sve

Document Sample
sve Powered By Docstoc
					EKONOMSKI FAKULTET
STUDIJSKI PROGRAM: MENADŽMENT - Bijelo Polje, studijska godina 2010/2011.

BIZNIS ANALIZA                        ECTS kredita: 6
                           Aktivno   I     II
 r.br.  br. Indeksa     Prezime i ime  Domaći  sti  kolokvijum kolokvijim Završni Ukupno
   1  01//09    Guberinić Aleksandra    10               25  18.5  53.5
   2  02//09    Sekulić Ivana       10        21.5     22      53.5
   3  03//09    Orović Jelena       10               23       33
   4  04//09    Tutić Ilda         10        15.5     26  21.5   73
   5  05//09    Konatar Adrijana      10         24     24  23.5  81.5
   6  06//09    Murić Amer         10               17   16   43
   7  09//09    Pepić Ines         10         15     21       46
   8  13//09    Ćorović Adela                               0
   9  14//09    Adrović Alen        10        24.5     22  20.5   77
   10  15//09    Nicović Ivana       10                      10
   11  16//09    Mehović Elvis       10        19.5     23  19.5   72
   12  18//09    Osmajlić Ivana       10        21.5    23.5   22   77
   13  19//09    Hasić Aida         10               27  18.5  55.5
   14  20//09    Međedović Adela      10               27   24   61
   15  25//09    Pilica Adis                        17       17
   16  33 / 09    Zejnilović Kenan      10              20.5      30.5
   17  38 / 09    Sijarić Emil        10                      10
   18  39 / 09    Ramović Selma       10         15            25
   19  40 / 09    Kurtanović Aldin      10        16.5    19.5       46
   20  41 / 09    Strujić Emir                               0
   21  45 / 09    Kovačević Ksenija     10         15            25
   22  48 / 09    Šestović Dragana      10        20.5     25   22  77.5
   23  50 / 09    Bećirbašić Hajrudin    10         15    17.5   20  62.5
   24  58 / 09    Veljović Ljubica                             0
   25  61 / 09    Zečević Emir        10                      10
   26  64 / 09    Kurbardović Zinka     10         15        15.5  40.5
27  65 / 09  Veličković Dijana    10      20   15   45
28  67 / 09  Tutić Maida       10  15.5  25   18  68.5
29  75 / 09  Radunović Nada     10      25       35
30  77 / 09  Kasumović Najda     10  15   20   21   66
31  78 / 09  Dervišević Asmir                   0
32  79 / 09  Ljuca Alen       10      16       26
33  02//08  Ahmetović Amel                    0
34  06//08  Kovačević Alisa     10      25   16   51
35  08//08  Miladinović Slađana                 0
36  10//08  Damjanović Aleksandra            16   16
37  13//08  Šabanović Dino     10  15   21   22   68
38  22//08  Kajević Jasmin                    0
39  28//08  Monić Emina             20.5     20.5
40  35 / 08  Durović Mirnesa     10     16.5     26.5
41  37 / 08  Ćetković Marija                   0
42  39 / 08  Kučević Ilda      10             10
43  40 / 08  Kučević Irma      10             10
44  41 / 08  Joksimović Sandra    10             10
45  44 / 08  Sekulić Aleksandra                  0
46  47 / 08  Lješnjak Milan     10     15.5  15  40.5
47  58 / 08  Banda Nevzad      10             10
48  68 / 08  Bahović Anes      10             10
49  84 / 08  Rakonjac Marko     10      15  17.5  42.5
50  87 / 08  Konatar Davor            15   23   38
51  90 / 08  Babača Admir                     0
52  92 / 08  Kasumović Amina     10  15   15       40
53  12//07  Lamežević Erol                    0
54  18//07  Sijarić Ajsela        15.5  22      37.5
55  20//07  Cvijović Nataša     10      18       28
56  22//07  Šćekić Ljubomir                   0
57  23//07  Šukurica Semir     10             10
58  29//07  Alić Eldin       10     16.5  15  41.5
59  33 / 07  Babović Stanka    10         10
60  35 / 07  Martinović Nermin     15.5    15.5
61  41 / 07  Mahmutović Adisa             0
62  61 / 07  Marsenić Mašan    10  24  18   52
63  63 / 07  Mišnić Ivona        23  22   45
64  77 / 07  Bektašević Dina             0
65  81 / 07  Šabović Hida               0
66  02//06   Vojinović Ljubisav            0
67  17//06   Spahić Enida        15      15
68  19//06   Mujanović Alija             0
69  25//06   Tahiri Elvira              0
70  28//06   Pavićević Stefan      26  16   42
71  31 / 06  Gođirov Lea               0
72  44 / 06  Bojadžić Fuad       15  15   30
73  45 / 06  Bojadžić Almir              0
74  53 / 06  Sijarić Semir              0
75  55 / 06  Efović Enis     10  21  16   47
76  68 / 06  Purić Nikola               0
77  72 / 06  Destanović Kenan      15      15
78  80 / 06  Arsović Aleksandra     15      15
79  81 / 06  Lukač Ernada               0
80  85 / 06  Kos Izmira        18.5  22  40.5
81  88 / 06  Kučević Salmir      20.5  15  35.5
82  90 / 06  Bulatović Bojan             0
83  175 / 05  Rakočević Ilija   10     15   25
84  212 / 05  Konatar Mirko              0
85  214 / 05  Cvijović Darko              0
86  280 / 05  Hasković Edina              0
OBRAZAC za evidenciju osvojeniih poena na predmetu i predlog ocjene, studijske 2010/2011, ljetnji semestar

