Docstoc

Proforma of Memorandum of Association

Document Sample
Proforma of Memorandum of Association Powered By Docstoc
					                SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN

                           Jentera Berat


          Nama Syarikat:
         Jenis Barangan:
         Kod Penjenisan: 1 Surat permohonan (dengan letterhead syarikat).
 2 Borang JK 69 (bertaip tanpa pindaan).
   Dibeli dari Percetakan Nasional atau Jabatan Percetakan Negeri.

 3 Surat pengesahan penjenisan daripada Unit Penjenisan, Bahagian Perkhidmatan Teknik,
  Jabatan Kastam.
 4 Invois / Proforma / Packing List / Purchase Order.
   Maklumat mengenai deskripsi produk, model, nombor chasis / siri dan tahun pembuatan dinyatakan dengan jelas.

 5 Katalog / Gambar Produk.
 6 * Profil Syarikat:
   □ Memorandum and Articles of Association.
   □ Borang 24 & 49.
      bagi Syarikat Sdn. Bhd. sahaja.
    □ Borang A / B dan D.
      bagi syarikat perseorangan atau perkongsian sahaja.

 7 Pengesahan daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia sekiranya terdapat perubahan nama
  atau nombor pendaftaran syarikat.
   Contoh - Borang 13 bagi Syarikat Sdn. Bhd.

 8 Cerificate of Origin / Certificate of Cancellation of Registration.
    - Tahun pembuatan perlulah dinyatakan dengan jelas.
    - Sila kemukakan sijil asal (akan dipulangkan semula) DAN 1 salinan sijil berkaitan.


 9 Bagi permohonan AP Prime Mover , kemukakan Permit LPKP (asal DAN salinan) seperti
  berikut:
   □ Surat Tawaran Kelulusan Lesen Kenderaan;
     ATAU
   □ Surat Pemberitahuan Kelulusan Pemohonan Ubah Syarat Tukar Jenis Kenderaan Bagi
    Kelas Lesen Pembawa A/C DAN Lesen Asal LPKP sedia ada (salinan sahaja).

Nota:
* Bagi permohonan kali pertama sahaja.
Permohonan kali pertama adalah secara manual manakala permohonan selanjutnya hendaklah dipohon menerusi
online di  www.miti.gov.my.

                                                     BKIE /200409 - 1                               Page 1 of 16
Nota:

Permohonan bagi jentera berat seperti berikut hendaklah disertakan dengan surat
pengesahan daripada pengeluar tempatan (CLA-Confirmation of Local Availability):

 1   Nama Syarikat      : FAVELLE FAVCO CRANES (M) SDN BHD
    Alamat          : LOT 9895 JLN KG JAWA SECTION 35 BANDAR SHAH ALAM
                  40470 SELANGOR

    Pegawai dihubungi    : En Mazlan Hamid
    No. telefon       : 03-33495465
    No. faks         : 03-33429807
    E-mel          : ffb@favellefavco.com.my

    1. Crawler Crane
    2. Offshore Crane
    3. Warft Crane

    * Tower Crane (baru sahaja) - dikecualikan dari CLA
 2   Nama Syarikat      : SCOMI SPECIAL VEHICLES SDN.BHD
    Alamat          : LOT 519, JLN TUDM .KG.BARU SUBANG 40150 SHAH ALAM SELANGOR

    Pegawai dihubungi    : Pn Nizatul/Pn Fatimah
    No. telefon       : 03-78464516
    No. faks         : 03-78464521

    1.  Aerial Platform
    2.  Manlift
    3.  Zoom Lift Truck        Ketinggian kurang dari 18
                           meter
    4.  Skylift/Skymaster
    5.  Mount Booml Lift
                         Page 2 of 16
               SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN

                           Sisa Plastik      Nama Syarikat:
      Jenis Barangan:
      Kod Penjenisan:                     39.15 1   Surat permohonan (dengan letterhead syarikat).
 2   Borang JK 69 (bertaip tanpa pindaan).
    Dibeli dari Percetakan Nasional atau Jabatan Percetakan Negeri.

