Contoh Rancangan Perniagaan - DOC by crystal142

VIEWS: 36,621 PAGES: 30

									KERTAS KERJA PINJAMAN NURSERY POKOK

Sulit & Persendirian

<Nama perniagaan> <Alamat perniagaan> <Telefon dan Fax> <Website>

RINGKASAN EKSEKUTIF
<Nama perniagaan> didaftarkan pada <Tarikh> dengan modal berbayar sebanyak <Jumlah modal(RM)> dan mempunyai ekuiti bumiputera <peratusan(%)>. Syarikat telah menjalankan perniagaan <jenis operasi perniagaan> selama <tempoh> dan merupakan kontraktor pembekal bertaraf bumiputera kepada agensi-agensi kerajaan dan syarikat swasta.

<Syarikat/kata ganti nama pertama(saya)> telah melihat peluang yang begitu luas dalam bidang pertanian dan berkeyakinan untuk melibatkan diri dalam perniagaan ini. <Nama perniagaan> telah membuka sebuah nursery pokok seluas 3 hektar. Lokasi nursery pokok ini terletak di <lokasi/alamat nursery pokok>.

Tujuan kertas kerja ini adalah untuk memohon pembiayaan pinjaman untuk <Nama skim pinjaman> daripada <Nama bank> berjumlah <jumlah pinjaman> sebagai modal tambahan dan modal pusingan bagi mengembangkan aktiviti pertanian ini.

<Nama perniagaan> memandang jauh potensi bidang usaha ini dalam membekalkan pokok yang berkualiti, selamat dimakan, cantik dan mampu memenuhi permintaan domestik. Dalam perancangan jangka panjang, pihak syarikat merancang untuk mencapai keluasan <ukuran keluasan tanah> tanaman pokok.

sulit & persendirian

2

KANDUNGAN
RINGKASAN EKSEKUTIF..........................................................................................2 KANDUNGAN..............................................................................................................3 PENDAHULUAN..........................................................................................................4 TEKNIKAL....................................................................................................................6 PEMASARAN.............................................................................................................10 PENGURUSAN...........................................................................................................14 KEWANGAN ..............................................................................................................17 KESIMPULAN............................................................................................................26 LAMPIRAN.................................................................................................................28

sulit & persendirian

3

PENDAHULUAN
• Maklumat Syarikat
(Diisi dengan huruf besar)

NAMA PEMOHON NAMA PERNIAGAAN NO.PENDAFTARAN TARIKH PENUBUHAN JENIS SYARIKAT MODAL DIBENARKAN MODAL BERBAYAR BANK LEMBAGA PENGARAH

: : : : : : : : : :

ALAMAT TEL FAX CAWANGAN <Negeri> TEL FAX PENGURUS AKTIVITI PERNIAGAAN SEKARANG RANCANGAN PERNIAGAAN

: : : : : : : :

: NURSERY POKOK

sulit & persendirian

4

• Pengarah Dan Pemegang Saham BIL 1 2 NAMA UMUR JAWATAN % SAHAM

• Latarbelakang Perniagaan

Potensi tanaman pokok dianggarkan pada paras 1,960,234 MT pada tahun 2005 dan 2,107,874 MT pada tahun 2006. Peningkatan menunjukkan hampir 8% setahun seiring dengan pertambahan permintaan terhadap tanaman pokok terutama daripada intitusi , isirumah dan kilang.

Industri tanaman pokok tempatan telah berkembang dengan pesatnya sejak awal 90an. Kesempatan ini digunakan dengan sebaik mungkin oleh <Nama perniagaan> untuk menceburkan diri dalam bidang ini. Kombinasi bidangusaha yang efektif akan membantu syarikat mendapatkan keuntungan yang maksimum. Kombinasi yang efektif

membolehkan penggunaan tanah, tenaga buruh dan modal dengan lebih cekap. Mempelbagaikan bidangusaha dalam tanaman juga akan dapat mengurangkan kos pengeluaran, menambahkan kadar hasil dan dapat mengurangkan risiko seperti kejatuhan harga hasil dan serangan penyakit. Bidang usaha ini menepati objektif dan strategi halatuju industri tanaman pokok melalui Dasar Pertanian Negara (1998-2010).

