DECLASSIFIED DECLASSIFIED - PDF

Document Sample
DECLASSIFIED DECLASSIFIED - PDF Powered By Docstoc
					   DECLASSIFIED


..-
   DECLASSIFIED
                                     DECLASSIFIED
                                              ''''I
                                               "--"  00 U'cIft's¥ UUft' S0                                   ,.,
  'F. tJ,!)!\,!S~c~U, 391134',                  \
  c,,- ~P{
    crace ','        ,r    ,\,',I'~  -.:., ?,o      '2A'J t :~\l'J
                                        \
  011~345'!'AP:1!fD            "l    .;       ,      "!
  ,P,i'I  't Hn~ftA'l!):r\t co c      )~!-!
  TiY 'ut.1¥- Sl{ , l~ IV COl PS 1 0 c P1-13
  t~PQ ctlf~$rj r I I 'IV' '\ F OJ ~J lJ N,'
  m'        ,""":;e""               ,

 "e  Q NFl DE, ~l 11 AI\ll
  J71,RPLl3: ~~rUBJ Srr~l!p 131            '?JV~'~ 1... ':jL?€'!<:} H AP1i 69
   I.   LQC~TI0NS:::~JQ       e~r~Nr;E
  ?~$U!Y'f'!A1Y OF OPNS:'UfIl!1S CO <\IT II\jIJEC 1'0 co~m liT
  OOMBAT OP~S IA1~f ~SI\'S ASS.IGMfo:T)P
 \30 co m' A s: ~]O "JEcr
,!",$~SH1~tFICANT r.:VErIT S ~mN~
 :L,!?~ .•  :A..
      4r:~1 UNIT S co 1':[ BlUE TO GO i'ID UCf COMBAT OP~lS lAW M SijS ASSIGNED o
 : ,S'l'CU~UL AT IVE LOSCJ!!S ')'0 C4A NGl!.:
  .i,f!""" '             ,
  BT
  . 311
                                     DECLASSIFIED
DECLASSIFIED
          ,,-
   ..    ~
 DECLASSIFIED
                                DECLASSIFIED   NFIDENTlAl·                                •

 00 UtrlSK UUMSQ
 DE UtrlSQD ~54     ilJ920&..i~    I
 ZNY CCCCC.
 o 020250Z   APR 69     "T6  ,1
                   I
                     I
                     '
                       iJ  3..?!...
                                !
                               &/'":I.. Lf ~
        cae OGH
 fol'I THIRD MRD IV
 TO UUMSK/XXIV CORPS    P~Broc
 INFO UUMSQ/411 MAF C::lC DNe:;
 sr';      .
 c o,N FI D ~ N II A L
 SU~Li   PUriPLE MART ~N SERE? l~~ 0112!'21! H TO 01 !b0i.lH APrt 69
 I. ":(JtHT LOCA r 1
 161'
 CPil/~ fSS ARGON~~
 11164 JiSB AHGON1'4E
 W 1/4 Ji'SD GREENEX
  CJXQXR XD 69"524
. IY 1/4 )iSS ARGONNt;
 fIV 3/3 )iSS ALP I:iE
 2. SUMMARY OF' OPE
             ATIONSJC       UN!:~      ,;ONIINUE TOMCONDucr Car-WAT
 <l'M.S lAW MSNS ASS
           GNE.De
 3.   CONJACTS~
        NONE
 4. SIG IFICANI EVENTS: NO,liE
.,. PLANS. UNITS CONTINUE. TO CONDURT, CClMUAT OPNS lAWMSNS ASSIRNED.
 6e CIJ'IULAIIVE LOSSE.S: NO CHANGE
 IF-4
 at
 054
                                         CONFIDENTIAL
                                DECLASSIFIED
                                   DECLASSIFIED
                                                   •
                                     /'


  . ONFIOENTIAL·                           ·.v


       ".    i'    !~.
•
  ,. •••  '~
  • ~ •• l .

   ,. ~
         .. 1


         : .' .
          ~
         .'
             •
               •                    ~
                              .  ,
  ... ~     ~  .. '    I': f~··? ~.I  ..         , .. J     1"  t .•


               ~  opr·J~
                            ,  ,
  00 UtJI'IISf( UUMSQ
" DE UlJIfSeD   ~56 '392~320
 'Z"Y CCCCC           ~                      '1",
. 0 21~332~ AP~ 691"c Cl . 111;.2 U
               t \   \
                                  ?rf<~ "(
  RWI T'f~D NlA'iDIV COC DGH\
 TO UtflSKlXXIV CO!1PS TOC PHS
  INFO UUft'S(;'/ I II MAF CO C !HlG
  Bl'
   CON F'I 0 E N T I A L
   PlRPLt;; ~A~TIN SITREP 134 '311301H-~t240'3H APR 69
   I. UNIT LOCATIONS: IIJO CJ{t\NGE
   2. SUMM'I"\~y OF OPNS U~lITS COm'INUrn TO COM>ucr
  ,Q)MBAT OPNS IA'" MSNS I\$SIGNED.
   3. CO NT ACI' S I NONE
 .... 91 I NF'I CA NT EV E NT S
   A. AT 311935H CP 1/4 VIC 674573
,,' REC . l~irtO S g2r'lM I NCOMM I NG NEG CA S
  5. PLANS: UNITS CONTINUE TO COMlUCl. COMBAT OPNS lAW MSNS ASSIGNED.
  ~ ClPULATIVE LOSSES: NO CHANGE
, GP-4
  sr
   156

                                                 .
                                                 r


                                                   CONFIDENTIAL
                                   DECLASSIFIED
                                  DECLASSIFIEDONFIDENTIA~                    "                          •v
00 UUM,SK UU"1SP
DE 'UUMS~D  353 J920415
Z~Y  CCCCC         "  ,~  ,           '\           {
                  C'
o  12~415Z ,A?~  69
               1.
               ' '
                    'I
                       \.1\':; \J  5          :'I.
                                    j t't.,-"   ;'
                                           I;
JilIt T \lIq!) M4R!) r V CO COG 4 •                ,
TO uurt' SKlXX IV CO~ PS Toe                    \
 INFO UUI\1S6'/H r MAF' co C D Wi
st       '
C'0 ~F ID E N T I A L
ptRf1...E "'ARTl~ S rtEr 135 ?203~~ TO 0'"206~0                      l{  APR  6~
I. LOCAT 10 NS: NO CHt.N3E
2. SUUUffl Aq '{ 0 j1 OPNS ~ Um:' s CO ~1 HlUED TO CO ~,ID !JCT
CD~lBAT CP:lJS J AI.] i'I';~I~~ ASsiGNEr) ..
3. CO NT ~ C'Ts: 1·]0 N~: ,
4. SIG NI FI C~ IV! IO.:V ~iE.T s: NO ~JE
5. Pl."NS: )]:~ns ct;~~'f HlUE TO CO~1!)ucr COMBAT OPNS iA\~ MSNS k3SiGNEDo
 6. CUfI'!JL!H lJI:: LOSS"2: S ~ ~\10 CHANGE
GP-4
fJI'
 !353
                                                   CONFIDENTIAL
                                  DECLASSIFIED
                                     DECLASSIFIED
Ulln    .',fIIl'                                        •  J,liU .  53  • J
                                                              •


                      tALC'
 00 UU""SK UUf1' Sf,I
 i)~   IJlJf1I seD    4/JJ177 3'»-::, 235
 ZNY CCCCC
 o   ~~1235Z AP1 69
 f't1'I T 4Il:'(l) 1\'1 4qt) ! V CO C   :)I'~iI./
 TO UIJll'Sj(,'~XIV CO~PS TOG ~H1B
 I"lF'O UUI"S(:I/III ro"!\F COt; ')"'8
 ~
 CO     NF"I~E~fl'         I AL
 PtJllPLT!: ~l\~TII\l SITQE':O         136~  ~2r1{~"1j.,.I·:;·/i?'Jr:F! :~F<~  G';"
 I.. LOC4TIO~S: ~o CWq~JG~
 ?. S~fIIA~ Y 0 F' 0 PNS: !J ~!Y"l S          co v1'  p1 U?l) TOGO NJlJCT COIjI EFI!
 OP~S I~!;J rSMs ASSIGNEl).
 3.. co "". A cr S : alO ME
 4~ !';m~IF'ICA'lJT ~Vl!:1>JTS~
 L!llE ENT'lY: Ao l\T~l t'H'S!.j            ,';f?  t/4 VXC ,:;74:17.3 ':;~:GErVE:r) 5"32MM
 MOf?T ~q     ~I)  s.
 5.    ?l..ANS: lJ~lITS CO~I!B1U~T) TO CCW)llCT             cOt"lBI-1T   OPNS
 11\111  !'VI     ~SSIG
         t\JET) 0
         SNS
 6. ClfWllJLATIVE LOSSES'! ~?() !~'1;:;',lCW
 3P-4
 8T
 ?J'177


                                                    COIf• •Tlll
                                     DECLASSIFIED
               _1M)  *
                                  DECLASSIFIED
                    At.ilillflf.II1RUJUJII'''IIL'.;UU j\li U t •••  I  :""   f?  $.  t.  7  III!' ."""1  •
   00 U!.JM S T( IJUI"I SQ
  !)~   UU~S~O    ~~39   ~9211;35
  Z?3Y CCCCC
   o   ~21635Z   "p~
            69
   FI'" T 'iI~D   II'! ~~D
           I V CO C 1) GH
  TO UlJ"'S~/X~IV C01 PS 'I OC P4;~
  Bl'
  CON I' 11) ~ ".) T I A t
  P~Pl..E 1't'~~TI~ IltO S!TRE1:'~5'{~            '?i'~i?';iiH-W-B'3'2lH'M    69
   I. LOCATIO~S:
   !.(@1/4 I'SB A'1GOl'ul~
   A 1/4 I'S9 Qq~O~NE
   9 1/4 Xry 7725':)7
   C t/4'X') 71?5 Y 7
  ') 1/4 I'S8 ~~t30'\l~)E
    3/5 F'Sa AL or ~ll!:
  ('I'
  2. ~!',1 A~ Y Q F' 0 C 'lJS lJ~' IT·3 CJ ~'r I 'J m~') "£:) cc ,;j) Uef
  CX)r.tS8' OP~S IL\l<J rt1s~,s l\SS!':;r>n:o ..
  ~. co r.'T ACT S: ~o ~lE
  4. 5113 ~:I,:'1 ca flIT ~VE fIlT S: ~10 '~E
  5. PLA"JS: U!lJITS CO~rrH~!J'~f) r,o CJflT:iliGr CG'i3AT OP~)~)
  lA'" ft"sr~s lISSIGNE,)"
   6.   CUMfJL~TIVE     LOSSES~   r,:{j  Cl-{t:,\l(:';:
  G?-4
  ro-
      '3:n~
                                                  CONFIDENTIAL
-
                                   DECLASSIFIED
                                                      DECLASSIFIED
    -
~'" 00, tn.JM 51{ U'J~ 50
~"lil~ ULP,VlSl;lD  13~6                 0~?~235
   ';:t~y    ecce c               ,
   "J) ~??"z            AP'1      69
   '.,R'JI, T,4IllDfI"~~DIV COG'1)t31.f
        U~sy.lxxrv COq?S TO~                      ?qli
       1'0 IjU~S'=.'/III ~~F:
                 ,             ,
                                 cae   tHJ~

        NF 11) E ~ T I A L
        l!: ~ A1='lT I ~ AO 'Sl.Tq f£? 13 3, '~? t3~ 1l{-~l22t~ 'H H f.dJli 69
          U) CAT 10 rv'5 :NO",,~I~ ~ NG~
          S'lJ~M ,t\'-l Y ,OJ' 0 p~'S: m; IT S CO "IT PHjgD l' OCOND UCT
         , • 0 PNS " (1\111" 1\1 S,~!S' ~ q sr t1 \1":1) '"
          -a21.15~ 1\: l!4yrc 667';']3 PLI' P'cl'fr:OL r'1i~DE CO~.rr.Acr
       "  ~JVA I'N BIJ!'H<s~ .. ,F'rFrJ SI\\,"Ll /\'11':8 !:;;~:StjL<r~;t (iTJ t \JVIV':\It'I
    :;..." ,,{j;:l ,.1, ,\", r.'I C ''"\ ''11
    A,,",rO;JllOlI r        "'0.'1'1'      _J" 1 S.
                            1:'\/\1' Ii" . •
                            _               3?'n3~'fO ~~153'1'.,1 "A" 0'1) 1I4 V1:C(-) 6'14513
              '379 ~~CEIVED <3'9) '~l)S OF '52[\'1M RO~~      ,
               ~~ 163 ~'1 E 11" V I C (t) 71'2593 (2) 113 596 0 pi
              (3) ~V',~ I~ OP~\1, 15'B'~ETE'iS l\\fAY
          S:~\tH,\1) Sl~'E ,UflJITS S~('\"~Cl~Sl) our f\lEA
        '1if'" ~[G R! SUL T S   " "P!\t3E T1,,0 UlJ!YIspl)'              'H~  S C 0     ~)  ';-1     i)  E  [I~  T I f~ L
   ',' ',' • ,.Jl."*s:       U:-lIT S       co ,\1'[ I NUE~]   TO COaf)        tier    COllj BAT
"'_",','\il,rN$>I1It-ttt     f1'S~S       ASC,I'PJED"
        dit~UL AT IVt:: LO~5E s 1 ~l)r)                   1  f,l\}  t\ KIA
   '-A.   ,FlI~~~l Y                      q ~ ~'~~r'~y
           v'S¥, C      USL\                       ~N A
, 'Jfl A '2')                i            :(1 l\       $ 'J
I; '111A [ 65                1 '1!t- c        PO!~         1
f<;¥l~ltM J3                3    ',JE       ~ l!T          ~
f iii!l A  ~              •  ~             :;:'1'
                                   l)            '1
                                   X',le        31
                                                      DECLASSIFIED
                                         DECLASSIFIED
                                                        ...,,~
                                                    <  <~  • • ,;...;.,"
  J(1-!' '

  00 IJU"'~" UIJ~ Sf;'                            )
  D,'~,",',Uj~.$O,'~,?,· ~t/H         ~~93'H 1,5  \      ~      J..t-. P'ir.,.
  7. ~y (}QC~.:.,      -(~ \               d  \S  '0    ?  I)  '\J "
  o :33 ~ 11'51"",A~ 59
  iii" Tl{I1!J ['fql)IV COCDG'-f
 TO !JI~SK/~XIVCO~ PS Toe P!'{9
         f" l\ F CDC T) ~G
 'I;\J'FO'Ml1"'SPI III
  gr
  C0     ~J  FI    f)  l!  ~    TI A L
     J\.E ~A:~THI SITliEP 139 "J3'31"J)'?l14 TO 03~6?j~H APR 69
    ,',l'.n,,:£'II.'T  10 ~S: ~o C\{t\ ~~Gt:.:
              f4~ Y OF 0 P~q liT IO ~IS lJ~lIT S CO\\! H! LIED TO COND UCT
              F'~5 tAllf MSf\1S 45SIr;i\l::n ...
              cr s:
              \IE       .
                    1\1()
  4. "     I "C.~ ~ EV E 'JT S ~O NJ!
  5 Pi..AMS: ut.JITS CO ~rr HII}E TO CO~1) ucr COMBAT OPNS lAW MSNS ASSIG~ED.
  5j CtJ!ll' tIL ~T IVE LO SSE S: ~1Q C'4A N!3E
, ,,·SP-4
 ·st
 " i 31
                                         DECLASSIFIED
                              DECLASSIFIED
;i;:~~~_~*~1~~;'~i. .'
      . '
          , SQ
          109 0'93iiJ11S    \       \
            69    \,0 l    ~ '1 '1'    :.,v\ '&Vf1I
              COC DGH
           1 CORPS TCO BPH
           III MAP' COC DG H
      ...·tlOENIIA1.
   ""~~IOO  MARIN AO SITHEP 01413 0306JIH TO 031200H APR 69
         OHS: ~O CHANGE.
         .y, "GfOPNSI"UIHTS COl~rll~UEI) ~'f.O COtlADLlCT COMBAT OPNS
         as IGi'tED.
        SI NONE.
       lCAH! [\lEWISI NONE
    PtABSa UNUS CONll,"iUE. TO COI~l)UCT COf'lBAI QPIIIS IAll} MSNS ASSIGNZD.,
  G.CttJULAIIVE 1.0SSES: NO CHAI~Gc.
  GP-4  .
"  "Sf "
   "'9

                                               ,~

                                           ,.~,·A
-                                          ~.;"-  J
                              DECLASSIFIED
                    DECLASSIFIED
                                 •
                       ...

ONFIDENTIAL·
KK
00 UUMSK UUMSQ
DE UUMSQD  ~133 ~~4~120        (
ZHY CCCCC         _ "\    \ ( \ "Lt  (\r''''~
o 040120Z  APR 69     \0 C( ()\ Y   \ - .  ~ \J
JiM TH IRO MAliD IV DGH               .
10 UUMSKI XXIV COHPS roc PHB
mFO UUMSQI III MAr coe D~G
at
COM  FI 0 l ~ II A L
PUHPLE MAHTIN SIT~EP 141     03120j-~21800H     APR 69
LOCAT IONSI
HQ 1/~ FS8 GR~~~E
Alli4 FSH AHGOGK£:.
811/4 XD 772597
B(-)/1/4 FSS GREEN~
C/l/4 XO 759601
0/1/4 FSS ARGONN~
Ml3/3 FSB ALP INE                  1


20 SUMMARY OF OPNS: UNITS CONTINUi 10 CONDUCT COM~AI OPNS lAW MSNS
ASSIGNED.
3. CO~TACTSI NONE
4. SlGNIJiICANT£VENTS: NOi~t.
5. PLANS: UNITS CONI J.i~UET 0 COiWUCT COMBAT OPNS lAW MSNS ASSIGNED.
6. CUMULT IVE LOSSES NO CHANG£:.
(P-Al

B~133                               CONFIDENTIAL
                    DECLASSIFIED
                        DECLASSIFIED
ONFIDENTIAL•                          • lOTTT!TT AOO UUMSK uml'st;'
'1£ UUf" SPD  ~ 13 4 ~94 '31';;5     \
'l NY CCCCC       --:- ' \ \ \ Jr. \
o ~4 31 '252 A P1 69 10 <.i \ } . ' \ \     3 ¥(
                            R~
                            I  '


PI! T HI~!) ~'AiD IV CO C D1y
TO UUMSKI XXJV CO~?S TOC Pl{!3
 PJrn UlJr"S('1 III ~C!F roc ryf,!t3
B1'
CON 1"1 1) t;: N T I A L
P!RPLE fl"AqTH1 SITlk.° 14'2    "'31'3"'1 .. ~524~~H APq 69
 t. lOC~T IONS: NO CLfA~\!GE
j}
 ... '3UU'JMA~Y OF' OPEr;:q~TIO~! 'P~ITS CONTAHJE TO CO~DUCI
(X)M9AT 0 PNS I A"!  fY1 SMSAS~!I)lf.: '1~.
3. CO ~ AC'I' S:  ~O ~E
4. SIIPH F'I C4 \Tf EVE fJT S:
 A. AT ~3 163" B I 114 V I C 779 61 I... nli) (t~ ) 6X 9 B ~ ~ (D 6Wff;
MOqTQ~ PIT (I> rn~SY ~1\It'! roOT) CAN I ENPTV VITAMIN BarTLES
 I tfI-16 /'I1AQ I Mt\'nJU~"J" STIr!\{ 1 ~I[LL TqAVELED TRAIL TO SOur!i~EST
1"flS PO~ ION IS OL~E1 T 1.f~1\J 3 I)AYS '·.lILL DESTROY
B~~'  S
5. R.t\~S: UNTS CO~rrINI)E 0 CO~UC1' COMBAT OPNS IAI.., ~SNS ASSIGN!!:D.
5. C'JV'UL~TIVE LOSSl4.:S: "10 C\.!4NGE
GP-4
M
 ~t34

                                CONFIDENTIAL
                        DECLASSIFIED
                       DECLASSIFIED    ONFIDENTIAl-
                     ...
                                •   UlJfI1 SK 'JUM S~
   UUM SOO    ~ 143 ~94 'a44 5
 NY eccec
   'M~445Z AfCl 69
   T HI'l!) ft" A~D IV COC I)~lt
TO U\JMSttl XXIV coqPS T OC P4B
 tttFO UU"S(;'/ I II ~AF coe I)G~
:!I'
·CONnl)~NTIAt
 "'..RPL~ ~AflTIN 5IT~EP 143 "141~'H-~4~6T34 AP~ 69
 I. LOC~TO~S~ ~10 C4ANG~
 ?. .SUt'M~~Y OF OPr.J<;: U"JITC) CO\H~IUE 10 CONDUCT COrw:BAT lAW t<~SNS ASSICENEO.
 3.  ·'co ~ ~ cr S:  NO NS
 ~_ SlfHH FICA ~'T EV~,·-rr s : ~10 t.~~
 , ; PLANS:IJNIT S CO NT I~ll~ TO CON!) vcr   CIl'19AT OP~S IA\I ~S~S ASSI~EDo
 6. C"'fJL~T IVE LOC:;~S: '.JO CU~~I~£
 GP~4
.Br
 '143
                                CONFIDENTIAL
                       DECLASSIFIED
                             DECLASSIFIEDONFIDENTIAL•
 XlIIIIIfq K'A.lJU~~K UUMS('
!>E m""sGlo
l 1ily CCCCC
0 ~41545Z
   '
       ~161 ~94t545
           - JJ
         t\ ~ 69   ~ t::>l
                    I \\,
                      v
                        '*'\ 'l
                             \
                               "> 't~ P,
                                     \.-
                                     1
         ~
~ T HI~ I) M 1') I V CO C ::> '3 u.
TO IJtr'SK/XXIV co~p:; Toe ~4D.
 ra~ F'O UIJ~ S0 I I II f'~ ~ f CO C 1) '3 r~
gr
CONrrDE~lTr~L
PtRPLE MA1Tp! ~O SIT'11!P 144 'if416?1\{ TO 3412'B4
 1. LO C~T I 0 ~S: "JO CI.J~ ~l'3E
 2. Suw.~~y OF' OPNS: U~HT S CO~.IT HIU~l) TO co~n ucr COI'V'BAT
 D.                                       O~)S  !AW IY'Si\lS ASSHl
 3. CO ~ Acr S ~'O ~~E
4. SIGNIFICAVT EV1!~ITS:
ll\TE ~~rr~y A. AT ~31~P!-/ CP 114 VIr; 614573 Er~ 656574

RE cc: IVl!:1) 6- 32~f'l M01T ~i.{ t?1) S O~J l()'o1EQ LZ WHIL E
C1fOPPE~ "'AS LIFTPJG EXT~q~IAL our Or LZ. RAN 'i/'JI.
5. PLA'VS: lJ!o.1lT S DeNT H'llE TO CO~ ucr COMBAT OPNS lAW MSNS           ASSI~ED.
G. ClJI'UlAT IVE LOSSES ~ tlJO C4~~lGE
SP-4
BT
 1163                                        CONFIDENTIAL
                             DECLASSIFIED
                         DECLASSIFIEDONFIDENTIA!It                             •
\
 00 U'.JI1 S K lJU tr1 Sf.!
 OF. fjlJ'l'Sro   '''1 73 !5~ 5~.3 '25
 Z'IY CCCCC
 o 3513 ~5Z ~ pq 69 " .
 ,.. T \fIcm '.FI1 A~D IV co'e 1) G~
 TO utJW' S K IXX IV co~ ~<) T 0 ~ P~IB
,"INFO U{JI1 S01 II I 1'/1    0."
                 ro C 0 ~s
  BI'              .
  CON 1'1   I)  1::  ~  TI ~ L
  P!.RR..E"'~~TrM      SITQEP 145  ~412ql-1413~"'HA~  69
  I. LOC6T 10 ~S:
  c." 1/4 F58 GLU~ E~'E
 All 14 XD 69 ~5 4 ~
 BII '4 Xl) 7    ns
           97
 8(-)'1/4 f5B ~~ESNE
 Cltl4)(i) 745636
 1)/1/4 xo 7~~613
 (r. 3/3 F~:'3 lIL PI NS

  2. Str.fW!"py Of' OP~S: UNITS Ol~ OlU!!: TO cOrm ucr COMBAT OPNS lAW
 MS~JS ~SS1.'1NE,).
 3. co !'II' AC,1 S: ~o ~;;:
 4. SIO ~I F'1 ~4 NT EV~ ~ s: 1\)0 Nl!:
 5.R..ANS: U\ITS CO~I"mE TO CO~l)ucr C~8AT OPtllS AIW ~SNS ASSIGNED.
 G. C~ULATI"E LOSS~S: I\!OtJC1.{I.\P.1GE
  Qp-4
 sr
   3173
                                   CONFIDENTIAL  i  I
                         DECLASSIFIED
                                    DECLASSIFIED
 00 WJJ!l ~KUij:1 S Q
/ ,is _~_,;"jl",~09'.)t7)320
  t
  ~.   . . , '
 f), '            A'ilK'~
 PM.            ..,.Rl;JMCOC DG.H.
  10>,           "~,, eMPst OC ?:{B
 "IIfl):          '&I 1'U ~AF coe j)~G
  If~>-.: ~;:,/,  "., :  '.~;
 . ~ MAf\ll"oi rl ~urRt:p1.. 146 04lS0"
                  <
  ~. it ~'l \), i. t1 A                       :1I424fl.H,H APi( 09

  ~,:~AflY •OF O~dSI UNUS CO~Il~JE
  l',-c').QCAIO~S ~ CHANG~                        to COi'll)Ucr COMBA!  OP~S
   ~"$IS A~lSH1..[:.!.~o
  ,&.C'QJllcrSl lItU~E.
  ,. ,SlG,.$'lCA~t
  40. . _ . , UNUSiVElIllS: NO~E CO"DUC! cm1BAt OPNS LAW I'lSNS ASSiGNEO.
            CONtiNUO: to
   &.C          \.;A lIVE. t.. OSSI:.:S  ~o  CHA ;'!GE
   IF-'-
    at···
     1112
                                                    ,  ,
                                                      ·,·1,".                                                      .'                                    DECLASSIFIED
                  DECLASSIFIED

                                                            1
              •             ow
                             -----=_..
                              p  -
                                              '1 •  .11':
                                                            i
            ..