 3   Surat pengesahan penjenisan daripada Unit Penjenisan, Bahagian Perkhidmatan Teknik,
    Jabatan Kastam.
 4   Invois / Proforma / Packing List / Purchase Order
    Maklumat konsainor hendaklah dinyatakan dengan jelas.

 5   Katalog / Gambar Produk.
 6   * Profil Syarikat:
     □ Memorandum and Articles of Association.
     □ Borang 24 & 49.
      bagi Syarikat Sdn. Bhd. sahaja.
     □ Borang A / B dan D.
      bagi syarikat perseorangan atau perkongsian sahaja.

 7   Pengesahan daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia sekiranya terdapat perubahan nama
    atau nombor pendaftaran syarikat.
    Contoh - Borang 13 bagi Syarikat Sdn. Bhd.

 8   * Surat kelulusan daripada Jabatan Alam Sekitar untuk menjalankan aktiviti
    kitar semula.

 9   Bill of Lading.
    Sekiranya tiada, pengilang dikehendaki mengemukakan kepada MITI dalam masa 3 hari
    selepas pengimportan. Kegagalan berbuat demikian akan menjejaskan permohonan selanjutnya.

Nota:
* Bagi permohonan kali pertama sahaja.
                                                  BKIE / 200409 - 2
                  SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN

                      Mesin Pendua Hitam dan Putih
                      Kod tarif yang telah ditetapkan: 8443 31 900 / 8443 32 900
                      / 8443 39 700 / 8443 39 200 / 8443 39 300

                      Multi-Function Printer
                      Helmet
                      Kod tarif yang telah ditetapkan: 6506 10 000
                      Toner             Nama Syarikat:
             Jenis Barangan:
             Kod Penjenisan:
  1  Surat permohonan (dengan letterhead syarikat).
  2  Borang JK 69 (bertaip tanpa pindaan).
    Dibeli dari Percetakan Nasional atau Jabatan Percetakan Negeri.

  3  Surat pengesahan penjenisan daripada Unit Penjenisan, Bahagian Perkhidmatan Teknik,
    Jabatan Kastam.
    Permohonan bagi helmet dikecualikan.

  4  Invois / Proforma / Packing List / Purchase Order.
    Maklumat konsainor hendaklah dinyatakan dengan jelas.
    Bagi permohonan toner, sila nyatakan unit di dalam sukatan kilogram (kg).

  5  Katalog / Gambar Produk.
    1 set salinan.

  6  * Profil Syarikat:
     □ Memorandum and Articles of Association.
     □ Borang 24 & 49.
       bagi syarikat Sdn. Bhd. sahaja.
      □ Borang A / B dan D.
       bagi syarikat perseorangan atau perkongsian sahaja.

  7  Pengesahan daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia sekiranya terdapat perubahan
    nama atau nombor pendaftaran syarikat.
    Contoh - Borang 13 bagi Syarikat Sdn. Bhd.


Nota:
* Bagi permohonan kali pertama sahaja.
Permohonan kali pertama adalah secara manual manakala permohonan selanjutnya hendaklah dipohon menerusi
online di  www.miti.gov.my.
                                                     BKIE / 200409 - 3
                 SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN
                           Mesin Pendua Warna
                           Mesin Penyalin CD / DVD
                           Mesin Pembuat Ubat


     Nama Syarikat:
    Jenis Barangan:
    Kod Penjenisan:


 1   Surat permohonan (dengan letterhead syarikat).
 2   Borang JK 69 (bertaip tanpa pindaan).
    Dibeli dari Percetakan Nasional atau Jabatan Percetakan Negeri.

 3   Surat pengesahan penjenisan daripada Unit Penjenisan, Bahagian Perkhidmatan Teknik,
    Jabatan Kastam.
 4   Invois / Proforma / Packing List / Purchase Order.
    Maklumat konsainor hendaklah dinyatakan dengan jelas.

 5   Katalog / Gambar Produk.
    1 set asal DAN 2 set salinan.

 6   * Profil Syarikat:
     □ Memorandum and Articles of Association.
     □ Borang 24 & 49.
      bagi Syarikat Sdn. Bhd. sahaja.
     □ Borang A / B dan D.
      bagi syarikat perseorangan atau perkongsian sahaja.
 7   Pengesahan daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia sekiranya terdapat perubahan nama
    atau nombor pendaftaran syarikat.
    Contoh - Borang 13 bagi Syarikat Sdn. Bhd.