• Status Perusahaan Tanaman

Perusahaan tanaman pokok ini telah mencapai <tahap (1/2/3/4)> dan akan berkembang mengikut jadual selepas mendapat kelulusan pembiayaan daripada <Nama Bank> sebanyak <Jumlah pinjaman>.

sulit & persendirian

5

TEKNIKAL
• Profail jenis tanaman
(Nyatakan jenis-jenis tanaman)

a) <Contoh:Betik> b) <Contoh:Bunga orkid> c) d) e) f) g)

• Tapak Projek/ Premis

a) Lokasi: <Nama perniagaan> telah membuka tanaman pokok seluas <keluasan tanah> di <lokasi/alamat tapak tanaman>. Formula asas kepada pemilihan lokasi tanaman pokok ini ialah kesesuaian tanah dan kemudahan asas yang sedia ada. Lokasi ini penting bagi menghasilkan pengeluaran yang maksima dan mampu memberi kemudahan kepada pemborong-pemborong tanaman mendapatkan hasil tanaman.

b) Keluasan Lokasi: Keluasan tanah yang dijadikan tanaman pokok ini ialah <keluasan tanah>. Keluasan tanah ini bersesuaian dengan matlamat operasi perusahaan tanaman pokok dan anggaran pengeluaran dijangka bertambah sehingga <jumlah tan> sebulan.

c) Pemilikan Tanah seluas <keluasan tanah> ini dimiliki oleh <Nama pemilik tanah> dan <Nama perniagaan> telah menandatangani perjanjian sewa selama <tempoh sewaan> bermula <tarikh> dan akan tamat pada <tarikh>. (Abaikan sewa jika tanah milik sendiri)

sulit & persendirian

6

d) Kemudahan Dan kesesuaian:
(Ini adalah contoh)

Kedudukan tanah ini amat bersesuaian dengan bidang pertanian dan mempuyai kemudahan saliran air yang sedia ada. Lokasi perusahaan ladang ini yang bersebelahan dengan kawasan ternakan ayam memberi kemudahan dari segi baja tanaman.

• Pemilihan Proses BIL 1 2 3 4 JENIS Peralatan pertanian Benih tanaman Baja Racun PEMBEKAL

(Sila nyatakan jika terdapat dalam senarai)

• Lesen-lesen Pihak syarikat telah memohon permit pekerja asing bagi pengambilan seramai <bilangan> orang tenaga kerja baru yang mahir dalam bidang pertanian dari <Negeri asal>, <Negara>.

sulit & persendirian

7

• Carta Aliran Ladang Sayuran
(Ini adalah contoh)

Pengutipan Hasil

Pengendalian Lepas Tuai

      

Pemilihan, Pemotongan Pembasuhan Pengeringan Penggredan & Pengelasan Pembungkusan Pemasakan / Penyahhijauan Penyimpanan Sementara

Pengangkutan ke Pasar Borong / Tempat Pengumpulan

Pengagihan

Pasaran Tempatan

Eksport

Pasar Basah

Pasar Kering

sulit & persendirian

8

• Jadual Perlaksanaan projek Jenis Kerja Pembersihan/Penyediaan tanah Batas Tanaman/Sistem Pengairan Tanaman Peringkat 1 (<jenis tanaman>) Tanaman Peringkat 2 (<jenis tanaman>) Tanaman Peringkat 3 (<jenis tanaman>)    Tahap 1  Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4

Tanaman Peringkat 1 meliputi tanaman <jenis tanaman> seperti <contoh tanaman>. Tanaman ini ditanam dikawasan seluas <keluasan tanah>. Tanaman ini telah berjalan mengikut jadual iaitu bermula pada bulan <bulan, tahun>. Tujuan tanaman ini adalah untuk mendapatkan titik pulang modal dalam masa yang dianggarkan.

Tanaman Peringkat 2 meliputi tanaman <jenis tanaman> seperti <contoh tanaman>. Tanaman ini ditanam dikawasan seluas <keluasan tanah>.

