Socrates Comenius by wulinqing

VIEWS: 9 PAGES: 53

									 Socrates Comenius

Project about Polish and Italian
     languages
     Polish alphabet


  a, ą, b, c, ć, d, e, ę, f, g, h, i, j, k, l, ł,
m, n, ń, o, ó, p, q, r, s, ś, t, u, v, w, x, y, z, ź, ż
            and
      ch, cz, dz, dź, dż, rz, sz
  Italian alphabeta, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n,
  o, p, q, r, s, t, u, v, w, x ,y, z
    „Bogurodzica”

The oldest Polish poem. Work came
  into being in half XIII of age.
   Polish and Latin versions of
      „Bogurodzica”
Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena  Deigenitrix illibata, Dei dicata Maria,
         Maryja
                      Apud tuum filium es electa, Maria,
Twego syna, Gospodzina, matko zwolena
         Maryja,           Lucreris, veniam et miserere
   Zyszczy nam, spuści nam.
       Kiryjelejzon.         Tui Domini Baptisam pareens Dei,
                     Audi vota, reple vota mentes hominum,
  Twego dziela krzciciela, Bożyce,       Audi preces, quas ferimus,
 Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.  Refunde, redde hoc, quod quesumus:
   Słysz modlitwę, jąż nosimy,
                         Da in hoc esse celi esse.
   A dać raczy, jegoż prosimy,
                          Domine, miserere.
   A na świecie zbożny pobyt,
   Po żywocie rajski przebyt.
       Kiryjelejzon

