SSB TODAY by zhangyun

VIEWS: 160 PAGES: 17

									     SSB TODAY                                                 DECEMBER 1998


                                     REKTOR HAR ORDET
Från 50-tal till 2 000-tal
                                     Torbjörn Åberg
Ingegerd Akselsson Le Douaron
Editor
                                     Det lackar mot jul...julbasarer, St Nicolas, Luciafirande,
En besökare som hade ärende till skolan för något år sedan mötte en
idyllisk och charmig skola belägen i en lummig park bredvid ett      julfester, önskelistor, annalkande jullov - allt detta påminner
pampigt slott. För en medelålders gäst kunde en vandring i        oss om vad som är på gång. När dessutom den regniga
korridorerna och en titt in i klassrummen ge associationer till egen   hösten i veckan förbyttes i kyla och frost med fin klar luft,
skoltid. Speciellt laborationssalarna hade en tydlig prägel av 50-    känns det som om de yttre förutsättningarna också är på
och 60-tal.                                plats.

Men skolan väcktes ur sin törnrosasömn. En stökig, bullrig och      För oss som utlandsboende medför den stundande julen de
dammig tid följde. Man körde med maskiner runt skolan. Man bar      vanliga frågorna. Skall vi stanna här, skall vi åka hem till
byggnadsmaterial genom portarna, som staplades i korridorerna.
                                     familj, släkt och vänner eller ska vi helt enkelt göra det
Man spikade, skruvade, slipade och borrade. Undervisningsmaterial
fick först packas ner, sedan flyttas och till sist packas upp igen.    enkelt för oss och åka någon annanstans? Och ändå är själva
Tålmodiga, påhittiga lärare fick ibland improvisera lektioner när     firandet av julen viktig. Ytterligare ett år har gått. Vi känner
byggnadsarbeten hindrade undervisning i de vanliga skolsalarna.      att familjebanden är viktiga och vi känner att detta också är
                                     ett tillfälle att reflektera. Julen får inte bara bli en
Kunde det inte duga som det var före alla ombyggnader? Modern       kommersiell högtid utan också ge tid till eftertanke.
utrustning och fina lokaler är naturligtvis inte till så mycket nytta
om man inte använder dem på ett bra sätt. Framtiden, elever,       Fredagen den 18 december kl 9.00 börjar julavslutningen i
personal och föräldrar och den verksamhet som växer fram i den      sporthallen i Rhode. För Er som tänkt att ge Er av direkt efter
nya miljön får avgöra.
                                     avslutningen, kan det vara bra att veta att vi räknar med att
SSB TODAY vill i det här numret ge några intryck av det nya och      vara klara ca kl 10.00.
samtidigt önska elever, föräldrar och personal en riktigt god jul!
                                     Innan dess återstår dock åtskilligt att göra! Som vanligt en
                                     blandning av "business as usual" och speciella arrangemang.
                                     "Calendar of Events" som kommer ut var 14:e dag, dels
                                     separat och dels som en del av SSB TODAY, håller oss a
                                     jour med vad som är på gång. Och för Er som har tillgång till
                                     Internet innebär det att Ni där kan läsa hela SSB TODAY.
IN  THIS ISSUE                              Inom kort lägger vi också ut Calendar of Events. Allt detta
                                     på: www.ssb.be. Har Ni ändå frågor är Ni välkomna att
2    Calendar of Events, Lucia and Christmas celebration       kontakta Carin Landin på Maternelle eller Wenche Hennvall
                                     i receptionen i Argenteuil.
3    Nytt från Maternelle
                                     Höstterminens reparationer och ombyggnader har inneburit
4    Nytt från Primary                        ett rejält lyft för våra lokaler med mycken ny utrustning och
                                     nu lägger vi också sista handen vid en ny utvecklingsplan
6    Nytt från Secondary                       som bygger på Projekt 2000 och som på ett konkret sätt
                                     lägger fast hur vi skall jobba vidare med att utveckla skolan
11    Ny kostym inför sekelskiftet. Om moderniseringen av
                                     pedagogiskt under året fram till sekelskiftet. Parallellt med
     Skandinaviska Skolan i Bryssel                  detta är det glädjande att se att elevantalet ökar efter jul och
                                     att vi via Internet och vår hemsida når nya elever och
13    Månadens profil: En manlig Florence Nightingale i        familjer.
     modern tappning
                                     GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
15    SSB might take over the Castle
                                  SSB TODAY 1
                             Thursday 12/1
CALENDAR OF EVENTS                    19.00 Information about Upper Secondary for
Tuesday 8.12                       parents in class 10, room 301
All day "Tomtedag" in classes 4, 5 and 4/5
18.30 Christmas party for class 2 in the Chapel
                                      Lucia at SSB
Wednesday 9.12
19.00 Lucia in class 3                   Students, parents and staff at Argenteuil are welcome
19.30 Parent's meeting class 6/7 Sw/Fi, room 307      to celebrate Lucia on Friday 11th December in the
                              Mozart Hall at 8.00 a.m. and 8.30 a.m. Students in
                              class 6/7 will sing. Parents are welcome
Thursday 10.12
“Gymnastiktid” The 4-year old children to          Maternelle will have a separate celebration at Rhode at
decorate the Christmas tree                 9.00 a.m. for children, parents and staff. Lucia coffee
                              will be served afterwards.
Friday 11.12: Lucia
                              The evening celebration of Lucia will be held in the
8.00 Primary in the Mozart Hall               Mozart Hall at Argenteuil at 18.00. The choir United
8.30 Secondary in the Mozart Hall              Voices led by Lena Björk Franzén will sing traditional
9.00 Maternelle in the Gym Hall at Rhode.          Scandinavian songs. This event is for invited
17.00 Art exhibition, IB, Gym II, III            representatives from the community, parents and staff.
18.00 Lucia in the Mozart Hall
                              Tickets for the evening performance will be issued on
                              a "first in first serve" basis. Please contact Wenche
Sunday 18.12                        Hennvall at the reception as soon as possible.
18.00 Display of Multimedia work by the Finnish
group. Parents are most welcome.              End of Term Celebrations (Julavslutning) will take
                              place in the Sports Hall at Rhode, Friday 18th at 9.00
                              to 10.00 a.m.
Monday 14/12                                   Welcome!
18.00 Lucia for class 4 in the castle.
19.00 Christmas party for classes 2/3 and 4/5 in the
Chapel.
                                       Spring Term 1999
Tuesday 15.12
19.00 Christmas party for class 6/7 No/Dk in the          School starts: Mon 4.1
Cafeteria                             Teachers In-Service Day (Students free): Fri 12.2
19.30 Christmas café in the Chapel                 Winter Holiday: Mon-Fri 15.2-19.2
A warm welcome for all parents!                  Easter Holiday. Mon-Fri 29.3-9.4
                                  Ascension Day:Thurs 13.5
Wednesday 16/12                          Teachers In-Service Day (Students free): Fri 14.5
9.00 - 12.00 Drop in for a coffee in class 1
                                  Norwegian National Day Mon 17.5
(Julpyssel)
                                  Whitsunday: Mon 24.5
                                  End of Term: Fri 18.6
Thursday 17/12
“Gymnastiktid” Dancing around the Christmas
tree for the 4-year old children                Scandinavian School of Brussels
                                Square d'Argenteuil 5, 1410 Waterloo
Friday 18/12                          tel. 357 06 70 fax 357 06 80
                                E-mail scandinavian.school@ssb.be
9.00 End of Term celebrations (Julavslutning) in the      SSB Maternelle
Gym Hall at Rhode for all; children, students, staff,      Chaussée de Waterloo 280
parents and relatives at SSB.                  1640 Rhode-St-Genèse
                                tel 358 32 76 fax 358 17 20
Monday 4/1 1999                         Publisher SSB TODAY: Torbjörn Åberg
                                Editor: Ingegerd Akselsson Le Douaron
Spring Term starts                       E-mail jc.ng@skynet.be


