Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ZIAROH AL-MUHAJIRIN III

VIEWS: 17 PAGES: 2

									Nomor   : 13/pan.zrh/Am-III/XI/2009
Lampiran  : 2 (dua lembar)
Perihal  : Permohonan Izin


      Kepada Yang Terhormat,
      Bapak / Ibu Kepala Sekolah
      ...........................................
      Bahrul ‘Ulum Tmbakberas Jombang
      Di –
           Tempat


      Assalamu’alaikum Wr. Wb.


      Salam silaturrahim kami sampaikan semoga rahmat dan hidayah Allah SWT selalu
      menyertai dalam segala aktivitas kita, Amin.


      Sehubungan dengan diadakannya Ziaroh Wali Madura dan Surabaya maka kami
      selaku Panitia Ziaroh Pond. Pest. Al-Muhajirin III memohon kepada Bapak / Ibu
      Kepala Sekolah untuk berkenan memberikan izin kepada santri Al-Muhajirin III
      pada :
           Hari         : Sabtu dan Minggu
           Tanggal        : 28, 29 Nopember 2009
           Acara         : Ziaroh Wali Madura dan Surabaya
      Adapun nama-nama santri yang mengikuti ziaroh sebagaimana terlampir.


      Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatian Bapak / Ibu Kepala Sekolah
      kami haturkan terima kasih.


      Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
      Jombang, 21 Nopember 2009
      Panitia Ziaroh Wali Madura dan Surabaya Al-Muhajirin III


      Huda Rahmawati                           Nurul Hidayah
        Ketua                               Sekretaris
                        Mengetahui,
                  Pengasuh Pond. Pest. Al-Muhajirin III

                    Ibu Nyai Hj. Churun ‘Ain Malik
               NAMA SANTRI AL-MUHAJIRIN III
NO.          NAMA           SEKOLAH    KELAS
 1.  Nana Dwi Rs.                MAN    XII Agama 2
 2.  Alfiyah                   MAN    XI IPA 3
 3.  Nurul Hidayah                MAN    XI IPA 4
 4.  Nur Laili Fithriyah             MAN    XI IPA 4
 5.  Siti Aimmatul Ch.              MAN    XI IPA 5
 6.  Husnul Chotimah               MAN    XI IPA 5
 7.  Khoirun Nisa’                MAN    XI IPA 5
 8.  Farida                   MAN    XI BHS 3
 9.  Vera Fatrika H.               MAN    XI IPS 4
10.  Afifatul F.                 MAN    XI IPS 3
11  Dinul Qoyyimah               MAN    XI IPA 3
12.  Qubaila B.                 MA-BU    XI IPA
13.  Anik Nur F.                MA-BU    XII IPA
14.  Lailatul Qomariyah             MMA      II A
15.  Husnul Chotimah               MAN      X-8
16.  Ika Noer Jannah               MAN      X-6
17.  Yuyun Fathrotin               MAN      X-6
18.  Aliyah Amalia                MAN      X-7
19.  Intan Putri N.               MAN      X-7
20.  Riza Nur Aida                MAN      X-8
21.  Rerin Febriana K.              MAN      X-9
22.  Siti Zumaroh                MMA      IV B
23.  Faizul Muna                 MTsN     IX H
24.  Lailiyyatun Nadzifah            MTsN     IX F
25.  Lia Silviana dewi              MTsN     VIII G
26.  Mutiah Robiah A.              MTsN     VIII G
27.  Arbaatun Putri               MTsN     VIII G
28.  Roudhotul Jannah              MTsN     IX J
29.  Devi Arwinda R.               MTsN     VIII I
30.  Linda Ayu N.                MTsN     VIII I
31.  Dewi Sulastri                MTsN     VIII I
32.  Nuril Ayyuvinda               MTsN     VIII I
33.  Uswatul Hayati               MTsN     VIII L
34.  Anggun Desti P.               MTsN     VIII L
35.  Wiwin Handayani               MTsN     VIII L
36.  Siti Mas’ula                MTsN     VII H
37.  Mufidatul Khoiruroh             MTsN     VII H
38.  Ainiyyatul Fithroh             MTsN     VII I
39.  Rischa Hudzaini Z.             MTsN     VII L

								
To top