                                By Sylwia Serafin
                                Magdalena Tlatlik
Words come from Latin
   language          By Daria Szczurko
          Sylwia Serafin
•  APETYT – łac. appetitus; ang. appetite
•  CELEBROWAĆ – łac. celebro, ang. celebrate;
•  DECYZJA – łac. decisio, and. decision; postanowienie, rozstrzygnięcie,
  uchwała
•  DEKLARACJA – łac. declaratio, ang. declaration; wypowiedzenie się,
  złożenie oświadczenia w jakiejś sprawie
•  NOTABENE-łac. nota bene, ang.notabene; wyrażenie zwracające uwagę na
  jakąś część tekstu albo wypowiedzi
•  HUMANIZM-łac. Humanus,ang.humanism; prąd umysłowy i kulturalny
  okresu odrodzenia
•  PRODUKT- łac. productus, ang. product; dobro powstałe w wyniku procesu
  produkcji
•  SAKRAMENT-łac. Sacramentum, ang. sacrament; ustanowiony przez
  Chrystusa(w katolicyzmie rzymskim i w prawiosławiu)znak zewnętrzny
  udzielający łaski sam przez się
•  SENS-łac.sensus, ang. sense; logiczna treść, właściew znaczenie
•  TRYUMF – łac. triumphus, ang. triumph; zwycięstwo nad przeciwnikiem,
  sukces, wybitne osiągnięcie w jakiejś dziedzinie
Words come from Italian
    language          By Daria Szczurko
           Sylwia Serafin
•  FASZYSTA – wł. fascista; ang. fascist;
•  ALTER EGO – wl. alter ego, ang. alter ego
•  ARABESKI – wl. Arabesco, ang. Arabic
•  AUTO – wl. Auto, ang. Car
•  KOMPUTER – wl. Computer, ang. Computer
•  CURRICULUM VITAE – wl. Curriculum vitae, ang. Curriculum vitae
•  FABULA – wl. Fabula, ang. Fable
•  FORMULA – wl. Formula, ang. Formula
•  FOTOGRAFIA – wl. Fotografia, ang. Photo
•  GANGSTER – wl. Gangster, ang. gangster
•  MAFIA- wł.mafia,ang. mafia;
•  BANDA- wł. Banda, ang. Gang;
•  FRASZKA-wł.frasca;
•  PARAPET-wł. parapetto,ang. Windowsill;
•  SZPADA-wł. spada, ang. sword;
•  GRATIS – wl. Gratis, ang. Free
•  GROTA – wl. Grotta, ang. Cave
•  IDEA – wl. Idea, ang. Idea
•  IN VITRO – wl. In vitro, ang. In vitro
•  LITR – wl. Litr, ang. Litr
•  METR – wl. Metro, ang. Metre
•  MODELKA – wl. Modella, ang. Top model
•  MOMENT – wl. Momento, ang. Moment
•  MOTOCYKL – wl. Motocicletta, ang. Motorbike
•  NUMER – wl. Numero, ang. Number
•  OMLET – wl. Omlette, ang. Omlet
•  PANTERA – wl. Pantera, ang. Panter
•  PAUZA – wl. Pausa, ang. Pausa
•  PIZZA – wl. Pizza, ang. Pizza
•  SOLO – wl. Solo, ang. Alone
•  AGENCJA – wl. Agenzia, ang. agenzia
•  AMEBA – wl. Ameba, ang. Ameba
•  ARA – wl. Ara, ang. Ara
•  ARBITER – wl. Arbitro, ang. Arbiter
•  BIBLIOTEKA – wl. Biblioteca, ang. Library
•  BOMBA – wl. Bomba, ang.
•  KAKAO – wl. Cacao, ang. Cacao
•  KALORIA – wl. Caloria, ang. Caloria
•  BALSAM – wl. Balsamo, ang. Balsam
•  BETON – wl. Beton, ang.
•  CENTRUM – wl. Centro, ang.
•  KLASA – wl. Classe, ang. Class
•  KOMUNIZM – wl. Comunismo, ang. Communism
•  KULTURA – wl. Cultura, ang. Culture
•  META – wl. Meta, ang. Meta
•  MIKROFON – wl. Microfono, ang. Microphone
•  MINERALNY – wl. Minerale, ang. Mineral
•  PROZA – wl. Prosa, ang. Prose
•  PUBLICYSTA – wl. Pubblicità, ang. Public
•  ROBOT – wl. Robot, ang. robot
Names
•  EMILIA – wl. Emilia, ang. Emily
•  EMILIAN – wl. Emiliano, ang. Emilian
•  RAJMUD – wl. RaiNmondo, ang. Raymond
•  ROBERT – wl. Roberto, ang. Robert
•  ROMAN – wl. Romano, ang. Roman
•  ROZALIA – wl. Rosalia, ang. Rose
• ZOFIA – wl. Sofia, ang. Sofia
Geographic places
•  ADRIATICO – Morze Adriatyckie
•  ALPI – Alpy
•  AMERICA – Ameryka
•  BARCELLONA – Barcelona
•  BABILONIA – Babilonia
•  BUDAPEST – Budapeszt
•  CILE – Chile
•  COREA – Korea
•  CUBA – Kuba
•  DELHI – Delhi
•  EUROPA – Europa
•  ESTONIA –Estonia
•  FENICJA – Fenicja
•  GDYNIA – Gdynia
•  HAITI – Haiti
•  INDIA – Indie
•  JAKARTA – Dzakarta
•  KENIA - Kenia
•  LUSSEMBURGO – Luksemburg
•  MADRID – Madryt
•  MILANO – Mediolan
•  NIAGARA – Niagara
•  OSLO – Oslo
•  PARIDI – Paryz
•  PORTOGALLO – Portugalia
•  RENO – Reno
•  SAHARA – Sahara
•  ROMA – Rzym
•  SIRIA – Syria
•  SUDAN – Sudan
•  TATRY – Tatry
•  VERONA – Werona
•  VIENNA - Wieden
Medicine
- ANEMIA , wl. anemia, lac. anemia – niedokrwistosc
- ANOREKSJA, wl. Anoreksja – brak apetytu
- ALERGIA, wl. Alergia – uczulenie
- PYRALGINA, wl. Pyralgina – srodek przeciwbolowy i przeciewgoraczkowy
- CHIRURGIA – wl. chirurgia, lac. Chirurgia
- LEUKOCYT, wl. leukocyt – biale cialko krwi
- HEMATOLOGIA, wl. hematologia – nauka o krwi
Science
•  BIOGENETYKA, wl. Biogenetyka – nauka o powstawaniu zycia
•  ASTROFIZYKA, wl. Astrofizyka
•  ETYMOLOGIA, wl. Etymologia
•  ENDOKRYNOLOGIA, wl. Endokrynologia
•  FENOMENOLOGIA, wl. Fenomenologia
•  ORTOGRAFIA, wl. Ortografia
•  HERMENEUTYKA, wl. Hermeneutyka
•  PSYCHIATRIA, wl. Psychiatria
•  TAUTOLOGIA, wl. Tautologia – niepotrzebne powtorzenie wyrazu lub mysli
  zawartych juz raz w tej samej wypowiedzi
Polish, Italian, Latin and
  English proverbs
                  • Latin:De gustibus non est
• Latin:Dictum sapienti sat
                   disputandum
• Italian:A buon intenditore
                  • Italian:Ognuno ha i propri
 poche parole
                   gusti
• English:a word to the sat is
                  • English:There’s no accounting
 sufficient
                   for taste
• Polish: Mądrej głowie dość po
                  • Polish: O upodobaniach nie
 słowie
                   należy dyskutować