                         SSB TODAY 2
                                 n Landin
NYTT   FRÅN…………                    Maternelle
Tout d'abord, nous souhaitons la                           Först vill vi önska norska Anita
bienvenue dans le groupe blanc, à Anita                        Andreassen välkommen i gruppen.
Andreassen une norvégiénne de 5 ans!
                                           I år har vi i vita gruppen 23 barn: 5
Cette année dans le groupe blanc, nous                        danska, 5 svenska och 13 norska. 11
avons 23 enfants: 5 danois, 5 suèdois et                       av barnen är fyra år och 12 är fem år.
13 norvégiens, 11 enfants de 4 ans et 12                       Gruppkonstellationen innebär en
de 5 ans. Pour nous, cette diversité est                       verklig utmaning när det skall
une   veritable   aubaine    pour                      undervisas i franska. Barnen ska ju
l'apprentissage du français. En effet, les                      inte bara tala med oss på franska
enfants sont non seulement obligés de                         utan måste också klara av kom-
communique avec nous en français mais                         munikation inom gruppen. Detta
également entre eux! Ce qui donne des       Voici quelques activités      innebär många positiva och roliga
situations véritablement réjouissantes et      de groupe blanc:         situationer. Man måste vara med
parfois cocasses.. Il faut le vivre pour le                      dem för att tro att det är sant!
croire!                      Här kan ni se vad vi
                         kan syssla med i vita
                            gruppen:
 Activité langage lors du sameling. Språkaktivitet under    Activité dirigée avec les 5 ans. Undervisning med
 samlingen                           femåringarna
  Lors d'une excursion en forêt. Skogsutflykt          Lors de la fête d'Halloween. Halloween-festen
  A très bientot...les enfants du groupe blanc! På återseende..... barnen i den vita gruppen! Françoise, Vinciane et Alix                            SSB TODAY 3
NYTT    FRÅN…………
                          PRIMARY

Julen närmar sig
Birgitta Bylund
Studierektor, Primary

När man går i korridorerna hör man hur det övas Lucia- och     vårterminens början Anders Kittilsen klass 3, Cecilia Flodin
julsånger och läses verser överallt. Snart stundar         klass 4, Susanna Flodin klass 6, Siri Stai klass 1, Peik
Luciafirandet och julfirandet. Det är fint med barn för de     Nyman klass 3, Jael Nyman klass 5, Amanda Malm klass 6,
gläds verkligen över vad som komma skall och de visar det.     Max Malm klass 4, Joel Kangas klass 1 och Annu Kangas
Det är också spännande att gå Lucia för alla föräldrar och     klass 4.
visa hur fint man kan sjunga och läsa. Innan jullovet stundar
skall barnen också göra julpyssel. Då blandar vi dem över     Till alla elever som finns kvar på vår fina skola vill jag säga
nationella gränser och åldrar. Klasserna 4,5 och 4/5 skall     att ni har gjort ett jättebra jobb under denna terminen och att
utforska tomtarnas spännande värld på sin "Tomtedag".       ni är fantastiska barn! Till lärarna vill jag passa på att säga
                                  ett stort tack för allt entusiastiskt arbete ni lagt ner och för
Tiden fram till jullovet går rysligt fort och för några av våra  det goda samarbete vi har. Till alla föräldrar här på skolan
elever kommer det att vara deras sista tid vid SSB, eftersom    säger jag också ett stort tack för det förtroende ni ger oss.
de flyttar antingen tillbaka till sina hemländer eller någon    Alla arbetar vi ju för ett stort och gemensamt mål: Våra
annanstans i världen. Vi säger tack och lycka till i        barns bästa!
framtiden till Sara Kristiansson, Johanna Enberg, Victor
Beese och Åsmund Bakke Bø. Samtidigt välkomnar vi till       God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!
      We dig chemistry
      Pirjo Kortelainen
      Bitr. studierektor, Primary        ...dessa toner letade sig ut i korridoren utanför kemisalen på
                           The Mole Day, den 23 oktober 1998. Klass 7 var,
                           tillsammans med klassföreståndaren Barbro Blixt i färd med
      We dig chemistry              att experimentera med indikatorer under ledning av
      ... atoms are our friends,         kemiläraren Birgitta Boeryd och Gym II-elever. Rödkål, te,
      we learn about elements,          ättika och bikarbonat visade sidor vi inte är vana att se.
      and periodic trends.            Sjuorna experimenterade och fick i uppgift att fortsätta göra
      How catalysis can make reactions      nya experiment hemma. Resultatet av hemarbetet lämnades
      happen really fast.            till Birgitta i form av personliga rapporter. Även klass 3 har
      We dig chemistry,             tillsammans med klassläraren Mait Jendeby besökt Birgitta
      it really is a blast ...          Boeryd i kemisalen. Treorna gjorde bl. försök med
                           vulkanutbrott! Dessa laborationer har varit ett led i
                           projektet, "Att öka intresset för naturvetenskap bland lärare
                           och elever på Primary", som Skolverket i Sverige delvis
                           finansierar.

 Den nya tanken
 Pirjo Kortelainen


Under studiedagen den 20 november i år föreläste rektor       informationssamhället, lyfter fram flera mänskliga värden
Lisbeth Almer Larsson från Sverige för personalen på        än hittills. Enbart förmågan till logiskt tänkande är inte
Maternelle och Primary. Vi fick bl.a. reda på att den nya      tillräckligt, känslomässiga värden och inre resurser blir
tanken som präglar den nya eran vi nu går in i,           viktiga. Utvecklingsprocesser får gå före inlärnings-

                                                      fortsättning på nästa sida


                             SSB TODAY 4
NYTT     FRÅN    PRIMARY

 fortsättning fr s 4


processer. Individualitet och kreativitet räknas som till-   på barnet och den pedagogiska verksamheten. Varje
gångar. Alla sätt att arbeta ges samma värde. Inga ämnen    medlem i ett team har en egen roll. Genom ett personligt
eller lärargrupper tilldelas högre status än andra ämnen och  test fick vi lära känna oss själva lite mer och på så sätt fick
lärare.                             vi ökad förståelse för på vilket sätt just varje individ kan
                                vara med och utveckla ett team utifrån de egna
För att vi ska kunna leva upp till den nya rollen som lärare  förutsättningarna. Dagen uppmuntrar till fortsatt arbete, och
och ledare i detta informationssamhälle, krävs bl.a. att    varje team har nu skissat på en utvecklingsplan för det
kompetensen i skolan är samlad. Från och med det här      fortsatta teamarbetet med eleven i fokus.
läsåret arbetar personalen på Maternelle och Primary i team.
På så sätt skapar vi förutsättningar för att få en helhetssyn
Hyvää Joulua!
Sirkku Sagath


