Docstoc

Proiectarea Strategiilor Pentru Piata Globala - PDF

Document Sample
Proiectarea Strategiilor Pentru Piata Globala - PDF Powered By Docstoc
					       ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
           BUCURESTI
       FACULTATEA DE MANAGEMENT
  STRATEGII SI TEHNICI PROMOTIONALE PENTRU
 CRESTEREA VÂNZARILOR DE PRODUSE ÎN DOMENIUL
     CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE
CONDUCATOR STIINTIFIC:
Prof. univ. dr. MIHAI PRICOP
                    Doctorand:
                   MONICA NITA
                2005


                1
                          CUPRINS

                                                        Pagina
INTRODUCERE……………………………………………………………...………………..…6
Capitolul I.  INDUSTRIA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE DIN
        ROMÂNIA - PRIVIRE DE ANSAMBLU…………………..…………………..8
1.1.Locul si rolul industriei confectiilor de îmbracaminte în cadrul
   economiei românesti……………………………………………………………..….….…….8
1.2. Structura societatilor comerciale……………………………………………………....…….10
1.3. Perspectivele industriei de confectii- îmbracaminte în România............................................12
1.4. Analiza SWOT a industriei de textile – confectii din România…………………..…..……..20
Capitolul II. TRASATURILE PIETEI MONDIALE DE TEXTILE-
        ÎMBRACAMINTE; PIATA DE TEXTILE-CONFECTII DE
        ÎMBRACAMINTE ÎN UNIUNEA EUROPEANA: LOCUL
        ROMÂNIEI ÎN COMUNITATEA EUROPEANA ………………....……..…25
2.1. Trasaturile pietei mondiale de textile-îmbracaminte…………………………..….……...…25
2.2. Piata articolelor de îmbracaminte în Uniunea Europeana :
   principalii actori…………………………………………………………………………..…30
2.3.Importul de confectii- îmbracaminte al Uniunii Europene; locul României în topul furnizorilor
   de îmbracaminte în Uniunea Europeana…………………………..……………….…..……37
2.4.Tendinte previzibile în economia mondiala si europeana privind
   piata de textile-confectii de îmbracaminte…………………………………….…..….…..…43
2.5.Efectele aderarii României la Uniunea Europeana....................................................................48
Capitolul III. STRATEGII SI TEHNICI PROMOTIONALE CE POT FI
         UTILIZATE PENTRU CRESTEREA VÂNZARILOR DE
         PRODUSE DIN DOMENIUL CONFECTIILOR DE
         ÎMBRACAMINTE………………………………………..……………..…….52
3.1. Principii de baza ale procesului comunicarii si comunicarea promotionala……….....……..52
3.2. Conceptul de mix promotional si modelarea mixului promotional………………................58
3.3. Caracteristicile variabilelor mixului promotional si instrumente promotionale………….…62
   3.3.1. Publicitatea si reclama………………………………………… ……………...……62
   3.3.2. Publicitatea directa……………………………………………………………….…..70
        3.3.2.1. Publicitatea directa - prezentare generala…………………………..….…...70
        3.3.2.2. Internetul instrument de promovare si de vânzare directa…………..….…..72
   3.3.3. Promovarea vânzarilor……………………………………………………..….…….76
   3.3.4. Utilizarea marcilor……………………………………………………….…..……...80
   3.3.5. Târguri si expozitii interne si internationale…………………...................................87
                              2
   3.3.6. Vânzarile personale……………………………………………………..…….……..90
   3.3.7. Relatiile publice ………………………………………………..…………..……….95
3.4. Factorii care influenteaza mixul promotional; strategii si tehnici de promovare posibile în
   functie de acesti factori……………………………………………………….…..….……...98
3.5. Etapele proiectarii mixului promotional…………………………………….………..…....108
   3.5.1. Stabilirea obiectivelor specifice comunicarii promotionale………….….………...109
   3.5.2. Identificarea auditoriului……………………………………… …….……….…...112
   3.5.3. Conceperea mesajului si alegerea canalelor de comunicare…………….…….….116
   3.5.4. Stabilirea strategiei promotionale; identificarea si alegerea mijloacelor
       promotionale………………………….....................................................................119
   3.5.5. Planificarea instrumentelor promotionale……………………………….…....……128
   3.5.6. Stabilirea bugetului promotional total si pe activitati specifice…………...….……132
3.6.Metode si instrumente ce pot fi utilizate pentru masurarea eficientei activitatilor
   promotionale……………………………………………………………………..….……..136
Capitolul IV. ANALIZA ACTIVITATILOR DE VÂNZARE SI PROMOVARE