• Latin:De fumo in flammam
                  • Latin:Melior et canis vivus
• Italian:dalle stelle alle stall   leone mortus
• English:From the sublime to    • Italian:Meglio un uovo oggi
 the ridiculous           che una gallina domani
• Polish: Z deszczu pod rynnę    • English:A bird is worth two in
                   a bush
                  • Polish:Lepszy wróbel w garści
                   niż gołąb na dachu
•  Latin:Duobus litigantibus,tertius   •  Latin:Potius seno quam numquam
  gaudet                 •  Italian:Meglio tardi che mai
•  Italian:Fra i due litiganti il terzo  •  English:Better late that ever
  gode
•  English:When two dogs fight,a     •  Polish: Lepiej poźno niż wcale
  third gets the bone
•  Polish: Gdzie dwóch się bije, tam
  trzeci korzysta


                      •  Latin:Dimidium facti,qui
•  Latin:Noli equi dentes inspicere      coepit,habet
  donati
                      •  Italian:Chi ben comincia è a metà
•  Italian:A caval donato non si       dell’opera
  guarda in bocca
                      •  English:Well begun is half done
•  English:Don’t look a gift horse in
  mouth                 •  Polish: Kto zacął, zrobił polowę
•  Polish: Darowanemu koniowi się
  w zęby nie zagląda
•  Latin:Ab alio exspectes,alteri quod  •  Latin:Tarde venientibus ossa
  faceris                •  Italian:Chi tardi arriva male
•  Italian:Non fare agli altri ciò che    alloggia
  non vuoi sia fatto a te        •  English:Those who arrive
•  English:Do unto others as you       late,lodge poorly
  would be done by           •  Polish: Kto późno przychodzi, ten
•  Polish: Nie rób drugiemu co tobie     sam sobie szkodzi
  niemiłe
Poetry


     By Magda Tlatlik
Italian Writer and his poem
Salvatore Quasimodo
     Salvatore Quasimodo (1901-1968) was
       born of Sicilian parents in Modica
       (Syracuse, Sicily). In 1930 he had
       three poems published in the avant-
        garde review, “Solaria”, and later
        that same year appeared his first
         book of verse, “Acque e terre”
        (Waters and Lands). Two years
          later he published “Òboe
         sommerso” (Sunken Oboe), in
        which he proves a more mature
        poet. Between 1930 and 1938 he
        made the acquaintance of many
         prominent Italian authors and
       painters. In 1938 he became editor
       of the weekly magazine, “Tempo”.
During the 1930's Quasimodo was a leader of the "Hermetic"
   school of poetry; however, with the appearance of his
  translations “Lirici Greci “(Greek Lyrics), 1940, it was
 obvious that his direction was no longer entirely along the
 lines of that group. In “Nuove Poesie” (New Poems), 1942,
 Quasimodo reveals both the influence of classical stylistics
and a greater understanding of life in general. His subsequent
  translations, which range from the Greek and Latin poets
  (Sophocles, Aeschylus, Euripides, Ovid, Vergil, etc.) to
  Shakespeare and Molière and twentieth-century writers,
 reflect his full appreciation of the original works as well as
        his modern taste and sensibility.
Some poems of Quasimodo
           Wind at Tindari
                         It is unknown to you, that country
Tindari, I know you                where each day I go down deep
mild between broad hills,             to nourish secret syllables.
overhanging the waters              A different light strips you, behind the windows
of the god’s sweet islands.            clothed in night,
                         and another joy than mine
Today, you confront me
                         lies against you.
and break into my heart.
                         Exile is harsh
I climb airy peaks, precipices,          and the search, for harmony, that ended in you
following the wind in the pines,         changes today
                         to a precocious anxiousness for death,
and the crowd of them,
                         and every love is a shield against sadness,
lightly accompanying me,             a silent stair in the gloom,
fly off into the air,               where you station me
wave of love and sound,              to break my bitter bread.
and you take me to you,
                         Return, serene Tindari,
you from whom I wrongly drew
                         stir me, sweet friend,
evil, and fear of silence, shadow,        to raise myself to the sky from the rock,
- refuge of sweetness, once certain -       so that I might shape fear, for those who do not know
and death of spirit.               what deep wind has searched me.
                    (english version)
Street in Agrigentum
     There is still the wind that I remember
      firing the manes of horses, racing,
        slanting, across the plains,
   the wind that stains and scours the sandstone,
    and the heart of gloomy columns, telamons,
  overthrown in the grass. Spirit of the ancients, grey
      with rancour, return on the wind,
      breathe in that feather-light moss
  that covers those giants, hurled down by heaven.
    How alone in the space that’s still yours!
  And greater, your pain, if you hear, once more,
   the sound that moves, far off, towards the sea,
  where Hesperus streaks the sky with morning:
         the jew’s-harp vibrates
         in the waggoner’s mouth
    as he climbs the hill of moonlight, slow,
     in the murmur of Saracen olive trees.