1JIINSS#cinnJC*Ula:mj'mP srrmmr
sm, fvRRI;t: mu7/,g SI[«8P
RIPt  (.)_.        •
    M _____________________                       ~
    (.)-,.-                           IIIIc
    ~)~---.-----------------------------.-_ _ _ _ _
       J._"...c ,4 I.... ....... _... 0 ........._6'"" <i Er.-_ _ _
~l....--.1LN '...___
     ..... '  ........ ltJ_AJ '       C r( ..___..
                   Niiiiooooiiiii            ~--
 z· _~~ ~M'4.RY bt2~. OP£1A1i,j,J~; lIakG'lXtri           CO"!t!dltalt
                                         ~
                                                      • ..-.
 1P   C9 AJ12tJ (.;-r C.t:J~B~/ QP""""( ~d''-'!         h1;eBS         AS~'CN&R.
_~, CdAJ7~GIS:         Maul{                                     m  ~
 'i,  S;b  IVIF/CI9,v1    Jft<.(!AlI-3: "cJ()~t!                           ,r-
 S'. eLjgeS~ UNI/S C4AJZ;e,,~ :to C4~12vGT '9~t_
 af.AJ~ ,'LAW JnSAJ~ 8~S/6IVJTD           _,
 k. C" Ct'< L A liar L" Ss 1!s: AId Gt(e«(? $' 11_' __ _


--------._---------------------------------------------
    .                       .....
-
- - _ . _ . _ ._ _ _....--........ _ _ _ _ _ _....... _ _ _ _ _.......
           -      _rF
                                                       .F  \W)
                                              . . . ._ _ _....::, .. ;
                                      --~_·--_--_---_--
                  DECLASSIFIED
                                 DECLASSIFIED
                  ..OJ ..1 $ .Wi . $ .IIi ,;;aU '.;:UL.  J. I •• II               p  5  1.  lUI sLI&1 1 ~  7  •
        i· !)I'
    00 U!.M SI{ UUM SQ
    DE U'J!¥! sro .~ 136 :.:19515      is
   VIY CCCCC
    o  l5 15 15Z t\ PR  69
    ~ TH~D I"'A'1DIV      roc   DG4
   TO UlMSKIXXIV COItPS TOC PI.{8
    I~FO Utft1 S01 I II f't1", r CO C 0 ~iG
   Sf
   CON F ! I) E 111 T IA L
   SUBJ: P!JHi...E M~~TrN SIT:~~1) 14'3               ';yj?t":.qj TO   05l2'Z~H APR   GS
    1 IJ~IT LOCATIONS: ~O ClfANGE
    ..
    2.  Si1'1~A~YJ  UNITS cor\'1'INUE TO CON[,qC!                 COMBAT  O'PNS JAW
   I't1S~S4 SSIGNED.
    3. CO~ Act Ss ~JONE
    4. S1'3  tn
         f.I CA NT EVE NT S: NO !\IE:
   5. f'i.ANS: UNITS CO f ·ITINIj1-: TO CO\lt)UCI'               COT<J8AT  OPNS lAW
   ft1SNS ASSIGNED ..
    S.  CljI'!U1..AT IVE LOSS~S*      1I~O  CH";~IjE
    r,P"4
    N
    "'136
                                                 C8ltfIDENTIAL
------------------------~" ~----------------------------------------------~                                 DECLASSIFIED
                                      DECLASSIFIED
II,)!! JIJj;J .• "Iti n;;;ec J .':'lijJ< ;,)1,J. J                                          •
        e
        00 UU1¥ISl{ UUMSQ
        ~ UUMS'1D   "'11'}3 c}~51~3(l\
        Z~Y CCC CC
        () (.1;51 ~3~Z     "pq 59      ,6 L\1 ['\ l=t 1') 1'"'" u,
                             ..-
                                        t3'
                                            rI .<.;{j/),--
                                            u-  r
        ~ THr~D M~Rnrv            COC DGH
        TO UUM~K IXXIV CORPS    PH~         roc
        r~FO UUMSQ/! II MAl' coe D NG
        "T
        CON Fi DEN T r ~ l
        PURPLE M~RTIN SITR~P 149 0512@2H TO                   05Iq~~4 hDq   6Q
        1. LOC~T!ONS:
        H~/1/4 FS 9 AI1.jONNE
        VII .. XD 67254i3Q;
        ~/1/4 XD 77'25~7
        ~(-) 1/4 ~S3 GqEENE
        C/l/4 XD 734515
       D/I/4 FSS ARGONNE
            ALPINE
       fri/3/4 FSS
       2. SUMMARY OF OPN~l UNITS CONT!MUE                    TO  CONover
       COM~"T OPNS IA~ MSNS ASSiGNED,
       3. CONTACTS%    NO~E
       <4.   SIGNIFrCj\~T EVENTS!           NONE
       5. PLJ\NS: UNITS cOrnI~'l!![ YO GOtWUCT C0~'Pt\T GOW)                   ·U~·I !'>FrvS f,.ssrG~E1).
       6. CUMULATIVE LOSS~9= NO C~~~GS
       GP.,.4
       3T
        ~193
-
                                      DECLASSIFIED
                                              DECLASSIFIED
                                                   .l!<

 DR "4\ r            Amf'] iff \\
 ",.'
 Jt'!:       D nr A1\))         ;~~

 .00 UtJIl ':i!{           ij tiM  SP
 DE UIl" 5(:1)               'H '9 9    ti}  SH3 'b '? ?5
 Z~y CCCCC
 o  ~tS~~~~5Z ,~~;1                6'9
 !+' T ~{ni) f.'il1l~D              IV co:;!) (;; H
 TO UTJ¥. S RlXX IV CQ~ p~ T (J C ? LJp:
 I~FO utFr: SiV J. I I f,r, A;" C~) G ~) ~i;
 go
 C ,0 tJ F            r  l)   E ~i 1       I ~ L
 'Pflf FtE       ~ 4RT IN SIT}i:', P                1'5;;  ':j:  3'Yl I," ~~. ~:.¢ l1'Jl; ~'U'     S'?
 J. 'J..OCliT rOf.J51. W) C'{£; ~~GE
 a. -  Sti'1~ If~ Y 0 ~i" 0 p(\~ s: U:1' rt S (~O ~~'f' i ~~. r;.~ t~:                  1. U  :~~~c; \~) ~;GT
 f:n!tr9Al 0 p~ S It.r·,1 rt- ~~ \! 5 Ci SS ;:3 i\:~J ,
" ~.  I'fL ~.1!' tl r<r' S' ,§.;" fl1u'"' ,\,1:-
      ....
. • -- t'!.J~ 'ii,.,. vi "..    \, ':-.-
 4. SIGNIF'ICA~'t €V\.::!f!· ~~~ i\'O~IE
 5 .. R.fl,~S: '~!~HT S c'{v<t'r PH'i~ T C (:0,'/' :);,[                          CG;]B~'l'
 OPNS r~SN~~ A S~H3t~€D"
 6. CtJ:"f1.. til' rVF~ L (JSS£. (; i                   ~jO   ~;~:r ~:,~:'~.
'GP .. 4
 Ff
 ,~199
                                                                   . ~ .•-.' '1"
     -;.  ~
 ;: ..
            ',...;"
 ~?HfN,i\,      .•


T'-{   vm' D I~.i         I) >:~ fII  t.: F  ~ '.j)    ,.'-~,<  );')  i,i,
                                                                        j
 f(·Kl~vv'.(
                                                DECLASSIFIED
                                    DECLASSIFIED
  r qrlD  0 IV V E f l   t
                 ~  F' A~1) ns'L In,']':'       1 '1> A.Y  .?J.3 t '~
   Kf(KKr. L
  DE 1) l'J ~ ~J!J \"t        I 14


  00 U!JY' S K tit~ Sf:'
  DE   mp.st;'!)    ~:~'33   ?l9;S'1?5j
  Z ~y  ccccc
   o 35·~25 5 ZA ~~ t59
  .Rt' T H~l) j'II~~n IV coe l)r~i1
  TO tltJYl SK!XX IV em PS TOr.:: 1'43
   INFO U~ g~1 I 11 ~ (I, F' CDC D ~.lr;
  er .        '
  CO. I,) FiD tt N 11 A L
  P1JlftE iVll\:1T IN SITR.I!:P       }519 "Sllr;jJl~·':J{S:';j6T31~ AF~        59
   I. LOCAT tONS: NO         CI1~!\jGE
  2.   S~~Aqy OF O?~S:          m·lTS CO"JT~"~t}':: TO COIlO UCf CO"EAT         OPf',lS,
  TAl.! f;'I,gl'lS ASSIGNED"                                          1
                                                         j

  3. OO~ ~ as: r.tO"f'l:                                            1
                                                         'I
  4. SIt: :tl f't C~,!Ir'f ~v l! r.rr s: '10 NE
  5. Ft 4 NS: lJ~rt S COtlff P~UE TO C:J />,1.)            eer  Ctl'1 BAT OPN S IAIi
  ~Sfl1S ~SStG~I),.
  6 CllV! u.. 6.1 .IV[ L OSSE S ~      ;\l[)  G'it\ filf:;C
i  '
                                    DECLASSIFIED
                                      DECLASSIFIED
.•..
, .
         00 uu,1! S \( 1J!Ji' S(.:I
        !:>E Of" Sr:D    ~ 1~~     ~9 6~?'?1
        Z ~~y CCCCC
        o   '!l6'lj9~'~  t~  14  69
        Jftf T 11 I'm 1'" 1\11,) I\J co G i) f) tj
    ,
        TO IHF S~I X)( IV cot{ PS l' OC           P\~~,
         [1\.l'FO UI!", srI HI MAr' cor:: ')
",'


      -.                            ~IG
      ,
        i3I'
        C 0   ~ FI f) ~ \] T 1 ii t
         ?tJHl. ~ f\'I ~In I'I! SlI1 S 1:'- i5 '? ~;; 6(' ('-1 ,~: :' 0 '?IS !2H!-1 Pi?R 6~
         I. Loe~T IONS! NO C'iL\f,!I3~
        '!?... S!.fIl~~::t Y or OPNS: tP1 I1':g CO ~iI li~iJ'!:~ T 0 co~n ucr CO-li BAT        O~J  S IA~ f" S~J S
        11 S S IG NEl) ..
        3. CO 'I[ ~   cr s;: i\) O~JI!:
        4. SI~ \l 1: 1'1 C4 \ir E\}~: ~1     s~   ")1) NE
        5. l1.. <\ ~~s f U"J fl' S     com·  PJlJ::;: T Q G()~D iJCi  car: BAT  OPN S U.W f'II Sti SASS I GVW:D ..
         6.  CI.j!Il l.i.llT WE l OS~i!:<~ f     ~!OC41.\ il)G:~
         GO-Ii
        9T
          ~212
                                                                   ,
                                                                   ".
                                                                   ..


                                      DECLASSIFIED
                            DECLASSIFIED
           tAr'                          ...
00 Ut.l'1SK  U!J4~1:'
OE UtJfl sm    'n~ 7 ~9 615    t~
o '6 15 13Z AFR 69 -- &<t
ZNY CCCCC
               t    \&1    \II I-\: /..  \ • V" (.\,
                                  '7
                                       L
HI' T 'U~!) \'t1 «\~D IV coe D Gli                   .
TO UtJil SKI XX IV COl PS TO          Pl{B
 I~FO Uti! Sp.1 ! IT '" AF coe       I)  NG
S'
CON. FI DEN T I A         LJ6~
PlRR.E MI\RTIN SIl'~EP i45 261~~llfTO 'l61'3~~tt
1. lOCAT IONS:
'fe/t/4 FSB ~EE NE
 A/1/4 )(1) 135533
BlI/'4 XD 772597
B (-)/1/4 FSB GREE Nl!
ClII4 XD 734 G15
fJ/I/4 X!) 5155 14
~/3/3 FSB ~l PI NT':
2. S~MA~ Y OF OP~S Q UNIT S COt'lT INUE TO NON) UCT C(l!! EAT                    OPN S lAW M SN S
~SSI!3 ME').
3. CON[' Acr  ~ ~o~
4.  SIG~lFIC4!'Jf EV!i.:f\\'f  s:  NO~IE                                 ....
5.  R..~NS:  UN! IS co"rr INtE TO CON')            ucr    COMBAT OPNS  IA~l  f\'SNS  ASI~ED.
6. CU't1 tL I\T IV~ L OSSk.: S ~o Cl{~ NGE
t;P-4
 13~27
                                           COIflD£NTIAl
                            DECLASSIFIED
                          DECLASSIFIED.CONFIDENTIAP
   ~t(¥}I'
   00 U[ft1 S!( VI}'! 5 Q
 OF' urn $1)  123 7       39~ I I ~~
 Z~y CCCCC
   o .,
   SZ t 1~ A FR S9
   P." T!.f nD ~1 l\RI) IV COC 9 GII
 r0   U(J't1 SKI ~x IV cm PS T oc P'i!3
  INFO UIJr1 $G'I I II ~IA F' COS r') r;;u,
  B'
 c 0 ~ F' IDE ~Jf r L
 P!RR.~ ~~RTI~ Srr~F.p 154 t;';61~'11l{1'O ')$2111i1'1'-1APR 69
  e!J) I. L aCAT r O'J S ~! (J C l(6,~; rE.

      A S JY1r.. A~ Y
 ft"'$"1~ 2. 55 lIGNED • OF OP\) S' :}'l IT C(.\\IT I".J LIE!) T 0 CO'J0 UCT C (pI!?AT
 CO                                            O~J s  IA  \~
 (tP3.     CONT'~ Gf S ~J O~Ji!:
 (C) 4.    5 IG in F'I CA ,1.]'1' EV ~ T[ S
 A.   ~T '36143'~    S/t/4vrc 7S961l FOUN) 12 8NKiS &:I~i\4l'T 2-3 '.'iEE}(s
 llJD.  N!JV'J:.:£'? O!JS TC?l\ IL S ::r rm~JI"lS !\iCRT Ii BY SOuT Y. h! lLL can m UE SEA It lor.
 CC) 5. Ft
 6.' C!.D
         ~ ~J S : 'IN IT S I; mr I"nE T 0 CO\J)) UCT CIT'1 DAT I)p.'IJ S 14 W r'" g,) s A S5 I IN ED.
        C1111 !1. f~T IV E L os s:': ':; ~ (J C4.~ 'J GF.
 GP-4
 Ef
 ~3   7
                                       CONFIDENTIAL
                          DECLASSIFIED
                             DECLASSIFIED


·.. CONF1DENTIAP                                    •            '.  '
 1)~DI V 1\ ~l)    t.~ AT F
 QGG1RSRI1
 I !-t.VE TH~T TO
  ~'n MAT E 4 ERE 1,1 I T ~ Y C\1 ~\1!J 1~: 7 • ~ • , • i? 7 •  0    0  •••  12 -, ••  0  •

 ~
 00 - 'JIJI'!'SY uni"'Sf:Y
 1);:"'JlJ!"IS(:'O  ~?46 W96~61.3
 zr·!y CCCCC
 o    ~ 1~6  t1Z 4PR   rS.~
 ~ T1.(I~D r""RD I V coe riG\{
 TO lJ'J~S" / XXIV CO'1 P S T08          PlfB
 INFO IJIJ"'S ('\ / f'r'! 4F co r. I) Wi
 9T
 C 0 r.s FI D E ~ T I !\ L
 PUqPL~ ~oRTIM SrTR~p            155  ~7~1114  TO    ~1161~~    APR 69
  I.   LOCllTIO~)S    ~IO   Cl{f\~)GE
 ~. S!JMj\'IA~Y OF' oPt-)S UMITS r.oNTI~IJF) TO            CO~!DUCT COtARAT O?NS     IA1.~ ~SNS
  SC; 1'3 rIEl) •      ,
 3. CONTACTS: MONE
 4. SINGIF'ICo,\lT EVEr,lTS ~10 ~JE
 5. PLllNS:: IP-lITS CONTI\llJE '1'0 CO~,l!)UCT COr~:3AT OPNS lAid ~SfJS ASSIGNED.
 6. CUft'ULlno\J~ LOSSES: ~10 r'-~I'l~:'i~
 G?-4
 ST
  ~~46
                                                CONFIDENTIAL
                             DECLASSIFIED
                                        DECLASSIFIED
,;WI"JILW!PJUit\JU'' ' ¥!4JJIii II
'"'   :,'
       .            ~c,"
                 j  -_• • •                   ,",    It'-
                            .lIt"" II HPJ.  .U  1M Jt UP   II
                                                    1
                                                      '.'lj!        •

   ~~                    I   ~
          ,   .-
      NDfi!~T·t !)EI"'~""         (.\SL nSL FO~      U~ l~ST    AT1021Z    KKK KKK
   l)E 01    ~NO    fI'lATE     HEq~    "'IT\.{ My Cy   ~IJ  t2~ ........  12900 ..... 12; ... ...

   00 U'JrnsJ( lJUtdSfl                 .
   'E   UU~S~l)      3251        3)71Jl~
   ZMY CCCCC
   o  ~ 71 ~ lJl AP~, 159
   Fft' T~IIlD "'ARDIV COC DG1.f
   TO U!Jt'!Sll/XXIV CORPS TOC Pl.fB
   INFO UUff'SQ I t II f'1 ~F' CO C 1) NI3
   ST
   C 0 H FI !l F til TIll L
    PU!iPL~ ~~~Tr,1             AO srr~~p    156 ,)7~S?li-?7!23JH APR       59
    1.LOC~TIO~S; ~O Ct.i4NGE
   2. SU""tf!~~y Ok" OPt·,S !J~!ITS              COl\lTHHJE TO CONDUCT COMBAT OPI\JS tAt~
   MS"S ASS IG ~1Er).
   3. CO NT ACTS: ~IO NE
    4. SII3t4IF'ICl\~T EVE~'JTS NOME
    5."fPlANS: 'WITS   CO~.1TINIJE TO COWi:JCT GOr/lBAT O?NS lAW f!"S~IS ASSIG~JED ..
   . 6. CU!Y"Jl~TI VE LOSSES ~10 C'-{lI.~lGE
    GP-4
   91·
      2125 J
                                                               L
                                          DECLASSIFIED
                                      DECLASSIFIED
  . i1.  ljJj~.tI  .  (1=.,$ i   Ji  n 4 .I Q  iii t.JM!!£ .L .        •.aU.      • til.  Jl~  '_ • .Itll'  7  •
  CONFID£NTIAf'
      v

      ~ 392 ••••• 302 ••••• 302
      QQQ
      00 UUMS~ UUMSJ(
      DF. 'JUMSQD 0265 qq71635
      Z~y   CCCCC
      o   071635Z ~PR 6~
      FM THIRD    [~ARDIV  coe  [HiH
      TO UUMSK/XX!V CORPS TOC PHS
      I~FO UUMS9/III MAF coe DNG
      8T
      CONF!DE~TIAL
      P~PlE MARTIN SITREP        X57, 01t201H Tt) \?!7!qt7f0H'
      t.  LOC~TIONS
      V 1/4         PS9 !\L PI NE
      B(-)/1/4       FS~ GREE~E
      Pl.! 9/114       XD 773597
      C/l/4         XD ~875 93
      0/1/4         XI> o~75 93
      Ml3/3         Fse ALPHlE
      2. SUMMARYOF OPNS: lI~ns CO'HPIUED T.O G()~')UCT
      COMBI\! OPNS rAW (\'jSNS "SSlG~JEI).
      3. CONTACTS NONE
      4.  SI~NIFtCANT     EVENTS: NONE
      5. PlANS I UNIT S cowr Y r-JUE TO CONDUCT CO r'iBAT
      OPNS 14W    ~SNS ASSIG~ED.
      PI\GE TWO UUMSQD 0265 CO r-J F' I         f) :~     IJ  'j.  TAt.
      6. CUMlR..ATIVE LOSSES: NO          CHriW~E
      GP-4
      91'
       ~2G5
                                                 CONFIDENTIAL
-
                                      DECLASSIFIED
                                 DECLASSIFIED
                            I  _ WI  ~;  1M ;  ,f  1  &I  3  2  "~'UiL'" J ,9 ;  •
       l
00 UUr--S~ UUMSJ(
1)1:" UUI"'S~!)  ~~ 7S  1~~ ,~~~?; ~  '1
ZNY CCCCC
o'J72~ t '!fl. AP~
        63
        TV coe Ol3lf
~ TKl~D \'Y1t\~1)
TO :UtiMSK/XXIV cot?Ps Toe Pl-{B
INFO UUMS~ III I t,1l\F' CO C I) ~G
r;r
CON ~ J 0, E rJ Tl ~ L
PU~PL~ fi!1i'4t~l~ SITRfi:? 151, ~n~" i\.( TO '!J124121'1 APq 69
(IJ) 1. tOCq'HO~JS : NO CHANG~
(C) 2. SUMMAQy OF OPI')C;: IJNITS Cl!\\I: BluE!:' TO CO~!l)UCT
~\"'IBt'!T  O?NS !AM ~~S~I'3 {;<'::S~t;~j'i:"l,
(lJ)  3.  co NT ACT 3 1 ~IO ~!~   ,
CC) 4.,SIGNIFICNAT EVENTc\;
(~l. AT ~115.3~tt     A/l/4 t VIC     ,'7,?,5f57  (~)     7725'13 CO Pi-\TROL
F'OU~~\ (25) NV,~CAVES, ElIC:;~ CiWE CAPABLE OF' I-IOLDli~G (2) ~1E\\1
oLSO 'I N SIDE CAVES 1« ~,i ":11) '( 1) 6~I"'M B IPODS, (2) 5:3rl1~~ RDS
t'~t9S RICE, (1<;)'32!"w<;'1Ss; "'ILL nESTROY AMII10 AND RICE.
(C) 5. PLANS: UNITS t "\!INIJE TO CONDUCT OPNS U.\}j
""S~!S~SS I'lN~f)   0

(!J)  5.CIJf'!UL4':''I',VF.  tos<:n~s-~  ~\O  Cl{oN(,]E:
rjp-4
9T
  1~76
                                                       l
-
                                 DECLASSIFIED
                           DECLASSIFIED
                                               .  .
                                  ,  r ".      53      •
    f'
00 It Dr~ S' ii UU?r. ':> I"
J- UU~~~)     0~33 ~93153S
Zi,ly CCC CC
o J 1'-'5 55Z APR 69
Fl'" T~!R!) fo1~'1DIV C('lC nG'-i
TO "Ui"lSK IXX IV COqoS TOG P'18
nJFO UIW'SP/IlI ~fl.F" COG !)~~~
31
C 0 !J r I :) ? ~J r T i't L
p'J\:?PLC: ~ARTI~ SI"fR!':P 1:'9, V;'''''!/H~ TO ri'?pJ.{ APR 69
1. CU) LOCt\TIO~JS: NO C'f"IIi'it::
?. <~) S [JMr-"ARV: 11 MITS CO t..i'-i P1UE COl\~8 ~T
Q~~S lA~ ~S~S ASSIG~E~.
3. ('J) CO NT ~CTS t ~'O N"€
4. (H) SIGNIF'!CMJT     F.VE'\rrs~  "~O:'~c:
5&  ~C) P1.~f\)Sf UNH") (~OWr Ii\'U2 TO      GO"~D'JCT  CDr'1BAT O?'JS 141fl
""sr.rs e.SSi(H~E!).
6.  (1J) CiJ!I"UL~i!"F.:  NO fH!.l~Jr-;C
']°-4
1T
 7I? '35
                                        CONFIDENTIAL
                           DECLASSIFIED
                                             DECLASSIFIED
  '\

"
     !
     on  IJIJMSI( UlJt!iS::)
     DE liUMS Ql)    :~ 2!3  '!  ~'lq I]   7.£: I/;
   Z~IY     ceccc
     o 9jq:Cil14t;jZ  i!j?R .::'
     F'M 1'IHRD t'it\RDI';,: ,.,iiG
     Tn IJUMSK/XX IV C,)R pg Tor; ;:)i-i;
     l~FO   UUMSQ/ItI       M~F  co~       ~~G
     qT
     CON    ~  IDE     ~   T I AL
     PURPLE ;',}H'lN       <,.~    7:'  16 r;;,     ';'i?·"lj6f:jld'l'51·~(7im~,\  At 1'.( 6(::
                                                      J


     ~. Loe ... ":: :t.JS z       ,,':;:'; "i(:irr
   2. SUMII?M{t OF" l          .,s~ WriT''';     (n~·lTT'~U;~:      TO   CO'~DUC':
   COMBI\T OP~S T ~~'1        f~S~S       ,~SST r7~l'.:D a
     3.. C otn I\CT S ~    ~!f)t\IE                                              .,
                                                                  ....  .',
     ~.  Str.;I\IIFrC~IIjT      EVE~TS'
                    foJOt\lf.
     5. Pl.~NS, Ut-Jl "':. COf\!TPlUE Te Ct")jtJi)U~T ~Oh1gAT (»-';I~~ i.4.!.'1 ''''~Ng ASSlr.:~JEDG
     6.  CUMUL~TIVE ~0SSES:               ~O C~A~~~                          -',  "
                                                            .. ,.
                                                            ~    "
     GP-=-4
     BY
b                                             DECLASSIFIED
                                    DECLASSIFIED
I".
                            .  '
00 UUI't'SK UIJf"'S'0
1?! IJU\\,Sr,'I'         ~31)"  ~99~445
:ftWY CCCCC
     ;19~4lj5Z APR 69
     : THI~!.) ft'Il\~1)IV COr.
              T)GJ..f
 o ""MSK/XXIV COl1PS Toe Pl{B
. ~FO IJUMSQ/I II I'I!AF' coe !HJG
m
CON 1" IDE N T 1 A 'L
IPH~PLF. ~ARTItJ ~.o. SIT~F.P               151, "~~2~lH TO 0'H'321'3H A[)F1
E.11e (C) LOC~TIO~S:
~ CM!)-FSB NEVILLE
8      Cf-1ll - 1" SB
'~/1/4-XD711515
~(-)        1/4-FSQ     GREEN~
llB/l 14-XD 71~59 7
~AIl14-XO 759597
~
     '  1/4-X0734S15
   It 14-XD 63gS1?
   '/~/3-Fsa AtP I NF.:
  ;c.    ee)
      SUMf'!ARY OF' OPNS: '''JNITS C'01f .. NUE:D TO CONDUCT
  '. MBAT OP~JS I ~'" ('1'5 NS A?SI'HIE!'
  3. CU) CO NT ACTS: NO ~!E
   • ec) SIGNIFICl\NT           ;:;V~:NTS:
   t\GS nro lJ]~SQ1) r,j3?4 CON F     E N T I A L    r n
   ATE: £!IITP,Y: (Ai AT 01~1~1r.1If D/V4 VIC 691611, ~fHILE rIrnr;~.l           j';:fGHT
   ~FF.NSIVS        THEY    OBSE~VEr  5ECONDA1Y EXPLOSIONS
   T (XDS~1S15)  • "'ILL cv:nINUE TO OBSERVE.
   • (C) Pl ~:JS: UNITS COUTI~UE TO CO~:"UCT COMBAT O?NS lAW
  . NS Assi .'!\.1).
   •    (If)  CIJ~\'~K I:!TIV~   lOSSf.S: NO C4~~GE
   P-4           .
                                                     l
  Os
                                    DECLASSIFIED
         DECLASSIFIED~ CONFIDENTIA!         •
                CONFIDENTIAL
         DECLASSIFIED
                          DECLASSIFIED.eOM1DENTIAl.
 00 'JtJ~$ K UUMS0
 Dr unMSQI)  'B11 1~t 1135

   ~~~~f       'I D ~ ~           tl\ ~ f
 N
 6iTHIRY) tJ!ARDIV
 AI'
    I   APq 69
         COC DG4
                     -) \\ j
 TO "'J~SKI XXI" CORPS Tor    P!{g
 INF'O 'rU~SP/III MAF' CDC Df~G
 BTP.
 C 0 PI F'I D F. ~! TI A L
 SfJBJ: PURPLE: t<1f.\RTIN SIT~EP 163    :;j910'Hl-{ TO "9~63~~ APQ 59
 I. UN IT LOCttrrO ~JS: NO CH 0 ~IG E:
 ?. SIJMfI!I'!Aq::· )F OPERATIO~'S UNITS CONTHtUE TO CONDUCT
 OOMBAT OPNS  rA'"  ~SNS Sl\SSIGNED.
 3. CO ~T ACT S ~JO NE
 4. SI~JJIl='ICANT EVENTS: NONE
 5. PLANS: IJMIT~ CONTINUE TO CONDUCT CO~EI:\T OPNS lAW ~~SNS ASSIGNmo
 6. CUI"'UL AT I VE LO SSES NO C4A NG E
 GP-4
 8T
 ~37~
                                 CONFIDENTIAL
                          DECLASSIFIED
                         DECLASSIFIED CONFIDENTIAP                                 • -
 00 UUMSl\ UUNSQ
 DE UUPlSQD    034! ~~)9 12 ~ G
 ZMY CCCCC
 o 0912 HjZ APR 69
 'FPI THIRD ~lt\RJrV;;OG Dei{
 TO UUMSr\110crV C:;)IlPS 1DC .:,'
 I'JFO UUf'1SQ/   r IX  "~i)l;> CO:; iJC .

   o NF r. D f:  fi r I ~~ L
   PI.. E Mkf; TIN S r TPo E j:' I ;Si
 I. LOCATYCtJS: NO CHtHU:lE
 2. SUf'1MARY OF' OPrJS: U~TI '.»:r.ti\Ji.:t:D. <l'rJ CekHWr COf1':lil-;J' OI'NS       !,~w  fl1SNS
 ASSIGNED.                      ,.
 3. CONTACTS: Nom!
. 4. SIGNIFICMlf EVlnas: rID'J:;;
 5. PlANS! UNITS COTItWE HI emm'         ';' (~:HiBlU  Ci:>;,iS  r,~~) ~lsr0S  tiSS:tGNED
 6. CUMLJ~ATrVE Lossr~:s: WJ r:}::w.:                                 o
GP""4
BT
    1
                                         CONFIDENTIAL
                         DECLASSIFIED
    CONFIDENTIA!
                       DECLASSIFIED

                                     •.  ~
    OO-"'Jf/'Sl< UUMS0
    D~ UUMS0D    3354   19'16t~
,<-<  lNY CCCCC
    o  39 I 61 'rl APR 69
    FM THIRD ft1ARDIV COC DGtt        \
                              \
                            ~>(r
                                J.0t
                                \\
    TO tfJJMSKI XXIV CORPS TO C PHS       (t\\\\
    INFO UIJMSQI III rs1AF' COC DNG    ~t,:~\~
    gy                   V)J \
    CON Fl DEN Tl A L
    P~RPL~ MAqTIN SITREP     NR 165 ~9!2~lH  TO 0913J!H    APR 69
    1. LOCATION
    A 114 Xi) 76~(50?J
    BI/4  FS8  ~qEENE
     C1/4 XD 734 (5 15
     D 1/4 XO 73<::613
    'M 3/3 F'SB ALPINE
     2. SU~MARY OF OPNS:     UNITS CONTINUED TO    CO~DUCT  COMBAT OPNS lAW
     fflS!lJS AS~IG NED.
    3. CONTACTS: NONE
    4. SIGNIfICANT EVE ',lTS : NO NE
    5 ~LMJS: UNITS CONT01UE TO Ci'JDUC't COf1BA'l OPriS IAi~ MSNS ASSIGNED.
    6. CIJMutATIV~ LOSSES~ l,lO C:i4NGF.
    AP-4
    BT
     ~354
                                     CONFIDENTIAL
                       DECLASSIFIED
                                DECLASSIFIED VIIN]OIJNO~
                                             •
00 1"J~SIt UUftlt;r-
  UUfWlS('.'O
1)t:      1.3f;" 1j9",''15
ZrlY CCCCC
o 39"11 SZ AP'? 63)
R' T!iI~1) fW! ~RD I V CO r. ~r, I.(
"0 UU~~1f1 XXIV CORDS TOC P~R
 ~"FO U"ft'~ P.I r II f'" A CO r. T')(1ltJ
              F"
~~
 C   l  H F'Y  1)  E N TI  ~   L
Pfj'R'~ 1="  f"'flqTP)  C;iT!")~D    16~  ~~  111 t  ~'J?4-1'il'{  AP:< 69
 (II) t. LOCATIO~lC::: no C,'lT~G1;'.
 CC) 2. S'Wrtl\~Y OF' OP~~SI 'WITS            C(HJiP~ilE:)    TJ CC;-)JUCT SO "'-;T OPNS
YI\.,r MC;,:S ASC::;IGN~O.
(IJ) .3. "C'1TI\CTS: ~'l~
(n) 4. ~T3~.l!FICl\~JT F.\I£~:S: ,t(JN~
(C) s. PL~~St IJMITS cCtNTI~IJ:;: TO CONZllJCT CO~BfH OPNS IA1A~SNS ASSIGNED.
CIJ' 6. CW tJL!\TI\I~ LOS~j;'C:: no r,1.ftl1-J~E
1P .. 4
~T
  "36~
                                            lVllN10I~N03
                                DECLASSIFIED
                                     DECLASSIFIED

                                       .{
                                                      •  DIV AND n(Y       HL~,7.   (;.:)1.•   V:' :1'l 7:".:CYJ'J Gf.;i\[\.lf.iJ
    FIVER     l\
  Dtv AND·     rm    :; 75
  Dt NN
   UUi~SK  UUt'lSQ
   UUMSQD    e5t6    igO~440
 NY  ccccc
 10~440Z M't~  69
  THIRD t;1:dmrv coca          D~~H
. 0 UUMSKJXXIV cnnps Toe ;;8
     UUitJS Qf I H    [lI'll" COG D;18

 o NF' r DE;] T I ALL                          .
  PtE fMrlTVi SIT~EP Wi IfII7 ir!c::;r:~~~r36fn1{ ",P~: G:::
  LOCATIO:)S: :~o CHM~:?E                         .
 • SUr11Mf-\RV 0 r . (~~ {J s: U;1 1 i' ~~; ~.' ~i :1 f '\ ~.; ~_.U~ ;-) 10'-' (~O ND U~~7 t::1 f':;~~ t\~[
 t~S lAW f1SNS {~:S~H3 [J1D •
 • CONTACTS: N(h1E
  Pl.ANS: UU~".  c:inJ.ltE YC              COi\~l;j0T  CO:··:t\}" 0:;:']8   "[(3;.:
 NS ",ssm U;:b
   CUr:HJLATIVi'~ l.(jj~;"'~~~:      \:~j   G~~r;;']E
                                                      lVllN10I~N03
                                     DECLASSIFIED
                      DECLASSIFIED

                   .,
ONFIDENTIAL•                          •00 UlJIIISK UUMSQ
DE UUMSQD fJ3~2 1"" I 115       \
~"IfJ~?r;i APJt G~ l~ ~ \ \\ ). \) ~~ ~
'" T HIftD M~ftDIV coe DG H
TO UUMSK/XX IV co~ PS TOe PW3
INFO' UUMSQ/rn MAP' coe 0 NG
~T
CO.FIDENT IAL
JltfftPLE MAJtTtN snJt£,. 1613, 1"'''6''loiflJ2''''H A~Jt 69
I. LOCATIONS, NO   CH~Nr,E
2. SUMMAftY OF OPNS, U~ITS CONTINUE TO CONDUCT CO~~T OPNS
I~V MSNS _SSIGNED.
3. COITACTSt NONE
4. SIS NIF'tCANT EVENTS         ,
<-) _T ,,,.,845 H 1/3/04 VIC (913637) FOUND (6) JJV~ E htPTY
.,1 C~L BOXES SPACED (2~) FT ~ !I'~IU _LOW; _       nun...
                             CHEeKED
AftE. vrTH NEG ~ESUl..TS.
5. JIL_NS: UNITS CONTINf.E TO co~nuCT CO~AT, OPNS I_V ~SN~ .9SI(,;N!D.
6. CUMUlATIVE LOSSESt NO CH~NGE
6,..4
at
 1332                                CONFIDENTIAL
                      DECLASSIFIED
                                      DECLASSIFIED
                            .
,CONF'DENTIAle~
                                                                 •
 00 UUfI,SK UUMSQ
 O~ 'lU[tlSQD 1}355 13'll h~5
 ZNY CCCCC
                                          ~l'\'
                                                 ~
                                                 a.    ,
 o t 31 B~5Z APR 69                             ,,9     rt \
 Fl" THIRD f"'ARDIV COC DGH                      ...(V      \'"
 TO Utj~SKI XXIV COQPS TOC Pt1B                         \~
 INFO UU~Sf;)1 III I't1AJO cae D~)G                        \
 BTo
 CON F1 0 E N TP A L
 PURPLl! ~ARTIN            SITR~P 169 1~1?'3IH TO 111~a0H APR 69
 I. LOCATIONS:
   CMD      FSR NEVILLE
 B CMD          veB
  1/4         FSB G~£ENE
 91/4        XD 75~~?5
 CI/4        XD 734615
 0(-) 1/4        XD 7~3614
 PLT 01/4         XO 1136~S
 M3/3       FS8 ALPINE
 E(-)    ~/4        xn 793634
 PlT    ~2/4    X!)     3~64~
 PL! E2/4          XD 111617
 F(-) ~/4          XD ~36646
 PL.T F?/4         XI) ~ 1364~ P~Gg T~O UU~S~D            ~355    C0    ~  FI D [ N 11 A L
 PlT F~/4          XI> 349643
 r,~/4       CATAPULT
 ~~/4        JOSB NEVILLE
 T ?/4         XD 33t6~4
 I ( -) 3/4            )(;) 91164.3
 fl.Y I 3/4         Xl)  ~3643
 ~ (-) 3/4          XD   94663~
 PlY 3/4              XIJ 935633
 PLT M3/4  Xl) 946624
 f( 3/4  XO 932655
 L 3/4         ross    RUSSF.LL
 ~. SUMMARY OF" 0 PNS: UNITS CO NT I NUED                         "fa co NO uct
 OOMSAT OP~~5 lAb' ~SNS ~SSrGr.1ED'J
 3. CO NT ACTS:                                                                                    ,
                                                                                           j
 A. ,,1 I ~~93~\{ 1'3/4 V! C 932655 EN qg 1G2Ll ENEMY ~JAS WPOT!ED BY
 1~L~SCOPE fiROM!{ pos. F'I~E TEAN SIZE UNIT llAS MOVED TO I NTERCE?T EN AND                                                     'I
 TOO EN U~!)ER Stir APPROX .5 NVI\ ~ETU~NF.:D SAl' AI~D THEN BROKE CONTACT.
 S LIE¥! 1 NIJA "'AS HIT ~ t as ;,IE~E CALLED I N TO SEAL ES CAPE ROUTE.
 ~RCE IVEPT AREA.

 !:' 'r.'~~~~~~T 1
 ,....
 \41;1...  ,  " M., 'I"~ ',"''\"'
        V
         ~~;~T~~r: (~, '/'[j.37 ~W:~
         n'::   ~ 1" '.!.  "1' '•. "t ,
                    I M.
                       ."," '.  ' •  ~
                                     ::'0
                               . .' ...:. ",'," :",:.~J H: ,,'
                                      ',,'
                                         ',', ':l,w ~
                                                ?'iP :;:N 50
                                                        '{"'D'
                                                 ,'" :'~;';'" {' I!.:
                                                 '•.; ''7' v
                                                             CACONilDENI1AL
                                                            I\~
                                                             ;!.,.... .,
                                                            ~":j.  j"  ~   i!'S~l'F' u·' \"-'D
                                                                     n I:.   '\   • f!.  At... L RD'''> :'
                                                                                 "    '\. ~


                                      DECLASSIFIED
                        DECLASSIFIED.COMFIDENTIAle
 P~AE TMR!!:E UUt¥SQD     ~35' C 0  NT' IDE N T r A'    t
 a.  ~T    I'H~~3H E2/4  VI C 78gtS42  SEA~ G!U tJG PARTY "-Nt:...
  5 .. GERft1~N BOLT ACTION RIFLES. 3 C~OSS BOWS, 1 MCl " CHI COM CLAYMORES,
  "' S,.,OROS 5~ C'fICOM G~ENADES, 13 B 4~ ~K1S 1303 CHlCOM 5~ CAL RDS 5~
  4SS0QTED E TOOLS AND rAqM TOOLS. 151g 9MM PISTOL RDS, 20 ASSORTED
  I'tfZ~S, 1'1' MORT 1I~ I NCRF.I"1E~TS 4 3~M RDS, 1 CHI COM 6~M MORTAR API) 1 BOX
 OF ASO'RTEO B~HGS" ~ES 31 l't'C
 5.PLANS :UNTS CONTHWE TO CONDUCT COMBAT opr~s lAW "'SNS ASIGNED.
  60 ADDITIONS: T4E FOLLOhlI NG 4TH MAq TOT ALS ARE ADDEO TO OPNS PURPLE
 ft'ART.IN FOR PERiOO ~10~~1 H MA~ 69 TO PRESENT.
 44 IJSf"C 1(1 A, 14G US~C 'll! A (E) ~ USMC \~I A (l'I:)
  15~'NVA Jf IA I NVA POW, 2 DET 53 H1C 2 eswc
    C~ULATIVE LOSSES: AD 44 u~~c KIA 146 US~C WIACE) 2 USMC WIACE) 2 US~

 ~IA(M) 15~ NVA 'IA 1 NVA PO'"        :'. DET 9 ~ IWC    2 CSWC
  • rnI~"l"L Y USf"C IJSA
 KIA           69   1
 "rl ~ (E )   ~  I?     I
 '''I A (f-! ,    15     ~
 fW'IA   ~
 9 F.NMEY
 NVI\ II: I A 2 I q
 NVA POW 1
  £T ~
 we 171
 CS"'C 7
 GP-
 BT
  :a355                                     CONFIDENTIAL
                        DECLASSIFIED
                       DECLASSIFIEDONFIDENTIAl.                            •
00 'J!1"'SK UUr"!S'"
O~ UU~S0n    ~355 1~~lq51

