Resume Assistent by wxa11390

VIEWS: 4 PAGES: 35

More Info
									    HjerterPlus

14 april 2002 – 31 december 2007

      Astra Zeneca


    26 februar 2008
       Morten Schou
       Klinisk assistent
     Frederiksberg Hospital
         Program:

• Hjerterplus netværket (status)

• Data fra enkelte klinikker

• Endpoint data 2002-2006 (20 klinikker)

• Resume
 Årets data-indsamling:

• 23 hjerteklinikker sendte data
- og slettede ikke deres lokale database


• 1 hjerteklinik sendte data
 - og slettede derefter deres lokale database 
Hjerterplus netværket
     og
Hjerterplus cohorten
    (status)
                46 Hosp i DK
7 Hosp har ikke HIK
               39 HIK’er i DK
                         5 HIK’er har ikke
                            HjPlus


              34 HIK’er har HjPlus
               Pr 31/12-2007

 8 HIK’er er på vej


                          2 HIK’er bruger
                         aktuelt ikke HjPlus
           24 HIK’er bruger HjPlus
 Udviklingen af HjPlus-Netværket:
• 2002: 7 HIKér

• 2003: 8 HIKér

• 2004: 13 HIKér

• 2005: 17 HIKér

• 2006: 20 HIKér

• 2007: 24 HIKér

• 2008: 24-32 (?) HIKér
HjPlus geografi pr. 31 december 2007:32 klinikker
har programmet  HjPlus i brug (24)


  Planlægger at
  bruge HjPlus (8)
       Indtastede ptt. pr år:
         3000
         2000
Antal pr år
         1000
          0
            2002  2003  2004  2005  2006  2007


                    Årstal
Baselinedata for hele HjPlus cohorten:
•  N (antal)           7293
•  Alder (median)         69 år
•  Andel +75:           30 %
•  Køn (mænd/kvinder):      71/29 %
•  LVEF < 45 %          97 %
•  LVEF < 30 %          55 %
•  NYHA klasse III-IV:      30 %
•  Hyponatriamia (<136 mmol/l):  18 %
•  BMI > 35:           8%
•  BMI < 18.5:          4%
•  IHS:              58 %
•  DM:              20 %
•  AF               24 %
•  eGFR < 60 ml/min/1.73m2:    37 %
Data fra enkelte klinikker
    2002-2008
   (25 klinikker)
          Ptt. pr klinik:
         1200         1000         800
Antal pr klinik
         600         400         200


          0
             1    3    5    7    9  11 13 15 17 19 21 23
               2    4    6    8    10 12 14 16 18 20 22 24


                               HOSP NR
            Registrering af LVEF:
             100

             90

             80
Registrering af LVEF
             70

             60

             50

             40

             30

             20

             10

              0
                1    3    5    7    9  11 13 15 17 19 21 23
                  2    4    6    8    10 12 14 16 18 20 22 24


                                  HOSPNR
NYHA klasse registrering:
  100

   90

   80

   70

   60

   50

   40

   30

   20

   10

   0
     1    3    5    7    9  11 13 15 17 19 21 23
       2    4    6    8    10 12 14 16 18 20 22 24


                       HOSPNR
           Registrering af EKG:
                100
                80
     Registrering af EKG
                60
                40
Klinisk pointe:
CRT til LBBB ?         20


Marevan til AF ?
                0
                   1    3    5    7    9  11 13 15 17 19 21 23
                     2    4    6    8    10 12 14 16 18 20 22 24


                                     HOSPNR
               Registrering af ætiologi:
                     100
                     80
  Registrering af Ætiologi
                     60
Klinisk pointe:              40


Patient ønsker
forklaring ?               20


ICD til IHS?                0
                        1    3    5    7    9  11 13 15 17 19 21 23
DANISH ?                      2    4    6    8    10 12 14 16 18 20 22 24


                                          HOSPNR
                         IHS:
        100

        90

        80

        70
Andel med IHS
        60

        50

        40

        30

        20

        10

         0
           1    3    5    7    9  11 13 15 17 19 21 23
             2    4    6    8    10 12 14 16 18 20 22 24


                             HOSPNR
          Andel kvinder:
          100

          90

          80

          70
Andel af kvinder
          60

          50

          40

          30

          20

          10

          0
             1    3    5    7    9  11 13 15 17 19 21 23
               2    4    6    8    10 12 14 16 18 20 22 24