           (english version)
Enemy of death
     You should not have
     ripped out your image
  taken from us, from the world,
      a portion of beauty.
       What can we do
     we enemies of death,
    bent to your feet of rose,
     your breast of violet?
    Not a word, not a scrap
     of your last day, a No
     to earth’s things, a No
   to our dull human record.
   The sad moon in summer,
   the dragging anchor, took
    your dreams, hills, trees,
    light, waters, darkness,
   not dim thoughts but truths,
    severed from the mind
    that suddenly decided,
    time and all future evil.
      Now you are shut
      behind heavy doors
       enemy of death.
     (english version)
Polish writer and her poems
Wisława Szymborska
      Wisława Szymborska (born July 2,
       1923) is a Polish poet, essayist and
        translator of French literature,
          laureate of Nobel Prize in
            Literature in 1996.
     She was born in Bnin (now a part of
       Kórnik) near Poznań in Poland. In
      1931 her family moved to Kraków.
       Since then, Szymborska has been
        linked with the city of Kraków
      where she studied, worked, and still
              resides in.
     In March 1945, Szymborska published
       her first poem "Szukam słowa" ("I
       seek the word") in the daily paper
            "Dziennik Polski."
 From 1945 to 1948 she studied Polish language and sociology at the
           Jagiellonian University in Kraków.
Her poems were published in a variety of newspapers and periodicals for a
       number of years immediately after World War II.
 In 1953, she joined the staff of the literature review magazine called
  "Życie Literackie" (Literary Life) where she continued to work until
   1981. Szymborska wrote a book review column entitled "Lektury
  Nadobowiązkowe" (Non-required Reading). Many of the articles were
            later published in book form.
 Szymborska has also translated French lyric poetry, especially Baroque
            poetry and Agrippa d'Aubigné.
During the 1980s, she was participated in the Polish "samizdat" movement
  and wrote under the pseudonym Stanczykówna for "Arka" and in the
    exile magazine "Kultura", which was published in Paris,France.
 Her poetry has been translated to many European languages, Arabic,
            Hebrew, Japanese and Chinese.
Some poems of Wisława
   Szymborska
NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ

         Niektórzy -
        czyli nie wszyscy.
Nawet nie większość wszystkich ale mniejszość.
    Nie licząc szkół, gdzie się musi,
        i samych poetów,
  będzie tych osób chyba dwie na tysiąc.
           Lubią -
   ale lubi się także rosół z makaronem,
  lubi się komplementy i kolor niebieski,
        lubi się stary szalik,
      lubi się stawiać na swoim,
       lubi się głaskać psa.
          Poezję -
     Tylko co to takiego poezja.
    Niejedna chwiejna odpowiedź
      na to pytanie już padła.
 A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego
      Jak zbawiennej poręczy.       (Polish version)
AD ALCUNI PIACE LA POESIA
       Ad alcuni-cioè non a tutti.
  E neppure alla maggioranza,ma alla minoranza.
    Senza contare le scuole,dov’è un obbligo
          E i poeti stessi,
      ce ne saranno forse due su mille.

    Piace-mi piace anche la pasta in brodo,
   Piacciono i complimenti e il colore azzurro,
       Piace una vecchia sciarpa,
   Piace averla vinta,piace accarezzare un cane.

