Butterfly life cycle_G5_VN by LitterPink

VIEWS: 60 PAGES: 5

									Butterfly life cycle game: Học sinh tìm hiểu thêm về các giai đoạn khác nhau của
vòng đời của một con bướm bằng cách chơi trò xếp từ theo trình tự.
Vận dụng kiến thức: Lớp 5 – Chủ điiểm: Tôi và thế giới xung quanh – Chủ đề: Từ để
mô tả tiến trình
Độ khó: Trung bình
Thời lượng: Khoảng 20 phút.

               Phương án 2        Phương án 3

               Máy chiếu         Phòng vi tính
Hoạt động được sưu tầm từ:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/language-games/order-the-
sentences/life-cycle-butterfly
www.teachingenglish.edu.vn                         Page 1
Phương án 2

Chuẩn bị:

    Vào đường link sau để mở hoạt động
    http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/language-games/order-the-
    sentences/life-cycle-butterfly

 Giai đoạn                 Tiến trình thực hiện

 Giới thiệu     1. Hỏi các em có bao giờ nhìn thấy một con bướm. Nếu các em trả
            lời với “yes”, sau đó gợi ý các từ để mô tả như (e.g. ‘beautiful’,
 Khoảng 2       ‘wings’ …etc).
  phút
           2. Nói cho các em biết “Bướm là một loài luôn đẹp đúng không.
            Nhưng không phải lúc nào nó cũng đẹp. Nó thay đổi suốt trong
            cuộc đời. Hôm nay các em sẽ hiểu biết thêm các giai đọan khác
            nhau của loài bướm qua một trò chơi sau đây”


 Trò chơi
           1. Sắp xếp các em ngồi theo cặp và bảo các em vào đường liên kết
 Khoảng 20       sau.
  phút
             http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/language-games/order-
             the-sentences/life-cycle-butterfly

           2. Đọc to hướng dẫn trên màn hình. Ví dụ: “Trong hoạt động này,
            bạn phải đặt bài text theo đúng trình tự các câu....Có thể là một ý
            kiến hay nếu đọc to tất cả các câu cho cả lớp nghe trước khi các
            em bắt đầu trò chơi để giải thích một vài từ mới nếu có. Ví dụ
            (lava, chrysalis…etc).

           3. Làm mẫu cho các em thấy bằng cách rê câu đầu tiên lên đầu như
            một ví dụ. (e.g. move “There are 4 stages...etc” to the top).
           4. Cho các em 1 vài phút để đọc câu và thảo luận để đưa ra trình tự
            giữa các câu. Khi đã xong, chia học sinh thành 2 đội hoặc nhiều
            hơn 2. Gọi các em tình nguyện của đội 1 thay phiên nhau lên máy
            tính và đặt trình tự câu. Yêu cầu các em còn lại của nhóm khác
            xem và nói xem các em có đồng ý hay không.
           5. Khi các em làm xong, các em sẽ phải nhấn vào nút “Finish” và
            “Check Answers” để xem các em làm đúng bao nhiêu câu.

           6. Sau đó lập lại tiến trình đó với các em ở nhóm khác. Nhấn vào nút
            “Check Answers” lần nữa để tìm ra đội chiến thắng. Đội chiến
            thắng sẽ là đội có nhiều câu đúng nhất.
             Answer key:
www.teachingenglish.edu.vn                            Page 2
             1. There are 4 stages.....
             2. The mother butterfly....
             3. The egg hatches into....
             4. The caterpillar eats leaves...
             5. And it grows bigger....
             6. The caterpillar changes its skins.....
             7. Then it looks for a good place.....
             8. It attaches itself....
             9. Inside the chrysalis.....
             10. The chrysalis opens.....
             11. The life cycle begins..... Mở rộng      1. Cho các em đọc lại các câu lại một lần nữa và vẽ/dán để làm lại
            một bài tường thuật lại vòng đời của một con bướm trong tập của
            các em.
www.teachingenglish.edu.vn                          Page 3
Phương án 3

Chuẩn bị:

    Vào đường link sau để mở hoạt động
    http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/language-games/order-the-
    sentences/life-cycle-butterfly

 Giai đoạn                  Tiến trình thực hiện

 Giới thiệu     3. Hỏi các em có bao giờ nhìn thấy một con bướm. Nếu các em trả
            lời với “yes”, sau đó gợi ý các từ để mô tả như (e.g. ‘beautiful’,
 Khoảng 2       ‘wings’ …etc).
  phút
           4. Nói cho các em biết “Bướm là một loài luôn đẹp đúng không.
            Nhưng không phải lúc nào nó cũng đẹp. Nó thay đổi suốt trong
            cuộc đời. Hôm nay các em sẽ hiểu biết thêm các giai đọan khác
            nhau của loài bướm qua một trò chơi sau đây”


 Trò chơi
           1. Sắp xếp các em ngồi theo cặp và bảo các em vào đường liên kết
 Khoảng 20       sau.
  phút
             http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/language-games/order-
             the-sentences/life-cycle-butterfly

           2. Đọc to hướng dẫn trên màn hình. Ví dụ: “Trong hoạt động này,
            bạn phải đặt bài text theo đúng trình tự các câu....Có thể là một ý
            kiến hay nếu đọc to tất cả các câu cho cả lớp nghe trước khi các
            em bắt đầu trò chơi để giải thích một vài từ mới nếu có. Ví dụ
            (lava, chrysalis…etc).

           3. Bảo các em rằng câu đầu tiên là “There are 4 stages...etc” và nhờ
            các em rà câu đó ở ngay trên đầu. Sau đó các em sẽ thay phiên
            nhau sắp xếp câu cho đến khi bài đọc hoàn tất.
           4. Khi các em làm xong, các em sẽ phải nhấn vào nút “Finish” và
            “Check Answers” để xem các em làm đúng bao nhiêu câu.
           5. Nếu các em làm sai câu nào, cho các em làm lại tiến trình như
            trên và nhấn vào nút “Check Answers” lần nữa. Cặp nào hoàn
            thành xong trước mà không có một câu sai nào sẽ là người chiến
            thắng.
             Answer key:

             12. There are 4 stages.....
             13. The mother butterfly....
             14. The egg hatches into....www.teachingenglish.edu.vn                            Page 4
             15. The caterpillar eats leaves...
             16. And it grows bigger....
             17. The caterpillar changes its skins.....
             18. Then it looks for a good place.....
             19. It attaches itself....
             20. Inside the chrysalis.....
             21. The chrysalis opens.....
             22. The life cycle begins..... Mở rộng      1. Cho các em đọc lại các câu lại một lần nữa và vẽ/dán để làm lại
            một bài tường thuật lại vòng đời của một con bướm trong tập của
            các em.
www.teachingenglish.edu.vn                          Page 5

								
To top