Инструкция за работа на печка Зануси by leavinglasvegas

VIEWS: 126 PAGES: 2

									Инструкция за работа на елктрически керамичен плот Зануси
Модел ZKL 64N – ZKL64 X
Описание на панела
1. Control panel
2. Oven function control knob
3. Oven thermostat control knob
4. Oven control light
5. Thermostat control light
6. Grill
7. Oven lamp
8. Rating plate

Керамичен плот
Повърхността е направена от керамично стъкло. Непропуска и подпомага по-
бързото затопляне на печката. Когато включите печката, може да чуте лек шум
от затоплящите се елементи.

Работа с основните бутони
Символът “0” – уредът не работи. Следващия бутон – грил – ще можете да
използвате грил функцията. Следващият бутон – с него ще можете да затоплите
печката само от горната част. Следващият бутон – само долната част ще
затопляте. Последният бутон ви дава възможност да затоплите печката и отгоре
и отдолу.
Бутонът с термостата ви дава възможност да изберете температурата на
градусите между 50 и 250 градуса по Целзии. Веднъж щом сте избрали
температурата, светлината за температурата светва и остава така, докато
недостигне коректната настройка; след това ще светне и изгасне с термостата,
показвайки температурата, която е зададена. Тази печка има предпазен
термостат. В случай на прегравяне на основния, предпазния ще спре
захранването на уреда. В този случай, се обадете на вашия сервиз.
Когато инсталирате уреда за първи път, внимателно изплакнете основните му
части. Веднъж щом сте инсталирали:
 - настройте термостата на максималната мощност: 250 градуса.
 - Превключете бутона на опция – конвекция
 - Оставете печката да работи така около 45 минути.
 - Отворете прозореца за вентилация.
 По това време, неприатна миризма може да се усети. Това е абсолютно
 нормално. Повторете същата операция за грила. Веднъж щом тази операция е
 направена, оставете печката да изстине, почистете я с леко намокрен парцал.

Конвекция
Завъртете бутона надясно, докато стигнете последната опция, която е
конвекционална готвене и настройте бутона за температурата според вашите
желания. Ако имате нужда от повече топлина отгоре или отдолу, завъртете
бутона съответно.
Включване и изключване /регулация
Зоните за готвене се включват и регилират чрез 4 основни бутонал Можете да
избирате между 9 позиции. Бутоните се завъртат надясно към желаната
позиция.
Индикатор зa затопляне
Този индикатор с 1 лампа е разположен между 2 предни бутона. Лампата светва
в случай, когато температурата на готвещата зона достигне повече от 60
градуса. Също така след изключване, лампата ще остане светла, докато печката
не изстине напълно.
Тенджери и тигани
Слагайте на печката само тенджери и тигани със сухи и чисти основи.
Уредите трябва да съответства на големината на котлона, да се избягва
наранените ъгли, които могат да наранят повърхността на керамичния плот.
Почистване
Почиствайте вашия стъклен керамичен плот внимателно и редовно с намокрен
парцал на памучна основал Никога не използвайте абразивни препарати.
Грил
Завъртете основния бутон към съответния символ и изберете температурата.
Когато на грила има месо или риба, сложете малко олио и винаги го поставайте
на решетката.
Температурата вътре може да достигне до 250 градуса. Не поставайте съдове
директно на печката. Това може да ги повреди.
Месота и рибата изискват средна температура на готвене между 150 и 175
градуса. Кейковете обикновено се приготвят при средна температура между
150 и 200 градуса. За тях е хубаво предварително да се затопли печката /поне
10 минути предварително/. Веднъж щом сте сложили да готвите, не отваряйте
вратата по време на готвенето и проверявайте само през стъклото на вратата.
Параметри за вграждане
Когато искате да вграждате керамичния плот трябва преди това да премахнете
накрайниците на ъглите на плота. Пространството под плота трябва e 20 см. , а
от страни поне 55 см. Размерън на плота е:
Широчина – 570 мм
Дълбочина – 500 мм
Височина – 47 мм
Волтаж: АС 230 вата 50 херца/60 херца
Основни начини на почистване
Когато използвате спрей за почистване, внимавайте да не пръснете върху
затоплящите се елементи или на термостатния санзор.
Не използвайте абразнимни материали, защото те могат да повредат основния
слой на печката и стъклото.
Най-добре почистете с топла вода и влажна кърпа.

								
To top