19 Ogos, Hilton Hotel, Seremban. 18 m.s..
6.  Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus, 2002 : Pendidikan Dalaman
   (Tarbiyah Ruhiyah) melalui Konsep al-Tazkiah dalam Pembentukan Peribadi
   Insan. Kertas kerja Wacana Pendidikan dan Pembangunan Manusia, anjuran
   Fakulti Pendidikan, UKM. 20 Ogos 2002, Bilik Jumaah, UKM. 9 m.s..
7.  Razaleigh Muhamat @ Kawangit, Anuar Puteh & Badlihisham Mohd. Nasir, 2004 :
   Pengurusan Hal Ehwal Islam di Universiti : Peranan dan Tanggungjawab Pusat
   Islam UKM. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan
   UKM-UNTAG, anjuran Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam,
   UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945, 21-25 Oos 2004,
   Surabaya Indonesia, 19 m.s..
8.  Anuar Puteh & Razaleigh Muhamat @ Kawangit, 2004 : Ransangan sebagai
   Refleksi Masalah Hidup Beragama Saudara Baru. Kertas kerja Seminar
   Antarabangsa Agama dan Pembangunan UKM-UNTAG anjuran Jabatan
   Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, UKM dengan kerjasama
   Universitas 17 Augustus 1945. 21-25 Ogos 2004, Surabaya Indonesia, 23 m.s..
9.  Zainab Ismail (Prof. Madya Dr.), Zulkiple Abdul Ghani (Prof. Madya Dr.) & Anuar
   Puteh, 2005 : Pola Penyelidikan Pelajar Pasca Siswazah Fakulti Pengajian Islam.
   Kertas kerja Persidangan Penyelidikan Fakulti Pengajian Islam III, anjuran
   Fakulti Pengajian Islam, UKM. 8-9 Ogos 2005, Bilik Jumaah UKM.
10.  Anuar Puteh & Razaleigh Muhamat @ Kawangit, 2005 : Konsep Perkahwinan
   Campur dan Kepentingannya kepada Dakwah. Kertas kerja Seminar
   Antarabangsa Dakwah Serumpun, anjuran Fakultas Dakwah, IAIN Imam Bonjol
   Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti
   Pengajian Islam, UKM. 23-26 Ogos 2005, Padang Indonesia.
11.  Anuar Puteh & Razaleigh Muhamat @ Kawangit, 2005 : Pengurusan Masjid di
   Institut Pengajian Tinggi : Pengalaman Masjid UKM. Kertas kerja Seminar
   Antarabangsa Dakwah Serumpun, anjuran Fakultas Dakwah, IAIN Imam Bonjol
   Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti
   Pengajian Islam, UKM. 23-26 Ogos 2005, Padang Indonesia.
12.  Anuar Puteh, 2005 : Kesan Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di
   Lembah Kelang. Kertas kerja Bicara Dakwah (Bicara Siswa) anjuran Jabatan
   Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM. 28 September
   2005, Bilik Seminar 1 FPI, UKM.
13  Zulkiple Abd. Ghani, Anuar Puteh, Badlihisham Mohd. Nasir, Abdul Ghafar Hj.
   Don, Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus & Abdul Halim Tamuri. Sistem dan Modul
   Pengajaran & Pembelajaran Saudara Muslim (SMPPSM).Modul/Buku. Majlis
   Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP),250 m.s..
14.  Fariza Md. Sham , Anuar Puteh , Nur Athiroh Masyaa`il Tan Abdullah, 2008 :
   Cabaran Saudara Kita: Kajian Dari Aspek Psikologi. Kertas kerja Seminar
   Dakwah, Kerohanian dan Qiadah anjuran Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah,
                                           26


    Kerohanian dan Qiadah, Fakulti Pengajian Islam, UKM. 24 Januari 2008,
    Residence Hotel UNITEN Bangi.
15.  Anuar Puteh, Razaleigh Muhamat@Kawangit & Rosmani Husin, 2008 :
    Perlaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di JAHEAIK. Kertas kerja
    Seminar Dakwah, Kerohanian dan Qiadah anjuran Kumpulan Penyelidik Bidang
    Dakwah, Kerohanian dan Qiadah, Fakulti Pengajian Islam, UKM. 24 Januari 2008,
    Residence Hotel UNITEN Bangi.


8. Tulisan dalam Media Massa / Majalah Popular

Bil.        Tajuk            Keluaran        Tarikh
 1. Etika Iklan menurut Perspektif Islam.  Berita Harian     11 November 2000
 2. Mencapai Matlamat Pengurusan      Berita Harian     20 September 2001
   yang diredahai Allah.
 3. Sistem Pengurusan Cemerlang       Berita Harian     21 September 2001
   Jamin Kejayaan di Dunia Akhirat.
 4. Ibadat Puasa Landasan Terbaik      Berita Harian     12 November 2003
   Mentarbiyah Diri.
 5. Berpuasa Melatih Fizikal dan      Utusan Malaysia    20 November 2003
   Spiritual.
 6. Tauhid paksi utama Pengurusan      Berita Harian     16 Disember 2003
   Islam.
 7. Pengurusan, pekerja harus utama     Berita Harian     17 Disember 2003
   kebenaran
 8. Tujuan Pelancongan dalam Islam.     Utusan Malaysia    2 Januari 2004
 9. Islam menggalakkan Pelancongan.     Berita Harian     20 Januari 2004
10. Petua bagi Keberkesanan         Utusan Malaysia    27 Februari 2004
   Kepimpinan.
11. Adab Pengembaraan menurut Islam.    Berita Harian     2 Mac 2004
12. Balasan Penderhaka Ibu Bapa       Berita Harian     25 Mei 2004
   dipercepat.
13. Larangan di Aidilfitri         Utusan Malaysia    3 November 2005
14. Enam perkara perlu dijauhi ketika    Berita Harian     5 November 2005
   menyambut Aidilfitri.
15. Amalan Menyambut Aidilfitri.      Utusan Malaysia    24 Oktober 2006          D. PENYERTAAN SEMINAR DAN SEBAGAINYA

Bil.   Seminar/Tajuk    Penganjur    Tempat     Tarikh    Status
     Kertas kerja
1.   Seminar       Jabatan     Pusat     7-8 Nov.  Peserta
    Antarabangsa     Perdana     Islam     1994    (wakil
    Warisan Islam di   Menteri     Malaysia          Jabatan)
    China
2.   Seminar       Jabatan     UKM      17 Ogos   Urusetia/
    Kebangsaan      Pengajian            1999    Peserta
                                       27


   Dakwah Dan      Dakwah Dan
   Gerakan Islam Alaf  Kepimpinan,
   Baru         FPI, UKM.
3.  Tenik Mengumpul   Jabatan      UKM  12 Februari  Pembentang
   Data dalam Seminar  Pengajian        2000
   Penulisan Latihan  Dakwah Dan
   Ilmiah        Kepimpinan,
              FPI, UKM.
4.  Kepentingan     Jabatan      UKM  26 Julai   Setiausaha
   Saudara Baru Cina  Pengajian        2000     Seminar/
   dalam Konteks    Dakwah Dan              Pembentang
   Dakwah Islamiah   Kepimpinan,
   dalam Bicara     FPI, UKM.
   Dakwah Bulanan III
5.  Kepentingan     Jabatan      UKM  7-8 Ogos   Penolong
   Khidmat Nasihat   Pengajian        2000     Setiausaha/
   dalam Menangani   Dakwah Dan              Pembentang
   Masalah Saudara   Kepimpinan,
   Baru Cina dalam   FPI, UKM.
   Seminar
   Kebangsaan
   sempena 30 Tahun
   UKM : Dakwah dan
   Kaunseling Islam.
6.  Seminar Berkala   FPI, UKM     UKM  15 Ogos    Pengerusi
   FPI.                     2000     Sidang
7.  Seminar mengenai   Pusat       UKM  31 Okt.    Peserta
   Harta Intelek dan  Pengurusan       2000     (wakil
   Paten.        Penyelidikan             Fakulti)
              UKM
8.  Seminar Berkala   Fakulti      UKM  15 Nov.    Pengerusi
   Fakulti Pengajian  Pengajian        2000     Sidang
   Islam        Islam, UKM
9.  Kehidupan      Jabatan      UKM  25 nov.    Pembentang
   Beragama dalam    Usuluddin, FPI,     2000
   Masyarakat Cina :  UKM dan
   Tinjauan terhadap  Jabatan
   Kecenderungan    Perpaduan
   mereka memilih    Negara
   Islam dalam     Malaysia
   Seminar
   Kebangsaan Islam
   dan Agama-agama
   Masyarakat
   Malaysia.
10.  Seminar Berkala   FPI, UKM     UKM  9 Disember  Peserta
   Fakulti Pengajian              2000
   Islam.
11.  Simposium      Kelab PERKIM   UKM  18      Peserta
   Laksamana Cheng   UKM dan         Disember   (wakil
                                           28