      La poesia-ma cos’è mai la poesia?
        Più di una risposta incerta
       È stata già data in proposito.
  Ma io non lo so,non lo so e mi aggrappo a questo
     Come alla salvezza di un corrimano.


          (italian version)
Some like poetry
             Some--
         that means not all.
  Not even the majority of all but the minority.
   Not counting the schools, where one must,
  and the poets themselves, there will be perhaps
         two in a thousand.
             Like--
    but one also likes chicken noodle soup,
  one likes compliments and the color blue, one
          likes an old scarf,
      one likes to prove one's point,
        one likes to pet a dog.
            Poetry--
      but what sort of thing is poetry?
       More than one shaky answer
      has been given to this question.
 But I do not know and do not know and clutch on
             to it,

       as to a saving bannister.

        (english version)
COMMENTO DI „AD ALCUNI PIACE
    LA POESIA”
L’autore in questa poesia vuol farci capire che la poesia può
 piacere come qualunque altra cosa e lo esprime dividendo
 il titolo in tre parti,estraniandone il significato. Nella prima
 parte,”Ad alcuni”,dice che non a tutti piace la poesia e che
  essa non deve essere un dovere neanche per gli studenti.
Nella seconda parte,”Piace”,dimostra che non esiste solo la
  poesia e che ci sono anche altre cose nella vita da poter
               apprezzare.
  Infine nella terza,”La poesia”,dice che essa non è una
  sicurezza e non ha una risposta. Cerca rifugio in questa
               incertezza!

                      A cura di Laura Macheda
KOMENTARZ DO WIERSZA ”NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ”

 Szymborska w tym wierszu zaznacza, że słowo „lubić” nie zawsze
  oznacza darzenie prawdziwą sympatią danej rzeczy. Można lubić
  pospolite, powszechne rzeczy; i tak samo można lubić poezję. Dla
   większości ludzi jest ona obojętna, nie jest czymś szczególnie
   cenionym. Lubi się rosół z makaronem, lubi się stary szalik czy
 głaskanie psa. Taki stosunek mają ludzie do poezji. Jest powszechna,
 jest jak chleb powszedni. Większość zmusza się do czytania poezji w
  szkole, gdyż w innym przypadku w ogóle, by jej nie brała do rąk.
Wydaje mi się, że powodem takiego stosunku może być brak znajomości
 poezji. Kiedy ludzie nie oswajają się z poezją, mają do niej dystans, bo
  jej nie rozumieją. Nie starają się nawet wnikliwie wchodzić w jej
 głębię. Każdy ma inny obraz danego utworu, inaczej wyobraża sobie
  jego okoliczności. Dlatego powinno się ludzi oswajać z poezją w
  miarę wcześnie, by potrafili później swoją przekazywać następnym
                pokoleniom.

                              By Magda Tlatlik
    NULLA DUE VOLTE
Nulla due volte accade né accadrà. Per tal ragione nasciamo senza
 esperienza, moriamo senza assuefazione. Anche gli alunni più ottusi
 della scuola del pianeta di ripeter non è dato le stagioni del passato.
  Non c’è giorno che ritorni,non due notti uguali uguali,né due baci
   somiglianti né due sguardi tali e quali.Ieri quando il tuo nome
  qualcuno ha pronunciato mi è parso che una rosa sbocciasse sul
 selciato. Oggi,che stiamo insieme ho rivolto gli occhi altrove. Una
rosa. Ma com’è? Forse è pietra,o forse è fiore? Perché tu ora,malvagia
 dai paura e incertezza? Ci sei - perciò devi passare. Passerai - e in ciò
sta la bellezza. Cercheremo un’armonia sorridenti fra le braccia anche
        se siamo diversi come due gocce d’acqua.

              (italian version)
NIC DWA RAZY SIĘ NIE ZDARZA
 Nic dwa razy się nie zdarza              Dziś, kiedy jesteśmy razem,
 i nie zdarzy. Z tej przyczyny            odwróciłam twarz przy ścianie.
 zrodziliśmy się bez wprawy               Róża? Jak wygląda róża?
   i pomrzemy bez rutyny.              Czy to kwiat? A może kamień?

  Choćbyśmy uczniami byli                Czemu ty się, zła godzino,
 najtępszymi w szkole świata,            z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
  nie będziemy repetować                Jesteś - a więc musisz minąć,
   żadnej zimy ani lata.               Miniesz - a więc to jest piękne.

