Docstoc

Bilaga 2 B1 Produkter tjänster och priser 101213

Document Sample
Bilaga 2 B1 Produkter tjänster och priser 101213 Powered By Docstoc
					                           Bilaga 2 till F:201
               Funktioner, produkter, tjänster och priser
                             Dnr 93-25-09
                   Kommunikationsutrustning – B1
        Bilaga 2
Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                         2 (401)
                                    Bilaga 2 till F:201
                        Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                      Dnr 93-25-09
                            Kommunikationsutrustning – B1


Innehåll


1   Produkter, tjänster och priser                3

2   Tilläggstjänster                       4
2.1  Helhetsansvar vid införande                 4

3   Miljö                            5
3.1  Klimat                            5

4   Aktiv nätverksutrustning                  6
4.1  Produkter                          6
4.2  Produktrelaterade leverantörstjänster           21

5   Telefonisystem                       89
5.1  Produkter                         89
5.2  Produktrelaterade leverantörstjänster           154

6   Säkerhet                         164
6.1  Produkter                         164
6.2  Produktrelaterade leverantörstjänster           177

7   Stödsystem                        221
7.1  Produkter                         221
7.2  Produktrelaterade leverantörstjänster           243

8   Nät                            253
8.1  Produkter                         253
8.2  Produktrelaterade leverantörstjänster           266

9   Kontaktcenter                       295
9.1  Produkter                         295
9.2  Produktrelaterade leverantörstjänster           306

10   Övervakning och trafikoptimering             316
10.1  Produkter Utbud                      316
10.2  Produktrelaterade leverantörstjänster           329

11   Priser                          401
11.1  Pris för produkter                    401
11.2  Pris för tjänster                     401
11.3  Prismodell                        401
                                 3 (401)
                            Bilaga 2 till F:201
                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                              Dnr 93-25-09
                    Kommunikationsutrustning – B1


1  Produkter, tjänster och priser
                                                  4 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1
2     Tilläggstjänster

2.1    Helhetsansvar vid införande
Allmänt
Cygates helhetsansvar för genomförande av större kommunikationsprojekt är framtagen efter
krav från beställare som Cygate levererat komplexa kommunikationslösningar till under de
senaste 30 åren. Detta helhetsansvar är framtaget för att tillgodose de behov och områden
som är speciellt förknippade med installation av kommunikationslösningar tillsammans med
andra lösningar såsom telefoni, säkerhet, och operatörstjänster. Vi har tillämpat denna
modell mot bland annat kärnkraftsindustrin, bank och finans, media, transport, hälso- och
sjukvård m.fl. Helhetsansvaret har anpassats efter Cygates storlek på projekten och efter
Cygates och kundens organisation. Det har fokuserats på de praktiska momenten i ett
projekt. Vi rekommenderar att det används tillsammans med tjänsten installationsmöten.
Nedan följer en kortfattad beskrivning av ingående moment.

Projektstart / Checklista
För att snabbt och smidigt komma igång med ett projekt finns en checklista att följa för
uppstarten. Den anger bland annat vilka punkter som skall avhandlas på ett uppstartsmöte.

Projektorganisation
Beskriver hur man sätter upp en projektorganisation; vilka resurser som skall finnas med
både från leverantör, underleverantörer och kund, indelning i ansvarsområden etc. etablering
av styrgrupp och projektgrupper, formalia såsom namn, e-postadress och telefonnummer till
deltagarna i projektet.

Styrgrupps- och projektgruppsprotokoll
Beskriver vilka punkter som ett protokoll från styrgruppen och projektgrupper skall
innehålla.

Riskanalys
Beskriver hur man gör en riskanalys med åtföljande åtgärdsplan.

Målformulering
Beskriver målet för projektet i stora drag. Används för att kommunicera förväntansnivå.

Tids-, Resurs och Projektplan
Beskriver vad som skall finnas med i en aktivitetslista. Hur aktiviteter skall kopplas till
resurser och till sist hur man gör en tidsplan. Vidare hanteras kontaktvägar mot andra
underleverantörer.

Genomförande
Beskriver hur projektet skall genomföras. Vilka regler som gäller för arbete hos kund. Hur
kontakter med underleverantörer görs och hur de ska avrapportera sina insatser. Vidare hur
tidsrapportering skall utföras, etc...
                                                 5 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1


Projektspecifikation
Beskriv vad som skall utföras. Det är en konkretisering av avtalets innehåll och beskrivning
som teknikavdelningen kan förstå och leverera mot. Tjänsten specifikation innehåller detta.

Referensmaterial
Beskriver vilka referensmaterial (avtal, offert etc) som skall ingå i projektet. Vidare hur
arkivering och distribution av producerat och befintligt material skall gå till.

Projektavslut / Leveransgodkännande
Beskriver hur projektavslut och leveransprov skall utföras.

Tillkommande/avgående
Beskriver hur man skall hantera förändringar av projektets innehåll under projektets gång.3     Miljö

3.1    Klimat
3.1.1   Tjänst för minskad klimatpåverkan
Cygates tjänst för minskad klimatpåverkan består av flera olika delområden. Som
exempel kan vi redovisa tjänsten för datahallar. Mer än 50 % av energin som går in
till en datorhall används av kraft och kylmaskiner och inte av faktiska IT-system. En
1 MW datorhall kräver 177 000 000 KW-timmar. Varje datorhall på 1 MW är
likvärdigt med 4300 bilars koldioxidförbrukning. En typisk datorhall på 1 MW är
idag så dåligt designad att energi motsvarande 1000 bilars koldioxid går till spillo:
* Cygate erbjuder kunder hjälp med planering av nya datahaller oavsett om den är i
  kundens lokaler eller om den inryms i någon av Cygates hallar. Detta kan
  exempelvis gälla reservkraft och kylsystem.
* Cygate erbjuder installation av produkter och följer de direktiv och
  rekommendationer som ges av våra leverantörer. Det innefattar exempelvis
  rackintegrerad precisionskylning, skalbara och modulära kraft- och kylsystem
  samt programvara för övervakning och kontroll av kraft och kylsystem.
* Cygate erbjuder drift av kunders nät. Utrustningen kan vara kundplacerad eller
  installerad i någon av våra serverhallar. Dessa hallar är byggda i enlighet med
  direktiven för "Grön IT".
* Vid utbyte till ny utrustning enligt ovanstående direktiv erbjuder vi kunderna hjälp
  med avveckling av gammal utrustning. I och med att Cygate är medlemmar i
  El-Kretsen kan vi garantera att förbrukad utrustning tas om hand på ett
  miljöriktigt sätt.
                                             6 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1
4    Aktiv nätverksutrustning

4.1   Produkter
4.1.1  Switchar
 4.1.1.1 Switchar för Ethernet
De switchar vi erbjuder har alla stöd för IEEE802.3

 4.1.1.2 Switchar för Ethernet Utbud
Cygates produktportfölj på WAN, Core switchar, LAN switchar och Optiska nät
representeras av flera leverantörers produktfamiljer. De främsta leverantörerna inom
LAN segmentet är Cisco Systems, Alcatel-Lucent, Extreme Networks, Juniper samt
Nortel.

Inom LAN segmentet ingår även xWDM tekniken för att virtualisera
fiberförbindelser, alternativt används även så kallade ‖färgade‖ SFPer, XFPer med
mera för anslutning av switchar över ‖svart‖ fiber på långa avstånd.

LAN switchar (L3/L2)
Switchar kan delas in i Core switchar, Datacenter switchar, Server switchar, Access
switchar, switchar för bredbandsnät, switchar för mindre nät samt ej
övervakningsbara switchar. Vi har valt att ta med de vanligaste modellerna.


Produkter från Cisco Systems
Cisco Systems switchfamilj täcker in alla ovanstående områden.

Cisco Datacenter
Cisco Nexus 7000 och Nexus 5000 är positionerade som aggregeringsswitchar i
datacentermiljö. De har stöd för virtualisering och är designade för 10GE
anslutningar för LAN och för FibreChannel över 10GE (SAN). Catalyst 4900 är
designad med GE/10GE anslutningar som ‖top-of-the-rack‖ switch. Catalyst 6500 är
designad för chassivirtualisering med 10GE/GE anslutningar samt med olika typer av
servicemoduler ex lastbalansering, brandväggsmodul, NAM modul, VPN modul,
WLAN modul etc. Nexus 1000 är en ‖Software based‖ switch för VM-Ware för
hantering av skiktet mellan virtualiserade servrar / switchar och nätverkskorten.
                                             7 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1

Cisco LAN switching
Inom Cisco har man större chassibaserade lösningar och switchar med fast
konfigurerade portar. På chassisidan har vi Cisco 7600, Catalyst 6500, Catalyst 4500.
Cisco 7600 är mer positionerad mot Service Provider sidan och för stadsnät med
speciella linjekort för MPLS/VPLS. Catalyst 6500 är främst positionerad mot
Datahall och Enterprise Core. Catalyst 6500 kan även förses med så kallade
‖service‖ moduler som inkluderar brandväggsmodul, WLAN modul, modul för
lastbalansering, modul för VPN, modul som RMON probe, Intrusion Detection
System (IDSM-2) Module, etc. Catalyst 4500 serien är positionerad som Core switch
i mindre nät och som edge switch i stadsnät.

Switchar med fast konfigurering innefattar Catalyst 3750, Catalyst 3560, Catalyst
2960 samt Catalyst 4900 serien. Catalyst 3750 och 3560 kan användas både som
Core switch och som access switch beroende på nätets storlek och behovet av
fiber/koppar interface. Catalyst 4900 serien är positionerad som datahallsswitch men
kan användas som Core switch i mindre nät. Catalyst 2960 är en L2 switch som är
positionerad som accesswitch.

Alla switchmodeller har stöd för Gigabit Ethernet på koppar och/eller fiber. Inom
varje produktserie finns även modeller med stöd för 10GE (förutom Catalyst 2960
modellerna).

För Metronät finns switchar med speciella Metrofunktioner. Aktuella Metroswitchar
är:
3750 Metro serien, ME 3400 serien, ME 6524 serien och ME 4900 serien. ME 4900
har även stöd för 10GE.

De mest relevanta gränssnitten inom switchfamiljerna är Ethernet från 10Mbps-
10GE och SDH/POS.Produkter från Extreme Networks
Chassibaserade Core produkterna från Extreme Networks kallas BlackDiamond och
finns i tre olika modeller. BlackDiamond 12000 och 10000 är designade som Core
och aggregeringsswitchar. BlackDiamond 8800 är designad som datahallsswitch och
som mindre Core switch

I mindre nät kan även den fast konfigurerade Summit X450 användas som Core
switch, med 24/48 10/100/1000 portar, med eller utan PoE och 2st 10GE uplink. Där
finns även en modell med 24st SFP portar och 2st 10GE uplink. Switchar
positionerade för KK-rum är Summit 150, 250 och 350.
De mest relevanta gränssnitten är Ethernet från 10Mbps-10GE samt SDH/POS.
                                             8 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1

Produkter från Nortel Networks
Nortel Networks produktfamilj på Core sidan består av en chassibaserad serie, ERS
8600 och en stackbar serie, ERS 5500. ERS 8600 är positionerad som core switch
med stöd för olika nätverksprotokoll som Ethernet10/100/1000/10000, SDH. ERS
8600 kan även förses med FW/IDS modul. ERS 5500 är positionerad som KK switch
och som aggregeringsswitch i ex datahall, men kan även användas som Core switch i
mindre nät. Den kan fås med 24/48 10/100/1000 med eller utan PoE och med 10GE
uplink via 5530 modellen. ERS 4500 är en ny serie som inom kort får full
routingfunktionalitet. Då kan den användas som Core switch.

    ERS 8600 med modellerna 8610 och 8606
    ERS 5500 med modellerna 5510-48T, 5510-24T, 5520-48T-PWR, 5520-24T-
    PWR och 5530-24TFD.
    ERS 4500 serien innehåller 10st olika modeller med 10/100 eller
    10/100/1000 med eller utan PoE där ett par modeller har 10GE uplink.

De mest relevanta gränssnitten är Ethernet från 10Mbps-10GE samt SDH/POSProdukter från Alcatel
Alcatels produktutbud innehåller produkter för större WAN nät där fokus är MPLS
baserade nät. MPLS familjen innehåller produkter från 7450 ESS familjen samt 7710
och 7750 SR familjen.
   7450 ESS familjen med 7450 ESS-1, ESS-6, ESS-7 och ESS-12
   7710 SRc4 och 7710 SRc12
   7750 SR 7750 SR-1, SR-7 och SR-12
Alcatels Core produkter innefattar OmniSwitch 9000, 6800 och 6400 serien.
   OmniSwitch 9000 serien
   OmniSwitch 6850 serien
   OmniSwitch 6600
   OmniStack 6200 och 6400 serien
De mest relevanta gränssnitten är Ethernet från 10Mbps-10GE


Produkter från Juniper
Juniper Networks har nyligen lanserat sin EX serie som är positionerad mot
Enterprise marknaden. EX serien består av tre olika familjer, EX 3200, EX 4200
samt EX 8200.
De mest relevanta gränssnitten är Ethernet från 10Mbps-10GE.
                                               9 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

Övriga Switchar
Övrig nätverksutrustning, som mest används inom kommun och SMB marknaden,
representeras av L2/L3switchar från ett flertal leverantörer som:

    Allied Telesyn
    D-Link
    Linksys
    Netgear
    HP
    3COM
    Planet

Här kan man bland annat nämna D-Links, 3COMs och HPs sortiment som även
inkluderar chassibaserade lösningar med hög prestanda, stackbara switchar och
säkerhet.


Optiska nät
En av tillämpningarna med optiska xWDM nät är mellan redundanta datahallar där
hyrda ‖svart‖ fiber våglängdsmultiplexeras till 4, 8, 16 eller fler virtuella fiberpar för
Ethernet och FibreChannel förbindelser. Varje virtuell fiber/våglängd är helt
separerad från andra fiber/våglängder och ger den bandbredd som ansluten utrustning
tillhandahåller. I ett flertal lösningar har även xWDM tekniken använts där
säkerhetskraven inte tillåtit VLAN teknik för anslutning mellan två adresser (Siter).
En annan tillämpning är i bredbandsnät där xWDM tekniken samexisterar med ett
aktivt nät för att ge hög bandbredd och separation för enskilda applikationer från det
allmänna bredbandsnätet.

De vanligaste leverantörerna vi har inom området xWDM är Transmode, Cisco
Systems, Nortel och MRV.

Inom området xWDM finns även våglängds GBIC/SFPer från ett flertal leverantörer.

4.1.2  Wireless LAN (WLAN)
 4.1.2.1 WLAN Utbud

Cisco - WLAN
Cisco är en mycket erfaren leverantör inom trådlösa nätverk och har under många år
varit pådrivande inom utvecklingen för trådlösa nätverk. Cisco har en komplett
portfölj av trådlösa system och tillhörande tillbehör.

Cisco centraliserade trådlösa plattformar
Cisco 4400 Series Wireless LAN Controller för 12/25/50/100 accesspunkter
Cisco 2100 Series Wireless LAN Controller för 6 accesspunkter
                                            10 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1

Cisco WLAN Controller Module för ISR 2800/3800 routrar för 6/8/12 accesspunkter
Cisco Wireless Integrated Services Module (WISM) för 300 accesspunkter
Cisco Catalyst 3750G-WS24 Switch med integrerad controller för 25/50
accesspunkter

Cisco management till centraliserade trådlösa plattformar
Cisco Wireless Control System WCS med/utan positioneringsfunktioner.
Cisco Wireless Control system WCS Navigator för att managera flera WCS
Cisco Wireless Location Appliance, positioneringsdatabas för WCS
Cisco Spectrum Expert Agent, Cognio,

Inom/Utomhus ruggade accesspunkter för centraliserad arkitektur:
Cisco Aironet 1250 Series 802.11A/802.11B/G/Pre-N Access Point LWAPP
Cisco Aironet 1240AG Series 802.11A/B/G Access Point LWAPP

Inomhus accesspunkt för centraliserad arkitektur:
Cisco Aironet 1130AG Series 802.11A/B/G Access Point LWAPP

Utomhus ruggade accesspunkter för mesh-nätverk centraliserad arkitektur:
Cisco Aironet 1500 Series Access Points LWAPP

Inom/Utomhus fristående accesspunkter:
Cisco Aironet 1250 Series 802.11A/802.11B/G/Pre-N Access Point IOS
Cisco Aironet 1240AG Series 802.11A/B/G Access Point IOS
Cisco Aironet 1130AG Series 802.11A/B/G Access Point IOS
                                              11 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

Fristående accesspunkt/brygga för utomhusbruk:
Cisco Aironet 1300 Series Access Point/Bridge IOS

Cisco routrar med inbyggd Wireless LAN
Cisco 3200 Mobile Services Router
Cisco 800 ISR Router med 802.11B/G/N – flera modeller
Cisco 1800 ISR Router med 802.11B/G/N – flera modeller

Cisco anslutningstillbehör
Cisco trådlöst klientkort, CB21AG, Cardbus, 802.11A/B/G
Cisco trådlöst klientkort, CB20A, Cardbus, 802.11A
Cisco trådlöst klientkort, PI21AG, PCI, 802.11A/B/G
Cisco Secure Services Client, WLAN/Säkerhetsklient för klienter.

Cisco antenner och tillbehör:
Diverse antenner och kablar som tillbehör
Rundstrålande antenner för 2,4 och 5 GHz
Riktade antenner för 2,4 och 5 GHz
Förlängningskablar för RF i olika längder

Cisco strömmatning av accesspunkter
Cisco Aironet Power Injector

Nortel - WLAN
Nortel är en leverantör inom trådlösa nätverk som under många år levererat WLAN
under olika former. Produkterna är delvis egenutvecklade och delvis i form av OEM
samarbete med andra leverantörer.

Nortel centraliserade trådlösa plattformar
Nortel WLAN security switch 2300

Nortel management till centraliserade trådlösa plattformar
Nortel WLAN Management System, WMS för 2300.
Nortel WLAN Location Engine,
Nortel Ekahau Site Survey tool

Nortel accesspunkter för anslutning till centraliserad trådlös plattform
Nortel 2330 Series 802.11B/G/A/N

Nortel anslutningstillbehör
Nortel trådlöst klientkort, WLAN 2201/2, Cardbus, 802.11A/B/G

Nortel antenner och tillbehör:
Diverse antenner och kablar som tillbehör
Rundstrålande antenner för 2,4 och 5 GHz
                                              12 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Riktade antenner för 2,4 och 5 GHz
Förlängningskablar för RF i olika längder

Inom/Utomhus fristående accesspunkter:
Nortel Business Access Point 120

Extreme - WLAN
Extreme är en leverantör som förutom LAN/WAN även levererar utrustning för
WLAN. Produkterna integrerar med övriga portföljen och innehåller utrustning för
802.11A/B/G/N.

Extreme centraliserade trådlösa plattformar
Summit WM WLAN Controller

Extreme management till centraliserade trådlösa plattformar
Extreme Unified Access RF Manager

Extreme accesspunkter för anslutning till centraliserad trådlös plattform
Extreme Altitude 350, 802.11A/B/G
Extreme Altitude 450, 802.11A/B/G/N
Extreme Altitude 360, 802.11A/B/G för utomhusbruk

Extreme antenner och tillbehör:
Diverse antenner och kablar som tillbehör
Rundstrålande antenner för 2,4 och 5 GHz
Riktade antenner för 2,4 och 5 GHz
Förlängningskablar för RF i olika längder
                                              13 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1Meru Networks - WLAN
Meru är en leverantör som specifikt fokuserar på WLAN och har tagit fram
avancerad funktionalitet inom radioteknik som ger ett stabilt trådlöst nätverk för
verksamhetskritiska tillämpningar och i störningsfyllda miljöer.

Meru centraliserade trådlösa plattformar
MC5000 för upp till 1000 accesspunkter
MC3000 för upp till 150 accesspunkter
MC1000 för upp till 30 accesspunkter
MC500 för upp till 5 accesspunkter

Meru management till centraliserade trådlösa plattformar
Meru System Director
Meru Ez-RF Application Suite

Meru accesspunkter för anslutning till centraliserad trådlös plattform
Meru Access Point AP300 med en eller två radiomoduler för 802.11A/B/G/N
Meru RS400, RadioSwitch med upp till 4 radiomoduler för 802.11A/B/G
Meru Access Point AP200 med en eller två radiomoduler för 802.11A/B/G
Mero OAP180 Access Point för utomhusbruk, 802.11A/B/G
Meru AP150, med en eller två radiomoduler för 802.11A/B/G
Meru Workgroup Bridge.

Meru antenner och tillbehör:
Diverse antenner och kablar som tillbehör
Rundstrålande antenner för 2,4 och 5 GHz
Riktade antenner för 2,4 och 5 GHz
Förlängningskablar för RF i olika längder

Trapeze Networks - WLAN
Trapeze är en leverantör som specifikt fokuserar på WLAN och tillhör de
marknadsledande. Bland annat används deras produkter i OEM från andra
leverantörer.

Trapeze centraliserade trådlösa plattformar
MX R2 för upp till 4 accesspunkter
MX8 för upp till 12 accesspunkter
MX216R för upp till 192 accesspunkter
MX200R för upp till 192 accesspunkter
MX400 för upp till 120 accesspunkter

Meru management till centraliserade trådlösa plattformar
Trapeze Ringmaster Software
Trapeze Ringmaster Appliance
                                              14 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Trapeze Smart Pass Guest access server
Trapeze Location Appliance

Trapeze accesspunkter för anslutning till centraliserad trådlös plattform
MP371, inomhus-accesspunkt för 802.11A/B/G
MP372, inomhus-accesspunkt för 802.11A/B/G
MP422, inomhus-accesspunkt för 802.11A/B/G
MP432, inomhus-accesspunkt för 802.11A/B/G/N
MP620, utomhus-accesspunkt för 802.11A/B/G

Trapeze antenner och tillbehör:
Diverse antenner och kablar som tillbehör
Rundstrålande antenner för 2,4 och 5 GHz
Riktade antenner för 2,4 och 5 GHz
Förlängningskablar för RF i olika längder

Compex - WLAN
Compex är en leverantör som specifikt fokuserar på mindre företagsnätverk. Compex
har ett sortiment av prisvärda och funktionella produkter för trådlösa nätverk samt
även för fasta nätverk.

Compex Accesspunkter
WP/P 54Serien, accesspunkter för 802.11B/G/A

Compex trådlösa gateways/routrar
NP-serien Gateways

Klientutrustning
PCMCIA/PCI kort för trådlös klienter

Compex tillbehör
Strömmatning till trådlösa enheter
                                              15 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

3COM - WLAN
3com är en väl etablerad leverantör med omfattande sortiment av nätverksprodukter.
3com har ett brett sortiment av prisvärda och funktionella produkter för trådlösa
nätverk.

3com Accesspunkter
Airconnect, accesspunkter för 802.11B/G/A/N nätverk
Managed access points för centraliserad arkitektur

3com centraliserade enheter för WLAN
WX-serien, för centraliserad hantering av accesspunkter

3com management-system för centraliserade trådlösa nätverk
Wireless Switch Manager

3com trådlösa gateways/routrar
Officeconnect gateways med 802.11B/G och ADSL interface
Wireless-N routers

3com trådlöst IPS-system
Airprotect-serien, Intrustion Prevention System.

Klientutrustning
PCMCIA/PCI/USB kort för trådlösa klienter

3com trådlösa bryggor
Outdoor Wireless LAN Bridge
Wireless LAN Workgroup Bridge

3com tillbehör
Antenner, strömmatning och monteringsdetaljer till trådlösa system

D-link - WLAN
D-Link är en leverantör som fokuserar på mindre och medelstora företagsnätverk
med en hög kostnadseffektivitet. D-link har ett sortiment av prisvärda och
funktionella produkter för trådlösa nätverk samt även för fasta nätverk.

D-link Accesspunkter
DAP-serien, accesspunkter för 802.11B/G/N
DWL-serien, accesspunkter för centraliserad och fristående trådlösa nätverk

D-link centraliserade enheter för WLAN
DWS-serien av switchar med styrning av upp accesspunkter

D-link trådlösa gateways/routrar
                                             16 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

DIR-serien trådlösa gateways


D-link klientutrustning
DWA-serien PCMCIA/PCI/USB-kort för trådlösa klienter

D-link tillbehör
Strömmatning till trådlösa enheter

Linksys - WLAN
Linksys är en leverantör som fokuserar på små företagsnätverk och hemmanätverk
med en hög teknisk funktionalitet. Linksys har ett brett sortiment av prisvärda och
funktionella produkter för trådlösa nätverk samt även för fasta nätverk.

Linksys Accesspunkter
WAP-serien. 802.11B/G/A/N med eller utan POE-stöd.

Linksys centraliserade enheter för WLAN
DWS-serien av switchar med styrning av upp accesspunkter

Linksys trådlösa gateways/routrar
WRV/WRT/WRH-serien, gateways med integrerade accesspunkter för
802.11B/G/A/N.

Linksys klientutrustning
PCMCIA/PCI/USB-kort för trådlösa klienter

Nomadix/Maginet - WLAN
Nomadix är en leverantör som specifikt fokuserar på gästaccess för WLAN. Detta
används till att hantera besökare i små eller stora miljöer och inkluderar även
modeller med inbyggd WLAN.

Gästhanteringskontroller med inbyggd WLAN accesspunkt
AG2100- Wireless Gateway med inbyggd 802.11B/G

Fristående gästhanteringskontroller
AG3100 för hantering av upp till 200 samtidigt anslutna användare
AG5500 för hantering av upp till 2000 samtidigt anslutna användare
AG5500 Metro för hantering av upp till 4000 samtidigt anslutna användare

Aeroscout - WLAN
Aeroscout är en leverantör som fokuserar på att leverera produkter för RFID-teknik.
Detta anknyter till WLAN då oftast dessa produkter ansluts och spåras av ett trådlöst
nätverk.
                                            17 (401)
                                       Bilaga 2 till F:201
                           Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                         Dnr 93-25-09
                               Kommunikationsutrustning – B1

Aktiva RFID taggar
Aeroscout T2
Aeroscout T3

Aktiva RFID detektorer
Aeroscout Exciter EX-3100
Aeroscout Exciter EX-2000
Aeroscout Compact Exciter EX-3200

RFID Management
Aeroscout Mobileview

RFID positionering
Aeroscout Location Receiver

Firetide - WLAN
Firetide är en nischaktör som specialiserat sig inom WLAN mesh teknologi och
erbjuder kostnadseffektiva enkla bryggor för mesh kommunikation.

Firetide mesh bryggor
Hotport Ethernet bryggor mesh.

Firetide accesspunkter
Hotpoint series

Proxim - WLAN
Proxim är en stor spelare inom både WLAN och Wimax och tillhörande
klientenheter.

Proxim bryggor - Tsunami
Sortiment av Tsunami Ethernet bryggor för WLAN. Tsunami .GX serien.

Proxim MESH
Utrustning för meshnätverk. Wi-Fi-Mesh series

Proxim WLAN
Orinocco series WLAN
Orinocco series WLAN klientadaptrar 4.1.2.2 WiMAX Utbud


Redline Communication – WiMAX
                                             18 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1

Redline Wimax basestation -series
Redline AN-50, Redline AN-100

Redline Wimax klientanslutning
Su-serien, SU-O för utomhusbruk och SU-I för inomhusbruk

Redline Wimax Antenner
Diverse sortiment kring Wimax antenner.

Proxim - WIMAX
Proxim är en stor spelare inom både WLAN och Wimax och tillhörande
klientenheter.

Proxim Radiol/mikrovågs/optik-länkar
Gigalink series. Mikrovågslänkar för korta och långa avstånd.
Teraoptic series, optik
Terabridge
Tsunami bridge series

Proxim Wimax
Tsunami .MP Series

Proxim kombinationsprodukter
MeshMax med Wimax, WLAN och Mesh

Airspan - WIMAX
Airspan är en ledande aktör inom Wimax teknologi och erbjuder produktserier för
Wimax utrustning. Det finns 3 olika basstationer från Airspan som hanterar WiMAX
802.16e-2005. Den största heter HiperMAX, mellanstorleken heter MacroMAXe och
den minsta heter MicroMAX. De är alla baserade på PicoChip och SDR (Software
Defined Radio), vilket klarar av upp till 4x600 billioner instruktioner/sekund.

WiMAX Klienter/abonnentstation
MiMAX USB är en USB-klient för mobilt WiMAX 802.16e-2005 med SIM-kort.
EasyST är en självinstallerande WiMAX-klient med inbyggd antenn för
inomhusmontage.
ProST är en WiMAX-klient med inbyggd antenn för fast utomhusmontage
Klienterna finns för 3,5 GHz och 5 GHZ bandet. ProSt och EasyST finns i olika
utföranden

Airspan basstationer för Wimax
HiperMax
MacroMax
MicroMax
                                              19 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Airspan klientmottagarutrustning för Wimax
MiMAX USB
EasyST
Easy WiFi
Easy Voice
ProST
ProST-WiFi

Airspan managementsystem för Wimax
Netspan


4.1.3  Wide Area Network (WAN)
 4.1.3.1 WAN komponenter Ethernet utbud
Cygates produktportfölj på WAN segmentet representeras av flera leverantörers
produktfamiljer.
De främsta leverantörerna av WAN och MPLS är Cisco Systems, Alcatel-Lucent,
Extreme Networks samt Nortel.

SmartEQ – Antennteknik
SmartEQ är en av Sveriges största leverantörer inom radio och antennteknik.
SmartEQ har ett omfattande sortiment av antenner och monteringsdetaljer för
radiokommunikation.

Antenner
2.4 GhZ WLAN Antenner
5 GHz WLAN Antenner
Wimax Antenner
1.9 GHz Antenner för 3G

SAF Tehnika - Radiolänk
SAF Tehnika är en svensk/lettisk leverantör inom radiokommunikation. SAF
tillverkar professionella mikrovågslänkar för 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 32
och 38 GHz. Länkarna finns i många olika typer av utförande men den vanligaste
länken består av en inomhusdel (IDU), en radio som sitter utomhus (ODU) och en
antenn som kopplas direkt på ODU. Transmission för röst (nxE1 eller E3), data
(Ethernet eller V.35) eller en mixad variant för röst och data i kombination (E1,
Ethernet eller V.35). Det finns länkar som klarar upp till 600 Mbit/s. SAF har ett
omfattande sortiment av utrustning för radiokommunikation över mobila och fasta
länkar. Fokus ligger på mikrovågslänkar.


SAF CFM Series
                                             20 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1

Serie av utrustning för kommunikation över mikrovågslänkar upp till 60 km.
Hastigheter upp till 34 Mbit/s.

SAF CFQ Series
Serie av utrustning för kommunikation över mikrovågslänkar upp till 60 km med upp
till 155 Mbit/s.

SAF CIFIP Series
Högpresterande serie av mikrovågslänkar med upp till 100 Mbit/s kapacitet.

WAN routrar

På WANroutersidan har vi följande produktfamiljer med olika typer av prestanda,
linjeinterface och funktionalitet. WAN routerfamiljen används i MPLS nät, för fasta
WAN förbindelser, som Edge routrar i MPLS nät med VRF-lite och som VPN
routrar över IP-VPN eller över Internet. Nedan nämns de vanligaste modellerna från
respektive leverantör.


Produkter från Cisco Systems
Produkter från Cisco Systems är Cisco CRS-1 serien, Cisco XR 12000 serien, Cisco
12000 serien, Cisco 7600 serien, Cisco ASR 1000 serien, Cisco 7200 serien, Cisco
7300 serien, Cisco 3800 ISR serien, Cisco 2800 ISR serien, Cisco 1800 ISR serien
samt Cisco 800 serien.

Cisco CRS-1 och 12000 serien används som core routrar i större MPLS nät. Cisco
7600, Cisco 7200 samt ASR 1000 används i Stadsnät, MPLS nät, VPN-nät och i
Enterprise miljö. Cisco 800-3800 routrar används som Edge routrar och i VPN nät.

Modellerna från ASR 1000, Cisco 7600, Cisco 12000, Cisco XR 12000 och Cisco
CRS-1 har även stöd för 10GE.

Relevanta gränssnitt är Ethernet från 10Mbps-10GE, SDH/POS, E1 samt E3.


Produkter från Nortel
Routerfamiljen från Nortel innefattas i begreppet ‖Secure Router Portfolio‖ där alla
modeller av serien Secure Router 1000, Secure Router 3000 och Secure Router 4000
serien inkluderar stöd för IP-Sec VPN och stateful firewall feature set och E1 WAN
gränssnitt. VPN Router serien 200, 600, 1000, 2000 och 5000 har stöd för Advanced
IP-Sec VPN, URL filtering, full stateful firewall samt E1/ADSL gränssnitt.
                                             21 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1

Produkter från Alcatel-Lucent
Alcatel-Lucents utbud innehåller produkter för större WAN nät där focus är MPLS
baserade nät. MPLS familjen innehåller produkter från 7450 ESS familjen samt 7750
SR familjen.
   7450 ESS familjen med 7450 ESS-1, ESS-6, ESS-7 och ESS-12
   7750 SR 7750 SR-1, SR-7 och SR-12Produkter från SARIAN för mobila tillämpningar
SARIAN familjen är designad för tillämpningar som kräver hög tillgänglighet med
redundanta WAN förbindelser. SARIAN routrarna har en WAN port med Ethernet
eller ADSL2+ och med trådlös backupförbindelse över GPRS/EDGE/3G/HSDPA.
Vid ett eventuellt fel sker automatiskt omslag till den trådlösa förbindelsen. SARIAN
routrarna kan utrustas med dubbla SIM kort för två alternativa mobiloperatörer.
De vanligaste modellerna i SARIAN familjen består av DR6000, ER4400, MR4100,
ER4100 samt HR4100 serien.

I och med att det blir mer och mer vanligt med Ethernet som WAN gränssnitt passar
även L3 switchar in som WAN router (se avsnitt LAN switchar).
Det finns även SDH/POS och ATM gränssnitt till flera chassibaserade L3 switchar.

4.2    Produktrelaterade leverantörstjänster
4.2.1   Utbud leverantörstjänster
 4.2.1.1 Förstudie

   4.2.1.1.1 Förstudie specifikation switchar
Efter uppstartsmötet gör vi en specifikation baserat på de riktlinjer som framkommit
och övrig dokumentation som tillhandahållits. Bland uppgifter som kan finnas med i
specifikationen är:
   Specifikation av spaning tree parametrar och port parametrar etc
   Specifikation av eventuell redundans
   Specifikation av VLAN metod, protokoll på respektive VLAN, IP-nät på
    respektive ort
   Specifikation av IP-nät och IP adressering för övervakning och länkar
   Specifikation av säkerhetsnivå för nät och access till aktiv utrustning
   Specifikation av övervakningsfunktioner och statistik
   Specifikation av lämplig version av programvara i aktiv utrustning
   Specifikation på patchpaneler och hur patchning skall ske
   Anslutning till externa nät såsom routrar, gateways etc
   Lista på kontaktpersoner
   Aktivitetsplan, installationsplan och projektplanering
                                              22 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

    Monteringsanvisningar för underleverantörer för t.ex. spridningsnät och aktiv
    utrustning
    Övrig utrustning som involveras t.ex. servrar, Gateways och brandväggar
    Specifikation av eventuell samtrafik med befintligt nät
    Specifikation av leveransprov och testdokumentation
    Samordning med leverantör av länkar för främst nytt fastighetsnät, 240 V, ev
    kyla och monteringsrack
    Leveransstatus
    Förutsättningar
    Utförande av flera av ovanstående punkter förutsätter samarbete med kundens
    nyckelpersoner och i vissa fall besök på plats. Vidare att det finns erforderlig
    dokumentation. Resultat av tjänsten är en rapport som skickas till kund. Efter
    att specifikationen skickats till kund följer ett installationsmöte där
    specifikationen fastställs och godkänns.

  4.2.1.1.2 Förstudie specifikation routrar
Efter uppstartsmötet gör vi en specifikation baserat på de riktlinjer som framkommit
och övrig dokumentation som tillhandahållits. Bland uppgifter som kan finnas med i
specifikationen är:

    Specifikation av IP routing, routing protokoll etc
    Specifikation av eventuell redundans
    Specifikation av VLAN, IP-nät på respektive ort
    Specifikation av IP-nät och IP adressering för övervakning och länkar
    Specifikation av säkerhetsnivå för nät och access till aktiv utrustning
    Specifikation av övervakningsfunktioner och statistik
    Specifikation av lämplig version av programvara i aktiv utrustning.
    Anslutning till externa nät såsom routrar, gateways etc
    Lista på kontaktpersoner
    Aktivitetsplan, installationsplan och projektplanering
    Monteringsanvisningar för underleverantörer t.ex. länkar och aktiv utrustning
    Övrig utrustning som involveras t.ex. servrar, Gateways och brandväggar
    Specifikation av eventuell samtrafik med befintligt nät.
    Specifikation av leveransprov och testdokumentation
    Samordning med leverantör av länkar för främst nytt fastighetsnät, 240 V, ev
    kyla och monteringsrack
    Leveransstatus


Förutsättningar
Utförande av flera av ovanstående punkter förutsätter samarbete med kundens
nyckelpersoner och i vissa fall besök på plats. Resultat av tjänsten är en rapport som
skickas till kund. Efter att specifikationen skickats till kund följer ett
installationsmöte där specifikationen fastställs och godkänns.
                                                 23 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

 4.2.1.2 Design
För att designa en lösning eller en komplettering till en befintlig lösning krävs en
djup erfarenhet, goda relationer med tillverkarna samt en dokumenterad kunskap
kring området. Alla dessa bitar finns hos respektive konsult som arbetar med
designtjänster. Cygate erbjuder designtjänster inom samtliga offererade produkt-
områden

 4.2.1.3 Installation

  4.2.1.3.1 Installationsmöten
Uppstartsmöte
Syftet med mötet är att lägga fast riktlinjerna för projektet. Ett möte är det bästa sättet att
förmedla kundens förväntningar till leverantören och ett nödvändigt komplement till
offertunderlag och specifikationer. Vid mötet får kunden möjlighet att träffa de personer som
kommer att ansvara för genomförande och teknik i projektet. Under mötet specificeras även
ett antal frågor som kommer att ligga till grund för en förstudie eller specifikation som blir
basen för införandet. Vidare ingår protokoll från mötet.

1:a avstämningsmöte
Syftet med mötet är att godkänna den specifikation som tagits fram med hjälp av tjänsten
förstudie och specifikation. Under mötet diskuteras framtagen specifikation och kompletteras
på de områden som saknas eller behöver förtydligas. Vidare diskuteras de tekniska lösningar
som tagits fram under förstudien. Det görs även en avstämning på status av leverans av
utrustning.

Kontinuerliga avstämningsmöten (projektmöten)
Syftet med mötena är att kontinuerligt stämma av projektets fortskridande. Möten hålls efter
behov. För kontinuitet bör projektledare alltid delta. Övriga konsulter deltar efter behov
beroende vilka ämnen som behandlas. En viktig punkt under mötet är genomgång av
aktivitetslista och tidsplan. För en komplett beskrivning av projektmötens innehåll se
Appendix A – 4.2.1.3.1 för genomförande av större projekt.

Styrgruppsmöten
Syftet med styrgruppsmöten är att styra projektet avseende teknisk inriktning, hantering
ekonomisk, avtalsfrågor och tidsplan. Inom ekonomin är den viktigaste uppgiften att hantera
tillkommande och avgående aktiviteter och utrustning. Med fungerande styrgrupp hanteras
detta under projektets gång utan att beröra projektdeltagarna. Vidare har styrgruppen mandat
till att förändra avtalets innehåll varför det är nödvändigt att skriva korrekta och tydliga
protokoll.

Sista avstämningsmöte
Mötet hålls efter utförd installation. Syftet med mötet är att göra en avstämning mot gällande
specifikation. I förekommande fall gås även leveransprov igenom. Vidare protokollförs ev
restpunkter för åtgärd. Till sist utformas ett leveransgodkännande för påskrift efter justering
av eventuella restpunkter.
                                                  24 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

   4.2.1.3.2 Installation routrar
Konfigurering och förberedande installationer
Konfigurering kan göras på två sätt, antingen på plats på aktuell installationsplats eller i
förväg i våra lokaler. Som ett led i vår kvalitetssträvan och för att effektivare utnyttja våra
resurser brukar vi oftast konfigurera utrustning i våra lokaler. Vi har även resurser att bygga
upp kundens nät för att prova ut delar av designen innan faktisk installation. Ytterligare en
fördel är att vi har möjlighet att provköra utrustningen för att undvika fördröjningar vid
installationstillfället. Vidare finns det även möjlighet att utbilda kundens personal i labbmiljö
med kundens egen utrustning.

Installation på plats
Vid installation på plats så är det normala förfarandet att vi har vår egen personal på plats för
montering, installation samt provkörning. Det finns även möjlighet att utnyttja kundens egen
kompetens för montering av förkonfigurerad utrustning för att minska antalet besök. Vid
dessa fall utformar vi en installationsanvisning. Förbindelseprov görs alltid mot lämplig
utrustning.

Leveransprov
Efter slutförd installation rekommenderar vi att ett leveransprov utförs. Vi eller kund
specificerar det. Provet utförs av oss med kunden närvarande. Resultatet är ett dokument
med utfall från leveransprovet som undertecknas av kund och leverantör.

Förutsättningar
Vid komplicerade installationer och större nätverk används samma moment men priset
beräknas från fall till fall. Alla typer av nätverk stöds, t.ex. WAN, bredband, xDSL och
Ethernet.

Installation switchar
Konfigurering och förberedande installationer
Konfigurering kan göras på två sätt antingen på plats på aktuell installationsplats eller i
förväg i våra lokaler. Som ett led i vår kvalitetssträvan och för att effektivare utnyttja våra
resurser brukar vi oftast konfigurera utrustningen i våra lokaler. Vi har även resurser att
bygga upp kundens nät för att prova ut delar av designen innan faktisk installation.
Ytterligare en fördel är att vi har möjlighet att provköra utrustningen för att undvika
fördröjningar vid installationstillfället. Vidare finns det även möjlighet att utbilda kundens
personal i labbmiljö med kundens egen utrustning.

Installation på plats
Vid installation på plast så är det normala förfarandet att vi har vår egen personal på plats för
montering, installation samt provkörning. Vi kan tack vare ny teknik för fjärrkonfigurering
utnyttja övriga bolag inom koncernen för detta. Det finns även möjlighet att utnyttja kundens
egen kompetens för montering av förkonfigurerad utrustning för att minska antalet besök.
Vid dessa fall utformar vi en installationsanvisning. Förbindelseprov görs alltid mot lämplig
utrustning.

Leveransprov
Efter slutförd installation rekommenderar vi att ett leveransprov utförs. Vi eller kund
specificerar det. Provet utförs av oss med kunden närvarande. Resultatet är ett dokument
med utfall från leveransprovet som undertecknas av kund och leverantör.
                                                 25 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1


Förutsättningar
Vid komplicerade installationer och större nätverk används samma moment men priset
beräknas från fall till fall.


   4.2.1.3.3 Installation utbildning
Workshop
Utbildning i samband med installation erbjuds i form av workshop. Vi har även andra
regelrätta lärarledda utbildningar. Utbildningen i samband med installation syftar till att få
kunden att bekanta sig med utrustningen och att utföra moment som kan vara svåra att göra
när väl utrustningen är i drift. Utbildningen sker på kundens egen utrustning antingen i
samband med konfigurering hos Cygate eller efter installation men före driftsättning. Vi går
igenom utrustningen och dess funktioner. En hel del praktiska moment ingår såsom
konfigurering, start och stopp av utrustning, uppgradering av programvara samt felsökning.

Förutsättningar
Priset är baserat på att utbildning hålls på kundens utrustning. Resultatet blir bäst om den
hålls i våra lokaler i samband med förkonfigurering. Det sistnämnda är dock inget krav.


   4.2.1.3.4 Installation projektledning/kvalitetsrutin
Allmänt
Cygates kvalitetsrutin för genomförande av större kommunikationsprojekt är framtagen efter
krav från beställare som Cygate levererat komplexa kommunikationslösningar till under de
senaste 30 åren. Denna kvalitetsrutin är framtagen för att tillgodose de behov och områden
som är speciellt förknippade med installation av kommunikationslösningar. Vi har tillämpat
denna modell mot bland annat kärnkraftsindustrin, bank och finans, media, transport, hälso-
och sjukvård m.fl. Kvalitetsrutinen har anpassats efter Cygates storlek på projekten och efter
Cygates organisation. Den har fokuserats på de praktiska momenten i ett projekt. Vi
rekommenderar att den används tillsammans med tjänsten installationsmöten. Nedan följer
en kortfattad beskrivning av ingående moment. För en komplett beskrivning hänvisar vi till
vår handbok i Appendix A – 4.2.1.3.6.

Projektstart / Checklista
För att snabbt och smidigt komma igång med ett projekt finns en checklista att följa för
uppstarten. Den anger bland annat vilka punkter som skall avhandlas på ett uppstartsmöte.

Projektorganisation
Beskriver hur man sätter upp en projektorganisation; vilka resurser som skall finnas med
både från leverantör och kund, indelning i ansvarsområden etc. etablering av styrgrupp och
projektgrupper, formalia såsom namn, e-postadress och telefonnummer till deltagarna i
projektet.

Styrgrupps- och projektgruppsprotokoll
Beskriver vilka punkter som ett protokoll från styrgruppen och projektgrupper skall
innehålla.

Riskanalys
                                                 26 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

Beskriver hur man gör en riskanalys med åtföljande åtgärdsplan.

Målformulering
Beskriver målet för projektet i stora drag. Används för att kommunicera förväntansnivå.

Tids-, Resurs och Projektplan
Beskriver vad som skall finnas med i en aktivitetslista. Hur aktiviteter skall kopplas till
resurser och till sist hur man gör en tidsplan.

Genomförande
Beskriver hur projektet skall genomföras. Vilka regler som gäller för arbete hus kund. Hur
tidsrapportering skall utföras, etc...

Projektspecifikation
Beskriver vad som skall utföras. Det är en konkretisering av avtalets innehåll och
beskrivning som teknikavdelningen kan förstå och leverera mot. Tjänsten specifikation
innehåller detta.

Referensmaterial
Beskriver vilka referensmaterial (avtal, offert etc) som skall ingå i projektet. Vidare hur
arkivering och distribution av producerat och befintligt material skall gå till.

Projektavslut / Leveransgodkännande
Beskriver hur projektavslut och leveransprov skall utföras.

Tillkommande/avgående
Beskriver hur man skall hantera förändringar av projektets innehåll under projektets gång.


   4.2.1.3.5 Nätverk

   4.2.1.3.6 Nätinstallation
Specialistassistans till paketpris
Tjänsten används till att få ett fast pris för ett nytt nätverk. Syftet med tjänsten är att
den skall innehålla alla delar från ax till limpa avseende nätverksinstallation.
Tjänsten består av ett antal deltjänster som kombineras var för sig i lämpliga delar
för att tillsammans ge ett fast pris för installation av nätverk.

Vid komplicerade installationer och större nätverk används samma moment men
priset beräknas från fall till fall. Alla typer av nätverk stöds, t.ex. WAN, WLAN,
bredband, xDSL, och Ethernet.
Cygate har en projektmodell som används vid alla installationer. Projektmodellen är
vår garanti att för att upprätthålla kvalitet och leveranstid enligt kundens önskemål.
Ett projekt består av flera moment som tidigare nämnts. Varje moment är en deltjänst
och beskrivs i separata produktblad
I en installation ingår följande moment.

Projektledning
                                               27 (401)
                                           Bilaga 2 till F:201
                               Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                             Dnr 93-25-09
                                   Kommunikationsutrustning – B1

I alla projekt ingår projektledning. Projektledarna på Cygate arbetar enligt vår
projekt modell. För beskrivning se annat avsnitt i offertsvar.

Uppstartsmöte
Syftet med mötet är att lägga fast riktlinjerna för projektet. Ett möte är det bästa
sättet att förmedla kundens förväntningar till leverantören och ett nödvändigt
komplement till offertunderlag och specifikationer. Vid mötet får kunden möjlighet
att träffa de personer som kommer att ansvara för genomförande och teknik i
projektet. Under mötet har även specificerats ett antal frågor som kommer att ligga
till grund för en specifikation som blir basen för införandet.

Specifikation
Efter uppstartsmötet gör vi en specifikation baserat på de riktlinjer som framkommit
och övrig dokumentation som tillhandahållits. Efter att specifikationen skickats till
kund följer ett installationsmöte där specifikationen fastställs och godkänns.

Konfigurering och installationer
Konfigurering kan göras på två sätt, antingen på plats på aktuell installationsplats
eller i förväg i våra lokaler. Som ett led i vår kvalitetssträvan och för att effektivare
utnyttja våra resurser brukar vi oftast konfigurera utrustning i våra lokaler. Vi har
även resurser att bygga upp kundens nät för att prova ut delar av designen innan
faktisk installation. Ytterligare en fördel är att vi har möjlighet att provköra
utrustningen för att undvika fördröjningar vid installationstillfället. Vid installation
på plats så är det normala förfarandet att vi har vår egen personal på plats för
montering, installation samt provkörning. Vi kan tack vare ny teknik för
fjärrkonfigurering utnyttja övriga bolag inom Cygate koncernen. Det ger kunden
fördelen till att en ansvarig leverantör och effektivt nyttjande av dyra
teknikerresurser.

Leveransprov och slutavstämning
Efter slutförd installation rekommenderar vi att ett leveransprov utförs. Vi eller kund
specificerar det. Provet utförs av oss med kunden närvarande. Resultatet är ett
dokument med utfall från leveransprovet som undertecknas av kund och leverantör.
Vidare rekommenderar vi ett avstämningsmöte för justering av eventuella
restpunkter och leveransgodkännande.

Dokumentation
Vi rekommenderar även att dokumentation ingår i vårt åtagande. Den består av
nätskiss över aktiva komponenter med information om IP-adress, utrustningens namn
och beteckning, samt i tilllämpliga fall prestanda uppgifter på länkar och utrustning.
Dokumentationen levereras i Microsoft powerpoint- eller visoformat.
Ett komplement till nätskissen som vi också rekommenderar är en tabell och ett
textdokument. De innehåller IP-plan, beskrivning av aktiv utrustning avseende
programvaruversioner, modellbeteckningar, bestyckning etc. Vidare innehåller de
information om administratörs ID samt passord.
                                              28 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Utbildning
Utbildning i samband med installation erbjuds i form av workshop. Vi har även
andra regelrätta lärarledda utbildningar. Utbildningen i samband med installation
syftar till att få kunden att bekanta sig med utrustningen och att utföra moment som
kan vara svåra att göra när väl utrustningen är i drift. Utbildningen sker på kundens
egen utrustning antingen i samband med konfigurering hos Cygate eller efter
installation men före driftsättning. Vi går igenom utrustningen och dess funktioner.
En hel del praktiska moment ingår såsom konfigurering, start och stopp av
utrustning, uppgradering av programvara samt felsökning.

Resultat
   Ökad driftsäkerhet
    Lätt att budgetera.
    Effektivare användning
    Nöjda användare
    Stöd för nätansvarig.
    Resursförstärkning vid tillfälliga toppar
    DokumentationFörberedelser och kundåtagande
En kontaktperson hos kunden samlar in arbetsuppgifter. Kunden ansvarar även för att
all dokumentation samt eventuella konfigurationsfiler för arbetsinsatsens
genomförande finns tillgängliga. Arbetsledning av kundens personal ingår ej.
Projektledning och möten ingår.

Övrigt
Tjänsten kan kompletteras med serviceavtal typ funktionsservice för att säkerställa
att långa driftstörningar inte uppstår. Kontakta Cygates försäljningsavdelning för
offert och avtalsförslag.

Förutsättningar
Tjänsten prissätts per aktiv utrustning och per installationsort. Aktiv utrustning som
täcks av tjänsten är switchar, bryggor och router.
En förutsättning för att erhålla dessa paketerade priser är att underlag för uppdraget
erhålls i förväg och i skriftlig form och tillräcklig kvalitet.


  4.2.1.3.7 Felsökning nätverk
Specialistassistans till paketpris
Tjänsten ger kontinuerligt stöd vid felsökning av nätverk. Alla typer av nätverk
stöds, t.ex. WAN, WLAN, Ethernet.
                                                29 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

Cygate ställer en nättekniker till kundens förfogande på plats eller via
fjärrförbindelse enligt förutbestämt schema och avtalad insats. Tjänsten är fokuserad
på experthjälp. Kunden får därigenom tillgång till kvalificerat stöd för att uppnå
bästa effekt av gjorda datorinvesteringar.

Resultat
   Säkrad produktion

    Ökad driftsäkerhet

    Nöjda användare

    Stöd för nätansvarig

    Resursförstärkning vid tillfälliga toppar


Innehåll
Exempel på ingående tjänster och åtgärder som utförs på plats eller via
fjärranslutning.
   Konfigurering av routrar och switchar. Justering av befintliga
    konfigurationer.

    Felsökning av nät eller specifika protokoll

    Sniffning av nät och normalisering (base lining). Dokumentation av hur
     normal belastning ser ut.

    Utnyttjande av sk packet capture i routrar för analys. Packet capture innebär
     att routern fungerar som en sniffer och lagrar all trafik som passerar
     specificerade gränssnitt. Senare kan trafiken analyseras.

    Åtgärdande eller sk work around för fel.

    Genomgång av utfört arbete med kund.


Förberedelser och kundåtagande
Tekniker bokas på regelbunden basis med minst 2 timmar per arbetstillfälle vid
inställelse på plats. Problem bör beskrivas skriftligt för att minimera risken för
missförstånd samt för att effektivt utnyttja specialistresurser.
Kunden ansvarar även för att alla verktyg, hjälpmedel, dokumentation samt
konfigurationsfiler för arbetsinsatsens genomförande finns tillgängliga.
Arbetsledning av kundens personal ingår ej.

