Docstoc

NOGOMETNI SAVEZ - DOC

Document Sample
NOGOMETNI SAVEZ - DOC Powered By Docstoc
					      SA ČKO- M O
     SI       S
                                 NOGOMETNI SAVEZ


             LA
  Z
I SAVE
              V AČKE ŽU
                           SISAĈKO-MOSLAVAĈKE ŢUPANIJE
 ETN
M
               P
             AN
     O    IJ E
     N OG


                    ------------------------------------------------------------------------------------------
                    SISAK, Borisa Brnada 56, Tel: 044/540-451 Fax: 044/540-452
                                    E-mail: nogom.savezsmz@sk.t-com.hr
                                     Ţiro raĉun: 2407000-1188004570
                         _______________________www.nssmz.hr_________________________
                  SLUŢBENO GLASILO
                                    Br. 1
                              Sisak, 06.02.2008.
                                         2

NOGOMETNI SAVEZ
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Sisak, Borisa Brnada 56                   Broj: 1
                              Sisak, 06.02.2008.
Telefon: 540-451
Fax: 540-452
Žiro račun: 2407000-1188004570


                 KUP
       KOMISIJA ZA SUSTAV NATJECANJA I NATJECANJE
             SJEDNICA 06.02.2008.

       RASPORED UTAKMICA 6. KOLA KUP-a 24.02.2008. G.
              U 15,00 SATI

           ZRINSKI     :    BSK
           T Š K 1932   :    METALAC
           MLADOST P    :    TOPUSKO
           BANOVAC     :    FRANKOPAN

       RASPORED UTAKMICA 7. KOLA KUPA-a 27.02.2006. G.
            U 15,00 SATI (SRIJEDA)

     POBJEDNIK T Š K 1932 – METALAC IGRA SA POBJEDNIKOM
            BANOVAC – FRANKOPAN

     POBJEDNIK ZRINSKI – B S K IGRA SA POBJEDNIKOM
            MLADOST P - TOPUSKO

                 I ŢNL
   RASPORED UTAKMICA 14. KOLA 08./09. 03. 08. U 15,00 SATI
   Popovaĉa     MOSLAVAC     :  SLOBODAN
   St. Grabovac   SLOGA-MARIS    :  LOKOMOTIVA   NE  09.03.08.
   D. Vlahiniĉka   EKONOMIK     :  MLADOST GG   NE  09.03.08.
   Odra       ZRINSKI      :  INA      NE  09.03.08.
   Lekenik      PEŠĆENICA     :  TOMISLAV NS  NE  09.03.08.
   Repušnica     MLADOST R     :  RADNIK     SU  08.03.08.
   Lipovljani    SLAVONAC     :  JASENOVAC   NE  09.03.08.

   RASPORED UTAKMICA 15. KOLA 15./16. 03. 08. U 15,00 SATI
   Lipovljani    SLAVONAC     :  SLOBODAN
   Popovaĉa     MOSLAVAC     :  SLOGA-MARIS  SU  15.03.08.
   Jasenovac     JASENOVAC     :  MLADOST R   SU  15.03.08.
   Majur       RADNIK      :  PEŠĆENICA   NE  16.03.08.
   N.Subocka     TOMISLAV NS    :  ZRINSKI    NE  16.03.08.
   Odra       INA        :  EKONOMIK    SU  15.03.08.
   G.Graĉenica    MLADOST GG    :  LOKOMOTIVA   NE  16.03.08.
                                   3
             TABLICA

  1.  EKONOMIK    12  9  0   3   31  : 16   27
  2.  MLADOST R.   12  8  2   2   26    16  26
  3.  LOKOMOTIVA   12  7  2   3   29  : 22   23
  4.  ZRINSKI     12  6  3   3   24  : 19   21
  5.  RADNIK     12  5  3   4   29    14  18
  6.  SLAVONAC    12  5  2   5   14  : 21   17
  7.  SLOGA-MARIS   12  4  3   5   14  : 15   15
  8.  JASENOVAC    12  3  5   4   23  : 17   14
  9.  MLADOST GG   12  4  1   7   18  : 28   13
 10.  TOMISLAV NS   12  3  4   5   14    26  13
 11.  MOSLAVAC    12  3  3   6   23  : 22   12
 12.  INA       12  3  3   6   11  : 19   12
 13.  PEŠĆENICA    12  2  1   9   15  : 36   7
            156  62  32   62  271   271  218


TRI OPOMENE

  1.    IVAN VUĈKOVIĆ      šp isk.   571  RADNIK
  2.    DALIBOR DUGANDŢIJA         333  RADNIK
  3.    ALEN ŢABĈIĆ             436  PEŠĆENICA
  4.    MURIS IĈANOVIĆ           418  PEŠĆENICA
  5.    ROBERT HODALJ           2081  PEŠĆENICA
  6.    TOMISLAV ŠIPUŠ           515  INA
  7.    MATIJA SALKIĆ            953  ZRINSKI
  8.    MARKO ŠTEKO             660  MLADOST GG
  9.    SANDI RENDULIĆ           530  EKONOMIK
  10.   ŢELJKO LABIK            417  LOKOMOTIVA
  11.   PAJO JURJEVIĆ           6048  JASENOVAC
                                        4
          RASPORED NATJECANJA I ŽNL
            ZA SEZONU 2007./ 2008.

         14. KOLO 08./09. 03. 08. U 15,00 SATI

Popovaĉa      MOSLAVAC     :  SLOBODAN
St. Grabovac    SLOGA-MARIS    :  LOKOMOTIVA     NE  09.03.08.
D. Vlahiniĉka    EKONOMIK     :  MLADOST GG     NE  09.03.08.
Odra        ZRINSKI      :  INA         NE  09.03.08.
Lekenik       PEŠĆENICA     :  TOMISLAV NS     NE  09.03.08.
Repušnica      MLADOST R     :  RADNIK       SU  08.03.08.
Lipovljani     SLAVONAC     :  JASENOVAC      NE  09.03.08.

         15. KOLO 15./16. 03. 08. U 15,00 SATI

Lipovljani     SLAVONAC     :  SLOBODAN
Popovaĉa      MOSLAVAC     :  SLOGA-MARIS     SU  15.03.08.
Jasenovac      JASENOVAC     :  MLADOST R      SU  15.03.08.
Majur        RADNIK      :  PEŠĆENICA      NE  16.03.08.
N.Subocka      TOMISLAV NS    :  ZRINSKI       NE  16.03.08.
Odra        INA        :  EKONOMIK      SU  15.03.08.
G.Graĉenica     MLADOST GG    :  LOKOMOTIVA     NE  16.03.08.

          16. KOLO 22. 03. 08. U 15,00 SATI

Repušnica      MLADOST R.    :  SLOBODNA
St. Grabovac    SLOGA-MARIS    :  MLADOST GG     SU  22.03.08.
Kutina       LOKOMOTIVA    :  INA         SU  22.03.08.
D. Vlahiniĉka    EKONOMIK     :  TOMISLAV NS     SU  22.03.08.
Odra        ZRINSKI      :  RADNIK       SU  22.03.08.
Lekenik       PEŠĆENICA     :  JASENOVAC      SU  22.03.08.
Lipovljani     SLAVONAC     :  MOSLAVAC      SU  22.03.08.

        17. KOLO 29./30. 03. 08. U 15,00/16,00 SATI

Lekenik       PEŠĆENICA     :  SLOBODNA
Lipovljani     SLAVONAC     :  SLOGA-MARIS     NE  30.03.08.
Popovaĉa      MOSLAVAC     :  MLADOST R      SU  29.03.08.
Jasenovac      JASENOVAC     :  ZRINSKI       SU  29.03.08.
Majur        RADNIK      :  EKONOMIK      NE  30.03.08.
N.Subocka      TOMISLAV NS    :  LOKOMOTIVA     NE  30.03.08.
Odra        INA        :  MLADOST GG     SU  29.03.08.

