Bespreking voo Gallerijke

Document Sample
Bespreking voo Gallerijke Powered By Docstoc
					Artwork Systems, de juiste
keuze om te beleggen in de
 Vlaamse „graphic Valley‟?

Een kritische evaluatie voor ‘t Galerijke 5 december 2006
Is Vlaanderen een „Graphic Valley‟???
  Ja,
                        Software Solutions
                        Color Management
         pre press application     Design & Prepress
          workflow solution      Project Management
        client communication tool    Workflow Management
       digital quality assurance tool
        Intelligent PDF technology
Positioning
Values in million Euro
   De start
  (Gent 1992)
drie mensen komen
                 Guido Van der Schueren
samen en zien het in  Founding Partner, Chairman of the Board

 software voor de           Peter Denoo
             Founding Partner, President and CEO
 grafische industrie.         Bart Denoo
            Founding Partner, Chief Software Architect
 History

            1995       1996       1997       1998        1998
  1992
            April       Dec.       March       April        April


Foundation of     “Take off” :   IPO on      2,000 licenses  Acquisition of   Time Inc.
Artwork Systems    Drupa „95     EASDAQ      installed    PIC (distribution  invests in
                             worldwide    for Germany,    ArtPro Repro
                                     Austria and     (breakthrough
                                     Switzerland)    in publishing)  1998       2000        2000        2001        2004        2004
  Aug.       April       May        Dec.        Oct.        Dec.

Acquisition of PCC Acquisition    Introduction    Acquisition of  Listing on     Settlement of
Professional    Enfocus      NEXUS at Drupa   Dimensional   Euronext      tax claim
Software               2000, Düsseldorf,  Impressions
Technologies Inc.          Germany       Inc.
Artwork Systems nu
 Number of Employees
          2000  2001  2002  2003

R&D          26   31   46  52
Sales & Marketing  105  112  121  135
Administration    27   27   30  30

Total        158  170  197  217


  Eind 2005:


 Momenteel: 246
Hun Producten
Wat doen ze nu precies?
 High –end softwareproducts leveren met een hoge
 toegevoegde waarde die moeten concurreren tegen
 de leveranciers van hardware en software
 Printing Industry workflow
   Design           Pre-Production          Printing  Post-Press
Production Link      Front-End    Workflow/RIP

                        NeXus
              ArtColor       WebWay
   PitStop
              PowerLayout     FlexoCal
   PitStop Server
              PowerStepper     Hybrid Screening
              PowerOptimizer    PlateCell Patterning
              Etc.         Etc.


   Score!
 Printing Industry workflow
   Design         Pre-Production         Printing  Post-Press
Production Link     Front-End   Workflow/RIP

                     NeXus
         1.4                 1.4

                  Certified PDF !

                Digital Asset Management

                Internet Communication

    Odystar Connect         Odystar
Overview revenues per region
   2002       2003

   45%       46%   Americas
   48%       48%    Europe
   5%        4%     Asia
   2%        2%    Rest of
                 World
Regionale spreiding


        (39%)  (41%)  (43%)
Financiële gegevens
     en
Positie in hun Markt
Evolution Turnover & Profits
Figures in million Euro
Evolution Turnover & Profits
Figures in million Euro
  Profit
  Profit before amortization
  of goodwill
  Turnover
Omzet
Winst
Koopwaardig?
Lange termijngrafiek
Lange termijngrafiek (vervolg)
2 jaar
Kerncijfers
 Winst per aandeel:
  2003: -0.16
  2004: 0.70
  2005:0.67
  2006: 0.66
 Koers nu is 9.9. Dus K/W van ong. 15.
 Jaarlijks dividend is 1€ per aandeel
  Enkele andere gegevens de PRO‟s
 Heeft schitterende producten en een mooie pipeline
 Bedrijf dat volledig schuldenvrij is
 Een inkoopprogramma heeft voor eigen aandelen
 Bijzonder hoge marge heeft (hoogste op Euronext)
 Forbes lijst, Trens Gazellen en standaard in de sector
 Creo, hun belangrijkst concurrent (geschat 75 milj.
 omzet in software alleen, want zij doen met 1700
 werknemers ook hardware voor pre-press). Creo (Op
 Nasdaq) noteert 11$ en maakt een bruto (niet eens
 netto!) jaarwinst van een luttele 0.25$.
 Komt overmorgen met de resultaten van Q1 en in Mei is
 er DRUPA.
  Enkele andere gegevens de CONTRA‟s
 Substantiële vertraging bij het lanceren van Odystar
 Heeft moeilijkheden met het integreren van de bedrijven
  die ze overnemen
  Is geen groeibedrijf meer en lijken ook niet echt die
  ambitie te hebben
  Het vertrouwen in het management is danig geschaad na
  de belastingsfraude (Panamese constructies enz.). Toch
  blijven ze in het zadel want de grootaandeelhouders
  (75%) bedisselen het onder elkaar
  De sector waarin ze actief zijn heeft geen oneindig
  potentieel
  De dading met de BBI is nog niet bekrachtigd, dit is voor
  16 juni.
  Vergelijking met Global Grafics

   GLOG                ARTS
 Sales Q4 = 4.5 milj    Sales Q4 = 10 milj
   Waarvan 80% in $         Waarvan 45% in $
 Markt cap 700 milj.    Markt cap= 1350milj.
 Personeel: 106       Personeel: 217
 Onderz +ontw: 7,3 milj €  Onderz +ontw:4,4 miljoen €
  (62 pers)             (52 pers)
   Zijn er nog vragen?

    Vrije discussie
Jaarverslagen liggen ter inzage

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:7/14/2011
language:Dutch
pages:30