Tanaman Peringkat 3 adalah sebanyak <jumlah bilangan> pokok <nama pokok> Tanaman ini akan mula di tanam mengikut jadual pada bulan <bulan, tahun> dan mampu mengeluarkan hasil pada bulan <bulan, tahun> sehingga <bulan, tahun>. Ini adalah strategi pihak pengurusan memandangkan potensi harga pada bulan <bulan> sehingga bulan <bulan> begitu memberangsangkan di mana dianggarkan purata harga pasaran ladang sekitar RM <harga><unit>.

sulit & persendirian

9

PEMASARAN
• Pasaran Am

Trend

perdagangan

di

Malaysia

menunjukkan,

malaysia

ialah

negara

<pengimport/pengeksport> <jenis tanaman> kerana pengeluaran tempatan <tidak mencukupi/sangat memberangsangkan> <untuk menampung/dan mampu> permintaan yang semakin meningkat. Pada umumnya, sektor swasta memainkan peranan utama dalam sistem pasaran <jenis tanaman> di Malaysia, Kebanyakan <jenis tanaman> dipasarkan melalui saluran pemasaran <tradisional/kerajaan/global>, namun margin pemasaran menunjukkan peningkatan dari setahun ke setahun. Ringkasan kepada pasaran dapat ditunjukkan seperti rajah di bawah;
(ini adalah contoh)

TANAMAN SAYUR MEGA SAMUDERA SDN BHD PEMBORONG LORI PUSAT PENGUMPULAN SAYUR/PASAR BORONG PENGEKSPORT

PEMBORONG UTAMA PEMBORONG KECIL

PERUNCIT/PENIAGA PASAR

PENGGUNA/ISI RUMAH

sulit & persendirian

10

• Sasaran Pasaran Syarikat Kami mensasarkan beberapa kawasan seperti jadual di bawah dalam memperluaskan aktiviti pemasaran bagi hasil tanaman ini; BIL NAMA KEPERLUAN ANGGARAN BULANAN 1 <Contoh: Selayang> Pasar Borong <Contoh:Membekalkan hasil <Contoh:4000KG> tanaman kepada pemborong bagi diagihkan kepada

peniaga kecil> 2 3

sulit & persendirian

11

• Strategi Pemasaran

Analisis SWOT (Dalaman dan Luaran)

Kami mempunyai kekuatan dan kelemahan dari segi dalaman dan kami melihat peluang dan ancaman dari segi luaran dalam menigkatkan hasil pengeluaran yang dirumuskan seperti berikut:

KEKUATAN  <Contoh:Pengurusan tanaman yang cekap, berkemampuan dan efektif>. 

PELUANG <Contoh:Potensi pasaran yang

sedang berkembang dan mampu bertahan lama serta pasaran yang sentiasa wujud>.

KELEMAHAN  <Contoh:Kurang kewangan>. sumber 

ANCAMAN <Contoh:Harga yang berubah>. pasaran sayuran

• Kawasan Pasaran Pihak syarikat akan memberi tumpuan pasaran di sekitar <nama tempat> dan <nama tempat> kerana <nyatakan sebab>. Tumpuan pasaran di sini penting kerana tanaman <nama tanaman> merupakan <nyatakan hujah> • Usaha Promosi Pihak syarikat telah menjalankan promosi dan telah mengenalpasti 1 orang pemborong dari pasar borong Selayang dan 1 orang pemborong dari pasar borong Gombak. Pihak syarikat juga telah mendapatkan khidmat nasihat daripada pihak <nama agensi kerajaan yang berkenaan. Contoh: MPOB> dalam mempromosikan hasil tanaman.

sulit & persendirian

12

Usaha promosi melalui internet juga telah dibuat iaitu melalui <alamat laman web(jika
tiada, remove ayat ini)>

dan respons yang kami terima begitu membanggakan. Dalam jangka

masa panjang, tanaman <nama tanaman> ini akan dilengkapi dengan sistem CCTV dan pelanggan boleh mengikuti secara langsung aktiviti di ladang menerusi internet. • Perletakan Harga Pihak Syarikat akan sentiasa mengawasi pasaran harga bagi pokok tanaman terpilih dan menentukan harga berdasarkan standard harga pasaran yang dikeluarkan oleh pihak <nama agensi kerajaan yang berkenaan. Contoh: FAMA> • Kos Operasi Perniagaan Berdasarkan kepada perancangan, anggaran modal yang diperlukan, anggaran pendapatan, sasaran dan segmen pasaran, maka modal tambahan dan modal pusingan bagi operasi ladang ini adalah seperti berikut:

PERKARA MESIN/PERALATAN/KENDERAAN TANAH/BANGUNAN/UBAHSUAI ALAT PENGHAWA DINGIN PRA-OPERASI DEPOSIT TOLAK-SUSUT NILAI MODAL KERJA JUMLAH DIBIAYAI OLEH: SUMBANGAN SENDIRI PINJAMAN UNTUNG/RUGI TERKUMPUL LAIN-LAIN JUMLAH (ini adalah contoh)

