Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Zambulancer

VIEWS: 10 PAGES: 6

 • pg 1
									Zambulancer
- uppdatering juni 2011
                Plan i Zambia
Zambia är ett av världens fattigaste länder. Ungefär 80% av befolkningen lever på under
två USD om dagen, och 45% av barnen under fem år är undernärda. 45% av befolkningen
är under 15 år, samt HIV / Aids är ett allvarligt problem och mer än 15% av den vuxna
befolkningen är smittade. Plan har arbetat i Zambia sedan 1996 och har verksamhet i fyra
programområden.

Plan har tre huvudskäl till att finnas i Zambia;
1. Barn har rätt till utbildning – många barn har inte tillgång till adekvat utbildning.
2. Barn har rätt till hälsa och sjukvård – många barn dör på grund av att det saknas vaccin.
3. Barn har rätt till liv och överlevnad – svagt immunförsvar och hämmad tillväxt till följd av
  undernäring är mycket vanligt.

…och följande arbetar Plan med i Zambia
 Ökar tillgången till kvalificerad utbildning för barn bland annat genom att utbilda lärare i
 pedagogik
 Ökar tillgången till rent vatten och förbättrar sanitära förhållanden bland annat genom att bygga
 latriner
 Ökar tillgången till kvalitativ sjukvård för främst barn och kvinnor
 Förbättrar familjers försörjningsmöjligheter genom bland annat mikrofinansieringsprojekt
 Utbildar barn i sina rättigheter och hur barnen själva kan sprida kunskapen vidare till andra barn
 och vuxna
 Utbildar lärare i barns rättigheter och alternativa disciplinära metoder
 Bedriver påverkansarbete för att stärka barns rättigheter
 Arbetar för att barns åsikter ska tas på allvar och att barnets bästa alltid ska vara vägledande för
 all samhällsutveckling
            Zambia fakta
              Zambia         Sverige
Yta:            752 618 kvm      450 295 kvm
Antal invånare:       13,5 miljoner     9,1 miljoner
Huvudstad:         Lusaka         Stockholm
Officiella språk:      bemba, nyanja, tonga  svenska
Valuta:           zambisk kwacha     kronor
Human Development Index:  plats 150 av 169    plats 9 av 169
Medellivslängd:       kvinnor 53 år     kvinnor 83 år
              män 51 år       män 79 år
Spädbarnsdödlighet:     68 per 1 000 födda   3 per 1 000 födda
Läs- och skrivkunnighet över
15 år:            81 procent      99 procent
     Status - Zambulancerna
Totalt skänkte svenska företag 50 Zambulancer i samband med julen
2010. Dessa levererades under maj månad 2011 av den zambiske
leverantören till de olika distrikten, förutom själva Zambulancen fick
användarna även utbildning i hur dessa skall skötas och vårdas på bästa
sätt.

Zambulancerna kommer att placeras i 33 byområden runt om i Zambia.

På följande två sidor kan ni läsa själva hur ni har bidragit till en bättre och
säkrare sjukvård i ett av distrikten och vi på Plan Sverige hoppas ni
känner att ert bidrag var med och skapade en förändring för många
människor i en annan del av världen!


          Tack än en gång för ert stöd!

 4cycle AB – Acceptagruppen AB – ACG Accent AB – Aktea Energy AB – Bild
  och Reklam Annonsbyrå AB – Bjerking AB – Camfil Svenska AB – Client
Computing Sweden AB – Contractor Trading AB – Euro Accident Health & Care
 Ins – Expand International AB – Figura Arkitekter AB – Gesang Fastigheter –
   Goodpoint AB – Indpro AB – Kulpedagogik AB – Lyckeby Culinar AB –
Racketdoktorn HB – SP Fastigheter – Teleopti – The Core Company – Tingsryds
                   LBC
  ZAMBULANCE PROJECT IN PLAN SUPPORTED CHIBOMBO PUBackground information
Plan operates in Chibombo district which has many rural communities. These communities experience a
number of barriers such as poor access to health facilities because of inadequate health facilities and
long distance to a few available Rural Health Centres. This has had negative consequence on the
population, especially expectant women and the newborn babies. Some women deliver at home in very
unhygienic conditions and some have prolonged labor and heavy bleeding even after home deliveries
leading some dying in the process. Plan has trained some volunteers called SMAGs (Safe Motherhood
Action Groups) to sensitize the communities on the importance of addressing delays to make decision to
go t the facility, delay to actually go the facility to access the much needed expert care and treatment
especially for pregnant mothers, and advocate for male involvement in reproductive health. Though this
has been done, issues of transportation of expectant mothers and newborn babies remain a challenge
in the rural districts of Chibombo.

