Docstoc

Nieuwsbrief 1 - PDF

Document Sample
Nieuwsbrief 1 - PDF Powered By Docstoc
					NIEUWSBRIEF
           Oktober 2007                                       Januari 2010


                   In deze nieuwsbrief:                              SIVE
                                                      Molenstraat 27
                                                   7514 DJ ENSCHEDE
                   - Terugblikken                        Telefoon: 053-4347442
                   - Bijeenkomsten                          Fax: 053-4347392
                   - Nieuws                            E-mail: info@sive.nl
                   - Interviews                          Website: www.sive.nl
                   - Extra’s                               Teksten: SIVE
                   - Interne mededelingen                Contactpersoon: Khadija Amrani
                   - Wekelijkse aktiviteiten               Vormgeving : Carla Jongman


   Terugblik eindejaarsbijeenkomst en afscheid Mina:
   Er kunnen momenten zijn die de meeste mensen als goed ervaren om mee te
   maken. Zo'n bijzonder moment was op woensdag 16 december, de afsluiting van
               het jaar bij SIVE. Het heeft altijd iets speciaals zo op
               het eind van het jaar en dan met zoveel vrijwilligers bij
               elkaar. Wat doet het met iemand en hoe doe je dat, een
               jaar afsluiten en een nieuw jaar beginnen. We hebben
               het allemaal verteld, wat wij er aan beleefden vroeger en
S I V E
               nu, hoe we het vierden en hoe de tradities zijn bij de ver-
               schillende culturen. Dat het met bepaalde sferen te ma-
               ken heeft, geluiden en geuren die nog altijd associaties
               oproepen. Het heeft te maken met loslaten en opnieuw beginnen, vaak met een gevoel van
               weemoed. Dat we ook afscheid namen van Mina was voor iedereen zo'n moment van loslaten
               en dat is moeilijk. Van Mina hebben we inmiddels haar geweldige reactie kunnen lezen en die
               geeft hoop voor de toekomst, daar kunnen we blij om zijn. Deze bijzonder sfeervolle afsluiting
               van het jaar werd besloten met heerlijke hapjes, waarvoor alle lof aan allen die het mogelijk
               maakten. (Trix Niesthoven)

   Terugblik bijeenkomst Multiculturele Leesclub:
   Op 17 december waren we met een kleine groep bij elkaar. We bespraken het boek "Oeroeg" van Hella Haasse. Het was
   haar eerste werk en dateert uit 1948. Zij beschrijft hierin de vriendschap tussen een Nederlandse en een Indonesische
   jongen. Zij verschillen niet alleen in nationaliteit en cultuur, maar ook in stand. Desondanks delen zij hun jeugd op een
   intensieve wijze. Maar gaandeweg splitsen hun wegen zich door het opkomend nationalisme van het toenmalige Neder-
   lands-Indië. We vonden het triest dat aan het einde van het boek Oeroeg (of zijn plaatsvervanger?) zich volledig tegen
   zijn vroegere vriend keert, waarbij al het gezamenlijk beleefde geen rol meer blijkt te spelen. Opmerkelijk vonden we de
   figuur van Ida, een Nederlandse verpleegster, die Oeroeg als het ware adopteert en tenslotte een Indonesische identiteit
   aanneemt, althans in haar kleding en gedrag. Over het waarom daarvan waren de meningen divers. De thematiek in dit
   boek was in 1948 zeer actueel, maar speelt ook nu nog. (Wil Vijn)

   Dinsdagochtend = koffieochtend bij SIVE
   In de sfeervolle huiskamer van SIVE kun je gezellig kletsen, een onderwerp ter sprake brengen, de krant of een tijdschrift
   lezen/bespreken, een boek uit de boekenkast halen, recepten uitwisselen en/of spelletjes doen onder het genot van een
   gratis kopje koffie of thee. Je leert andere vrouwen kennen en komt zo even bij van alle dagelijkse bezigheden. Gastvrou-
   wen staan klaar om je te ontvangen. Dit kan allemaal tijdens de inloopochtenden elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
   Alle vrouwen uit Enschede en omgeving zijn van harte welkom. Neem gerust een vriendin of buurvrouw mee. Opgave is
   niet nodig.

