; EKONOMSKI FAKULTET - DOC
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

EKONOMSKI FAKULTET - DOC

VIEWS: 837 PAGES: 10

 • pg 1
									             SOCIOLOGIJA
         Kolokvijum / Test br. 2 –30.11.2010.
             Početak testa - 1400

                PRVA GRUPA

r.b.  Index   PREZIME I IME     35.  448 / 10  Bogdanovic Aleksandra
1.   360 / 10  Adrovic Kenan     36.  456 / 10  Bojic Ana
2.   9 / 10   Adţic Aleksandra    37.  193 / 10  Bojovic Marija
3.   54 / 10  Adţic Ana       38.  311 / 10  Borovic Srdan
4.   348 / 10  Agovic Irma      39.  133 / 10  Borozan Jelena
5.   430 / 10  Alavac Minela     40.  76 / 10  Boškovic Bojan
6.   162 / 10  Aleksov Boris     41.  444 / 10  Boškovic Danica
7.   500 / 10  Alibalic Mirza     42.  398 / 10  Boškovic Dijana
8.   40 / 10  Alic Admira      43.  494 / 10  Boškovic Janko
9.   385 / 10  Alivodic Taida     44.  519 / 10  Boškovic Jelena
10.  79 / 10  Amidţic Aleksandra   45.  293 / 10  Boškovic Miloš
11.  39 / 10  Antonic Nikola     46.  183 / 10  Botica Suzana
12.  161 / 10  Aranitovic Boţidar   47.  44 / 10  Boţovic Dušan
13.  216 / 10  Ašanin Matija     48.  142 / 10  Boţovic Goran
14.  118 / 10  Asanovic Jasna     49.  503 / 10  Boţovic Jakša
15.  190 / 10  Bajagic Vladan     50.  46 / 10  Boţovic Nataša
16.  352 / 10  Balaban Vladan     51.  493 / 10  Boţovic Nevena
17.  268 / 10  Banjac Boris      52.  305 / 10  Boţovic Radan
18.  314 / 10  Barbic Milivoj     53.  538 / 10  Bracanovic Maja
19.  399 / 10  Baucal Danilo     54.  301 / 10  Bracanovic Nikola
20.  466 / 09  Becanovic Aleksandra  55.  470 / 10  Brajovic Anka
21.  321 / 10  Becirbašic Amila    56.  522 / 10  Brajovic Panto
22.  468 / 10  Becirovic Benazira   57.  228 / 10  Brajovic Petar
23.  41 / 10  Becirovic Šenida    58.  74 / 10  Bubanja Jelena
24.  215 / 10  Becovic Aldin     59.  307 / 10  Bujkovic Savo
25.  489 / 10  Beganovic Mervan    60.  239 / 10  Bulajic Ana
26.  290 / 10  Bibic Samra      61.  32 / 10  Bulajic Momir
27.  238 / 10  Bicic Mirela      62.  552 / 09  Bulajic Vukašin
28.  7 / 10   Biševic Alisa     63.  324 / 10  Bulatovic Marina
29.  422 / 10  Bjelanovic Marija   64.  250 / 10  Bulatovic Milena
30.  287 / 10  Bjelopavlic Jevrem   65.  362 / 10  Bulatovic Nikola
31.  504 / 10  Blagojevic Bojana   66.  416 / 10  Bulatovic Radovan
32.  248 / 10  Blagojevic Branko   67.  367 / 10  Bulatovic Tamara
33.  137 / 10  Blecic Aleksandar   68.  219 / 10  Buric Bojana
34.  573 / 09  Bobicic Mirko     69.  297 / 10  Buric Marina
70.  82 / 10  Burzan Slavica
71.  135 / 10  Buškovic Đorde
72.  424 / 10  Cabarkapa Dragana
73.  60 / 10  Cabarkapa Marina
74.  140 / 10  Cadenovic Ivana
75.  176 / 10  Cakovic Jevto