Onkohan ihan oikeasti niin, että mitä vanhemmaksi ihminen    mm. käyneet opintokäynneillä mm. EU-parlamentissa ja
tulee, sitä nopeammmin kuluu aika? Ainakin tämä syksy on    Afrikkamuseossa. Afrikka-opintojakson päätteeksi vietettiin
minun elämässäni tuntunut kuluvan ennätysnopeudella!      yhteistä juhlahetkeä linnan Mozart-salissa opittuja asioita
Tuntuu, että ihan juuri äskenhän lapset saapuivat        toisille esitellen ja afrikkalaisia tansseja harjoitellen.
ruskettuneina ja levänneinä kesälomiltaan takaisin koulun    Perinteistä Lucia-kulkuetta on harjoiteltu yhdessä ja 7.
penkille töitä tekemään. Jotkut aloittivat uusina oppilaina   luokkalaiset käyvät viikolla 50 esiintymässä eri
koulussamme, joillakin taas on jo pitempi ”ura” takanaan    tilaisuuksissa täällä Brysselin seudulla. Suomenkielisessä
SSB:ssa. Syksyn pituuden huomaa kyllä sitten oikein       luokassa olemme tämän lukukauden lopussa valmistelleet
konkreettisesti, kun tarkastelee, mitä kaikkea olemme      oppilaitten omia multimediatarinoita, jotka toivon mukaan
ehtineet tehdä ja kuinka tuoreimmatkin tulokkaat ovat jo    ovat valmiina ja esityskunnossa sunnuntai-iltana 13.12.
tottuneet täysin uuden koulunsa tavoille. Olemme kuluneen    kello 19.00 ( huom. kellonaika ). Kaikki kiinnostuneet ovat
lukukauden mittaan harjoitelleet yhteistyötä yli kieli- ja   tervetulleita mainittuna aikana koulun tietokoneluokkaan
luokka-aste rajojen. Mittavin yhteisprojekti on käyty 2-3-   suomenkielisen luokan naapuriin nauttimaan oppilaitteni
luokilla, joissa lapset ovat joka viikko viettäneet 2      työn tuloksista!
oppituntia ikä- ja kieli-integroiduissa ryhmissä opiskellen
Skandinavian maiden lastenkulttuuriin ja vähän         Suomalainen koulu on taas hitusen isompi, kun koulutyö
maantieteeseenkin liiuttyviä asioita. Työpisteitä oli neljä:  joululoman jälkeen alkaa. Neljä lasta kahdesta eri perheestä
Bullerby, Hjørnehuset, Kardemommeby ja Muumilaakso, ja     aloittaa opiskelun SSB:ssa; Nymanin perheen ruotsiksi
kussakin työpisteessä opiskeltiin 3 viikon ajan, siis kuusi   opiskelevat lapset luokilla 3 ja 5 ja Kankaan perheen
oppituntia. Lapset ovat antaneet projektista oikein mukavaa   suomenkieliset lapset luokilla 1 ja 4. Otamme uudet
palautetta ja tämän tapaista työskentelyä muittenkin      tulokkaat ilomielin vastaan ja toivomme tietysti heidän
teemojen puitteissa on tarkoitus jatkaa kevätlukukaudella.   kaikkien viihtyvän oikein hyvin täällä Belgiassa.Lopuksi
4-5-luokilla tehtiin yhteistyötä YK-päivän tienoilla.      haluan toivottaa kaikille teille oikein rauhaisaa ja onnellista
Keskustelimme ryhmissä lasten oikeuksista ja valmistimme    joulunaikaa missä sen sitten vietättekään, täällä Belgiassa,
oman runokirjan, joka jaettiin kaikkien oppilaitten kotiin.   Suomessa tai jossain muualla!
Yhteistyötä tehdään myös joulun alla tonttutyöpajassa
tiistaina 8.12. Tämän tiimin hankaluutena on toistaiseksi    P.S. Perinteinen joulukirkkoretki Antwerpeniin jää nyt tänä
ollut lukujärjestys, josta ei ole oikein löytynyt yhteistä   vuonna tekemättä, koska joulunaluspäivinä on lähestulkoon
aikaa, aina on jollakin ryhmällä ollut liikuntaa, uintia tai  kaikkina päivinä aina jollakin luokka-asteella
jotain muuta aineopettajan opetusta. Yritämme löytää      erityisohjelmaa ja sopivaa päivää oli tavattoman vaikea
tähänkin ongelmaan ratkaisun, jotta yhteistyö pääsisi vähän   löytää. Toivottavasti ensi keväänä meillä on aikataulujen
laajemmassa mittakaavassa käyntiin. 6 - 7-luokilla       suhteen parempi onni.
yhteistyötä on ollut monissa eri yhteyksissä. Luokat ovat
                            SSB TODAY 5
NYTT    FRÅN…………                        SECONDARY
Elever i åk 8-10 följer med i nutiden.
Per Jonsson
Studierektor

Kontakten med föräldrarna är mycket viktig för att vi        Som ett led i att internationalisera vår utbildning har de elever
tillsammans skall kunna hjälpa våra elever in i dagens       som läser tyska varit i Wien på studieresa under ledning av
utmanande samhällsliv. Förutom goda kunskaper är det        Susanne Willmott och Janine Bury. Förutom den språkliga
också mycket viktigt att uppmärksamma och tala om          utveckling som en sådan studieresa ger kommer kamratskap
elevernas uppförande och beteende i olika sammanhang.        och erfarenheter av en annan kultur eleverna tillgodo. En mer
Jag tycker att våra elever är mycket öppna och trevliga       detaljerad reseskildring finns längre fram i detta nummer.
men självklart kan det bli ännu bättre. Just nu pågår därför
utvecklingssamtal med föräldrar och elever i årskurserna      I samarbete med föräldraföreningen har skolan anordnat två
8-10 samtidigt som lärarna på gymnasiet har enskilda        informationsmöten om droger. Ett för eleverna på
samtal med elever och föräldrar.                  gymnasiet/vidaregående skolen och ett för föräldrarna. Det
                                  var mycket uppskattade möten som väckte en del tankar hos
                                  både elever och föräldrar. Själv tycker jag att rökning bland
Apropå kunskaper har de svenska eleverna i årskurs 8-10,      våra gymnasister, en tredjedel röker, är det vi i första hand
liksom motsvarande elever i Sverige, deltagit i Dagens       borde jobba vidare med.
Nyheters ”Nutidsorientering” med mycket gott resultat. I
genomsnitt hade eleverna 14.79 rätt av 25, vilket var det
bästa resultatet för någon deltagande skola.

Ett STORT GRATTIS till de deltagande eleverna!
Besøg fra Th.-Langs H.F.-kursus, Silkeborg
Jytte Thielemann
Lærer


I ugen fra 16. Nov. til 21. Nov. havde     sammen med gym II.              programmet til at lykkes. Desuden
vi her på skolen besøg fra Danmark. Et                            skal lyde en stor tak til de danske
musikhold, 15 elever + deres lærer,      Onsdag aften var de med og spillede i     familier, som både gav kost, logi og
Ove Jensen, fra Th.-Langs Skole, kom      musikcafeen, og torsdag gav de        “taxakørsel”.
hertil mandag morgen kl. 6.30. Efter      koncert på skolen både for små og
morgen kaffe på slottet blev de alle      store. Besøget har været planlagt i lang   Til foråret håber vi, at kunne
indkvarteret hos danske familier. I      tid, og jeg vil gerne sige tak til skolen   fortsætte samarbejdet med et besøg
ugens løb var de på mange           og de implicerede lærere + Per        fra Silkeborg Amtsgymnasium.
ekskursioner, blandt andet til Ypres      Paulsén, som gjorde det muligt at få
                                   Tävlingen inför kemiolympiaden.
   Elever och föräldrar i klass 10
                                   Birgitta Boeryd
        inbjudes till information om             Lärare i kemi och matematik
        gymnasiet/vidaregående skolen
                                   Fem elever har deltagit i första uttagningen till
    Tisdag den 12/1 kl 19.00 i sal 301              kemiolympiaden 1999. Två av dem, Camilla Malm och
                                   Johan Randhem, har gått vidare till den svenska finalen som
                                   äger rum på skolan den 13-14 april 1999.