         18. KOLO 05./06. 04. 08. U 16,00 SATI

Odra        ZRINSKI      :  SLOBODAN
St. Grabovac    SLOGA-MARIS    :  INA         NE  06.04.08.
G. Graĉenica    MLADOST GG    :  TOMISLAV NS     NE  06.04.08.
Kutina       LOKOMOTIVA    :  RADNIK       NE  06.04.08.
D. Vlahiniĉka    EKONOMIK     :  JASENOVAC      NE  06.04.08.
Lekenik       PEŠĆENICA     :  MOSLAVAC      NE  06.04.08.
Repušnica      MLADOST R     :  SLAVONAC      SU  05.04.08.
                                     5
        19. KOLO 12./13. 04. 08. U 16,30 SATI

D. Vlahiniĉka  EKONOMIK     :  SLOBODAN
Repušnica    MLADOST R     :  SLOGA-MARIS   SU  12.04.08.
Lipovljani    SLAVONAC     :  PEŠĆENICA    NE  13.04.08.
Popovaĉa     MOSLAVAC     :  ZRINSKI     SU  12.04.08.
Jasenovac    JASENOVAC     :  LOKOMOTIVA    SU  12.04.08.
Majur      RADNIK      :  MLADOST GG    NE  13.04.08.
N. Subocka    TOMISLAV NS    :  INA       NE  13.04.08.

        20. KOLO 19./20. 04. 08. U 16,30 SATI

Kutina      LOKOMOTIVA    :  SLOBODAN
St. Grabovac   SLOGA-MARIS    :  TOMISLAV NS   NE  20.04.08.
Odra       INA        :  RADNIK      SU  19.04.08.
G. Graĉenica   MLADOST GG    :  JASENOVAC    NE  20.04.08.
D. Vlahiniĉka  EKONOMIK     :  MOSLAVAC     NE  20.04.08.
Odra       ZRINSKI      :  SLAVONAC     NE  20.04.08.
Lekenik     PEŠĆENICA     :  MLADOST R    NE  20.04.08.

        21. KOLO 26./27. 04. 08. U 16,30 SATI

G. Graĉenica   MLADOST GG    :  SLOBODNA
Lekenik     PEŠĆENICA     :  SLOGA-MARIS   NE  27.04.08.
Repušnica    MLADOST R     :  ZRINSKI     SU  26.04.08.
Lipovljani    SLAVONAC     :  EKONOMIK     NE  27.04.08.
Popovaĉa     MOSLAVAC     :  LOKOMOTIVA    SU  26.04.08.
Jasenovac    JASENOVAC     :  INA       SU  26.04.08.
Majur      RADNIK      :  TOMISLAV NS   NE  27.04.08.

        22. KOLO 03./04. 05. 08. U 16,30 SATI

Odra       INA        :  SLOBODNA
St. Grabovac   SLOGA-MARIS    :  RADNIK      NE  27.04.08.
N. Subocka    TOMISLAV NS    :  JASENOVAC    SU  26.04.08.
G. Graĉenica   MLADOST GG    :  MOSLAVAC     NE  27.04.08.
Kutina      LOKOMOTIVA    :  SLAVONAC     SU  26.04.08.
D. Vlahiniĉka  EKONOMIK     :  MLADOST R    SU  26.04.08.
Odra       ZRINSKI      :  PEŠĆENICA    NE  27.04.08.

        23. KOLO 10./11. 05. 08. U 16,30 SATI

St. Grabovac   TOMISLAV NS    :  SLOBODAN
Odra       ZRINSKI      :  SLOGA-MARIS   NE  11.05.08.
Lekenik     PEŠĆENICA     :  EKONOMIK     NE  11.05.08.
Repušnica    MLADOST R     :  LOKOMOTIVA    SU  10.05.08.
Lipovljani    SLAVONAC     :  MLADOST GG    NE  11.05.08.
Popovaĉa     MOSLAVAC     :  INA       SU  10.05.08.
Jasenovac    JASENOVAC     :  RADNIK      SU  10.05.08.
                                     6
        24. KOLO 17./18. 05. 08. U 17,00 SATI

Majur      RADNIK      :  SLOBODAN
St. Grabovac   SLOGA-MARIS    :  JASENOVAC    NE  18.05.08.
N. Subocka    TOMISLAV NS    :  MOSLAVAC     NE  18.05.08.
Odra       INA        :  SLAVONAC     SU  17.05.08.
G.Graĉenica   MLADOST GG    :  MLADOST R    NE  18.05.08.
Kutina      LOKOMOTIVA    :  PEŠĆENICA    NE  18.05.08.
D. Vlahiniĉka  EKONOMIK     :  ZRINSKI     NE  18.05.08.

         25. KOLO 25. 05. 08. U 17,00 SATI

Jasenovac    JASENOVAC     :  SLOBODAN
D. Vlahiniĉka  EKONOMIK     :  SLOGA-MARIS   NE  25.05.08.
Odra       ZRINSKI      :  LOKOMOTIVA    NE  25.05.08.
Lekenik     PEŠĆENICA     :  MLADOST GG    NE  25.05.08.
Repušnica    MLADOST R     :  INA       NE  25.05.08.
Lipovljani    SLAVONAC     :  TOMISLAV NS   NE  25.05.08.
Popovaĉa     MOSLAVAC     :  RADNIK      NE  25.05.08.

         26. KOLO 01. 06. 08. U 17,00 SATI

St. Grabovac   SLOGA-MARIS    :  SLOBODNA
Jasenovac    JASENOVAC     :  MOSLAVAC     NE  01.06.08.
Majur      RADNIK      :  SLAVONAC     NE  01.06.08.
N. Subocka    TOMISLAV NS    :  MLADOST R    NE  01.06.08.
Odra       INA        :  PEŠĆENICA    NE  01.06.08.
G.Graĉenica   MLADOST GG    :  ZRINSKI     NE  01.06.08.
Kutina      LOKOMOTIVA    :  EKONOMIK     NE  01.06.08.
                           7
       III ŽNL
RASPORED PRVENSTVA 2007./2008. PROLJEĆE

   10. KOLO – 29./30.03.2008. U 15,00/16,00 SATI

 SLOGA H.      -  POSAVINA
 GVOZD       -  MLADOST B
 SLOGAG.S.     -  MAHOVO
 ZRINSKI H.K.    -  HAJDUK
 MLADOST G.     -  UNA-MLADOST

   11. KOLO – 05./06.04.2008. U 16,00 SATI

  MLADOST G.     -  SLOGA H.
  UNA-MLADOST    -  ZRINSKI H.K.
  HAJDUK       -  SLOGAG.S.
  MAHOVO       -  GVOZD
  MLADOST B.     -  POSAVINA P.

   12. KOLO – 12./13.04.2008. U 16,30 SATI

   SLOGA H.       -  MLADOST B.
   POSAVINA       -  MAHOVO
   GVOZD        -  HAJDUK
   SLOGA G.S.      -  UNA-MLADOST
   ZRINSKI H.K.     -  MLADOST G.

   13. KOLO – 19./20.04.2008. U 16,30 SATI

   ZRINSKI H.K.     -  SLOGA H.
   MLADOST G.      -  SLOGA G.S.
   UNA-MLADOST     -  GVOZD
   HAJDUK        -  POSAVINA
   MAHOVO        -  MLADOST B.

   14. KOLO – 26./27.04.2008. U 16,30 SATI

   SLOGA H.       -    MAHOVO
   MLADOST B.      -    HAJDUK
   POSAVINA       -    UNA-MLADOST
   GVOZD        -    MLADOST G.
   SLOGA G.S.      -    ZRINSKI H.K.

    15. KOLO – 03./04.05.2008. U 16,30 SATI

   SLOGA G.S.        -  SLOGA H.
   ZRINSKI H.K.       -  GVOZD
   MLADOST G.        -  POSAVINA
   UNA-MLADOST       -  MLADOST B.
   HAJDUK          -  MAHOVO
                       8
 16. KOLO – 10./11.05.2008. U 17,00 SATI

SLOGA H.        -    HAJDUK
MAHOVO         -    UNA-MLADOST
MLADOST B.       -    MLADOST G.
POSAVINA        -    ZRINSKI H.K.
GVOZD         -    SLOGA G.S.