EKONOMSKI FAKULTET
STUDIJSKI PROGRAM: MENADŽMENT - Bijelo Polje, STUDIJE: OSNOVNE

PREDMET: BIZNIS ANALIZA, Broj ECTS kredita 6.00
                    domaći i         I     II      Završni ispit
r.br br. indeksa    Prezime i ime aktivnosti      kolokvijum kololvijum               Ukupno  Ocjena
1  01//09   Guberinić Aleksandra  #REF!             0    25    18.5         #REF!  #REF!
2  02//09   Sekulić Ivana     #REF!           21.5    22     0          #REF!  #REF!
3  03//09   Orović Jelena     #REF!             0    23     0          #REF!  #REF!
4  04//09   Tutić Ilda       #REF!           15.5    26    21.5         #REF!  #REF!
5  05//09   Konatar Adrijana    #REF!            24    24    23.5         #REF!  #REF!
6  06//09   Murić Amer       #REF!             0    17    16          #REF!  #REF!
7  09//09   Pepić Ines       #REF!            15    21     0          #REF!  #REF!
8  13//09   Ćorović Adela     #REF!             0     0     0          #REF!  #REF!
9  14//09   Adrović Alen      #REF!           24.5    22    20.5         #REF!  #REF!
10 15//09    Nicović Ivana     #REF!             0     0     0          #REF!  #REF!
11 16//09    Mehović Elvis     #REF!           19.5    23    19.5         #REF!  #REF!
12 18//09    Osmajlić Ivana     #REF!           21.5   23.5    22          #REF!  #REF!
13 19//09    Hasić Aida       #REF!             0    27    18.5         #REF!  #REF!
14 20//09    Međedović Adela    #REF!             0    27    24          #REF!  #REF!
15 25//09    Pilica Adis      #REF!             0    17     0          #REF!  #REF!
16 33 / 09    Zejnilović Kenan    #REF!             0   20.5     0          #REF!  #REF!
17 38 / 09    Sijarić Emil      #REF!             0     0     0          #REF!  #REF!
18 39 / 09    Ramović Selma     #REF!            15     0     0          #REF!  #REF!
19 40 / 09    Kurtanović Aldin    #REF!           16.5   19.5     0          #REF!  #REF!
20 41 / 09    Strujić Emir      #REF!             0     0     0          #REF!  #REF!
21 45 / 09    Kovačević Ksenija   #REF!            15     0     0          #REF!  #REF!
OBRAZAC za evidenciju osvojeniih poena na predmetu i predlog ocjene, studijske 2010/2011, ljetnji semestar

