Docstoc

Opmaak 1 - ons-hilversum

Document Sample
Opmaak 1 - ons-hilversum Powered By Docstoc
					O.N.S. WIJKNIEUWS
18 en 19 december
 O.N.S. wijknieuws is een uitgave van O.N.S. Bewonersvereniging
    en Winkeliersvereniging Stichting Het Kernkwartier
  Jaargang 14, nummer 3, december 2010, oplage 1500 exemplaren
     www.ons-hilversum.nl, www.kernkwartier-hilversum.nl
                1
     Deze publicatie
     werd mede mogelijk
     gemaakt door de
     Gemeente Hilversum

ONS bewonersvereniging
                   Sinterklaas
 R. Bijlsma
Voorzitter/secretariaat

 Gasthuisstraat 32
 1211 KD Hilversum
 telefoon 7726260
 r.bijlsma@ons-hilversum.nl


 E. Kruyer
Penningmeester

 2e Oosterstraat 5
 1211 LG Hilversum
 telefoon 6033067
 penningmeester@ons-hilversum.nl


 E. Hilhorst
Webmaster/ledenadministratie

 Brinkweg 12b
 1211 KL Hilversum
 telefoon 6220984
 webmaster@ons-hilversum.nl      Intocht
 ledenadministratie
        @ons-hilversum.nl
                   Sinterklaas 2010

                   Het blijft ieder jaar weer
 S. de Wit              spannend, maar ook zo
Aktiviteitencommissie

 2e Nieuwstraat 24          ontzettend leuk. En geluk-
 1211 JW Hilversum
 telefoon 6218879           kig kwam hij dit jaar ook
 aktiviteitencommissie        weer naar de regio, waar
         @ons-hilversum.nl  hij zaterdagmiddag door
                   duizenden fans van jong
 R.Westhof / S. Balk         tot oud werd opgewacht
Redaktie wijkkrant:

 Gasthuisstraat 32          in de Oude Haven.
 1211 KD Hilversum          Na een ontmoeting met
 onsredactie@gmail.com
                   burgemeester Ernst Bak-
                   ker maakte Sinterklaas
 Op Gasthuisstraat 32 of       met zijn schimmel en Pie-
Nieuwe kopij inleveren

 onsredactie@gmail.com
                   ten een rondrit door de
                   stad. Hierna konden de
 Groot vuil ophalen          fans op de Kerkbrink de
GAD

 telefoon 6991888 (8-12 uur)     goedheiligman een handje
                   schudden.
 telefoon 0900-8844 (alarm 112)
Politie Noordse Bosje 45a
Infocentrum GGZ

 telefoon 6216009


 Voor een gat in de weg, een
Servicemeldpunt

 ongewaaide boom of een
 eenvoudig verkeersprobleem,
 bel 6292345 of mail naar
 servicepunt@hilversum.nl


 Heeft U een vraag, idee of
Bureau Wijkzaken

 knelpunt die te maken heeft
 met de leefbaarheid in uw wijk,
 bel 6292060 of mail naar
 bureauwijkzaken@hilversum.nl

Betalingen naar nummer 9395998
t.n.v. O.N.S. Bewonersvereniging

Lay-out/druk: www.polyprint.nl

                              2
Kerstmarkt en Pasar Malam
in de Oude Haven
Op 18 en 19 december a.s. houdt O.N.S. Bewonersvereni-       Verderop vindt u in de Oude Haven ons tweede podium met
ging al weer voor de derde maal de kerstmarkt in de Oude-     vele live acts en muziek. Daaraangekomen kunt u zich op-
Haven.                               warmen met warme glühwein of een kop warme verse erw-
                                  tensoep.
Voor iets wat drie jaar geleden begon met een paar kramen     De kinderen kunnen zich dit jaar ook weer vermaken met
langs het pad van het water, begint dit jaar toch echt gro-    de attracties die onze markt rijk is en de kinderen kunnen
tere vormen aan te nemen. Op dit moment hebben wij de       op de foto met de Kerstman die dit jaar onze markt weer zal
grootste kerstmarkt van ´t Gooi wat gehouden wordt in de      bezoeken.
Oude Haven.                            Op de terugweg langs de kramen kunt u een lot kopen voor
Dit jaar wordt de kerstmarkt zelfs uitgebreid met een win-     de grote loterij die gehouden wordt. Met het kopen van een
ter Pasar Malam:                          lot steunt u ons goede doel van dit én het aankomend sei-
Als u vanaf de Havenstraat de trap naar beneden neemt de      zoen `stichting KiKa (Kinderen Kankervrij)`. Met de aankoop
haven in, wordt u warm ontvangen in een tent met meer       van een lot steunt u niet alleen KiKa, maar ook u zelf want
dan vijftig sfeervol ingerichte oosterse kramen. Op de ach-    u wilt toch ook wel naar huis met een echte scooter of een
tergrond zult u warme Indische klanken horen, want in de      van de andere geweldige prijzen.
tent wordt een podium geplaatst waar diverse (live) optre-
dens zullen plaatsvinden van muzikanten en dansers. Het po-    Kortom wij hopen u dit jaar een leuke, sfeervolle, maar ui-
dium wordt omringd door tal van kramen met Indische        teraard ook een gezellige kerstmarkt te kunnen bezorgen!
lekkernijen waar u ook even kunt zitten om te luisteren en
genieten van deze schitterende ambiance.              Tot ziens op de kerstmarkt & winter Pasar Malam 2010
Mocht dit alles u een beetje te veel of te warm worden, lei-    O.N.S. Evenementen
den wij u via de achter uitgang naar buiten om af te koe-     Rob Stekelenburg & Ron Bijlsma
len, maar ook om te komen kijken naar onze kerstmarkt.
Langs het verlichte pad van de Oude Haven vindt u ongeveer     Tevens zijn er nog enkele plaatsen op onze markt beschik-
80 kramen die ingericht worden met leuke kadootjes en       baar, voor meer info:
hebbedingetjes. Als u uw weg vervolgd past u dan goed op      rjstekelenburg@hotmail.com, - 06-25412013
voor onze Dickens kinderen die zomaar aan u voorbij kun-      r.bijlsma@ons-hilversum.nl, - 035-7726260
nen schieten.


                                  het gedeelte tussen Koningsstraat en Taludweg van feest-
                                  verlichting te voorzien. Maar de feestverlichting die er wel
                                  hangt levert veel positieve reacties op.
HILVERSUM - Door gezamenlijke inspanning van de winke-
liersvereniging Stichting Het Kernkwartier en O.N.S. Bewo-
nersvereniging is er nieuwe feestverlichting aangebracht
boven de Havenstraat en het winkelgedeelte van de Vaart-                     Workshops      Presentaties
weg.                                                en          en
                                                 Exposities     Vergaderen
Door onder andere de verbouwing van het Ons Gebouw en
Aquariumspeciaalzaak de Rifwachter is het niet mogelijk om
                                     Business Room Hilversum
                                    • Verhuur van ruimte ten behoeve van vergaderingen
                                     besprekingen en presentaties
                                    • Tentoonstellingsruimte ten behoeve van kunstenaars
                                    • Workshopruimte verhuur
                                    • Entertainment
                                    • Kunstverkoop

                                    Inlichtingen: www.businessroom-hilversum.nl
                                    Email:    info@businessroom-hilversum.nl

                                     Havenstraat 14a - 1211 KL Hilversum - tel. 035-7728810
                                     Open volgens afspraak.
 Foto: foto Miché