76.  15 / 10  Camaj Violeta
77.  295 / 10  Camdţic Gorica
78.  80 / 10  Campar Tamara
79.  488 / 10  Caricic Andela
80.  418 / 10  Cavor Mirko
81.  14 / 10  Celebic Danica
82.  18 / 10  Cepic Ratka
83.  73 / 10  Ceranic Nataša
84.  28 / 10  Cerovic Mirko
85.  334 / 10  Cirovic Filip
86.  347 / 10  Cirovic Ognjen
87.  478 / 10  Colovic Nikola
88.  298 / 10  Corac Jelena
89.  77 / 10  Coric Ognjen
90.  395 / 10  Corovic Ivona
91.  467 / 10  Corovic Milica
92.  349 / 10  Covic Nikola
93.  147 / 10  Crepulja Jovana
94.  95 / 10  Culafic Milica
95.  450 / 10  Curovic Marko
96.  359 / 10  Cvijovic Miljan
97.  514 / 10  Dabanovic Andrija
98.  559 / 10  Dabetic Dragana
99.  543 / 10  Dabetic Lazar
100.  99 / 10  Dabovic Ivona
101.  328 / 10  Dautovic Amra
102.  437 / 10  Đecevic Amir
103.  267 / 10  Đecevic Arman
104.  506 / 10  Dedic Nikola
105.  433 / 10  Đekovic Miljana
106.  201 / 10  Delic Ivan
107.  13 / 10  Đeljaj Danijela
108.  323 / 10  Đeloševic Nina
109.  498 / 09  Đelovic Emira
110.  174 / 10  Đerkovic Anja
111.  35 / 10  Đerkovic Vera
112.  204 / 10  Destanovic Magbula
113.  272 / 10  Dimic Miloš
114.  212 / 10  Divanovic Benjamin
115.  428 / 10  Dizdarevic Muamer
116.  497 / 10  Dobrilovic Irena
             SOCIOLOGIJA
         Kolokvijum / Test br. 2 –30.11.2010.
             Početak testa - 1430

               DRUGA GRUPA
                     150.  119 / 10  Đurovic Milan
r.b.  Index   PREZIME I IME     151.  229 / 10  Đurovic Miloš
117.  241 / 10  Doderovic Ana     152.  404 / 10  Dţakovic Jelena
118.  361 / 10  Đokic Stefan      153.  366 / 10  Dţoganovic Natalija
119.  165 / 10  Đokvucic Milica    154.  318 / 10  Efovic Doris
120.  289 / 10  Dragaš Zoran      155.  254 / 10  Filipovic Nikola
121.  208 / 10  Dragojevic Ana     156.  555 / 10  Gagovic Boris
122.  177 / 10  Dragojevic Mladen   157.  23 / 10  Gagovic Stefan
123.  406 / 10  Dragovic Jelena    158.  100 / 10  Gajic Milica
124.  554 / 10  Dragovic Miloš     159.  483 / 10  Gardaševic Boris
125.  383 / 10  Draško Anja      160.  49 / 10  Gardaševic Ivana
126.  357 / 10  Draškovic Aleksandra  161.  131 / 10  Gazdic Sneţana
127.  245 / 10  Draškovic Marija    162.  436 / 10  Gazivoda Ivana
128.  440 / 10  Drobnjak Anja     163.  329 / 10  Globarevic Violeta
129.  371 / 10  Drobnjak Đordina    164.  464 / 10  Gogic Vladana
130.  463 / 10  Drobnjak Luka     165.  200 / 10  Gogic Zoja
131.  141 / 10  Drobnjak Miloš     166.  283 / 08  Gojcaj Valjbona
132.  439 / 10  Dukaj Faruk      167.  24 / 10  Gojkovic Renata
133.  449 / 10  Đukanovic Marija    168.  504 / 09  Golubovic Marija
134.  526 / 10  Đukanovic Vesna    169.  545 / 10  Grubovic Jovana
135.  481 / 10  Đukic Dajana      170.  469 / 10  Grujic Andrea