Övrigt
Tjänsten kan kompletteras med serviceavtal typ funktionsservice för att säkerställa att långa
driftstörningar inte uppstår.
                                              30 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

  4.2.1.3.8 Konsulthjälp vid nätutbyggnad
Specialistassistans till paketpris
Tjänsten ger kontinuerligt stöd vid drift och förändringar av nätverk. Alla typer av
nätverk stöds, t.ex. WAN, WLAN och Ethernet.
Cygate ställer en nätexpert till kundens förfogande på plats eller via fjärrförbindelse
enligt förutbestämt schema och avtalad insats.
Tjänsten är fokuserad på att vara ett bollplank vid nätutbyggnad. Kunden får
därigenom tillgång till kvalificerat stöd inför förändringar av nätverk och
direktkontakt med en expert på aktuellt ämnesområde.
I tjänsten kan även den praktiska utbyggnaden av nätverket ingå.
Resultat
    Rätt teknik vid rätt tillfälle
    Smidig övergång till ny teknik
    Nöjda användare
    Stöd för nätansvarig
    Resursförstärkning vid tillfälliga toppar
    Dokumentation

Innehåll
Exempel på ingående tjänster och åtgärder som utförs på plats eller via
fjärranslutning
   Medverkan vid möten av teknisk natur.
    Konfigurering av routrar, switchar
    Mätning av aktuell last på nuvarande nät
    Inventering
    Genomgång av nät och konfigurationer
    Stöd vid upphandling av utrustning

Förutsättningar
Tekniker bokas på regelbunden basis med minst 2 timmar per arbetstillfälle. En fast
kontaktperson hos kunden samlar in arbetsuppgifter. Kunden ansvarar även för att
alla verktyg, hjälpmedel, dokumentation samt konfigurationsfiler för arbetsinsatsens
genomförande finns tillgängliga. Arbetsledning av kundens personal ingår ej.

  4.2.1.3.9 IP-planer
Syftet är att åstadkomma en plan för kundens framtida IP-struktur. Numera används
sk privata IP-adresser i varje nätverk, varför integration med extern anslutning till
främst internet är viktigt. Vid anslutning till internet används alltid en brandvägg.
                                              31 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Integration med dessa täcks av denna tjänst. Det finns även ett flertal tjänster för att
driftsätta brandväggar vilka passar utmärkt att kombinera med denna tjänst.
Tjänsten gör det möjligt för kunden att få en IP-struktur som är lätt att underhålla och
som är säker mot intrång från internet. Våra konsulter har TCP/IP erfarenhet och det
finns specialister på olika plattformar såsom Cisco, Nortel, Extreme, Juniper och
Alcatel-Lucent.
Tjänsten är avsedd att ge en rapport över hur en optimal IP-struktur skall erhållas.
Den ger även förslag på hur befintlig utrustning, typ routrar och brandväggar, skall
konfigureras för att passa. Den kan utökas till att också omfatta implementation av
ovanstående.
Leverans sker i rapportform med hjälp av dokumentformat inom Microsoft Office.

Resultat
   IP struktur som håller
    Smidig övergång till privata IP adresser
    Förbättrat skydd mot intrång
    Möjlighet till redundanta vägar
    Stöd för nätansvarig

Innehåll
Exempel på ingående tjänster och åtgärder som utförs på plats eller via
fjärranslutning:
   Medverkan vid möten av teknisk natur
    Förslag på konfigurering av routrar och brandväggar
    Förslag på plan för driftsättning
    Genomgång av befintlig IP struktur
    Felsökning på befintlig IP struktur
    Mätning av vilka IP adresser som verkligen används
    Stöd vid upphandling av utrustning

Förutsättningar
Kunden ansvarar för att alla verktyg, hjälpmedel, dokumentation samt
konfigurationsfiler för arbetsinsatsens genomförande finns tillgängliga. Tjänsten
bygger på att kundens nyckelpersoner inom området delar aktivt. Arbetsledning av
kundens personal ingår ej.


  4.2.1.3.10 Nätgenomgång
Specialistassistans till paketpris
                                                  32 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

Tjänsten ger kontinuerligt stöd vid drift och förändringar av nätverk. Alla typer av
nätverk stöds, t.ex. WAN, WLAN och Ethernet.
Cygate ställer en nättekniker till kundens förfogande på plats eller via
fjärrförbindelse enligt förutbestämt schema och avtalad insats. Vi erbjuder en bred
kompetens från montering till experthjälp. Kunden får därigenom tillgång till
kvalificerat stöd för att uppnå bästa effekt av gjorda datorinvesteringar.

Resultat
   Ökad driftsäkerhet
    Effektivare användning
    Nöjda användare
    Stöd för nätansvarig
    Resursförstärkning vid tillfälliga toppar
    Dokumentation

Innehåll
Exempel på ingående tjänster och åtgärder som utförs på plats eller via fjärranslutning
   Konfigurering av routrar, switchar
    Felsökning av nät eller specifika protokoll
    Inventering och dokumentation
    Genomgång av nät och konfigurationer samt rättning av dessa
    Stöd vid upphandling av utrustning

Förberedelser och kundåtagande
Tekniker bokas på regelbunden basis med minst 2 timmar per arbetstillfälle.
En fast kontaktperson hos kunden samlar in arbetsuppgifter. Kunden ansvarar även för att
alla verktyg, hjälpmedel, dokumentation samt konfigurationsfiler för arbetsinsatsens
genomförande finns tillgängliga. Arbetsledning av kundens personal ingår ej.

Övrigt
Tjänsten kan kompletteras med serviceavtal typ funktionsservice för att säkerställa att långa
driftstörningar inte uppstår. Kontakta Cygates försäljningsavdelning för offert och
avtalsförslag.

Förutsättningar
Tjänsten prissätts per aktiv utrustning. Aktiv utrustning som täcks av tjänsten är, switchar,
bryggor och router.
En förutsättning för att erhålla dessa paketerade priser är att underlag för uppdraget erhålls i
förväg och i skriftlig form och tillräcklig kvalitet.
Dokumentation omfattar nätskiss i Visio eller PowerPoint format, Excel för IP-adresser och
kort beskrivning av nätelement.
                                                  33 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

   4.2.1.3.11 Nätutbyggnad och Nätombyggnad
Tjänsten lämpar sig som underlag för nätutbyggnad eller ombyggnad av delar av nätverk,
Internet, sk. Intranät, Network/System management mm.
Tjänsten omfattar analys och faktainsamling av hur produkter skall införas till specificerat
nätverk och därigenom säkerställa införandet av rätt teknik för rätt funktion. Tjänsten ger ett
beslutsunderlag för införande av nya funktioner och medför att kundens investering
optimeras.
Tjänsten resulterar i ett dokumenterat underlag som kan ligga till grund för system- eller
pilotinstallation, eller som kravspecifikation vid offertförfrågan. Tjänsten kan även användas
för utredningshjälp vid förändringar av nätverk. Alla typer av nätverkstopologier stöds.

Resultat
   Rätt teknik vid rätt tillfälle
    Smidig övergång till ny teknik
    Nöjda användare
    Stöd för nätansvarig
    Resursförstärkning vid tillfälliga toppar
    Dokumentation

Innehåll
Tjänsten startar med ett inledande möte för att definiera uppdragets omfattning. Därefter
genomför vår konsult faktainsamling, samt dokumenterar resultatet för överlämnande till
kund.

Faktainsamling
   Nulägesanalys av nuvarande funktionalitet och nätverksprodukter.
    Behovsgenomgång för planerade nätverksprodukter.
    Genomgång av önskad funktionalitet.
    Genomgång av den del av kundens infrastruktur som är relevant vid införande av ny
    nätverksstruktur.

Bland de områden som gås igenom kan nämnas företagskultur, IT-strategi, personalsituation
avseende både kompetens och antal. Vidare säkerhetspolicy, resursallokering och
utbildningsbehov.

Förutsättningar
Tjänsten prissätts per aktiv utrustning. Aktiv utrustning som täcks av tjänsten är switchar,
bryggor och router.
En förutsättning för att erhålla dessa paketerade priser är att underlag för uppdraget erhålls i
förväg och i skriftlig form och tillräcklig kvalitet.
Dokumentation omfattar nätskiss i Visio- eller Powerpoint-format, Excel för IP-adresser och
kort beskrivning av nätelement för föreslagen lösning.
                                                  34 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

   4.2.1.3.12 Hårdvarutest nätverksutrustning
Specialistassistans till paketpris
Tjänsten ger stöd för att testa specifika funktioner på kundens maskinvara eller med hjälp av
Cygates utrustning. Tjänsten kan t.ex. användas inför beslut att bygga ut eller uppgradera
nätverk eller att införa nya funktioner. Cygates tekniker är bl.a certifierade på Nortel
Networks och Cisco Systems utrustning och har lång erfarenhet när det gäller tester och
analyser relaterade till driftsäkerhet och stabilitet. Cygate ställer en nättekniker till kundens
förfogande på plats eller via fjärrförbindelse enligt förutbestämt schema och avtalad insats.
Kunden får därigenom tillgång till kvalificerat stöd för att uppnå bästa effekt av framtida
förändringar eller investeringar.

Resultat
   Beslutsunderlag
    Dokumentation av testresultat
    Förslag till eventuell åtgärd
Innehåll
   Uppmontering av testmiljö
    Konfiguration av testmiljö
    Konfigurering av testutrustning
    Tekniker på plats för att utföra tester
    Återställning av testmiljö till produktionsmiljö
    Kontakt med leverantörer för tekniska frågor
    Stöd vid upphandling av utrustning

Tjänsten omfattar normalt minst 20 timmars arbetsinsats.

Förberedelser och kundåtagande
Tekniker bokas på regelbunden basis med minst 2 timmar per arbetstillfälle.
En fast kontaktperson hos kunden samlar in arbetsuppgifter. Kunden ansvarar även för att
alla verktyg, hjälpmedel, dokumentation samt konfigurationsfiler för arbetsinsatsens
genomförande finns tillgängliga.

Förutsättningar
Vi kan inte garantera tillgång på utrustning om kunden inte bistår med detta. Kontakta
Cygates försäljningsavdelning för offert och avtalsförslag.


 4.2.1.4 Projektledning
Cygates projektledningstjänst för genomförande av större kommunikationsprojekt är
framtagen efter krav från beställare som Cygate levererat komplexa
kommunikationslösningar till under de senaste 30 åren. Denna projektledningstjänst är
framtagen för att tillgodose de behov och områden som är speciellt förknippade med
                                                 35 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

installation av kommunikationslösningar. Vi har tillämpat denna modell mot bland annat
kärnkraftsindustrin, bank och finans, media, transport, hälso- och sjukvård m.fl.
Projektledningstjänsten har anpassats efter Cygates storlek på projekten och efter Cygates
organisation. Den har fokuserats på de praktiska momenten i ett projekt. Vi rekommenderar
att den används tillsammans med tjänsten installationsmöten. Nedan följer en kortfattad
beskrivning av ingående moment..

Projektstart / Checklista
För att snabbt och smidigt komma igång med ett projekt finns en checklista att följa för
uppstarten. Den anger bland annat vilka punkter som skall avhandlas på ett uppstartsmöte.

Projektorganisation
Beskriver hur man sätter upp en projektorganisation; vilka resurser som skall finnas med
både från leverantör och kund, indelning i ansvarsområden etc. etablering av styrgrupp och
projektgrupper, formalia såsom namn, e-postadress och telefonnummer till deltagarna i
projektet.

Styrgrupps- och projektgruppsprotokoll
Beskriver vilka punkter som ett protokoll från styrgruppen och projektgrupper skall
innehålla.

Riskanalys
Beskriver hur man gör en riskanalys med åtföljande åtgärdsplan.

Målformulering
Beskriver målet för projektet i stora drag. Används för att kommunicera förväntansnivå.

Tids-, Resurs och Projektplan
Beskriver vad som skall finnas med i en aktivitetslista. Hur aktiviteter skall kopplas till
resurser och till sist hur man gör en tidsplan.

Genomförande
Beskriver hur projektet skall genomföras. Vilka regler som gäller för arbete hus kund. Hur
tidsrapportering skall utföras, etc...

Projektspecifikation
Beskriv vad som skall utföras. Det är en konkretisering av avtalets innehåll och beskrivning
som teknikavdelningen kan förstå och leverera mot. Tjänsten specifikation innehåller detta.

Referensmaterial
Beskriver vilka referensmaterial (avtal, offert etc) som skall ingå i projektet. Vidare hur
arkivering och distribution av producerat och befintligt material skall gå till.

Projektavslut / Leveransgodkännande
Beskriver hur projektavslut och leveransprov skall utföras.

Tillkommande/avgående
Beskriver hur man skall hantera förändringar av projektets innehåll under projektets gång.
                                                 36 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

 4.2.1.5 Radioplanering
Tjänsten radioplanering börjar med en inmätning & förstudie (Site survey) av hur
basstationer lämpligen ska placeras och hur många som kommer att behövas. Vidare
kartläggs nuvarande radiokällor för att bestämma lämpliga frekvensband för den egna
utrustningen.

Tjänsten baseras på att Cygate erhåller konstruktionsritning på de byggnader som skall ingå i
planeringen. Tjänsten startar med ett uppstartsmöte där kunden beskriver vilka
dimensionerande egenskaper och vilken kapacitet som Cygate skall planera för. Bland dessa
kan följande parametrar nämnas; antalet användare per ytenhet, förväntad kapacitet för
enskilda användare, möjlighet till blandade miljöer med både trådbunden och radiobaserad
access, ska telefoni användas, positionering, önskad täckningsgrad etc.

Installationsundersökning för radio LAN basstationer
   Undersökning av radiotäckning på aktuell anläggning.
    Anpassning av radiotäckning till konstruktionsritning
    Rekommendation av installationsplats för basstationer. (markeras på ritning)
    Rekommendation av antal basstationer för att erhålla efterfrågad täckning.
    Kontroll av fältnivåer i närheten av basstationer och känslig utrustning.¨
Kontroll och anpassning efter andra befintliga radiokällor.

 4.2.1.6 Mätning (WLAN)

Mätning för radio LAN basstationer
   Undersökning av radiotäckning på aktuell anläggning.
    Rekommendation av installationsplats för basstationer. (markeras på ritning)
    Rekommendation av antal basstationer för att erhålla efterfrågad täckning.
    Kontroll av fältnivåer i närheten av basstationer och känslig utrustning.  4.2.1.6.1 Framtagning policy WLAN
Framtagning av policy gällande hantering av trådlösa enheter och nätverk, policyn innehåller
följande delar

Identifiera hot
   Avlyssning
    Förvanskning
    Obehörig access samt spoofing
    Denial of Service

Metoder för att skydda sig
                                                37 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Fysisk åtkomstsäkerhet
    Informationssäkerhet och äkthet
    Nyckelhantering
    Användar autenticiering
    Åtkomstsäkerhet

Övrigt
   Användarbegränsningar (Ad hoc, dual connection)
    Administration och underhåll av AP
    Tillgänglighet
    Loggning och spårning

Guide för implementering av policy
    Framtagning av mall för att följa ovanstående policy vid implementering av ny
    utrustning/accesspunkt  4.2.1.6.2 Installation WLAN
Projektet börjar med en inmätning & förstudie (Site survey) av hur basstationer lämpligen
ska placeras och hur många som kommer att behövas.
När ovanstående är fastställt genomförs ett uppstartsmöte där man i detalj går igenom vad
som ska göras, specificerar designen och installationen, fastställer aktivitetsplan,
migrationsplan etc. På mötet fastställs även vilka säkerhetsparametrar som ska gälla.

Installationsundersökning för radio LAN basstationer
   Undersökning av radiotäckning på aktuell anläggning.
    Rekommendation av installationsplats för basstationer. (markeras på ritning)
    Rekommendation av antal basstationer för att erhålla efterfrågad täckning.
    Kontroll av fältnivåer i närheten av basstationer och känslig utrustning.

Installation av basstationer enligt direktiv från undersökning.
   Förkonfigurering av basstationer
    Montering.
    Konfiguration enligt erhållen specifikation.
    Konfiguration av VLAN för WLAN användare
    Leveransprov och drifttest.
                                                38 (401)
                                           Bilaga 2 till F:201
                               Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                             Dnr 93-25-09
                                   Kommunikationsutrustning – B1

    ev tillkommande kostnader för hyra av hiss vid montering på höga höjder

Grundinstallation managementverktyg
   Baselining för larmnivåer.
    Installation av basstationer för första avdelningen.
    Konfigurering av basstationer som skall övervakas.
    Konfigurering av autenticeringsserver som skall övervakas.
    HW + SW tillkommer

Installation och grundkonfigurering av ACS-server
   Integration av WLAN och uppsättning av EAP
    Installation av typ användare.
    Integrering med AD domän görs på löpande räkning.
    Upplägg av enhets id:n i ACS-server

Acceptanstest enligt upprättat protokoll
   Test av funktioner enligt ovan upprättad policy
    Verifiering av vald metod för användarhantering, nyckelhantering och
    åtkomstsäkerhet
    Utvärdering av roaming i den installerade miljön
    Test och utvärdering av loggning samt spårning
    Utvärdering av ev. valda optioner

Dokumentation av utförd installation/anläggning
   Systembeskrivning
    Stycklista för utrustning och program
    Logikschema för sammankoppling och logiskt nät
    Installationsritningar
    IP adresser på aktiva komponenter.
    Adressplan (IP) för nytt nät.
    Nät schema
    Funktionsbeskrivning
    Standard Produktdokumentation (engelska)
                                                 39 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

Önskas dokumentation med Ekahau programvara där ritningen scannas in och värden visas
tillkommer en engångskostnad för applikationen. Genom att kunden äger programvaran så
kan dokumentation uppdateras av er vid förändringar.


   4.2.1.6.3 Projektledning WLAN
Allmänt
Cygates kvalitetsrutin för genomförande av större kommunikationsprojekt är framtagen efter
krav från beställare som Cygate levererat komplexa kommunikationslösningar till under de
senaste 30 åren. Denna kvalitetsrutin är framtagen för att tillgodose de behov och områden
som är speciellt förknippade med installation av kommunikationslösningar. Vi har tillämpat
denna modell mot bland annat kärnkraftsindustrin, bank och finans, media, transport, hälso-
och sjukvård m.fl. Kvalitetsrutinen har anpassats efter Cygates storlek på projekten och efter
Cygates organisation. Den har fokuserats på de praktiska momenten i ett projekt. Vi
rekommenderar att den används tillsammans med tjänsten installationsmöten. Nedan följer
en kortfattad beskrivning av ingående moment. För en komplett beskrivning hänvisar vi till
vår handbok i Appendix A – 4.2.1.7.3

Projektstart / Checklista
För att snabbt och smidigt komma igång med ett projekt finns en checklista att följa för
uppstarten. Den anger bland annat vilka punkter som skall avhandlas på ett uppstartsmöte.

Projektorganisation
Beskriver hur man sätter upp en projektorganisation; vilka resurser som skall finnas med
både från leverantör och kund, indelning i ansvarsområden etc. etablering av styrgrupp och
projektgrupper, formalia såsom namn, e-postadress och telefonnummer till deltagarna i
projektet.

Styrgrupps- och projektgruppsprotokoll
Beskriver vilka punkter som ett protokoll från styrgruppen och projektgrupper skall
innehålla.

Riskanalys
Beskriver hur man gör en riskanalys med åtföljande åtgärdsplan.

Målformulering
Beskriver målet för projektet i stora drag. Används för att kommunicera förväntansnivå.

Tids-, Resurs och Projektplan
Beskriver vad som skall finnas med i en aktivitetslista. Hur aktiviteter skall kopplas till
resurser och till sist hur man gör en tidsplan.

Genomförande
Beskriver hur projektet skall genomföras. Vilka regler som gäller för arbete hus kund. Hur
tidsrapportering skall utföras, etc...

Projektspecifikation
Beskriv vad som skall utföras. Det är en konkretisering av avtalets innehåll och beskrivning
som teknikavdelningen kan förstå och leverera mot. Tjänsten specifikation innehåller detta.
                                                  40 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

Referensmaterial
Beskriver vilka referensmaterial (avtal, offert etc) som skall ingå i projektet. Vidare hur
arkivering och distribution av producerat och befintligt material skall gå till.

Projektavslut / Leveransgodkännande
Beskriver hur projektavslut och leveransprov skall utföras.

Tillkommande/avgående
Beskriver hur man skall hantera förändringar av projektets innehåll under projektets gång.


   4.2.1.6.4 Felsökning och optimering WLAN
Efter en tid kan man behöva optimera sitt trådlösa nät på grund av yttre signalstörningar,
ökad användning av kapaciteten eller vid förändring av lokalens utrymmen

Dålig kapacitet och bandbredd
När antalet användare ökar med tiden kan man behöva se över dimensioneringen av
accesspunkter och antal VLAN.

Yttre störningar
Då det trådlösa nätet opererar på det fria frekvensbandet 2.4 GHz får man räkna med att yttre
störningar kan dyka upp med tiden från accesspunkter som sätts upp av andra företag i
lokaler i dess närhet. Störningar kan också uppstå från t ex mikrovågsugnar.
För att komma åt dessa problem kan man bygga upp flera och mindre celler i nätet eller
använda sig av olika rundstrålande eller riktade antenner.
Felsökning i det fasta nätet
En genomgång och kontroll av gränssnittet mellan det fasta nätet och det trådlösa nätet
genomförs för att kontrollera att switchportarna ej kastar paket vid övergång mellan nät med
olika hastigheter och man därmed får sämre kapacitet och störningar.

Loggning av data
Problem i trådlösa nät är ibland svåra att återskapa och därmed svåra att identifiera, vid dessa
tillfällen sätter vi ut utrustning för loggning av data.


 4.2.1.7 Dokumentation

   4.2.1.7.1 Dokumentationstjänst
Dokumentationstjänsten hjälper kunden att få en komplett dokumentation över befintliga
specificerade lösningar. Behovet av denna tjänst kan ha olika ursprung, det kan saknas
dokumentation efter avslutat installation eller den befintliga dokumentationen är inte
uppdaterad.
Cygate ställer en konsult till kundens förfogande. I dokumentationsarbetet lägger vi stor vikt
vid att samla in aktuell information/konfiguration för att kunna skapa en korrekt
dokumentation.
Vi kan även vara med och utforma hur dokumentationen kan lagras/presenteras efter avslutat
jobb. Kanske ska vi förbereda den för att publiceras på Intranät etc.
                                                  41 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

   4.2.1.7.2 Installationsdokumentation
Nätskiss
En nätskiss som innehåller alla aktiva nätelement görs i Powerpoint eller Viso efter kundens
preferenser. För varje nätelement anges beteckning, namn samt IP-adress för administration.
För gränssnitt i IP-utrustning anges hostadress. Vidare anges nätadresser för LAN och länkar
samt kapacitet på länkar och trunkförbindelser.

Specifikation av aktiva nätelement
Installerad aktiv utrustning beskrivs kortfattat. Bland annat anges nyckelparametrar som
kapacitet, minnesstorlek, programvaruversion, patchnivå, bestyckning etc. Vidare anges
modellbeteckning och typ. För administration anges administratörs-ID och behörighet samt
lösenord.

IP-plan
En generell IP-plan för nätet konstrueras. Den konstrueras i excel med en flik för varje nät,
en rad för varje nätelement. Syftet är att kunden ska kunna använda IP-planen som en grund
för att dokumentera servrar, PC och övriga noder i aktuellt nät.
 4.2.1.8 Övriga Produktrelaterade Tjänster

   4.2.1.8.1 Service Desk
Service Desk ska vara det naturliga valet för dig när du har problem med din IT-utrustning.
Målet är att du och ditt problem ska vara i centrum. Därmed får du hjälp så snabbt och
kostnadseffektivt som möjligt.
Supportkonsulterna har till uppgift att, tillsammans med dig, ställa rätt diagnos och registrera
detta i ärendehanteringssystemet. Systemet kategoriserar och prioriterar ditt problem så att
du får hjälp så snabbt som möjligt. När ärendet är registrerat tar någon av Cygates
kompetenta konsulter vid.
Utöver registrering och diagnostisering sköter Service Desk övervakning av kundernas
WAN och LAN. Nätverken monitoreras på plats och indikerar med larm om någon enhet går
ner. Vid larm felsöker och avhjälper Service Desk problemen i den mån det är möjligt. Vid
allvarliga fel skickas ärendet vidare till konsulterna på Second Line Support, som löser 90%
av ärendena.

Resultat
   Ett enda telefonnummer för samtal, där du bemöts av personal med teknisk
    kompetens och god koordinationsförmåga, som fokuserar på dig och ditt problem
    Nöjda användare
    Tillgång till kvalificerad personal
    Möjlighet att följa inrapporterade ärenden via webben
    Ett så störningsfritt nätverk som möjligt
                                                    42 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

    Totalåtagande avseende ert interna användarstöd

Innehåll
Exempel på ingående tjänster och åtgärder:
   Ärendehanteringssystem
    Övervakning av kundens nätverk
    Monitorering av WAN och LAN för problemsökning och avhjälpning inom några
    minuter
    Kontakt med era leverantörer med kontinuerlig återrapportering om status för
    pågående ärende
    Vi kan återskapa och analysera problemet i vår egen utrustning eller via
    servicemodem gå in i kundens datasystem och lösa problemet direkt.

Förutsättningar
Service Desk kan köpas i två former; avtal och på löpande räkning. Har kunden avtal om
Service Desk ingår kostnadsfritt utnyttjande av tjänsten. Kunder utan avtal debiteras löpande
enligt gällande prislista för den tid tjänsten utnyttjas.   4.2.1.8.2 Fjärrdrift
Cygate tar hand om ditt företags grundläggande nätverksfunktioner med tillhörande
hårdvara, operativsystem, tjänster och applikationer. Er IT-organisation får därmed mer tid
att förvalta och utveckla affärskritiska applikationer.
Drift av utrustning på distans är ett kostnadseffektivt sätt att frigöra mer resurser för att stötta
det egna företagets affärsverksamhet, samtidigt som servicenivån på nätverket höjs gentemot
användarna.

Ett fjärrdriftsåtgande från Cygate kan också innehålla:
   Serviceavtal på hårdvara
    Övervakning
    Support inkl. Service Desk
    Schemalagt underhåll
    Garanterad inställelsetid (både elektronisk och på plats)

Alla dessa komponenter skapar gemensamt ett starkt koncept som gör att ert nätverk
fungerar problemfritt. Om någon komponent slutar fungera finns beredskap för att tidigt
upptäcka problemet och snabbt åtgärda det.
För att säkerställa funktionen upprättas ett Service Level Agreement som bl a reglerar
ansvar, eskaleringstider, inställelsetider, åtgärdstider, driftrutiner, övervakning och underhåll
av ert nätverk.
                                                 43 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

Exempel på grundläggande nätverksfunktioner där utläggning av driften innebär
fördelar:
   Domänkontroll inkl. användaradministration
    E-post
    Brandvägg
    Lokalt nätverk och Fjärrnätverk (LAN/WAN) med tillhörande funktioner

Förutsättningar
Fjärrdrift utförs till största delen på avtal. Kunder med avtal om fjärrdrift betalar en fast
avgift per månad samt löpande per timme då tjänsten utnyttjas. Utnyttjas tjänsten utöver
avtalad tid debiteras denna tid enligt gällande prislista. Fjärrdrift kan även köpas på löpande
räkning.


   4.2.1.8.3 UNIX-fjärrdrift BAS 1net4u
UNIX-fjärrdrift BAS
Tjänsten används för att drifta, felsöka och åtgärda unix servrar.
Syftet med tjänsten är att erbjuda företag, som inte vill skapa en egen driftsorganisation för
Unix, möjligheten att använda applikationer som fungerar bäst med Unix som
operativsystem.
Våra konsulter är specialister på flera olika plattformar, bland dessa kan nämnas AIX,
Solaris, HP/UX samt Linux.

Resultat
   Stabil drift av Unix maskiner
    Flexibelt för underhåll.
    Experthjälp när kunden behöver
    Modernt sätt att driva Unix maskiner
    Mer kostnadseffektivt än på-platsen-hjälp eller egen driftsorganisation
    Möjliggör att applikationer som är vitala för verksamheten körs på lämplig plattform
    Stöd för IT ansvarig

Innehåll
Ingående tjänster och åtgärder som utförs via fjärranslutning
I tjänsten ingår:
    Övervakning av hårdvara med larmfunktion till Cygates Service Desk, larm som
     definieras är server ner, nätkontakt till server ner
    Felanmälan till Cygates Service Desk med eskaleringsrutiner
    Vid utryckning debiteras förutom utryckningsavgift restid och arbetstid som
    debiteras på löpande räkning med faktor 2
                                                  44 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1
Förutsättningar
Befintlig koppling hos kund till Internet används för att sända larm till Cygates Service
Desk.
Befintlig E-Post lösning hos kund används för att sända larm till Cygates Service Desk.


   4.2.1.8.4 Unix-Fjärrdrift EXTRA 1net4u
Tjänsten används för att drifta, felsöka och åtgärda unix servrar.
Syftet med tjänsten är att erbjuda företag, som inte vill skapa en egen driftsorganisation för
Unix, möjligheten att använda applikationer som fungerar bäst med Unix som
operativsystem.
Våra konsulter är specialister på flera olika plattformar, bland dessa kan nämnas AIX,
Solaris, HP/UX samt Linux.

Resultat
   Stabil drift av Unix maskiner
    Flexibelt för underhåll.
    Experthjälp när kunden behöver
    Modernt sätt att driva Unix maskiner
    Mer kostnadseffektivt än på-platsen-hjälp eller egen driftsorganisation
    Möjliggör att applikationer som är vitala för verksamheten körs på lämplig plattform
    Stöd för IT ansvarig

Innehåll
Ingående tjänster och åtgärder som utförs via fjärranslutning.
I tjänsten ingår:
    Övervakning av hårdvara med larmfunktion till Cygates Service Desk, larm som
     definieras är server ner, nätkontakt till server ner
    Felanmälan till Cygates Service Desk med eskaleringsrutiner
    Övervakning av CPU, disk och minne för server
    Kontroll av loggar i operativsystemet
    2 timmar inställelsetid vid fel och 4 timmar åtgärdstid. Förutsätter att serviceavtal på
    H/W med lämplig inställelsetid tecknas.
    Telefonstöd med 4 timmars responstid

Förutsättningar
Befintlig koppling hos kund till Internet används för att sända larm till Cygates Service
Desk.
Befintlig E-Post lösning hos kund används för att sända larm till Cygates Service Desk.
                                                45 (401)
                                           Bilaga 2 till F:201
                               Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                             Dnr 93-25-09
                                   Kommunikationsutrustning – B1
  4.2.1.8.5 VPN Drift 1net4u
Cygate kan göra ett totalåtagande rörande drift av VPN, såväl LAN-till-LAN VPN som
hemanvändaraccess. Även centrala VPN-noder kan hanteras av Cygate.

Inom ramen för basttjänsten utför Cygate följande:
   Övervakning av tillgänglighet – larm vid fel.
    Användaradministration
    Mjukvaruuppdateringar
    Svarstid enligt överenskommelse (SLA)

Cygate har även möjlighet att erbjuda slutanvändarstöd via vår Service Desk . Vid fel kan
förkonfigurerade utbytesenheter distribueras mycket snabbt även till avlägsna platser.
VPN-lösningen hanteras av säkerhetsinriktad personal hos Cygate . Experthjälp finns
tillgänglig med kort inställelsetid.
Tjänsten kan med fördel kombineras med andra tjänster från Cygate rörande konfiguration,
installation och support.


  4.2.1.8.6 Hosting
Cygate-koncernen har lång och dokumenterad erfarenhet av hosting. Vi använder väl
inarbetade koncept och verktyg. Vi hanterar produktion av såväl NT- som Unix- och
AS/400-miljöer med tillhörande kommunikationsnät. Vi erbjuder en fullt utrustad datorhall
med t.ex. brandvägg, avbrottsfri kraft, larm och klimatkontroll.
Eventuella problem, fel, avvikelser samt begärda åtgärder registreras i Service Desk som
ansvarar för att de blir lösta inom den överenskomna tiden i Service Level Agreement-
dokumentet, även kallat SLA-dokument.

SLA-dokumentet beskriver vi:
  Åtgärdstider
    Prioriteringar
    Eskaleringsrutiner
    Tillgänglighet
    Bemanningstider

Service Desk rapporterar till varje produktionsmöte hur dessa servicenivåer har uppnåtts
under föregående period.

Andra punkter som ingår i driften är:
   Drift/Övervakning samt löpande kontroller av resursutnyttjande på NT/Unix-servrar
   enligt driftsdokumentationen
                                                  46 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Kapacitets - och effektivitetsplanering
    Underhåll av mjukvaran
    Backup-/Restorehantering enligt uppgjorda procedurer
    Insamling av driftsstatistik/webbstatistik
    Nätövervakning sker kontinuerligt, prestandaövervakning sker periodvis enligt
    överenskommelse

Problembestämning som rör den tekniska miljön gällande hårdvara, operativsystem och
kommunikation ingår. I förekommande fall sker felanmälan till aktuell leverantör.
Tekniktjänster som t.ex. installation av ny programvara, utredningar/utvärderingar samt
tuning av basprogramvara görs vid behov.

Förutsättningar
Hosting-tjänster utförs till största delen på avtal. Kunder med avtal om hosting betalar en fast
avgift per månad. Samt löpande per timme för tjänster som inte ingår i avtalet. Kontakta
Cygates försäljningsavdelning för offert och avtalsförslag.

  4.2.1.8.7 Informationsbevakning
Tjänsten vänder sig till er som önskar få en informationsbevakning av de system som
används i nätet. Syftet med bevakningen är att då relevant information gällande de system
som ingår i bevakningen släpps, från leverantör eller motsvarande, utformas detta till
koncentrerad och riktad information till er.

Resultat
   Ni får konkret information om era system
    Egen personal behöver inte sitta och gå igenom webbsidor, nyhetsgrupper och e-post
    listor för att leta efter ny information om system
    Ökad säkerhet genom att man fort blir informerad om nya brister i produkter

Innehåll
   Rapporter veckovis, månadsvis eller vid behov (akuta brister i produkter)
    Information om vilka system, eventuella brister, hotbild pga. brister och
    rekommenderad åtgärd
    Endast de system som ni har anmält intresse om finns med i informationen till er
    Information om nya funktioner i produkter som ni kan ha nytta av

Följande system stöds:
   Concord
    CA
    NetCool
                                                  47 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

    Med flera

Förberedelser och kundens åtagande
Tjänsten bygger på att Cygate får uppgifter om system, version och plattform som ska
inkluderas. Samt de mottagare som ska ha denna riktade information.


   4.2.1.8.8 Införande av redundans och lastbalansering
Tillgänglighet till Internet kan många gånger vara väsentligt för företagets konkurrenskraft
genom t.ex. försäljning, marknadsföring och kundservice. Men detta kan även vara omvänt,
företaget kan inte utföra sin idag normala verksamhet om tillgängligheten till Internet
begränsas. För att uppnå en hög tillgänglighet krävs redundans och lastbalansering.
Redundans och lastbalansering kan göras på i stort sett alla system. Vanligast är
brandväggar, webbservrar och Internetförbindelser.

Förstudie
Cygate erbjuder som ett första steg en förstudie som grund för beslut om vidare utveckling. I
denna studie går vi igenom kundens behov, system och troliga framtida behov.

Val av modell
Förstudien kommer att peka på vilken av modellerna som är lämplig att börja med. Det kan
vara så att i ett första steg bygger vi redundans för att senare lägga till lastbalansering av de
redundanta systemen. Här ser vi till att designa en lösning som går att växa i då en stor del av
tanken med lastbalansering är att kunna hantera större trafikvolymer.

Innehåll
   Identifiering av kritiska resurser som ska göras redundanta eller lastbalanserade
    Planering av tester, aktivitetsplan, tidplaner, aktivitetsansvariga
    Test av lösning
    Drifttagande av lösning

Resultat
   Ökad tillgänglighet för kunder
    Ökad tillgänglighet på interna och externa system
    Enklare service och underhåll av system som innehåller tre enheter eller fler som
    lastbalanseras. En enhet kan tas ur drift under dagtid för underhåll och service,
    medan de övriga delsystemen är i drift.
    Dokumentation

Förberedelser och kundens åtagande
Tekniker bokas på regelbunden basis med minst 2 timmar per arbetstillfälle. En fast
kontaktperson hos kunden samlar in arbetsuppgifter. Arbetsledning av kundens personal
ingår ej.
                                                 48 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1


Övrigt
Tjänsten kan kompletteras med analys, utredning, installation och driftstjänster.

  4.2.1.8.9 Risk & kostnadsanalys
Tjänsten vänder sig till de kunder som idag har ett nätverk och tänker bygga ut det. Det kan
gälla nya noder, högre hastighet, nya protokoll, nya funktioner etc.
Tjänsten är avsedd att ge ett beslutsunderlag till IT-ansvariga och är därmed mycket
interaktiv. Cygates konsult utgör bollplank för ansvariga för nät, IT och driftavdelning. Våra
konsulter är i grunden tekniker som har lång specialisterfarenhet och numera skiftat fokus till
projektledning, strategifrågor och liknande. Genom dessa erhåller kunden Cygates samlade
kompetens, även den kunskap som finns hos nuvarande specialister.
Normalt går arbetet till så att uppdragsgivaren bestämmer ett område som skall belysas,
kunden och Cygate kommer överens om avgränsningar. Utredningen görs både på plats hos
kund, för inventering och intervjuer, samt hos Cygate för insamling av information och
frågor till specialister. Utifrån detta skrivs en rapport med slutsatser.

Resultat
   Rapport som utgör ett beslutsunderlag. Teknologier bedöms och ställs mot kostnader
    för respektive teknologi.
    Optimala nät med hänsyn tagen till ekonomi och verksamhet
    Stöd för systemansvarig och nätansvarig
Innehåll
Exempel på ingående tjänster och åtgärder:
   Jämförelser mellan olika näthastigheter. T.ex. var behövs 10, 100, 1000 Mbps?
    ATM eller Ethernet i backbone. Vilka för- och nackdelar har de olika alternativen
    Vilka produkter är strategiska hos respektive leverantör, produktstrategi
    Hur bygger man ett nät som man kan växa i utan ständiga ombyggnader
    Bilder av pedagogisk karaktär för presentation inför exempelvis projektgrupper och
    styrgrupper
    Specifikation av vilka applikationer som ska kunna nås i respektive server och
    nätfunktion
    Genomgång av olika produkter och hur de kan lösa uppgiften
    Designskisser för alternativa lösningar
    Budgeterade kostnader för de olika designförslagen
    Undersökning av hur befintliga produkter hos kund kan anpassas till ny nätstruktur

Förutsättningar
Tjänsten bygger på intervjuer av ansvariga hos kund varför dessa måste vara tillgängliga för
projektet. Arbetsledning av kundens personal ingår ej. Tjänsten utförs på löpande räkning
och beräknas enligt tjänsteprislistan.
                                              49 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1
4.2.2  Utbildningstjänster
Cygate erbjuder ett brett utbud av olika utbildningar. Utbildningarna hålls i första
hand på svenska men kan även genomföras på engelska.
Kursdokumentationen kan vara på svenska eller engelska efter kundens önskemål.

Systemadministratörsutbildning
Utbildning i samband med installation erbjuds ofta i form av workshop för
systemadministratörer. Vi har även andra regelrätta lärarledda utbildningar.
Utbildningen i samband med installation syftar till att få kunden att bekanta sig med
utrustningen och att utföra moment som kan vara svåra att göra när väl utrustningen
är i drift. Utbildningen sker på kundens egen utrustning antingen i samband men
konfigurering hos Cygate eller efter installation men före driftsättning. Vi går
igenom utrustningen och dess funktioner. En hel del praktiska moment ingår såsom
konfigurering, inläggning av nya användare eller förändring av användardata samt
enklare felsökning.
4.2.3  Service och Underhåll
Inom produktområdet finns behov av ett brett och varierat utbud av
underhållstjänster inom produktområde med olika innehåll och underhållsnivåer, så
att beställaren kan avropa behovsanpassat underhåll. Underhållsnivåer kan vara
alltifrån inskicksservice, åtgärder på plats med korta inställelsetider, eller
tillgänglighetskrav innebärande korta åtgärdstider med servicetid dygnet runt, året
runt (24/7/365).

Vid avrop av produkter inom produktområdet kan beställaren välja att avropa
underhållsnivå enligt följande:

   Leverantörens underhållsnivåer (enligt ramavtal). Leverantörens
   standardnivå för garanti benämns Standardgaranti.
   Vervas funktionsgaranti.

  Avrop av annan (behovsanpassad) underhållsnivå som leverantören erbjuder sker
  enligt särskild överenskommelse mellan beställare och leverantör.

Definitioner

  1. Underhåll avser preventiva och korrektiva åtgärder för att säkerställa avtalad
   funktion, prestanda, kvalitet m.m. i utförd installation omfattande såväl hård-
   och mjukvara.
  2. Underhåll kan ske på plats.
                                                    50 (401)
                                              Bilaga 2 till F:201
                                  Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                                Dnr 93-25-09
                                      Kommunikationsutrustning – B1

  3. Underhåll kan ske via inskick.
  4. Underhåll kan ske på distans(distansstöd).
  5. Underhåll som ges via helpdesk syftar till att ge instruktioner och stöd till
    kunden för att lösa det uppkomna problemet.
  6. Underhåll kan utföras med olika underhållsnivåer.
     - Underhåll kan utföras inom ramen för en garanterad tillgänglighet
     - Underhåll påbörjas inom avtalad inställelsetid. Tiden anger hur snabbt
       leverantören senast skall vara på plats för att påbörja felavhjälpande
       efter felanmälan.
     - Underhåll kan utföras inom en garanterad åtgärdstid. Tiden anger hur
       snabbt felet skall vara åtgärdat efter felanmälan.

Verva har definierat två underhållsnivåer för produkter , s.k. funktionsgaranti:
   Funktionsgaranti A(på-plats).
   Funktionsgaranti B(inskick).

Funktionsgarantierna sammanfattas i tabell nedan.
                 Funktionsgaranti
Deltjänst            A (vitesgrundande)         B (vitesgrundande)
Underhållsform          På-plats (kundens lokaler om    Inskick (produkt repareras på av
                 nödvändigt).            leverantör anvisad
                                   reparationsplats).
Garanterad åtgärdstid      Andra arbetsdagen efter       Andra arbetsdagen efter
(Fungerande enhet inom angiven  felanmälan.             ankomst till reparationsplats.
åtgärdstid)
Giltighet            3 års giltighet fr.o.m. effektiv leveransdag.
Maskinvara            Ingår                 Ingår
Systemprogramvara        Ingår                 Ingår
Arbete              Ingår                 Ingår
Resor och restid vid arbete   Ingår                 -
Material             Ingår                 Ingår
Transport av mtrl        Ingår                 Leverantör bekostar alla
                                    transporter
Tekniska uppdateringar      Ingår                 Ingår
Rättelser systemprogramvara   Ingår                 Ingår
Återställning          Till funktionellt skick.
Funktionskontroll        Ingår

Tabell: Sammanfattning Vervas funktionsgarantier.4.2.4    Övriga underhållstjänster
Leverantören bör redovisa övriga underhållstjänster med olika nivåer på
tillgänglighet och innehåll som erbjuds till kund för behovsanpassat underhåll,
     Inställelsetider för underhåll över hela Sverige -Tekniker på plats inom 8
      tim hos kund, 08-18 vardagar
      Inställelsetider för underhåll över hela Sverige -Tekniker på plats inom 2
       tim hos kund, 08-18 vardagar
                                             51 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

      Inställelsetider för underhåll över hela Sverige -Tekniker på plats inom 2
      tim hos kund, 06-24, alla dagar
      Andra underhållstjänster med annan nivå på tillgänglighet

Anbudsgivaren beskriver sitt utbud av tjänster.
  Cygates erbjuder följande servicenivåer

  Funktionservice 2 tim inställelsetid (kundanpassade lösningar)
  Funktionservice 4 tim inställelsetid
  Funktionservice 8 tim inställelsetid
  Utbytesservice med inställelsetid
  Inskickservice med inställelsetid
  Mjukvaruavtal på programvara
  Support/ remote avtal
  Beredskapsavtal
  Kundanpassad lösning

TJ-SUP-F01
Funktionsservice med inställelse 2tim
 Service hos kund med 2 timmar inställelsetid vardagar. Nedladdning av program
  och data från kundens back-up ingår. Kostnader för arbete, material och resor
  ingår.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 2 timmar
  vardagar.

TJ-SUP-F02
Funktionsservice med inställelse 4tim
 Service hos kund med 4 timmar inställelsetid vardagar. Nedladdning av program
  och data från kundens back-up ingår. Kostnader för arbete, material och resor
  ingår.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 4 timmar
  vardagar.

TJ-SUP-F03
Funktionsservice med inställelse 8tim
 Service hos kund med 8 timmar inställelsetid vardagar. Nedladdning av program
  och data från kundens back-up ingår. Kostnader för arbete, material och resor
  ingår.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 timmar
  vardagar.
                                             52 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1

TJ-SUP-UI01
Utbytesservice med inställelsetid 24x7x2tim
 Cygate skickar ersättningsenhet inom 2 timmar dygnet runt från felanmälan.
 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen inom
  2 timmar dygnet runt.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 2 timmar dygnet
  runt.

TJ-SUP-UI02
Utbytesservice med inställelsetid 24x7x4tim
 Cygate skickar ersättningsenhet inom 4 timmar dygnet runt från felanmälan.
 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen inom
  4 timmar dygnet runt.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 4 timmar dygnet
  runt.

TJ-SUP-UI03
Utbytesservice med inställelsetid 24x7x8tim
 Cygate skickar ersättningsenhet inom 8 timmar dygnet runt från felanmälan.
 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen inom
  8 timmar dygnet runt.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 timmar dygnet
  runt.

TJ-SUP-UI04
Utbytesservice med inställelsetid 2tim
 Cygate skickar ersättningsenhet inom 2 timmar vardagar från felanmälan.
 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen inom
  2 timmar vardagar.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 2 timmar
  vardagar.

TJ-SUP-UI05
Utbytesservice med inställelsetid 4tim
 Cygate skickar ersättningsenhet inom 4 timmar vardagar från felanmälan.
 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen inom
  4 timmar vardagar.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 4 timmar
  vardagar.
                                              53 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

TJ-SUP-UI06
Utbytesservice med inställelsetid 8tim
 Cygate skickar ersättningsenhet inom 8 timmar vardagar från felanmälan.
 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen inom
  8 timmar vardagar.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 timmar
  vardagar.

TJ-SUP-UI07
Utbytesservice med inställelsetid 3dagar
 Cygate skickar ersättningsenhet inom 3 arbetsdagar från det att Cygate mottagti
  felande produkt.
 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen inom
  8 timmar vardagar.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 timmar
  vardagar.

TJ-SUP-IN01
Inskickservice 3 dagar
 Service på vår verkstad där kunden ombesörjer och bekostar transport till vår
  verkstad. Ersättningsenhet skickas inom 3 dagar från mottagen trasig enhet.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.

TJ-SUP-SW01
Mjukvaruavtal
 Cygate tillhandahåller tekniker för telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.
  Vidare dokumenteras felanmält problem till programvaruleverantören för åtgärd.
  Återrapportering av svar samt eventuella patchar med anknytning till problemet
  distribueras.

Support/ remoteavtal
 Cygate tillhandahåller tekniker för remote uppkoppling support inom 4 arbets-
 timmar. Alternativt inställer sig tekniker hos kund inom 8 arbetstimmar.
 Arbetskostnad och resor
 debiteras enligt prislista.

Beredskapsavtal
 Utanför normal kontorstid kan Cygates tekniker infinna sig hos kunden, fysiskt
 eller fjärranslutet, för analys och åtgärd. Arbetskostnad och resor debiteras enligt
 prislista.

Kundanpassade
                                                 54 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    I stort sett alla parametrar i avtalstypen och servicenivån kan anpassas. Det
    mest förekommande är att anpassa beredskapen efter verksamheten. Vissa
    kunder har sin viktigaste drifttid i samband med månadsskiften, andra vill ha
    högre servicenivå under semesterperioder.


4.2.5  Utbyte av minneskomponenter, lagringsmedia
Leverantören skall tillåta att kunden önskar behålla utbyten minneskomponent,
lagringsmedia (hårddisk eller motsvarande), vid service enligt leverantörens
Standardgaranti eller Vervas funktionsgaranti A respektive B, exempelvis p g a
kundens gällande säkerhetsregler. Eventuell merkostnad/tilläggskostnad anges i
ramavtalsprislistan

Cygate tillåter kunden att behålla utbytta minneskomponenter, lagringsmedia
(hårddisk eller motsvarande), vid service enligt leverantörens Standardgaranti eller
Vervas funktionsgaranti A respektive B, exempelvis p g a kundens gällande
säkerhetsregler. Ingen merkostnad/tilläggskostnad uttages för detta.


4.2.6  Övervakningstjänster
  4.2.6.1.1 Larmcentral 1net4u

Tjänstens innehåll
Med 1NET4U Larmcentral erhålls ett enkelt sätt att eskalera larm från ett
övervakningssystem till SMS/Minicall meddelanden. I tjänsten ingår HW/SW för att etablera
en VPN-tunnel mellan kund och Cygate . Vi sätter upp jourgrupper/larmgrupper som
mottagare av larm beroende på klockslag eller larmtyp. Vill du förstärka servicen internt så
kan vi rekommendera våra tilläggstjänster såsom service 24/7/365.

Följande ingår
   SMS och/eller Minicall meddelanden
    Övervakning att 1NET4U Larmcentral fungerar, centrala servrar, anslutningar,
    modem mm
    Månadsvis rapport om larmvolym

Tjänstens funktion
Larm skickas via e-post från övervakningssystemet till 1NET4U Larmcentral, e-post
meddelandet konverteras till ett SMS/Minicall meddelande och sänds vidare enligt
jourlistan. Möjlighet finns att få tillgång via webb till 1NET4U Larmcentral lådan, där är alla
larmen sparade i 3 månader.
Jourgrupper kan konfigureras efter önskat behov.
Exempel 1:
Mellan 9 – 17 skall inga SMS/MiniCall skickas
                                                 55 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

Vardagar mellan 17 – 9 skall Kalle få SMS/MiniCall
Helg skall Kajsa få larm 0 – 24
Exempel 2:
Serverrelaterade larm skickas till Pelle
Nätrelaterade larm skickas till Åke
Brandväggslarm skickas till Lars

Övrigt
I vissa sammanhang är det inte tillräckligt att använda e-post som bärare av larminformation.
För dessa tillfällen så kan vi även använda t ex SNMP traps.


  4.2.6.1.2 Nätövervakning nivå 1 1net4u
Tjänsten vänder sig till de kunder som vill köpa tjänsten för övervakning av sitt nätverk och
sin infrastruktur.
Övervakning innebär att det finns automatisk övervakning av kundens nät. Vid larm skickas
ett e-postmeddelande till vår bemannade Service Desksom direkt kan se kundens nät på sina
monitorer och påbörja felsökning. Vid larm gör Service Desken första undersökning av felets
art. Service Deskåtgärdar enklare fel såsom omstart och länkavbrott. Vid mer komplicerade
fel eller fel med stor inverkan på det totala nätet kontaktas konsult i Cygates nätgrupp.
Kunden kan vara uppkopplad mot systemet så att samma information erhålls på en egen
monitor. Cygate kan även duplicera erhållna larm till server hos kunden.
Nätgruppen har ständig beredskap för övervakningskunder enligt ett roterande schema. De
har verktyg för att fjärransluta sig mot övervakningssystem och utföra åtgärder från distans.
Övervakningen använder sig av övervakningsverktyg från bland annat IBM och CA.
Tjänsten är utmärkt att kombinera med funktionserviceavtal så att även utbyte av felaktiga
enheter erhålls.

Resultat
   Bättre kontroll av nätverket
    Möjlighet att följa upp och korrelera felsituationer under längre tid med hjälp av
    larmloggar
    Snabbare åtgärd vid felanmälan
    Mer kostnadseffektivt än en egen övervakningsorganisation
    Dokumentation

Innehåll
   Felanmälan till vår First Line Support. Återrapportering efter åtgärd.
    Cygate gör felanmälan till andra länk-leverantörer typ Telia, Telenor etc., samt följer
    upp dessa
    Statistikrapporter av olika slag t.ex. antal larm per månad
    Förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella felaktigheter i nätet
    Hårdvara, operativsystem samt övervakningsprogramvara ingår i tjänsten
                                                  56 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

    Rekommendationer på utbyggnad av kapacitet i nätet

Förberedelser och kundåtagande
Specifikation av IP plan och IP adresser för övervakade objekt. Detaljerad utrustningslista på
övervakade objekt. Konfiguration av routrar vad gäller SNMP för att övervakningsverktyg
ska kunna erhålla information.

Beskrivning av ingående aktiviteter
Nedan beskrivs vad som krävs för att genomföra denna tjänst.
Förstudie
Syftet med förstudien är att erhålla rätt information för att möjliggöra en korrekt installation
av övervakningssystemet.
I förstudien ingår:
   Kartläggning av dagens nätverk
    Inventering av ingående noder

Installation
I grundinstallation ingår följande:
   Installation av hårdvara, operativssystem, patchar och pathnivåer
    Övervakningsapplikation, rekommenderade patchar
    Drifttest
    Konfigurering av Hostfil eller DNS
    Konfigurering av filter för uteslutning eller inkludering av nätelement
    Autodiscovery
    Modellering av kartor
    Skapa submappar
    Cygate standardkonfiguration av larmtyper
    (Korrelering av interface up/down och node up/down)

Administration
Som exempel på administration kan nämnas:
   Införande av ny node
    Omritning av kartor
    Ny geografisk lokation
    Nya tröskelvärden

Drift
I drift ingår:
    Backup av server som hyser övervakningen
                                                  57 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

    Underhåll av databasen för att upprätthålla en stabil drift
    Patchar av kritisk natur för att upprätthålla en stabil drift
    Plats i rack i datahall
    Kyla
    UPS

Automatlarm installation
I automatlarm installation ingår att sätta upp de av Cygate definierade grundlarmen,
(interface up/down och node up/down), och få dessa skickade till en personsökare.

Automatlarm, admin
Som exempel på administration kan nämnas:
   Nytt nummer till personsökare
    Förändrat värde för grundlarm
    Tillkommande användare för larm
    Larm till annat media än personsökare

Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår .förstudien, installation samt central uppsättning av
övervakningsystemet. Engångskostnaden baseras på att ingen router i nätet har fler än 25
portar och att ingen switch har fler än 50 Ethernet portar.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.
Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och Kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
För tjänsten gäller att Cygate väljer IP struktur, (med avseende på IP adresser) för länkar och
aktiv nätutrustning eller att officiella IP adresser används. Likaledes gäller att Cygate väljer
IP-adresser för övervakade LAN och nätobjekt (servrar, gateways etc) eller att även dessa
har officiella adresser. I tjänsten ingår övervakning av maximalt 100 st noder.


