Docstoc

Exxon Mobil Corportion; Rule 14a-8 no-action letter

Document Sample
Exxon Mobil Corportion; Rule 14a-8 no-action letter Powered By Docstoc
					  ,
  l,U " .
          ,"

r~"41     r
                                      EJkonMobil


                          !,'",'

I "fA 1:-1/11';/: ,·!lIll"'//I,IoI",."ro"".\I,Na -"'t".
U,S. ~~l'\,ntll'< and I"chang,· Comn,i,'loll

01\  1~1,)n,)I'C0q",ralloll Fill,u);;"

(l:lic~ "I' Ch 'd" C"on,d

 H~I F :'>lrC'>\. Nl­
\\'",h"'<:I"n. D(" 20,Q<)


     R,"	    S~~"rili~~ F:.\~han~~ ,'\('1 of 19.Q __ SI'l'tiOIl loffaJ: Rul~ lofa-~
           O",i",(\" "f 'ih'lr~holrkr I'r"po,a I .- R"pol'! ,)1\ SakI) \ Ian:l!'l',,,,,nl
      L ~ \on ~ lob, I C"rporal'"'' I"F~ 'Otl,\ lob, I" or lh~ "Col1lpan~") Ila~ ~n", n! thl'
'h:m:holrkr I'r")""al "1l:Kh~d ,I' L,luhil 1 (th~ "l'rnro,<:lI") from thl' AFL-('IO R~s~"'" hlnJ
\th~ "1'rO!XlIl,'nl") for inclll<")1\ III tht" C"",!"",) '" P1'<).\Y malenal for it> 2011 annual ml'dlnr "f
sl':lfdlOlli,'rs, I: ,.\Ol\~ lohll Lnll'nrh I" ""Ht !II<' 1'1'('pl'.,,,1 from us proxy m"t~l'La I r" .... "'trll I"
Rule l.fa-~(1 Ii I() (",h,t"m,al Inlpk"'t"rol"\l0" J :\"d !( ule 1,la·S( 11(7) (ordllluf) hll'III~"). \\' ~
)'~'I"""I filii) r,,'1 11",t th~ "<)IlCllrr~nC~ of 11K <lutl of thl' D" ,>om, of ('orp0r,iI'Oll I, In:lIlC~ (tiK
"St:!1'1") Ih"t 1\0 l'tlf"f""ml'nl \\ 011 I,,' fl"('""mlC'"d"d ,I' Ih" Company omit> Ihe I'wl'o,al i'r'HII ,I,
PI'O\\ mal~n:lk Thl' 1l'111'r mid ,I, "nl'I(\"n'~' 'Ire bl:,,'g ,~nl to thl'l"oJllllllL",]On pur'Hanlln
I{"k I of:, ,~V)
     ,\ copy of th~ )'ropo,;, I, al011g "ith rclawd "orre>pondc",'" I" and from Ih" I'rO!Xl'iClll i,
'''I f\mh III 1'.\11I0it I. Th~ r".;..lullo" i, '" 1'0110""

     "!{c\oh I'd, that lhe shaTchuIJ,,~ of b"on ,\ lobil (ol'ponl1" m (thL' '('ol1'l'an" .! urgc' lhe
     Ilomd of DirectOr< flhe 'B'-'"nl') In rTCl"1re a "qwn, \\ "hm nim:l} day< of lile 201 I ~nn,,~1
     nl\x"lIng of ,wl'kb"ldc..... 'II 'c~>on"blc co,t and ,",c1ud ing pmpn"t.. ry and pl'Nmal
     mf",-",allon, on Ihc 'I~p, lhe (OIHIMII> has lake" I., ."dl,ee In" 'lSl- of a""llknb. TIi,'
     '''l'on ,JlOul<l dl"senbo: Ihe B",n.l\ ,), ~",,<:ht of pnx'~" >arcl} nmn:tg"Hlt""l. 'I"fling
     k\ ·cls. insp.:cI ")Il ""d "WIlI"n,,,,,,,' "I' rdi n"n~, and olher eq.lIp",,,nl."
x,unUC":.l:k! L wl:.lllj!c lomnl1~~1OfI
f'~j!" ::

J~IlU,II)  ::1. ::011


Rc"wn for ()lI1i.•si",o:    Sllh_l~  nlial Implcmcot:.ltloll (R uIe l-l:.l-Il( i)o( I0) I     Rult- l·h·~\.1( I 01 rx-mm, a co11\f'3n\ 10 ndude a ~h:lrchofdl'r I'rOflC'-.l1 fro'll 'I.' l'm~~
n1<\tcnals •f Ihl' COEll!,'IIl~ h:l5 ,ub.l,"" ,.111) Illlplem,·"tcd Ihe pr<.'poo;.1 lhc C"ml1ll~,i('n 'I... ed 'n
 l',n, Ihal Ihe prcd..'Cc>oW' ttl Rule 1-1;1-8(11( 101""', ..J..·.,pICC w ... ,oid the I'lb>lblht) of
.!}a'eh..ldo.·.." 1::.1\ mg to '::OI'.t!kr n\;JltlT~ "!>Ieb .,h.-ad~ 1::1\ c tx...." f.1\Orahl~ J,'l<:d (.Ipon " .. tlK"
    ,
"un;lO:"''';!,'ol - I" "dl.,ogc \ ..'1 Rclt-a",' '\0 I ::~.,S lJu'} ~. 19~(o I u!to: "I'I~O Rck:;a~ "/.

      On17Il::.Illy. Ihc St,tT Ilam," I~ ,tll,''lIl"Cl\'d thl' t"edC\·e...... r rule aud I;.:,r.l... .r nu·aetU'l1
 n-hd only "hen prOI'O.Jls .... ,·r... ,.. fully' l'I);",'ICd" b) Ihe eU'llj'a'I}, '1«' I xch:"'!,e ,\C( 1«0 k:L .....
 '\0 1'.1135 (o..'l. I I %~ I, II) I';SJ. II><.' (. 'ornllll~~;(lll n:cogl1ued lhat Ihc "pre' 1011' fomull-t:.::
app'll"allOll of [II: Rulc J ddl-aled ib I'U'1'II"..•·· bc>.·all»C pr0i',.-'"... rll..... <.TC ~u,:c ...""full) coo' 1:10: ttlg
 toc ~ITto do."tl) r.o-acllon rehcfby $ut>tnllllnj! ~I. Ilwi d.lfm.-.J fro." C~I"''''l! comp.m~
 poll.'} b) onl} a fl..... "oni,. b~llar.l:'c ACt Relo:"""l\o, 20l191.:l1 ~ H.t 6. I\Ul! 1(,. 19S3/{thc
'·1"1':.1 ReI.::a...:"), Tllndil,e. III lo)iB. Ih~ ("... I11UU<"O:l ~dOpl"'d a I'~I I,IOU t" t!to: rule to perm,t
 th,' ullll"I~'n (If Im'I....'a!' thaI h.ld beetl "'llb.~talilmny i IIlI'r.:mcnle,I." I\!i\.1 I{dca.e. The 19'))0;
amcnJmcnt> 10 rhe rfl)\Y ruk_ rcall",rmed Ihl> po~llioll. furtllcr n:1Il1i:lr";nl; IIl.u a clllllpan) xed
 I){)I Im"lcn....m a proJlO'>JIlIl n."ll} the l\",nl\..T ",-1 fOTlh ~ the r-'llf'OI\Cl\t\o", I "h.",~., \CI
 kclo:a ....· '\0 .l(1lJ III :II I\.Ju "rod ao;:CQr;'pal/~ IIlf Ie" (\la} ~ I. ! 9% l.

       \ppl}lng 1111> ,mnd,m!. th... SI;,ffh,1> 'IVied that "01 <Ictc,mlll<lriun tlMt the ..·01ll1l"1l} ha.
,ub'tlill Hilly l1uplcl11enlc,t Ihe prol".".11 dcpcnd, upou "hcthcr [the cOI11Il''']} •s J IlJrlll"illar
fXllrell'~. l,m':lIn" aod rroccdl.n.-. COOlI'.Jn: la, onlbl~ ",th Ih..· ~ut,kllll ...., oj' the prul1oO"a.l.
                                             .
Tn.., .... Iff<" .I;l\J'1. \Iar. ~S. 19911. In I)l!lcr   ",-.ro..  ,ub>:an/i.d mlplc'fllCnlalioo urJcr
Rule IJa_1\( MHI)I\.-qu.re-. a oon1""n~ " .KIlO:b 10 h, C'oJ1l_Ia..·tonI} adJ" ........-d !xllh the
prOf'l-...:Ir, ullJ...-rl} 1'1; COll,'cm, :laJ ,t- ,'«rllal "~,~,,,\. ,'.l!. E \<,1,,,, em]' (:II all. I"cb.
~6. 2U Ill): AulwlI,a -III'" It ("mll/!<I11,,,,, II!< (a'ml. Jan, 17. ~OO7l: ('",lei g'll ''"'M/,. I", (~, .nl.
JaL J, ~11Ij(,): Jvlm.,ml'~ Jub",vn p, ,Ill. •· ...b. 17. 2(~'(,): '1(,1/,.,/, III, la' ;,11 A!". 5. 2r) 12):
 1f;J'c'" Corp la' all \ l:lr 29. 1'}<)O9), o. ni:rcn..·cs bel" ,"Cn a \."Olllr;.t1~ " ,Lrt:o~ and ~ .l\Jrelwhler
j'ttup....:1! .. re p..:fITlil:l...1 >0 kml! ;b In... curlp.ln~ " a.:"or" sa/l~fa.lonl}' addr ......' IOC pl'llf1U'>'lr,
l"",,-"Illlal obJCi:I1\ e .\01'('. t· :::. II. "kll-PtJ( !<lrJ (<l ja, aot Occ_ I I. 2f_171 (prupoo-al r.......lII.-,.t.lll;
thou Iii<.' bo.lrd renml "Ilan:hotdt.,." to call .pedal nk"CIIll£~ .... ~~ sub:,ianllaU} Implcuk·rtt..-.J b) J
l'rupo.....,l b) b\\ am...nJmell/ 10 l'cnnll ~ha,c1J()I.rcr., to call ., ,pc..',~1 ml...·llllg lin k th~ t>t,,,rd
,ktcrnu:leJ tll:,t thc 'lle"'lrk bU~II1"',s to lx' :Idd'c"cd I..,d been .lddrc,,,;.:J r..........lltl) r \I ou'd .><J(1I1
be ""k1rc,,....-.J .n an an:tllJl 1l1<."CIIUg}; JullI:'VI/ & J"/"I><N1 i:'" all. I eb. 1-. 1<006, (Pfopo.all!tal
l\."qOC.I.-.J t:K" l'OfllpWl} 10 confiml d:c- I"'j: :!lllaoC) of all currrnt :md    f,,' ..
                                              n: l·.~ clllploy ......, ... as
~dNal:tl .. 'I} 1Tl'knl<:lllcd lx-cau'iI: L con-pan} had ,cnii\'J Ille k!!u"noc~ 01 91-. i)f us
                          ....·
          lo
du<11C'/l,' ... Of~ :c l. I· urlllcr..... 1I.:n a CUlupaIly can denlOl"tr.lt,· thaI Ir h.:t~ alrca..l~ ta~<:n .ICIK"\>
h) "dJrc., c,lell krtH:llI of 3 ~lmrel101dcr 1"'01"-""1. Ihe Sta n' ha, concllrTC,1 tllal Ihe I'r"I'".~al 11,1>
bel'lI "~ub'l,mll:,ny illll,lcl11cn:l...I," See." ~ , £no" \lobil Cmp, \:1, ail. /l.IJr. 23. 100'1): t.., ..",
 IIOOd ('or" (3'arl. Jan. 2J.100l): n,,' (i;Jp In, la' ..;1. \far.~. I'N6!
                                ,

      ard F\challgc COl1lmi'~MJII
~"\:I:ntle.--.

  -
Pa"t" -
   1
J",,"al) 21. 1911

     Tile Coml'an)' b.:lieH'.!h~llIh: I'ropo_,ll hi';; he"" ,ub~larll';III> impkll'l'lltl,'d, ;."iI CJrl
111,'rel"n: hc """lied frul1l!l1e Company's pru\~ .!~tc",c,,' und", Ruk 1",1 ~\,)llU)
    Th(' flr-t p'mion oflhc I"opu-.:.I rTIflle,t~ Ihal l'\\ol'l\lul1ll'_ Boaru pt'''lXll\: a r..:rol1 "011
lhe \.lqh lhe ComlXlIl}' 11;,_ la\.ell to n-duee Ihe fl.\. Ill' ...:e,<.I...1"'_" We hclic. e lilal th<' l"lfl1p;m~
h, w.n 1I:e t\."GlIC~b I,,,. s...:-h a 1\.1'0". a, !be CUlllJl'lIl} 1\;1, u,,,,·;,,,...-d ",1."1>,1\ d~ 1'1 ro~h,
,IJ:cn:nl> Jad doxUlllCllh II> oom[':'C1li."ll'" e Jl'J'f03Ch 10 IlWl3£mt: ..... f... > - lond other - risks al
                                               1
our fJell1ttt", "urlJ\\ 1..11,'

     TIl<' folio .... ulg I.... 0 publ KIIIIUII" in l',irllcular, conlaln ,1'nl11lan"s of Ihe CotHpany\
e\ICI1,... " pro.:c._"" relalmg 10 rbllll3n3gcI11elll anu..afCI} and 1'\\on:'.lol:oil', eOl1l1llllrll<'ll1 10
C\cdkn"c In ".;Ifc'>

     {I'     Ih.: ( '''"NIl) ,OpcGlI14lfb In',C'''''' \lana£j:mCI11 ".1 ,1<Tll \*01 \ IS" l, roo. ,<N.-d
     11,:1<,'\\ nil a. F'>h It>; I ~ and ;1\ Jrlahk On Ih,' ("OJ1lp'all> " 'H'I>-II<: ,n " ,," '·XleJl1"loNI.c"m,
     ('1 hy £oing ;lm><;tl> Il' Ihe folio" 111£ I Rl ,Iddl\..., .     (II)   111,' C Ofllj\l1I\ -~ -:'lQ? C~le C'h/e:.,J-I"...fuT!.'!.'l", "';II.-d m ;:CI In \' '1\.' "(Tit',
     aJ\(1 J'>OlI'al-k 00 Ih,' t Olnpan}'~ \\,'b..:le;1l Inn,· ,'I wmn..htl ,om, l.r b'> !'Olll:-' dlrccll) 10
     lh~  follu.... lI1g LRL a.ldrc",     o..~111 of Ihe  abo' c ruhhcahu:1S an: a. a:!ab!c  l~rt)U~h  Iml.. OIl lbe ..... 0:11: Jl'II1 ..,r
I; \ wl,\lobll'~ \\ l,"h>le, r rum lhe horlCflJl;c, ehd on 'eOll:mu;Ill) .\. >O.;1cl} -. !ht::. '>;Ifl'l~ ,
hC:llth and IOC \\(II"l.r!a':1:" amI lhell "..arel> and Ilc:,llll m:ln,lgemcrn,"

     111.: second porll..,11 oflhe I'ropo,;,1 retllle.1s Ihilllhc rCpt1rl d,',crib.: "the Boaru',
0' er..igl11 of proce~~ ,afCl} I!lJnagcmcnt, .,at1'1II1l Ie\ cb, IIhpl>t:!lOU allJ IlMIIlI,'IClnce Ilf reflll..-"'"
anJ oth'o'T cquIl'lll(nt,- We bche\e Ihl) rcq",,\1 ha~ al<o.,lxvll ""'I, 11.\.he d"lrJ,'T of!lle ltoant'~
I'ublre 1~lJC" anJ ('olllnb..,100<4 Comm'lIcc dc-lot:'nbes ,hb eommlllC\"~ re!\porblblh!) lor
0\ Cr..Ighl of proce» >;If,"l) lIIanagelll(ll! 1111: chanl'T I> eoclo"cd a. I: ~hlbrl .\ aoo h         J' :lIlablc  on
Ihe CIlIl!pJrl) '~ \\ eb,llc :II It'It'I\' "o:.wmmohil,colI/
                              )
........Urlll<.... and  I.\cllall~e (oom""   Oil
1'3l,'<· ~
Jallual)   ~1.:::Oll
       notl..J abmc. 1111." Company aln:-.ld) 1"'0\ ldi.~ _Igmlicalll amount- ofmform311on
       A~
reblIRl,: 10 Ib poll,') on >3f,1) , locludml,: >tC'p> lal.en 10 reduce IOC ml. Ofa« .....l1h
                                            '     I \ \on;c \llbil\ t'Ol11l'rdl,'II>1' " appH)ach 10 lIlallagl0l:' ""fely, ",'Curil)', ell' Imum<'IlI,11 alhl
.oci:ll n_l.. :11 all Ullt fa;:II'lIc" I. eml...:Jdcd III Ol-r 01 \ 1S. nurodu,·,1.1 III 19'12 01 \ 1~ h'h 1.'" 01\ l'tl
0' Cf Ilk.' yl."a,.., to eub"",' -af.1). kadcrJ:lp.....'\:unl). ell' 'rool",'l\~l ;I>f'ceh and con>m.m,,)
,m 01\ ernenl ",:11 rt"ganllQ all Our l'"-',/tocl•.

      OI;cIS COlhl_l. of 11 ,cpar;'le c1cmell1~ Ihal 1ll1'a,ur.: and 1l111'!:,llc ':Ircl), ""cur;,}. hcalll!
,W.! I'''' ,mum..."t:,1 ri<1. tll p<;oplc. Ih... clll'irll'llIl,'nt an,1 Ihc t'OlllllHmuie_ III "hkh " ... Ol,,'r"l"',
Fu",j"mt·"lal 10 01 \ IS I, ;1•...-:"IIlS the rhl; ,Ill' 01\ 00 III our oro:nuion. flUlll oif"h",'c 1'Imtorllh
It> oor 01 rin.... -and   ,Il.."
                &.'\ c10rmg.l'lall, 10 11I111J:t'lte and man"S" lha: n_1. (lI'er chI." op,:r"lIon'_
hie. Loch proJCt." "lIhio the (OIf'OI'""UOO 1lO><"S a ..hiT"'....1Ic ~ 01 nsh. "nd til(">('" n,l", art"
C,,,11.1.1t,1.I IhfOU1'h the fmllll'"on. ofOl\lS.

    Tile 11 ekl)l,:nh "fOt;cIS are '1."1 f<,nh III '\!lIh:t~. Of p,l11lCubr re!c' :IIK,'         I(>  the
I'wr<-",III> l:.klllelll~: "K;<~ \"'~"'<Ill<:nl "nd ~lall"~~T1I"'\1l'"

       (ol1lpr",hen,l\ i: n.1. :Ilo~IIk.'ll, i:an .......IIC... >afl1y , h..-allh_ l1l' iromn':11lal and "1:';1Ir-i1~
       n ..l... ar>d n\l"~"l ... llle con><"q\JI,TICc. of IfI('Idcnb b\ prO\ Idllll,: e-....1Illal mio..mallon for
       J ....:I .iOIl' mal., ng..

SCI'L \llIlll! 2, r"ge &. Ke) l'IUI.'e's..', \\ itl"l1 tl", ,'klllet\!   ~re  fllrtller (k",ribed "" p;Jgc (, "I'
L,Inhil l, and ",clud... Ill... ti:>IIO\llIlg.

       "~l  11.1<1; I_ mJ.1I3f:''tl by 1&.1I11fyill~ h:u:l/lh. :l."CS>oon~ 1'<Jl1'>C'qUC"lll."l."lo and prohabllllle_,
       and ~alualln~ and Implcm...ntml:' pr..-,enlIOO and 1I1111~IIOlI rncasIlR....­
       -2.b  A folio.... -lip prtll."i:•• " on plaC1." 10 eltillf,- 11l:1I ruJ;-managcnh:nt lkocislOlh :"'..
       Impkn~nlC'd "


        In addlilOn 10 lhe ,lho' " ki:y eleul,'nt (to'~ rn:m:l~clllCnl "ld "",e_"lIlt'IIt), two Olher
... lell ....'ll' of 01 \ IS that del1l0lblrale tht, COIHp,"'>" > COlllmlllllelll to m:lIllI;J1ll1t11; :l ""Illl,r,' of
 ,,-~fel~ arc"


       •    "!cnh:nt 1 -\bnag<n........1 Lead...-,..,hr. C"omn,'lmclll and\Ci:oonl3btln~ -" In
       tcl1ard 10 Ih I. IIIlflO11:lIll "klll,,'''I, IOC (011l['311) " (hainnan and 0-0. \1 r J(... , hiler...,,,,
~"Cu"ue. and I \i:h;mg~ (.O'l'ml'-IOl'
I'Jge 5
bl1wl) ZL lvll

     h;.~ '1~le<lthal: "F,xvn:<lobil t11't11~ge'" :tr<.• C\pc~'t~-d  W lead the Ol\l~ pro;;o;" b}
     <lo;mon<tr,!lIng a \ !>Ihlc eornmllme~1 to ... rely and opcrallon_ Inlq"rIl} In a<kllliu~ .
     ...afel.} 1e;K\er,Jul' l~ a <lgnukanl ran uf 00\\ a n:anJgcr'_ 0' ,'r.lll po;rform:m..:... b
     ,,, ah,;ncd. ~ .<;.,•• \h· !III ;'lilgl.' :. d,><:u.,:>ctJ In n: c d..'ta,1 bclO\\ OIIdt.'1" "011:« Con;Mfl}
     Ik-..ourn....." Kc} prt'C.: "l."~" nhm I'll> c:.:r",:.n I:k:'udc Ihe rurlo" illS

          •  "'1.1      S~ ,1... IllS for 0rer.lllul" Irllqml~ 1lI;1Il~£I't11cnl .m· ""I;,bli<11I'd.
          ~,..,mmUl1lGIIC"<.i  .1I1J ,lll'!,,-,rled "t el cr} 11:' d 111 tbo; n'l:;ln'/,llIoll "

          •  ". f)    Ckar goal, ar><! ~r.:II'-o an:- C»l<Ibll''''-''lI for IIIl- "'} ,tem... and
          l'Crlorr.allCC I~ c,.. I"",,'"tI a~";lI" 1'1<"-< gool- and ooJ""'u,o;s, ~
     •     Elcnk:nl II: "0,."".,,1'''''1> Inlegnl>· A.",,"rncnt anu 11l1Jlro, ... mel1l" \Ir_ Tille,"",,"1
     do,·,••:nbc.!the ,·nll..a] n.:llu"" OllhlS ckr... n.l. "h,dl IQgctl>o.-r "llh l: :en"ll:nl I eUfl_IIl~le I.....
     ~hool:cnd< ofOI\I~~ "WIlOOUI lead_NI" b} c\a"'rk ..:llI" uhoul thoug'lIful. oon......
     ar>d ob)l·...."c ,,;:11·a~n--nI. no S)"'-Iem I> ..u'IJlr.ab;..·." ~'t l. \hll'l\ to. [liIgo.' _~ • .t''';: .....-d
                      ..
     In m"o; delml bd.lO\ 1I11ocr ··Oth,'r Comfl-II1' Re..ollrc,"'-." 111 a~eorrl;o111·e ,,'th one of tl,,'
     I'roce"e~ II Ithul th" ckrno.'l11. npcr;otimh ,Ire ;o,_..."c.1 al I're.leler11l1l1ed rre'!uenele_.
     1"."..."j on eUIll"l,·, II} uf Ihe ol'l:rJII')il. leI d of Ih~ al~.J J'Crl"rman,'o; ~blol)

     Th,: ''rr'f'Ol1~nl n."IU--,.I~ ilial t!k" Board l'''''p~", a r"'pur1Ih:l1 ....'1.> 1"'11)1 "t"'-' ,IIOP- th.il the
(·..mp.ll1~ 1;'1.<", 10 o.:.. lace Ih.: .. _I. Ill' a,·",ok'nb. ~ OI\IS ''''.....''n;hell~·' d) al.d d.:arl, J.:·..... ribc<
lhe ,'er- the ("ulllJ'.ln} la~C_ tu ",..II...",' Ihe ,,_I. 1'1'.... nJenh \ar:lOn~ \.thcr n.hl . III J, I a'J'l.... t- '-'I
                                                           .
rhe COIliI"Ill} 's bl"llle~s. A,....ordmrt' . 01:.1:-. h,lIy adJI ........s til" I"'niol1 uf Ih.' rc"u,',t 1ll.lde III
lit.: 1'1\)1"'):11. ll\', " OllllS lite onl... (ompal1> l'ubli,'al,un Iltal a.rdl'o.'s,~·' lit" iI11l'<-'rl.'l1tl0I'''"_
     Till- C( R I, a"lOl:....T C um('lll') ""bhcallon !lUI rnh.1oce- I'IC COO1ran) ., dl ..... U...I'Ol1 of
aClI"'h lal.el1 lu I'ron10lc 0fICr..uo:tal..afcty and r.:du",· ae,,<knt- It l>"I\'I',,1"t'o-1 and In,IIk
a.. "ilable a_ I'"n of 1 .uon:<lobll\ ullgomg efl'.>n h) h'''I' .• It;oreh"l.kr:. and II'e pubhc 1I1f"ml':.t of
Ill" \ Ie" ~ and pL"" n:g,l(dll'g "g.Jli tkanl "'lie. ,ek\ alll 10 "111' bu,in..·., 1'1 a r:lt1ge uf area>
rebanl: tu lbe l·n' Ifo"m.::ntal,    1..1and rinan.'lal pl.:rromlalk:C ()f tho.' (umr.. n,·. [I,. regular:,
updall.'ti 10 pro' ldo,· ,·OlnprdM:lbl   eurn:-nl "1~ontUIlO:l to our ~1\'holdo.'Ib al>J ullin 'lll''TI."'-I..'\I
,'Il,llbcr.. ollhe pub!!... on 1ll:1l1) im",>r1,,"1 :l.>flCCb of our b\". IIe-.