136.  452 / 09  Đukic Filip      171.  243 / 10  Gudelj Marija
137.  180 / 10  Dukovic Adnan     172.  26 / 10  Gudelj Nikola
138.  343 / 10  Đuraševic Nikolina   173.       Gvozdenovic
139.  462 / 10  Đuretic Andela        29 / 10  Aleksandra
140.  88 / 10  Đuric Jelena      174.  68 / 10  Hadţic Ilda
141.  512 / 10  Đuricic Lazar     175.  356 / 10  Hadţisalihovic Elza
142.  237 / 10  Đurickovic Milica   176.  198 / 10  Hasani Irma
143.  226 / 10  Đurišic Katarina    177.  231 / 10  Hasanovic Selma
144.  50 / 10  Đurkovic Jovana    178.  211 / 10  Hodţic Amel
145.  265 / 10  Durkovic Mirjana    179.  431 / 10  Hot Hamdija
146.  544 / 10  Đurovic Jelena     180.  78 / 10  Huremovic Enis
147.  335 / 10  Đurovic Kristina    181.  84 / 10  Husovic Aida
148.  240 / 10  Đurovic Marija     182.  56 / 10  Ivanovic Ivana
149.  89 / 10  Đurovic Martina    183.  325 / 10  Ivanovic Nemanja
184.  276 / 10  Ivanovic Nina      232.  27 / 10  Kneţevic Ana
185.  257 / 10  Izgarevic Vuk      233.  455 / 10  Kneţevic Biljana
186.  330 / 10  Janicic Milica     234.  476 / 10  Kneţevic Boţidar
187.  138 / 10  Janjevic Ivana     235.  234 / 10  Kneţevic Stefan
188.  16 / 10  Janketic Sanja     236.  390 / 10  Kneţevic Vuk
189.  256 / 10  Jankovic Dragana    237.  552 / 10  Kneţevic Vuk
190.  269 / 10  Jankovic Jovana     238.  108 / 10  Kneţevic Ţaklina
191.  181 / 10  Jankovic Maja
192.  30 / 10  Jankovic Milica
193.  509 / 10  Janovic Ana
194.  45 / 10  Jaukovic Jovana
195.  345 / 10  Jecmenica Dijana
196.  369 / 10  Jeremic Jelena
197.  75 / 10  Jevric Ivana
198.  373 / 10  Jocovic Ilija
199.  443 / 10  Jokanovic Sanja
200.  376 / 10  Jokic Jelica
201.  461 / 10  Jokic Ljubica
202.  524 / 10  Jokic Svetlana
203.  482 / 10  Jokic Vladimir
204.  374 / 10  Jovanovic Danilo
205.  535 / 10  Jovanovic Kristina
206.  3 / 10   Jovetic Stefan
207.  304 / 10  Jovicevic Danijela
208.  405 / 10  Jovicevic Nikoleta
209.  34 / 10  Jovovic Balša
210.  102 / 10  Jovovic Ivana
211.  281 / 10  Kalac Esad
212.  422 / 09  Kalender Asmir
213.  67 / 10  Kalezic Nataša
214.  320 / 10  Kaljic Lejla
215.  401 / 10  Kaluderovic Andrijana
216.  508 / 10  Kaluderovic Danilo
217.  136 / 10  Kaluderovic Đorde
218.  83 / 10  Kankaraš Darko
219.  346 / 10  Kartal Danica
220.  351 / 10  Kasalica Maja
221.  173 / 10  Kašcelan Ivan
222.  471 / 10  Kastratovic Petar
223.  33 / 10  Katnic Danilo
224.  266 / 10  Katnic Radan
225.  426 / 10  Kaţic Tina
226.  6 / 10   Keker Ivana
227.  447 / 10  Keranovic Nermina
228.  319 / 10  Kilibarda Nemanja
229.  354 / 10  Klakor Sonja
230.  316 / 10  Kljajevic Danka
231.  8 / 10   Kljajevic Vanja
             SOCIOLOGIJA
         Kolokvijum / Test br. 2 –30.11.2010.
