Twitter - PowerPoint - PowerPoint by TanNg

VIEWS: 1,823 PAGES: 10

									TWITTER
1

Đơn giản và Mạnh mẽ

GÓC NHÌN VÀO VẤN ĐỀ (YOU BROADCAST)
•

Bạn gửi 1 thông điệp ngắn hơn 140 ký tự Đưa thông tin dưới góc nhìn một cách ngắn ngọn nhất Kèm theo link để tham khảo, và đọc sâu hơn

•

•

•

Tới những người có thể sẽ quan tâm tới nó

2

LẮNG NGHE (NEWS CHANNELS)
•

Chuyên gia nói gì về vấn đề bạn quan tâm Tin do người cùng mối quan tâm thông báo lại Tin nóng từ các nguồn có tiếng Sao, người nổi tiếng Khách hàng nói về sản phẩm, dịch vụ của bạn
3

•

•

•

•

BẠN NGHE
•

Bằng cách theo đuôi các nguồn hay Ngay khi có thông tin (RealTime)

•

•

Từng khối lượng và Tweet một
Thông qua các clients Theo các bộ lọc

•

•

4

RETWEET
•

Bạn chia sẻ một thông tin bạn cảm thấy hay Cho toàn bộ những người theo đuôi bạn Bằng cách RT: Retweet Thông tin hay lan xa, nếu được RT nhiều lần Bạn phát hiện được những người hay để theo đuôi
5

•

• •

•

@REPLY @NOTIFY VÀ @RECOMMENDATION
•

Bạn trả lời @tanng.
•

•

TanNg biết ý kiến của bạn về vấn đề Thảo luận diễn ra

•

Nhắc tới @tanng trong tweet của bạn.
• •

Người đọc tweet liên tưởng TanNg với nội dung của bạn. Mọi người có một góc nhìn về TanNg và cơ hội tìm hiểu TanNg

•

Bạn nhắc tới @tanng trong thông điệp của bạn.
• •

TanNg được thông báo về điều này và có thể @reply để thảo luận với bạn
6

QUẢN LÝ ĐUÔI VÀ THEO ĐUÔI
•

Theo đuôi là kênh lắng nghe, không phải chỗ giao lưu. FB hợp với giao lưu hơn Theo đuôi người bạn quan tâm Bỏ theo đuôi người bạn không quan tâm Ignore những người gây khó chịu Chịu khó tìm kiếm để hình dung về một người Tìm theo đuôi các expert về một chủ đề, thông tin của họ có thể không hữu dụng nhưng họ sẽ giúp bạn lần ra một cộng đồng
7

•

•

•

•

•

NỀN TẢNG PHÂN PHỐI TIN TỨC
•

Một số blogs nhận 2040% traffic từ Twitter Viral – theo mạng lưới ảnh hưởng Tới mọi loại thiết bị : PCs, Internet Device, Phone, Tivi, và SMS Nhanh, ngay khi có luôn bật, theo người Với reactions
8

•

•

•

•

THE LONG TAIL OF NEWS
1.

Top hits: viral qua mọi network Vertical: network of niche network Chuyên sâu: các chuyên gia bạn kết nối
9

2.

3.

TÓM LẠI TWITTER
Kênh theo dõi tin tức của bạn  Real time - Không gì nhanh hơn  Kênh phân phối tin tức của bạn


Bám sát các chủ đề chuyên sâu  Phát hiện và được giới thiệu các nguồn tin thú vị  Phát triển hiểu biết
 

Hỏi, trả lời, nêu ý kiến với cộng đồng của bạn Đơn giản, buồn tẻ, nhưng rất MẠNH MẼ
10




								
To top