Docstoc

zde - Carnival

Document Sample
zde - Carnival Powered By Docstoc
					Nabídka okružních plaveb
    CARNIVAL
 firemní & incentivní klientele
        prezentace:
  Blanka Müllerová, ORBIS LINK s.r.o.
       ROZLIŠENÍ SKUPIN,
       které si rezervují plavbu pro skupinu
•  INCENTIVE - cesta je nabízena zaměstnancům jako odměna za dobře odvedenou
  práci
•  MEETING – zasedání odborníků, pracovní setkání např. při výročí firmy nebo
  organizace, fúze, vstup investora a jeho představení
•  CONVENTIONS - konference, formální zasedání odborníků
•  TRADE SHOWS - expozice produktů pro veřejnost i odborníky,
  např. při uvedení nového výrobku na trh
•  INDIVIDUAL – cesta pro skupinku spolupracovníků či dodavatelů/odběratelů např.
  pravidelné setkání vedoucích pracovníků firmy
•  ASSOCIATIONS – jednání (zasedání) asociace
•  SOUTĚŢ EVROPSKÉHO (SVĚTOVÉHO VÝZNAMU)
•  ŠKOLENÍ, PREZENTACE
•  UDÁLOST VE SPOLEČNOSTI – VŘOČÍ FIRMY NEBO ORGANIZACE
•  AKVIZIČNÍ PROGRAM - firma nabídne svoji prezentaci formou incentivní cesty novým
  vytipovaným zákazníkům a potenciálním obchodním partnerům
•
                                            2
   CO JE INCENTIVNÍ CESTA
•  incentivní cesta je hrazena zaměstnavatelem zcela či z podstatné části
•  účastníci jsou z jedné společnosti nebo organizace – celá akce se dá tedy
  realizovat jako pracovní s důrazem na vyuţití času k relaxaci


  Incentivní cesta využívá vyjímečného zážitku zúčastněných k
    poznání se navzájem (teambuliding) a motivuje k vyššímu
          výkonu při plnění firemních cílů.
•  Firmy (organizace) vypisují několik postupných cílů a při splnění určité úrovně nabízejí
  odpovídající ohodnocení ve formě incentivních cest:
•  bonusový program u prodejců, obchodních zástupců a reprezentantů
•  cílová odměna při dosaţení stanoveného cíle (obrat, podíl na trhu)
•  jednorázová akce zaměřená na posílení image zaměstnavatele
                                                3
    Incentivní klientela - fakta

 Zaměstnanci upřednostňují
 zajímavou cestu jakoţto
 odměnu za svou práci
 I ostatní skupiny se rádi
 zúčastní cesty, která je
 zajímavá, nezapomenutelná
 Cestování je tou nejlepší
 odměnou – nabídněte
 okružní plavbu!

 Source: Federation Study 2003, Incentive Federation Survey of Motivation and Incentive applications. Study of
            manufacturing, services, finance, transportation, Retail trade, etc.
PROČ HODNOTA PLAVEB CARNIVAL CRUISES JE
 VĚTŠÍ NEŽ AKCE POŘÁDANÉ NA PEVNINĚ PRO
         SKUPINY
      INCENTIVE & MEETINGS
    okružní plavba versus programy
          na pevnině
Co nabízí okružní plavba:           Cenové zvýhodnění:
                         Konferenční prostory, prostory k pracovním
  Velký výběr destinací            schůzkám a prezentacím – jsou ZDARMA
  Velký výběr z jídelního menu, jehoţ     Audiovizuální zařízení ve standartní verzi -
   skladbu lze plánovat             ZDARMA
  Osobní servis, perfektní sluţby       Health Club na lodi ZDARMA
  Konferenční centra jsou mnohdy lépe     Zábava na lodi (divadlo, kino atd.)
   vybavenější neţ ta na pevnině,        ZDARMA
  Nabízí se několik druhů konferenčních    Velký výběr aktivit všeho druhu – cvičení
   prostor/sálů                 jógy, pilates, kurzy tance, vaření, sportovní
  Nemusíte plánovat občerstvení během     soutěţení, mezinárodní kvízi atd .-ZDARMA
   dne pro celou skupinu            Animační program – netřeba plánovat a
  Skupině je k dispozici celý prázdninový   platit - loď má jiţ aktivity pro volné chvíle v
   plovoucí rezort               nabídce
  Obchodní služby               Nabídka slavnostních
                         galavečeří/galaprogramů – v ceně
  Připojení na internet vždy         Produkční štáb na lodi
  Většina marketingového materiálu je     Lodní noviny s nabídkou denních programů
   zdarma                    ZDARMA
  Lékařská sluţba 24 hod denně        Fotograf na lodi
  Bezpečí – na lodi je díky přísným      Nabízené služby se dají předplatit
   kontrolám v přístavech, bezpečno
                         Divadelní sál pro pořádání konferencí
                         (kapacita sálu od 250 osob)
                 Srovnání Okružní plavba versus Hotel
                   ubytování 5 nocí  příklad

    DESTINACE          Hawaii  Las Vegas   Caribbean   Mexico  Carnival Destiny
                                           Cruise *


      ubytování        $725    $565       $850   $575     $896

    jídlo & nápoje       $750    $625       $800   $550     V ceně
  (včetně pokojových služeb)     AV vybavení
                  $4000   $3600      $4300   $3500    V ceně

      zábava         $10,000  $9,000      $12,000  $7500    V ceně

     Cena/os/den        $323    $263       $363   $247
                                           $179

•  100 Guest Comparison
•  5night Western Caribbean Cruise (stop at 3 ports)
•  February 2007 CAT) with all NCCF, taxes/fees, gratuities
•  Updated as of
   PERSONALIZACE PLAVBY
•  Pro skupiny lze zdarma zajistit následující služby:
•  · pronájem konferenčních prostor s úplným technickým vybavením
•  · rezervované místo pro skupinu v restauraci
•  · pořádání setkání na uvítanou a oslav
•  · výstavy výrobků
•  · hostesku asistující při naloďování a na palubě lodi
•  · soutěţe a turnaje
•  · speciální menu (vegetariánské, nízkokalorické, diabetické atd.).
•  · tisk jídelního lístku s firemním logem

•  Náročnější zákazníci mohou využít následujících předplacených služeb:
•  · květiny a čerstvé ovoce do kajuty
•  · nápojové balíčky
•  · wellness a beuty salon balíčky
•  · fotografie s firemním logem
•  · fakultativní výlety v přístavu a okolí s průvodcem
•  · dárky a suvenýry z vybrané země
•  · předplacené spropitné
•  · předplacené ţetony do kasina
flexibilní konferenční
   prostory


             9
KONFERENČNÍ PROSTOR
           10
SALÓNEK NA ZÁDI LODI
            11
DIVADELNÍ SÁL – KONFERENČNÍ
     PROSTOR
               12
  HODNOTNÉ
    a
NEZAPOMENUTELNÉ
   PLAVBY


         13
DISKO
    14
VÝLET NA PLACHETNICI
            15
PRO KAŽDÉHO NĚCO : ZDE NABÍZÍME
  KLID A ODPOČINEK NA MOŘI
                 16
17

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: drum, bass
Stats:
views:8
posted:7/19/2011
language:Czech
pages:17