             Početak testa - 1500

                TREĆA GRUPA
                    272.  400 / 10  Ljucovic Mario
r.b.  Index   PREZIME I IME    273.  285 / 09  Ljumovic Filip
239.  186 / 10  Kocalo Danica    274.  417 / 10  Lucic Anka
240.  533 / 10  Kojicic Nemanja   275.  368 / 10  Lukic Đorde
241.  103 / 10  Koprivica Milica   276.  425 / 10  Lukovac Jovana
242.  185 / 10  Korac Altijana    277.  59 / 10  Lulgjuraj Liridona
243.  57 / 10  Kostic Milica    278.  378 / 10  Mahmutovic Edita
244.  308 / 10  Kotlaja Stefan    279.  337 / 10  Maljaj Aleksandar
245.  195 / 10  Kovacevic Andrea   280.  453 / 10  Malovic Milinko
246.  413 / 09  Kovacevic Dušan   281.  452 / 10  Maraš Filip
247.  244 / 10  Kovacevic Milica   282.  490 / 10  Maraš Marina
248.  21 / 10  Kovacevic Nemanja  283.  403 / 10  Maric Itana
249.  320 / 09  Krackovic Nikola   284.  313 / 10  Maric Marko
250.  291 / 10  Kroma Osman     285.  306 / 10  Maric Nina
251.       Krsmanovic      286.  36 / 10  Markovic Anja
    396 / 10
         Aleksandar      287.  139 / 10  Markovic Milena
252.  253 / 10  Krušcic Jovanka   288.  393 / 10  Markovic Milena
253.  218 / 10  Kunjic Marija    289.  391 / 10  Markovic Sandra
254.  496 / 10  Kurpejovic Semina  290.  236 / 10  Markovic Sneţana
255.  194 / 10  Laban Vuceta     291.  222 / 10  Markovic Vuk
256.  294 / 10  Lacmanovic Ikonija  292.  43 / 10  Markuš Ljubica
257.  62 / 10  Lakicevic Jelena   293.  389 / 10  Marniku Nikola
258.  498 / 10  Lalovic Dragana   294.  117 / 10  Martinovic Eleonora
259.  86 / 10  Latkovic Ivona    295.  408 / 10  Martinovic Jovana
260.  255 / 10  Latkovic Maja    296.  270 / 10  Martinovic Luka
261.  220 / 10  Lazarevic Nikola   297.  363 / 10  Martinovic Milena
262.  38 / 10  Lazovic Bogdan    298.  510 / 10  Maslovaric Ivan
263.  151 / 10  Lazovic Danijela   299.  505 / 10  Matejic Andrijana
264.  515 / 10  Lazovic Dejan    300.  284 / 10  Mededovic Damir
265.  209 / 10  Lekic Lejla     301.  520 / 10  Mededovic Miral
266.  271 / 10  Leposavic Vladimir  302.  22 / 10  Medenica Andela
267.  69 / 10  Lisicic Jovana    303.  258 / 10  Medigovic Katarina
268.  259 / 10  Ljaic Armin     304.  188 / 10  Merdovic Dragana
269.  517 / 10  Ljamovic Amela    305.  246 / 10  Mickovic Danijela
270.  474 / 10  Ljubiša Marija    306.  104 / 10  Micovic Jelena
271.  349 / 08  Ljucdonaj Arben   307.  480 / 10  Micunovic Olga
308.  380 / 10  Mihailovic Jovana
309.  239 / 09  Mijatovic Adrijana
310.  451 / 10  Mijatovic Miljan
311.  149 / 10  Mijuškovic Filip
312.  170 / 10  Mikic Vanja
313.  473 / 10  Milatovic Marko
314.  81 / 10  Milatovic Svetlana
315.  109 / 10  Milev Diana
316.  251 / 10  Milic Ivana
317.  513 / 10  Milic Ivana
318.  495 / 10  Milic Milena
319.  419 / 10  Milikic Darko