        A PRODUSELOR DE CONFECTII - ÎMBRACAMINTE DIN
        ROMÂNIA……………………………………………………………..….….144
4.1. Evolutia capacitatilor de productie si a gradului de utilizare………………………………144
4.2. Evolutia principalilor indicatori economici………………………………………...…...…147
   4.2.1. Productia industriala si productia fizica…………………………….………………147
   4.2.2. Exportul si importul României cu confectii de îmbracaminte……………....……..156
4.3.Dinamica profitabilitatii sectorului de confectii- îmbracaminte……………………….....…..163
4.4.Consumul pe piata interna…………………………………………………………….....…..164
4.5.Aspecte legate de distributia produselor de confectii- îmbracaminte……………….....……..168
4.6. Principalii producatori de confectii- îmbracaminte…………………………….....………..172
4.7. Comunicarea si promovarea în cadrul mixului de marketing…………………..……...…..175
   4.7.1. Specificul comunicarii si promovarii în domeniul
       confectiilor de îmbracaminte………………………………………….…….….….177
   4.7.2. Promovarea si politica produsului de confectii –îmbracaminte……….….….……177
       4.7.2.1. Prezentarea produsul în optica de marketing…………………….………177
       4.7.2.2. Promovarea creatiei de produs………………………………….….……183
       4.7.2.3. Promovarea unor produse cu caracteristici superioare……….…………186
   4.7.3. Promovarea în cadrul retelei de distributie……………………………….……….189
   4.7.4. Comunicarea si promovarea prin intermediul pretului…………………….……...196
                          3
4.8.   Analiza activitatii de promovare a firmelor din domeniul confectiilor de
     îmbracaminte…………………………..…………………………………………......……198
     4.8.1. Publicitatea si reclama………………………………………………………....….199
     4.8.2. Publicitatea directa……………………………………………………….……......204
     4.8.3. Promovarea vânzarilor……………………………………………………………..208
     4.8.4. Utilizarea marcii……………………………………………………….……....…..213
     4.8.5. Manifestari promotionale……………………………………………….….……...216
     4.8.6. Vânzarile personale…………………………………………………….….………220
     4.8.7. Relatiile publice……………………………………………………………...…….221
 4.9. Analiza comportamentului consumatorului…………………………………….…...….….223
     4.9.1. Consideratii generale privind decizia de cumparare…………………………..…….223
     4.9.2. Influenta modei asupra deciziei de cumparare……………………………………..225
     4.9.3. Profilul consumatorului modern: atitudini –tendinte si stiluri de viata………....…226
     4.9.4. Segmentarea pietei si tipuri de consumatori în România……………..……..….…229
 4.10. Concluzii – Analiza SWOT a activitatii de vânzare si promovare pentru
     întreprinderile producatoare de confectii –îmbracaminte din România………..……..…..234
 Capitolul V. APLICATII PRIVIND STRATEGIILE SI TEHNICILE
        PROMOTIONALE – PROMOVAREA MARCII CU AJUTORUL
        INTERNETULUI ÎN INDUSTRIA TEXTILA SI DE CONFECTII-
        ÎMBRACAMINTE ………………………………………………..……..…….238
 5.1. De ce internetul ?..................................................................................................................238
 5.2. Modalitati de promovare online a produselor si companiilor din industria
     textila si de confectii- îmbracaminte......................................................................................239
 5.3. Bursele online de afaceri pentru industria textila si de confectii..........................................242
 5.4. Analiza marcilor proprii- Pasmatex, Iasitex, Mondostar......................................................246
     5.4.1. Prezentare generala...................................................................................................246
     5.4.2. Tipuri de marci folosite.............................................................................................248
     5.4.3. Internetul – eficienta în promovare cu ajutorul burselor online de afaceri din
          industria textila...........................................................................................................251
 5.5. Concluzii...............................................................................................................................258
 CONCLUZII…………………………………………………………………………...…...…..260
 BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………..…...…….265
 ANEXE                                     4
                    SINTEZA LUCRARII