~~~i1~~;~   APR 69  \' 6  ~ \ (~.). ~ \  ..)  tAJjf,
~  THIRD MAR!) I V CO C DGH
TO UU~SK I XXIV CORPS Toe PHS
INFO UUf'1S01 I II !VIl\F cae D~m
8T
CON F'! !) E ~I T I A L
PUqPl~ f"ARTH! SITREP t 73     1 'H TH   i 124~'1H APR 59
1. LOCATIO~S: NO CliANGE
". Sl,rl"1ttRY OF OPNS UNITS CONTINUE TO CONDUCT COMBAT
OP)JS I AM  !¥'SNS ASSIG ~,~!).
3. COt·JTACTS: NONE
4.  SIG~IFICANT EVENTS:    MON~
5 PLttNC;: 'J~JITS CONTINUE TO CONI)UCT COMBAT OPN IAI., MSNS ASSIGNED.
6. CU\'t1ljL ~T IVE L05S~S: NO CY4NGE
GP-4
BY
 ~355
                                  CONFIDENTIAL
                       DECLASSIFIED
                           DECLASSIFIED   ONfIDENT1Al-                                 •   UUMSK UUMSQ
   UUMSQD  1365  i~1~~15
   CCCCC
   11215Z A"~ 69
 . T"I~D ~A~DrV COC D~~
  UUMSK/XXIV CO~~S TO~ ~~~
   UUMSg/III M~F C~C D~~
IN F IDE N T I A L
   JI'l.E M~ftTIN SITREI~ i71,   11t:i~~llj TI)   ilf16~:i'!1.{ ~,.pt 69
   LIC~TIONSI ~I CH~N~Z
   SUMfltAftY IF" O-NS: UNITS CO NT IN !JED T Geo ~I)UCT COM~IIT
    lAW MSNS .SSIGIJED.
   CI NTACTS: NONE                  ; .;
  SIGNIFICA~T EVENTS:                .
. ) ~T lfJ22:55~ C"/I/~ VIC      en
                   F'S'S lI{lJSS,ElL (2) 9~45~9        O~SEl'fVED
 )  FLASHLlfll-fTS AT ABOVE EIJErrry ('HUD AS IF JiI~~Sr)~fIlEL
   E SIGNALINt1.  C~LLET) 13U~fYl ;~<;!I],  WILL ,Cl{T!CK .OUT
   _ AT Flft 5T LIGHT.
   'LlNS: UNITY CONTINUE TO C()~mUCl COM'!~T OlllNS
   KSNS ASSTG"ED.
   CUMULATIVE LaSSESt    Nt)  C4~Nr;E   .
                                         CONFIDENTIAL
                           DECLASSIFIED
                      DECLASSIFIED      ONFIDENTIAl-                      •
   00  uu~s K  UUMS(.'
   !)E U'1~SP.D   1371 101 ~i1g~
   7.NY CCCCC
  . ! 11 ~~~~Z ~PR 69
   ~ THIRD f~A'iDIV cae DG4
   TO UUMS~/XXIV CORPS Toe CHB
   INFO UUMSQ II I I f"AF' COC D N·]
   BY
i   CONFIDENTIAL
   P"RPLE 1'1f\~TPl SITREP 17~ 11 %0 i~> 111/~0'm APR 69
   1. LOCATIONS: NO C4ANGE
   ~. SUr~ARY OF OP(lS ~ UNITS C:Jflii!JUE TO  CtJ0iDUCT COt18AT
   OPNS lAM    ~~SN5  ASSIGNEDo
   3. CON! ACTS: NO t,lF
   4. SIGNIFICANT FVF:NTS: ~O~,1f.:
   5. PLA~S: UNITS CONTI~Hlr-: TO COil)DUCT C0f'mAT OPNS 'iMJ r·~SNS ASSIGNED.
   6. CUMULATIVE LOSSES ~ ~JJ G1.{r~1IiGE
   IlP-4
   BT
     ~31t

                                 CONFIDENTIAL
                      DECLASSIFIED
                            DECLASSIFIED
                                                 •
                            ... ,;;,;.,
                               ......            .. ,
                                              ~
  ONFIDENTIAl-                                  ,    ~~.
 I I lfUMSK UUMSQ
 It! UUMSQI  rJ3QS    tfll  iC),~5
 ZIIIY CCCCC        _    I j     .            .
 • IU94'Z AJIYf 69   ! i li, J ';" f ! ; I    '2 \f  c..        0  •
 PM THlftJ MMHHV eoc n(;M          (         t''Y'0-
 ott- UUMSKI XXIV CGrlJ-S n1C !"'l-m          .        !       .
 1ft,. UIJII SQ I I rIM A CO C'D NG
             F'
 !r
 C • " '1 • E N T tAL                       "            0      ~."

 MillE M~RTnJ A~ STr~E~ P3 n~2rilHtl') Ul~~"'H &\~~ 159
 I. 'LICATI' NS:            . ;
.. A eM.'F's!} flFVILlE
 " eM. F~
 A 114
    vc~
         oqE£Ng   ','p-
, !l1/4 XI. 134262'S    . ..~
                                                 t-

 et/ ..  XI,7235ii3   .t'·                        1    0
 IC-' 1/4 XI 7Q'3tii-\
 IIIJ/' XD T.J.36At)  ;: :r'                   ,   ,
 MS/~   P'Sl Al'1'INE
 ." 2/4 XI 1J03634
 !(o) 2/4 XfJ 7~7636
 2/£2/4 XI 7~8G42
 '(e) 2/4 XI ~49S47
 tI~/~ XI ~3GSl!5
                                  .' !.' '  :
                                    I' 'w
                               DECLASSIFIED
                   DECLASSIFIED
                    ..  t·  ..
ONFIDENTlAl•
"~GE TJ-ft[E: UIJft1SQJ ~395 C t,) ~ FI •  ',Ii
                       i~t{AL
C. ~T Ii 115'Hf '3/1/<4' VIC 93 1639 F'U~' 5~~NKS. 4 WEltE: 4X3X3Ji"T 1 WAS
CX4X3n (2,,3) MeNTHS IlO. Al SO F'f)UNlj CA.~· .FJP!E         tw,
                              ~AYSo el. WITH
I'ltE:SH CHew eC_NS) ~NI 2 CHllllD ST~ICKS •. PI. UN. 2 nUlls "U~ING NM·TH T.
StUTH WiT-. RECE'lT lIGHT ACT rVITY •.~U~.KE~,S IE~Pt'YE'.
I. ~T I ' 13JIH P3/i14 VIC 731641 FeU.Nt .. A TR~n. WITH STE"S ANI H~NG
~~tLS LE~IING TI HUTS ANn ~U~1(E~ ..CIMiBL.EX6.XSFT !lUNKE"S WEftE 3X4)(3FT.
~U.. "E~E ~'!TE:N ~N' VE~-:Y  OLI. 'ilt CO.NT.ttlUE       rt  SEAptVH Aftl£Ao
5. " - , : UNTS CONTINUE TC CONDUCj C""1.~AT '?lNS tAW MSNS ASStGt€l.
6. CUMU~lT IVE L'SSESI ~D!) 2 ~ Wl~E tN;VA KIA(C)
FftIEN'LY KIA 7" WIAE: 214 2'!-(M) 1'..  .. . ,
USA KI~l WI~(E) I Wrlj(MJ "
E\M!fWlY NVA KU (C) 219 VC ~I~ (C' '!. 'J~:T.2 .NVA
t(~4                        .' .. . ..
                             ~    .
                                    .'W  V l\iC ilK CSWC  7

!T
 .395
                                     CONFIDENTIAL
                   DECLASSIFIED
                                         S?  $.  '$
                                                  •
        .  "
   .. ~\: .. \<:~:.  ~
   . :.6.,;. .       . '
  '>:(1} ijfJfl!SW        UUt-"St:!
   ~~ ~UJJM!P.:'   ~399 1~ 12?1 !3
   'ZHY CCCCCC
    (f ,1I'!~i 12: ttPR 69
    1'1" '!'KI~D t-1~RD IV COC OGH
    TO     ''''''Sf.
          1 XXI V c<f.R~s TO «;J?HB
    INFO UtJtll'SQI 1 II MAF r,OC·fli':,~
   M                         ~~K

   CON '1 0 E~ Tl A l
   P!]1tPLE (ll'rtRTtN 'AO SITnEP 114 I 113~ lH 1124~~H APR 69
    I· (0) LOCATIONS~, Pro C~"NGE
   ~. (C) SU~ft'lARY 0'':' O""S: !J~ITS CONTUNUED TO CONDUCT CO.MBrtT OPNS
   lA"" ..,SIS ASS 10 NED. 'i'
    CC) 3. CO Pl;A$;f,:
    ~. AT 1114·3;~~.E/~/4 VIC 19364" r..1t~DE CONTA 'I AT ABOVE GRID STREAM
    ~VA OPENED 'FIRE '~OM CAVF.S ABOVE STREAM. RE,tURNED:::SAF' AND M19 FIR-£
   R~SULTS ADi) 1 FR KI t\ 1 F'q toft AI'.: AND 7 F~ \HANE. "         ",
    (C),A. SIGNI F'I CA~T EV~~TS:              .          .
    ft. 'AT II t41~H F'/'>./4 VIC 1 354~51 2 ~52654 REC 51 RDS A'll' FIRED '&,.1'1
   MSNSAN!) 6FLIGllTS OF' FIXED "'ING ONENEfWlY POSe RES ADD ~"VA K IA ..
    e C)    .'" -" ~-
   , (C) 5. PLI.\NS: UNITS CONTINUE TO CONDUCT COM8AT OPNS lAW "SIS ASSIGNED.
    eC) 6. C~tJLATlVE LOSSES ADO I FI? KIA 1 FR VIAE 7 F"R tUANE AND ~ NVA
    K lA C:)
   FRIC:~OLY ~IA           71   tdIAE ?!5 "'tAME 22
    N~"Y "VA K IA             (C) ?27
    vc r.IA (C) '!I
   O;·:r .2         PO',' I     IMC 171  CS'."C 1 '
   ilP-4
   BT
     ~399


                                                L
-
                                 DECLASSIFIED
                           DECLASSIFIED CONFIDENTIAP                            •
 UUMSK UUMSEl
 UUr1SQJ 'Lil fl2 F'2 t'l225
  CCCCC
 121225Z ~'jilR (59
 THINi   M~R~IV   eoc  DG~
 UUMSK/XXIV    con ;~s  TN~  FW~
   UUMSQ/ Ii! 'f]:, F C (,1(; 1) r~O(;

          NT!    I~L          . .     ,
 PtE M~RTHJ SlnlE~ l.75 U~··';~;rn-l?("6"iO]H ;,i"R ;:;9
• LICATrtH1Sit N~~ cn~ ~ir:;E           .
• SIJl1MARV ~ji' 'PNS: tnnr s co) irI Hm~.f) 'T~ c·~.II!~ucr
  AT .,.ijS  raw  !\jSf4S i:1SSIG:~E)o         .
 C'~TACi'S:   r.l'NE
 ~$tGNI'IC~NT EUENTS~        N~NE     .
 fLAN~~   U~J!TS  r,~rlTH,lm~  Tn c r}N1HlCr Cot19JtT .®PNS
  MSNS 'tSS!r.NEE' ..
 CUMULAT IVE L Q~;SES: Nn eli t; ~,;tlE
                              ...


                                   CONFIDENTIAL
                           DECLASSIFIED
                                  DECLASSIFIED  C1JNFIDENTIA'                                 •


      AND AN        nw,   FOR p eW,l  {.\ W]E
       /61
IiIIII'um II:Ul :; ~!  MS(:i          .,
      AND I NT       (,1~L      f\            NR        .;/2

  UUMSK
  UUMSQD        ~34 i6   U:)2;)~;:i5
   CCCCC
 120S55Z APR 69
  THIRD MARDIV cae DGM
  XXIV CORPS Toe PHS

  1: PURPLE ['lAR1'Hi Sl"i'i~FP ~'1;:; t:;' ;~~nil '~~o i2~:~1,!1"E :4i'R
• UNIT i..OCA<no;~;:;~ ilO CH~l:1;':~:
 sumARY OF' O?i'J.3 U:HT S i.~,:, ",' L n~ 1:::. G{);mUC'i GD!il8AT
. NS lAW MSNS f~SSIGl,lEDG
  CO NTAcr s: i10 NE
  SI~NIFIGAN! EVEMTSr ~0
 • P'tMJS: UWITS cenT (0H.J!~~ '[,~           ";DU(;r
  AT OPNS H;U rj!)(JS P. SS i(:           "
  Cll\1 U1.. AT r vE: L. 0 S;;iE ~';:~; :\~i) C::,' i,? ~~
   ~
                                         CONFIDENTIAL
                                  DECLASSIFIED
                          DECLASSIFIED CONfIDENTIAL-                             e.
                                   >1 Jj
                                  ,t;;i

                                  7
   ccccc
 ", '~~'l ~~R1)tV CO e ~GH
   ,';~l APQ 59
                         COqRECTED COpy

  'uh ".~~/XXIV CO~PS TO C PHR         nEST ALL OT4ERS
    "(XXiV-T-IIl '-'AF'    coe  I)GH

  ." FlO E N T I ~ t
   'F. ~ARtHJ SITGF.P 177, l?l'3"J~H A?~ 69
 , :·1. LOCATIONS:
  ~ Cft'lD - FSB NEVILLE
  $'~, - VCB
   ~J4 .. FS~ Gt?F.ENF.
   /4 • 1Ct)14~6~~
    A Xl)1l36~3
 ,/4 - X01t"5'n
    :} _ ALPl NE
       ,~
 3/3 - ,s~ ALPINE
,.,' /./4 - }(1)7~1636    14 - ~Sq Nf.VILLE"
    ~ - ~t.. Ct.\",'PllL T     TIoIO U!J~S0t 144~ C 0     Mr,  IDE N T I A L

        XD ~116S&

 , 11/3/4 - '!.!>91 ~54~
  -)/3/4 - XD'H 163~
  3/4 - ~93?654
   "Jr -  FS? ~\JSSELL
   (_)13/4 - X~~4663~

 ~~/3/4 - Y.D9~4645
 3~/l/4 - SIf.R~O
 L
   ...,. S'JMr,6~Y OF OPNS' lJ~ll'rS TO co'mUCT
  mfl'RAT OP~S I AI., MS;o.J~ (.ISS~'HI!F.~.
 (,,>   ~. co NT~CTS : ~K) NE:
  (C) 4. SIflNIFIGPJ1 SVt"I\!TS~
,,4. F~/4 AT 11113'! ~i'-troOl1 341645 '{EC "c"
  "J~~5 RDS 32rv'~ F~or" '341667 ,'.,oTY FPFI~13 ON
 .-::t:O;::~Y POSe 1.\0 CALLED ot,) STa"nON TO ~DJUST A~TY
 . FIRt:.
 q.AT t~~931'-t E/?/4 Vr: 14762;£; F'OGNO 3 8UNKE~5
 ~_I\ ~o~n\.(s t 4 !,I"~ry~. 3X3X6 t ? 1.,~t;lF. l"X 1~)~3 9
 ~ r.~qr:' ~X5Y3, ilLSO j.""~,:;) Sr~t'.·~ T5'? rJF/'i':? i ~'1
                                    CONFIDENTIAL
                          DECLASSIFIED
                                      DECLASSIFIED


.CONFIDENTIAle                                             •

 P,l'lF. THRn: IJurSf.'D         ~44<)  C 0     ~l  F I 9 E NT I AL
 C. AT 1~19454 CD 7./4 VIC ,-.,':f11)~4               f.i'J q1463 li 9
 ~95G~1, 311~43. !'HI,=<pJr: PES'JoPLY                 l~ELOCOPTE~
 ·":-~F.IVF.D ~1\l;:"'Y      6'JTO~L.   ,C F'nE .!JF.l1PO ~IS     FI~~   AND  "'l~  CAL.

 FIRE :'~O"" ::'lOV~G:llDS. RM\l .qo ST'nXES, PLA~IES
 qr.r.1;' I V":-.  ~ F'~(\I"H-!P) POS 0 N THe ~~O~T4 SLO PI!
 "'ITHP' ..~ '",," 6F F''' IE: ~,)L Y POS. F'T~ plr; ~ 1 -S Q IJNNP'G
 &tR STR I !f~!' R~S'ILT S, I P YI A.

 0.     T   I~t
         1151.( Ut/4 VIC 19 56->5 PATqOL l:lAS SEA1H';4ING
 ()tJT   A~!A ESTtfYiiJ SIZ~ ~lV" ~~·9!JSHEl) POlf\JT ELF.!Y'~NTo

 NV" 0 k        -:1')    n
                IJPl.!,.! l{ fJ 1M It:' L\ ~11) C'H COI'A- S. ? AT ROL
 ~I:"TPRN)<~        rt'1E' "'Il'!- 'JES qr:Qljl_TC:;. SqlT au'! PLT I\S          R~ACTION­
 RY FOqC~          A~m ARF -'~F:CjE~ITLY SF.4 P C'fIN'3 AqEA OF'

 OONTl\CT        TLf~OIJ!H.LY. r:~SULTS        1 FR l(IA, 9.   F~   WIAE.

 (C) 5. p(~~~S": UNITS O.~'Tyr.1U€ TO CONl)UGT COMBAT OPNS
 t~  ..,  f"S~S     A-SSIG N~D.
 CC) 6. CUJYllJL AT IV£: LOS"£'.., ~0f) 2 F'q KI A, 2 1."1 AE 9
.~ NVA "'11\.
 FRI~N!)lY  USI"'C         USL\  E:~JEI'Y
 1(11\     13              Mv"r,"<!A        "27
 "'IAC"lt::) - 1.'2             PO'" -    ~
 ~I 1\   -  ...,            I'·'e  ~-    I 7i

 GP-4
 3T
 ~44~

                                                    CONFIDENTIAL
                                      DECLASSIFIED
                      DECLASSIFIED ONFIDENTIA'-'                                •
                          '.
  } 00 'UUMS K UUMSQ,                  . '.
   DE UUMSQD 04401~22»3Qj \ '\         \..A. ·t'~AAO/),.--.
'.·"'Z ..y cccce    -'\ l> (). 1-:' \  '"'  \7-     -v    '\


 ~M  THi;g! M:~~I~q coe  DGH            "
 TO UUMSK/ XXIV CORPS TOC ?~B
 ItFO UUMSQ/ III MAr COC Dr:;N
  BT
  CON Fl DEN Tl A L
  PRlPLE MARTI N AO SITREP i18 1213'" 1 i 224~AH APR 59
                                              ,
  em  III LOC_TIONS: NO CHANGE        .
  (C) 2. SUMMARY CF OPNSi UNITS CONTINUED, TO CO~DUCT COM!3AT OlJNS
                                   >
                                              .:
                                              1
  lAW MSNS ASSIGNEDe                                    !
  (0) 3. CO NTACTS: NONE
  <C) 40 SIGNtFtc,.NT J!VENTS:                              ~I
  AD AT 12 U:i.30H 3/1/4 VIC 737641 FOU~Q.3 3X.3X5FT COOKING AftA ANn
  LATINE. 'EVERYTHING WAS Ron ED OUT A~D ABO ur 4 fYlONT HS CLDo WILL
  CONTINUE SEARCH.
  So AT· 121100H ~/2/4 VIC 1906 4~ ARE ~ OF YESTEROIIYS CO NT ACT SEARCH~!) ANO
  ~CUREDD SCARCHE~ AREA AND FOUND ~SSORTED :'iEARo RES AD!) 5 WA KIA (C)
  .3 pOw AND 4 IWC .. 2 AK-47 1 ROG LIGHT MACHINE GU~, 1 SNI?rn RIFLE,                                              l
  4 CLAYMORE. 9 '32 !¥J!'1 RD S. 30 CHICOft1 GRENADES AND _SSORTE:D A:1~o  PA!lE TWO Uut·1SQD "443 C 0 "J F'I DE,"" TI A L
  Co AT 122~00H L/3/4 VIC 91~591 RECON TEA~ 3LACK Bun MOV!~ TOWARn
  POSS HEARD t10VE~E~ REcO~ Mil N HAD WI? G~l!:N"DE GO OF~ WHtCl{
               0
                                              I
  9UPtNED THE MA No REeo ~ TEAM PLtLED BACK ~~, CALL EO ARTY. SQUAD P'RO!1 L
  SENT TO ESCORT RECON TEA~o RES ADD i FR WIAE
  (C) 5. PLANS. U~ITS CO~TrNUE TO CONDUCT COM3AT OPNS lAW MSNS ASSlt;NED"        I
  CC) 5. CUMULATI VE LOSSES ADD 1 F'R Wf,AE 5 NVA KIA (C; .3 POW AND 4 IWC
  PRIEN!)LY KIA 73 WIAE 2iS ~HANE 22 NfIA 0
                                              I
  E~MY NVA KIA   (C) 232 VC KIA (C) 0 DET 2 POW 4 twc n5 cswc 7
  GP-4
  BT


                                       CONFIDENTIAL ~
   ~44  QI
                      DECLASSIFIED
                                  DECLASSIFIED.CONFIDENTIA~
 W'IVVV
 00 uu!itst<'
     1JU~S(,
O~ mWSr.D 045?,        1~307"'?
.ZNY Cr,CCC
   1317~~ AP~ 69
   T~IRD ~A1DIV CDC ryG~
   rJ,~flS~/Y.XIV    (,O~Pc:>   TO C     PIjB
 INFO  tHl~~S(.' III I    r:; AF CO C    !)  W3
SF
CON FIr)      ~   '1  T  r  fl  L
. g"BJ:. PUqPU.~ fY1A~TPl SITCl~p 1 T~ 131".1'1111.{ TO            1336·~?\.{ AP8 69
. I. TJfaT  lOC6TIO~lS: flO r}{"~;GE
~. srJ~~M~Y OF' OPF.:':1tJTIOI,lS: Ur,iITS CO~,)TIUE TO CONDUCT COMBAT
OP~JS lAM JI'ISfIlS t\SSUH!f~~
3. CQ~ ACTS: ~M1E
-4. SI~NIFItiANT ~Vl=:~)TS:           NO ~IE
'5. PLA~S: IJHtTS CO~!TPlUF. TO               co~mHCT COMELt\T OPNS IA\.'
                                              CONFIDENTIAL
                                  DECLASSIFIED
                      DECLASSIFIEDONFIDENTIAL-
Ztiy CCCCC
o 13f·5 (115 Z lIP)1 69
nJ CG T:'\Sy. FO! CE HOTEL
TO CG THED ~"'.!\hrIV ('\rT~l COC)
B1
cor FIr E N T I      ~  L
PURPlF. !"'f\LTIr' '10 SITf,[p J~ -13!?6?1~'1312t:rl1 .W!? 69
I. LOC~11o~s~ ~o CH~~GE
2. SUI\ot(t1~HY 0[7 QP~'S~ unrs CC:iTH'UE TO co;m~CT
COMB,,! OPt'S ICI"! MSi'S ,\SSIC"i':~!J;:
3. COP:T:~CTS: ;'SG",rlvr::
4.  SIGf..lFIC!\,t.'T EVEr'!S:
(I'.) ~T 1221("(' CIl14 (71~'G2.3;' r,IGHT LP SPOI'I~D \'0,' riVe
r-iOVlra H: ~ r'ur.TH DIL~c: Ie)! ',8r'~JT 2r: r'ETERS TO
KIGHT FL!H:K~ THj~EI.'J Qr';:""2oS '1U1 ,;•.lITHDjiF.~J
5. PL'\~:S: !'t:ES COt'!:i.t~ur_~ To (('~JU~~~: COl/3U D?!.'S I,'\t~ ~lSNS !\SSlf]NED.
6. CUMULHIVF: C'\U~L1IE~;"    ~,O Ch~t,.?:::)
GP-4
£T


                               CONFIDENTIAL
                      DECLASSIFIED
                              DECLASSIFIED
  '-
     IfaWT1Ala
     'O"I~·1·H5'Z   APll 69
 ',- .~. T'''«IRO J¥ltlQ')yV coe lJGl{
                      s    .' .        '  .
                                        •
    ,'.
    ,..:ro.
     "lJfWlSff/XXIV CO~PS Tor P~g
     ;INFO' tJursf" III I f"AF co r. OOl{
       .  .
     C'O' fJ F ,1 D r Nt' ~ ft l     I n
    , "f'''LJ::' ~. I\'qT IN StT~~~p ~ 13 t2'H~
                                 ..