   Ho.           Ikatan Studi         2000     Jabatan)
               Islam UKM
12.  Halangan yang      Fakulti     UKM     10 Januari  Pembentang
   terpaksa dilalui oleh  Pengajian          2001
   Saudara Baru Cina    Islam, UKM.
   di Malaysia dalam
   Seminar Berkala
   Fakulti Pengajian
   Islam.
13.  Konsep Kuasa      Jabatan     UKM     25-26 Jun   Urusetia/
   politik Negara     Pengajian          2001     Pembentang
   (Daulah) :       Dakwah Dan
   Kepentingannya     Kepimpinan,
   kepada         FPI, UKM.
   Perkembangan
   Dakwah Islamiah
   dalam Seminar
   Kebangsaan
   Dakwah dan Etika
   Politik.
14.  Cabaran-cabaran     Kelab PERKIM   Masjid   27-29 Julai  Pembentang
   getir dalam       UKM dan     UKM     2001
   kehidupan        Masjid UKM
   beragama Saudara
   Baru Cina dalam
   Seminar
   Kebangsaan
   Penghayatan Islam
   Saudara Baru III
15.  Seminar Berkala     Fakulti     UKM     15 Ogos    Peserta
   Fakulti Pengajian    Pengajian Islam       2000
   Islam
16.  Seminar Islam di    Fakulti     Century   5-7 Nov.   Urusetia/
   Pusat-pusat       Pengajian    Mahkota,  2001     Peserta
   Pengajian Tinggi    Islam, UKM dan  Hotel,
   Asean ke-3       Kerajaan     Melaka
               Negeri Melaka
17.  Peranan Badan      Jabatan     Hotel    18-21 Mei   Setiausaha
   Dakwah Bukan      Pengajian    Garuda,   2002     seminar/
   Kerajaan (NGO)     Dakwah Dan    Medan           Pembentang
   dalam aspek       Kepimpinan,   Indonesia
   Bimbingan Saudara    FPI, UKM dan
   Baru di Malaysia    Universiti
   dalam Seminar      Muhammadiyah
   Antarabangsa      Sumatera Utara
   Pengajian Dakwah
   Malaysia-Indonesia.
18.  Pengenalan kepada    UiTM       Hotel    27-28 Mei   Pembentang
   Pengurusan       Cawangan     Vistana,  2002
   Organisasi menurut   Jengka,     Kuantan
                                         29


   Perspektif Islam    Pahang      Pahang
   dalam Seminar
   Kebangsaan Sains,
   Teknologi dan Sains
   Sosial : Ke arah
   Pembangunan
   Negara.
19.  Pengurusan       UiTM,      Hotel   27-28 Mei  Pembentang
   Dakwah kepada     Cawangan     Vistana  2002
   Orang Asli Suku    Jengka,     Kuantan,
   Temiar :        Pahang      Pahang
   Pengalaman di Kg.
   Pasid Gua Musang,
   Kelantan dan
   Pengenalan Kepada
   Pengurusan
   Organisasi menurut
   Perspektif Islam
   dalam Seminar
   Kebangsaan Sains,
   Teknologi dan Sains
   Sosial : Ke arah
   Pembangunan
   Negara.
20.  Seminar        UiTM       Hotel   27-28 Mei  Pengerusi
   Kebangsaan Sains,   Cawangan     Vistana,  2002    Sidang
   Teknologi : Ke arah  Jengka,     Kuantan
   Pembangunan      Pahang.     Pahang
   Negara.
21.  Aspek-ASoek      Pusat Islam   UPM    12-13    Pembentang
   Kepimpinan       UPM dan           Ogos 2002
   Organisasi menurut   Fakulti Bahasa
   al-Quran dalam     Moden dan
   Seminar Serantau    Kemanusiaan
   Pengajian Ilmu al-   UPM
   Quran dan Hadis.
22.  Peranan IKBN      Sekolah     Hotel   13-15    Pembentang
   Dusun Tua, Hulu    Pembangunan   Legend   Ogos2002
   Langat Selangor    UUM.       Kuala
   dalam aspek               Lumpur
   Latihan dan
   Pembentukan Moral
   Belia & NGO dalam
   Persidangan
   Kebangsaan Kerja
   Sosial Belia & NGO
   dalam Kerja Sosial :
   Isu, Peranan dan
   Strategi.
23.  Belia dan Tuntutan   Sekolah     Hotel   13-15    Pembentang
                                           30


   Berdakwah dalam    Pembangunan,   Legend    Ogos 2002
   Persidangan      UUM.       Kuala
   Kebangsaan Kerja             Lumpur
   Sosial Belia & NGO
   dalam Kerja Sosial :
   Isu, Peranan dan
   Strategi.
24.  Tafsiran Sufi     Fakulti    Hilton     17-19     Urusetia/
   terhadap ayat-ayat   Pengajian   Hotel,     Ogos 2002   Pembentang
   al-Quran :       Islam, UKM dan Seremban
   Sejauhmana ianya    Pejabat Mufti
   diterima dalam     Negeri
   Internetional     Sembilan.
   Seminar Da’wah
   and Sufi Order.
25.  Pendidikan dalaman   Fakulti      UKM     20 Ogos    Pembentang
   (Tarbiyah Ruhiyah)   Pendidikan           2002
   melalui konsep al-   UKM.
   Tazkiyah dalam
   Pembentukan
   Peribadi Insan
   dalam Wacana
   Pendidikan dan
   Pembangunan
   Manusia.
26.  Peranan Ibu bapa    Fakulti      UKM     20 Ogos    Pembentang
   membentuk Remaja    Pendidikan,          2002
   Cemerlang melalui   UKM
   Pendekatan Islam
   dalam Wacana
   Pendidikan dan
   Pembangunan
   Manusia.
27.  Penyelidikan dan    Bilik Senat,   UKM     23 Januari  Pembentang
   Pembangunan      UKM              2003
   menurut Perspektif
   Islam alam Wacana
   Pendidikan
   Peringkat
   Kebangsaan.
28.  Kemunculan dan     Fakulti      Holiday   14-15 Julai  Urusetia/
   Perkembangan      Pengajian Islam  Inn,     2003     Pembentang
   Dakwah di Sabah :   dan Kerajaan   Kushing,
   Perspektif Sejarah   Negeri Sarawak  Sarawak
   dalam Nadwah
   Ulama Nusantara II
   : Sumbangan ulama
   dan Tokoh agama
   Borneo.
29.  Seminar        HEP UKM &     Auditorium  19 Julai   Pencatat
                                       31


   Penghayatan Islam   Pusat Islam  Masjid   2003
   UKM-JAKIM       UKM      Putra,
                      Putrajaya
30.  Dilema Budaya     UPM      Sunway   30 Sept.-2  Pembentang
   dalam kehidupan            Lagoon   Okt. 2003
   masyarakat Cina            Resort
   Islam dalam              Hotel,
   International             Petaling
   Conference on             Jaya
   Languages,
   Literatures and
   Cultures
   (MICOLLAC 2003).
31.  Budaya Orang Asli   UPM      Sunway   30 Sept.-2  Pembentang
   Suku Temiar Kg.            Lagoon   Okt. 2003
   Pasid, Gua Musang,          Resort
   Kelantan :              Hotel,
   Relevansi Dakwah           Petaling
   terhadapnya alam           Jaya
   Interntional
   Conference on
   Languages,
   Literatures and
   Cultures
   (MICOLLAC 2003).
32.  Kajian terhadap    UPSI & Dewan  Dewan    2-4 Sept.  Pembentang
   Program        Bahasa dan   Bahasa   2003
   Pengajaran al-     Pustaka    dan
   Quran yang              Pustaka
   berkesan kepada            Kuala
   Saudara Baru Cina           Lumpur
   dalam Malaysian
   Chinese Muslim
   Association dalam
   Persidangan
   Penterjemahan
   Antarabangsa ke-9.
33.  Terjemahan Kosa    UPSI dan    Dewan    2003     Pembentang
   Kata Bahasa Orang   Dewan Bahasa  Bahasa
   Asli Suku Temiar :   dan Pustaka  dan
   Kajian di Kg. Pasid,         Pustaka
   Gua Musang,              Kuala
   Kelantan dalam            Lumpur
   Persidangan
   Penterjemahan
   Antarabangsa ke-9
34.  Budaya Hedonisme    Fakulti    UKM     21 Ogos   Pembentang
   : Corak dan      Pendidikan         2003
   Kesannya kepada    UKM
   Pembangunan
                                       32


   Masyarakat dan
   Negara alam
   Wacana Pemikiran
   dan Pendidikan
   Peringkat
   Kebangsaan.
35.  Kepentingan     Jabatan    UKM      27 Ogos   Urusetia/
   Perkahwinan     Pengajian          2003    Pembentang
   Campur di kalangan  Dakwah dan
   Saudara Baru :    Kepimpinan,
   Kajian Pengenalan  FPI, UKM
   di Daerah Hulu
   Langat Selangor
   dalam Bicara
   Dakwah Bulanan IV
   (Siri III).
36.  Tujuan dan Garis   Jabatan    Hotel     2-3 Sept.  Urusetia/
   Panduan Umum     Pengajian   Equatorial,  2003    Pembentang
   Pelancongan dalam  Dakwah dan   Bangi.
   Islam dalam     Kepimpinan,
   Seminar       FPI, UKM dan
   Kebangsaan Islam   Kementerian
   dan Pelancongan.   Kebudayaan,
              Kesenian dan
              Pelancongan.
37.  Implikasi aktiviti  Jabatan    Hotel     2-3 Sept.  Urusetia/
   Pelancongan ke    Pengajian   Equatorial,  2003    Pembentang
   atas Peniaga     Dakwah dan   Bangi.
   Muslim dari sudut  Kepimpinan,
   Dakwah : Kajian di  FPI, UKM dan
   Banda hilir Melaka  Kementerian
   dalam Seminar    Kebudayaan,
   Kebangsaan Islam   Kesenian dan
   dan Pelancongan.   Pelancongan
38.  Program       Fakulti    Riyal     16 Okt.   Pembentang
   Pembelajaran al-   Pendidikan,  Adelphi,   2003
   Quran Saudara    UKM      Seremban
   Baru Cina di
   Lembah Kelang :
   Kajian Pengenalan
   dalam Wacana
   Pendidikan Islam
   Peringkat
   Kebangsaan Siri ke
   III
39.  Bicara Dakwah    Jabatan    Bilik     2004    Peserta
              Pengajian   Seminar
              Dakwah dan   Siswazah,
              Kepimpinan,  FPI, UKM
              FPI,UKM
                                           33