SEDIADA 5000.00 18500.00 0.00 3,500.00 3,000.00 0.00 0.00 30,000.00

TAMBAHAN 12,074.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 26,926.00 50,000.00

JUMLAH 17,074.00 29,500.00 0.00 3,500.00 3,000.00 0.00 26,926.00 80,000.00

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

30,000.00 50,000.00 0.00 0.00 80,000.00

sulit & persendirian

13

• Persaingan Utama

BIL

NAMA

% PASARAN

KEKUATAN

KELEMAHAN

1

<Contoh: Hasil sayuran yang diimport dari Negara Thailand>.

<Contoh:30%> <Contoh: -Harga Pasaran yang murah>.

<Contoh: - Kualiti sayuran yang tidak baik>.

2

PENGURUSAN
• Carta Organisasi
(ini adalah contoh)

LEMBAGA PENGARAH SYARIKAT

PENGURUSAN/AKAUN Saifuddin Saad

PENGURUS TANAMAN Abdul Majid Mat Nor

PEKERJA 6 orang pekerja

PEMASARAN Firdaus Omar

sulit & persendirian

14

• Kebolehan Pengarah Untuk Mengurus 26 tahun, Graduan daripada Universiti Putra Malaysia (UPM) dalam bidang Bacelor Ekonomi (Kepujian) pada tahun 2004. Mempunyai 3 tahun pengalaman dalam bidang pengurusan. Menjalankan perniagaan sendiri dibawah syarikat Mega Samudera Sdn Bhd. Mempunyai pengalaman dan kebolehan dalam menguruskan sesebuah ladang sayuran.

• Ahli Pengurusan Dan Tugas
(Ini adalah contoh)

a) Pengurusan / Akaun Mengurus operasi perniagaan melalui perancangan dan kawal selia meliputi keseluruhan operasi tanaman . b) Pengurus Tanaman Bertindak sebagai penyelia dan memastikan kualiti hasil pengeluaran sentiasa dalam standart piawaian yang ditetapkan oleh pihak syarikat.

c) Pegawai Pemasaran Menjalankan tugas-tugas pemasaran termasuklah penyediaan dokumen tender bekalan makanan bahan mentah untuk Kementerian- Kementerian Kerajaan dan mengenalpasti pemborong. Memastikan skop promosi yang berkesan untuk memasarkan hasil ladang.

sulit & persendirian

15

• Pekerja Dan Bidang Tugas

JAWATAN <Contoh:Ketua Buruh>

TUGAS <Contoh:Mengenalpasti jangkitan penyakit dan

BILANGAN PEKERJA <Contoh: 1>

kaedah rawatan>

JUMLAH

<Bilangan>

• Bekalan Pekerja Dan Kaedah Pengambilan Pihak syarikat akan mengambil seramai <bilangan> pekerja daripada <Negeri, Negara >, dan <bilangan> orang pekerja tempatan. Pengarah syarikat mempunyai kenalan dari Indonesia dan ini memudahkan urusan pengambilan pekerja dari Indonesia. • Insentif Pihak syarikat akan membuat caruman KWSP dan caruman kos insurans dengan PERKESO bagi setiap pekerja tempatan dan Skim Insurans Pekerja Asing bagi pekerja dari Indonesia. Kami juga akan menyediakan kemudahan asas yang lengkap bagi semua pekerja.

sulit & persendirian

16

KEWANGAN
(semua jadual kewangan dalam jadual atau bergambar adalah contoh )

• Kos Projek (1) Senarai mesin dan peralatan kenderaan
Butir Hand Sprayer Power Mist Duster Alatan Pertanian Brush Cutter Diesel Engine High Pressure Pump Jumlah Harga Belian 174.00 2000.00 500.00 400.00 9000.00 12074.00 % Susut Nilai 15% 15% 15% 15% 15% Susut Nilai 26.10 300.00 75.00 60.00 1350.00 1811.10

Kos pembaikan(bergantung kepada mesin 3 - 5% setahun)

3.00%

(2) Senarai Tanah/Bangunan/ubahsuai
Butir Piping & Sprinkle (Fasa 2 & 3) Rumah Pengumpulan Sayur Pagar (Fasa 2 & 3) Bajak & Batas (2 & 3) Jumlah Kos pembaikan Harga Belian 6000.00 1000.00 3000.00 1000.00 11000.00 3.00% % Susut Nilai 10% 10% Susut Nilai 600.00 100.00 0.00 0.00 700.00

