Sejarah Tingkatan 4 Bab 7

					MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011               BAB 7
 MODUL CEMERLANG SEJARAH
    TINGKATAN 4
      2011


         Bab 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA
 NAMA        : ___________________________________________

 TINGKATAN :___________________________________________

 NAMA GURU :___________________________________________

 TARIKH       : ___________________________________________
 Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor                     1
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011                                         BAB 7


Item Struktur


                     ● Dari China
                     ● Dari India
                     ● Dari Semenanjung Tanah Arab


1.  Senarai di atas merujuk kepada teori yang berkaitan dengan kedatangan Islam ke Asia Tenggara

   a)  Senaraikan dua orang sarjana Barat yang telah mengemukakan teori kedatangan Islam ke Asia
      Tenggara?

      F1 ……………. ................................................................................................................
      F2 ……………..................................................................................................................
                                                           [ 2 markah ]

   b)  Apakah bukti yang dikemukakan oleh S.Q. Fatimi untuk menyokong teori kedatangan Islam
      dari China?

      F1 ……………. ................................................................................................................
      F2 ……………..................................................................................................................
                                                           [ 2 markah ]

   c)  Nyatakan dua karya tempatan yang menceritakan tentang pengislaman raja di Asia Tenggara.

      F1 ……………. ................................................................................................................
      F2 ……………..................................................................................................................
                                                          [ 2 markah ]

   d)  Nyatakan tiga cara kedatangan agama Islam ke Asia Tenggara.


      F1 ……………. ................................................................................................................
      F2 ……………..................................................................................................................
      F3 ……………..................................................................................................................
                                                           [ 3 markah ]

   e)  Apakah persamaan cara penyebaran Islam berdasarkan ketiga-tiga teori tersebut?

      F1 ……………. ................................................................................................................

                                                           [ 1 markah ]
   Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor                                               2
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011                                           BAB 7

2.  Acheh berperanan sebagai pusat kebudayaan, pusat keilmuan dan pusat penyebaran Islam
   yang terkenal di Asia Tenggara.


   a)  Namakan ulama yang terkenal di Acheh.

      F1 ……………. ................................................................................................................
      F2 ……………..................................................................................................................
                                                          [ 2 markah ]
   b)  Nyatakan peranan ulama Islam dalam politik dan pentadbiran di Acheh.

      F1 ……………. ................................................................................................................
      F2 ……………..................................................................................................................
                                                          [ 2 markah ]

   c)  Senaraikan usaha pemerintah Acheh untuk menyekat penyebaran agama Kristian?

      F1   ……………. ................................................................................................................
      F2   ……………..................................................................................................................
                                                           [ 2 markah ]

   d)  Pada pendapat anda, mengapakah Acheh digelar Serambi Makkah?

      F1 ……………. ................................................................................................................
      F2 ……………..................................................................................................................
                                                          [ 2 markah ]

   e)   Namakan hasil karya yang telah dihasilkan oleh ulama Islam di Acheh.

      F1 ……………. ................................................................................................................
      F2 ……………..................................................................................................................
                                                          [ 2 markah ]
   Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor                                                3
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011                                                      BAB 7

Buku Teks m.s. 181, 185 – 287


                         Pentadbiran
                         Perundangan
                         Semangat Jihad


3.  Senarai berikut menunjukkan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan di Asia Tenggara


   a)  Senaraikan kerajaan Islam di Asia Tenggara.

      F1 ……………. ................................................................................................................
      F2 ……………..................................................................................................................
                                                          [ 2 markah ]

   b)  Nyatakan pengaruh undang-undang syariah dalam sistem perundangan di Asia Tenggara.

      F1 ……………. ................................................................................................................
      F2 ……………..................................................................................................................
                                                                      [ 2 markah ]

    c)  Jelaskan semangat jihad yang tercetus daripada perkembangan Islam di Asia Tenggara.

      F1 ……………. ................................................................................................................
      F2 ……………..................................................................................................................
                                                          [ 2 markah ]
   d)  Buktikan kewujudan pengaruh Islam dalam pentadbiran di Asia Tenggara.

      F1 ..................................................................................................................................................
      F2 ..................................................................................................................................................
                                                                       [ 2 markah ]


e)  Sebagai seorang warganegara, mengapakah anda perlu menjaga kedaulatan negara ?