   4.2.6.1.3 Nätövervakning nivå 2 1net4u
Tjänsten vänder sig till de kunder som vill köpa tjänsten för övervakning av sitt nätverk och
sin infrastruktur.
Övervakning innebär att det finns automatisk övervakning av kundens nät. Vid larm skickas
ett e-postmeddelande till vår bemannade Service Desksom direkt kan se kundens nät på sina
monitorer och påbörja felsökning. Vid larm gör Service Desken första undersökning av felets
art. Service Deskåtgärdar enklare fel såsom omstart och länkavbrott. Vid mer komplicerade
fel eller fel med stor inverkan på det totala nätet kontaktas konsult i Cygate nätgrupp.
                                                  58 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

Kunden kan vara uppkopplad mot systemet så att samma information erhålls på en egen
monitor. Cygate kan även duplicera erhållna larm till server hos kunden.
Nätgruppen har ständig beredskap för övervakningskunder enligt ett roterande schema. De
har verktyg för att fjärransluta sig mot övervakningssystem och utföra åtgärder från distans.
Övervakningen använder sig av övervakningsverktyg från bland annat IBM och CA.
Tjänsten är utmärkt att kombinera med funktionserviceavtal så att även utbyte av felaktiga
enheter erhålls.
Resultat
   Bättre kontroll av nätverket
    Möjlighet att följa upp och korrelera felsituationer under längre tid med hjälp av
    larmloggar
    Snabbare åtgärd vid felanmälan
    Mer kostnadseffektivt än en egen övervakningsorganisation
    Dokumentation

Innehåll
   Felanmälan till vår First Line Support. Återrapportering efter åtgärd.
    Cygate gör felanmälan till andra länk-leverantörer typ Telia, Telenor etc., samt följer
    upp dessa
    Statistikrapporter av olika slag t.ex. antal larm per månad
    Hårdvara, operativsystem samt övervakningsprogramvara ingår i tjänsten
    Förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella felaktigheter i nätet
    Rekommendationer på utbyggnad av kapacitet i nätet

Förberedelser och kundåtagande
Specifikation av IP plan och IP adresser för övervakade objekt. Detaljerad utrustningslista på
övervakade objekt. Konfiguration av routrar vad gäller SNMP för att övervakningsverktyg
ska kunna erhålla information.

Beskrivning av ingående aktiviteter
Nedan beskrivs vad som krävs för att genomföra denna tjänst.

Förstudie
Syftet med förstudien är att erhålla rätt information för att möjliggöra en korrekt installation
av övervakningssystemet.

I förstudien ingår:
   Kartläggning av dagens nätverk
    Inventering av ingående noder

Installation
                                                  59 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

I grundinstallation ingår följande:
   Installation av hårdvara, operativssystem, patchar och patchnivåer
    Övervakningsapplikation, rekommenderade patchar
    Drifttest
    Konfigurering av Hostfil eller DNS
    Konfigurering av filter för uteslutning eller inkludering av nätelement
    Autodiscovery
    Modellering av kartor
    Skapa submappar
    Cygate standardkonfiguration av larmtyper
    (Korrelering av interface up/down och node up/down)

Administration
Som exempel på administration kan nämnas:
   Införande av ny node
    Omritning av kartor
    Ny geografisk lokation
    Nya tröskelvärden

Drift
I drift ingår:
    Backup av server som hyser övervakningen
    Underhåll av databasen för att upprätthålla en stabil drift
    Patchar av kritisk natur för att upprätthålla en stabil drift
    Plats i rack i datahall
    Kyla
    UPS

Automatlarm installation
I automatlarm installation ingår att sätta upp de av Cygate definierade grundlarmen,
(interface up/down och node up/down), och få dessa skickade till en personsökare.

Automatlarm, admin
Som exempel på administration kan nämnas:
   Nytt nummer till personsökare
    Förändrat värde för grundlarm
                                                  60 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Tillkommande användare för larm
    Larm till annat media än personsökare

Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår förstudien, installation samt central uppsättning av
övervakningsystemet. Engångskostnaden baseras på att ingen router i nätet har fler än 25
portar och att ingen switch har fler än 50 Ethernet portar.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och Kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
För tjänsten gäller att Cygate väljer IP struktur, (med avseende på IP adresser) för länkar och
aktiv nätutrustning eller att officiella IP adresser används. Likaledes gäller att Cygate väljer
IP-adresser för övervakade LAN och nätobjekt (servrar, gateways etc) eller att även dessa
har officiella adresser. I tjänsten ingår övervakning av maximalt 250 st noder.


   4.2.6.1.4 Nätinstallation 3 1net4u
Tjänsten vänder sig till de kunder som vill köpa tjänsten för övervakning av sitt nätverk och
sin infrastruktur.
Övervakning innebär att det finns automatisk övervakning av kundens nät. Vid larm skickas
ett e-postmeddelande till vår bemannade Service Desksom direkt kan se kundens nät på sina
monitorer och påbörja felsökning. Vid larm gör Service Desken första undersökning av felets
art. Service Deskåtgärdar enklare fel såsom omstart och länkavbrott. Vid mer komplicerade
fel eller fel med stor inverkan på det totala nätet kontaktas konsult i Cygate nätgrupp.
Kunden kan vara uppkopplad mot systemet så att samma information erhålls på en egen
monitor. Cygate kan även duplicera erhållna larm till server hos kunden.
Nätgruppen har ständig beredskap för övervakningskunder enligt ett roterande schema. De
har verktyg för att fjärransluta sig mot övervakningssystem och utföra åtgärder från distans.
Övervakningen använder sig av övervakningsverktyg från bland annat IBM och CA.
Tjänsten är utmärkt att kombinera med funktionserviceavtal så att även utbyte av felaktiga
enheter erhålls.

Resultat
   Bättre kontroll av nätverket
    Möjlighet att följa upp och korrelera felsituationer under längre tid med hjälp av
    larmloggar
    Snabbare åtgärd vid felanmälan
    Mer kostnadseffektivt än en egen övervakningsorganisation
                                                  61 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

    Dokumentation

Innehåll
   Felanmälan till vår First Line Support. Återrapportering efter åtgärd.
    Cygate gör felanmälan till andra länk-leverantörer typ Telia, Telenor etc., samt följer
    upp dessa
    Statistikrapporter av olika slag t.ex. antal larm per månad
    Förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella felaktigheter i nätet
    Hårdvara, operativsystem samt övervakningsprogramvara ingår i tjänsten
    Rekommendationer på utbyggnad av kapacitet i nätet

Förberedelser och kundåtagande
Specifikation av IP plan och IP adresser för övervakade objekt. Detaljerad utrustningslista på
övervakade objekt. Konfiguration av routrar vad gäller SNMP för att övervakningsverktyg
ska kunna erhålla information.

Beskrivning av ingående aktiviteter
Nedan beskrivs vad som krävs för att genomföra denna tjänst.
Förstudie
Syftet med förstudien är att erhålla rätt information för att möjliggöra en korrekt installation
av övervakningssystemet.
I förstudien ingår:
   Kartläggning av dagens nätverk
    Inventering av ingående noder

Installation
I grundinstallation ingår följande:
   Installation av hårdvara, operativssystem, patchar och patchnivåer
    Övervakningsapplikation, rekommenderade patchar
    Drifttest
    Konfigurering av Hostfil eller DNS
    Konfigurering av filter för uteslutning eller inkludering av nätelement
    Autodiscovery
    Modellering av kartor
    Skapa submappar
    Cygate standardkonfiguration av larmtyper
    (Korrelering av interface up/down och node up/down)
                                                  62 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

Administration
Som exempel på administration kan nämnas:
   Införande av ny node
    Omritning av kartor
    Ny geografisk lokation
    Nya tröskelvärden
    Konstruktion av statistikrapporter

Drift
I drift ingår:
    Backup av server som hyser övervakningen
    Underhåll av databasen för att upprätthålla en stabil drift
    Patchar av kritisk natur för att upprätthålla en stabil drift
    Plats i rack i datahall
    Kyla
    UPS

Automatlarm installation
I automatlarm installation ingår att sätta upp de av Cygate definierade grundlarmen,
(interface up/down och node up/down), och få dessa skickade till en personsökare.

Automatlarm, admin
Som exempel på administration kan nämnas:
   Nytt nummer till personsökare
    Förändrat värde för grundlarm
    Tillkommande användare för larm
    Larm till annat media än personsökare

Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår förstudien, installation samt central uppsättning av
övervakningsystemet. Engångskostnaden baseras på att ingen router i nätet har fler än 25
portar och att ingen switch har fler än 50 Ethernet portar.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och Kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.
                                                 63 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1


Förutsättningar
I tjänsten ingår övervakning av maximalt 500 st noder.


  4.2.6.1.5 Nätövervakning nivå 4 1net4u
Tjänsten vänder sig till de kunder som vill köpa tjänsten för övervakning av sitt nätverk och
sin infrastruktur. Tjänsten övervakning ingår i vårt 1NET4U koncept.
Övervakning innebär att det finns automatisk övervakning av kundens nät. Vid larm skickas
ett e-postmeddelande till vår bemannade Service Desksom direkt kan se kundens nät på sina
monitorer och påbörja felsökning. Vid larm gör Service Desken första undersökning av felets
art. Service Deskåtgärdar enklare fel såsom omstart och länkavbrott. Vid mer komplicerade
fel eller fel med stor inverkan på det totala nätet kontaktas konsult i Cygate nätgrupp.
Kunden kan vara uppkopplad mot systemet så att samma information erhålls på en egen
monitor. Cygate kan även duplicera erhållna larm till server hos kunden.
Nätgruppen har ständig beredskap för övervakningskunder enligt ett roterande schema. De
har verktyg för att fjärransluta sig mot övervakningssystem och utföra åtgärder från distans.
Övervakningen använder sig av övervakningsverktyg från bland annat IBM och CA.
Tjänsten är utmärkt att kombinera med funktionserviceavtal så att även utbyte av felaktiga
enheter erhålls.

Resultat
   Bättre kontroll av nätverket
    Möjlighet att följa upp och korrelera felsituationer under längre tid med hjälp av
    larmloggar
    Snabbare åtgärd vid felanmälan
    Mer kostnadseffektivt än en egen övervakningsorganisation
    Dokumentation

Innehåll
   Felanmälan till vår First Line Support. Återrapportering efter åtgärd.
    Cygate gör felanmälan till andra länk-leverantörer typ Telia, Telenor etc., samt följer
    upp dessa
    Statistikrapporter av olika slag t.ex. antal larm per månad
    Trendanalys för att visa problemområden i nätet
    Förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella felaktigheter i nätet
    Hårdvara, operativsystem samt övervakningsprogramvara ingår i tjänsten
    Rekommendationer på utbyggnad av kapacitet i nätet

Förberedelser och kundåtagande
                                                  64 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

Specifikation av IP plan och IP adresser för övervakade objekt. Detaljerad utrustningslista på
övervakade objekt. Konfiguration av routrar vad gäller SNMP för att övervakningsverktyg
ska kunna erhålla information.

Beskrivning av ingående aktiviteter
Nedan beskrivs vad som krävs för att genomföra denna tjänst.

Förstudie
Syftet med förstudien är att erhålla rätt information för att möjliggöra en korrekt installation
av övervakningssystemet.

I förstudien ingår:
   Kartläggning av dagens nätverk
    Inventering av ingående noder

Installation
I grundinstallation ingår följande:
   Installation av hårdvara, operativssystem, patchar och patchnivåer
    Övervakningsapplikation, rekommenderade patchar
    Drifttest
    Konfigurering av Hostfil eller DNS
    Konfigurering av filter för uteslutning eller inkludering av nätelement
    Autodiscovery
    Modellering av kartor
    Skapa submappar
    Cygate standardkonfiguration av larmtyper
    (Korrelering av interface up/down och node up/down)

Administration
Som exempel på administration kan nämnas:
   Införande av ny node
    Omritning av kartor
    Ny geografisk lokation
    Nya tröskelvärden
    Konstruktion av statistikrapporter

Drift
I drift ingår:
    Backup av server som hyser övervakningen
                                                  65 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

    Underhåll av databasen för att upprätthålla en stabil drift
    Patchar av kritisk natur för att upprätthålla en stabil drift
    Plats i rack i datahall
    Kyla
    UPS

Automatlarm installation
I automatlarm installation ingår att sätta upp de av Cygate definierade grundlarmen,
(interface up/down och node up/down), och få dessa skickade till en personsökare.

Automatlarm, admin
Som exempel på administration kan nämnas:
   Nytt nummer till personsökare
    Förändrat värde för grundlarm
    Tillkommande användare för larm
    Larm till annat media än personsökare

Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår förstudien, installation samt central uppsättning av
övervakningsystemet. Engångskostnaden baseras på att ingen router i nätet har fler än 25
portar och att ingen switch har fler än 50 Ethernetportar.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och Kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
I tjänsten ingår övervakning av maximalt 1000 st noder.


   4.2.6.1.6 Statistikcentral 1net4u
    Vet du belastningen på dina aktiva komponenter?

    Vill du kunna se historik på belastning?

    Vill du kunna se belastning på en viss nod vid en viss tidpunkt?


1NET4U Statistikcentral ger dig denna information lätt åtkomlig via ett webbaserat
gränssnitt från Internet.
                                                 66 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1


Tjänstens innehåll
Med 1Net4u Statistikcentral erhålls ett webbaserat gränssnitt mot statistik insamlat från era
aktiva komponenter. Insamlat data görs tillgänglig via grafer, rapporter och även genom
direkta förfrågningar mot databasen. För åtkomst till rapporter på Internet skapas ett konto
som ger er tillgång till efterfrågad statistik på ert nätverk. Från detta konto kan ni se
övervakade noder, aktuell statistik samt historisk data. Data presenteras i form av grafer samt
min/max/average värden i valt tidsintervall.

Följande ingår
   Insamling av statistik via SNMP-Get från aktiva komponenter

    Utrymme i databas för 3 månaders data (kan utökas)

    Konto till webbplats där insamlad statistik och rapporter finns tillgänglig

    Server hårdvara med operativsystem för leverans av tjänsten


Tjänstens funktion
Tjänsten bygger på att insamling sker med jämna mellanrum (var 5:e minut) på statistiskt
data från övervakade noder. Insamlingen sker via SNMP Get och all data sparas i en central
SQL databas. Insamlingen sköts av en lokal server på ert nät och insamlad data skickas via
TCP (port 3306) till central databasserver hos Cygate . Data behandlas dagligen av den
centrala servern och rapporter skapas. Skapade rapporter publiceras sedan på en webbserver
som kan nås av er från Internet med hjälp av ett konto och lösenord som är knutet till er
statistikinsamling. Data kan även hämtas med direkta frågor mot databasen för att få fram
värden vid en specifik tidpunkt. Rapporter skapas en gång per dygn på insamlat data.

Resultat

    Ni kan på ett enkelt sätt se belastning på era aktiva komponenter

    Ni kan se när en länk ökar sin belastning och vidta åtgärder

    Ni kan se vilka noder som är högst belastade och planera för uppgradering eller
    omläggning av trafik


Installation
I installationen ingår följande
    Uppsättning av insamlingsserver på lokalt nätverk

    Skapande av webbkonto för åtkomst till statistik via Internet

    Uppläggning av noder för insamling på central databasserver


Administration
Som exempel på administration kan nämnas
                                                 67 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Införande av ny nod som skall ingå i insamling

    Införande av ny information som skall samlas in

    Skapa ytterligare konton för webbåtkomst

    Schemaläggning av rapporter för mer frekvent rapportgenerering


Drift
I drift ingår:
    Kontroll att lokal insamlingsserver får data från övervakade noder

    Kontroll att lokal insamlingsserver rapporterar data mot databas

    Kontroll att rapporter skapas och görs åtkomliga via Internet


Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår förstudie, installation och kostnad av lokal pollserver samt
uppsättning av upp till 100 noder för statistikinsamling och schema för rapportgenerering en
gång per dygn.

Avgränsningar
För statistikinsamling används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
statistikcentral. Förbindelsen är dedicerad för statistikinsamling och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och Kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
Det krävs en fast förbindelse mellan Kunden och Cygate för att etablera denna tjänst.

Optioner/utökning
Tjänsten kan utökas till upp till 250 noder, upp till 500 noder, upp till 1000 noder samt
+1000 noder.
                                                 68 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1
   4.2.6.1.7 Systemövervakning BAS 1net4u
Syftet med tjänsten är att erbjuda företag en möjlighet att utföra enklare övervakning av
system.
Våra konsulter är specialister på flera olika plattformar, bland dessa kan nämnas AIX,
Solaris, Linux, NT/2000 samt Novell.

Resultat
   Stabil drift av system
    Flexibelt för underhåll.
    Experthjälp när kunden behöver
    Mer kostnadseffektivt än på-platsen-hjälp eller egen driftsorganisation
    Möjliggör att applikationer som är vitala för verksamheten körs på lämplig plattform
    Stöd för IT ansvarig

Innehåll
Ingående tjänster och åtgärder som utförs via fjärranslutning.

I tjänsten ingår:
    Övervakning av hårdvara med larmfunktion till Cygate Service Desk, larm som
    definieras är server ner, nätkontakt till server ner
    Hårdvara och programvara för övervakning ingår
    Felanmälan till Cygate Service Desk med eskaleringsrutiner
    Vid utryckning debiteras förutom utryckningsavgift restid och arbetstid som
    debiteras på löpande räkning med faktor 2Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår installation samt central uppsättning av övervakningsystemet.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och Kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.
                                                  69 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

   4.2.6.1.8 Systemövervakning EXTRA 1net4u
Syftet med tjänsten är att erbjuda företag en möjlighet att utföra övervakning av system
avseende hårdvara, operativsystem och applikationer.
Våra konsulter är specialister på flera olika plattformar, bland dessa kan nämnas AIX,
Solaris, Linux, NT/2000 samt Novell.

Resultat
   Stabil drift av system
    Flexibelt för underhåll.
    Experthjälp när kunden behöver
    Mer kostnadseffektivt än på-platsen-hjälp eller egen driftsorganisation
    Möjliggör att applikationer som är vitala för verksamheten körs på lämplig plattform
    Stöd för IT ansvarig

Innehåll
Ingående tjänster och åtgärder som utförs via fjärranslutning.
I tjänsten ingår:
    Övervakning av hårdvara med larmfunktion till Cygate Service Desk, larm som
    definieras är server ner, nätkontakt till server ner
    Hårdvara och programvara för övervakning ingår
    Felanmälan till Cygate Service Desk med eskaleringsrutiner
    Vid utryckning debiteras förutom utryckningsavgift restid och arbetstid som
    debiteras på löpande räkning med faktor 2
    Övervakning av CPU, disk och minne för server
    Övervakning av tjänster såsom webb, ftp, nntp, telnet etc
    2 timmar inställelsetid vid fel och 4 timmar åtgärdstid. Förutsätter att serviceavtal på
    H/W med lämplig inställelsetid tecknas.
    Telefonstöd med 4 timmars responstid

Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår installation samt central uppsättning av övervakningsystemet.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och Kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.
                                                70 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

 4.2.6.2 1net4u Analyzer
1net4u Analyzer är en tjänst som kunder använder för att övervaka och ingående analysera
svarstider och nyttjandegrad för nätverk, applikationer och enskilda användare. Tjänsten
presenterar
data i ‖realtid‖ och sparar den i upp till ett år för trendanalys. 1NET4U Analyzer innehåller
även
funktioner för webbrapportering, ingående felsökning och larmhantering.

I tjänsten ingår även följande:

    Installation, driftsättning och konfiguration (1 dag)
      o 4 st mätpunkter i nätet (varav 8 möjliga)
    Utbildning av kundens personal i form av workshop (1 dag)
    Systemunderhåll (2 tillfällen per år á 5 tim)
      o Installation av uppdatering av programvara
    Telefonsupport kontorstid (ca 10 ärenden per år á 0,5 tim)
    Inskicksservice 3 dgr

Följande förutsättningar gäller för leverans av tjänsten:

    Kund tillhandahåller IP-adresser för aktuell utrustning, IP-plan, beskrivning av
    managementparametrar och säkerhetsparametrar.
    Kund tillhandahåller tillgång till PC för tester samt personal som kan applikationer
    och enheter (nätverkstekniker, servertekniker).
    Kund säkerställer att ingen onödig väntetid för tillgång till lokaler och andra
    utrymmen uppstår vid planerad installation. Väntetid debiteras separat.
    Plats i dataskåp och patchkablar förutsätts
    Reskostnader i samband med installation och utbildning tillkommer.


 4.2.6.3 Larmcentral 1net4u

Tjänstens innehåll
Med 1NET4U Larmcentral erhålls ett enkelt sätt att eskalera larm från ett
övervakningssystem till SMS/Minicall meddelanden. I tjänsten ingår HW/SW för att etablera
en VPN-tunnel mellan kund och Cygate. Vi sätter upp jourgrupper/larmgrupper som
mottagare av larm beroende på klockslag eller larmtyp. Vill du förstärka servicen internt så
kan vi rekommendera våra tilläggstjänster såsom service 24/7/365.

Följande ingår
   SMS och/eller Minicall meddelanden
    Övervakning att 1NET4U Larmcentral fungerar, centrala servrar, anslutningar,
    modem mm
    Månadsvis rapport om larmvolym

Tjänstens funktion
                                                 71 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

Larm skickas via e-post från övervakningssystemet till 1NET4U Larmcentral, e-post
meddelandet konverteras till ett SMS/Minicall meddelande och sänds vidare enligt
jourlistan. Möjlighet finns att få tillgång via webb till 1NET4U Larmcentral lådan, där är alla
larmen sparade i 3 månader. Jourgrupper kan konfigureras efter önskat behov.


Övrigt
I vissa sammanhang är det inte tillräckligt att använda e-post som bärare av larminformation.
För dessa tillfällen så kan vi även använda t ex SNMP traps.


 4.2.6.4 Nätövervakning nivå 1 1net4u
Tjänsten vänder sig till de kunder som vill köpa tjänsten för övervakning av sitt nätverk och
sin infrastruktur.
Övervakning innebär att det finns automatisk övervakning av kundens nät. Vid larm skickas
ett e-postmeddelande till vår bemannade Service Desksom direkt kan se kundens nät på sina
monitorer och påbörja felsökning. Vid larm gör Service Desken första undersökning av felets
art. Service Deskåtgärdar enklare fel såsom omstart och länkavbrott. Vid mer komplicerade
fel eller fel med stor inverkan på det totala nätet kontaktas konsult i Cygates nätgrupp.
Kunden kan vara uppkopplad mot systemet så att samma information erhålls på en egen
monitor. Cygate kan även duplicera erhållna larm till server hos kunden.
Nätgruppen har ständig beredskap för övervakningskunder enligt ett roterande schema. De
har verktyg för att fjärransluta sig mot övervakningssystem och utföra åtgärder från distans.
Övervakningen använder sig av övervakningsverktyg från bland annat IBM och CA.
Tjänsten är utmärkt att kombinera med funktionserviceavtal så att även utbyte av felaktiga
enheter erhålls.
Resultat
    Bättre kontroll av nätverket
    Möjlighet att följa upp och korrelera felsituationer under längre tid med hjälp av
    larmloggar
    Snabbare åtgärd vid felanmälan
    Mer kostnadseffektivt än en egen övervakningsorganisation
    Dokumentation

Innehåll
   Felanmälan till vår First Line Support. Återrapportering efter åtgärd.
    Cygate gör felanmälan till andra länk-leverantörer typ Telia, Telenor etc., samt följer
    upp dessa
    Statistikrapporter av olika slag t.ex. antal larm per månad
    Förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella felaktigheter i nätet
    Hårdvara, operativsystem samt övervakningsprogramvara ingår i tjänsten
    Rekommendationer på utbyggnad av kapacitet i nätet
                                                 72 (401)
                                           Bilaga 2 till F:201
                               Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                             Dnr 93-25-09
                                   Kommunikationsutrustning – B1


Förberedelser och kundåtagande
Specifikation av IP plan och IP adresser för övervakade objekt. Detaljerad utrustningslista på
övervakade objekt. Konfiguration av routrar vad gäller SNMP för att övervakningsverktyg
ska kunna erhålla information.
                                                  73 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1


Beskrivning av ingående aktiviteter
Nedan beskrivs vad som krävs för att genomföra denna tjänst.
Förstudie
Syftet med förstudien är att erhålla rätt information för att möjliggöra en korrekt installation
av övervakningssystemet.
I förstudien ingår:
   Kartläggning av dagens nätverk
    Inventering av ingående noder

Installation
I grundinstallation ingår följande:
   Installation av hårdvara, operativssystem, patchar och patchnivåer
    Övervakningsapplikation, rekommenderade patchar
    Drifttest
    Konfigurering av Hostfil eller DNS
    Konfigurering av filter för uteslutning eller inkludering av nätelement
    Autodiscovery
    Modellering av kartor
    Skapa submappar
    Cygate standardkonfiguration av larmtyper
    (Korrelering av interface up/down och node up/down)

Administration
Som exempel på administration kan nämnas:
   Införande av ny node
    Omritning av kartor
    Ny geografisk lokation
    Nya tröskelvärden

Drift
I drift ingår:
    Backup av server som hyser övervakningen
    Underhåll av databasen för att upprätthålla en stabil drift
    Patchar av kritisk natur för att upprätthålla en stabil drift
    Plats i rack i datahall
    Kyla
                                                  74 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    UPS

Automatlarm installation
I automatlarm installation ingår att sätta upp de av Cygate definierade grundlarmen,
(interface up/down och node up/down), och få dessa skickade till en personsökare.

Automatlarm, admin
Som exempel på administration kan nämnas:
   Nytt nummer till personsökare
    Förändrat värde för grundlarm
    Tillkommande användare för larm
    Larm till annat media än personsökare

Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår förstudien, installation samt central uppsättning av
övervakningsystemet. Engångskostnaden baseras på att ingenrouter i nätet har fler än 25
portar och att ingen switch har fler än 50 Ethernet portar.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.
Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och Kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
För tjänsten gäller att Cygate väljer IP struktur, (med avseende på IP adresser) för länkar och
aktiv nätutrustning eller att officiella IP adresser används. Likaledes gäller att Cygate väljer
IP-adresser för övervakade LAN och nätobjekt (servrar, gateways etc) eller att även dessa
har officiella adresser. I tjänsten ingår övervakning av maximalt 100 st noder.


 4.2.6.5 Nätövervakning nivå 2 1net4u
Tjänsten vänder sig till de kunder som vill köpa tjänsten för övervakning av sitt nätverk och
sin infrastruktur.
Övervakning innebär att det finns automatisk övervakning av kundens nät. Vid larm skickas
ett e-postmeddelande till vår bemannade Service Desksom direkt kan se kundens nät på sina
monitorer och påbörja felsökning. Vid larm gör Service Desken första undersökning av felets
art. Service Deskåtgärdar enklare fel såsom omstart och länkavbrott. Vid mer komplicerade
fel eller fel med stor inverkan på det totala nätet kontaktas konsult i Cygate nätgrupp.
Kunden kan vara uppkopplad mot systemet så att samma information erhålls på en egen
monitor. Cygate kan även duplicera erhållna larm till server hos kunden.
Nätgruppen har ständig beredskap för övervakningskunder enligt ett roterande schema. De
har verktyg för att fjärransluta sig mot övervakningssystem och utföra åtgärder från distans.
Övervakningen använder sig av övervakningsverktyg från bland annat IBM och CA.
                                                  75 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

Tjänsten är utmärkt att kombinera med funktionserviceavtal så att även utbyte av felaktiga
enheter erhålls.
Resultat
   Bättre kontroll av nätverket
    Möjlighet att följa upp och korrelera felsituationer under längre tid med hjälp av
    larmloggar
    Snabbare åtgärd vid felanmälan
    Mer kostnadseffektivt än en egen övervakningsorganisation
    Dokumentation

Innehåll
   Felanmälan till vår First Line Support. Återrapportering efter åtgärd.
    Cygate gör felanmälan till andra länk-leverantörer typ Telia, Telenor etc., samt följer
    upp dessa
    Statistikrapporter av olika slag t.ex. antal larm per månad
    Hårdvara, operativsystem samt övervakningsprogramvara ingår i tjänsten
    Förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella felaktigheter i nätet
    Rekommendationer på utbyggnad av kapacitet i nätet

Förberedelser och kundåtagande
Specifikation av IP plan och IP adresser för övervakade objekt. Detaljerad utrustningslista på
övervakade objekt. Konfiguration av routrar vad gäller SNMP för att övervakningsverktyg
ska kunna erhålla information.

Beskrivning av ingående aktiviteter
Nedan beskrivs vad som krävs för att genomföra denna tjänst.

Förstudie
Syftet med förstudien är att erhålla rätt information för att möjliggöra en korrekt installation
av övervakningssystemet.

I förstudien ingår:
   Kartläggning av dagens nätverk
    Inventering av ingående noder

Installation
I grundinstallation ingår följande:
   Installation av hårdvara, operativssystem, patchar och patchnivåer
    Övervakningsapplikation, rekommenderade patchar
    Drifttest
                                                  76 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

    Konfigurering av Hostfil eller DNS
    Konfigurering av filter för uteslutning eller inkludering av nätelement
    Autodiscovery
    Modellering av kartor
    Skapa submappar
    Cygate standardkonfiguration av larmtyper
    (Korrelering av interface up/down och node up/down)

Administration
Som exempel på administration kan nämnas:
   Införande av ny node
    Omritning av kartor
    Ny geografisk lokation
    Nya tröskelvärden

Drift
I drift ingår:
    Backup av server som hyser övervakningen
    Underhåll av databasen för att upprätthålla en stabil drift
    Patchar av kritisk natur för att upprätthålla en stabil drift
    Plats i rack i datahall
    Kyla
    UPS

Automatlarm installation
I automatlarm installation ingår att sätta upp de av Cygate definierade grundlarmen,
(interface up/down och node up/down), och få dessa skickade till en personsökare.

Automatlarm, admin
Som exempel på administration kan nämnas:
   Nytt nummer till personsökare
    Förändrat värde för grundlarm
    Tillkommande användare för larm
    Larm till annat media än personsökare

Etableringsavgift
                                                  77 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

I etableringsavgiften ingår förstudien, installation samt central uppsättning av
övervakningsystemet. Engångskostnaden baseras på att ingen router i nätet har fler än 25
portar och att ingen switch har fler än 50 Ethernet portar.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och Kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
För tjänsten gäller att Cygate väljer IP struktur, (med avseende på IP adresser) för länkar och
aktiv nätutrustning eller att officiella IP adresser används. Likaledes gäller att Cygate väljer
IP-adresser för övervakade LAN och nätobjekt (servrar, gateways etc) eller att även dessa
har officiella adresser. I tjänsten ingår övervakning av maximalt 250 st noder.


 4.2.6.6 Nätövervakning nivå 3 1net4u
Tjänsten vänder sig till de kunder som vill köpa tjänsten för övervakning av sitt nätverk och
sin infrastruktur.
Övervakning innebär att det finns automatisk övervakning av kundens nät. Vid larm skickas
ett e-postmeddelande till vår bemannade Service Desksom direkt kan se kundens nät på sina
monitorer och påbörja felsökning. Vid larm gör Service Desken första undersökning av felets
art. Service Deskåtgärdar enklare fel såsom omstart och länkavbrott. Vid mer komplicerade
fel eller fel med stor inverkan på det totala nätet kontaktas konsult i Cygate nätgrupp.
Kunden kan vara uppkopplad mot systemet så att samma information erhålls på en egen
monitor. Cygate kan även duplicera erhållna larm till server hos kunden.
Nätgruppen har ständig beredskap för övervakningskunder enligt ett roterande schema. De
har verktyg för att fjärransluta sig mot övervakningssystem och utföra åtgärder från distans.
Övervakningen använder sig av övervakningsverktyg från bland annat IBM och CA.
Tjänsten är utmärkt att kombinera med funktionserviceavtal så att även utbyte av felaktiga
enheter erhålls.
Resultat
    Bättre kontroll av nätverket
    Möjlighet att följa upp och korrelera felsituationer under längre tid med hjälp av
    larmloggar
    Snabbare åtgärd vid felanmälan
    Mer kostnadseffektivt än en egen övervakningsorganisation
    Dokumentation

Innehåll
   Felanmälan till vår First Line Support. Återrapportering efter åtgärd.
                                                  78 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

    Cygate gör felanmälan till andra länk-leverantörer typ Telia, Telenor etc., samt följer
    upp dessa
    Statistikrapporter av olika slag t.ex. antal larm per månad
    Förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella felaktigheter i nätet
    Hårdvara, operativsystem samt övervakningsprogramvara ingår i tjänsten
    Rekommendationer på utbyggnad av kapacitet i nätet

Förberedelser och kundåtagande
Specifikation av IP plan och IP adresser för övervakade objekt. Detaljerad utrustningslista på
övervakade objekt. Konfiguration av routrar vad gäller SNMP för att övervakningsverktyg
ska kunna erhålla information.

Beskrivning av ingående aktiviteter
Nedan beskrivs vad som krävs för att genomföra denna tjänst.
Förstudie
Syftet med förstudien är att erhålla rätt information för att möjliggöra en korrekt installation
av övervakningssystemet.
I förstudien ingår:
   Kartläggning av dagens nätverk
    Inventering av ingående noder

Installation
I grundinstallation ingår följande:
   Installation av hårdvara, operativssystem, patchar och patchnivåer
    Övervakningsapplikation, rekommenderade patchar
    Drifttest
    Konfigurering av Hostfil eller DNS
    Konfigurering av filter för uteslutning eller inkludering av nätelement
    Autodiscovery
    Modellering av kartor
    Skapa submappar
    Cygate standardkonfiguration av larmtyper
    (Korrelering av interface up/down och node up/down)

Administration
Som exempel på administration kan nämnas:
   Införande av ny node
    Omritning av kartor
                                                  79 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

    Ny geografisk lokation
    Nya tröskelvärden
    Konstruktion av statistikrapporter

Drift
I drift ingår:
    Backup av server som hyser övervakningen
    Underhåll av databasen för att upprätthålla en stabil drift
    Patchar av kritisk natur för att upprätthålla en stabil drift
    Plats i rack i datahall
    Kyla
    UPS

Automatlarm installation
I automatlarm installation ingår att sätta upp de av Cygate definierade grundlarmen,
(interface up/down och node up/down), och få dessa skickade till en personsökare.

Automatlarm, admin
Som exempel på administration kan nämnas:
   Nytt nummer till personsökare
    Förändrat värde för grundlarm
    Tillkommande användare för larm
    Larm till annat media än personsökare

Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår förstudien, installation samt central uppsättning av
övervakningsystemet. Engångskostnaden baseras på att ingen router i nätet har fler än 25
portar och att ingen switch har fler än 50 Ethernet portar.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och Kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
I tjänsten ingår övervakning av maximalt 500 st noder.
                                                 80 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

 4.2.6.7 Nätövervakning nivå 4 1net4u
Tjänsten vänder sig till de kunder som vill köpa tjänsten för övervakning av sitt nätverk och
sin infrastruktur. Tjänsten övervakning ingår i vårt 1NET4U koncept.
Övervakning innebär att det finns automatisk övervakning av kundens nät. Vid larm skickas
ett e-postmeddelande till vår bemannade Service Desksom direkt kan se kundens nät på sina
monitorer och påbörja felsökning. Vid larm gör Service Desken första undersökning av felets
art. Service Deskåtgärdar enklare fel såsom omstart och länkavbrott. Vid mer komplicerade
fel eller fel med stor inverkan på det totala nätet kontaktas konsult i Cygate nätgrupp.
Kunden kan vara uppkopplad mot systemet så att samma information erhålls på en egen
monitor. Cygate kan även duplicera erhållna larm till server hos kunden.
Nätgruppen har ständig beredskap för övervakningskunder enligt ett roterande schema. De
har verktyg för att fjärransluta sig mot övervakningssystem och utföra åtgärder från distans.
Övervakningen använder sig av övervakningsverktyg från bland annat IBM och CA.
Tjänsten är utmärkt att kombinera med funktionserviceavtal så att även utbyte av felaktiga
enheter erhålls.

Resultat
   Bättre kontroll av nätverket
    Möjlighet att följa upp och korrelera felsituationer under längre tid med hjälp av
    larmloggar
    Snabbare åtgärd vid felanmälan
    Mer kostnadseffektivt än en egen övervakningsorganisation
    Dokumentation

Innehåll
   Felanmälan till vår First Line Support. Återrapportering efter åtgärd.
    Cygate gör felanmälan till andra länk-leverantörer typ Telia, Telenor etc., samt följer
    upp dessa
    Statistikrapporter av olika slag t.ex. antal larm per månad
    Trendanalys för att visa problemområden i nätet
    Förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella felaktigheter i nätet
    Hårdvara, operativsystem samt övervakningsprogramvara ingår i tjänsten
    Rekommendationer på utbyggnad av kapacitet i nätet

Förberedelser och kundåtagande
Specifikation av IP plan och IP adresser för övervakade objekt. Detaljerad utrustningslista på
övervakade objekt. Konfiguration av routrar vad gäller SNMP för att övervakningsverktyg
ska kunna erhålla information.
                                                  81 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1


Beskrivning av ingående aktiviteter
Nedan beskrivs vad som krävs för att genomföra denna tjänst.

Förstudie
Syftet med förstudien är att erhålla rätt information för att möjliggöra en korrekt installation
av övervakningssystemet.

I förstudien ingår:
   Kartläggning av dagens nätverk
    Inventering av ingående noder

Installation
I grundinstallation ingår följande:
   Installation av hårdvara, operativssystem, patchar och patchnivåer
    Övervakningsapplikation, rekommenderade patchar
    Drifttest
    Konfigurering av Hostfil eller DNS
    Konfigurering av filter för uteslutning eller inkludering av nätelement
    Autodiscovery
    Modellering av kartor
    Skapa submappar
    Cygate standardkonfiguration av larmtyper
    (Korrelering av interface up/down och node up/down)

Administration
Som exempel på administration kan nämnas:
   Införande av ny node
    Omritning av kartor
    Ny geografisk lokation
    Nya tröskelvärden
    Konstruktion av statistikrapporter

Drift
I drift ingår:
    Backup av server som hyser övervakningen
    Underhåll av databasen för att upprätthålla en stabil drift
    Patchar av kritisk natur för att upprätthålla en stabil drift
                                                 82 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Plats i rack i datahall
    Kyla
    UPS

Automatlarm installation
I automatlarm installation ingår att sätta upp de av Cygate definierade grundlarmen,
(interface up/down och node up/down), och få dessa skickade till en personsökare.

Automatlarm, admin
Som exempel på administration kan nämnas:
   Nytt nummer till personsökare
    Förändrat värde för grundlarm
    Tillkommande användare för larm
    Larm till annat media än personsökare

Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår förstudien, installation samt central uppsättning av
övervakningsystemet. Engångskostnaden baseras på att ingen router i nätet har fler än 25
portar och att ingen switch har fler än 50 Ethernet portar.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och Kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
I tjänsten ingår övervakning av maximalt 1000 st noder.


 4.2.6.8 Statistikcentral 1net4u
Med 1Net4u Statistikcentral erhålls ett webbaserat gränssnitt mot statistik insamlat från era
aktiva komponenter. Insamlat data görs tillgänglig via grafer, rapporter och även genom
direkta förfrågningar mot databasen. För åtkomst till rapporter på Internet skapas ett konto
som ger er tillgång till efterfrågad statistik på ert nätverk. Från detta konto kan ni se
övervakade noder, aktuell statistik samt historisk data. Data presenteras i form av grafer samt
min/max/average värden i valt tidsintervall.

Följande ingår
   Insamling av statistik via SNMP-Get från aktiva komponenter

    Utrymme i databas för 3 månaders data (kan utökas)
                                                83 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Konto till webbplats där insamlad statistik och rapporter finns tillgänglig

    Server hårdvara med operativsystem för leverans av tjänsten


Tjänstens funktion
Tjänsten bygger på att insamling sker med jämna mellanrum (var 5:e minut) av statistiskt
data från övervakade noder. Insamlingen sker via SNMP Get och all data sparas i en central
SQL databas. Insamlingen sköts av en lokal server på ert nät och insamlad data skickas via
TCP (port 3306) till central databasserver hos Cygate. Data behandlas dagligen av den
centrala servern och rapporter skapas. Skapade rapporter publiceras sedan på en webbserver
som kan nås av er från Internet med hjälp av ett konto och lösenord som är knutet till er
statistikinsamling. Data kan även hämtas med direkta frågor mot databasen för att få fram
värden vid en specifik tidpunkt. Rapporter skapas en gång per dygn på insamlat data.

Resultat

    Ni kan på ett enkelt sätt se belastning på era aktiva komponenter

    Ni kan se när en länk ökar sin belastning och vidta åtgärder

    Ni kan se vilka noder som är högst belastade och planera för uppgradering eller
    omläggning av trafik


Installation
I installationen ingår följande
    Uppsättning av insamlingsserver på lokalt nätverk

    Skapande av webbkonto för åtkomst till statistik via Internet

    Uppläggning av noder för insamling på central databasserver


Administration
Som exempel på administration kan nämnas
   Införande av ny nod som skall ingå i insamling

    Införande av ny information som skall samlas in

    Skapa ytterligare konton för webbåtkomst

    Schemaläggning av rapporter för mer frekvent rapportgenerering


Drift
I drift ingår:
    Kontroll att lokal insamlingsserver får data från övervakade noder

    Kontroll att lokal insamlingsserver rapporterar data mot databas
                                                 84 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Kontroll att rapporter skapas och görs åtkomliga via Internet


Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår förstudie, installation och kostnad av lokal pollserver samt
uppsättning av upp till 100 noder för statistikinsamling och schema för rapportgenerering en
gång per dygn.

Avgränsningar
För statistikinsamling används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
statistikcentral. Förbindelsen är dedicerad för statistikinsamling och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och Kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
Det krävs en fast förbindelse mellan Kunden och Cygate för att etablera denna tjänst.

Optioner/utökning
Tjänsten kan utökas till upp till 250 noder, upp till 500 noder, upp till 1000 noder samt
+1000 noder.
                                                 85 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1
 4.2.6.9 Systemövervakning BAS 1net4u
Syftet med tjänsten är att erbjuda företag en möjlighet att utföra enklare övervakning av
system.

Resultat
   Stabil drift av system
    Flexibelt för underhåll.
    Experthjälp när kunden behöver
    Mer kostnadseffektivt än på-platsen-hjälp eller egen driftsorganisation
    Möjliggör att applikationer som är vitala för verksamheten körs på lämplig plattform
    Stöd för IT ansvarig

Innehåll
Ingående tjänster och åtgärder som utförs via fjärranslutning.
                                                 86 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

I tjänsten ingår:
    Övervakning av hårdvara med larmfunktion till Cygate Service Desk, larm som
    definieras är server ner, nätkontakt till server ner
    Hårdvara och programvara för övervakning ingår
    Felanmälan till Cygate Service Desk med eskalerings rutiner
    Vid utryckning debiteras förutom utryckningsavgift restid och arbetstid som
    debiteras på löpande räkning med faktor 2Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår installation samt central uppsättning av övervakningsystemet.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och Kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Systemövervakning EXTRA 1net4u
Syftet med tjänsten är att erbjuda företag en möjlighet att utföra övervakning av system
avseende hårdvara, operativsystem och applikationer.

Resultat
   Stabil drift av system
    Flexibelt för underhåll.
    Experthjälp när kunden behöver
    Mer kostnadseffektivt än på-platsen-hjälp eller egen driftsorganisation
    Möjliggör att applikationer som är vitala för verksamheten körs på lämplig plattform
    Stöd för IT ansvarig

Innehåll
Ingående tjänster och åtgärder som utförs via fjärranslutning.
I tjänsten ingår:
    Övervakning av hårdvara med larmfunktion till Cygate Service Desk, larm som
    definieras är server ner, nätkontakt till server ner
    Hårdvara och programvara för övervakning ingår
    Felanmälan till Cygate Service Desk med eskaleringsrutiner
    Vid utryckning debiteras förutom utryckningsavgift restid och arbetstid som
    debiteras på löpande räkning med faktor 2
                                                  87 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Övervakning av CPU, disk och minne för server
    Övervakning av tjänster såsom webb, ftp, nntp, telnet etc
    2 timmar inställelsetid vid fel och 4 timmar åtgärdstid. Förutsätter att serviceavtal på
    H/W med lämplig inställelsetid tecknas.
    Telefonstöd med 4 timmars responstid

Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår installation samt central uppsättning av övervakningsystemet.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och Kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg. 4.2.6.10 UNIX-fjärrdrift BAS 1net4u
UNIX-fjärrdrift BAS
Tjänsten används för att drifta, felsöka och åtgärda unix servrar.
Syftet med tjänsten är att erbjuda företag, som inte vill skapa en egen driftsorganisation för
Unix, möjligheten att använda applikationer som fungerar bäst med Unix som
operativsystem.

Resultat
   Stabil drift av Unix maskiner
    Flexibelt för underhåll.
    Experthjälp när kunden behöver
    Modernt sätt att driva Unix maskiner
    Mer kostnadseffektivt än på-platsen-hjälp eller egen driftsorganisation
    Möjliggör att applikationer som är vitala för verksamheten körs på lämplig plattform
    Stöd för IT ansvarig

Innehåll
Ingående tjänster och åtgärder som utförs via fjärranslutning
I tjänsten ingår:
    Övervakning av hårdvara med larmfunktion till Cygates Service Desk, larm som
     definieras är server ner, nätkontakt till server ner
    Felanmälan till Cygates Service Desk med eskaleringsrutiner
                                                88 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Vid utryckning debiteras förutom utryckningsavgift restid och arbetstid som
    debiteras på löpande räkning med faktor 2Förutsättningar
Befintlig koppling hos kund till Internet används för att sända larm till Cygates Service
Desk.
Befintlig E-Post lösning hos kund används för att sända larm till Cygates Service Desk.4.2.7  Reklamation

Om fel åberopas vid leverans ersätts leveransen snarast möjligt efter felanmälan. I
normalfallet då produkt varit felaktig vid leverans skickas en ersättningsprodukt till
beställare samma dag som anmälan eller senast under de två nästkommande
arbetsdagarna. För att åberopa att leveransen är felaktig skall beställaren anmäla felet
till leverantören inom skälig tid efter det han märkt felet. Beställaren skall ange och
vid behov visa hur felet yttrar sig. Betällaren skall, om så önskas av leverantören, ge
assistans och stöd i högst 30 minuter i syfte att att utveckla en så god felbeskrivning
som möjligt..
Beställaren fyller i ett dokument som finns på Cygates webb (www.cygate.se). Detta
dokument ska därefter skickas in alternativt att beställaren ringer in och lämnar
efterfrågade uppgifter till vår support.
Beställaren returnerar utrustningen till Cygate där produkten får ett unikt RMA-
nummer i vårt ärendehanteringssystem. Produkten skickas på reparation och
bevakning sker rutinmässigt av RMA- ansvarig personal, som koordinerar returer till
kund och ser till att ärendet avslutas i ärendehanteringssystemet efter det att felet är
avhjälpt.
                                              89 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1
5    Telefonisystem

5.1   Produkter
Microsoft Office Communication Server 2007
Office Communicator Server 2007 är en SIP-server som hanterar användarens
närvaro- och kataloginformation, snabbmeddelanden, telefonsamtal och ljud- och
videokonferens.
Office Communications Server 2007 är förberedd för att integreras med produkter
från exempelvis Cisco Systems, Alcatel Lucent, Aastra, Nortel och Tandberg.

Cisco Unified Communications Manager
Cisco Unified Communications Manager (CUCM) är en IP-baserad växel plattform
som skalar upp till 60000 anknytningar.
CUCM stödjer applikationer som video, presence, mobilitet, kontakt center,
konferensbrygga, röstbrevlåda, Microsoft OCS2007, mobil anknytning, multimedia
samt integration mot ett flertal system med hjälp av SIP (Session Initiation Protocol).
CUCM kan implementeras både som centraliserad eller distribuerad arkitektur. Hög
säkerhet och redundans kan ges genom olika lösningar, tex Campus och Geografisk
redundans.

Cisco Unified Communications Manager Express
Cisco Unified Communications Manager Express (CUCME) är en routerbaserad IP-
växel som skalar upp till 250 anknytningar. CUCME har funktioner för
kontaktcenter, kan samverka med den större CUCM och har inbyggd funktionalitet
för integration gentemot Microsoft Outlook.

Cisco Unified Communications Manager Business Edition
Cisco Unified Communications Manager Business Edition är en IP-baserad lösning
för flera applikationer på en server. Funktioner som kan nyttjas är bland andra
CUCM, UNITY samt mobil integration.

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business
Cisco Unified Communication 500 Series for Small Business är en liten IP-baserad
växel för maximalt 50 anknytningar. Den har integrerad röstbrevlåda, automatisk
telefonist och en enklare kontakt center funktionalitet. På nätsidan kommer den med
fyra analoga trunkar och har stöd för digital PRI.

Telepo Business Communication Solution
Telepo Business Communication Solution är en IP-baserad växel med fokus på
mobilitet och närvarohantering genom presence.
                                              90 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1Auerwald 5020 VoIP COMmander Basic2
Auerwald 5020 VoIP COMmander Basic2 är en familj av två växlar, COMpact 5020 VoIP
som är en fast konfigurerad växel och COMmander Basic2 är en modulbyggd växel som kan
hantera fler anknytningar.

Aastra
Aastra har ett stort utbud av olika telefoniplattformar som täcker in segmenten SME
och Large business.

BusinessPhone 50 och 250
Med BusinessPhone kan vilken telefon som helst, ansluten till valfritt offentligt eller
privat nätverk, användas som en fullfjädrad telefonanknytning.
Med Mobile Extension kan till och med personal som jobbar hemifrån eller reser få
tillgång till systemfunktioner som återuppringning, konferenssamtal, svarstjänster,
datorintegrerad telefoni och mycket mer – allt från sina fasta telefoner eller
mobiltelefoner.
Mobile Extension ger också bättre kontroll över kostnaderna, tack vare funktioner
som kontokoder och användarprofiler.
Integrerad trådlös
Den integrerade trådlösa lösningen är baserad på DECT-teknik som är en standard
på de flesta marknaderna i världen.
Den ger överlägsen röstkvalitet samt förbättrad service genom alla företagsväxel-
funktioner som finns i den trådlösa enheten.
Mobil anknytning
Med den mobila anknytningen kan affärspersoner på resa använda sina mobila
telefoner som om de vore anknytningar, med alla funktioner, i företagets växel. De
kan t.ex. ringa och ta emot samtal, använda interna kortnummer, kontrollera
röstmeddelanden, vidarekoppla samtal till andra anknytningar eller låta en
telefonistfunktion ta hand om samtalen. De omedelbara fördelarna är
kostnadseffektiv anslutning och integrerade datortelefonitillämpningar via företagets
nätverk.
Meddelanden
Med BusinessPhone kan du visualisera och lyssna på dina röstmeddelanden när du
loggar in på din dator. Röstsystemet (Voice Messaging Unit) och Unified Messaging
kan användas med andra tillämpningar, t ex BackStage, vilket hjälper dig att
organisera dina meddelanden mer effektivt och förbättra din produktivitet.

MX-ONE Telephony Switch, TSW (även nämnd som BC13)
MX-ONE Telephony Switch (TSW) är en moduluppbyggd företagsväxel från Aastra.
Den är idag Sveriges vanligaste telefonväxel för stora företag och de sista årens
utveckling har gjort den mycket lämplig för företag som önskar integrerad
mobiltelefoni, IP-telefoni samt traditionell telefoni. Kunderna kan nyttja gjorda
investeringar maximalt och successivt migrera till den nya IP- och mobila tekniken.
Den modulära uppbyggnaden gör växeln både mångsidig och flexibel.
                                             91 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1Mobile Extension, integration av mobiltelefoni, har marknadens i särklass högsta
funktionalitet och sammanför på ett enkelt och tryggt sätt fri mobilitet med kontorets
alla funktioner på användarens egna villkor. Det gör också att användaren bara
behöver en telefon, vilket sparar kostnader för företaget.
Den gamla systemversionen BC12 är den sista versionen under namnet MD110. Den
nya versionen som finns ute nu innebär att systemet har bytt namn till MX-ONE
Telephony Switch (TSW). Förutom en del allmänna funktionsförbättringar så har
främst IP-telefonilösningen förbättrats avsevärt. Ny hårdvara har introducerats med t
ex 32 individers kort. Dessutom kan MX-ONE Telehony Switch installeras i ett 19"
rack i kundens serverrum.

MX-ONE Telephony Server
MX-ONE är en komplett IP-företagsväxel som har kapacitet för upp till 50 000
användare. Den är baserad på öppen program- och maskinvaruteknik och körs på
operativsystemet Linux och på standardservrar. MX-ONE är baserad på en helt
distribuerad processorarkitektur. Systemet är uppbyggt av noder, LIM-enheter (Line
Interface Module). En LIM-enhet kan fungera som en fristående nod eller som ett
system tillsammans med andra LIM-enheter. Eftersom det utgör ett enda system är
all hantering alltid helt centraliserad. Lösningen är flexibel när det gäller
centralisering och decentralisering. Befintliga kunder kan välja att ha kvar gammal
växelhårdvara eller satsa på ny serverbaserad utan att göra avkall på funktionalitet.
Server kan antingen vara HP, MX-ONE server eller ESU-blade som placeras i
befintliga magasin.
MX-ONE kan hantera anknytningar av alla typer såsom IP, Mobil, Cordless, Analog
och Digital. Systemet stödjer både traditionella MD110 tjänster och nya IP telefoni
tjänster.
Några tjänster och integrationer som finns är:
• Stöd för SIP på både användar- och linjesidan SIP-stödet kan utnyttjas med SIP-
kompatibla telefoner för fast anslutning eller för WLAN.
• Nätverks- och serverredundans. Dubbla nätverk kan användas för intern LIM-
signalering
och backup-servrar kan installeras som säkerhet vid serverfel.
• Säkerhet: Säkerheten i systemet baseras i huvudsak på följande öppna
standardteknologier: SSL, TLS, SSH, IPSec and SRTP.
Systemet har mekanismer för att skydda både VoIP signalering och mediaströmmen.

Integration med Microsoft OCS
MX-ONE 3.2 erbjuder två sätt att tillåta integrering med MS OCS
Integration med MS genom RCC med Aastra Collaboration Link tillsammans med
MS LCS. Denna integration stöds i MX-ONE med alla terminaltyper. Den lämnar
närvarostatus men begränsar möjligheten till kontroll från applikationen (pausa,
överflytta, konferens). Detta sköts fortfarande av MX-ONE
Det andra sättet är integration med OCS och använda ‖Dual-Forking‖ standard. Dual
forking fungerar som parallell ringning i MX-ONE, en användare har ett
                                              92 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

telefonnummer och när samtal kommer in ringer det på användarens alla terminaler
och han kan välja på vilken telefon han vill besvara samtalet.