EKONOMSKI FAKULTET
STUDIJSKI PROGRAM: MENADŽMENT - Bijelo Polje, STUDIJE: OSNOVNE

PREDMET: BIZNIS ANALIZA, Broj ECTS kredita 6.00
                    domaći i        I     II      Završni ispit
r.br br. indeksa    Prezime i ime  aktivnosti     kolokvijum kololvijum               Ukupno  Ocjena
22 48 / 09    Šestović Dragana    #REF!           20.5    25    22          #REF!  #REF!
23 50 / 09    Bećirbašić Hajrudin   #REF!            15   17.5    20          #REF!  #REF!
24 58 / 09    Veljović Ljubica    #REF!            0     0     0          #REF!  #REF!
25 61 / 09    Zečević Emir      #REF!            0     0     0          #REF!  #REF!
26 64 / 09    Kurbardović Zinka    #REF!            15     0    15.5         #REF!  #REF!
27 65 / 09    Veličković Dijana    #REF!            0    20    15          #REF!  #REF!
28 67 / 09    Tutić Maida       #REF!           15.5    25    18          #REF!  #REF!
29 75 / 09    Radunović Nada                    0    25     0          25    F
30 77 / 09    Kasumović Najda     #REF!            15    20    21          #REF!  #REF!
31 78 / 09    Dervišević Asmir    #REF!            0     0     0          #REF!  #REF!
32 79 / 09    Ljuca Alen       #REF!            0    16     0          #REF!  #REF!
33 02//08    Ahmetović Amel     #REF!            0     0     0          #REF!  #REF!
34 06//08    Kovačević Alisa     #REF!            0    25    16          #REF!  #REF!
35 08//08    Miladinović Slađana   #REF!            0     0     0          #REF!  #REF!
36 10//08    Damjanović Aleksandra  #REF!            0     0    16          #REF!  #REF!
37 13//08    Šabanović Dino     #REF!            15    21    22          #REF!  #REF!
38 22//08    Kajević Jasmin     #REF!            0     0     0          #REF!  #REF!
39 28//08    Monić Emina       #REF!            0   20.5     0          #REF!  #REF!
40 35 / 08    Durović Mirnesa     #REF!            0   16.5     0          #REF!  #REF!
41 37 / 08    Ćetković Marija     #REF!            0     0     0          #REF!  #REF!
42 39 / 08    Kučević Ilda      #REF!            0     0     0          #REF!  #REF!
43 40 / 08    Kučević Irma      #REF!            0     0     0          #REF!  #REF!
OBRAZAC za evidenciju osvojeniih poena na predmetu i predlog ocjene, studijske 2010/2011, ljetnji semestar

EKONOMSKI FAKULTET
STUDIJSKI PROGRAM: MENADŽMENT - Bijelo Polje, STUDIJE: OSNOVNE

PREDMET: BIZNIS ANALIZA, Broj ECTS kredita 6.00
                    domaći i         I     II      Završni ispit
r.br br. indeksa    Prezime i ime aktivnosti      kolokvijum kololvijum               Ukupno  Ocjena
44 41 / 08    Joksimović Sandra   #REF!             0     0     0          #REF!  #REF!
45 44 / 08    Sekulić Aleksandra   #REF!             0     0     0          #REF!  #REF!
46 47 / 08    Lješnjak Milan     #REF!             0   15.5    15          #REF!  #REF!
47 58 / 08    Banda Nevzad      #REF!             0     0     0          #REF!  #REF!
48 68 / 08    Bahović Anes      #REF!             0     0     0          #REF!  #REF!
49 84 / 08    Rakonjac Marko     #REF!             0    15    17.5         #REF!  #REF!
50 87 / 08    Konatar Davor     #REF!             0    15    23          #REF!  #REF!
51 90 / 08    Babača Admir      #REF!             0     0     0          #REF!  #REF!
52 92 / 08    Kasumović Amina    #REF!            15    15     0          #REF!  #REF!
53 12//07    Lamežević Erol     #REF!             0     0     0          #REF!  #REF!
54 18//07    Sijarić Ajsela     #REF!           15.5    22     0          #REF!  #REF!
55 20//07    Cvijović Nataša    #REF!             0    18     0          #REF!  #REF!
56 22//07    Šćekić Ljubomir    #REF!             0     0     0          #REF!  #REF!
57 23//07    Šukurica Semir     #REF!             0     0     0          #REF!  #REF!
58 29//07    Alić Eldin       #REF!             0   16.5    15          #REF!  #REF!
59 33 / 07    Babović Stanka     #REF!             0     0     0          #REF!  #REF!
60 35 / 07    Martinović Nermin   #REF!             0   15.5     0          #REF!  #REF!
61 41 / 07    Mahmutović Adisa    #REF!             0     0     0          #REF!  #REF!
62 61 / 07    Marsenić Mašan     #REF!             0    24    18          #REF!  #REF!
63 63 / 07    Mišnić Ivona      #REF!             0    23    22          #REF!  #REF!
64 77 / 07    Bektašević Dina    #REF!             0     0     0          #REF!  #REF!
65 81 / 07    Šabović Hida      #REF!             0     0     0          #REF!  #REF!
OBRAZAC za evidenciju osvojeniih poena na predmetu i predlog ocjene, studijske 2010/2011, ljetnji semestar

