Action Plan for the Prevention of Unethical Practice in by neolledivine

VIEWS: 6 PAGES: 10

									 Frida og SFFene

 Universitetet i Oslo, Norge
UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2008
Litt om Frida
 • Forskningsresultater, informasjon og
  dokumentasjon av vitenskapelig aktiviteter
 • Først og fremst raporteringsverktøy, i
  økende grad dokumentasjonsverktøy
 • Søkbar på nasjonalt basis (uten innlogging),
  registrering kun etter innlogging
 • Forutsetter at forskeren selv registrerer og
  vedlikeholder data om seg selv, sine
  forskningsresultater og prosjekter

UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2008
Litt om Frida, forts.

 Registrering av:
 • Forskningsresultater
         publikasjoner (importerte og egenregistrerte), m.m.
 • Forskere
         vitenskapsdisipliner, emner, land, forskningsetisk
         erklæring, prosjekter, forskningsresultater i Frida,
         publikasjoner
 • Prosjekter
         deltakere, start-slutt dato, kontaktinformasjon,
         sammendrag, publikasjoner, lenker, bilder

UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2008
 Søk på resultater i Frida

 Søk i Frida på person

 • Søk på person gir ALLE resultater registrert for en
  forsker, evt. et utplukk av kategorier, uavhengig av
  adressen forskeren har brukt

 • Forutsetter at alle forskere søkes opp én etter én

 • Forskere som ikke finnes i Frida, må meldes inn til
  POLS

 Søk i Frida
UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2008
 Søk på resultater, forts.

 Søk i Frida på enhet
 • Forskere er identifisert med stedskoder hentet fra
  POLS
     – enten forskerens primærenhet eller SFF’en
     – betyr at søk på enhet kan være ufullstendig


 • SFFene er ikke rapporteringsenheter
     – rapporterbare publikasjoner registreres på forskerens
      primærenhet, ikke SFF-adressen (adressen endres i Frida før
      rapportering til DBH/KD)
     – Søk på en SFFs rapporterbare publikasjoner skal ikke gi treff

UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2008
 For et fullstendig søk
1.   Søk på enhet:
    – Forskningsresultater->Søk i resultater->Avansert søk
    – Fra (år) til (år), ikke hak av for rapporteringsår (DBH)
    – Velg din enhet fra nedtrekksmenyen
    – Trykk på Søk
    = gir alle ikke-rapporterbare resultater registrert på SFF’en (mest
      sannsynlig ufullstendig)(ingen treff hvis haket av for DBH)
2.   Suppler med Søk på person:
    – Forskningsresultater->Søk på resultater->Etternavn*/fornavn*
    – Fra (år) til (år), hak av for rapporteringsår (DBH)
    – Trykk på Søk
    = gir alle rapporterbare publikasjoner for en person knyttet til SFF’en
3.   *For fullstendig søk*: Søk opp alle forskere én etter én/Søk på person,
    ikke hak av for rapporteringsår (DBH)
UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2008
Frida og SFFene
 Egen modul for SFFene, sentrene og
  forskergrupper under utvikling

 • Vil gi mulighet til å profilere
  forskningsaktiviteter på tvers av UiOs
  enheter
UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2008
 Gjenbruk av Frida-data

 Produksjon av dynamiske nettsider skjer ved
 eksport av Frida-data til enhetens nettsider

 • Forskere
 • Prosjekter
 • Publikasjoner
UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2008
UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2008
UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2008

								
To top