MX-ONE mobile extension
Tack vare att mobiltelefontrafiken passerar via MX-ONE kan tjänster kopplas till
samtalen. Mobil anknytning definieras på samma sätt som en analog anknytning. För
andra MX-ONE användare blir det ingen skillnad att ringa till eller ta emot samtal
från mobilanvändaren. Alla avancerade tjänster i kommunikationssystemet fungerar
som vanligt och användarna behöver inte ta hänsyn till att de ringer till en mobil
anknytning. Det unika med Mobil anknytningen är att den mobila användaren nu har
samma möjligheter och har tillgång till samma tjänster som övriga medarbetare på
kontoret.

Integrerad DECT i MX-ONE TSW och MX-ONE TS
Denna integration ger full fördel av den distribuerade arkitekturen. Systemet byggs
upp genom basstationer kopplade till MX-ONE som dimensioneras efter vilket
täckningsområde som önskas. Användare är alltså mobila överallt inom
täckningsområden, vilket kan innefatta flera olika anläggningar. Integrerad roaming
och sömlös handover är en del av mjukvaran i MX-ONE. Inga tilläggsservrar
behövs.

IP-DECT
IP-DECT stöds fr o m MX-ONE 3.2. Detta innebär att basstationer ansluts mot MX-
ONE Telephony Server via SIP protokollet. All synkronisering som har gjorts i
systemet görs nu från basstationerna. De trådlösa handenheterna ansluts som IP
anknytningar i MX-ONE.
De trådlösa telefoner som finns till MX-ONE är DT590, DT412 DT422 DT432,
DT390, DT690
Följande trådlösa telefoner kan användas för meddelanden:
DT412 DT422 DT432 DT590, DT690

Integrated Message Server, IMS
Integrated Message Server (IMS) erbjuder enkel och prisvärd meddelandehantering
för trådlösa DECT-telefoner. IMS baseras på en modul helt utan rörliga delar
kopplad till ett lokalt nätverk. Ingen extra PC-server krävs för att ge stöd för DECT-
meddelandehanteringen.
Funktioner:
• SMS mellan trådlösa telefoner
• Integrerad central telefonkatalog (500 poster)
• DECT-telefonbok. Länk till en telefonboksdatabas på PC,
• Frånvarohantering
• DECT-grupphantering (30x15 + 1x50 telefoner)
• Webbgränssnitt för sändning av textmeddelanden till trådlösa telefoner
• Webbgränssnitt för grundläggande hantering av larm från trådlösa telefoner och
systemenheter
• Meddelande-och larmfunktioner som stöds:
                                              93 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

– Envägsmeddelanden
– Borttagning av skickade meddelanden
– Mobila data från telefon
– Personlarm med information om position från telefon

Följande trådlösa telefoner kan användas för meddelanden:
DT412 DT422 DT432 DT590 DT690

CTI koppling
För integrering med olika system för att t ex kunna ringa, eller hämta uppgifter från
dem, används application link som är en mjukvara på helst en egen server. Denna
ansluts till MX-ONE via Ethernet gränssnitt

Enterprise Branch Nod, EBN
EBN är en komplett enhet med gatekeeper- och gatewayfunktioner för lokalkontor
tillsammans med en MX-ONE (MD110) IP-telefonilösning. Den erbjuder en hög
tillgänglighet för lokalkontor med 8 till 100 IP-terminalanvändare. Den ansluts direkt
till lokalkontorets nätverk via ett 10/100 Base-T Ethernet-gränssnitt samt till det
lokala PSTN nätverket via digitala eller analoga trunkförbindelser. I kombination
med den inbyggda IP-nätverksfunktionen i MX-ONE- och MD110-systemen
möjliggörs en direktmedia förbindelse mellan IP-terminalerna vid lokalsamtal.
Detta minskar bandbreddsbehovet vid publika lokalsamtal. EBN kan också fungera
som en lokal gateway för nödsamtal, så att nödsamtal automatiskt dirigeras till
närmaste larmcentral. Med denna lösning möjliggörs presentation av ett lokalt
telefonnummer på en larmcentral, så att platsen kan identifieras omgående.

Enterprise Mobility Gateway
Enterprise Mobility Gateway utgörs av en serverplattform och
programvarukomponenter som används för att bygga upp en fullständigt mobil
kommunikationslösning för företag:
• Enterprise Mobility Gateway med Mobility Server
 • Enterprise Communication Assistant – Softphone
• Enterprise Communication Assistant – Mobile
Grundsystemet omfattar mobila rösttjänster och mobila tjänster baserade på
företagskatalog och närvaroinformation, fullständigt integrerade med företagets
kommunikationsnätverk, för mobila 2Goch 3G-enheter samt mobila Dual Mode-
enheter och WiFi-enheter. Ericsson Enterprise Mobility Gateway är en
gatewaylösning som används för att integrera mobiltelefoner och PC-baserade
mjukvaruklienter (två viktiga mobilitetskomponenter) med företagets befintliga
kommunikationsinfrastruktur.
Enterprise Mobility Gateway ansluts till en befintlig IP-växel via SIP, Q.SIG eller
E1/ T1 och möjliggör därigenom användning av de flesta företagsväxeltjänster på
mobiltelefoner och Soft- Phone för PC via en mjukvaruklient. Grundsystemet kan
utökas med extra gateways och gränssnittsmoduler.

Nortel
                                              94 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Växlar
Communication Server 1000E CPPM Standard/High Availability
CS1000E är en serverbaserad IP växel, där även traditionell telefoni TDM
anknytningar (analoga/digitala/DECT) kan anslutas. CS1000E kan byggas i en
distribuerad arkitektur.
Systemet stödjer både traditionella Meridian tjänster och nya IP telefoni tjänster.
Upp till 22 500 IP anknytningar och c:a 5 000 TDM anknytningar.

CS1000E stödjer applikationer som Kontakt Center, konferensbrygga, röstbrevlåda,
Microsoft OCS2007, Wireless LAN, integrerad DECT, mobil anknytning,
multimedia samt
SIP (Session Initiation Protocol).

Hög säkerhet och redundans kan ges genom olika lösningar, tex Campus och
Geografisk redundans.

Communication Server 1000M Singlegroup
CS1000M Singlegroup stödjer både traditionell, TDM och IP telefoni.
Telefonisystemet stödjer både traditionella Meridian tjänster och nya IP telefoni
tjänster.
TDM lösning: 2 000 TDM anknytningar.
Mixad lösning: 2 000 IP anknytningar och 1 000 TDM anknytningar

CS1000M stödjer applikationer som Kontakt Center, konferensbrygga, röstbrevlåda,
Microsoft OCS2007, Wireless LAN, integrerad DECT, mobil anknytning,
multimedia samt
SIP (Session Initiation Protocol).

Redundans kan ges genom olika lösningar, tex Geografisk redundans.

Communication Server 1000M Multi Group
CS1000M Multigroup stödjer både traditionell, TDM och IP telefoni.
Telefonisystemet stödjer både traditionella Meridian tjänster och nya IP telefoni
tjänster.
TDM lösning: 16 000 TDM anknytningar.
Mixad lösning:
5 000 IP anknytningar och 8 000 TDM anknytningar.
4 000 IP anknytningar och 10 000 TDM anknytningar.
3 600 IP anknytningar och 12 000 TDM anknytningar.

CS1000M stödjer applikationer som Kontakt Center, konferensbrygga, röstbrevlåda,
Microsoft OCS2007, Wireless LAN, integrerad DECT, mobil anknytning,
multimedia samt
SIP (Session Initiation Protocol).

Redundans kan ges genom olika lösningar, tex Geografisk redundans.
                 95 (401)
            Bilaga 2 till F:201
Funktioner, produkter, tjänster och priser
              Dnr 93-25-09
    Kommunikationsutrustning – B1
                                             96 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1M1 Option 61C
M1 Option 61C stödjer traditionell telefoni, TDM och mobil anknytning
Telefonisystemet stödjer Meridians traditionella tjänster.
TDM lösning: 2 000 TDM anknytningar.

M1 Option 61C stödjer applikationer som Kontakt Center, konferensbrygga,
röstbrevlåda, integrerad DECT

M1 Option 81C
M1 Option 81C stödjer traditionell telefoni, TDM och mobil anknytning
Telefonisystemet stödjer Meridians traditionella tjänster.
TDM lösning: 15 000 TDM anknytningar.

M1 Option 81C stödjer applikationer som Kontakt Center, konferensbrygga,
röstbrevlåda, integrerad DECT

M1 Option 11C Chassis (utgår fr.om rls 6.0)
M1 Option 11C Chassi stödjer traditionell telefoni, TDM
Telefonisystemet stödjer Meridians traditionella tjänster.
TDM lösning: 112 TDM anknytningar.

M1 Option 11C Chassi stödjer applikationer som Kontakt Center, konferensbrygga,
röstbrevlåda, integrerad DECT

M1 Option 11C Cabinet (utgår fr.om rls 6.0)
M1 Option 11C Cabinet stödjer traditionell telefoni, TDM
Telefonisystemet stödjer Meridians traditionella tjänster.
TDM lösning: 720 TDM anknytningar.

M1 Option 11C Cabinet stödjer applikationer som Kontakt Center, konferensbrygga,
röstbrevlåda, integrerad DECT

Kraft
Likriktare, batterier, UPS
Likriktare, batterier och UPS till växelsystem. (Tudor AB/Delta AB)

Gateways
MG1000E PRI Gateway
Chassi för PRI interface.
4 PRI alternativt 8 PRI

Media Gateway 1000E
Chassi för analoga/digitala/DECT anknytningar/PRI kort mm.
Kan placeras på andra adresser än huvudsite som utflyttat steg via datanätet från
CS1000E.
                                             97 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

För att få redundans ansluts processor och Pstn.

Media Gateway 1000B
Utflyttat steg via datanätet från CS1000E/CS1000M Single/Multigroup
Chassi för analoga/digitala/DECT anknytningar/PRI kort mm
Har egen processor, Pstn kan anslutas.
Redundant lösning för 400 IP anknytningar.

Survivable Remote Gateway (SRG)
Utflyttat steg via datanätet, från CS1000E/CS1000M Single/Multigroup
Chassi för analoga anknytningar och BRI/PRI.
Pstn kan anslutas.
Redundant lösning för 90 IP anknytningar.

Remote Gateway 9150
Möjlighet att ha digitala systemtelefoner på annan adress, tex. lokalkontor.
Ansluts mot CS1000E/CS1000M/M1 Opt 11C Chassi/Cabinet/M1 Opt 61C/81C
Anslutning kan ske antingen via datanätet, via ISDN duo anslutning eller både
via datanätet och ISDN duo anslutning.

Remote Gateway 9115
Möjlighet att ha enstaka digital systemtelefon på annan adress, tex.lokalkontor.
Ansluts mot CS1000E/CS1000M/M1 Opt 11C Chassi/Cabinet/M1 Opt 61C/81C
Anslutning kan ske antingen via datanätet, via analog förbindelse eller både
via datanätet och analog förbindelse.

Carrier remote
Utflyttat steg via 2 Mbps förbindelse från CS1000M Single/Multigroup
samt M1 Opt 61C/M1 Opt 81C
Chassi för analoga/ digitala/DECT anknytningar.
Vägg eller golvmodell ( 256 anknytningar)

Fiber remote
Utflyttat steg via fiber förbindelse från CS1000M Single/Multigroup
samt M1 Opt 61C/M1 Opt 81C
Chassi för analoga/ digitala/DECT anknytningar
Vägg eller golvmodell ( 256 anknytningar)

Brandväggar
Secure Multimedia Controller 2450
Firewall för CS1000, skyddar mot virus, trojaner mm.
Alla inställningar för CS1000 systemet och applikationer är definierade i förväg i
SMC2450.

Trådlösa system
DECT
                                              98 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

DECT är ett trådlöst system som integreras i CS1000 och Meridian.

SIP DECT
SIP DECT är ett trådlöst system som integreras i CS1000.

Wireless LAN
Plattform för trådlösa IP telefoner och data.

Röstkort
Meridian Integrated Recorded Announcement, Miran
Meridian Integrated Recorded Announcement, är ett integrerat röstkort.
Miran finns i olika storlekar small: 2 portar, medium: 4 portar, large: 7 portar.
240 sekunders lagringskapacitet.
Inspelning kan ske via PC med ljudkort, redigering kan göras och sedan lagras i
kortets flashminne via PCMCIA kort. Det går även att spela in via telefonen.
Väntmusik kan anslutas mot Miran.
Miran används även som automatiskt röstbesked vid kö till växel och ACD kö.

Personligt nummer
Integrated Call Director, ICD
Ringlista där samtal kopplas enligt lista (personligt nummer)

Mobil anknytning
Alla samtal till och från mobil anknytning går via växeln.
Mobil anknytning får tillgång till de flesta växelfunktionerna.
Upp till 4 000 mobila anknytningar per system.
Kan anslutas mot röstbrevlåda och hänvisningsdator.

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise (OXE)
Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise är en mycket flexibel kommunikationsplattform
som
skalar från enstaka upp till 100000 anknytningar per anläggning (man kan nätverka
upp till 250 anläggningar).
OX E är ett komplett IP-telefoni erbjudande som inkluderar hårdvara för att skapa
eller komplettera ett nätverk. Alcatel-Lucent har den innovativa tekniken för att
expandera och komplettera nätverk eller skapa ett grundläggande system redo för
obegränsad expansion.
OXE arbetar med traditionell telefoni och rena ipbaserade lösningar, dessa går att
mixa som man vill. Genom ip når man enkelt ut till minsta kontor, detta gör den till
en mycket kostnadseffektiv helhetslösning. Med möjligheten till implementation av
MDA (mobil direkt access) så blir lösningen än mer flexibel.
OXE har hög säkerhet genom redundans t.ex. duplicerade callservrar eller passiv
callserver som placeras i utflyttat abbonentsteg.
OXE stödjer applikationer som video, presence, mobilitet, kontakt center,
konferensbrygga, röstbrevlåda, Microsoft OCS2007, mobil anknytning samt
integration mot ett flertal system med hjälp av SIP (Session Initiation Protocol).
                                              99 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

OXE kan implementeras både som centraliserad eller distribuerad arkitektur.


Alcatel-Lucent Business integrated Communication Solutions (BICS)
BICS är särskilt utformade för att hjälpa företag med upp till 1000 anställda med en
mer dynamisk kommunikation. Den levererar avancerad, men ändå flexibel
kommunikation som hjälper dig koppla ditt nätverk, människor, processer och få
ökad kunskap för kostnadskontroll. Det är också kostnadsoptimerat för att hålla
utgifterna under kontroll när du positionerar dig själv för framtida expansion.
Med BICS, har du all nödvändig programvara och licenser för ett omfattande,
applikation-aktiverande kommunikationssystem på en enda server.
Denna innovativa, single-server design är viktigt för företag som vill minska
kostnaderna och arbetet med inköp, provning och hantering av servrar och inte vill
installera ytterligare servrar varje gång de använder en ny
kommunikationsapplikation.


Alcatel-Lucent BICS levereras med
• Flexibel telefoni
• Stöd för upp till 1000 användare
• Utökade Anropsloggar och presence
• Softphone kapacitet
• Stöd för alla kombinationer av IP, SIP, WLAN, TDM och DECT-teknik
• Alcatel-Lucent OmniTouch 8600 My Instant Communicator, som ger röst-, video *
och
 datatjänster med media-blandning och dial-by-name möjligheter genom ett enda,
Intuitivt
 användargränssnit
• Alcatel-Lucent OmniTouch 8660 My Teamwork för chatt och närvaro
 • Tillgång till röstbrevlådan från vanliga e-postklienter inklusive Microsoft ®
Outlook ®
 och IBM ® Lotus Notes ® och Domino ®
• Personlig röstbrevlådor
• Möjlighet till samtalsinspelning
• Tillgång till företags telefonifunktioner från Mobiltelefoner
• Ett enda nummer för fasta och mobila telefoner
• Samtidig uppringning av fasta och mobila telefoner
 • Contact center för upp till 50 anställda, plus ledare och handledare
• Agent softphones med anslutningar till externa CRM system
• Automatisk samtalsdistribution med anpassningsbara hälsningar och röstguider
• Callcenter rapportering och statistik
• Detaljerad samtals rapportering och redovisning och användarhantering
• Användare, självmanagering via Web-telefonprogrammering
• Möjlighet att lägga till detaljer, såsom bilder, kontorsnummer och land, till
anknytningsinfo
• Tillgång till flera kataloger, inklusive e-post databaser, för universella uppslag och
                                            100 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

ringning
•Integrerad faxserver
• Stöd för upp till fyra samtidiga faxportar
• Web services via XML API eller datorstödda telefonapplikationer (CSTA)

Alcatel-Lucent OmniVista 4760
Network Management System (NMS)
•OmniVista 4760 är en Applikation -för lokal eller fjärrhantering av Alcatel-Lucent
 Enterprise-produkter och applikationer.
•Den är utformad för att hjälpa administratörer i deras dagliga arbete och hjälpa dem
i att göra
 strategiska beslut i konvergerade nät genom centraliserad övervakning.
•Omnivista 4760 med sin webb-baserade arkitektur förenklar nätverksadministration
och
 underhåll och bidrar till att minska organisationens totala ägandekostnad.


Huvudfunktioner
•Centraliserad administration för konvergerade företagsnätverk
•Skräddarsydda, animerade topologikartor till att övervaka system och applikationer
•Direkt tillgång till larm i realtid
•Användarvänlig konfiguration för OmniPCX CS och företagsprogram
•Web-baserad företagskatalog med att klicka för att ringa funktionalitet
•Säkerhet: profil baserad administration, kryptering och redundans lösningar
• Med OmniVista 4760 kan du managera systemet ända ner på anknytningsnivå.
• OmniVista 4760 har funktioner för övervakning och analys av uppringnings- och
 svarskvalitet som gör det möjligt att effektivisera telefonisystemet.
 •Detaljerad kostnadsmätning.5.1.1  Anknytningsformer och anknytningsfunktioner
Cisco
Cygate erbjuder alla typer av anknytningsformer utom digitala
Inga krav gällande digital anknytning stöds av Cisco då Cisco inte har digitala
anknytningar.

Direkt vidarekoppling, internt/externt – Ja samtliga anknytningar.

Förfrågan och pendling – Ja samtliga anknytningar.

Gemensamt kortnummer – Ja samtliga anknytningar med abbreviation dial.

Konferenssamtal (min 3 parter) – Ja samtliga anknytningar förutom lokalt mobil när
det gäller att sätta upp en konferens. Dock kan dom medverka i en konferens.
                                             101 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1Parkering – Ja samtliga anknytningar förutom lokalt mobil.

Repetering av senast tagna externnummer – Ja samtliga anknytningar, analog
terminalberoende.

Samtal väntar avisering – Ja samtliga anknytningar förutom lokalt mobil, speciell
ringsignal på analog.

Tonvalssignalering under samtal – Ja samtliga anknytningar.

Transport av samtal internt – Ja samtliga anknytningar.

Vidarekoppling vid ej svar – Ja samtliga anknytningar, görs via användarsidan eller
via XML.

Vidarekoppling vid upptaget – ja samtliga anknytningar, görs via användarsidan eller
via XML.

Nummerpresentation - Ja, samtliga anknytningar.

Presentation av uppkopplat nummer - Ja, samtliga anknytningar.

Skydd mot nummerpresentation och presentation och uppkopplat nummer -
Ja, samtliga anknytningar. Kan hanteras på flera olika sätt beroende
på användningsområde. Önskas tjänsten användas på samtals-basis
hanterar men detta genom prefix som slår innan numret och så anropar
funktionen.

Återuppringning vid ej svar - Ja samtliga anknytningar. Vad gäller
anknytningstyp 'Nationellt mobil' ligger denna tjänst i operatörens
nät.

Kundstyrd vidarekoppling - Ja, samtliga anknytningar via Directed Call
Park men först måste samtalet besvaras - Cisco undersöker ifall
funktionen enkelt kan förändras så att samtalet kan styras om utan att
besvara det.

Svar på valfri telefon - Ja, samtliga anknytningar via Call PickUp

Meddelande väntar, lampa eller signal - Ja, samtliga anknytningar. Vad
gäller anknytningstyp 'Nationellt mobil' sker detta via SMS-avisering
eller via en installerad klient på mobiltelefonen "Cisco Unified
Mobile Communicator". Vad gäller anknytningstyp 'Lokalt mobil' kräver
funktionen att enheten (Dect-telefonen) har stöd för funktionen. Cisco
erbjuder inte själva DECT-telefoner men t.ex. ASCOM Dect stödjer
                                            102 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

funktionen.

Återuppringning vid upptaget - Ja samtliga anknytningar. Vad gäller
anknytningstyp 'Nationellt mobil' ligger denna tjänst i operatörens
nät.

Överflyttning - Ja, samtliga anknytningar.

Bildkommunikation mellan användare
Två användare har även bildkommunikation under ett samtal

Bildkommunikation mellan användare: CUCM, CUPS, CUPC, CUVC, CUVA samt
TelePresence. Alla dessa Cisco produkter erbjuder bildkommunikation
mellan en eller flera parter. Här finns möjlighet att integrerar med flertalet tredje
parts lösningar.
Stationär/LAN:
Ja, man måste komplettera med USB kamera (Cisco VT eller liknande) samt Cisco
VT Advantage eller Cisco Unified Personal Client (CUPS).
Om man använder Cisco VT Advantage i kombination med PC Telefon (Cisco IP
Communicator) så kan video antingen köras tillsammans med telefonisamtal från
stationär IP telefon eller enbart i PC telefon.
Nationellt mobil
Bildkommunikation kan fås mellan två mobiltelefoner, dock kommer man när man
vill använda bildkommunikation mellan mobil och fast anläggning behöva
tredjeparts produkt för detta ändamål från ex Radvision.

Byte av kommunikationskanal under pågående samtal t.ex. från tal till text eller från
text till bild.
Användare kan dynamiskt under ett samtal växla mellan olika media.
Byte av kommunikationskanal under pågående samtal t.ex. tal till text
eller text till bild: Kombination av CUCM, CUPS, CUPC samt WebEx
Connect. Vi integrerar även med MSFT LCS/OCS samt IBM Sametime när det
gäller denna funktion.
Stationär/LAN:
Växling kan ske mellan Tal/Video/Text (text med Cisco IP Messenger, vilken ingår i
(CUPS). Om man använder PC kan även dokumentdelning ingå som
kommunikationskanal.
Nationellt mobil
Med Cisco Unified Communications Mobile Client (CUMC) kan man växla mellan
tal och text. Med 3G gateway från Radvision kan även video användas som
kommunikationskanal. I kommande versioner (uppskattat till 1H 2008) kommer även
mobiltelefoner mefd CUMC att kunna se dokumentdelning.
Lokalt mobil WLAN
Ja, mellan tal och text.

Datakommunikation
                                               103 (401)
                                           Bilaga 2 till F:201
                               Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                             Dnr 93-25-09
                                   Kommunikationsutrustning – B1

Abonnemanget kan användas för datakommunikation

De flesta av Cisco’s IP Telefoner och även analoga gateways har ytterligare 10/100
eller 10/100/1000 ethernet port som används för datakommunikation.
Analog:
Ja, om anslutning av analog telefon/fax sker i Cisco IOS GW (Ej ATA) kan modem
anslutas. Dock kommer hastigheten för anslutet modem att vara begränsad.
Stationär/LAN:
Ja, i de flesta Cisco IP telefoner ingår en inbyggd LAN switch med stöd för VLAN
så att telefoni kan ansluta till ett LAN för telefoni och data-porten kan ansluta till ett
data-VLAN.
Nationellt mobil:
Ja, 3G/GPRS i de flesta mobiltelefoner kan användas som modem.


Flexibel anknytning, så kallad ‖free seating‖.
Användare kan styra till anropsnummer till valfritt stationärt eller mobila
abonnemang

Flexible anknytning så kallad "free seating": Cisco Extension Mobility
tillåter användare att tillfälligt få tillgång till sina Cisco Unified
IP Phone settings så som line settings, services och speed dails från
olika Cisco Unified IP Phones.
Extension mobility fungerar på de flesta Cisco Unified IP Phones.
Cisco Extension Mobility är en XML-baserad authentication feature som
körs som en applikation på Cisco Tomcat Web Service.
Analog:
Extension Mobility fungerar inte med analog. Däremot kan samtal styras om till
analog anknytning, alternativt kan man ha samtidig påringning på huvudanknytning
samt analog anknytning både inom och utanför den egna växeln.
Stationär/LAN:
Ja, inloggning kan ske på Stationär IP telefon. Inloggning sker med användar ID +
PIN alternativt via anknytningsnummer + PIN.
Nationellt mobil:
Man kan få samtidig påringning på huvudanknytning samt mobil anknytning.
Med Cisco Unified Communications Mobile Client (CUMC) kan man även styra in
samtliga samtal ringda från mobil via central växel (Dial-via-PBX) (Liknande
funktion som erbjuds med MDA från operatör). Detta för att mobil ska vara en
integrerad mobil anknytning även utan tjänst från operatör.
Lokalt mobil WLAN
Ja, inloggning kan ske på lokal mobil WLAN (Cisco 7921/7925). Inloggning sker
med användar ID + PIN alternativt via anknytningsnummer + PIN.

Hotline.
När användare lyfter luren kopplas ett samtal upp mot ett fördefinierat
anropsnummer
                                            104 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1Hotline: Private Line Automatic Ringdown (PLAR) Så fort en användare,
där PLAR är aktiverat, går off hook så ringer telefonen direkt ett
fördefinierat nummer. Användaren kan inte ringa något annat nummer
från den telefonen eller linjen. För att få denna funktionalitet i
Cisco Unified Communications Manager med SCCP IP Telefoner så använder
man sig av partitions, calling search space (CSS) och translation
patterns. Detta fungerar även i SIP med hjälp av SIP Dial Rules.
Analog:
Ja, via PLAR funktionen i IOS GWs (Om man använder ATA så finns denna
funktion i CUCM mha. Partitions och CSS).
Stationär/LAN:
Ja, i CUCM mha. Partitions och CSS.
Lokalt mobil WLAN
Ja, i CUCM mha. Partitions och CSS..
Lokalt mobil
Ja (SIP Dial Rules).

Köfunktionalitet med välkomstbesked och köbesked (minimum 5 samtal på kö).
Den anropande kan få ett välkomstbesked, om användaren inte svarar direkt placeras
i kö och under kötiden få ett köbesked.

Köfunktionalitet med välkomstbesked och köbesked (minimum 5 samtal på
kö): Detta sköts via Cisco’s Unified Contact Center lösningar. Enklare köer med
välkomstmeny och enkla menyval går även att lösa med Cisco Unity.
Köbesked, menyer och annan Contact Center funktionalitet kan användas oavsett
vilken typ av anknytning som ringer in till Contact Center.
Analog:
Analog anknytning kan inte vara agenttelefon i Cisco’s Contact Center lösning.
Samtalet kan däremot kopplas till en slinga bestående av olika telefoner, analog, IP,
mobil, mfl, efter köbesked i talsvar.
Stationär/LAN:
Ja, kan vara aktiv medlem i ett Cisco Contact Center.
Nationellt mobil:
Kan användas för att tillfälligt svara på samtal i Cisco Contact Center.
Lokalt mobil WLAN
Ja, kan vara aktiv medlem i ett Cisco Contact Center (Cisco 7921/7925).
Lokalt mobil
DECT kan inte vara agenttelefon i Cisco’s Contact Center lösning. Samtalet kan
däremot kopplas till en slinga bestående av olika telefoner, analog, IP, mobil, mfl,
efter köbesked i talsvar.

Presentation av abonnemangsnummer vid utgående samtal.
Användares abonnemangsnummer skickas från tjänsten och kan presenteras för den
som rings upp (under förutsättning att denna har möjlighet att ta emot detta).
                                             105 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

Presentation av abbonemangsnummer finns för samtliga anknytningsformer.

Ringlista där samtalet kopplas enligt en lista per abonnemang vid ej svar.
Regler som seriellt styr samtal som rings till ett abonnemang till olika svarsställen.

Ringlista där samtalet kopplas enligt en lista per abonnemang vid ej svar: Huntgroup.
En pilot point, ett virtuellt directory nummer som aldrig är upptaget, måste först
skapas som i sin tur säger åt Cisco Unified Communications Manager att ta emot och
skicka vidare samtalet till huntgroupmedlemmar. En hunt group är en lista med
destinationer som bestämmer hur påringningarna skall ske.
Samtalsdistribution kan ske enligt linjärt, circulärt, längst ledig eller som allanrop.

Ringa via katalogfunktion.
Via en katalogfunktion i tjänsten kunna söka och ringa sökt nummer vid träff.

Ringa via katalogfunktion: JA. Katalog från LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol) eller lokal managering i Cisco Unified Communication Manager.
Stöd finns också för ―Click-to-Dial‖ från bla. Outlook, Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Excel, Word, mfl.
Analog:
Nej, om inte lokal katalog finns i den analoga telefonen.
Stationär/LAN:
Ja, via telefonens display eller ‖Click-to-Dial‖ i PC.
Nationellt mobil:
Ja, via Cisco Unified Personal Communicator, Netwise Mobile Client eller via lokal
katalog.
Lokalt mobil WLAN
Ja, via telefonens display eller ‖Click-to-Dial‖ i PC.
Lokalt mobil
Genom lokal katalog

Spärr av extern vidarekoppling.
Abonnemanget kan spärras mot att aktivera extern vidarekoppling.

Spärr av extern vidarekoppling: JA, med Partitions och Calling Search
Space. En partition innehåller en logisk gruppering av DN's samt route
patterns av liknande karaktär. Ett Calling Search Space innehåller en
lista av Partitions en användare är tillåten att ringa till. Allt som
inte går igenom CSS får en busy signal.
Partitions och Calling Search Spaces adresserar tre specifika problem:
  * Routing by geographical location
  * Routing by tenant
  * Routing by class of user
Nationellt mobil:
Ja, dock måste möjligheten att lokalt i mobilnätet göra omstyrningar spärras av
operatör.
                                             106 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1Spärr av transport av samtal externt.
Abonnemanget kan spärras mot att aktivera transport av samtal externt.

Spärr av transport av samtal externt: Partitions och CSS.
Nationellt mobil:
Ja, dock måste möjligheten att göra detta lokalt i mobilnätet blockeras hos operatör.

Spärr mot nyttjande av vissa trafikslag (utlands-, mobilsamtal etc).
Abonnemanget kan spärras mot att ringa vissa trafikslag.

Spärr av transport av samtal externt: Partitions och CSS.
Nationellt mobil:
Ja, dock måste möjligheten att göra detta lokalt i mobilnätet blockeras hos operatör.

Spärr mot presentation av nummer vid utgående samtal.
Spärr mot att användarens abonnemangsnummer skickas från tjänsten.

Spärr av nummer kan ske för specifik enhet och/eller att man ringer via speciellt
prefix för nummerspärr. Prefix nummer definieras av administratören
Nationellt mobil:
Ja, dock måste möjligheten att göra detta lokalt i mobilnätet blockeras hos operatör.

Unified Messaging, där röstmeddelanden är läsbara och avlyssningsbara från e-
postsystem.
Röstmeddelanden som lämnas i tjänsten skickas vidare som en text- eller ljudfil till
användarens e-postadress i myndighetens e-postsystem.

Unified Messaging: JA, Unity kan integrera med Microsoft Exchange samt Lotus
Notes.

Synkroniseringsfunktion mot e-postsystem.
Abonnemanget kan synkroniseras mot myndighetens e-postsystem.

Röstbrevlåda med synk mot e-postsystem: IMAP/SMTP.

Extra katalognummer.
En anknytning kan ha flera katalognummer.

Ja, te.x. fast, mobil, fax, mfl.

Överföring av uppringarens namn.
Vid svar på telefonanrop visas i telefonapparatens display den anropades namn.

Ja inom CUCM kluster.
Nationellt mobil:
                                            107 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1

Nummer överförs via mobiloperatör, namnpresentation kräver att uppringande finns i
lokal katalog.

Överföring av anropads namn.
När svar erhållits vid telefonanrop visas i den anropandes telefonapparat namnet på
den som besvarat samtalet.

Ja inom CUCM kluster.
Nationellt mobil:
Nummer överförs via mobiloperatör, namnpresentation kräver att uppringande finns i
lokal katalog.

Begränsad namnöverföring (uppringarens och anropads).
Medger att överföring av namn (anropandes eller anropad) kan begränsas.

Man kan tala om ifall en anknytning ska visa namn/nummer eller bara nummer.
Nationellt mobil:
Namnöverföring är alltid begränsad, dock måste nummerpresentation begränsas för
att associering med post i intern katalog ej skall göras.

Spårning.
En användare kan få ett inkommande koppel spårat och registrerat i nätet, oavsett om
den anropande abonnenten har CLIR eller ej.

All historik för samtal finns lagrade i CDR databasen Man
kan även använda sig av Malicious Call Identification (MCID) och ha en
knapp på telefonen som används för att rapportera samtal. Detta alarm
skickas då till administratör med information om CDR data.
Analog:
Ja, men funktionen MCID finns ej.
Nationellt mobil:
Ja, men funktionen MCID finns ej.
Lokalt mobil
Ja, men funktionen MCID finns ej.

Fjärraccess.
Möjliggör att en person från sin privata hemtelefon kan ringa samtal via en
företagsväxel. Samtalskostnader debiteras därvid anknytningen i företagsväxeln.
Behörighetskod för anknytning gäller.

Two Stage Dialing. Om en användare befinner sig vid en telefon som inte är
managerad samt registrerad mot företagets Cisco Unified Communication Manager,
kan man använda 2-stegs uppringning för att ringa ett samtal genom det egna
företagets Communications Manager och därav få kost, kontroll samt statistik på
samtalet.
I detta fall ringer man:
                                             108 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

[2-stegs access nummer] (Vänta på svar)
[Ditt mobilnummer] PIN # 1 [Destinations nummer] #.

Personsökning.
Tjänsten förutsätter att separat personsökningsanläggning tillkopplas växeln.
Stationär LAN
Ascom kan överföra information till Cisco’s IP-telefoner 794x och 796x där larm
och meddelanden kan presenteras.
Nationellt mobil
Kan genom Generic Mobile leverera SMS-utskick och massutskick via web.
Lokal mobil WLAN
Ascom kan överföra information till Cisco’s WLAN-telefoner 792x där larm och
meddelanden kan presenteras.
Lokalt mobil
Ascom IMS, sköter meddelande service av olika slag till DECT-telefoner.

Säker överföring.
För varje grupp som sannolikt kommer att delta i konfidentiella samtal.


TLS, SRTP, Phone Proxy, STRP, ASA, Voice VLAN, Cisco routing, Cisco
switching.
För interna samtal kan både signalering och talström krypteras. På analoga telefoner
kan en ‖secure tone‖ spelas upp för att tala om att samtalet är krypterat end-to-end.
För IP telefoner visas denna information istället i display.
Nationellt mobil:
Nej, inte i mobilnätet utanför det egna nätverket.

Multirepresenterade nummer (‖linjetagarfunktion‖).
Ett abonnemang kan övervaka samt svara på anrop till ett multirepresenterat nummer
som visas i flera abonnemangsterminaler. Samtal till det multirepresenterade
nummret aviseras såväl optiskt som akustiskt.


BLF alerting and pickup. Gör att man kan monitorera en kollegas linje. Man får alla
samtal till sin egen telefon som kollegan får, detta är både optiskt och akustiskt. Vid
svar ser man även A-nummer på inkommande samtal. Man kan svara på
inkommande
samtal till sin kollega via sin BLF line key. Den fungerar även som en ―speed dial‖
till din kollega.
Analog:
Ja, analog anknytning kan bevakas av annan fast IP telefon.
Nationellt mobil:
Ja, integrerad mobil anknytning kan bevakas av annan fast IP telefon.
Lokalt mobil
Ja, lokal mobil/DECT anknytning kan bevakas av annan fast IP telefon.
                                             109 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1Förbigång av vidarekoppling och medflyttning.
Den anropade ges möjlighet att anropa ett abonnemang trots att detta är
vidarekopplad eller medflyttad.

Denna funktion realiseras genom Trio, som har löst detta i sin telefonistapplikation
för att ge telefonist denna möjlighet.

Inbrytning.
Den anropade ges möjlighet att anropa (bryta in i pågående samtal) en anknytning
trots att denna är upptagen i samtal.

Multilevel Precedence and Preemption (MLPP) tillåter specifierade users att ringa
prioriterade samtal. Det är funktionen Preemption som möjliggör förbigång av
vidarekoppling och medflyttning till eller genom en device.
Prioriterat samtal kan nås genom att ringa ett prefix före önskad anknytning.
Denna funktion används också på trunkar för att ge prioriterade users möjlighet att
ringa när nätverket är stressat och överbokat.
Inbrytning: Single Button Barge/cBarge, Barge, Privacy och Privacy on Hold
features är alla funktioner som hanterar detta på lite olika sätt. De har alla en
gemensam nämnare och det är att de endast fungerar på shared lines. De funktioner
som passar bäst in på denna punkt är Barge och Single Button Barge/cBarge. Barge
lägger till en user till konversationen som pågår. Ett knapptryck på en softkey skickar
usern (initiator) till det pågående to the shared-line samtalet (target), varav usern som
redan är i det pågående samtalet får en lite signal (om confat). Barge fungerar även i
våra built-in conference samt shared conference bryggor.
The Single Button Barge/cBarge är precis samma som Barge. Det som är nytt är att
man bara behöver trycka på "shared-line" knappen för att bryta in i samtalet..
Analog:
Ja, prioriterat samtal via prefix.
Stationär/LAN:
Ja, prioriterat samtal via prefix samt Barge In för Shared Lines.
Nationellt mobil:
Ja, prioriterat samtal via prefix.
Lokalt mobil WLAN
Ja, prioriterat samtal via prefix.
Lokalt mobil
Ja, prioriterat samtal via prefix.

Aastra
Basfunktioner:
Direkt vidarekoppling, internt/ externt
Funktionen innebär att inkommande samtal automatiskt styrs till ett svarsställe.
Svarsstället kan vara ett internt eller externt nummer. Externt om användaren har
funktionen "vidarekoppling externt". Användaren bestämmer själv vart samtalen ska
styras genom att trycka på knappen vidarekoppling på telefonen eller trycka en kod +
                                             110 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

svarsställets telefonnummer. Det går att ha olika svarsställen för externa och interna
samtal, det går även att ha olika svarsställen för vidarekoppling vid ej svar och
upptaget.

Förfrågan och pendling:
Funktionen innebär att förfrågan kan göras under pågående samtal till annan
användare eller extern part. När förfrågan är utförd finns det möjlighet att pendla
tillbaka till det pågående samtalet eller göra en överflyttning av samtalet.

Gemensamt kortnummer
Funktionen innebär att externa och interna nummer som ofta används ersätts av
kortare nummer. De gemensamma systemkortnumren programmeras centralt i
systemet. En användare kan ringa gemensamma systemkortnummer oavsett hans
spärr mot att ringa vissa trafikslag.

Konferenssamtal (min 3 parter)
Funktionen innebär att användaren får tillgång till trepartskonferens. Konferensen
kan bestå av externa och interna deltagare.

Parkering
Funktionen innebär att samtal kan parkeras genom att trycka på en knapp eller trycka
en siffra.

Repetition av senast slagna externnummer
Funktionen innebär att man kan repetera senast slagna nummer genom att trycka på
en knapp eller slå en kod.

Samtal väntar avisering
Funktionen innebär att när en användare är upptagen hörs en samtal väntar ton eller
blinkar pilen vid en knapp.

Tonvalssignalering under samtal
Funktionen innebär att tonvalssignalering alltid finns på samtalsförbindelsen, tex när
man utför vissa banktjänster per telefon.

Transport av samtal internt
Funktionen innebär att samtal kan transporteras internt.

Vidarekoppling vid ej svar
Funktionen innebär att inkommande samtal automatiskt styrs till ett svarsställe.
Svarsstället kan vara ett internt eller externt nummer. Externt om användaren har
funktionen "vidarekoppling externt" Det går att ringa ut och beställa återuppringning
fast anknytningen är vidarekopplad. Användaren bestämmer själv vart samtalen ska
styras genom att trycka på knappen vidarekoppling på telefonen eller trycka en kod +
svarsställets telefonnummer.
                                             111 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

Det går att ha olika svarsställen för externa och interna samtal, det går även att ha
olika svarsställen för vidarekoppling vid ej svar och upptaget.

Vidarekoppling vid upptaget
Funktionen innebär att inkommande samtal automatiskt styrs till ett svarsställe.
Svarsstället kan vara ett internt eller externt nummer. Externt om användaren har
funktionen "vidarekoppling externt" Det går att ringa ut och beställa återuppringning
fast anknytningen är vidarekopplad. Användaren bestämmer själv vart samtalen ska
styras genom att trycka på knappen vidarekoppling på telefonen eller trycka en kod +
svarsställets telefonnummer.
Det går att ha olika svarsställen för externa och interna samtal, det går även att ha
olika svarsställen för vidarekoppling vid ej svar och upptaget.

Tilläggsfunktioner
Anslutningsform Digital uppfylls, magasin, digitalt kort och licenser ansluts i växeln
för att ansluta digital systemtelefon.
Anslutningsform Lokalt mobil/WLAN uppfylls, IP licenser ansluts i växeln för att
ansluta WLAN handset.
Anslutningsform Lokalt mobil uppfylls, DECT ansluts med kort samt licenser i
växeln för att ansluta DECT handset och basstationer. Med IP-DECT ansluts
basstationer via SIP och DECT handset via IP anknytningar i växeln.

Avancerade funktioner
Nummerpresentation ingår enligt ovan utan kostnad. Funktionen innebär att A-
nummer visas. Om numret finns i katalogen visas även namn. Förutsätter att tjänsten
finns hos operatören

Presentation av uppkopplat nummer ingår enligt ovan utan kostnad. Funktionen
innebär att presentation av B-nummer visas. Om numret finns i katalogen visas även
namn. Förutsätter att tjänsten finns hos operatören

Skydd mot nummerpresentation och presentation och uppkopplat nummer ingår
enligt ovan utan kostnad.
Funktionen innebär att kod kan tryckas vid utgående samtal för att skydda mot
nummerpresentation.

Återuppringning vid ej svar ingår enligt ovan utan kostnad.
Funktionen innebär att användaren vid interna samtal kan trycka en siffra för att
begära återuppringning vid ej svar. Återuppringningen aktiveras när användaren har
ringt ett samtal.

Kundstyrd vidarekoppling ingår enligt ovan utan kostnad.
Funktionen innebär att användaren kan styra om sina inkommande samtal till valfritt
telefonnummer, internt eller externt. Vid extern medflyttning krävs att du har
behörighet i systemet. Omstyrning av ej besvarat samtal går bra till förutbestämt
nummer (vissa telefoner).
                                             112 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1Svar på valfri telefon ingår enligt ovan utan kostnad.
Funktionen innebär att användaren kan svara på annan användares anknytning
genom att trycka en kod + anknytningsnumret.

Meddelande väntar, lampa eller signal ingår enligt ovan utan kostnad.
Funktionen innebär att meddelande aviseras med lampa på telefonen eller ton i luren.

Återuppringning vid upptaget ingår enligt ovan utan kostnad.
Funktionen innebär att användaren vid interna samtal kan trycka en siffra eller en
knapp för att begära återuppringning vid upptaget. Återuppringningen aktiveras när
anknytningen blir ledig.

Överflyttning ingår enligt ovan utan kostnad.
Funktionen innebär att användaren kan göra överflyttning, till annan användare, av
pågående samtal genom att trycka anknytningsnummer+transportknapp.

Tilläggsfunktioner
Bildkommunikation mellan användare enligt ovan ingår utan kostnad. Funktionen är
terminalberoende eller kan växeln anslutas mot Microsoft Office Communication
Server alternativt Tandberg där video finns.

Byte av kommunikationskanal under pågående samtal tex från tal till text eller från
text till bild ingår enligt ovan utan kostnad. Funktionen är terminalberoende eller så
kan växeln anslutas mot Microsoft Office Communication Server där tal, chat samt
video finns.

Datakommunikation ingår enligt ovan utan kostnad, Stationär LAN har IP telefoner
med inbyggd Switch med port för PC. Anslutningsform analog har möjlighet att
ansluta modem och anslutningsform digital har datorstöd.

Flexibel anknytning, så kallad "free seating" ingår enligt ovan utan kostnad.
Funktionen innebär att användaren kan sätta sig på valfri plats och använda en kod
för att registrera sig.

Hotline ingår enligt ovan utan kostnad .
Funktionen innebär att en telefon (anknytning) ringer till ett förprogrammerat
nummer direkt när luren lyfts eller med fördröjning om man även ska kunna ringa
andra telefonnummer.

Köfunktionalitet med välkomstbesked och köbesked (minimum 5 samtal på kö) ingår
enligt ovan utan kostnad, Gruppnummer programmeras i växeln och användaren
ingår som medlem i gruppen.Talsvarskort i växeln används för köbesked.

Presentation av abonnemangsnummer vid utgående samtal ingår enligt ovan utan
kostnad.
                                             113 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1Ringa via katalogfunktion ingår enligt ovan utan kostnad. Funktionen innebär att alla
telefonnummer i växeln finns i central katalog som är lätt att söka i.
Terminalberoende tjänst.

Ringlista där samtalet kopplas enligt en lista per abonnemang vid ej svar ingår enligt
ovan utan kostnad.
Funktionen RID (repeated individual diversion) programmeras i växeln.

Spärr av extern vidarekoppling ingår enligt ovan utan kostnad.
Programmeras i växeln.

Spärr av transport av samtal externt ingår enligt ovan utan kostnad.
Programmeras i växeln.

Spärr mot nyttjande av vissa trafikslag (utlandsmobilsamtal etc) ingår enligt ovan
utan kostnad.
Funktionen innebär att varje användare tilldelas en kategori. Kategorin bestämmer
vilka restriktioner som gäller för utgående samtal. Man kan ha världsöppen,
sverigeöppen eller bara öppen för interna samtal.

Spärr mot presentation av nummer vid utgående samtal ingår enligt ovan utan
kostnad.
Funktionen innebär att kod kan tryckas vid utgående samtal.

Unified Messaging, där röstmeddelanden är läsbara och avslyssningsbara från e-
postsystem ingår enligt ovan utan kostnad. MX-ONE messaging alternativt annat
röstbrevlådesystem ansluts till växeln.

Synkroniseringsfunktion mot e-postsystem ingår enligt ovan utan kostnad.
Funktionen innebär att nationell mobil synkas med e-postsystemet.

Extra katalognummer ingår enligt ovan utan kostnad, Stationär LAN och digital kan
programmera en extra knapp med extra katalognummer.

Överföring av uppringarens namn ingår enligt ovan utan kostnad, Förutsätter att den
uppringande finns i telefonboken.

Överföring av anropads namn ingår enligt ovan utan kostnad. Namnet måste finnas i
telefonboken.

Begränsning av namnöverföring (uppringarens och anropades) ingår enligt ovan utan
kostnad.

Spårning ingår enligt ovan utan kostnad, utförs manuellt via underhållsprogram.
                                             114 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

Fjärraccess ingår enligt ovan utan kostnad, funktion DISA programmeras i växeln.

Personsökning ingår enligt ovan utan kostnad.

Säker överföring ingår enligt ovan utan kostnad, samtal mellan IP telefoner är
krypterat.

Multipelrepresenterade nummer ("linjetagarfunktion") ingår enligt ovan utan
kostnad.
Funktionen innebär att extra anknytningsnummer kan programmeras under en knapp
på telefonen.

Förbigång av vidarekoppling och medflyttning ingår enligt ovan utan kostnad.
Funktionen innebär att användaren kan ringa "igenom" med kod till en annan
anknytning som är vidarekopplad.

Inbrytning ingår enligt ovan utan kostnad.
Funktionen innebär att användaren kan gör inbrytning på ett pågående samtal genom
att slå en kod.

Nortel
Anslutningsform Analog uppfylls, analogt kort samt licenser ansluts i växeln för att
ansluta analog telefon.

Anslutningsform Stationär/LAN uppfylls, licenser ansluts i växeln för att ansluta IP
telefon.

Anslutningsform Nationellt mobil uppfylls, licenser ansluts i växeln för att ansluta
mobil anknytning.

Anslutningsform Digital uppfylls, digitalt kort samt licenser ansluts i växeln för att
ansluta digital systemtelefon.

Anslutningsform Lokalt mobil/WLAN uppfylls, IP licenser ansluts i växeln för att
ansluta WLAN handset. Access portar(basstationer) placeras ut där täckning skall
finnas. Security Switch och WLAN IP Telephony Manager installeras.

Anslutningsform Lokalt mobil uppfylls, DECT ansluts med kort samt licenser i
växeln för att ansluta DECT handset och basstationer. DECT kan även anslutas med
SIP licenser istället för kort.

Basfunktion:
Direkt vidarekoppling, internt/ externt
Funktionen innebär att inkommande samtal automatiskt styrs till ett svarsställe.
Svarsstället kan vara ett internt eller externt nummer. Externt om användaren har
funktionen "vidarekoppling externt" Det går att ringa ut och beställa återuppringning
                                             115 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

fast anknytningen är vidarekopplad. Användaren bestämmer själv vart samtalen ska
styras genom att trycka på knappen vidarekoppling på telefonen eller trycka en kod +
svarsställets telefonnummer.
Det går att ha olika svarsställen för externa och interna samtal, det går även att ha
olika svarsställen för vidarekoppling vid ej svar och upptaget.


Förfrågan och pendling:
Funktionen innebär att förfrågan kan göras under pågående samtal till annan
användare eller extern part. När förfrågan är utförd finns det möjlighet att pendla
tillbaka till det pågående samtalet eller göra en överflyttning av samtalet.

Gemensamt kortnummer
Funktionen innebär att externa och interna nummer som ofta används ersätts av
kortare nummer. De gemensamma systemkortnumren programmeras centralt i
systemet.
En användare kan ringa gemensamma systemkortnummer oavsett hans spärr mot att
ringa vissa trafikslag.

Konferenssamtal (min 3 parter)
Funktionen innebär att användaren får tillgång till trepartskonferens (nationellt
mobil)sexpartskonferens (övriga anslutningsformer.
Konferensen kan bestå av externa och interna deltagare.
På terminal med display visas antal konferensdeltagare ex Konf5 Int2Ext3.
En funktionsknapp kan konfigureras på en terminal, med knappen går det att bläddra
i displayen, se vilka nummer som deltar i konferensen och att koppla bort deltagare
ur konferensen.

Parkering
Funktionen innebär att samtal kan parkeras genom att trycka på en knapp eller trycka
en siffra.

Repetering av senast tagna externnummer
Funktionen innebär att man kan repetera senast slagna nummer genom att trycka på
en knapp eller slå en kod.

Samtal väntar avisering
Funktionen innebär att när en användare är upptagen hörs en samtal väntar ton eller
blinkar pilen vid en knall.

Tonvalssignalering under samtal
Funktionen innebär att tonvalssignalering alltid finns på samtalsförbindelsen, tex när
man utför vissa banktjänster per telefon.

Transport av samtal internt
Funktionen innebär att samtal kan transporteras internt.
                                            116 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1Vidarekoppling vid ej svar
Funktionen innebär att inkommande samtal automatiskt styrs till ett svarsställe.
Svarsstället kan vara ett internt eller externt nummer. Externt om användaren har
funktionen "vidarekoppling externt" Det går att ringa ut och beställa återuppringning
fast anknytningen är vidarekopplad. Användaren bestämmer själv vart samtalen ska
styras genom att trycka på knappen vidarekoppling på telefonen eller trycka en kod +
svarsställets telefonnummer.
Det går att ha olika svarsställen för externa och interna samtal, det går även att ha
olika svarsställen för vidarekoppling vid ej svar och upptaget.

Vidarekoppling vid upptaget
Funktionen innebär att inkommande samtal automatiskt styrs till ett svarsställe.
Svarsstället kan vara ett internt eller externt nummer. Externt om användaren har
funktionen "vidarekoppling externt" Det går att ringa ut och beställa återuppringning
fast anknytningen är vidarekopplad. Användaren bestämmer själv vart samtalen ska
styras genom att trycka på knappen vidarekoppling på telefonen eller trycka en kod +
svarsställets telefonnummer.
Det går att ha olika svarsställen för externa och interna samtal, det går även att ha
olika svarsställen för vidarekoppling vid ej svar och upptaget.

Avancerade funktioner:

Nortel
Nummerpresentation.
A nummer visas, tjänst hos operatör erfordras.

Presentation av uppkopplat nummer visas.
Tjänst hos operatör erfordras.

Skydd mot nummerpresentation och presentation och uppkopplat nummer
Funktionen innebär att kod kan tryckas vid utgående samtal för att skydda mot
nummerpresentation. Tjänst hos operatör erfordras.

Återuppringning vid ej svar
Funktionen innebär att användaren vid interna samtal kan trycka en siffra eller en
knapp för att begära återuppringning vid ej svar. Återuppringningen aktiveras när
användaren lyfter luren.

Kundstyrd vidarekoppling
Funktionen innebär att inkommande samtal automatiskt styrs till ett svarsställe.
Svarsstället kan vara ett internt eller externt nummer. Externt om användaren har
funktionen "vidarekoppling externt" Det går att ringa ut och beställa återuppringning
fast anknytningen är vidarekopplad. Användaren bestämmer själv vart samtalen ska
styras genom att trycka på knappen vidarekoppling på telefonen eller trycka en kod +
svarsställets telefonnummer.
                                             117 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

Det går att ha olika svarsställen för externa och interna samtal, det går även att ha
olika svarsställen för vidarekoppling vid ej svar och upptaget.

Svar på valfri telefon
Funktionen innebär att användaren kan svara på annan användares ankytning genom
att trycka en kod + anknytningsnummer.

Meddelande väntar, lampa eller signal
Funktionen innebär att meddelande aviseras med lampa på telefonen eller ton i luren.
Nationell mobil får meddelande via sms.

Återuppringning vid upptaget
Funktionen innebär att användaren vid interna samtal kan trycka en siffra eller en
knapp för att begära återuppringning vid upptaget. Återuppringningen aktiveras när
brukaren blir ledig.

Överflyttning
Funktionen innebär att användaren kan göra överflyttning av pågående samtal genom
att trycka på en kanpp + anknytningsnummer till annan användare.

Tilläggsfunktioner:
Bildkommunikation mellan användare
Växeln ansluts mot MCS5100 alternativt Microsoft Office Communication Server
där video finns.