320.  466 / 10  Milivojevic Milica
321.  521 / 10  Miljanic Boţidar
322.  172 / 10  Miljenovic Vlado
323.  145 / 10  Milovic Tijana
324.  17 / 10  Mirkovic Đordije
325.  213 / 10  Mirotic Ivan
326.  286 / 10  Mirovic Dragana
327.  11 / 10  Mišnic Nikola
328.  143 / 10  Mišovic Sanja
329.  274 / 10  Mišurovic Jasna
330.  94 / 10  Mitrovic Nataša
331.  203 / 10  Mrkajic Dragana
332.  397 / 10  Muharemovic Sanjin
333.  427 / 10  Mujovic Aleksandar
334.  429 / 10  Mujovic Aleksandra
335.  411 / 10  Mulevic Nikolija
336.  370 / 10  Mulic Majda
337.  282 / 10  Muric Ervin
338.  491 / 10  Mušovic Adela
339.  252 / 10  Nedovic Dragana
340.  553 / 10  Nenadic Miloš
341.  315 / 10  Nikcevic Ivana
342.  65 / 10  Nikitovic Jelena
343.  107 / 10  Nikolic Jelena
344.  112 / 10  Nikolic Jovana
345.  540 / 10  Nikolic Marko
346.  189 / 10  Nizic Alen
347.  130 / 10  Novicic Aleksandra
348.  299 / 10  Obadovic Milena
349.  91 / 10  Obradovic Milica
             SOCIOLOGIJA
         Kolokvijum / Test br. 2 –30.11.2010.
             Početak testa - 1530

               ČETVRTA GRUPA

r.b.  Index   PREZIME I IME    383.  438 / 10  Pešic Aleksandar
350.  37 / 10  Obradovic Sanja   384.  518 / 10  Pešic Nemanja
351.  547 / 10  Obradovic Srdan   385.  532 / 10  Petranovic Joko
352.  116 / 10  Obradovic Vasilija  386.  432 / 10  Petrovic Anja
353.  387 / 10  Odţa Maja      387.  317 / 10  Petrovic Dejana
354.  233 / 10  Ojdanic Goran    388.  196 / 10  Petrovic Katarina
355.  340 / 10  Osmajic Dejan    389.  206 / 10  Petrovic Miloš
356.  507 / 10  Osmanagic Emina   390.  146 / 10  Petrušic Mirko
357.  10 / 10  Ostojic Dragiša   391.  92 / 10  Pješivac Radovan
358.  402 / 10  Ostojic Sneţana   392.  523 / 10  Poleksic Svetlana
359.  90 / 10  Ostojic Spasoje   393.  247 / 10  Popovic Dragan
360.  263 / 10  Pacariz Alisa    394.  536 / 10  Popovic Ivana
361.  435 / 10  Pajovic Jelena    395.  160 / 10  Popovic Marija
362.  87 / 10  Papovic Biljana   396.  446 / 10  Popovic Nikola
363.  97 / 10  Pašic Ivan      397.  530 / 10  Popovic Senka
364.  350 / 10  Pavicevic Ilija   398.  413 / 10  Popovic Tamara
365.  562 / 10  Pavicevic Marija   399.  52 / 10  Porobic Sanja
366.  179 / 10  Pavicevic Nina    400.  541 / 10  Prašcevic Miloš
367.  20 / 10  Pavicevic Slavica  401.  111 / 10  Prelevic Milica
368.  379 / 10  Pavicevic Viktor   402.  546 / 10  Pribilovic Martina
369.  260 / 10  Pavkovic Nina    403.  499 / 10  Puric Marina
370.  61 / 10  Pavleţa Nikola    404.  423 / 10  Raceta Dragana
371.  550 / 10  Pejovic Ivana    405.  511 / 10  Radenovic Mladen
372.  110 / 10  Pejovic Nikola    406.  51 / 10  Radevic Sanja
373.  434 / 10  Pekovic Svetlana   407.  539 / 10  Radicevic Marija
374.  152 / 10  Peric Andela     408.  302 / 10  Radicevic Milica