 8   Lesen Premis Perniagaan Pihak Berkuasa Tempatan.
 9   Lesen / Surat kelulusan:
     □ Lesen Pengilang MITI.
     □ Bagi permohonan Mesin Penyalin CD / DVD SAHAJA:
      ● Surat Kelulusan daripada KPDNHEP.
      ● Lesen pengeluaran dan pengedaran filem dari FINAS.
      ● Surat perjanjian ATAU hak eksklusif dengan syarikat rakaman
       dalam atau luar negeri.
     □ Bagi permohonan Mesin Pembuat Ubat SAHAJA:
      ● Surat Kelulusan daripada Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan.
 10   Lampiran I dan II yang lengkap diisi (bagi mesin pendua warna dan mesin penyalin CD / DVD sahaja).

Nota:
* Bagi permohonan kali pertama sahaja.
Permohonan kali pertama adalah secara manual manakala permohonan selanjutnya hendaklah dipohon menerusi online di
www.miti.gov.my
                                                  BKIE / 200409 - 4
                                              Lampiran I


               PERMOHONAN LESEN IMPORT

                   Mesin Pendua Warna
                   Mesin Penyalin CD / DVD

A. BUTIR-BUTIR PEMOHON:
1.  Nama Pemohon : .………...…………………………………………………………………
2.  Tarikh dan tempat lahir : ……...……………………………………………………………
3.  No. kad pengenalan dan warnanya : ……...…………………………………………….
                            (Sertakan salinan kad pengenalan)

4.  Keturunan : ………..…………………………………………………………………………
5.  Taraf kewarganegaraan : ……...…………………………………………………………..
6.  No. Sijil Kerakyatan : ……...………………………………………………………………..
7.  Alamat tempat tinggal : ……...……………………………………………………………..
               ……….…………………………………………………………….
8.  Pekerjaan sekarang : ………………………………………………………………….
9.  Alamat tempat bekerja : ...……………………………………………………………..
               ……………………………………………………………….
10. Jenis perniagaan : ……………………………………………………………………..


B. BUTIR-BUTIR SYARIKAT:
1.  Nama syarikat : ………………………………………………………………………….
2.  Alamat : …………………………………………………………………………………..
        …………………………………………………….No. tel.: ………………….
3.  Jenis syarikat (tandakan x yang mana berkenaan)
   ( ) Syarikat tunggal
   ( ) Syarikat perkongsian
   ( ) Syarikat Sdn Bhd
   ( ) Pertubuhan atau Institusi
4.  Tarikh syarikat ditubuhkan : ………………………………………………………….
5.  No. Sijil Pendaftaran : ………………………………………………………………….
6.  Alamat berdaftar : ……………………………………………………………………….
              ……………………………………………………………………….
              …………………………………………No. tel. : …………………
                    Page 6 of 16
                                                       Lampiran IC. KEDUDUKAN SYARIKAT:
1.  Nama ahli-ahli Lembaga Pengarah / Rakan Kongsi / Ahli Jawatankuasa:
   ……………………………..              No. K.P.: ………………..          Jawatan: ………………….
   ……………………………..              No. K.P.: ………………..          Jawatan: ………………….
   ……………………………..              No. K.P.: ………………..          Jawatan: ………………….
   ……………………………..              No. K.P.: ………………..          Jawatan: ………………….
   ……………………………..              No. K.P.: ………………..          Jawatan: ………………….
   ……………………………..              No. K.P.: ………………..          Jawatan: ………………….


2.  Nilai dan peratusan (%) saham yang dimiliki oleh setiap Pengarah / Rakan
   Kongsi dan kedudukan masing-masing dalam syarikat:
   Nilai RM …………………………..…..              …....……(%)     Jawatan: ………………....
   Nilai RM …………………………..…..              …....……(%)     Jawatan: ………………....
   Nilai RM …………………………..…..              …....……(%)     Jawatan: ………………....
   Nilai RM …………………………..…..              …....……(%)     Jawatan: ………………....
   Nilai RM …………………………..…..              …....……(%)     Jawatan: ………………....