      (C)·'t. LnCATIO~IS:
; - , ....~A ~ ;: rJl''l - fiSB MEV ILLE
     ~'!. Cf!'ID -' v",
. ,,', 1/4 - fiSS Gq~ENF.
 ',8 '/4,'- ~ 135641
   ~ 11.4 -'iXO 71 i5~3
   ') 11-4 - ),(1) 7t~6"~
   L (~) 3/9 - '58 ftLPIM~
   LIPLT 3/~ - XD 76754~
   ? '3/,3 - FS13 AlPI Nt
   . ~ .~/4 ,- )tI) 7~163/.
 '"   '!!/4 - X!) 33654'
     :'~, ·~/4 - FS~ NF.VLLF.


     ~I\O'   TWO  'JU"'S~f) ~479  CON F I     1)  E NT I Al
   If    ~/" - XI) ~~j6~4
  • I    3/4 - ~ 'J~")34
   I    /PLT 314   -)C'  9 t"r;44
   ,    3/4 - '*0 93~;54
     l 3/4 - FSR 'ItJILLE
     ~ (-) 3/4 - xn 94G~33
     ftI /PLT 3/4 - HE~q~
      (C) '-. SU~"'Arp OF OP~S: IJNITY CONTINIJED TO CO~jul);T
     OO'-BAT OPNS I,I,! fWlS~S 6SSIGNF.,).
      Ct,) 3. CO NT AC· S I NO NF.
      (C) 4. SIr1"IF OANT ~vr~T~ : LATE E~T~Y !,.;
       T 1l1t11l{ ~'~/4 VIr. C713G4~) FOll~1) ~"\~1~
     CAVE OF UNft~JO IN SIZE. SE~Dr.~E'& ~~.;~ AND
     FOUNT) I" 1l'::~fA\N ~Ot.T ACTION ~II·L.F., Hi1'D 3'3 CAl.
     ~')s. ~~ (I)    ~'=! ~~ Ii"USF.S.
      (C) 5, Pl~~JSf UNITS CO~lTINIJe: TOrr.o~DUCT COff!8AT
     OPMS I AM I't'!'! ~; ~ss I~ ~I~!l.   ~
     6. CtJrULAT;V: LOSSF:S~9D T IWCO
     ~. F'RIP."IDY                  B. ENEMY
     ttSMC          US A           NV A
                                        CONFIDENTIAL
                              DECLASSIFIED
                          DECLASSIFIED ONFIDENTIAL'
                            ,.  ..
                                   •
 pftf1£  TM~F.F.     Utr"Sf..':J 1'479 CON FlO E t-JTIAL
: ,r4   ~3           I            KIA 232
,¥l4E" 211            1            PO'" 4
'¥I_N~ ~2                        ~ET . ~
 MIA
                "
                '"             T)ET 2
                              IWC 176
                             . CSWC 1
           ,
        '".    ":.-
                                   CONFIDENTIAL
                          DECLASSIFIED
                                        .
                              DECLASSIFIED
                                           I,  It; ,AI  s¥      7  •

                              ~. '  , ,  ,  '
                                  ',-

                                       .
                                       I
                                         '
  H       •
     J
  001«U 1 ... SK UUf"S9
  I)   mJllt!4=.t&  044~   114 ':J3 5~
  ZNY'CCCCC '
  o 1493'!Z A"n         G~
  F!" CG    THI~D   fIIIAROIV   r,oc  l)~H
  TO OIJf11SK/XXIV       co~p~  Toe ?l>fq
  INFO
  FIT   '
         "m-s" It I I
          ,-
                 ~~F   'cor.  "0 ~1
  010   ,~".~ D 'F: N T I A ~~
  Pt'~PLf:;fI'«~TIN SIT~EP 1"1313~1-1324'i}1H APR 69
  ~; -,I';' LOCATIO~'S:H"!O CHAW3E
  (C) 2. S~II"~~Y OF OPfI.'SI IHHTS TO CONDUCT COMBAT                       , .
                                                   ,~      OPNS lAW     ~SNS    ASSIG~E~.
,', (ft) 3. CONTttctS\ NONE
":- (C)  .t. SltJNIFIBOO EVEMTS:
    (A): AT 13143~H M/3/4!-fVIC (D 94?65?J (2) 95363~ FOUND
   ('7) ",," ~A"'r:.: BUN~"S (4X5X1FT) ALSO CAN FOOl) ,COFI'EE POT
  ,(4) PACKS 0'" SOYES SAUr:E A~ID ,RY FIS1{ (4DAYS OLD). (l> BNKR
  srnLED OF alOOl) ,. •  .)0 co ~JT "1 NF:D BLOOD ST AI NED UT I t IT IES,
   L90 FOIJJIO OPF.~I\TI~G TABU! (9X9X4FT) APP~OX
  (1) "'QlTtf ,OLD, S~VY;:~AL PO~ICIofOS ~tm SOfliETHING 'I,'HICH RESZMBLE!)
   LAV. D~t~OYE:n GEA~ Arm CIofF.CKED OUT A~EA.
  RSSnl.TSt (1) CHI CO~ (1) CLAY~OqE (l> FUZE (NOT
  CE:RT~IN OF O!UGHD (3) ?AClts (?,) ft"ACHETES (4)E TOOtS
  P~'l!    TWO ljlJ't"S(')O   14~3    CON F IDE N T I    A L
  ~NO     (4) HELMETS.
  (El)  vr     t~1'155H   8/114 VIC (72~~43) FOUND C-HH!"'IONTAG.ARD
  '"I!JTS (4Xl~F'T) O:oJ F'ACH'~ OF C~V£ COMPLEX. UNOCCUPIED
  ~R PAST (3) r.O~HS ~IEG SIGN OF' NVA OCCUPATION
   (C) ~T U131Sl;f f"/3/4 VIC (95~631) FOUND (4) COOKING ~mTS -(2)
  OVERHEAD B NJ(R'S (~XI.?X4FT          'wrs
                    It'E~E (6) F'T LO ~IJ (3) FT
  I"IDE AN1)I~ FT HIGH. E~CH HAD (~n FIAHTI NG HOLES ALL
  M DE OF G~ASS CII/?) ',tF.EKS OLD. DEST HUTS AN!) BN~S
   0) AT 1~1415\{ E/#J/4 VIC ( 19664~) PLATOOPJ DISCOVERro CAVES
  C4Vt S S!"ARCHEO, 'o.IEA?OMS AND AMMO FOUN!). SEARCH OF AREA
  MILL COM! I HUE ~ESUt T5: "DO (4) It,fC ~N!) ? CSWC
  (I.) AI(-41 RIF'LE (2) 3~ff'~ ~O~TAn TUBES (1) ~2j\1M f'lO~TWR
  BIPOD (3) RPD(LIGHT ~ACI-fINE AUNS Cit> CA~S OF ~2M~ f'lORTAR
  I~Cq.rfr'!~S (311) G~ ~1)~ (5~'" q?MMr~O~TA~ ~DS. (1-'0)
  9~~rR~ ~OS(5/n 3~!'" C~NNOf,J P1)S (5~) Cl-flCOff. GRENADES
   N,",,(5) Cl~Yr-!O~ES (t11?J~) 31 CAL ~OS. (?s) CtFNCUSS1C
  I3Rt~AOP'S.                         ·nurlnEN
                                                     TIAL
   ( ) ~T 13110'111':~/il4 VIr; (7"2SI)43)        FOliND (1)
                              REAL    ~dII
  )OMN "f\jTg (6X6FT) AN!)c(5) ft'10WlF~; OL!). f'\LSO ANiMAL PIT

-
                              DECLASSIFIED
                                 DECLASSIFIED
                  1_,  ,.:8I • .I1@.' in 41,  illIN  j,  '/.e",,; . , J  • 111.1 "      •
(F) AT 13.\~'J'")'I-fl.f~S 3./4 VIr-Hen vcs (?) 9135~4 RECEIVED
(~) R1lS OF l"'~f"M ~!)S H!COI"1INGql;:SULTS: ADD (5) FR WIAE.
ca> .;.5 1316~~4 C/1I4 VIC (726631) LEAD f.LEff'F.NT SPOTTED
C') NV~ RETURNED FIRE AND Y.ILLE~ (t) NVA. RESULTS: ADD (l>
NVA/l(IACC), (1) If.,C. (4) CI-tICO('ll GREMADES, (I) PONC"{O(l)
RED "'ALLET '·'ITl.{ I.D. II,~'U 1)OCU~ENTS.
co ~'l' t3.1.9~1U C/lIL! VIC 7196;>.3 (?) 7?'7I622 AT CONCLlISIOHS
OF'~1JSH .stTTI-NO IN l1~CFIVE!) AK-47 F'nE AND Cl.{ICOI"1
~,!~~~YF.:SF~O~:'fSTlrt't\TED 5-1'~ NVA ~ETU~NED FI~E AND
'~~lTtrt~N~D TO rtAIN l'E~!"'F.TER. CALLED A~TY AND '31~r4
~~AR MSNS ~ESULTS: ADD (?) FR/IH~E
 ee) 5. PL ANS: mlITS eo NT I NIJE TO co ~DUCT COMB AT
OPNS It\M      ~SNS  ASSIGNEl).
ee)   CU~IJLATl\lF: LOSSES. I\DD         7 USfilC \~IIAE INVA KIA
51 ' " C   ?cs ';'c '
 .HFRIENDLY                    B.ENEfY1Y
        usr-c    IJSA          NVA
KI       73      1           KI~   233
fl'PA     ~25      I           PO'" 4
              ~            ~ET   ";j
1,'t  ~'E  2~
IVII   ,'~        ",           p,le lql
         H                 Cs"'C 9
np:4'~"
qr
 ~44'J
                                                   CONFIDENTIAL
                                 DECLASSIFIED
                                   _ "II -  ?  •
                             .,,-.....
   )P
00 ,,""'S1< UUMS"
!)~. nu"S~D 14~6 1~4"'31tll
ZNY CCCCC
o 14t311lJBLAPR 69
 Fft'! nn1lD ft"'dROIV COC !)G'i
TO U~YK/x~tV CC~PS TOC P~B
 INFO UUP'Y(' III P ~ AF CO C JH!G
  BT
  CON , IDE N T    1""til
  PURPLE MARTIN SITREPHI '3~. 14T'J/H-14~6~0H APR 69
  1.HLOCATIONS t~NO CHANGE
  ? Sur-MARY OF OPNS: mnTS CO NT 1 NUE TOHCO NDUCT COr.SAT
  OP9S lAwH~SNS ASSIGNED.OT ". CONTACTS: NONE
  4. SlG"lF19~NT ~VENTS: NONE
  5•. PLANS. "utHTS CONTP~m: TO CONDUCT COMBAT OPNS
   It1'" 1'19145 ASS IG NEO.
   6. C1JrULATIV,€, LOSSES: NOHCHANGE.
   '3P 4\
   91
     1J4"lG

                              COIFIDENTIAL
-
                      DECLASSIFIED
                           DECLASSIFIED
                               ',a...
                                                  .l4~1
                        ILX",.,IlQ,lP •• $ 4 .4  . ",JIII..  32          5  $

                                              a  •
                                                    I

   00 IJUff!SK UUMS(.I
   y" tlUf'lS~!) ~ 49 5 114 39 1 ~
   Z~Y CCCI'C   ,!~'
   o   14"91~ APR 63
   F'ffI THI~!) MARDIV .r.OC!-{l)GI1
   TO~UU~SK/XXIV CORPS TOr.       PHB
   INFO nUf"SOIII I ~'AF     cae!) NG
   BT
   CON"'rDE~JT I AL
   PfJqPL~ 't"~~T I N SIT~FP F~4 14~6'J i ~I-fTO 1412111{ APR69
   I. LOC'ArIONS: 0 Cli.ANGF:
   ?.SU""""At1Y OF OPNS: f.lNITS4COIt!THlUED TO CONDUCT
   OO(flBAT OPNS I AI" MSNS ASSIGNED.,
   3. \fCO NT ACTS: NO Nt
   &. S IG '~PF'IG ~ r·!T EVE ~'T S :
   (A) AT 1413·15'{ l/,~/9 VIC (743541> SPOTTE:) (1) NVA IN BLACK
   P.J.·Y wITH ~o ~~~PON qEA~E!) IN A WESTERLY DI~ECTION.
   ~~CO'" qy FIRE, C\.fECKE:') O"T AREA "'ITH IIJEGATIVE RESULTS.
   5.PLA"S: UNITS CO~rrINIJE TO CO~JD"CT COMBAT OPNS I A...'
   P"SNS lISSI'3 NZD.
  , 6. C!J~UL~TIV~ LOSSES: ~~a CHA~IGF.
   r;p 4
  !IT
   '!J496
                                     CONfiDENTIAL
-
                          DECLASSIFIED
                               DECLASSIFIED

                                    ."  .,  ..
                                          ~.
     , 141.' IZ A·     It ~
   11"", r'fl'tD 1'If.IltDTV  cae  I)Gl{
     T" UU"lSKlX"(IV eO~J>s TO~ -liB
     yttlM tJU!'t'!SQ1ITI ""~li' co~ D~G
   ~!

     C r"  N  fl'1 !) E N T r A L
   w'J"-l": 'l!A"Tr~ A" 5ITlitED 185 141~r,lT') 'I 1\ 181"l1(1.
   ec) I/-1A~C!lt F"5'3 G"F:E:~1
   ., "'5
   C "I~~~
       ~-1"          3/4 ! ~ 1~~1t It
                   I{ ~3265 4
   C 718623           L(-) t"~" qusc;rLL
   I) 71"518             L PLT '1'I?S ~A .
   '/4 l '"c;B AtPII\!E        GIDP",C -) ')·4·~;e: ~ ~
   gAl634              ~ P'L! ')"j f!lf;.~ '"
   "II:!. CP 801634         ~ DlT ~S9 . ~yr.~~~
   r. 787~,~5
   F'(-) R3'5 646
   II(..! 83~ 6~ I
   G F"5'3 'fF:V III F:
   'I 81~62'    SJ
   T   f3fJl~34
   (e)  ? SljM"'tAItY ~F f)D~S                "   ,
   U~ITS CO~T Tf) GO~DUr,T I~' A~Gf)lI'tl')~~~t'" '.4/~S"'C; AC;C;I~I\t["".
   CC) ~ CO IffACTSt                    ..
   1\" 1415'flH F''-/4 g366~6 WAS "il()1')1:'') qv' ~ ~~"A LD l"T)1';;'AT~l) ~\lr.""'::"T
   TI'\WA~" L I rF.S AT ADP~!)'I( 17f!5"'PlQ 2 T~ID tl"l~~ ~ 1:'''{At:IJT'::'' 'oJA') "PIG. li' ~f'\o
   Tl'~r. G£"~AOY::5 IN '.'.C nF' c- .., "'10Vtt:l'tJ n lT ... ' . '
  ., CHI CI'l"f r,EIt~AOEC; wt::ltt" ~t"TtJlltfIJl+)) '"l.y ~M •   • ~r,1:' TWO IJU""S'l'J 1J'l I <:\ ~r) '-J J;' Y n E .~ iT·.A
   1"·~tNR 'rNS·E~TIO~ 014" LYt,lgC; WI!r.~ ,..r:U~I":T~·rC) 1:'L~R~ WI~~~ Wr."~1;' GrIT '3Y
  \H'tr:" CUTTC:I'tS ~"A CA'l ~~ VI~ q36656&          .
   (C) 4. SIr, \J r;:V~1IJT S
   • ~T 141"I~H T ~/4 8"2~:;", 1:"'1 8~1t~.34t I3fl15?"~5 AS "Y;:SU"-Lv "!lr~D~ WJ;'''C:
   ,,·"'tf)~C\.ftf.lG LZ TO T)r.LT"~pt 1I1'='C;UII}"LY AT T, PSI\!, T'rc:v ~r.~') 3'" Ce.'" li'T't1:'
   F'M 8"'4~35',151}1 C~L   t:"I~r.: F''''! S05"~5, l)~L T.HC:~" 81 ~\'t) _~TY '\'1 ~IJ~Dt"~T~"'
  '='~ ·SH. ti'T,,{t::n-\IIr~JG BElfIlG J::X"'l"Yr.,,· 0P.J Tttr:;T ~.T TltIS TY~r.. 'J'!It:''1 ~""'Dl~TT"'f\!
  "'F n~ I"1f' S1J"·O~Tt"'G ~l'l"lfS, T~"'1OC; ~YILL ':)~ F. .... !lJL"Yt;'1'l T'" CLl"~t:' _'JT) ~~l'l~G~
  ':"!'f "SN.                        " .
  o. AT 1~1315lt A" 1/4 ~~J 662~4S, s~nTT!;''' t) ""A "~TIltAIl. '!""'I'\1( r,"~,
   U""'~pt FI~t..: \III nv llil. ",1<5 2 ~1\f~ I(q~
  ;.   .,..~~C; TJ''HT~ 1~IlL ~t)'\JTijTO C"IIJ" ~'0'¥l")~"'1l~ 1'1 ~~G"Ilf')A~~r: WI "'<::'''8
   l<;S IG Nt-:1) •
  .::. ~U"'IJt. _ T Iv J::' L I)~Sr. C; A'"I1)?  ~,,~  91)."
  '1t It:: 'f!)L Y
  'YC;"1C     I)C;A
  1(t, 73
  wt~w:- 2'?o;
            I
            I
                                  ..
                                  ,
                                  1{I~ I')~"      "f'I\~  ~
  I"t~ t.Jt'" ?2    !l                    .. ~""T f'lI     "r.:i  n
  "II!.    ,     A                       Y) r.'.T  ?
                                  !
                                             TW~     1~1
                                             CD,NFIDENTIAL
-
                                DECLASSIFIED
                                          DECLASSIFIED
  :;~_',,,J.4n#'M¥t.l               . k2ilUl7UllUSLIL JlI    JUlq'lI!IP· t; ~i\F-  ad  1           •

"                          IALC'             .


   "n
   "'I:'
       tiJloISK UIPISQ
       UfJfll~   1521 1tJ4? 12~
   ?MY ecccc
   " t ~ 12' 'Z AJIlpt            ~~
   "" ·T'tntl) "'AltD tV C')C Df;!{
   T"''.iJIr!'SKI"<XIV co".s T~ -\.f13
   l'~OJIJIIIISQt.. I I I M U'C ~ !) r; ~
   qr·                        ..
   C'l • " D F.N T I A l
   amtfllLC: 'IIIAftTI'" At) StT't~,. 186               1!l1~"'1    i~2·i.\~rsu A-~     ~o
   ('0 I. L"CATIO'iS: ~I) ~lt~ "1r;F.
   (I) , . StPtfltA!ty OJ;' O-~S: UPfITS C"p"("'l"UO::-, T::'1CI'I""U~T C"M~AT                    ".,.,~
   TAW MS"C; ASSIG "'F,:l').              . • '•. ,,;~!
   (0) ~. Ct)"'T.~CTS: 'H~tf!r'·
   (e) ... stGNIFIC~!I'T €VE'JTS:                  . ,
   -. AT 1~2'tIIH L3/1! "IC I. J:'SS 'tUSc.:Lt ~. f')?~f')r- 3'!!,) -LT
   _'If) ~"I"t~s, u~rl'l3 <;TA'tLTG1.(T c;r,f)1DC::9."'·"3I:'"~"t:"~, l.Tt3~TC; "'\1 1.." L7.
   'Tft~D 8.' S SNI"Y;:~C; WILL C4r.r:K A~t'4 AT 1I'.'(ptJ:'"!::t'; t TilT 4.
   ~ .. AT I4I~f"IH !':?/II              "Ie
                 1.)71=;6119.1 r:()~Y"'IJP1G ;::-1'"~~ •..,tCI'\J;" CAIr:'f.! ~!          ""'"It",,,
   _q~V! MID. WILL r,OtfTPWr:: ~~A"C4o qr."C; ·"'~.P'.))..ATT"C: TATAt~ 7 TWr. A"" 2 "'C:WC
   ~ It'"' LtG"T "'AC!{r,.~ GUtfS, 3 AI( 1t7'H:1i"L~~.1· ~K1,~ll:'lC:, ~ ~"''I'I''4
   'If!tltTAft TU'3£5, 1 82N!1't1 1¥l')~rAIIt ~I.0nt· q.j":l'3~"""1 ·''''''tTAR ~')c;
                                               ..  ~           .~:-.~ :~~                                ...
   • ft(~~   ..TWo      UUI't'ISQD   A52 I CO "1 err l') 1;' ~"" 'T 1.:A L
   ~II"   """M"1                                   "" ~"\1 "'lJc;~ Tf'l"
                 ,.,.,pt T Apt R'lS, 15 I 75 M!I'! ~"C;. ~ ~ r;.u T'!r' "" ~,,~ \, ~!)-=: <:!
   t;Jt':".'AD~S ,~ 37..,'"            ,n,>,
                   5 ~ItG !It"S, 2 ~pr, !?f'~':'~~ ~~. ~UT~"~ ~lAY"'t"\pt':C:
   C;ft"'~ c;t(S pt'lS, 7 t:~S.  n1i" 1"T 14~ ~AJ':Cj' ('I~. '72'11."" ",,"!JC;C"~ I"" ~1)'IIt ...
   t~~"=iwtl£'rrrs 6~ CAtfS 'lfO ~M!'I'! C~~T~!~~t::C; 1)·1(11 AIT I't1t ...e:~ "Y"!r.",,l:I!Dlr." TV.!:'
   ~1I111 A~47 RDS ASC;"JtTt:;1'l ,)0CU... cr~TC; ~"''l '1'8':), GC'AR.
   (C) ' . -L_tfS U~tTC; Ct)~TP~U~ TO C,)!\1"'JCTC~'4~~T t'i1D\1C: TI\W ~,=!\'~ AC;C;T'3"Y::,).
   (~) t:;. CUIVIULATIV~ L05c;'c.:S _')T) ,   lWG
   1\. ~Rt!i:n tn. y            ~ P£ ""Y
  . 'J~C      Uq"        !lJHA
   XU 73                I           1{Y.2.35
   'tJ!AW 1)1)5          1              "'~2    4
   'n."C"~?                              ~t:'T '"
   ..,t.   til
                  (II
                       I'!I         !)r::r  ·2    nl~  ,18 11
                                                         CONFIDENTIAL
-
                                           DECLASSIFIED
                                        DECLASSIFIED                          '"
                        IAl'1                 • • , ...  if_  .....

 AqJ                                    ..,  wI.~.  • .• • ••  OJ  ~  • • • • • • • • -'J ',,'. •  •  •  ••  • ",;I''') • • •


 "''' UfJMt:;J( UU~Sq
 ry~ U~SQD         548  1~5~7'~
 ,,-tty  ~CCC
  " ca. tf:UPlD ~~"DI"
 'F"I .'."'''Z A,",6     Q

                          ~o~  De J.f
 T" UU~~K~~TV ~OR~q Tn~ PJ,fq
  ·t,~1 UU~SQ/Itt ~A~ ~n~ D~G
 ~T'       '
 C"'fFIf)E"TI~L                 \
 SfP-J't: "URIIL£ MA"tTI~ 43IT~.:ED 187 15~0I"1t.f T'" 11\ "'tfif)lpl~
 A!If!,:i>t,       ",,' , "
 " UNIT Lt~CAT 10 ,.1; I ~o CIfA MG E
 "SU.....My n', OP'fSf U~ITS ~O"'Tr~u TO CO~'1'U~T
 COIIBAT I),."S lAW WITIi PIIS"S A$SIG~J!1) i " , ~
 ~CI'ltnACTSI AT 1411·'''f1f C/l14',YtC 71"~2'1 (\'3<;1
 4 "VA ~, fit AVAY. N"A ~r)"F.:D·,~OSE~ A~\.." "9-<; ~AT""L
 "AT~r\L \",,"A~~D I=:N WITJ.f !:;A'F' A., ~LLJ::",\ AIS A"D
 ARTY~" nft 11;" ~1fJ:'~I(f.D ARI=:_
 R~SlLTS I  IWC
                      CA"~C;,. 1 AI(-~7    It'' "                                                  . :'

 4 SIaIU'IGANT e:V~"TS: 'lONE
 , P'LA ..Sa u~nTS C""TI~UF. TO ~t)N'lUr.T t:''''M~AT '
 "'·"s IA" MSNS AC;SIGNro:n                            .' .


 ~A(J".: TV"      UUMSQD   ~~0        ~OM~Il')S::"IT'I~L
 S CUfltt1.AT I"F. LQC;S !':S: ADD                 rwe
 A.    P"RrENDL Y
 USflfC   USA
 7~     I     KIA
""~     1      WIA (E)
!)I)    CIt     VIACM)
.,.   F.~tr"'Y
, ~)' A lelA  ~35
 1Il1A ~w        4
 1')I;'T        2
I'''C         18~
cqwC          'l
GP-4,
"'T
 A~"'PI
                                                              CONfiDENTIAL
-                          -
                                        DECLASSIFIED
                                  DECLASSIFIED
                                  >  •  ~
   no   UtjlWl~ UU""SQ
   ~   UUr-I~Q1) 053')  1015"'735
   !tfy CCC'!C
   ", 15 ~1~~'Z ~DR 6"
   F'M cr; THIRY) "'AttO II' ~n~ nr,l-f
   T'" fJfJ'llS1(/'\(,(lV ~ORJ'<; TO~ 0'"fg
   I~F~ Uq~~9/ItI       ""Ar  ~ry~ O~r,
   BT
   C'ltiFtO'.:"'TIAL
   Sl13 ..11 DURDLF. ~ARTt~ STTRJO:P t8SJ 15~6"'1~ 'r"ll:i 1'?~~t.( AP~ <'1
   I urtIT L"CAT to "1St       ~n  ~1-{A ~~11:
   ., SU!'IJ!llfAltV Ill'" O"'fSI UNtTS "''''Tt''Ut:: Tn
   C"'f!'UCT ~nNl13AT nD'WfS 'tAIII I'4Cj"JC:; AC:;~G"'r.n
   ~ en ffl ACT I ",n...,~
   4 SIAatIJ'yr,_qr ~"E"T<;I "lO"~
   ~ ,."AIISs UMIT ~ Ct)~Tr~lE TO ~"",nU~T r,~~~AT
   ~ ••S    tAW  ~StfS  ~S~l~~~~
   15 Ctl"lUtATTVE      lI',SS~-;:
                    fIl()    Gl-f~  ft.)G[
   /1"-"
   ':IT
    "C;,;,q
                                          CONFIDENTIAL
..
                                  DECLASSIFIED
                        DECLASSIFIED.CONfIDENTIAL.