40.  Pengurusan Hal     Jabatan     Surabaya,  21-25     Pembentang
   Ehwal Islam di     Usuluddin dan  Indonesia.  Ogos 2004
   Universiti : Peranan  Falsafah, FPI,
   dan Tanggungjawab    UKM dengan
   Pusat Islam UKM     kerjasama
   dalam Seminar      Universitas 17
   Antarabangsa Agam    Augustus 1945.
   dan Pembangunan
   UKM-UNTAG.
41.  Rangsangan       Jabatan     Surabaya,  21-25     Pembentang
   sebagai Refleksi    Usuluddin dan  Indonesia.  Ogos 2004
   Masalah hidup      Falsafah, FPI,
   Beragama Saudara    UKM dengan
   Baru dalam Seminar   kerjasama
   Antarabangsa      Universitas 17
   Agama dan        Augustus 1945.
   Pembangunan
   UKM-UNTAG
42.  Seminar         KUIM       Hotel    5 Okt. 2004  Peserta
   Masyarakat Cina             Equatorial
   dan Perkembangan             Bangi
   Islam di Malaysia.
43.  Pola Penyelidikan    Fakulti     UKM     8-9 Ogos   Urusetia,
   Pelajar Pasca      Pengajian           2005     Peserta dan
   Siswazah Fakulti    Islam, UKM                 Pembentang
   Pengajian Islam
   dalam Persidangan
   Penyelidikan Fakulti
   Pengajian Islam III
44.  Program Bicara     Fakulti     UKM     12 Ogos    Pengerusi
   Buku sempena      Pengajian           2005     sesi, urusetia
   Minggu         Islam, UKM                 dan Peserta.
   Penyelidikan dan
   Penerbitan, FPI
   2005.
45.  Konsep         Fakultas     IAIN Imam  23-26     Urusetia,
   Perkahwinan       Dakwah IAIN   Bonjol,   Ogos 2005   peserta dan
   Campur dan       Imam Bonjol,   Padang           pembentang
   Kepentingannya     Padang      Indonesia
   kepada Dakwah      Indonesia dan
   dalam Seminar      Jabatan
   Antarabangsa      Pengajian
   Dakwah Serumpun.    Dakwah dan
               Kepimpinan,
               FPI, UKM.
46.  Pengurusan Masjid    Fakultas     IAIN Imam  23-26     Urusetia,
   di Institut Pengajian  Dakwah IAIN   Bonjol,   Ogos 2005   peserta dan
   Tinggi :        Imam Bonjol,   Padang           pembentang
   Pengalaman di      Padang      Indonesia
   Masjid UKM dalam    Indonesia dan
                                            34


   Seminar        Jabatan
   Antarabangsa     Pengajian
   Dakwah Serumpun.   Dakwah dan
              Kepimpinan,
              FPI, UKM.
47.  Keperluan aspek    Pusat Uslam    Hotel     27 Ogos    Peserta dan
   Bimbingan kepada   UKM dan Kelab   Equatorial   2005     Pembentang
   Saudara Baru     PERKIM, UKM    Bangi
   dalam Seminar
   Saudara Baru
   peringkat
   Kebangsaan 2005
48.  Kesan Program     Jabatan      UKM      28 Sept.   Pembentang
   Pembelajaran al-   Pengajian            2005
   Quran Saudara     Dakwah dan
   Baru Cina di     Kepimpinan,
   Lembah Kelang     FPI, UKM.
   dalam Bicara
   Dakwah (Bicara
   Siswa).
49.  Peranan Tuan Guru   Fakulti      Dewan     15-17 April  Urusetia,
   Haji Hasanuddin bin  Pengajian     P’badanan   2006     Pengerusi
   Mohammad dalam    Islam, UKM    Produktiviti         sesi, peserta
   Kegiatan Dakwah di  dengan      Negara            dan
   Pahang dalam     kerjasama     (NPC)            pembentang
   Ndwah Ulama      Majlis Agama   Kepala
   Nusantara III     Islam Pulau    Batas,
              Pinang      Pulau
              (MAIPP)      Pinang.
50.  Pendekatan      Jabatan      Dewan     19-20     Peserta dan
   Psikologi Dakwah   Usuluddin     Canselor,   September   Pembentang
   dalam Bimbingan    Institut     UBD.      2006
   Saudara Baru :    Pengajian Islam
   Pengalaman di     Sultan Haji
   Malaysia dalam    Omar Ali
   Seminar Serantau   Saifuddien,
   Pemikiran Dakwah,   Universiti
   Peranan dan      Brunei
   Pengalaman.      Darussalam
              (UBD).
51.  Peranan Masjid    Pusat Ko-     Dewan     16      Urusetia,
   dalam Dakwah     Kurikulum,    Solat     September   Pengerusi
   Saudara Baru     UKM,       Masjid     2006     sesi, Peserta
   dalam Simulasi             UKM             dan
   Pengurusan Masjid            (Pusat            Pembentang.
   I.                   Islam
                       UKM).
52.  Seminar Serantau   Jabatan      Bilik Senat  7-8 Ogos   Urusetia,
   Dakwah dan      Pengajian     dan Bilik   2006     Pengerusi
   Kesenian       Dakwah dan    Majlis            sesi dan
                                            35


              Kepimpinan,    UKM             Peserta.
              FPI, UKM
              dengan
              kerjasama
              Kementerian
              Kesenian,
              Kebudayaan
              dan Warisan.
53.  Seminar       Majlis       Dewan     15 Julai   Peserta
   Pertukaran Agama   Perwakilan     KUIS.     2006
   dan Kesan dari segi  Pelajar KUIS
   Perspektif Syariah  dengan
   dan Perundangan.   kerjasama
              Jabatan
              Kehakiman
              Syariah
              Malaysia dan
              Lembaga Zakat
              Selangor.
54.  Seminar        Pusat Ko-     Kelab     27-28 Nov.  Peserta.
   Kebangsaan      kurikulum UKM.   Rekreasi   2006
   Pendidikan Ko-              UKM
   Kurikulum di               (Danau
   Malaysia (SKOR ).            Golf).
55.  Seminar        Jabatan      Bilik Senat  7 April    Pengerusi
   Antarabangsa Islam  Pengajian Arab   UKM.     2007     Sesi &
   di asia Tenggara.   dan Tamadun                  Peserta.
              Islam FPI UKM.
56.  Bimbingan Saudara   Jabatan      Bilik Senat  6-8 Julai   Peserta dan
   Baru di Malaysia   Usuluddin dan   & Bilik    2007     Pembentang
   Era Pasca       Falsafah, FPI   Majlis
   Kemerdekaan      UKM & Kolej    UKM
   dalam Seminar     Universiti Islam
   Antarabangsa     Antarabangsa
   Agama dan       Selangor
   Pembangunan III,   (KUIS).
   Islam pasca
   Kemerdekaan.
57.  Persepsi       Fakulti      Bilik Senat  27-28 Julai  AJK
   Masyarakat Asli    Pengajian     & Bilik    2007     Pelaksana,
   Non-Muslim      Islam, UKM     Majlis           Peserta dan
   Terhadap                 UKM             Pembentang
   Masyarakat Asli
   Muslim:Kajian di
   Kampung Mikang,
   Muadzam Shah,
   Pahang Darul
   Makmur dalam
   Seminar
   Penyelidikan Dalam
                                          36


   Pengajian Islam Ke-
   4
58.  Kolokium Siswazah   Fakulti     Bilik Senat  29-30     AJK
   Pengajian Islam    Pengajian    dan Bilik   Ogos 2007   Pelaksana &
   Peringkat       Islam, UKM    Majlis           Pengerusi
   Kebangsaan 2007            UKM             Sesi
   Siri III
59.  Islam Hadhari     JAKIM dengan  Wisma      3 Sept.    AJK
   Membangun       Jabatan    JKKR      2007     Pelaksana,
   Masyarakat dalam   Pengajian   Felda             Peserta dan
   Seminar Kefahaman   Dakwah dan   Kratong 3           Pembentang
   Islam         Kepimpinan,  Muadzam
              FPI UKM    Shah
                      Pahang
60.  Kesan Program     Jabatan    Bilik Senat   10-11 Sept.  AJK
   Kerohanian di     Pengajian   & Bilik     2007     Pelaksana,
   Institut Kemahiran  Dakwah dan   Majlis            Peserta dan
   Belia Negara Dusun  Kepimpinan FPI UKM              Pembentang
   Tua (IKBNDT)     UKM dengan
   Terhadap Golongan   kerjasama
   Belia dalam      YADIM
   Seminar
   Antarabangsa
   Dakwah dan
   Pembangunan Belia
61.  Gejala Gansterisme  Jabatan     Bilik Senat  10-11 Sept.  AJK
   (Samseng) di     Pengajian    & Bilik    2007     Pelaksana,
   Kalangan Remaja    Dakwah dan    Majlis           Peserta dan
   sekolah        Kepimpinan FPI  UKM             Pembentang
   (Belia):Kajian    UKM dengan
   Terhadap Pelajar   kerjasama
   Sekolah Menengah   YADIM
   di Bandar Tanah
   Merah Kelantan
   dalam Seminar
   Antarabangsa
   Dakwah dan
   Pembangunan Belia
62.  Perlaksanaan     Kumpulan     Residen    24      AJK
   Kurikulum       Penyelidik    Hotel     Jan.2008   Pelaksana
   Bimbingan Saudara   Bidang      UNITEN           (Setiausaha),
   Baru di JAHEAIK    Dakwah,     Bangi            Peserta dan
   dalam Seminar     Kerohanian dan                Pembentang
   Dakwah,        Qiadah JPDK
   Kerohanian dan    FPI UKM
   Qiadah
63.  Cabaran Saudara    Kumpulan     Residen    24      AJK
   Kita: Kajian Dari   Penyelidik    Hotel     Jan.2008   Pelaksana
   Aspek Psikologi    Bidang      UNITEN           (Setiausaha),
   dalam Seminar     Dakwah,     Bangi            Peserta dan
                                            37