     Cuvinte cheie: comunicare de marketing, comunicare promotionala, , canale de
comunicare, mesaj, mix promotional, strategie promotionala, instrumente promotionale, tehnici
promotionale, suport publicitar, mass- media, piata tinta, public tinta, analiza comportamentului
consumatorului, eficienta strategiilor promotionale, imagine.


     În contextul cresterii deosebite a competitiei în domeniul confectiilor de îmbracaminte,
atât pe piata interna cât si internationala, este din ce în ce mai dificil pentru întreprinderile care
activeaza în acest domeniu, fie în productiei, fie în sfera comertului, sa se mentina pe piata si cu
atât mai mult, sa-si creasca afacerile prin cresterea volumului vânzarilor de produse. În aceste
conditii promovarii îi revine un rol extrem de important.
     Cu atât mai mult, în domeniul confectiilor, pe plan mondial, majoritatea firmelor fac un
efort promotional considerabil, utilizând o serie întreaga de mijloace promotionale, calitative si
cantitative. În aceste conditii, este din ce în ce mai dificil sa iesi din anominat si sa te faci auzit
într-o lume supra-aglomerata de imagini si de sunete, sustinuta si favorizata mai ales de
publicitate.
     Necesitatea comunicarii si promovarii pentru firmele producatoare de confectii-
îmbracaminte din România rezulta si din necesitatea asigurarea identitatii si personalitatii
firmelor producatoare de confectii- îmbracaminte. Acest deziderat este dificil de realizat, întrucât
asigurarea identitatii presupune existenta unei puternice culturi organizationale (care se formeaza
în timp), precum si promovarea propriilor marci. Majoritatea firmelor producatoare s-au înfiintat
dupa anul 1990, iar în prezent cea mai mare parte a productiei este în sistem lohn si, dintre
acestea, foarte putine promoveaza propria marca.
     În acest context, teza de doctorat realizeaza o analiza a activitatii promotionale
desfasurate în domeniul confectiilor de îmbracaminte din România si, pe baza acestei analize, o
metodologie de proiectare a mixului promotional pentru domeniul confectiilor de îmbracaminte,
tinând cont de specificul pietei interne si internationale si de situatia în care se afla marea
majoritate a firmelor producatoare de confectii. Pentru aceasta, strategiile si tehnicile
promotionale au fost gândite de autor, în cadrul strategiei globale a firmelor si în contextul
îmbunatatirii comunicarii globale, prin aplicarea politicii de coerenta si a celei de sinergie a
mijloacelor de comunicare.