      \ t.!Il) Il.ln •••1' Ihe CCR addl\."'" mart,·r.. Id<·,-a11l 10 Ihe SUO) ...... I Ill.,ller "I' Ih,· t>fpro_.,1 .•
,.It<:l) alld rJ_,l: 1li"nagcrn'::ll1. We call tht Slafl', ,Hl.::ntJl"1 Il11'afuclII:or 10 lit,· ~"rl,,)n ,'JH,lled
":':o1"el,. lI.::allh, al,,1 Ihe Wor~pl~c,·" (b<:1l"lI1111l; on pag... I ~ ~nd alladll.'<l a, l. ,h,l'll ~) Th,'
t,)lIo" I11g 3r... >omc I.',eerp" trum 1111< ••:eIlOll rct~ll11g to .... 1....)' 111 Ihl.' ('0l11J"111~ ., op.·r..1I0l1s:

     ("    D.~u"s,oo   ofl ucoo\ 'obil'~ C'<Jlr.:II:lmrnl 10 <aiely i PJ~'(" 19 t;:lder     's..fel~  ar:d
     bcalth  111.l11agclllClll~l:                                ,

.....·\:llnllc~ and L,chn;!c (omnu'''ioo
t'aJ,;c 6
J~nu,u) ~l. ~Ull
        I· ,~on\ lobil h ,'OIIl11u:I,-c 10 condu.:ting bu~II:C"~ In a nl:lm~" th.'1 l""I...., h .,r.d
        ['romotc. Iht- '-111.1) aad h...... hh of our e",plo}o.'I:"'-. tl""", 111\<.>1\ ed \I nit oor
        OfK.'r.lllOlb. and thc COIllIlilln, II,... 1\ ht-I'C 1\ e \I 0Ii.:. Th:~ commllllJ("llh om:
        ,llX·UlllCnl,..r 111 olJr '),.1fcly. h..:allh, ~<ld p...-'dU';1 •. ,tel> l'"liclI" :lIId "...,unt}'
        c~ pcCI," iOI1~. "Ii ,eh arc UlIpkmCllk,t Ih'\Jugh n.. r 01 \ 1~ f,."llC\\ 01'1-...[, .. 1 '1,. ,tn\'c
        COntlllllOll~ IlIllll u\ clllCm. 01 \IS i~ f'Crll)(hcall} 1l1"J;llcd.
        I<Ie ,.lem m, t:~llrahOl1 ,ll:d analySIS rC't:;,lcd that CIllI,I,,: cc ;l\\ .. rellc<~ "f pot,'m ",1
        h,'nr,!~ h    \\"ell '" thc dCl<-r,,<, 1<> "h,,'h 1l1l'~ ,'olllpl) "lIh ,-rll ,,;..1!,,,,,,'CClIre< lI1'\.'
        often "g,"lkam .om"bl,lOfJ; 10 ,IC.,OClll IV," cn"<'I', AS;l re.ult. " ..' ,Ire
        Co.'l<:'''llr,)ll:'~ rol' tit<." GIl'lo< I1ICf"lI ,md cnl:;mcenll.'1ll of bell.!, lor-oo."-",, <.1fcI: 10<l~'
        and arc l'f\-'I11o,'lmj; Uk- dc\ .-topment or a "1.'\11:",<" of 'Ill,,, <;1111<)"" \I h..-r.. t:, CI'\ "n..
        1,'1-.."",, re<J'O"'" bllil~ fur tll('f 0\\ n ,..,Ii."I: alld tht: ,..f,"I} of <>tll('1".. \\,' .11',' also
        ,·.apha'l~m;; CO.)1;1.mall,c "ilh .-nl",:,1 01'IC1l1l1ll.' pWi:CIlI Ill"


     We l>cloe"'lh.. ,<'Chon of the e("R d<"1tIU.htral,,>I nOIl\loolr, I'\....·ognlll.," of It..:
ll"port3OC.:: of ""iCI~ ;and mL. m3l1.1gcmc"l tl;rotlg!'Joollh.: l'ornp;,n~·. Opcr.ltlQfL>_ and thaI
tOgrthlT \I l:h (lJ "S ami lhe otlKT doc"nJl.'1'b de>enbed III lh~ kuer_It am['l~ aJdrl'"'o-e_, the
n-que't ma<k III fiN PIII'1I(1I1 "tthc l'roro,at     In add'UItf\IO Ol\b alld lhc (( R d.::>cnbed aboH'. the Compan~ ha. addn"',<'d lhc "'<Ie
of Idli:1\ Ihruu;!h nllmt:fOlb 0100 3\ CAm,>_ 1Il\:ludml; 11K- follOI\ 1Il!=-.

    •	   Aile" 'O:U10tl (>11 tlK- l'OrlllJ.ll1Y·' "cb,itc.l.lllllchcd III 2Ulll Iv gi\c p.:"plc lllovk
        Ilh!,k o~r Uli\ JS sy"!cm ;U1d 1;0\\ il hdl'> cn<urc lhc Silfd)' :ond Illtcj,<nlY 'Jf O:lr
        global cncrl,'Y op..:r.<llOf'~' "Ml""'f""'Ilt.)h,I",/.1l _("UN_
    •	    , oc-..,gll.<lcd '<"1:11011 aboul "~lrt)· on Eo, \01' \lob<l'. 1""~llCI:ll' ""'• "log
        OlllTIflg [he C Vfl'pall) " 'lC\\' ~l'«"lflrall~ <>n the ll><"C of ""ret) 5...
        /1/11'__ ",',' ...._\.tQII/IIohil,X·r.',.." /1\'", ("," clI""gml ''''''''.' Reccnt <;ntne, lItChkk
        "Budd Il1g a cultul'C of s;.!cl r"; alHI "A ,lruclurc for "afely."
    •	   \':,no". ~'Ofll'.lr.le rcporb. <lll:h ill> l: "on \lobi 1\ 2VfJ9 Fm(w, Ill/ lI"d Op... mllll;':'
                   .
        Nt" ;F.' " .. ScrllOO t::1lilled "s.afct~. s...~ur,t~. Heallh & [11\ 'romm:-ll."
        "f'CI."iiil::lll~. "(jt.Il.hng PnOCI[':<:<;- on page 6 and "\btugll"!; Rl;.k" on JXf!!e 7
        IC\CC'Tll(, aHdCht-d a, hhlbn 'I
    •	   E\,~uli" '1ICCche,. ,uch ,h lltc ~1.1ICmCI1l ~> Rc\ \\' Tille'",un. C.hmmhlll and
        (100 of I _x~on:"lobil. I" the '\al")Il.,1 Cdll1tl1i,s,,,n v" Ihe Bt' lkep" .ller 011 Spill
        ;u,d Olhhorc O,.,Umg. on ~O\ cmbe:~ 9_ 20 II). A 1r;ln;iC.;pI " cnclu'>l.'d as F,hlbit
        (. In d·~u,.,.mg OI\iS 'n hi~ 'oi~lcnlCnl. \Ir. Tilk'f">Oll fl.:marlcd {C'fP.":b',

        """'"

:'>0:,;.1"11"" a:lll I \;;l;all;!,' (.)TTl"",,~k)Q
"ag,· ~
J""11,1!)  ~l.lUll


               ...jl h .he "~rt> 1941.. .. l '\lJ"\ h'bll"" n",na~""''''H lIr.dcrtoul "?1.11 I
               ,',,,,,,0.1<'1" to 1:>..' a "'10'\;,1/) ••ppnxi\;b 1 b;.' ~oal "a>. I,' \\ hu'l} n.~t"Fe
               1'1..' .·CH"p.:Ill> 10 mal,' .>:If"l)     of f'<'Of"'" 1"'··I,I'n and III.:: ,'''' rruun,·"t
                   Ib" ","11<"1" "i ,', "I") tlnn~: "" Jo. ~afd~ "ould com" lir'l, p'·rilKl.

       A, "an ~ ....,,,n frolllll", di"·,,,,''''h in Ih" nWIl} ! x\oll\lob,1 p"bli;;allon" 'p"""h", and
",:b'lIcs lllgllllghlcd abo, e. 'lie ,,,II,:;; of ..af",) and ri,k nWlag,'m"m ligur" promlll"mly III
cllfll"'1lle CO!TlIlWolm,;UlOlb. ~rdlOldo."f1I ar,d IllCmoc~ olthoc pllblle <Ire able 10 Iird "f.!fl,tk;.lnl
am,)Ur.:, 01 mfonnallon 011 lhoc "s:CJl'i Ih.: Con'p;:an} h;" wlrn 10 r~-.lu.."'C Illl: risk of 31;(.  b." ;1>
r'·(!'.....,t,"\I b} til.: "'1''1'0n''llt

(	     The rom:I11' S:l'i:lv                     .  >ro~     In th" ....'C()l)ll ro.... llon of.1l<: PrOf".-..a1. rhe "IU('OIl\"fl1 r"que,"" Ihm.t..., report ~nbo:.t...,
!3<',mJ'" 0\ ....,....gln of rn,Kes., ....fel> 1NNb'\:ln..--n1. As dl"u,"Cd In tins ,•.-Cllon. 1m' Hoard lb.',
m,1'nl.ll11 an 0' """'gll, fllllCl,oll rq;Jnhns ..afety IllJnJg"llIem, and :I dt'..cnptlllll of tin, u' l"T'll'hl
ro;>!c" l'lIblirl) a'·ail;,hl".

      The l>uhlo,' l,w.:- and COll\nhuII0I1' C;;'lllllllltC"lthc ·C'.nullIu,.... ·1 of rll" l}oanl I~
"UIllf'<'....oJ 01 I ' 'lK!"rmJenI d,...." 'IQI" ,~ >ct f,'Uh III Ill<" COrllllllll'''''S ch.ll'ler. (\Il<' or I'll:
prllllOl"> purp< ·, of '1:(' l {>m"11l1"" "

      I" r", I"" ~l1d 1'10' id,' ~d, .c".   ~, II", Cnlllmlll,·c d",'Ill- ,'rprojll'i~I~·. r"I;,mll,,~ 'h"
      C""......,lllon·' poll"i",. program, ~l1d rr,.ctl"'·.' 0" I'ubh., I",IC, of ~ign ilk.,,,,,,, lI,clud;ng
      IIlt'lr cll"'~I' OIl ':ill.-!}. h,·.Ilth and Ihe '''fl\ Ironn..:Ill.

Tb.: C"mnll11,'C', chanl.'1" " l'"!o: :o-.cd II!' hhit-'I} It" al-o ~\ ~Ilabk on lilt· ('CHrrp3n) ., ",-t>-.t"
al 1111" ,',>;<",,,,1<>1,,1., mil Till.- rul1o" mg acll, ilil."S rclalmg 10 ,.Ir,'I) are ",pll.'III) '''1."\1111 Ih"
C"mnulkc', "h.1I1,·r ("ml'I1"", addl.x1):

      1.	   KC'le" [he CUfPOr.I\;OO', policl~" prtl1!r.lrb and 1""".I,n",... on jlllbh,' I"UC>. ilf
          qgnllicancc a:lll mal" ,""h recolll... tC'>d.lIlOI" 10 the I!oord ",th ~'Ct 1h.,"fC{0 a,
          II nla} &:"n ad\ l..abk.
      2.	   ReI iCl> Ihe, -nL~ I' h-IlC" "I Ill<' O"/IOr""""" I",!i, 1<-'. ffff~"'IIII.\ ,,,,d Iffoaicn 01/
          "'{,·II". health. "n, IrOllm"n!. and >O<:lal I"u.·, :llId II I;,k .""h r"e,)nlln,·ndJllu".' 10
          the 1.10:",1 "'Ih n:'ill""1 Iher"to a, "">:1) decll' a(hi~hle
      J.	                     or
          (('fIlIN, ./,- ,ur alll",,,1 n I·" ". ""1.-11'. h""lll, ami l."nllro""";NlIJ/,,,,rt,,rfll.mH· ,,'
          1I1;l,or Oflo'roll"l: fJ'xam:;a/wn.,.
      -I.	  COffi\lklt' an ann",,1 ,,,n to ont: of I' ~~CH,"otHi', op...... .1""~ ,It", 10 re, ,~\\ ""'llcr,
                                         .
          '"eh J; -.af"'I~. he~hh. en' Ironment. and eo",mllllll) r"bllOlh rro~...n.. and
          I'r.lo"",.

In ~IO. rll" (ornmlll,'j."·, "annual \ ,,,'1 a, ....'(jUIn:U Lrtdi.·r the ell.lnl.'"    \\:1.>  lO:1I1 OJl'I.'T1I"IlJ:t SI\" III
tou"'a'....
                                7
''Ctlrltl('<o a.1oil1 ,,-!:all!;'" C()"lI~IIS';On
1'31,'''' ~
Ja1luaT) ~L ~Oll

     Tilt· dear de><'rirl ,,,:, (,f the Imp'JI1:U1t \" ersight r,.k film Ihe COllllnilt,-.: ""n t." \\ nh
fe~ard t"  ,~fe')  PfU\ ;dc~ th,' mlorm",;oll "-'\l.l,·_ll:" h} l'rol'<,tICIl1 ;11 the ....·'·"nu ron ,,)11 of ,h,­
I'mpo",.il       rh,' Comp."l,·, rrewnl:lI ,on "I' ,t-; S<:11el} di,do,un:, 011 n.' "d"ite MIIl'wlll,..lIy
Ilnpl"IlICl1h the l'rupo,.;jl'~ n:."lu,-,I for:l rq'l>r1 on _teps th{' COlllj};lI\} hOb tak{,ll tu rc<luc{' the ri_\"
uf .>ce"I.:"1- TIK: ..... di~looour\.." "n: readll} 3\ atl~b!,' fll _h~rcholtk.... and tllu, _ub"tanually
nurtelne'lt lh... I'r"po"o:Il" thm the ......omil;g 01 Ruk I':" ~1I1l1O, S, " ",,11 11m"" .. ..II
"1/,',.,,1/1,,1/<11 hlc t a' ~ll. I ell, 1', 1')11· j ('"Ollo.'Ufnllg 111 the ,'",1.'~jon of a ~harcootJcl I'lopo<al
rcqlle_ung J <u_w'lubdll) rqron \\ hC'1"e re_plln_I\'c d,,,, lo~uf'C>, "cre me Iu,kd 011 the compan} '.
',,'b"k'.
      Kt.lr I':,,-Si tll-, pl:nmt" lhe OI\l1"'I,," of:! _h.ll"chold..-r rropo-al Je.ltong "ith m.lll"~
rl."l.lIlllg !l) .1 .·"mpall} ., "ur,]"lal) hu<,",'_," UPCr.JllUIlS. ,\,',,)r<lUl1: t., Ih,' Co)lTmn"ll)Il ,."k:l'"
.'n·uHlp~·ly"'g the 1'1<)8 ,n1lenUlllel1l1l" Rule It" ~. the 'enll "or<l'".11' b~"lm'_'" rel'er, tu
Inanc.... that ;1Il: 'WI llC:er;".....nl} "ord'n~1) .. in th" ,omll...," mean, n;; uf lh,' ,,,...d. hlJI '1l_1ead Ihe
t<'Tl1l Ml~ roOlN III 11K' 'OfJl<ll"'~le 13.. corccp! l'ffl'ldln.:; m,ma£,"lTl"u ... IIh Ik\lrnh:} III dll,C\·tm~
n'Tt:lll1 ,0)1\:' nUI:<'1' lI1' 0;' lUI: the <·,":Ip.:m} '. l.'I..>lnc.~ ~l:d Uf':r:tlior,." F\.-tu..;;<" \,1 Rd.-a""·
,,,. ':~Jl ~ i \la} 11, 19')1'1 \ ,he -1lJ'}l> Rclea-e-, In the 1'19~ Rdca",. Ihe ( umrnb_n.:\
dc>Cnhl....l the 1\\,) "cenlrnl ""n_,Jcr.\t,,'ll;· for tho: ordm.ll) bll~lIl"" e\du~\,,":

     The liN rclilies lu the <ubJeet m:ml.'1" of the l'rol'IU,~I, Cl:n,un lasks ,Ire su fun.l:llllemal hI
     Il1Jlla£"nk:Ilt'~ abll,t} to run a e"Illp:m) lIn a Ja}-Io-da} ba,,, IIMtlh,,} {'ould nut.:l.> a
      .....
     pr IKaJ 111,;11I<:r, be SUb,tttll<l d'l\."'C1 _haI\.'OOl<kr 0' cro.il;ht I: ~",prl-' mdUlk the.'
     rnanagelTll-n1 of IlK: "00. forl.-c. >och a, 11K: hinng. 1'f\"'lOIlO11, and 1,'1"11"11311011 of
     ,"mplo} ,'C:_. J\."ChlonS on !ffildIKuon qual It} and Illumll}. and tilt rc1,-ntron of _llPl'llle....
     11(\\\ e, ,'r, pr"posal~ n:lahlll; to ,ueh m:.nel'> bUI fO"usrng on _ullk'eU!I~' >lglll tkal1l .'oOCIi.1
     I"lllc]' ">lIC~ (e,g.. >lgl111k:lnt dl'<:r1mimttlUn m<llter,) generally \\Ulll<ll\ut be e"ll,id"l\:'d
     In I", C\c1udabk b<...-au>c Ih" proposal, "ould tr.IllS'.'end tho: da} -h,.,j,,} bU._lI1e" malle....
     alld r.J'"" pol,q '~_""'S >Q "I;ll,ikant fh~f >l "oold be appropr'a1e foc a _Jurehold..-r 'Ole

     The -..xo:lJ con"ocrol'on relale_ to th... d<1,'T'C'C to" h,c'! Ihe ~ l """":.;;s 10 -'"lIno­
     mall"g{''' the l"Olllp.1n} b} probing too dl"':p!} :n10 m,n:cl'o uf a COIllP''''' nalure ul'On
     "hl~h _h.'r"h"lde..... a~ a grm'fl, "ould 11,,1 be 11\ a 1'O;;;hun tv make ~n mfom",d
     J"dgmcllt

     Thu>. "lK:n e\anHlllnl; " IK:thcr a J'IUPO>o3I llU} he ."\dud..-d unm'1" Rul.' I ~:I-S( ,I( 7 l. Ibl.­
r,"'1 ~I,,, IS 10 dctcmlln~ "lK:1hl'1" (be propo.t>.al r.1J ..... ~ :til} "ll;llifocam 1'01i,,} h>U<.". If a propo;;Il
du<.-." not, lh.:n It IIU} be ndud.."d 1I1ldl:r Ruk 14a, 1)( ~l If a prI)llO>:I1 do;:, r.1I>C a 'll;"lficam
poloc} IS,U~. 1\ IS not Ihe .,1d of Ihe alllll, ,IS. A_ d"eu'>l:d Ix-lo\\. th~ SlatT hi!_ C011C1I1Tl.'(1 ",nh
....."CUrll 'C.. and 1; \~har:J,:'" (nll'm,.."OIl
I'Jf'" 'i
JaIl.l.1''» ~l. :!fll I

the' ,-,,,h"lon nf ,h.,r"h"lJlcr rropn-.:ol.; Ihat rai\<: :1 ",,til itk:Ull ,"';1:11 pol;"y i"u" Wh"ll oth"r
a'P'\'t.; of II\(, r"porl Or ....TCHI wu~hl tn Ih" prOJlfl-.al< IrlIl'hcal<- :a e,)n:rall~ " tlrdira~ 11..,,'1,-,...

     Tilt.- Slaff:abo ha~ Slaled lhal a ~11\.'qucsllng lilt: d,.....miIl3I1Ol1 Or:l I\."flt)rl mol) bc:
                                          '
",c1ud.:1b1c un&:r Rule- 14a·&, Ie) If lhe- sub-I:me-o:" of lho.- ro:-port I~ II Llhm lho.- ortlll1:l1) bUSLllC" of
lh" ".;u,'r. See L,elmn\?e ""I ReI"a.... :'\'0. ~nO'i1 (Au\? 11i,IQl\J), In addtll;\I1. th,- ~Iafl h<b
IIIdICJI"<i. -'1 \I ha,,) Ih", ,ub)",-'! IllJlI"r ur th" .uldJ!lol1al ttl>do,ur... "Iught in a I':Irt'Clllar 1'1"<)1",,,,1
01" ,,1\ ", a mall"r "j" ord",:,,} bu,"',-". , 'I "",} Ix' ... ,clu<l"d ulhk'r n,le 14:,·IlC')( 71" J"/m:i"'!
(·mllml,. /t11" \a, all. Oct. :6_ 1m).

 111U1l."

        The Comp.1n} ',Ih,- \\orld·,lar!:l."'-t rubhd~ I",ded I11It"nl',I;Onal oil and gas comran}.
Th" (OOl\I""'}'s I"llu:y, a< d""'"S",,<l abo".... IS 1" ,0n(\IICI ,t, hU>lIw" Itl 'I nI,lnl1"r Ihal r,ot... n,
th... sar,-t)' of "1"!,luy...,,s. oth"" in' "I""d III II, OJ'l<;rau{\n•. "ustomer. alld the I'ubl" /llo~o' ",.
toc C"Ulf<.lll) " "omUlIlt<"\l to "onIIl1L1Q1'S dl~lrt, 10 ltI..,llIf) ami d illlln"l" or m:lJlag" "3f"l) n,~s
.1'.........,'al'"(1 \I ,Ill 'IS 3C1." 'I'...,. ll\c l·roptJ.... t n:qllL·...b a 1\.11'O'l 00 "lIlt" '"-plj Ihe Cornpan, ~
                          .
lah" 10 n"\lu,'" til(" n,~ uf ao:"do.. .. ts.- ,\< di.,.;-u~~ ""10\0.. Ih" IS 3 ,t'ry broatI rl"<jUC'<t IhJt
 IInpll"at,,< e, ''I) a"JX"el uf lh,' CQIllP.lll} " ""fet) dlOrt~. Th...,cfo:>f'\:. the 1'1'('['0",,1 IS ",dud.lhk
under Rulo; 14a·l\('1I7) b<.Y"I"t" 11 rel"I", to rh" ('(ll1\pan~', ordinm) busine" operall,m•.