 U\JII SK U\Jfj\ SQ
 U\JlS~ 0576 lflJ60355
  cccce
. 161352 APR 69
  ca THIRD rARi)1V coc 00"1
  U\JflSK/XXIV CORPs'TOC p~8
    Utt'SQ/lll ft'I AF COC 0 NG

 OP.lEfI'ARTIN StTREP 139,
 . .. 'lOENTIAL         1512~ 1·151~00H   APR 69
 L'OCAT IONSS
  lI4-FSQ GREENE
 1I~-FS~ GREENE
 114-~ 13564~
 ,/4-}(0 'll1'.l623                  " ,.
 114-)(0 71 ?6~~
13/9-FSB AL PI NE
  2/4-XD g~ 16~4
   4-XO 731S36
  )/'1./4-><0 1J35631
   4-Fsa NEVILLE
Hl2/4-XO 'H ~623

 . PAGE TWO     0576 CON FlO tNT I A L
 T/2I4-)(1') ~01634
 CP/3/4-XO 9L16S33
 1/3/4-XO 9 \2644
 K/3/4-)(D 932654              ..
 l(_l/3/4-FSB RUSSELLV
 'l PLT n[XR AXO 9 t 2584
 ,,(_>/3/4-XO 94663~
 tv! PI.. T 13/4-'1.0 95263~
     SIM'''~Y
  ~ PLy 13/4-'XD OPNS. UNITS C oIlTIMU£ TO callDUcr COMBAT
  !!.       OF stF.Rl?A
 OPNS lAW ~SNS ASSIG NEn.
 :5 CO Nt Ar.r s : NO NE
  (-lAT 1';~~1~ E/2/4 VIC 91564~..o ISCQVEREO ONE
 4 stGNtFIGANT EVENTSI
  NVA B~KR AND ONE (1) FIGHTING "l0LE BNKR6X6X4FT.
  "-SO (1) fjlONTH IN AGE ALSO l~~ RDS 7.62
  OEST t3EA~.
  5 PlANS: UNITS CoNlINUE TO CONDUCT COMBAT OPNS 1 A"'.
  ~S"S ASSIG NED.
                   C~A ~GF.
  6 C'" l.L AT l\lf. lOSSES: NO
  GP-4
  'SF
                                CONFIDENTIAL
                        DECLASSIFIED
                     DECLASSIFIED CONFIDENTIAle
    .. .,    ,

            '
        •
  ,00 UlJf!SK Ulf'lS(:,
  ,DE U1Jf,SQD 0572 1:36521;
 " tHY' ceccc
 o   16121'Z APR 69
.,' ... CO THIRD ft'ARDIV coe OGle
  TO utrSK/XXIV CORPS Toe PHS
   10'0 UlJII SQI 11 I (ttAF COC DNG
'm
 CONFIDF.NTIAL
 PURPLE MARTI N SITREP 190 151se 1·1524~~H APR 69
 I LOCAT IONS I NO CHANGE
 '- S~"'ARY OF OPNS: UNITS CONTINUE TO COtilUCT COMBAT OPNS
 J4W  ~SNS  ASSIGNED.
 3 COMl'ACfSc NOltE
 .. SIGNI'IGAN'f EVENTS I AT 151645H L 13/9 VI C 141544 rNO I
 VERY OLD BODY KILL
            o BY ARTY
  , PlAOS UNITS CONTINUE TO CONDUCT CO\'llBAT OPN9 lAW MSNS ASSlGNED
" .•' Cl'HLAtIVE.1.0SSES ADD 1 NVA KIA (C)
 " A.   FR tENDL Y    n. F. NEfI'!Y
     USP'C   USA
 . KIA 13      I   KIA/NVA 236
  VIII (£)225    I   POW NVA "
, 1t14 ("> 22    ~    CET 2
                lWC 185
                cs~~c 9                            CONFIDENTIAL
                     DECLASSIFIED
                     DECLASSIFIED. CONFIDENTIAl-              •  r  •
                            ,
       •                      .•
    Ulr.SK UUI"1SQ
    UlI"'sro 9571 16':l'20~
tHY CCCCC
. 0 '6~~~lJZ APR 69
 '" CG T HJRD r-' ARD IV CO C DG I{
 TO U~SKlCG XXIV CORPS TOC PHD
 n!F'O UUrvS01 II I rr' AF' CO C 0 ~'G

  O~F'ID£NTIAL
  PLE IWARTIN SIfREP 191 160~(H"16~6~~ APR 69
 LOC4T IONS I NO CHANGE
 Slr.MARY OF OPNS: UNITS TO C ONOUCT COMBAT OPNS
    PfSNS ASSIGNED
 CO NJ' Acr S : NO HE
 SIGNIFIGANT F:VE~'TSr
 ) AT ., 153~ H/3/4 VIC (80~644) LOCATED "A" FRAME
  KER CO"'P1..EX AT ABOVE GRID APPROX (4~) DAYS OLD
                  0

  rw'Af)E OF lOGS. BUNKERS HAVE A GOOD OBS TO
  ER THAT ~ur~s EAST AND WF.ST. ALSO A GOOD VIEW OF' CP/2/4
 All S LEAD rRO~ BUNKER COI"1PlEX TO THE NORT H. ~I ILL
 Nf I NUE PATROL • RESULT S (1) CHOCOf'! GqENAD E:S (5) SYR UJOES
    2~~ CA~IGAD!1F'S
. PlANS, UNITS TO CONTPJUE TO CONDUCT COMBAT        O:·~'S lAW
 NS ASSIGi~ED
 ClJff! IJ.. AT IVE lOSS); ~10 CHA rlGE
  4
  71                                CONFIDENTIAL
                     DECLASSIFIED
                       DECLASSIFIEDCONfiDENTIAL-                          •
   00, l!I.fi"IS l(  mx·' SQ
    !1\J"l SQD05 '33 i 'i)G OJ OJ \ 5
   ,y C~CCC
o 161 Qi 152 APR 69
f'i!1 CG THIRD !Vi ARD IV C(J C DG I-i
TO U~SJ(/XXIV COFlPS ',t fJC PHS
 H] i='O UUM 5(11 II I ~ f\r CO C D[\iG

BT
CONF'IDF NT I (!,t,
P~~~P'"E rjlARll!~ SITRE? ';92) 16(~6rIJ1H TO ;1612'1\7;11 f\PH 6$1
1 ;. ~ ~~ T IONS: ~~ 0 (; 41\ rIG L
    °


2 ~)\}V("1~R,{ OF OP~S~ UNITS CONnNIJE TO
C:C~DUcr CO~:B{.·:r OPNS HlH ('lSNS !~SSIG[~ED
3 Gi.' ,~)' ,) ,cr 5 ; ~10 NE
4 c:E\jN 1 F 1('; A NT EVE NT S: [,10 iF::
5 PlA\\lS~ u~!ITS CON'fnlUr TO (:Oi~DUCT   CCt<:BAT OFNS
 'fAu    11' J'~  4SSIGN20"
                                 CONFIDENTIAL
                       DECLASSIFIED
                         DECLASSIFIED lVIlNjOlJNo!    ~Ji~,.!  <II!
    00 UIt' SK UtJtI'SP
    DE Ulr Sg)~~"0() I (J 1,., 7!J 145
  ZNY CCCCC
    o  171145Z APR 69
    Fft'I CG THIRD I'" ARD IV ('I"~' "13).f
  .~O UlrSKlXXlV CORPS '. ,?4B
 . tNFO UUI"'S~1 II I (\1AF' CO C DNt,
 . .;..•. B1'
'" CONFIDENTIAL
     PURPlE MARTIN SITR[P 193 1612~lH TO 151~~tiJl. APR 59
     I LOCAT IONS:
   ..- CP & A/I/4-Ji"SB GREF.NF.
     911/4-XD 73G64 1
 '. Cll/4-XD 71 ~622
     DI l/4-XO 71 ~5~':l
  CP/& T/~/4-XD'3~1636
  El2/4-XD 737631
  F(- )/?/4-XD 855645
  R..T F'/~/4,,)(1)336631                           .. '
                                          ,


  !V V 4-FSB PJEV ILLE
  lfI?.I4-XD ~126R
  CP & 1"1(-)/3/4 - XD94S53J
  1/ 3( 4 -XD g 11643
  K15l4-XD93 16;3  PAGE TwO     ~61 ~ CON F IDE N I l A L
  LC-)/3/4-F'SB RUSSELLT
  A..T l/3/4-XD9 i2SQ4
 R..T ~/3/4-XD95163~
 PLT ~/p/4-F'SB SIERRA
 L/3/9"FSB AL PI NE
 2. S~r.ARY OF' OPtJS: UNITS CONTINUED TO CONDUCT
 (x)ft1BAT OPMS 1M' 1"'5"5 ASSIGNED.
 3. CO m' Acr S: NO ~JE
 ... SIGNIFIGANT EVENTS:
 A. AT 161IJt'31.{ R/I/4 VIC 744646 FOIJMD U~DERGROUm

 '~CAVERN COft1Plf.X VARIOUS PllSSAGE \lIAYS IN VARIOUS SIZF:S
 OOtl.D POSSIBLE HOLD CO SIZE Oq LA~GER U~HT
 mF.~ArNS OF FIRE: ONE f,10~rrij OLD AND FOOT PRINTS OF TI{R~E
 Pe:OPLE
 5. PLANS : U~IITS TO CONr H'UE TO CONDUCT COtr'BAT
 OPNS IAI,.I ~Sf.JS ASSIGNED.
 6. CUl"UlATIVE LOSSES~NO CllAW':JE
 GP-4
 BI'
  ~6\0

                                 'VIlN301~O~
                         DECLASSIFIED
                       DECLASSIFIED
                         "  :                       .'"
                )~
                "' "'
                ~
  LNV
    SK UtJl't\SQ       '
  DE UIJt!S~   "6~9' 1~731~'"
  ZNY cec Cc
  o 170 13fZ AP~     69
  W   cG
     THI~D (WIARDlV COC DG4
  TO U{J\'!SK/XXIV CO~PS Toe PHB
  INFO Ult'SQ/II I f11AF COC DNG
  at
  CONFIDENTIAL
  PURPLE MARTIN SIT~E,P' 194 1613~ lH TO  1624~zjH APR 6g
  1. LOC~T IONS. NO CHA ~JGE
  2. SlW'ft1ARY OF OPNS: UNITS C ONTINUl'll TO CO ND ucr COMBAT
  OPNS    IAV  ~SNS ASSIGNED
  3. CO Nt Acr 5 t NO ~E
  4. SIGNIFIGANT EVF.tITSt
  (~) AT 1&1533 SALOON !<F.!.PEI1 ~ECON) (VIC) ~96587 ponlT SA'll
  (4), NVA ON TRAIL. NVA "'ERE (I10VHI(1 EAST, AFTER TEA~1
  MAOE CONl'ACf NVA ""OVED "'EST. NVA ~lORF. GREEN
   ur IL IT IE S.   CALL
            D S IfWIlI"
   ~ND ARTY. RE,SlLTS UNK
   5. PLANS s UNITS CONTINUE TO CONDUCT COMBAT OPNS
   lA\I t'SNS ASSIGNED.
   6. 'C1J¥IULAT IVE LOSSES: NO CHANGE
   GP-4
   Sf
     ~tS1&,  '                                lYllN10I~N03
-
                       DECLASSIFIED
                    DECLASSIFIED
                 .~.
 SK C£ NL YUL
  .ZZ IJ)XOJHtU YN1f'1YFlTfWlZ
 OF. DIV All) NR 561
 00 UlPlSK UlI"SQ
 DE UtP.SQO    '1611 I ~1~125
 ZIY' ceccc
 o 1,781,.2 _PH 69
 JIll' C8 THIRD t"ARDIV C OC OGH
 TO iJtJlSlClXX IVCO~pj· Toe PHS
 liFO   UIP$~/nI MAY' COC DNG
 Br\
 C -o~, It , IDE  (I - T I A L
 MPLi
 I  L'' 'ptNtTI·. SIT!1EP 195 i1~6~1"1712~1H APR 69
      to IS I woolf_ NGE
 ~"."• ~IS lAW "S"5 ASSIGN~D
    lit," Y 0' OPMSI UNITS
      "
                       "_
                 OONTINUED TO CONDucr
 3  "',AerSI '<10 ..
 .. sl811FJaJIfI' EVENTS,
 LAT! IWRY (A)" A1- 'l6,1133H H/2/4 VIC 'J0?649 WHILE O~J
 PATIUI. POUND TWO 5~CAL POS AND TWO HOLES IN THE GROUND
 s",Wu.        .
 .,...1 TM! 51 CAL WERE SETTING.AlSO FOUND 4 "A"    ~A\YIE
 SUI • • S 4X-6X3FT. AMI> T'fEY ~ER£ DEtERIORATED. WILLT
 m.llllUl· • •ItCK TO THE NORTH. ALSO FOUND 15 ~~ ROS.
 aUA! 1m,,.. C/I/4 VIC 11 <361~ FOUND 6 LARGE
 au"KERS l'XI2)(-". ALSO FOUND ONE rESS MALL
 lIfO   oa-.'
 mO,~ __ i~JJT. I WEST 10 AT I NG AREA. FOUND 61
 ~ IDS '-i 'UZF.S, ALL <3-10 fW'ONTHS OLD.


    ,   .
 PAGE TVO UlI'sro ~611 CON FlO E N T I A L
 5. tt. AIS I UNIT S 00 WI HUE TO co rI) UCT COMBAT
 epflS I"" fIISMS ASSIIJI'fto.
 6 C"u..ATIVE LOSSES, NO CJNNGE
 tP-4
 BI'
  9611

                                 tlTIAL  j

                                     1
----------------------------------------------------------------~--~~


                    DECLASSIFIED
                     DECLASSIFIED    ONFIDENTIALe               .. J, ..
. 00 U~S!( U~SQ
 . DE Ulf1sro 0612  1~1~345
.. ZNY C CCCC
  o 17~345Z APR 69
 ... CO T\fl~D lYIARDIV coe DGH
 TO UlJWIsr:"CG XXIV CORPS TOC PHR
 INFO UtI S(!/CG I II ~ AF COC DNt;
 BI'  ,
 CONFIDENTIAL
 PURA..E ~ARTIN SlTRE? 195, 170~~1-17el6~~H APR 69
 I tOCA! 10 NS I NO CHA NGE
 2 s(j:1W! ARY OF OPNS: UNITS CO NT I NUED TO CO!>ID UCT COWJAT
 OPNS~ lAW ~SNS ASSIGND
 3 CO Nr ACI S t NO t.JE
 4 SIGNI FIGANT Ii;VE NT S: NO ~lE
 5 PLArlSs UNITS CONTINUE TO CONDUCT COMBAT
 OPNSi lAW ~SNS ASSIGNED
 6 CLtttL AT IVE LOSSES 1: ~JO CHA ~lGF.
 OP-4:
 sr
 ~G\2
                               CONFIDENTIAL
                     DECLASSIFIED
                                 DECLASSIFIED


                                . .
                                    .
                                    ..           ·e
                                         ..
                                         "


        TL
   00 UlrSK UIJt'!SQ
   DE Ultl sro 0633 107161 0        \     '"
   IN Y CCCCC       _ \ \ \ c r::" \  L.. H \G "
   o 17161~ APR ~/ \l. ~ '" ')        ./ 11 n
   PM !f HIRD MARD IV CO C DG H
   TO U~SKI XXIV CORPS Toe PHB
   INFO UlI"SQ/III MAF COC DNG
   BI'
'. CON FIDE N T I A L
   PURPLE MIRTIN AO SITREP " , 1112~lH TO 1111300H APR 69
   1. LO CAT 10 N S : "
 .. (:P.& A/1I4   FSB GREENE
   B 1/4   XD 146641
   C 1/4 XD 7l~G22
   0/1/4 XD 698626
. , CP H& T 12/4 XC 8~ 1636
   EI214 XD 1335645
  . Gl2/4 FSB NEVILLE
   ~ &~ (-)/3/4 XD 945631
   113/4 XD 911643
   Kl3/4 XD 931653
   LC-)/3/4 FSB RUSSELL
 . L Pl.T 13/4 FSB WINC HESTER .PAGE TWO UUMSQJ) 0533 CON FI 0 E N T I A L
   PLT 1.3/4 XD~51G3S
   E\.T 131-4  FSB S tERRA
   ~/9 H'se At PINE
 . 2e:'~StJf.MARY OF OPNSI UNITS CONTINUED TO CONDucr COMBAT OPNS lAW (4SNS
  AS.g't'G NED •     '
 3.;COrtr Act S I
 ~. ·AT. 17UJfJSH H/2/4 VIC 802651 POINT ELEMENT ~ADE CONTACT WITH UNK SIZE
 OF NVA. EXCHANGED SA' AND GRENADES. 81MM AND ARTY ft'ISN FIRED, AO ON
 Sf AT ION, PINNI MG DOWN EN \HT H SUPPORT ING ARMS AND MANUEVER ING TO DESTRY.
 Be AT 17lPJ05 H D 114 VIC 6137624 EN 699624 LEAD ELEMENT OF D CO SPOTTED
  I NVA RUNNING THROUGH THEIR OLD NIGHT POSe REAR ELEMENT SET UP HASTY
 AMBUSH AND OPENED UP, NVA ylAS HIT AND ROLLED DOWN SIDE OF A HILL. SENT
 ONE SQ TO OLD POS, AND ONE SQ UP STREAM BED TO SEARCH AREA. FOUND 1 DEAD
 rNA • CONTINUE TO SEARCH AREA.·FOmJD I AK47 RIFl..E 1 PAIR OF BOOTS,
 (JtEEN trrILITIES, SHIRTS, 2 AK41 ~'AZ 6~ AK47 RDS,  1 FIRST AID POUCH
 I CARTR IDE BELT ASSOR'f'ED PA PERS& NOTES. ALL
  lEAR WAS IN GOOD CO NO I'Cf IN,
 Il.SO NVA ",,'AS 5'4" WEIG!-U 130 LB5, :lAD A FRESH HAIRCur. GEAR                  ~.IILL  BE
 HELD FOR 0-2 RES 1 NVA l<I~ (C> I AK47 RIF1.E.
 4. SIGNIFICANT EVENTS:
 A. AT 17~815 H Cl/4 VIC 718618 FOUND 14 LARGE BUNKERS 1~'X 12X4FT.
 ENTIRE AREA ~IAS 8"'1~10~rrHS OLDo NO SIGN OF RECENT ACfIVITY. ~lILL
 DBEl'~I'~~!
   jW\~(;.~?!~~Lv;,;,\.j~l~·!
         f M;D MJ E'LEr.'YMJI
           ··.r·'·'···, ....
           '.1-

                S;:;;-L'~':
                       ':.-- ,-,
                         ' .
                       .',J.
                             .:.).t':L.
                               """,   l:J~·t~.".,
                                   I"l!' "7"'1"'  rc,')~
                                          I\~.~r.:  C'ONrlnr-NTIAL
                                                  ·r.,u:I.  ~                                DECLASSIFIED
                                                           DECLASSIFIED

                                                           , -_ ..        ~,
     ,  ,  '
                       ~                   0._.  __  . _  .~_  ... ' ••. ___
               0633 C 0 ~l FI 0 EN T f A L '
   •  _    - - -........  -_.-.  _    •• _ ' : "• .J_ _ _ _ •  '"._,                      q  "'  __
    PAGE: THREE tJl.J'lSQD                                                       ",--'--------,--.~-~-"
   5~ PlANS UNIts CONI'INUE TO CONDUCT COMBAT OPNS
   6.Co-IULAT IVE LOSSES ADD 1 NVAKtA (C) I IWC
  , lSft'Ct 13 KIA 22; WIAE 22 WIA (ftt) 0 MIA
   tEA   I KIA 1 WIA CE>   ~ \lilA eM) 0 MIA
  E"DlY, . '
   231 NVAI KI
                          ,~C) '-' V C/KA ~C)  "VC
     KIA         (C)         4 POW NVA2 t" ET   IBE) IL C
   9 CSWC
  GP-4
  sr,
     0633
     NNNN                                                               COIFI:DENTIAL
-
                                                           DECLASSIFIED
                        DECLASSIFIED
                                 <  r  L I         7  •
IS Q fr1 SN S ASSIGNED  0

.$"    CONT A 0'
       NO NE
~. SIGN: EVE N1' S MONE
),0 J\.A NS UNIT CONT IN (£ TO CONn  ucr
;" c 11M QAT IVE   LOSSES NO~lE     C(JrJ BAT  ?tV SlAW M Sr.J SASSI ~ED.
~P"4
f
  ~64  1                                        COIftBENTtAL
-
                         DECLASSIFIED
                                         DECLASSIFIED
                      J ,;/4)';; U~'f1, J,    ta ., -"13"'.
                                       ,   ...
                                              Pi' 11,   I          T  ••  !i.#iA\~,.'"  I  7  •
                             ,    "                                       -,
                   I.At\'   Q
   00   utr. SKI Q
   00 U~ 13K Ulft'SQ
   DE UtJoJ sen  ~64 '3 1 ~39.l ! 15
   ZNY CCCCC
  , 0 fJ ~ 115Z A PR 69.
   ~   mr HIRD ft'IA'W'tY    coe
                 D Gtt
   TO jn" SK/CG XX IV '(tiJR PS T OC P~B
   t~FO U~S'QfCG nti"'AF' COCD~G
   £:t'      '-
   CO~FID~          NT  rAL
   pm R;E   MART"{1 S IrRE P     199-,    1'1 r6l~     too'    ~6'131i APR       69
   1 (C)L()CAT IONS1 NO C'1A~!JE
  .2, (C) S lJt1f1' M~ Y 0 F 0 PM g: U~j IT S CONT           I~    tIED T 0   CO~'D    ucr
   C(lt1 BAT o~rs IA\lJ ~ <;~ S A SSII3NED
   3 (U) OONl' A C!- ,S: ~ONE
   1\ (C)SIGNl:rIGANl' EVENT S:
   CA) AT    ITl4~~H    412/4 'lIe (1'12 55          I)    PEC~D    APPROX    (2  30 RDS)
   AK-4,7 ,FIRE. RET'D FIRE AND CAtLED SUPPORT ING
   ~~,S. ASSAIJ..TED HD..l ""1)   (2)'5 ~ o\L POS
   ~ESt1.TS: (443) 5~ CAL RDS C[) WA PROPAGANDA SI£ET
   C 1> FA tR OF' TENN IS S110E '3. Cj'AAtl A~i OUi\TI' 0 F R I<£
  lW'ED GEAR. tylOR P\fI~E II'RA PPER SAND fL DO) TRA It. S
   (8) AT I 715 ~0 8/1/4 V Ie ~ 7~! § ID !'ND (6) !.fLit S PIX ',t~5
   6X" '" ')(3 2 ~ 11JX5 4X4)(5 4X 3)(4 '4X'! 1<4 (I) BA G OF
   CCR!'JrEAL 5t B BAG 0 F D'R IED R oor S, 25L 55 0 F SALT   PAGE   rldo    UlM 8m,  ':164 '1  CON F IDE                 NT  I A L
~  5EVERAL ~A SONtNGS, (D BA S ltET OF liar PE PPEJ.1 S
;  NVA Q..EANING G.z~R (D ftlACJ.iETE (2) CANDLES
   (2) PIEC ES OF 'iY>om AI3A~D Q or YING (4) rNA "'E T OQ S
                               w

   (t) U~~ T 0 Cl. (2) AK -4 7 ,AM ~1 0 PO UC~ S ~lV A [I'! ED GE A "'
   «!)   B - ' E OF' V ITAfo"   I~S   (20) TENT S A !If.)
   GA I~'~(Y      Eft' PT Y NOVA CINE  CO~ rdNER ltD               WA   QHlTEEN
   (~>   ~A  0 IAR IE S
   5 cce FL.A NS: UNIT S CONT Hl tF. TO CONO                   ucr cor'" BAl
   OPNS lAW ft'SNS ASSIGNED
   6 (IDeII' f1. ~T IVE L 0 Sc;'E S ~ r.JO         C~A ~
   GP-4
   8'
     ?J~ ~

                                                           CONFIDENTIAL
-
                                         DECLASSIFIED
                             DECLASSIFIED
                  . t l 1 HAI.i4;:Qk.,jJ@II.";  l    '.1 .  n r g'UlliR).  I,  7  S
               'AL~
  00 UUI"SK UtJI't1SQ
  DE UU-SQD    0656 1080915           l'~
  ZNY CCCCC         _,            ", 1''' \fi I
  o  ISfJ9.'Z APR 69   ,  -J.\  :) '1~ 5    -
  f1'i! TMIftD fl!ARD IV COC DGR
  TO  UUMSKI   XXIV  CORPS Toe PHS
  IMFO UUMSQI III (¥lAP' CDC DNG
  BTi
  co ·N VI DEN Tl A l
   PtmPLE 'ARTI N    SITREP 2~0 1 B~601- 18 120"'H APR 69
   1. LOCAT IONS NO CHA NGE
   2. S. ."'ARY OF OPNSt UNIT ,c ONT 1 NUED TO COMO UCT COr-tBAT OPNS
   lAW MSIS ASSIGND.     .
   3. CONTACTS, NONE
   49 SIGIIFICANT EVE NTS:
   Q..ATE tHY) A. AT 171533H F/2/4 VIC B35644 RECO
   12-15 ltDS  or
          B2('1!p1 FIRED COUTER BTRY 81& ARTY. GUNSHIPS WORKEDV
   ARE. RAN 'I'll ONE PSN.
   RES 1 FR WI A(fI!)
   5. PlANS, UNITS CONTINUE TO CONDUCT CO(¥lBAT OPNS lAW f'tSNS ASSIGNED.
  '6. ClJIIULATtVE CASUlTIESt ADD 1 ~. WIA(fft)
   FRI[NDLYtUS~C' 73 KIA     225 "'IA~E'  iJ}!A(M) 23
   LSAI KIA   WIA(E) 1 WIA(\"D 0
   ENE!'lYa 237 NVA KIA    4 NVA POI;! DET 2 !WC 186 CSWC 9
  GP-4
  BT
   9656
   " ........ ,
                                     CONfiDENTIAL
-     .  I
                             DECLASSIFIED
                                   DECLASSIFIED
   11·· H·      .! I'!  4      III                 II             n  $  (  T  •
 CONFIDENTIA~
       -
ZNY CCCCC
Z ISl6 25Z APR 6~
Fl>1 CG THIRD ro" ARD I V CO C Dei Ii
TO UUMSX/XXIV CORPS TOC PHD
INFO   UU~SQ!III      MAF CDC     DNG
Bl'
CONFIDENTIAL
PURPLE f"'AHTIN SITREP 201 1·3l201"I'H'30:1H APR                        69
i LOCATIONS:
CP & A/1/4-FSB GREEOE
8/114-XD 745645
CllI.4 ... XD i 11623
D/1I4-XD 7~1332
C P H (-)24··)(D g'D 1635
E(-)/2/4-XD 765642
E PlT 12/4-XD 773638
F/2/4.-XD 332647
G(~)/2/4-FSB       NEVILL
?:... TG/2/4-XD 525545
H PlT/~~/4 .. XD 8'01652
(''P & ~il (-)/3/4""XD 948631
:l 13/4 ... XD 911G43
 i(/3/4~'XD    .931653
t<",)/Sl4-F'SB RU~)SElL
L Pl.T/3/4-FSB \>J::NCHESTEJ:
i'"  PLT 13/4-FS8     SIER~t\
f1 Pl i /3/4-XD 951632
L/3/9 ... FSB ALPINE
 2, SUflt'tJ ARY 0 F CP NS ~ U r~l \'::.~ [;,~J ~r:~ ~~ :~.! U~-'> .~;  ~  \J (:~' t';;) !] .:~; .
 COfr7 Bt1T O?~JS I A1.! filS iJS floSS I i?d,~(:r)
 3c CO rrr ACT S j \\jG NE
 l:~ SIGrJIF!GANT FVENTS~ :';CI~r
 5" PLWS; UNI'i'S r:;OHTH1UF: ., . C'Hli}")U                 >);'~:';'.    ,)F>,3
 1;':;v) ~·SNS  i~S5!r,NF.D
                                                    CONFIDENTIAL
                                   DECLASSIFIED
                                DECLASSIFIED
  ,(ikdJU'              •            n :                   t
                                                      • :s         •
                                                              '1
CONFIDENTIAC'                                                        \
   00 U'""S K UlJW1SQ
   DE U~SQD    0686 13902121 1

   ~N;9g~~~MARPIV COC /
   FlII THIRD
         APR ~ Jo~
                      DG~
                         ();I"  '+  '/3 17 FM

   ,TO UtJfI!SK/XXIV. CORPS Toe PHB
   'INFO U tJrtlSQI I II (¥' AI' CO C OG N
   BI'
   C
   o N FI D E H TI A L
   PURPLE "'ARTI N AO SITREP 232 18 B31-1324',-,'3H APR 69
   I (U) LOCATIONS: NO CHANGE
   2. !~C) SlJI'I ft'lARY OF' OPNS: UNITS CONTINUe: TO CONDUCT COMBAT            OPNS
   ItW "'SNS ASSIGNED.
   3. CONTACTS:
   4 (C) SIGNF'II'ICANT EVENTS:
   A.
     T 181l9~ Cltl4 VIC 7~2618 709615 Ai 132613 FND A CORNI'IELD ,APPRO;( ~
   If'R£S 18 TO 24 INCHES HIGH AT 709615 FMD g TOP WAtE.R SPRINGS Wi!H C"'ETAL
   PIPING" ALS F'ND 1 SftlALL G~AVE. AND 1 MONTAGNARD GRtWEo WATER SYSTEfII
   DESTROYED. SHR I NE ANO GR AVE lIEFT INTACT .. SUGGESTED NAPALM D ES'fR UCT I ON OF
   OORNFIELD.
   Bo AT HH45~H BI t/4 VI C 7556521 FND 30l'?J Les OF'


    PAGE TWO Ulf"i ~ i~l) 0686 CON F'I D iZ ,':1 r I A L
   ARSORTEO GRAii~L ALSO I ~JVA CORPfY'IEN PACK WITH ASSORTEp CRUGS             or.  UNK TYPE  9  A.

   DIARY AND MESC COOKING UTENSILSc ALL WAS FND IN CAVE~ ENTRANC[C5X37T)
   D~~Tlf UNK ~ECLMJM ALL
   ,~:.. , ~AL GEARA~'D DIARY. GRAIN vU"S DETAINED FOR
   , i..,.~\up IF NECESSARY" RES: 1 rv'OOEL 9S MAUSEl1 \J i F'f<ENCH 1.5 RIFl.E
   rt'ODEl     1936.
   5   ec)    PLANSs UtJITIS CONTHIUE TO CO~lDUCT CO£VIBAT OPNS lAW f"5NS ASSIGNEDo
   6   ec)    CUMULATIVE LOSSES ADD 2 Hie
   FRIENDl Y
   US~lC:      13 KIA   IJ!IA(E) 225      tHANE 23      MIA';}
    t~        I KI A   1 \., I A (E )      0 'A'l ANE     J~ ft1 I A
   t \ :- ~~
    w"   ';OJ-
   NVA~ 2't.1 KIA       4 PO ••,  ~ DE'f    1813 lWC     9 CSWC
   GP-4
   Bl'
      05lJ6
                                              CONFIDENTIAL
-
                                   DECLASSIFIED
                    DECLASSIFIEDCONFIDENTIA~                      •
 "00 UUMSK UUl"1SQ
 DE UUMSQD
 ZNY C ecce
        0690 109 08~0
                   r
                   \    C}
           /- ~,' rfO'-r.,'\J)\-I\\\
                         f
 o 19QJl300Z APR 69  \oC\ \ )"0   ~
 Fy.i THIRD tl'AROIV CDC DG~f
 TO UUMSKI XXIV CORPS 'foe PHB
 rNFO UUfw1SG/III ~1AF' coe Df'lGfll
 RT
 C 0 ~1 VI DEN T ! A L
 PUkPLE MARTIN SiTHEP 2(;;3 1900'3!H TO !S''1(;(j:}H~PR 69
 10 LOCATINS NO CHANGE
  2. SUMMARY OF' OPNS UNITS CONYINUED TO CO!'JDUC::' COMBt,T OPNS lAW MSNS
: ASSIGNED,
 .3.  co
    NT AcTS: NO NE
 4. SIGN! F'I CA NT EVE rn S NO lYE
 5. PLANS UNIT SC ONTrnu~: TO cormUCT COMBAT O?rlS lAb] tc1 SNS i~SSiGND.
 6. CUMULAT IVE LOSS~S: NO CHM0GE
 GP-4
 Jj'f
  0699                            CONFIDENTIAL
                    DECLASSIFIED
           DECLASSIFIED


   .CONFIDENTIA.
,   \
.,1                 CONFIDENTIAL
           DECLASSIFIED
                           DECLASSIFIED


                                        ~

         ..     tv cae   Da~ iUIJ/1fl;trho/j 0 yjJ
    , UUf'TSKI XXIV COR? Toe PHB
    1~ FO ~~1;j,II I f't: AF CO C DG N
    er-'j,}
    C'O N F' 1 D E fit 11 A l
    PeRPlE MA~IN AD SIlREP 2~5-Q'9           1912t'lJ!-191!30"ir.o APR  69
    (C) 1.. LOCATIONS:
    CP&A/114F'SB GREENE
    ~ :~: ~ ~i~~~:         -~~~'~c~,~!,'~,_,
    0/-114 XD 102632
     CP H (-) & T 12/-4 XI) 0~16.35
     EP KALX\~'XR XD 765642
     E Pl T 12/4 XD 773638                      ~'.