   Dakwah,        Kerohanian dan                Pembentang
   Kerohanian dan    Qiadah JPDK
   Qiadah        FPI UKM
64.  Seminar        Jabatan     Palace Of   5 Ogos     AJK
   Antarabangsa     Dakwah FPI    Golden    2008      Pelaksana &
   Syeikh Abdullah al-  UKM dengan    Horses            Peserta
   Ghadamsi al-     kerjasama    Hotel,
   Maghribi:Dakwah    World Islamic  Selangor
   dan Media       Call Society
              (Libya)
65.  Bicara Dakwah Ke-   Jabatan     Bilik Senat  15 Okt.    AJK
   VII          Dakwah FPI    UKM      2008      Pelaksana
              UKM                      (Setiausaha)
                                     & Peserta
66.  Kolokium Siswazah   FPI UKM     Bilik Senat  30-31 Dis.   AJK
   Pengajian Islam    dengan      UKM      2008      Pelaksana &
   UKM Peringkat     kerjasama PPS                 Peserta
   Kebangsaan 2008    UKM
67.  Pembangunan      PPPI UKM     Hotel     21-23 Jan.   Pembentang
   Modul Pengajaran            Holiday    2009      & Peserta
   dan Pembelajaran            Inn,
   Saudara Baru di            Melaka
   Sabah dan Sarawak
   dalam Seminar
   Pemantauan Projek
   Penyelidikan GUP
   (Sesi 2)
68.  Keberkesanan     PPPI UKM     Hotel     21-23 Jan.   Pembentang
   Dakwah Orang Asli           Holiday    2009      & Peserta
   di Pantai Timur,            Inn,
   Malaysia dalam             Melaka
   Seminar
   Pemantauan Projek
   Penyelidikan GUP
   (Sesi 2)


            E. KURSUS YANG PERNAH DISERTAI


Bil.     Nama Kursus            Tempat/Tarikh       Penaja
 1. Kursus SLAB               Bilik Latihan UKM    Bahagian Latihan
                       [12-20 Jun 1995]    UKM.
2.  Program Pemantapan Tenaga       Kelab Rekreasi     Pusat
   Akademik Baru : Kursus Pengenalan   UKM (KRU)        Pembangunan
                       [21-22 Mac 2000]    Akademik (PPA),
                                   UKM.
3.  Program Pemantapan Tenaga       Kelab Rekreasi     Pusat
   Akademik Baru : Kursus Kemahiran    UKM (KRU) dan      Pembangunan
   Pengajaran dan Pembelajaran      Fakulti Pendidikan   Akademik (PPA)
                                           38


                      UKM.         UKM.
                      [11-13 April 2000]
4.  Dialog Bersama S/U Parlimen     Kelab Rekreasi    Pusat
   Kementerian Pendidikan        UKM (KRU)       Pembangunan
                      [7-9 Julai 2000]   Akademik (PPA)
                                 UKM.
5.  Bengkel Keberkesanan Pengajaran di  Puteri Resort, Air  Fakulti Pengajian
   bawah Penstrukturan Semula SPIT,   Keroh Melaka.     Islam
   FPI.                 [7-9 Julai 2000]
6.  Bengkel Penyelidikan Fakulti     UKM          Fakulti Pengajian
   Pengajian Islam, UKM         [1 Okt. 2000]     Islam.
7.  Bengkel Peningkatan Kualiti Sistem  The Regency Hotel,  Fakulti Pengajian
   Mentor dan Penyeliaan/Penasihatan  Port Dickson     Islam
   Akademik.              [16-17 Dis. 2001]
8.  Kursus Induksi Bil. 3/2001      Bilik Latihan     Bahagian Sumber
                      Pejabat Pendaftar,  Manusia UKM.
                      UKM.
                      [23 Mei-4 Apr 2001]
9.  Bengkel Penyelidikan/Penggunaan   Makmal Komputer    Jabatan Pengajian
   Perisian SPSS            FPI          Dakwah dan
                      [14 Mei 2001]     Kepimpinan, FPI,
                                 UKM.
10.  Sanggar Kerja Penerbit UKM : Dasar  Century Mahkota    Penerbit (PPTP)
   dan Hala tuju.            Hotel Melaka     UKM.
                      [22-24 Jun 2001]
11.  Taklimat Penerbitan Pensyarah Muda  Bilik Seminar PPTP  Penerbit (PPTP)
                      UKM          UKM.
                      [11 Ogos 2001]
12.  Bengkel Pengajian Siswazah      Century Mahkota    Fakulti Pengajian
                      Hotel Melaka     Islam.
                      [10-11 Okt. 2001]
13.  Bengkel Pengajaran dan        De Ru Beach      Fakulti Pengajian
   Pembelajaran PJJ FPI.        Resort Kuantan    Islam.
                      [29-31 OKt. 2001]
14.  Bengkel Penulisan Pengajian Islam  De Palma Inn,     Fakulti Pengajian
                      Sepang.        Islam dan PPTP
                      [24-26 Okt. 2002]   UKM.
15.  Bengkel Tatabahasa untuk Sidang   Bilik Seminar PPTP  Penerbit (PPTP)
   Editor dan Penulis.         UKM.         UKM.
                      [20 Februari 2002]
16.  Bengkel Pelan Operasian Tindakan   Hotel Regency, Port  Fakulti Pengajian
   Strategik UKM 2000-2020       Dickson        Islam.
                      [30-31 Mac 2002]
17.  Bengkel Microsoft Power point    Makmal Komputer,   Fakulti Pengajian
                      FPI          Islam.
                      [11 April 2002]
18.  Bengkel Pengurusan Peperiksaan    Copthorne Orchid   Fakulti Pengajian
   Prasiswazah/PJJ Fakulti Pengajian  Hotel, Pulau     Islam.
   Islam                Pinang.
                      10-12 Mei 2002]
                                           39


19.  Bengkel Kaedah Penyelidikan dan    Century Mahkota   Pusat Pengurusan
   Penulisan untuk Penulis Muda UKM.   Hotel, Melaka.    Penyelidikan UKM.
                      [16-18 Ogos 2002]
20.  Penerangan Pangkalan Data dalam    Perpustakaan Tun   Perpustakaan Tun
   Talian.                Seri Lanang UKM.   Seri Lanang.
                      [6 Sept. 2002]
21.  Latihan Penggunaan Peralatan     Studio FPI      Jabatan Pengajian
   Studio )Kamera dan Editing).     [23-24 Okt. 2002]  Dakwah dan
                                 Kepimpinan, FPI
                                 UKM.
22.  Bengkel Penulisan Akademik dan    Kelab Rekreasi    Fakulti Undang-
   Ilmiah.                UKM (KRU)      undang UKM.
                      [11 Januari 2003]
23.  Bengkel Peranan Sidang Editor     Hotel Equatorial   Penerbit (PPTP)
   Jurnal Ilmiah.            Bangi.        UKM.
                      [7 Mei 2003]
24.  Bengkel Penyeliaan Latihan/ Projek  Fakulti Pengajian  Fakulti Pengajian
   Ilmiah Pelajar PJJ FPI UKM.      Islam.        Islam.
                      [11-13 Nov. 2003]
25.  Bengkel Penstrukturan Ilmu Dalaman  Century Mahkota   Fakulti Pengajian
   II FPI UKM.              Hotel, Melaka.    Islam.
                      [24-26 Dis. 2003]
26.  Kursus Penilaian Tahap Kecekapan   Kelab Rekreasi    Pusat
   (PTK3) – Kumpulan 5.         UKM (KRU)      Pembangunan
                      [2-14 Jan. 2004]   Akademik, UKM.
27.  Kursus E-Learning           Pusat Komputer    Pusat Komputer
                      UKM.         UKM.
                      [5-6 Apr. 2004]
28.  Kursus E-Learning           Makmal Bahasa    Fakulti Pengajian
                      FPI UKM.       Islam.
                      [28 Ogos 2004]
29.  Bengkel Keselamatan dan Kesihatan   Hotel Coral     Fakulti Pengajian
   Pekerjaan.              Paradise Port    Islam.
                      Dickson.
                      [17-18 Sept. 2004]
30.  Bengkel Retreat Penyelidikan     Pusat Latihan    Fakulti Pengajian
   Fundamental RMK 9 Fakulti       KWSP (ESSET)     Islam.
   Pengajian Islam UKM.         Bangi, Selangor.
                      [12-13 Jun 2006]
31.  Taklimat Pengluasan Skop ISO     BSS 1 FPI UKM.    Fakulti Pengajian
   Prasiswazah Fakulti Pengajian Islam  [11 Mei 2007]    Islam dengan
   UKM.                            kerjasama PPA
                                 UKM.
32.  Taklimat Mengenai Universiti     BSS 1 FPI UKM.    Fakulti Pengajian
   Penyelidikan             [18 Jun 2007]    Islam dengan
                                 kerjasama PPP
                                 UKM.
33.  Taklimat Penyelidikan Geran      BSS 1 FPI UKM.    Fakulti Pengajian
   Siswazah               [27 Jun 2007]    Islam UKM.
34.  Taklimat Penyediaan OBE JPDK FPI   Bilik Mesyuarat   JPDK FPI UKM
                                         40