                                3
Glasvezel
Glasvezel in Hilversum nu ook via Concepts ICT             Concepts ICT is een onafhankelijke internet service provi-
                                    der en bestaat al meer dan 10 jaar.Wij zijn actief als een sta-
Begin 2009 is in de wijk Kerkelanden gestart met de aanleg       biele en betrouwbare provider van diverse (internet)
van in totaal 300 kilometer glasvezelkabel in Hilversum. De       diensten.
stad is in 14 delen opgesplitst, en nu, ruim een jaar later, zijn    Wij onderscheiden ons van andere service providers door
de straten rondom de OOSTER- EN NIEUW-                 een eigen servicedesk met zeer korte wachttijden, vriende-
STRATEN aan de beurt. Het zal u niet ontgaan zijn dat          lijk personeel en ruime openingstijden. Daarnaast bieden wij
hiervoor op diverse plaatsen de straten en trottoirs ge-        nog altijd analoge TV naast digitale TV. Bij Concepts ICT kunt
opend worden om de glasvezelkabels in de grond te leggen,        u er dus voor kiezen om voor de TV in de woonkamer een
waarna vervolgens uw woning op het hypermoderne glas-          digitaal televisiepakket af te nemen, en voor de TV’s in de
vezelnetwerk wordt aangesloten.                     slaapkamers gebruik te maken van het analoge signaal. U
                                    kunt daarbij gewoon uw huidige kabels blijven gebruiken!
Het bestuur van O.N.S. Bewonersvereniging is al overtuigd
van het voordeel van glasvezel en van de kwaliteit en service      Omdat onze abonnees niet allemaal hetzelfde wensen, heb-
die Concepts ICT levert.                        ben wij onze pakketten opgebouwd uit bouwstenen. Zo
“Omdat we elkaar graag steunen in onze activiteiten heb         hebben wij voor elk wat wils en betaalt u niet voor diensten
ben we gezamenlijk besloten dat Concepts ICT aanwezig          waar u niets mee doet.
zal zijn op onze kerstmarkt op 18 & 19 december met een
ludieke welkomsactie voor de bewoners. Daarnaast zal Con-        U kunt kiezen uit 4 groepen pakketten: alles-in-1, telefonie
cepts ICT voor ieder afgesloten abonnement een donatie         & internet,TV & internet en internet. Deze zijn allemaal
aan onze bewonersvereniging doen. Van deze inkomsten          weer verkrijgbaar in 5 smaakjes qua bandbreedte.Variërend
kunnen we dan bijvoorbeeld de barbecue in 2011 betalen of        van 10 tot wel 100Mbps up- én download. De meeste keuze
iets extra’s voor onze bewoners regelen. Zo hebben beide        vindt u dus bij Concepts ICT.
partijen baat bij dit idee. En wie weet kunnen we in de toe-
komst vaker dit soort dingen samen organiseren”.

De mogelijkheden van glasvezel ten opzichte van ouderwets
koper zijn ongekend.Waar u voorheen de bandbreedte met
andere gebruikers moest delen, krijgt u bij een glasvezel-
verbinding een eigen lijn tot in uw woning. Wij hoeven u
waarschijnlijk niet uit te leggen wat dit betekent voor de
snelheid en kwaliteit van de diensten die u vervolgens kunt
afnemen. Haarscherpe digitale én analoge televisie, een uit-
gebreid (high definition) zenderaanbod, up - én downloaden
van foto’s en films in enkele seconden en voordelig bellen
zijn niet langer een wens, maar een gegarandeerde moge-
lijkheid.     BLUES MODE         • Tandem
                   • La fee maraboutée
                   • No man’s land
                   • Sita murt
                   • Jeff
                   • Magic woman
                   • Indies
                   • Only m
                   • Blacky dress
                   • Milesstone
       Havenstraat 20b • 1211 KM Hilversum
           Tel. 035 - 624 65 28

                                  4
En al deze pakketten kunt u weer voorzien van extra opties,
zoals bijvoorbeeld digitale TV (het beste high definition pak-
ket van Nederland), Eredivisie Live, onbeperkt bellen en on-
line back up. En straks komen allemaal nieuwe diensten
beschikbaar zoals beeldbellen, zorg op afstand en studeren
op afstand.

Mocht u niet tot de kerstmarkt willen wachten, dan kunt u
zich nu al aanmelden.
Ga hiervoor naar www.concepts-ict.nl/?v=220 .
Ook voor aanmeldingen via deze link geldt dat wij een do-
natie aan de wijkvereniging doen!

Meer informatie
U kunt voor meer informatie terecht op www.concepts-
ict.nl/hilversum of bellen met onze servicedesk op 076-750
1620.
                                 5
                           Versa
                           Versa Mantelzorgondersteuning ondersteunt mantelzorgers
                           in de regio Gooi enVechtstreek en Eemnes. Mantelzorg is de
                           (onbetaalde) zorg die mensen elkaar vanuit een sociale re-
                           latie geven. Denk bijvoorbeeld aan het zorgen voor een
                           zieke of gehandicapte partner, kind, ouder, vriend(in) of buur.
                           Versa Mantelzorgondersteuning geeft informatie en advies,
                           biedt emotionele en praktische ondersteuning en bemiddelt
                           in respijtzorg (overname van zorg) en organiseert ontspan-
                           ningsactiviteiten. Daarnaast heeft Versa Mantelzorgonder-
                           steuning een speciaal aanbod voor: jongeren die zorgen,
                           mantelzorgers die werk en zorg combineren en Turks- en
                           Arabisch sprekende mantel-zorgers.Werkgevers, scholen en
                           professionals kunnen ook Versa Mantelzorgondersteuning
                           terecht voor informatie, advies en speciaal voor hen ont-
                           wikkeld aanbod.
                           Versa Mantelzorgondersteuning organiseert o.a. cursussen,
                           contactgroepen en (ontspannings-) activiteiten voor man-
                           telzorgers. Een contactgroep bestaat uit mantelzorgers die
                           elkaar regelmatig treffen.Tijdens deze bijeenkomsten wor-
                           den ervaringen en tips uitgewisseld en worden onderwer-
                           pen m.b.t. zorgen voor een ander met elkaar besproken. Een
                           contactgroep staat onder begeleiding van een consulent
                           mantelzorgondersteuning. De volgende contactgroepen
                           worden op dit ogenblik georganiseerd in het gebouw van
                           Versa Mantelzorgondersteuning op de Neuweg 31 te Hil-
                           versum:
                           • Contactgroep voor mensen die zorgen voor ie-
                             mand met een psychische aandoening
                             Eens in de 4 weken op maandag van 12.30-14.00 uur
                           • Contactgroep voor mensen die zorgen voor ie-
                             mand met Niet Aangeboren Hersenletsel
                             Iedere 4e woensdag van de maand van 09.30-11.00 uur
                             m.u.v. vakantie e.d.
                           • Contactgroep voor partners van jong demente-
                             renden (tot 65 jaar)
                             Elke 4e vrijdag van de maand van10.00-11.30 uur
                           • Contactgroep voor Berbers sprekende mantel-
                             zorgers
                             Dinsdag om de 2 weken van 12.00-14.00 uur
                           • Contactgroep voor Turkse mantelzorgers
                             Donderdag van 10.00 – 12.00 en van 19.30-21.30 uur
                           • Contactgroep voor Turkse mantelzorgers (alleen
                             mannen)
                             Elke tweede woensdag van de maand van 10.00-12.00 uur
                           • Contactgroep voor mensen die zorgen voor ie-
                             mand met Niet Aangeboren Hersenletsel
                             Iedere 4e woensdag van de maand van 09.30 – 11.00 uur,
                             m.u.v. vakantie e.d.

                           Versa Mantelzorgondersteuning organiseert de volgende
                           cursussen:
    Havenstraat 7 - 1211 KG Hilversum
       Telefoon 06 16 43 72 99
                           • Cursus Rondom Dementie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten waarin deskun-
  Geopend: maandag t/m woensdag: 20.00 - 02.00     dige inleiders van diverse organisaties informatie geven
       donderdag: 20.00 - 02.30
     vrijdag/zaterdag: 20.00 - 04.00
                            over verschillende thema’s. Onderwerpen die aan de orde
         zondag gesloten            komen zijn: wat is dementie, wat voor gedragsverande-
                            ringen kun je verwachten, hoe kun je daar mee omgaan,
                         6
 wat voor ondersteuning is er?Deze cursus wordt 2x per
 jaar gegeven (in het voor- en najaar). De locatie wisselt.
 Kosten: € 30,00 per cursus.