     F/2/4 XO g33648
     H PLT 12/4; 1$ 601652
    . GC-)/2/4':· FSB NEVIll

    G PLT 12/4 XD 826565
    ,NP & ~(-)/3/-4 XO 945632
     f"'ttGE Hm iJlWSQD    ~126 CON FIO E N T I A L
    1/31 -4 XD 9 I 1 64.3
    1<1314 XB 951654
    l(-:)/3/4 ~'$F RUSSEll
    lPLT 1.3/4':f~'t;B \tJI MCHESTfR
    MPLT 13/4 FSB SIERRA
    M Pl.. T 13/4 XlJ,,941 632
    L/3/9 FSB At/fIX m:-
    2.. SUMfI'!ARY OF OPNS: ~    UNITS CONTINUE TO CONDUCT COMBAT OPNS

    tAtl'   ~srJS ASS IG NO It
      W)  3~ CONTACTS:
             NONE
      4. SIGrHFICANT EVE~3TSt
      (C)
    ~AtE ENTRY A~ AT ,ql~3,0H H/214 VIC ~~qt'::S~¥!HILE SETTIN~ UP NIGHT POS
    Hl2/4 UNCOVEqED EN Ef!UIPMENT. AFTER MAK ING THIS F'!NHIS FIND H/2/4
    (XI NT HJUED fI1~"KE: TH'ROUGH SEARCH Or AREA. EQUIP
    CAPTURED: 4'3 3?fV!fII RDS, 4'" FUZES A NO
    4'3 BOOSTERS.
    B. AT t912~~H H/2/4 VIC 8~7623 \lIHILE ON PATROL H/2/4 FO-UND 12 FIG!UNG
    JCLES 2 lOA"" FRA~E BUNKRS M!D ! 59 CAL ft':ACHINE GUN SITE~
    WITH .~. A::~AME' l:\UNKER AFTER MAKING THIS FIND HI CP~NTINUE TO Sf ARCH
    AREAot!:'nHf-' CAP'fU~EO: 61 AT<41 RDS, 150 CAL RND,;2R$'i.\IVE:L f"lOUNTS, AND
      I BOTrtJ.. ~, OF' LIeUID.                , " .     "
     Co _AT 19,t4':)?> H L/3/4 VIC'12255~ EN 717577 OBSERV£O T'iREE PEOPLE WITH
    THREE
    '·',4-. . .'ER BUFfALOES IY'OVHIG IN A MF: DI~EC!Hl T~OQGH TALL ELEP\'{A~T    PAGE THREE UUfYlS@D 0126 CON I" IDE N TIc
    GRASS. CALLED 1"/\\1 /Hm HELICOPTE~ WITH UNK RES"
      ee)  5. PLANSf! mnTS CONTINUE TOHCONDUCT COfl1~ ,
      (U)  6. CtifllUl.ATIV;:- ~~OSSES NO CHANGE
    GP ... 4
    at
-  i"f;J


                           DECLASSIFIED
                               DECLASSIFIED
''t
    00 UUfVlSK UUMS(l
    DE UUMSeD   0725 I t 0 r.,) t.) '5  \     ~
               , \ , ~ ~,;.\, \)
    °
    ZNY CCCCC
      2~0135Z APR 69   Y <: r , \ t.J
    R"I THIRD iVlAHDIV COC DGH \.
                         ':, W\ PlY


    TO UtJlV!S!U XXIV CORPS Toe PHS
    IfI1f"O,t'1S(')/ II I ~AF COCNH~
    B1'
    CO M n     D E   ~TI   AL
    PURPLE MARTIN SIT~EP 206 191801             lS24'iJ0H APR 69
    (U), r'. LOCA'fION'~ :10 Cl-fANGE "
    <C)  2 ..  S'Uf¥lft'lt\RY  ;  QP~S~  H~!n'S'CONTINUE TO CONDUCT COMBAT OPNS
   t"IAW'fi!SNS ASSIGfI<'~ijfJ           \'
    , 'tC) 3\e CO NT ACT~: NO r~E:
    "\U) 4. SlGNU"r CA NT EVE NT§ :           .NO NR
    ''tt) S. PlAOS UNIT S COrJTINUE',10;'COI'-,:          '"
    (0)  6. CUMl/L AT IVE LOSSES NO C4ANGE
    ~~-'                    ;     ..        -'
                               DECLASSIFIED
                     DECLASSIFIED
00. U IJr¥l S l< U USft1 Q
l>!  UUMSQD' 07521 110~420. I        ~    ~    . ~ . .,
                                   .
ZNV C ccce         .;-'. ;;:,), ,J()::>)...?   ? r"\ h \    .
o 2~!2J42tiJl APR 69     \     I
i'1'l THIRD f'i!ARDIV COC DGH
TO UlJtt!S)(1 XXIV CORPS TOC PHS
 INFO UU~SQ/III ft'AF coe DNG
m
e
o N 1'1 0 E N T I A L
PRUPLE MARTIN AO SITREP 207 2~001~ 1-2006~0H APR 69
1. LOCAl'IONS NO CHANGE
2. SUfI1MARY OF OPNS UNITS CONTINUED TO CONDUCT COMBAT OPNS lAW
MS NS ASSIGNED.
• CO NT ACTS NO NE
4. SIGNIFIC ANT EVENTS    NONE
5.   PlNAS UNITS CONTINUE TO CONDUCT COMBAT OPNS lAW MSNS ASSIGNED.
6. CUMULATIVE LOSSES    NO CHANGE
r,p.i.4
B!
 131Sa
                     DECLASSIFIED
                         DECLASSIFIED


                       .
                       r
                                              \
   .  -...  ~.  .-
     00 UUMSK UUMS~                                '.
   \D£ UUMSQD
   tNY CCCCC
             0736' 1100745
              . --.
                      \ \    ~)
                          <\ '-tI
                                ;\ \ \
                               d-V , -  n ~.y
                                     u(

   o. 20A745Z    APR 69 h r:,                t
   .~ THIRD M'ARD IV CO C
   TO UUMSKI XXIV CORPS Toe
   INFO UUMSQI III ~AF' COC
   sri
     C '0 N Fl-a E N T I AL
   PIiI1P:EMARTIN SITREP 203      2006~ i   HT 0   2~ 123.'3H ~PR  69
   . t;,'VUOCAT 10 NS': NO CHANGE
   2.!SIIMMARY OF OPNS UNIT       CONTHIUED
   TO CODUCT CQMBAt OPNS
   .lAW MSNS ASS.rG~~ED PM
   3.- eONTA CT S : NO ME
   4. S.IGNI'FI CANT EVE NTS NONE
   5. PLANS: UNITS CONTINUE TO CONDUCT COMBAT OPNS lAW MSNS
  ' A$,S.1 GN£~.
   5.··.C~ULATIVE LOSSES NO CHANGE
   GP-4
     BT
     0136
-                                               -_  N
                         DECLASSIFIED
                       DECLASSIFIED


                           "
                         ,    ...:.,
    tNY CCCCC
    o 20J6UE  APR 69
    PM'tea
      fltlRD (11 AR D IV CO C D GH
    TO ~lVOO XXIV CORPS TOC PHB
    INFO "'SQ/CG II I MAF CO C D MG
    Sf
    CONFIDENTIAL
    P~PLI; ~ARTIN SITREP 209 201201-201800H APR         59
    I_ LO,£jy'IO NS s
    cP&A.fl./4';"SB GREENE
    BIll• •' 158&50
    C/1I4~ 698&23
    D/1I4~XD 131&34
    L/3/9 ...'SB ALPINE
    E(-)/2I4-XD 765642
    E PLY 12/4-XD 171643
    E pt.t'~:4=-X-D, '6.,638
    F'(-)N_-XD "834648
    F' pt111/4-XD 833636
    G(-)/2/4-'5B NEVILLE
    G PlT IQ1t'4-XD823597
    G PLT/2/4-XD 824575    PAGE TWO UUMSQD 0746 CON F' I D F. N T I          A t
    H(-)/2/4-XD 804634
    H PLY 12/4-XC 808628
    H Pl.T 12/4-XO 30866~
    (])&I'f(-)/3/4-XD 946630
    1I3/4-XO 801637
    K/3/4-XO 932654
    L(-)/3/4-F'SB RUSSELL
    L aT 13/4-F'SB "IINCHESTER
    M Pl1/3! 4-XD 952628
    2. StJIIi!t"ARY OF' OPNS: UNITS CONTINUE TO CONDUCT
    ~BAT OPNS lAW ~SNS ASSIGNED
    3. co Nt ACT 5: NO NE
    4. SIGNIFIG,ANT EVENTS:
    CA) AT 2013l:HJH C/1/4 VI C (690623) FND CAVE
    COf'lPLEX AND (6) GRASS Htrrs (6) NATURAL CAVES
    lP TO 130FT DEEP \.HTH HttrS BUILT INSIDE. CAVES
    HAD <l0XS) F1 OPENINGS \&JITH LADDERS LEADING
    oow N TOT HE MAI HE BOD Y. Sft! At L
    MADE MAN TUNNELS
    COMNECI'ED lARGE TUNNEL CAVES If OTHERWISE SMALL!
    CAVES UNCONNECTED                         ....
....
                       DECLASSIFIED
                           DECLASSIFIEDCONfIDENTIA~                       ...

    ,
 PAGE THREE UUiI'5QD    07i<; CON F IDE NT! 1\ ',-
OOl"1 PL EX CO Hr ABlED PI~ Cl\~·: (.)OOD S {D RUST Y A1\"'4'(
~AG HEL~ETS ETC~    ALSO FOUND AN OFFICERS 10
CARD 3 ft'!ONT:{S OLO  II  NV;~, ND.I:::PAPERS
                     (100) lBS (;f
RICE POSSIBIL1TY A      ron}
              HI ;'\REn IN THE LAST
2.,3 \11EEKS. DESTROYED rn:G[ liND HUTS.
RETRIVED PAPERS.
6. CUMutllTIVE LOSSES:;       ~~o  CHANG!!:
GP-4
m
~716
                                  CONFIDENTIAL I
                           DECLASSIFIED
                        DECLASSIFIEDCONFIDENTIA~
 00 UIJI1SK UUf'i1SQ
 DE UtJffrSQD 0169 t I t355
 ZNY CCCCC
  o 21 ?J55Z APR 69
 f1'II THRD  ~!ARDIV  coe  DGlf
 TO UlJtlSKI XXIV CORPS     roc   PHS
 IN 1'"0 UI,W; S Q I II I £r1 AF' CO C DNG
 ar
 CON F'I DEN T! A L
 PCRPLE MMnIN SITREP 21(ij 2CH8rtji I-l TO 20240011 ARi" 69
 1. LOCATIONS: NO CHANGE
 2. SlJr'1to1ARY OF OPNS U1HT  co~rrINU:£D TO CODUC'! COi'1BAT OH1S
 lAW MSNS ASSIGNEDc
 3. Cor~'f AC1'S: NONE
 4. SIGNIF'ICANT EVENTS
  Ao AT 202e30H K/:V':l VIC 932656 LISTENING POS-IE:) SA'-'-' 5 NVA :s ON TRAIL
 20 IN 8USH; LISrEr-JH1G POST FIRED SI~F P.ND I!JITh'DRHI TO Cor~PANY LINE" WILLY
 CHEC K AREA
 AT F'IRS1' LIGHT .. ("OVE ItENT H!~S S1':JPPED AT THIS TIME.
 5. PLANS;    UNITS COtYfJNUE TO CONJUCT cor'1BAT OPriS lAW ~1SNS
 ASSIGNED c
 60 CUi'ilULATIVE LOSSES    i'~O  C  \.{t\~.)GE:
 GP"4
 Sf
  ~169
                                CONFIDENTIAL
                        DECLASSIFIED
                     DECLASSIFIED  CONFIDENTIA~
    00 Ult1SK UUMSQ
    DE: U~SQD   0168 1110550
    ZNY CCCCC
    o 21055,Z APR 69
    ~ THIRD MARD IV CO C DGH
    TO UlJft1SKI XXIV. CORPS TOC PHB
    INFO UUft1S QI II I fl1 AF' CDC DNG
    SF
    CON FI D e: N TI A L
    PlRPLE ~ARTIN SlTREP 211 2100~i 21r.j60~H
     1. LOCATIONS: NO CHMJGE

,  .  2. SIJt1~ARY Of OPNS UNIT COm'INUED
    TO cooucr COMBAT OPNS
     lAW MSNS ASSIGtJEDPfYl
    3. CO NT ACT S: NO NE
    4. SIGNIF'ICANT EVENTS  NONE
    5. PLANS: UNITS CONTINUE TO CONDUCT COMBAT OPNS TAW ~SNS
    ASSIGNEDPfIl
    6. CIJIIULAT IVF. I..OSSES r~o CHA NGE
    GP-4
    BJ'
     0168

                             CONFIDENTIAL
                     DECLASSIFIED
                      DECLASSIFIEDCONfIDENT-tA~                           • 00 lt1SK UUtr1SQ
 DE UlftlSQD   0773 11!0715 1
 ZOY CCCCC        ---" J?      l
 o 21 ~715l APR ~
                    I
             (0 r;\ i 01 (t~ I J  .s M  9r  f..
 I'M THIRD fl1 t\ROiV coe DG11/      .I
 TO UtIrl S KI XXIV CORPS TOC HB     i
 INFO U~SQ/nl filAr coe DNG
 m-
 eON FIDE N 'f I ~\ 1.
 PlRFLE MARTIN Sri'REP 2i12~060lH TO 21 i200H APR         69
 t. LOCAT IO NS NO CAHNGE
 2. SUf~fY1ARY OF O?NS UNITS corlJi H!UE YO Cf\f~n Fr:' cor~BAT OPNS IA~'
 MSNS ASSIGNED tl
 30 co r« Ac:r S NO NE
 4. SIGNIFICANT EVENTSt
 A. AT 21~.435H [1'/3/.1 VIC 95563 ~ HEARD MOVF.:f'iENj:' j1IP SOUNDS OF' CANTEENS AND
 DIGG I NGo somms A'~D fi10VZ!,iEWr l' HOUG 4'~' TO BE COM ING FROft1 AN OLD BUNKER
 OOf1'PLER LOCAT~ON Xi  XD 955~S4() CA:...LED ~1V 60i'lttl r~SN AFTER 7-'IRST WP
 HD HEARD   fY10VE}~ENT            . ·'~lFI,.EXI'i
               GlOm A'}Jfl.V FROM 3UNI[":
 5. PLfiNS: UNITS COfl!TINUE L. CONDUCT C(l<,,'f~  (lPNS ItWl MSNS ?\SSIGNED.
 6. CUi'WLAT IVE lOSSES r~O CJ.{A NGE
 GP-4
 Br
 0713
                                 CONFIDENTIAL
                      DECLASSIFIED
                          DECLASSIFIED
 00 Ul.JYI SKU (ji1 SQ
 DE UlJ'1sro     0199 1120f33~

ZNY ~ 03 ~ APR 69
o 22 CCCCC      -- 0 C\ 0 \ I
            \  t         'I'  "
                          V \  3  h \
                               /1  'CI..~
                                  n\
J'iI1 THIRD ~ARDIV COC bGH
TO UlJ'I'SKI XXIV CORPS Toe PHB
                                          .
                                         ".1, •
 INFO UIJi'1SQI III I"'AF" CDC DNG                            ,
                                            ','

 Bf
 CON I D E N Tl A L
PlRPLE I't1ARTUl AO SITREP 213 2112'31H TO 211!30~H APR 69
I. LOCAT INS:
CP& A/I/4 FSB GREE NE
91114 XD 75g65~
CPXQXR XD 698624
01 1/4 XD 701634
1../3/9 FSB ALPINE
CP/2I4 XD 802643
gC-)/2/4 XD 748652
fl.T E/2/4 XD 7813664
F(-)/2/4 XD 832648
P T "/2/4 XD 843647
Gl2I4 JOS8 NEVILLE
CP &~ ( ... ) 13/~ )~!') ~~, li ~ "'~~ r,~
1.1 3.1 it XD y I 164 {2
                                      CONFIDENTIAL
                          DECLASSIFIED
                                               DECLASSIFIED
  .'  ...  -:. ~  .~  ."
    .~-        Ti'~1.~:'~:::~-~-·---  --"~T-'  0_"  .,  _ . _• . •  - •• - - ••••••••••• _ -
  PAGE 1MiS' ,U@SQD   r;,799 c" 0 II' FI 0 E: f,! 'f I A L,
 KlS/4 ~i 931653         '
 l (~}/5/;j FSB R USSEGL ,
 R.T L.I ~./4,FSB Mea.. l NT 0 C~·
 fl.T ft'/<V4'LZ SIERRA
 2. S~MARY,OF' OP~lSt     UNITS' corn HWED TO CONDUCT COMBAT OPNS
 IA~" "'S'NSASSIGNED~PM
 !:~~,~'~I ~~.~:,N~~~1J~ ~E
  A. AT' 2'1071e1HM 13/4 VIC 956634 PATROL H)UNJ) NVA PACK APPROX 4 DAYS OlD,
  ,..,ONG :nt SIDE            or.:
               1RAIL. PACi{ COill'Tl>lrf,~E.u:1 i PAIR OF SANOELS, W PIECES OF
  PARttC1-fUT,E Cl. OT H, ' 2 PA tR" OF ,S K IVIES !HID ur Il,.I! U:S II 2 ~A lR OF SOCKS, 1
  P~CHO. I, NYLON. CORD 1/2 I NCI-f IND lAME! ER II IF CI N ftl I NutE T IME FUSE. 6     ,
, ELAS'tING. CAes·~' 1 BOTT E,O'F SOY'SAUCEo All 'GEAR RETlRNEO'TO CP..           '
  c. At 21103PiH·M/3/4VIC96f637 FOUND 1 ENEMY BODY IN FRESH GRAVE" APP 1
  WK CLD, 5-9", 180 LBS,~":~li~U: IN SKULL mOM SAr NO GRAVI1; REGISTRATION OR
 fI1ARl<I~G NO HfS!GN I A OR j~i};; BuRIED, I N SAME PO S5 CONTt.~WED SEARCH.
  RE,S 1 NViLKI ~HC)'                         . . ';':; ,'.
 D~ f.'tT.Zll,2,tllf.· 'c 1/4 VII.'; ,~Sf9lS2 t F'OU!\i';;,  f.lVA BODY APPTWX 3 DAYS OLD AND
 "EAD,L·YR OTt~;j::.r;, '                  .
     '~J~"AtSO lOmm ONE NVA RADJ:O\UTH SER 63 .... 66156 ...251- A ON NAfi1E
, PLATE, a',AOIO ~EAD SETtHTH WIRE AN1EN~JA, I BATEBY O... fi3 I PACK& CARTRIDGE
  BElY" LP'oNCHO, 1 S~£p"~diG BAG, CH,~COM GRENADES,S DAYS RATIONS,


 PAGE ·T HREE UtJl't1SQD 0·iS)~ C 0 i';'., DEN T1 A'l.-<·
 1 HEl"'.tT, SLL FUR POI~'DI!R., WAlT I NG'! 0 Sf NO GEAR S:f:\~r:f 0' 4! H MAR
 S-2RES 1 IW fr XI A(,C) ,          ,     ,'"   '  ,
 a;) AT 2113351-1 C r'~;i2l4 EN, 810640 TANGO SECURITY aSB 7-10) ~JVA MOVING                      I
'NORT-I:lfi,(}ROSS STREAfr1 • FIRED 83Mrr~SN M1D, FIW RAN ON ENEMY., RE:S UNK \II U.L                  i
 CH£'Ci< 'AREA ASAP.       ;""\' "       ' .    ,
 5. P.t.. A NS: ,UNIT S co NT HYUE TO eobue!':' COMBATOPNS lAW MSNS. SASS IGNED.
 5. C,~UJ.. ATIVE CASUA",TIES: ADD 2 NVA KIA(c)
 FR'~~L Y: 73 KIAWIAE 22 6        WlAM 23
 US~ \. U 1<1 A,   . t IH AE0 WI AM   ~ IV! I A
                                                            !
                                                            I
 EN£M"~ 23§ NV A KI ACe)      QI vel l{ij.) eel                                  I
 (]pc'" "
 gr
                                                         IAl  J


                                                  DECLASSIFIED
DECLASSIFIED
            • ,f·  ~  .'
                    ,.,
              Bl&F/W
        CONflD£NTIAL
DECLASSIFIED
                         DECLASSIFIED
                                                ,                                              ,  I
                                                ,
                                                i
                                                l
                                                I
                                                ,.
                                                '"
                                                I
                                                i
  xx
  Of) U UMSK UUMSQ                                      I
                                              -zj
  DF. UUMSQD 08f!7 1120651    \      \
  ~N~~~~i~   Apt'R 6q   }O ~ \ 01:).1      ",l'--t  \~Ar\r-
  F'M THIRD MARDrV COC, DGH \
  TO UUf\1SKIXXIV CORPS TOC 9H3
  IN FO UUr-tSQI II I MA14" coe THIG
  9Tg
  C  I)  N YX DEN T I A L
   !8IJRptt£ MARTIN SITREJ& 215  ?2el001-??fi!tS00H AiloR 6~
   1. tOCA'TIONS: NO CHANGE'
  '2. SU~MARY OF OP'NS uriVT COm- tHIJE£) TO CODueT COM~AT 1){itN~
   lAW'M$NS ASSI GNED •      II
  3. CO'1TACTS: NONE     , '. ,o'        .',.
  4. SIGNIFICANT EVENTs    NON~ .:~.    .;~~:
  5. ftUt,NS: uNrrs'~OJJ11f\lUlr TO G~HmU~T 'CflM:\AT ap~lr; IA1" MS~S
  ~SIGNED.       .,'  .
             ..
  6. CUMULAT rVE tostEs (\10 'CHA NGE..
  G"-~
  31
                        ""'.;"


   (Agel7
                                       COlflDENTIAL
-
                          DECLASSIFIED
                                 DECLASSIFIEDh     CONFIDENTIA~                         ....  ..- .....
                                                "
                                                l
   v
  , Or, UUMSK UUM SQ
   DE UUMSQD    0806   112m~j~
   Z"Y CCCCC                      (.
   o 220650Z Ar>R 6'1       t  /< '.  I  (I                  '(J'V'
  'F" THIRD MARDrV COl.; \;GIi         l
   TI') UUMSKI XXIV CORP'~ Toe 'jII~'3
  , IN Ji"O tJUftlSQI I r T (4, if' CO C; r. I ; :
   3T
  . CO NFl D E f,~ T I A L
  . flUR ..... E MARTIN SIT~E" 216         t.'IP]6Vli ... 22:1? flI 0H Aft~ 6'
   I.  LOCATIONS~    NO CHANGE
    2. SUMMARY OF' OPINS UNIT CONT I~JlJED TO r;01)UCT COMBAT (),.~s
   , tAW MSNS ASSIG~EDft
    ~. cnNTACTS~ NONE
    4. SIGNIFIcANT EVENTS    Nn~1Z
    5. ftlANS~  UNITS CONTlt,'IJE TO CO!~DU~.T C,)"1'3AT ')~t.,g rA~,4 I'11S~lS
  - , ASSI(,;N~ ..
  ~6.  CUMULATIVE LOSS~S NO C~ANGE
  ':.-4
   31
                                                  CONFIDENTIAL
                                 DECLASSIFIED
                             DECLASSIFIED                               .'  ....
      ZNY CCCCC
      o 221B05Z APR      69
      RfI CGTHIRD M.ARDIV COC DGH
      TO UlJt1SK/CG XXIV C ffiPS TOC PHB
      INFO UUfW'SQ/CG' III MAFCOC DNG
      BI'
      CONFIDENT I~.L
      PLRPlE'fV!ARTIN AO SlTREP 211 2212~1-221800H APR           69
      I .. LOCATIONS:
      CPAND A/1I4-F'SB G~EnIE
      8/114      X0142652
      C/1I4      XD 6'9.3623
      D/!/4      XD~01635
      L/3/9      FSB ALPI NE
      CP/2/4     XO 833 633
    'E(-)/2/4     XD 78~65 7
    FLT E/2/4     XO 766666
    F"(-)/2/4     X0823635
    Fl T F'/2/4    XO 34 ~638
    H(-)/2/4      XD~H~~660
    G(-)/2/4     FS8 NEVILLE
    PLT 8/2/4     XD 80'3660     PAGE TWO UUMSro    0323 CON F' ! DEN T I           A L
      Fl.! H 12/4XD 8 H~653
     Fl T H 1214 XD 79 <.J62 3
     CP&M(-)/3/4 X094Q63'21
     1/3/4    X0910642
     KI 3/4    XD 9 3 '2165 4
    . LC ... )/3/4 FSB RUSSELL
     PlY L/3/4  FSB 1HNCHESTER
      flY L 13/4   )  w  8344 ...
      FL! 1"'/3/4   LZ   SIERRA
      2. SlJVl",,'ARY OF OPNS: UNITS COm'INUED TO COND        ucr
      ro~BAT OPNS IAW ~SNS ASSIGNED
           cr
      3. CO l\1I' A S : NO NE
    4. SIGNIFIGANT EVENT S:
 /~'~"C,ll) AT .22ft30 C/1I4 VIC 789619 roUND 5 HUfS
':',:tl~x 1)(5 I'T) I N A 1J.IESTERL Y DIRE cr 10 N ALSO FO UND
 , ONE CORN FIELD APPROX ONE ACRF: EARS OF CORN
      AP~R ex:'3 IN LONG Cl1E eKED our AREA FURTHER
      AND FOUM) ONE l1A"JD l~fRrrTE~l LETTER
      THE: littlER  \','AS ffiO~ A PERSON IN HANO    I
      DESCR~B!NG   A FAlYIILY M,l!)  l.mr  BURNH'G DOl,lN
                                         COcN~F'I.(NTIAL
'-'"  .
                                            \.


                             DECLASSIFIED
                            DECLASSIFIED
lii,calIi 'Rii~Ul~,"'flfii .ili:iit"jjHiiiJiliiD2:1Z;;:;=
,.".,  .    '           ~_",'
                    .  "       I~*.i'. r'!#I!II~il~i;:~."Sl . . Y : ~ " . ' --,.. k?tjj(\."
                           , " . " 0.?q~cn7~       " . ,1M II ni'liIi!l~' j';; :
                                                        IJiiIiiii ilif nifi'i~!!\I .,
                                                               l Pt:v4     5


"t .
    PAGE T liREE UIJ'I'! SGD gS23 CON F IDE N T I A L
    KC) AT 22134 L/3/9 VIC 729552 FOUND 3
    GRASS HUTS APPROX 5FT OFF T4E GROUND
    (10X2~X8H" TWO !.A/ERE C av'PLFTED ONE
    JUs[ A FROfl'l APPROX TWO MONTHS OLD ALSO
    FOUf..l'D BUNKS (4X4X8H1' ALONG SIDE OF THE
    HlJf S I PAIR OF' TROUSE~ S 2 S4tHT S lBELT
    A!\1D 1 ,,'EAVED BASKET Cl.IECKED   our
                       AREA
    'iIi H NEGAT IVE RESll:rS DEsTROYED HUT S AND ALL
    GEAR
    (1))  AT 221155H L/S/9 ViC 142546 UNCOVEf<ED

    74 WI>. 60Mtf. RNDS APPROX TWO ~'O NT l·fS OLD
    NO FuzZES OR I NC~Ef11Et'lr S \JiERF. 1"0 mSD
    ffiHiGHlG RNDS· BACK TO FOS CJ.fEC1CING     our
                            AREA
    FOR Fl.IRT HER GEAR
    5. Ft.AroS~  UNITS C ONTHWE TO C O~UC1' O?NS tAW
    I'fISNS A.SSIGiIlED  .
     6., CUl'iliLATIVE lOO~;ES: NO CHP.NGE
    GP-4
    m
     ~q23
-
                            DECLASSIFIED
                               DECLASSIFIED
V
01) UUMSK UUM Sf}
~E UUMS~n      ~82S    113t'1t113         [
ZIIlY CCCCC
o
F'~
   23!1!@3'3Z Ijfi!'R 6"1
  T\{IR D NJARD IV CDC DGH
                 /" \
                  10  ct  1
                       0 1(',
                         '"'0,
                           J  :L\L
                               1
                                 (\ - ~
                                 ~.:-.,
                                  \

T0 UUMSK /  XX IV COO ~S TOC I1i>Ht.l
I~FO UUMSQ/III ~A~ CDC DMG
~                                         ~.
C Q   ~  FI D E  ~  11 A L
filUR~LE MARTIN SITREP 2Hi 2?i81b1~"~?40{Jn~ it~               6r!
i.. LnCATIONS: 11)0 C4AfIlBEV
2.. SU~I'IJA ~y OF O--"JS: UN ITS C O~,!T ~JUE9 T fJ C nM!) UeT C:f}~ti ~,4T
'1J1)jl.JS H\1.J "1Sl\JS AS'S IGII1ED ..
3.   CONTACTS:    ~ON~
4" SIGNIFICANT EVENT SI)
A.. AT 22i9~"H CF' /2/4 VIC t301634 1::',1 1<::i5€')~ "~,;O ~W~ SPOTTED I'IJOVPlf1
AL0NG RrV~R FROM ',~EST TO EP,ST ?f! VIr;, WHF..';;l:' -'l{'" ::;E~RCHE'1 CAVFS .. ~~F:!' ~RTV
WtT\.{ NEG RESIJLTS"
5. J&LAII1St· UNITS CIJ'n'ifli!J~ '1'0 (  C')'\194T   OW<jS rt'\w ."C;Ns ASrGr.:\l[l ..
A) .. CUMULATIVE L f)SSES2 '10 CH~'i,:
(;\B-4
9T
 G'lS~~
                               DECLASSIFIED
                                  DECLASSIFIED
".I~','%lt'~j~I.L\;l'f:::;qlk pi;s;a;)U ;j;;'1 =-,'W;HSjii ,.-. :1~~ilJAl;• •1I JLilll_"• •  liiliftT ['nl I F  --.'_:~~';iln:;T7=,  .,
,~,,! '~
      •
        AIN BGTT IT 0 UUfil S if HUM SQ
        DE UlrlSiV    0826 1130043 \        \
        ZN Y CCCCC         '\'" 0 ~ 0 I 6 c) \   -:,  N\ \'1' ('
        o 23"04!3Z APR 69                \
        JiM THIRD MARDIV COC DGl.{
        TO Ultl S K IXXIV CORPS Toe PHS
        INFO UllfI'I SQI II I fr' Ar cue  D NO
        Br
        CONfIDENTIAL
        PURR.E MARTIN SITREP 219 23f1WHl.{ TO 2306~0H APR 69
        I. LOCAT IO!>l<~',NO CHANGE
        2,. SIJ<lMARY'\).~DPNS UNIT     00 N'", '!ED TO COO UCT COMBAT OPN.c
        1&\',1 ft'ISNS A'ss'IGNED.
        3. CO ~1f A,C'f S: NO NE
        4 .., SIGN IF! CA NY EVE [Ill S  NO NE
        50' PlANS':   uwrr s CO r,ff INUE 1'0 COND ucr CO~1BAT OPNS lAW fY!SNS
        ASSIGNED'/)
        6~ ClJ('l!lL~,<,,:_t:SSES NO CHANGE
        GP-A
        gr,
        1?I~26
-
                                  DECLASSIFIED
                        DECLASSIFIED,CONFIDENTIA~                       -.
                                      •
 v
 00 UlJ'I! S K Uti'll SQ
 DE UIJ.'!SG'D   0g38    11306L'~~     \
 Z NY CCCCC
 o  23~6 4~   APR6 9 ) '\
                  _(' \ ' 1     "';, H
                           .
                                ;\-1  r
 R'" r HIRD MARD IV C 0 C DCi :-;
 TO UlP.SKI XXIV OORPS TO i"; PH3
 INFO   ""iSO/I H f't' ~\~. CO C D~,IG
 BI'
 CON F'I DEN '; A L    1

