1. _a_ deklinacija Singular Plural N. rosA rosAE G. rosAE rosARUM by nyut545e2

VIEWS: 164 PAGES: 3

									Latinščina – tabele za sklanjanje in spreganje                   1

1. (a) deklinacija                .
    Singular Plural              Inf.  Am­A­
N. ros­A     ros­AE                RE
G. ros­AE     ros­ARUM
D. ros­AE     ros­IS
Ak. ros­AM ros­AS
V. ros­A     ros­AE
Ab. ros­A     ros­IS
                         2. (e) konjugacija
2.(o) deklinacija                    Singular   Plural
Besede na ­us                  1.   doc­E­O   doc­E­MUS
   Singular    Plural            2.   doc­E­S   doc­E­TIS
N. Serv­US      Serv­I           3.   doc­E­T   doc­E­NT 
G. Serv­I      Serv­ORUM          Imp doc­E      doc­E­TE
D. Serv­O      Serv­IS           .
Ak. Serv­UM     Serv­OS           Inf. doc­E­
V. Serv­E!!!     Serv­I               RE
Ab. Serv­O      Serv­IS
                         3. (mešana) konjugacija
Besede na ­er                   konzonanti del
   Singular       Plural             Singular Plural
N. magister       magistr­I        1.  leg­O   leg ­I­MUS
G. magistr­I       magistr­ORUM      2.  leg­I­S  leg ­I­TIS
D. magistr­O       magistr­IS       3.  leg­I­T  leg ­U­NT 
Ak. magistr­UM      magistr­OS       Imp leg ­E    leg ­I­TE
V. magister       magistr­I        .
Ab. magistr­O      magistr­IS       Inf. leg ­E­
                            RE
Besede na –um 
                         vokalni del
   Singular    Plural 
                            Singular    Plural
N. don­UM      don­A
                         1.  capi­O     capi­MUS
G. don ­I      don­ORUM
                         2.  capi­S     capi­TIS
D. don­O      don­IS
                         3.  capi­T     capi­U­NT 
Ak. don­UM     don­A
                         Imp capi ­E     capi ­TE
V. don­UM      don­A
                         .
Ab. don­O      don­IS
                         Inf. cap ­E­
                            RE
1. (a) konjugacija
    Singular    Plural
                         4. (i) konjugacija
1.   Am­O      Am­A­MUS
                             Singular Plural
2.   Am­A­S     Am­A­TIS
                         1.   veni­O   veni ­MUS
3.   Am­A­T     Am­A­NT 
                         2.   veni ­S  veni ­TIS
Imp Am­A        Am­A­TE
                         3.   veni ­T  veni ­U­NT 
Latinščina – tabele za sklanjanje in spreganje                 2

Imp   veni      veni ­TE          Abl.  nomin­E  nomin­IBUS
.
Inf.  veni 
    ­RE


    Singular   Plural
1.   EO      IMUS
2.   IS      ITIS
3.   IT      EUNT
Imp   I       ITE
.
Inf.  IRE

    Singular   Plural
1.   FERO     FERIMUS
2.   FERS     FERTIS
3.   FERT     FERUNT
Imp   FER      FERTE
.
Inf.  FERRE


3. deklinacija
Konzonantni del (oba razreda)
m./f.
    sg.   pl.
N.   vox   voc­ES
G.   voc­IS voc­UM
D.   voc­I  voc­IBUS
Ak. voc­EM voc­ES
Vok. vox    voc­ES
Abl. voc­E   voc­IBUS
n.
     sg.       pl.
N.    nomen      nomin­A
G.    nomin­IS    nomin­UM
D.    nomin­I     nomin­IBUS
Ak.    nomen      nomin­A
Vok.   nomen      nomin­A
Latinščina – tabele za sklanjanje in spreganje                3Vokalni del
m./f. (2. razred)
    sg.     pl.             n. (1. razred)
N.   nav­IS    nav­ES                sg.   pl.
G.   nav­IS    nav­IUM           N.    mare   mar­IA
D.   nav­I    nav­IBUS          G.    mar­IS  mar­IUM
Ak. nav­       nav­ES           D.    mar­I  mar­IBUS
    EM                    Ak.   mare   mar­IA
Vok. nav­IS     nav­ES           Vok. mare     mar­IA
Abl. nav­E      nav­IBUS          Abl.   mar ­I  mar­IBUS

								
To top