• Cursus Rondom NAH
 Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten waarin door
 deskundigen op het gebied van hersenletsel en mantel-
 zorgondersteuning informatie en tips worden gegeven.
 Deze cursus wordt 2x per jaar gegeven (in en najaar) De
 locatie wisselt. Kosten: € 30,00 per cursus.

Ontspanningsactiviteiten voor mantelzorgers. Regelmatig
tijd voor je zelf inruimen is voor mantelzorgers erg belang-
rijk. Hierdoor is de zorg voor de ander beter/langer vol te
houden.Versa Mantelzorgondersteuning organiseert daarom
regelmatig ontspanningsactiviteiten. Een voorbeeld van een
ontspanningsactiviteit georganiseerd door Versa Welzijn is:
• Mantelzorgkoor
  Het Mantelzorgkoor is een gezellig koor voor mensen
  van wie er velen belast zijn met de zorg voor een ander.
  Het koor is voor mantelzorgers en niet-mantelzorgers.
  Onder leiding van een dirigent en accordeonist wordt
  een gevarieerd repertoire gezongen: 60-70 jaren songs,
  levensliederen, evergreens, licht klassieke songs. Gezellig-
  heid en sociale contacten zijn erg belangrijk.
  Iedere 3e woensdag (koffie-inloop 19.30 uur).19.30-21.30
  uur in St. Joseph. Informatie en/of aanmelden:
  035-772 93 70 (Mevr. de Jong)

Voor informatie en/of aanmelden voor boven-
staande activiteiten, of activiteiten die elders in de
regio plaatsvinden, kunt
u contact opnemen met :
Versa Mantelzorgondersteuning,
tel. 035 697 00 50(op werkdagen
van 9.00 - 13.00 uur). Een overzicht
van de activiteiten vindt u op
www.versawelzijn.nl/mantelzorg of in
onze mantelzorgkrant. Die u kunt opvragen.                                    WWW.RUACHBARAKA.NL

                                    Therapeut TANJA VAN LUIJN                                    o Regressie-, Reïncarnatie therapie
                                    o EMDR
                                    o Quantum Biofeedback (SCIO)
         Versa Vrijwilligerscentrale              o Cursus spiritueel werken
                                     inwijding Reiki I, II en III
         Versa Vrijwillige Thuishulp
       Versa Mantelzorgondersteuning
       Versa Jongerencentrum My Centre               inbegrepen
        www.versawelzijn.nl/neuweg
    Algemeen: 656 95 90 / Mantelzorglijn: 697 00 50
      Vrijwillige Thuishulplijn en Vacaturebank
                                    Begoniastraat 72, telefoon 035 7852825
        Vrijwilligerscentrale: 625 00 00


                                  7
  Vermeulen
                        Ergotherapie
               Partner      Ergotherapie bij u in de buurt
                        U zult misschien denken:“Wat is ergotherapie?” Wij zullen
    * Makelaardij             dat in dit artikel uitleggen, onszelf voorstellen en voorbeel-
    * Particulieren en bedrijven      den uit de praktijk beschrijven.
    * Taxaties
    * Vrijblijvende waardebepalingen
                        Wat is ergotherapie?
                        Door een ziekte, aandoening of het ouder worden kunnen
                        gezondheidsklachten ontstaan, zoals verminderde kracht,
                        bewegingsbeperkingen, pijn, verminderd geheugen.
                        Als het uitvoeren van activiteiten praktische problemen op-
Ruim 30 jaar ervaring !

                        levert (aan- en uitkleden, boodschappen doen, hobby’s uit-
Mauritsstraat 1                voeren, koken, eten en het verplaatsen in en rondom de
1211 KE Hilversum               woning), kan een ergotherapeut ingeschakeld worden.
T 035-622 20 30
F 035-622 20 33
www.vermeulenvanee.nl             De praktijk Ergotherapie Gooi en Omstreken
                        In de O.N.S. buurt bevindt zich onze Extramurale (vrijge-
                        vestigde) Enkelvoudige Ergotherapiepraktijk (EEE). Wij zijn
                        gevestigd aan de Veerstraat in het centrum van Hilversum,
                        maar werken in de gehele regio Gooi,Vechtstreek, Eemland
                        en Almere
                        Wij werken onder andere samen met huisartsen, specialis-
                        ten van het ziekenhuis en diverse thuiszorgorganisaties,
                        waaronder Buurtzorg, welke ook in de O.N.S. buurt werk-
                        zaam is.
                        De ergotherapiepraktijk bestaat uit 4 ergotherapeuten, een
                        officemanager en een praktijkassistente.

                        Wij komen bij voorkeur bij u aan huis, aangezien in de thuis-
                        situatie de problemen bij activiteiten het meest zichtbaar en
                        aanwezig zijn en dus ook het beste beoordeeld kunnen wor-
                        den. Vervolgens gaan we samen met u op zoek naar prakti-
                        sche mogelijkheden, zodat u zo zelfstandig mogelijk thuis
                        kan blijven wonen en uw activiteiten kunt blijven uitvoeren.

                        Een aantal mogelijke redenen om contact met ons te zoeken zijn:
                        • U heeft het gevoel dat u (bijvoorbeeld door pijn, beper-
                         kingen of de zorg voor een ander) in een isolement of
                         ernstig vermoeid raakt.
                        • Problemen thuis bij zelfverzorging, het huishouden of bij
                         vrijetijdsbesteding.
                        • U ondervindt problemen rondom het huis en wilt uw wo-
                         ning graag aangepast hebben.
                        • U heeft een rolstoel, traplift, scootmobiel of loophulp-
                         middel nodig, maar u weet niet hoe of waar u deze aan
                         moet vragen.
                        • Uw partner heeft zorg nodig en u wilt graag advies over
                         hoe u het beste uw partner kunt begeleiden of u wilt
                         voorkomen dat u overbelast raakt.

                        Voorbeelden uit de praktijk:
                        Mevrouw D. (91 jaar) woont in een eengezinswoning en kan na
                        een gebroken heup door een val de trap niet meer op en af.Voor
                        de val ging ze zelfstandig de trap af en deed haar boodschappen,
                        ze sliep en douchte boven en kookte zelf haar maaltijden. Door
                        de val lukt haar dit nu niet meer. Ze slaapt beneden in de woon-
                        kamer en wordt nu door de Thuiszorg gewassen en aangekleed.
                        Ook worden haar maaltijden aan huis bezorgd.
                      8
Door nauwe samenwerking met de Thuiszorg is contact met de
ergotherapeut gezocht voor beoordeling en advisering ter ver-
groting van de zelfredzaamheid van mevrouw. De ergotherapeut
heeft gezorgd voor extra steunen in het toilet en de badkamer,
een tweede trapleuning, een douchezitje en een rollator. Daar-
naast is de fysiotherapeut ingeschakeld om het traplopen met
mevrouw te oefenen. Nu, enige maanden later, is mevrouw in

                                                 oor u!
staat om weer haar eigen boodschappen doen met de rollator.

                                               ok v
Ook slaapt zij weer in haar eigen slaapkamer, lukt het weer om
zelfstandig te douchen en kookt mevrouw haar eigen maaltijden.             O
Meneer v. G. (83 jaar) woont in een verzorgingshuis en kan door
geheugenproblemen niet meer deelnemen aan activiteiten die hij
voorheen zo graag deed. Zo speelde meneer elke dinsdagmid-
                                          Veerstraat 29e    •  1211 HJ Hilversum
                                         tel. 035-6284810      fax 035-7729815
dag mee met de kaartclub. De ergotherapeut werd ingeschakeld
                                                     •
                                        info@ergogooi.nl       www.ergogooi.nl
om samen met meneer te zoeken naar alternatieve activiteiten
die zijn interesse hebben en die hij, ondanks zijn geheugenpro-                      •

                                        Aangesloten bij Ergotherapie Nederland
blemen, nog wel kan uitvoeren.
Er bleek in het verzorgingshuis elke woensdag een schildercursus
te worden gegeven. Dit is iets wat meneer vroeger graag deed,
maar in de loop van de jaren steeds minder is gaan doen. Hij
heeft zich aangemeld voor de schildercursus en neemt elke week
met veel plezier deel aan de activiteit.                COMMUNICATIE CENTRUM VENHORST
                                    Havenstraat 12 • 1211 KL Hilversum • Tel. 035 6215879 • Fax 035 62113584
                                    KENWOOD KEY Dealer en YEASU Dealer         www.venhorst.nl


                                    TELE COMMUNICATIE SYSTEMEN
Vergoeding en inschakelen ergotherapeut
Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering van       venhorst@venhorst.nl          /  mobiel 0654612812
uw zorgverzekering voor 10 uur per kalenderjaar op ver-
wijzing van uw huisarts of specialist.
Het is mogelijk dat wij vrijblijvend bij u langs komen. Uw fa-
milie, vrienden of kennissen mogen hier altijd bij aanwezig
zijn.