 17. KOLO – 17./18.05.2008. U 17,00 SATI

GVOZD           -  SLOGA H.
SLOGA G.S.         -  POSAVINA
ZRINSKI H.K.        -  MLADOST B.
MLADOST G.         -  MAHOVO
UNA-MLADOST        -  HAJDUK

 18. KOLO – 24./25.05.2008. U 17,00 SATI

SLOGA H.      -      UNA-MLADOST
HAJDUK       -      MLADOST G.
MAHOVO       -      ZRINSKI H.K.
MLADOST B.     -      SLOGA G.S.
POSAVINA      -      GVOZD    POVJERENIK LIGE
    ZLATKO VINCEK
TEL.536-484 , MOBITEL:099 5974548


    POVJERENIK ZA SUĐENJE
    DAVOR BJELANOVIĆ
TEL: 514-091 , MOBITEL: 091 7656395
                      9
         MLADEŽ
KADETI I JUNIORI IV HNL PODSKUPINA «B»
RASPORED PRVENSTVA PROLJEĆE 2007./2008.
      12. KOLO 24.03.2008.

   SLOGA-MARIS     :  BANOVAC
   SOKOL        :  BSK
   METALAC       :  MOSLAVAC
   LIBERTAS       :  FRANKOPAN

      13. KOLO 29./30.03.2008.

   LIBERTAS       :  SLOGA-MARIS
   FRANKOPAN      :  METALAC
   MOSLAVAC       :  SOKOL
   BSK         :  BANOVAC

      14. KOLO 05./06.04.2008.

   SLOGA-MARIS     :  BSK
   BANOVAC       :  MOSLAVAC
   SOKOL        :  FRANKOPAN
   METALAC       :  LIBERTAS


      15. KOLO 12./13.04.2008.

   METALAC       :  SLOGA-MARIS
   SOKOL        :  LIBERTAS
   BANOVAC       :  FRANKOPAN
   BSK         :  MOSLAVAC

      16. KOLO 19./20.04.2008.

   SLOGA-MARIS     :  MOSLAVAC
   FRANKOPAN      :  BSK
   LIBERTAS      :  BANOVAC
   METALAC       :  SOKOL

      17. KOLO 26./27.04.2008.

   SOKOL      :    SLOGA-MARIS
   BANOVAC     :    METALAC
   BSK       :    LIBERTAS
   MOSLAVAC     :    FRANKOPAN
                     10
     18. KOLO 03./04.05.2008.

 SLOGA-MARIS    :    FRANKOPAN
 LIBERTAS     :    MOSLAVAC
 METALAC      :    BSK
 SOKOL       :    BANOVAC

      19. KOLO 10./11.05.2008.

BANOVAC      :    SLOGA-MARIS
BSK        :    SOKOL
MOSLAVAC      :    METALAC
FRANKOPAN     :    LIBERTAS

      20. KOLO 17./18.05.2008.

SLOGA-MARIS    :    LIBERTAS
METALAC      :    FRANKOPAN
SOKOL       :    MOSLAVAC
BANOVAC      :    BSK

      21. KOLO 24./25.05.2008.

BSK          :  SLOGA-MARIS
MOSLAVAC        :  BANOVAC
FRANKOPAN       :  SOKOL
LIBERTAS        :  METALAC
                     11

      JUNIORI SISAK
RASPORED PRVENSTVA 2007./2008. PROLJEĆE

       12. KOLO 24.03.2008.

T Š K 1932      -  PODOVI
SAVA-CRNAC      -  TOPUSKO
MAHOVO        -  SLOGA H.
ZRINSKI        -  RADNIK
PEŠĆENICA       -  RUJEVAC
INA          -  AŠK

       13. KOLO. 29./30.03.2008.

 INA         -  T Š K 1932
 AŠK         -  PEŠĆENICA
 RUJEVAC       -  ZRINSKI
 RADNIK        -  MAHOVO
 SLOGA H.       -  SAVA-CRNAC
 TOPUSKO       -  PODOVI

       14. KOLO 05./06.04.2008.

 T Š K 1932     -  TOPUSKO
 PODOVI       -  SLOGA H.
 SAVA-CRNAC     -  RADNIK
 MAHOVO       -  RUJEVAC
 ZRINSKI       -  AŠK
 PEŠĆENICA      -  I NA

       15. KOLO 12./13.04.2008.

 PEŠĆENICA      -  T Š K 1932
 INA         -  ZRINSKI
 AŠK         -  MAHOVO
 RUJEVAC       -  SAVA-CRNAC
 RADNIK       -  PODOVI
 SLOGA H.      -  TOPUSKO

       16. KOLO 19./20.04.2008.

 T Š K 1932     -  SLOGA H.
 TOPUSKO       -  RADNIK
 PODOVI       -  RUJEVAC
 SAVA-CRNAC     -  AŠK
 MAHOVO       -  INA
 ZRINSKI       -  PEŠĆENICA
                    12
    17. KOLO 26./27.04.2008.
ZRINSKI     - T Š K 1932
PEŠĆENICA    - MAHOVO
INA       - SAVA-CRNAC
AŠK       - PODOVI
RUJEVAC     - TOPUSKO
RADNIK      - SLOGA H.

      18. KOLO 03./04.05.2008.
T Š K 1932    - RADNIK
SLOGA H.     - RUJEVAC
TOPUSKO      - AŠK
PODOVI      - INA
SAVA-CRNAC    - PEŠĆENICA
MAHOVO      - ZRINSKI

      19. KOLO 10./11.05.2008.

MAHOVO       -  T Š K 1932
ZRINSKI       -  SAVA-CRNAC
PEŠĆENICA      -  PODOVI
INA         -  TOPUSKO
AŠK         -  SLOGA H.
RUJEVAC       -  RADNIK

      20. KOLO 17./18.05.2008.

 T Š K 1932     -  RUJEVAC
 RADNIK       -  AŠK
 SLOGA H.      -  INA
 TOPUSKO      -  PEŠĆENICA
 PODOVI       -  ZRINSKI
 SAVA-CRNAC     -  MAHOVO

      21. KOLO 22.05.2008.

 SAVA – CRNAC    -  T Š K 1932
 MAHOVO       -  PODOVI
 ZRINSKI      -  TOPUSKO
 PEŠĆENICA     -  SLOGA H.
 INA        -  RADNIK
 AŠK        -  RUJEVAC

     22.KOLO 24./25.05.2008.
 T Š K 1932    - AŠK
 RUJEVAC     - INA
 RADNIK      - PEŠĆENICA
 SLOGA H.     - ZRINSKI
 TOPUSKO     - MAHOVO
 PODOVI      - SAVA-CRNAC
                      13
PIONIRI – MLAĐI PIONIRI GRUPA «A»
 RASPORED PRVENSTVA 2007./2008. PROLJEĆE

      12.KOLO 29./30.03.2008.

 ZRINSKI       -  METALAC
 SLOGA-MARIS     -  SOKOL
 MOSLAVINA II    -  FRANKOPAN
 SEGESTA II     -  BANOVAC
 LIBERTAS      -  MOSLAVAC
 MLADOST P.     -  BSK

     13. KOLO 05./06.04.2008.

 MLADOST P.     -  ZRINSKI
 BSK         -  LIBERTAS
 MOSLAVAC      -  SEGESTA II
 BANOVAC       -  MOSLAVINA
 FRANKOPAN      -  SLOGA –MARIS
 SOKOL        -  METALAC

     14. KOLO 12./13.04..2008.

 ZRINSKI       -  SOKOL
 METALAC       -  FRANKOPAN
 SLOGA-MARIS     -  BANOVAC
 MOSLAVINA II    -  MOSLAVAC
 SEGESTA II     -  BSK
 LIBERTAS      -  MLADOST P.