   UKM                  Syariah FPI UKM
                      [5 Julai 2007]
35.  Bengkel Hala Tuju FPI UKM       Danau UKM      FPI UKM
                      [4 Ogos 2007]
36.  Taklimat Penerbitan untuk Pensyarah  BSS 1 FPI      FPI UKM dengan
   Muda FPI               [22 Ogos 2007]    kerjasama PPTP
                                 UKM
37.  Bengkel penyeliaan Siswazah    Hotel Century      FPI UKM
   Berkesan              Mahkota, Melaka
                     [2-4 Nov. 2007]
38.  Bengkel Penstrukturan Dalaman FPI Hotel Grand       FPI UKM
   (OBE)               Continental, Melaka
                     [15-17 Feb. 2008]]
39.  Bengkel  Pemantapan   Kelompok Kelab Danau Golf,    Kumpulan
   Penyelidikan Pembangunan Insan UKM             Penyelidikan
   dan Tamadun Islam (PITI)      [6-7 Jun 2008]     Pembangunan
                                 Insan dan Tamadun
                                 Islam
40.  Bengkel Penyelarasan Pengolahan    Puri Pujangga UKM  FPI UKM
   Semula Kurikulum FPI Selaras     [21-22 Jun 2008]
   dengan Kerangka Kelayakan
   Malaysia (KKM)
41.  Perbincangan Mengenai Penyelidikan  Bilik Senat UKM   FPI UKM
   bersama Naib Canselor         [20 Okt. 2008]
42.  Bengkel Jurnal Berimpak Tinggi    Puri Pujangga UKM  JPDK FPI UKM
                      [31 Okt. 2008]
43.  Bengkel Mengemaskini         Bilik Mesyuarat   JPDK FPI UKM
   Penstrukturan Dalaman Fakulti     Syariah FPI UKM
                      [5 Dis. 2008]


G. PENYERTAAN PERSATUAN, LEMBAGA, JAWATANKUASA DAN SEBAGAINYA

Bil.    Penglibatan        Persatuan/Lembaga/Jawatankuasa    Tahun
 1. Ahli Jawatankuasa         Persatuan Belia Tunas Baru,     1993-
                   Kampong Gintong, Jerantut, Pahang.  2000
2.  Ahli Jawatankuasa        Jabatan Pengajian Dakwah dan     1999
   Penerbitan           Kepimpinan.
3.  Ahli Jawatankuasa        Seminar Gerakan Islam Alaf Baru    1999
   Cenderamata
4.  Ahli Jawatankuasa        Jabatan Pengajian Dakwah dan     2000-
   Persidangan           Kepimpinan              2003
5.  Setiausaha           Bicara Dakwah Bulanan III Jabatan  2000
                   Pengajian Dakwah dan kepimpinan
6.  Ahli Jawatankuasa Pameran    Fakulti Pengajian Islam Sempena    2000
                   Pesta konvokesyen ke-28 UKM
7.  Ahli Jawatankuasa Pameran    Fakulti Pengajian Islam Sempena 30  2000
                   Tahun UKM.
8.  Ahli Jawatankuasa        Pemantauan Kecemerlangan       2000
                                         41


                  Akademik Pelajar Fakulti Pengajian
                  Islam.
9.  Penolong Setiausaha      Seminar Kebangsaan Sempena 30      2000
                  Tahun UKM : Dakwah dan
                  Kaunseling Islam.
10.  Ahli Jawatankuasa Publisiti  Seminar Kebangsaan Dakwah dan      2000
                  Etika Politik.
11.  Setiausaha          Sidang Editor Jurnal Islamiyyat     2001-
                  Fakulti Pengajian Islam UKM       2003
12.  Ahli Jawatankuasa Induk    Seminar Antarabangsa Islam di Pusat   2001
   (Reportour)          Pengajian Tinggi ASEAN III
13.  Ahli Jawatankuasa Kecil    Majlis Makan Malam Sireh Pulang ke    2001
   Persembahan          Gagang, Fakulti Pengajian Islam
14.  Ahli Jawatankuasa       Badan Kebajikan Kakitangan        2001-
                  Akademik (BAKKAD), Fakulti        2005
                  Pengajian Islam.
15.  Setiausaha          Seminar Antarabangsa Pengajian      2002
                  Dakwah Malaysia-Indonesia
16.  Ketua Ahli Jawatankuasa    Seminar Antarabangsa Dakwah dan     2002
   Publisiti           Tarekat Tasawwuf
17.  Ketua Ahli Jawatankuasa    Nadwah Ulama Nusantara II        2003
   Tugas-tugas Khas
18.  Ahli Jawatankuasa       Seminar Tak Berkala Fakulti       2003-
                  Pengajian Islam             2005
19.  Ahli Jawatankuasa       Majalah Fakulti Pengajian Islam     2003
20.  Ahli Jawatankuasa Publisiti  Seminar Kebangsaan Dakwah dan      2003
                  Pelancongan
21.  Ahli Jawatankuasa       Khidmat Masyarakat Jabatan        2003-
                                       2005
22.  Ahli Jawatankuasa       Penerbitan Buku dan Hadiah Pelajar    2003
                  Cemerlang Fakulti Pengajian Islam,
                  UKM
23.  Ahli Jawatankuasa       Program Kemahiran Pelajar Fakulti    2003-
                  Pengajian Islam UKM           2005
24.  Ahli Jawatankuasa       Penerbitan Jabatan Pengajian       2004-
                  Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti      2005
                  Pengajian Islam, UKM
25.  Ahli Jawatankuasa       IT, Fakulti Pengajian Islam, UKM     2004
26.  Ahli Jawatankuasa       Pelancaran Buku Fakulti Pengajian    2004
                  Islam UKM
27.  Setiausaha          Seminar Serantau Pemikiran Dakwah    2004
                  Malaysia-Brunei
28.  Ahli Jawatankuasa Penulis   Ensiklopedia Islam di Malaysia Fakulti  2004-
                  Pengajian Islam, UKM           2005
29.  Ahli Jawatankuasa       Persatuan Penduduk Bangi Tiga,      2004-
   Kerohanian          Seksyen Tiga Tambahan, Bandar      2005
                  Baru Bangi.
30.  Ahli Jawatankuasa (wakil   Surau al-Daris, Seksyen Tiga       2004-
   Pemuda)            Tambahan Bandar Baru Bangi        2005
                                         42


31.  Ahli Jawatankuasa      Sekolah Agama (Tahfiz Ummah),       2004-
   Penyelaras          Seksyen Tiga Tambahan, Bandar       2005
                  Baru Bangi.
32.  Ahli Jawatankuasa Pameran  Sempena 35 Tahun UKM            2005
   Fakulti Pengajian Islam
33.  Ahli Jawatankuasa      Nadwah Ulama Nusantara III         2005
   Pemasaran
34.  Ahli Jawatankuasa      Latihan Amali Dakwah, Fakulti       2005
                  Pengajian Islam
35.  Ahli Jawatankuasa      Sempena Minggu Penyelidikan dan      2005
   Pelancaran Buku       Penerbitan Fakulti Pengajian Islam
36.  Ahli Jawatankuasa Kecil   Seminar Penyelidikan Sempena        2005
                  Minggu Penyelidikan dan Penerbitan,
                  Fakulti Pengajian Islam
37.  Ahli Jawatankuasa      Pameran Poster Penyelidikan        2005
                  Sempena Minggu Penyelidikan dan
                  Penerbitan Fakulti Pengajian Islam
38.  Ahli Jawatankuasa      Forum dan Bicara Buku Sempena       2005
                  Minggu Penyelidikan dan Penerbitan
                  Fakulti Pengajian Islam
39.  Ahli Jawatankuasa Tarbiyah  Surau Abdul Rahman bin Auf         2005-
   dan Dakwah          Seksyen Tiga Tambahan, Bandar       2007
                  Baru Bangi
40.  Ketua Ahli Jawatankuasa   Seminar Antarabangsa Dakwah        2005
   Publisiti          Serumpun Malaysia-Indonesia
41.  Ahli Jawatankuasa      Latihan Amali Industri Fakulti       2006
                  Pengajian Islam.
42.  Ketua Ahli Jawatankuasa    Nadwah Ulama Nusantara III        2006
   Pemasaran
43.  Ahli Jawatankuasa      Badan Kebajikan Kakitangan         2006
                  Akademik (BAKKAD) Fakulti
                  Pengajian Islam
44.  Ahli Jawatankuasa Penulis  Ensiklopedia Islam di Malaysia Fakulti   2006
                  Pengajian islam UKM
45.  Ahli Jawatankuasa      Jabatan Pengajian Dakwah dan        2006
   Penerbitan          Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam
                  UKM
46.  Ketua Ahli Jawatankuasa   Seminar Serantau Dakwah dan        2006
   Kertas Kerja         Kesenian
47.  Ahli Jawatankuasa Kecil   Anugerah Penerbitan Bagi Pemilihan     2005,
                  Anugerah-anugerah Khas Kualiti       2006
                  UKM
48.  Ahli Jawatankuasa Kecil   Pendokumentasian Abstrak Tesis dan    2006/2007
                  Disertasi Fakulti Pengajian Islam
49.  Ahli Jawatankuasa Kecil   Perjalanan Sidang Kolokium         2006
                  Siswazah, Fakulti Pengajian Islam
50.  Ahli Jawatankuasa      Penyediaan Proposal Diploma        2006
                  Pengajian islam secara Eksekutif
51.  Ahli Jawatankuasa ISO    Jabatan Pengajian Dakwah dan       2006/2008
                                        43