Heeft u vragen? Bel of mail ons gerust!
Ergotherapie Gooi en Omstreken
035-6284810
www.ergogooi.nl • info@ergogooi.nl
  KRINGLOOPWINKEL                                  9
Hondenpoep                              De regels op een rij
Hilversum bindt de strijd aan met                  1. Houd uw hond binnen de bebouwde kom aan
gemakzuchtige hondenbezitter                      de lijn (artikel 2.4.16 APV Hilversum).
                                   Binnen de bebouwde kom van de gemeente Hilversum
Kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweides of sport-        geldt een aanlijnplicht voor honden, met uitzondering
voorzieningen zijn verboden voor honden.en geen honden        van de aangewezen uitrenveldjes. De aanlijnplicht geldt
op verboden locaties. Zo luidden de spelregels van het        niet voor geleide- of hulphonden.
nieuwe hondenbeleid dat met ingang van 1 november van
kracht werd.Alleen voor geleide- of hulphonden wordt wat       2. Ruim de hondenpoep direct op met een
de aanlijn- en opruimplicht betreft een uitzondering ge-         opruimmiddel (artikel 2.4.17 APV Hilversum).
maakt. Voorlichting, voorzieningen en verbaliseren (‘de 3      Iedere hondenbezitter is verplicht de hondenpoep di-
V’s’) vormen de pijlers van het nieuwe beleid.“Maar van dat     rect op te ruimen en dient hiervoor een degelijk op-
laatste, bekeuren, hoeft het vanwege die eerste twee na-       ruimmiddel bij zich te hebben. Dit kan een zakje of
tuurlijk helemaal niet te komen”, aldus verantwoordelijk       schepje zijn. Deze regel geldt voor heel Hilversum. De
wethouder Frans van Osch. “Goede voorlichting, extra af-       hondenpoep dient in de gewone afvalbak of in de eigen
valbakken en opruimmiddelen helpen dit immers voorko-        grijze container voor restafval te worden gedeponeerd.
men. Hondenpoep, geen uitglijder waard dus!”             De opruimplicht geldt niet voor geleide- of hulphonden.

Hondenpoep is vies, stinkt en scoort hoog op het lijstje van     3. Mijd de voor honden verboden plaatsen
ergernissen. Ook in Hilversum lag hondenpoep vroeger         (artikel 2.4.16 APV Hilversum).
vooral op de stoep, tegenwoordig is het vooral te vinden op     Kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweides of sport-
plekken waar kinderen spelen, in groenstroken tussen stoep      voorzieningen zijn verboden voor honden.
en asfalt, in de berm en op veldjes. “Wie een hond heeft,
moet zijn verantwoordelijkheid nemen”, aldusVan Osch.“In
Hilversum gaat het om ongeveer 4000 hondenbezitters, aan-
merkelijk minder dan het aantal mensen zónder hond. Een       Tot eind dit jaar blijft het bij informeren en attenderen,
belangrijk gegeven omdat onwelwillende hondenbezitters       daarna wordt het zonodig verbaliseren.Van Osch: “Met in-
niet zomaar aan die meerderheid kunnen voorbijgaan. Zéker      gang van 1 november krijgen hondenbezitters van onze
niet als deze ergernis komende maanden weer onderwerp        handhavers een kaartje met de nieuwe spelregels overhan-
van gesprek wordt.” En dat wordt het, meent de wethouder      digd, na de jaarwisseling riskeren ze bij overtreding een
met een knipoog naar de campagne die onder het motto        boete van ongeveer € 90,-.”
‘Hondenpoep, geen uitglijder waard!’ van start is gegaan. In
de vorm van advertenties in bushokjes en op afvalbakken       Voor meer informatie over het nieuwe hondenbeleid kunt
worden hondenbezitters en niet-hondenbezitters er de ko-      u terecht op de gemeentelijke website (www.hilversum.nl).
mende weken op een ‘speelse’ manier op geattendeerd dat
het onderwerp weer op de agenda staat.
            MBACHTELIJKE
           WA       BA
          ”U         KK
                     E
                     R”
      BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

    VAN SILFHOUT
         Havenstraat 54 - 56
        Telefoon 035 - 624 60 74
           HILVERSUM

                                10
11
                                   Maar ook Hans Dulfer zal dit jaar weer meerdere malen zijn
De Kaars al weer                           opwachting maken, deze jazz koning heeft De Kaars al meer-
                                   dere malen op zijn kop gezet met als hoogtepunt het op-
twee jaar op de                            treden tijdens de braderie van de Havenstraat.

Havenstraat                              Elke derde zondagmiddag van de maand gaat De Kaars een
                                   activiteit organiseren zoals een High Tea, wijnproeverij, jazz
De Kaars is gevestigd in het uit 1901 daterende pand aan de      middag etc. U bent van harte welkom en houdt u onze site
historische Havenstraat 14-C. Het toenmalige café stond        in de gaten voor alle informatie over onze activiteiten.
bekend onder een andere naam, Candlelight.Vernoemd naar
het radioprogramma en oprichter Jan van Veen. Veel men-        Kortom de Kaars is een veelzijdig bedrijf wat voor ieder-
sen kennen het café dat in 1977 werd opgericht.            een wat wils heeft dus komt u gerust eens langs op de Ha-
                                   venstraat 14-C.

                                   Meer info:www.cafedekaars.nl
                                   Met vriendelijke groeten,
                                   Team De Kaars
Candlelight werd in de zomer van 2008 compleet gereno-
veerd voor een nieuwe start onder de naam “De Kaars”.
Sinds 1 september 2009 hebben Calvin Ferket en Martin
Seldenrijk de zaak overgenomen van Patrick Lommers die
het 1 jaar zelf heeft gedraaid. Nu naar 1 jaar zelf als onder-
nemers kijken de heren terug op een mooi jaar met veel ge-
zellige avonden.

De Kaars is iedere dag geopend voor lunch, diner en bar. U
kunt als gast heerlijk genieten van een kopje koffie met huis-
gemaakt appeltaart, heerlijke lunch gerechten, een uitge-
breide dinerkaart van saté tot verse hele zeetong of van
heerlijke hapjes onder het genot van een goed glas wijn.

Chef-kok Calvin Ferket en zijn keukenbrigade gebruiken al-
leen verse ingrediënten voor zijn gasten en is altijd op zoek
naar het beste van het beste voor een betaalbare prijs. Zo
is het mogelijk dat u betaalbaar en goed kunt eten. Martin
Seldenrijk zorgt samen met zijn enthousiaste team dat u een
gezellige avond beleeft.

De Kaars heeft ook elke maand een nieuwe lunch- en di-
neractie met specialiteiten die afgestemd zijn op het sei-
zoensaanbod, zoals onbeperkt gamba’s, wildgerechten en
mosselen.