 Żaden dzień się nie powtórzy,             Uśmiechnięci, współobjęci,
 nie ma dwóch podobnych nocy,               spróbujemy szukać zgody,
dwóch tych samych pocałunków,              choć różnimy się od siebie
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.            jak dwie krople czystej wody.

  Wczoraj, kiedy twoje imię
ktoś wymówił przy mnie głośno,
   tak mi było, jakby róża
 przez otwarte wpadła okno.
                  (polish version)
     COMMENTO E ANALISI DI
     „NULLA DUE VOLTE”
Niente nella vita accade due volte. Non è mai successo e mai accadrà. Per questo quando nasciamo ci
   troviamo inermi ad affrontare il mondo per la prima volta,inaspettatamente ci troviamo ad avere
  un’opportunità che sicuramente non ci capiterà due volte. Su questo ci porta a riflettere la poetessa
     Wislawa Szymborska con la sua poesia “Nulla due volte”. Ci dice che anche la scolaro più
   discolo,che si trova a ripetere un anno scolastico,non avrà l’occasione di ripetere l’anno uguale a
  quello passato. Ci ricorda che non è possibile vivere un giorno due volte,vivere due amori uguali né
  due baci somiglianti o due sguardi identici. E questa premessa porta alla storia di un amore. Parla
  di una persona che innamorata descrive la persona da lei amata come una rosa appena sbocciata.
    Durante il periodo di attesa,l’ha desiderata con tutto sé stesso,come se fosse l’unica creatura
  esistente al mondo. LA PIù DOLCE CHE ABBIA MAI VISTO. Nel momento in cui l’ebbe conquistata
  e avuta tutta per se,si accorse di quanto non fosse così meravigliosa come credeva. A quel punto si
    rese conto che erano gli occhi dell’amore a far vedere solo il bello di lei. Allora si chiese come
    avesse potuto essere così ottuso prima d’ora. Da lì realizzò che la vita di ogni persona è bella
  proprio perché ogni cosa passa,ogni attimo è diverso da quello prima,ogni sentimento da un altro e
      in che fondo ognuno di noi cerca la felicità nella diversità delle persone a noi simili…                                        A cura di Marzia Di Munzio
 Komentarz do wiersza „Nic
 dwa razy się nie zdarza”
  W pierwszej części Szymborska przypomina nam –
 czytelnikom o tym, że żadna chwila się nie powtarza. Nie
  ma dwóch tych samych dni, tych samych przeżyć, za
  każdym razem będzie to miało inny wymiar. Próbuje
   przekazać nam, by doceniać każdą chwilę. Musimy
 przeżywać jak najlepiej każdy moment swego życia, bo to
 jest pierwszy i ostatni taki moment. Nigdy nie powtórzy
  się to, co właśnie przeżywamy. Więc, jak powiedział
   znany starożytny filozof Horacy „carpe diem” czyli
   chwytaj dzień. Bo nie będziesz już miała okazji tego
powtórzyć. W drugiej części przytacza, że często bywa tak,
 że dopiero po czasie, „po sprawie” zdajemy sobie sprawę
 ile ona dla nas znaczyła. Doceniamy tą chwilę, kiedy już
 minie. Tak to już jest z człowiekiem, że zanim zda sobie
     sprawę z tego co go otacza, to już mija …
MIŁOŚĆ OD PIERWSZEGO
   WEJRZENIA
   Oboje są przekonani,        Były znaki, sygnały,
  że połączyło ich uczucie nagłe.   cóż z tego, że nieczytelne.
   Piękna jest taka pewność,     Może trzy lata temu
  ale niepewność jest piękniejsza.   albo w zeszły wtorek
                    pewien listek przefrunął
     Sądzą, że skoro nie      z ramienia na ramię?
     znali się wcześniej,      Było coś zgubionego i podniesionego.
 nic miedy nimi nigdy się nie działo.  Kto wie, czy już nie piłka
 A co na to ulice, schody, korytarze,  w zaroślach dzieciństwa?
na których mogli się od dawna mijać?
                    Były klamki i dzwonki,
    Chciałabym ich zapytać,     na których zawczasu
     czy nie pamietają -      dotyk kladł się na dotyk.
  może w drzwiach obrotowych     Walizki obok siebie w przechowalni.
    kiedyś twarzą w twarz?     Był może pewnej nocy jednakowy sen,
 jakieś ,,przepraszam\'\' w ścisku?  natychmiast po zbudzeniu zamazany.
  głos ,,pomyłka\'\' w słuchawce?
   - ale znam ich odpowiedź.     Każdy przecież początek
     Nie, nie pamietają.      to tylko ciąg dalszy,