                         5
      Pentru a-si atinge obiectivul, acela de a prezenta strategiile si tehnicile promotionale cele
mai adecvate pentru cresterea volumului vînzarilor de confectii- îmbracaminte, lucrarea a fost
structurata de autor în cinci capitole.
      În capitolul I este subliniata importanta deosebita a acestui sector pentru economia
nationala, mai ales prin volumul exporturilor si prin aportul valutar important pe care- l realizeaza.
              -a
Prezentarea perspectivelor s facut cu scopul de a demonstra viabilitatea acestui sector si ca
exista sanse potentiale de crestere a volumului vânzarilor, atât pe piata interna, cât si pe pietele
externe.
      Concluziile au fost prezentate de autor sub forma unei analize SWOT pentru sectorul de
textile-confectii, cu evidentierea punctelor tari si a punctelor slabe cele mai importante , precum si
a oportunitatilor si riscurilor, mai ales din perspectiva integrarii la Uniunea Europeana.
      Pentru aprofundarea analizei mediului extern, capitolul II a fost dedicat prezentarii celor
mai importante trasaturi ale pietei mondiale a confectiilor si a principalilor actori de pe piata
mondiala.
      Analiza aceasta s-a facut din perspectiva posibilitatii reale de crestere a volumului
exporturilor si a pozitionarii României pe piata mondiala, dar în special în cadrul Uniunii
Europene, unde România detine unul dintre primele locuri. Concluzia cea mai importanta a fost
aceea ca, în conditiile în care concurenta se va accentua, firmele producatoare de confectii din
România, trebuie sa-si îmbunatateasca competitivitatea produselor si sa-si asume riscul de a trece
de la exporturile în sistem lohn la realizarea de colectii proprii si exporturi totale, prin promovarea
de marci proprii; de asemenea, analiza a permis sa se întrevada ca, în viitor, schimbarile care vor
avea loc pe piata confectiilor vor aduce mai multe riscuri si amenintari decât oportunitati.
      Capitolul III prezinta strategiile si tehnicile promotionale ce pot fi utilizate pentru
cresterea vânzarilor de produse din domeniul confectiilor de îmbracaminte.
      Strategiile si tehnicile promotionale au fost abordate în cadrul unui concept mai larg,
acela de mix promotional si în strânsa legatura cu celelalte elemente ale mixului de marketing.
Este o abordare de management strategic, pe de o parte, pentru ca politica promotionala nu este
gândita separat, ci în strânsa legatura cu contributia pe care si-o poate aduce promovarea la
îndeplinirea obiectivelor generale ale firmei, iar pe de alta parte, pentru ca activitatile, strategiile,
tehnicile, mijloacele (instrumentele), suporturile promotionale sunt gândite împreuna, în strânsa
interdependenta, în cadrul conceptului de mix promotional. În proiectarea strategiilor si tehnicilor
promotionale s-a tinut cont si de tendintele care se manifesta pe plan international, în ceea ce