D. BUTIR-BUTIR TEMPAT MESIN DILETAKKAN:


1.  Alamat tempat kerja-kerja menyalin dokumen akan dijalankan:
   ………………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………..No. tel.: ………………….
   (Sertakan pelan lakar lokasi pejabat dalam bandar dan lokasi mesin dalam pejabat di mana kerja-kerja menyalin

   akan dijalankan)

2.  Sekiranya pejabat disewa, isikan butir-butir tuan punya:
   Nama : …………………………………………………………………………………….
   Alamat : ……………………………………………………………………………………
          ……………………………………………………………………………………
   Telefon : ……………………………………………………………………………………
   (Sekiranya pejabat disewa, sertakan salinan Lesen Premis Perniagaan Pihak Berkuasa Tempatan)
                           Page 7 of 16
                                              Lampiran I
E. BUTIR-BUTIR MESIN:
1.  Senaraikan jenis mesin-mesin yang akan dibeli:
         Jenis mesin              Model / no. siri    Pengimport
    i) …….……………………             ….……………………….       …………………………...
    ii) …….……………………             ….……………………….       …………………………...
    iii) …….……………………             ….……………………….       …………………………...


2.  Nyatakan cadangan kegunaan mesin tersebut (tandakan x)
      Dijual kepada pelanggan
      Demonstrasi
      Latihan
      Kegunaan sendiri
      Lain-lain : ……………………………………………………………………………….


3.  Cara pembelian mesin (bulatkan) : Tunai / Pinjaman


4.  Nama syarikat kewangan : ………………………………………………………………
   (Sertakan salinan surat perjanjian pinjaman untuk perkara 3 dan 4)
Sesungguhnya saya mengaku bahawa keterangan yang diberi di atas adalah sah
dan benar.Tandatangan pemohon : …………………………………….
Nama penuh : ………………………………………………….


Cop syarikat : ………………………………………………….
Tarikh : ………………………………………………………….


                                         BKIE / 200409 - 4 (LI)
                            Page 8 of 16
                                        Lampiran II
    SURAT PERAKUAN SETUJU TERIMA KELULUSAN PENGIMPORTAN DAN
               PENGGUNAAN

                 Mesin Pendua Warna
                 Mesin Penyalin CD / DVD

1.  Nama syarikat : …..………...…………………………………………………………………
2.  Alamat : ……...…………………………………….…………………………………………..
       ………………….……….…………………………………………………………….
       ……………………………………………..……………No. tel. : …………………
3.  Nama pegawai yang bertanggungjawab : ..…………………………………………….
4.  No. kad pengenalan : .………………………………………………………………………
5.  Jawatan : …………………..……...…………………………………………………………..
6.  Maklumat mesin yang diluluskan :
    Jenis: ………………………………………………………………………………………
    Model : …………………………………………………………………………………….
    No. siri : …………………………………………………………………………………….
7.  Nama pembekal : ………...………………………………………………………………….
8.  Alamat pembekal : …………....……………………………………………………………..
            ………………………………………………………….……………….
9.  Cara pembelian mesin (bulatkan) : Tunai / Pinjaman
10. Nama syarikat kewangan dan alamatnya : ………………………………………………
  (Sila maklumkan jika terdapat pindaan pada ………………………………………………
  syarikat kewangan)             ………………………………………………
11. Kelulusan tertakluk kepada syarat-syarat seperti di Lampiran A, Lesen
  Pengilang MITI, no. lesen ………………, no. siri ……………. dan dihadkan
  penggunaan mesin di alamat berikut sahaja:
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………

Dengan ini saya ………………………………………….. No. k/p.: ……………………………
faham akan syarat-syarat yang dikepilkan seperti di Lampiran A , Lesen Pengilang
MITI, no. lesen ………………, no. siri ……………. dan bersetuju sekiranya Kerajaan
merampas mesin Pendua Warna yang dimiliki oleh saya / syarikat jika saya
melanggar mana-mana syarat yang ditetapkan.

Tandatangan : …………………………………….
Tarikh : ………………………………………………………….