     15. KOLO 19./20.04.2008.

 LIBERTAS      -  ZRINSKI
 MLADOST P.     -  SEGESTA II
 BSK         -  MOSLAVINA II
 MOSLAVAC      -  SLOGA-MARIS
 BANOVAC       -  METALAC
 FRANKOPAN      -  SOKOL

     16. KOLO 26./27.04.2008.

 ZRINSKI       -  FRANKOPAN
 SOKOL        -  BANOVAC
 METALAC       -  MOSLAVAC
 SLOGA-MARIS     -  BSK
 MOSLAVINA II    -  MLADOST P.
 SEGESTA       -  LIBERTAS
                     14
       17. KOLO 01.05.2008.

SEGESTA II      -  ZRINSKI
LIBERTAS       -  MOSLAVINA II
MLADOST P.      -  SLOGA-MARIS
BSK          -  METALAC
MOSLAVAC       -  SOKOL
BANOVAC        -  FRANKOPAN

     18. KOLO 03./04.05.2008.

ZRINSKI        -  BANOVAC
FRANKOPAN       -  MOSLAVAC
SOKOL         -  BSK
METALAC        -  MLADOST P.
SLOGA-MARIS      -  LIBERTAS
MOSLAVINA II     -  SEGESTA II

     19. KOLO 10./11.05.2008.

MOSLAVINA II     -  ZRINSKI
SEGESTA II      -  SLOGA-MARIS
LIBERTAS       -  METALAC
MLADOST P.      -  SOKOL
BSK          -  FRANKOPAN
MOSLAVAC       -  BANOVAC

     20. KOLO 17./18.05.2008.
ZRINSKI     -   MOSLAVAC
BANOVAC     -   BSK
FRANKOPAN    -   MLADOST P.
SOKOL      -   LIBERTAS
METALAC     -   SEGESTA II
SLOGA-MARIS   -   MOSLAVINA II

     21. KOLO 24./25.05.2008.
SLOGA –MARIS    -   ZRINSKI
MOSLAVINA II    -   METALAC
SEGESTA II     -   SOKOL
LIBERTAS      -   FRANKOPAN
MLADOST P.     -   BANOVAC
BSK         -   MOSLAVAC

    22. KOLO 31.05./01.06.2008.
ZRINSKI       -   BSK
MOSLAVAC      -   MLADOST P.
BANOVAC       -   LIBERTAS
FRANKOPAN      -   SEGESTA II
SOKOL        -   MOSLAVINA II
METALAC       -   SLOGA-MARIS
                      15
     PIONIRI GRUPA „B“
RASPORED PRVENSTVA 2007./2008.PROLJEĆE

      14. KOLO 26.03.2008.

 SLOBODNA       -  POSAVINA
 ZRINSKI H.K.     -  AŠK
 RUJEVAC        -  INA
 PODOVI        -  TOPUSKO
 T Š K 1932      -  LEKENIK
 PEŠĆENICA       -  SAVA-CRNAC
 GVOZD         -  RADNIK

      15. KOLO 29./30.03.2008.

 SLOBODAN       -  GVOZD
 RADNIK        -  PEŠĆENICA
 SAVA-CRNAC      -  T Š K 1932
 LEKENIK        -  PODOVI
 TOPUSKO        -  RUJEVAC
 INA          -  ZRINSKI H.K.
 AŠK          -  POSAVINA

     16. KOLO 05./06.04.2008.

 SLOBODAN       -  AŠK
 POSAVINA       -  INA
 ZRINSKI H.K.     -  TOPUSKO
 RUJEVAC       -  LEKENIK
 PODOVI        -  SAVA-CRNAC
 T Š K 1932      -  RADNIK
 PEŠĆENICA      -  GVOZD

     17. KOLO 12./13.04.2008.

 SLOBODNA       -  PEŠĆENICA
 GVOZD         -  T Š K 1932
 RADNIK        -  PODOVI
 SAVA-CRNAC      -  RUJEVAC
 LEKENIK        -  ZRINSKI H.K.
 TOPUSKO        -  POSAVINA
 INA          -  AŠK

     18. KOLO 19./20.04.2008.

 SLOBODNA     -    INA
 AŠK        -    TOPUSKO
 POSAVINA     -    LEKENIK
 ZRINSKI H.K.   -    SAVA-CRNAC
 RUJEVAC      -    RADNIK
 PODOVI      -    GVOZD
 T Š K 1932    -    PEŠĆENICA
                       16
      19. KOLO 26./27.04.2008.

SLOBODAN        -    T Š K 1932
PEŠĆENICA       -    PODOVI
GVOZD         -    RUJEVAC
RADNIK         -    ZRINSKI H.K.
SAVA-CRNAC       -    POSAVINA
LEKENIK        -    AŠK
TOPUSKO        -    INA

         20. KOLO 01.05.2008.

SLOBODNO        -    TOPUSKO
INA          -    LEKENIK
AŠK          -    SAVA-CRNAC
POSAVINA        -    RADNIK
ZRINSKI H.K.      -    GVOZD
RUJEVAC        -    PEŠĆENICA
PODOVI         -    T Š K 1932

        21. KOLO 03./04.05.2008.

SLOBODNI        -    PODOVI
T Š K 1932       -    RUJEVAC
PEŠĆENICA       -    ZRINSKI H.K.
GVOZD         -    POSAVINA
RADNIK         -    AŠK
SAVA-CRNAC       -    INA
LEKENIK        -    TOPUSKO

        22. KOLO 10./11.05.2008.

SLOBODAN          -  LEKENIK
TOPUSKO          -  SAVA-CRNAC
INA            -  RADNIK
AŠK            -  GVOZD
POSAVINA          -  PEŠĆENICA
ZRINSKI H.K.        -  T Š K 1932
RUJEVAC          -  PODOVI

        23. KOLO 17./18.05.2008.

SLOBODAN        -    RUJEVAC
PODOVI         -    ZRINSKI H.K.
T Š K 1932       -    POSAVINA
PEŠĆENICA       -    AŠK
GVOZD         -    INA
RADNIK         -    TOPUSKO
SAVA-CRNAC       -    LEKENIK
                      17
        24. KOLO 22.05.2008.

SLOBODNA        -   SAVA-CRNAC
LEKENIK         -   RADNIK
TOPUSKO         -   GVOZD
INA           -   PEŠĆENICA
AŠK           -   T Š K 1932
POSAVINA        -   PODOVI
ZRINSKI H.K.      -   RUJEVAC


        25. KOLO 24./25..05.2008.

SLOBODAN      -    ZRINSKI H.K.
RUJEVAC       -    POSAVINA
PODOVI       -    AŠK
T Š K 1932     -    INA
PEŠĆENICA      -    TOPUSKO
GVOZD        -    LEKENIK
RADNIK       -    SAVA-CRNAC

       26. KOLO 31.05./01.06. 2008.

SLOBODAN      -    RADNIK
SAVA-CRNAC     -    GVOZD
LEKENIK       -    PEŠĆENICA
TOPUSKO       -    T Š K 1932
INA         -    PODOVI
AŠK         -    RUJEVAC
POSAVINA      -    ZRINSKI H.K.
                           18

ŽNS SISAČKO MOSLAVAČKI

REGISTRACIJE IGRAČA

Sjednica 11.01.2008              čl.
NK "STARI GRAD" KRALJEVA VELIKA
Eugen Adamović                35/1
Miroslav Radinović              35/1

Sjednica 18.01.2008              čl.
MNK "PETRINJĈICA" PETRINJA
Boris Matić                  35/1
NK "SLAVONIJA" BRESTAĈA
Pero Crnoja                  35/1
Josip Vidaković (Strug Broĉice)        34/2
Ivica Prelesnik (Strug Broĉice)        34/2
Miroslav Bilogrević (Tomislav Nova Subocka)  34/2
Bruno Kaurinović (Tomislav Nova Subocka)   34/2
NK "SOKOL" RAJIĆ
Viktor Medvedović (Sloga-Maris Jazavica)   34/2
Alen Grgić (Sloga-Maris Jazavica)       34/2
Filip Jauk (Croatia Kr Krivaj)        34/2
Mario Krmpotić (Sloga-Maris Jazavica)     34/2
Kristijan Grgić                35/1
Krešimir Ćumurdţić              35/1
Alen Klarić                  35/1
NK "BSK" BUDAŠEVO
Lukas Beti                  35/1
Damir Mariĉić                 35/1
Marko Pavlenić                35/1