Byte av kommunikationskanal under pågående samtal tex från tal till text eller
från text till bild, växeln ansluts mot MCS5100 alternativt Microsoft Office
Communication Server där tal, chat samt video finns.

Datakommunikation , Stationär LAN har IP telefoner med inbyggd Switch med
port för PC. Anslutningsform digital har en CTI adapter med Tapi stöd.

Flexibel anknytning, så kallad "free seating"
Funktionen innebär att användaren kan sätta sig på valfri plats och använda en kod
för att registrera sig.

Hotline
Funktionen innebär att en telefon (anknytning) kan ringa till ett förprogrammerat
nummer när luren lyfts eller så kan man ha en funktionsknapp som programmeras
med ett externt eller internt nummer som ska ringas upp automatiskt.

Köfunktionalitet med välkomstbesked och köbesked (minimum 5 samtal på kö)
, användaren programmeras som en ACD agent och ingår i en ACD grupp. Miran
används för köbesked.

Presentation av abonnemangsnummer vid utgående samtal
                                            118 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1Ringa via katalogfunktion, vissa IP telefoner och vissa digitala telefoner samt
mobiltelefoner har denna funktion.

Ringlista där samtalet kopplas enligt en lista per abonnemang vid ej svar
Funktionen Integrated Call Director programmeras.

Spärr av extern vidarekoppling
Spärr programmeras för detta.

Spärr av transport av samtal externt
Spärr programmeras för detta.

Spärr mot nyttjande av vissa trafikslag (utlandsmobilsamtal etc)
Funktionen innebär att varje användare tilldelas en kategori 0-7. Kategorin
bestämmer vilka restriktioner som gäller för utgående samtal. Ex ktg 6= världsöppen,
ktg 5= Sverige öppen, ktg 1= spärrad för externa samtal.

Spärr mot presentation av nummer vid utgående samtal
Funktionen innebär att kod kan tryckas vid utgående samtal.

Unified Messaging, där röstmeddelanden är läsbara och avslyssningsbara från
e-postsystem, Call Pilot ansluts till växeln.

Synkroniseringsfunktion mot e-postsystem, My Call Pilot nyttjas.
My CallPilot Web messaging, ger dig access till röst, fax och email.

Extra katalognummer, Stationär LAN, digital och Lokalt mobil WLAN kan
programmera en extra knapp med extra katalognummer (vissa telefoner). Analog,
Nationellt mobil och DECT kan ha ett internt gruppnummer som programmeras med
bara en medlem som extra katalognummer.

Överföring av uppringarens namn, Nationellt mobil visas i de fall den
uppringande finns i telefonboken.

Överföring av anropads namn, Nationell mobil visas i de fall den uppringande
finns i telefonboken.

Begränsning av namnöverföring (uppringarens och anropads).

Spårning , utförs manuellt via underhållsprogram.

Fjärraccess, paket DISA programmeras i växeln.

Personsökning
                                            119 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Funktionen innebär att anknytning medflyttas till personsökare. Anrop till
anknytningen kan plockas från valfri annan anknytning inom växeln.
I växeln används kort för personsökning för att ansluta mot
personsökaranläggningen.

Säker överföring, samtal mellan två IP telefoner är krypterat.

Multipelrepresenterade nummer ("linjetagarfunktion")
Funktionen innebär att extra anknytningsnummer kan programmeras under en knapp
på telefonen.

Förbigång av vidarekoppling och medflyttning
Funktionen innebär att användaren kan ringa "igenom" med kod till en annan
anknytning som är vidarekopplad.

Inbrytning
Funktionen innebär att användaren kan gör inbrytning på ett pågående samtal hos
annan användare med en kod.
                                             120 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1Alcatel-Lucent

Anslutningsform Analog uppfylls, analogt kort samt licenser i växeln för att ansluta
analog telefon.

Anslutningsform Stationär/LAN uppfylls, licenser i växeln för att ansluta IP telefon.

Anslutningsform Nationellt mobil uppfylls, licenser i växeln för att ansluta mobil
anknytning.

Anslutningsform Digital uppfylls, digitalt kort samt licenser i växeln för att ansluta
digital systemtelefon.

Anslutningsform Lokalt mobil/WLAN uppfylls, IP licenser i växeln för att ansluta
WLAN handset. Access portar(basstationer) placeras ut där täckning skall finnas.
WLAN switch samt SVP server krävs för att ansluta.

Anslutningsform Lokalt mobil uppfylls, DECT ansluts med kort samt licenser i
växeln för att ansluta DECT handset och basstationer.

Basfunktion:
Direkt vidarekoppling, internt/ externt
Funktionen innebär att inkommande samtal automatiskt styrs till ett svarsställe.
Svarsstället kan vara ett internt eller externt nummer. Externt om användaren har
funktionen "vidarekoppling externt" Det går att ringa ut och beställa återuppringning
fast anknytningen är vidarekopplad. Användaren bestämmer själv vart samtalen ska
styras genom att trycka på knappen vidarekoppling på telefonen eller trycka en kod +
svarsställets telefonnummer.


Förfrågan och pendling
Funktionen innebär att förfrågan kan göras under pågående samtal till annan
användare eller extern part. När förfrågan är utförd finns det möjlighet att pendla
tillbaka till det pågående samtalet eller göra en överflyttning av samtalet.

Gemensamt kortnummer
Funktionen innebär att externa och interna nummer som ofta används ersätts av
kortare nummer. De gemensamma systemkortnumren programmeras centralt i
systemet.
En användare kan tillåtas att ringa vissa gemensamma systemkortnummer, oavsett
spärr mot att ringa vissa trafikslag.

Konferenssamtal (min 3 parter)
                                             121 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

Funktionen innebär att användaren får tillgång till 3-partskonferens. Dessutom finns
tillvalsmöjlighet för 6-partskonferens (s.k. casual conference) allt. 29-partskonferens
(s.k. Meet-me conference).

Parkering
Funktionen innebär att samtal kan parkeras genom att trycka på en knapp eller trycka
ett prefix varefter samtalet kan plockas upp på valfri telefon med samma prefix.

Repetering av senast slagna externnummer
Funktionen innebär att man kan repetera senast slagna nummer genom att trycka på
en knapp eller slå en kod.

Samtal väntar avisering
Funktionen innebär att när en användare är upptagen hörs en samtal väntar-ton.

Tonvalssignalering under samtal
Funktionen innebär att tonvalssignalering kan aktiveras på samtalsförbindelsen, tex
när man utför vissa banktjänster per telefon. Detta görs med en knapp alt. Prefix.

Transport av samtal internt
Funktionen innebär att samtal kan transporteras internt.

Vidarekoppling vid ej svar
Funktionen innebär att inkommande samtal automatiskt styrs till ett svarsställe.
Svarsstället kan vara valfri intern resurs. Det går att ringa ut och beställa
återuppringning fast anknytningen är vidarekopplad. Användaren bestämmer själv
vart samtalen ska styras genom att trycka på knappen vidarekoppling på telefonen
eller trycka en kod + svarsställets telefonnummer.

Vidarekoppling vid upptaget
Funktionen innebär att inkommande samtal automatiskt styrs till ett svarsställe.
Svarsstället kan vara valfri intern resurs. Det går att ringa ut och beställa
återuppringning fast anknytningen är vidarekopplad. Användaren bestämmer själv
vart samtalen ska styras genom att trycka på knappen vidarekoppling på telefonen
eller trycka en kod + svarsställets telefonnummer.

Avancerade funktioner:

Alcatel-Lucent
Nummerpresentation
A nummer visas, tjänst hos operatör erfordras.

Presentation av uppkopplat nummer visas
Tjänst hos operatör erfordras.

Skydd mot nummerpresentation, presentation och uppkopplat nummer
                                            122 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1

Funktionen innebär att kod kan tryckas vid utgående samtal för att skydda mot
nummerpresentation. Tjänst hos operatör erfordras.

Återuppringning vid ej svar
Funktionen innebär att användaren vid interna samtal kan trycka en siffra eller en
knapp för att begära återuppringning vid ej svar. Detta indikeras med ett meddelande
på den uppringdes telefon.

Kundstyrd vidarekoppling
Funktionen innebär att användaren kan transportera inkommande samtal till valfritt
nummer genom att trycka på en förprogrammerad knapp.

Svar på valfri telefon
Funktionen innebär att användaren kan svara på annan användares anknytning
genom att trycka en kod + anknytningsnummer.

Meddelande väntar, lampa eller signal
Funktionen innebär att meddelande aviseras med lampa på telefonen eller ton i luren.
Nationell mobil kan få meddelande via sms (detta är en tillvalsoption).

Återuppringning vid upptaget
Funktionen innebär att användaren vid interna samtal kan trycka en siffra eller en
knapp för att begära återuppringning vid upptaget. Återuppringningen aktiveras när
sökt anknytning blir ledig.

Överflyttning
Funktionen innebär att användaren kan göra överflyttning av pågående samtal genom
att trycka på en knapp + anknytningsnummer till annan användare. På
systemtelefoner görs detta genom att trycka anknytningsnummer direkt.

Tilläggsfunktioner

Bildkommunikation mellan användare
Detta löses genom tilläggsfunktionen My Instant Communicator (MIC) och
förutsätter att användaren har en webbkamera installerad till sin dator.

Byte av kommunikationskanal under pågående samtal t.ex. från tal till text eller
från text till bild
Detta löses genom tilläggsfunktionen My Instant Communicator (MIC) och
förutsätter att användaren har en webbkamera installerad till sin dator. Denna
möjliggör kommunikation via röst, bild och chat m.m.

Datakommunikation
 Stationär LAN har IP telefoner med inbyggd switch med port för PC (ej apparattyp
4008).
                                            123 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Flexibel anknytning, så kallad "free seating"
Funktionen innebär att användaren kan sätta sig på valfri plats och använda en kod
för att registrera sig.

Hotline
Funktionen innebär att en telefon (anknytning) kan ringa till ett förprogrammerat
nummer när luren lyfts. T.ex. porttelefoner eller hisstelefoner.

Köfunktionalitet med välkomstbesked och köbesked (minimum 5 samtal på kö)
Användaren programmeras som en CCD agent och ingår i en CCD grupp.

Presentation av abonnemangsnummer vid utgående samtal
Med ISDN-tjänsten CLI (A-nummer överföring) visas den uppringandes nummer vid
utgående samtal.

Ringa via katalogfunktion
Telefoner med alfanumeriskt tangentbord har denna funktion.

Ringlista där samtalet kopplas enligt en lista per abonnemang vid ej svar
Funktionen programmeras manuellt av användaren med snabbvalsknappar.

Spärr av extern vidarekoppling
Spärr programmeras för detta.

Spärr av transport av samtal externt
Spärr programmeras för detta.

Spärr mot nyttjande av vissa trafikslag (utlandsmobilsamtal etc)
Spärr programmeras för detta.

Spärr mot presentation av nummer vid utgående samtal
Funktionen innebär att kod kan tryckas vid utgående samtal.

Unified Messaging, där röstmeddelanden är läsbara och avlyssningsbara från e-
postsystem
Detta löses med tilläggsfunktionen My Instant Communicator (MIC).

Synkroniseringsfunktion mot e-postsystem,
Detta löses med tilläggsfunktionen My Instant Communicator (MIC).

Extra katalognummer
 Alla systemtelefoner kan programmeras med en extra knapp med extra
katalognummer.

Överföring av uppringarens namn
Om den uppringandes namn finns i den centrala eller den personliga telefonboken.
                                             124 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1Överföring av anropads namn
Om den uppringandes namn finns i den centrala eller den personliga telefonboken.

Begränsning av namnöverföring (uppringarens och anropads)
Spärr programmeras för detta.

Spårning
Utförs manuellt via underhållsprogram.

Fjärraccess
Funktionen DISA programmeras i växeln.

Personsökning
Funktionen innebär att anknytning medflyttas till personsökare. Anrop till
anknytningen kan plockas från valfri annan anknytning inom växeln.
I växeln används kort för personsökning för att ansluta mot
personsökaranläggningen.

Säker överföring
All IP-trafik kan krypteras, i vissa fall med hjälp av tilläggsutrustning.

Multipelrepresenterade nummer ("linjetagarfunktion")
Funktionen innebär att extra anknytningsnummer kan programmeras under en knapp
på telefonen samt att flera knappar kan läggas upp på huvudnumret.

Förbigång av vidarekoppling och medflyttning
Funktionen innebär att användaren kan ringa "igenom" med kod till en annan
anknytning som är vidarekopplad. Rätten till detta styrs av konfigurationen i växeln.

Inbrytning
Funktionen innebär att användaren kan gör inbrytning på ett pågående samtal hos
annan användare med en kod. Rätten till detta styrs av konfigurationen i växeln.
5.1.2  Produkter för Samlad kommunikation (Unified
     Communication)
Microsoft Office Communication Server 2007
Office Communicator Server 2007 är en SIP-server som hanterar användarens
närvaro- och kataloginformation, snabbmeddelanden, telefonsamtal och ljud- och
videokonferens.
                                            125 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1

Office Communications Server 2007 är förberedd för att integreras med produkter
från exempelvis Cisco Systems, Aastra, Nortel och Tandberg.

Cisco Unified Communications Manager
Cisco Unified Communications Manager (CUCM) är en IP-baserad växelplattform
som skalar upp till 60000 anknytningar.
CUCM stödjer applikationer som video, presence, mobilitet, kontakt center,
konferensbrygga, röstbrevlåda, Microsoft OCS2007, multimedia samt integration
mot ett flertal system med hjälp av SIP (Session Initiation Protocol).
CUCM kan implementeras både som centraliserad eller distribuerad arkitektur. Hög
säkerhet och redundans kan ges genom olika lösningar, till exempel Campus och
Geografisk redundans.

Cisco Unified Communications Manager Express
Cisco Unified Communications Manager Express (CUCME) är en routerbaserad IP-
växel som skalar upp till 250 anknytningar. CUCME har funktioner för
kontaktcenter, kan samverka med den större CUCM och har inbyggd funktionalitet
för integration gentemot Microsoft Outlook.

Cisco Unified Communications Manager Business Edition
Cisco Unified Communications Manager Business Edition är en IP-baserad lösning
för flera applikationer på en server. Funktioner som kan nyttjas är bland andra
CUCM, UNITY samt mobil integration.

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business
Cisco Unified Communication 500 Series for Small Business är en liten IP-baserad
växel för maximalt 50 anknytningar. Den har integrerad röstbrevlåda, automatisk
telefonist och en enklare kontakt center funktionalitet. På nätsidan kommer den med
fyra analoga trunkar och har stöd för digital PRI.

Cisco 1800 series routers
Cisco 1800 series routers är en routerserie som kan agera gateway mot det publika
eller det mobila telenätet eller mot en SIP-baserad tjänst.

Cisco 2800 series routers
Cisco 2800 series routers är en routerserie som kan agera gateway mot det publika
eller det mobila telenätet eller mot en SIP-baserad tjänst.

Cisco 3800 series routers
Cisco 3800 series routers är en routerserie som kan agera gateway mot det publika
eller det mobila telenätet eller mot en SIP-baserad tjänst.

AS5300 Series Universal Gateway
AS5300 Universal Gateway är en gateway specialiserad på gatewayfunktionalitet
mot det publika eller mobila telenätet eller mot en SIP-baserad tjänst.
                                            126 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

AS5400 Series Universal Gateway
AS5400 Universal Gateway är en gateway specialiserad på gatewayfunktionalitet
mot det publika eller mobila telenätet eller mot en SIP-baserad tjänst.

AS5800 Series Universal Gateway
AS5800 Universal Gateway är en gateway specialiserad på gatewayfunktionalitet
mot det publika eller mobila telenätet eller mot en SIP-baserad tjänst.

Cisco VG224
Cisco VG224 är en analog gateway med 24 analoga portar.

Cisco VG248
Cisco VG248 är en analog gateway med 48 analoga portar.

Cisco ATA186
Cisco ATA168 är en analog gateway med 2 analoga portar.

Cisco Unified IP Phone 7900 series
Cisco Unified IP Phone 7900 series är en familj av stationära och trådlösa telefoner.

Cisco Unified SIP Phone 3900 series
Cisco Unified SIP Phone 3900 series är en familj av SIP-baserade telefoner.

Cisco IP Communicator
Cisco IP Communicator är en mjukvarubaserad IP-telefon med samma funktioner
som de mest avancerade stationära Ciscotelefonerna.

Cisco Unified Mobile Communicator
Cisco Unified Mobile Communicator är en klient som installeras på en mobiltelefon
och ser till att användaren kan nyttja de tjänster man normalt endast kan nå inne på
kontoret.

Cisco Unified Personal Communicator
Cisco Unified Personal Communicator (CUPC) är en SIP-baserad IM-klient. Med
CUPC kan man i sin profil välja sätt hur man helst vill bli kontaktad, bland annat IM,
mail och telefon. Den kan även styra användarens fasta IP-telefon.

Cisco Unified Presence
Cisco Unified Presence Server är en presenceserver som både sköter hanteringen av
allt presencedata i en Cisco Unified Communications Manager lösning samt hanterar
integrationen gentemot Microsoft Office Communication Server samt IBM
Sametime.
Cisco Unified Presence kan agera i två olika lägen:
Cisco Unified Communications Mode som stöder Ciscoklienter så som Cisco
Unified Personal Communicator och Cisco IP Phone Messenger. När den agerar i
Cisco Unified Communications mode, Cisco Unified Presence ser till att förse Cisco
                                           127 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1

Unified Personal Communicator med närvaroinfo, snabbmeddelanden, och click-to-
call tjänster för Cisco Unified Personal Communicator från antingen en PC eller
MAC, och den skalar upp till 30,000 användare.
Microsoft Office Communicator Interoperability mode (eller Microsoft Client
mode): I det här läget så förser Cisco Unified Presence Microsoft Office
Communicator användare på en PC möjligheten att interagera med Cisco Unified IP
telefoner registrerade på en Cisco Unified Communications Manager genom att förse
tjänster som click-to-dial och associerade möjligheter att styra en telefon. Cisco
Unified Presence stöder både Live Communication Server (LCS) 2005 och Office
Communication Server (OCS) 2007 i detta läge och den skalar upp till 10,000
Microsoft Office Communicator användare .

Cisco Unified Meetingplace Express
Cisco Unified Meetingplace Express är ett konferenssystem för tal, web och
videomöten. Den stöder upp till 200 samtidiga användare.

Cisco Unified Meetingplace
Cisco Unified Meetingplace är ett konferenssystem för tal, web och videomöten. Den
stöder upp till 2300 samtidiga användare (1000 telefoni, 1000 webb och 300 video).

Cisco WebEx
Cisco WebEx är ett konferenssystem för tal, web och videomöten. Cisco WebEx är
gjort för stora företag och kan hantera flera tusentals samtidiga användare.

Cisco FaxServer
Cisco FaxServer är en fristående server som kan integreras mot Microsoft Exchange,
IBM Lotus Notes, webb access samt PDF-moduler.

Cisco Telepresence
Cisco Telepresence är en produktfamilj för virtuella möten i Full-HD kvalitet som
består av flera olika modeller av ändsystem samt centrala resurser så som
multipunktbryggor och managementsystem. Alla ändsystem i Cisco Telepresence har
Full-HD kvalitet samt skärmar mellan 37" och 65".
Cisco Telepresence 500 är gjort för 1 - 2 deltagare per rum och har en 37" skärm.
Cisco Telepresence 1000 är gjort för 2 deltagare per rum och har en 65" skärm.
Cisco Telepresence 3000 är gjort för 6 deltagare per rum och har tre stycken 65"
skärmar.
Cisco Telepresence 3200 är gjort för 18 deltagare per rum och har tre stycken 65"
skärmar. Cisco Telepresence 3000 och 3200 inkluderar även bordet för att få en
naturlig upplevelse av att sitta runt samma bord.
De centrala delarna består av en multipunktswitch som behövs när det är fler än tre
rum som deltar i mötet samt ett managementsystem för bokning av mötesrum.
Multipunktswitchen kan i dagsläget hantera 48 skärmar/segment samtidigt.

Cisco Unified VideoConferencing
                                             128 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Cisco Unified VideoConferensing är en produktserie som riktar in sig på mer
traditionella videokonferenssystem.
För mindre organisationer finns Cisco Unified Videoconferencing 3515 MCU som
kan hantera upp till 48 samtida konferensrum samt två gateways, Cisco Unified
Videoconferencing 3522 Gateway som kan hantera fyra BRI och Cisco Unified
Videoconferencing 3527 Gateway som kan hantera en PRI.
För större organisationer finns Cisco Unified Videoconferencing 3545 som är ett
modulärt chassi som kan bestyckas med Multipoint Control Unit (MCU), Enhanced
Media Processor (EMP) samt ISDN gateway moduler.
För att hantera management av större system samt bokningshantering finns Cisco
Unified Videoconferencing Manager som är en serverbaserad programvara. En
annan central del i en H.323 miljö är gatekeepern och där finns IOS GK som är en
licens som körs på en Cisco IOS router.

Cisco Unified Video Advantage
Cisco Unified Video Advantage är en PC-programvara som lägger till
videofunktionalitet till den fasta Ciscotelefonen som står på bordet. All video
kommer att skickas till Cisco Unified Video Advantage och ljudet termineras i
telefonen.

Cisco Unified Mobility Manager
Cisco Unified Mobility Manager finns som enskild produkt eller integrerad med
Cisco Unified Communications Manager 6 eller senare. Den möjliggör en integration
av telefoner utanför växeln som anknytningar i växeln.

Tandberg Telepresence
Tandberg Telepresence är en produktfamilj för virtuella möten i Full-HD upplösning.
Den består av olika ändsystem samt centrala resurser för multipunktbryggor.
T1 består av en 65" LCD-skärm, riktar sig till möten med 2 personer per rum och har
en inbyggd MCU för upp till fyra möten i HD-upplösning.
T3 består av tre stycken 65" LCD-skärmar och riktar sig till möten med 6 personer
per rum. I T3 ingår bord inklusive skärmar för presentationer för att få en så naturlig
upplevelse av att sitta runt samma bord.
Personal Telepresence 1700 MXP är ett litet system med HD-upplösning för
användning på arbetsplatsen. Den har en 20" widescreen LCD-skärm.
De centrala resurserna består av Tandberg Telepresenceserver och fungerar som en
MCU för T3 och andra videosystem som vill kommunicera i en flerpart med T3 i HD
kvalité. Tandberg Telepresenceserver kan i dagsläget hantera upp till 144 samtidiga
skärmar/segment i ett chassi.

Tandberg Profile
Tandberg Profile är en familj av kompletta HD-system med platta skärmar i den
absoluta toppen av kvalitet.
Profile 8000 är ett system med två 50" plasmaskärmar och möjlighet till inbyggd
MCU för upp till sex parter.
                                            129 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Profile 6000 är ett system med en 50" plasmaskärm och möjlighet till inbyggd MCU
för upp till sex parter.
Profile 3000 är ett system med antingen en 32" eller 42" LCD-skärm och möjlighet
till inbyggd MCU för upp till fyra parter.

Tandberg Edge
Tandberg Edge Series är en familj av HD-system som levereras utan skärmar.
Edge 75 MXP är ett system med en HD-kamera och klarar upp till 768kbps för IP-
video.
Edge 85 MXP är ett system med en HD-kamera samt möjlighet till inbyggd MCU för
upp till fyra parter och klarar upp till 1,1Mbps för IP-video.
Edge 95 MXP är ett system med en HD-kamera samt möjlighet till inbyggd MCU för
upp till fyra parter och klarar upp till 2Mbps för IP-video.

Tandberg Centric
Tandberg Centric Series är en familj av kompletta system som är designade för den
individuella arbetsplatsen.
Tandberg 1700 MXP är ett system med en 20" widescreenskärm samt en HD-kamera
samt möjlighet till inbyggd MCU för upp till fyra parter.
Tandberg 1000 MXP är ett system med en 12.1" skärm.
Tandberg E20 är en videotelefon med en 10.6" skärm.

Tandberg Specialized
Tandberg Specialized är en serie produkter som är framtagna för specialändamål.
Intern MXP är ett system med en 24" skärm och som är placerad på en mobil vagn,
detta system lämpar sig i sjukhusmiljöer.
Tactical MXP är ett portabel och kompakt system som är gjort för att användas i lite
hårdare miljöer.
Compass MXP är ett system som lämpar sig i så kallade kioskmiljöer där användaren
har en fast lur och en skärm för att kommunicera.
Utility MXP är ett lite enklare system än Compass där användaren endast behöver
lyfta luren så ringer systemet upp ett fördefinierat nummer.
Movi är en PC applikation som körs i ett Internet Explorer fönster med hjälp av
Active-X.
FieldView är en trådlös kamera gjord för att kunna skicka video i realtid till en
centralt placerad expert och där experten kan editera bilden på kameran för att
personen med kameran skall kunna ringa in eventuella problem.

Tandberg Network Infrastructure
Tandberg Network Infrastructure är en portfölj av centrala resurser som alla är gjorda
för att få till kommunikation mellan människor inne på eller utanför det egna
företaget.
Tandberg Codian MCU 4500 series är en serie MCU's för konferenser i HD-
upplösning. Den finns med 6, 12, 20, 30 eller 40 portar.
Tandberg Codian MCU 4200 series är en serie MCU's för konferenser i SD-
upplösning. Den finns med 6, 12, 20, 30 eller 40 portar.
                                            130 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Tandberg Codian IP VCR 2200 är en inspelningsserver för videokonferenser med
upp till 10 inspelningsportar och 20 uppspelningsportar.
Tandberg Codian ISDN GW 3241 är en ISDN gateway med stöd för HD-upplösning.
Den klarar 4 PRI interface.
Tandberg Codian IP GW 3500 series är en serie IP-gateways för att kommunicera
med andra företag via IP. Den finns i tre modeller som klarar 10, 20 eller 30
samtidiga samtal.
Tandberg Codian MSE 8000 MCU series är ett modulärt chassi för större
organisationer alternativt operatörer som man förser med resurser så som gateway,
MCU och inspelningsmöjligheter. Den kan hantera upp till 180 HD konferensportar,
upp till 360 SD konferensportar, upp till 720 ljudkonferensportar, upp till 90 video
konferensportar som spelas in och upp till 72 ISDN PRI.
Tandberg MPS series är en serie modulära produkter man kan stoppa in olika tjänster
som MCU och gateway i. Den finns i två modeller, MPS-200 som kan hantera upp
till 40 konferenser samt MPS-800 som kan hantera upp till 160 konferensportar.
Tandberg Content Server är en inspelningsserver för 5 samtidiga videokonferenser,
live streaming och uppspelning av inspelat material till PC
Tandberg Video Communication Server är en plattform som skalar upp till 2500
videokonferensregistreringar med hjälp av SIP eller H.323. Den är den mest centrala
delen av lösningen då den kan integreras med andra produkters lösningar,
exempelvis Microsoft OCS. Det är även den som hanterar alla policies i nätet och
den kommer i två olika uppsättningar:
Tandberg VCS Control som sitter på insidan av en brandvägg och hanterar alla
interna konferenser.
Tandberg VCS Expressway som sitter på utsidan av en brandvägg och som ser till att
externa konferenser på ett enkelt och säkert sätt kan kommunicera med de interna
systemen.
Tandberg Management Suite är det system som används för övervakning,
rapportering samt bokning av konferenser. Tandberg Management Suite finns som
appliance för upp till 100 registrerade system och som mjukvara för obegränsat antal
registrerade system.

TC&C CarinRecording
CarinRecording erbjuder en helhetslösning för inspelning av telefoni och
videosamtal i Ciscomiljöer. CarinRecording hanterar följande övergripande
områden:
•Inspelning av telefoni och video med hög prestanda (hundratals parallella samtal)
inklusive Cisco Telepresence.
•Utsökning av samtal från databas som stödjer miljontals samtal.
•Komprimering och arkivering av inspelningar.
•Definition och framtvingande av komplexa rättigheter till inspelade samtal.
•Spårbarhet av alla händelser i systemet.

TC&C CCInfo Wallboard
CCInfo lösningen samlar in nyckeltal i kontaktcenters och gör det möjligt att visa
informationen på ett enkelt och välstrukturerat sätt på stora LCD/Plasmaskärmar,
                                             131 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

telefonistens dator och även direkt på telefonen. Systemet stödjer Cisco Unified
Contakt Center Express samt Enterprise.

Telepo Business Communication Solution
Telepo Business Communication Solution är en IP-baserad växel med fokus på
mobilitet med hjälp av så kallad operatörsoberoende singlenumber reach och
närvarohantering genom SIP/SIMPLE presence.
Softphone+ är en SIP-baserad mjukvarutelefon med full presencefunktionalitet och
access till företagskatalogen.
Mobile+ är en SIP-baserad mobiltelefonklient med full presencefunktionalitet och
access till företagskatalogen.

Auerwald 5020 VoIP COMmander Basic2
Auerwald 5020 VoIP COMmander Basic2 är en familj av två växlar, COMpact 5020
VoIP som är en fast konfigurerad växel och COMmander Basic2 är en modulbyggd
växel som kan hantera fler anknytningar.

Generic Mobile
Vi tillhandahåller en tjänst för att skicka och ta emot fax via e-post. Tjänsten gör det
möjligt att skicka fax på samma sätt som vanliga e-postmeddelanden via den e-
postklient som användarna är vana att använda. Till e-postmeddelandena som ska
konverteras till fax kan de vanligaste dokumenttyperna bifogas (word, excel, pdf med
flera) och dessa når mottagarens fax precis som om faxet skulle ha skickats från en
vanlig traditionell faxmaskin. Det går att välja personliga försättsblad och
kvittensnivåer som passar den avsändande personen/organisationen i fråga.

Det går även att ta emot fax via e-post. Detta realiseras genom att ett faxnummer
knyts ihop med en valfri befintlig e-postadress. Fax som sedan skickas till det
aktuella faxnumret konverteras då till e-post och skickas som en bifogad fil till e-
postadressen som är knuten till faxnumret. Detta eliminerar helt och hållet behovet
av vanliga faxmaskiner om så önskas.

SMS-utskick från persondator
Vi tillhandahåller ett webbgränssnitt för att skicka SMS. För att kunna använda
webbgränssnittet krävs att persondatorn i fråga är uppkopplad till Internet och har en
browser (exempelvis Internet Explorer) samt att den som avser använda
webbgränssnittet har ett konto att logga in med.

Väl inloggad i webbgränssnittet skickas SMS på ett väldigt enkelt sätt genom att det
mottagande telefonnumret anges i ett fält och texten som SMS:et skall innehålla i ett
annat fält. SMS:et skickas sedan via ett knapptryck.

Webbgränssnittet har även en rad stödfunktioner som förenklar och effektiviserar
utskicken av SMS. Ett exempel på stödfunktion är den adressbok som finns
tillgänglig. Där kan kontakter sparas med namn och telefonnummer vilket gör det
enkelt att snabbt kunna skicka SMS till kontakter som finns sparade i adressboken.
                                             132 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

En annan stödfunktion är de mallar som kan skapas i webbgränssnittet. Om utskick
av samma SMS görs kontinuerligt kan en mall för detta SMS skapas vilket eliminerar
behovet av att skriva meddelandet varje gång det ska skickas. Utöver dessa två
stödfunktioner finns även en schemaläggningsmöjlighet för SMS exempelvis
påminnelser och en meddelandelogg där de SMS som skickas automatiskt sparas.

Utskick av grupp-SMS
Grupp-SMS kan skickas med hjälp av webbgränssnittet för SMS. Via adressboken
kan grupper skapas utifrån de kontakter som finns inlagda i adressboken. Om all
personal läggs in i adressboken går det att skapa en grupp för exempelvis en
avdelning eller dylikt. Denna grupp blir då en post i adressboken och nås på samma
sätt som övriga kontakter i adressboken. Detta medför att endast ett utskick behöver
göras för att nå hela den skapade gruppen.

Grupp-SMS kan även skickas med en separat tjänst som medför att en persondator
med Internetuppkoppling inte behövs vilket är fallet för tjänsten i stycket ovan.
Denna tjänst gör det möjligt att via en vanlig mobiltelefon skicka SMS till ett
speciellt Grupp-SMS-nummer som sedan distribueras ut till en grupp av
mobiltelefoner. Gruppen i sig administreras via ett webbgränssnitt där
mobiltelefonnummet kan läggas till, tas bort och redigeras för att ständigt hålla
gruppen uppdaterad.
Tjänsten medför att en person utan tillgång till persondator kan skicka ett enda SMS
som i sin tur distribueras som SMS till var och en av medlemmarna i gruppen.
Grupperna kan ha obegränsat antal medlemmar och bestå av exempelvis avdelningar,
arbetsgrupper eller jourgrupper.

COBS
COBS integrerad DECT
Cobs integrerad DECT är utvecklad för att integrera DECT i IP-PBX lösninger, där
man har behov av att vara rörlig och nåbar med vidhållen funktionalitet. Systemet
skalar upp till flera tusen handenheter per installation.

COBS IP-DECT
System för den moderna IP-baserade infrastruktur som tillhandahålls idag.
IP-DECT lämpar sig extremt väl för geografiskt spridda organisationer såsom
landsting, kommuner, industrier eller all annan verksamhet som är geografiskt
spridd.

COBS DECT
System för traditionella växlar och/eller installationer som inte har ett nätverk som är
anpassat för tal. Dessa system bygger på traditionellt kablage som används för att
ansluta basstationer till centralenhet. COBS Alert System är uppbyggt och utvecklat
på och kring komponenter med mycket hög tillgänglighet och kvalitet.

COBS Alert 4U
                                            133 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1

Små bärbara larmsändare för larmapplikationer och ensamarbetarlarm där man vet
vem som har larmat och var (inomhus) man befinner sig när man larmar (exakt
positionering).

Positionering /placering av rubriken/
COBS ALERT SystemsTM gör det möjligt att exakt positionera (hitta) en användare
på begäran. En trygghet för användaren att alltid kunna få hjälp i en ‖trängd‖
situation. Vid ensamarbete och/eller när det handlar om extremt tuffa miljöer kan en
‖förfrågan om närvar‖ gå ut till den bärbara terminalen med jämna mellanrum,
kvitteras inte förfrågan så utlöses larmet.

COBS Meddelandeserver, CMS
CMS är kärnan för COBS integrerade kommunikation. Den kontrollerar, inhämtar
och distribuerar larm/meddelanden och annan viktig information. CMS är en
avancerad kommunikationsserver för mobila system och applikationer och utvecklas
hela tiden för att kontinuerligt ligga i framkant.
                                            134 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1Ascom
Ascom Integrerad DECT
Systemet är kompatibelt med flertalet på marknaden förekommande IP-
telefonimiljöer och kan dessutom genom sin unika systemuppbyggnad hantera
samtidiga anslutningar emot flera IP-telefoni eller traditionella växlar samtidigt.
IP-DECT-systemet supporterar DECT-standard samt GAP/CAP vilket ger en full
integration av meddelandehantering och tal-funktioner. Systemet bygger på standards
för IP-telefoni kombinerat med stabil DECT-teknologi för radioöverföring. Genom
att använda Ascom VoIP Gateway kan IP-DECT-systemet också integreras med
olika traditionella växlar. Systemet kan även integreras med externa applikationer
såsom larmsystem, produktionssystem, nätverk och e-post. Detta ger funktioner som
meddelande till handenhet, interaktiv meddelandehantering, fjärrstyrningsfunktioner,
larm från handenhet, meddelandehantering, PTT (push-to-talk),
positioneringstjänster och frånvarohantering.
Ascoms IP-DECT-system är uppbyggt av följande komponenter:
• DECT Trådlösa handenheter
• IP-DECT Basstation (IPBS)
• IP-DECT Gateway (IPBL) – fungerar som gateway för anslutning av basstationer
till ett IP-DECT system.
• Ascom VoIP Gateway – fungerar som gatekeeper/Proxy i systemet och agerar
gateway mot en traditionell PBX om direktanslutning till IP-PBX av olika
anledningar ej önskas eller är möjlig.
• Traditionell DECT basstation - Radio Fixed Part (RFP)
• IP-PBX
• Integrated Message Server (IMS) – Fungerar som meddelandekontroll och
interface.
• Unite System- Unite-plattformen gör innebär möjlighet till
verksamhetsapplikationer baserade på avancerade IP-baserade larm och
meddelandetjänster samt möjliggör utökad funktionalitet såsom fjärransluten
administration och hantering av DECT-telefoner och system.

DECT trådlösa handenheter finns tillgängliga i olika versioner. Ifrån handenheter
med basfunktionalitet, passande vanliga kontorsmiljöer, till handenheter anpassade
till sjukvård eller industrier. Även handenheter för verksamheter som behöver
övervakning, alarmfunktioner eller ATEX-klassificering finns att tillgå.
IP-DECT basstationer har tolv kanaler varav åtta används för tal och resterande för
larm, synkronisering och meddelandehantering. Separata dedikerade kanaler används
till sk broadcast-meddelanden och för mottagning av larm oberoende av pågående
taltrafik.

IP-DECT Gateway är en gateway mellan tidigare DECT-basstationer och IP-
nätverket.
IMS Integrated Message Server - kan användas för kontroll av
meddelandefunktioner, som exempelvis personsökning och larm. IMS fungerar på
Unite.plattformen, vilken möjliggör funktioner som centraliserad
                                            135 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

systemövervakning, systemadministration, fjärruppkoppling, felhantering,
meddelandehantering, loggningsfunktioner och broadcast-meddelande.

Ascom VoWLAN/VoWiFI /placering av rubriken/
Ascoms Voice over Wireless Fidelity (VoWiFi) system ger trådlös IP-telefoni,
meddelande- och larmfunktionalitet över företagets trådlösa nätverk. Lösningen
består av telefoner och centralutrustning för underhåll och fjärradministration.
VoWiFi-systemet kan även integreras med Unite och andra Ascom-system. Denna
beskrivning ger en kort beskrivning av funktioner tillhandahållna av VoWiFi-
systemet.
Ascoms VoWiFi-system är uppbyggd av Ascoms egenutvecklade hård- och
mjukvara som kombineras med certifierade tredjepartsprodukter (WLAN/LAN).
Fungerande helhetslösning bygger på nyttjande av ett WLAN driftsatt och anpassat
för funktionen tal över trådlöstnätverk (Voice over WLAN).
Följande komponenter är utvecklade av Ascom och tillhandahåller tal,
meddelandehantering och larm-funktionalitet till WLAN;
•       VoWiFi handset i75
•       Integrated Message Server IMS/IP-WiFi
•       Portable Device Manager (PDM), Windows version
•       PDM, System version
•       VoIP Gateway
•       Laddare och tillbehör
Meddelanden och larm kan skickas mellan VoWiFi-systemet och andra Ascom
meddelandesystem via IMS IP-WiFi. Ascom i75 är kompatibel med flertalet ledande
fabrikat på IP-telefonimiljöer och WLAN infrastruktur. Kommunikation med
traditionella telefonisystemet möjliggörs genom VoIP Gateway, ansluten till PBX.

Aastra
För Aastra är det viktigt att skydda våra kunders investeringar och lösningar så att
kunden kan växa från traditionella växelsystem till UC utifrån deras unika situation
och i sin egen takt, så kostnadseffektivt och enkelt som möjligt i syfte att förbättra
företagets affärsflöden och göra dem mer konkurrenskraftiga.
Funktionalitet som stödjer och förbättrar företagets processer och gör dem mer
konkurrenskraftiga finns redan idag i Aastras portfölj.
Vi har sedan länge marknadens bästa lösning för mobilt arbetssätt och erbjuder
slutanvändaren tillgång till kalender och mail i mobilen, samt full växelintegration
med telefoniststöd oavsett om han sitter på en fast eller mobil anknytning.
Genom att nyttja öppna gränssnitt och standarder så kan vi samverka mellan olika
system och samtidigt integrera applikationer från andra företag som t ex OCS från
Microsoft och Sametime från IBM.
Aastras strategi är att erbjuda tillämpningar som bygger på öppna standarder, öppna
gränssnitt och integrerad mobilitet som förbättrar kundens affärsprocesser. Vi vill
låta våra existerande och framtida kunder växa in i UC genom deras tidigare
investeringar oavsett vilket teknikval de gjort från början.
Det finns ny teknologi som har potentialen att öka produktiviteten hos medarbetarna,
men det är viktigt att utnyttja den rätt för att optimera företagets processer.
                                            136 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Aastras vision för UC kallar vi Process Integrerad Kommunikation / Process
Integrated Communications, eller PIC.
Aastras perspektiv är mer omfattande än att tillhandahålla kontorslösningar eller
infrastruktur. Vi ser UC som en verktygslåda och hur man väljer att realisera och
använda dessa verktyg är Process Integrerad Kommunikation. Värdet av Aastra PIC
bestäms av lösningarnas påverkan på de affärsflöden de stöder.
Det är denna kundfokuserade inställning som skiljer Aastra från sina konkurrenter.
Aastras PIC är en vision med användaren i fokus.
UC gör det enklare för användarna att arbeta och hålla kontakt med kunder och
medarbetare oavsett var de befinner sig. Användarna blir mer effektiva och kan agera
mer professionellt mot sina kunder och partners genom att integrera
kommunikations- och affärssystemen. T.ex. koppla upp ett samtal på sin mobil från
kontaktlistan i Outlook eller se missade samtal i inboxen. Andra exempel kan vara att
koppla ett kundsamtal till samma person som de talade med sist, eller låta en anställd
plocka samtal genom att visuellt presentera alla väntande kunder på en dator.
För lösningar från Aastra är konnektivitet till Microsoft OCS och andra företags
lösningar såsom IBM Sametime ett viktigt perspektiv. Aastra verifierar nu att Aastra
MX-ONE fungerar tillsammans med Microsoft OCS med s.k. Dual Forking och
Remote Call Control.
Det finns ett antal UC funktioner där det är viktigt att de samarbetar bra med
växlarna, såsom kontakt och närvaro hantering, kontakt center och sammanslagen
meddelandehantering.
Aastra kommer att bygga upp en egen svit av applikationer för sammanslagen
kommunikation där vi vidareutvecklar den funktionalitet som finns i Solidus eCare
samt CMG. Det innebär att kunder som har antingen MX-ONE, eller någon annan
av Aastras kommunikationsplattformar, Solidus eCare eller CMG kan växa in i UC
på ett smidigt sätt.
Det är viktigt att ha en lösning som fokuserar på att lösa kundens problem. Aastra
anser att UC handlar om hur företagets affärsflöden kan utvecklas och optimeras med
hjälp av sammanslagen kommunikation och därmed skapa mer konkurrenskraftiga
företag.

Nortel
Multimedia Communication Server , MCS 5100

Unified Communicationen
MCS 5100 är ett multimedia system. Plattformen använder sig av standardiserade
protokoll (SIP) för IP telefoni och multimedia kommunikation.
 Tjänster:
•       Möjlighet att dela gemensamma dokument (Web Collaboration)
•       Videokonferens
•       Audiokonferens
•       Whiteboarding
•       Fildelning
•       Hänvisning (presence)
•       Instant messaging (krypterad)
                                            137 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

•      Chat
•      Telefoni/ Video mellan klienter
•      Samtalsstyrning
•      Konferensbrygga och ad-hoc konferens
•      Bakgrundsmusik och inspelade meddelande
•      Integration mot telefonisystem

Integration mot Microsoft Office Communication Server 2007
Microsoft OCS2007 integreras mot CS1000E/CS1000M
Nortel och Microsoft har ett nära samarbeta för att utveckla integrationen mellan
växel och OCS2007.

Microsoft Office Communication Server 2007 (Microsoft)
Office Communicator 2007 är klientprogrammet för (asynkron)
realtidskommunikation.
Det är användarens primära verktyg för närvaro- och kataloginformation,
snabbmeddelanden, telefonsamtal och ljud- och videokonferens.

En intuitiv design och praktiska funktioner, t.ex.möjligheten att ringa upp med en
klickning eller direkt växla från en snabbmeddelandesession till en telefon- eller
videokonferens, gör det enkelt för användarna att kommunicera.

Användarna får också hjälp att kontrollera den inkommande kommunikationen via
aviseringar, automatisk vidarekoppling av samtal och möjligheten att manuellt ange
att de är upptagna så att alla in kommande samtal av Office Communicator 2007
omdirigeras till röstmeddelanden.

Med Office Communicator 2007 integreras hela kommunikationsmiljön i Microsoft
Office-systemet och mer därtill. Närvaroinformation visas överallt där en
kontaktpersons namn visas: på arbetsytan för ett dokument, på en Microsoft Office
SharPoint Server-webbplats och i en e-poststräng. Med hjälp av Office
Communicator Mobile 2007 får användarna praktiska funktioner som
närvaroinformation och klickbar uppringning även på sina Windows Mobile-enheter.

Integrated Conference Bridge, ICB
Integrerad konferensbrygga i CS1000 och Meridian.
Administration via webb
Upp till 62 deltagare samt 20 konferenser
Upp till 1 000 användare kan registreras, max 40 samtidiga användare.
Integration med Outlook kalendern.

Röstbrevlådesystem
Call Pilot Server 600r
Röstbrevlåda upp till 7 000 röstbrevlådor
Röstpromptar till Kontakt Center
Unified Messaging
                                             138 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Fax via PC
Menyträd

Call Pilot Server 1005r
Röstbrevlåda upp till 15 500 röstbrevlådor
Röstpromptar Kontakt Center
Unified Messaging
Fax via PC
Menyträd
Redundans

Växlar
Communication Server 1000E CPPM Standard/High Availability
CS1000E är en serverbaserad IP växel, där även traditionell telefoni TDM
anknytningar (analoga/digitala/DECT) kan anslutas. CS1000E kan byggas i en
distribuerad arkitektur.
Systemet stödjer både traditionella Meridian tjänster och nya IP telefoni tjänster.
Upp till 22 500 IP anknytningar och c:a 5 000 TDM anknytningar.

CS1000E stödjer applikationer som Kontakt Center, konferensbrygga, röstbrevlåda,
Microsoft OCS2007, Wireless LAN, integrerad DECT, mobil anknytning,
multimedia samt
SIP (Session Initiation Protocol).

Hög säkerhet och redundans kan ges genom olika lösningar, tex Campus och
Geografisk redundans.

Communication Server 1000M Singlegroup
CS1000M Singlegroup stödjer både traditionell, TDM och IP telefoni.
Telefonisystemet stödjer både traditionella Meridian tjänster och nya IP telefoni
tjänster.
TDM lösning: 2 000 TDM anknytningar.
Mixad lösning: 2 000 IP anknytningar och 1 000 TDM anknytningar

CS1000M stödjer applikationer som Kontakt Center, konferensbrygga, röstbrevlåda,
Microsoft OCS2007, Wireless LAN, integrerad DECT, mobil anknytning,
multimedia samt
SIP (Session Initiation Protocol).

Redundans kan ges genom olika lösningar, tex Geografisk redundans.

Communication Server 1000M Multi Group
CS1000M Multigroup stödjer både traditionell, TDM och IP telefoni.
Telefonisystemet stödjer både traditionella Meridian tjänster och nya IP telefoni
tjänster.
TDM lösning: 16 000 TDM anknytningar.
                                            139 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Mixad lösning:
5 000 IP anknytningar och 8 000 TDM anknytningar.
4 000 IP anknytningar och 10 000 TDM anknytningar.
3 600 IP anknytningar och 12 000 TDM anknytningar.

CS1000M stödjer applikationer som Kontakt Center, konferensbrygga, röstbrevlåda,
Microsoft OCS2007, Wireless LAN, integrerad DECT, mobil anknytning,
multimedia samt
SIP (Session Initiation Protocol).

Redundans kan ges genom olika lösningar, tex Geografisk redundans.

M1 Option 61C
M1 Option 61C stödjer traditionell telefoni, TDM och mobil anknytning
Telefonisystemet stödjer Meridians traditionella tjänster.
TDM lösning: 2 000 TDM anknytningar.

M1 Option 61C stödjer applikationer som Kontakt Center, konferensbrygga,
röstbrevlåda, integrerad DECT

M1 Option 81C
M1 Option 81C stödjer traditionell telefoni, TDM och mobil anknytning
Telefonisystemet stödjer Meridians traditionella tjänster.
TDM lösning: 15 000 TDM anknytningar.

M1 Option 81C stödjer applikationer som Kontakt Center, konferensbrygga,
röstbrevlåda, integrerad DECT

M1 Option 11C Chassis (utgår fr.om rls 6.0)
M1 Option 11C Chassi stödjer traditionell telefoni, TDM
Telefonisystemet stödjer Meridians traditionella tjänster.
TDM lösning: 112 TDM anknytningar.

M1 Option 11C Chassi stödjer applikationer som Kontakt Center, konferensbrygga,
röstbrevlåda, integrerad DECT

M1 Option 11C Cabinet (utgår fr.om rls 6.0)
M1 Option 11C Cabinet stödjer traditionell telefoni, TDM
Telefonisystemet stödjer Meridians traditionella tjänster.
TDM lösning: 720 TDM anknytningar.

M1 Option 11C Cabinet stödjer applikationer som Kontakt Center, konferensbrygga,
röstbrevlåda, integrerad DECT

Kraft
Likriktare, batterier, UPS
                                            140 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Likriktare, batterier och UPS till växelsystem. (Tudor AB/Delta AB)

Gateways
MG1000E PRI Gateway
Chassi för PRI interface.
4 PRI alternativt 8 PRI

Media Gateway 1000E
Chassi för analoga/digitala/DECT anknytningar/PRI kort mm.
Kan placeras på andra adresser än huvudsite som utflyttat steg via datanätet från
CS1000E.
För att få redundans ansluts processor och Pstn.

Media Gateway 1000B
Utflyttat steg via datanätet från CS1000E/CS1000M Single/Multigroup
Chassi för analoga/digitala/DECT anknytningar/PRI kort mm
Har egen processor, Pstn kan anslutas.
Redundant lösning för 400 IP anknytningar.

Survivable Remote Gateway (SRG)
Utflyttat steg via datanätet, från CS1000E/CS1000M Single/Multigroup
Chassi för analoga anknytningar och BRI/PRI.
Pstn kan anslutas.
Redundant lösning för 90 IP anknytningar.

Remote Gateway 9150
Möjlighet att ha digitala systemtelefoner på annan adress, tex. lokalkontor.
Ansluts mot CS1000E/CS1000M/M1 Opt 11C Chassi/Cabinet/M1 Opt 61C/81C
Anslutning kan ske antingen via datanätet, via ISDN duo anslutning eller både
via datanätet och ISDN duo anslutning.

Remote Gateway 9115
Möjlighet att ha enstaka digital systemtelefon på annan adress, tex.lokalkontor.
Ansluts mot CS1000E/CS1000M/M1 Opt 11C Chassi/Cabinet/M1 Opt 61C/81C
Anslutning kan ske antingen via datanätet, via analog förbindelse eller både
via datanätet och analog förbindelse.

Carrier remote
Utflyttat steg via 2 Mbps förbindelse från CS1000M Single/Multigroup
samt M1 Opt 61C/M1 Opt 81C
Chassi för analoga/ digitala/DECT anknytningar.
Vägg eller golvmodell ( 256 anknytningar)

Fiber remote
Utflyttat steg via fiber förbindelse från CS1000M Single/Multigroup
samt M1 Opt 61C/M1 Opt 81C
                                             141 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Chassi för analoga/ digitala/DECT anknytningar
Vägg eller golvmodell ( 256 anknytningar)

Brandväggar
Secure Multimedia Controller 2450
Firewall för CS1000, skyddar mot virus, trojaner mm.
Alla inställningar för CS1000 systemet och applikationer är definierade i förväg i
SMC2450.

Trådlösa system
DECT
DECT är ett trådlöst system som integreras i CS1000 och Meridian.

SIP DECT
SIP DECT är ett trådlöst system som integreras i CS1000.

Wireless LAN
Plattform för trådlösa IP telefoner och data.

Röstkort
Meridian Integrated Recorded Announcement, Miran
Meridian Integrated Recorded Announcement, är ett integrerat röstkort.
Miran finns i olika storlekar small: 2 portar, medium: 4 portar, large: 7 portar.
240 sekunders lagringskapacitet.
Inspelning kan ske via PC med ljudkort, redigering kan göras och sedan lagras i
kortets flashminne via PCIMCA kort. Det går även att spela in via telefonen.
Väntmusik kan anslutas mot Miran.
Miran används även som automatiskt röstbesked vid kö till växel och ACD kö.

Personligt nummer
Integrated Call Director, ICD
Ringlista där samtal kopplas enligt lista (personligt nummer)I

Mobil anknytning
Alla samtal till och från mobil anknytning går via växeln.
Mobil anknytning får tillgång till de flesta växelfunktionerna.
Upp till 4 000 mobila anknytningar per system.
Kan anslutas mot röstbrevlåda och hänvisningsdator.

Telephony Manager, TM
Verktyg för administration i CS1000 och Meridian.
Tex. programmera nya anknytningar, flytta och annullera telefoner.
Adminstration av DECT
Traffic Analysis, Maintenance Windows, Web desktop
ESN Analysis & Reporting, Alarm Management, LDAP synchronisation
(Synkronisering av data i Meridian PBX och t.ex personal databas)
                                             142 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Alcatel-Lucent OmniTouch ™ Unified Communications (UC) Application Suite
Är en samling UC program som integrerar multimedia, multisessioner, media
blandning och flera typer av enheter och applikationer.

Alcatel-Lucent 8600 My Instant Communicator
Alcatel-Lucent My Instant Communicator är en klient för Alcatel-Lucent
OmniTouch
Unified Communications (UC). Den erbjuder enhetlig tillgång till kommunikation i
realtids
tjänster genom att kombinera telefoni, meddelandehantering, kollaboration och
‖ettnummer‖
tjänster, såsom samtalskontroll och styrning. Alcatel-Lucent My Instant
Communicator kombinerar alla medier - tal, video och data - i ett enda
användarvänligt gränssnitt, vilket förenklar kommunikation och förbättrar
effektiviteten.
Tillgängligheten till tjänster förbättras genom icke-störande varningar, toasts och en
alternativmeny för att hantera dagliga kommunikationen.

Alcatel-Lucent OmniTouch My Teamwork
Alcatel-Lucent OmniTouch My Teamwork konferens och kollaboration är en
multimedia kommunikationslösning med tillgång till ljud, webb, video, presence
driven IM, presentation, applikationsdelning, och dokumenthantering - allt från en
enda, mjukvarubaserad server. Punkt till punkt videokonferenser är en integrerad
implementation med Alcatel-Lucent
OmniTouch My Teamwork medan videokonferenser sker genom partnerskap med
ledande video leverantörer.