   Volgende bijeenkomst Multiculturele Leesclub:
   De multiculturele leesclub bestaat nu twee jaar. Gedurende dat twee jaar hebben we mensen zien komen en gaan. Dat
   gaan hield meestal verband met nieuwe werkzaamheden, waardoor deelname niet meer mogelijk was. Daardoor is er nu
   weer plaats voor een aantal nieuwe deelnemers. Het is boeiend om te ervaren dat door middel van een boekbespreking
   de levenservaringen uit verschillende culturen aan bod kunnen komen. Interesse? Kom dan een keer meedoen.
   De volgende bijeenkomst is op 14 januari en we bespreken dan het boek "Perenbomen bloeien wit" van Gerbrandy Bak-
   ker. Een boek over drie broers, waarvan een tweeling. De jongste wordt blind. De wijze waarop de tweeling daar mee
   omgaat, stemt tot nadenken. Tot donderdag 14 januari 2010 van 13.00 tot 15.00 uur. (Wil Vijn)
NIEUWSBRIEF
            Oktober 2007


   NIET DURVEN, WÉL DOEN
   Je wilt wel, maar durft niet! Kom je dat bekend voor? Vind je het leuk om samen met anderen actief bezig te zijn, maar
   ben je bang dat je niet genoeg ‘in huis hebt’? Zou je ergens aan willen beginnen, maar is er iets wat je weerhoudt om het
   daadwerkelijk te doen?In deze cursus ga je je wensen omzetten in praktische doelen. Je krijgt inzicht in wat je tegenhoudt
   om stappen te zetten. Hierdoor maak je meer ruimte voor jezelf, je ontwikkeling en mogelijkheden. In deze cursus ontdek
   je je eigen mogelijkheden, leer je je kwaliteiten kennen en word je (meer) bewust van je vaardigheden. Je zelfvertrouwen
   wordt groter en daardoor krijg je meer lef. De cursus is een samenwerking tussen SIVE en de Volksuniversiteit Enschede
   Locatie: VUE, Molenstraat 27 te Enschede Tijdstip: woensdag van 9.00 tot 11.30 uur Data: 20 en 17 januari, 3 – 10 en 17
   februari, 3 – 10 en 17 maart 2010 Kosten: gratis Docent: Inez Kause Inschrijven vóór 14 januari 2010 bij info@sive.nl
   of 053 -4347442   Volgende lunchbijeenkomst Inspirerende Ontmoetingen:De volgende lunchbijeenkomst is op woensdag 27 januari
   2010 van 12.00 tot 13.30 uur. De gastspreekster wordt nog bekend gemaakt. Zie ook onze website www.sive.nl

                 Elke dinsdagochtend op Enschede FM (104.1 FM op de kabel, 105.1 FM in de ether)
                 van 10.40 tot 10.50 uur kunnen we luisteren naar ‘Een interview met SIVE’. Gastspre-
                 kers vertellen over allerlei leuke, interessante en/of actuele onderwerpen. In december
                 waren de volgende interviews:
S I V E
                 Op dinsdag 8 december vertelde coördinatrice Wendy Wessels, over Dress For Success.
                 Mensen die in een uitkeringssituatie zitten worden gratis aangekleed voor hun sollicitatie-
                 gesprek. Je krijgt immers geen tweede kans voor een eerste indruk. Een representatieve
                 verschijning bij het sollicitatiegesprek is daarbij van groot belang. .Kostuums, blouses,
                 overhemden, stropdassen, jassen, schoenen, rokken, broekpakken en accessoires zijn gratis
   verkrijgbaar. En als ze worden aangenomen, mogen ze ook nog een tweede set uitkiezen. D e beschikbare kleding en het
   schoeisel komt binnen via verschillende sponsoren en donateurs. “Het is nieuw of bijna nieuw. We willen geen afgedragen
   spullen”, zegt Wessels die de toezegging heeft dat een hairstyler zich eventueel met de klanten kan bemoeien. Dress For
   Success is op drie dagdelen per week open: maandag en donderdag van 13.00 tot 16.30 uur en woensdag van 9.30 tot
   13.00 uur. Meer informatie: www.dressforsuccess-nederland.nl, dressforsuccess@dwc.nl, 06 - 57 88 69 53.