Sjednica 25.01.2008              čl.
MNK "PETRINJĈICA" PETRINJA
Alen Lovreković (Kupa Petrinja)        34/2
Hrvoje Marjanović (Kupa Petrinja)       34/2
NK "BANOVAC" GLINA
Eldin Šabić (Topusko Topusko)         34/2
NK "LIBERTAS" NOVSKA
Marinko Trutić (Moslavina Kutina)       34/2
NK "SEGESTA" SISAK
Dejan Ţivĉić (Metalac Sisak)         34/2
Ljudevit Sekulić (Mladost Petrinja)      34/2
Marko Lonĉar (Inter-Zaprešić Zaprešić)    34/9
Fran Svilokos                 35/1
Ivan Marinšek (Rudeš Zagreb)         34/2
Mateo Skrbin (Lekenik Lekenik)        34/2
NK "SLAVONIJA" BRESTAĈA
Igor Gubić (Matija Gubec Kutina)       34/2
Josip Stijepić (Matija Gubec Kutina)     34/2
NK "BSK" BUDAŠEVO
                                19
Ivan Rukljaĉ (Zrinski Odra)               34/2
Marko Popović (Zrinski Odra)               34/2
Renato Posavec (Lekenik Lekenik)             34/2
Goran Roksandić (Mladost Petrinja)            34/2

Sjednica 01.02.2008                   čl.
NK "FRANKOPAN" SISAK
Marko Mariĉević                     35/1
Stjepan Markić                      35/1
Igor Vidović (Mladost Petrinja)             34/2
Igor Sklezur (Mladost Petrinja)             34/2
Tihomir Hobor (Metalac Sisak)              34/2
Tomislav Kutleša (Mladost (R) Repušnica)         34/2
NK "SEGESTA" SISAK
Ivica Grgić (Lekenik Lekenik)              34/2
Glauver Aranha Pinheiro (Inter-Zaprešić Zaprešić)    34/7
Ante Jurjević (Solin Solin)               34/2
Domagoj Kocmanić (Zrinski Odra)             34/2
Mateo Đurasek (Moslavina Kutina)             34/2
Stephano Tomić (Hrvatski Dragovoljac Zagreb)       34/2
Marin Turina (Moslavina Kutina)             34/2
Luka Koţić ("TŠK-1932" Topolovac)            34/2
NK "BSK" BUDAŠEVO
Miroslav Odriboţić (Frankopan Sisak)           34/2
Sandro Perković (Mladost Petrinja)            34/2
Damir Pernar (Jedinstvo Rećica)             34/2


BRISANJA IGRAČA

Sjednica 18.01.2008
NK "SEGESTA" SISAK
Karlo Jolić, jer odlazi na podruĉje drugog saveza.
Emil Hamzagić, jer odlazi na podruĉje drugog saveza.

Sjednica 21.01.2008
NK "SEGESTA" SISAK
Stjepan Badrov, jer odlazi u inozemstvo.
Danko Ceroveĉki, jer odlazi na podruĉje drugog saveza.

Sjednica 22.01.2008
NK "SEGESTA" SISAK
Roko Prša, jer odlazi na podruĉje drugog saveza.

Sjednica 29.01.2008
NK "MLADOST" PETRINJA
Marin Jezidţić, jer odlazi na podruĉje drugog saveza.
Matija Ivanić, jer odlazi na podruĉje drugog saveza.

Sjednica 30.01.2008
NK "LIBERTAS" NOVSKA
                                                    20
Draţen Leški, jer odlazi na podruĉje drugog saveza.

Sjednica 01.02.2008
NK "SEGESTA" SISAK
Marijan Tucaković, jer odlazi na podruĉje drugog saveza.


             REGISTRACIJA UGOVORA - 31.01.2008
 NK "SEGESTA" SISAK i igraĉ Aranha Pinheiro Glauver zakljuĉili ugovor o profesionalnom igranju do
                    15.06.2009.

        REGISTRACIJA SPORAZUMA O USTUPANJU - 24.01.2008
NK "INTER-ZAPREŠIĆ" ZAPREŠIĆ, NK "SEGESTA" SISAK i igraĉ Lonĉar Marko zakljuĉili sporazum o
                ustupanju do 15.06.2008.
ŽNS SISAČKO MOSLAVAČKI

NK "BANOVAC" Glina: Ivica Cestarić, ĉl. 34/3
Andreas Ţivković, Josip Komar, Marko Cestarić, Igor Sušilović, Damir Belĉić, Danijel Roţanković, Josip
Sremić, Mario Ivanović, Kristijan Roţanković, Domagoj Kirin, Marko Filetić, Ivan Mareković, Darko
Cestarić, Kristijan Vrbanac, Mario Kaurić, Ivica Kirin, Mateo Gregurić, Igor Kaurić, Antonijo Blaţević,
Denis Rajher, Tomislav Bobeta, Josip Šantek, Nemanja Ţarković, Antonio Pavušek, Ivica Ivković,
Emanuel Pavleković, Marin Milekovć, Josip Kneţević, Karlo Karaula, Danijel Dobrenić, Nikša Odić,
Kristijan Cestarić, Antonio Tipurić, Draţen Anĉić, Stjepan Šešerin, Domagoj Dizdar, Danijel Mavrlja,
Dario Roţanković, Nikola Martinović, Juraj Filipović, Mario Muţa, Igor Krmpotić, Franjo Ivković, Ivica
Krmpotić, Domagoj Prajdić, Ivan Jelica, Kristijan Fabac, Darko Bogović, Dejan Rajher, Mario Mileković,
Stjepan Vukelja, Pavo Soldan, Josip Lipak, Deni Kudelić, Nenad Martinović, Danijel Piškor, Ivan
Rakarić, Ivan Peula, Nedeljko Tica, Luka Vidović, Alen Klobuĉar, Tomas Milatović, Valentino Kaurić,
Ivan Kirin, Denis Dobrinić, Sandro Košutić, Ivan Blaţević, Ivan Tomiĉić, Stipe Bagarić, Goran Tica,
Hrvoje Šešerin, Tihomir Pereković, Momir Indjić, Vlatko Pereković, Kristijan Roţanković, ĉl. 35/1
Ţeljko Ceković, ĉl. 22-34/2
Armin Šahić, Damir Miĉija, Marko Cestarić, ĉl. 34/1
Ivan Pešić, Darko Dvorneković, ĉl. 35/8
Antonio Štajdohar, ĉl. 35/10
Vedran Marović, ĉl. 35/2
Vedran Anĉić, Filip Horvatin, Ivan Tolušić, Ivan Kezić, Mladen Vranješ, Mario Kihalić, Krešimir Horvatin,
Dario Ţinić, ĉl. 34/2
Kristijan Ĉavlović, ĉl. 12a/4-35/1