                             SSB TODAY 6
NYTT   FRÅN    SECONDARY


 Varning för droger!
 Ingegerd Akselsson Le Douaron

 Femton    gymnasielever  på     droger, vilket han gjorde på ett lugnt,   häromdagen, är missbruk av tyngre
 Skandinaviska Skolan har någon      intressant och sakligt sätt. På kvällen   droger inget större problem. De
 gång prövat hasch enligt en enkät     fick föräldrar möjlighet att lyssna på   finns däremot inne i Bryssel. I
 som skolans psykolog, Marianne      honom. Utan att moralisera gick han     Waterloo finns framförallt lättare
 Sjöstedt har gjort bland samtliga     metodiskt igenom drogernas historia,    droger som säljs företrädesvis av
 elever på Secondary. Ingen har      deras inverkan på människans kropp     människor som kommer utifrån.
 prövat tyngre droger. Betydligt      och sociala liv samt hur drogerna idag   Krogar som säljer alkohol till
 fler, 33 gymnasielever och 13       påverkar samhällslivet. Kriminalitet,    minderåriga och ungdomar som är
 elever i klass 8-10 uppger att de     konstaterade han, är tätt förbundet     berusade ställer också till problem
 blivit erbjudna narkotika.        med narkotika, och det hjälper inte att   för den lokala polisen.
                      tillåta lättare droger. Mäktiga
 Resultatet    av    den   här  narkotikasyndikat kommer då istället    Den halva temadagen om droger
 enkätundersökningen liknar andra     att koncentrera sig på att sälja tyngre   och föräldramötet samma kväll är
 som gjorts på belgiska skolor,      droger, ty handeln med droger är      en del i en satsning mot droger som
 säger Michel Willekens, belgisk      mycket lönsam.               engagerade föräldrar och skol-
 gendarme. Men man måste vara                             personal gör gemensamt. Tyvärr var
 medveten om att det är svårt att     Lagarna när det gäller narkotika är     kvällens föräldramöte glest besökt,
 kontrollera sanningshalten i den     stränga i Belgien. Det är förbjudet att   vilket arbetsgruppen beklagar. Men
 här typen av enkäter. Eleverna      bära på sig ett enda gram narkotika.    de som var där uppskattade mötet.
 deltar anonymt och väljer själva     Det görs ingen skillnad på lättare och   Åsa Nilsson var en av dem.
 vad de ska svara. Man kan ändå      tyngre narkotika. Unga människor
 konstatera att narkotika finns bland   som ertappas med en endaste liten      - Informationen var mycket
 våra ungdomar och att det kan       haschbit i fickan eller handväskan     verklighetstrogen, tycker hon. Men
 ställa till problem. En människa     hamnar på polisstationen och därmed     det var synd att inte den lokala
 som fastnar i missbruk är mycket     i polisens register och blir dessutom    polisen var där.
 svår att hjälpa, säger Michel       kroppsvisiterade.
 Willekens.   Det    gäller  att                        - Det var lärorikt att få se hur
 förebygga, varna och uppmana       Alkohol och tobak klassas också som     ungdomarna kan lura oss när det
 ungdomarna att säga nej, att välja    droger. Det är något som vi kanske     gäller att gömma narkotika. Det är
 ett fritt och oberoende liv istället   inte tänker på till vardags eftersom de   också viktigt att föräldrar träffas och
 för ett liv som blir alltmer intrasslat  ingår i vår kultur. Alkohol är ett     tillsammans bryr sig om vad som
 i ohälsa, dålig ekonomi och        problem, som vi lärt oss acceptera och   kan hända deras barn, säger Eva
 kriminalitet. Michel Willekens har    hantera, menade Michel Willekens.      Steinbeck, en av de föräldrar som
 ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt   Det är en inställning som kan låta lite   engagerat sig i skolans kampanj mot
 att bekämpa narkotika. Tidigare      konstig i svenska öron med vår       droger.
 verkade han vid gränsen till       strängare syn på bruket av alkohol. 45
 Holland och har en hel del kritiska    % av eleverna i klass 8 - 10 och 96 %    Skolan har i samband med
 synpunkter på Hollands liberala      av eleverna i gymnasiet har, enligt     kampanjen skaffat nytt, aktuellt
 drogpolitik. Numera ägnar han sig     enkäten, någon gång druckit alkohol.    material som kan användas både på
 åt den meningsfulla uppgiften att     24 % av gymnasieeleverna gör det      lektioner  och   föräldraträffar.
 förebygga missbruk bland unga       regelbundet, dvs mer är en gång i      Insatser för klass 8-10 planeras
 människor i Belgien.           veckan. Även om belgarna må ha mer     också.
                      liberal syn på alkohol än många
 Torsdagen den 12 november         nordbor har, finns ändå en lag här
 hade gymnasiet en halv temadag      som säger att man inte får uppträda
 om droger, ett resultat av ett      berusad   på   offentliga  platser.
 samarbete   mellan   några     Ungdomar under 18 år får inte heller
 representanter från  föräldra-     vistas ute ensamma utan vuxet
 föreningen och skolan. Michel       sällskap på sen kvällstid.
 Willekens hade bjudits in för att     I Waterloo, sa den lokala polisen vid
 berätta om sina erfarenheter av      ett besök som klass 9 gjorde
                                             Tummen ner för droger!
                            SSB TODAY 7
NYTT   FRÅN    SECONDARY

Visit to link schools in Norway and Denmark, 16-23 october
Phil Gaskell
Teacher, Secondary


I was sent to visit colleagues in the  SSB. I also had to time to discuss the     communist East Germany in the
social sciences and language       Norwegian assessment system and the      1970's and 1980's. There was a very
departments    of   Vardafjell  type of democratic school ethos that is    mature, wide-ranging and open
videregaende skole in Haugesund in    part and parcel of the Norwegian        discussion which, to my mind,
Rogaland fylke in Norway, and Th.    system. I now have links that I can use    supports the claims of the HF type
Langs HF-Kursus and Silkeborg      to support my work with our students      school to provide an important and
Amtsgymnasium in Silkeborg in      and I hope that other members of our      necessary alternative to the normal
Århus Amtskommune in Denmark       teaching staff will also be able to benefit  gymnasium.    Unfortunately, the
between 16 and 23 October. The      from the contacts that I have made. A     future of HF schools is currently
purpose was to observe teaching in a   group of students from this school will    under debate because of the
variety of classes, and discuss     be visiting Brussels in March 1999 and I    additional expense involved in
curriculum and assessment in both    hope to repay, at least in part, their kind  provide such an alternative. Again I
the Norwegian and Danish systems     hospitality then by doing all that I can to  was able to talk with many
and in general to forward        make their visit as enriching as my time    colleagues, get ideas for textbooks
cooperation between the two schools   in Haugesund.                 and collect information on various
in whatever way I could.                                aspects of the Danish system.
                     I next went on to Silkeborg where I
I was able to begin the visit to     visited two very different schools for     Finally, I went to Silkeborg Amts-
Norway by a one night stopover in    one day each. Th.Langs HF-Kursus has      gymnasium, where I was, un-
Oslo at the home of Per-Erik and     a structure that I am not familiar with,    fortunately, able to spend very little
Sølvi Petersen which allowed me to    being an alternative within the        time. But again, I was impressed by
make a whistle-stop tour of Oslo and   gymnasium in Denmark. The idea is       the friendly, open and mature
see among other things Thor       that those who do not wish to follow      atmosphere in this school, as well as
Heyerdahl's Kon-tiki and Ra rafts,    through their entire school career       the fine school architecture and
the equally famous Oseberg and      without a break may take a year, or      resources. While in Silkeborg, I was
Gokstad viking ships and a stave     more, off from full-time education and     lucky enough to be looked after by
church. We had the first snow of the   then go back into the system and        Ebbe and Ida Staunskjær who did all
winter and this made a short visit to  complete the gymnasium in two years      that they could to give me a taste of
close-by hills a very pleasant end to  instead of three. Often the approach to    the Silkeborg region.
the day.                 gymnasium    education  is  more
                     vocational in character too. I observed    I would like to thank all our friends in
In Haugesund, I was practically     some very interesting classes discussing    Norway and Denmark, and SSB, all
made a member of Olaug Gursli's     concepts of law in Roman society and a     of whom made this 'learning-rich'
family for the three days that I spent  text taken from the book 'Manden uden     experience possible for me.
there. Olaug and her husband Johan    ansigt' by Markus Wolf telling of the
did everything possible to give me a   way that he had dealt with living in
taste of Norwegian culture and the
west coast. I now know what
'pinekjøtt', 'lutefisk' are, and with
Per-Erik and Sølvi I had already
tasted 'rommegrot' so I feel a little
better informed on the culinary side   Vienna trip
at least.                Susanne Willmott
                     Teacher, Secondary
The two days that I spent in
Vardafjell school were very busy as   From Nov 23 to Nov 23 the students      language skills and to sample
I visited many classes, and took part  who are taking German as an option in     Austrian culture (and food!). We
in some by reading in French (!) and   GYM braved the cold and snow on        stayed in a youth hostel in the centre
explaining the language situation in   their trip to Vienna.             of the town, which meant that we
Belgium. I had ample time to                              were able to get round reasonably
discuss with colleagues and have     17 students from GYM I to GYM III,      easy on public transport.
come back with useful ideas for     accompanied by two teachers - Janine
books and teaching materials which    and Susanne - flew to Vienna to
we may be able to buy for use at     practise some of their German                  continued on next page                            SSB TODAY 8
NYTT   FRÅN    SECONDARY

 continued from previous page         Gjesteforelesning om barne- og
Apart from visiting the Natural        ungdomslitteratur
Science Museum, the Museum of         Anne Beth Hovland
Art, the "Hofburg" and the           Lærer, Secondary
Schonbrunn Palace we went to an
exhibition of Art Nouveau (mainly       Onsdag 18. november hadde 2. gym       Etter denne presentasjonen gikk Pollen
KLIMT and the Vienna Secession),        og norsk avdeling i 3. gym besøk av      over til å snakke om barne- og
the Spanish Riding School (some of       Andrine Pollen, som jobber i NORLA      ungdomslitteraturlitteratur. Hun rede-
us visited a training session), the      (Norwegian Literature Abroad). Hun      gjorde for hvordan denne litteraturen
amusement park Prater (on the tracks      presenterte   først   NORLAs      har endret seg gjennom årene (som all
of James Bond...), the modern town       virksomhet; hvorfor og hvordan de       annen litteratur), i takt med
and a traditional pub-restaurant        arbeider for å markedsføre og selge      samfunnets syn på både litteratur og
                        norsk litteratur i utlandet. I denne     på barn/ungdommer, og hun viste med
On Monday, before we flew back,        bransjen er det viktig å knytte til seg    eksempler fra eldre og nyere bøker. Vi
we had the opportunity to take part in     kontakter både i forlagsbransjen og      fikk også vite at det skrives mye god
some lessons in a Gymnasium in the       blant over-settere, så representanter     barne-  og   ungdomslitteratur  i
town. Some of us were surprised at       fra NORLA deltar alltid på bokmesser     Skandinavia i våre dager, og at denne
the variety of teaching standard in      og litteraturfestivaler o.l. som       er svært anerkjent utenfor Norden.
the different lessons, but all in all it    arrangeres rundt omkring, først og
was a valuable experience.           fremst i Europa.               Det var en engasjerende og lærerik
                                               forelesning, og emnet har vi jo alle- i
Despite this full programme we all                              større eller mindre grad - et forhold til.
found time to have "Kaffee und                                Derfor var det heller ikke vanskelig
Sachertorte", go to the theatre and                             for tilhørerne å henge med gjennom
check out the local discotheques...                             2x40 minutter.
And only two people came back with
bad colds....
Forfatterbesøk på skolen
Anne Beth Hovland
Lærer, Secondary