Cop syarikat : ………………………………………………….
                                   BKIE / 200409 - 4 (LII)
                                        Lampiran III

           BUKU PENDAFTARAN MESIN PENYALIN CD / DVD           Syarikat : ………………………………………………


1.  Tarikh : …..………...……………
2.  Pengguna :
    Nama : …….…………………………No. k/p : …………….………………..
    Alamat : ………………….……….…………………………………………….
          ……………………………………………..…………………………
    T/tangan : ………………….……….…


3.  Syarikat pemilik asal dokumen / maklumat :
    Nama syarikat : .………...…………………………………………………………………
    Alamat :…...…………………………………….…………………………………………..
          …...………….……….…………………………………………………………….
          ……………………………………………..…………………...…………………


4.  Jenis dan tajuk : ………...………………………………………………………………….
   Dokumen dan maklumat : ………………………………………………………………..
   Yang dibuat salinan :..…………………………………………………….……………….


5.  Bilangan salinan :
    Bil salinan baik :   ………………………………
    Bil salinan rosak:   ………………………………
    Jumlah :        ………………………………


6.  Kelulusan pegawai yang mengawal :
    Nama :      ………………………………………….
    No. k/p :     ………………………………………….
    T/tangan :    ………………………………………….CATATAN : Buku pendaftaran ini hendaklah sentiasa dikemaskini, disimpan
       sekurang-kurangnya 5 tahun dan tersedia untuk diperiksa oleh pihak
       Kerajaan pada bila-bila masa.
                                    BKIE / 200409 - 4 (LIII)
               SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN

                         CFC / CWC


     Nama Syarikat:
     Jenis Barangan:
     Kod Penjenisan:


 1 Surat permohonan (dengan letterhead syarikat).
  Tujuan dan kegunaan bahan kimia dinyatakan dengan jelas.

 2 Borang JK 69 (Import) ATAU Borang K2 (Eksport) (bertaip tanpa pindaan).
  Dibeli dari Percetakan Nasional atau Jabatan Percetakan Negeri.

 3 Surat pengesahan penjenisan daripada Unit Penjenisan, Bahagian Perkhidmatan Teknik,
  Jabatan Kastam.
 4 Invois / Proforma / Packing List / Purchase Order.
  Maklumat konsainor hendaklah dinyatakan dengan jelas.

 5 * Profil Syarikat:
   □ Memorandum and Articles of Association.
   □ Borang 24 & 49.
     bagi Syarikat Sdn. Bhd. sahaja.
    □ Borang A / B dan D.
     bagi syarikat perseorangan atau perkongsian sahaja.

 6 Pengesahan daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia sekiranya terdapat perubahan nama
  atau nombor pendaftaran syarikat.
  Contoh - Borang 13 bagi Syarikat Sdn. Bhd.

 7 Bahan Kimia:
  □ CFC :
    ● Surat kelulusan kuota daripada Bahagian Dasar Sektoral dan Khidmat
     Industri, MITI.
  □ CWC (Para 22(1) Act 641 Chemical Weapon Convention 2005 - http://www.opcw.nl) :
    ● Surat kelulusan Pihak Berkuasa Kebangsaan termasuk pengesahan
     pengkelasan jadual bahan kimia (Jadual 1 / 2 / 3) daripada Kementerian Luar Negeri.
    ● Material Safety Data Sheet (MSDS).
    ● End - User Certificate (Bagi eksport ke Non-State Parties untuk bahan kimia
       di bawah Jadual 3 SAHAJA).

Nota:
* Bagi permohonan kali pertama sahaja.
Bagi permohonan CWC, semua pengimportan dan pengeksportan wajib dikemukakan dalam borang deklarasi tahunan
bahan terjadual CWC kepada Kementerian Luar Negeri SEBELUM 1hb Januari setiap tahun.
Permohonan kali pertama adalah secara manual manakala permohonan selanjutnya hendaklah menerusi online di
www.miti.gov.my.
                                                 BKIE / 200409 - 5
                SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN

                             ISRAEL       Nama Syarikat:
      Jenis Barangan:
      Kod Penjenisan: 1 Surat permohonan (dengan menggunakan letterhead syarikat).
    - Nyatakan sebab perlu import dari atau eksport ke ISRAEL.
    - Keterangan barangan dan kegunaan (End Use ).