NK "FRANKOPAN" Sisak: Danijel Matagić, ĉl. 21-35/3
Antonio Milak, Ivan Gavron, Mateo Zgurić, Hrvoje Arbanas, Domagoj Cavrić, Josip Martek, Matija
Sertić, Distefano Drljaĉa, Sandro Perković, Dario Šišinaĉki, Danijel Pavlović, Mateo Dujmović, Lovro
Caren, Valentino Belošević, Antonio Preuĉil, Matko Kolić, Mateo Tatišić, Zvonimir Grgić, Alka Bariĉević,
Matej Filipović, Domagoj Vuković, Mario Miliĉić, Matija NeĊeral, Domagoj Gec, Filip Gerin, Josip Šarlija,
Livio Krnic, Dino Lulić, Bruno Brkić, Tomislav Vrkljan, Antonio Keserović, Karlo Orešković, Renato
Vranić, Josip Brkić, Damir Flekaĉ, Matija Barić, Damir Škrinjarić, Dario Šagolj, Danijel Šnajder, Fran
Duić, Juraj Kukić, Robert Zgurić, Damjan Medaković, Valentino Vranić, Valent Dakić, Antonio Martek,
Domagoj Košĉević, Patrik Kranjĉec, Andrija NeĊeral, Ante Halasz, Gordan Košĉević, Luka Mutaja,
Frano Grganović, Filip Podunavac, Antonio Gec, Dominik Kliska, Luka Vrkljan, Marijan Stanković,
Hrvoje Sklezur, Zvonimir Marević, Matija Alibašić, Stjepan Vukelić, Luka Mihanić, Matija Šišinaĉki, ĉl.
35/1
Marko Malović, Tomislav Gec, Mateo Iskrić, Nebojša Milinović, Tomislav Ivanĉić, Mario Sertić, Mario
Zgurić, ĉl. 34/1
Deni Talavanić, Dejan Arbanas, Domagoj Bogović, Donatelo-Valentino Imbrašić, Ivica Noršić, Mario
Medarić, Danijel Kireta, Branislav Štrkalj, Stipe Rajković, Nikola Dorosulić, Antonio Valentić, Stevo
Krnic, Zvonimir Kuzmić, Ţeljko Brlić, ĉl. 35/8
Matija Ĉiĉić, Tomislav Pejak, ĉl. 35/10
Dario Turkman, Leonardo Trepša, Tonĉi Ĉulina, Robert Vuković, Robert Lalić, Kristijan Duvnjak, Filip
                                                     21
Bradarić, Branimir Biraĉ, Mario Boţiĉević, Sanjin Lalić, Denis Somić, Jakov Dorosulić, Igor Crnobrnja,
Vladimir Golić, Damir Ević, Matija Rebić, Luka Putrić, ĉl. 34/2

NK "METALAC" Sisak: Matija Malĉić, Patrik Jurić, Marko Kartelo, Mario Osić, Marijan Bajić, Valentino
Helešy, Tomislav Šuta, Igor Vujasinović, Ivan Brodarić, Robert Brodarac, Ivan Rajković, Benjamin
Iĉanović, Dragan Logov, Goran Gavranović, Karlo Malbašić, Sandro Stefanovski, Elvis Arslanović, Dino
Kurtović, Samir Pašić, Tin Meštrović, Ante Jezerĉić, Paolo Medarević, Vlatko Mance, Uzeir Tatarević,
Dario Vukiĉević, Domagoj Uzbašić, Renato Helešy, Luka Vuković, Matteo Petrović, Mergim Zekaj, Luka
Komljenović, Patrik Kramarić, Ivan Jurić, Matej Galonja , Dejan Brodarac, Marko Arsoski, Andriano
Beĉirević, Isak Begić, Dino Topalović, Matej Elezović, Silvio Beĉirević, Matija Bajić, Luka Tomislav
Mihajlović, Josip Majdandţić, Matej Milatović, Robert Matošević, Siniša Pranić, Jurica Kantar, Josip
Šnajder, Tomislav Jezerĉić, Saša Momĉilović, Dino Briševac, Leon Medved, Luka Vidak, Luka Apalović,
Semir Orašĉanin, Igor Cvijanović, Edis Odobašić, Branislav LaĊević Bezek, Edvin Bosnić, Miodrag
Didulica, Ţelimir Đurić, Karlo Baltić, Dino Zbaĉnik, Robert Jurić, Domagoj Rajković, Ivan Rokić, ĉl. 35/1
Ivica Juranović, Dennis Ivanišević, Adis Kantarević, ĉl. 34/1
Tin Lovreković, Suad Osmanagić, Andrej Pleša, Armin Kadić, Juraj Zgurić, Damir Pašalić, ĉl. 35/8
Mario Jurković, ĉl. 35/10
Josip Bušić, ĉl. 350/
Amir Halilović, Tomislav Gavrić, Josip Balen, Almir Halilović, Tomislav Mileković, Elvedin Dţaferović,
Sandro Beĉirević, Dean Radović, Vlatko Mlinarić, Igor Išek, Goran Alijagić, Dean Dolenĉić, Marko
Goršić, Goran Pavlenić, Vedran Sigurnjak, Marko Cestarić, Igor Marić, Davor Ješić, Saša Teofanović,
Ivan Hanţeković, Tomislav Ĉipor, Antonio Filipović, Davor Kunert, Dean Ješić, Darko Zagorac, Ivan
Kruţić, Ognjen Tadić, Goran Milnović, Danijel Milunić, Dario Kovaĉević, ĉl. 34/2

NK "MLADOST" Petrinja: Matej Prepelec, Sven Kosić Toljan, Tin Gršić, Marko Vuĉković, Damir Baćan,
Filip Škokan, Danijel Marić, Matias Barberić, Mario Bunjan, Bojan Lukić, Teo Todorović, Ivan Blaţević,
Matej Bjekić, SlaĊan Cojkić, Tomislav Marić, Josip Jarĉević, Marin Miletić, Luka Gašparić, Matej Dadić,
Filip Škrljac, Tomislav Matanović, Luka Tonković, Josip Gorup, Ivan Lovrić, Nikola Stijepić, Goran
Pipalović, Dino Kneţić, Filip Pranjić, Ivan Perić, Toni Nezirević, Ivan Dolenac, Tadija Šimić, Višeslav
Šako, Darijo Brandić, Saša Marin, Domagoj Celić, Toni Ivišić, Tomislav Ilijević, Oliver Šoštarić, Luka
Šajnović, Stipe Perić, Alfonz Koţul, Luka Ruţić, Matej Kolak, Darko Šapina, Goran Dejanović, Matija
Ovas, Matija Škrljac, Denis Osmanagić, Marinko Šimić, Filip Brkanac, Ivan Baron, Antonio Ĉunĉić,
Kristijan Šošić, Marin Gašparić, Dušan Rašić, Ilija Mutapĉija, Josip Abramović, Dominik Krsnik, Mario
Balaĉ, Ante Ovas, Valentin Tadić, Boris Lukić, Renato Ćosić, Josip Barišić, Ivan Pavković, Matija Petić,
Aleksandar Kolić, Kristijan Grbeša, Domagoj Pintar, Dino Golubović, Alban Morina, Marin Jukić, Marijo
Vidović, Josip Markanović, Karlo Rešić, Zlatko Pejaković, Marko Ovas, Luka Gavranović, Matej Jandrić,
Robert Karanfilovski, Leon Letica, Gabrijel Golub, Josip Pranjić, Mateo Massari, Marin Banić, Marko
Pucović, Denis Duraković, Josip Kuprešak, Matteo Paviĉić, Ivan Abramović, Antun Mlinar, Josip Ivković,
Benjamin Graonić, Ivan Krznarević, Sanjin Jurić, Alen Odobašić, Amel Hamzagić, Andro Raiĉ, Ivica
Tokić, Andrija Bijelić, Igor Radošević, Zoran Tokić, Daniel Grabovac, Mateo Jurkić, Dragan Marković,
Vladimir Pezić, Josip Jerkovac, Mateo Jelaš, Antonio Krsnik, Vladimir Petrović, Josip Pejaković, Sandi
Gagula, Dragan Ĉutura, David Marjanović, Filip Petić, ĉl. 35/1
Denis Kuljanac, ĉl. 34/1
Robert Rukavina, Vedran Kovaĉević, Ivan Begić, Marko Pavun, Luka Ţugĉić, Tatjan Topalović, ĉl. 35/8
Ivan Bobinac, Dalibor Sanader, ĉl. 34/6
Ivan Vrhovac, Domagoj Vuković, Dario Polovina, Alen Komić, Boris Matić, Antun Elez, Tomislav
Gajdek, Ivica Ĉehok, Dejan Zubković, Matej Gamberger, Alen Lovreković, Hrvoje Marjanović, Kristijan
Teţaĉki, Đani Miško, ĉl. 34/2

