Декларация за съответствие N 0082006-04-032716 Доставчик КК by leavinglasvegas

VIEWS: 0 PAGES: 1

									           Декларация за съответствие
                 N 008/2006-04-03/2716


 Доставчик:        К&К Електроникс ООД
 Адрес:          бул.Искърско шосе 7
              София 1528


 Декларираме, че продуктът:

 Продукт:         Дект телефон
 Модел:          GE2-9261


 Производител:       Thomson Telecom
 Адрес:          46,quai A.Le Gallo
              92648 Boulogne Cedex
              France


 Този продукт изпълнява съществените изисквания, определени в:

              “Наредба за съществените изисквания и оценяване на
             съответствието на радиосъоръжения и крайните
                     далекосъобщителни устройства”


 съответства на следните национални стандарти:

 БДС EN 60950-1:2005
 БДС EN 301 489-1 V1.4.1:2003
 БДС EN 301 489-6 V1.2.1:2005
 БДС EN 301 406 V1.5.1:2003


 Година на поставяне
 на маркировката за съответствие: 2006
София 03.04.2006 г

								
To top