                          6
priveste utilizarea anumitor instrumente si tehnici promotionale, care au avut un succes
semnificativ si rapid în cresterea vânzarilor de produse.
     Specificul mixului promotional realizat rezulta în special din faptul ca instrumentele si
suporturile promotionale propuse sunt adaptate la conditiile concrete de pe piata din România si
tin cont de analiza comportamentului consumatorului român. De asemenea, s-a avut în vedere
influenta puternica a factorilor promotionali si a necesitatii utilizarii unor metode si instrumente
eficiente pentru crearea si consolidarea imaginii produselor, marcilor, firmelor. Repartizarea
bugetului promotional, pe activitati specifice, tine cont de necesitatile promovarii firmelor
producatoare de confectii- îmbracaminte.
     Analiza activitatilor de vânzare si promovare a produselor de confectii- îmbracaminte din
România s-a facut în cadrul capitolului IV. Scopul acestei analize a fost acela de a demonstra, mai
întâi, ca exista posibilitati reale de crestere a volumului vânzarilor de produse. Acest lucru a fost
realizat de autor prin analiza capacitatilo r de productie si a productiei fizice, pe de o parte, iar pe
de alta parte, prin evidentierea posibilitatilor care exista în ceea ce priveste largirea pietei interne
si cresterea exporturilor. Prezentarea principalilor producatori de confectii a confirmat ideea ca
exista o oferta însemnata si de calitate si explica totodata competitia care exista pe piata interna si
disputa pentru împartirea pietelor externe.
     Analiza situatiei actuale a promovarii ocupa un spatiu mai larg în cadrul lucrarii, întrucât
proiectarea oricarei strategii si tehnici promotionale presupune analiza situatiei actuale. A fost
realizata distinctia care exista între comunicarea globala a firmelor, comunicarea de marketing si
comunicarea promotionala. Întrucât vesmintele au o semnificatie deosebita, ca produs de stricta
necesitate si produs de moda, autorul a acordat o atentie deosebita prezentarii produsului în optica
de marketing, mai ales sub aspectul evidentierii factorilor promotionali care tin de produs si al
comunicarii non- verbale. Tot în acest scop au fost tratate promovarea în cadrul retelei de
distributie si comunicarea si promovarea prin intermediul pretului, cu ajutorul unor exemple.
     Analiza comunicarii promotionale propriu- zise a fost realizata pe activitati specifice
promovarii: publicitatea si reclama, publicitatea directa, promovarea vânzarilor, utilizarea
marcilor, manifestari promotionale, vânzarile personale si relatiile publice. În acest sens, au fost
prezentate aspecte mai semnificative legate de activitatile promotionale desfasurate, instrumentele
si tehnicile promotionale utilizate de catre firme, sustinute de exemple referitoare la firmele din
România, dar si prin comparatie cu ceea ce se întâmpla pe plan international.
     O atentie speciala s-a acordat de catre autor în cadrul acestui capitol analizei
comportamentului consumatorului, care s-a considerat ca trebuie sa fie punctul de plecare în
                          7
proiectarea strategiilor si tehnicilor promotionale. A fost realizata o analiza a deciziei de
cumparare, s-a prezentat profilul consumatorului modern si o segmentare a pietei din România.
     Concluziile acestui capitol au fost, de asemenea, prezentate sub forma unei analize
SWOT- a activitatii de vânzare si promovare pentru întreprinderile producatoare de confectii-
îmbracaminte din România. S-a constatat, în ceea ce priveste promovarea, ca exista mai multe
puncte slabe decât puncte tari si ca principala problema o constituie ponderea mare a productiei în
sistem lohn si a nepromovarii marcilor proprii.
     Ultima parte a tezei, capitolul V, reprezinta o aplicatie privind strategiile si tehnicile
promotionale – promovarea marcii cu ajutorul Internetului-, pentru trei firme de succes din
domeniul confectiilor de îmbracaminte. Dintre instrumentele promotionale a fost aleasa marca,
pentru ca reprezinta un instrument promotional puternic si ca mijloc de promovare Internetul, ca o
modalitate relativ noua si eficienta de vânzare si de promovare a produselor, marcii, firmei.
Aplicatia a permis sa se traga concluzia ca promovarea cu ajutorul burselor online de afaceri din
industria textila si de îmbracaminte a avut implicatii favorabile asupra cresterii volumului
vânzarilor. De asemenea, a rezultat si faptul ca, Internetul reprezinta o noua directie a promovarii
produselor si companiilor autohtone din industria textila si de confectii, demna de luat în seama.
                         8
                  MONICA NITA
               - CURRICULUM  VITAE -
DATA SI LOCUL NASTERII: 9 aprilie 1956, Sibiu.


STUDII:

1971 – 1975: Liceul teoretic “ Gh Sincai” Bucuresti;
1976 –1980: ACADEMIA DE STIINTE ECONOMICE, Facultatea de Comert, sectia
Relatii Economice Internationale; nota 10 la examenul de diploma; titlul obtinut: diplomat
în stiinte economice.