NK "LIBERTAS" Novska: Ivan Šaka, ĉl. 34/3
Mario Pranjić, ĉl. 35/3
Tomislav Ilinić, Robert Ćosić, Josip Cindrić, Andrej Santo, Jurica Galešić, Ivan Prka, Jan Marton,
Marijan Grgić, Tin Ĉvorak, Stjepan Mišić, Renato Crnojević, Josip Ĉunĉić, Ivan Filipović, Matija
Šimunović, Martin Ćurić, Dean Popović, Ivan Pranić, Josip Galešić, Leon Šušnja, Marko Ĉavrag,
Dragan Fijaĉko, Antonio Pranić, Matija Filipović, Marko Klasan, Antonio Jurić, Robert Banović, Vedran
Frkat, Denis Barberić, Lucija Vulić, Ena Domitrović, Ivan Marĉec, Goran Nikić, Mislav Šimiĉić, Kristijan
Šokĉić, Juro Bilogrević, Ivan Šokĉić, Srdjan Milanković, Antonio Đusi, Drago Franković, Kristijan Zekić,
Pero Hrvat, Dario Došen, Filip Klasan , Vedran Kvoĉić, Marin Melnik, Hrvoje Arĉabić, David Pleš, Ivan
Brkanac, Antonio Horaĉek, Matej Došen, Ivan Musić, Roman Ţunić, Matej Štivojević, Fran Marton, Ivan
Hrvat, Eduard Kulĉicki, Luka Graĉaković, Mario Došen, Kristijan Sertić, Mijo Bošnjak, Petar Kavelj,
Denis Ivandić, Filip Đilas, Milan Šakić, Antonio Ivaštinović, Antonio Crnojević, Andjelo Atlija, Leon Vulić,
Ivan Mudrovĉić, Stjepan Šimiĉić, ĉl. 35/1
                                                    22
Alen Vistid, Marko Musić, Valentino Blaţević, Ivan Sertić, Tomislav Pleš, ĉl. 34/1
Matej Bogunović, Davor Ivanković, Nikola Tanjić, Denis Jurić, Mario Bošnjak, Krunoslav Zrile, Nikola
Kao, ĉl. 35/8
Karlo Vidaković, ĉl. 34/6
Matej Tukera, Ţeljko Marenić, Mladen Tokmakĉija, Luka Fijaĉko, Sandro Jurić, Dalibor Škledar, Ivan
Horvat, Josip Jugović, Alen Mimić, Antonio Jozić, Tihomir Novak, Dario Šimunović, Davor Zrile, Matej
Stublija, Zlatko Kulundţić, Domagoj Ljubiĉić, Ivan Ivanda, Ivan Brtan, Ante Milašinović, Dejan Miliĉević,
Damjan Josipović, Tomislav Kotorac, Siniša Jurić, Saša Jurić, ĉl. 34/2

NK "SEGESTA" Sisak: Matija Baĉa, SrĊan Likarević, ĉl. 21-35/3
Emilko Janković, Goran Brašnić, Goran Boromisa, ĉl. 34/8
Tomislav Šolaja, Marko Šolaja, Dejan Dobrić, ĉl. 34/3
Marko Arthofer, Nevio Marjanović, Matija Prpić, Dario Ivanĉić, Matija Holjevac, Domagoj Janković,
Andrej Golac, Alen Koštić, Luka Prpić, Hrvoje Mikoĉević, Franko Zgombić, Krešimir Trdenić, Matej
Dumbović, Daniel Matković, Ivan Stojaković, Ivan Marović, Jakov Brlić, Denis Klasnić, Josip Marjanović,
Dario Hegić, Ljuban Crepulja, Franko Vorkapić, Antonio Poljak, Josip Jakopović, Sven Jajĉinović, Boris
Šprišić, Dominik Korica, Martin Brodarac, Romano Mustafović, Filip Skender, Marin Matacin, Nenad
Dedić, Dino Horkaš, Filip Jurkić, Slaven Horkaš, Daniel Baĉak, Dino Selmić, Ivan Gaĉić, Mihael Basarić,
Patrik Krizmanić, Marko Kolarić, Denny Perković, Martin Caren, Antun Ţitnjak, Antonio Vrbanus, Filip
Kleĉić, Antonio Varga, Luka Vranić, Marko Toljan, Tvrtko Tomić, Robert Babok, Elvis Bunić, Domagoj
Sanković, Dominik Jakić, Antonio Milatović, Mario Šakić, Gregor Radišić, Bernardo Jurkić, Sven
Herceg, Marko Milinković, Mario Šprišić, Roberto Drljaĉa, Ivan Predragović, Hrvoje Vitković, Maxim
Sanković, Divjan Pavleĉić, Hrvoje Mioković, Juro Ćosić, Fabian Paviĉić, Dominik Kleĉić, Marin
Jurašinović, Toni Dizdar, Adis Velić, Kristijan Domitrović, Dean Šĉrbak, Dorjan Pavleĉić, Karlo
Beloglavec, Hrvoje Rastovac, Antonio Lulić, Tomislav Kuzmić, Dario Crnković, Darko Antolic, Vebi
Zenuni, Andrej Jakić, Dario Selihar, Mario Barišić, Luka Horvat, Dino Koštić, Emir Fetaji, Matija Frigan,
Boris Đeferović, Marko Kajgana, Marko Šargaĉ, Ivan Škrljac, Martin Preĉanica , Domagoj Rapić, Nikica
Prpić, Rafael Delić, Kristijan Rudeţ, Borna Ribić, Leonardo Matanović, Marko Paneţić, Mislav Popović,
Adis Ibrahimagić, Tomo Grgić, Ivan Bartolović, Matija Šalić, Juraj Dobranić, Tomislav Prpić, Ivan Šipuš,
ĉl. 35/1
Tomislav Rapić, Ţeljko Kovaĉević, Mile Buinac, ĉl. 22-34/2
Marko Svetopetrić, Tomislav Sekulić, Veli Zenuni, Dino Eberl, Mihael Bezić, Matej Šilobod, Matej
Blaţenić, Damir Tome, Ivan Borković, Mislav Salopek, Renato Piškor, ĉl. 34/1
Robert Eberl, Jasmin Šumić, Tihomir Šeperac, ĉl. 35/8
Ivan Gajdek, ĉl. 35/2
Karlo Kukurić, Emir Botonjić, Filip Kriţe, Luka Perković, Veton Martinaj, Marko Oštrić, Goran Rastovski,
Mario Garba, Ivan Golub, Luka Radošević, Hrvoje Harcet, Daniel Peškir, Franjo Tuzlak, Marko Cvetnić,
Leonardo Barnjak, Bernard Blaţinić, Luka Grgić, Igor Deronjić, Josip Keser, Marin Tomšić, Anto
Petrašević, Kristijan Pejnović, Ivan Pavlenić, Anes Handanović, Franjo Boţić, Dario Brabenec, Igor
Hodonj, Ivan Kolić, Damir Baglama, Dominik Vavro, Velimir RoĊak, Domagoj Vorkapić, Luka Pernar,
Ivan Benko, ĉl. 34/2