   Dinsdag 15 december 2009.Mevr. Elize Olde Bolhaar, initiatiefneemster van de roze taxi, is gastspreekster. De knalroze
   taxi, met Dorenda Middel en Marjan Stuiver als vaste chauffeuses, neemt alleen vrouwen mee. Enschede volgt hiermee
   steden als Den Haag en Tilburg die al een vrouwentaxi kennen. De taxi gaat volgens initiatiefneemster Elize Olde Bolhaar
   zeven dagen per week rijden, en zeker ook op de uitgaansavonden. De taxi dient als extra service voor met name de
   vrouwelijke stappers. De chauffeuses zullen wachten tot het meisje of vrouw op de plaats van bestemming binnen is.
   De eerste honderd passagiers krijgen een gevulde roze tas.

   Dinsdag 22 december 2009 vertelde mevr. Lin Dewittypugh, bestuurslid van Aletta, over ’Back in a Bite: Life stories and
   recipes of migrant women’. Aletta heeft hiermee de juryprijs binnengehaald van de pitch van Mediamatic en Stichting
   Doen. Koken en eten vormt belangrijk in verschillende cultuur. Met Back in a Bite wil Aletta het culturele en culinaire erf-
   goed van migrantenvrouwen verspreiden. Online en Offline kookdemonstraties nemen binnen het project een belangrijke
   plaats in. Aletta is het oudste en meest complete archief van de vrouwenbeweging. De informatie is voor iedereen toegan-
   kelijk. Aletta wil door het bewaren van geschiedenis, vrouwen en mannen inspireren, de kennis vergroten over de positie
   van vrouwen en onderzoek op dit gebied bevorderen. Daarmee wil Aletta bijdragen aan de emancipatie en positieverbete-
   ring van vrouwen. Voor meer informatie kijk op www.aletta.nu


   Extra’s:
   Vrouw en Geld – Uitkomen met je geld: Op dinsdag 12 januari 2010 om 19.30 uur. Plaats: Zaal F235 – Landstede, Fuch-
   siastraat 1 te Zwolle, Het thema “Uitkomen met je geld” is gekozen vanwege het belang voor vrouwen om meer zicht te
   verkrijgen in de eigen (on) mogelijkheden m.b.t. financiën. Over het thema zal Anneke Korpel (lid van het sectorbestuur
   vrouwen van de ABVA/KABO FNV) een toelichting verzorgen. Daarna volgt een gelegenheid voor het stellen van vragen.
   De toegang is gratis. Voor informatie kunt u contact opnemen met Anneke v.d. Pavert tel.nr. 038-4657924 of per mail
   a.vandepavert@home.nl
NIEUWSBRIEF
             Oktober
             2007

   Fijn bewegen: Ismakogie
   Een hot item is bewegen. Iedereen schijnt aan topsportfitness te moeten gaan doen.
   Hierbij wordt vergeten dat de basis van het bewegen eerst goed moet zijn, anders
   ontstaan er blessures en kan men zelfs een hekel aan sport krijgen. Ook houden vooral
   vrouwen niet van intensief ‘zweetgebeuren’ en van een over gespierd lijf. Een alternatief
   is Ismakogie. Dit leert je op een rustige, zachte manier de juiste de spieren te gebruiken
   waardoor ook de gewrichten op een goede manier belast worden. Met subtiele bewe-
   gingen worden spieren weer geactiveerd, ook de gezichtsspieren doen uiteindelijk mee.
   Bewegingen worden lichter, geven energie en plezier. Door vertaling van de bewegingen
   naar de dagelijkse activiteiten, train je je lichaam ongemerkt de hele dag. Je voelt je
   lichamelijk een geestelijk meer in balans en dit straal je ook uit.