Elk weekend heeft De Kaars live optredens van zangers. De
vrijdagen en zaterdagen staan na 23:00 uur in het teken van
Amsterdamse gezelligheid met optredens van o.a. Peter
Beense, Mick Harren en Dries Roelvink.
                                 12
Splitsen Cocon van de baan                        raads-verkiezingen tot enorm politiek gekrakeel.Toen werd op initia-
                                     tief van nota bene D66 een motie aangenomen, waarin de Hilversumse
Bloemenbuurt woedend                           politiek zich er opnieuw op vastlegde dat het Cocon-convenant (split-
De Bloemenbuurt voelt zich 'vernaggeld' door de gemeente, omdat      sen dus) wordt nageleefd.
D66-wethouder Eric van der Want af wil van splitsing van daklozen-
opvang De Cocon. De buurt is bang voor aanhoudende overlast.       De Bloemenbuurt was het vertrouwen in de gemeente al goeddeels
Omdat de gemeente volgens de buurt geen concreet alternatief biedt    kwijt na drie jaar vruchteloos overleg over de omstreden opvang. 'Al
om de problemen met zwervers het hoofd te bieden, weigert de buurt    dat weggegooide geld voor onderzoeken en overleg, daarvan had de
nog verder te praten met de wethouder.                  splitsing bekostigd kunnen worden', stelt Gerner. 'We hervatten het
                                                  overleg met de gemeente alleen als er een
Bloemenbuurt-woordvoerder Rob Gerner                                concreet alternatief is, met daarbij het beno-
verliet dinsdagavond voortijdig een overleg                            digde geld. Of als de gemeente alsnog het con-
met Van der Want. Volgens Gerner wil de                              venant in tact wil houden.'
wethouder definitief af van het convenant
tussen gemeente en de buurten rond De                               Gerner kondigt aan dat de Bloemenbuurt op-
Cocon, waarin splitsing van de regionale op-                           nieuw de politiek gaat bestoken. Begin dit jaar
vang is vastgelegd. Hilversum slaagt er maar                           kwam de buurt met een negatief stemadvies
niet in een plek te vinden voor 'Cocon 2',                            voor het CDA en GroenLinks, omdat deze
telkens ontstaat fanatiek verzet.                                 partijen toen al tegen het splitsen van De
De kwestie leidde kort voor de gemeente-                             Cocon waren.
                                   13
PB
    Patrick van den Berg
      Schildersbedrijf
    www.pbschildersbedrijf.nl
                      Kansen voor jongeren met een beperking

*  Binnen- en buitenschilderwerk     In Ons Gebouw aan de Havenstraat en aan de 1e Ooster-
                      straat realiseert wooncorporatie Dudok Wonen twee pro-
*  Kleuradvies              jecten voor jongeren met een lichte beperking. Eerder dit jaar
*  Sierpleister              leverde de corporatie aan de Otto’slaan al een appartemen-
*  Behangen     1e Nieuwstraat 5   tencomplex voor deze doelgroep op. De drie woonlocaties
           1211 JN Hilversum  zijn onderdeel van ‘geWoon op jezelf’.
            06 46 16 76 06
                      ‘GeWoon op jezelf’ is een uniek woonconcept waar jonge
                      cliënten van Sherpa met een lichamelijke of verstandelijke be-
                      perking de eerste stappen in hun wooncarrière zetten. De
                      mate van ondersteuning verschilt per locatie. Aan de Ot-
                      to’slaan is 24-uurs ondersteuning aanwezig en krijgen de jon-
                      geren als het ware kamertraining. Op de twee andere locaties
                      kunnen bewoners op afspraak ondersteuning krijgen. Hier-
                      door kunnen de jongeren binnen ‘geWoon’ doorstromen
                      naar een woonplek met steeds meer onafhankelijkheid. Het
                      is uniek dat ze binnen dezelfde omgeving de volgende stap in
                      hun wooncarrière kunnen zetten. Meestal stromen jongeren
                      na kamertraining direct door naar een reguliere woning.Vaak
                      is dat een te grote stap. Met ‘geWoon op jezelf’ wordt daar
                      een stap tussen geboden.

                      Ons Gebouw
                     14
Ons Gebouw
Eind september startte Dudok Wonen met de renovatie-
werkzaamheden aan Ons Gebouw.Architectonische details
die in de loop der jaren verdwenen zijn, worden terugge-
bracht en er komen 18 studio’s voor Sherpa in. Ons Gebouw
werd in 1932 gebouwd naar ontwerp van bouwmeester J.
van Laren. Tot 1972 was het een vakbondsgebouw. Daarna
kende het pand nog vele andere functies. Zo diende het
onder andere als radiostudio, Roxy-bioscoop, jongerencen-
trum, buurthuis en peuterspeelzaal. Naar verwachting neemt
Sherpa na de zomer van 2011 haar intrek in het pand.

Otto’slaan
Aan de Otto’slaan realiseerde Dudok Wonen een nieuw ap-
partementencomplex met twaalf tweekamerappartementen
van 60 m². In de zomer van 2010 werd het pand opgeleverd.
In totaal is er plek voor 22 cliënten van Sherpa.
                                 inclusief voorafje, soep, gebakken rijst en groente.
                                  Teppan Yaki menu 23,=
1e Oosterstraat
Aan de 1e Oosterstraat komen vijf kamers van 30 m² met
een eigen keuken. De bewoners delen een badkamer en toi-
let. Jongeren op de leerlingbouwplaats van BK Bouw wer-
                                            sushi
ken onder begeleiding als leerling-timmerlieden en
-metselaars aan het nieuwe appartementencomplex. In de      Havenstraat 1
                                            bar      maandag t/m vrijdag
                                 1211 KG Hilversum       geopend van 16 tot 23 uur
zomer van 2011 wordt het nieuwe pand naar verwachting       telefoon 035 628 61 29
opgeleverd.                            www.tokyohilversum.nl        vrijdag t/m zondag
                                 info@tokyohilversum.nl     geopend van 12 tot 23 uur
                                  scooter
                                          care
                                   verkoop * onderhoud * onderdelen * tuning


                                   Reparaties alle merken en types

                                      Vaartweg 24 * 1211 JJ Hilversum
                                    Telefoon 035-6238822 * Fax 035-6241255
                                    www.scootercare.nl * info@scootercare.nl

                               15
   Helende Kracht
   SPIRITUEEL CENTRUM DE HELENDE KRACHT
   Op 6 September in 2005 hebben wij onze deuren geopend.
   Inmiddels is dat al weer 5 jaar geleden. We zijn enorm ge-
   groeid en hebben de winkels zelfs met een prachtige collec-
   tie gezondheidsstenen en mineralen uitgebreid.

   We pendelen graag een steen uit voor u die bij u persoon-
   lijk past.
   We verkopen stenen die werken op fysiek, geestelijk en
   emotioneel gebied.
   Maar er zijn ook stenen die beschermend werken o.a tegen
   elektromagnetische straling en tegen vervuiling. Daarnaast
   hebben we stenen die tegen negativiteit van andere mensen
   (leegzuigen) beschermen; het beschermd en zuivert je aura.

   Verder zijn we vanaf woensdagavond 15 september begon-
   nen om 20.00 uur met persoonlijke ontwikkeling. Dit is geen
   cursus maar vrije inloop en kost 10,-. De cursus wordt ge-
   geven door Joan de Windt, een leuke krachtige persoonlijk-
   heid die ons team heeft versterkt.
16
Op donderdagavond kunnen meditatielessen gevolgd wor-
den, die gegeven worden door Galina. 1 keer in de maand
kun je zelf oefenen in de mediumcirkel bij Jacco Elken, en op
de 1e woensdag van de maand geven we een Healing avond
waar je op elkaar kunt oefenen.
Voor overige cursussen die we geven zie onze site www.de-
helendekracht.nl

Daarnaast geven wij ook diverse consulten:
Zit je niet lekker in vel, problemen op je werk of relatie, last
van vermoeidheid, angst of pijn, stoppen met roken of een
andere verslaving. Kom dan langs wij kunnen je helpen!

Wij geven Mediumconsulten:
Tarotlegging dit is een mediumconsult waarbij je gebruik
maakt van kaarten.
Verder geven we Holistische massages, stoelmassages, indian
headmassages,
energetische (aura) reiniging+healing, stenenlegging en hyp-
notherapie/regressie.

We zijn gediplomeerd en aangesloten bij de S.N.U (spiritu-
ele nationale unie), de S.T.I.B.A.G en de R.I.N.G.

