Example Slides for Design AD 2008 (english)

Document Sample
Example Slides for Design AD 2008 (english) Powered By Docstoc
					 Izvedba redundantnega sistema z
       PCS7


Primer izvedbe v druţbi TKI Hrastnik
Chapter 1


Chapter 2


Chapter 3


Chapter 4


Chapter 5


Chapter 6


  KOLEKTOR SINABIT d.o.o.
Chapter 7


Chapter 8


Chapter 9
     Avtomatizacija, Informatizacija,
Inženiring v industriji in gospodarstvu
       Presentation title: PPT-Dialog "Headers and Footers"  Industry Sector
2008-02   Page 2
REFERENCE DRUŽBE:
Chapter 1


SLOVENIJA: ABRASIV · AKRIPOL · ASCOM · BELINKA · CALCIT · CANKARJEV
Chapter 2
DOM · CETIS · DROGA KOLINSKA · EGP · ETA CERKNO · GEOPLIN
PLINOVODI · GORENJSKI TISK · GORIČANE · HELIOS · HE BOŠTANJ · HELLA
Chapter 3
LUX · HIDRIA IMP KLIMA · ISKRA AVTOELEKTRIKA · ISTRABENZ PLINI · JUB ·
KLINIČNI CENTER LJUBLJANA · KNAUF INSULATION · KOLEKTOR · LAMA ·
Chapter 4

LEK · MESSER · MITOL · MOBITEL · NIKO · P.G.M. INŢENIRING · PAPIRNICA
Chapter 5
VEVČE · PETROL · PLAMA IZOTERM · PLAMA PUR · RIŢANSKI VODOVOD
KOPER · SALONIT ANHOVO · SIBO · TDR METALURGIJA · TE ŠOŠTANJ · TE
Chapter 6
TRBOVLJE · TE-TOL · TKI HRASTNIK · TKK · TPV JOHNSON CONTROLS ·
VO-KA · YDRIA MOTORS
Chapter 7


NEMČIJA: SYNATEC GERMANY (AUDI · MERCEDEZ-BENZ · VOLKSWAGEN)
Chapter 8


RUSIJA: TECHNONICOL RJAZAN · URTII ULJANOVSK
Chapter 9ZDA: KOLEKTOR TKI PPT-Dialog "Headers and Footers"
     Presentation title:                 Industry Sector
2008-02     Page 3
Zahteve naročnika

 Visok nivo varnosti obratovanja v vseh razmerah - Risk Assessment
 Stabilno in zanesljivo delovanje
 Odprava napak med delovanjem
 Enostaven prehod za uporabnike
 Enostavna širitev sistema

Število tehnoloških naprav zajetih v projektu:
 42 motorskih pogonov
 48 ON/OFF ventilov
 35 regulacijskih ventilov
 234 analognih meritev
 Skupno 705 I/O-jev + I/O-ji preko Modbus komunikacije.


      Presentation title: PPT-Dialog "Headers and Footers"  Industry Sector
2008-02   Page 4
Arhitektura sistema
     Presentation title: PPT-Dialog "Headers and Footers"  Industry Sector
2008-02  Page 5
Krmilniška oprema

  CPU417-4 H (Dva enaka krmilnika v redundanci, ki je izvedena
 hardwarsko s povezavo dveh optičnih vodnikov med njima).

  Na vsakem krmilniku Ethernet komunikacijski modul za komunikacijo
 z operaterskimi postajami.

  8 ET200 rack-ov od katerih vsak vsebuje po dva IM153 DP vmesnika
 preko katerih so povezani na dve radundančni Profibus veji, ki vodita
 vsaka do svojega krmilnika.

  Priključeni I/O moduli: 13xDI, 9xDO, 35xAI, 5xAO modulov in
 komunikacijski CP341 modul z Modbus master licenco.

      Presentation title: PPT-Dialog "Headers and Footers"  Industry Sector
2008-02   Page 6
Prednosti uporabljene krmilniškega opreme


  Krmilniška redundanca je izvedena hardwarsko s preklopom
 delovanja v primeru napake iz master krmilnika na standby krmilnik v
 manj kot 100ms.

  Moţnost menjave enega od CPU-jev med delovanjem sistema.

  Operacije v krmilnikih so sinhronizirane in uporabniku zato ni
 potrebno ničesar nastavljati programsko.

  »Hot Swap« moţnost na ET200 modulih, ki omogoča menjavo I/O
 modulov na racku med delovanjem sistema ne da bi pri tem vplivali na
 delovanje sistema.       Presentation title: PPT-Dialog "Headers and Footers"  Industry Sector
2008-02   Page 7
Programska oprema


Dva Simatic PCS7 V7.0 operaterska
paketa(runtime licenci za 1000
procesnih objektov).

PCS7 paket za inţenirsko postajo.

Dve PCS7 operaterski postaji in ena
PCS7 inţenirska postaja.
      Presentation title: PPT-Dialog "Headers and Footers"  Industry Sector
2008-02   Page 8
Prednosti uporabljene programske opreme PCS7

Enostavno in hitro dodajanje novih I/O-jev v sistem.

Programiranje s CFC bloki, ki ţe vsebujejo knjiţnico z narejenimi
osnovnimi Siemensovimi bloki (analogne meritve, bloki za pogone, bloki
za ventile...).

Programiranje z SFC bloki, ki se uporabljajo za izvajanje logike v obliki
diagrama poteka.

Vsi osnovni bloki ţe vsebujejo diagnostiko za ugotavljanje napak na I/O-
jih, moţno je tudi vključiti zamenjavo vrednosti vhoda v primeru napake le
tega ali simulacija vrednosti ipd.

Bloki vsebujejo alarme in trende, ki se avtomatsko generirajo ob
nalaganju spremeb na WinCC.

      Presentation title: PPT-Dialog "Headers and Footers"  Industry Sector
2008-02   Page 9
Prednosti uporabljene programske opreme PCS7
Strukturo sistema določimo ţe na krmilniškem nivoju. Ob nalaganju
sprememb na WinCC se nam tam avtomatsko zgenerirajo povezave do
krmilnikov in osnovni grafični elementi, ki smo jih naredili v CFC blokih.

Osnovni grafični elementi na WinCC-ju ţe vsebujejo podokna preko
katerih lahko nadziramo posamezen element.

Moţno nalaganje sprememb iz inţenirske postaje na operatersko postajo
med delovanjem le te.

Prikaz alarmov ob izpadu posameznega CPU-ja ali modula z izpisom
pozicije le tega v hardwaru.

V CFC-ju imamo za vsak osnovni element moţnost izbire OB bloka v
katerem se bo le ta izvajal.

Moţnost prikaza izvajanja logike v SFC blokih na operaterski postaji.
      Presentation title: PPT-Dialog "Headers and Footers"  Industry Sector
2008-02   Page 10
Primer ekranskih slik PCS7
     Presentation title: PPT-Dialog "Headers and Footers"  Industry Sector
2008-02  Page 11
Primer ekranskih slik PCS7
     Presentation title: PPT-Dialog "Headers and Footers"  Industry Sector
2008-02  Page 12
     Presentation title: PPT-Dialog "Headers and Footers"  Industry Sector
2008-02  Page 13
Hvala za pozornost !

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:16
posted:7/15/2009
language:Slovenian
pages:14