SPECIALIZARI SI TITLURI STIINTIFICE

a. Doctorand în stiinte economice, specializarea “Management”, cu tema "Metode si tehnici
de promovare” la Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, Bucuresti,
2000, îndrumator prof. dr. Vasile PRICOP - sef Catedra de Management;
 b. Studii postuniversitare în management, la Universitatea Libera Bruxelles, Facultatea de
Afaceri SOLVAY, anul 1993;
c. Stagiu de perfectionare în managementul asigurarilor de sanatate, Bruxelles si Mons,
Belgia, 1993;
d. Cursuri de informatica - operare calculator NORTON, WORD, EXCEL, FOXPRO -
Centrul de Pregatire în Informatica ICI, Bucuresti, 1996;
e. Cursuri de specialitate pentru experti contabili organizate de CECAR - Corpul Expertilor
Contabili al României, Bucuresti, anii 1996-1997;
f. Studii postuniversitare în management la Universitatea POLITEHNICA Bucuresti,
Departamentul    de   Stiinte  Ingineresti   -  ramura  germana,  modulele
"Managementul Societatilor Comerciale" si " Management Financiar Contabil", 1998-1999;

EXPERIENTA PROFESIONALA:

a. sef lucrari universitar, Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Facultatea de Chimie
Industriala, Catedra de Inginerie Economica, 2001-prezent;
b. director financiar MKM & M SRL, perioada 1999 - prezent;
c. director economic, Directia Sanitara a Judetului Ilfov, perioada 1992 - 1999;
d. profesor (expert), Centrul de Perfectionare Postuniversitara al UCECOM -Uniunea
Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti, 1990 - 1992 (am desfasurat activitati didactice si
de cercetare);
e. profesor, Grupul Scolar UCECOM, 1986 - 1990, (am desfasurat activitati didactice);
f. economist, Întreprinderea de Cabluri si Materiale Electroizolante - Bucuresti, 1981 - 1986;
g. economist, Întreprinderea Mecanica Medias, 1980 - 1981.
ACTIVITATI DIDACTICE:                         9
-  elaborarea si sustinerea cursurilor, seminariilor si proiectelor la disciplinele Marketing,
  Management financiar, Contabilitate, Prospectarea pietei în cadrul: 1 - Facultatea de
  Chimie Industriala; 2 – Facultatea de Inginerie în Limbi Straine; 3 - Facultatea de
  Ingineria si Managementul Sistemelor de Productie; 4 - Facultatea de Inginerie
  Mecanica - specializarea Inginerie Economica, începând cu perioada 1991 - 1993 si
  1999 – prezent, la Universitatea POLITEHNICA Bucuresti;
-  conceperea si implementarea programelor de perfectionare si a cursurilor de specialitate
  în domeniile: comert exterior si cooperare economica internationala, transporturi
  internationale, asigurari internationale, marketing, management, drept comercial, relatii
  valutare, resurse umane, în perioada 1990 – 1992, la Centrul de Perfectionare
  Postuniversitara al UCECOM.


ACTIVITATI STIINTIFICE:

. 14 contracte de cercetare, proiectare si implementare, dintre care 11 în calitate de responsabil de
contract în domeniul resurselor umane, marketing, asigurarea calitatii, management financiar,
tehnici de negociere, management strategic (clienti CONEL, ICEMENERG, Banca Ion Tiriac
etc.);
- consultanta în afaceri pentru firme mici si mijlocii (planuri de afaceri, studii de piata etc.);
- îndrumare stiintifica a studentilor pentru elaborarea proiectelor de diploma;
- articole si carti de specialitate în domeniul marketingului si managementului.


EXPERIENTE INTERNATIONALE:

• experienta europeana - programul PHARE de reabilitare a unit atilor sanitare din judetul
Ilfov:
• stagiu de pregatire teoretica si practica în management, programul PHARE, Bruxelles si
Mons, Belgia;

LIMBI STRAINE:

- franceza – foarte bine;
- spaniola – foarte bine;
- germana - bine;
- engleza - satisfacator.
ACTIVITATE DE ELABORARE SI PUBLICARE DE LUCRARI

• Carti de specialitate :
1. M. NITA, Marketing si management, Editura PRINTECH, ISBN 973-652-333-0, Bucuresti,
2001.