(3) Pengiraan modal kerja
Perkara Stok bahan mentah Penghutang Tunai minima operasi Tunai luar jangka Modal Kerja Kasar (--)Pemiutang Oberderaf* Modal Kerja Bersih Sediada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 26926 Tempoh Minggu 4 0 4 Tambaha n 6194 0 5732 15000 26926 0 Jumlah 6194 0 5732 15000 26926 0 0 26926

* Tunai luar jangka adalah kos permit bagi pekerja asing

sulit & persendirian

17

• Anggaran Jualan & Anggaran Kos Bahan Mentah

sulit & persendirian

18

• Kos Operasi Perniagaan

BUTIR PERBELANJAAN TETAP

sulit & persendirian

19

BELIAN BAHAN MENTAH & STOK

• Anggaran Prestasi Kewangan

ANGGARAN UNTUNG RUGI LADANG SAYURAN MEGA SAMUDERA SDN BHD

sulit & persendirian

20

GRAF ANGGARAN UNTUNG RUGI

sulit & persendirian

21

ANGGARAN ALIRAN TUNAI LADANG SAYURAN MEGA SAMUDERA SDN BHD

sulit & persendirian

22

ANGGARAN KUNCI KIRA-KIRA LADANG SAYURAN MEGA SAMUDERA

sulit & persendirian

23

sulit & persendirian

24

ANALISA PENYATA KEWANGAN LADANG SAYURAN MEGA SAMUDERA SDN BHD

sulit & persendirian

25

KESIMPULAN
• Prospek / Kekuatan Tanaman <Nama perniagaan>

Kekuatan kami bakal membawa perniagaan ini untuk meneroka peluang-peluang baru yang wujud dalam pasaran .

Tanaman ini bakal diuruskan oleh pekerja-pekerja yang profesional dan berpengalaman dalam pengurusan tanaman <jenis tanaman>. Sumber bekalan biji benih yang terpilih dan baja yang berkualiti dibeli daripada <nama pembekal> membolehkan kami menghasilkan keluaran pertanian yang baik seterusnya membolehkan kami mencipta permintaan daripada pelanggan. • Kelemahan dan Ancaman Sektor Pertanian Dan Cara Mengatasinya

Kami bersedia untuk mengatasi kelemahan dan mampu menghadapi ancaman yang wujud dalam sektor pertanian ini:

Pada peringkat awal operasi tanaman <jenis tanaman> ini, pihak syarikat dan pekerja berusaha agar mencapai titik pulang modal dalam jangka masa yang ditetapkan.

Ancaman daripada lambakan <jenis tanaman> yang diimport dari Thailand tidak dapat di elakkan tetapi dengan kekuatan yang kami ada, kami mampu menghadapi persaingan dengan strategi harga dan pemasaran kami.

sulit & persendirian

26

• Sumbangan Kepada Sosio ekonomi

Kami juga bakal mencipta ruang dan peluang perniagaan kepada peniaga-peniaga kecil. Kami memberi ruang kepada peniaga-peniaga pasar untuk mendapatkan hasil tanaman secara terus dengan harga yang terkawal.

Sekiranya terdapat usahawantani yang berminat untuk mempelajari kaedah dan sistem pertanian, kami juga bersedia menawarkan kursus-kursus dalam bidang tanaman berkaitan.

sulit & persendirian

27

LAMPIRAN
• Gambar Kawasan Tanaman <jenis tanaman>. • Salinan Harga Ladang/Borong/Runcit Pasaran <jenis tanaman>. • Salinan Senarai Pemborong Yang Telah Dikenalpasti • Salinan Sebut Harga Barangan Peralatan Tanaman. • Salinan Caruman KWSP & Perkeso (SOCSO) • Profail Syarikat Dan Prestasi Kewangan Semasa. • Salinan Maklumat Penjamin

sulit & persendirian

28

GAMBAR SEKITAR KAWASAN LADANG SAYURAN MEGA SAMUDERA SDN BHD
(ini adalah contoh)

KAWASAN LADANG YANG DIPILIH

KAWASAN FASA 1 YANGTELAH SIAP DI RACUN

sulit & persendirian

29

SAYUR BAYAM

sulit & persendirian

30


								
To top