Wij zien u graag bij onze cursussen of consulten. Natuurlijk
hebben we ook allerlei leuke kado's voor de feestdagen.
  BON                                   Voor al uw maatwerk!
                                          Zonwering
                                         Raamdecoraties
  25% KORTING OP EEN CONSULT


                                           Verf
  GELDIG TOT EIND DECEMBER 2010

  De Helende kracht       Havenstraat 49
  tel 035-6239969        dehelendekracht@live.nl        Hubo van der Schaft    Havenstraat 50
                                    tel. 035 621 29 92  1211 KM Hilversum
                                  17
18
ARTROSE…MEE LEREN LEVEN
DAAR MOET JE MAAR
Ja, dit hoorde je vroeger vaak bij de dokter als je
langs kwam met die vervelende pijn in je heup of
knie. Enne ….als het niet meer gaat dan laat je je
toch opereren.
Er is in de afgelopen jaren heel wat veranderd bij de aanpak
van artrose. En de nieuwste onderzoeken tonen aan dat pa-
tiënten met artrose aan heup of knie steeds meer greep op
hun ziekte krijgen met oefentherapie. Hoe meer ze blijven
oefenen, hoe meer de pijn en de beperkingen verminderen.
Ook op de lange duur. Operaties zijn niet altijd meer nodig,
of uit te stellen. Oefentherapie verlicht de pijn en vermin-
dert de beperkingen bij bijvoorbeeld lopen of fietsen. Maar
als de behandeling afgelopen is neemt dat effect weer af,
doordat de meeste mensen stoppen met de oefeningen en
terugvallen in een inactieve levensstijl. Martijn Pisters on-
derzocht daarom of gedragsgeoriënteerde graded activity
(GRADIT) patiënten helpt de oefeningen langer vol te hou-
den. De bottleneck is de therapietrouw. Deze en de licha-
melijke activiteit blijken op de lange duur inderdaad
aanzienlijk te verbeteren door de GRADIT-behandeling.
Vooral bij heupartrose blijkt dit beter te helpen dan de ge-
bruikelijke behandeling. Zij ervaren het eerste jaar minder
pijn en beperkingen en er zijn op de lange termijn minder
snel gewrichts-vervangende operaties nodig.

GRADIT
Bij GRADIT activity bekijken de patiënt en de therapeut
samen welke activiteit ze het belangrijkste vinden, en bij
welke ze het meeste last ondervinden.Vervolgens kiezen zij
er 3 uit, waarvan de intensiteit staps-gewijs wordt opge-
voerd – onafhankelijk van de hoeveelheid pijn -. Daarnaast
krijgen de patiënten oefeningen om de spierkracht en de
gewrichts-mobiliteit te verbeteren. De therapeut treedt op
als coach. Samen wordt er een plan opgesteld en na enkele
sessies komt de cliënt alleen nog terug om te kijken of alles
volgens schema gaat. Dus….wanhoop niet te snel
                 Jan Wolters,fysiotherapeut
                                      Terre des Hommes Neuweg 211 - Hilversum
                                   • Meer dan 40 jaar ervaring met hulp aan kinderen in
                                    ontwikkelingslanden
                                   • CBF-keurmerk
                                   • Terre des Hommes is ISO-gecertificeerd (ISO 9001: 2000)
                                   • Hoge besteding middelen aan hulpverlening; gemiddeld ruim 80 cent
                                    van elke euro, de rest gaat naar bewustwording, fondsenwerving en
                                    administratie en beheer
                                   • Driemaal achtereenvolgens in de top 15 van de ’Transparantieprijs’
                                    voor de meest transparante charitatieve instelling van Nederland

                                   Voor meer informatie over onze hulpprojecten of over Terre des Hommes
                                   in het algemeen gaat u naar: www.terredeshommes.nl


                                19
                                   Gelukkig zijn er ook maatregelen die u zelf kunt nemen om
Niets erin,                              te voorkomen dat u wordt beroofd.


niets eruit                              Hoeveel is uw tas waard?
                                   Stelt u zichzelf ten eerste eens de vraag wat de waarde is
                                   van de inhoud van uw
Zichtbaar achtergelaten, waardevolle spullen in een auto       tas. Een tas met laptop, telefoon, Mp3-speler en portemon-
oefenen een grote aantrekkingskracht uit op dieven.          nee vertegenwoordigt
Goederen die zeer “in trek” zijn, zijn bijvoorbeeld:         al gauw een waarde van enkele duizenden euro’s! Zoveel geld
• mobiele telefoons                          legt u toch niet
• audio-apparatuur                          zomaar naast u neer?
• computer-apparatuur
• autopapieren                            Tips om beroving te voorkomen
• foto- of videocamera’s                       • Leg uw waardevolle eigendommen niet in het zicht.
• jassen/tassen met inhoud                      • Draag waardevolle eigendommen zoveel mogelijk bij u.
                                   • Berg laptops en tassen tijdens het rijden bij voorkeur op
Tips                                  in de kofferbak, of uit het zicht onder de passagiersstoel
Een veilig gevoel begint natuurlijk met het goed afsluiten van     of op de vloer tussen voorstoelen en achterbank.
 alle portieren, maar u kunt meer doen om het inbrekers       • Leg een tas nooit op de passagiersstoel of achterbank!
 zo moeilijk mogelijk te maken:
• Neem altijd alle spullen mee uit de auto.
• Laat het handschoenenkastje open, zodat iedereen kan
 zien dat er niets in zit.
                                                www.wildschutmaatwerk.nl

• Dieven zoeken ook onder uw stoelen, dus berg daar niets
 op.
                                                        Vaartweg 21
• Laat, indien u toch waardevolle spullen moet achterlaten,                       1211 JD Hilversum
 een kluisje in uw auto monteren.
• Laat uw auto voorzien van een goedgekeurd alarmsys-                      info@wildschutmaatwerk.nl
 teem.
• Een startonderbreker voorkomt dat dieven er met uw
 auto vandoor gaan.                             maatkasten

• Parkeer uw auto als het even kan in het zicht en op een         inbouwmeubelen

 goed verlichte parkeerplaats.
                                       van ontwerp
                                       tot montage

Voorkom een traumatische ervaring!
Helaas komt het met enige regelmaat voor dat automobilis-         openingstijden:

ten beroofd worden terwijl zij in hun auto zitten, bijvoor-
                                    woensdag t/m zaterdag

beeld bij het wachten voor een rood verkeerslicht.
                                      van 10 tot 17 uur

Voor veel mensen is dit een traumatische ervaring.
                                    koopavond op afspraak
                                     tel. 035 622 07 12
                                 20
Een autokraak is zo gebeurd…
Een ruitje is snel ingetikt en een navigatiesysteem of autora-
dio is toch al gauw
een paar honderd euro waard. Een geparkeerde auto met
zichtbaar aanwezige
waardevolle spullen erin is een makkelijk doelwit en daarom
enorm aantrekkelijk
voor dieven. Diefstal uit auto’s gebeurt nog te vaak. De po-
litie investeert veel tijd
en energie om deze vorm van criminaliteit te bestrijden.
Maar u kunt zelf ook veel
doen om autokrakers te weren en het ze zo moeilijk moge-
lijk te maken.


                                     HAVENSTRAAT 109, 1211 KJ HILVERSUM 035 - 666 8 111
Tips om autokraak te voorkomen
• Sluit uw auto goed af en installeer een alarm.             info@tamsma-makelaars.nl www.tamsma-makelaars.nl
• Laat geen waardevolle goederen achter in de auto.Vergeet
 niet uw GSM, laptop, navigatiesysteem, autoradio, jas en
 tas uit de auto te halen.
• Veeg een afdruk van de zuignap van uw routeplanner goed
 weg.
• Zet het dashboardkastje open zodat duidelijk is dat er       Woninginrichting
 niets waardevols in zit.
• Dieven zoeken ook onder uw stoelen en in de vakken van       Johan v.d. Berg
 de deuren; berg daar niets op.
• Laat bij een stationcar de afdekhoes open, zodat te zien is
 dat er geen goederen in de achterbak liggen.
                                   ”Tapijt- en gordijnspecialist voor ’t Gooi”
• Hang de welbekende gele spiegelhanger op, of leg deze
 folder met de gele zijde naar
 boven op uw dashboard. Zo ziet                      Al 25 jaar
 de dief dat u bewust niets achter
 hebt gelaten.                            uw tapijt- en gordijn-
• Parkeer uw auto als het even kan
 in het zicht en op een goed ver-
 lichte plek.                               specialist
• Onthoud: Niets erin, Niets eruit!