Skrivbordsintegration
Alcatel-Lucent OmniTouch Unified Communications Application Suite är en öppen
lösning som ger oöverträffade integrationsfunktioner med befintliga
skrivbordsapplikationer och kan enkelt anpassas till alla affärsprocesser och
integreras enkelt i företaget på alla nivåer


5.1.3  Systemadministration
Cisco
Administratören arbetar i ett webbfönster med hjälp av https för säker administration
där administratören kan byta anknytningsnummer, ändra eller aktivera avancerade
och tilläggsfunktioner. Alla loggar sparas och så länge varje admin har ett unikt id
kan man spåra exakt vem som har gjort vad och när.
Trio
Trioadministratören arbetar i Present Directory Manager för att administrera
abonnentdata. Röstbrevlådor och tjänst/köer administreras i separata program.
                                             143 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Telepo Business Communication Solution
Administratören arbetar i ett webbgränsnitt där han eller hon administrerar hela
systemet inklusive anknytningar till de mobila enheterna.
Auerswald 5020 VoIP COMmander Basic2
5020 har ett WEB baserat gränssnitt för konfiguration och administration.
Konfigurationen är enkel och överskådlig för tekniker med intergrerad förklaring av
de funktioner man vill ha. Som systemansvarig har du en rad funktioner för
administration.
COMtols för telefonboken, Music on hold och nya meddelanden som ska läsas upp.
COMlist för statistik över vilka inkommande och utgående samtal man haft.
Administration Backup av konfigurationsdata om växeln skulle haverera efter till
exempel åska.
ASCOM
Byte av anknytningsnummer görs genom webinloggning mot IP DECT mastern, Det
finns två accesskonton‖System Administration‖ där man har obegränsad access till
alla inställningar. ‖User Administration‖ används av administrationspersonal som
hanterar telefoner och anknytningar dvs denna personal kommer enbart åt listan med
anknytningar.
Förändring eller aktivering av avancerade funktioner görs genom webbinloggning
mot IP DECT mastern och med ‖System Administrations‖ kontot.
Förändring eller aktivering av tilläggsfunktioner görs genom webbinloggning mot IP
DECT mastern och med ‖System Administrations‖ kontot.
Hänvisning sätts antingen genom att knappa *23* koder från handset (koderna
slussas då av IP-PBX vidare till HVD system) alternativt sätts detta i HVD/PBX.

COBS
Byte av anknytningsnummer görs i kombination med växel samt COBS IP-master
(där anknytningen registreras), normalt räcker det att göra förändring i växeln varvid
en LDAP-replikering sker mellan IP-master och COBS IP-dect.
Förändringar eller aktivering av avancerade funktioner görs i kombination med
växel, styrs vanligen från COBS Meddelandeserver (CMS) som konfigureras via
WEB-interface.
Förändringar eller aktivering av tilläggsfunktioner sker i de flesta fall i COBS
Meddelandeserver (CMS) som nås via WEB-interface.
Förändringar och administration av hänvisning och övriga tilläggsfunktioner sker
antingen i växel eller stödsystem för dessa funktioner. COBS IP-dect anpassar sig
därefter.
Loggning av utförda förändringar med datum och av vem de utförs registreras i
COBS Meddelandeserver (CMS) eller extern dator.

Aastra
Extension Manager
D.N.A. Extension Manager har stöd för både analoga, digitala, generiska och
trådlösa anknytningar samt ISDNanknytningar, dataanknytningar, IP-anknytningar
och mobila anknytningar. Programmet håller automatiskt reda på både lediga och
                                            144 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1

använda anknytningar och information om funktioner och grupper. Extension
Manager stöder också administrering av MX-ONE Messaging™-röstbrevlåda och
gemensamma meddelandekonton via ett gemensamt gränssnitt. D.N.A. Extension
Manager kan ha flera sessioner öppna mot en eller flera MD110- och MX-ONE
noder. En Extension Manager användare kan också få åtkomst till flera D.N.A.
Serverdatabaser efter varandra

MX-ONE Manager Povisioning
Aastra MX-ONE Manager Provisioning är för användarrelaterade data i hela MX-
ONE-lösningen
Manager Provisioning hanterar samtliga användar- och tjänsterelaterade uppgifter för
hela MX-ONE-lösningen från ett och samma grafiska användargränssnitt. Nya
användare kommer att anges för alla relevanta applikationer: Telephony Server,
CMG och Messaging kommer alla att hanteras från detta ett och samma gränssnitt.
Det grafiska användargränssnittet är webbaserat och kompatibelt med det grafiska
användargränssnittet för Telephony Server. För att kunna migrera användare och
avdelningar från andra system, till exempel D.N.A. eller Communication Organizer,
kan data extraheras från andra system och sedan importeras till Manager
Provisioning. Användar- och avdelningsdata kan även importeras från andra system
via en CSV-fil (Comma Separated Values) som integreras med företagets IT-
avdelning via ett SOAPbaserat API. Säkerheten tillhandahålls via TLS-baserat
HTTPS.
Manager Provisioning är en LINUX™-baserad applikation och kan installeras på
MX-ONE Telephony Server eller en separat LINUX™-server.

Nortel
Telephony Manager, TM
Verktyg för administration i CS1000 och Meridian.
Tex. programmera nya anknytningar, flytta och annullera telefoner.
Adminstration av DECT
Traffic Analysis, Maintenance Windows, Web desktop
ESN Analysis & Reporting, Alarm Management, LDAP synchronisation
(Synkronisering av data i Meridian PBX och t.ex personal databas)


5.1.4  Telefoner
Analoga –
Auerswald COMfort 200, COMfort 300.

Stationär LAN –
Cisco SIP3911, CP-7906G, CP-7911G, CP-7931G, CP-7936, CP-7937,CP-7940G,
CP7941-G, CP-7942G, CP-7945G, CP-7960G, CP-7961G, CP-7962G, CP-7965G,
CP-7975G, CP-7985G.
Snom 300, 320, 360, 370.
                                            145 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1

Linksys SPA901-EU, SPA921-EU, SPA922-EU, SPA932, SPA941-EU, SPA942-
EU, SPA962-EU.


Digital –
Auerswald COMfortel 1500, COMfortel 2500,

Lokalt mobil WLAN –
Cisco CP-7920G, CP-7921G,
Ascom i75 Messenger Excl batteries, i75 Protector Excl batteries, i75 Protector Excl
batteries Medic.

Lokalt mobil –
Auerswald COMfortel DECT 900
Snom M3
Cobs C-2101 KONTOR, C-2105 INDUSTRI, C-2110 SÄKERHET, C-2115
POSITIONERING, C-2115 POSITIONERING & Fallarm, C-2115
POSITIONERING & Rycklarm, C-2115 POSITIONERING, Ryck- & Fallarm, C-
2301, C-4080 ATEX, Ascom d41 Basic, d41 Advanced, d62 Talker, d62 Talker med
Bluetooth, d62 Messenger, d62 Messenger med Bluetooth, d62 Protector, d62
Protector med Bluetooth, 9d24 MK II Talker, 9d24 MK II Messenger, 9d24 MK II
Protector, 9d24 MK II ATEX Messenger, 9d24 MK II ATEX Protector, 9d24 MK II
Medic Talker, 9d24 MK II Medic Messenger, 9d24 MK II Medic Protector, 9d24
MK II Messenger Alcatel, 9d24 MK II Protector Alcatel.

Aastra
Analog/FAX
Dialog 4106 Basic
Dialog 4106 har fyra programmerbara funktionsknappar, en sekretessknapp,
återuppringning, meddelande väntar med indikator (styrs med omkopplare).

Dialog 4147 Medium/Hotel
Dialog 4147 är utrustad med 16 programmerbara funktionsknappar (låsbara om du
vill förhindra ändringar.

Dialog 4187 Plus
Det här är den mest avancerade analoga telefonen i Dialog 4000-serien.
Alla telefonerna strömförsörjs via telefonledningen.

DRG
Analog/IP adapter med möjlighet att ansluta 2 st analoga telefoner

Stationär LAN
IP telefoner
Dialog 5446 IP premium
                                             146 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

Dialog 5446 är den första IP telefonen i en ny produktfamilj Dialog 5000. Övriga
modeller kommer att lanseras senare under 2008. Den stora pekskärmen i färg gör
det möjligt att surfa på nätet, och bland dess funktioner finns t.ex. självetiketterande
knappar till befintliga kontakter och kompislistor.
Det går att synkronisera telefonen med kontakterna i MS Office Outlook®.
Dialog 5446 IP Premium stöder både SIP och H.323 med samma programvara. Detta
kan konfigureras av systemadministratören.
SIP-protokollet innehåller också en mängd tjänster för vanliga SIP-telefoner.
• My Dialog Kontakt – applikation som används för att föra över kontakter från MS
Office Outlook® till en personlig telefonbok. Applikationen kan laddas ned gratis
från Service Plaza.
• Handsfree-högtalare med full duplex (AEC) widebandcodec
• Port för headset
• Sekretessfunktion för mikrofonen
• Volymkontroll (kombinerad för lur, headset, högtalare och ringsignal)
• Kompatibel med hörapparater
• Höjd volym för användare med nedsatt hörsel
• Programmerbara ringsignaler
• Ekoreducering (AEC, Acoustic echo cancellation)
• Utfyllnad med bakgrundsbrus
• Dynamisk kompensering av fördröjning (jitter buffer)
Säkerhet
Både media och signaler krypteras med TLS och SRTP2

Dialog 4420 IP Basic
12 Funktionsknappar med lampor
7 Programmerbara tangenter
Vänthögtalare
Programmerbara ringsignaler
Stöd för nödsamtal •
Stöd för lokalkontor vid avbrott •

Dialog 4422 IP Office
13 Funktionsknappar med lampor
7 Programmerbara tangenter
Stöd för en extra knappanel med 17 knappar
Handsfreefunktion med full duplex/AEC
Headsetuttag och headsetknapp
Programmerbara ringsignaler
Tillvalsenhet, stöd för anslutning av extern ringklocka eller upptagetsignal
Samtalslista
Personliga kontakter (upp till 1 000)
Grafisk skärm, LCD – 128x25 pixlar
Stöd för nödsamtal •
Stöd för lokalkontor vid avbrott •
                                             147 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Dialog 4425 IP Vision
23 Funktionsknappar med lampor
17 Programmerbara tangenter
Stöd för 4 extra knappaneler med 17 knappar
Handsfreefunktion med full duplex/AEC
Headsetuttag och headsetknapp
Programmerbara ringsignaler
Tillvalsenhet, stöd för anslutning av extern ringklocka eller upptagetsignal
Samtalslista
Personliga kontakter (upp till 1 000)
Grafisk skärm, LCD 320x80 pixlar
Webläsare
Företagskatalog
Stöd för nödsamtal •
Stöd för lokalkontor vid avbrott

SIP kan användas med MX-ONE Telephony Server.
Funktionerna (t.ex. återuppringning, konferenssamtal) initieras på samma sätt som på
en analog telefon (suffixuppringning).
VoIP-funktioner
DHCP
RTCP, IETF RCF 3550
Tjänstkvalitet IEEE 802.1p&q och Diffserv
VLAN-stöd IEEE 802.1p&q
Stöd för kodekar: G.711, G.729a, G.729ab, G.723.1
H.323 V4
Stöd för lokalkontor vid avbrott
SIP-stöd
Stöd för krypterade direktmedia (SRTP), förberedda för krypterad signalering.

Aastra 6751i
Samtalspendling (2 samtidiga samtal)
Stöd för multiproxy
3-linjers LCD skärm
Meddelande väntar
Personlig telefonbok
Visa nummer
Stör ej funktion
4 navigationsknappar
9 programmerbara knappar med lysdioder
Kompatibel med Aastra sidokonsol 536M

Aastra 6753i
Upp till 9 linjeknappar
Samtalspendling (2 samtidiga samtal)
Stöd för multiproxy
                                         148 (401)
                                      Bilaga 2 till F:201
                          Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                        Dnr 93-25-09
                              Kommunikationsutrustning – B1

3-linjers LCD skärm
Meddelande väntar
Personlig telefonbok
Visa nummer
Stör ej funktion
4 navigationsknappar
6 programmerbara knappar med lysdioder
Kompatibel med Aastra sidokonsol 536M

Aastra 6755i
Upp till 9 linjeknappar
Samtalspendling (2 samtidiga samtal)
Stöd för multiproxy
Grafisk LCD skärm med 144*75 pixlar
Meddelande väntar
Personlig telefonbok
Visa nummer
Stör ej funktion
4 linjeknappar med lysdioder
6 softkeys med lysdioder
4 navigationsknappar
6 programmerbara knappar med lysdioder
Kompatibel med Aastra sidokonsol 560M

Aastra 6757i
Upp till 9 linjeknappar
Samtalspendling (2 samtidiga samtal)
Stöd för multiproxy
Grafisk LCD skärm med 144*128 pixlar
Meddelande väntar
Personlig telefonbok
Visa nummer
Stör ej funktion
4 linjeknappar med lysdioder
12 softkeys med lysdioder
4 navigationsknappar
Kompatibel med Aastra sidokonsol 560M

Tillbehör
• Utdragbart noteringsblad för telefonnummerlista
• CD-skiva med programvaran Designation Card Manager (DCM) och snabbguide i
pdf-format: http://www.ericsson.com/enterprise/library/manual.shtml
• AC/AC-strömförsörjningsenhet (beroende på land)
• LAN-kabel
Service och support
                                            149 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Aastra sidokonsol 536M, Lysdioder för statusindikation, 36 programmerbara
knappar. Kompatibel med Aastra 6755i, 6757i och 6753i
Aastra sidokonsol 560M, Lysdioder för statusindikation, 20 softkeys på 3 skärmar
(60 knappar), grafisk LCD-skärm med 144*128 pixlar

Digital
Dialog 4220 Lite
vänthögtalare.


Dialog 4222 Office
handsfreefunktion
integrerat headsetuttag.
Justerbar grafisk display med två rader, visar klockslag och datum.
Programmerbara knappar

Dialog 4223 Professional
Justerbar grafisk display med tre rader
Softkey
Telefonbok
Samtalslista
Frånvaroinformation
Handsfreefunktion med full duplex och ekoutsläckning (AEC, Acoustic Echo
Canceling)
Ett headset kan anslutas direkt till det integrerade headsetuttaget.
Upp till fyra extra knappaneler och en tillbehörsenhet för extern utrustning kan
enkelt anslutas
(se Tillbehör).

Dialog 4225 Vision
10 extra programmerbara knappar
En sexradig bakgrundsbelyst display med tre menykontrollknappar och fyra
displaymeny-knappar.
Handsfreefunktion med full duplex och ekoutsläckning (AEC) av extra hög kvalitet
Ett headset kan anslutas direkt till det integrerade headsetuttaget.
Upp till fyra extra knappaneler och en tillbehörsenhet för extern utrustning kan
enkelt anslutas (se Tillbehör).

Dialog 4224 Operator
Sexradig bakgrundsbelyst display och en vanlig numerisk knappsats.
De knappar som används för de vanligaste samtalsfunktionerna har gjorts större än
på de övriga digitala telefonerna. Den ergonomiska utformningen i kombination med
de avancerade växelfunktionerna och den enkla användningen gör denna telefon till
det perfekta valet för det mindre kontoret.

Dialog 4220 Dialog 4222 Dialog 4223 Dialog 4225/4224 Knappanel Tillbehörsenhet
                                             150 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Tillbehör
• Knappanel med 17 extra programmerbara knappar och lysdioder
• Lur med sekretessknapp
• Tillbehörsenhet med stöd för upptaget¬signal eller extern ringklocka, monteras
under telefonen
• Utdragbart noteringsblad för telefonnummerlista
• Telefonkablar
• Vägguttag
• Designation Card Manager, signeringsark och CD med utskriftsprogram

Typanvändare Lokalt mobil WLAN
WiFi 412
Aastra 312 WLAN

Typanvändare Lokalt mobil
DT190
En enkel trådlös telefon för BusinessPhone 50 eller 250 med en linje alfanumerisk
display.
Den har telefonbok med upp till 20 namn, sparar de 5 senast inkomna/utgående
samtal.

DT292
Högtalarfunktion, vibrator, telefonbok med upp till 100 namn. Återuppring de
senaste 20 uppringda, besvarade eller missade samtal.

DT412 v2
En robust telefon för alla typer av arbetsplatser. Telefonen har 3 programmerbara
funktionsknappar. SIM kort för identitet och personliga inställningar. Kan sända och
ta emot SMS. Telefonen har även högtalartelefon, vibrator och telefonbok med upp
till 100 namn.

DT422
En robust telefon för arbetsplatser som vill ha stor säkerhet. Ett personlarm och non
movement är inbyggt i telefonen (systemberoende tjänster). Telefonen har 3
programmerbara funktionsknappar. SIM kort för identitet och personliga
inställningar. Kan sända och ta emot SMS. Telefonen har även högtalartelefon,
vibrator och telefonbok med upp till 100 namn.

DT432 ATEX
Denna telefon är för arbetsplatser som har farligt gods. Telefonen är EX klassad
Ett personlarm och non movement är inbyggt i telefonen (systemberoende tjänster).

Tillbehör
Adapter for Peltor Headsets for DT4x2
Battery Door DT2xx (15 pcs)
Battery door DT590 (15 pcs)
                                             151 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

Battery Door Key DT412/422 (10 pcs)
Battery Headset Connector DT4xx
Battery pack adapter for rack charger for DT4x2 V1/V2
Battery Pack DT2xx
Battery pack NiMH, for DT4x2 V1
Battery Standard DT4xx
Belt Clip clic-on type for DT4xx
Belt Clip hinge type for DT4x2
Belt Clip hinge type for DT4xx
Belt Clip swivel type with belt leather buckle for DT4x2
Carrying case DT590
Carrying Case for DT290
Charger Set EU for DT590/DT2xx
Clip DT290 (15 pcs)
Clip DT590/DT292 (15 pcs)
Desktop Charger for DT4xx EU
Desktop charger II for DT4X2
Desktop programmer II, DT4X2
DT292 Carrying case
DT292 Security clip
DT29x Interface cable
DT412 V2 Battery Pack
DT432 ATEX Battery Pack
DT432 ATEX Battery Pack opener
DT432 ATEX Peltor headset adapter
DT590 Battery door Spare R3+ (15 pcs)
DT590 Battery pack
DT590 Bluetooth module
EX-Battery DT430
Headset Hearing Protection DT4x0/DT590
Headset profile DT590
Headset with microphone integrated in cable for DT4x2
Headset with microphone on boom for DT4x2
Interface cable DT590
Leather case incl. Belt clip for DT4X2
Portable handsfree DT590
Power Adapter EU for DT590/DT2xx
Power supply for Rackcharger for DT4x2
Power Supply for Rack charger DT590/DT29x
Protection plug(rubber) for headset connector for DT4x2
Rack charger DT590/DT29x
Rack charger II for DT4X2
Security Chain 800 mm for DT4xx
Security clip DT590
Security Clip for DT290/DT3xx/DT570
SIM-card DT4xx (10 pcs)
                                            152 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

SIM-card for DT4x2, standard programmed
SIM-card programmer DT4xx

DT590
Denna telefon har modern design, stor grafisk display. Den har enkel access till PBX
tjänsterna hänvisning, frånvaro, transport mm. Telefonbok för 1000 nerladdningsbara
nummer och 100 användarnamn högtalarfunktion, vibrator, möjlighet att sända och
ta emot SMS.

DT390
Svart / vit och grå skalig display
Display med intuitiva ikoner
Standard headset uttag
Virtual SIM (betyder att all programmering sparas på server och när telefonen
ansluts blir den uppdaterad med all användarinformation och ny mjukvara)
Vibrator
Stöd av Centralized Portable Device Management (CPDM)
Stöd för GAP/CAP

DT690
Färgdisplay
Display med intiutiva ikoner
Klassificering av telefonen som gör det möjligt att torka av med en fuktig trasa
Multifunktionsknapp och hotkey som programmeras av användaren
Stöd av Centralized Portable Device Management (CPDM)
Standard Headset uttag
Vibrator
Virtual SIM (betyder att all programmering sparas på server och när telefonen
ansluts blir den uppdaterad med all användarinformation och ny mjukvara)
SMS
En version stödjer Bluetooth anslutning
Supporting GAP/CAP

Nortel
Anslutningsform Analog:
Aastra 4106 Basic
Anslutningsform Stationär LAN, ip telefoner:
IP Phone 1110 with Icon Keycaps with /without Power Supply
IP Phone 1120E with Icon Keycaps with/without Power Supply
IP Phone 1140E with Icon Keycaps with/without Power Supply
IP Phone 1150E Graphite with Icon Keycaps, with/without Power Supply
Expansion Module for the IP Phone 1100 Series - 18 Key (RoHS)

IP Phone 1210 Charcoal with Icon Keys with/without Power Supply
IP Phone 1220 Charcoal with Icon Keys with/without Power Supply
                                            153 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1

IP Phone 1230 Charcoal with Icon Keys with/without Power Supply
Expansion Module 1200 Series Display 12 Key
IP Phone 1200 Series Handset Cord
IP Phone 1200 Series Footstand
Expansion Module 1200 Series Footstand

IP Phone 2001 with/without power supply
IP Phone 2002 with/without Power Supply
IP Phone 2004 with/without Power Supply
IP Key Expansion Module

Nortel Networks IP Phone 2007 Colour Touchscreen LCD with/without Power
Supply
IP Audio Conference Phone 2033 Package without Extension Mics with/without
local power
IP Audio Conference Phone 2033 Package with Extension Microphones + Cables
with/without local power

IP Softphone 2050
USB Audio Adapter (Headset not included)
Nortel Mobile USB Headset Adapter
Nortel Mobile USB Headset Adapter with Monaural Headset
Nortel Mobile USB Headset Adapter with Monaural Headset and 2050 Softphone

Nortel Networks Mobile Voice Client 2050

Analog adapter
Vid behov av t.ex . fax på en adress med IP anknytningar utan växelutrustning.
Audio Codes (Lagercrantz)

Anslutningsform Digital, digitala systemtelefoner:
M3901 Entry Set
M3902 Basic Set
M3903 Enhanced Set
M3904 Professional Set
M3905 Call Centre Set
M3820 Data Transfer Module
M39XX Wall Mount Kit
M39XX External Alerter
CTIA
ACM
M3900 Display - Based Expansion Module
Key Expansion Module (KEM)
MCA - Meridian Communications Adaptor
ATA - Analogue Terminal Adaptor (M3900)
Digital Telephone External IP Adapter
                                            154 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

M3900 series Full-Duplex Handsfree Adapter
M39XX Data Transfer Module

Anslutningsform Lokalt mobil/WLAN, WLAN handset:
Nortel WLAN Handset - 6120 Handset with/without power supply
Nortel WLAN Handset - 6140 Handset with/without power supply
Nortel Networks WLAN - Handset 2210 with/without power supply
Nortel Networks WLAN - Handset 2211 with/without power supply
Nortel Networks WLAN - Handset 2212 with/without power supply

Anslutningsform Lokalt mobil, DECT handset:
4027 DECT Handset Kit
4070 DECT Handset Kit
4065R Handset
4145Ex Handset

Mobile Communication 3100.
Nortel Mobile Communication Client 3100 (Dual Mode) for Windows Mobile
Licenses
Nortel Mobile Communication Client 3100 (Dual Mode) for Windows Mobile +
VPN Licenses
Nortel Mobile Communication Client 3100 (Dual Mode) for Windows Mobile IT
Software
Nortel Mobile Communication Client 3100 (Single Mode) for Symbian and BB -
Licenses
Nortel Mobile Communication Client 3100 (Single Mode) for Symbian and BB - IT
Software
Nortel Mobile Communication Client 3100 (Single Mode) for Symbian and BB -
Redundant Licenses

Telefonistbord
PC Console Interface Unit Assy
M2250 Console
5.2   Produktrelaterade leverantörstjänster
5.2.1  Utbud leverantörstjänster
Cygate har med sin långa erfarenhet som systemintegratör inom telefonisystem
samlat en djup kompetens inom upphandlingsområdet. Det har resulterat i en väl
fungerande process för telefoniprojekt, både nya, utökningar eller uppgraderingar.
                                            155 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

 5.2.1.1 Förstudie/Design
Cygate kan utföra förstudier och utredningar inför eller i samband med
telefoniuppdrag. Dessa förstudier eller utredningar kan vara av varierande art och
omfattning. Exempel på uppdrag är:
        Genomgång av befintligt telefonisystem
        Kvalitetsmätning i IP-nätet
        Säkerhetsanalys av telefonisystemet
        Ip-telefoni förberett nätverk och organisation
        Täckningsmätning för trådlös telefoni
        Telefonistrategier och policy
        Kommunikationsstrategier för framtiden

Telefonisystem är ofta komplexa och ställer stora krav på en väl designad lösning för
att uppfylla kundens krav och behov. Cygate utför design och systemintegration med
produkter från utprövade och av Cygate utvalda leverantörer. Innan
konfigureringsfasen genomförs ett designmöte tillsammans med representanter från
kundens olika intressenter. På detta möte behandlas punkter som är av stor vikt för
designlösningen. Exempel på uppgifter är:
        Nummerplan
        IP-plan
        Nätverket
        Inkopplingspunkter mot PSTN/GSM
        Centrala siten/lokala siter
        Terminaltyper
        Funktioner
        Gruppnummer/ACD köer

Designlösningen resulterar i en lösningsbeskrivning av ingående komponeneter,
designskiss och artikellista. Vid behov eller önskemål kan den tänkta designen
verifieras med labbtester eller en sk POC (Proof of Concept).

 5.2.1.2 Installation
Installation Abonnentväxel
Under installationsfasen monteras och kopplas abonnentväxeln in på nätet, testas och
därefter driftsätts. De steg som genomförs är:
         Montering
         Inkoppling
         Konfigurering av återstående funktioner
         Telefonistklienten
         Tester
         Driftsättning
         Efterkontroll
         Driftstöd
         Dokumentering
                                            156 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Installation Hänvisning
Under installationsfasen monteras och kopplas hänvisningssystemet in på nätet,
testas och därefter driftsätts. De steg som genomförs är:
        Montering
        Inkoppling
        Konfigurering av återstående funktioner
        Telefonistklienten
        Tester
        Driftsättning
        Efterkontroll
        Driftstöd
        Dokumentering

Installation Röstbrevlåda
Under installationsfasen monteras och kopplas röstbrevlådesystemet in på nätet,
testas och därefter driftsätts. De steg som genomförs är:
        Montering
        Inkoppling
        Konfigurering av återstående funktioner
        Tester
        Driftsättning
        Efterkontroll
        Driftstöd
        Dokumentering

Installation Inspelning
Under installationsfasen monteras och kopplas inspelningssystemet in på nätet, testas
och därefter driftsätts. De steg som genomförs är:
        Montering
        Inkoppling
        Konfigurering av återstående funktioner
        Lagringsenhet för inspelade samtal
        Tester
        Driftsättning
        Efterkontroll
        Driftstöd
        Dokumentering

Installation Debitering
Under installationsfasen monteras och kopplas debiteringssystemet in på nätet, testas
och därefter driftsätts. De steg som genomförs är:
        Montering
        Inkoppling
        Konfigurering av återstående funktioner
        Lagringsenhet för CDR poster
        Tester
                                            157 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1

         Driftsättning
         Efterkontroll
         Driftstöd
         Dokumentering

Installation Trafikmätning
Under installationsfasen monteras och kopplas trafikmätningssystemet in på nätet,
testas och därefter driftsätts. De steg som genomförs är:
        Montering
        Inkoppling
        Konfigurering av återstående funktioner
        Lagringsenhet för CDR poster
        Tester
        Driftsättning
        Efterkontroll
        Driftstöd
        Dokumentering

Installation Röststyrning
Under installationsfasen monteras och kopplas röststyrningssystemet in på nätet,
testas och därefter driftsätts. De steg som genomförs är:
        Montering
        Inkoppling
        Konfigurering av återstående funktioner
        Tester
        Driftsättning
        Efterkontroll
        Driftstöd
        Dokumentering 5.2.1.3 Projektledning
I alla projekt ingår projektledning. Projektledarna på Cygate arbetar enligt vår
projekt modell.
Cygates kvalitetsrutin för genomförande av större kommunikationsprojekt är
framtagen efter krav från beställare som Cygate levererat komplexa
kommunikationslösningar till under de senaste 30 åren. Denna kvalitetsrutin är
framtagen för att tillgodose de behov och områden som är speciellt förknippade med
installation av kommunikationslösningar. Vi har tillämpat denna modell mot bland
annat kärnkraftsindustrin, bank och finans, media, transport, hälso- och sjukvår.
Kvalitetsrutinen har anpassats efter Cygates storlek på projekten och efter Cygates
organisation. Den har fokuserats på de praktiska momenten i ett projekt. Nedan följer
en lista med punkter som beskriver ingående moment och omfattning.
         Projektstart / Checklista
         Projektorganisation
                                              158 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

         Styrgrupps- och projektgruppsprotokoll
         Riskanalys
         Målformulering
         Tids-, Resurs och Projektplan
         Genomförande
         Projektspecifikation
         Referensmaterial
         Projektavslut / Leveransgodkännande
         Tillkommande/avgående

  5.2.1.4 Konfiguration
Cygate brukar dela upp konfigurationsfasen i två eller tre delar: staging samt
konfigurering och kundanpassning och efter önskemål demonstration.

  Staging
   Vid leverans av utrustning utför Cygate sk staging, d v s uppackning och
   avsyning av all utrustning. Kontroll sker av utrustningen så att ingen felaktig
   hårdvara levererats och att beställt material har levererats. Uppmärkning och
   dokumentering av serienummer m m genomförs.

  Konfigurering och kundanpassning
   Konfigurering kan göras på två sätt, antingen på plats på aktuell installationsplats
   eller i förväg i våra lokaler. Som ett led i vår kvalitetssträvan och för att
   effektivare utnyttja våra resurser brukar vi oftast konfigurera utrustning i våra
   lokaler. Vi har även resurser att bygga upp kundens nät för att prova ut delar av
   design innan faktisk installation. Ytterligare en fördel är att vi har möjlighet att
   provköra utrustningen för att undvika fördröjningar vid installationstillfället.

   Vid installation på plats är det normala förfarandet att vi har vår egen personal på
   plats för montering, installation samt provkörning. Vi kan även med hjälp av
   fjärrkonfigurering utnyttja övriga bolag inom Cygate koncernen. Det ger kunden
   fördelen till en ansvarig leverantör och effektivt nyttjande av kompetens och
   teknikerresurser.

Demonstration
Innan installation och driftsättning kan tester eller en demonstration utföras på
lösningen. Detta sker oftast i Cygates lokaler.


  5.2.1.5 Systemspecialist
Systemspecialist Abonnentväxel
Cygates systemspecialister är högt certifierade konsulter på våra leverantörers
abonnentväxlar. De har en lång erfarenhet av att arbeta med produkterna med allt
från installation, konfigurering, migrering, utbildning till avancerad felsökning. Våra
systemspecialister kan även agera ‖bollplank‖ och teknisk sakkunnig vid olika
                                             159 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

frågeställningar rörande systemet. När det gäller utredningsuppdrag eller förstudier
genomförs det av våra systemspecialister på området.

Systemspecialist Hänvisning
Cygates systemspecialister är högt certifierade konsulter på våra leverantörers
hänvisningssystem. De har en lång erfarenhet av att arbeta med produkterna med allt
från installation, konfigurering, migrering, utbildning till avancerad felsökning. Våra
systemspecialister kan även agera ‖bollplank‖ och teknisk sakkunnig vid olika
frågeställningar rörande systemet. När det gäller utredningsuppdrag eller förstudier
genomförs det av våra systemspecialister på området.

Systemspecialist Röstbrevlåda
Cygates systemspecialister är högt certifierade konsulter på våra leverantörers
röstbrevlådesystem. De har en lång erfarenhet av att arbetat med produkterna från allt
från installation, konfigurering, migrering, utbildning till avancerad felsökning. Våra
systemspecialister kan även agera ‖bollplank‖ och teknisk sakkunnig vid olika
frågeställningar rörande systemet. När det gäller utredningsuppdrag eller förstudier
genomförs det av våra systemspecialister på området.

Systemspecialist Inspelning
Cygates systemspecialister är högt certifierade konsulter på våra leverantörers
inspelningssystem. De har en lång erfarenhet av att arbeta med produkterna med allt
från installation, konfigurering, migrering, utbildning till avancerad felsökning. Våra
systemspecialister kan även agera ‖bollplank‖ och teknisk sakkunnig vid olika
frågeställningar rörande systemet. När det gäller utredningsuppdrag eller förstudier
genomförs det av våra systemspecialister på området.

Systemspecialist Debitering
Cygates systemspecialister är högt certifierade konsulter på våra leverantörers
debiteringssystem. De har en lång erfarenhet av att arbeta med produkterna med allt
från installation, konfigurering, migrering, utbildning till avancerad felsökning. Våra
systemspecialister kan även agera ‖bollplank‖ och teknisk sakkunnig vid olika
frågeställningar rörande systemet. När det gäller utredningsuppdrag eller förstudier
genomförs det av våra systemspecialister på området.

Systemspecialist Trafikmätning
Cygates systemspecialister är högt certifierade konsulter på våra leverantörers
trafikmätningssystem. De har en lång erfarenhet av att arbeta med produkterna med
allt från installation, konfigurering, migrering, utbildning till avancerad felsökning.
Våra systemspecialister kan även agera ‖bollplank‖ och teknisk sakkunnig vid olika
frågeställningar rörande systemet. När det gäller utredningsuppdrag eller förstudier
genomförs det av våra systemspecialister på området.

Systemspecialist Röststyrning
Cygates systemspecialister är högt certifierade konsulter på våra leverantörers
röststyrningssystem. De har en lång erfarenhet av att arbeta med produkterna med
                                              160 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

allt från installation, konfigurering, migrering, utbildning till avancerad felsökning.
Våra systemspecialister kan även agera ‖bollplank‖ och teknisk sakkunnig vid olika
frågeställningar rörande systemet. När det gäller utredningsuppdrag eller förstudier
genomförs det av våra systemspecialister på området.


 5.2.1.6 Övriga Produktrelaterade Tjänster
Integrationsspecialist
När det gäller telefoni- eller unified communication lösningar, blir det ofta mycket
komplexa lösningar. Detta ställer stora krav på systemintegratören att få de olika
produkterna från ofta skilda leverantörer att samverka. Dessutom är det vanligt att
vissa applikationer som finns i kundens miljö skall integreras mot
kommunikationslösningen.

Ip-telefoni klart nätverk
Innan man skall börja implementera realtidsapplikationer, som t ex telefoni, över ett
IP-nätverk, är det mycket viktigt att det underliggande nätverket är genomlyst och
testat att det kan hantera QoS (Quality of Service). Detta för att taltrafiken skall
kunna prioriteras framför mer bandbreddskrävande applikationer. Dessutom är det
viktigt att säkerställa att samtliga användare har en IP-access med rätt kvalitet på
infrastrukturen. För att säkerställa detta inför en installation har Cygate tagit fram en
tjänst där kundens nätverk verifieras, trafikmäts och resultatet presenteras för
kunden.

Säkerhet i telefonisystemet
Cygate erbjuder även en genomgång av telefonisystemet m a p säkerhet, behörighet
och rättigheter. Vi analyserar vilka olika kategorier som finns och vilka som skall ha
vilka rättigheter, vilka har access och behörighet till systemen (fysiskt som
elektroniskt) samt inte minst avlyssningssäkerhet.

5.2.2  Utbildningstjänster
Cygate erbjuder ett brett utbud av olika utbildningar.
Utbildningarna hålls i första hand på svenska men kan även genomföras på engelska.
Kursdokumentationen kan vara på svenska eller engelska efter kundens önskemål.

Systemadministratörsutbildning
Utbildning i samband med installation erbjuds ofta i form av workshop för
systemadministratörer. Vi har även andra regelrätta lärarledda utbildningar.
Utbildningen i samband med installation syftar till att få kunden att bekanta sig med
utrustningen och att utföra moment som kan vara svåra att göra när väl utrustningen
är i drift. Utbildningen sker på kundens egen utrustning antingen i samband men
konfigurering hos Cygate eller efter installation men före driftsättning. Vi går
igenom utrustningen och dess funktioner. En hel del praktiska moment ingår såsom
konfigurering, inläggning av nya användare eller förändring av användardata samt
                                             161 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

enklare felsökning.

Användarutbildning
Genomförs i mindre grupper eller större samlingar av utbildade lärare eller erfarna
konsulter. Utbildningen syftar till att låta användarna få en god inblick i hur systemet
fungerar och hur man använder telefonerna och tillhörande stödsystem.
Användarutbildningen skall genomföras i god tid innan driftsättning för att
användarna skall veta hur det fungerar och känna sig trygga med det nya systemet.

SuperUser utbildning
SuperUser utbildning är en något mer fördjupad utbildning på hur systemet fungerar
ur ett användarperspektiv. De sk SuperUser användarna skall efter genomförd
utbildning föra information vidare in i organisationen.

Telefonistutbildning
En lärarledd utbildning för Telefonister på telefonistapplikationerna. Utbildningen
genomförs antingen hos kunden eller i utbildningslokaler.

Workshop
Workshop kan genomföras i Cygates lokaler där olika områden demonstreras och
diskuteras.

5.2.3  Användaradministration

Cygate erbjuder användaradministration både på plats, men även fjärrstyrd via
exempelvis en VPN-förbindelse. Med användaradministration t ex
kunddataförändringar, hantering av olika anknytningsformer, tillägg, flytt och
borttagning av anknytningar/användardata.

5.2.4  Trafikmätningar
Cygate kan tillhanda hålla trafikmätningar på växel- och telefonistsystemet. Genom
att plocka ut data från systemet kan statistik och grafer presenteras på ett
lättöverskådligt sätt. Metoden att plocka ut statistiken kan variera beroende på vilka
moduler som kunden har i växellösningen.
Som ett alternativ kan vi även erbjuda tjänsten, Webtax, via vår
fjärrhanteringsplattform som ger möjlighet till trafikmätning, trafikkontroll och
debiteringsunderlag. Detta ger en renare servermiljö med få applikationer.

5.2.5  Byte av kommunikationslösning
Cygate kan erbjuda konsulttjänst för att vara behjälplig vid byte av leverantör. Det
innebär att vi kan hjälpa till med att besvara frågor och lämna över
systemdokumentation över telefonilösningen samt kunddata.

När det gäller Cygates övertagande från andra leverantörer, så genomför vi detta
oftast med hjälp av ett Övertagandeprojekt. I detta projekt deltar även kunden aktivt
                                             162 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

med uppgifter och dokumentation som behövs för att Cygate skall kunna ta över drift
och support av lösningen så smidigt som möjligt. I Övertagandeprojektet ingår även
att Cygate går igenom befintlig utrustning för att bilda sig en uppfattning om status
och konfiguration samt eventuella utestående rapporterade fel och brister.

5.2.6   Service och Underhåll
  5.2.6.1 Service och underhåll utbud
Cygates erbjuder följande servicenivåer

  Funktionservice 2 tim inställelsetid (kundanpassade lösningar)
  Funktionservice 4 tim inställelsetid
  Funktionservice 8 tim inställelsetid
  Utbytesservice med inställelsetid
  Inskickservice med inställelsetid
  Mjukvaruavtal på programvara
  Support/ remote avtal
  Beredskapsavtal
  Kundanpassad lösning

Funktionsservice
 Service hos kund med 2/4/8 timmars inställelsetid. Nedladdning av program och
 data från kundens back-up ingår. Kostnader för arbete, material och resor ingår.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
 dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.

Utbytesservice med inställelsetid
 Vi skickar ersättningsenhet inom avtalad tid (2, 4, 8 tim eller 3 dagar) från
 felanmälan.
 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen (från
 kundens eget servicelager) inom 8 arbetstimmar.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
 dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.

Utbytesservice
 Vi skickar ersättningsenhet inom avtalad tid (2, 4, 8 tim eller 3 dagar) från
 felanmälan.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
 dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.

Inskickservice med inställelsetid
 Service på vår verkstad där kunden ombesörjer och bekostar transport till vår
  verkstad. Ersättningsenhet skickas inom 3 dagar från mottagen trasig enhet.
                                             163 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen (från
 kundens eget servicelager) inom 8 arbetstimmar.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
 dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.

Inskickservice
 Service på vår verkstad där kunden ombesörjer och bekostar transport till vår
  verkstad. Ersättningsenhet skickas inom 3 dagar från mottagen trasig enhet.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.

Mjukvaruavtal
 Cygate tillhandahåller tekniker för telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.
 Vidare dokumenteras felanmält problem till programvaruleverantören för åtgärd.
 Återrapportering av svar samt eventuella patchar med anknytning till problemet
 distribueras.

Support/ remoteavtal
 Cygate tillhandahåller tekniker för remote (ISDN eller modemuppkopplad)
 support inom 4 arbets-timmar. Alternativt inställer sig tekniker hos kund inom 8
 arbetstimmar. Arbetskostnad och resor
 debiteras enligt prislista.

Beredskapsavtal
 Utanför normal kontorstid kan Cygates tekniker infinna sig hos kunden, fysiskt
 eller fjärranslutet, för analys och åtgärd. Arbetskostnad och resor debiteras enligt
 prislista.

Kundanpassade
 I stort sett alla parametrar i avtalstypen och servicenivån kan anpassas. Det mest
 förekommande är att anpassa beredskapen efter verksamheten. Vissa kunder har
 sin viktigaste drifttid i samband med månadsskiften, andra vill ha högre
 servicenivå under semesterperioder.


Priser på dessa tjänster redovisas under punkten Priser Tjänster i denna bilaga.
                                           164 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1
6    Säkerhet

6.1   Produkter
6.1.1  Säkerhetsprodukter
 6.1.1.1 Cisco Systems
Cisco ASA 5500
Adaptive Security Appliance är Ciscos kombinerade brandvägg, VPN och SSL-VPN
produkt. Plattformen spänner från den minsta ASA 5505 för småföretag och
hemarbetsplatser till ASA 5580 med 4Gbps genomströmning, avsedd för datacenter.
Samtliga modeller bygger på en mycket robust och lätthanterlig plattform där all
programvara lagras i flashminne och behöver därför ingen hårddisk. De större
modellerna är moduluppbyggda med möjlighet att addera interface samt moduler för
IPS eller innehållskontroll med antivirus, antispam och webbfiltrering. Dessa
funktioner låses upp med olika licenser. Utöver funktionen i modulerna kan licenser
adderas för tex WEB-VPN, flera virtuella brandväggar osv.

Modeller:
  Cisco ASA 5505
  Cisco ASA 5510
  Cisco ASA 5520
  Cisco ASA 5540
  Cisco ASA 5550
  Cisco ASA 5580-20
  Cisco ASA 5580-40

Cisco IOS Security Routers
Genom att använda säkerhetsversionen av det välkända IOS operativsystemet
adderas avancerade säkerhetsfunktioner. Funktionerna omfattar brandväggsfunktion,
olika avancerade varianter för VPN samt intrångsdetektering. Routern kan även
hantera olika varianter av autenticering samt agera CA server i ett VPN scenario.
Eftersom funktionerna adderas ovanpå alla vanliga funktioner för routing och QoS
erhålls en mycket flexibel produkt.

Modeller:
  Cisco 7600 Security Bundles
  Cisco 7301 Security Bundles
  Cisco 7200 Security Bundles
  Cisco ISR 3800 Security Router
  Cisco ISR 2800 Security Router
  Cisco ISR 1800 Security Router
                                             165 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

    Cisco 800 Series Security Router

Cisco Firewall Service Module (FWSM)
Cisco FWSM är en servicemodul, dvs ett kort som kan integreras i Ciscos Catalyst
6500 eller Cisco 7600. Genom att kombinera ett eller flera kort kan mycket hög
kapacitet uppnås för datacenterlösningar.

Cisco IPS
Cisco IPS är ett system för att identifiera, klassificera och stoppa skadliga attacker.
Genom att inspektera hela protokollstckan kan IPS systemet identifiera attacker mot
organisationens känsliga data.
Detta görs genom att kombinera dagliga signaturuppdateringer med analys av
beteende och protokollavvikelser.
Med fördel kombineras Cisco IPS med Cisco CS-MARS för centraliserad korrelering
och analys.

Modeller:
  Cisco IDS 4215 Sensor
  Cisco IPS 4240 Sensor
  Cisco IPS 4255 Sensor
  Cisco IPS 4260 Sensor
  Cisco IPS 4270 Sensor
  AIP-SSM-10 för Cisco ASA5500
  AIP-SSM-20 för Cisco ASA5500
  Cisco IDSM-2 för Cisco 7600/Catalyst 6500
  Cisco AIM-IPS för Cisco ISR Routers
  Cisco IOS IPS

Cisco Secure Access Control Server.
Cisco Secure ACS är en autenticeringsserver för centraliserad hantering av
användare avseende accesskontroll och spårbarhet. Produkten stöder protokollen
TACACS+ och RADIUS, vilka kan användas för åtkomstkontroll i LAN, WLAN,
VPN samt alla andra tillfällen då man vill authenticera användare.
Cisco Secure ACS kan även agera ‖broker‖ och skicka authenticeringsfrågor vidare
till andra authenticeringsservrar som tex. Microsoft AD, LDAP, vilket underlättar
administration av användarkonton. Den stödjer Token-baserad inloggning från bland
annat RSA, Secure Computings Safe Word samt lösningar från Crypto Card. För
större organisationer med flera administratörer kan rollbaserade säkerhetsnivåer för
administratörer samt möjlighet till gruppering av utrustning för effektiv
konfigurering ges.

Cisco Security Agent
CSA är ett skydd för servrar och klient mot intrång och skadlig kod. Istället för att
basera analysen på signaturer så gör CSA istället analys utifrån applikationens
betende. Detta gör att klienten inte i samma grad är beroende av uppgraderingar och
                                            166 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

att man är mindre känslig för ‖day zero attacks‖ där traditionella skydd saknar
signaturer.

Cisco NAC Appliance
Produkt för åtkomstkontroll och styrning av klienter baserade på identitet, var man
ansluter från, vilken dator som används samt om den uppfyller de uppsatta kriterierna
avseende virusskydd, brandvägg. Cisco NAC Appliance består av en central
‖manager‖ där regelverk och policys skapas. Ute i nätverket placeras NAC appliance
produkter på strategiska platser.

Modeller:
  Cisco NAC Appliance 3310
  Cisco NAC Appliance 3350
  Cisco NAC Appliance 3390

Cisco CS-MARS
CS-MARS sammanställer information från befintliga säkerhetslösningar och
korrelerar dessa mot topologin i nätverket för att hitta misstänkta mönster som kan
indikera utbrott. Med ett knapptryck kan lämpliga access-listor distribueras eller
infekterade delar av infrastrukturen stängas av. För att kunna följa pågående attacker
använder sig MARS av Cisco NetFlow, i övrigt integrerar den med en mängd
säkerhetsutrustning från tredjeparts tillverkare.

Modeller:
  Cisco Security MARS 25R
  Cisco Security MARS 25
  Cisco Security MARS 55
  Cisco Security MARS 110R
  Cisco Security MARS 110
  Cisco Security MARS 210


 6.1.1.2 CheckPoint
CheckPoint Software är ett ledande företag med total fokus på informationssäkerhet.
Med flexibla och lätthanterliga säkerhetslösningar gör Check Point
nätkommunikation och kritisk information säker, pålitlig och tillgänglig överallt.

VPN-1/VSX
VPN-1 är grundprodukten i CheckPoint brandväggfamilj. Produkten innehåller
förutom brandväggsfunktionalitet även VPN och intrångsdetektering som håller
organisationens nätverk säkert och dina resurser tillgängliga. VPN-1 är en
mjukvaruplattform som kan installeras på olika hårdvaruplattformar.
VSX är en virtuell brandväggsmiljö för organisationer som har höga krav på
separation av tjänster.
                                            167 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

UTM-1
Checkpoint UTM-1 Totalt Security hårdvaruplattformar är nyckelfärdiga lösningar
som innehåller allt du behöver för att säkra ditt nätverk på ett enkelt och
kostnadseffektivt sätt. UTM-1 levererar beprövad integrerad säkerhet som inkluderar
brandvägg, intrångsskydd, antivirus, antispionprogram, brandvägg för
webbapplikation, VoIP-säkerhet, blockering av snabbmeddelanden och fildelning, så
väl som säker kommunikation mellan anläggningar och säker fjärråtkomst.
Checkpoint Edge är Checkpoints mindre produkt för små organisationer.
Modeller:
   UTM-1 270
   UTM-1 570
   UTM-1 1070
   UTM-1 2070
   UTM-1 3070

Power-1
Power-1 är en appliance produkt från Checkpoint, byggd för att hantera stora
mängder data med hög genomströmning. Check Point Power-1 hårdvaruplattformar
gör det möjligt för organisationer att maximera säkerheten i högpresterande miljöer
såsom stora campus eller datacenter. De kombinerar brandvägg, IPSec VPN och
Intrusion Prevention med avancerad accelerationsteknik, vilket ger en
högpresterande säkerhetsplattform.

Modeller:
  Check Point Power-1 Appliance Model 5070
  Check Point Power-1 Appliance Model 9070


FloodGate-1
FloodGate-1 är Check Points produktlinje för trafikprioriteringar.

IPS-1
IPS-1 är en produktfamilj som detekterar och blockerar attacker. IPS-1 använder en
signaturprenumeration i kombination med protokoll och trafikkontroller. IPS-1 är ett
komplement till den befintliga brandväggen där viss IPS funktionalitet finns inom
SmartDefense.

Modeller:
  Check Point IPS-1 Sensor 50
  Check Point IPS-1 Sensor 200
  Check Point IPS-1 Sensor 500
  Check Point IPS-1 Power Sensor 1000
  Check Point IPS-1 Power Sensor 2000

Connectra
                                            168 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Klientlöst VPN som baserar på SSL i kombination med kontroll efter fientlig kod gör
Checkpoint Connectra appliance eller mjukvara till ett bra alternativ för anslutning
på distans. Connectra SSL VPN-gateway ger säker webb-baserad åtkomst till e-post,
webb-applikationer och filservrar.

Modeller:
  Connectra 270
  Connectra 3070
  Connectra 9072

Endpoint Security
Endpoint security är en produktlinje som skyddar klienter från hot, dels genom att
erbjuda skyddsmekanismer av hög klass som tex brandvägg, antispyware, program
control, antivirus, hårddiskkryptering, åtkomstkontroll etc.
Dessa funktioner kan man administrera från centrala verktyg vilket leder till lägre
kostnader i jämförelse till att hantera skyddsmekanismerna var för sig.

Pointsec PC/Mobile/Protector
Pointsec är Checkpoints produktlinje för informationssäkerhet gällande kryptering av
enheter såsom datorer och mobiler. Dessutom kan Checkpoint även skydda mot att
enheter såsom usb-minnen eller usb-diskar endast får användas om dessa är tex
krypterade. Pointsec produkterna kan integreras med de flesta av operativsystemen
som finns på marknaden.

Provider-1
Möjliggör central administration av olika organisationers komplexa
brandväggsmiljöer. Förenklar för administratörer att hantera flera olika miljöer och
policies, genom att göra olika subgrupperingar som matchar funktionalitet eller
geografisk placering.

SmartCenter
Produktfamilj som levererar central hantering och administration av Checkpoint
gateways gällande regler, felsökning, policies etc.

Eventia
Säkerhetsprodukt som behandlar loggar och korrelerar dessa för att få fram
säkerhetsrisker som tex attacker mot företaget. Produkten kan även rapportera om
händelser som inte bör ske vid en specifik tid tex omkonfigureringar av brandvägg.

 6.1.1.3 Juniper
Juniper Networks är en komplett nätverksleverantör med stort fokus på
funktionalitet, prestanda och tillgänglighet. Inom säkerhetsområdet tillverkar Juniper
brandväggar, produkter för SSL VPN, intrångsdetektering, samt åtkomstkontroll. I
sortimentet finns även en bred portfölj av routrar, från stora stamnätsroutrar avsedda
                                             169 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

för operatörer ner till små routrar för lokalkontor. I portföljen finns även produkter
för WAN acceleration.

Firewall/VPN

SSG-serien
Modeller ur SSG serien är avsedda för små till medelstora kontor. Från SSG-5 till
den största SSG-550M med brandväggskapacitet som passerar gigabitnivå. SSG
serien har mycket gemensamt med Junipers routrar i J-serien. Både LAN och WAN
interfacekort är ofta kompatibla mellan modellerna.

Modeller:
  SSG 5
  SSG 20
  SSG 140
  SSG 320
  SSG 350
  SSG 520
  SSG 550

ISG-serien
Modulbyggda enheter med möjlighet att bygga virtuella system, hög prestanda och
redundans är ledord. ISG-serien kan byggas ut med IDP funktionalitet genom att
addera specifik hårdvara i brandväggen.

Modeller:
  ISG 1000
  ISG 2000
  ISG with IDP

NS-5000
Serien har högre prestanda, redundans, modularitet och antal virtuella system. Dessa
är tänkta för större organisationer och ISP:er med prestandakrav upp till 30 Gbps.

Modeller:
  NetScreen 5200
  NetScreen 5400

SRX-serien
Juniper Networks SRX är den största plattformen utformad för datacenters och
operatörer med sin modulära uppbyggnad och prestanda på upp till 120Gbps.

Modeller
  SRX 5600
  SRX 5800.
                                             170 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1Juniper NetScreen IDP
Juniper Networks har med sina IDP-appliances en serie maskiner byggda för att på
ett mycket träffsäkert sätt hitta och stoppa dagens sofistikerade attacker, i både
applikations- och nätverkslagret.
Eftersom olika detekteringsmetoder är bra på att identifiera olika hot så är Juniper
IDP utrustad med åtta olika detekteringsmetoder.

Modeller:
  IDP 75
  IDP 250
  IDP 800
  IDP 8200


Juniper Secure Access (SA)
Med Junipers SA kan externa anslutningar ske via SSL eller IPSec liknande vpn för
att få åtkomst till resurser på det interna nätet. Flera olika adresser (portaler) kan
hanteras för att kunna nyttja en enhet till flera olika anslutningar. Vid anslutning kan
anslutande PC kontrolleras efter önskemål och krav för att tillåta uppkoppling. Ingen
förinstallerad VPN klient krävs då detta hanteras via den vanlig Internet browsern
och plug-ins.