      F1 ..................................................................................................................................................
      F2 ..................................................................................................................................................

                                                                       [ 2 markah ]
   Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor                                                            4
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011                                                       BAB 7

Latihan Intensif

1.  Nyatakan pengaruh Islam dalam pentadbiran di Asia Tenggara.

   F1 ..................................................................................................................................................
   F2 ..................................................................................................................................................

   F3 ..................................................................................................................................................
   F4 ..................................................................................................................................................

   F5 ..................................................................................................................................................
   F6 ..................................................................................................................................................

2.  Senaraikan pengaruh Islam dalam kesenian di Asia Tenggara

   F1 ..................................................................................................................................................
   F2 ..................................................................................................................................................

   F3 ..................................................................................................................................................
   F4 ..................................................................................................................................................

   F5 ..................................................................................................................................................3.  Jelaskan pengaruh Islam pada seni bina masjid di Asia Tenggara.


   F1 ..................................................................................................................................................
   F2 ..................................................................................................................................................

   F3 ..................................................................................................................................................
   F4 ..................................................................................................................................................

   F5 ..................................................................................................................................................
   F6 ..................................................................................................................................................4.  Nyatakan pengaruh Islam dalam pendidikan di Asia Tenggara.


   F1 ..................................................................................................................................................
   F2 ..................................................................................................................................................

   F3 ..................................................................................................................................................
   F4 ..................................................................................................................................................

   F5 ..................................................................................................................................................
   F6 ..................................................................................................................................................   Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor                                                            5
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011                                                       BAB 7

5.  Nyatakan cara hidup penduduk Asia Tenggara setelah menerima Islam.

   F1 ..................................................................................................................................................
   F2 ..................................................................................................................................................

   F3 ..................................................................................................................................................
   F4 ..................................................................................................................................................

   F5 ..................................................................................................................................................


6.  Pada pandangan anda, apakah nilai-nilai murni yang harus ada pada diri seorang pelajar?


   F1 ..................................................................................................................................................
   F2 ..................................................................................................................................................

   F3 ..................................................................................................................................................
   F4 ..................................................................................................................................................

   F5 ..................................................................................................................................................
   F6 ..................................................................................................................................................
   Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor                                                            6
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011                           BAB 7
Item esei

Buku Teks (m.s 175-178)

1  Terdapat teori dan bukti yang menunjukkan Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab, China dan
   India.

   a.   Ceritakan teori kedatangan Islam dari India.

                                             [ 6 markah]

   b.   Apakah bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara dating dari China.

                                             [ 8 markah ]

   c.   Terangkan peranan pendakwah Islam dalam memperkembangkan Islam di Asia Tenggara.

                                             [ 6 markah]

Buku teks (ms 179)

2  a   Nyatakan cara-cara yang digunakan oleh pedagang untuk menyebarkan Islam di Asia Tenggara.

                                             [ 6 Markah]

      b  Bincangkan pengaruh Islam di Asia Tenggara dalam aspek sistem pemerintahan dan
         pentadbiran

                                             [ 8 markah]

   c   Mengapakah agama Islam mudah diterima oleh penduduk Asia Tenggara

                                             [ 6 Markah]
  Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor                                7
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011                            BAB 7

Item Objektif

1.  Rajah berikut berkaitan dengan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara.

                       Prof Syed Muhammad Naquib al-Attas
            X
                              John Crawford
   Apakah X ?

   A   Arab                       C  Afrika
   B   India                      D  China
            TEORI KEDATANGAN ISLAM                 BUKTI

                               Persamaan hasil kesusasteraan di Asia
                               Tenggara dengan yang terdapat di
            Dari Semenanjung Tanah Arab      Semenanjung Tanah Arab2.  Berdasarkan jadual di atas, siapakah tokoh yang mengutarakan pendapat tersebut?

   A   S.Q. Fatimi
   B   John Crowford
   C   Emanuel Gadinho Eredia
   D   Profesor Syed Muhammad Naquib


3.  Senarai berikut menunjukkan sejarawan Barat.


               • John Crawford
               • Snouck Hurgronje
               • Emanuel Gadinho Eredia

   Apakah persamaan tentang tokoh tersebut?