Piet Blaauw,                             Havenstraat 14          tel. 035 - 621 41 38
Wijkagent Hilversum Centrum                      1211 KM Hilversum        fax 035 - 621 41 38


   Kadoshop de Giraf is dé online kadowinkel
    … voor particulieren en bedrijven!

       Ons assortiment bestaat o.a. uit:
            • Kraammanden
             • Kraamkado’s
           • Houten speelgoed
           • Relatiegeschenken
  • Persoonlijke bedrukkingen op textiel en voorwerpen
               Gratis bezorging in Hilversum!
                                   3 gangen weekmenu
                 Bestel op onze website          voor 32,50
                en ontvang 10% korting!
                Kortingscode: 338039259                Reserveer nu
                 (geldig tot 30 april 2011)
  www.kadoshopdegiraf.nl
  Telefoon 06 21 11 69 54   info@kadoshopdegiraf.nl             035 623 56 00
                                         www.brasseriedocks.nl

                                 21
CD PRINT & DUPLICATE
  Naast het printen en dupliceren van CD’s, kunt u ook bij ons terecht
        voor het printen en dupliceren van DVD’s.

Nash Music Service maakt zelf CD & DVD inlays en CD & DVD booklets.
   Wij leveren ook kartonnen hoesjes, allerlei CD jewel boxen
              en DVD boxen.
  Verder verzorgt Nash Music Service alle DTP werkzaamheden.

Inmiddels maakt de muziekindustrie veelvuldig gebruik van onze diensten.

    Omdat Nash Music Service alles in eigen huis verzorgt,
    zijn de levertijden snel. Als het moet binnen een paar uur!

     Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.
       Bellen voor een afspraak kan uiteraard ook.


            Nash Music Service
              Meidoornstraat 4
             1214 JR Hilversum
        Telefoon 035 621 35 24 / 06 51 32 97 62
          Email: info@nashmusicservice.nl


       Authorized Audio Duplicator by STEMRA
         Uw Stripspeciaalzaak voor:

         -  Nieuwe strips, veel hardcover
         -  2e hands strips, zeer groot aanbod
         -  Kuifje, veel 1e drukken
         -  Kuifje beelden
         -  Aroutcheff
         -  Beelden en Poppetjes
         -  Donald Duck pockets
           en diverse albums
         -  Oom Dagobert
         -  Douwe Dabbert
         -  Veel complete series
         -  Inkoop van Stripverzamelingen
                                     22
Trendboutiek
Outlet
Graag willen wij ons voorstellen in ons wijkblad, wij zijn
Trendboetiek Outlet en alweer 5 maanden actief in Hilver-
sum. Wellicht bent u al een paar keer langs onze winkel op
de Vaartweg 9 gelopen of gereden en nog niet binnen ge-
weest.

De eerste 5 maanden zijn goed voor ons geweest, het aan-
tal mensen dat onze winkel bezoekt valt ons nog wat tegen
maar klanten die binnen zijn geweest zijn erg enthousiast
over Trendboetiek Outlet, meer als 50% van de binnenko-
mers gaan met nieuwe kleding de deur uit. Ook merken wij
dat mensen andere mensen aanbrengen of dat op school de
kinderen ons aan bevelen aan andere kinderen.

Onze doelstelling is dat iedere ouder, kind en baby merk-
kleding kan dragen, zeker in de moeilijke financiële tijden. De
collectie stellen wij zorgvuldig samen, wij verkopen zoveel
mogelijk tijdloze kleding en zeer regelmatig zelfs de huidige
collectie, altijd met 50% t/m 80% korting van de verkoopad-
viesprijs. De merken die wij voeren zijn o.a. Ralph Lauren,
Tommy Hilfiger, Abercombie, CF Company,Vingino, Retour,
Dirkje, Name It, en vele andere topmerken voor ouders, kin-
deren en baby’s. Hoe kan Trendboetiek Outlet de prijzen zo
laag houden? Wij kopen onze kleding rechtstreeks in bij de

                                               Kerst
fabrikanten en nationale en internationale groothandels, ook
hebben wij goed contact met opkopers die faillissements-

                                               ijstaarten
voorraden opkopen.Tevens houden wij de kosten laag.
Trendboetiek Outlet heeft uitbreidingsplannen voor het
voorjaar van 2011 zal er speciale babyhoek gecreëerd wor-                  en ijsgebak
den van 25 m2. Zo heeft u nog meer keuze voor de jongste
telg in uw familie.                                     Wij zijn open van
                                               21 t/m 24 december
             Lees verder op de volgende pagina…                 van 13 tot 18 uur
                                     Haal de (kerst) sfeer in huis
                                    Meander bloemsierkunst
                                     De zijden bloemen specialist

                                 23
Wij nodigen u van harte uit bij Trendboetiek Outlet,wellicht
is het een idee voor alle hulp Sinten en Pieten en Kerstman-
nen om mooie nieuwe betaalbare merkkleding cadeau te
doen.

Wij zijn maandag en dinsdag geopend van 13.30 t/m 18.00
uur, woensdag en vrijdag van 10:30 t/m 18.00, donderdag van
10:30 t/m 21:00 uur en zaterdag van 10:30 t/m 17:00, ook
elke koopzondag die er georganiseerd wordt zijn wij geopend
van 12:00 t/m 17:00 uur.

Tevens zult u binnenkort ook weer kunnen bestellen op
www.trendboetiek.nl

Met vriendelijke groet,

Team Trendboetiek Outlet
                              24
Opnamen ’Het Klokhuis’

                                         F. van de Kant Tabakspeciaalzaak
                                       RUIM ASSORTIMENT SIGAREN
                                 GROTE COLLECTIE


                                    KERSTKAARTEN
                                 DENK AAN DE OUDEJAARSLOTEN

Dinsdagmiddag 5 oktober was het een drukte van belang in
                                 OOK HET ADRES VOOR TIJDSCHRIFTEN, KAARTEN, AANSTEKERS
                                      (RONSON, SAROME, COLIBRI) ENZ.
de speeltuin van de 2e Oosterstraat. Er werden opnamen
gemaakt voor het programma “Het Klokhuis”.
                                          Gijsbrecht van Amstelstraat 161

Een aantal kinderen van de Violenschool waren uitgenodigd
                                          Hilversum - 035 - 621 47 88

om te figureren.Tijdens het wachten op het optreden kwa-
men een aantal toekomstige acteurs van alle kanten aange-
lopen en gefietst. En wachten moesten ze! De kinderen
kregen een goede kijk in het leven van een acteur….Wach-
ten, wachten, wachten, opnemen en dan nog meer wachten.                                 Wij zijn vanaf 8 juni 2010 geopend met onze Spirituele winkel op
                                 de Gijsbrecht van Amstelstraat 157
                                 Wij geven regelmatig Workshops, Behandelingen, Cursussen, Consulten,
                                 Kaart legging. Tevens verzorgen wij ook borduurwerk op maat,
                                 bedrijfslogo’s en eigen ontwerpen door middel van fotoscan.
                                 Natuurlijk hebben wij ook edelstenen, sieraden, Native artikelen, Native beelden.

                                            Wij zien u graag bij ons in de winkel.