      Th" l'rupo.,,1 I< ~Ilnilar to n~l!lY oll",r ~ha~I1t)IJer rrupusd< Ihal th,- Slalr h;,. COI1~lIm:tl
Ill.l~  be OllllU,-d uOOn Kule 14a-S( IIi 7l bc:\:ause Ih"y sed rcporl~ on 1II10n11.111011 aboul a
cuml"1ll) .< ",f'1}· ,mllal" ~_ IlIduJmg roulll"- 11I:Jue". I or "",mrle. III { 1Il,,1t Pu, '/;" Curp
(a, J'I. I ,,11 25. :nos,. lilt: ~Iaff ,'oncllll\'d \I ,ttl the ,''Clu<It'ln oh 1'"\'PO>a1 n'qlle.,in,g d,"'losun....
of ...ump-l11y effUl1< I\l ","fq:u;lId the ",,"'pan)', ul"'"UI(\n, from leffon.t all"~~' and olh...,
homclalll! ""<"l'rIl) lII..id"nt'. L nion I",..ilk mgllt"d Ihat tile 1"0",,,,,1 \\'a, ,·.xdlldabk 11<.-'::31"" lh,'
I'mpo,.lIr"lated tu the COIl1I':IIlY', <la}-tu·day d)vrts «, slf"gllal'd II. 0lx'ratiOIl, ",chiding 11<)1
only telN,lSl au"c\"<'. hul al-n ea"hq'~'l.,-,. f100d,_ "Ol!lIl"ri,';1 n..-rcltand,><: :'11.1 l'lll1t"d cargo
Tho: Slaf)' ... re>POll«- IlOINltI:ll the pIl)fIU:>:ll wa< ,',dud,bk b1xall;.o.' It mcloo..-d m:m,'r< rebullg
I.., Lmoo l':1c,fie-. urdlllary bU'll1CS.< "'P'..,..Jlioo). "Ol'\.'O,,-r. on (' \ F Trult",,,"'u,;t,,, I", (30\ ail
Jan. 16, I Y'ii\,. thl: Staff ,'OIKull'C"d II 'Ih tho: ndlb'Otl of a propo,.;,1 r''1ue-,lInJ; ll\at Ihe boanJ 01
,hre(\ur< d", ....Iop _md pllbh,h a >3f",) policy :k,,,... mp_ulI,,d b) a I"C"purt anal) "llg Ih" long-term
IIllpacl of Ihc flOhcy "n Ih, company', COll1fX·t It" CIIC" ;'11(1 ,h,,,c1,,,I,I~r .."Ill", L ,~"" I>C. '"
 PIR ("']I. (a,  ",I.  Ar"l ~. I')X7). Ihe Slair COliC h"lcd Ihal ~ prOI'... .;~1 rcq""'lI!'g th"l th" board of
d'f<.'t."I<KS "" 1,,11 and l"lIe a n:purI'l:l:aroJlIll:! IOC ;,afety ot the "OIl1jXlll~ .~ a,rl"", OJl'l.'I'3llorb II-aS
,-,c1udlbk 3> 3 man,., r"lahllg to ortIm.ll) bu" .....,." op.'T.lI'OllS. .\< " ulju l II. (urp. I'" ,,11, J.ll1
~it I'i9Xj (rr~1 lcquc,"ng LAL 10) undctl;ll.,· a mmrl!:", ami lllorour.h Icchm...-.I1 l:' ah.L:l11Qll
...flh,' L ~ A,r 1 r"ni.:: Contl'lll 'i)~I<:II1.lk,dOfl a llian IV (()ll'fi'l <kfki"nCl,-, found III 111,­
e' al"al,on .lIld p'u' ul", coni lUlling 0\ ,,,ight ur til" A1'(' ,y,I"," o;xcludabk a, ()rd, ''''')
l1u'II1"»!: E I <lit l't,tII de """/flOW.• mI<l Co, (a' ~Ii. No\'. 27. 19,)1} (,'oncuITIIll; " i tll til,'
"wlusi"n of" prur",bal as or<llllar) bU.Ill(-'i~ bo:~,Ill>" It rd,lcd to "th(' >at':l)' ....1' lhe CVn1I'Jm ' 'i
al ,allOll "'fl'-'r.lllon.··,

     " " IIh lhe proposal 111 e",Ull PunJIr_tlk 1'ropos:I1 ~ks lIlformallOO OIl -Ihe 51,1" lhe
C"'lI1pan) h", ta~"n to I\.-tlUCC the n~~ Ofa"'::ldcllh- and Ihu, I"'rtalllS 10 a b'O>ld "IT.!) of day -In

                              .,

s....:un11~~ "ad 1·,.:h.Ill~'· Comm:"lOn
I'''j:t 10
J.mu.lI} ~1.  ~Oll


da, -aicly i<,u~~ lhat ~lInfront lh~ (Olllp"n). not J u~l lho-e de".:nb.:d in Ih~ I'roro,,,l',
~Uf'l1tJl11r1j: 'C1lcomcnh I'nr ...,ample. lh,' 1"ropo,..l1 II ould l"!1o:Q"'I"''''' d:ul> C""1f'3n> ~ff(ll1~ q .... h
J' nteJ_Ur,'"' 10 ['«"\ enl , lp-and-fJlh. pro\ 'de a.kcr<.IJI~ 11l:"ll,nl! It" d. :and :llklt'c", I:ou-elc":r'n~
"SL~' 11>(-",. Jnd oth..T ( ump:m> :I\'lion, Iu J1'"C\ "'111 aN ,..k nl' :II\' In Inlj1'lll"l,u:t h,1I urdlrl.,r;. a!1d
d.1~ -lu-d.l) a'I........ 0;>1' lhe CO;>'llll.my· ,up,,:r:Il;O;>Il'. Thu_, ll:e l'rOl'u,;,I", blU.1,1 «"01101: fl'u.k", ll:c
I'rOI'(I,al ,-,dudahk UlI,kr Hille I ~".~( i ~ 7) b<:cml>C nlll'km"1I1alioll of meU'UfO h' prl" l.'111 Ih,'
.,ide 'ancly ul" ;lcc"kll1. CO\,'I\'\1 b) Ihl.' J'rol""'lil' a cenlfal aad roulmc dCl11cnt Ollhc
Comp.111)·' (\I'>.h~ hU'Ill~'"

     \1.."-"",,..-..... Cl1IIIn." Pl'Of'L"",ll' " ..... ,:d a, a,],JI'l.'''IllJ; «Oil'" non.,.r.l:nary btl'm,-,.
malic' '. II:c ~1"IT 11,,, nm".lcml) c("lc,"wd lhal a I'ropll.;at ilIa) he to\C lUlled III It- cnl 'fcly " hcn
II a,ldrc',,'< 1""it or,hnal) all,1 nUll·ordln;lr;. bll>llll."S m:l1lel s. I or l.'\all1l'k. 11K :,,1:11l" ;Ini nlli:,]
thl< l'l"llIUIl III 1'"n~rI".'l'llim"''''''ltli( .,1, Ill< la, all. Jul) J I. ~lJll~ I, '"()l.... urnnJ! "Ilh lhe
ndu,'oo 01 d I'n)jl<J-.IJ under Rule l-la 'II. ~ ll\... omm..."hn;; 111.11 lhe ro..rd dPi'OlIl1 a
                                   .
':l.'ll':n;l:~ (If 1!kl;:-;X..w.:I:t d,....... tors 10 ...' "lu:u... l~' slr"ho'"!;lc dtr'....11<J1l of Ihl- ':(ll!lJ'.IlI\ :md Ihe
po:rforma"".... (If lhe ""mag'"lnclll Inn! "hI." S\;lIT ooh;"I.I '"Ihal 111\' fllUf'U.a1 al'!"'-'dr, 10 1cblC 1(1
t'Olh .·'Ir;lo.. hllal'~ Il<1u,..l;;t,on, and nl'II·C\lI"..r'dll\nr~. 1n1ll...1,·Il(llh \cc"r,lmgl>, ,'<- ,.. I\I 11,,1
l'\'':lIInll1''Il,ll.'uforrc11lI'nl aelion 10 the l"OIl1I11; <>Ivn if "cr,-grine (lnllts lh,' I'lOl'o'al Irom II_
pruxy Illalendl...• In (j,',h'I"<11 £/, lin, 0, (a\ _.,1, Il.'b II), 2lXlQ). bcl.'a,,~ " l"'T1il'll (\f Ihe
I'rul'l"Jl r",j"I,.,j 10 or.lmar;. !1w,.,..", r.1-111l"-", tl'.<' Srall'.:oncum...l ....lhl..... c,.IU5lon .Ifa
pro{l("dl rC\j....:.o,{l!1l! thal till' COfII('.J.:l) (Ii JI".;om'llue all a.,·cOlmll:lj: h:,hn''1lk:. II; I r....t II••: lian.L.
from llx- GE 1\'11<1011 Tm>l 10 de1emltn" t:\CCU11" c n-.mp<ll~all(\1l. alld (III • II>C fund. frollllll'­
1l"L_t onl) a, mIC'l,kd. S'..e· "r",,, .llcd"I!i,m F",,,,:dal C"'1' (", .,,1. Mu, 1I, :lJ(l..ll l C(lrk'lImlt!:
" ,Ih Ihe "U hl~IOll "fa I'rop<h,11 rc'lue~li ng Ibt Ihe nlmp"n) ron,uh un 1'" l.'~lIlk'111 harll Iu
1'\ ,ll".::u... "U) .; III 1!1crca,,' ,har...r,okkr \ alw. and "otlng 111.:lt 1I '"al'l".:al> 10 rclall.' to huth
C\lr.o(...-J: Il.:Ir) Ira"",,'IlOlb and 11llI:-i:\tf30rJmar) trom_llOll> -I. .It'd /I ,,'-If_In Sr,...,·,. 11:<
(a, all \lar. l~. I99QI Iconcumng" ,Ih 1!Io: .. \(J"~lon (ll"a ~ll'1."lL ..""llig a rqlOlt to 11"Urc
lhat the ({,"Iran> .lId n01 I'Ur...1I.1,,",- g()(k!, from wrrrh,-rs Il,mg unfair labt<r pra'.. I,,·o:, ht,,".'""<,' tile
ph)I'Q~,lI al«. 1"·'lUC_ll.'J lh,,! Ih,' ''CI)(IM a,le"es.< OI'JII1;Ir;. b~ '1I1(,'~ 'It.1l1('r< I


COrlclu,ion

       \\"l.' bodio:\ c thaI Ih... I"-'bh.:allQllS_ SJ1'C'.-ch..... and \\ cb ~llng, d,,,,;u,,.N abo\ c
                                                    )
dCl00n,trale lllal E,,\on\lubtl aln.-ady ha, :lIldr..",..,1 bolll f'l>rtIon~ of 1m: l'ruro.. I. W,- tllu<
bdl'" l.' Ihe I'm!lO,al lu, ocel1 ,ub,l:mlmll)' impkl11cllted :lI1d l11a) be 0111llled from Ih,' pro.\)
rIl,1I\,rt:,1 fllr our JO I I ;lIl1ruul I1lC,'llllg lIl"kr Ruk I-Ia-Sf i)( Itil. \\ cabo bd ie, CIlwl lllc l'I"OI',-1sa)
may b.: ...,cIlMkd pur;ual11 fO Kuk 1-ilI·1« 'It 7, bl-..:au,"" In." l'lopo;;al', bro.1J r""ue'l Impli ...ar,-,
CH-I) ,,,pc..·1 ullhc Compan) " l>lIfc'1) ('(lOll> and Ihu~ rdah."" 10 the: COInpany's ordnlJl) bu~l~
"f>l:IJIKlIl".     ])a... .t upon IlIl.' foreg11ll1g :mal) 'I'. II e n."'l,--..:tfuU} n:qu.,",1 thaI Ih..- ~laiT CO'1l,-ur lhat rt
       -
"Ill l.1le 00 a.·11.11! If the CO'llpan~ e\elud... I'll: l'ri>pO:>Jl from b ~u II prO'l.) mat,-mls. If> Otl
                                 '"
~..c unll..·~  alll! I \ ... I:an~ ..• CQ:nlm'~K)ll
1':I!!c 11
J3m"~1) ~    l.  ~\tll


h,w... 311) qU"'lIUI1. 0" ""'<lUIlC add'lIuIMIIIII"rnMiol1. plc3<;'" eUIlI,tClmc' dlre.'II> at ')72--l·q·
1-173 In tn) abwllC~. plea...•.-ul1l.1ct Janie. 1 I'.!fM)ll. at 'l7.! -4-l-l 1.1711_
lKFl            I'rll(!!lncnl;
            "L-CIO   R~" ...  F"nd
                            "

EXHIBIT 1

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

         " ' _ _ NW

         _ m_ _
          • •,O.l:
                     _.­ --
                     -- --
                     -,- --                        --..
                                                _.-
         --~
                     -- _.-
                     -- --
                     -- _.-
                     -- _.......    ~-
                                                ... _.;;,. ~"".
                                                --..-
                                                _v_
                                                -,~
                     --- --
                     --
                     .-- -'-
                     -­ ---                        _
                                                -­
                                                ~--

                                                _.-
                                                -­     r_

                     --
                                                c  ...
                      ~",-       -~
                             Oeoell'lber 13. 2010

  SIHlI by FeclimJlfl and UPS     SHAREHOLDER RELATIONS
  OIYld S. Rosenlhal, 5ecnltary         oEt 14 lOIn             DEC I" 2010
  Exxon MoOI Corpor8lloo
  5959 las CoIiNis Blvd.
  IMng, T_15039
                     ~;
                     NO. Of """'~~~s=====           o. 8.  RosetttY-
                                                     .v
  Dear ..... Rr.'. ,a....

      On behalf of tle AFl..{;1O Res.- Fund (1M "Fund"), I writB to gfw notioI twit Il'"lJeI'It
  10'" 2010 proxy .___. of Exxon Mobil Corpcnllol,(ItII"O:lmpany1, ItII Fl:r'ld Inllndllo
  present the a ~ IA"'.... (the "P""r'1l1-'1." 2011 emual muting of IhlIretQdefs (the
  "Annual Mali ..."). The Ft,nllllqlHlSt5bBt ... eon-,.ny incUle the PlopoAl1n the COl''980'ys
  proxy stalllT*'lllot the Annual Moeti ....

      The Fund ~ 1M bltlelicilll owner of 311111hl1res of YOlirog QO!TWIlOh slock (the "Shares")
  of the Company. The Fund Nis held at INsl $2,000 In mII1tet ..... ue of \hi Shire. for Ol/(l( one
  year, aod the fund inlencls to MId at INS! $2,000 In mark.t ....1ue of the Shares \tvtItJllh till
  dele ollhlAmual Meeting. 11 letter from the Fund's custodian blink documlInling the fund's
  OIWlfIrstIip olttll SharH is beirtg lent under llIpII(lIle COWl".

      The Proposal is attactlecl. I fllpresllnt!het the fUnd or its agentlnlelld. to appear In
  pcdOl'I or by proxy 8t ttl. Armuel Meeting to pt'IMrlt IhI Proposal. I dl!ld&re thatll1e Fund has
  no "malllrial ilterest" other "'an thaI believed to be shared by stockholdlrs of the Company
  get'oeIaly. Please dftet.1 questions or COl'AlSpondenee regarding the P!uposII to Rob
  McGarrah 81202-631--3900.
                             0.-.1 F, Podlotly
                             DndOi
                             Ol'llee of IrMlstment
  Attachment
                          -
R-'O .... d.1hIt 1tlII1hIiretIolden of Ex:con Mobi Corpor-Ilion (1he"Comf*lY1 urge
the bid of 0iI.c:b. (the 'EIoMr)to preper•• report. >Mlt*l nnty dlIy1 of1tlll
2011lUV1Uei meeting of .tod\IloIden, et reetonlble <X*t IncleKdudlng propliItIty
                        Con1pal.,hi' bIIken 10 rvduoeltlll risk of


. -.
Ind personallnfomlltioo, on the steps the
acQdents. The report should l:le1Q'\be the8olrd', ow~lgH. 01 process ulety
mlIflllgement. I1affing Ieoooets, inlpectloI, llId meWenance 01 refii'lllll'\eS Irid olher" ....... ling ~ 


The 2010 BP D"pdler Hoiwn lo;pIcCO. and ail_In 1M Guf 01 Muico resuIled
In !he lergest and rnofloostfy Ilurr-. 8Ild ~ OIitasllophe In the history 01
tfIe pe\loIeo.wfllrl6ultty. EJewtn woRln wtre kiIllId wilen the BP Deepdler HorIzon
drilling plItform exploded. In 2005, an explosion II BP" retIoery In TelliS City,
TeuI, cost the IlYM 01 15 Wl)t\(tn, injlAd 110 olher1, 1'811,lltingln lhelllJV6St f1ne1
ever levied by lhe Occupe.tionel, Safety Ind Health Admlfliltr.tioo rOHSA') I'BP
FICaS RllOClI'd F'1l'le lot '05 RefInery ExplMion.' New Veri TmN. lCVJ012OO9~

BP'I Icddent:l_mt lriq.... ln!he pe\lCIiIUn industry. A2010 aploslon It !he
Tesoro refi.,.1n Anealr1es. Wl$liligIoi~ ~ sewn 'Mll'1wts Ind rwulled In men
          cIow"li'.
than six ,'lOilttoa 01   et 1tlII12O,OOO berreIs per~y ~ ("Tworo S ­
Anecortes al PlInned RilleS ~   ml6-Nov.:
                      R«Aer$, 11~10). The dilectol 01 the
WllhitglOl, Stalll [)epertrnenl of Labor and IndUWy llIled!ha1 "The bonom 1ine II
lhII ~tddellt. the explotion Ind these delllhl-. prewntablll,"and levied an lnitill
pllllllty of $2.39 million ("Stale FIIlllS Tesoro $2.4 Mi~1on In Deadly Refinery BllI't,"
Sk8git VslJey Her8Jd, 11l1~10~

We beIillw \tIII1 OSHA'I ... tiOtleI emptlUiI ~ lot pelrolewn rW\'lerin hal teYNled
an inclustry-wide panem of  'lOlMlOf'''*''lClI   with. safety ~tionf" In !he rnt ~ 01 . .
~ inspedlalSoI,4 rlf•• in e~11d 1.511                tioI'lIl, indudng 1,4891or~
SI1ely ITI6lllglll,..... ""... ,.... tg OSHA,', dil'.c:b" 01    ....". it 10 ~ "The .tate 01
PfOOIH safety maoagement II hriayjust to,iblll" ("'P,'< II' SaletyVlollltions II
ReIWlerin'~High, OSHA 0I'I\cII1 ScI)",' SNA ~ Sftty" HNIrh
Reporter, 812112009), OSHA till retOlded ufety Yiolatlonl II our Company, Since 2005,
OSHA ln$pectors ha.... I'eYe8Ied
24 ..fely YIoI8liOn1 (16 procell wely managerr.ent vioIaIlon8 01 'Mlidl12 WIre
Cl1Il8gOl'lzed .. "SeriOu&").
ht!p;/tww«.OI!!IIJ?ldr#/!m!eIr!'P'i'IJmtrt!osoection dt!ajI?Id=31;mol 24&!d"'31'Wi1ft
A7Jk''''31259QOi1&ld:aJQ9912!!.l!<!.l!t=.J93n&jtN11J6Q549&id-3O!!9!M1915!2-J09
904103 Ow T.-,.1Ce Rer.-y'11tItlle acddeiotl inYotYed~: t'IIO in 200& end one In
2009, resulting in !he deeth 01 an employee. ("CaI-OSHA t.eo.tes Ph""" is l32.1OOflnlI on
EoonMobiI for Refinery Deeth.· AIBus.n.... Seplernbtr 11, 2009
trtlDtLwtew.o!!buJinw txllllI!tgt!llrial=0oct!llKJ:1looH!lnalljtll1291112+'.h!mI )
In out opinion, the aJml,llalive e[feel of petroleum induslry ecddenll, IMIfllty yiolation
cItllllons from flldllrol an::! sllle authofltles, end the public'l ll&ightened c:oncem for saI~
and erwIronrnental hazards in !he petroleum irIdu!~ repr&1llnIS • slgrIiftcanl ttveallO our
CompanYs sIOCk pries plllfonn..-.ce. We b.&_ thela rep«t 10 lhal'a/lokiets on 1M
Allpe. os CcmpIny /'las I:IluIn 10 reduci!I!he rtIk 01-'  10"'" otI wII proyiOe InIrISpIIrenCy 1m
~M    irMIsbt COitld8la In ...   Compel.,.
           Facsimile Transmittal
                         SIfARDfolOOl P!lOI'OSAI.
                            IEtllllll

Date:  December 13, 2010
To:   David S. Rosenthal, Exxon Mobil Corporation
Fax.:  972-444-1199

From:  Daniel F. Pedrotty, Office of Investment, AFL-CIO

Pages:  -3-Cincluding cover page)
                   AFL-CIO Office o!lnW'Stmen.t
                       815 16th Street, NW
                      Washington. DC 20006
                      Phone: (202) 637~3900
                       Fax: (202) 508-6992
                         inY'CSt@a£lcio.orp;
American Fcderadon of I :ibor and Congress of Industrial Organizations

                                   ~~
                      _W._
                     -­ -..... -- '. -­
                      _.-  .... -­
                         - -- _.­
         111 . . . . . _ _....              ~.~
         _.    o,e. _                 iI!CIlnM':'l-...... RC'


         -' ...
                     -- -­
         _  G_

                           _.....
                     -- --­
                       --
                     -- _.­
                       _
                     --- -­.. 
 -- -­  --
                               -­
                               --­
                               _V._
                               -­
                               _.­
                               w_ _
                                           _.~
                                           -,~,  ...........

                                                      "'_.;;'.o.pw
                                                      .... w._                     -- --- --
                                           .son-c ....


                     .-- - -- -'.-
                     _.-
                                           -".~",.
                     -­
                      -~         :::''':"It'".''"    ""-0 .......... ­
                                           _e._Jr.
  &lilt by ~ etttI uPS
                     --        o.c.,... 13.2010
                                           _".0­ ....... .­


  DalIIId S. Rounthal, sea.tary
  ElClIOll Mobil Corponlllon
  !:'Ia51i1 La. ColIna. B/Yd.
  1M'lg. TWl' 7503ll

  o.arMr.~l,

       on b8half of 1M AFl-CIO ~ Ftnd {lI1e "Fu'ld"}. I wr1Ie a tiw I'lOCie8lhat JlInUiII«
  to .... 2010 proxy .",,-.1 of E.urln MablI Ccwporatiotl (1toe ~ the FtnS Ime,.. to
  PI B II. tha .ll&doed prllj at (b "Ploposar) .Ilha 2011 arwlUaI rMetl'1Cl of ahalahDkllM's (tha
  'AnrUIlI,•• liog1. T"IMl Fund ~tIo NIb COI,,*,,n::lUcIe llW P'opGy., llW Company's
  proxy sllIl8tIMII It for Iha Annual Muctil Ill-

       ThtI Fin:! 11 thIi beMflc:ialOWMraf 3716  ""/'tl.  of~    comrrlOl1.1Dclo:, (lhe "SharQ")
     Company. The Fund lias Mlelet I,nt S2,OOO In m.arket "'lui of the Sl'Iar8s for 0\'8l' on.
  of trIO
  year,.nd the Fund In.neIs 10 hold at IMlt 52,000 h m.IIl<el value of Ifla SI1ares thn)~h Ihl!I
  dale of thoI Annual MMllng, A Ientr from the FLn:I'. euetod.n baSlk ctoeumentlng the Fund's
  ownership  01 the Shetelis being seot IJI'ldw sepenM~,

     The PI........,u II allac:hlilld. I reprnent chaIN FIIId 011' its agert ~ 1o.ppear in
  penon or tlyproxy at h NnaI h"'etilIQ to ~h Pl'opouI. I ckdanl tt-.t!he FIIId I\IIt
  no "me. . . 1nw..r Olhow hn 1M. b.ne.-l to ~ IhaMcl tit 1lD:Jd~ of the COmpwl)o
  gel"". Please dlrec:l •• qlll 7 !"IS Of ~ ~ the PlIJPl"WlID Rob
  MeG.""  at 202-637-3iOO.
                              0I1'1le1 F. Pedr'olly
                              00­
                              ~ of     In\wbl""C
                          -

             \

R8Mh. It, that,. ~ of ExJon MobI CorporalIotI (It» "Co/npltny"j L.-ge
!he ea.nl d DIIecbs (hl'lD~to ~ I repon, w«hln nInety<W)'S oIb

                 !he""
2011 INIUIi m 'lug ofAXld'lClldoW'i. II .. n' .... alit and ..... ..slng propr'ie*y
~ ~ WotmIiIlon, an           the ~ny ' - taten to ~ fie riIIk of
Kdciei,lL TlW report shoUld -.ctibe .... so.d'i ~aI pc c
managemert, ¥lIdl'Ii" 1eveII. '"11* Ii ll;and ITIM'll«Iance d
.quipment.
                                ,tIf.,,_.IlIfIIly
                                    and olher


Suppordng 5'.em-llI:
The 2010 BP OHflWiItar HcMImri nlCplosion end oIIlpillln!he Gulf of Meldco resulted
in trl8 '-rgm etld moll cosily human end eJl'o'!Rlrmenlal ~ 10 Ul8 hlItoty of
the petrditum Industry. EJeoMn won...........~ Idled MIen lI'le BP Dllpwllter Ht:owtwo,
drlll'lll platklnn nxploo:Sed. In 2005, an ~ _ BP'n NfIrwy In T _ City,
T_. c:oIt ....... of 15 WOfbra, iIlIftCll70 CllI'Mn. rMUIllng In Ihe r.rgMt ftnM
.--1ltYIed by !he Cleo. i .~ sntyancl Hul1h AdrrlirAtration ("OHSA0) ~
F-. Rw:iid Aw for '05 RaIlnlNY E.ocpbsign.' Hew 'foft 1inN. 11)'D2lXl9).