   Prasiswazah          Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam
                  UKM
52.  Ketua Ahli Jawatankuasa    Seminar Antarabangsa Dakwah dan    2007
   Pemasaran           Pembangunan Belia
53.  Ahli Jawatankuasa       Jabatan Pengajian Dakwah dan      2007-
   Persidangan          Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam  2008
                  UKM
54.  Setiausaha          Program Bicara Dakwah Jabatan     2007
                  Pengajian Dakwah dan Kepimpinan,
                  Fakulti Pengajian Islam UKM
55.  Ketua Ahli Jawatankuasa    Sempena Sambutan Hari Keluarga     2007
   Sukan dan Sukaneka      Jabatan Pengajian Dakwah dan
                  Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam
                  UKM
56.  Pengerusi Minggu Dakwah    Jabatan Pengajian Dakwah dan      2007
                  Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam,
                  UKM
57.  Ahli Jawatankuasa       Majlis bersama Y.A.B. Perdana     2007
   Pendaftaran          Menteri Malaysia.
58.  Ahli Jawatankuasa       Seminar Penyelidikan dalam       2007
                  Pengajian Islam ke-4
59.  Setiausaha          Bicara Dakwah             2007&
                                      2008
60.  Ahli Jawatankuasa       Kolokium Siswazah FPI         2007 &
                                      2008
61.  Penyelaras          Jawatankuasa      Sukarelawan   2007
                  Pendakwah Muda MACMA-JPDK FPI
                  UKM
62.  Ahli Jawatankuasa       Anugerah Penerbitan FPI Sempena    2007
                  Majlis Anugerah Gemilang FPI
63.  Ahli Jawatankuasa       Pameran FPI Sempena Musabaqah     2007
                  Tilawah al-Quran Peringkat
                  Antarabangsa di PWTC
64.  Ahli Jawatankuasa       Pameran FPI Sempena Hari Q UKM     2007
65.  Ketua Ahli Jawatankuasa    Sempena Sambutan Hari Keluarga     2008
   Sukan dan Sukaneka      Jabatan Pengajian Dakwah dan
                  Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam
                  UKM
66.  Ahli Jawatankuasa       Seminar Antarabangsa Syeikh      2008
                  Abdullah al-Ghadamsi al-
                  Maghribi:Dakwah dan Media
67.  Ahli Jawatankuasa Kebajikan  Jabatan Pengajian Dakwah dan      2008-
                  Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam  2010
                  UKM
68.  Ahli Jawatankuasa Hal Ehwal  Jabatan Pengajian Dakwah dan      2008-
   Pelajar            Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam  2010
                  UKM
69.  Ahli Jawatankuasa (FPI)    Anugerah Kualiti UKM 2007       2008
70.  Setiausaha          Bengkel Jurnal Berimpak Tinggi     2008
                                       44


                 Anjuran Jabatan Pengajian Dakwah
                 dan Kepimpinan FPI UKM

   H. PERKARA-PERKARA LAIN YANG TIDAK TERCAKUPI DALAM A-F DI ATAS

1. Forum / Seminar / Kursus

Bil. Penglibatan          Forum/Seminar/Kursus         Tarikh
 1. Ahli Panel   Forum Ehwal Islam : Membentuk Generasi Qur’ani   11 Ogos
          anjuran JAKSA Kolej Rahim Kajai, UKM.         2001
2.   Ahli Panel  Forukm Ehwal Islam : Hakikat Cinta Hakiki dalam   10 Jan.
          Kehidupan Realiti anjuran Kolej Rahum Kajai UKM    2002
3.   Ahli Panel  Forum Wadah Wawasan : Remaja Cemerlang       12 Sept.
          Negara Gemilang anjuran Bahagian Media        2002
          Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama
          RTM
4.   Ahli Panel  Diskusi Ramadhan anjuran Bahagian Media       Okt. 2002
          Elekteonik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama
          RTM
5.   Ahli Panel  Forum Wadah Wawasan anjuran Bahagian Media     22 Feb.
          Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama   2003
          RTM
6.   Ahli Panel  Forum Aidilfitri anjuran JAKSA Kolej Idris al-    13 Dis.
          Marbawi UKM                      2003
7.   Ahli Panel  Forum Wadah Wawasan : Wanita Pelindung dan      28 Jan.
          Dilindungi anjuran Bahagian Media Elektronik dan   2004
          Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM
8.   Ahli Panel  Forum Wadah Wawasan : Akhlak Cerminan        28 Jan.
          Peribadi anjuran Bahagian Media Elektronik dan    2004
          Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM
9.   Ahli Panel  Forum Wadah Wawasan : Kemakmuran Negara : Di     2 Mac
          antara Cabaran dan Realiti anjuran Bahagian Media  2004
          Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama
          RTM
10.  Ahli Panel  Forum Wadah Wawasan : Perpaduan : Masalah      2 Mac
          dan Penyelesaiannya anjuran Bahagian Media      2004
          Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama
          RTM
11.  Ahli Panel  Forum Wadah Wawasan : Dimanakan silapnya?      27 April
          anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran   2004
          JAKIM dengan kerjasama RTM
12.  Ahli Panel  Forum Wadah Wawasan : Rasulullah Pemimpin      11 Mei
          sepanjang Zaman anjuran Bahagian Media        2004
          Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama
          RTM
13.  Ahli Panel  Forum Wadah Wawasan : Ibu, Engkaulah Ratu      11 Mei
          Hatiku anjuran Bahagian Media Elektronik dan     2004
          Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM
14.  Ahli Panel  Diskusi Ilmiah Sempena Pesta konvokesyen ke-32    8 Ogos
                                            45


            UKM                           2004
15.  Ahli Panel    Forum Mahasiswa : Budaya Hedonisme anjuran       9 Sept.
            PMFPI, UKM                        2004
16.  Ahli Panel    Forum Islam Semasa : Usaha Membina Harapan       21 Sept.
            anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran     2004
            JAKIM dengan kerjasma RTM
17.  Ahli Panel    Forum Islam Semasa : Kita Seorang Hamba anjuran     21 Sept.
            Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM      2004
            dengan kerjasama RTM
18.  Ahli Panel    Forum Islam Semasa : Harta yang Berkatanjuran      8 Nov.
            Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM       2004
            dengan kerjasama RTM
19.  Ahli Panel    Forum Islam Semasa : Silaturrahim Penghubung       8 Nov.
            Kasih anjuran Bahagian Media Elektronik dan        2004
            Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM
20.  Ahli Panel    Forum Nadwah : Budi dan Bahasa anjuran         16 Jan.
            Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM      2005
            dengan kerjasama RTM
21.  Ahli Panel    Forum Nadwah : Valentine Day anjuran Bahagian      16 Jan.
            Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan       2005
            kerjasama RTM
22.  Ahli Panel    Forum Perdana : Anak Pembawa Rahmat anjuran       16 Jun
            Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM       2005
            dengan kerjasama RTM
23.  Ahli Panel    Forum Perdana : Masyarakat Penyayang anjuran       16 Jun
            Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM       2005
            dengan kerjasama RTM
24.  Ahli Panel    Forum Perdana : Remaja, Tanggungjawab Bersama      24 Jun
            anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran      2005
            JAKIM dengan kerjasama RTM
25.  Pengerusi Sesi  Program Bicara Buku Sempena Minggu           11 Ogos
            Penyelidikan dan Penerbitan FPI : Hadith Daif : Ciri-  2005
            ciri dan Hukum anjuran Fakulti Pengajian Islam
26.  Ahli Panel    Forum Perdana : Patriotisme dalam Penghayatan      2 Sept.
            Kemerdekaan anjuran Bahagian Media Elektronik      2005
            dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM
27.  Ahli Panel    Forum Perdana : Cemburu Menurut Islam anjuran      2 Sept.
            Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM      2005
            dengan kerjasama RTM
28.  Pengerusi Sesi  Kursus Pra Penempatan Latihan Amali/Industri FPI      1
   Forum                                  Apr.2006
29.  Penyelaras    Kelas Bimbingan Saudara Baru anjuran Kelab        2006
            PERKIM UKM
30.  Penyelaras    Kelas Bimbingan Saudara Baru anjuran Kelab        2007
            PERKIM UKM
31.  Ahli Panel    Forum : Dakwah di Malaysia Masa Kini : Cabaran      6 Dis
            Harapan anjuran Jabatan Agama Islam Johor        2006
            (JAIJ).
32.  Pembimbing    Kelas Bimbingan Saudara Baru anjuran Kelab        2006-
            PERKIM UKM. Beberapa kali.                2007
                                           46


33.  Pengerusi Sesi  Majlis Ceramah Kecemerlangan Pelajar untuk        4 Julai
   &        Mahasiswa/i Baru Sesi 2006/2007 FPI pada 4 Julai     2006
   Pemudahcara   2006
34.  Pengerusi Sesi  Pengerusi Sidang Dialog Saudara Baru sempena       5 April
   &        Minggu Dakwah JPDK 2007                  2007
   Pemudahcara
35.  Pengerusi Sesi  Program Dailog antarabangsa UKM-UBD Brunei       27
   &        Darussalam di UBD (Universiti Brunei Darussalam)  Disember
   Pemudahcara                              2007
36.  Penyelaras    Penyelaras Sekretariat Sukarelawan Pendakwah     2007
            Muda Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan -
            MACMA
37.  Ahli Panel    Forum : Rasulullah SAW Contoh Ikutan Terbaik       20 Mac
            anjuran AJK Surau Bukit Beruntung, Salangor.       2008