Rationale for Zambulances
In order to address the issues of inadequate transport to the health facilities, With funding through
donations from the corporate sector and the general public in Sweden, Australia, Canada and United
States of America, Plan Zambia was able to partner with Zambikes Organization in order to support rural
communities with cheap, yet comfortable means of transportation. The Zambulance has a trailer and is
fitted with gear levers that the rider can engage depending on the whether or not one is going up-hill.
Gear 1 helps one go uphill with less effort while carrying a client. Gear 6 is for a flat road and helps one
move at a faster speed. This makes it easy for women to ride with a patient in the trailer which is
secured with a tent to prevent direct sun heat, rainfall and allows for privacy for the client. These bikes
can move in places of relatively bad terrain yet providing comfort compared to a bicycle.

What has happened so far?
We initially had training for community volunteers on the basic management and assembling of the
                      Zambulances. The participants were drawn from the
                      affected communities. The group comprised both male
                      and females. The training went well and the participants
                      were very happy. Initially, participants expressed doubt
                      when they saw the Zamambulances; they underestimated
                      it and though it would be hard to cycle especially for the
                      women.
                      The training started around 14:00hrs on 9th May 2011 and
                       mainly consisted of 100% practical and we had a total
       Orientation of participants


   number of 13 participants from different
communities. The training involved assembling the
 trailers and understanding the mechanism of the
Zamambulances. The participants were also trained
  on the general management practices of the
 Zambikes. The training was done outside and did
 not need a room because of its practical nature.
  This was done at the District health office for
     Ministry of Health.                          A woman test riding the Zambulance


Compiled by Joseph Yowela – PC Health Chibombo and edited by Irene Singogo Health Program Manager, Lusaka Zambia.  Page 1
  ZAMBULANCE PROJECT IN PLAN SUPPORTED CHIBOMBO PUAfter assembling, the director for The District Health Office was called and a test ride was done. She was
happy and grateful for the donation and hoped things would change in the community. Participants also
personally got into one of the Zambulances to assess the comfort. It was comfortable and they thought
it would do well in relatively rough terrain. “It has a mattress which helps cushion the pressure from
bumps on the road, this is comfortable” said one of them.


Following the orientation, community volunteers (SMAGs) came up with dates to officially launch these
Zambikes in their communities as a sign of gratitude and they used these meetings as a portal for
massive sensitizations. We had the handover of 2 Zambulances in Chibombo Central. It was an excellent
day as we had over 35 headmen present representing many villages. Chikobo community had their
launch on 18th May, 2011 which attracted over 200 persons.

                                     Some of the issues addressed by our SMAGs
                                     included male involvement, importance of
                                     Institutional deliveries and the management of
                                     Zambikes. The headmen expressed gratitude
                                     for the gesture after critically analyzing
                                     the capacity of the Zambikes. They also initially
                                     thought the bikes would not manage to ferry a
                                     patient, but after riding in one, they admitted it
                                     was good and some wanted to find out the cost
                                     so that their villages could find ways of
                                     procuring. It was an interesting experience.

                            The Donation of the Zambulances did not only
 Plan Health Coordinator with Chibombo District Medical Officer during
 the training and handover at District Health Office  bring excitement to the community members
and staff, it strengthened partnerships as Plan, MoH and the community came together to explore ways
of preventing maternal mortality.

Each community in Chibombo district was to receive two Zambulances. This is not enough because of
the massive populations and spread of the villages. However, the Zambikes have been well received and
communities are asking for more.

Communities will soon be sending monthly reports on the activities with the Zambikes. This will help us
monitor the progress and assess the extent to which these are improving access to health facilities for
pregnant mothers due to deliver, mothers who have delivered at home needing post natal check up for
both baby and mother and for any maternal newborn emergencies within the first 48 hours of delivery.
Compiled by Joseph Yowela – PC Health Chibombo and edited by Irene Singogo Health Program Manager, Lusaka Zambia.   Page 2

								
To top