BP's ilcadell's .... not 1I'lIque" lhe pII;\ftllelIlllnduA1y. A2010 ~ 8th
T _ ~onwy in AnaI:lortM. W~ kiIed - . 'IIOIIws WId .-.Ailed In I'I'IIn
lh-.n W monl:ha of  dowi'li'.                     rrelOrD
                 II trW 120,00ll1larnlll pet lilY ,dl.. '1   Sees
A1Inc:otte- at f'tItlfIotd Re\Its by micl.'ov.,· RalMIs. 111512010). The csnclDr of 1M
WiloIihlngton SIII"- DeparllMnl.ollAb« and Induay 11IIt.d Inat"The bolb,. ine Is
IlW lnddWl\, N uploslon ancllheM deIO'\S .... Pl'tWflllble, • and t.\'ted an lnIlIal
peM/\y 01$2.39 million iStit. F1ntsI TMDl'l:I $2.4 Milion In OMdIy Reflntl'Y Blast,'
S/(~  Valley Hefald, 101412(10).

We belleY1l1\at OSHA', nllllonlli emphellb pttlgI'aII'I for perolelnl l'8I\nIttM has re-'elf
       ,lid. plIu.n ot ~ \lIf1tI vfety ,egullillona. In!ha tnt )'NI' ollNe
!WI induib)'
prog..m. irw~~     of'.  0 0 . - eJepclMll 1.511"lioM, Incb:llng 1,489 lot Pi
saf~ ~ prompIrlg OSHA." dileelUi o I ~110 dedll,.."TtMo AWl of
                                              •
procesa a*Y ~ '" ~ just /'ooi,lbIoo° ("'F............ Safety VIolIiliui_ al
ReIl ..... ~ !oigh. OSHA 0l'I'Jc:WI Say&,' BNA. (llc;QJ*b,., sar.y and HM/th
R~ 01•• 8I27/2OO1i1}. OSHA. ..... ~<*l Mf«y ~ .. at ow Col\1pIr'Iy. SInce 2005,
OSHA i "'1- ••• have - * I
24 qfety 104ol.ItIam (111 pn:ll:Ieh ufaty ~ YlolIillllns afwhictl12-.re
....legoi1ze(l. "Serious").
hltpj/lwww llIha m'o'I!kn!e!:W""""'fntlm....     *",
                          dttaIl?Id-31393Q12:y.!cN13553ll
8Z&Id:3'25il109lAld"'3099' ? A8H!st=.'Hl999!l312AJd!:31136054Q&jde309!lQ41A1W9lf1
Q04183 Ow TOlle!nce fUfir-tY'slhrM ace:fd&r1ts inYolved InJuries: two In 20oo.nd OM in
2009, resulting In the _til of en omployH. rCal-QSHA ~vi", ProPOMd $32,700 line on
Exx:ooMobII for RIIInety Death,' AIIBlJ.tIi'IIM, s.ptember 1Z, 2009
b!tO:J!ww« 'Uhl"IngS,tMu1M'IIJrjpl-prrr::1!¥tb1;-OOOil!inflW, 12+' ,him! )


                 .u.. . .
In ow opinion. !hi CllfTlUIlIt1'4 effect of petroIelm lMUIUY acciditnls. saf.ty vlaIatIor\
dletlorl:I: I'torn ~ Md.tll\llt      itiw. and .... pubic', helghWl'llod Q:IlIII:*" foruflty
eod ermranm.ntal tIAZaIW r.1tle poofIuMtJm ~ "'11 Ita. aIgllio1cArd ~ to ow
CClrnpan)"1 Ib:tt ptk8 ~ W. bllll_ h t , rwport to st1ItehlIIcIers an the
Alps 011' Cu'1pI(Iy has aken to/'ldual1l'lll1iM of .. ·lcIelrts ... ~ 1m\sparencyanll
rna   • ~kwOOlI.clei ... ~euCOn1pllny.
 ....-­
 ...._ _ c.........

 _las~""      Id
                               _ _ ~ .Lu::':I1~': ._~•
                               _  .e-:.aI .... _ _
                               EJf<OnMobll
                              Decembei18,2010'itA UPS -  OVERNtGHT PEl '¥fRY


Mf, Daniel F, Podrotty
0;,_
Otrice of kMtstmenl:
Iu,Ie! DI FederIItion of Labor .-lei
Congress oflndUltrial 0911imion1
815 S<4ee  ,If'
       Street. NW.
Wnhngton, D.C. 20006

Dear Mr. Podrotty:

ThIs will acIlnowtedge receipt 01 the proposal concerning a report on ulety
manege",..'1l. which you hiIYe IUbmitted on beheIf of the AFL-e1O Reserve Fund (the
"Proponenf') in COlnwction with ExxonMobil's2011 annUlll meeting of sheil'l!lhoKflels.
tlol"~el", .. noted in)"OUr Iettet. proof of share OWIlelship was not Included with)"OUr
IU~.


In order to be eligible to SIJbmil:. shalehokler prC4'<'ll•• Rule 14a-8 (copy ..... ed)
requires a J)lopoilellt to subm~ sulfdeo. proof1hlJt he or she n. oontinUOUlly held at
IeUt $2.000 in nwket value, or 1%, of1he ....  ,II*lY'. MCUrities enttied to vote on the
prlipOlil for at least one year as ofb Oate the eharehuldel propoul_ submined.
The Proponent does not appear on our records • • regiseered sheirlI'holder. Moteo.er.
to date we h..... not received proof !hilt the Propol18nt hIJI sali$'ied these ClWfJ8Bhip
requirement•. To remedy this defect, the Proponent musllllJbmit sufficient proofthal
these eligibility requirements ar. met.

AI elqllailled in Rule 14a-8(b). sufllcient proof may be in Ihe Iotm of (1). written
stlJteoTi8l,1 from 1he "record" hoktel of the Proponenfs stwes (usualy. broker or a
ber*) verifying thel:. as of the dN the prop .. _   M6,'S , (DecemOef 13, 2010),
the PI~ c:ontinuoue1y held the requisite runber 01 EJCIOnMobiIsheres br ac least
one year; or (2) if the Propoioent haa Ned with till SEC • Schedule 130, SChedule 13G.
Form 3. Form" or Form 5. or am"iiO' ItIIlts to IhoM doQ.ments or u~ ~a'e~ Ionns.
reftecting the proponent's owneBhip of the requilite number of ExlconMobii shares as of
or before the elate on whidl the one year eligibility period begills. a copy of ItJe sdMdI6e
end/Of form, end eny subsequent 81,181 0, i8fJtI repor.ii'1g • c:tJenge in lhe ownership
level end " written .lIitement that ItJe Proponent oontinuousty heIcIlhe requisite llI.ITIber
of ExlconMobil &hares for the one-year period.
Mr. Daniel F. Pedrotty
p......

The SEC. ruIIIIs require lhal any AtIpOnSe to this letter must be postmarked or
transmitted !I!:bohicalty to us no lat. than '4 calendarGays from the date this IetI¥ is
receiYed. Pleasemail any response to me at ExxonMob~ alltle address snown aboVe.
AIIematively. you may send your AtSponse to me via facsimile at 9n-4-44·1199.

You shoYld note that, if the proposal is not wiIMtawn Of excluded. the Proponent or his
representative, who Is qualified under New JerHY law to present the pi oposal on the
Propo'Ient'. behalf, must attend the aMUallM8ting In peBOfllO prMetll the propoul.

tfyou IrMncl for a ~toPleMnt'tOUfpitl;Xlal. you must prtMde
~ ~ned by you !Nt speclicaly idaI          ,!i1Ie.
                             your li,teMed fepl Blaotative by
name and IJ)elCific:aIy authorizea the ~Ml'ltiIlive10 p"S!nt the shareholijer PfOpOSaI
on)'Otlf behalf al the aMUlIIIM8tiI'lll. A copy of this authorilalion rMetiog state law
19quirements should be sent to my .ttentlon In advance of the meeting. Your
.uthortzed represem.tive should al50 bring an origill8l sigfIed copy of the suthorization
to the rMeting and present It at !he admillions desk. together with photo identificatlon if
requested, so that our couosel may verity the representative's authority 10 act on your
behalf prior 10 the start of Itle meeting.

10 the event there are co-fiIenl for th. proposal and i'llight of the SEC staff legal buIetn
 14C dealing with co-fileni of st.. ehotder proposall, we wil be I1lqI iIHting eac:h ~fier
to proYide UI with dear documentation conl'Ifmiog your desigl ..lU, to act • '-d Her
and g...u.g you authority to agree to modificatiorl••rw:v0l' withdrawal of the pr1)pOIal
on the co-Iilef". behalf. Wa th... obtaioing th. doc....n.lIb.tioil wiD be i'l both your
interest and ours. Without cleiir iXlcU'nentalion from aM co-fi1erl conlil",itlll and
delineating your authority as represantiltiva of the fiWng group, and con.idering SEC
slaft" guidance, il will be dil!\cull for us to engage In productive dialogue concemlng Ihl.
proposal.
RALJsjn

E'"","",
ElcctronX: Code of Federailkiu.llll.ions:                                               P,&C I 0(4

lUIl.1.... S'""", l1            pn;   •
ThlI MC:Cion...." ",.
_
                ""*'•oomp...,. ........ indudl"""'IPe''1l'1c11iU .. .......-
    . . . , ... puplIIIIIln ltI b'm of ptDIly _
                                •      ~ propouIln Itt Il"l"I'
                                                     Of ~
                                                           "*"""
                                                           ..,..;"g of
_ . _ •. In _ . " . In oro.. '" _ JOIoIt
   ir'Icll.o:*lllong
c.d, _          .."..."c !Jill I'''     _.In..-.1'11""": I.-'I"l'l_
                  UfttIr._...........
                               Il'--'  '" I?
                                       ilI~"
                                    ., ...".
                                               ft;:iudIKI 011' COillPe'if' llIIlq
                                               I           ~-'lliIlII-

__.w"""
"'-'ll':: t
" ' ,_._
                  :
            liIlilllltl_"'
            IO_itil . . . "'
                                    ceo= :    ~Wt.-..:and""'''''''''''
                                                          j"' . . . . JlN

                                        iCl.ThI . . . . . . ..,.,..· . . . . .
".eo;                   ". ..  HI"

(.)0       , : _ •• po:;C1a'1'I'o            llSI ,,";l     J"l'I"'    '",.? ,..... -.,•• _
I'll .....,   ...o'ar b ~ '" .. _
"""JIIflV' _ _ .. y_ .........
                                    _     ........, Ie   ,.-".1':'IIlifr'V "'f11
                                    .. o-'ly II pClIIibII t h I _ 01_ ........

""'II "Ill prlI¥\clIln 11>1 fcmI of pro""
1JlP"OI''' of
                          _.Ior
~ ... .......,....,1/IOUId 1oIow. Wj'OWll' $ l "ilPIIioId on ........ ,OOW'Y'. ~ ..... 1hI_
                           ~ Ie ~!"I ~ • _ _ ...,
          11 ""'... Of IbIIIntlDn. U...... _IOillfnclIcIl.., _  .pn:!pol...... _  in lrllo
-.        -.10 ""'" "I'l'''. -"''fOW~''I ,           In "'llPOfIoIyo..-ll"CQOIIIll'
."
~IO      • • 2:_           "' _           _ _ 110''''"''0          ''' ... _        , ...
",,1(11 In         ",,,,        "' _ _ • III l;    ,..._             lOio+f_        sz.lXlO
.. _
tor . _
-..       _"'  «I'l'."'
          _",
                      .
                          ,(.... ,.
                    _"", -..itlhl",-".
                                  ..-d .. " ' _
                                      y""'_             I
                                                   "'1Il__ -.riiIa
                                                        -.0. . . tP¥'1'._.. . . . . . ,. .
(2) • \"OW . . thI' $'

IdI ..... Ie ~ I'll COi'''''''
                            . . . 'fOU""" _ _ In . .
                 ' " ,...... '" JfNI'" itiIMi,

                 ..-.' I ,
                             ~
                      ....,wyp.-.I.'I....,onb ....... IID'cugII ........
-.1liM throug/I ".0. of IhIInIIting d _ _ .. _
                        " " \"OW inlInd Ie o:r>IhIIle IIoklN
                            •.• likI ...." _ _ i 1CIl.'
IItll • ~ _ . 1M ....."             , ""'" _    IItll v-lIIal   ,ou ..... iIlwIrlcIclIf. « """" ""."
........ I'OU ....... lrIlI'liI_ It       *"- I'OU IoUbt!'ll j'OWllrOPONI. I'OU      ""'it...-,.,.,......,..,  Ie !III
"""......In_of"""...,..
l'lThe"'-,. ... 1IUtIr>'it ..... """'
II':'     (.......,.IIn:IlI.-«~
                              _   .. I   -..tl;no"'-.r_",,.,..
                             io'll-. . . . _ " " ' .......... ,.,.. .. I " " ' "
.... lOiillf_ . . ---.tor.                    .y""'   _i-dolII,.,."._ .........
NII ..... w.cIO~IO_ .....                 _r           _"'IhI-.e"' ••• I            0;.


llrl TN _      ~   1Ill ,.".. - . r i p . . . . onIt""'" _1IIId • SCl"O" 1:10 (f2<tO. 131t-101),
Sct-... 'Xi (12.0.13lt-1QZ). F_ 3 (i2<i8.I03 IIII1'1i1 CfIIlU/). Fo-rrl. (12<10. 1()II1II,. (fII$IIIO')
IfIIi'Ctf Fo-rrl511if9.105 '" roil ~           Ie r - dOcuIM'D ... . . - ........
                                 10'
•  t  I".. ,......OOO,.. tI>iP"' ... - . . . . of    doIiII on_ " __)'lit " •. hM) puIod
"liN. II fOIl _      IlId _     "' _ _ wiII'IlhI SEC. I'OU 1111\1 0001"" .... """""" ~ t'1
~ 10       1!\41 CIOI'\lIIII)'"

1\11'0 CCIIIY III "" _         InIlIOf b'm. _   .., .... I<p. . . . ,"'10'. II '1jOOi'ii... CfIIo'9i in l'\lIII'
--...-.
. . . .,."'....."'. . I'O_it_
8jYO/ll"" I?       U""".
               I. . . . .         lOi""I'IIlll"'~"",**III_tor"'_i_


C) Y_ _ ."",.... flit """....., 10 _ _ ,..,... cI ' " ...... -..gIl ""' doIiII of. .
O,.... o(...........    IIPICiII .........

::) 0... ,1": , J; "-1IIU"1ll':~C • ".., I .........c"-_... ll' ",.,. ........ 1'10 IIICII'I ........
                 •
ftIPOIIl '" • 00IlIPI'lY fer • pa1ilJ,lllr " " , . . - . ' .......


                                                                    12IIMOIO
E1ec:tlOllic Code of FedmI1 RquIations:                                                          Page2of4


(.)0.. . . So
........,. . ~ _
 _,    HQIW
                 '  S  ..  Ior.  II~".'~(')'
                     JIIU_ ifI _ _ ~ '"
                ,. .., did IlCIIIIOICI
                            

                                 __

                                   _1\'ISSIWli
                                      "~
                                       dC.- .. •• ""
                                           MbnilIirCIlQlI'''
                                             ,....pol:IZ)'
                                              d.IQ«l
                                                   ifI ...
                                                   ...
                                                                      I   d


01 ita    b 1Ilis)OM' Ift3I'S It'MI :lO orrre loom . . .,..... iMIIiliIIg. rou csn l&I!ll'Ilnl ' , ..
in one ""fie  ,  1/. ~"'POllP0I'lF,"" lG-O(I2....3CIIa ""1Iis d'IspW)               :111
~ 01 iN        w,         1270, __1 0I1Ilis ~ "" lI'Is IIlYSSImaII ~ IlIct ""
11140. In 0f6If '" MllcI   '~Ciriil'   ~ IItlcdIl ~ iNIr llfOpOIIll by _.1tIducllrlg
.Isl;:tronle _ _, ll'Isl ;lPmliI :him 10 prIM . . clIilll oIl1slN...,..

(1)"", a .. is
od I'
              I 'I COl""         ... _ l h P '            "iptubn'illsclb'.~

"'"
"'_. Il'.n
         120  '  dill'"n. prtIpOIoIII_ be , . sr............,...,.. prn;ips' v_•• __
                     bsin ...... "" . . w,. . ifSptoq_ NIl
               '''''' ... ,.. • .. !'M"*                  tl: , •• ,       "d1d1lCll
                                                                 '"

_ ............. ~     III I 1: ")'M'• • 'IN dsts ""              ,.,....    /lIIlI4IIl'lll'-  _ a               '
~_IWI:lO._           _.., . . pnIl .. ,.,....-..                                -          tl'
..... - . .......,..... bsIIhslo prWsnd _Is prooy,    __

--
(J)' _ _     ~JOAJIIllC
.......... - . . . ... _
                    411:I' ........... 01_ ... " . , _ ....... ...",odl'''"cl

                 .. is. _ _ bsin'" W, . ." bei/nlloprW _ _ lis """"(~ o..e...... II.: 'o\MI , IIsiIIll foIow one "" fie sigibjlity .. ~ ~ ~ in

                              _Isil:sd...... "'"
..-..IoQl."W .. 11hniug11'01~1ISlIiDII? (1) " . .... ,... ', msy . . . . )"l'6 Pf'lIlIOMl.lU 0I'l1r
sllw ~ "" lIGIiI:sd I'OU 01 ... probIptft. ond I'OU              10 _  II. _    l~ csIsn. .
.,.,. 01 ,Sl:1 'oir.. JOAJI Ill:~ : lsi. ....... ,...', _   no,'no"
                                   In ....... 01         ony
                                          I" C:I t ... • It at lit,

......."_NII""""*',..
            """IiIM,,-
dllftis dss, . . . . . . .
........................,.no
                     '.u
                         l~...,.loom ...
                           oI.'   f'   ~
                                     _rou,.
                          II:I'lQlI'''F: _ Y_fSAPCi'lM _be F= 'M1lsd. •

                                    . .,
                                        -.14
                                        ....
                                             4 '(I, " ".A

                                             ':'         _  •• ,    '    1  .......
• you"'Io        IP"lPl ;~". L. (S~' I a                I           . , _ ..
_     ... ptOp:lMl. .... 1sIIl' _10 ........ e . ;=r, _        J24Cl.1  .,., I'l""icliI you . . . .
Of1t11..-QI       '10"-.fMO.l~.

(2) Hyou foil in lQlI' III'IfI'iM '" hold . . .......,            01 .......................... 01 . . -*'liI <II

......... CI...... 1rlItI ... """'PI"J . . _ ... 11  J  1  '"        1I..,)'OUt po .: • loom ito ptoq

mItIris's Iof " " UlOIItIini held ...... Ulooo..... !..O            .,.....

         7:_,.,"'1uWrI""_
~     .......-.

(g) ()l.oNljon
.~      &coopl .. 0'r.t<wI.......... IN bunlsn 10
                                   eo.. I Iq,.ito""," lhM "" propouIcsn be
                                        COi' .... 'jlll  ';",o",.1IItt 'Iolnl!llto:l'"


000     tc 'a:_I.....,I*IOi..,
you,.JOAJI'.        ••
                 rou....,
                       . poCI
                      ;....."",.,...bstltIt_
         _is" ...-__"' -...,.,.......-."...    .,.._~                IIl~             1'?(t)EIIw

- ...- . " '
      -...lrIJOAJ1--.,.... __ .,.""" ,...
_ _ _ 1Il . .
           1";
........ $11'0I*' _ _ .. =        -_.b       idioiQ".          _P'
                                                            1l.iIIIIi.4
                                                        ,.,... .. ~ 

                                                                           1
(Z) If   ,..." rlCIIOsllt tI• •    _-..in _.in       pat .... _   .. o i t - . _ IN
ooo,  jpwmitsyou ....... '....        iClilI'ws"'.,,-,.....
                                 I .. wis~mlIClis.'*"'roumsy

IPFHIItIlougI'l tIlIc:aoooit IlIIds . - '*"' ",lSi .. Ill ............. '" IIIl*" ... ~.


(3) If  rou Of ,... qlls'ill:sd ...... ~ 1st 10.-                        propo..... voiItIouI wood_.
1M      ', ... bI pstn'llIto:llll    III oIlQl1' prtIpoeIIs           ito $lI1I.WY m.ltrls': tlr _       .........
.....,in   1gIo .iQlwo        ,.....

»0..    ,,,11_00'1' ' ....... po: .... ,      ,                  _  ...... _ " , . , ..... I . ,
_ 1 0 _ ""~(')_''''_''-            _~                   lIfOIIOIIo4IIiI_. _lUbjlcItlr
....... byst.... al' • . . - ....... 01... """'.1 ,""....                 4 1(1 . . . . . .    ~


"'10 ~13P'I (1)(1): CMl*ldiilll on Ihe ",~..-.                    _1lfllPClM/S.,.
                                        not COl .......
    uncIIr_ IN if ther wcUd btl Ilindilg on lheOl;lllllllIlJ' If app"""" by ~.
1Il'OpIt
n our u:ptIritnc8. moll pttlpOuls Ill• .,. cut .. ~ 01"            IS lIiel"
lOto'd 01 <hctorI taM tPSCfIeo:! Sdion _ prol*' ..... deI" . . I...... A.cllord,""Iy. WI will
                                                     "*'...
ISlutI'WIllllt. p<0$l0Nl d"llted as a.-nmandatiorl or .uge."lion .. ~ Un\l;N lila
;Qn'lCIllIl\' dImDnstrJIbtt 0lI\arWi...