   Op dinsdagavond 19 januari en woensdagmiddag 20 januari start er weer een cursus
   van 12 weken, 1 uur per week. Voor informatie en opgave kun je terecht op
   www.ismakogieCW.nl of mailen met ismakogieCW@tiscali.nl of bellen met docent
   Corry Westgeest tel: 053 4763881.

   Hoger opgeleide buitenlanders kunnen inburgeren bij Saxion:
   Saxion heeft het keurmerk Inburgeren verkregen. Dat betekent dat hoogopgeleide buitenlanders die een studie in het
   Nederlandse hoger onderwijs willen gaan volgen, vanaf 2010 ook rechtstreeks bij Saxion hun lessen Nederlands als
S I V E
   tweede taal (NT2) voor hun inburgering kunnen volgen. De taalcursus bij Saxion gaat in januari van start in Deventer en
   Enschede. Na de basiscursus kan de cursist in september starten in het schakeljaar Voorbereidend Jaar Anderstaligen.
   Aan het eind van dit jaar doet de inburgeraar het staatsexamen en is dan toelaatbaar tot het hoger onderwijs. Groot voor-
   deel van het traject is dat hoogopgeleiden nu bij één instelling hun hele taal- en inburgeringprogramma kunnen volgen, om
   daarna direct met een studie te beginnen. Verder is het programma een uitkomst omdat de reguliere inburgeringcursus-
   sen veelal te weinig uitdaging bieden aan hoogopgeleiden. Het programma is alleen geschikt voor mensen die in land van
   herkomst al een middelbare schoolopleiding hebben gevolgd en het plan hebben in Nederland te gaan (verder) studeren.

   NL DOET
   Op 19 en 20 maart 2010 organiseert het Oranje Fonds, samen met MOVISIE en vele lokale partners, de grootste vrijwilli-
   gersactie van Nederland. U kent deze actie wellicht als Make A Difference Day (MADD), maar vanaf nu heet het: NL DOET.
   NL DOET roept sociale organisaties op leuke klussen aan te bieden zodat groepen vrijwilligers die op 19 of 20 maart 2010
   kunnen uitvoeren. Voor aanmelding van klussen en activiteiten of voor meer informatie kijk op www.nldoet.nl


   Wekelijkse activiteiten:
   Maandag      09.30 – 11.00 uur Praatgroep (start 4 januari)
   Maandag      10.00 – 12.00 uur Computercursus (aanmelding verplicht)
   Dinsdag      10.00 – 12.00 uur Koffieochtend (open inloop)
   Dinsdag      13.30 – 15.30 uur Vrouwengroep Mannina (start 12 januari)
   Dinsdag      13.30 – 15.00 uur Internetcursus (aanmelding verplicht)
   Dinsdag      Avond ( start 19 jan.) Ismakogie, voor beginners en gevorderden*
   Woensdag      Middag (start 20 jan.) Ismakogie, voor beginners en gevorderden*
   Donderdag     09.30 – 11.00 uur Praatgroep (start 7 januari)
   Donderdag     09.30 – 11.00 uur Alfabetiseringgroep (start 7 januari)
   Donderdag     11.00 – 13.00 uur Handwerkclub (start 7 januari)

   * Voor aanmelding en informatie over Ismakogie trainingen in andere plaatsen, kunt u contact opnemen met Corry Westgeest. Tel: 053
   4763881 of www.ismakogieCW.nl
          Met elkaar blijven investeren in een krachtige samenleving
       SIVE wenst u een participerende, geëmancipeerde en geïntegreerde 2010!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:31
posted:7/15/2011
language:Dutch
pages:3