EKONOMSKI FAKULTET
STUDIJSKI PROGRAM: MENADŽMENT - Bijelo Polje, STUDIJE: OSNOVNE

PREDMET: BIZNIS ANALIZA, Broj ECTS kredita 6.00
                    domaći i         I     II      Završni ispit
r.br br. indeksa    Prezime i ime aktivnosti      kolokvijum kololvijum               Ukupno  Ocjena
66 02//06    Vojinović Ljubisav   #REF!          0        0     0          #REF!  #REF!
67 17//06    Spahić Enida      #REF!          0       15     0          #REF!  #REF!
68 19//06    Mujanović Alija    #REF!          0        0     0          #REF!  #REF!
69 25//06    Tahiri Elvira     #REF!          0        0     0          #REF!  #REF!
70 28//06    Pavićević Stefan    #REF!          0       26    16          #REF!  #REF!
71 31 / 06    Gođirov Lea      #REF!          0        0     0          #REF!  #REF!
72 44 / 06    Bojadžić Fuad     #REF!          0       15    15          #REF!  #REF!
73 45 / 06    Bojadžić Almir     #REF!          0        0     0          #REF!  #REF!
74 53 / 06    Sijarić Semir     #REF!          0        0     0          #REF!  #REF!
75 55 / 06    Efović Enis      #REF!          0       21    16          #REF!  #REF!
76 68 / 06    Purić Nikola      #REF!          0        0     0          #REF!  #REF!
77 72 / 06    Destanović Kenan    #REF!          0       15     0          #REF!  #REF!
78 80 / 06    Arsović Aleksandra   #REF!          0       15     0          #REF!  #REF!
79 81 / 06    Lukač Ernada      #REF!          0        0     0          #REF!  #REF!
80 85 / 06    Kos Izmira       #REF!          0      18.5    22          #REF!  #REF!
81 88 / 06    Kučević Salmir     #REF!          0      20.5    15          #REF!  #REF!
82 90 / 06    Bulatović Bojan    #REF!          0        0     0          #REF!  #REF!
83 175 / 05   Rakočević Ilija    #REF!          0        0    15          #REF!  #REF!
84 212 / 05   Konatar Mirko     #REF!          0        0     0          #REF!  #REF!
85 214 / 05   Cvijović Darko     #REF!          0        0     0          #REF!  #REF!
86 280 / 05   Hasković Edina     #REF!          0        0     0          #REF!  #REF!
OBRAZAC ZA ZAKLJUČNE OCJENE, studijske 2010/2011, ljetnji semestar