                    a księga zdarzeń
    Bardzo by ich zdziwiło,     zawsze otwarta w połowie.
   że od dłuższego już czasu
   bawił się nimi przypadek.
   Jeszcze nie całkiem gotów
   zamienić się dla nich w los,
     zbliżał ich i oddalał,
     zabiegał im droge
      i tłumiąc chichot
     odskakiwał w bok.
  AMORE A PRIMA VISTA
    Sono entrambi convinti            Pronto non era ancora
che fu un improvviso sentimento a unirli.       a mutar per loro in sorte,
    Com'è bella tanta certezza        li ha tenuti vicini e poi lontani,
  ma l'incertezza è ancor più bella.       gli ha sbarrato la strada e
                             soffocando il riso
 Pensano che non conoscendosi prima,       con un salto si è fatto da parte.
   nulla sa mai avvenuto tra loro.
 Ma che diranno mai le strade, le scale, i      Furono segni, segnali,
         corridoi             ben poco importa se oscuri.
nei quali da tempo han potuto incrociarsi?      Forse tre anni or sono
                          oppure il martedì recente
      Vorrei chieder loro         non volò via quella piccola foglia
      se per caso ricordano-            di spalla in spalla?
  forse una volta tra le porte girevoli  Qualcosa venne perso e qualcosa raccolto.
       un faccia a faccia?        Chissà se cominciò già con la palla
   un qualche "scusi" nella calca?       in quei cespugli d'infanzia?
 l'eco di un "ha sbagliato" al telefono?
     - ma conosco la risposta.         Furono maniglie e campanelli,
       No, non ricordano.              su cui di buon 'ora
                           il tocco si posò sul tocco.
    Grande sarebbe la sorpresa,       Valigie appaiate nel deposito bagagli.
    a saper che ormai da tempo        Fu forse un sogno uguale nella notte,
    li ha presi in giro il caso.      scomparso d'improvviso col risveglio.
                             Poiché ogni inizio
                             è solo un seguito,
       (italian version)             e il libro degli eventi
                         resta pur sempre a metà aperto.
        Love at first sight
•  They both thought               •  Not quite yet ready
  that a sudden feeling had united them       to change into destiny,
  This certainty is beautiful,            which brings them nearer and yet further,
  Even more beautiful than uncertainty.       cutting their path
                            and stifling a laugh,
  They thought they didn't know each other,     escaping ever further;
  nothing had ever happened between them,      There were sings, indications,
  These streets, these stairs, this corridors,    undecipherable, what does in matter.
  Where they could have met so long ago?       Three years ago, perhaps
                            or even last Tuesday,
  I would like to ask them,             this leaf flying
  if they can remember -               from one shoulder to another?
  perhaps in a revolving door            Something lost and gathered.
  face to face one day?               Who knows, perhaps a ball already
  A "sorry" in the crowd?              in the bushes, in childhood?
  "Wrong number" on the 'phone?
  - but I know the answer.              There were handles, door bells,
  No, they don't remember.              where, on the trace of a hand,
                            another hand was placed;
  How surprised they would be            suitcases next to one another in the
  For such a long time already            left luggage.
  Fate has been playing with them.          And maybe one night the same dream
                            forgotten on walking;
                            But every beginning
                            is only a continuation
      (english version)              and the book of fate is
                            always open in the middle.
Komentarz do wiersza „Miłość
 od pierwszego wejrzenia”
Tak wygląda nasze życie. Ciągła wędrówka. Mijamy w ciągu dnia wielu
 ludzi, nie wiemy kim są, przechodzą obojętnie. Dopiero pewnego dnia