 PLRFtE !'!ARTIN SITR~P 2;~7:       2.)T)~!v2)~200H APR      G~
 1. tOeA! 10 NS: NO Ck'HlGE
 2. StJtl~ARY OF OPNS: UNITS CO:'.j'f :WUE. corm UGr CO{r1BAT OPNS rAW MSNS
 ASSIGNED ;I
 3. co r.ff Acr s ~ !il0 ~'E
 4. SIGN I FI C !Hrr FUHH S:; [yO t~E
 50 ~ANS~ tmn, C ONTHlUE TO c: ONl)UCl' COMBAT O?NS IAt~ t"SNS ASSIGNED.
 50 CUM Ut A'fIVE LO SSE S g ['10 C t!l~ ?';GE
 Gp ... "
 sr
  0838                                      CONFIDENTIAL
                                         ,

                        DECLASSIFIED
                                 DECLASSIFIED~  CONFIDENTIAL-                                   •
  w
  00 UlJt'SK UIJI'lSQ
  DE UlJIl SQD q~4 6 1 13 16WiJ


  ZNY CCCCC
  o 2316!iJm: APR 69
  FM CG THIRD r"ARDIV C OC DGH
  TO UlJYlSK/03 XXIV CORPS TOe PHB
  INrO U~SQ/CG HI (t'lAF cae DNG
  Bf
  CONFIDENTIAL
  PLRFtE !VlARTH~ SITREP ?21 ~~31201-'231lig~H APR 69
   t. LOC-AT IONS%
   CP & A/1/4-FSB GREENE
   BI11o4 -XD 74265 I
y  CI t/4-XD 698622
  DIll 4-XD 701635
  L/3/9-FSB ALFINE
   CP/2I4-XD 803 633

   E/2I.4 .. XD 781653
   F(-)/2/4 -XD849647
   R..T F/2/4-)<0865646
   Gl2I4-FSB NEVILLE
  H(-)/2/4-XD 808670
  R.T H/2!4-XD803633
  T12/4-XD 8e! 1633  'PAGE nlO Ull!'lS~D   gSI.\(} C        0 fj F IDE N 'f  I  {J  i.
   CP&M ( .. )13104~XD9466!;0
   1/3/.4 .. XD 9 1 1642
   K/31 iI-XD 930653
   L (-)/3/4 .. FSB RUSSELL
   R..T    L/3/4-XD9215~?
   fl.T fI'I/3/4-Ll SIERRA
   ~T M/3/4·XD943628
   2c SlMMARY OF' OP~jS ~ tEHT S CO\<,11 HiE LD T C COi'ID tJCT
   COMBAT OF'NS IAvi MSNS            ASSIG~)ED
  3. S I GNI FIG ANT EV E NT S ~
   CA) AT 2312!5H 8/1/4 'JIe   722642 E{'l 'f29iS48
  SIGrflED ONE LONE N;,'i\ r.IBED .sZ~~i'I p,rm
  ARTY MSN N[OTR [\LIln:G ",REp. UNABLE TO CONF'IRM
  KILL ~_ USEED BLAC 1{ LF.OPARD t:~jr3 ~:ETERS UP HILL
  LEOPARD \,,IAS AP?ROX ,)C3 LES {l,ND tS IT LONG
  5~     H..  ANS~  UNITS (;c,)i'i1  H!j~"  TO C01\)D LieT COMBAT OPNS
   iJ\'-'l  ~SW.; ~SSlGH£\)
   6. CI.J!1 U. AT IVE L 0 SSE $
   GP-4
   FIr
                       ~  NO C!{M·)G[
                                            CONFIDENTIAL
                                 DECLASSIFIED
                             DECLASSIFIEDCONFIDENTIA~
                             ,"'..    ..
                                          •
        ..
                                 . ' >


                                 JJ~'
 '10 Umtj SK lJ is' 1Sr,:
D~   UUMSQO    r~5~ qQ
1)1)  UUflj SK li 1j:Yi ~.'Q
'D~ UUMSQD      ()ii)in 1 ~3~'{i'iiir:
 Z'lJY CCCCC
 ')?~?t'J4'52' <{Pi} 'j'"
 pl'IJ CG THIRD 11:\\:\)1\1 r:()(~ I"j"
 Tn UUMSKlCG '.{::',;l,V CO;~{F'S .j : '.: " ;:~..l'~·~
 IN F',) UUMSQ/ (::, r I I tll( \;" i:. I; D lK
'iT
C !') ~J F IDE il T I f·\ ~,
PURPLE MflR"fj'i~ ~:,\,lrc£: ?:?? "::'. ~tr~ 1 '-j TI') 2,3-::!; (,';-';
 I LI)C4TIOl\r;,; rllet cqp'\r~r,-
" SUW1,~RY ());' O~:'S'i! r,'i}{'rs ,yrr[':LFD Tf Gf'llinf.;;T r;()'nAT 0;:'1\1'3
lAW MS~15 ASSIG'lJLD
.3 C f)'HA CT S~ :')r!'F
" SIG1HF IGt~~!T J:VF.N'TS'f
(A) "T 23 t3:3FI'{ F/';'/r: "'IYI:~<, 'j':::3? l,-rq Wi f'I f;C; 7
14 RJ;:CD A:ro"f1J~ fi:,< ,~, r".'~ "'1~1 5 ~~ '{)~: ~.'~ '1;1 ""/. 7 tr- I!~' ~
FR f)M XDSj,~,s:;? rI~t. i.~J .:~~:: f< :<:~ '.' t\~i t~~~·L l'cr:PT~??
WAS I"Jvm L:? flFHY Cf.: ~,:T' iY ",'~ '":,j rf)~i
5 PLAr.,JS~ 1.J'rns corfU'::';::" L; '~0;,7)U\I'i' '";""'1~.t\1 np~'lS
rAW ti'S kJS Assr G.'1:;:1')
~ CUfHl (\, I ro'F.: L tr?;: 3\'. ~:; ~ I,!:) ,';1 '!\ .\)G'~·
GP-4
~~T

 rJl850
                                          CONFIDENTIAL
                             DECLASSIFIED
                         -
                        DECLASSIFIEDCONFIDENTIA~
 00 uur, SK   UWl SQ            '10"l?jl /// //l(;;?~-7?:/?/ 5'
 DE U~ SGD    'J857 I Ul '21 ,:W~              /
 ZNY CCCCC
 o 240ft 00l J.\f~ G-/
 I'M T linD t" ARD IV (;0 c: j: GH
 TO ULM Sl<l Xi\ IV COR PS ':' 0 C Ptn3
  INF'O 1I1J11 SQl II I r A F CO C :) [W
 II
 CONFIDENTIf~L
 PtRPLE Mt\R'fHl Si.TREP       In 22,S   2i')!;:Jggv-240603H
 1.  LOC.~T  IONS: NO  C\.1i\rv(~E:
 2. SUYI[1" AR Y (1 F 0 t'rl S ~ l'(c1' S CO~:l PHii1: T C CI]::O (JeT co~ 8;'\7 Cfill SlAW f!1 SN S
 ASSIGNED.
 30 co r.:Jr Acr S g 1m m-::
 4. SIGN I FI CA m: EVE NT ~ i N:) r,l'~:
 5. FtANS:    UNI'i~: C Jr'l J:Nl'E TO C'.HD He: T GGf<1flttl' CPNS IA~) ~SNS ASSIGNED.
 60 elf'" 11. Ai IVE L 0 SSE::: ~ 1)0 CHld>Jr:;E
 GP-4
 BrQ
  0q'J 1
                                    CONFIDENTIAL
                        DECLASSIFIED
             -'  ,?     ..
                        DECLASSIFIED
                                                    I.
                                                   ,-  7  •
  CONFIDENTIAIt
   "t) UUMSK UUMSQ                -rof(   I  v
   ~  UUMSQD 0861  i 14~€~ f5
   Z~y   CCCCC
   o 240620Z  AptR 6C1
   FM  THIRD MARDIV cac DGij
   Tt) UUMSI(I XXIV CORFS TO(~ P49
   Y"I'"O UUMSQ/lIr MAF COC DNG
   3T
   CON" FI D' E N T! A L
   PURJlLE MARTIN SITREJI 221)   240601l-f TO ?41"(,H~1-f ~~~ I=)~
   10 LOCATIONS: NO CtfA!I1GE
   20 SUMMARY OF Opt~lS: UNITS CONTp.rUJ::    TO  CO~JT)IJCT C0l'19AT ()F'~'<) fA"" r-}SP.lS
   ~SSIGNED.
   3. CONTACTS:   NO~E
   4. SIGItfIFICA~T EVENTS~ "·'Or.I~
   5. ptLANS: urHTS CONTrr~UE TO co'mUCT CO~'3AT Op\lS TAW 11jS~lS ASSTG"IEO"
   60 CUMULATJ'VE LrlSSES: IIJO Cf.fA"1GE
   GP-~
   3T
    ~861
   N"!N"l

                                    CONFIDENTIAL
-
                        DECLASSIFIED
                          DECLASSIFIED   .CONFIDENTIA~                         •

   00 UI1'1 SK 1J\Jt1 SQ
   DE Utl'l S&f) ~9 1 [14 t 745
   lNY ecce C
"~  0 24 I 74 5Z Am 69
   Rr1 CG T HJRD MAR 0 IV C OC 0 G\.{
.,  TO utt-t SKI eG xx IV CO C PI-[B
   INFO UlMSQlCG III      ~AF'  roc  DNB
   !I
   CONFIDE NT tAL
   PlRR..E "'ART IN SITRE" 225 24 1201"'241q~01-1 APR 69
   lOC AT IONSs
   CP/3/1/4-FSB GREENE
   PlB 4-XD 722642
   c/B/4-XD 69J 1S23
   BI 1/4-)(0 1~ 1634
   El3/9-FSB AL PINE
   CPAtI)R..T   W2/4-XD13~1$34
 •  E( -)/2/4-XD I ~3'3~ 7
   FtT E/?.I4 -XOt T 19 664
   R..T F/2/4-XD '33' 1155
   G(, - ) 121 4 - FS8 NEV ILL E
   R..T F/2/4-XD q~75 66
   H( ·)/214 .. xm 0 '66 '3
   CP AID ~(-)/3/4"X 0946630   PA GE TWO U1..,1\1 S (,f) 0 ~ ~ 1 C 0 ~J rID E N T I A L
   V 3/4-XD 911644
   Kl3/4 -)(0 9326.? 4
   )L (-)/3/4-F'S8 F'tLLER
   R.. T L/3/4-XD 9g 159: 1
   RoT   t-I/3/4-X0945624
   2.  StI"f'lARY OF' OPNS~  UNIT c) CONT IN tED TO COND UCT
   C(JIIBAT OPNS IA~I f<151V1S ASSIGNED
   3. 00 ~ A cr s: t.JO IIJE
   4. SIGNIFIGAm' E:VHrrSs OOr-JE
   5. PLANS:  UNIT S C mIT INUE "f0 COt,1) UCT C U'1BAT OPNS
   IA~1  f'I SM S ASSIGNED
   6. Ctr' II AT IVE L () SSE S: NO Cl-tA NAE

   ~::l                             CONFIDENTIAL
                          DECLASSIFIED
                          DECLASSIFIED
                                             i
                                                     •
                            ,>- •
  I "              .  i\;  ,1
  e~                 1:';  ~
   ~  b1:   :.,"~
        ' •• ,. ~.  1 •
      00 UlJI'SK U\JI1SQ
     DE Utf'1 SIJ) 03€i·1 liS g 121
     tHY' ceccc
      o 2501a 7l Am ~
     R'l T ~IRD MAHD IV COC D 84
     TO UIJIl SKI XX IV C. CR PS T oc PI-iS
     INFO UlJ¥' SQI I II ~AF' CO C DNG
      g'
     CON FI D E t<.J T I A l
     PlRR.E "'ART IN srr~EP 226
     1. LOCATIONS: NO Cl-fANGE
     2. SlJI!M AR Y OF 0 PN S: UN IT S GONT rrWEO TO C OND UCT C il'" BAT        OPrll S
     JAW jWI SM S AS SIGNED.
     3.         C 0 ~ A CI S: NO NE
     4. SIGNIF'ICAtoSf EVENT S NONE
     5. flAM SI UNIT S COm' I NUE or 0 corm   ucr    COMBAT 0 PN S IA\li M SMS A SSt G\lED Q
     6. Clt'tLATIVE LOS~St ~10 C 1{4NGfYl
      GP-4
      BI'
         0'337
                                       c
-
                          DECLASSIFIED
                         DECLASSIFIEDONFIDENTIAl·. :       \.                 •
                 p
                                            •
00 U\JI1SK UlJI'iSO
DE U\J"IS(,j) r'1B6   115flJ1~?:6
ZNY CCCCC
o 25 ~ 12 &?: APR €9
R'1 T ~IRD frlARD IV COC D ,-:;L;
TO UlJ'1SKI XXIV CORPS: lO:; P'-R
 IN 1"0 UUI'I SQI I II ~'" r~ so::: D NG
EI
CD N nD E       ~lTI  At
Pl.RPLE  f!'!ARTP~ Sl,TPEo y?     ~:2,7   ~:5/TZ~'1 .. ?'51ij6,)0J,.!  C\?R 69
I. L DCAT 10 NS: NO C}.IA Nne
2.. S1Jt'fr'lARY OF OPNS~     ,-nrrs  CO~'T HllIi:D TO COrrDUCT       e d'f:BAT      OPNS         I
  MSNS ASSIGNED.,
!Al."                                                           I
3. cONrAcrs~ NONE                                                     I·
4 • S IG NI F'l CA ~··f EVE tn ':; ~\C! ~\IF
5. R.. ANSI UN IT S CO ~JT I i~ L~: T Ci c;n ~';) UG i C:O!'t1 OAT    ~1  Pi.J S  I~.~J  ~1  S1,] S AS 'j I ~ED.
6. CtrtLAT IV£: LO~~S~: ~1C1 c~ri~~Jt~;ll
GP-4
EJ'
 ~'3g6
                                            CONFIDENTIAL
                         DECLASSIFIED
                      DECLASSIFIEDCONFIDENTIAL•


               .
               .
               '"
   OF. DtV AND MATE HERE WIT H ~y ~666
   on HUMSK UUMSQ
                          !)t:;6
                                    t!J0 /t1Y/.r-
   OE tlUMI)QD CHF)5 11')08 0
   Z"Y CCCCC
   o ,?illfI~0"'Z AJ-R 6:)
                         lo}!J
                         . 0
                              /  'll VI
                                1\ /I (
                                       U D:J..} ,
                                       .
   FM T'iIRD MMDIV r,O DGH
   Tf) UUMSKI XXIV r,OR-·~ TOC "H!3
   INFr) UUMSQ/III MA~ _ ),: D\lG
   1T        '
   C n '4F I bEN i I A L
   !lURJ-LE M~R~ IN SITREI' 228    250601-?51?A"'~
   1. L"ICATYf1NS: Nr) ,CHANGE
   ~. SlJI'IMARY 01' OJI "JS : U'HTS CONT PillE TO C,O~mHCT COMBAT O,.r..JS
   tAW MC)NS ASSIGNED.
   3. CflNT",ci:s. ~O"'E
   '4. SIG"Li.~rC~NT EVENTS,
   A. .~T ~"1It)35L/3/') VIC 73~534)  I. ~2~'" "'(,)RTAR -IT A-"ROX L"f.i~T4 OLD.
   y,.S;tDE ,-tTFD 6 EMptTY CANS OF INrnE~F.f.JTS A~D 8 J:::IVI,.TY C~Nc) .,,,- ~?Mr.'J
   WA1 irEADS. ALSO F'D OLf) TRAIL A~Our ? FT WIDE RlJNNI"IG ~!nRT'" AN!) SOUT'i       "
   ')N TRAIL FOUND 5 9NKRS 5)(4 A ~ I OJ- LOCATEOT n T'iE REAR.             '
   5. ""~NSt UNITS CO''VTPJIJJ.: TO CO~nIJCT CO"'1SAT ()~NS UW "'IS')S ASSIG'IF.f).
   ~. CUMULATIVE LOSS~F~~ 1130 r."iA~GE    .'
   G"·4
   qT
   ~~t)1j


\~\
J                                 CONFIDENTIAL          I
                      DECLASSIFIED
                                     DECLASSIFIED.CONFIDENTIAL·
 ,~'                                                 •
    """     .
 'ZN Y     reccc
  o 2!('~ 5    1l  !~  F1f 69
  FlY'    ca T ttJRD
            ~; ARD     IV CO
 100 . Ul.J¥l SK UtM S{~
               t j: I:J .:i 1/;
 DE t:' 'JlfYI S f1) 2i9 t3~1
 ""lNY CCCCC
  o 2:( . 9~ If: A ffi 6"9
  FlY' CG THIRD fv ~;fW:tV GO C D G1-{
  TO"' UlJI1 SKI (',G XX IV C mP~j Toe P~B
  INFO O'M SQ/ CG 1 II t'I AF CO c: DNG
 nr
  CONFIDENT 1141,
 l'tRPLE l"1AR'f!N SURE? 2~~9 ~:512rll ... :?'5 1~1J:;jH APR 69
  I. L OCAT IONS:
  CP &4A: V 4 .. FSO GR E ~jE
  &t '/4 -Xfl 722 Gil 2
  ex '/4 .. )(fJ 6~€22
  D/( 14.-XDl la 163l!
  V 3/9- FSB AL PINE
  CP &~T H/2/':; ··,,1JJ ~f;j36,~4
  E( .. )/2/4~xn "/I H 65 7
  Pl.T E/21 4"'XO 799662
  F( -)/2/4 ... X())) 4 764 ~
  R.. T 11'/214 <~XD !3Ji 1623
  R.. T F/2! 4-X1) 79 :3640
  GC -) /2/4 .. FSB ~'EV ILL E


  PA G~ T1).' 0 ,.. ~HJ·i S GO     ca (1:)      G Ci n  t:'  IDE N TIp. L
  H("') 12/lj .. >O.n 0E! ~G3
  Pi.. ! Hf2/4 ... XDl 91@. '3
  CP&M ( .. )/3/4··XD 9~ tS'SS!?J
  11 3/4 .... XD I ~ i 6 L12
  K! 3/4-xn 930 t,).3
  L/(··)/3/4-FSB RUSSELL
  A..T L/3/4.-.LZ SIERRA
  PL T ~1 / 3/4 ~ XD ') 62 6 43
  PLT ttl/3/1:"'X0 9Li264 8
  20     SWr'~AR~/OFOPNe~           t!;~~\r~;lr~') CONJliGf  CC~1BA!  (IF-'r~J~
    IAt,~  M SN S i\ ~{~~XC~1~:D
  3. co     Nr Acr ~~~; ~,:.~! t·j[
  40 SInN     IF}(~Arv'j'  E·'~(.i._  NT  S·.~
                                     DECLASSIFIED
                                 DECLASSIFIED.ONfIDENTIAL •
PA-GE T ~REE UtJt1 SQ) 1j909 C U !~ fo 1 D ~: t,! T ! A L
OfE"'cK      rr
      BY L Ol,fER 1 rJG '{~.1 () f-'E 0 fL E 1flif 0 T mJ NEL •
THF:Y lJJERE        OVE~COfV1E  BY G£I,S!::S MJD 9101<£
CNE ~AN cOtl.D NOT GET B1'\:;K TO 'f ~~€ S1.RFAC;~l>            ~U.. ED
MEDEVAC lJl.{ll.E PATROL tll{~~j 'ft?YING Ie RECOVER
MEDEVA C PER SONEL. !~EDEVA C      HiL 0 AQf{ IVED
ANI) PER SO ~NEL I"ERE T A i\'E ~,: 0 Ul OF T UMNEL ..
R!!: S LL T <;? NB CE
(B) AT ~5( i '~qt{ p!?,! 4 VI C l~;,i g 6ii 7 E~l '?> 49 E5 il
lRYYR I ~J HlLE HELO "'/\5 ~'P,l\Ph~ 1'ROOP PICK.,
UP T 1£ Y RE CE IVED S/ AI F PJ t:~ p~ ()'tl Bor H
EN 'POS.        !i":mED  '3!\f ~JlTY M~r:l  F/It! RESLLTS
1 FR   1,1,1  IAE
5. Fl A NS ~ UKi 11' S CQNI itWE Toe OND uer
C~ BA1' OPN S IA'~) M S~JS ?\ SSFINED
6. CU"!      u.. AT  lVE L OS9I ~~ l  ~DD   Z ?F  ;d  iM:
 FR IENOt. Y  73 K1A ~ 227 \. 1 !,t\'Z 't 231,,1 IM1
ENEI'1 Y 239 \W AI KIf.) <C) 'J 0 V C/ l<lA U~';    4 H)\'J
 DET 2,0 '2 ~ 1rJ '!" ~ CS) (; 9
1USA i KIA, 1 I,' 11'>£ , 1 (;) hf Ir.ltl1 ~ Ij M yr.\
 GP.. 4
B'
 09i~9                                           CONFIDENTIAL
                                 DECLASSIFIED
                         DECLASSIFIED    ONFIDENTIAl·                • -  I  .
                               •
    o

     o

      UUW! S K UlJ'I'I SQ
     IE UUWI sm    ~ ~ J 115 1855
    'lNY CCCCC
     o ?4'  55Z  Am 69
    Rt1 CI3 T ~IROft1 ARO IV CO C D GI-i
    TO '2'J1JW! SKI ro xx IV OOR PS Toe PHB
    INFO"'UtMSQlro III fr" A~ roc DMG
    1J
  ~
-
    CONFIDENT IAl
    PlRA..E (WIART IN SURE? AO 2:S0 25 1>301\.f TO 2524 1BH APR 69
    I. LOCAT IONS: NO C4ANGE
    2. SlJI'ft1AR Y OF OPNS: UNIT S CO~ INLED TO COND UCT C(lI!BAT
    (PHS lAW ,., S~S ASSIGNF.:D
    3. COtl' A as: NO r£
    4. S 100 I FIG A ~ EVE ~'1' SA : NO NE
    5. A..ANS: UNrrs COflYl'INUE TO CONDUcr C(JI1BAT OPNS
    IAWF1I ~ g ASSIGNED
    6. CtJt1 u..AT IVE LOS~S: NO CI-iANGE
    !P-4
    fI'
     090 '

                                 CONFIDENTIAL
                         DECLASSIFIED
                             DECLASSIFIED
                                          •  117  f
                                                   ., ""i  I ,  •

     CONFIOENT1Ar
       OC UUMSK UUMSQ
       [)E UUftl5QD  Gl917 i ....,0{ .2 @
       ZNv CCCCC
       <.·~60320Z APR 69
       Jf~t! THIRD MAriDIV COC   1)0 H
       TO UUMSK/ XXIV CORPS TOC PHB
       INFO UUMSQ/III MAr COC DNG
       8T
       CON FIDE N r A L
       PU~PLE MARTIN SITREP Z3li 2G000j-260600H
       10 LOCATIONS: NO CHANGE
       20 SUMMA:~Y OF OPNS; UNITS "::)IH., Ir.J~E .10 ~ONDucr7~B:pr ~NSIMol MSNS        AS,n>:
       ED 0
       ,3 0 CO NT ACTS: NO NE   >;' 1'),f)     ri
                        ", l,·fA'Z/ V"fl.j{)JJ. i '.
                           Y4 ,,!I r...~y~/ 4'"<{., P
                                        .;;.
                                                        .'
       4~  SIGNIFICAN  EVE~TS      NONE
       "10PLANS UN ITS CO NT !NUE TO CO ND ueT CMBAT OPNS lAW MSNS ASS rG NED       0

       60 CUMUl..ATIV l..OSSESs NO CHANGE
       GP"'4
       BY
        0917


                                     CONFIDENTIAL
  ----------------------- - - - -
.......                                  ------------------"                             DECLASSIFIED
                    DECLASSIFIED

                                             .  ,~~  ..."" .
V9                                         \>:'
00 . UuY! SK ' U[Jt1 SQ               '.
OEUtM S ro..   09 22 i is'?: 130 \                \,',.
lNY CCCCC           ~~ \ , 0"\ (1,\    \\\ '1.- ('f\ \1" \
 o 26' 73 ~ Affi  69     \ \I ~.. ~        \          ..
 R\1 THmO MARON (REnD          doCL·~·'               •
TO !;LIIJI1 SKI XXIV COR PS Toe P'.1B
TI"l FO U~ S Q/ I II f>1 AF CO C 0 tv G
 !J
 C 0 t-J FI 0 r: N T I A L
 P IF PL E fI'! ART INS IT R~~ P 232
 1. L oCAT ION,S= MO CHA tfGE
 2. Stt"MARY OF OPNS~      UNITS C O"rrnHED TO CONDUCT CO"lBAT OPNS
 1M! M SN S ASSIGNED    0


 3o~9Nf A  cr 5: NONO!:
 4., '<~GN IFICANT EVE MT S NO NE
'5. ~,~tII 51 UN  rrS COMr PHIE TO COND      ucr
                        COM BAT QPN SlAW f1l SM 5 A SSIC"ANED to
6. CllV!lt AT  IVE lOS!:E S': NO CHA N G('i1
 GP-4
 ff
   ~922
 :  ",:
                    DECLASSIFIED
                          DECLASSIFIEDCONFIDENTIA~                            •
 DE  utr sro  ~94 5  « 1619? '2J
 ZNY CCCCC
 o 26192'E   A FR  69
 Ff!'I CG T ~lRD t"ARD IV    coe  D 81.{

 TO U~ SKI CO XX IV elF. PS T OC P4R
 IN FO UIJ'I' S t;V C 13 II I ~ AF CO C DNG
 I!
 CO"JFIDE"!T         IAL
 ISIJBJ: PtRPLF. ~<ARl'IN A.C.         sURF.P 233 26i2~1410 26~~~0H APfl &9
 1. l 0 CAT ION S:
 CP&A/l/4- FSB GREENE
 P./1I4-XD 1 '22642
 rJ 1/4- xu 6~ !6?3
 01 f/4- XD 7~1634                      I
 L/3/9- V CB
 CP/2/4 .. )(O 810554 1
 E/2/4 -XD  'B'25 64 1
 F'C - ) /214 .. XD 34 7 63 3
 PL.Y F'I 214 ..XD 'P4:3 625
 G(-)/2/4- FSB t-EV ILLE                               f.---~  ~----


 PLY G/2/4" XD 21 5 ~ 74
 ~(-)/2/4"'XD ~ 15645
 FLY 412/4-XD ~ q 652
 PA GE 1 IJ' 0 ':j945 CON F' IDE N T I A l
 fL'! W2I4-XD 19: 362'3
 CP/?/4-XD 004634
  CP&'<1-t./3/4-XD 94 6£3 I~
 1I3/4-XD Si [I "44
  Y13/4-XD 932654
 L(-)/3/4-FSB RIJSS:LL
 PLY L/3/4-XD :l12564
 R.1 M/3/4 .. SZ: SIERRA
  FL! M/3/4-XD 962643
 2. SIJ'~lARY OF OPN~,:: UNIT S COli[ !(lllED TO COND ucr C<l'1BAY OPNS
  IA~' [¥1 SN S ~. S g !Gtll1:.:D •
 3. CONI' ACT S: NONE
  4. SIGN I VI C1-\ NT EVE m s ~ NONE
 "j. FL A NS: UNIT 5 co~rr UHF TO cmm ucr corq BAT OPN S IAW til SN S A SSl (NED.
  6. Ctr.1 tl AT WE L os~ s: NO CI{~N GE
  GP-4
   '3945                                   CONFIDENTIAL
                          DECLASSIFIED
                        DECLASSIFIED. CONFIDENTIAL-
   00 UUMSI( UUMSQ
   ~ UUMSQD       0'-147  116242fi1
   Z~y CCCCC
   o 2 (')?420Z Afi'R 6')
   F'' 1 en THIRD M/\ RD 1'.1 cee      DGH
   T0 UUMSK/CG XXIV CORPS ro~ ~HB
   !"JrO UUMSg/CG I r! "1AI' eoe £1         r~G
   131'
   C   ~  NFl D E   ~  II A L
   PUR1'LE I'YJART! til A I) SITREP 231; 2618oq~?621t0~H A~q ()')
   1. LOC~T!ONS~ NO C~IA~lGE
   ". SUMMARY OF OP".JS: U~I IS cn NT PlUED TOC"~D UCT
   C~M9AT     OPNS JAW   MS~~  ASSIG.ED
  . 5. CONTACTS; /<lO il1E
   1.     SIGNI~IGANT    EVE~TS:   ~O~E
   t;.    !'L'I~S~ UNITS CONTINq€ T 0 CO~mUr:::T t::Or.r3AT
   I)f'NS I~W tilt] IIJS ~I SSIG ~'~ED
   6. Cur"lULAT! VF L nss~s: fiJi) CHA P.lGE
   GP-.!l •
   qr
   OIQ I 17
                                  CONFIDENTIAL
                        DECLASSIFIED
                             DECLASSIFIEDCONFIDENTIAL-                                     •
 00 U~SK U~S~
 DE ULM SQ)  0954 ( 117~5 7
 ZNY CCCCC
 o 2 7~~ 1l Am' '59
 FM THIRD ['!lARD IV eRE IN) CDC D r,H
 TO Ult" SKI XX IV COR ';:        '~  nc  P~B
 IN FO UlJ"I SQ/ 111  ['11
                F'    cnc  DN (J
 II
 CON Fl D £ N T           r:,    L
 PLR ft. E f'1 ART! N srmE;;' .~:i ':    ,:.. :' ?j;:;j0 1-2 706~1i.; H '2i' ;:'.',
 1. LOC41 IONS: NO CIV,!'FiE
 2. SU~j\1 AT? Y OT  ~"'i"l s:: tm iT ~ ~m)T n UF,D TO COfi!j '!CT ,,>~~1: BP,T OPN S
 !M~ fr1 sr~ S ASS ::',:\ ED    0}