NK "BSK" Budaševo: Valentino Horvat, ĉl. 34/3
Domagoj Bobinac, Mario Šandor, ĉl. 35/3
Karlo Abramović, Karlo Ivan Smernić, Davor Nikolić, Denis Kraljević, Luka Redţić, Ivan Bašić, Mario
Perković, Ivan Posavec, Stjepan Školneković, Josip Miletić, Silvio Kraljević, Roberto Borić, Ivan Perlić,
Zlatko Sever, Domagoj Pernar, Marin Bandić, Milan Mesić, Matijas Martinić, Tomislav Pavlović, Šimun
Trţić, Daniel Štajdohar, Renato Borić, Ivan Detković, Kristijan Ferenĉak, Tomislav Radušević, Luka
Tominac, Domagoj Kefurt, Matija Gajdek, Klaudio Balog, Antonio Rajković, Ivan Celĉić, Tomislav
Šajnić, Robert Radaković, Amel Huremović, Marko Puškaš, Stjepan Kiseli, Tomislav Zuber, Danijel
Martinović, Luka Sukalić, Mateo Perlić, Deusimar De Sa Santos, Antonio Krković, Matija Mariĉić, Antun
Šterc, Mihael Tominac, Emanuel Krznarić, Ivan Abramović, Ivan Tominac, Hrvoje Boltuţić, Dinko Pavić,
Silvije Marković, Vedran Perković, Silvio Pejĉinović, Filip Imprić, Ivan Ĉavlović, Stjepan Kostrić, Dominik
Utješinović, Mihael Jurić, Davor Medved, Marko Šebalj, ĉl. 35/1
Alen Ĉabraja, Igor Špoljarić, Mario Domitrović, ĉl. 22-34/2
Marko Sever Smrĉek, Igor Pernar, Luka Katuša, ĉl. 34/1
Ivan Malbašić, Stjepan Kaurić, Marko Lovrić, Stipe Silov, ĉl. 35/8
Marko Rom, Ţelimir Slunjski, Patris Puklavec, Igor Marĉec, ĉl. 35/10
Joao Bruno Braga Dos Santos, Matija Kusuran, Vladimir Orešković, Marin Pavlenić, Mateo Lonĉar,
Antonio Gec, Joso Radošević, Marin Vida, Matija Rešetar, Elvis Dţaferović, Matej Ĉešković, Domagoj
Bublić, ĉl. 34/2
                                                       23
NK "SOKOL" Rajić: Marko Ceronja, ĉl. 34/3
Ţeljko Mišković, Damir Pujić, Damir Blaţeković, Stevica Dragišić, ĉl. 35/3
Vinko Ceronja, Mirko Orlić, Josip Jeklić, Leonardo Klarić, Matej Boţić, Marko Stojanović, Tomislav
Prelesnik, Marin Ceronja, Sanel Kadić, Matej Ĉavlović, Danijel Boţić, ĉl. 35/1
Ivan Matić, ĉl. 35/8
Marjan Krakić, Luka Klarić, San Marko Klarić, Miroslav Vuković, Ţeljko Orlić, Tomislav Muraja, Marijo
Ćorković, Danijel Mijadţiković, Josip Grgić, Silvio Hrenić, Stjepan Kovaĉević, Dario Stipanović, Anto
Matić, Zdravko Grgić, Jakov Matić, Ilija Lujić, Josip Ivezić, Josip Ilijašević, Ivan Nikić, Josip Kos, Dino
Ilijašević, Mario Šepović, Ivan Martinović, Igor Stipanović, Pero Matić, ĉl. 34/2

NK "SLAVONIJA" Brestaĉa: Zlatko Rebrović, Mario Kozić, Mateo Škariot, Josip Sataj, Damir Matekalo,
Mario Roţić, Josip Gojak, Mijo Peić, Sandro Crnadak, Mihael Tresk, Mihael Johović, Josip Kolar, Matej
Spahić, Damir Bukvić, Denis Matekalo, Neven Škariot, Mario Valjak, ĉl. 35/1
Ivica Cink, Mladen Gabor, ĉl. 34/1
Vladimir Baković, Mario Vuković, ĉl. 35/8
Bruno Resanović, Edi Arĉabić, Kristijan Miloš, Mario Baković, Goran Radić, Karlo Šagut, Dragan
Blaţević, Denis Ĉavlović, Robert Gabor, Antonio Miloš, Igor Prskalo, ĉl. 34/2

NK "STARI GRAD" Kraljeva Velika: Josip Špoljarić, Antonio Mihinac, Slaven Artić, Tomislav Kokolek,
Dejan Kovaĉević, Marko Kovaĉević, Antonio Bartolin, Matija Sijarto, Josip Mareković, Bruno Grbavac,
Krešimir Gregurek, Ivica Mihinac, Stjepan Artić, Siniša Varga, Marijan Kovaĉević, Toni Mladić, Ivan
Mušunjac, David Radinović, Vlado Mušunjac, Valentin Mušunjac, Alen Biber, Hrvoje Pastulović, ĉl. 35/1
Mario Gostrec, Igor Mijatović, Luka Kovaĉević, Dejan Andrilović, ĉl. 34/1
Mario Pavlović, Ante Lovrić, Ivan Sijarto, ĉl. 35/8
Dejan Ivanišević, Tomislav Milunić, ĉl. 35/10
Mario Biber, Goran Imenjak, Tomislav Stipĉević, Robert Mladić, Jadranko Vraţić, Denis Kovaĉević,
Dino Milunić, Antun Mareković, ĉl. 34/2

MNK "PETRINJĈICA" Petrinja: Mario Kuprešak, Hrvoje Mikoĉević, Emir Trklja, Sven Jajĉinović, Amel
Hamzagić, Leon Letica, Dino Eberl, Matej Gamberger, Matej Dadić, Tomislav Gajdek, Domagoj
Vuković, Alban Morina, Ivan Bobinac, Marijo Vidović, Nikola Bartulić, Denis Dizdarević, Vebi Zenuni,
Bruno Marjanović, Vladimir Petrović, David Marjanović, Tomislav Matanović, Luka Šajnović, Marko
Medarić, Ivan Marović, Daniel Peškir, Karlo Filipović, Ante Ovas, Valentino Pintar, Damir Baćan, ĉl. 35/1
Milan Marinić, Dalibor Sanader, ĉl. 34/1
Kristijan Grbeša, Tin Lovreković, Damir Klarić, Dejan Zubković, Pavao Toljan, Dejan Ţivĉić, Igor
Deronjić, Marko Toljan, Marko Koreĉić, Igor Radošević, Vedran Kovaĉević, Danijel Marić, Slobodan
Borota, Aleksandar Kolić, Ivan Lovrić, Boris Đeferović, Dario Kovaĉević, Marinko Krmpotić, Ivan
Pavković, Nenad Dedić, Antonio Hrnĉević, Tomislav Marić, ĉl. 34/6
Enes Hajdarević, Alen Bešić, Josip Jandrić, Tomislav Papeš, Saša Ruţić, Marko Jurĉević, Igor Kantar,
ĉl. 34/2
                                                       24
NOGOMETNI SAVEZ
SISAĈKO - MOSLAVAĈKE ŢUPANIJE
    KOMISIJA TRENERA
                                                  Broj: 01 / 08
                                                  Datum: 01.02.2008.
Borisa Brnada 56, 44 000 Sisak, tel.: 044 / 540–451
  Ovim putem informiramo sve zainteresirane kandidate u Klubovima da organiziramo:                           TEČAJ
                   za trenera nogometa "C"

  a) Kriteriji za upis:
    najmanje 5 godina igranja nogometa u seniorima ţupanijske lige.
    najmanje završena osnovna škola.
    zadovoljavajuće zdravstveno stanje.

  b) Trajanje teĉaja:
    poĉetak teĉaja je: 10.05.2008. u Kutini.
    termini teĉaja su: 10. i 11.05. u Kutini; 17. i 18.05. u Novskoj i 24. i 25.05 u Sisku.
    završetak teĉaja je: 31.05.2008. u Sisku – dan ispita.

  c) Cijena teĉaja:
    3 x 300,00 Kn – uplata po 300,00 Kn prije poĉetka svakog od 3 dijela.

  d) Prijave za teĉaj:
    rok za prijave je do 20.04.2008. godine
    prijave se mogu izvršiti putem telefona po Odborima nogometnih trenera:
      Sisak: Tajništvo NS SMŢ-e tel. 540 451
      Kutina: Josip Krnjić tel. 681 950, mob. 091 509 6896
      Novska: Boris Horvat tel. 601 301, mob. 098 997 2265

  e) Dokumentacija:
    svjedodţba o završenoj školi
    potvrda kluba o 5-godišnjem igranju nogometa
    potvrda o urednom zdravstvenom stanju

  Molimo primaoca pošte da u svom klubu upozna kompetentne djelatnike o ovom materijalu, kako bi iznašli
  zainteresirane kandidate za teĉajeve trenera.
  Upozoravamo da se od jeseni ove godine više neće izdavati tzv. privremene licence tj. nitko neće moći dobiti
  licencu ako ne posjeduje adekvatno obrazovanje u nogometu.
                      25   Tajnik:       Predsjednik:


Branko Straga v.r.  Milan Matanović v.r.

				
DOCUMENT INFO