I slutten av januar får SSB besøk av den     undertone. Det er jo ikke alltid så lett...   I  kirka/kultursenteret blir det
norske forfatteren Lars Saabye Christensen.    Andre romaner Saabye Christensen har       kulturkveld, i en lett og ledig at-
Det er den norske ambassaden i Brussel som    skrevet er Amatøren, Jokeren, Billettene og   mosfære, der forfatteren bl a deltar
har invitert Saabye Cristensen hit, og han    Sneglene. I tillegg skriver han noveller og   med opplesning (mer detaljert
skal også delta på et arrangement i den      lyrikk, og han har gitt ut CD der han leser   program vil komme seinere).
norske kirka/kultursenteret i Waterloo, samt   egne tekster akkompagnert av bluesmusikk.
besøke Universitetet i Gent.                                    Så håper vi at alle tar seg tid til - og
                         Skolebesøket vil bestå av to deler: Ett møte   unner seg gleden ved - å lese minst ei
Lars Saabye Christensen har skrevet mange     med de norske elevene på ungdomstrinnet     bok av Lars Saabye Christensen innen
bøker, og han er en anerkjent og mye lest     og i videregående hvor forfatterens egne     utgangen av januar. Skolens bibliotek
forfatter blant både ungdommer og voksne.     tekster vil stå i sentrum. Der kan elevene i   har mange av bøkene hans; snakk
"Alle" norske ungdommer har lest boka eller    større grad få diskutere personene, miljøene   med Sirkku! Det er ikke til å komme
sett filmen Herman - eller begge deler.      og temaene de har møtt i bøkene med han     forbi at jo bedre forberedt man er, jo
Dessuten er boka om de fire unge Beatles-     som faktisk har funnet på dem. Den andre     større blir utbyttet ved et slikt
tilhengerne fra 60- og 70-tallets Oslo,      delen vil dreie seg mer om diktning       forfatterbesøk.
Beatles, og oppfølgeren Bly, nesten blitt     generelt, og det er åpent for alle som er
obligatorisk lesning hjemme i Norge - i alle   interesserte. Og vi regner selvfølgelig med
fall blant folk som av og til leser ei bok.    at Saabye Christensen leser fra bøkene sine
Romanene er utrolig morsomme, men har       for oss.
også en sår og til tider nesten rørende øm
                              SSB TODAY 9
NEWS    FROM     SECONDARY

Information about «PRAO» in Belgium
Christine Hayoit de Termicourt
Teacher, Secondary


«PRAO» is a Swedish acronym for         ways after their week in the working     working yourself or anybody you
«praktisk arbetslivsorientering». It's a    world                    know who can offer a «PRAO» place.
way of introducing students to the
working world. At our school ninth       For one week they are truly integrated    I really would like the students’
and tenth graders spend one week        in Belgian society or in an         parents and other staff at SSB to
working somewhere instead of going       international environment. They work     actively participate in finding more
to school. The students basically        together with grown-ups and get a      and varied «PRAO»places. This is, of
choose themselves where they would       chance to use their language skills     course, in the interest of our
like to spend their week of work-        naturally. They can try their hand at    students! Please send me any
experience, and we try to arrange it.      doing totally different things from     information/ links you have:
Examples of «PRAO-places» are          what they usually do. They get an idea
multi-national companies vets, sports      of what the grown-up world is like,     By e-mail:
clubs, bakeries, restaurants, schools,     and a chance to try it. Most of them     christine.hayoit.de.termicourt@ssb.be
hotels, beauticians, bicycle shops,       find they manage quite well, which is    By personal phone: 02/652 43 53
music shops, book shops, flower         good for their self-confidence. So as    At the SSB reception: via SSB fax:
shops, pet shops, etc..             we have seen «PRAO» is of great       02/ 357 06 80
                        value for the students! However, it
The students' week of work-           becomes more and more difficult to      I truly appreciate your help and
experience is backed up by activities      place our students in national        collaboration as soon as possible.
at school. The working world is         companies due to the fact that the      Thank you!
focused upon in several different        Belgian law doesn’t allow the students
subjects. Students receive special       under 16 to work Therefore I would
preparation in French and they must       like you to help me on the search of
share their experiences in various       new possibilities for our students. For
                        example it could be where you are
LA PLEIADE: THEATRE AND CULTURAL INTEGRATION
Janine Bury-Conrad
Teacher, Secondary

A couple of months ago a theatre group in      creation of a play performed on a       relationship.
French, called LA PLEIADE was created        stage is an excellent motivation to      Independent from the intellectual
at our school in collaboration with the       learn this language. More           point of view it is not without interest
Lycee de Berlaymont. This pedagogical        specifically the fact to work also on     to give another place to our students
project appeared to me very important to      the organisation of the lights, the      to express themselves and develop
start for several reasons:             costumes, the make up of the actors,     their personality. As we develop the
   The correct language level of many      the writing of the programme,         musical abilities, creating a
   of our students in French allows this     means the use of the language in       possibility for theatre is in the right
   activity.                   several lexical fields and          line of our school policy.
   A professional director M.Omar        consequently extends the vocabulary   Another important point is a little more
   Guenaoui has taken the responsibility     in a very natural way.         political and is the fact of creating new
   of this project. He has already        Apart from all the linguistic      contacts with the Waterloo educative and
   presented plays and he is animating a     advantages which this type of      cultural communities. The headmistress of
   playgroup in Brussels. He is         project provides to our students    Berlaymont herself has encouraged her
   completing a P.H.D. in theatre studies    there is a very important        students to participate to the project and
   in U.C.L.University.             intercultural aspect to be taken into  the Director of the Cultural Centre of
   The dynamic practice of a text        consideration: as Berlaymont      Waterloo as well if we needed a place to
   deepens all the abilities required in     students are involved in this joint   perform. St John's School already has this
   the learning of a language, which       venture, both Belgians and       type of relationship with the Waterloo
   means understanding, ability to        Scandinavians will learn to work,    Commune.
   analyse and discuss so as to create its    create and perform together and so
   own production.                will learn a lot about their way of   I hope that this project will be a success
   After the literary preparation work,     approaching life. I also hope that   and show the diversity of our school's
   the use of the language for the        they will create friendly personal   artistic approach!


                              SSB TODAY 10
        NY KOSTYM INFÖR SEKELSKIFTET
           Om moderniseringen av Skandinaviska Skolan i Bryssel


 Från dåtid till framtid.
 Bengt-Åke Edwardson
 Administration & Ekonomi Från läsårsstarten hösten 1991 fick högstadiet och gym-     Projekten planerades försiktigt under hösten 1997 samt
 nasiet ta de nya förhyrda lokalerna ute på Argenteuil i     under våren 1998 och framlades för årsmötet i slutet av
 bruk. Lokalen, som hyrts då skolan i Rhode blivit ur-      maj. I början av juni fick skolan det positiva beskedet att
 vuxen, var en skolbyggnad med ursprung från 1950-talet      Volvo på olika sätt skulle vara skolan behjälplig vid en
 och byggd för bruk som yrkesskola.                realisering av dessa båda högprioriterade projekt.