                                                                             1211Q12010

                                                             Page 3 or4
(2)\"      r ,..,
...... ar Itnlgn ' -
                ", ......... " . . . ,.-.d._.... w,...', ..........
                wNctIl II oo.CIiId:
                                                   ..,o:aa..
Note III ~..,. ... (iJ(2): we .. IlOl ~ 1IU bMa br ..... ..;.-.n III pwrrIi.O......, oil
prgpoul on ~ tnrl ~ wauId ~ IoNign ..... It ~ wilrl N knign ..... WllI,IId
red.., I YiotI:ion 01 "'Y    or ilIQerJIIlIW.
(3) ViI:NIiM.., ptOq      11 .... p:tIpoul or IUppOfling lllal_ _ II CI:lIIII"'Y'" If!)' M....
Comm' 'MI P"*Y        Indudng 12.... '...,. wN<:Il prol'lib/ll nII~~ , . . "" miIIIIdng
I l l _ I I in pro:ry IOlk/tiIIcl nil.......:

(I) PwItJt!W ¢.v-: 1(MiJIJ""" II'" ptllpONII       . - - M I ...... CIIIim or
jriwo.leI   '" ,  ', or .., 0ItW'   or'l II j 'w        .,. bIn.-"')QI. "" ...
.......             ""*"
             IIIICIII  1Ir 0ItW' _ . , . , . . • • lirgI;
(5)/hI'Ii . _ .... poe      .. .--. ... 1;     • __         _     '-"'M ...
aw,
.., ro:l.- __
                  b
                  _..,III         .... _.ro:l
                                ._IIflaI          J
                                              'lNfI*'IlMa ....

        to"
                                               •  . , _       ...
aw'CWit'1        I'


(8) •• '
      ..:
       lei'"....-loIltIarily.ll ... '"""""" 'fI'OI*l1Kt   11'11 pcJIO'U" "" aJflO1lJ'" .....'..11 ...
......--
po:~:,


(1)  1rI~ II.nclIiotIa:     II .... propooal dMll_' =-:. tiIIling to 11'11 ~ tlIIIinaIy=."'"
(II .......... -......: If .... 1IftIIIllilIII
      baird af dh'*"1 "". II. • II"        ,
                               ,.   , or ... -....
                                bod\' "".....  I
                                             "_l/Iip",, ...
                                            1UdI ."",......., ...


(llCarIIaI~ClO'_,..pn.     tll         poe~1  .. oiIdY          M........ i(.-.
iii:.: llllOtMi-' "illlidlD _ _ I' -                IllC;

Not. 10 ~ph 0)(9): A ~Il'f" ... bminioo ID tt-. CCwM'nsion ......,..
iIlOUIDll*'ifyllle poirrta 01 <:onl\lcl with lIM COmp;IIl1y'1 ~1811.
                                                 til.  Md:it;wI
(11) o,¢=*n:         ,aropouI ~ ..... 1 _ptllpONII~=''flUbtrlllll<lllll''
000'''" !IJ'
'TIl . .
                ~e .......... bi ~in'" w'.-.f'II'QlY" "", ...              e._
fi) lUIlhin Il'll. M ........ "" ill laiI .... ",111101' ta ............. IlIl"lSlC'lld twiCIIln'/lDU" within
fl. po -.ling 5 CIl-... rM'S: or
(IIIllMi'Nn     1~  Mlhi_ "" ilI _ _,' ,..,        .,_... II IIIP'I     . _ ..... "' ......
:n/a"'_"'p'I: 1 ... 5........,.,.-.; .....


)0     :'  ''It_~_e.              ,...,,,,,*,,",,,,-*,,          ,,,,,,,; •...,(1)" ...
:00.... " ~I"""""                 1Ii 1I'QlY .......,   I......111._._     lit
::orrrr'III:O'lD'" """ 1lCI        <IIri bibri I " b 1 • iI:1w pn;rt" I --.nl n form M P"CIIY
"'" lit  Coi'" ·Mbn. TIM l:OlII'lI*'lr  tt ~ proIoi rou _ , COSJr 01 .. _ , ' I ,. Thi
::ornn.I...... II1I'Il1li)' ll'II"'Il u.. J>IIlr lIIlllllb III 1tCIm'l1'.... ,-1II.. eo o.ro lIoIb'I thi
_panr ftlii 1lI61ftnldvl ponlICV 1IItI"*'I IIId Ior!n 01 po;IC'j, • lII' QOmPlll'l' d_lJOOCl_
... mining It-. dI.....

                                                             121100010
                                                                             Pag~  40[4
                                              -._-*1,_
                                     ...,..priorOioilion_.....,.....
...
llIlIJ<Il"'"       ,at,."". . . _,. .", ( ._I-,-ulio ... po I:
It"" ,'., ........ _ _ ;;F"               "
  ~•                               h
   ;­
....-,
(I\) 0uNIi0n    ff,''''~
Y• . ~ mlylUbmll . . ._
                1 _ _ ",.,. _ _ IOIro;i                       llllll.IIlll
                                     Coo,",' '" . .pondIng lei ........ ,...".•                                     , y""  _1Iy'" _      any ............ lei     wilIl

• alI'Y lei ...... ,"*1)'.•• -u pouIble et.    00f'r'0PWi)' '""*- ilI.,eri'· • ThiI ~ ....
C - ' , -"'"" ... _
I/lQoM ........ _
            ..... "'co; 'dI<~.,.,...-
          a;IjliII 01.,.,... ..........
                                       ,i
                              ":I~~ __ " '_ _ Y""
Ill""''''. ,,'1_- ,....__. ,. .
.....DIOIlf'.-..... .,- ._"",,__ ,...........
....,.i<-.cIitd.GI.          ,•• _lwilI~
                               11e ••• _01""'idi","'i"',,
                                          liotI",_. . . ,
                                                       t


                                                   "poo"~'4'On
                                                           _ a t ...
                                                             ~


,.:,UJ'U ...... or . . . . . . . . . . .


(m) Owlflon 1,f;V\Nt ..... 1CIOW .... 00f'r'0PWi)'~hila         po'O.Oy""""''-- oh,l tleIIva
II\I~        I/'IOulol rIOl _  ill ' - 01."., propoIIII. onO I<llN9'M ..on. ....,.,. ollla 1lIl_?

              '" -..II irI ito _  .. rt
.,.....,_1IllIInIt
(1) The .... ,... '" "'"'" _
          l'lU pollfll*l The co;,..."
"' ...... juIII. ~ iMI' _ _ flU _ poinl 01
                                         _ _ """ 11>11_ _ "'......

                                      irI .,.,... PO. " ••• I e '*'" "'__ '"'*"
                                         "' ...... 1rV'JII*llI ,4  'U    iu-.."*''" ." I
Cooa,' • ,1GII_"QjI; "'
                .,
             ,.a_.-'U""'''' -..-
(2)llO • • ,W"",~_.... co;"",."

                              -.b"""'_......
                                   U
                                   if ,10,....pol; ........... ~
                                      poIO.l*"",l'O"'....,..,

                                      _....,..,_-*
                                                       or

                                                      p,"".,
                                                    ...-1 ....
                                                  _.alI'Y"' ...

_.
.....
..,.,..
.... IOWy
     ifl
        &
          •
           i  ,
               a.
               ..' ........               OI.IJ'IIUI' • •  I
                           TON_PM I"
                      hlrllic:anqld  '. . 'n
                          ....... _ '
                                     nn. .."::llli..l:::....,
                             ,toy,......,betnco;....      f'" ,
     "'N()) Woo  ,.....nlhil~'" -..I ..... a:IPt             "'.    ,• • ~'f""II...--bIfOrIl_
..  lltOIl'f~.,;,lIatyou fN\' &ItllI1O _ _ Ilol' ..... ~ fII. or"*,,"                     ~'  'll_,
I>'llliIr hi _.,... tmehmu:

(i) " ..... _1C:IlOn .... ponH ~ ,., y"" iMkIlh. . . . 10 yoU;lfOpOI:Il or IUllllOt'no 1tlIl.. ,.....
. . . _ _ I l ~ ......' . ." ............. in* _ _.......... COIIlJlI'I'Y .....
~ "", ... 'alI'Yat" el;            i... , _$~dilylcllWlhI_' ."
                             _ " " ....            .
..., • • COW at ..... . - propQIef; or

J> in X1 oI'Ie'
.....
   II
      '
j2-tO,l.....
                r:.ro." ' '
                 "'
                          t ,
                            ,......... you .... alI'Y "' .. "" • , ano a­
                             liiIi,.aljMo 01 .. _     • ,••   _bm"'_.. . . . .

113 FR NI11I.1At       za.
           19IIlI;'3 FR!i08Z2. sm3. $I;Il Z2. 1-. . . . .               'U'. n     FA .1....... a.

    n                   n
:007: Fit 7Ol:$S, 0Ii::. II. D7; FR fJT1, ...... ~, 200SI
 Itp:l/ei;fr,tpOICcess.80vfe~.idx1c-ecfr&.tgn9iiVS&vi~W"'\I:Xt&nodea                               11;),0.1.1, l&idDo-l7  12110/2010
Alll&lllknkOfChiC...o      12/20/2010 3:06:21 PM       P...cE  1/001   Fax SfIrvllT
    ~nllryF¢r (911)   4#-1199""'" US Mail

    David S. RO...... h.J. Sec:rellr)'
    Exxon Mobil Co~tio.n
    S9S9 La:J Colinaa Blvd.
    Irving,  T~xu  7S039    AmalpTrust, • d1vi$iQn of Amalpm"nd Bank of ChIeago. is 1M ~ld holder of 3716
    sbala of CUIlllIlllII stock (the ~Shales") of EDoIl Mobil Corp>ration beneftcilllly oWllnd by
    lbc AfL-CIO RaeI'Ve F"Imd liS of December 13. 2010. ne AFl.-CIO IUteMl f\lIId bu
    COlllimloua1l' held .. IeuI $2,000 in Dla.'ut value of tbe Sha._ for QYe:r _ JI'&I' as of
    Orc=bu n. '2010. The ShaleI ce bdcI by Aa:.alpTNII a lb Depomory Tn:Il Company iD
    our . . licij:c:. &IlCllMrt~. ll61.

    lfyw haw aay queatiOllS ~ thiI mar.c:r, pkdc do 00l1laitw.1O COlllW I:l& 1It{l12)
    122·3220.

                          SiDcc:ttll'.


                       L~/"R~ 1.&_ M.
                        KaploJ:>
                          Vice~de:ol    cc: UIDieI!'. Pedrotty
      Dilmor. AfL-CIO Office of loves1menc
                                                 - ...­
                                               1:\&"
~    federation of Labor and Congress of Industrial OrganiZations


                _.­

      --"",.-_.s 11_:: ..

                           -~
                             ..

                        -- .. -- -­ ­
                         ......
 _
                         ~.~
                _I..­
                -­
                --
                --       _
 -- _.­  ..
                        ._­ _e_..
 ---
                        -~
                        _.~"=--      --~-­
 --:-~-­


                --
                ---
                 ....,­
                --
                _.­       -- -_ _.­
                        --"". --. ­
 --
                        --.

                        -_.
 --. -­
                        w ~ ....
                         ....
                        _0."""
                             _.­ _.­ ~~­
                                  _c.:.­
                                     .......
                                  11.......... _ ­ 

                                            ~­
                        --
                                ,


                --
                0."-"""",
                 -""~,     ...... 11<._
                        _ f_ _
                                  1_"~
                                            ~.­

                       [)ec.-nber 23.  2010

Sellt by F ~ end us ,.,.
                 SHARfHocoER .....T1ONs
                     OEC U lOIS


Dear Mr. Rosanlhal.       NO."'~~~S~=====
                COlItMENT:
                ACTION:

    Plenll_the 811ached len. from the AFl-eIO Reserve Food" custodian bank
AmalgaTrwt dated December 13", 2010 documenting the AFL-eIO Reserve Fund', ownership
of Exxon Mobil Cofponltion'. common .tock.

                       SinCelely,


                       /jf. ;?~
                       o.rMI F.  PedlcAtt
                       ...­ 01
                       otrIce   nlo'ltStmenl

DFPlsw
opeiu In, aII-do

Anacnmenl
                     -

                         Oecomber  n. 2010


David S. Row:nlhl, Se=wy
"'.uCla Mobil CllJ'POrIliOD
5959l.as Coli.... B1Yd.
Irvin&. Tu",150J9

Uc:w Mr. Rosenthal,

AmalpTrust, • c!ivUion of Am&!pmNN Btnt gf C'hic'IO. i' l!'~ ..-.d tr;,14u of)1l6
                      or
:abareto of coma_ stod< (dle ~") Exul Molil ~ baldic:iaUy ~ by
1bo: AFL-CIO Rae1¥'t fund u     or
                 De=nbn I), 2010. The AfL-CIO ~ F'tmd has
~~y MId Ill. Icul $2.000 ia IIIUUt vllloe of lbe SUrQ: !OI" _      llII£ year at of
December 13. 2010. The Sbarq In held by A.ll\.IlpTnDtal tbe DepoJimry TI\lStCompuly in
        fOCQIlll'
our putici..... t   So. 25ti1.

If y~ uve My qllnliOOSl;Onceminllhil mIUef, plc&M do aol hniltte 10 _taa me Ill. (312)
822-3220.

                         ~)',                     L .... /"/r~
                         r.._ M. KIIlIm
                         Vice Pn:sident


"": l)utielf. Pcdrott)'
  OiroclOr, AfI..-ClO  omc. oflanstlllClll
                                           -... ..e-...
EXHIBIT 2

              EJ$(onMobil
Tilking on  the wotld'$ toughest energy challenges.'
 Operations Integrity
 Management System
_______________--'0'-'.,"""'0'"-",'",,,,,"'-,,,',."',,-,';"""'_'_'-'-""",.""'--'''''''''',",'''''''''__


   b~,"'MJOjI       .. no Sf    .1St., 'S ~""lWlt '0              Y.'& beIeve the:le ~ ..... ,1 .... I' "'M1 t.>:xJln...~
   e~'c '" Sale~\'        Soc,. ~,. 'Ie" ~I' J'"(j E"","or>m!l""l1a'       <X>ser to ...... ,,:;oX 01 8 "'~ I'otol<$ ."otx:o:::y
   :SS'I&C    perfor-na-;oe, ~Tod toco~I"&oY (I'                    Ql,ts H<.ort." wt1UrlI "Socurlty is EVl."'rtJody S Bus.<>e'os •
   Ope< .,'<:ns "':"gnly .....:11')' 01 OV OP(.~~lons a'ld                erO wI'<lfll Our ~L"'tal p(W1(>'T'Ov>::a mee's "'..
   ~"co..c·S po  ~ ooterll.ll ''''''"' t..: oeooIe llf'<llo 're             U'll" :ta"1lY'S 10 "Pm1tlCl1~ l;day-
   """~         Rocogn.tng 1'_ '15.-.s IS        ~f"t ~
   OIS ~.lrC_tie                'f'op  to'!$:"''''' It)....,.,.     Re. W. Tiletwn
   ~         ...... 'S  ha4'. ~ '»'n'"\!Ied                   O\Iortw:&Cr.et(.      "'~Qf<...
   .....,""'.>'011onlp-acl':P') I sged'O~
   -::ue   lIf"(I_O "e' /Illy ........ _ oc..r>:.n5               \'.~

   Ie» ...... h ; ~                oeIrQj    I.'do:esrd
   ~iICIJO!$ lI"ICl~' ro:
   SI _'e'l'$  <.k>s."...:l :0 ,1cIM
                          ""00
                           s
                                 1l'3f"~'   n-., OPCfa:lOI's Intog:y M,1Mgo,rer' SYS1A,., IO/MSj
   s a ~h'''''''lone 01 OUr ,-- ,'.,....l<roe<11 to   natl r'l
   SSl-ll.c ''iJ< an<.! ~"9 w""J'ilI"Ql '" , """8I"Ol
   50""" ~ "'C$)l")r'1 aI 0'15 ll<r SS><&E De"kl<'TI<ItICP.
   ras I'TCJfl:l'o'8d Sl.ClSI'lJ'lf:#v ""<t>.• ~. 'l&8ong b5I .....
   n: __ t ."'..,. booeI'l or <r'Itt...oo':<!t:l ~        '"
   ~ ....   tr:Jr        ~'9G.r.ed Ir'-.~
   ':le(; rot ..... arne sots a-d a:<'t......-.g ~O'\S ..
            .
   ...-.:I&O"lS 'i.e"""" r..eer e-:l t)' \.JQy(l", I'le<,r;~
   Clwt!y ~ 1o'"t'>er>9 iO"T!O<'9 're .........·3
    , ltlll "'1.. ,1 '," ~,r... h
                 .   _tIltlf"'oe<"lt"
                           ~. t

   r..ons.<ll,lra'<'lt'lS haw r;.oon ont"ll'"le<:! "'TO OIS crlP"'J
   bvs<~ pract ces."


   ~ ~~~I      "9 0f'9ilI".l'l"0'lS a<ll r8(",'flXllQ r'\"GIfll,.~
    t<Itt $) ems;n) prac'r;:e; 'IOOOed 10 CO"'b.., to '"03
    ~xPeC";r0'lS da!lc'1l,ll!(lJ" "'"      elMS    ·.......,.MJI.
   TO d"w CD • "t.O.l5 ~        F< ~'''~
   .. ~t(~'ed Th.rev5O"l$lVYF'_
   ~r;J"""""'''''' EJ<oec:aoons WIl"l ~ 10~.
    pmo:,)(l$$  (,afgly ......1'O"'Nl"'''-~,"",j t~u
   a&;.ossmnnt     01 OMS ellect ~ ards nlG"lCled 10

       • ro;nl(r(lU Ol¥ bel at    1t'~t  ilII salety, hGaitl, and
        er....ro,..,..~<ltal r><:1OO<11S IIflt prlMlO1i1Olll: lWld 10
      • prorroIe a"<l ,.....,tan a WOf~         l1I'~'      n
        w'l>ct> &Y:'I of <IS lICC«l'S ~ 'aOO"so 0Iy
        Ito' 0" cwr 58fe':y ...0 It"IiIl or OJ coIl;q..- fnJ
        .. ........,. lMlt',O'l& ilC'       ~       10 -..e
        Tot wtet,    !lOCUly Ind            ol 0Mn
__________________."'."'AA::."."',.'-'"',','"',._·,,,.,~""
                            ""'0::;."'_'.",<"",0'-    --'_


   The OI\tS "'''!>ew'''~ rlCIJJes 11 ~ errtt.~llS !:act>
   ~i\Yl'lC<11 <XY11 "" ~f'Oe"y '\I P'oJlC'PI! ar'(l ,1 "-I O·
   (.'PllCOl ens   0 VS " ~01< alao o-.et..O!:'s IN
    1'dI'~Qnl      .ana",,'   .. r e.aIua1<'grd
    ~<'g ;)l'M'llglliIe"       S'.''S
   A,p()Iow"~ 'on '" *'e ONS ..'" '   'l'Ic IS """-""'ld
   3Cf'OSS  III ~ Ell>IOI'Moo    Pil"\IC~ar lII'T\P'"IaIIS en
   <.leSogr> CO"S1ruet()r'l <nl 0PIl'i>1:)(IS. Mlr.agoo'ff'
   15 ~bI!llO' $'III'~"'Illnat ~t
   9V. filmS ""1"'1)' rg the Frat'"'IeWOro< IIfll "' place The
   SCIlPC priOrity and paoe 01 marl3llO'\"l6l'\l sysp,.m
   "" \lnlJ"a·"", '\N)ulll be ~\<rt '" ~ ~"" $I<s
   _  ..ted ... j - ~ ~
                            OIMS 11 Elements
                                         +
element 1: management                            It.. ~ e        w:  "".'93Q8'1   ~ t'WlQo.>!not~
                                  ~f PO"          ;n:: """",.... ~ .... 1otl8I'8'J
eadership, commitment                        -=:ross . . fT1Ir~tn
and accountabl ty
                                   1 II Per1or.......-.:.. S """"""00 .-.:l Ire aegree 10 11>-.;1'
M~     eo,I es:abl,$hes poley. ptOY des pe<spect. ....     (!lIl)8CIa1  ons are "l8l is       :,  ftoe '9S<Jls ae
~ ~a~ons and ptOYodes 1M 'ftOUf'Ce$ tor
                                  Slewa'OOO to    CD'tl'Tato mao 0898' oeo 'I
successful operanons AslIurance 01 OoeI'at ons
Inlegl'ty requ"n rMonagemeflt aa<lIlfSh'p and            I 10 M"""'IJ""l >'eSPO"_ /of ~ Ope.-aled
comm to"leflt v's hie to tna oroan',at on and            by Qr'lOfS 10001 commJr>.C3,'O QlM!> l"' .lC p~ 10
                                                       .
accountab ty at all levels                     IIl1l Opc<ijl()f ar>d e<"<)O,Jfag9 the ~lon of OMS <Y
                                   ......arsY'toms
1 I SY"ems tor Opo,.a·;o.,s 'nt~"y manage<!'il!'! are
8&tab sI'8O CCWlY'U'o;;a:lId    aoo supponlld a' lNI;ry
....." "l"," Ofg<r1Olll'OO
                                  element 2: risk assessment
                                  and management
    \A ~ orod .'U'e'\tll;,-, 01l0b ~ ~
•::a'I'm~' df'(l P8'S<>".aI ao.:.:lo..r,*'" IlY   0t0e03tO'\:l.  Coo''llI'el'_ ... """ a s _ ca~ '8duca SlI'ely.
  ""'''''-. .r.r>,)'e"" <XlI,'r.TCI vuseng _
                   ~
                                  "'Nl!t' ......"OOft>eo tal a"lCl secu'q fI$<$ .,.., m,l ga:e
-
olI"d.r<lontrd 'VOo. ""'"" ~ ""OlII:' T.Nf!S            l'>ll ~of ~ tlV JIf'Cl">drg_
000,'.0 ."., II "" 01>     T""" '1"'01.9" "'-, "" and      lI'1ofr"Ialoon lor t\IIcIsOf'."">akng

     """"""""                              ""   '1II111!1OO
                                     ~-.::es ard:lrotlaD
                                                  by ~'.-.g l\a7am<
                                                     'es. """""aLid"'J¥oJ
                                                                     oy
  . '~..:l ~ <ro:.Mo...age
...c "" s 0"lClJd "'J Ioiooe<s~"                       " ..... ~'V~OI' It'd           9"la ~
lII'(l r>er...... o,s. .-a Oll\ I. eo .~
..tat t ~ IIPPl'l' 0pera'.tTlS If"                         lll'i<Sl<'T       oeo-.s .... LJnl.1,C!lIdlO"
                                           ~     qX!<al-onf. for !YO:CC's 3ra 101
~ ''''''5 ard ~ Ill<!'
                                            p-oducts ..., e<do" to iOeI" t'\t ll<'Id ~
1 " ~oot ll$tafj,s/le5                                 parentI,) ~~a'dS to P8"$O'lr'IlI, T-'CO,!oIS
t". sooPe, pnofty and ~a                                tllll puoIc and ttll\ en> ro".,.,ont
TOI System !TIIl'lllrer'a1Worod
"Nlro~, CQnSIOe<ing til<                               '3  Pe-odo:: ""~ lII!I~l'S$MOI"lIS ;y,
c~ ty arid nSi<S ~ WIt/"I                              pet1Dr"'1OO b\' q.I(l '00 J"" muI "'C-"l""*"g
....... O(lIlfa'IOf'S aroo Pl'OOl.(:'S
                       ~''*' Mlo"l "',1      . ll'lll' " ' _ I........