 2 Borang JK 69 untuk Import ATAU Borang K2 untuk Eksport (bertaip tanpa pindaan).
  Dibeli dari Percetakan Nasional atau Jabatan Percetakan Negeri.

 3 Surat pengesahan penjenisan daripada Unit Penjenisan, Bahagian Perkhidmatan Teknik,
  Jabatan Kastam.
 4 Invois / Proforma / Packing List / Purchase Order.
  Maklumat konsainor hendaklah dinyatakan dengan jelas.

 5 Katalog / Gambar Produk.
 6 * Profil Syarikat:
   □ Memorandum and Articles of Association.
   □ Borang 24 & 49.
      bagi Syarikat Sdn. Bhd. sahaja.
    □ Borang A / B dan D.
      bagi syarikat perseorangan atau perkongsian sahaja.

 7 Pengesahan daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia sekiranya terdapat perubahan nama
  atau nombor pendaftaran syarikat.
  Contoh - Borang 13 bagi Syarikat Sdn. Bhd.

 8 Profil Syarikat Israel.
  Aktiviti syarikat, pengurusan tertinggi, lokasi dan alamat laman web perlu dinyatakan dengan jelas.


 9 Surat kelulusan daripada Kementerian / Jabatan / Agensi lain sekiranya berkaitan.

Nota:
* Bagi permohonan kali pertama sahaja.
Permohonan kali pertama adalah secara manual manakala permohonan selanjutnya hendaklah dipohon menerusi
online di www.miti.gov.my


                                                     BKIE / 200409 - 6
            SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN


            Gantian / Lanjutan Lesen Import / Eksport
   Nama Syarikat:
   Jenis Barangan:
   Kod Penjenisan:
1 Surat permohonan (dengan letterhead syarikat).
2 Borang JK 69 untuk Import ATAU Borang K2 untuk Eksport
 (bertaip tanpa pindaan).
 Dibeli dari Percetakan Nasional atau Jabatan Percetakan Negeri.

3 Lesen asal JK 69 (Import) ATAU K2 (Eksport).
4 Invois / Proforma / Packing List / Purchase Order .
5 Bill of Lading.
                                  BKIE / 200409 - 7
            SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN


                   Import Sementara
   Nama Syarikat:
   Jenis Barangan:
   Kod Penjenisan:
1 Surat permohonan (dengan letterhead syarikat).

2 Borang JK 69 (bertaip tanpa pindaan).
 Dibeli dari Percetakan Nasional atau Jabatan Percetakan Negeri.


3 □ Perjanjian / Kontrak untuk kegunaan projek;
  ATAU
 □ Lesen Pengilang.

4 Invois / Proforma / Packing List / Purchase Order.
                                  BKIE / 200409 - 8
            SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN


                    Import Semula
   Nama Syarikat:
   Jenis Barangan:
   Kod Penjenisan:
1 Surat permohonan (dengan letterhead syarikat).

2 Borang JK 69 (bertaip tanpa pindaan).
 Dibeli dari Percetakan Nasional atau Jabatan Percetakan Negeri.


3 Borang K2 (salinan).

4 Invois / Proforma / Packing List / Purchase Order .

5 Kad pendaftaran JPJ sekiranya ada.
                                  BKIE / 200409 - 9
          SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN


            Batal Syarat Lesen Import Prime Mover
   Nama Syarikat:
   Jenis Barangan:
   Kod Penjenisan:
1 Surat permohonan (dengan letterhead syarikat).
2 Surat pemilik asal / syarikat.
3 LPKP asal pemilik.
4 Surat pembeli / pindah milik.
5 LPKP asal pembeli.
6 Salinan pendaftaran JPJ yang telah disahkan / salinan asal.
7 Surat kelulusan tender syarikat kewangan.
8 Laporan polis (penarikan kenderaan).
9 AP asal sekiranya ada.
10 Borang kastam (K1).
11 Laporan kewangan / audit (sekurang-kurangnya 6 bulan).
12 Lain-lain dokumen untuk menyokong permohonan.
                                BKIE / 200409 - 10

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:109
posted:7/12/2011
language:Malay
pages:16
Description: Proforma of Memorandum of Association document sample