 Det fanns lokaler anpassade för fysik och kemi, må vara     Sagt och gjort. Ombyggnad av nya laboratorier startade så
 icke i den standard som vi skandinaver var vana vid. Men     snart vårterminen var till ända och kort därefter påbörjades
 steget från skolan i Rhode med ett mycket primitivt       kabeldragning och annat för att koppla in datorer med
 laboratorium till, i varje fall, tre helt användbara       uppkoppling till Internet i samtliga klassrum och
 laboratorielokaler var inte dåligt. Med den utveckling som    lärararbetsrum. Sommaren gick fort och allt var inte klart
 sker i vårt samhälle sjönk användbarheten för varje år och    när skolan slog upp portarna för ny höstterminsstart. Men
 1997 stod så nya laboratorier högst upp på skolans        under oktober månad stod det mesta klart och en officiell
 önskelista. Dessa laboratorier fick en mycket framskjuten    invigning gick av stapeln i början av november.
 plats i skolans nya programförklaring ”Projekt 2000” som
 fastställdes och presenterades under samma år.          Äntligen, tycker många, så har skolan fått en rejäl
 Utbyggnaden av skolans datanätverk som skulle omfatta      ansiktslyftning och står väl rustad att möta de nya
 samtliga utbildningslokaler var även den en högprioriterad    utbildningskrav som samhälle och näringsliv ställer inför
 investeringsönskan.                       framtiden. Vi känner oss övertygade att skolan är på
                                 mycket god väg att lägga den plattform såväl utrustnings-
 I skolans investeringsbudget för läsåret 98/99 var första    mässigt som pedagogiskt som genomförandet av målen
 plats vikt för nya laboratorier för biologi, fysik samt kemi.  inom ramen för ”Projekt 2000”innebär.
 Andra plats var given en fortsatt utbyggnad av skolan
 informationsteknologi (IT). Förutsättningen för en rea-
 lisering av nämnda projekt var givetvis tillgång till
 finansiella medel i storleksordningen 15-20 miljoner BEF.
Nya lokaler - nya möjligheter
Ingegerd Akselsson Le Douaron


Det är rast på Argenteuil. De flesta    - Nu, när datorerna finns i ett större  datorer. Han har nog lärt sig det mesta i
klassrum står tomma men i den ny-      rum, är det bättre, säger Daniel, efter  skolan, tack vare sitt eget brinnande
inredda datasalen är det som vanligt    att ha tagit av sig hörlurarna. Man kan  intresse, dataundervisning i klass 8 och
nästan fullsatt. Medan datorerna      lättare komma åt datorerna nu. Det är   lärarnas beredvillighet att rycka in och
brummar försynt sipprar olika ljud,     kul med datorer. Mest går jag in på    hjälpa till när han fastnat, berättar han,
mest musik, ut från elevernas        Internet och ser på sport. Ibland     sätter på sig hörlurarna och försvinner
hörlurar. En del har tagit sig in på    skriver jag något brev hem till mina   ut på nätet igen. Det gäller att hinna
Internet, andra skriver elektroniska    kamrater i Danmark.            med ännu en tur innan rasten tar slut
brev och några gör läxan.
                      Daniel har gått på skolan i snart ett
Daniel Andreasen i klass 9 har till-    och ett halvt år. Under den tiden har
gång till dator hemma men tillbringar    hunnit utveckla imponerande färdig-
ändå det mesta av sin lektionsfria tid i  heter när det gäller att hantera
datasalen.

                            SSB TODAY 11
                    Full aktivitet på science-lektionen
I en av de nyligen invigda laborations-    lära eleverna hur de ska handskas med      lokalen?
salarna har läraren, Jonas Frankel       små eldsvådor hemma.
släckt ljuset. Eleverna dyker upp och                             - Här kan man göra fler experiment,
sätter sig spridda kring de nya borden.    - Det är viktigt att entusiasmera        säger Niclas Utterbäck i klass 10,
Framme vid katedern kommer det att       eleverna Ämnet går främst ut på att få     som förra året gick i en svensk skola.
hända spännande saker. Läraren trollar     dem att upptäcka att det både är roligt     Man får friare händer, får göra mer
med eld och får lågorna att anta olika     och lärorikt att göra experiment, säger     utan att läraren säger: "Aja, baja!"
färger. Det står "Option Science" för     Jonas Frankel. I de nya lokalerna är
klass 8-10 på schemat.             allt tillrättalagt. Allt finns på plats i ett  - Det är bra att jobba här, tycker
                        praktiskt förvaringssystem. Läraren       Lotta Kral i klass 8, en av gruppens
I rummet utbryter sedan full aktivitet     får mer tid att gå runt och samtala med     tre flickor. Bänkarna är fina, stolarna
bland de tio eleverna. Snabbt och       eleverna om vad de gör. I salen finns      är sköna och allt finns på plats.
smidigt kommer de igång med sina        gott om utrymme, bord och stolar kan
experiment. De får fortsätta själva att    flyttas efter behov och den nya
elda i små keramikkoppar medan         säkerhetsutrustningen är lättillgänglig.
Jonas håller ett vakande öga över dem.     Nu fattas bara en ögondusch, som är
Två elever är för nära gränsen till det    beställd.
farliga, tycker Jonas, manar till
försiktighet och passar samtidigt på att    Och vad tycker eleverna om den nya    Experiment för stora och små

Lördagen den 28 november var det experimentdag på SSB.
Då fick också andra intresserade både uppleva trollkonster
från katedrarna och göra egna försök. Lärarna i de natur-
vetenskapliga ämnena, Jonas Frankel, Birgitta Boeryd,
Mikael Sundholm och Per Jonsson hade förberett och ordnat
dagen tillsammans med några entusiastiska gymnasieelever.
Medan lärarna försökte hålla sig i bakgrunden (det är inte
lätt för en är lärare!), skötte de kunniga eleverna upp-
trädande och sedan handledning när gästerna, från koltåldern
och uppåt, fick pröva själva. Dagen var välbesökt och
stämningen avspänt trevlig. Och de välutrustade lokalerna
fyllde sitt syfte, att ge möjligheter till lustfyllt lärande i en             Grupparbete på SSB.
ändamålsenlig miljö.                              Katharina Mellvé, Niklas Carlsson och Johan
                                         Randhem förbereder ett experiment.
     Unga besökare får lära sig hur man gör              Niklas och Katharina trollar inför hänförd
           studsbollar.                             publik.
                             SSB TODAY 12
MÅNADENS PROFIL