Modeller:
  SA 700
  SA 2500
  SA 4500
  SA 6500

Juniper UAC
UAC är Junipers åtkomstkontrollkoncept som även kan integreras med
switchfunktioner från andra leverantörer. Funktionen levererar ett bra och säkert
samt övergripande NAC koncept. Klienter kan styras till och från olika nät beroende
på om man uppfyller de uppställda kriterierna för organisationens klienter eller ej.
Genom att installera en agent, UAC Agent, kan mycket noggrann kontroll av
klienterna göras.
Arkitekturen består av InfranetControllers (IC)där regelverk skapas. Dessa kan sedan
appliceras i nätverkslagret via 802.1X eller via regler i Junipers brandväggar ,
Infranet Enforcer (IE) som placeras på strategiska platser i nätet.

Modeller:
  IC 4000/IC4500
  IC 6000/IC6500

Juniper STRM (Qradar)
                                             171 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Junipers Security Threat Response Manager (STRM) är en fristående plattform för
hantering av nätverkshändelser och loggar både från Junipers produkter och
utrustning från andra leverantörer. Genom att ta in information ifrån IPS,
brandväggar, flödesinformation etc. och därefter korrelera dessa för att undvika
informationsöverflöd, ger god insyn i vad som sker i nätet. Bra för att hantera
regulatoriska krav men även för att hantera och effektivisera säkerhetsarbetet.

Modeller:
  Juniper Networks STRM 500
  Juniper Networks STRM 2500
  Juniper Networks STRM 5000

 6.1.1.4 Nokia
Nokia IP Plattform
Nokias IP-nätverksplattformar levereras installerade med partnerapplikationer. På
plattformen körs Nokias operativsystem IPSO som kan tillhandahålla funktioner för
routing, redundans och QoS. Installerat ovan på IPSO körs brandväggar, VPN och
UTM produkter från Check Point. Plattformen finns från små appliances för
lokalkontor till stora, modulära och redundanta system.

Modeller:
  Nokia IP60
  Nokia IP150
  Nokia IP290
  Nokia IP390
  Nokia IP560
  Nokia IP690
  Nokia IP1220
  Nokia IP1280
  Nokia IP2255
  Nokia IP2450

 6.1.1.5 Citrix
Citrix Systems är en ledande leverantör av produkter inom access infrastruktur för
organisationer och deras medarbetare.
Citrix Systems möjliggör säker och lätt åtkomst till program och information var
användaren än befinner sig. Samtidigt skapar systemen möjligheter för IT-
avdelningen att på ett kostnadseffektivt sätt administrera företagets IT-resurser
centralt. Till exempel kan programinstallationer och uppdateringar hanteras centralt.

Citrix XenServer
Citrix XenServer, en medlem i Citrix Delivery Center produkt familjen är en
driftslösning för virtualisering av server/ desktop OS samt applikationer för alla
servrar i datacentret och ger en flexibel pool av datorresurser.
                                            172 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Citrix XenApp
Citrix XenApp familjen, tidigare Presentation Server, är de facto standard för
leverans av Windows baserade applikationer med bästa prestanda, säkerhet och till
lägsta kostnad. XenApp är den mest kompletta applikations virtualiseringslösningen
för både klient och server sidan och levererar applikationerna på begäran såväl online
som offline.

NetScaler
Citrix NetScaler optimerar leveransen av webbapplikationer – ökar säkerheten och
ger högre prestanda för webbapplikationer samt avlastning av webb servrarna. Denna
lösning ger bästa ägandekostnaden, säkerhet, tillgänglighet och prestanda för webb
applikationer.

XenDesktop
Citrix XenDesktop är en omfattande lösning för Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
system – tar bort begränsningarna i befintliga produkter för att säkerställa en enkel,
säker och kostnadseffektiv leverans av Windows skrivbord till alla.

Citrix Access Essentials
En accesslösning för den lilla organisationen med max 75 användare. Med eller utan
inkluderad licens för Microsoft TS Cal. Kräver endast en server, enkel installation,
konfigurering och drift samt namngiven användarlicens.

Citrix Access Gateway
Citrix Access Gateway är en familj av SSL VPN-enheter som levererar säker tillgång
till alla applikationer med policybaserad SmartAccess-kontroll. Med Access
Gateway får företag och organisationer kostnadseffektiva möjligheter att möta
kraven på applikationsleverans oavsett plats, möjliggöra flexibelt arbete, förenkla
outsourcing och tillgång för externa användare samtidigt som högsta nivå på
informationssäkerheten bibehålles

Citrix Branch Repeater
Citrix Branch Repeater optimerar applikations-leveransen från Citrix Delivery
Center medan den samtidigt ger Windows infrastrukturtjänster till lokalkontoret.
Tillsammans med Citrix WANScaler i datacentret kan Citrix Branch Repeater
optimera åtkomsten till applikationsdata och öka hastigheten för tillgång till
dynamiskt data över WAN.Citrix Branch Repeater består av en Windows 2003
server med Citrix WANScaler funktionalitet.


 6.1.1.6 ActivIdentity


Authentication
Produktfamilj med bla AAA Server som är en engångslösenordsserver och hanterar
autentisering av användare. AAA Server stödjer standarder och protokoll som:
RADIUS, TACACS+, 802.1X, LDAP m.fl.
                                            173 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1ActivCard Card Management System
ActivCard CMS löser komplexiteten i hanteringen av digitala identiteter i större
organisationer.
Administrationen sker från ActivIdentity CMS, som i sin tur sköter
kommunikationen med LDAP-kataloger, certifikat auktoriteter mm.

Tokens
I denna produktfamilj finns det olika former av framförallt hårda tokens som kan
användas för stark authentisering.

Singel-Sign-On
Produktfamilj för att säkerställa funktionalitet och säkerhet för användare med
många olika lösenord till olika system.


 6.1.1.7 Barracuda
Baracuda Spam
Barracuda Spam Firewall är en prisvärd integrerad hårdvaru- och mjukvarulösning
designad för att skydda e-postservrar från spam-, virus-, spoofing-,
phishing- och spywareattacker.

Barracuda Spam Firewall är kompatibel med alla e-postservrar och passar
i alla gemensamma eller mindre företagsmiljöer.


 6.1.1.8 Blue Coat Systems
Blue Coat Systems, tillverkar produkter som används för att skapa insyn och kontroll
av webbtrafik. Plattformarna erbjuder funktioner som avancerad proxyfunktionalitet,
URL-filtrering, innehållsfiltrering, kontroll av snabbmeddelanden, Webb-virus-
skanning med mycket hög nätverksprestanda.

BlueCoat ProxySG är en familj av proxys som ger fullständig insyn och kontroll
över webbkommunikation med mycket god prestanda. Operativsystemet kan utnyttja
befinliga autentiserings-system, så att en policy kan styra rättighter ner till
individnivå. ProxySG kombinerar en omfattande cache- och proxyfunktionalitet för
grannulär kontroll av webbtrafik - med stöd för bl.a. integrerad URL-filtrering,
Instant Messaging-kontroll. Virusskydd uppnås genom integration med produkten
ProxyAV. ProxySG erbjuder goda loggningsmöjligheter och kan skalas upp till stora
distribuerade miljöer med central administration genom BlueCoat Director.
Produkten består av hårdvarorna ProxySG 210, 510, 810 och 8100 samt optioner för
webfilterdatabas, funktioner för snabbmeddelanden (IM), strömmande media samt
SSL terminering.

Modeller:
                                            174 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

    BlueCoat ProxySG 210
    BlueCoat ProxySG 510
    BlueCoat ProxySG 810
    BlueCoat ProxySG 8100

BlueCoat ProxyAV är en Antivirus-plattform för att virustvätta webbtrafik med god
prestanda. Produkten kräver integration med en ProxySG-plattform och fungerar inte
fristående.
Produkten består av hårdvarorna ProxyAV 510 och 810 och 8100 samt optioner för
antivirusmotor från Kaspersky, Sophos, McAfee eller Panda.
Utöver ovanstående finns även produkter för management, rapportering och shaping.

Modeller:
  BlueCoat ProxyAV 510
  BlueCoat ProxyAV 810
  BlueCoat ProxyAV 8100


 6.1.1.9 Clavister
Clavister är en svensk tillverkare av brandväggar. Security Gateway
Appliance Series produkterna innehåller som standard funktionalitet för VPN
(IPSec), Firewall (Stateful Inspection), VLAN (802.1Q) för ökad segmentering,
Traffic Shaping (QoS) för avancerad bandbreddsstyrning, High Availability för
optimerad tillgänglighet, Policy baserad routing för avancerad trafikstyrning och
Application Layer Gateways (Proxy för specifika protokoll, exempelvis FTP).
Clavister Firewall Manager för obegränsat antal administratörer och med möjlighet
till central administration för obegränsat antal lösningar medföljer varje produkt.

Modeller:
  SG 5500 Series
  SG 4400 Series
  SG 4200 Series
  SG 3200 Series
  SG 50 Series
  SG 10 Series


 6.1.1.10 Gemplus
Kortläsare
För att kunna använda Smarta kort krävs kortläsare. Gemplus har stort stöd från
många leverantörer som använder smarta kort för att autentisera användare.
Kortläsare finns i modeller med stöd för PCMCIA, USB eller seriell port på PC.
Utöver det vanliga sortimentet med kortläsare finns kortläsare som kombinerar smart
kortet med biometri (fingeravtryck) eller fristående terminaler för specifika behov.
                                            175 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

 6.1.1.11 Ironport
IronPort Systems, en affärsenhet inom Cisco Systems är ett ledande företag inom E-
post & Webbsäkerhetslösningar för små och stora organisationer. IronPort erbjuder
hög prestanda, lättanvända och tekniskt innovativa lösningar för utmaningen att
hantera och skydda affärskritiska nätverk ifrån hoten på Internet.

C-Series Mail Security Appliance
IronPorts C-serie är en e-post filterlösning som bygger på AsyncOS och ger den
säkerhet och kraft som behövs för att hantera hot och spam i dag och imorgon. Med
hög prestanda skyddar den mot spam och virusattacker, ‖denial of service‖-attacker,
spyware och Phishing. IronPort är ytterst träffsäker och har minst felsorteringar av
legitim e-post. IronPorts C-serie adresserar de hot som företag och organisationer
möter oavsett storlek både preventivt och reaktivt och med verktyg som är enkla att
implementera och administrera. IronPort C-serie innehåller flera lager av
säkerhetslösningar för att hantera hot relaterat till e-post.


 6.1.1.12 NordicEdge
Nordic Edge är ett svenskt företag som utvecklar lösningar Authenticeringslösningar
med fokus på SMS.

Nordic Edge One Time Password Server
Applikationen ger dig det extra skydd som krävs för att du ska kunna ge säker
åtkomst till organisationens information och applikationer. När du loggar in i en
applikation måste användarnamn, lösenord och ett engångslösenord anges.
Engångslösenordet skickas som SMS till din mobiltelefon. När engångslösenordet
verifierats får du tillgång till applikationen.


 6.1.1.13 PortWise
PortWise 4.6 Enterprise
Portwise har produktfamilj för Enterprise som är en Identity & Access Management
plattform. Den erbjuder en helhetslösning för att förmedla åtkomst mellan användare
och tjänster/resurser.
Plattformen är modulärt uppbyggd där olika funktioner är fördelad på olika moduler
för att få en flexibel plattform som både är lätt att integrera i befintlig miljö men
också uppfyller krav som ställs för att få en säker integration.


 6.1.1.14 RSA Security
RSA Security hjälper organisationer som vill skydda identiteter och
informationstillträde. RSA Securitys portfölj av lösningar inkluderar
säkerhetslösningar för säker mobil och remote access genom att använda stark två-
faktor autentisering och secure enterprise access.
                                            176 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

SecurID/Authentication Manager
Authentication Manager är en autentiseringslösning (stark autentisering) för att öka
säkerheten vid inloggning mot olika system. Produkten finns som mjukvara eller
appliance. SecureID arbetar med dynamiska lösenord som förändras varje minut.
Alternativt kan man använda SMS för leverans av engångslösenord.

RSA authenticators
Tokens, usb-tokens, smarta kort, mobiler mm, dessa produkter går under
benämningen SecurID. Dessa komponenter används för att säkerställa att personen
ifråga är den som han/hon utger sig för att vara.

RSA DLP Suite
Hanterar dataläckage på klienten, gateway eller i datacenters.

RSA enVision Platform
enVision är en plattform för konsolidering och analys av loggar främst från säkerhets
relaterad utrustning men även från applikationer och operativsystem. enVision
stödjer en mängd olika loggformat och analyserar innehåller automatiskt från de
flesta säkerhetsprodukter som IPS, IDS, Antivirus, brandväggar, auditloggar mm.


 6.1.1.15 Secure Computing
Secure Web (WebWasher)
Proxy produkt för att hantera förfrågningar vid surfning av Internet. Produkten har
utmärkta funktioner bla antimalware för att upptäcka hot och skadlig kod som finns
på webbplatserna som användarna besöker.

Smart filter
Smartfilter är i grunden en databas som har kategoriserat webbsidor i många olika
kategorier (e-handel, daytrading, sex, mp3 m.m.). Databasen innehåller både URL:er
och rena IP-adresser. Numera använder sig de flesta av mail- och webbprodukterna
från Secure Computing av Trusted source, som är ett ryktesfilter för att upptäcka hot
och risker så tidigt som möjligt.


 6.1.1.16 Aladdin SafeWord
SafeWord 2008
Safeword som numer ägs av Aladdin är en enkel och säker lösning för stark
autentisering med två-faktor som integreras i Microsoft AD. Produkten kan hantera
autentisering via Safeword dosor för anslutningar via Citrix, Cisco, Nortel eller
Check Point.

 6.1.1.17 Trend Micro
Trend Micro är ett marknadsledande företag inom virusskydd och innehållssäkring
av information. Bland produkterna märks nedan listade familjer.
                                            177 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1InterScan Web Security Suite
Produkten skannar http- och FTP-trafik efter icke önskvärd kod samt har funktioner
att blockera filtyper och att göra enklare URL-filtrering. ICAP är det sätt man
använder för att få transparent skanning via en proxy/cache som stöder detta, t ex
BlueCoat Security Gateway.

InterScan Messaging Security Suite
En produkt som skannar e-post (SMTP) för att finna icke önskvärd kod (antivirus,
bifogade filtyper m m) och avancerad innehållshantering, exempelvis
filtypsdetektering och igenkänning av ord i text eller bifogade filer. SPAM-funktion
används för att blockera oönskad e-post. Det finns även inbyggt stöd för att hantera
kända DoS attacker.

Trend Micro LeakProof
Produkt som hanterar och detekterar dataläckage som kan härledas från USB enheter,
IM trafik, webmail mm.

 6.1.1.18 Websense
Websense Enterprise Suite
Produktfamiljen Websense Enterprise är bla ett avancerat filter för kontroll av
webbsurfning. Produkten möjliggör för företag, skolor och andra organisationer att
övervaka, rapportera och administrera all Internetsurfning.

Websense Security Suite
Produktfamiljen hanterar proaktivt de webbaserade hoten (spyware, phising,
keyloggers etc) som en organisation står inför, Den har även en modul som
regelbundet skannar av organisationens webbservrar för sårbarheter.

Websense Content Protection Suite
Produktfamiljen hanterar dataläckage på klient eller gateway nivå. Behandlar över
370 olika filformat och dokumentformat samt db system etc. 6.2   Produktrelaterade leverantörstjänster
6.2.1  Utbud leverantörstjänster
 6.2.1.1 Förstudie

  6.2.1.1.1 (IK)2
Förstudien syftar till att inventera kundens infrastruktur för att införa Cygates
koncept (IK)2 (Identifiering, Klassificering, Isolering, Kontroll) som är en Network
Access Control lösning. Lösningen konstrueras så att kundens Infrastruktur
återanvänds i största möjliga grad. Efter design utförs vanligtvis en Proof Of Concept
                                                 178 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

som verifierar lösningen i en isolerad miljö (minikundsystem). Förstudien avslutas
med en rapport som ligger till grund för implementation i full skala.

Kundnytta:
   Endast företagsdator kan ansluta sig till nätverket
   Främmande dator kan inte sprida skadlig kod till företagets nätverk
   Segmentering av nätverket med VLAN (olika användare tilldelas olika VLAN)
   ‖End point security‖, dvs hälsokontroll av dator som ansluter sig.

Pris
Tjänsten utförs på löpande räkning och beräknas enligt tjänsteprislistan. Om fast pris önskas
i ett speciellt fall, kontakta Cygates försäljningsavdelning.

 6.2.1.2 Design

  6.2.1.2.1 Säkerhetsdesign
Designtjänsten hjälper kunden att finna en optimal lösning som uppfyller dagens krav och
kända kommande krav.
Cygate ställer en säkerhetskonsult till kundens förfogande. I designarbetet lägger vi stor vikt
vid att samla in relevant information för att kunna designa en lösning som skall vara
anpassad till kundens aktuella och framtida behov och krav.
Kunden får genom tjänsten stöd för att uppnå bästa effekt av valet av lösning. Tjänsten kan
användas som underlag för kommande beslut kring drift av IT-miljö och investeringar, som
ett underlag för beslut kring utbyggnad/uppgradering eller vid införande av nya funktioner i
miljön. Tjänsten tar även hänsyn till kundens situation och föreslår alltid om möjligt hur den
totala lösningen kan införas stegvis.

Resultat
   Ökad driftsäkerhet i den kommande lösningen
    Lösning som är förankrad och anpassad till kundens behov och krav
    Stöd för IT-ansvarig
    Dokumentation och förslag på lösning


Innehåll
Exempel på ingående tjänster och åtgärder som utförs på:
   Studie av nätverkets design och uppbyggnad
    Efterlevnad av säkerhetsstandard och säkerhetspolicy
    Behovsanalys – Vad förväntas av den kommande lösningen
    Designförslag samt lämpligt tillvägagångssätt

Förberedelser och kundens åtagande
En fast kontaktperson hos kunden samlar in arbetsuppgifter. Arbetsledning av kundens
personal ingår ej.
                                                179 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1


Övrigt
Tjänsten kan kompletteras med analys, utredning, installation och drift tjänster.

Pris
Tjänsten utförs på löpande räkning och beräknas enligt tjänsteprislistan. Om fast pris önskas
i ett speciellt fall, kontakta Cygates försäljningsavdelning. 6.2.1.3 Installation VPN/Brandväggsfunktioner

  6.2.1.3.1 Säkerhetsinstallation
Tjänsten installerar den lösning som tagits fram under design projekt. Tjänsten baserar sig på
Cygates installationsrutiner.

Resultat
   Rätt teknik vid rätt tillfälle
    Smidig övergång till ny teknik
    Resursförstärkning vid tillfälliga toppar
    Dokumentation

Innehåll
Tjänsten startar med ett inledande möte för att definiera uppdragets omfattning. Därefter
genomför vår konsult tillsammans med kund en aktivitetsplan samt definierar personer som
behöver informeras under installationens gång.

Fas 1 före installation
   Genomgång av befintlig driftsituation
    Genomgång av installationens syfte, mål och funktionalitet
    Övrig utrustning som involveras t.ex. VPN klienter, VPN Gateway, SSL VPN
    Gateway, Brandvägg.
    Konfigurationsdata som krävs tas fram
      o Konfigurationsdata Brandvägg, Brandväggsregler
      o Konfigurationsdata IPsec VPN
      o Konfigurationsdata SSL VPN
    Genomgång av installation
    Säkrar att den färdiga installationen kan tas i drift av kunden. Stämmer bl.a. av med
    säkerhetspolicy, resursallokering och utbildningsbehov

Fas 2 installation
                                                180 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Grundinstallation av lösningen görs
    Konfiguration av varje delsystem utförs enligt de konfigurationsdata som tagits fram
    Test och kvalitetssäkring av den kompletta lösningen
    Lösningen tas i drift

Fas 3 överlämnande
   Dokumentation överlämnas och presenteras
    Eventuell utbildning för personal genomförs
    Support och driftstöds funktioner startas

Förberedelser och kundens åtagande
Kunden ansvarar för att alla verktyg, hjälpmedel, dokumentation samt personer relevanta för
faktainsamling för arbetsinsatsens genomförande finns tillgängliga. Arbetsledning av
kundens personal ingår ej.

Pris
Tjänsten utförs på löpande räkning och beräknas enligt tjänsteprislistan. Om fast pris önskas
i ett speciellt fall, kontakta Cygates försäljningsavdelning.

 6.2.1.4 Installation SPAM/IDS/IDP funktioner

  6.2.1.4.1 Säkerhetsinstallation
Tjänsten installerar den lösning som tagits fram under design projekt. Tjänsten baserar sig på
Cygates installationsrutiner.

Resultat
   Rätt teknik vid rätt tillfälle
    Smidig övergång till ny teknik
    Resursförstärkning vid tillfälliga toppar
    Dokumentation

Innehåll
Tjänsten startar med ett inledande möte för att definiera uppdragets omfattning. Därefter
genomför vår konsult tillsammans med kund en aktivitetsplan samt definierar personer som
behöver informeras under installationens gång.

Fas 1 före installation
   Genomgång av befintlig driftsituation
    Genomgång av installationens syfte, mål och funktionalitet
    Övrig utrustning som involveras kan vara brandvägg (återkoppling från IPS)
                                                181 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Konfigurationsdata som krävs tas fram
      o Konfigurationsdata SPAM-filter
      o Konfigurationsdata IDS/IPS, Signaturfil
    Genomgång av installation
    Säkrar att den färdiga installationen kan tas i drift av kunden. Stämmer bl.a. av med
    säkerhetspolicy, resursallokering och utbildningsbehov

Fas 2 installation
   Grundinstallation av lösningen görs
    Konfiguration av varje delsystem utförs enligt de konfigurationsdata som tagits fram
    Test och kvalitetssäkring av den kompletta lösningen
    Lösningen tas i drift

Fas 3 överlämnande
   Dokumentation överlämnas och presenteras
    Eventuell utbildning för personal genomförs
    Support och driftstöds funktioner startas

Förberedelser och kundens åtagande
Kunden ansvarar för att alla verktyg, hjälpmedel, dokumentation samt personer relevanta för
faktainsamling för arbetsinsatsens genomförande finns tillgängliga. Arbetsledning av
kundens personal ingår ej.

Pris
Tjänsten utförs till Löpande räkning och beräknas enligt tjänsteprislistan. Om fast pris
önskas i ett speciellt fall, kontakta Cygates försäljningsavdelning.

 6.2.1.5 Projektledning
I alla projekt ingår projektledning. Projektledarna på Cygate arbetar enligt vår
projekt modell.
Cygates kvalitetsrutin för genomförande av större kommunikationsprojekt är
framtagen efter krav från beställare som Cygate levererat komplexa
kommunikationslösningar till under de senaste 30 åren. Denna kvalitetsrutin är
framtagen för att tillgodose de behov och områden som är speciellt förknippade med
installation av kommunikationslösningar. Vi har tillämpat denna modell mot bland
annat kärnkraftsindustrin, bank och finans, media, transport, hälso- och sjukvård
m.fl. Kvalitetsrutinen har anpassats efter Cygates storlek på projekten och efter
Cygates organisation. Den har fokuserats på de praktiska momenten i ett projekt.
Nedan följer en lista med punkter som beskriver ingående moment och omfattning.
         Projektstart / Checklista
                                                 182 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

         Projektorganisation
         Styrgrupps- och projektgruppsprotokoll
         Riskanalys
         Målformulering
         Tids-, Resurs och Projektplan
         Genomförande
         Projektspecifikation
         Referensmaterial
         Projektavslut / Leveransgodkännande
         Tillkommande/avgående

 6.2.1.6 Säkerhet/riskanalys

  6.2.1.6.1 Säkerhetsutredning
Tjänsten vänder sig till de kunder som önskar en utredning av befintlig säkerhetslösning.
Säkerhetsutredning kan göras på hela eller delar av kundens IT-miljö och är uppbyggd kring
olika delutredningar; Riskanalys, Skapande av säkerhetspolicy, Säkerhetsdesign,
Säkerhetsplan. Varje delutredning kan också beställas separat.
Cygate ställer certifierad säkerhetskonsult (CISSP) till kundens förfogande för
utredning/analys.

Sårbarhetsanalys
Cygate utför sårbarhetstester med olika verktyg (scanners) för att hitta sårbarheter i kundens
system. Sårbarheter kan vara opatchade system, default lösenord som inte ändrats, brister i
regelverk i brandväggar, brister i autentiseringsprocessen och auktoriseringsprocessen.
Sårbarhetstesterna dokumenteras i en rapport.

Riskanalys
Riskanalys görs för att lägga grunden för det fortsatta säkerhetsarbetet. Analysen innehåller:
   Risker och hotbilder. Vad bör vi skyddas oss emot?
    Analyserar styrkor, svagheter och möjligheter i dagens säkerhetslösning
    Beslutsunderlag för det fortsatta säkerhetsarbetet

Säkerhetspolicy
En säkerhetspolicy definierar regelverk och mål för organisationens datasäkerhet.
Policyn innehåller:
   Organisationens mål med säkerhetsarbetet
    Riktlinjer för hur personal ska hantera säkerhet
    Säkerhetsklassificering
    Säkerhetsstandards som skall efterlevas
    Ansvarshierarki

Säkerhetsplan
                                                183 (401)
                                           Bilaga 2 till F:201
                               Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                             Dnr 93-25-09
                                   Kommunikationsutrustning – B1

En säkerhetsplan beskriver hur man når målen i säkerhetspolicyn. Planen innehåller:
   Nulägesbeskrivning
    Målbeskrivning
    Aktivitetsplaner
    LIS Ledningssystem för Informationssäkerhet

Säkerhetsdesign
En Säkerhetsdesign beskriver införandemetoder, rutiner, produkter eller lösningar för att
uppnå önskad säkerhetsnivå. I säkerhetsdesign utför vi en komplett design av
rekommenderad lösning samt tar hänsyn till förväntade behov av utbyggnad, tillgänglighet
mm. Detta då säkerhet alltid ska anpassas till organisationen och inte tvärtom.
Säkerhetsdesign innehåller:
   Design av säkerhetslösningar
    Införandemetoder
    Val av lämpliga produkter

Pris
Tjänsten utförs på löpande räkning och beräknas enligt tjänsteprislistan. Om fast pris önskas
i ett speciellt fall, kontakta Cygates försäljningsavdelning.


 6.2.1.7 Dokumentation

  6.2.1.7.1 Säkerhetsdokumentation
Dokumentationstjänsten hjälper kunden att få en komplett dokumentation över befintliga
säkerhetslösningar. Behovet av denna tjänst kan ha olika ursprung, det kan saknas
dokumentation efter avslutat installation eller den befintliga dokumentationen är inte
uppdaterad. Revisioner genomförda av intern eller extern part resulterar ofta i krav på
förbättrad dokumentation av säkerhetsmiljön – tjänsten löser detta behov.
Cygate ställer en säkerhetskonsult till kundens förfogande. I dokumentationsarbetet lägger vi
stor vikt vid att samla in aktuell information/konfiguration för att kunna skapa en korrekt
dokumentation.
Vi kan även vara med och utforma hur dokumentationen kan lagras/presenteras efter avslutat
jobb. Kanske ska vi förbereda den för att publiceras på Intranät etc.
Resultat
    Ökad driftsäkerhet
    Stöd för IT-ansvarig
    Aktuell dokumentation

Innehåll
   Systemdokumentation
    Skisser
                                                184 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Versioner, patchar m.m.
    Rutinbeskrivningar för berörda system.

Förberedelser och kundens åtagande
En fast kontaktperson hos kunden som kan bistå i arbetet att samla in uppgifter.

Pris
Tjänsten utförs på löpande räkning och beräknas enligt tjänsteprislistan. Om fast pris önskas
i ett speciellt fall, kontakta Cygates försäljningsavdelning.


 6.2.1.8 Övriga Produktrelaterade Tjänster

  6.2.1.8.1 Drifttjänster
6.2.1.8.1.1 Firewall management 1net4u

Syftet med tjänsten är att erbjuda företag som inte vill eller kan skapa en egen
driftsorganisation för säkerhetslösningar möjligheten att använda avancerade brandväggar.


Baspaket - Firewall Management:

Plattform
Cygate ansvarar för att plattformen är tillgänglig enligt SLA. Cygate sköter löpande
uppdateringar och ser till att eventuella buggar och sårbarheter åtgärdas. Fria uppdateringar
inom samma release ingår i tjänsten.

Övervakning
Kontinuerliga kontroller av belastning och systemutnyttjande ger möjlighet att arbeta
proaktivt och åtgärda eventuella problem innan de orsakar en driftstörning.

Loggfilshantering
En månatlig rapport baserad på brandväggens loggfil ger en bra bild över den trafik som
passerat/blockerats i brandväggen. Denna tjänst kan med fördel kompletteras med ‖Security
Expert Letter‖ där våra säkerhetsexperter gör en djupanalys av loggfilen.

Administration och konfigurering
Administration såsom regelförändring och objektsdefinitioner sker mot en löpande
timdebitering enligt överenskommen rutin med kund.
Tjänsten är tillgänglig helgfria vardagar kl. 08.30-17.00.
Drift 24x7 offereras efter förfrågan

Optioner – Firewall Management:

    Utökad drift
    Cygate ansvarar för att exponera de tjänster som Kunden godkänt för exponering –
    Cygate ansvarar för säkerheten i nätet. Tjänsten omfattar flertalet optioner nedan.
                                                185 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1    Security Expert Letter
    Månatliga rapporter djupanalyseras av våra säkerhetsexperter som återkopplar med
    rekommendationer och råd.


    Driftsmöten
    Regelbundna möten där våra säkerhetsexperter kommer ut till er, går igenom
    rapporterna och för en proaktiv dialog kring driften av säkerhetslösningen.


    Beredskap
    Beredskapstjänsten ger Dig tillgång till våra säkerhetskonsulter utanför normal
    kontorstid. Inställelsetid och tillgänglighet enligt SLA garanteras.


    Integrity Verification Service
    Vi skapar ett fingeravtryck för alla kritiska filer på en server och verifierar sedan
    återkommande så att ingen obehörig har modifierat dessa filer.


    Audit – regelverk
    Cygate genomför regelbundet en genomgång av regelverket för att säkerställa att
    säkerhetspolicyn uppfylls och rätt tjänster exponeras.

    Sårbarhetsanalys
    Cygate genomför regelbundet en sårbarhetsanalys av exponerade tjänster. Kundens
    nät scannas och resultatet analyseras av Cygate’s säkerhetsexperter.


6.2.1.8.1.2 Intrusion Detection Systems IDS 1net4u
Syftet med tjänsten är att erbjuda företag, som inte vill eller kan skapa en egen
driftsorganisation för säkerhetslösningar, möjligheten att använda kvalificerade system för
intrångsdetektering.
Cygates åtagande kan variera beroende på kundens situation. Det kan vara allt från ett
helhetstagande till driftstöd på vissa enskilda funktioner i en lösning.

Cygate IDS är ett nätverksbaserat intrångsdetekteringssystem, dvs all trafik som passerar en
sensor i nätverket analyseras. Trafik på detta nätverk anses vara intressant/farlig om det
matchar någon av de signaturer som finns i Cygate IDS.
Den unika designen hos Cygate IDS
   Cygate IDS är baserat på Snort, världens mest använda
     intrångsdetekteringsprogramvara.
    Central hantering av ett stort antal sensorer. Det är viktigt att kunna övervaka många
    punkter i ditt nätverk. Alarm som uppstår i flera av dessa punkter samtidigt kan t.ex.
    vara ett tecken på en lyckad attack. Olika attacker kan vara allvarligare om de sker
    t.ex. på det privata LAN:et än vid din Internet-förbindelse.
                                                 186 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

    Öppen signaturstandard. Cygate IDS använder sig av helt öppna attacksignaturer för
    att hjälpa säkerhetsoperatören att helt förstå alla detaljer kring ett intrångsförsök. Det
    är även enkelt att själv eller med hjälp av tredje part att utöka signaturdatabasen.
    Cygate IDS använder den största signaturstandarden inom säkerhetsindustrin vilket
    gör det enkelt att finna detaljerad information om alla attacker och signaturer.
    Inbyggd kunskap om de nätverk du övervakar. När man hanterar ett stort antal
    sensorer så övervakar man även ett stort antal datorer i sitt nätverk. Cygate IDS
    hjälper säkerhetsoperatören genom att lagra information om dessa datorer, t.ex.
    vilket operativsystem som används, vilka tjänster som är aktiva osv. Denna
    information är viktig när det handlar om att avgöra hur allvarlig en attack är.
    100 Mbit per sensor, Gbit genom att använda flera sensor på samma punkt i
    nätverket. En enskild sensor kan normalt analysera 100Mbit. Sensorer kan kopplas
    ihop m.h.a. en IDS-lastbalanserare och då analysera mycket större trafikmängd.

Konfiguration och drift av Cygate IDS
Cygate IDS kontrolleras och drivs helt och hållet från en central management-dator. Bland
annat:
   Övervakning av alla alarm från sensorerna.
    Konfigurering och val av signaturer för alla sensorer.
    Hantering av hela signaturdatabasen.
    Rapportgenerering och trafikanalyser.
    Web-baserat användargränssnitt.
Sensorerna är byggda för att kunna kopplas till den centrala management-stationen på en
mängd olika sätt. All kommunikation mellan sensor och manager är krypterad och skyddad
med brandväggsteknik.

Intrusion Detection & Prevention Management

IDP Management modulen kommer i två olika varianter:

  -  NIDS (Network Intrusion Detection System) Security Management
  -  HIPDS (Host Intrusion Detection & Protection System) Security Management

Baspaket :

IDS Security Monitoring
HIPDS agenten övervakas och kontrolleras automatiskt dygnet runt från centralen. Alla larm
och händelser loggas, bearbetas och eskaleras om så krävs. I bastjänsten så ingår
återkoppling till kund inom 8 timmar ifrån det att en kritisk incident upptäckts.

IDS Software Upgrade and Patch
                                                  187 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

När en uppgradering till mjukvara kommer, testar vi den först i vårt labb. Först efter tester –
som kan ta upp till tio arbetsdagar – installeras respektive uppdatering i din miljö. Då är vi
säkra att allt kommer att fungera som det ska.

IDS Signature Check and Trimming
Våra säkerhetsexperter och säkerhetsanalytiker kontrollerar och verifierar signaturdatabasen
efter varje ändring och regelbundet veckovis. Larmgenereringen trimmas kontinuerligt för att
minska falska larm (false positves).

IDS Signature Update
Våra säkerhetsanalytiker gör signaturändringar i proben när nya signaturer blir tillgängliga.
Vi gör uppdateringen snarast möjligt, dock senast inom en arbetsdag.

IDS Probe Log Analysis report
Agentloggen analyseras och en månatlig rapport distribueras med statistik om larm,
intrångsförsök, adresser med DNS namnuppslagning.

Customer Operations log
Alla händelser, aktiviteter och kundkontakt dokumenteras och loggas.

Vi erbjuder idag tjänsten under vanlig arbetstid kl. 08.30-17.00 måndag till fredag, helgfria
dagar. Alla händelser som uppkommer utom ordinarie arbetstid åtgärdas nästa arbetsdag.

Optioner :
   Security Expert Letter
    Alla månatliga rapporter analyseras och kommenteras av våra säkerhetsexperter med
    rekommendationer och råd.
    Incident Response Silver
    Återkoppling till kund inom 4 timmar ifrån det att en kritisk incident har upptäckts.
    Incident Response Gold
    Återkoppling till kund inom 1 timme ifrån det att en kritisk incident har upptäckts.
    Integrity Verification Service
    Vi skapar ett fingeravtryck för alla kritiska filer på en server och verifierar sedan
    återkommande så att ingen obehörig har modifierat dessa filer.

För prisuppgift om aktiv övervakning 24*7, vänligen kontakta din Account Manager på
Cygate.

6.2.1.8.1.3 Larmcentraltjänst
För att upprätthålla en korrekt säkerhetsnivå för sin verksamhet krävs att man ständigt och
kontinuerligt har kontroll över vad som sker i omvärlden i förhållande till den miljö man
själv besitter. I Secodes tjänsteportfölj för Larmcentraltjänster återfinns tjänster som hjälper
kunderna att ha kontroll på nya risker och hotbilder, förhindra säkerhetsincidenter samt att
administrera och upprätthålla säkerhetssystemen på en korrekt säkerhetsnivå.
                                               188 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

Logghantering och analys: Genom denna tjänst får kunden en detaljerad analys över
trafikflöden i ingående system. Analysen kan bland annat användas som beslutsunderlag för
dimensionering av säkerhetssystem.
IDS/IPS: Kontinuerligt, 24/7, realtidsskydd för verksamhetskritiska system. En
personoberoende, fokuserad och specialiserad larmcentral som aktivt bevakar och agerar
enligt fördefinierad incidentplan.
Omvärldsanalys: Med denna tjänst har kunden kontinuerlig kontroll och information om
identifierade sårbarheter för applikationer och operativsystem för verksamhetskritiska
system.
Kontroll portexponering: Med denna tjänst får kunden kontinuerlig kontroll och kännedom
om sin IT-miljös exponering och direkt information vid eventuella förändringar i miljön.
Forensic: Med denna tjänst får kunden tillgång till kvalificerade säkerhetsspecialister och
utredare för utredning av säkerhetsincidenter.
Övervakning: Med övervakningstjänsterna säkerställer Secode att kundens affärskritiska
system fungerar enligt uppsatta kriterier. Systemen övervakas kontinuerligt och eventuella
incidenter åtgärdas och rapporteras enligt i förväg definierade rutiner.
Administration: Genom administrationstjänsterna säkerställer Secode att kundens
affärskritiska säkerhetssystem är konfigurerade efter de behov kundens verksamhet har.
Säkerhetssystemen övervakas kontinuerligt och eventuella incidenter åtgärdas och
rapporteras enligt i förväg definierade rutiner.
Virus och Spamskydd: Genom denna tjänst säkerställer Secode att in- och utgående e-post
är fri från virus samt att mängden spam-relaterad e-post i stor utsträckning minskar.
PCI (Payment Card Industry): Med de PCI-anpassade tjänsterna Logghantering,
Logganalys, IDS/IPS och Virus och Spamskydd hjälper Secode kunden att uppfylla kraven i
PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

6.2.1.8.1.4 Säker Epost 1net4u
Säker Epost
Virus som sprids via företagens e-post blir ett allt vanligare problem för företag idag och
utgör ett av de allvarligaste hoten mot säkerheten.

Ett heltäckande virusskydd krävs för att minska risken att bli drabbad vid virusangrepp. Ofta
har företag virusskydd installerade på sina datorer och servrar för att skydda sig mot
angreppen. Dock kommer fortfarande e-postmeddelanden som innehåller virus in på
företaget.

Med Cygates tjänst blockeras e-postmeddelanden innehållande kända och misstänkta virus
redan innan de kommer in i företagets servrar och datorer.
Virustvätten sker i säkra system placerade i Cygates driftcentral.

Som ett extra skydd erbjuder denna tjänst ett regelverk som används för att filtrera bort
oönskade e-postmeddelanden eller bifogade filer. Detta är inkluderat i tjänsten.

Inom ramarna för tjänsten garanterar Cygate att de senast tillgängliga uppdateringarna för
virussignaturer används. Lösningen övervakas och underhålls kontinuerligt av Cygates
driftspersonal. Konceptet baseras på marknadsledande produkter inom området.
Cygate garanterar tillgängligheten på tjänsten enligt överenskommet SLA och vi åtar oss
också att konfigurera befintligt epostsystem så att inkommande epost först passerar
virustvätten.
                                               189 (401)
                                           Bilaga 2 till F:201
                               Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                             Dnr 93-25-09
                                   Kommunikationsutrustning – B1

Pris
För tjänsten erläggs ett fast pris per användare/epostkonto och månad, oavsett trafikvolymer.


6.2.1.8.1.5 VPN Drift 1net4u
Cygate kan göra ett totalåtagande rörande drift av VPN, såväl LAN-till-LAN VPN som
hemanvändaraccess. Även centrala VPN-noder kan hanteras av Cygate.

Inom ramen för basttjänsten utför Cygate följande:
   Övervakning av tillgänglighet – larm vid fel.
    Användaradministration
    Mjukvaruuppdateringar
    Svarstid enligt överenskommelse (SLA)

Cygate har även möjlighet att erbjuda slutanvändarstöd via vår ServiceDesk. Vid fel kan
förkonfigurerade utbytesenheter distribueras mycket snabbt även till avlägsna platser.
VPN-lösningen hanteras av säkerhetsinriktad personal hos Cygate. Experthjälp finns
tillgänglig med kort inställelsetid.
Tjänsten kan med fördel kombineras med andra tjänster från Cygate rörande konfiguration,
installation och support.

6.2.1.8.1.6 PKI Drift

Cygate agerar i rollen som CA (Certificate Authority) samt RA (Registration
Authority) och agerar därigenom certifikatutgivare. I rollen som CA hanterar Cygate
utställande, samt revokering av certifikat, dvs distribution av CRL, Certificate
Revocation Lists.
Certifikaten används till autentisering (access kontroll), kryptering samt signering.
Cygate kan göra ett totalåtagande rörande drift av kundens PKI lösning.


  6.2.1.8.2 Övriga tjänster

6.2.1.8.2.1 Säkerhetskonsult
Cygate ställer en säkerhetskonsult till kundens förfogande på enligt förutbestämt schema och
avtalad insats.
Tjänsten är fokuserad på att vara ett resurstillskott under projekt eller som ersättare under
ordinarie personals frånvaro såsom semester och tjänstledighet. Kunden får därigenom
tillgång till kvalificerat stöd under dessa perioder.

Resultat
   Resursförstärkning i projekt
    Ersättare vid ordinarie personals frånvaro
    Drift påverkas ej
                                                190 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Stöd för säkerhetsansvarig
    Resursförstärkning vid tillfälliga toppar

Innehåll
Exempel på ingående tjänster och åtgärder som utförs på plats eller via fjärranslutning:
   Kompetensförstärkning inom ett eller flera aktuella säkerhetsområden
    Drift av säkerhetslösning
    Projektdeltagande vid design och installationsprojekt kring säkerhetslösningar
    Stöd vid upphandling av system

Förberedelser och kundens åtagande.
Tekniker bokas på regelbunden basis.
En fast kontaktperson hos kunden som ansvarar för uppdraget. Kunden ansvarar för att leda
konsult i arbete om inget annat sägs.

Pris
Tjänsten utförs på löpande räkning och beräknas enligt tjänsteprislistan. Om fast pris önskas
i ett speciellt fall, kontakta Cygates försäljningsavdelning.

6.2.1.8.2.2 Säkerhetsstatistik
Tjänsten vänder sig till de kunder som önskar få statistik på trafikmängder, utnyttjande och
trender på sin brandvägg (Internettrafik) eller VPN lösning. Även större interna routrar i
nätet kan inkluderas i denna tjänst. Tjänsten ingår också som en del i vår tjänst för
brandväggsdrift.
Tjänsten bygger på att Cygate får tillgång till loggfiler från de system som ska ingå i
tjänsten. Dessa loggfiler omvandlas till rapporter i text, tabell och grafiskt format.
Rapporterna kan ha olika inriktning beroende på mottagare, exempelvis IT-chef,
systemansvarig eller drifttekniker.

Resultat
   Bättre kontroll av hur system utnyttjas
    Olika rapporter med innehåll beroende på mottagarens funktion i verksamheten
    Dokumentation över trafik

Innehåll
   Rapporter veckovis eller månadsvis
    Arkivering av loggfiler
    Trendanalys

Förberedelser och kundens åtagande
                                                 191 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

Cygate behöver ha tillgång till de loggfiler som är aktuella. Detta kan ske via t.ex. ftp. De
system som ska ingå bör ha loggningsfunktion inställd så att den ger optimalt med
information som behövs för att kunna skapa informativa rapporter.


           Bandbredd per protokoll

                                    övr
        400000
        0                            web
        300000
  Total Kb   0                            mail
        200000
        0                            ftp
        100000
        0                            teln
           0
             12/1 12/1 12/1 12/1 12/1            Real a
                2   4  6   8
             0 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1
           Fri 12/10/1999 - Mon 01/10/2000 (1
              1   3   5  7   9
           Month Scale)


6.2.1.8.2.3 Audittjänster
Tjänsten vänder sig till de kunder som önskar ett test av befintlig säkerhetslösning eller som
önskar verifiera IT-miljöns säkerhetsnivå. Målet med tjänsten är att verifiera att eftersträvad
säkerhetsnivå verkligen uppnås.

Compliance Audit
Analysen omfattar samtliga övriga analystjänster och avser ge en bild av hur väl företagets
säkerhetspolicy uppfylls.

Brandväggsanalys
För att upprätthålla en god säkerhetsnivå krävs en regelbunden tillsyn av den viktigaste
komponenten i säkerhetslösningen – brandväggen. I tjänsten ingår
   Analys av regelverk
    Genomgång av loggfil samt rapportgenerering
    Systemanalys
    Designanalys

Sårbarhetsanalys
Vilka sårbarheter finns i era exponerade system? Det är just dessa som en hacker kommer att
utnyttja för att få access till era system.
Denna analys utgår ifrån att vi är en potentiell hacker där vi försöker finna så mycket
information som möjligt om systemen.
Vi utför den från vårt kontor över Internet mot era exponerade tjänster. Till vår hjälp så har
vi både kommersiella, open-source och egenutvecklade verktyg.

Systemanalys
Det finns en del saker som man inte kan upptäcka bara genom att utföra en scanning över
Internet. Genom att komma på plats och gå igenom systemet, både operativsystem och
applikationer, så får vi en ännu bättre bild över hur just detta system kan säkras upp optimalt.
                                               192 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1


Designanalys
Denna analys går igenom hur nätverket är designat, vilken typ av segmentering som finns
samt hur/om trafiken kontrolleras innanför brandväggen(arna).

Analysens avsikt är att få en bild av hur kundens IT-miljö ser ut från ett yttre perspektiv.
Yttre perspektiv kan vara från Internet, administrativa nät på insidan, via modemanslutningar
eller från partners. Utifrån detta test skapar vi en rapport på det utförda testet och dess
resultat.

Pris
Kan levereras till fast pris efter överenskommelse. Löpande debitering enligt prislista
tillämpas i övriga fall.

6.2.1.8.2.4 Snabbanalys brandvägg
Tjänsten vänder sig till de kunder som önskar en genomgång av sin brandvägg.
Målet med tjänsten är att på ett kostnadseffektivt och snabbt sätt öka eller verifiera
säkerhetsnivån i kundens brandvägg.
Under en dag går en säkerhetsexpert från Cygate igenom kundens brandväggsmiljö.
Regelverk, konfigurering och patchnivåer ses över vilket resulterar i en rekommendation om
lämpliga åtgärder.
Genomgången sker tillsammans med kund för att säkerställa effektivitet och
kunskapsöverföring.


  6.2.1.8.3 CSP 1net4u
Skydd av exponerade tjänster
Syftet med tjänsten är att erbjuda företag, som inte vill eller kan skapa en egen
driftsorganisation för säkerhetslösningar, möjligheten att använda kvalificerade skalskydd.
Graden av drift kan variera beroende på kundens situation. Det kan vara allt från ett
helhetstagande till driftstöd på vissa enskilda funktioner i lösningen.

Är du säker när du har en brandvägg installerad?
En uppdaterad och korrekt konfigurerad brandvägg ger ett väldigt bra skydd för de tjänster
som INTE exponeras. Däremot så förblir de exponerade tjänsterna precis lika sårbara som de
var innan brandväggen installerades. Därför är det viktigt, när man ser till den totala
säkerheten för ett företag, att både brandväggen samt de exponerade tjänsterna är så säkra
som möjligt. Om någon försöker attackera er site är målet troligen någon av de exponerade
tjänsterna och inte brandväggen själv. Anledningen till detta är att brandväggen är byggd
med säkerhet som fokus medan exempelvis en mailserver oftast är skapad med en högre
prioritet på funktionalitet än säkerhet vilken gör denna mer sårbar.

CSP skyddar din Mail-, Web- DNS-server
Cygate Service Protector (CSP) är ett enkelt och bra sätt att skydda dina exponerade tjänster.
CSP fungerar som en proxy mellan er existerande tjänst och Internet vilket ger ett antal
fördelar:
• Skydda exponering av resursen mot Internet
• Varje förfrågan mot tjänsten kontrolleras av CSP
                                                 193 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

• CSP är den enda resurs som exponeras mot Internet vilken tillsammans med er brandvägg
ger ett effektivt skydd mot attacker.

CSP stoppar mail-virus innan ditt anti-virus system är uppdaterat
CSP innehåller ett enkelt verktyg för mail-filtrering där enkla regler kan byggas för att
förbjuda vissa typer av mail samt bifogade filer. Detta kan exempelvis utföras baserat på
filnamn, mail/fil storlek, avsändare eller text.

CSP identifierar SPAM
CSP mail modul innehåller ett verktyg för textanalys som används för att identifiera troligt
Spam. Spam trafiken kan sedan enkelt stoppas i mailservern.

Kraftfull och säker lösning
CSP är en rackmonterbar kraftfull server och körs på en av de mest stabila och säkra
operativsystemen som finns: OpenBSD. Systemet undersöks noggrant av våra experter och
alla onödiga samt osäkra tjänster är borttagna.

Baspaket :

Plattform
Cygate ansvarar för att plattformen är tillgänglig enligt SLA. Cygate sköter löpande
uppdateringar och ser till att eventuella buggar och sårbarheter åtgärdas. Fria uppdateringar
inom samma release ingår i tjänsten.

Övervakning
Kontinuerliga kontroller av belastning och systemutnyttjande ger möjlighet att arbeta
proaktivt och åtgärda eventuella problem innan de orsakar en driftstörning.

Loggfilshantering
En månatlig rapport baserad på CSPs loggfil ger en bra bild över den trafik som
passerat/blockerats i CSPn. Denna tjänst kan med fördel kompletteras med ‖Security Expert
Letter‖ där våra säkerhetsexperter gör en djupanalys av loggfilen.

Administration och konfigurering
Administration såsom regelförändring och objektsdefinitioner sker mot en löpande
timdebitering enlig överenskommen rutin med kund.

Backup-center
All konfiguration av CSP görs enkelt via ett säkert webb-baserat gränssnitt. När nya
funktioner finns tillgängliga kan uppgraderingar av respektive tjänst enkelt göras via detta
gränssnitt. Uppdateringarna distribueras via en säker krypterad tunnel över Internet. För att
säkerställa systemets funktion tas backup av all konfiguration dagligen. Backup-filerna
krypteras och kan lagras antingen på valfri server via FTP eller över en krypterad tunnel till
Cygate Backup Center.
Tjänsten är tillgänglig helgfria vardagar kl. 08.30-17.00.
Drift 24x7 offereras efter förfrågan.

Optioner – Firewall Management/CSP:
   Utökad drift
                                                194 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

    Cygate ansvarar för att exponera de tjänster som Kunden godkänt för exponering –
    Cygate ansvarar för säkerheten i nätet. Tjänsten omfattar flertalet optioner nedan.


    Security Expert Letter
    Månatliga rapporter djupanalyseras av våra säkerhetsexperter som återkopplar med
    rekommendationer och råd.


    Driftsmöten
    Regelbundna möten där våra säkerhetsexperter kommer ut till er, går igenom
    rapporterna och för en proaktiv dialog kring driften av säkerhetslösningen.


    Critical Systems Backup
    På alla övervakade kundsystem utförs back-up en gång i månaden.


    Beredskap
    Beredskapstjänsten ger dig tillgång till våra säkerhetskonsulter utanför normal
    kontorstid. Inställelsetid och tillgänglighet enligt SLA garanteras.


    Integrity Verification Service
    Vi skapar ett fingeravtryck för alla kritiska filer på en server och verifierar sedan
    återkommande så att ingen obehörig har modifierat dessa filer.


    Audit – regelverk
    Cygate genomför regelbundet en genomgång av regelverket för att säkerställa att
    säkerhetspolicyn uppfylls och rätt tjänster exponeras.


    Sårbarhetsanalys
    Cygate genomför regelbundet en sårbarhetsanalys av exponerade tjänster. Kundens
    nät scannas och resultatet analyseras av Cygates’s säkerhetsexperter. 6.2.1.9 Övriga Produktrelaterade Tjänster

6.2.2  Utbildningstjänster
Cygate erbjuder kundspecifik och produktorienterad utbildning av varierande längd
enligt kundens önskemål.

Utbildning ges på produkter från t.ex. Cisco, Juniper, CheckPoint, Ironport System,
Nokia, Nordic Edge, Secure Computing, RSA Security, BlueCoat, Websense,
Portwise, ActivIdentity TrendMicro, Symantec.
                                              195 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

6.2.3    Service och Underhåll
Inom produktområdet finns behov av ett brett och varierat utbud av
underhållstjänster med olika innehåll och underhållsnivåer, så att beställaren kan
avropa behovsanpassat underhåll. Underhållsnivåer kan vara alltifrån
inskicksservice, åtgärder på plats med korta inställelsetider, eller tillgänglighetskrav
innebärande korta åtgärdstider med servicetid dygnet runt, året runt (24/7/365).

Vid avrop av produkter inom produktområdet kan beställaren välja att avropa
underhållsnivå enligt följande:

   Leverantörens underhållsnivåer (enligt ramavtal). Leverantörens
   standardnivå för garanti benämns Standardgaranti.
   Vervas funktionsgaranti.

  Avrop av annan (behovsanpassad) underhållsnivå som leverantören erbjuder sker
  enligt särskild överenskommelse mellan beställare och leverantör.

Definitioner

  1. Underhåll avser preventiva och korrektiva åtgärder för att säkerställa avtalad
    funktion, prestanda, kvalitet m.m. i utförd installation omfattande såväl hård-
    och mjukvara.
  2. Underhåll kan ske på plats.
  3. Underhåll kan ske via inskick.
  4. Underhåll kan ske på distans(distansstöd).
  5. Underhåll som ges via helpdesk syftar till att ge instruktioner och stöd till
    kunden för att lösa det uppkomna problemet.
   Underhåll kan utföras med olika underhållsnivåer.
   Underhåll kan utföras inom ramen för en garanterad tillgänglighet
   Underhåll påbörjas inom avtalad inställelsetid. Tiden anger hur snabbt
    leverantören senast skall vara på plats för att påbörja felavhjälpande efter
    felanmälan.
   Underhåll kan utföras inom en garanterad åtgärdstid. Tiden anger hur snabbt
    felet skall vara åtgärdat efter felanmälan.


Verva har definierat två underhållsnivåer för produkter, s.k. funktionsgaranti:
   Funktionsgaranti A (på-plats).
   Funktionsgaranti B(inskick).

