; BELAJAR CARA BELAJAR
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

BELAJAR CARA BELAJAR

VIEWS: 61 PAGES: 10

 • pg 1
									 BELAJAR
CARA BELJAR
  Unit Perkhidmatan
Bimbingan & Kaunseling
       Matlamat


Matlamat adalah kompas kehidupan.
Hidup tanpa matlamat umpama kapal
 tanpa nakhoda, hanyut di tengah
 lautan. Terumbang-ambing dipukul
arus dan gelombang kehidupan. Jika
 bernasib baik, terdamparlah ia di
 tepian, jika nasibnya malang, maka
hanyutlah ia dan terus dipukul ombak
dan badai yang akhirnya akan karam.
          BIJAK
  APLIKASI  MENGURUS MASA   AMALKAN
  KEMAHIRAN           KEMAHIRAN
  MENDENGAR           BELAJAR                  BELAJAR
 TUMPUAN              DI DALAM
DALAM KELAS            KUMPULAN  AKTIFKAN           LATIH TUBI
   DIRI           SOALAN TAHUN
  DI DALAM  MENGINGAT DAN
                  LEPAS
   KELAS    ULANGKAJI
KANDUNGAN
 Rasional belajar cara celajar
 Apakah belajar cara belajar ?
 Kemahiran belajar cara celajar
    Pengurusan masa
 Kemahiran Mencari maklumat
 Belajar Kemahiran Belajar
 Menguruskan diri dengan masa
 Kemahiran  Mendengar
 Kemahiran  Membaca
 Mengambil  Nota
 Kemahiran  Mengingat
 Kemahiran  Mengulangkaji
 Kemahiran  Menerima memo
 Belajar   Berkumpulan
 Kemahiran  Mengaktifkan diri
 Kemahiran  Pembentangan
Untuk berjaya dalam hidup setiap orang perlu
    ada matlamat dalam diri…..

 How Good I Want To Be ?
 How Far I Want To Go ?
How Hard I Want To Work ?
 2. RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR


• Bertanggungjawab terhadap pembelajaran.
• Melatih memperoleh maklumat tambahan di
 luar waktu sekolah.
• Belajar cara belajar sejajar dengan matlamat
 pendidikan untuk belajar seumur hidup.
OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR
• Berupaya belajar sendiri tanpa guru.
• Pelajar menggunakan pengetahuan
 rakan dan bahan lain sebagai sumber
 pembelajaran.
• Pelajar menilai tahap pembelajaran
 sendiri.
APAKAH BELAJAR CARA BELAJARBelajar Cara Belajar adalah
proses teknik pembelajaran
 sama ada bersama guru
     atau tidak
       Kemahiran Belajar

• Kemahiran belajar perlu dikuasai
 oleh setiap Pelajar untuk meraih
 kecemerlangan dalam
 peperiksaan dan kehidupan.

								
To top