           En manlig Florence Nightingale i modern tappning

Hur blir man en skicklig och       deras hemdatorer. Han tycker om att
hängiven datalärare, som arbetar     hjälpa sina medmänniskor, säger han.
nästan jämt utan att tröttna? Vad     En manlig Florence Nightingale i
är det som kan trollbinda en       modern tappning!
finland-svensk matematik-, kemi-
och fysiklärare, som dessutom       Hur har han då lyckats bli så driven
orkar engagera sig intensivt i sina    och kompetent när det gäller att
elever?                  hantera datorerna, som blir alltmer
                     komplicerade? Flera dyrbara och
Det är sen lördagseftermiddag,      avancerade   kurser   eller  lång
Argenteuils konturer kan bara       utbildning på högskolenivå? En lång
skönjas i höstmörkret. Skolan är helt   utbildning har han, framförallt i
mörklagd. Bara ett rum är upplyst,    matematik men också i fysik och
datarummet. Där sitter, som vanligt,   kemi. Men de datakurser han gått är
Mikael Sundholm, skolans data-      lätt räknade. Nej, det allra mesta har
lärare och knappar på en dator. Han    han lärt sig på egen hand under ett
har lovat att hjälpa mig med att lägga  oändligt antal timmar framför datorn.
in bilder i SSB TODAY. På en stor     Han är, säger han själv, en
dataskärm i taket projiceras Mikaels   autodidakt, en självlärd. För mig,
operationer medan en musik-        som alltför ofta blir helt hjälplös
anläggning bjuder på de senaste hit-   framför datorn, trots att jag för första
låtarna. Med lysande glittrande ögon   gången gick på datakurs när Mikael       Mikael kopplar av på SSB:s
förevisar   Mikael   den   nya  gick i skolan och knappt visste hur        kulturcafé en sen
utrustningen. Snabbt och vant tar han   en dator såg ut, är det ett mysterium.     novemberkväll efter en lång
sig fram i systemet. Härifrån kan han   Hur kan man klara av att förstå hur          arbetsdag.
styra och överblicka allt vad varenda   datorn fungerar utan att få hjälp av
elev hittar på vid datorerna. Några    någon annan som redan kan?         Skolan har köpt 51 nya datorer i år
skickliga elever har lyckats plantera                        för ca 70 000 BEF per styck. Till-
in ett program som skulle ge dem     - Jag är fascinerad av problem-      sammans med de gamla datorerna är
möjlighet att tjuvtitta i kamraters    lösning, berättar Mikael. Det är      skolan nu utrustad med ca 100
filer. Detta program kallas den      också därför som matematik är mitt     datorer. På Primary finns minst två
trojanska hästen, berättar Mikael för   huvudämne. Jag blir inte arg när      datorer i varje klassrum. Secondary,
mig. Men han upptäckte det snabbt     något hänger upp sig, utan nyfiken.    som har högre datortäthet, har
och hotar med avstängning om       För mig är det en utmaning att       tillgång till datorer i vissa klassrum,
tilltaget upprepas, med glimten i     försöka ta reda på anledningen till att  fem stycken i Mediateket, sex
ögat, ty han tycker nog att det är lite  något krånglar och samtidigt lära mig   stycken i gymnasie-elevernas eget
roligt att ha så avancerade elever.    att använda alla datorns möjligheter.   arbetsrum och nitton nya datorer i
Utöver full tjänst som matematik-     Jag tillämpar två gamla beprövade     den nyligen invigda datasalen. Även
fysik- och kemilärare och dessutom    inlärningsmetoder, "trial and error"    lärarnas arbetsrum är nu försedda
tutor för klass 10, lägger Mikael ner   och "learning by doing". Det tar tid,   med datorer. Är satsningen verkligen
minst 20 timmar i veckan som       men förr eller senare hittar jag      värd kostnaden och all tid den krävt
huvudansvarig    för  framförallt  lösningen och varje gång är det      av Mikael och andra inblandade?
Secondary's dataundervisning. Han     förstås en seger för mig. Jag har
är en hjälpsam människa. Från alla    klarat det, alldeles själv! Där finns   - Ja! säger Mikael. Speciellt för en
håll och kanter i kollegiet pockas det  egentligen bara en omständighet som    utlandsskola öppnar datorerna nya
på assistans. Lärare, som saknar     kan störa mig. Det finns dataföretag    möjligheter att få kontakt både med
Mikaels kunskaper och tålamod när     som producerar bristfälliga data-     hemländerna och hela den övriga
det gäller datorer, fastnar ofta     program, som dessutom är nästan      världen. Det är nog det bästa med
framför skärmarna och Mikael ställer   omöjliga att få kontakt med. Ett fel i   datorn, att den erbjuder nya
alltid upp när han bara hinner. Han    ett program har i höst orsakat skolan
rycker t.o.m. ibland ut med sin bil för  en hel del bekymmer, tid och stora
att hjälpa strandsatta kollegor med    extra utgifter.                      fortsättning på nästa sida
                           SSB TODAY 13
fortsättning fr föregående sida


kommunikationsmöjligheter för oss.          rasande takt. Nya program produceras       jag inte börjat prata finska
Inte minst de personliga kontakterna         ständigt, vilket i sin tur gör att de      ordentligt förrän jag kom hit till
via e-post är viktiga, tycker Mikael,        maskiner som kommer ut på marknaden       Belgien, där jag odlar kontakter
som har registrerat att den största delen      snabbt    blir   föråldrade.    De    med landsmän med finska som
av elevernas e-post går till hem-          datafärdigheter som krävs av våra        modersmål. Och jag blir bättre och
länderna och gamla kamrater. Men           elever när de gör sitt inträde på arbets-    bättre. Nu kan jag t.o.m. undervisa
skolan har nu också tillgång till en         marknaden kommer att se annorlunda ut      lite på finska!
mängd ny information. Via Internet kan        än de gör idag. Att eleverna inte bara
man t.ex. lätt få fram både färska och        blir förtrogna med datorn som verktyg,      Mikael är ingen självplågare som
äldre tidningsartiklar från hemländerna.       utan   också   lär   sig   goda    uteslutande ägnar sin tid åt att
När det gäller dataspel är det            inlärningsstrategier, är därför väsentligt.   hjälpa andra och förkovra sig.
pedagogiska   värdet   något  mer                               Tillsammans med sina vänner äter
tveksamt. Dataspel som gjorts enbart i        Det blir väl förstås ingen tid över till     Mikael gärna gott och njuter av
underhållningssyfte är i princip           något annat för Mikael än undervisning,     livet. Det är kanske där
förbjudna på skolan. Vissa pedagogiska        elever och datorer, undrar ja. Jodå! Två     hemligheten ligger. Mikael orkar
dataspel kan tjäna sitt syfte. Det gäller      kvällar i veckan läser Mikael franska,      och kan tack vare att han är fin
även läromedel på CD-ROM, som dock          hans fjärde språk. Språk intresserar       kombination av nyfikenhet och
ibland kan vara lite svåra att få att        honom, eftersom han vuxit upp inom        hjälpsamhet med en god portion
passa in i undervisningen. Ord-           en språklig minoritet bland finlands-      humor och smak för livets goda.
behandlingsprogrammen är naturligtvis        svenskar i Nykarleby vid finska väst-
av stort värde, inte minst därför att det      kusten. Finska var obligatoriskt språk
                                                       Ingegerd Akselsson Le
nu ingår i basfärdigheterna att kunna        från tredje klass men behövde aldrig
skriva en text med hjälp av en dator.        användas för att klara vardagen. Det var                  Douaron
                           svårt från början, berättar han:
- Men, påpekar Mikael, i umgänget
med datorer måste man hela tiden vara        - Undervisningen i finska var för
beredd att lära nytt. Utvecklingen går i       fixerad vid grammatik. Egentligen har
                                  Upprop!

Vid årsskiftet går en av Skandinaviska skolans verkliga trotjänare i    Vi, hennes vänner och kollegor, vill gärna i samband med att hon
pension. Liliane Heyman har varit vid skolan sedan 1980 och har      går i pension ge uttryck får vår tacksamhet för vad hon gjort för
som dramalärare och bussansvarig gjort en viktig insats. För oss      oss, för skolan och för den skandinaviska kolonin i Bryssel.
som började vid skolan tidigare eller i samma veva som Liliane, är
det lätt att komma ihåg hur det var då. Drygt hundra elever och en     I samband med skolans julavslutning den 18 december skulle vi
skola som i det mesta skiljer sig från dagens välutrustade SSB.      utöver skolans traditionella avskedsgåva också vilja ge henne ett
                                      ekonomiskt bidrag till en resa söderut. Värmen och människorna i
Det har sagts många gånger, men utan en stor portion idealism       länderna kring Medelhavet är något som Liliane gärna talar om.
bygger man inte en verksamhet som vår skola. Liliane har genom
åren i mångt och mycket personifierat denna strävan att alltid ställa   Bidrag till Lilianes avskedspresent kan sättas in på konto 954-
upp och alltid vara lojal mot det som vi jobbat för.            0236341-94 och märk talongen Liliane. Bidrag kan också lämnas
                                      direkt till Wenche Hennvall i receptionen i Argenteuil.
Hennes dramaproduktioner och hennes dramadagar kommer vi
och många av hennes elever genom åren gärna ihåg. Under många       Vi hoppas på god anslutning och alla bidragsgivare är naturligtvis
år ansvarade Liliane också för Lucia-firandet och det var under      välkomna till julavslutningen i Rhode
hennes tid som SSB:s Luciatåg blev ett begrepp i den skan-         kl 9.00 fredagen den 18 december.
dinaviska kolonin i Bryssel. Liliane var i mångt och mycket en
föregångare och inspiration till dagens Kulturskola.
                                      Solveig Bugge Kraemer    Birgitta Bylund
När antalet elever ökade på 80-talet blev Liliane också ansvarig för
skolbussarna. En verksamhet som efterhand blev en krävande         Gunilla Chaker        Kerstin van Doveren
administrativ uppgift. Oavsett väder fanns hon alltid på plats för
att ta emot elever när de anlände till skolan och för att se till att de
kom iväg på säkraste sätt.
                                      Ulla Melchior        Torbjörn Åberg

Efter att i våras ha genomgått en omfattande hjärtoperation är nu
Liliane glädjande nog på bättringsvägen.


                                 SSB TODAY 14
NEWS FROM ... ... ... ...