375.  331 / 10  Peric Bojana     409.  333 / 10  Radinovic Andela
376.  407 / 10  Peric Nataša     410.  375 / 10  Radinovic Miloš
377.  479 / 10  Perišic Dijana    411.  339 / 10  Radoicic Vladan
378.  273 / 10  Perišic Maša     412.  283 / 10  Radoncic Davor
379.  93 / 10  Perovic Jovana    413.  191 / 10  Radonjic Marko
380.  410 / 10  Perovic Milena    414.  392 / 10  Radovic Borislav
381.  72 / 10  Perovic Sandra    415.  549 / 10  Radovic Dušan
382.  296 / 10  Perunicic Marija   416.  71 / 10  Radovic Goran
417.  167 / 10  Radovic Jovana    442.  548 / 10  Rakovic Ivana
418.  199 / 10  Radovic Jovana    443.  327 / 10  Rakovic Jelena
419.  477 / 10  Radovic Jugoslav   444.  460 / 10  Ravic Kristina
420.  454 / 10  Radovic Tijana    445.  492 / 10  Redţematovic Azra
421.  288 / 10  Radovic Vido     446.  275 / 10  Redţepagic Dino
422.  150 / 10  Radovic Vojislav   447.  465 / 10  Rolovic Milica
423.  113 / 10  Radovic Ţana     448.  262 / 10  Rudanovic Milena
424.  502 / 10  Radulovic Andrea   449.  261 / 10  Rudovic Kristina
425.  382 / 10  Radulovic Bojan    450.  537 / 10  Rutešic Vuk
426.  442 / 10  Radulovic Draţen   451.  309 / 10  Rutovic Biljana
427.  420 / 10  Radulovic Dušica   452.  144 / 10  Šabovic Amela
428.  377 / 10  Radulovic Jovana   453.  412 / 10  Šabovic Anel
429.  386 / 10  Radulovic Mitar    454.  414 / 10  Šabovic Anes
430.  277 / 10  Radulovic Tijana   455.  232 / 10  Salh Relja
431.  372 / 10  Radulovic Vladimir  456.  202 / 10  Šaltic Dragana
432.  187 / 10  Radusinovic Dragana  457.  5 / 10   Samardţic Marina
433.  542 / 10  Raicevic Bojana    458.  25 / 10  Šarancic Milica
434.  224 / 10  Raicevic Đordija   459.  217 / 10  Šarancic Milica
435.  279 / 10  Raicevic Mitar    460.  42 / 10  Saratlic Stefan
436.  332 / 10  Raicevic Nikolina   461.  487 / 10  Saric Sanja
437.  207 / 10  Raickovic Boško    462.  365 / 10  Šata Besnik
438.  168 / 10  Raickovic Vladana   463.  441 / 10  Šcekic Jelena
439.  300 / 10  Rajkovic Ana     464.  445 / 10  Šcepanovic Andela
440.  85 / 10  Rakonjac Gordana   465.  409 / 10  Šcepanovic Luka
441.  106 / 10  Rakonjac Jovana
             SOCIOLOGIJA
         Kolokvijum / Test br. 2 –30.11.2010.
             Početak testa – 1600
                  PETA GRUPA
r.b.  Index   PREZIME I IME      492.  178 / 10  Suljic Maja
466.  184 / 10  Šcepanovic Magdalina  493.  249 / 10  Šundic Nikola
467.  381 / 10  Šcepanovic Petar    494.  166 / 10  Šuša Jelena
468.  171 / 10  Šekularac Bojana    495.  326 / 08  Tahirovic Semir
469.  70 / 10  Selmanovic Alden    496.  342 / 10  Todorovic Balša
470.  235 / 10  Šestovic Tijana     497.  458 / 10  Todorovic Maja
471.  394 / 10  Sinanovic Salem     498.  285 / 10  Tomanovic Jovana
472.                   499.