                               HOSPNR
           Alder + 75 år:
          100

          90

          80

          70
Andel over 75 år
          60

          50

          40

          30

          20

          10

          0
             1    3    5    7    9  11 13 15 17 19 21 23
               2    4    6    8    10 12 14 16 18 20 22 24


                               HOSPNR
Andel af ptt i beh. med ACE-I/ ARB ved
  baselinebesøg (LVEF < 0.45):
     100

     90

     80

     70

     60

     50

     40

     30

     20

     10

     0
        1    3    5    7    9    13  15  17  19  21  23
          2    4    6    8    11  14  16  18  20    22  24


                          hosp nr
     X antal ptt med baselinebesøg

Afsluttes:              Mors

- Færdigbehandlet
- Ønsker ikke at komme i HIK
- Viderehenvises
- Fejler noget andet
         y antal ptt med et besøg
          i perioden 3 mdr -
          Andel af ptt i HIK efter 3 mdr forsøgt eller i gang
           med optitrering af ACE-I/ ARB (LVEF < 0.45):
                100

                90

                80
ACE_I/ARB´s 3 mdr
                70

                60

                50

                40

                30

                20

                10

                0
                   1    3    5    7    9    13    15    17    19    22    24
                     2    4    6    8    11    14    16    18    20    23


                                   hosp nr
     Andel af ptt i beh. med Beta-blok ved
      baselinebesøg (LVEF < 0.45):
         100

         90

         80

         70
BB ved baseline
         60

         50

         40

         30

         20

         10

          0
            1    3    5    7    9    13  15  17  19  21  23
              2    4    6    8    11  14  16  18  20    22  24


                              hosp nr
     X antal ptt med baselinebesøg

Afsluttes:              Mors

- Færdigbehandlet
- Ønsker ikke at komme i HIK
- Viderehenvises
- Fejler noget andet
         y antal ptt med et besøg
          i perioden 3 mdr -
Andel af ptt i HIK efter 3 mdr forsøgt eller i gang
 med optitrering af Beta-blok. (LVEF < 0.45):

        100

        90

        80

        70

        60
  BB 3 mdr
        50

        40

        30

        20

        10

        0
           1    3    5    7    9    13    15    17    19    22    24
             2    4    6    8    11    14    16    18    20    23


                           hosp nr
    Endpoint data pr 30 nov 2006
     (20 klinikker, N=4012)Analyser udarbejdet af Finn Gustafsson og Morten Schou i samarbejde
        Mortalitet:

Follow up: 30 dg – 4.6 år
         17 %
 Akut hospitalisering > 24 hrs med HF
       diagnose:

Follow up: 30 dg – 4.6 år
           10 %


 Diagnose koder: NIP koder for HF
 Akut hospitalisering > 24 hrs med CV
        diagnose:

Follow up: 30 dg – 4.6 år
           28 %


 Diagnose koder: NIP koder for HF + CV koder
  Akut hospitalisering > 24 hrs på
      medicinsk afd. :

Follow up: 30 dg – 4.6 år
         42 %
Prognostiske faktorer (HjPlus):
       Alder og køn

        Blodtryk

         LVEF

         GFR

         BMI

        Natrium

        Diabetes

       NYHA klasse

      Diuretika forbrug

     Tidligere Indlæggelse
  Abstracts (Data 2002-2006):


Hyponatræmi (ESC)

Blodtryk (ESC)

Depression (ESC)

Flere planlagte
Resume
•  24 klinikker bruger HjPlus – 7 overvejer

•  N= 7294

•  Registrering af LVEF og NYHA 

•  Optitrering af ACE/ARB:
  I ved, hvor I ligger ved baseline og efter 3 mdr ift. andre –
  tilfreds ?


•  Optitrering af BB:
  I ved, hvor I ligger ved baseline og efter 3 mdr ift. andre –
  tilfreds ?
•  Mortalitet svarer til den vi kender fra
  studier

•  Indlæggelser:
  Indlæggelse for HF er måske ikke problemet – fokus på
   CV og comorbiditet ? Misklassifikation ?


•  Prognostiske faktorer identificeret

•  Abstracts submitted med alle klinikker
  som deltagere
Flot registrering alle sammen

      og

Tak for jeres opmærksomhed

								
To top