            dostrzegamy właśnie TĄ osobę.
Miłość od pierwszego wejrzenia – Szymborska opisuje ją właśnie w taki
   sposób. Chociaż wcześniej spotykam tą osobę codziennie, mijam,
   czasem przeproszę, poproszę – nie dostrzegam jej piękna. Dopiero
  pewnego dnia przychodzi ten moment, kiedy następuje tylko chwilka.
    Chwilka zauroczenia, która w przypadku prawdziwej miłości
 przeradza się w zakochanie. Niepewność. Z dnia na dzień przestaje żyć
   tylko dla siebie, przestaje żyć własnym życiem. Jest ktoś, dla kogo
    chce żyć i komu chce poświęcić siebie całego. I to nie tylko gra
  zmysłów, nie tylko pociąg fizyczny, ważniejsze jest to, co duchowe.
                  Miłość.
   COMMENTO DI „AMORA A
     PRIMA VISTA”
Amore a prima vista è delle poesie più significative della Szymborska. In questa poesia l’autrice analizza
    la tematica dell’amore. L’amore tra due persone,ma non l’amore maturo. L’amore che magari
    sarebbe potuto nascere se loro non avessero avuto timori,se non si fossero limitati a quei soliti
   semplici sguardi. Tutto ruota intorno alla certezza e all’incertezza,come si nota nei versi:<è bella
    una tale certezza ma l’incertezza è ancora più bella>. Qui si vuole evidenziare come tra le due,la
     seconda sia migliore poiché si evitano delusioni,ma potrebbe anche non essere così,poiché
   l’incertezza è nostra,mentre la certezza di esser ciò che pensavamo forse come desideravamo è di
   tutti e due. Questa certezza li porta ad essere continuamente dubbiosi sulle loro condizioni,perché
   non conoscendosi,loro non sanno che ci sono altri elementi che stanno contribuendo a costruire la
   loro storia;il cortile,le scale,i corridoi della loro scuola;le strade,gli incroci dove i loro sguardi si
  sono spesso incontrati. Forse non si sono mai resi conto della loro vicinanza,ma nello stesso tempo
  della loro lontananza. Sono stati sempre vicini fisicamente,tanto da poter sentire il respiro e il battito
   del cuore dell’altro e da guardarsi dritto negli occhi,ma hanno preferito allontanarsi,da cosa poi?
  Lontani e vicini contemporaneamente,come è strano il destino…<Pertanto non era ancora a mutare
     per loro in sorte,li ha tenuti vicini e poi lontani…>. Ma la verità è imprevedibile,le nostre vite
   imprevedibili,forse non saremo mai in grado di recepire i segnali giusti e cogliere l’attimo o forse
   sì,e allora non sarà mai troppo tardi né troppo presto per fare ciò che desideriamo e:<Poiché ogni
  inizio è solo un seguito,e il libro degli eventi resta pur sempre a metà aperto…>,a noi non resta che
   iniziare il nostro libro che sarà ricco di eventi unici e irripetibili poiché:<Nulla due volte accade e
                          mai accadrà…>.
 What join Polish and Italian
      youth?
Czas na podsumowanie. Co dała nam praca nad tym projektem? Jakie wnioski
   wysunęliśmy? Nasza praca jest podzielona na dwie części. Pierwsza –
   gramatyczna jest wynikiem wyszukania słów pochodzących z języka
 starożytnego, który podłożył podwaliny pod obecne języki świata. Łacina jest
    pierwotnym językiem, którym posługiwano się kiedyś na dworach
  królewskich, w kręgach duchowieństwa itp. Znaleźliśmy słowa polskie i
   włoskie, które pochodzą od łaciny. To najważniejsza rzecz, która łączy
 Polaków i Włochów – rdzenie językowe. W drugiej części dotyczącej poezji
 wyszukaliśmy Polskich i Włoskich poetów współczesnych, którzy znani są w
  kręgach młodzieży, tym bardziej, iż analizujemy ich wiersze w szkołach.
  Tematyka ich wierszy również jest podobna. Mówią o codziennym życiu, o
 Miłości, przemijaniu, łapaniu chwili, która szybko ucieka. Jednym słowem są
  skrótem wskazówek dla współczesnego człowieka. Zbiorem praw, które
   powinniśmy realizować w codziennym życiu. Dzięki nim możemy być
               naprawdę szczęśliwi.                               By Magda Tlatlik
        Made by
•  Magda Tlatlik
•  Sylwia Serafin
•  Daria Szczurko
•  Marzia Di Munzio
•  Laura Macheda
•  Alessia Zollo
•  Giusy Valenti
•  Carola Stummo
•  Fabio Raiola

								
To top