    98 / 10  Šiševic Jovana         64 / 10  Tomic Nikola
473.                   500.       Tomkovic Maša
    114 / 10  Šišovic Andela         534 / 10
474.  560 / 10  Sjekloca Marija     501.  358 / 10  Tomovic Milena
475.  132 / 10  Škuletic Bojana     502.  475 / 10  Toncuk Filip
476.  192 / 10  Šljivancanin Milka   503.  134 / 10  Trajkovic Jelena
477.  182 / 10  Šofranac Milica     504.  486 / 10  Tripkovic Lazar
478.  264 / 10  Softic Elma       505.  148 / 10  Turcinovic Ivona
479.  415 / 10  Sokic Nataša      506.  556 / 09  Ujkaj Prela
480.  164 / 10  Šoškic Dragana     507.  53 / 10  Vasic Sneţana
481.  563 / 09  Spahic Filip      508.  223 / 10  Vasiljevic Radoje
482.  303 / 10  Spahic Merima      509.  105 / 10  Velickovic Dijana
483.  312 / 10  Srdic Dragan      510.  484 / 10  Velimirovic Tamara
484.                   511.  48 / 10  Vemic Nikolina
    344 / 10  Stanic Tamara
485.                   512.       Vešovic Boţidar
    529 / 10  Stanišic Boban         58 / 10
486.  355 / 10  Stanojevic Tijana    513.  310 / 10  Vešovic Milovan
487.  225 / 10  Stevanovic Marko    514.  528 / 10  Vešovic Stefan
488.  516 / 10  Stojanovic Rade     515.  280 / 10  Vico Marko
489.  205 / 10  Strunjaš Bojana     516.  19 / 10  Vlaisavljevic Sladana
490.  96 / 10  Šubaric Milica     517.  364 / 10  Vlaovic Biljana
491.  66 / 10  Šukurica Ilma      518.  230 / 10  Vlaovic Stevo
519.  421 / 10  Vojinovic Danica    539.  485 / 10  Vukcevic Milica
520.  120 / 10  Vuceljic Nikolina   540.  457 / 10  Vukcevic Nikola
521.  63 / 10  Vucetic Sanja     541.  556 / 10  Vukcevic Nikola
522.  585 / 09  Vucinic Radovan    542.  278 / 10  Vukic Sladana
523.  210 / 10  Vuckovic Ivana     543.  338 / 10  Vukicevic Nina
524.  163 / 10  Vujadinovic Bojana   544.  169 / 10  Vukicevic Vladimir
525.  221 / 10  Vujadinovic Goran   545.  551 / 10  Vukovic Boţidar
526.  525 / 10  Vujicic Goran     546.  388 / 10  Vuksanovic Andela
527.  353 / 10  Vujicic Nikola     547.  101 / 10  Vuksanovic Sonja
528.  175 / 10  Vujoševic Sladana   548.  557 / 10  Vulovic Jovana
529.  326 / 10  Vujovic Maja      549.  558 / 10  Vulovic Sandra
530.  292 / 10  Vujovic Petar     550.  336 / 10  Vušurovic Jelena
531.  242 / 10  Vujovic Tijana     551.  47 / 10  Zarubica Milica
532.  322 / 10  Vukadin Danijela    552.  472 / 10  Zilic Dina
533.                   553.
    55 / 10  Vukadinovic Ivana       501 / 10  Ţiţic Milan
534.  384 / 10  Vukadinovic Mladen   554.  197 / 10  Zoric Daliborka
535.  341 / 10  Vukašinovic Danilo   555.  31 / 10  Ţugic Jovana
536.  527 / 10  Vukašinovic Vojislav  556.  531 / 10  Ţunjic Andela
537.  227 / 10  Vukcevic Duško
538.  12 / 10  Vukcevic Jelena

								
To top