                                        as   :;V"<1',

1   ~"". ~_lII.tT>O'.-..,
",::r>:)¥lt naes ...!tw' tr'Je  Sys!er>s. .........,        24    ~ a~!S        a..., <4><lo>Iood III -.ofio>o  r'~

.roe>~
                                  arc _   et>iIr"qElS  occu­

1 (' 0.: goals rd ol>!Ilc'_ . . _ . oW eel h .....         .<   "U.$''''·''''5In'<4~lby          f   ............. ot
~_.-c:~.~~1t'ege                          ....... - . ~.al.<!:10 .... f\iIt~ <oro """39'" Lrl&            a
IPl'5 " j cc.ac_                          ttll! r";I< 8"0 llPaS'Ol"S _ CI!"" 'J~'bd


,   ,~'.clalot\'Jl<'e 'ram'a'A'lI"lll()~               f A 1Q1o:;:M-<Al ll'OClISS ""1llaCll l e<'!U'lI r."     'ISo<

~.                                 .....  ""'"'8f'" 0!lC<!IIlYIS ore ~ted
___________________--'"-,'C"",','£',",,'-'",',,,·,·,,-,·'-'"",""","-"'0""'-"'""",,"'-                        _   element 3: faCilities design                     4::e. •• , '"'G'" acP'O .-:l 01!19" po,.;:...., ....
                                     sa.. ".. 0' '"::tr me llllU\·.-cd 0!lSq'! 1S;.er"'I!'<d <:r'foJ
   and   construC~lon                       ar ;eN/r'Y::;I[Vl lJ'l' T'8 ~ a,.
   I,~eo~  sa'ety MKl MCUl1y<;an tle..-naroced,           .-.: aT"" ~ ,~..       ''''' (1000;$)"' 0& 'lOC~ .Itlitl
   aoa r:sI< 10 ~~h .-.d me _oOl."eo ~ """"lTIlled.
                                     3 5 A ~'1 os ., plaCe 10' oY....... I"ll :t>E; aopk.;<'Qn
   by  "''''9soo..nd Standalds pn:>c;«lures arid
                                     01 roew or.ula!OO "a~ ...,,1'1 008fa:.<Jn!l n'ln'ltV
   management Sysler>S!of lacd'ly deslgn
   conslruchon arid slanup IICI 'I'ltes,                rrl)C<l'iot1s tor e>.lS1 ng 1acu1 e

   31  P<oloct rr.ar>a{Jlli'ront P'OC(l(lur&.;...-e documonllld   3.6 0 .... 'T~.assu<""'Ce  Pr1XXllI$9S (1(0  "pace, wt>ocn
                                     llf\!lUrO lnat   as ar'd ....le-Ias '&eeivoo moot ~
                                             fac,~t
   ~ undAr<tood aoo eXIlC<J!O(l     by Cl'",liflo:1 PCf~onooj,
                                     spec~,cat (lr1S W'Id 11",1 corostn;CIO:'>n S., alX'O"OlIt'CO

   3 2 Cr teN' are osl<W1!j/'Oll(1lli'l(j  ~      _ ." place  ""m the aopk,abie Sl<W'lOll1(lS
   kr conc1Jct,,'9 ar>d (I(l(:IftIOn1 "II nsk as:sesstTl!rl1s
   at!lPfl<. <: DfOlec llilgPS to llI"Su'e It'31 ()per~~s
                                     J. A p""-sta:!,x, rev...... II pe<bmod ar'd 3OC'-J'nft9d
                                     toCO'"lfro l"at
    llegr "f OXlI8C' .lOS ' " "....
                                       •  .".,•• ~.     ~... w···~1Il1l""S
       ,.,  ~   ....1 C~         """,or  TOi¥«l       •	 ~ IoXr1I\ ~<l"e"~

      1e'S..se ~ da'I<;Jl :nr.ce:s lI"'O                •	 ~ "T9:r!..,...n", -.t~

                                         P?:eo.. es . . ., p.-;n:l ..-il» ... 11

   -~".
      • -.ee:
      ·	~~

        ~1O"'li_ '1CIdO'b);.IlI
                      .... ......
           :;'l"<:"alCI ~ ~_0i'\I ~ s
                      , ,      .",."

                         > P'OIec:Ml
                                       • n:;.. ~ '............. >3a:IC.. ~hi1'>" ~
                                         ;U>  : l -n::l.....-:l ac'JCnS ' - .
                                       • toil crog .", "'" so we'  r. b<= <1<:1:0  PO"'"
                                       ·~.,...,.a"O         ~;n> ........

      •	 ~            I<r>\ <XIllI'atJO"'S '*9tY
       ~• .;n$ ~ E......          o,., ... '... ~·
       1I"d  ..mil" F",1,,"S
 element 4: informatIon!                           '" 3 In! 0 ogoo 9 iIl'C lll!'lOd(; ~ "¥V9 0$
 doct.me'ltalion                               C'OlDld .~ ....-.e! d:t iIl'lD ega ~ lWld f()
                                       trs:.nI ~ o f r.... P""W = ~ ~ _
 Acc"",. IIlIorr>1atlon on 1ht eonfoguratlQr1 .-.c              '0 _ . . . co:er:a Q:o-X::TO$l'>l'lgnty       ~

 ~ loes of P"'X¥ e3 and lac, ,11ft, 1lftIpef""fS of
               5                           "3r.-.g ncb;Jes.
 PfOduCts tnd "'lIlenail. handled. pot"'l a, Operatoons              • .-sment 01 ~ "" •......:lge iIl'C skts
 Inlegoty tIaards, and ~latoty requIrements ,s                    relo~ 10 t'8Q.>terner>!s
 _,'allo II"'lSS and man"llll rsk                         • :oaot'9~I:.'0'1
                                          . , -.rr'€"'cl·'..... r9~~      'IVOl"<Jllll
 4 I Dr3W1r,gS, POrI "00: I'llOOf'ds lIfX! oocurnentil!K:tl
 nocllSsa-y !or S<::J<KXI d9s g'\, OPe!atlOl". fIlsPeCt on          5.4 Tho asse:;smenl <Y<l doc'-""flrltM on of a<xl
 1Ir'(l n"....",'le<1oDnCII at la.co,t lIS ,1'0 ,dent' ll(j, acoosst>le,   leedt>aclc on, C<Tlpiooyoo 1XI~ aclor"SS
 8"",,"'310 lWld 1q)'0\)'1a:<Jty iWlfl9-l3'OOd                OoeraiiOl>S In'ognty eie'n9nt3

 4,  lnI<7'onon on:hl PO'O'"'." ~ of "",ler.as                0; ~ b.1sa:l proces_ .., r'lXl.K:.<YJ '<SI<S nt
 ""OYell n CPlI'at.,.... IS kept ~ It''d aa:es:>b08             .<.,.....,~  '1<;U;lng  ~ $I     It.tv.  P'OC~~ ~
                                       lIIIC'''' ...., """'1)., .. , ill 001I_"'''''''. """ ... 00ilCe
 4 3 III F'.TlOI" ¥    lX':~r;lII ~an:!$ I$!llXJ,;.·OO ...-",        16 0>a:le(l9d ....<11I
 ~      ¥o:l  ~      10_ 0ItlPl!'      ~.....,...-.;  _    • eo '00,00$ a"'d COJ't~ COf'$'S1lII'1ly ~
.-J~ areOClCu'l">ln.od             ~                  anr.l1.l'lJaCl""tml9lb ~<7\ill ~'lI'
                                           .lI'>;;l~~

4':"""", Cflaq>lGrAll: ,'·,M<:"f9JiIxns.                     • ~ ¥lO COl ~a:IlYa ~'IIlIy.-.c
1lC6.. ~'i. COOI!lS. WlI<JijJds In:! L?'rI<:es IS                  'OJIt'lllIv Qlr:lly tnd """"':8 "'81' lI:·tISk
    """'1"" lWld ~egt ~JI'er •                          be/'JI,V$ a'ICl ""OlIB   nll__ 01) ""'O'o«<!I
                                              Fao:ors ""CfI<.~ ~~t an:l
                                         • I-tJT>(l"l
                                           IMOloshp be'"ev>ors iY8 atll'lIS8Ild
                                         • bEniMors,    aI"&< COJ"(! toons,  ai'ld ot'ler PJ\lCV3OI1I
element 5: personnel and train,ng                          lmlt ea~ laatl '0 ncxIlIrltS ~o    recor-deo <naty7lld
CorttO 01 QpIIfat,ons (leperTos upon oeople                     !IOd lr>ld'essed
Acn'lI" '19 Operalions Integnty 'equ,~ 1~0
aootOP' a,,, screen,ng. Cat"ru "Ieelon arc!                 5 6 A ''roOOSs 'S ,n p oc:a 10 ide." ". (lrt<l lI\.-ak>ate                                         --
o acerTl<lnl, ongo ng anes_nl and l)fOpeIlra,n nIO              'Ill;~'" r'SI<S <ela'oo:o ~".'Ci'l$ \1>31 POtOOloaJy a"ee1
of ~ees. a~c! lhe omP~.I<OlloIapPmPr,al"                   ~,COf1I'a<;:o<s ()" r~ Dlbo::           Bioed upon
()pera'lQnS Integr Iy I'fOllr'8ITI'
                                         • ~arer-cr~~
, I A    _.,    .. p.ace  t:-.~        MI8c"'.....,        • MlPt'I ()"~o.e IIf"ld OfI-...er1WI-......,
                                          ...   ~:ed
, ... '.~ an:t ""9'-W"!I       . " .... 0< '
 ~-aTti7JS 3J>.1 ..,."'" • ~ lC "I'8Iel                     • Nio't) ~",.,;oro <lOloir::e.a . . [."f'OOI OIC
~0lCl ~ "-'4~'''''''' s                             • per lilt'! rean- <1a:a.  000      "at'(] ..,.. .'.\1
                                         • ........,. :aj.:--s t>o  ...:wl<       '>1
 2  O"tl.r.aill{) r I>«:e IO-'-~ l'liIl 'llC1 . . . , _              .xu-~


d ~ .lI"O      car"""""" 8I¢AlI+ C>II iIl'lD ...""'" edge
are   rtanoo an:! are caret..., ~ .......,                                          'J
P&    lEO c'lolngft am ....000
---------------------'"",-,.,-""",,,,,,,,,-,,,'-'""".,.,-",-,o",·",·,'c""",,'C"'-                     -'"_     element 6: operations
                      5 B E.... ~ PlIf'?'Y"ao"QI ""Cl.1OIng ""'S'51Cn5.
     and ma,ntenance
                         OSd'a't_leS. """ "'3'>'«; • ~ aro _a-ooo '0
                                     ~W~goaIS
     eo..torotlK l!eSW::.'I'"lesuo $l"ea ......--s

     ...., .::cerdo"il1o   ,.at..,
                   l I _ l i I l Ooorg
        69 ~-"'e0'WS '''9~~,~lnlc:''er
     10 tell_ ,lIecb... pro;;ecL,... 5!-"UC1..dd
           IJC'"l!' I I' .... :aJ ~ ~ &"11 _pal>lOlrd......" <n::
     lI'lSlleC:torar.:l.....-r.~Il'09'a s .. _            .... ngoplr."!I~I"'.lia'll~
     Opera~ In:egr-ty c;r tQllQ"'lYTl8I't. rc ~            In:l ~ ~ 1"'QllO c<"!e<:I W­ 05
     P8i1O ... """O~ent.yexear.e~~                  ~....""I"""_·M
     rapractces
                                     £; ,~ F'rooer b-Ig 'err'" stV()>wtl or 8bar"OO . . . ' rY
   f:  ~"'9      ...._~ ;ra npet;I          P';ouns  lac otes -.s oOnea .roo "'<l~ oIliI"'l
   -   ~e'CQ8(I ~_·oo. an:! ~",,~,...-l
   " _ ~ 0"lCIl.dli ~ apptn .. te                    II  o.a:y-ass.x..-.;e l:<0C8SSIl~ _"8 ,n~,
    o	 lCl8CoaI Pi'Cl<:!.'dlns tor aC!' .... ~~ lX>lor'~       eosvng r"il1 lao I es 8N1 '''<ltl'< 30$ ="""'l(] ,,-,
       I"ver'l$l<                         dooogld'OO SPeC 1,,<1'......5
      • ope<a' ~\l ~ CCfISI:jflrato:lr'S
      •	 '8gulilTO<y lIfId E~'""~taI Aspects

        lXIt'>!IIOllt' aT>Or1S

      • 1-1..ma~ Fa<;;t<.>nl consioora'....-.s

   ProeodoJ'OS   are ~:cd al spec '00 .,To.,.., 9 llI\Cl wt'l'l

   "~ar'Q8!l M8   ,!\!Ide


   e 2 A WO<'k Il'lt'nl ~s n::::crocY3TQ5 c'>ed.s a'Id
   1I.lI'lOtl1aTO<\S t'... l in' cons S'<ln1  w·" .....:;...,..
                         ocaIlO"d
   ;P8f,,'<:na! ro;Q

   b    ~~             Jon! 'w...-.:l ~~oo ...-l n
   ~P'e.-·N               .,...~


      ( 1,..1.....""... ~ , ~          0"

   ,.,.       :-.    'COl ~ ........... "'<J


   6 S Mo.   *"CiI,.......,.
             i D'ogra .. iI1l .. P«:e.-.o

   _oF.IIIa 10 - . , . Te m.tr'l<l nsp8CT   ..
   'T'8r-t1rJlft;lt . Y ~ _


   c6~08t_gper~0'lS"                     'EIO..o
     fOC:*lJe'S  re  ~  PUce to f'T'.arage IOe"o' '«I  -...s.
   6   E~1.iII ~Sa1l1<b               ,....,
   eor:ro lea Ol)r'liI5le<" VIo :h 1'lOloC'y. regUalOl"f
   ..... ~t1.nd buslness ~ E".,.'ON'"\llI'·'"
   Businuss PI;r'Tlg IS ~oo <'nl <"0<,"100 NO
  ~-
•
                                   -

element 7: management
of change
Chiingcs n opetaj,ons proced",es. s~e standal'tlS
'aciM,", Of organ atKlnS ..-...sl be .... al""'oo and
managed 10 ...... lhat OperallOnl Integrrty
1'ISi<I1r&ng In>m ~ changes .......... at .,
~able_


 , A  l'>'I'l<;eSS olloP lo- t.'le ~........ cI 00'1"
            $
.'" '..... ... y a'ld ~ c:har'ogIJs

 2  T~e ~     tew manaq.ng ch.~.-.ge llddesS95
   •	 avm,ly lor llpp'UVa' of ~
   • nM!ys.s ot OD\lr~'"",s Ir~9lI'''Y ,np~cal D'lS
   •	 corrp 0lflI:e w .~ regoj.;t YlS and

    ~~I"""'cls

   • dCQu"'''''' ol   . - I ) [ j oem!
   •	 ~.;IlO"       rcwng - . r lor      ~
   •	 C(It"Y""U'"O(<tl<:n ,J  "1&<,..  >OaIe(l ... '!l ......
     ~.arvo ar(I ~       ,..,1",,'01'  ~

   ·1..-el'">·"'......
   • l'a->r1'J

   TcmllQfiMY ct\i>IlQSS do 00' IlI<ceed ,,'l1li
 uTi"I(lr<Zdhon   to< $CQf)I'l Of t me ""ttx>Jt  'CV'<eW
.... /1 llPP"ova<
element 8: third-party services
T1' '<l parllU llo<ng WOJ'l< on t~e comparly's Deha t
1'"IP3et IS ooeral0l"5 _   tt5  ~~:al on  illS 1!SSe"l!>lll
t"ir. they per'oo ...n a .-.a'V'e' lhat ISconIlStert
atICl oarr,w. DIe Wr.J1 E.uon"":IOII 5 pcll~ ..-.c
         .
buIlness <It>ec-...-es..

" , -~.:J p¥'y _.-e --..a·eel and saoec'!eoO
'"SOJ O"'~oTlll!"lllt ~ 8" ~ t -l C3Odl:> 'OIlS
10  peo1onn WO'I<'~ a sate ano ~1~       11
SOcl'ld  marY'"
~~ Tt.-;,~oer'ow"e'<;e~~,..e!l('~
.....,~T"ey~

   ••- . 0 6'0''.;' "" ;:vc-,ung PInOO""'e iIlJO"',cnltotY
    " " ' , _ T.InIld. ~ i n l " " to pc.......
    iip!I(JIed o~:oas
   • iI P'~ fa< se'l !"'IOt'iOIO<ng inl ~:ew;)'OSW


83 Intortaces WII'>OOl1 O<[l1I'UatOons ~ and
'OC""" rllfletV'OOS are effoc'~'\lIy managed
84 7"ml p,ry PlJtb"u()I ~ ~ p , IS
onon·~ ,..-d.    d, ~ IS ~ an:!
oef  ..... C!Cl"F"Y1
_______________-"o'e"'"""'~'O~""'_""'!',o,"'c·!'"""'"""'C'".~'""":·~'"'!'~"""'-.:...:.._'''_'_...J_   element 9: incident InvestIgation                        element 10: community awareness
   and anaysis                                   and emergency preparedness
   E~llCI ..... 'lOdet'l "\'t!$!9"IIO'l, reoort"'ll iI'>O             Ef'llCI .... mar..9""""'"' of sta;<eno..,., ~:onsh.cls
   10 lOW-...o are necessary to I d ' _                       IS ~ to eYIanQe _:ruslllnll 00"1'~ 0'
   Ot»rat ors lrteg~!y They P'l:IV'dol                   ~1" ~ I'll! CO'"'........ t-es ~ Wi! operate E 'lei'Il""<:y
   I'll! OOPO!1-'" ty to carr 1101'"                     ~_ f\ '    P a~""'Q .-d Pf'lI)"Ifldnesl; aro es5e'\~ ~o
   reported      ~cld.",,, ard   to                 .  "i'o.' ersurll that n lhe evert 01 an InCdenl
   uS8lnc     ,n'D~lonID                                  a I'lIK:eSSlIrY act.ona a-e laken lor 1M
   la~e  cOfrecllve actlO'1 and                                protect on 01 t~ p"~ic. l~e enwo<lme<'>~
   Pre"""! roc","""'ce                                     a'ld corrpa~y parsor1nej at'Kl assets

   9 I "po:ocess os n pI.ir.e                                    10 1 ~'Y e,pocta'KlI1S ana con<:orr>;
   II)" "llP'Yt"ll OOWS' 9<l1 rg,                                 OOOUI 0<iI <'j)&I"bCYIS ,rociuOog t'lo8ll 01
   YooY"'''<J ard 00C>.>'TIfI'l1 NJ                              the'Ml'kloo'ce are !j()jQf11. '"ICC'!7ued.         pO(!
   "C' .oilI  sak-ty  &er".J1ly ' -    r                        axt"'sed'" il '...-.cr., '""""''V
   ~,()j'I""'II~     ar'Cl  ~'or.,.
    :tl'T~ .... leil-;rod             k:lr(              lC2 E1 08'geo .. y .. _fO      ~.......,

                                            b.osness CO'''''' ~ ~_ OClCSr'e'I:ett at' 1*
    -~                                       ard clNo1y 'Xl'l"'l'<.OCll"oea T'w p/;IOI based Q'1
   'I   ~_            nr      tor h ....... Ool(e"~
       ...   1~           ~ 1151<" rdJoe­
   '0 ~OP:Il. ~ ..-.:l,wt<..... If' r"IOOef'~
   _      ....   n                                • - . . . .... IOC:K>ns   '* ~ I ~ 

                                                 ~~

                                               • 0f!ll!I"ZilI or;JI j,J'IlC' ..... 'elIPO'lSdtes

   93   ~&           S' tor  ~\JaI  "'C(X,,"S a"d . . ­           aro::l 3l.tI'Or......

   . . - . 0'"",,
   ;)e,.W1t'T"OIrl w'w;t
              '"13~  1"C8l n,oes'oga'9Clll\llhe liIw


       • prow;Ie let tmooly ~ '9"1101'
       •	 CO'1sodel po:el1'Id' OOl1So1lQUaflC\lS r1 deT~
        the ie""lI 01 o"rY9Sl9-,lO/,
       • dor>'l!y root causes (lOl(l COl1tnt:oJt rg lacT<;>"              •
                                                """","'     ­
                                               • nt.,..-.. and .~O"'''' ~oons ..oceo.,.....
                                               •	 procecuCS 'of ~ perSOlYlOl a'ld                                               • ()IOCedJfllS fOf aceessrog asse!'M- OWdtKlf'S
                                                 Integrity II1fo<mDt on
                                                 procecturos lor II1terT1lICO">;l w 'h 0:1"101' CQr'f'IPllr")' arid
       • dmerm"" and (1O'!$<.JtO ,mplemooL:;.t on ot                    a.lorna  fOil'IG'.,eo:::y lll<;pons& CKg;v.zal.<Y1S
        acT ons ne&OOO 10 PI"""'" ~ O! lhs                      • process 10< 00"0dic updates
        arc! ,ela:lld ""'Clef1t5
       • rt'IIPcl ~"} rpJI                            1:l    £(pPfTlB'll    'iItl~ 115  If'd  .,........:l PI" 5C.....
                                            '-..:t 'ct .... ~""" "'IP<>/'iIB are ce· -.:l ana
              iItIl"""                               __

                                 .
   9 • ~
                                            ..a~
                        rMtXJiCaIy _    ,lllO "0
   de"" •• "f'1oo'lfe rv70.....e5 "c~.ces hClliotli
   ~l1',.,. '"J8".·~_
       ..                           a t,.·ed and        Sm.Ja.xns.-a'" Is . . ~ 1 co-duC
   I.-:l iII5 il ::as.s '0'    ~_                        ""'C" "1CUJi!<D_a C<'l <! e.:I!miII ~ ;'II "'"5
                                            ¥'d ......J.t'f"'e"'1 ..... QS;, Q:""'1"''oJ;r<l~
   9 5 A lYOC8SS IS ..,      place Ie    ~'" ~     --..c h:..
   ,1 Ja.    rc.ov:s ana ...... ...".. /rn':II'l!l ~:r',,'       Ib'
   <JI<)rl za.'or'!>. and     to  '~     ....1~ ct- .... it" ~ V il"
   I	 t     :alii  ~S            Q<.~ilr<le
element 11: operations integrity
assessment and improvement
Ass",.,...,..,1 of ttIe deg'e<! 10 Whoch axpe<;:<ot OI'S ate
,.,al ,s "se'ltllli 10 lMoroVfl Operal ore lI"Iegrrty and
.... ~:an ,..;;c:aI,l",aaul:y

-I 1 ~          itlI;os     I ~ ~'-'''IIld
~        10 erabOltl N     0iIlIJ"e .:. ...-..::l' •
()pern:'T'S   l"Qgr~, t'lIVOCIa!or$.~ rT"f;l


 I' 2 Thto I ~y &"ld 9COPll 01 ~'$
,I:'oe:;\ 1'IlI c.c.<ll)loo 'y 0\ !tie Ql>e'a! ' r ~ 'J' Il$I< a"l(l
              ...
r'l"1Of.,.,"Q:! r, '''''Y
-.
,. 3   A.>~'~        am concl>':t   <oj by"'<,> doSl' pnaoy
.~ r~j ~oeo-G8 ""'"'             ou!'OOIt18.,  ~  ~ru-gs   trcl'"  x  s
                    '9'  e.. ~
-~
     ....., e""toe1  ~      Ol :t. _ I       CO'OC8SIi
 'C'<ewed P"'0<Y.aty. a'Xl ~ a.. ..ssed to
re.aka ''''lJ'OVeI'l'el\ts
     •

_________________"o"'!"AA~-OO""':·""'"''-'"C'"'C'!''~''''"O.,~""'"''"'C'"'"'C·!'"''-c;.===.1_   evaluation
   OngOO"ll ellalJalion IS llS1tI'/11 a lQ mal<e     ""'OJ l,al
   !he E~p<I<;'D!MY1~ on \he F,a..,,,wOO< a... bel'l9 mel
   OIMS eo""l)loys or:e<rala-.a •• 'lIMiO as.s.esMI'lI<'t
   oo,oc...·es   to ~e ,toe d8gtee 10 w-.ctll'1e
   £>:peo;tat""'" ""' """"II ~f"'" SJd> ~
   P'O'IAdol t'>e "~O"I -..:led l:lUt'>r '"'0f0'<'e tlOM
   ~ and ouppoft_ .... oqo "'''' ~"f1J"-'"
                                                   Protect Tomorrow.
   r....111     ,.   ~~ar""""loO"f;j
                                                           Today.
   """"~ sysIer"I» T"" ;YO<:e<" dl~                a'e
   ro.KlO(l    "!!'I€ 0'<_ r."