 3. CONI" AC T Sf ?iC,H.i
 40 C; IBN I riCA ~:i i~lJ E ~,JT S ~]Ot,]:£
 5. FL ANJ ,:.It: lJ~)'n~: CCnlT :.») ':1::: T 'J CO N0 HeT   CCi',~' St.:!  0 PN S 11\1;1 I'"  SN'~  A sst ~ED It
 60 • CIJY' lL FIT :(V E L O!; 0'~ S'~ 11:) C'-;; 1"; ~f:
 GP-4
                                            CONFIDENTIAL
                             DECLASSIFIED
                                   DECLASSIFIED., CONFIDENTIAL-                                   •


 nr) UO"'SK UlJ'·1~Q
 D';' UUMSQD  0"761(7)'l1'j
 ?I'.)Y  CCCCC
 o ?71 r'115Z     APR 6':'1
                    l
 F'M CG TlHRil l'r':'1RDIV COr.   T'!1 t
 Tn um"! SK/C G ~;<X I \J CO,; :'') 'fliC         D'!  '3
 P''''''''  UtJ~YiqIC;3    III  r,J(.\):'  cr:c !J ',1n
 ~T
len     ~ ~  I D ~ ~ T I A l~
 P1JRPLr. 1'<1AHTUl SlTR~o ~;i:; ?7:,"(:0i·,~~·n2"'c7i'J AOR 6"
 1. L"ClrrrO~jS~ '-.J(} Gt{1i \:r.,r.:
 ?  SU'I1N!c1RY f)j. Oi"~lr-;~ U'lIjC r::rj'iTT"li~"TO' ~f)~n'J~T ~""""'t\T
 no~q    TAW  ~SNS   ASSI~~~"
 ~.   Cn~T~CTS=      N1~~
 4. ~tG"'Ir.!r,A~l1' ;;:V-::"ESl',   (IT ~;<S'<'T:,!"1q <J/!t'q VI~
 718~43. F'()Ur-...~ -4 H,,··r\K·-li~i' I\'·n 1 RPr;·-? Lf\!J~l~W:'R.
 !\L~f) F''''J'lD Sr;:Lr,f i J'rl CW(',)'\ :\!n Ew.;r~::A'! ·'lr.:"Ir.AL
 SiJPPLIr.S. \')l=.:~n Gr.:I~n"
 5. ?L~~JS     ~ U~HlS CrJ'lJl'\\!'Y": T(: r:()W"lJc'r r;O"ni\T
 ')0 )l~   HW    A~s TG 1~~ll.
           '<l<1n~
 5. CUf\lfjLATIV!~ L()C;Sr.q~ MFI IJ filS'!":"" 1 r.';1;1~
 IJe:; I' - t In A ~ i WT (', r.: ~ :' In a, r.] fJ (' "1 'U),
 U~~C-7~ KIA~ ??7 WTA~I ?~ Wl~~9 ~ .~IA
 !;'~~MY,,"3~ ICi,V"lVA 1 IJ PO;"l~iVt'9 Q 11\."1" 9 t'~? IVIC
 10 CS'JJC
 I)P_lI
 '3T
  (iI<'l7G
                                           CONFIDENTIAL
                                   DECLASSIFIED
                                      DECLASSIFIEDCONFIDENTIAL'                                                •
Z'lY CCCCC
f)  271 "452 t\PH       t)C)
FM CG T4Hm    t;1"1,RDn;(pr~I\l)t~0C 'iGtl
Tf) uur'1SK/CG  }~XIV G"H!~S T'JC pti!:j
prri' 1'1 UUMS~/CG I Ii: n[~J COC '11118
i3T
G')NF'IDt"~T"(AL
PIlRPL~ "j,\RT       r!    SHR":P tl ('; -:"Y7=:?71~(HJi-~';1G?~tn1-{
1. Lrc~Tln~JS~
CPI',tl/l/lj... F'S13 t1Rrr.:m-~
~ l/lj-VC ~3
C/I/4-Xfil'\')8~23
D/ I/IJ-)( \)70 t 1134
 CP~T/?/4~XD~~4~34
 r.:(-)    12/4- XDS31 S<Sil'5
 PLT F'/2/4-xp,,?r·I'!,6?f1..
 ! (-)/2//},- XD847.<;33
 PLT F' 12/4- XD 8356.')1
 r;/~/4-fiC;~       t~I,I~l..!"~
 ~ (- ) 12/4 - :,D q 1:5 ') 115
 PL.'!' ~V2/4,,'~Dq(>:~f,?8
 PLT      1I/2/~_'<:D~lr4~ljl
   P"Qt:' T\tlO UU'1~Cijj        (7:",'77  f~  ('  oJ  1:' I  '1  r'  '.1  T T  !l  L
   Cp ~~(_) I'~/I!- XD"l4 '::,'":30
      p

   II3/o'\-XT)") t Hi ~h
   1{( -) 13/1l ~ XD ~·32 654
   PLT K/3/4 -Xl]1"1 7/~L17
   L(-)/3/4-~~~ BUqS~LL
   0LT L/3/4-LZ "';t; 'lDY
   PLT M/3/4-Ll        ~!~RRA
   PLT      !'-1/3/4-X~Y'fl2t)4~
   'J. c.:UW,1t,RY ,J;1' f')P',lS~ U"n'(~ r:n'rfT~ll.lr.f) TI)              <;,)'1'11.!CT
  CI)r;j 13 I'J T I") P \15 T1,1 ~1 c: ',j ':0; .'\ ',)':) 1 f;: ~);--"j
. ~3. r,f'I \11 I\C"fS ~ ·,)rrlr.:
   ".    STG ~j1F·tGr!~ '.n· ~V~ ~rr (~~ :'i(~~if~
   t;.    cLA~J~2 WH'[',) cr)'n'::"'!l'<~ or(; C;t)';··'W:T r:"-·f3I\T 11»"<:: TA'.'i
   "i~ °1 r--!  Ac;s It: 'n:n
   6. CUMUL!\T 1: V';~~ L 0S5';- S ~        l; t) C'lI': 'lGr:'
   GT"l-4
   C"lT
    rJ, '17.,


                                                              1°
                                                              1


                                                       CONFIDENTIAL  j
                                      DECLASSIFIED
                        DECLASSIFIED   CONFIDENTtA~                 -
,.
               .  .
    00 '_ItJMSK UlJMSQ '(,.          I U-r/ /1/,// fI /
    DE !.lUt1S00    fII')83 11801".35
    '?:"lY CCCCC
    ') 280035Z APR 6')
    14'M IHIR!) MAR 0 IV (R F: I '\\)
                   CI)C DG\.{
    Tt)  UU~SI(/XXIV COR PS T DC ?4:j
    r~F()  UUMSQI I IrMA f coe D~IG
    3T
    C Q NFl 0 E   ~ II A L
    PIJRPLE Mt\RTI~ S!TRF.P ?38-6"l     :?71~C11-?7";.1~tJI~~
    (1.0I. l.OCATI()NS: ~,o '::I-{A"JGE
    (C) 2. SUl'J1i11ARY f)F" OPfllS: Ur-JITS COf\lTp.lUET) TO Cf)\1DUr.T em'DAT nf'~."
    rAW WHJS AS SI (l~ED •
    (U) 3. CO~TACTS   r~f)"'F.                             _.,
    (e)   4. SI(jNI F'ICiiI'JT EVF:rnS:
    A. ?71301(?!H 'L :: .. fI VIC 81661J:? 11/314 ~141,lol::. 0") f'~T.~f'L Dr~r,f)VERr..:n
    .~. 9t1JKRS 1 ~2M"'! r: '<3 fT 1 0'·) ? SLEEDt'lG"3U'{l(~~S A'ID 1     ~(JI C~L ;.')I)S.
    AREA SEARCHED THR!')UGHLY WITH ~'En RE:S •. c" .
    3. AT 271~401~ L/3/4 VIr; ')t'l~601 ~'J ,,)fII~6'~3 ~o('\Tn:!) ? MilA liT 1(0 ()~~6"'3
    Ct\LLETl ARTY, 81'S II \'0 A () I'!'1FCvPJr'; nIJT·f\R"'I\.
    ee)  ~. PLA'lS: !.F.JIT~ ~n\1T!"lUt:' TO C0  \ryur:r  ~f)M'3AT np~~ AIW '1<;\!S "SST~'l':I1.
    (r.) CU'ViULl\TrV': LriS~~E '11') CU.,,·IGC'
    GP-4                         .'
    :3T
    QI')~3                        ! ..
                                    CONFIDENTIAL
                        DECLASSIFIED
                                    DECLASSIFIED
             t  i  ,  ~
               .:    /:;~-.~\
           ,  ',"'-    .,..
  "0 UUMSK UUMSQ                                ',
  D~
  Z~y
    UUMS Q.D ,!'! ')'80 U, ~ ~ VI I 5
      c ecce      .0\
                                       '-1OJJ:l.,
  02800 15 Z APR' ~""
  1'"1'1 THIRD MA~:.ift;'."~~ E. I.. ,n C()C '1Gli
  Tn OUMSK/XXI~l~ry~r$                toe  ~J.i~  ,
  I~IFn UIP1SQ/ II I !11 A\'i; ';::           1C DG',l                      .  ,I

  91         . :. "',,.-\:
  C rhN FI DEN 1 r n, L
  FU~"'LF MAR1ItI1 SITRT-:P?"YSJ   ?S0f..1~1-2g~0;0lt I\o~ ~")
  (fJ)t 1. 1..·0C~Tt()NS ~~O CHI\~G~
  cct'?SUMMARY OF' OP~~S~ U~tTO:; C()"IT!\I,!J~!):: TI') ~tv.) UeT C()NJ~~T I)'.:INS TA'"" '''SNO:;
  ASSY'G,"l!!:D.                    '
  OJ> 3.   CO~lTACTS            ~1t)·1\.: "                       .
  (e>   4.StG~I!:"ICA~lT C:Vr-:',IT5:                            ,.  , " '"':"
  A.  AT 2723!'!0H L/3/11 VI~ 1-'<0 <11Q5~,V!                    . ~?~()":(.'I587 HF:~Rf) .... n"F;~S~.JT
!  I"  T·HF.: U'lDF;Rt';R 0'.nJ.f t\ "D StWJ P')SS-rqL':;:              F}GUttr. AT AB"VE E "E"'Y GRID.
I
i
      '('?)~CJjMM GRF.:~IADr.:S. HI!:t\Rn
  F'!R,,"=D                          ,.",(I,V~'1r.:"'T AS IF !:"."1C::'''v "L()vY~t;.
                                      J.it::t\uy
"  F1Bf:'D,':~H'S WILL CHr:CI{ r)IJT ARC-:t\    AT Fl-R,C:sr, LIGTIi ..
  co'; ,,5 ~"",jIILW"'JS U 'lJITS C'l"JT 1~'UE T" r-""'1')JJ.cT':::C0I'1f3AT (,)P'I'S TAW !'1SNS ASSIGNED.
  (Ij) ~. CU~UlAiiVF: Lr')SSr;:S' "(1 CHA"'G~ .:.
  GP-4                           ... ~
  '3T
   1'lI()80
                                             ,  ,    ,
                                    DECLASSIFIED
                       DECLASSIFIED

                           ~l
                           ..
, CONFIDENTIA~                ".
                        •
    -
  00 UUMSK UUMSQ
  ~ UUMSQD     0 cH3'3 11807201
                          A,Oj N\ /1// U /V"r
                          /(·V
                             VY
                               VI
  Z~y   CCCCC
  () 2 '10 7221 Z AfDR 6 f)
  F"~   THIRD MARDIV (REP!) COC     DGl~
  TO UUMSK/XXr V C(R "     Toe PHI3
  I~F"O UUMSQ/lrr M~F     cae  DMG
  9T
  CO NFl D E      ~  TAI L
  ?IJRPLE M~Rrr N SITRF.1t 240          ?g~6r'1"'-;:!I3_?,0"'!-{ "PR 6"
  (mi.             a
      L ~ AT I OfJ C; : "J C}f 1\ ?l r, r::
  ee) ?~ SU"'1MARY OF OPNe; ur-vITS ~O~lTP1'El):lO CO~nIJCT CO"1~AT         O"NtI;
  TAW MS~S A <:;S tGNED.            .          ,.
  (I])' 3 ..  CONTACTS~ ~O"'E
  (IJ) lIo   SlGNrF'ICA~r EVF.!lJTS   "10~E     _
  ee)   5.  f'LANS: U~ITS r;O"JTlflJUE TO CQN nT f8T Cf)"'1'3~T O°r..l~ YAW ~~~~ ASSIGEn.
  (U)   6u  CU(l1U~LTIVE L()SC~P-: ~1O CYANGf:.
  G~-4
  '3T
    ~')B8
  It
                                  CONFIDENTIAL
                       DECLASSIFIED
                            DECLASSIFIED
.CO"fIDE"TlA~                                •
                                           .
                                           .,
 E?I
 00 UUMSK UUl1SI:;
 DE  UUf\1S~D      099B 118t l 15
 ZtJY CCCCC
 o  281415Z /:\PP €9
 I'M CG THFD MAr- DIV COG DGH
 TO UUfI1SK/CG XXIV CORPS IOC PHS
 I~FO UU~SQ/CG III ~AF coe DNG
 BT
 C 0 ~ F   IDE NIl          A L
 SUBJ. PUiPLE MAhTIN          SITR~P   ?41 281201 TO  28iB0~  APR 69
 CP&A/1/4-FSB        G~EENE
 D/1/4-VCB
 CP&G(-)/2/4-FS8 NEVILLE
 E(-)/2/4-XDE04634
 PLT E/2/4~XD805640
 PLT E/2/4 FSB CATAPULT
         E
 1'2/ 4-XDEtj 1633
 PLT G/2.14-XD79458iJ
   12/4-XDP21626
 T/2/.q-VCB
 CP&M(-)/3/4-XD946630
 1/3/4-XD911644
 K/3/4-XD932654


 PAGE WO UU MS0D ~99B CON F IDE N T I A L
 LC-l/3/4-FSB hUSSELL
 PLT L/3/4 PLT OF fU3//j~LZ S!~j\hf~
 PLT M/3/4-XD962648
 2. SU~M~RY OF OP~S3 UNI!~ CONTINUED TO CONDUCT COMBA!
 QPNS lAW MSNS ASSIGNED
 3. CONTACTSI NONE
 4. SlGNIFIGANT EVENTS2 NONE
 5. PLANS       ~  ur.-'ITS  CGWfj~'I(!f  10 COi·mUCI C<J[·IF.>H opns lAW
 MSNS ASSIGNED
 6~   CU~ULA!IVE LOSSi3~         N8 CHANGE
 GP"4
 BT
   r:5)98
                                       CONFIDENTIAL
                            DECLASSIFIED
                       DECLASSIFIEDCONfIDENTIA'
 xx
 00 U UMSK UUII1S'1
 DE U UMSQD 0 ~06 11 g 1 Q~5
 Zf('(  CCCCC
 o 2 g P55 Z II PR 6 'l
 FT'! CG T HmD MART) IV (1\ E Pl) CDC DG4
 TO lJU MSKI CG >:x IV CORPS T !)r,: P}lS
 IIIJI"O UUMSQ/CG I I I MAl1DIV Co.:: DOH
 '3T
 C 0 NF' T D E  r-v  T I 1\ L         . .
 SU9J; }:JURPLZ I"IARTIN ~ITREP 242 281~[o:·<'82~00 APR ISo::)
 1. L~ATrOrJS~ 110 CHANGE        .    J,  :


 2. SUMMARY Of OP~'S: !JfFT~~ CO~;T! (~Ui!: TO .COIIIDueT
 CGM3AT OPNS INW MSNS ASSIGNED
 3. CO~TACTS~ NO~E
 4.SIGMIF'IGANT EVEr:rS~ NOi-,!E
 5 PLArlS " ef'IITS CONTINUE TO    co'mucr  'C0"13AT OP~5
rAW MSfoJS ASSIGNED
I). CUMtn../\TIVE LOSSES~   m  CHA~lGE
GP-4
 91
 0006                                 CONFIDENTIAL
                       DECLASSIFIED
                         DECLASSIFIED. CONFIDENTlA~                              •  xx
  ()f) U UIWISK UU~S"
  D~  UUMSQD 1~12 Il~e14~
  ZNY CCCCC
  o 2~011l0Z APR fit)
  FM T}-{IRD MARDIV(REHJ> COC DGH
  TI) UUMSK/XXYV CORP Toe PHq
  tt4P'O UUM SQI J T'l' rYlA P' COC DIIlG
  gy
  CO   ~  FlO C \ TAr L
  PURPLE r.tARTr \: ~lTZP       2lJ3     ?'')0001-2')flI~Ql0H APR 6'1
  em     1. L(X:ATtO~fi: NO CHA~GE            .
  (C) 2.    SUMMARY OF' OPNe; UNITS CO~TTI\jIEI) Tn Cf)ktUuCT CO"l9AT OP'~S
  tAW    MQa'IC; ASSIGNED~
  (lJ)~ ',: O~ T AC TS I W'\ \Jf:
  (U) 4, "~tG~rF'ICI\t.l. f..VEt>JTS ~OI\lE .
  (C) 50 PLANS: U~·(.'l cOt.JTT~UE TO CO~I)IJr::T r:~"II9AT 0j)',~ TAl., ~NS AC:;c;'IGE!').
  (m     6. CUMUALTI\JE.   LOSSES~  .'¥i  C~ANG~
  GP-4                                             :,
                                                i
  3T                                             I
                                                j
   1''12
                                      CONFIDENTIAL
                         DECLASSIFIED
                              DECLASSIFIED
   Of) UUMSK UUMSQ
  -DF- UU~SQD 1034 11'11450
   Z~y CCCCC
   'l2'}1450Z APR 6~
  F~     CO THIRD MARDIV(REIN)COC         DG~
  TO UUMC;l<1CG XX IV COR FIlS T OC PJ-fB
  I~Ff) truMSQ/CG     I I I MAl' CDC D~'G
  3T
  C  f")  N I' ! DE' NT    r  A L
  PIJRPLE Mf\RT IN AO SITREF         'elf'!  2tt(ll601H Tf) ?rl?~0H APR 6'1
  I. LOCATIONS: NO       CH~NGE..
  2. SUMMARY OF OPNS: UNITS CO~TPll'£l) 10 COt.]1)UCT cn!'IJ'3,T              (')P~'!!;
  lAW I'IlSNS ASSIGNED.                   '-
  3.     cn~TACTS:  NONE
  "I. SIG~qFIC.~NT EVElIJTS~
  on  ~T 2')(,!825H I/3/4 VIC         F"R '':)11643, E'" 8')163')
  RECEIvED S"F'     FRt}~    (8-10)   ~'VA  "'R()"l A'3 n W:  E~
  m roo    WHEN RESUPPLY 9IRDS WERE           ~T  Pr).s.  FIfn "JA   .
  gp S A"ID CAtL PIG IPoJ ARTY. An           I>~m ·GIJ'~SHIPS     n!IJ
  STATr!')~, NEG DA"l OR CAS.
  5. JZLANS : UNITS Tf) corrr INUE Tn cormUCT                ~I')!'I!9AT
  I'IPf'JS lAW MSlIJS ASSIGIIJED
  6. CUMULATIVE LOSSES~ fllO C1-{Ai\lGE
  Gft-4
  91
    19134

                                                     'I~AL    j
                                                           ,
                                                           I-                                                         j
                              DECLASSIFIED
                    DECLASSIFIED
                                  --  -  -~~-=-
  ZNY CCCCC
  o  292150ZAPR 69
  JiTI1 CG THIRD fI'1Q
  00 UUMSK UUMSQ
  DE UUft'SeO   12152 1192215
  ZNY eccec
  o 29221SZ  APR 59
  Jilft CGTHIRD MARO IV COC OGH
  TO UUMSK/C GXXIV C ORPA Toe ?~B
  ST-
  CONFIDENTIAL
  PURPLE MARTINAO SITRE? 245-69 2S1201-29182J0H A?R .09
   I. 'lo-e AT 10 NS :
  C P&A &0/l/4-VeS
  B &C    11/4~CSA  VIET
  C?&G/2/4-FSB NEVILLE
  E/2/4-XD Q847533
  F(-)/2/4 .. XO 841634

  PLT M/3/4 LS SIERRA


  PAGE !tIIO UUMSQD 1052 1192215
  2. SUMMARY OF O?NS: UNITS CONTINUE     TO CONDUCT COMBAT
  O?NS lAW MSNS ASSIGNED
  3. CONTACTS: NONE
  4. 519NIFIC,5 EVENTS
  ~) AT 291045H M/3/4 VIC (943615) LOCAL SECURITY
  FOUND ONE DH-10 MINE ON TRL
  FUNNING NORTHWEST 0 £fir r.!E \"A5 CAMAFLAUGED IT HAD
  a.ACK C01~LIKE LEADING FROM MINE RUNNING ACRO$S TRL
  ANOTHER \HR WAS LEADING BUSHES AB OUT EIGHT
  IN ABOVE GROUND WIRE WAS APPROX ONE WEEK OLD
  CHECKED OUT AREA AND MARKED FOR FUTURE

  DEST
  50 PLANS   UN1~lSCONT I NUE TO COND UCT COMBAT
  O?NS lAW MSNS   ASSIGNED
  60 CUM ut. AT IVE "LOSSES :NO CHANGE
  GP-4
  Sf

  -' t 052
-
                    DECLASSIFIED
                       DECLASSIFIED   ~NFIDENTlA'                  ...
                                •
  v
  00 UUMSK  UU~1SQ
  DE UUMSQD   1050 1192135
  lNY CCCCC
  o 292135Z  APR 69
,  FM CG THIRE  ~~ARDIV  (REB» COC DGH
••.. TO UUMSK/CG XXIV CO~PS Toe PHB
  BT
  CONFIDENTIAL
  SUBJ: PURPLE MAR1'IN SITREP 2·'16 29 !8'tJl"'292400H APR ;59
  I. lOCAT IONS: NO CHANGE
  2.SU~MARY OF OP[I!S:  UNITS CONTINUES TO   CONDUCT CQt:iBAT
  OPNS IAI).! MSNS ASSIGNDE.
  3. CONTAC TS: NONE   .
  4. SIGNIFICANT EVENTS: NONE
  5. PLANS: UNITS CONTINUE TO CONDUCT COMBAT OPNS lAW MSNS
  ASSIGNED
  6. CUMULATIVE LOSSES: NO CHANGE
  GP-4
  Sf.
    11350                       DECLASSIFIED
                         DECLASSIFIED
 v
 flO UUMSK UUMSQ
 DE UUMSQD  105t.l 1200300 \           \    '.
 ~'410~~~~~      APR  6~  I'" r~. ~ 6-.S ~ ~ '\ ~ ..
                    \


 FM THIRD M.aaDIV (REIN)       coe  DGH    "
 Tt) UUMSK/~wttV CORP; '. TOC r>HB
 l~F'O' UUf't1SJ{/l~I MA F CQC n,.,G
,··~t·     ."j:   .
 cti.
  N F' I ., ~ N 1 '\~ r )i
 PURPLE :MA~Tr~ Ali :'S"1TREP>       247
 (U)    ~.  LOOATIONS~
            'NO CHA/I,lGF.
 (C) 2. SUMMARY OF' OP~JS Ur>JITS CO~!TI ~'J!'D Tn e()~DUr;T CM1i3AT np~1S
 rAW r1S."'S ASSIG~E:Do .
 (m ·.3.. CONTWCTS:' ~(l'\t~
 em 4~ SIGNIF'ICA fliT EVE~TS NON1=: .
 ";~" S.· PlAi-JS: 'Q~ITSCOr<,JTPlUE Tf) r,()~nlJr;T cn"r~f~i~h,"'PNS JAW~SNS ASSrI1ED.
 t, ' 6. CUMUALT tVE LOSSES: 1\,C Cl{A ~IGF. '"
 Bfi'"t,
                              ','\:~.J'.'"
                                 .
 3t
   10.'5'<)                                           ,l·]

                         DECLASSIFIED
                    DECLASSIFIED
   UU~SK
DE UUMSQD  1068 1201310
lNY CCCCC
o 3015101: APR 69
 FM CG THIRD MAqOIVCREIN) COC DG~
TO UUMSK/CG XXIV CORPS TOC PHB
 INFO UU~SQI .CG III ~AF eGC DNG
Bl'
CONGIDENTI Al
PUTPLE "'ART INS ITREP 3.4(~ 3ejlo601 ... 30120~~ APR 69

 t. lOCAT IONS : NO CHANGE
2. Sti~MAl(Y OF' OPNS: mHTS CONTiNUED 10 CONDUCT
 COI"BAT OP ~S I AI.1 {I'lSNS ASS IG NED
3. SiGI'IIIF'ICANT EVENTS: NONE
 4. CO NT ACTS: NONE
 5. PliANS: UNITS CONTINUE TO CONDUCT COMBAT OPNS lAW
:MSNS : ASSl(H!ED
 .6. ClJI'fIULAT IVE LOSSES: NO CHANGE
GP-4
ar
 136<3
                              J                    DECLASSIFIED
                     DECLASSIFIED. CONfIDENTlA~                       •

  00 UUf"S K UU~SQ
 DE UUfY1SQD 10C32 12211630
 ZNY CCCCC
 o ~~163~ APR 69
 FM CG THIRD ~ARDIV(REIN)     roc  DGH
 TO UUMSK/CG XXIV CORPS TOC P49
 INFO  UU~SQ/CG  III MAF COC  DNG
 BI'
 CONFIDENTIAL
 SUBJ: PURPLE MARTIN SITREP 249301201-301800 APR 69       .
 I. LOC ATIONS
 fl'BAPNDG KG!R -VCB
 E& C/l/4-CUA VIET
 CP & G(-)/2/4-FSB NEVILLE
 E/2/4-XD 802633
 F(-)/2/4-XD 83g615
 PLTF/2/4-XD g43593
 Hl2/4-FSB CAT APUL T
 CP  &.~(-)/3/4-XD  ~4763g
 I/3/4-XD 911643
 K/3/4-XD 932654
 L(-)/3/4-FSB RUSSELL
 ft.T L/3/4-XD 9086~4 PAGE TWO UUMSQD  1032 CON F IDE N T      r  A L
 ft.T X/3/4-XD 965645
 ALT  ~/3/4-LZ  SI~RRA
 2. SUIY!fr'ARY OF' OPNS: mJITS CONTHJE TO CONDUCT CO~.BAT
 CPNS IA'.~ t"SNS ASSIGNED
 3. C ONTAC TS: NONE
 4. SIGNIFICANT EVENTS: NOtJE
 5. PLANS! UNITS CONTINUE TO CONDUCT. C ot~BAT O"NS
 lAW IY!SNS ASSIGNED
 6. CUft1ULATIVE LOSSES: NO Cl1ANIJE
 1. CN 0  T E ) PURPLE ~1ARTIN SITREP 300600 TO
 30120~ SHOULD READ 248 VICE 249
 GP-4
 BT
 ·1082


                              CONFIDENTIAL
                     DECLASSIFIED
                     DECLASSIFIED


                     "  .
                             '..
                              ~
                                .
  WVV
  00 UU!¥'SJ( UUMS(;,.
  OE UU!¥1SQD  1009 1202~20
  n,y C cccc
  o 5~1659Z APR 69
  FM CG THlRDMARDIV (REIN)COC DGH
  TO UU~SK/C G XXIV CORPS Toe PHB
  INFO UUMSQ/CG I I I MAl' CDC DN~
  Bl'
  CONFIDENTIAL
  PURPLE ~l:!RTH\ SITREP 250 3011301-302400H APR 69
   I... LOCAT 10 NS: NO CHI\ NGGE
  .2. SUMMARY OF OPNSt UNITS CONTINUED TO CONDUCT COMBAT OPNS rAW    r-
  !I'!S NS "ASSIG NED
   3. CONT ACT,S : ,NONE                        1
  4. SIGNIFIOANT' EVENTS:                ,; t •
  LATE ENTRY (A)' AT ~91530 £/2/4 VIC Cl302G35) EN (3~2:63n:'
   'H564$) EN FIRED ON HELO 1111TH Sill CAL AND
   SAl" ARTY '3"S AND 1'/1,'" CALLED ON EN POS
  'LOCAL~ICINITY WILL BE SEARCHED.
   ,(B) AT 3 ~ 14 i.~ 'F /2111 VI C (355 6~4) FOUND 0 NE

  BN J<R COMPLEX CONSIST I NG or 25 A F'R AME B NKRS
  (5X4X3FT) '-!ITH OVERHEAD MADE OF' DIRT AND LOGS
  BNKRS APPEARED TO BE SIX- frlONTHS OLD SEARCHlm
  BNKRS AND'rOUND O~)     , ,  PAGETI!'O UUfwlSQD  HJ09 CON FlO E N T I A L
   6Wt'!M RNDS H!l CHICOM GRENADES AND 5 0 AK~41
  RNDS
   (C) AT 301120 £-12/4 VIC (802635) EN (~2!3631)
  SUPPRESSIVE FIAEDELIVERED. SNIPER CEASED FIRE
  HF.LO- DEPARTED J1f'ITHOUT PICKING UP PASSENGERS
                                   1
  CHOPPERS lATER RETURNED AND COMPLETED MSN             ,
                                   "


   <D) AT 3021 1-(/2/4 VIC (826616) Er~ (830616)
  SPOTT.f:O MQ.VEMENT ON EAST FL ANK AND A,DD IT to NAL
  MOVE~'ffl ON SOUTHEAST OF POSe ARTY AND 6 t3MM FIRED
  I,.,ITH UNK RESULTS ..
  50 PLANS: UNITS Co-WrINUE TOCONDUCT COMBAT OPNS
   lA'" MSNS ASSIG NED                       f,
   6.' CUMULATIVE !,JlSSES: NO CHA~'GE
  GP-4        . -
  gr
   U09
-      ....

                    DECLASSIFIED

				
DOCUMENT INFO