• Îndrumare de laborator.

1. M. NITA, Bazele contabilitatii, caiet de lucrari practice, Editua PRINTECH, ISBN 973-652-
336-5, Bucuresti, 2001;
2. C. Radu, R. Benga, M. Nita, Probleme, Aplicatii, Studii de caz, Editura PRINTECH, ISBN
973-652-872-3, Bucuresti, 2003.

                         10
• Articole de specialitate:

-prezentate si publicate în cadrul COMEFIN 3, Conferinta Nationala de Mecanica Fina si Optica,
Brasov 1991, cu participare internationa1a organizata de Universitatea TRANSILVANIA Brasov
si Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Catedra de Management Industrial, dupa cum
urmeaza):

1. M. NITA - Anchetele clasice prin sondaje cu ajutorul chestionarului,
COMEFIN 3, Editura UTBv, 1991,vol. IV, pag.155-161;
2. M. NITA - Alegerea unui circuit de distributie, COMEFIN 3, Editura UTBv, 1991, vol IV,
pag.162-166;
3. M. NITA - Rolul pub1icitatii în cadrul strategiei globale de marketing,
COMEFIN 3, Editura UTBv, 1991, vol IV, pag. 167-169;
4. D. ARDELEA, M. NITA - Dimensiunile motivatiei cumparatorului industrial, COMEFIN 3,
Editura UTBv,1991, vol.IV, pag. 134-139;
5. D. ARDELEA. M. Nita, M.A. Nita – Pentru ce segmentarea pietei produselor industriale,
COMEFIN 3, Editura UTBv, 1991, vol. IV, pag. 128-133.

- prezentate si publicate în cadrul Conferintei Internationale Române de Chimie si Inginerie
Chimica – RICCCE 13, Bucuresti, sept. 2003;

6. M. Nita, C. Radu, R. Benga, Marketing strategies for distribution channels, Sectiunea 11-
Inginerie Economica;
7. M. Nita, R. Benga, R.D. Stanciu, Costs and strategic management, Sectiunea 11- Inginerie
Economica;

- prezentate si publicate în cadrul Conferintei Internationale de Marketing- Marketing actualitati si
perspective, Universitatea Babes Bolyai, Cluj- Napoca, nov. 2004:

8) M. Nita, Piata confectiilor de îmbracaminte – prezent si perspective;
9) M. Nita, Comunicare si promovare în domeniul confectiilor de îmbracaminte pe piata din
România;

10) M. Nita, Strategies and promotional techniques for clothing industry, RICCCE 14, vol. 3, pag.
90 – 97, Bucuresti, sept. 2005;

CONTRACTE DE CERCETARE, CONSULTANTA, INSTRUIRE
- am desfasurat 12 contracte de cercetare, proiectare, si implementare, dintre care 9 în calitate de
responsabil de contract în domeniul resurselor umane, marketing, asigurarea calitatii, manageme nt
financiar, tehnici de negociere, management strategic, consultanta în afaceri pentru urmatorii
clienti: IRMEB SA - fostul ICEMENERG (2 contracte în anii 1998 -1999), BESTA Group SA -
Bucuresti (3 contracte in anul 1998), CONEL - Sucursala de Distributie Bucuresti (3 contracte in
anii 1999 - 2000), SC D & F SERVCOM SRL (1 contract in anul 2000) si am participat la 3
contracte de cercetare, proiectare si implementare în domeniul resurselor umane si marketing la
CONEL - Sucursala de Distribulie Constanla (1 contract in anul 1999), S.C. TRAINICA S.A.
Pucioasa (1 contract in anul 1998) si Fabrica de Ciment Fieni - ROMCIF Fieni S.A. (1 contract in
anul 1998) .


                         11

				
DOCUMENT INFO
Description: Proiectarea Strategiilor Pentru Piata Globala document sample