2. Ceramah / syarahan

Bil.   Penglibatan         Ceramah/Syarahan          Tarikh
 1. Penceramah         Nuzul Quran : Al-Quran dijunjung  5 Dis. 2001
                Sunnah Nabi diagung anjuran
                JAKSA Kolej Ibrahim Yaakub.
2.  Penceramah        Bengkel Penggerak Masyarakat    29 Okt. 2002
                JAKIM : Kemahiran Pengucapan
                Awam (Public Speaking) anjuran
                Bahagian Dakwah JAKIM.
3.  Penceramah        Slot A-Nur TV RTM : Sihir dan   6 Feb. 2003
                Kepercayaan Masyarakat
                anjuran Bahagian Media
                Elektronik dan Penyiaran JAKIM
                dengan Kerjasama RTM.
4.  Penceramah        Slot Fikrah Wahyu Radio I     5 Mac 2003
                anjuran Bahagian Media
                Elektronik dan Penyiaran JAKIM
                dengan kerjasama RTM.
5.  Penceramah        Slot Dinamik Radio I RTM      20 Mac 2003
                (Siaran Langsung) anjuran
                Bahagian Media Elektronik dan
                Penyiaran JAKIM dengan
                kerjasama RTM.
6.  Penceramah        Slot Dinamik Radio I RTM      21 Mei 2003
                (Siaran Langsung) anjuran
                Bahagian Media Elektronik dan
                Penyiaran JAKIM dengan
                kerjasama RTM.
7.  Penceramah        Slot Ihya’ Ramadhan anjuran    3 Nov. 2003
                Radio Institut Kefahaman Islam
                Malaysia (IKIM).
8.  Penceramah        Slot Dinamik Radio I RTM      9 Dis. 2003
                (Siaran Langsung) anjuran
                                      47


             Bahagian Media Elektronik dan
             Penyiaran JAKIM dengan
             kerjasama RTM.
9.  Penceramah     Program Motivasi Peperiksaan   21 Feb. 2004
             anjuran Jawatankuasa
             Kepimpinan Mahasiswa Jabtan
             Pengajian Dakwah dan
             Kepimpinan (JAKMA), FPI, UKM.
10.  Penceramah     Slot Dinamik Radio I RTM     22 Apr. 2004
             (Siaran Langsung) anjuran
             Bahagian Media Elektronik dan
             Penyiaran JAKIM dengan
             kerjasama RTM.
11.  Panel Penceramah  Slot Kuliah Subuh Surau al-    2004
             Daris, Seksyen 3 Tambahan,
             Bandar Baru Bangi.
12.  Penceramah     Program Motivasi kepada Pelajar  4 Julai 2004
             Sekolah Menengah Permas Jaya
             II anjuran Persatuan Mahasiswa
             Anak Johor (PERMAJ), UKM.
13.  Penceramah     Slot Dinamik Radio I RTM     8 Julai 2004
             (Siaran Langsung) anjuran
             Bahagian Media Elektronik dan
             Penyiaran JAKIM dengan
             kerjasama RTM.
14.  Penceramah     Slot Dinamik Radio I RTM     15 Julai 2004
             (Siaran Langsung) anjuran
             Bahagian Media Elektronik dan
             Penyiaran JAKIM dengan
             kerjasama RTM.
15.  Penceramah     Slot Dinamik Radio I RTM     2 Sept. 2004
             (Siaran Langsung) anjuran
             Bahagian Media Elektronik dan
             Penyiaran JAKIM dengan
             kerjasama RTM.
16.  Penceramah     Tazkiran Ramadhan Radio IKIM.   14 Okt. 2004

17.  Penceramah     Program Tazkirah Mingguan     15 Okt. 2004
             anjuran Badan Kebajikan
             Kakitangan Sokongan FPI
             (BAKKAS).
18.  Penceramah     Program Tazkirah untuk Pelajar  3 Feb. 2005
             Ko=Kurikulum HD 1021
             Pengurusan Masjid II.
19.  Penceramah     Slot Laman Nurani anjuran     3 Feb. 2005
             PMFPI, UKM.
20.  Penceramah     Siaran Langsung Radio MIDAS    19 Ogos 2005
             (Program Komunikasi FSSK,
             UKM) : Batasan Pergaulan
             antara Lelaki dan Wanita.
                                      48


21.  Penceramah      Slot Tip HAWA RTM 1 :      1 Sept. 2005
              Mengubat Hati Tidak Tenteram
              anjuran Bahagian Media
              Elektronik dan Penyiaran JAKIM
              dengan kerjasama RTM 1.
22.  Penceramah      Slot Tip HAWA RTM 1 :      1 Sept. 2005
              Keserasian nama anak-anak
              anjuran Bahagian Media
              Elektronik dan Penyiaran JAKIM
              dengan kerjasama RTM 1.
23.  Penceramah      Slot Tip HAWA RTM 1 : Panduan  1 Sept. 2005
              menamakan anak-anak anjuran
              Bahagian Media Elektronik dan
              Penyiaran JAKIM dengan
              kerjasama RTM 1.
24.  Penceramah      Kepada Pelajar Kursus Ko-    2 Okt. 2005
              Kurikulum Pengurusan Masjid
              HD1011.
25.  Kuliah Subuh     Surau Abdul Rahman bin Auf,   16 Okt. 2005
              Seksyen Tiga Tambahan,
              Bandar Baru Bangi.
26.  Penceramah Program  Sempena Aidiladha di Radio 1   3 Jan. 2006
   Khas         RTM : Qurban anjuran Bahagian
              Media Elektronik dan Penyiaran
              JAKIM dengan kerjasama RTM
27.  Penceramah dan    Kepada Guru-guru Takmir/Al-   28 Feb. 2006
   Pemudahcara     Quran Negeri Selangor :
              Komunikasi Berkesan anjuran
              Institut Dakwah Islamiah
              Selangor (ILDAS).
28.  Penceramah      Kelas Bimbingan Saudara Baru :  5 Mac 2006
              Apa Ertinya Saya Menganut
              Islam anjuran Kelab PERKIM,
              UKM.
29.  Penceramah      Rakaman Radio Program Pelajar  23 Mac 2006
              Jabatan Komunikasi FSSK, UKM
              : Budaya Transeksual di IPT.
30.  Penceramah dan    Kepada Guru-guru Takmir/Al-   28 Mac 2006
   Pemudahcara     Quran Negeri Selangor :
              Komunikasi Berkesan anjuran
              Institut Dakwah Islamiah
              Selangor (ILDAS).
31.  Penceramah dan    Kepada Guru-guru Takmir/Al-   25 Apr. 2006
   Pemudahcara     Quran Negeri Selangor :
              Komunikasi Berkesan anjuran
              Institut Dakwah Islamiah
              Selangor (ILDAS).
32.  Penceramah dan    Kepada Guru-guru Takmir/Al-   23 Mei 2006
   Pemudahcara     Quran Negeri Selangor :
              Komunikasi Berkesan anjuran
                                     49


            Institut Dakwah Islamiah
            Selangor (ILDAS).
33.  Penceramah    Program Ramadhan di Radio     6 Okt. 2006
            Institut Kefahaman Islam
            Malaysia (IKIM) : Peristiwa-
            peristiwa penting dalam Bulan
            Ramadhan.
34.  Penceramah    Program Ramadhan di Radio     6 Okt. 2006
            Institut Kefahaman Islam
            Malaysia (IKIM) : Larangan-
            larangan dan galakan-galakan
            dalam menyambut Aidilfitri.
35.  Penceramah    Program Ramadhan anjuran      8 Okt. 2006
            Kelab Mahasiswa Jabatan
            Pengajian al-Quran dan al-
            Sunnah, FPI, UKM : Mahasiswa
            Pembimbing Masyarakat.
36.  Penceramah    Program Tazkirah Ramadhan di    16 Okt. 2006
            Masjid UKM.

37.  Penceramah dan  Kepada 800 peserta AJK Masjid   6 Dis. 2006
   Pemudahcara   seluruh Negeri Johor : Peranan
            sebagai Pendakwah anjuran
            Jabatan Agama Islam Negeri
            Johor (JAIJ).
38.  Penceramah    Program Motivasi anjuran Kelab   27 Jan. 2007
            Mahasiswa Persatuan Anak
            Pahang UKM (PKAP) di Sekolah
            Menengah Kebangsaan Kuala
            Tembeling Jerantut, Pahang.
39.  Penceramah    Program Kursus Metodologi     27 Feb. 2007
            Dakwah kepada Muslim, Non-
            Muslim dan Saudara Baru
            anjuran Institut Latihan Islam
            Malaysia (ILIM) : Interaksi
            Dakwah dengan Muslim, Non-
            Muslim dan Saudara Baru.
40.  Penceramah    Program Motivasi Penghuni Fasa   29 Mac 2007
            3 dan 4 anjuran Pusat Serenti
            Dengkil : Penjenamaan Kendiri.
41.  Penceramah    Program Anjuran Kakitangan     31 Mei 2007
            Pusat Perlindungan Wanita
            (Baitul Ehsan) Majlis Agama
            Islam Selangor bertajuk Motivasi
            Berkesan Kepada Penghuni.
42.  Penceramah    Program Anjuran Kakitangan     31 Mei 2007
            Pusat Perlindungan Wanita
            (Baitul Ehsan) Majlis Agama
            Islam Selangor bertajuk
            Penyelesaian Masalah.
                                    50