   1. SyStOl1 status                             oims ratings
      • belen!   t~  lOot",.. the  ""'e c""'acler~tl;s of  iWl
                                         Sy<;tcm Sta'$ll",j Fllecl,veress are bnl~ aop'a'Sed
        OperatO"lS 101''1l'''' ~ S'(tICIT' ilI'lI          w·  tt..n"'9 a."-OOS/l...-.J"l1' S> ."'" S·"'..4 Ie'         "'" a
        ... ' l"<? Sys:err dIti!l9'l ara PJtX>erty ClOCu""ef'1'''''    ')........... !lYaUl(I<T <j .. ,......       \le«' 011_' or
      •  E.·llf"ot~ rd-.d-rog~·Qn.                     'IloJeOS I'r~            'Svstem E'IA<1     '"If'eSS      "
        .nngar'Cl _1II\'IWIl of ~
                                                  r.a:
        ....   !l<T~~~"'"            I I
                                         ...,..­
                                         'll.¥1Il t .."        01"     $C3Goll 10:1-' ........ 4 tlE!i">g


   2. syStem e"'E!C1""(lOC!lS                         1">1 _      ;l$~ IS"         E'\oct .c"tU 'Il' '"9 S
      • r'I",,1 01 e<:>n'ooT'l<ll'\C(: to Sys/9I" O'llQ.>.'C'I'e'llS    U.99d0Y1~"""''''           .f·!>eo:;l.,<t....\ SY<;!M>
       ara (loX;J<l'Ie'1tat<ln                       [r..::l,v&W!SS rauvs
      • Q",MI" cA 8ys:orn exoculW
      • f'<,w   w"" tile SystCll'1 of workng IIr<l wr.etNtr 1~      assessment frequency
        ~Tdted  oqOC1",," "'01 oong aet't<!'-'" j
                                         r.t _''31 oos.'     ""  ~<:t't;    <.OJ'<L",' <Ie. e<'O ''''8810 '<w
                                         ..   ..,-   :r"'~;;Y""'h','ha"                ",,·~w
                                              IralQn!l         It,  j)I!...,..........-,. ':te i<    tt
                                         ....... M"<!'l-.. 'e-IfJ A tlS'<     n'fll!i'"    lCU~


                                         ~ .lSS<.~-..s 3t1Il:O"d..:;::OO iO'n.~ ~ IW
                                         ...  ~,._s          $,'.1<.-"'0 ~ e.. ~o..I'C'.ior""
                                         B~..-....s lJol~ maoa.ltl"'C"~         10 ",", l'>e Ip::alesl
                                         QoeoJl Dffi Inleg'lty 1"l1JX)C' 10< ea<;t· "·S9! . .bIil "",I
                                         ilia ,,;sessa<! ""~...aI, 0"", Ol Sys'",ros 'lie __S';(O(l
                                         01' llPi-l'O'<1Ialo1'f 1"111     "~c1 'hl r>llII'Ia. ~
                                         .x'''''''''' 0  ~lY'!S
responsib,lihes for management
above the assessable unit
The Eer>eots end E.pectat ons of the DIMS
Framework ... ntended to pn:>YIde lJIlldan<::e'Ot
Operatoons lfItegr ty ~ t 5ylltl!<'ls on an
ISsessable IlM (AU\ blIs.$ ~ _;ospects
of 0.  .........,eoi •• rl!qO,lIn!! ~ end $I.lDJIOI'I
eboYe !he ...... oIlt>e AU. Ol'-l$ I'ftPO"Sto I . . lor
AtlcMI the AU IyStlOf"lllsl ."" ~ shouk! De
'" pI.,;e to ~ these _ _ whet'e ~ at>oe
The to OWing lJIloOllllnes aooress the processes thet
prov de ov...s gilt Ind IlUppQrt 10 the AU s)'!iteml
arlO proce<.tu',"

Management _6adershlp.          Comm~menl
and Accou'ltab< ly
  • OttivISl'Yoconvr'tl"'e"	        r>dac"oe
     .. yao;p.    ''''Olaet--t,"a:;~_3' . ­
     oI~" II'd.ong c;r1QPll:M"            0l\lS
     A    .'.oI!;;n:t~oI1U1'~~
    '0 ...- DI-eQw<'llMer""
  •	 Ens.n t.r.c"    Ma~' Sys!lrlS ~
    DI'~S E'..«IlIClaloons a"ld ',....'" onaI 9""'*'­
  • Es'ab-osll CO"H"""icdte an<llte-.w.'Cl a~-e
    unit SSH&l I)OrlormaflClI an<l .,rp'OVe<T'lI"l 00<'1
     aouss tho O\.ISi'1ess. <ecogI"'lll Ol.!stilllO"'lI
     ·OSU,tSlDCcor-p..r,......,1$
  •	 Gkltl sI' If"(! .......~tao'> P'X8AIlIS 10 coleel and
    I'eoo<t aco.r.IIfI .-.:l t 0l'<lIy SSI &E::tala
  •	 c::orM\,.-.::a"oIl l!J¢8:ta!<;II'"lS lOt an:!...arv:or
     "'09'_"",", "'SlX'Cto'~ ....~O"01
     OW; ItT O(l(lfdll<nl; __ '0 flUlY'Mool
  •	  ~       lSbie kT b.._ _~""';""'''''d
            e&V
     ll'( <7.'$$lQROsl   rnat ... "'" rw:1.JOed .., ."
     "'SSOiSS3b1ll Un't. CO'\'l'11""CIIte DIMS l:I<l<X'j_ l()
     tile ~to< aroc     4ln<XJVrll98 tile Mop'(Y1 01 OMS
     0<  s<m>ar  ly~lems  and m()f',to< 'fl'pemanta'b/1

A <;0< As5essrT'crl and       Ma'13g8fTle'l~

  • Vcnk t ..     ""'.IS
         'l' TO' It -" 1;1':'1<- •• tI'lIl
       rc ~ . q<t':tl acl " ­

        De.
   •J":1.

;::at  les       & Corstruc~ror
    •	 Ensultt-e IIrl'IBSOOi'SbOit_......, 5!ia . . . . .
      tor tac> 'Y dllS9' ar<l CO""I T1.... ~
     w..... ~IOI)' req~lS;II1If>Jt
     adequavy ll'Otect"",
E'!(onMobii

        JUt>, 2009

EXHIBIT 3

l'ublic J'S\IC~ alld Comnbullon5 Comnlllll:'.: Chartl'T                                                                            "'a~,'e  I of:!


                  •
Public Issues and Contributions Committee Charter


           .'

I  PU'PO~     01 1I>e ComminH
  ....    M~  11  .~~\~, ""'I'\,~           I,  ..s~nd C<Jrn,   !luI"'" Com"'''''      I'     '(;"",,,,,rl.,. I"'~ ~ ,~,,,,~ ~'ld           pro. (Ie;>d.  :e •    I....
                  ~O'     .,'   'M      .gk,eC&PQ!K."r.·.pnl""       P''''T<'f'''$.,"p,~ ~            ,,"'    .Qlt"C:f!"~~"
"     'or        ~         >d .........    ,~mtl<ll..e 10   ,e,,,,,.. -.d p""""" a<l        '011_ CO'I'O','loon. 0 _ ,nl. no'   ~bl """
           I"og'~
,
,,  (.........'11...   lI.embe,~n·g
                                      .,         ,                           ,
                 ,                                   ,..
                              I ' ,.,... n-                                            Ok    ~  "t
                                      .


                                          -
                                          ,""....... '
                                       ~
                                          '_' '" "'" Car:


                                                                                       •
                            • , "            ~.               '.       '«n                     •  ~
~I  cOfIlA"n"" 5""",U'. ~nd OI>e, •• ,on~
T     C ao-Q1     ~.r            '. Ill< <!<'!-q"'''Nlby "~Bcerd        t""c..          .~~.            _      I~               .......  --..e
"f"                   'o<tJy,.',.             'L"e  ""","·,,,'n~lOn                ......       6    "eo;l  p  ~~""        b', 'Me Ceo ",tt".,
                  ,   ..,.,~ c.ool " 'P'-"<- ,.' ...-'"     '" roy '''''''
..... S<-

      "
        ,"",~   0' ....' Gorpe-r.,t
                                                                                                        ,    ."
                                                   C ,..  ,r"    ,.,                            .,
   "
                                                    , .... ""'" _.'.' .....,,,,0<0-,.,,,"' ,.,                    ""'f

        .,     .... ,    f,'                                                                   ,

IV Common...       "C1'y~"'S

                 l<o'..... "               . •
                                                             "oil! 0'   )'
                                                                                             •

                                                                                                "
                                                                                                   , d'
                                                                                                            .-
                                                                ldl",et,~  "" • .01<>1,. - ."U d,""'''",'''',
                                                                t"e'e··j.oS t "'~ .. lie ~';' j' ",,1>41
                                                                         'rna
                                                                                         ..
                                                                               I< 0j'leIC • "'l 0'
        "                   t  10 (  'l{;  011:, '0' "-;/",,'s Ope'illorg   ~  I. S \.) ,,'._      O~  1',
                                                                                                ""., m,


        wr •    1," ,',.     ')',~,       l~  ""d !"'ad ""                                                                                                          I.l211
   R      ,.            r to ''- d;.   ioI ""  ~1  0It>'< fCJl;· :.,"9 Ie:!". cort'oO<Jl""'5 t~.dgI~'b P'Opcsoed       f........,'  ~u'..",,;
   r,t'    ."W$ D<Jk,o;     <l  e' 9' ......   'IoCw. ..... ~Ol     '" ~  .""'oS.o:"" .....,. ,'"  ~'>l;  oe. . of wr""",'," COr'"      5 I~.I
     r >Ie'OT .1lC<lS 10 ....  I' , OO'l'f.t -'l'Ofl~  ;;'C '0 be "'~;>;, ,,"0 't'e ft'I.1·'''~ w .g.-I' '9 1..... "'''1 ''ld I'T'.l," •       :'"   ndll'oOM
   ("   .
   "e,-'t '".. pr 0' to t..., -t 0'. 'al "'."', "9 ot he Boao I .-" I~ '" ~.o .e~ :>0;' ." E;Y.r Ie ' \e... p
   ,.,. C ',-o-ata ""~ QI ,', conv. '"led a"13'" ",Io!hl' COO" tH'C r I fo<-
   ;>01,-" a.. ,(j~· •.. •.. , ..... '''5t'''do ·~a."d..,'
                     ·             .....IO(t· ;II." iW r        lie             'oUJlor              .,
   oflC    '";><:'' t<."  b   'l

                                                                  • 'T~  tV Comm'tl."      Ev~I,,"llon
                                                                 .,


VI C _ l~ee llepol1'<
  C ,II'
     ~.
           -'I"         "f'  ~  "_,,     tt><' '
                                  ,         .•
                                      ~.,.~~," ",.~
                                               (/ ....  ee
VII Rno<J'OU .lld A,,'ho,ny oT II><! Comm,n...
                                •         •                    .'
                                                                                    , 11 II
EXHIBIT 4

Highlights
Safety, Health,
and the Workplace
P"ofllylssues
                             •
                                I
                                ,-,•._--
Prolecting our worklOfce                 ImprOV'19 WO(r<ptace hea.lh               DcvcJOP"1g a skilled Wor'-<fOfce
'0  plemer' DOl " .... '" poo,"""..... """ a"<l     A.<k:re.....alth n", 'h~"      mol.",. """,..,.  r"" .. 0 Me". ",or... ""-reot :I.",
'" ',"'v '" "'" nploye.. aNj c<;c'-a<'or'        Ii VIAIOS P'O'>ec' O'l, ""d ""'~, 01          ec<CU__ O'rplo)      g,cw'h.""''' t..e
                             .rrery "II "00 '" U.Je'                 o' ".......,...., ••"" ~+>c.,., no''''''
   • G<."'"     ,><t..Wy,","""g ..fp,,,..     • c.....-....ed 10 >ad ""',,"'y '" '~~         • ''''p.....,.c, '-"0,0
                                                                >:I"""• •       ''''''''''0
   • P><c,-.."    ,,.,,.,,"",.-,""',.,,',.,,,,,,  ,molo-/OO"'" "","'ac1e<    _"o.c~",,,.,,,      ~'" Ufely '" ··c< an" ,'.... '~ ..' p
     • '  ""'.'y'''I><""",,, t1"' , _ .       """"'''' ro'"" a' b,,,' ."'r _             "'0"'......
        -t" '"~,~e't ..... '",,.        • 00.....1*:' "0." 1""""'..... "'<ly
                             a">d p·oce
                                                 net"".
                                     It; """,c,,,, pe--f","'anco
                                                         • ~." "'-ad"(l "'''''''''' "'+"'y     _ric,
   • Rolre • 0." e, '''\I 0<>0'0'1100' ~,Ir
   M~t s,"       "01"   t...,...~_      • Po-oy   od ptt>OOSO'' ' •., ...11.-.0........ ·'
                                                         • ~ """"""'"'" O"J~ '."""","",'
                                                           'll""'" to
                                                         lOO\; ..
                                                                 "".e"'a ~ '''''''''T'
   •  1<Wll~,'  ,... _ ,  o_a.t.. to<  "~"     a"" ""'" ,"'"...,""                   • P.·""""'".", c,... ndi.:"'y ~"o'" to
   ,,-p'••,    y _ _ ",","""""       J'    • u""""", '''' Q'MS 'ram<""""              ~.'1Yl<l    0'"",<'0·' '....,,,,,,,,, ' J _
   "'''''' ,.....,r' """"'"....    _ . h P'     • G'.,""" 4J ~ ~   '<><.tY> ,~'  '''''ol.r,n ...  .""fa·""  0'
   a"d "·..c>/" "                   a"" .;.o"oore<l  '~91  <jIcbO  ,-1.'->1" P  """   • :;O'~"c.  '0 all""" """.' "" and '.,. .
                             co cpa'    ,""-'1$                 • P'" ..,  "".,,0''''' !rem '"" o'oado<'
                                                         """"'~lot l>QO  of """"
-"A1'' ' ' ' ' -,&.._ ......
:;oooE

10 ' . I. . .

-~ '"
        E.


               ,---
Saiety and nea.th manag9fTlCflt
                       -sf
                         tw~·


             "'''~-.r'9,:>l"..,-'''"''9........
                                 1lESOOJf>C- __
                                ..... . - .... _
                                            _ _...
                                                      ..... r.,""'v_ __."'._.,

                                                      .
                                                      ..
                                                      ....
                                                      _

                                                      T~
                                                         _~                                                          ~


                                                            p
                                                              .., -<JaI<""_. _
                                                                  "'..         -"'~
                                                            . , . _ ' " ,otd<O... "' .... ~ , . , . . .
                                                               _ _ ~ ""'*do _ _ " " " Hi,rt

                                                                           ........    ~ _
                                                                                      ..  ~,.~                                                                                         ....  _- _

                                                                                                t>o                                                                     _.,."''''II       __                 ....
~
  ,....".,._..
  ....'· . . ."dP
       ,,",,,,,.,,.,., ."
                 "'od'o~
                     It........ y ... ~_

                     ,~at
                                . ,""'".".
                                  .. nl,
                                        '''',,",NIl
                                        .,*0,0.
                          """' "",It.... c ,...,.,,~"' ...'  ",t... ~_
                                                      l>WI_...-.,"
                                                       ' 9 _ .... "'J
                                                                         ~
                                                      W<I'''''9 "'P'''''''''"'''' ,,, P'''''_
                                                                             -""."" -..",,,,,,           >1'<1
                                                                                    ~c<...." 1>'" ,,<-<JO\j ...,.., ,",
                          "'X,""""'"" ;~ "," ""1,· '" .,,"                                       tn,,,,......
wO<>. T~
~><l
             "''''.. '"''''fl.......
    ",o--tJ<:. ><O'""y 1>'       " " ,,~ ~"',',
'""""'""" .. ~""" 1""",C'JSff_ " , _ " , , . ' . f~"' ..
                                 ".r--t01 ....     ,,~_:~ ...
                                                      1100 ,:.c'"."", 'op.,n"1<'n"",,
                                                      :-o!',,,...--., C",.....,..,•• ""I
                                                      01 nor• . . - 20 _
                                                                               ~,

                                                                         , "",.' 2OI>IJ
                                                                                 1<_,,," p    _.loops.." . . .
                                                                                       p.,' I,"",.''''' .. t ....""  ....."'-. "V, ............'. C'W, ~<...,...             v ,pel,,.,, n_ ...
                                                      "'.'-'     ~  _,~_       •. ""'-'"."':          0<10-..         "<I
_
 .. """'. cc_ _ I .. :/'009 Yo ....... - - . . ....."" •• ~ ~• .."...
..- ,""'*"  to - . . " P'< , _ .-.,. _ _ ~ , {)d,I3
               _ _ cr             nQ>'_',,--,,-_ ob
                                                      """  --'.~, -
                                                      . - "'""""'...09-'
                                                                           .      Iho
                                                                                    ·
                                                                                       co._...-..,
                                                                                       __      ~_iW~
                                                                                                     ..
       ~_
                , ........                                    ....,       _        (.~,_            ..... ,    0:<:1_",,.,......".". ....'f
                 ~.od

                   :IOO'l '"                 _
                                        ~
                                                      ......,_-.....,
                                                      _ _ ;xra

                                                       _ _..
                                                                  ,

                                                                  .,.._..-.a~on'_"'
                                                                             -    ..,       C04 odi. . . 1 " _ , ,
                                                                                    .-..-...-~_
                                                                                                    _
.........,.,.""" .......""_                    _""",,""'fOIl"       5, • •     ..-......k'II ........" " " ' . . . - - . ......, , , - . ...."'.. oJ;              ''''
    d t... ~"'"
....."'}t 01 II l"'f< ,~.
             ''000
             r' _
               'J         P"''*'' •
                                  ",_"""""",_",,, ..
                                   'e<".....'
                                     n,,,~.
                                                      • _""Oy """"""'s. In "'-"JlI, """""'"'" . , " " ' _ - . . ~ .."J
                                                      ""   "........ """..... '1 pj...,....,g: .. 2009. """",...... 1100".. ~ .... _
,.......,,'Ja'''''' ",,1 ""••,..... "'''9'*-J tn" ""''''"''''''' aw.,_, uI                 j"rIO<lo' OW< 30 _i<SI'Kl9... 00.><>d or........" 0<><' ' ......'.... "' '"''
pol".,'. n""        ......     ·,- .....  <lo<}<'.l<Jw"""'",".'/ ."'"      ,""0      HINt   n'....,"; ......... Coo<"".''''' .,,_. f ..",,""""'" "';, •• ~,
    >I  """'*'" .. or. "'         _      "', r"'!>u''''>lo"" .."" ,              .....- con ... ty """" .... , if >pool! '" """" ~
  __. .... ''                                 ' ....01".'
                                               .....
                 ~'          """~"'''''''l'''''''.
  1 -.. ..-                         'oI,'     _d _ _ "<1

                     _..............       ........ -.--
                                  .-.,. -..
                                ~_"f~
w.
 _Kb', .. ,...1_
           ,

   S "1M,- ..... _ ...
                      _ " " ' f ..
                            _lO_
                         _."l"'~~-_              .--...s.
.... toO"'." f'l.j "",.. """'nil            ~,~   .... _ ..."., --""__..
p' '9"""     """'ol>.... ~ jn <>oJ' " ' _ ~ 1'&'''''"......
'N" ... ~ "', ,,, ..,... ,""'_ •• _ _                    i'l_      r.I~  ....
  1OC9 w~_, ~""'lI' .,.,...tq........ ,,..,                       t    .r..,
nQ' ...,.....
......... . . . - ~
   ~
     _
   ~ ... ,
        ...  ~


     _ ~ _ - . t o ~
           .--
                 ...""."""~

                 ......
                   ~        ~P ......... ""'. ''''
                        . _,..
                       _..-0. . . . ' "pr-<J
                     ~.~..,!>w
                     ."""".... ,.,.
                              10-'"

                                  __.. "'.. _ .
                                     e<r'at;'t . . . _
                                     ac"..--
                                          ,t>oooo .. ,,",
                                          "-'n'
                                     'iI:lOJ'"JtO ~ .."
                                               __
                                                 ,. ..
    ~ .: _ _ ~ a _ y ,                       ..,....""'.,_

_ . , . . . _<II2Olli,._
......... _ _"I' ~ a .... to._
                              -S-.T
                                      _
                                       O"··
                                           ' ... ''''''''
                                               ~
- ... __
.,.---- _    -..c",

                                                            ._... _-
 .... ...----
     f'"         'of ~.rr
                   -..
                   ."                                   aC.
                                                      -""
                                                            _ _ . _.. _
                                                                     ....
-                                                                    .-  •
                                                            ~
  •

    IlJl                 Il     IJ
                                               -
                                               •           IL I                I•             I     I
                                                                                               -  I»
              .. "'- •
                 I
     •      0                  •                 •           •
                                                           .-
                                                            • ,
                                                                •      •             •     0'
                                                                                              •
                              Wo!• .-~         "    .. ~""""XIo' S-            E         .....
                              ........    ~- ".'" ~ "'--..,""'-                              opOr
                              _'.'"     _ ~_.l",~-'" .".,<'1* ...,...,....                        ...
                              ="'''''''''>o''''p·o.       ~.,.'>O'    ..... ....., "'''1'00.0<1 'u"""
                              11'.,"",.,....

                                                     ---
                                     0 '15 ,••""",,,,,
                                       h.",       i••" or'lJO">O .c' " ~""'y
                              at.       'P""'J._"..,""'~-~~;~.,.,.bIl'."",'·
                                 oy ..... , .... ".
                              .-..., <,•      __
                              ..,.-""'...
                              ........".-.-wa.-
                                        ..,~.


                                                  ...
                                       -- .' "'" .. be,.,. .,.,..'~    "
                                                               ~.""~"'''0'1''
                              .., ""0 ........--           .........
                                                               ....., ..     ,,,,,,,'J
                              --'[
                              "'0<:''''''''1 Quo- ,~"':e .. "~ . ~..,,' b__ 'cc._
                              01' "dco<i"l)' . . . ."" i""OJ. "".      ,r,,,,",,,,,' ,. ... ~,oc'" '" '" OW"
                              leo_    o-ame<l"        o;l<'   "."," """"_,,"""" ...        rro...."
                              " ' _ oep>-,...... t<; ""->00 "'-            J_.- ~eso<,j       _1lII.-~
                              ....."
                              ""'"
                                      ..--.:r
                                     'U<
                                                  ......,.
                                                     oe
                                                        'lI"'''''''''.-... _
                                                         _
                                                               -IJ'>OI'"''''          •
                              ..        """'"               nng..    ~
                                                 .."<'
                                               ---.;;-...
                                                 "
                                of  "'0"'           ""          -.:l .... ~,.  -r.oc'" ,.:.:::...
                              {t~~ .."'           .." .... 00,"     1  or~"'"
                              '".lIt!, .. poe"      0<          or p<o,,,'"  1'<"     ""'0' 1.:.0
                                                                      I"


                                   .. """""""
                              ....POC'. .. r,.
                              ,..,-
                                                    /Y    " '" I'<"'l,...,...........
                                                           ~.
                                                                        .'
                                                                   .,...... "*"
                              I
                              ...,. .... ,._ _
                              IT*_
                                ,,_.


                                   ~    .....
                                             0
                                               cJ\O~..