EKONOMSKI FAKULTET
STUDIJSKI PROGRAM: MENADŽMENT - Bijelo Polje, STUDIJE: OSNOVNE

PREDMET: BIZNIS ANALIZA, Broj ECTS kredita 6.00
                    U toku
r.br br. indeksa    Prezime i ime  semestra   Na završnom  Ukupno  Ocjena
  1 01//09   Guberinić Aleksandra  #REF!        18.5  #REF!  #REF!
  2 02//09   Sekulić Ivana      #REF!         0  #REF!  #REF!
  3 03//09   Orović Jelena      #REF!         0  #REF!  #REF!
  4 04//09   Tutić Ilda       #REF!        21.5  #REF!  #REF!
  5 05//09   Konatar Adrijana    #REF!        23.5  #REF!  #REF!
  6 06//09   Murić Amer       #REF!         16  #REF!  #REF!
  7 09//09   Pepić Ines       #REF!         0  #REF!  #REF!
  8 13//09   Ćorović Adela      #REF!         0  #REF!  #REF!
  9 14//09   Adrović Alen      #REF!        20.5  #REF!  #REF!
 10 15//09   Nicović Ivana      #REF!         0  #REF!  #REF!
 11 16//09   Mehović Elvis      #REF!        19.5  #REF!  #REF!
 12 18//09   Osmajlić Ivana     #REF!         22  #REF!  #REF!
 13 19//09   Hasić Aida       #REF!        18.5  #REF!  #REF!
 14 20//09   Međedović Adela     #REF!         24  #REF!  #REF!
 15 25//09   Pilica Adis       #REF!         0  #REF!  #REF!
 16 33 / 09   Zejnilović Kenan    #REF!         0  #REF!  #REF!
 17 38 / 09   Sijarić Emil      #REF!         0  #REF!  #REF!
 18 39 / 09   Ramović Selma      #REF!         0  #REF!  #REF!
 19 40 / 09   Kurtanović Aldin    #REF!         0  #REF!  #REF!
 20 41 / 09   Strujić Emir      #REF!         0  #REF!  #REF!
 21 45 / 09   Kovačević Ksenija    #REF!         0  #REF!  #REF!
 22 48 / 09   Šestović Dragana    #REF!         22  #REF!  #REF!
 23 50 / 09   Bećirbašić Hajrudin   #REF!         20  #REF!  #REF!
 24 58 / 09   Veljović Ljubica    #REF!         0  #REF!  #REF!
 25 61 / 09   Zečević Emir      #REF!         0  #REF!  #REF!
 26 64 / 09   Kurbardović Zinka    #REF!        15.5  #REF!  #REF!
 27 65 / 09   Veličković Dijana    #REF!         15  #REF!  #REF!
 28 67 / 09   Tutić Maida       #REF!         18  #REF!  #REF!
 29 75 / 09   Radunović Nada     #REF!         0  #REF!  #REF!
 30 77 / 09   Kasumović Najda     #REF!         21  #REF!  #REF!
 31 78 / 09   Dervišević Asmir    #REF!         0  #REF!  #REF!
 32 79 / 09   Ljuca Alen       #REF!         0  #REF!  #REF!
 33 02//08   Ahmetović Amel     #REF!         0  #REF!  #REF!
 34 06//08   Kovačević Alisa     #REF!         16  #REF!  #REF!
OBRAZAC ZA ZAKLJUČNE OCJENE, studijske 2010/2011, ljetnji semestar