                     SSB might take over the Castle

 Report from Board Meeting, October 21, 1998
 Solveig Bugge Kræmer
 Teachers' representative in the School Board Sponsorship of the school was         The board discussed the evaluation of   and upkeep of the castle. This is both
 discussed at last month's board        SSB by the external consultants, Otto   a juridical, administrative and econo-
 meeting. During the present economic      Hauglin and Britt Orstadius. Their     mic issue, and ongoing dialogue is
 situation private companies are stricter    recommendations have been met in a     being carried out between the two
 than before when it comes to financial     number of ways: The fees have been     boards as to the resolution of the
 support of school and other          increased, facilities have been      problem.
 institutions. Because governments       improved, i.e. science labs and
 have less money to spend on various      computers according to the IT-plan,    The school is in the process of joining
 cultural activities, more institutions go   and provisions are being made for     an interest organization, which is
 to private businesses to beg for        further education. The board will     being  founded   called  Norske
 sponsorship.     Fortunately   the   draw wisdom from the questionnaire     utenlandsskolers forening, NUF. It
 Scandinavian School of Brussels has      and recommends that this type of      corresponds to the Swedish SUF of
 got positive response for sponsor       evaluations will be done regularly in   which Ecole Reine Astrid has been a
 money from the leadership of certain      the future. At certain intervals various  member for many years. Now the
 companies which all are Swedish with      groups within the school community     Norwegian schools abroad follow the
 Volvo as the foremost donator. The       ought to voice their opinions. In this   Swedish schools example, and our
 others will hopefully follow suit soon.    questionnaire 90 % of the questions    school board probably will support
                        may be repeated to see if there are    our school' s membership in the
 After the Swedish elections a new       significant trends. Further strategies   organization, but the decision will be
 minister of education has been         concerning evaluation of the school    made on the next board meeting when
 appointed. His name is Thomas         will be put forward. As part of school   the board members have had the
 Östros*, and he will hopefully be more     evaluation the recent and very good    chance to study the proposed statues.
 positive to private schools abroad than    IB results at SSB ought to be
 his predecessor. The Norwegian         published.                 * The Swedish government has two
 minister of education is a supporter of                          ministers of education. Both have recently
 private schools, but we shall see how     The school's role concerning the      been replaced. Thomas Östros is in
 long the present government remains      castle was discussed. The board of the   charge of the higher education and
                                              Ingegerd Wärnersson is responsible for
 in power.                   Reine Astrid Fund suggests that the    the youth school ("grundskola" and
                        school take over the administration    "gymnasium").        Editor's remark
 Brysselin suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry
 Garantiföreningen för den finska skolan i Bryssel rf
 Marianne Borgström-Johansson


   ylläpitää peruskoulua vastaavaa koulua             vanhemmat/huoltajat. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.
   noudattaa mitä laissa ulkomailla toimivasta           Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa.
   peruskoulua vastaavasta yksityiskoulusta on
   säädetty
   turvaa Brysselissä asuvien suomalaisten lasten
   koulutusmahdollisuudet äidinkielellään                                 continued on next page
   suomeksi tai ruotsiksi

 Yhdistyksen jäseniä ovat koulussa olevien lasten                             SSB TODAY 15
NYTT FRÅN ... ... ... ...

continued from previous page


Garantiföreningen för den finska skolan i Bryssel rf       Helena Winberg
                                 Susanne Paul
  upprätthåller en skola som motsvarar grundskolan       Eija Noppari
  följer det som i enlighet med grundskollagen är stadgat   Sirkku Wiskari
   om privata skolor som verkar utomlands            Sirkku Sagath, suomalaisen koulun johtaja, finska skolans
  tryggar de i Bryssel boende finländska barnens        föreståndare
   studiemöjligheter på sitt modersmål, finska eller
   svenska                           Finska skolan har idag 30 elever, en glädjande ökning från
                                 ifjol. Bland dessa finns det elever med finska som
Medlemmar i föreningen är föräldrar/vårdnadshavare till      modersmål, svenska som modersmål samt tvåspråkiga elever
barn i skolan. Föreningens ärenden handhas av styrelsen.     som kommer från hem där ena föräldern har finska och den
Föreningens årsmöte hålls i mars.                 andra har svenska som modersmål. Såsom lärare i den finska
                                 skolan fungerar detta läsår Sirkku Sagath och Anu
Hallitus                             Heiskanen.
Styrelse
                                 Garantiföreningen för finska skolan i Bryssel tillönskar alla
Marianne Borgström-Johansson puh.joht/ordf.            finländska familjer en god jul och ett gott nytt år.
Sirkku Nikamaa-Berg varapuh.joht/viceordf.
Christina Rosengård sihteeri/sekreterare
 Når noen stjeler...
 Anne Beth Hovland
 Lærer, Secondary


 Siste dagen før høstferien ble      av det simpleste ved hele tjueriet, etter   jeg er sikker på at alle som på en eller
 lommeboka mi, som lå i ryggsekken     min oppfatning, og det vil jeg tro       annen måte har tilknytning til SSB er
 inne på kontoret, stjålet og det er nå  leserne er enig i.               enig i at tjueri og hærverk (som er to
 andre gangen i løpet av høsten at                            sider av samme sak) bidrar til å bryte
 noen har stjålet fra meg i skolen.. Og  Med hensyn til pengene som forsvant      ned den gjensidige tilliten vi ønsker
 jeg vet at også andre lærere har vært   blir jeg sint, forståelig nok, for det er jo  skal finnes. Trist er det, synes jeg, at
 utsatt for tjueri på skolen. Jeg fikk   mine penger som jeg faktisk arbeider      det nå er blitt slik at jeg alltid må låse
 lommeboka tilbake noen dager       for, og vi forsøker også å finne ut av     kontordøra selv om jeg bare skal bort
 seinere; uten penger, riktignok, men   hvem tjuven er (bland annet er politiet    et par minutter. Og det er trist at
 med ID-, fører- og bankkort i. Det er   koplet inn). Men mest av alt blir jeg lei   følgende advarsel herved går ut til
 jeg selvfølgelig glad for, men jeg    meg fordi jeg ikke lenger kan stole på     alle på skolen: Pass godt på tingene
 synes det er utrolig feigt - selv av en  menneskene jeg til daglig omgås på       dine, for på SSB er det tjuver. Vi vet
 tjuv - å slenge lommeboka fra seg i    arbeidsplassen. Nettopp dette er det      ennå ikke hvem vedkommende er, så
 en av elevenes skoleveske, for på den   alvorligste, slik jeg ser det. Pengene     derfor kan vi ikke stole på noen!
 måten å prøve å skyve skylda over på   kan jeg stå i, men det tar lang tid å
 andre. Akkurat dette var faktisk noe   bygge opp tillit som blir brutt ned. Og
                            SSB TODAY 16
                     Rättelser till skolkatalogen.


Skolsköterska             Skolpsykolog             Student in class 6/7 (Sw-Fi)
                                      missing in the school catalogue:
Helena Winberg            Marianne Sjöstedt
Tel: 357 06 70 ank. 25        tel: 357 06 70 ank. 25        CALMFORS, Hans
                                      Rue Bois Eloi 34
Argenteuil              Argenteuil              1380 LASNE
ons. 8.45 - 12.30           mån. 9.00 - 17.00          02/633 56 27
tor. 9.00 - 15.15           ons. 11.15 - 15.00
tel.tid torsdagar           fre. 9.15 - 14.15          New phone number:
9.00 - 10.00 och 13.15 - 14.15
                   Rhode                Kimra Berg class 3
Rhode                 ons. 9.00 - 10.45          Alexander Berg class 1 tel. 02 - 633 38 46
Tid enl. överenskommelse
    French classes for adults:
    The classes will start again week 2 (11/01/1999)
    We propose four different levels as before.
    For further information or registration you can
    already contact us now

    Christine HAYOIT: tel. 652/43/53
    Ghislaine DAHLQVIST: tel. 354/16/16
       SSB TODAY Spring Term 1999                    Thank you!
                                       The editor would like to thank everyone
                                       who has contributed to SSB TODAY
                                       this term, especially Mikael Sundholm,
Deadlines:             Publication Days:             who has been a patient technical
                                       assistant.
Wednesday 13.1           Wednesday 20.1
Wednesday 24.2           Wednesday 3.3
Friday 19.3             Friday 26.3 (Easter Issue)
Wednesday 28.4           Wednesday 5.5               I nästa nummer av SSB
Tuesday 8.6             Tuesday 15.6 (Summer Issue)        TODAY:

Contributions are very      Send your contribution to the editor by   Kulturskolan, en skola för framtida
welcome, but please keep the   e-mail in Word 97 format:          ledare
deadlines!            jc.ng@skynet.be
                 or hand it to me on a floppy disc.      Månadens profil: Hemlig
                 Don't forget to sign!
                         SSB TODAY 17

								
To top