                                               ,~'  ....__
                                                      ",'
                                                             ......= _..
                                                               c...
                                                                           ..
                              ..... ... ...,."......     "0- ••_     '-_''1 ~      ~        '"Qf.K*'"
                                   no""" p.-""" "".. ' ....,. _ " "".
                              ." _ , ", ,..,-. "9'                                  ~

                              _'IO'l"-_ """ '-"" 'onU'!n"""l"'" ""<I< t ••",·", ::IOlI""G
,...t"""'_'..,,_ .. ""'_IAOO>"'........_"""_ ........... _
      "'''''0«0'' '"
,,,..,.,,_~..,   "...~ ..... N Go _ ' ...._ "",....
                 ...          1lM_"
                      I/O> ......'
                                               .. _ _
                                     ........, ore_to "''' 00<0"00",:009", "'"                     ___
  "We bellS'18 ExxonMob I to be among
                                               -
                                               ".
   rne industry leaders in lt1e extent 10
   whch health a'"'d safety f1'13'1agefT'ent
   cons:aera:.ors have oeen nteg-atoo
   nro ts business processes for ongo ng
                                                             -
                                                             .,

   operations and for the planning and               ,
   development of new projects,"
  L- ~ ......._  G.ooiot¥ -....00 ""
                        "
                                     -,
                                     ~                                               ,
                                                 ,      ,
                                                         .~
                                                           ,
                                                              -
I                                                      .
                                   PrOOtlCl stev.'arosnlp and Ofoduci sately
                                                     ,

                                                   •


                                                             -

                                   ,,  ~
   .,           '""
               T'  ,~"
                     .... ..-<l   ­
                            '0 ocl  ,.,
EXHIBIT 5

· ,._-_.--._._"""""......._.....
Safety, Security, Health & Environment
h ..
•...,' ......
                 ._aot
             ~.-..oy.-.-.,,-
                         In our CO'mIitmetll to
                              ....,.,.. .      ~.
                                         .. ~
                                                  .
                                                  ~"n
                                                          LH' '"'CCq\.--od
                                                       '~~Cko~
                                                           .....         '.15.
                                                                     .., ...,SIkt",
                                                                            "lll

(SSH&E1I*"""._W.~"'                    __           ""   ...-.: ~  I::< ,..". ¥d          """'.....-.;J!o "'"

    __ _-..-.,
thal""""""" .. ell'oal       ~l                      '»$-"'  ':+-lSA5 I~X ,1', "lInl~. -. _'. ,1.",,­
                                         ()'gOO1atlW for ~l~'      " s;.ed.:.aw-, 'Go!
                                         ~N ,,~'                           ,1~'lJl"
.                                                               ..,    I          ..-:
2DDe HIG.. LICHTS
                  ...                      ~T_             ..  _·r_-...,.
'P,   t
         ·......-111~          _~
                                           • £>-   '.'<:0                  • no
    ""'_._:!O~
                                                    a· .1(         l(:.          , ill
                                         tar mar'0QIlIT.. l IS «lr.g)GOO "'SlIt, So ce <Q)')
• leoo 0110lio t',.... th        ' b   "OM
 _"'·_.Ied "
·l.o_ _ "'_<ed_
                                         "" _ 'EI<lla!d w I'\O"~ '~1"- 1I'>;:lJ'<~ {}y lO:1
                                         aeaged.-          '~t8'Cl!t"Ill   _     WI(l.,-_1 0t!tY
                                         _     llt"\:o ••n:e for :lQ 1 booed ~ • a'ld        ... , .
                                         ~         rcorr·aIeS 2!Xl9 ~ .. f t SAle oed
G..-.e .... "" •                                 r  ~11''''''      "... ""'.,. ""'.... . _ .-,.,
E• ..-,'A:::rJ.           •~       '"J lxJi. ISS - .. -.­
                                         w:a nolt>esal<!led .... • 'I<! hiM ~"'ofl(,.•~
lh;r.p l'\lCS1' !Jelr.~JT"            ir":l<....r dcu.,n~       ,,~><;!1 Nocx!dr ('>C/:; Hun
            '" ""til CU CCl<"O!O'l!I,  r:..s =1:tnefS, .-d
          ..... C ..      aooe·  -:ro...c:"\l~         &>1;1' '.1(.t,I    "*..   :t"9 ~liir'J'Ig """"" \r":'-'      ..
    "IWnlr'"   ~
         ~d"" .~r
             e        _        ". CIIIlr'O
                               -:"".-
                                         )_,tff>Jpeo~

                                         _      lIofLrg""
                                                             __
                                                                ~
                                                                           a'ld~

                                                                        r-e ""","OCU
1_,;,:;nIT'~_";l~,,~1aleI                    I'C'l.     ~~         1"1W1l ~      ~ i!. t-i">tO<1,       flu
    'I'I:II'YTe t.   ¥'J Il'01JcI >a!l.'ly pd '"' tllaI ".,. '-"\  ~      T",   ,·.... CCt'Il'Ull      ~lr""'"        (l5fl(;.,,-"IJI,lCl
tJ'      ltYC<qu", -".-.eo~t~..-r~ .-00                  ,,~ h:<r "loISAC..:'1. ~          ,t>er  oeQj',l',

""~l"1<V", '.t""9""*"                     ""'.G.       Vo!' t"*"'- It.. ~         c....s\. ~ 'tIMs Cf\       ~
.:..  OP'<Z>';l:nor~n~                  ~-          ,;c'''-'-       ..-.:l ...  -_.-.:uII'   _            Jet-..w
    lIIiftr'I"8nl~"lIBdeI:I           __--m\J'I .....        II'plC"      MP'3'Or      """"" _ _ . . . . , OII'Q E!,
~v.           deso1:«l"lneor.~,~ ·(JW                 ~         vr.Jft-ry ....   p,-;;~.:;t1 ;r;ms",   ~          ~

,m: fUlu\; oI'I"fI""""'*"'. 'Ill,! 1f~"'< 1$ P'f>:lO<;;otr            ~-rtlIr<:e~, W!;ll-~ ~,Jy                     "", ~
 cmod Tho -'1 '"         X<T',j}1I!ed ~ 2'..(19, '11••   0.,'••••••  S8Wy "'" lliT, b l"Ip1l-.... ~ r>l<.1tI (j c...-        _. ~'ta
'_eopec'....,...,          ",,,~~e ~           IlItUSS
                                         \'ie Il!O   ~ . , Idoe
       ""'"'...."•• ~""'\l".a nlll>o
       e'Io-:' c-.ss ,\ t'>a.- __ 'C.
                                  '.       .~--,
                                         "IP"" 1'1 011: 'Ie< •
                                                        ...
•~ De"" ...... ..m,.I\&l- ...-.:l1f"'0i""1aI                   llC("'W      onl Y'      9'"
       l&"'" ." ~taUe iIOJ,                                           *E.    "    ro.  ,II .~eu           ..._.
                                           OU.5 _ _ . . c             .'
                                           _       . . 200,IJOIJ_ .......

"""'-'t~~d1r~"'~' 0..0                '"f~'''               "
rrv iIIf'J ~1iaIy 1ft a:r            tk' ~ II>e ~              ,.
       I'll:idI!rl: _     -e>~-" r~        rc: ~
              ...... l·_~':>..aO"'-.
't:st<!;    ~"_i
        , oednt " - . . !dIS (II'lCI cw:......-.g r"<!..et
        C-'""  ~"" "'"
              prw::l Of . - - 8Cl\e""",,,,-'IS a·oj                                                    I
,""'*"
~,,~..-~..o;
       CO!"'<"1'e(l1o' ~'-'''-9 and ~ tt,,"le ~"T


ito< ' - ~ :CIeC~,!JOlC"<",,?'il!lr::..at ~
                                             ..                                       I
 JlOIv t--" "tleIl\i /r"C'1iI ........... ,,\h> e>',"" l:: .....:tl
    ....... ~ ~<l!¥a/lCnf;11M t«l'
t T,~ l'IIc cu ct'QOr1Q I:\Iso"Ia     p'~,.I'''' a"ll
                                                               ..   •
                                                                                    I
                                          .. ,..  ~_,_.'_"_                ,         _      r
                                           Billanclng Energy Prodlll::tlon
                                           wIth Willer ScarCIty

                                                    >

                                           ........,..      '" ,~.eo
                                           ~"'ellledr,1         &m"bj               :r. ~iOi
                                           8iI;r ... ~ 1'OIll.l ~illiI ... '4"Jtol ~
                                           ,,"VC.....       dcrt        1rioet ~ ;1ft
                                           I   IU'W    ~ ...   :n"~oY<:IE><QO!.I:bI
                                           ca'1   '~'ll     :;reas.rY1r":.<II9'£~rrff'!
                                           ~....,..                          iIIIpId

                                           ",".0"} iKIn 1M "'" 'he                    BiIiIr lias
                                           rurre r1 dJIIiIII)IOS. 'PW> 9"$           ~~ -...       _,
                                           O'r>i.rllq'ifllr ...., ~ ilfl(l "8QIl"'9S .... ~ J
                                           ~ ""F~ .........    ..,;e 100 .,;Qr I    !I'-.
                                               ..., Ibol .. _ , . . . , ...... _ _ S"aa.
                                           '"       ' WI'CI"~_                 .I=~
                                           \llal the OIIrd ~ <'4J!',~ "         <i<Xt"'*"ll
                                           'kt.<'<' 'Xrl3eI'i<3t    :;  ~ '<"(I ~ b'          ~_*'~.
                                                                          ..- ...
                                           Ir   .oe .... ~.,       )<J}lIO     ~      ,..
       .. ­
                                             .... cu- Ill!'l'''- "<:lDI,;JCr                .,
                                           _~'JI\iW ilY\(NiOliC<lS l?"""'1IrQ          "'a   IAIt ~
"'~Ai"
.-.:I'"     st.r<lir<J5'
                  ~
                 ""  ~
                       b.¥ess <-:r;tI.
                          CO :lV :lO£ .... _
                                           ""'J~_().9I1, Fu~~'
                                           _    P"lCl>':Dl 1'1 JiiS ell'
                                                        ~                                             ;;;;;;; n lIitJIl' I J:e5!lIII. ""
                                                                  CAI_ we_ N"  ll::MnA'"
     ..... loS cI ~"')'\..   an:l f..-~"" I """ ~               ~     CIJ' ..se 'J proo:!oolIO" ~'Jf n QlII :pe<~T.rns.
t:l r,s.,   V'IlIQ'l'ne<'T                             "" o;.o:p;cl t>    ..n..:e
                                                        cu _ _ IoSi9l' Or llI:U.I
lJ ..... Cf 111" ~¥'CP'<AV.,            ~     pme--         -: I:l 'm lleIQ'J'f _       . . reo'  .....  ~   ..
   "   t:;.~<r<I1: ,.....,-...       O!'I ,..<1 .... ;. . .
                                 ;.~W.        PI_ 'CIt 8IlIn ~
Ih.J1 ~ "9<$ '~~ - :M ~ \\'!l OO_thlI
                                           'be 1Ia,o:o """ ~ 1 ~J tt'lI (JOO.Tll 0' "Mr
_   wd')' I::l <I'I;o.tr~ oTliIl\1oI']3 these ''S!<l ,~ It'ow\11 ~
                                           ~       .... ""e DI ,n..ct .... 'i Jillll    r:u  .::.1!_


....
:lelr>e'l;-'~:1>.            ar<l ~lr:es.'<:JillldIid..,
         u.;ed...r.qret       ,..r:s -.,Oldl;)             "'0'111" ~ 1oIIJ.'7'tltr';1:l reo-'''''
                                           .... ..- .... _ . . , 1:)"'''''.IS r..-..: of
                                           "'"   ;,l'l';d \tQ.,   tIl ......./     )"qoc;I
a.so..... ccnn..<t; oIln"~ if>:j en         ;pY;v ~
Oft '.'6;) . . . . . . -to; "'3! ~ ...  "n_     ~   Ne ~    1001
.....v- -       ~        r. ,., f"II,.P. S' e!"l!l::M
      .,..10 n: 38'"     ~""," ~ <.         H,..... <"f....e'lla
>'I\JS OIS CCO,jr.-:j ac-ol        ~'JO;l1~'Ol;OI b,.IO.!SIIIIS
 ''tl.-.;   ~               0.   :lP"Cl P"O' ~
_ _ fJ...        =."..... _
C<>ll;O'.IcOI'" ~'1iI:1          'flW "9 ..... CO" ....
 'flOCt    01 !Cday'~  'lr'Il'?' 'Ie (W ~ A1 an f"IPC(l~ SlfIP
Y .,.." d "":0" ~_St:l<_ 'to f t •          $  otJor.Jloll;) CQ!'8Io
..........      -........- ... X'~            "".l'O'!Ii
           lO.Al P'IC':*     "Q'"O! _    ~ "'"

f'l8r.l<l$"~~..,"",..,,            ... ~~. o.r         'S

f(l  ~ ~""""'~ '"'l'loA
        ...,    """,",.1      ay'.'p' '           ..
gudedtrw-:v~~ ~ r'                       ." atV>
 ..... c:..r e       la!J()'lI  7!;oo"';l" ~ <>OOIlr ..
....,~'tJj l:'O'aeC'7'
..                .
                . _. h_.. . . .'_. . .
l'>Yt:\.T -
     r<a ,"- lO& Ill! \P!IlI1;I ~ (,"'b • u;
.-.:l ~ • ...- U ... '901< _ . '         e'"
                   o'I"f8C" >::
                                      ~.......-a~ W' ~
                                      :lI::C:  ...e_.......::!.~t'
                                                                  'fIIO'' ' ',.*h,
                                                                r •.-
                                                                        SWn
mro "'rtqoN - . ; I " ' - ;;liI5. ..""""" 'tYOJ;f              ~ O'¢ e '....... 'Iro ~ ....-.er\Jl1l'l<:>e<>:::
F' ·~u 8.lstll'!5t P'.;nrg ,.,.-.;t> ~                   CU ~ ao:;i: ~ _lI't' 1lI~ ."." ",.,
                                      f\
f",'f:r-lfrtal "'lYtMl'TIel"t~.<"b'l 0IP'le' ~ piiri            55 hll:T n Ili"llf...,~t..,.. ana ~::iaIiZ"'.or1 pr,"!OC\S k'
                                      tflO..Ct! n:u........ 3 9"!i '.am.l-
1'VO..;f sr..t"9~rr~(lO,J"l>.s¢1 os
    <"".ao:.l!' ..,..~ ~_u"""UI                     ....... also.-g i'\           CO\JC'.......
                                                           ~ 1 ::ro¥des

"""V 'a . . Fu' ~          $<"Q!   <X-' "" ' - 'fd.( 10     ...... art~l,jI_..;~ .... IB$S\A!I
t.·u,   .-.;* ~ , . , ......     ~    tlI ........             ;n;l  ~        _    g,,~gas "'i~IS:'leO

   pr"",,'":.'IX":l,"'"oo le'O SIlib!rOm                             (;(lI'>,lI."'I<.J"aJ llC_ get'*'":",,   €,,,,,""MOOO
  """"" ""'"'ld i<1d ,~ """""'"l _                                 his n ~ Il ot:<:JJt 491»""'_ tt, c!
~ [.>",-'.'0>                                            ~<D'>'       eo.ar .. fl...art; - ....
                                                   JJ ooc:a<:nI; _ ..... oe fI"esrj o~~._~"
-.-e-c-.._
.... ~,,~ ~ ,~~".'" ",.
    ,be~         ..·ltWu..">;I~~
                         •                         •
                                                  -=-
                                                     I'"e :3PK t, t; ~ <rUJl/l
                                                         ~ 1;1 f.MlIllhe o-.'ll<lS rI "101'''':-'­
                                                  2 .-..:r-. U S I'Orl'o!S.
nsIo.s C'J d1cnate ctla'Vfl w" ~!f'IC ~
ccro;em$  38 pecoe (J.~..'.. 'hf'oin' rrj Nt 0;                          s.ra lhe iIlu"dl ol oJ GlooaI E.....-gy
I"<;M Ie pr:Ndt ~ """<1 WO- Jtw, ~ n                                        9Js::e"r 200C "'" ' ­
                                                  1M iEllJ'!' <l< l
'1llO!OS .._ '~9"" fo:lll!ill! ~iGtG                                  :JnIIe<:l ~..n .. t; ~..-ev,-
.'    )$
                                          eo- .-q bj       ,~  tl <0 r:w::wr Ill.  ~  ........ ;rc
                                      et'l!rY.;~pI;rU.. "na.e~, ~'.,Ied ~
We ll<e r... ~ r! cIm3le ~ 9fnllJSI'I !I'lC f
                                      5C ~t   r:J tto9se kfu>t (U <:WiI\Qrl$ """ $'6
  ............. .->::t'7'. OJ ~~, U· act>e-", ~-:lI"         If
                                      \OOr~'"9 to oeGl.OIl !i8rng Of \l¥ In 2'Xlll, we ~
Gi'lG~"~              on ~<VOW-          ~  '/0
                                      l/osl'P'" 1y.lc",;o,t0Qrl lIar'lg bI' KJ<>..l 2:! per iIf"
f!' ..,..,;;  .J'\l  reo>.crqlin'9 hVOl            !Oo~
 ....... ~ .. 'E>9C>' F"':0'9~rlt>f                     o.llU ..... ~ ~ .."9.'. S1'Ol 2lXrt '--..ted
......... _      .."     ">;It:I"II$'t"Iw:1,........,.~     , , ~ fl ~ ......... ~ r:J                    """" I'liIf"
~          iCt'W;/..... ~'''':lu..1>:'<'        n-e     8 ",*", I7!<l8& . 2CWA lI1e ~ •....-'1 r:J          ~
   - _ w'    ,~~ PlI'"'omled OO!I, ~ b\                , 'rr>1Iior1   =
                                              !'C<~ U,S '00(1:;
' " erN" (.'Ipfr,I!>.V1S ,"'-I .... Ir<ll'\  :r. W  USk:<'1e'      ~            _      , g'" 10 IIoduoo Erri'"    •
..,..... __ t"'89' ..... ;10> W        i~    1m 3d. D      '1"'-:1     "'.... r.a:ros<;fr        ~ ora, ~...
~"""'~,                9fI"'!';M~ 7( .....          I)I;l t"'Ioc:ue 10     _. .,     ~>   t>r I\IUIr"l
_"9S<r<l~(i>          "   _'lift' ~u..Y"#,' ...         IV •  ...,.....;reI nrn.ra:"        .VOeCI'O!'S Ihal .... be ~
~..-.alo:al' ••,,- ~.      '"'"PtM'llflOln:)   3f'(I ~       " 'll<1t::II"og M ....", ~ ~ ,s tile $l!gIe
                                       io.'f"ero tnat OS a:rrrr>:;o" \0 III eI',",t. 10 .. t.... W ..-.erg.,.
                                      <nl1'WU"1'"~ goaos f,,,··f..'Xol is a -..YId _ . ,

                                       dtlCr' ..... "",",'''' ~ "~                      1l:'leO
                                      Iro Ile ' , . , eat<l ......,.... ~ 1.:0 lOOIe t'lII1

                                      """
                                      \'ill hiM. "" ac\'''' D<:I"!!'OIoO '" ,~_'" '" " ..... oe ';r,ge <11
                                      U'-'" ~ <.o..'lOXj(d!x:t1 tl!l:A P, • .:J "C"JQt
                                      ""lCl9""fInXlF'           ~      ~iIrld.

                                      \1'; ~ a          IX' Ills P'OIJ1J" ...... Iaoo:¥r;; 1OJ8' 0 It '
                                           lbSy~         ~         ~     ~....:
                                      do".oe~ ,it <)'~ bO'Llll:. hlm ~,." '<Ir.' ~
                                      W. be'OJ'o'b "0;;\ od,*" p'oOO:e:t lit 810&" ~ "~ W".-tJdI
                                      r,t:o; .... ~ ..a              ~         ._d',I·.",. ...
                                      It'''      '.I  ~      >.H _ _

                                      " on          a\--:;I'I(In;j~          ~         ~
                                      f'll!09l  p,~!GCG'   .... lI't:lm~'".jlICIn&'~
                                      t.....,,,,,- ~.~ \0 "". t·, poICI ti3ly lJI'lo!! <:IWIglr"J
                                      too;." till< JP";;" :e to ~ II< GHG $1
EXHIBIT 6

                                                                                                          Page I 01 S
   ."        -'~"   ,~,',     '1-' .,.-_ ....,
Statement to the National Commission on the BP Deepwater Oil Spilt and
Offshore Drilting
     ,    .     EO ( •• ",,1.1ol> 1
                         BP  iJ<'~"N;"


,,                    •                                •    , •

                ...         "            .,
                                      ,   '"                               ..
                                                                          0' "
                                                                                                      '"

                                    ~'."'~'      ,'     •         ,   ,..    .-                   "                                          ".,.., '!cptOf'''      n I"
                                                                   ,  ,     lC  ~  1><,'  <  0"      J., «>0  ,    " 1
                                                                            ,•
 '"             n-' ~
                                                        - .-      •
                                          ~
                ....... .~


                            ',,- 'I,   "  ,
                                      ~                                       "     .... an"
                                                  •
                                                  ,~oc        ,', '
                                                                ~


                                                                ~
                                                                     "
               ,,.,,..     """     a '''''''PI                                               ~    ,<><1_,       "      ••,m! ,n
               If'''.pa "lluftl          <-'


                      .                        --
                                      I ".
                >eo'    "'_,      ~05


                       '
                                      ..
~"'        .
         • •
           ,

           "
                .... 'q,
                                                       "",n, ,e<lIlHI       ~I  ,     e1.n,l(      -
                                                                                     <",,    t                                                                                              •
                                                                                                  'JI "~PC"l\'"    I,
                    '<'tee<
                       '"
                       ,,"
                               W"bI'e ••

                                  e
                                    .     t "OJ


                                         '""d..
                                                ", ~
                                              ,..,r,
                                                       do .. ,~~,

                                                       ~~~.                                            Lu 'h""l ""',
                                                                                                               •
       •
                  _'
                      ,~
                         b·'" ,. ~.,""                                 • •           ."­                       •
                                                                                                    •

hllp: w ....       e, ,onAJOb,l.com ~orpor~(c nt·".                 'pei.'Che>.    2{l1 0 II 09 nn       3~fl.\                                    I 13 11
Slalcmcm 10 the 'alI()lUI                COl1lml~IOR on       lhe Ilr Ikcp... alCT 0,[ SpIll and       Off~ho<C" I)nlhnl/.
                                                                                         •
                                                                            I,.t
                                                                       ,~
                                                                                               "
                                                                         "
                                                                       ,                          ,
                                                               ~  ','                          , If'    ts "    ,
                                                               ;, 'T> 'III!        I, "iI
                        ," '.I "
                                                             ,""'"
 "                                                                   ~,r   t r
         ,I"    ~  •     '"
                           "
                         llbKlllo 'J    'fV","',       ,'"1"0,;<  dl,'    ,,


      "
                                                                                 "
t, ,'(                                                                   "'fe', ~OG " " f'1,'"         <1
 ',. ",
                           .,-                       -',.,
                                                                       !II     ''''' k ~,~ ~il'.


                                                                                     t, P' I
                                                                                                      "


                                ,                s~ "' ""' "'" ef"p ","     ',~I e ' "        n,,,",,  fE    "   e'   <"~v>'     ".. ,
                                                  ".r¥ 9" 01 ,.>fr      ~ lP ,          '"    ,1'.><      aI


              '  ... .,
                   ~:                             ,
                                                        .. -/"d  ~
                                                               " •on       -     •   ,
                                                                                        ,,,,,,"

                                                       - .'
           ','    'vl'f/~"     "n<,              II"t '~"'Y dow"'o   "'''y il,
                                                               '"
                                                                            ~,
                 -,
                                                                                 , OU'

                     "'s.                                ,        ,
                                        ,""     al;".""'! '
                                                            ~.' ""                 ~
                                     ~'
       >.ef>  '"
            ~
                 ''''      <                  "                                           "
      ~
                             ,
',k,. I
              ,"                 ,.tt    'e"i'                        In", ','''''9              'T enl      •      ,0
 e
   ,
                                   "

                                                                 ,   •
                 ,              •
~".M' h,p
 ,'    .      ,,
              ,          ,                            "
                                                               ,  .
                                                                                                    1 1.1 I!
                                                                   ..
... n·ot"~9 A SWSIa ..... bIe C" 1~'.. ol S.t..lJ
        ..
      ~".,            "
                                          ~
                                            ",                 . $. I.         m         ",     "
                                                                                            ,     ,    • ,,1                                      ,            ,      •                                        ,
                                      ,,
                                        ,~,
                                            hit          ' E.-               "-"'rI....  ~e     me" tn n ",
                                                                                                ""

                                                                     ,
          .. . ' 1
              ,
                r
                             -       ........1
                                                          "
                                            ,     .,~,      ,,"~,~.,         ,               "
        "
                  ..            t, , ",                '" ,..   \           •                           11 '''''
                                                                                                    "
          "  .,' \      I...    ,""

                        ,

                "'" ·r,,., ~ 'T        " ,,, "               , • t"<l               ",     ,,'W L     r ,e    --! :'  '

                             •
I<  •  C '''Vf'
                  E' •      ','
                    ,,
                ,
      •                                         ,,.
                  ,


                                                            "       "      \I'
Inp. '''''' cnO:lmobd.oom corpor:lIC r.C''''~ 'f1"-'l"Chc, 2ulOllW rnl ~\                                                                 I D II
                "agt" ur.5
, ,.  " 'I i>Ce  r.  'J ."
                  I lJ 11

                    Page- 5 of 5


  ..
           ,    .'
         •
           •      •

             "  ,
     .,
"       •
                     I 13 11


				
DOCUMENT INFO