EKONOMSKI FAKULTET
STUDIJSKI PROGRAM: MENADŽMENT - Bijelo Polje, STUDIJE: OSNOVNE

PREDMET: BIZNIS ANALIZA, Broj ECTS kredita 6.00
                    U toku
r.br br. indeksa    Prezime i ime  semestra   Na završnom  Ukupno  Ocjena
 35 08//08   Miladinović Slađana   #REF!         0  #REF!  #REF!
 36 10//08   Damjanović Aleksandra  #REF!         16  #REF!  #REF!
 37 13//08   Šabanović Dino     #REF!         22  #REF!  #REF!
 38 22//08   Kajević Jasmin     #REF!         0  #REF!  #REF!
 39 28//08   Monić Emina       #REF!         0  #REF!  #REF!
 40 35 / 08   Durović Mirnesa     #REF!         0  #REF!  #REF!
 41 37 / 08   Ćetković Marija     #REF!         0  #REF!  #REF!
 42 39 / 08   Kučević Ilda      #REF!         0  #REF!  #REF!
 43 40 / 08   Kučević Irma      #REF!         0  #REF!  #REF!
 44 41 / 08   Joksimović Sandra    #REF!         0  #REF!  #REF!
 45 44 / 08   Sekulić Aleksandra   #REF!         0  #REF!  #REF!
 46 47 / 08   Lješnjak Milan     #REF!         15  #REF!  #REF!
 47 58 / 08   Banda Nevzad      #REF!         0  #REF!  #REF!
 48 68 / 08   Bahović Anes      #REF!         0  #REF!  #REF!
 49 84 / 08   Rakonjac Marko     #REF!        17.5  #REF!  #REF!
 50 87 / 08   Konatar Davor      #REF!         23  #REF!  #REF!
 51 90 / 08   Babača Admir      #REF!         0  #REF!  #REF!
 52 92 / 08   Kasumović Amina     #REF!         0  #REF!  #REF!
 53 12//07   Lamežević Erol     #REF!         0  #REF!  #REF!
 54 18//07   Sijarić Ajsela     #REF!         0  #REF!  #REF!
 55 20//07   Cvijović Nataša     #REF!         0  #REF!  #REF!
 56 22//07   Šćekić Ljubomir     #REF!         0  #REF!  #REF!
 57 23//07   Šukurica Semir     #REF!         0  #REF!  #REF!
 58 29//07   Alić Eldin       #REF!         15  #REF!  #REF!
 59 33 / 07   Babović Stanka     #REF!         0  #REF!  #REF!
 60 35 / 07   Martinović Nermin    #REF!         0  #REF!  #REF!
 61 41 / 07   Mahmutović Adisa    #REF!         0  #REF!  #REF!
 62 61 / 07   Marsenić Mašan     #REF!         18  #REF!  #REF!
 63 63 / 07   Mišnić Ivona      #REF!         22  #REF!  #REF!
 64 77 / 07   Bektašević Dina     #REF!         0  #REF!  #REF!
 65 81 / 07   Šabović Hida      #REF!         0  #REF!  #REF!
 66 02//06   Vojinović Ljubisav   #REF!         0  #REF!  #REF!
 67 17//06   Spahić Enida      #REF!         0  #REF!  #REF!
 68 19//06   Mujanović Alija     #REF!         0  #REF!  #REF!
OBRAZAC ZA ZAKLJUČNE OCJENE, studijske 2010/2011, ljetnji semestar

EKONOMSKI FAKULTET
STUDIJSKI PROGRAM: MENADŽMENT - Bijelo Polje, STUDIJE: OSNOVNE

PREDMET: BIZNIS ANALIZA, Broj ECTS kredita 6.00
                    U toku
r.br br. indeksa    Prezime i ime  semestra   Na završnom  Ukupno  Ocjena
 69 25//06   Tahiri Elvira      #REF!         0  #REF!  #REF!
 70 28//06   Pavićević Stefan    #REF!         16  #REF!  #REF!
 71 31 / 06   Gođirov Lea       #REF!         0  #REF!  #REF!
 72 44 / 06   Bojadžić Fuad      #REF!         15  #REF!  #REF!
 73 45 / 06   Bojadžić Almir     #REF!         0  #REF!  #REF!
 74 53 / 06   Sijarić Semir      #REF!         0   0    F
 75 55 / 06   Efović Enis       #REF!         16  #REF!  #REF!
 76 68 / 06   Purić Nikola      #REF!         0  #REF!  #REF!
 77 72 / 06   Destanović Kenan    #REF!         0  #REF!  #REF!
 78 80 / 06   Arsović Aleksandra   #REF!         0  #REF!  #REF!
 79 81 / 06   Lukač Ernada      #REF!         0  #REF!  #REF!
 80 85 / 06   Kos Izmira       #REF!         22  #REF!  #REF!
 81 88 / 06   Kučević Salmir     #REF!         15  #REF!  #REF!
 82 90 / 06   Bulatović Bojan     #REF!         0  #REF!  #REF!
 83 175 / 05  Rakočević Ilija     #REF!         15  #REF!  #REF!
 84 212 / 05  Konatar Mirko      #REF!         0  #REF!  #REF!
 85 214 / 05  Cvijović Darko     #REF!         0  #REF!  #REF!
 86 280 / 05  Hasković Edina     #REF!         0  #REF!  #REF!

				
DOCUMENT INFO