Penceramah Program  Bingkisan Ramadhan di Radio 1   27 Sept. 2007
Khas         RTM Bertajuk Nuzul al-Quran
           anjuran Bahagian Media
           Elektronik dan Penyiaran JAKIM
           dengan kerjasama RTM
Penceramah Program  Bingkisan Ramadhan di Radio 1   27 Sept. 2007
Khas         RTM Bertajuk Qadha Puasa
           anjuran Bahagian Media
           Elektronik dan Penyiaran JAKIM
           dengan kerjasama RTM
Penceramah Program  Bingkisan Ramadhan di Radio 1   27 Sept. 2007
Khas         RTM Bertajuk Kelebihan Sepuluh
           Malam Terakhir Ramadhan
           anjuran Bahagian Media
           Elektronik dan Penyiaran JAKIM
           dengan kerjasama RTM
Penceramah Program  Bingkisan Ramadhan di Radio 1   27 Sept. 2007
Khas         RTM Bertajuk Qiyam al-Lail &
           Iktikaf anjuran Bahagian Media
           Elektronik dan Penyiaran JAKIM
           dengan kerjasama RTM
Penceramah Program  Bingkisan Ramadhan di Radio 1   27 Sept. 2007
Khas         RTM Bertajuk Lailatul Qadar
           anjuran Bahagian Media
           Elektronik dan Penyiaran JAKIM
           dengan kerjasama RTM
Penceramah Program  Bingkisan Ramadhan di Radio 1   27 Sept. 2007
Khas         RTM Bertajuk Rukhsah anjuran
           Bahagian Media Elektronik dan
           Penyiaran JAKIM dengan
           kerjasama RTM
Penceramah Program  Bingkisan Ramadhan di Radio 1   27 Sept. 2007
Khas         RTM Bertajuk Hukum Hakam
           Ibadah Puasa – Wanita anjuran
           Bahagian Media Elektronik dan
           Penyiaran JAKIM dengan
           kerjasama RTM
Penceramah      Bengkel Peningkatan Profesional  25 Nov. 2007
           Tenaga Pengajar Kelas PERKIM
           Anjuran PERKIM Pusat bertajuk
           Peranan Badan Dakwah Bukan
           Kerajaan (NGO) dalam
           Bimbingan Saudara Baru.
Penceramah      Program Sambutan Maulidur     29 Mac 2008
           Rasul Anjuran Sek. Men. Seri
           Serdang, Selangor.
Penceramah      Program Ihya’ Ramadhan      19 Sept. 2008
           Anjuran Surau Abd. Rahman bin
           Auf, Taman Bangi Tiga, Bandar
           Baru Bangi, Selangor.
                                         51


   Penceramah        Program Anjuran Institut Latihan  27 Nov. 2008
               Islam Malaysia (ILIM) :
               Kepentingan Pengucapan Awam
               dalam Tugas Harian.


3. Penglibatan Lain

Bil.              Penglibatan                Tarikh
 1. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Bola Sepak sempena     1995-2005
   Sukan Kaitangan UKM.
 2. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Sepak Takraw        2001
   sempena Sukan Kaitangan UKM.
 3. Mewakili Fakulti Pengajian Islam dalam pasukan Bola Sepak dan   1995-2002
   Sepak Takraw.
 4. Guru al-Quran Kelas Bimbingan al-Quran (percuma) kepada      1998-2001
   Kanak-kanak Sekolah.
 5. Peserta (wakil Fakulti) Program Rekreasi bersama Yang       2000
   Berbahagia Dato’ Naib Canselor di Hutan Simpan/ Rekreasi
   UKM.
 6. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian       2001
   Dakwah dan Kepimpinan, FPI, UKM di Kampung Orang Aasli Pos
   Pasid, Gua Musang, Kelantan.
 7. Peserta (wakil Fakulti) Perarakan dan Perhimpunan Majlis     2001/1422
   Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UKM
 8. Peserta (wakil Fakulti/Universiti) Sambutan Maal Hijrah 1422   2001/1422
   Peringkat Kebangsaan di Stadium Nasional Bukit Jalil.
 9. Penyelia Sukarela Projek Dakwah Orang Asli di Kg. Pertak, Kuala  5-10 Okt.
   Kubu Bharu, Selangor.                      2002
10. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian       2002
   Dakwah dan Kepimpinan, FPI, UKM di Kampung Orang Asli
   Ruai, Raub, Pahang.
11. Peserta (wakil Fakulti) Perarakan dan Perhimpunan Majlis     2002/1423
   Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UKM.
12. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian       2002
   Dakwah dan Kepimpinan, FPI, UKM di Kampung Orang Asli Pos
   Terisu Cameron Highland, Pahang.
13. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian       2003
   Dakwah dan Kepimpinan, FPI, UKM di Kampung Dingkir, Inas,
   Johol Negeri Sembilan.
14. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian       22-29 Mac
   Dakwah dan Kepimpinan, FPI, UKM di Kampung Orang Asli Koi,    2004
   Jerantut, Pahang.
15. Ketua Pengarah sambutan Maulidur Rasul peringkat Taman      15 Apr. 2004
   Perumahan Taman Bangi Tiga, Seksyen Tiga Tambahan, Bandar
   Baru Bangi.
16. Peserta (wakil Fakulti) pPerarakan dan Perhimpunan Majlis     2004/1425
   Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UKM.
17. Pengadil Pertandingan Pidato anjuran JAKMA, UKM.         19 Jan. 2005
                                          52


18.  Pengerusi Majlis Perasmian Kursus Pra Penempatan Latihan    27 Feb. 2005
   Amali Industri (LAI) FPI,UKM.
19.  Peserta (wakil Fakulti) Perarakan dan Perhimpunan Majlis    2005/1426
   Sambutan Maulidur Rasul peringkat UKM.
20.  Peserta Majlis Dialog dan Ramah Mesra Penulis Skrip dan Artis  1 Mac 2005
   Media Elektronik dan Penyiaran (MEP) JAKIM dengan Y.B.
   Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Dato’ Dr. Abdullah
   Muhamad Zin)
21.  Peserta Seminar Percambahan Islam Hadhari peringkat IPT di   14 Jun 2005
   UKM.
22.  Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Bola Sepak sempena    2006
   Sukan Kakitangan UKM.
23.  AJK Majlis Korban sempena Hari Raya Aidiladha Taman Bangi 3,  10 Jan. 2006
   Bandar Baru Bangi.
24.  Pengarah Program Forum Perdana Taman Bangi 3, Bandar Baru    25 Mac 2006
   Bangi.
25.  Peserta aktiviti Merentas Hutan Pendidikan Alam UKM anjuran   11 Mei 2006
   Fakulti Pengajian Islam dan Pusat Ko-Kurikulum UKM.
26.  AJK dan Pemudahcara (fasilitator) Program Khemah Solat     26-28 Mei
   Remaja Taman Bangi 3, Bandar Baru Bangi.            2006
27.  Ahli Koperasi Cahaya Malaysia Berhad.              2006
28.  Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat       19-24 Ogos
   Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, FPI, UKM di      2006
   Kampung Orang Asli Mikang, Muadzam Shah, Pahang.
29.  Pengarah dalam Sambutan Lawatan Muhibbah Masyarakat       6 Sept. 2006
   Orang Asli Muslim Daerah Rompin Pahang ke Jabatan Pengajian
   Dakwah dan Kepimpinan FPI, UKM.
30.  Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Bola Sepak sempena    2007
   Sukan Kakitangan UKM.
31.  Pengurus Pasukan Bola Sepan Gugusan Sastera sempena       2007
   Sukan Kakitangan UKM.
32.  Peserta dalam Sambutan Lawatan Muhibbah Kor Agama Tentera    24 Jan. 2007
   Darat (KAGAT) ke Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan
   FPI, UKM.
33.  Peserta dalam sambutan Lawatan Muhibbah Institut Latihan    14 Feb. 2007
   Dakwah Selangor (ILDAS) ke Jabatan Pengajian Dakwah dan
   Kepimpinan, FPI, UKM.
34.  Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat       19-24 Feb.
   Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI, UKM di       2007
   Kampung Orang Asli Tenggalong, Muadzam Shah, Pahang.
35.  Hakim Pertandingan Nasyid Anjuran Jawatankuasa Singgahan    20-26 Ogos
   Ilmu Unit bahasa Arab, FPI, UKM                 2007
36.  Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat       31 Ogos – 3
   Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, FPI, UKM Felda     Sept. 2007
   Keratong 3, Muadzam Shah, Pahang.
37.  Pegawai Pengiring/Pensyarah Program Dailog antarabangsa     26-29
   UKM-UBD Brunei Darussalam di UBD (Universiti Brunei       Disember
   Darussalam)                           2007
38.  Program Jaringan Penyelidikan di UBD (Universiti Brunei     26-29
                                       53


   Darussalam)                        Disember
                                2007
39.  Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat    3-9 Feb. 2008
   Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI, UKM di
   Kampung Orang Asli Gumum, Tasik Chini, Pahang.
40.  Hakim Pertandingan Debat Sempena Program Minggu Dakwah  28 Julai 2008
   Anjuran JAKMA, JPDK, FPI, UKM
41.  Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat    15-19 Ogos
   Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, FPI, UKM Felda  2008
   Gugusan Chini, Pahang.
42.  Program Jaringan Penyelidikan di Victoria University of  13-20 Dis.
   Wellington, New Zealand                  2008

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3170
posted:7/19/2011
language:Malay
pages:54
Description: Proposal Lawatan Rumah Anak Yatim document sample