   A   Menentang di wilayah Islam
   B   Memperkenalkan ilmu algebra
   C   Menterjemahkan karya falsafah Arab
   D   Mengemukakan teori kedatangan Islam


4.  Antara berikut yang manakah cara penyebaran Islam ke Asia Tenggara pada awal abad ke-7 M?

   I   Penaklukan
   II  Perkahwinan
   III  Penulisan
   IV  Perjanjian

   A   I dan II                  C  II dan III
   B   I dan IV                  D  III dan IV   Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor                                8
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011                           BAB 7

5.  Ramai pedagang Islam dilantik sebagai Syahbandar di beberapa Bandar pelabuhan di Asia Tenggara.
   Apakah kesan perlantikan tersebut kepada Asia Tenggara?

   A   Membantu menyebarkan Islam
   B   Mengharamkan riba dalam perdagangan
   C   Meningkatkan kedatangan pedagang asing
   D   Mewujudkan sistem percukaian yang sistematik

6.   Apakah kriteria penganugerahan jawatan syahbandar kepada seorang pedagang Islam di sesebuah
   pelabuhan di Asia Tenggara?

   A   Bersifat jujur
   B   Mahir berniaga
   C   Cekap mentadbir
   D   Mentaati pemerintah

7.  Apakah faktor penyebaran Islam di Asia Tenggara?

   I Adat tradisi
   II Peranan raja
   III Kegiatan mubaligh
   IV Pengaruh tulisan jawi

   A   I dan II                 C  II dan III
   B   I dan IV                 D  III dan IV


8.  Mengapakah Sultan Mansur Shah menghantar kitab al-Dur al-Manzum ke Samudera-Pasai?

   A   Untuk dibahaskan
   B   Sebagai mas kahwin
   C   Untuk diterjemahkan
   D   Sebagai tanda persahabatan


9.  Perkara yang manakah menunjukkan kedatangan Islam ke Asia Tenggara mempengaruhi cara hidup
   masyarakat tempatan?

   A   Amalan bersemah
   B   Adat persandingan
   C   Cara bercucuk tanam
   D   Persaudaraan ummah

10  Tokoh berikut memainkan peranan penting membantu Melaka menyebarkan Islam di Asia Tenggara.

                     Tokoh       Negeri
                Bendahara Tun Perak     Melaka

   Bagaimanakah beliau melaksanakannya?

   A   Menyertai para ulama
   B   Menjalankan peluasan kuasa
   C   Menghasilkan kitab ilmu tasawuf
   D   Mengislamkan golongan pemerintah   Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor                               9
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011                         BAB 7

11. Antara berikut yang manakah kesan kedatangan Islam di Asia Tenggara terhadap bahasa Melayu?

   I   Menjadi bahasa ilmu
   II  Menjadi bahasa lingua-franca
   III  Digunakan sebagai motif ukiran
   IV  Digunakan sebagai asas tulisan khat

   A   I dan II                    C   II dan III
   B   I dan IV                    D   III dan IV

12. Senarai berikut menunjukkan tokoh ulama yang giat dalam penulisan.

      • Abdul Rauf Singkel
      • Syeikh Daud al-Pattani
      • Syeikh Narudin al-Raniri

   Apakah mesej tulisan tokoh tersebut?

   A   Seruan jihad
   B   Sikap jimat cermat
   C   Menentang kemiskinan
   D   Menggalakkan perniagaan

13. Mengapakah undang-undang Islam sukar dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah Islam di Asia
  Tenggara?

   A   Pembesar kurang memberi galakan
   B   Mendapat tentangan daripada penduduk
   C   Masih terikat dengan undang-undang adat
   D   Perang saudara di kalangan pemimpin tempatan

14. Jadual berikut menerangkan institusi pendidikan formal.

            Negara      Institusi pendidikan

          Tanah Melayu         X
            Jawa          Pesantren
           Acheh          Dayah
   Apakah X ?
   A  Surau
   B Istana
   C Pondok
   D Madrasah

15. Bagaimanakah cara Wali Songo berdakwah menyebarkan Islam di Jawa?

   I   Mengikis sifat malas
   II  Mengelak hidup mewah
   III  Menghasilkan karya sastera
   IV  Menulis kitab - kitab agama

   A   I dan II
   B   II dan III
   C   III dan IV
   D   I dan IV

 Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor                               10

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Sejarah
Stats:
views:1477
posted:7/16/2011
language:Malay
pages:10