                                            www.spiritofschiwamoon.nl
                                            Gijsbrecht van Amstelstraat 157 Hilversum,
                                            Telefoon 035-6282092


Iedereen vond het een geweldige ervaring en op veler ver-
zoek werd er na afloop nog een groepsfoto gemaakt. De re-
gisseur kwam hierdoor op het idee om met de hele groep
meteen een promo op te nemen.
Al met al was het voor iedereen een leuk kijkje achter de
schermen en nu maar wachten op de uitzending.
                                            DAT IS LEKKER
                                            GIJSBRECHT
                                 Gijsbrecht van Amstelstraat 158 • Hilversum • Tel. 035 - 624 13 72


                              25
Sprong’s                               stickerboeken ter in-
                                   zage aanwezig om een
Verf en Kleurmakerij                         effen   geschilderde
Een oud familiebedrijf met een moderne uitstraling          wand te decoreren.
                                   Dit laatste wordt bij-
De huidige eigenaar van de zaak,Ton Sprong, is al de derde      voorbeeld veel toege-
generatie van deze bekende Verf en Kleurmakerij, gevestigd      past in kinderkamers.
aan de Bosdrift 46 (bijna op de hoek van de Gijsbrecht van      Behang wordt tegen-
Amstelstraat) in Hilversum. De grootvader van Ton Sprong       woordig via een scala
begon al in 1914 een zelfstandig schildersbedrijf. Daarmee is     aan behangboeken uit-
het 100-jarig bestaan in zicht gekomen.Vanaf de crisistijd in     gezocht en binnen een paar dagen geleverd.Ter verfraaiing
de dertiger jaren van de vorige eeuw, is hij bovendien zelf al    van plafonds, zoals de zitkamer, is er ook een grote keus aan
verf gaan fabriceren. Het schilderen buiten en binnen het       plafond-ornamenten en sierlijsten.
huis, werd tot na de oorlog uitsluitend uitgevoerd door de
vakschilder. Na de oorlog is de grootvader van Ton Sprong       Gereedschap
ook al begonnen met het verkopen van blikken verf aan par-      Alles op het gebied van gereedschap bij het opknappen van
ticulieren, tot dan toe gebeurde dit via een drogist. Hier-      de woon- en slaapvertrekken is in de winkel aanwezig.Van
mee heeft grootvader Sprong min of meer de aanzet           rollers, verfkwasten, plamuurmessen tot schuurmachines
gegeven tot het huidige “Doe het zelf ”- winkelconcept. De      met hulpstukken aan toe.Wat de kwasten betreft, de goede
vader van Ton Sprong, 91 jaar oud, zit nog steeds in de zaak,     varkensharen kwasten komen uit China.
zei het op de achtergrond.“Je kunt dus wel zeggen dat verf      Maar door de snelle modernisering die dit land doormaakt,
ons met de paplepel werd ingegoten”, zegt Ton, de huidige       worden tegenwoordig de varkens sneller geconsumeerd en
eigenaar. Een met z’n tijd meegegroeide winkel voor de doe      dat heeft een negatief effect hebben op de kwaliteit van de
het zelver.                              hoge kwaliteit van varkensharen. De verwachting is dat bin-
                                   nen 5 jaar varkensharen kwast onbetaalbaar wordt en daar-
Alweer 30 jaar geleden kreeg de eerste mengmachine voor        door vervangen door een kunstvezel. Bij Sprong wordt alles
verf een plek in de zaak. Nu staat er de nieuwste compu-       eerst uitgeprobeerd voordat er iets in de verkoop gaat.
tergestuurde apparatuur, waarmee 250.000 (!) kleuren kun-       Daardoor heeft Sprong in de loop der jaren een grote ken-
nen worden gemaakt, dit op basis van 30 recepturen. Met        nis over verfkwasten opgedaan. Tenslotte is het prettig te
deze apparatuur is het ook mogelijk, los van het gepro-        weten dat u bij Sprong ook terecht kunt voor een grote
grammeerde automatische programma, met de aanwezige          keuze aan raamdecoratie (bijv. rolgordijnen) en jaloezieën.
ambachtelijke kennis ook handmatig iedere kleur aan te
maken. Het is voor Ton Sprong dan ook een uitdaging om ie-      Conclusie
dere wens van de klant op het gebied van kleur, te realise-      Al met al is Sprong’s Verf en Kleurmakerij een Doe het Zelf
ren. Daarnaast is er ook speciale verf leverbaar voor het       zaak, waar de consument alles kan vinden om de woning
opknappen van de boot.                        nog voor de winter een flinke opknapbeurt te geven. Bij uw
                                   aankoop kunt u rekenen op een vakbekwaam en deskundig
Behang                                advies, met daarnaast een persoonlijke behandeling door
Behang was eeuwenlang een onaantastbaar product voor         zowel het echtpaar Ton en Willie Sprong, als ook hun vaste
wandbekleding.Vooral de 70- en 80-tiger jaren van de vorige      kracht Vanessa Goedemans
eeuw waren voor de grote behangproducenten topjaren.
Tot ze het jutebehang op de markt brachten. Dit product
bleek uiteindelijk de doodsteek van de grote behangprodu-
centen te worden. Ze pleegden a.h.w. zelfmoord met hun
eigen, nieuwe product. De oorzaak was dat het jute behang
niet alleen jaren meeging, men kreeg het daarna ook bijna
niet meer van de muur af. Het gevolg was dat eind 90-tiger
jaren het traditionele behang helemaal uit was. Met het pleis-
terproduct granol stapte de concurrent succesvol in het
door de behangproducent verloren marktsegment.
Uiteindelijk vocht de behangproducent zich wel terug, maar
behang werd nu veel selectiever toegepast. Bijvoorbeeld een
woonkamer wordt tegenwoordig vaak deels bepleisterd en,
indien gewenst, voorzien van (een) pastelkleur(en) en deels
behangen met een bijzonder patroon.

Muurverven
Op het gebied van muurverven is er tegenwoordig
ook een grote vraag naar de oude, antieke kleuren, voor-
zien van een mooie doffe uitstraling. Er zijn in de zaak ook
                                 26
La rue…La rue Gijsbrecht van Amstel...
HILVERSUM - Accordeonmuziek door de straten, het Franse
‘caféterras bij nacht’ van Van Gogh op straat getekend, wijn,
crêpes, auto’s, een roofvogelshow en heel veel koopjes. Dat
is nog maar een greep uit al het Frans wat georganiseerd was
tijdens de Franse dagen op de Gijsbrecht van Amstelstraat.
Voorzitter van de Stichting Ondernemers Fonds Gijsbrecht
HarryVogels liep met een rode baret op tevreden door ‘zijn’
winkelgebied. Het was druk, het was gezellig en er heerste
een Franse ambiance... Precies zoals het bedoeld was.

                        Foto’s: foto Miché
                                  27
                          Visspecialist
                         van Middelaar
                         Gijsbrecht van Amstelstraat 181
                            1214 AZ Hilversum
                         tel: 035-5429234 / 06-22559629
                         Bij inlevering van de onderstaande bonnen
Bij inlevering van de onderstaande bonnen
Bij inlevering van de onderstaande bonnen: Vleesstaven
                         Tegen inlevering van
                         deze bon 10% korting
   2 VOOR 6,99                  op kerst, oud- en
                          nieuw bestellingen

 Erwtensoep                     Familiezak
 2 bakken voor 4,99                  Kibbeling
                          met gratis saus 7,99
 GEBRADEN KIPPEN
   2      99
            5,             Verse mosselen
De Barbequefolder is uit,
   VOOR
                         2 kg voor 12,50
met volop aanbiedingen
 en complete pakketten.
   De kerstfolder is uit,              met gratis kruiden
   kom gerust langs en
Het organiseren van een geheel               en saus
 bewonder ons assortiment.
  Voor
 verzorgdmeer info kijk op: is
     warm/koud buffet
 www.slagerijvanancum.nl
 één van onze specialiteiten.
  Het organiseren van een
 geheel verzorgd warm/koud
  buffet is één van onze
    specialiteiten.
  Slagerij Van Ancum
    Hilvertsweg 127
    Slagerij
   1214 JCVan Ancum
         Hilversum
      Hilvertsweg 127
     1214 623 14 60
     035 -JC Hilversum
      035 623 14 60


                       28

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:102
posted:7/11/2011
language:Dutch
pages:28