Funktionsgarantierna sammanfattas i tabell nedan.
               Funktionsgaranti
Deltjänst           A (vitesgrundande)      B (vitesgrundande)
                                                  196 (401)
                                              Bilaga 2 till F:201
                                  Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                                Dnr 93-25-09
                                      Kommunikationsutrustning – B1

Underhållsform          På-plats (kundens lokaler om    Inskick (produkt repareras på av
                 nödvändigt).            leverantör anvisad
                                   reparationsplats).
Garanterad åtgärdstid      Andra arbetsdagen efter       Andra arbetsdagen efter
(Fungerande enhet inom angiven  felanmälan.             ankomst till reparationsplats.
åtgärdstid)
Giltighet            3 års giltighet fr.o.m. effektiv leveransdag.
Maskinvara            Ingår                 Ingår
Systemprogramvara        Ingår                 Ingår
Arbete              Ingår                 Ingår
Resor och restid vid arbete   Ingår                 -
Material             Ingår                 Ingår
Transport av mtrl        Ingår                 Leverantör bekostar alla
                                    transporter
Tekniska uppdateringar      Ingår                 Ingår
Rättelser systemprogramvara   Ingår                 Ingår
Återställning          Till funktionellt skick.
Funktionskontroll        Ingår

Tabell: Sammanfattning Vervas funktionsgarantier.6.2.4   Övriga underhållstjänster
   Inställelsetider för underhåll över hela Sverige -Tekniker på plats inom 8 tim
   hos kund, 08-18 vardagar
   Inställelsetider för underhåll över hela Sverige -Tekniker på plats inom 2 tim
   hos kund, 08-18 vardagar
   Inställelsetider för underhåll över hela Sverige -Tekniker på plats inom 2 tim
   hos kund, 06-24, alla dagar
   Andra underhållstjänster med annan nivå på tillgänglighet

  Cygates erbjuder följande servicenivåer

  Funktionservice 2 tim inställelsetid (kundanpassade lösningar)
  Funktionservice 4 tim inställelsetid
  Funktionservice 8 tim inställelsetid
  Utbytesservice med inställelsetid
  Inskickservice med inställelsetid
  Mjukvaruavtal på programvara
  Support/ remote avtal
  Beredskapsavtal
  Kundanpassad lösning

TJ-SUP-F01
Funktionsservice med inställelse 2tim
 Service hos kund med 2 timmar inställelsetid vardagar. Nedladdning av program
  och data från kundens back-up ingår. Kostnader för arbete, material och resor
  ingår.
                                            197 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1

 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
 dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 2 timmar
 vardagar.

TJ-SUP-F02
Funktionsservice med inställelse 4tim
 Service hos kund med 4 timmar inställelsetid vardagar. Nedladdning av program
  och data från kundens back-up ingår. Kostnader för arbete, material och resor
  ingår.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 4 timmar
  vardagar.

TJ-SUP-F03
Funktionsservice med inställelse 8tim
 Service hos kund med 8 timmar inställelsetid vardagar. Nedladdning av program
  och data från kundens back-up ingår. Kostnader för arbete, material och resor
  ingår.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 timmar
  vardagar.

TJ-SUP-UI01
Utbytesservice med inställelsetid 24x7x2tim
 Cygate skickar ersättningsenhet inom 2 timmar dygnet runt från felanmälan.
 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen inom
  2 timmar dygnet runt.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 2 timmar dygnet
  runt.

TJ-SUP-UI02
Utbytesservice med inställelsetid 24x7x4tim
 Cygate skickar ersättningsenhet inom 4 timmar dygnet runt från felanmälan.
 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen inom
  4 timmar dygnet runt.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 4 timmar dygnet
  runt.

TJ-SUP-UI03
Utbytesservice med inställelsetid 24x7x8tim
 Cygate skickar ersättningsenhet inom 8 timmar dygnet runt från felanmälan.
 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen inom
  8 timmar dygnet runt.
                                            198 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1

 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
 dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 timmar dygnet
 runt.

TJ-SUP-UI04
Utbytesservice med inställelsetid 2tim
 Cygate skickar ersättningsenhet inom 2 timmar vardagar från felanmälan.
 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen inom
  2 timmar vardagar.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 2 timmar
  vardagar.

TJ-SUP-UI05
Utbytesservice med inställelsetid 4tim
 Cygate skickar ersättningsenhet inom 4 timmar vardagar från felanmälan.
 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen inom
  4 timmar vardagar.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 4 timmar
  vardagar.

TJ-SUP-UI06
Utbytesservice med inställelsetid 8tim
 Cygate skickar ersättningsenhet inom 8 timmar vardagar från felanmälan.
 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen inom
  8 timmar vardagar.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 timmar
  vardagar.

TJ-SUP-UI07
Utbytesservice med inställelsetid 3dagar
 Cygate skickar ersättningsenhet inom 3 arbetsdagar från det att Cygate mottagti
  felande produkt.
 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen inom
  8 timmar vardagar.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 timmar
  vardagar.

TJ-SUP-IN01
Inskickservice 3 dagar
 Service på vår verkstad där kunden ombesörjer och bekostar transport till vår
  verkstad. Ersättningsenhet skickas inom 3 dagar från mottagen trasig enhet.
                                                199 (401)
                                           Bilaga 2 till F:201
                               Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                             Dnr 93-25-09
                                   Kommunikationsutrustning – B1

 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
 dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.

TJ-SUP-SW01
Mjukvaruavtal
 Cygate tillhandahåller tekniker för telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.
  Vidare dokumenteras felanmält problem till programvaruleverantören för åtgärd.
  Återrapportering av svar samt eventuella patchar med anknytning till problemet
  distribueras.

Support/ remoteavtal
 Cygate tillhandahåller tekniker för remote uppkoppling support inom 4 arbets-
 timmar. Alternativt inställer sig tekniker hos kund inom 8 arbetstimmar.
 Arbetskostnad och resor
 debiteras enligt prislista.

Beredskapsavtal
 Utanför normal kontorstid kan Cygates tekniker infinna sig hos kunden, fysiskt
 eller fjärranslutet, för analys och åtgärd. Arbetskostnad och resor debiteras enligt
 prislista.

Kundanpassade
 I stort sett alla parametrar i avtalstypen och servicenivån kan anpassas. Det mest
 förekommande är att anpassa beredskapen efter verksamheten. Vissa kunder har
 sin viktigaste drifttid i samband med månadsskiften, andra vill ha högre
 servicenivå under semesterperioder.


6.2.5  Utbyte av minneskomponenter, lagringsmedia

Cygate tillåter kunden att behålla utbytta minneskomponenter, lagringsmedia
(hårddisk eller motsvarande), vid service enligt leverantörens Standardgaranti eller
Vervas funktionsgaranti A respektive B, exempelvis p g a kundens gällande
säkerhetsregler. Ingen merkostnad/tilläggskostnad uttages för detta.

6.2.6  Övervakningstjänster
6.2.6.1.1.1 Intrusion Detection Systems IDS 1net4u
Syftet med tjänsten är att erbjuda företag, som inte vill eller kan skapa en egen
driftsorganisation för säkerhetslösningar, möjligheten att använda kvalificerade system för
intrångsdetektering.
Cygates åtagande kan variera beroende på kundens situation. Det kan vara allt från ett
helhetstagande till driftstöd på vissa enskilda funktioner i en lösning.

Cygate IDS är ett nätverksbaserat intrångsdetekteringssystem, dvs all trafik som passerar en
sensor i nätverket analyseras. Trafik på detta nätverk anses vara intressant/farlig om det
matchar någon av de signaturer som finns i Cygate IDS.
                                                 200 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

Den unika designen hos Cygate IDS
   Cygate IDS är baserat på Snort, världens mest använda
    intrångsdetekteringsprogramvara.
    Central hantering av ett stort antal sensorer. Det är viktigt att kunna övervaka många
    punkter i ditt nätverk. Alarm som uppstår i flera av dessa punkter samtidigt kan t.ex.
    vara ett tecken på en lyckad attack. Olika attacker kan vara allvarligare om de sker
    t.ex. på det privata LAN:et än vid din Internet-förbindelse.
    Öppen signaturstandard. Cygate IDS använder sig av helt öppna attacksignaturer för
    att hjälpa säkerhetsoperatören att helt förstå alla detaljer kring ett intrångsförsök. Det
    är även enkelt att själv eller med hjälp av tredje part att utöka signaturdatabasen.
    Cygate IDS använder den största signaturstandarden inom säkerhetsindustrin vilket
    gör det enkelt att finna detaljerad information om alla attacker och signaturer.
    Inbyggd kunskap om de nätverk du övervakar. När man hanterar ett stort antal
    sensorer så övervakar man även ett stort antal datorer i sitt nätverk. Cygate IDS
    hjälper säkerhetsoperatören genom att lagra information om dessa datorer, t.ex.
    vilket operativsystem som används, vilka tjänster som är aktiva osv. Denna
    information är viktig när det handlar om att avgöra hur allvarlig en attack är.
    100 Mbit per sensor, Gbit genom att använda flera sensor på samma punkt i
    nätverket. En enskild sensor kan normalt analysera 100Mbit. Sensorer kan kopplas
    ihop m.h.a. en IDS-lastbalanserare och då analysera mycket större trafikmängd.

Konfiguration och drift av Cygate IDS
Cygate IDS kontrolleras och drivs helt och hållet från en central management-dator. Bland
annat:
   Övervakning av alla alarm från sensorerna.
    Konfigurering och val av signaturer för alla sensorer.
    Hantering av hela signaturdatabasen.
    Rapportgenerering och trafikanalyser.
    Web-baserat användargränssnitt.
Sensorerna är byggda för att kunna kopplas till den centrala management-stationen på en
mängd olika sätt. All kommunikation mellan sensor och manager är krypterad och skyddad
med brandväggsteknik.

Intrusion Detection & Prevention Management

IDP Management modulen kommer i två olika varianter:

  -  NIDS (Network Intrusion Detection System) Security Management
  -  HIPDS (Host Intrusion Detection & Protection System) Security Management

Baspaket :
                                                 201 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1


IDS Security Monitoring
HIPDS agenten övervakas och kontrolleras automatiskt dygnet runt från centralen. Alla larm
och händelser loggas, bearbetas och eskaleras om så krävs. I bastjänsten så ingår
återkoppling till kund inom 8 timmar ifrån det att en kritisk incident upptäckts.

IDS Software Upgrade and Patch
När en uppgradering till mjukvara kommer, testar vi den först i vårt labb. Först efter tester –
som kan ta upp till tio arbetsdagar – installeras respektive uppdatering i din miljö. Då är vi
säkra att allt kommer att fungera som det ska.

IDS Signature Check and Trimming
Våra säkerhetsexperter och säkerhetsanalytiker kontrollerar och verifierar signaturdatabasen
efter varje ändring och regelbundet veckovis. Larmgenereringen trimmas kontinuerligt för att
minska falska larm (false positves).

IDS Signature Update
Våra säkerhetsanalytiker gör signaturändringar i proben när nya signaturer blir tillgängliga.
Vi gör uppdateringen snarast möjligt, dock senast inom en arbetsdag.

IDS Probe Log Analysis report
Agentloggen analyseras och en månatlig rapport distribueras med statistik om larm,
intrångsförsök, adresser med DNS namnuppslagning.

Customer Operations log
Alla händelser, aktiviteter och kundkontakt dokumenteras och loggas.

Vi erbjuder idag tjänsten under vanlig arbetstid kl. 08.30-17.00 måndag till fredag, helgfria
dagar. Alla händelser som uppkommer utom ordinarie arbetstid åtgärdas nästa arbetsdag.

Optioner :
   Security Expert Letter
    Alla månatliga rapporter analyseras och kommenteras av våra säkerhetsexperter med
    rekommendationer och råd.
    Incident Response Silver
    Återkoppling till kund inom 4 timmar ifrån det att en kritisk incident har upptäckts.
    Incident Response Gold
    Återkoppling till kund inom 1 timme ifrån det att en kritisk incident har upptäckts.
    Integrity Verification Service
    Vi skapar ett fingeravtryck för alla kritiska filer på en server och verifierar sedan
    återkommande så att ingen obehörig har modifierat dessa filer.

För prisuppgift om aktiv övervakning 24*7, vänligen kontakta din Account Manager på
Cygate.

6.2.6.1.1.2 Säkerhetsstatistik
                                                202 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

Tjänsten vänder sig till de kunder som önskar få statistik på trafikmängder, utnyttjande och
trender på sin brandvägg (Internettrafik) eller VPN lösning. Även större interna routrar i
nätet kan inkluderas i denna tjänst. Tjänsten ingår också som en del i vår tjänst för
brandväggsdrift.
Tjänsten bygger på att Cygate får tillgång till loggfiler från de system som ska ingå i
tjänsten. Dessa loggfiler omvandlas till rapporter i text, tabell och grafiskt format.
Rapporterna kan ha olika inriktning beroende på mottagare, exempelvis IT-chef,
systemansvarig eller drifttekniker.

Resultat
   Bättre kontroll av hur system utnyttjas
    Olika rapporter med innehåll beroende på mottagarens funktion i verksamheten
    Dokumentation över trafik

Innehåll
   Rapporter veckovis eller månadsvis
    Arkivering av loggfiler
    Trendanalys

Förberedelser och kundens åtagande
Cygate behöver ha tillgång till de loggfiler som är aktuella. Detta kan ske via t.ex. ftp. De
system som ska ingå bör ha loggningsfunktion inställd så att den ger optimalt med
information som behövs för att kunna skapa informativa rapporter.


           Bandbredd per protokoll

                                    övr
        400000
        0                            web
        300000
  Total Kb  0                            mail
        200000
        0                            ftp
        100000
        0                            teln
           0
             12/1 12/1 12/1 12/1 12/1            Real a
                2   4  6   8
             0 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1
           Fri 12/10/1999 - Mon 01/10/2000 (1
              1   3   5  7   9
           Month Scale)
 6.2.6.2 1net4u Analyzer

1NET4U Analyzer är en tjänst som kunder använder för att övervaka och ingående analysera
svarstider och nyttjandegrad för nätverk, applikationer och enskilda användare. Tjänsten
presenterar
                                                203 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

data i ‖realtid‖ och sparar den i upp till ett år för trendanalys. 1NET4U Analyzer innehåller
även
funktioner för webbrapportering, ingående felsökning och larmhantering.

I tjänsten ingår även följande:

    Installation, driftsättning och konfiguration (1 dag)
      o 4 st mätpunkter i nätet (varav 8 möjliga)
    Utbildning av kundens personal i form av workshop (1 dag)
    Systemunderhåll (2 tillfällen per år á 5 tim)
      o Installation av uppdatering av programvara
    Telefonsupport kontorstid (ca 10 ärenden per år á 0,5 tim)
    Inskicksservice 3 dgr

Följande förutsättningar gäller för leverans av tjänsten:

    Kund tillhandahåller IP-adresser för aktuell utrustning, IP-plan, beskrivning av
    managementparametrar och säkerhetsparametrar.
    Kund tillhandahåller tillgång till PC för tester samt personal som kan applikationer
    och enheter (nätverkstekniker, servertekniker).
    Kund säkerställer att ingen onödig väntetid för tillgång till lokaler och andra
    utrymmen uppstår vid planerad installation. Väntetid debiteras separat.
    Plats i dataskåp och patchkablar förutsätts
    Reskostnader i samband med installation och utbildning tillkommer.


 6.2.6.3 Larmcentral 1net4u

Tjänstens innehåll
Med 1NET4U Larmcentral erhålls ett enkelt sätt att eskalera larm från ett
övervakningssystem till SMS/Minicall meddelanden. I tjänsten ingår HW/SW för att etablera
en VPN-tunnel mellan Er och Cygate. Vi sätter upp jourgrupper/larmgrupper som mottagare
av larm beroende på klockslag eller larmtyp. Vill du förstärka servicen internt så kan vi
rekommendera våra tilläggstjänster såsom service 24/7/365.

Följande ingår
   SMS och/eller Minicall meddelanden
    Övervakning att 1NET4U Larmcentral fungerar, centrala servrar, anslutningar,
    modem mm
    Månadsvis rapport om larmvolym

Tjänstens funktion
Larm skickas via e-post från övervakningssystemet till 1NET4U Larmcentral, e-post
meddelandet konverteras till ett SMS/Minicall meddelande och sänds vidare enligt
jourlistan. Möjlighet finns att få tillgång via webb till 1NET4U Larmcentral lådan, där är alla
larmen sparade i 3 månader.
                                               204 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

Jourgrupper kan konfigureras efter önskat behov.


Övrigt
I vissa sammanhang är det inte tillräckligt att använda e-post som bärare av larminformation.
För dessa tillfällen så kan vi även använda t ex SNMP traps.


 6.2.6.4 Nätövervakning nivå 1 1net4u
Övervakning innebär att det finns automatisk övervakning av kundens nät. Vid larm skickas
ett e-postmeddelande till vår bemannade Service Desksom direkt kan se kundens nät på sina
monitorer och påbörja felsökning. Vid larm gör Service Desken första undersökning av felets
art. Service Deskåtgärdar enklare fel såsom omstart och länkavbrott. Vid mer komplicerade
fel eller fel med stor inverkan på det totala nätet kontaktas konsult i Cygates nätgrupp.
Kunden kan vara uppkopplad mot systemet så att samma information erhålls på en egen
monitor. Cygate kan även duplicera erhållna larm till server hos kunden.
Nätgruppen har ständig beredskap för övervakningskunder enligt ett roterande schema. De
har verktyg för att fjärransluta sig mot övervakningssystem och utföra åtgärder från distans.
Övervakningen använder sig av övervakningsverktyg från bland annat IBM och CA.
Tjänsten är utmärkt att kombinera med funktionserviceavtal så att även utbyte av felaktiga
enheter erhålls.
Resultat
    Bättre kontroll av nätverket
    Möjlighet att följa upp och korrelera felsituationer under längre tid med hjälp av
    larmloggar
    Snabbare åtgärd vid felanmälan
    Mer kostnadseffektivt än en egen övervakningsorganisation
    Dokumentation

Innehåll
   Felanmälan till vår First Line Support. Återrapportering efter åtgärd.
    Cygate gör felanmälan till andra länk-leverantörer typ Telia, Telenor etc., samt följer
    upp dessa
    Statistikrapporter av olika slag t.ex. antal larm per månad
    Förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella felaktigheter i nätet
    Hårdvara, operativsystem samt övervakningsprogramvara ingår i tjänsten
    Rekommendationer på utbyggnad av kapacitet i nätet

Förberedelser och kundåtagande
Specifikation av IP plan och IP adresser för övervakade objekt. Detaljerad utrustningslista på
övervakade objekt. Konfiguration av routrar vad gäller SNMP för att övervakningsverktyg
ska kunna erhålla information.
                                                  205 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1


Beskrivning av ingående aktiviteter
Nedan beskrivs vad som krävs för att genomföra denna tjänst.
Förstudie
Syftet med förstudien är att erhålla rätt information för att möjliggöra en korrekt installation
av övervakningssystemet.
I förstudien ingår:
   Kartläggning av dagens nätverk
    Inventering av ingående noder

Installation
I grundinstallation ingår följande:
   Installation av hårdvara, operativssystem, patchar och patchnivåer
    Övervakningsapplikation, rekommenderade patchar
    Drifttest
    Konfigurering av Hostfil eller DNS
    Konfigurering av filter för uteslutning eller inkludering av nätelement
    Autodiscovery
    Modellering av kartor
    Skapa submappar
    Cygate standardkonfiguration av larmtyper
    (Korrelering av interface up/down och node up/down)

Administration
Som exempel på administration kan nämnas:
   Införande av ny node
    Omritning av kartor
    Ny geografisk lokation
    Nya tröskelvärden

Drift
I drift ingår:
    Backup av server som hyser övervakningen
    Underhåll av databasen för att upprätthålla en stabil drift
    Patchar av kritisk natur för att upprätthålla en stabil drift
    Plats i rack i datahall
    Kyla
                                                 206 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    UPS

Automatlarm installation
I automatlarm installation ingår att sätta upp de av Cygate definierade grundlarmen,
(interface up/down och node up/down), och få dessa skickade till en personsökare.

Automatlarm, admin
Som exempel på administration kan nämnas:
   Nytt nummer till personsökare
    Förändrat värde för grundlarm
    Tillkommande användare för larm
    Larm till annat media än personsökare

Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår förstudien, installation samt central uppsättning av
övervakningsystemet. Engångskostnaden baseras på att ingen router i nätet har fler än 25
portar och att ingen switch har fler än 50 Ethernet portar.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.
Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och Kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
För tjänsten gäller att Cygate väljer IP struktur, (med avseende på IP adresser) för länkar och
aktiv nätutrustning eller att officiella IP adresser används. Likaledes gäller att Cygate väljer
IP-adresser för övervakade LAN och nätobjekt (servrar, gateways etc) eller att även dessa
har officiella adresser. I tjänsten ingår övervakning av maximalt 100 st noder.


 6.2.6.5 Nätövervakning nivå 2 1net4u
Övervakning innebär att det finns automatisk övervakning av kundens nät. Vid larm skickas
ett e-postmeddelande till vår bemannade Service Desksom direkt kan se kundens nät på sina
monitorer och påbörja felsökning. Vid larm gör Service Desken första undersökning av felets
art. Service Deskåtgärdar enklare fel såsom omstart och länkavbrott. Vid mer komplicerade
fel eller fel med stor inverkan på det totala nätet kontaktas konsult i Cygate nätgrupp.
Kunden kan vara uppkopplad mot systemet så att samma information erhålls på en egen
monitor. Cygate kan även duplicera erhållna larm till server hos kunden.
Nätgruppen har ständig beredskap för övervakningskunder enligt ett roterande schema. De
har verktyg för att fjärransluta sig mot övervakningssystem och utföra åtgärder från distans.
Övervakningen använder sig av övervakningsverktyg från bland annat IBM och CA.
Tjänsten är utmärkt att kombinera med funktionserviceavtal så att även utbyte av felaktiga
enheter erhålls.
Resultat
                                                  207 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

    Bättre kontroll av nätverket
    Möjlighet att följa upp och korrelera felsituationer under längre tid med hjälp av
    larmloggar
    Snabbare åtgärd vid felanmälan
    Mer kostnadseffektivt än en egen övervakningsorganisation
    Dokumentation

Innehåll
   Felanmälan till vår First Line Support. Återrapportering efter åtgärd.
    Cygate gör felanmälan till andra länk-leverantörer typ Telia, Telenor etc., samt följer
    upp dessa
    Statistikrapporter av olika slag t.ex. antal larm per månad
    Hårdvara, operativsystem samt övervakningsprogramvara ingår i tjänsten
    Förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella felaktigheter i nätet
    Rekommendationer på utbyggnad av kapacitet i nätet

Förberedelser och kundåtagande
Specifikation av IP plan och IP adresser för övervakade objekt. Detaljerad utrustningslista på
övervakade objekt. Konfiguration av routrar vad gäller SNMP för att övervakningsverktyg
ska kunna erhålla information.

Beskrivning av ingående aktiviteter
Nedan beskrivs vad som krävs för att genomföra denna tjänst.

Förstudie
Syftet med förstudien är att erhålla rätt information för att möjliggöra en korrekt installation
av övervakningssystemet.

I förstudien ingår:
   Kartläggning av dagens nätverk
    Inventering av ingående noder

Installation
I grundinstallation ingår följande:
   Installation av hårdvara, operativssystem, patchar och patchnivåer
    Övervakningsapplikation, rekommenderade patchar
    Drifttest
    Konfigurering av Hostfil eller DNS
                                                 208 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

    Konfigurering av filter för uteslutning eller inkludering av nätelement
    Autodiscovery
    Modellering av kartor
    Skapa submappar
    Cygate standardkonfiguration av larmtyper
    (Korrelering av interface up/down och node up/down)

Administration
Som exempel på administration kan nämnas:
   Införande av ny node
    Omritning av kartor
    Ny geografisk lokation
    Nya tröskelvärden

Drift
I drift ingår:
    Backup av server som hyser övervakningen
    Underhåll av databasen för att upprätthålla en stabil drift
    Patchar av kritisk natur för att upprätthålla en stabil drift
    Plats i rack i datahall
    Kyla
    UPS

Automatlarm installation
I automatlarm installation ingår att sätta upp de av Cygate definierade grundlarmen,
(interface up/down och node up/down), och få dessa skickade till en personsökare.

Automatlarm, admin
Som exempel på administration kan nämnas:
   Nytt nummer till personsökare
    Förändrat värde för grundlarm
    Tillkommande användare för larm
    Larm till annat media än personsökare

Etableringsavgift
                                                 209 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

I etableringsavgiften ingår förstudien, installation samt central uppsättning av
övervakningsystemet. Engångskostnaden baseras på att ingen router i nätet har fler än 25
portar och att ingen switch har fler än 50 Ethernet portar.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och Kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
För tjänsten gäller att Cygate väljer IP struktur, (med avseende på IP adresser) för länkar och
aktiv nätutrustning eller att officiella IP adresser används. Likaledes gäller att Cygate väljer
IP-adresser för övervakade LAN och nätobjekt (servrar, gateways etc) eller att även dessa
har officiella adresser. I tjänsten ingår övervakning av maximalt 250 st noder.


 6.2.6.6 Nätövervakning nivå 3 1net4u
Övervakning innebär att det finns automatisk övervakning av kundens nät. Vid larm skickas
ett e-postmeddelande till vår bemannade Service Desksom direkt kan se kundens nät på sina
monitorer och påbörja felsökning. Vid larm gör Service Desken första undersökning av felets
art. Service Deskåtgärdar enklare fel såsom omstart och länkavbrott. Vid mer komplicerade
fel eller fel med stor inverkan på det totala nätet kontaktas konsult i Cygate nätgrupp.
Kunden kan vara uppkopplad mot systemet så att samma information erhålls på en egen
monitor. Cygate kan även duplicera erhållna larm till server hos kunden.
Nätgruppen har ständig beredskap för övervakningskunder enligt ett roterande schema. De
har verktyg för att fjärransluta sig mot övervakningssystem och utföra åtgärder från distans.
Övervakningen använder sig av övervakningsverktyg från bland annat IBM och CA.
Tjänsten är utmärkt att kombinera med funktionserviceavtal så att även utbyte av felaktiga
enheter erhålls.
Resultat
    Bättre kontroll av nätverket
    Möjlighet att följa upp och korrelera felsituationer under längre tid med hjälp av
    larmloggar
    Snabbare åtgärd vid felanmälan
    Mer kostnadseffektivt än en egen övervakningsorganisation
    Dokumentation

Innehåll
   Felanmälan till vår First Line Support. Återrapportering efter åtgärd.
    Cygate gör felanmälan till andra länk-leverantörer typ Telia, Telenor etc., samt följer
    upp dessa
    Statistikrapporter av olika slag t.ex. antal larm per månad
                                                  210 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

    Förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella felaktigheter i nätet
    Hårdvara, operativsystem samt övervakningsprogramvara ingår i tjänsten
    Rekommendationer på utbyggnad av kapacitet i nätet

Förberedelser och kundåtagande
Specifikation av IP plan och IP adresser för övervakade objekt. Detaljerad utrustningslista på
övervakade objekt. Konfiguration av routrar vad gäller SNMP för att övervakningsverktyg
ska kunna erhålla information.

Beskrivning av ingående aktiviteter
Nedan beskrivs vad som krävs för att genomföra denna tjänst.
Förstudie
Syftet med förstudien är att erhålla rätt information för att möjliggöra en korrekt installation
av övervakningssystemet.
I förstudien ingår:
   Kartläggning av dagens nätverk
    Inventering av ingående noder

Installation
I grundinstallation ingår följande:
   Installation av hårdvara, operativssystem, patchar och patchnivåer
    Övervakningsapplikation, rekommenderade patchar
    Drifttest
    Konfigurering av Hostfil eller DNS
    Konfigurering av filter för uteslutning eller inkludering av nätelement
    Autodiscovery
    Modellering av kartor
    Skapa submappar
    Cygate standardkonfiguration av larmtyper
    (Korrelering av interface up/down och node up/down)

Administration
Som exempel på administration kan nämnas:
   Införande av ny node
    Omritning av kartor
    Ny geografisk lokation
    Nya tröskelvärden
    Konstruktion av statistikrapporter
                                                 211 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1


Drift
I drift ingår:
    Backup av server som hyser övervakningen
    Underhåll av databasen för att upprätthålla en stabil drift
    Patchar av kritisk natur för att upprätthålla en stabil drift
    Plats i rack i datahall
    Kyla
    UPS

Automatlarm installation
I automatlarm installation ingår att sätta upp de av Cygate definierade grundlarmen,
(interface up/down och node up/down), och få dessa skickade till en personsökare.

Automatlarm, admin
Som exempel på administration kan nämnas:
   Nytt nummer till personsökare
    Förändrat värde för grundlarm
    Tillkommande användare för larm
    Larm till annat media än personsökare

Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår förstudien, installation samt central uppsättning av
övervakningsystemet. Engångskostnaden baseras på att ingen router i nätet har fler än 25
portar och att ingen switch har fler än 50 Ethernet portar.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och Kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
I tjänsten ingår övervakning av maximalt 500 st noder.


 6.2.6.7 Nätövervakning nivå 4 1net4u
Tjänsten vänder sig till de kunder som vill köpa tjänsten för övervakning av sitt nätverk och
sin infrastruktur. Tjänsten övervakning ingår i vårt 1NET4U koncept.
Övervakning innebär att det finns automatisk övervakning av kundens nät. Vid larm skickas
ett e-postmeddelande till vår bemannade Service Desksom direkt kan se kundens nät på sina
                                               212 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

monitorer och påbörja felsökning. Vid larm gör Service Desken första undersökning av felets
art. Service Deskåtgärdar enklare fel såsom omstart och länkavbrott. Vid mer komplicerade
fel eller fel med stor inverkan på det totala nätet kontaktas konsult i Cygate nätgrupp.
Kunden kan vara uppkopplad mot systemet så att samma information erhålls på en egen
monitor. Cygate kan även duplicera erhållna larm till server hos kunden.
Nätgruppen har ständig beredskap för övervakningskunder enligt ett roterande schema. De
har verktyg för att fjärransluta sig mot övervakningssystem och utföra åtgärder från distans.
Övervakningen använder sig av övervakningsverktyg från bland annat IBM och CA.
Tjänsten är utmärkt att kombinera med funktionserviceavtal så att även utbyte av felaktiga
enheter erhålls.

Resultat
   Bättre kontroll av nätverket
    Möjlighet att följa upp och korrelera felsituationer under längre tid med hjälp av
    larmloggar
    Snabbare åtgärd vid felanmälan
    Mer kostnadseffektivt än en egen övervakningsorganisation
    Dokumentation

Innehåll
   Felanmälan till vår First Line Support. Återrapportering efter åtgärd.
    Cygate gör felanmälan till andra länk-leverantörer typ Telia, Telenor etc., samt följer
    upp dessa
    Statistikrapporter av olika slag t.ex. antal larm per månad
    Trendanalys för att visa problemområden i nätet
    Förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella felaktigheter i nätet
    Hårdvara, operativsystem samt övervakningsprogramvara ingår i tjänsten
    Rekommendationer på utbyggnad av kapacitet i nätet

Förberedelser och kundåtagande
Specifikation av IP plan och IP adresser för övervakade objekt. Detaljerad utrustningslista på
övervakade objekt. Konfiguration av routrar vad gäller SNMP för att övervakningsverktyg
ska kunna erhålla information.
                                                  213 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1


Beskrivning av ingående aktiviteter
Nedan beskrivs vad som krävs för att genomföra denna tjänst.

Förstudie
Syftet med förstudien är att erhålla rätt information för att möjliggöra en korrekt installation
av övervakningssystemet.

I förstudien ingår:
   Kartläggning av dagens nätverk
    Inventering av ingående noder

Installation
I grundinstallation ingår följande:
   Installation av hårdvara, operativssystem, patchar och patchnivåer
    Övervakningsapplikation, rekommenderade patchar
    Drifttest
    Konfigurering av Hostfil eller DNS
    Konfigurering av filter för uteslutning eller inkludering av nätelement
    Autodiscovery
    Modellering av kartor
    Skapa submappar
    Cygate standardkonfiguration av larmtyper
    (Korrelering av interface up/down och node up/down)

Administration
Som exempel på administration kan nämnas:
   Införande av ny node
    Omritning av kartor
    Ny geografisk lokation
    Nya tröskelvärden
    Konstruktion av statistikrapporter

Drift
I drift ingår:
    Backup av server som hyser övervakningen
    Underhåll av databasen för att upprätthålla en stabil drift
    Patchar av kritisk natur för att upprätthålla en stabil drift
                                                 214 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Plats i rack i datahall
    Kyla
    UPS

Automatlarm installation
I automatlarm installation ingår att sätta upp de av Cygate definierade grundlarmen,
(interface up/down och node up/down), och få dessa skickade till en personsökare.

Automatlarm, admin
Som exempel på administration kan nämnas:
   Nytt nummer till personsökare
    Förändrat värde för grundlarm
    Tillkommande användare för larm
    Larm till annat media än personsökare

Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår förstudien, installation samt central uppsättning av
övervakningsystemet. Engångskostnaden baseras på att ingen router i nätet har fler än 25
portar och att ingen switch har fler än 50 Ethernet portar.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och Kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
I tjänsten ingår övervakning av maximalt 1000 st noder.


 6.2.6.8 Statistikcentral 1net4u

Tjänstens innehåll
Med 1Net4u Statistikcentral erhålls ett webbaserat gränssnitt mot statistik insamlat från era
aktiva komponenter. Insamlat data görs tillgänglig via grafer, rapporter och även genom
direkta förfrågningar mot databasen. För åtkomst till rapporter på Internet skapas ett konto
som ger er tillgång till efterfrågad statistik på ert nätverk. Från detta konto kan ni se
övervakade noder, aktuell statistik samt historisk data. Data presenteras i form av grafer samt
min/max/average värden i valt tidsintervall.

Följande ingår
   Insamling av statistik via SNMP-Get från aktiva komponenter
                                               215 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Utrymme i databas för 3 månaders data (kan utökas)

    Konto till webbplats där insamlad statistik och rapporter finns tillgänglig

    Server hårdvara med operativsystem för leverans av tjänsten


Tjänstens funktion
Tjänsten bygger på att insamling sker med jämna mellanrum (var 5:e minut) på statistiskt
data från övervakade noder. Insamlingen sker via SNMP Get och all data sparas i en central
SQL databas. Insamlingen sköts av en lokal server på ert nät och insamlad data skickas vi
TCP (port 3306) till central databasserver hos Cygate. Data behandlas dagligen av den
centrala servern och rapporter skapas. Skapade rapporter publiceras sedan på en webbserver
som kan nås av er från Internet med hjälp av ett konto och lösenord som är knutet till er
statistikinsamling. Data kan även hämtas med direkta frågor mot databasen för att få fram
värden vid en specifik tidpunkt. Rapporter skapas en gång per dygn på insamlat data.

Resultat

    Ni kan på ett enkelt sätt se belastning på era aktiva komponenter

    Ni kan se när en länk ökar sin belastning och vidta åtgärder

    Ni kan se vilka noder som är högst belastade och planera för uppgradering eller
    omläggning av trafik


Installation
I installationen ingår följande
    Uppsättning av insamlingsserver på lokalt nätverk

    Skapande av webbkonto för åtkomst till statistik via Internet

    Uppläggning av noder för insamling på central databasserver


Administration
Som exempel på administration kan nämnas
   Införande av ny nod som skall ingå i insamling

    Införande av ny information som skall samlas in

    Skapa ytterligare konton för webbåtkomst

    Schemaläggning av rapporter för mer frekvent rapportgenerering


Drift
I drift ingår:
    Kontroll att lokal insamlingsserver får data från övervakade noder
                                                 216 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Kontroll att lokal insamlingsserver rapporterar data mot databas

    Kontroll att rapporter skapas och görs åtkomliga via Internet


Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår förstudie, installation och kostnad av lokal pollserver samt
uppsättning av upp till 100 noder för statistikinsamling och schema för rapportgenerering en
gång per dygn.

Avgränsningar
För statistikinsamling används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
statistikcentral. Förbindelsen är dedicerad för statistikinsamling och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och Kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
Det krävs en fast förbindelse mellan Kunden och Cygate för att etablera denna tjänst.

Optioner/utökning
Tjänsten kan utökas till upp till 250 noder, upp till 500 noder, upp till 1000 noder samt
+1000 noder.
                                                217 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1
 6.2.6.9 Systemövervakning BAS 1net4u
Syftet med tjänsten är att erbjuda företag en möjlighet att utföra enklare övervakning av
system.

Resultat
   Stabil drift av system
    Flexibelt för underhåll.
    Experthjälp när kunden behöver
    Mer kostnadseffektivt än på-platsen-hjälp eller egen driftsorganisation
    Möjliggör att applikationer som är vitala för verksamheten körs på lämplig plattform
    Stöd för IT ansvarig

Innehåll
Ingående tjänster och åtgärder som utförs via fjärranslutning.
                                                 218 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

I tjänsten ingår:
    Övervakning av hårdvara med larmfunktion till Cygate Service Desk, larm som
    definieras är server ner, nätkontakt till server ner
    Hårdvara och programvara för övervakning ingår
    Felanmälan till Cygate Service Desk med eskaleringsrutiner
    Vid utryckning debiteras förutom utryckningsavgift restid och arbetstid som
    debiteras på löpande räkning med faktor 2Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår installation samt central uppsättning av övervakningsystemet.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och Kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.


 6.2.6.10 Systemövervakning EXTRA 1net4u
Syftet med tjänsten är att erbjuda företag en möjlighet att utföra övervakning av system
avseende hårdvara, operativsystem och applikationer.

Resultat
   Stabil drift av system
    Flexibelt för underhåll.
    Experthjälp när kunden behöver
    Mer kostnadseffektivt än på-platsen-hjälp eller egen driftsorganisation
    Möjliggör att applikationer som är vitala för verksamheten körs på lämplig plattform
    Stöd för IT ansvarig

Innehåll
Ingående tjänster och åtgärder som utförs via fjärranslutning.
I tjänsten ingår:
    Övervakning av hårdvara med larmfunktion till Cygate Service Desk, larm som
    definieras är server ner, nätkontakt till server ner
    Hårdvara och programvara för övervakning ingår
    Felanmälan till Cygate Service Desk med eskaleringsrutiner
                                                 219 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Vid utryckning debiteras förutom utryckningsavgift restid och arbetstid som
    debiteras på löpande räkning med faktor 2
    Övervakning av CPU, disk och minne för server
    Övervakning av tjänster såsom webb, ftp, nntp, telnet etc
    2 timmar inställelsetid vid fel och 4 timmar åtgärdstid. Förutsätter att serviceavtal på
    H/W med lämplig inställelsetid tecknas.
    Telefonstöd med 4 timmars responstid

Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår installation samt central uppsättning av övervakningsystemet.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och Kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.


 6.2.6.11 UNIX-fjärrdrift BAS 1net4u
UNIX-fjärrdrift BAS
Tjänsten används för att drifta, felsöka och åtgärda unix servrar.
Syftet med tjänsten är att erbjuda företag, som inte vill skapa en egen driftsorganisation för
Unix, möjligheten att använda applikationer som fungerar bäst med Unix som
operativsystem.

Resultat
   Stabil drift av Unix maskiner
    Flexibelt för underhåll.
    Experthjälp när kunden behöver
    Modernt sätt att driva Unix maskiner
    Mer kostnadseffektivt än på-platsen-hjälp eller egen driftsorganisation
    Möjliggör att applikationer som är vitala för verksamheten körs på lämplig plattform
    Stöd för IT ansvarig

Innehåll
Ingående tjänster och åtgärder som utförs via fjärranslutning
I tjänsten ingår:
    Övervakning av hårdvara med larmfunktion till Cygates Service Desk, larm som
     definieras är server ner, nätkontakt till server ner
                                               220 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Felanmälan till Cygates Service Desk med eskaleringsrutiner
    Vid utryckning debiteras förutom utryckningsavgift restid och arbetstid som
    debiteras på löpande räkning med faktor 2Förutsättningar
Befintlig koppling hos kund till Internet används för att sända larm till Cygates Service
Desk.
Befintlig E-Post lösning hos kund används för att sända larm till Cygates Service Desk.


6.2.7  Reklamation

Om fel åberopas vid leverans ersätts leveransen snarast möjligt efter felanmälan. I
normalfallet då produkt varit felaktig vid leverans skickas en ersättningsprodukt till
beställare samma dag som anmälan eller senast under de två nästkommande
arbetsdagarna. För att åberopa att leveransen är felaktig skall beställaren anmäla felet
till leverantören inom skälig tid efter det han märkt felet. Beställaren skall ange och
vid behov visa hur felet yttrar sig. Betällaren skall, om så önskas av leverantören, ge
assistans och stöd i högst 30 minuter i syfte att att utveckla en så god felbeskrivning
som möjligt..
Beställaren fyller i ett dokument som finns på Cygates webb (www.cygate.se). Detta
dokument ska därefter skickas in alternativt att beställaren ringer in och lämnar
efterfrågade uppgifter till vår support.
Beställaren returnerar utrustningen till Cygate där produkten får ett unikt RMA-
nummer i vårt ärendehanteringssystem. Produkten skickas på reparation och
bevakning sker rutinmässigt av RMA- ansvarig personal, som koordinerar returer till
kund och ser till att ärendet avslutas i ärendehanteringssystemet efter det att felet är
avhjälpt.
                                           221 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1
7    Stödsystem

7.1   Produkter

Hänvisningssystem
Aastra
CMG 2007 application suite består av

CMG system med telefonistapplikation NOW och katalogdatabas.
CMG CTC för Cisco CallManager (CTC) kompletterar CCM med en avancerad
köhantering för telefonistapplikationen NOW 2007
CMG 2007 officeweb
Quick
CMG 2007 kalenderintegration
CMG 2007 snapware
CMG 2007 SnapDial
CMG 2007 PM-PD
CMG 2007 PM-MA
CMG 2007 PA-PC
CMG 2007 mobile client
Besökshantering Visit

Röstbrevlådesystem
Aastra
MX-ONE Messaging Voice Mail
MX-ONE Messaging Voice Mail stöder upp till 120 portar per server, och upp till
256 servrar kan kopplas samman till ett nätverk. I Messaging Voice Mail kan ha upp
till 15000 voicemail användare.
MX-ONE Messaging Fax Mail
 Anslutning mot växeln kan vara ISDN eller analog.
MX-ONE Unified Messaging Det går att ansluta upp till 10000 unified messaging
användare. E-post system som stöds är Exchange, Lotus Notes och Novells
Groupwise eller något annat e-postsystem som använder IMAP4.
Anslutningen i MX-ONE är IP anknytningar.
PBX-integrering kan även göras mot andra system än från Aastra.

CMG Voice
CMG Voice består av två delar IVR (talad hänvisning) och voicemail.
IVR har två huvudfunktioner: automatisk samtalshantering via telefonen för
inkommande samtal och aktivitetsregistrering för kontorsanvändare. I den
automatiska samtalshanteringen ingår en hälsningsfras och en presentation av
närvaro- och tillgänglighetsinformation samt en fördefinierad meny för användare
                                             222 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

eller användargrupper med olika kontakt alternativ. Med funktionen för
aktivitetsregistrering kan användaren ange närvaro- och tillgänglighetsinformation
via telefon.
CMG Voicemail har grundläggande men mycket effektiva röstbrevlådefunktioner. I
kombination med IVR eller Auto Attendant får kunder som ringer dig när du inte är
tillgänglig ett snabbt och effektivt svar och kan lämna ett röstmeddelande. VoiceMail
avlastar kollegor och telefonister, som inte längre behöver vidarebefordra
meddelanden till varandra.
VoiceMail har stöd för avisering om inkommande röstmeddelanden med alla
meddelandesystem som stöds av CMGsystemet, t.ex. e-post eller SMS.
CMG är växeloberoende och kan anslutas till de flesta PBX på marknaden.

Inspelning
NiceCall Focus III
NiceCall Focus III levereras som ett paket med programvara installerad på en
Windows PC-server. Systemet kopplas in mot digitala eller analoga
växelanknytningar via växelns korskoppling. NiceCall Focus III fungerar
tillsammans med alla kända telefonväxlar, t.ex. Nortel, Ericsson och Telia Centrex.
Systemet ansluts också till företagets/myndighetens LAN för att möjliggöra
administration och övervakning från andra PC-klienter. I paketet ingår alla
nödvändiga programvaror för övervakning, administration samt sökning och
uppspelning av inspelade samtal.
Varje inspelningsenhet kan dimensioneras för inspelning av fyra till 48 linjer, i steg
om fyra. NiceCall Focus III kan lagra 50 000 timmar samtal på den interna
hårddisken. Backup och arkivering görs via en inbyggd DVD-enhet. 2440 timmar
samtal kan lagras på en DVD-skiva med double layer 2*4,7 GB Media (med
kompression G.729).

NicePerform III har en modern arkitektur byggd på Microsoft .NET
Nice Perform III applikationer är detsamma oavsett vilken typ av ‖Capture tier‖
Som krävs för att sköta inspelning.
Nice Perform III levereras som programvara och installeras på standard Windows
servers exempelvis HP.
NICE inspelningsloggers levereras komplett inkluderat SW och HW detta paket
innehåller speciella kort som är anpassade för inspelning på analog/digital
anknytning eller på trunk(PRI)
Inspelade ljudfiler lagras normalt på NiceLog inspelningslogger som lagrar ca 15 000
timmar på intern hårddisk och har arkivering på DAT alternativt som central
fillagring.Via funktionen NiceStorage Center

Debitering

TMG 2.5
Aastra’s Telemanagement 2.5 (TMG) är ett administrationssystem för
telekommunikationslösningar med funktioner för övervakning och analys av
uppringnings- och svarskvalitet som gör det möjligt att effektivisera telefonisystemet
                                             223 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

och sänka kostnaderna för telekommunikationen. Uppgifterna kan användas som
underlag för debiteringen och framställs i form av ett stort antal olika standard- och
specialrapporter. I TMG ingår också en databas över telekommunikationsutrustning
med möjlighet till hantering av arbetsorder.

Teleopti PRO
I Teleopti Pro är grunden för debitering är att det finns en debiteringsperiod
definierad. Kort kan sägas att alla kostnader genererade mellan debiteringsperiodens
start och slutdatum kommer med i debiteringen. En grundförutsättning är att alla
kostnader som ska debiteras måste vara associerade till en debiteringsgrupp.

Trafikmätning
Teleopti PRO
Med Teleopti Pro svarskvalitetsrapporter fås översikt över hur ofta och hur snabbt
anrop besvaras i din organisation. Statistik kan tas ut på anknytningar, objekt eller
svarsgrupper och få detaljerad information om besvarade och tappade samtal.

Aastra Quality Manager
Programvara för detaljerad uppföljning av servicenivåer för telefonistgrupper som
använder NOW –Cisco.
DNA Performance Manager 5.5
• Grafiskt gränssnitt för att hantera och visa prestanda i MD110 och MX-ONE
• Lättläst och anpassningsbar trafikinformation från MD110 och MX-ONE
• Trafikanalys av stora MD110- och MX-ONE komponenter, till exempel
basstationer och IP-anknytningar
• Flera MD110- och MX-ONE noder kan hanteras från en enda Performance
Manager-applikation
DNA PMG 5.5 stödjer MX-ONE till o med release 3.1. Från och med release 3.2
finns ett gemensamt managementsystem som heter MX-ONE telephony manager.
Här ingår viss trafikmätning i modulen availability.

Röststyrning

VAA Voice Activated Assistant
Med Voice Activated Assistant kan den som ringer avbryta den talade introduktionen
eller tala medan den pågår för att uppge namnet på den person som söks eller för att
begära funktionen, utan att behöva vänta på att den talade introduktionen ska
avslutas.
• Stöd för företagets nummerserie oavsett om den är homogen eller inte
Voice Activated Assistant stöder 10 språk: engelska (USA), engelska
(Storbritannien), svenska, norska, europeisk franska, tyska, europeisk spanska,
italienska, danska och nederländska. Systemet kan även konfigureras så att
användaren kan växla språkigenkänningen i början av samtalet.

CMG Auto Attendant/Speech dialer
                                            224 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1Programpaket för automatisk telefonist. Innehåller bland annat talstyrd (ASR) namn
och organisationssökning, talsvarssvarsfunktion med automatisk uppläsning av
personliga hänvisningsbesked, talstyrd eller knappstyrd röstmeny och
aktivitetsinmatning. Administration av automatisk telefonisten samt
talsvarsfunktionen via webbgränssnitt.

Cisco Unity
Cisco Unity är ett brevlådesystem som även klarar av enhetlig meddelandehantering
och som är starkt integrerat med Microsoft Exchange eller Lotus Domino.

Cisco Unity Connection
Cisco Unity Connection är ett brevlådesystem som kombinerar integrerad
meddelandehantering och talstyrningsfunktion och som skalar upp till 3000
användare.

Cisco Unity Express
Cisco Unity Express är en routerbaserad röstbrevlåda som skalar upp till 250
användare.

Trio Enterprise
Trio Enterprise är en hänvisningsfunktion där användaren kan hänvisa sig via tex en
webbapplikation och kalenderkoppling.
Röstbrevlådefunktion, röstbrevlåda samt talad hänvisning.
Inspelningsfunktion, möjligt att spela in samtal som går genom Trioservern.
Trafikmätningsfunktion på den trafik som går genom Trioservern, tex
telefonisttrafik. Statistiken visas i Excel eller i en webbapplikation.
Röststyrningsfunktion, att med rösten kunna ringa eller hänvisa sig.

TC&C Carin IP Call Recording
Telefonsamtalsinspelning för den offentliga sektorn (Carin IP Call Recording)
Systemet Carin IP Call Recording erbjuder en helhetslösning för inspelning av
telefonsamtal i Cisco miljö. Carin hanterar följande övergripande områden:
inspelning av telefoni med hög prestanda (hundratals parallella samtal per standard
server) utsökning av samtal från databas som stödjer tiomiljontals samtal
komprimering och arkivering av inspelningar definition och framtvingande av
komplexa rättigheter (policy) till inspelat samtal spårbarhet av alla händelser i
systemet
I en offentlig miljö där inspelningskravet finns kan systemet hantera alla
behörighetsaspekter dvs vem som ska ha tillgång till de inspelade samtalen. Systemet
stödjer även olika behörighetsnivåer ex. ‖four eyes policy‖, där minst två personer
behövs för att spela upp telefonsamtal.
Systemet är anpassat för större lösningar med flera fysiska arbetsplatser likväl som
mindre. I ett stort system med flera arbetsplatser underlättar systemet den dagliga
hanteringen genom ‖single point of administration‖. All kommunikation mellan
servrar på olika arbetsplatser sker genom krypterad kanal.
                                              225 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

Det går enkelt att konfigurera så att systemet spelar in och arkiverar alla samtal eller
delar av en telefonimiljö likväl går det att konfigurera systemet så att en aktiv
handling spelar in det samtal som du vill lagra (systemet sparar då undan hela
samtalet från början till slut, även om den aktiva handlingen sker mitt i samtalet). En
sådan lösning kan vara attraktivt för att exempelvis generera underlag i en
hotsituation.
Carin kan användas för att dokumentera: Muntliga avtal, Slumpmässigt valt samtal i
kontakt center för kvalitetssäkring, Rådgivning i vårdmiljö, Hotsamtal i hotutsatta
delar av myndigheter (inspelad on-demand,) Kommunikation på flygplatser,
tågstationer och andra säkerhetskänsliga miljöer, Offentliga verksamheter som har
direkt kommunikation med finanssektorn.
Sådan dokumentation syftar på att skydda parterna, hjälper följa regelverk och kan
användas för utbildning.

TC&C CCInfo Wallboard
Elektronisk informationstavla till kontakt center (CCInfo Wallboard)
CCInfo lösningen samlar in nyckeltal i kontaktcenter och gör det möjligt att visa
informationen på ett enkelt, välstrukturerat sätt på stora LCD/Plasma skärmar,
telefonistens dator och även direkt på telefonen. Systemet stödjer Cisco UCCX och
UCCE.
Det grafiska gränssnittet är säkrat, Web-baserat och konfigurerbart för alla olika
kontaktcenter-miljöer, med flera inkommande, utgående projekt, kundtjänstmiljö
med flera köer, flera rum och skärmar. Det inbyggda designverktyget gör det möjligt
att enkelt anpassa den visade informationen efter ändrade behov utan djupa tekniska
eller andra programmeringskunskaper.
Information som kan visas innefattar: antal inloggade agenter, namn och längd av
köer, antal agenter i in call/working/reserve/idle status, antal
handled/abandoned/dequeued samtal, medel/längsta väntetid med mera.
Genom att definiera så kallade Key Performance Indicators (KPI), kan personalen få
larm i olika situationer som till exempel kräver extra resurser eller speciell
arbetsledning. Larm kan skickas genom epost, broadcast meddelande på skärmarna,
färgförändringar och även ljudsignal.
Flera köers information kan visas sammanlagt på samma skärm, som gör det möjligt
att få snabb återkoppling av hela verksamhetens status även i stora komplexa
kontaktcenter miljöer.
CCInfo kan användas för att: öka kontaktcenterns genomströmning genom att
informera alla om det aktuella läget, att mäta kontaktcenters prestanda, nyckeltal, ge
personlig återkoppling av prestanda till enskilda telefonister, att leverera rätt
information till rätt personal, automatisk ‖management-by-exception‖, automatiskt
identifiera avvikelser till den normala situationen.

Visionutveckling

FleXi 80/20
FleXi 80/20 är en heltäckande lösning med hänvisning, talsvar, röstbrevlåda, fax och
SMS i ett och samma paket.
                                             226 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1VIP2000 Talsvar, röstbrevlåda och röststyrda tjänster.

VIP2000 mobilintegration

Vision 80/20 attendant Röststyrda tjänster, talsvar och röstbrevlåda

Vision 80/20 cc-bridge Call Center

Soft-ex
Callmaster
Optimalt kostnadsanalysverktyg för att kontrollera utgifter och förbättra
samtalshanteringen.

Trafikmätning
Switchminder
Optimiser

Hänvisning och informationssystem
SourceTech Tellus Operator
Telefonistapplikationen kombinerad med hänvisnings och informationssystemet
SourceTech Tellus finns för Alcatel-Lucents växlar OmniPCX Enterprise och
OmniPCX Office. Applikationen är specialiserad för samtalshantering, och är
designad för att alltid ge korrekt information genom att alltid använda ett attraktivt
och intuitivt gränssnitt.

Meddelandehantering
Genom den integrerade meddelandehanteringen i Tellus är det enkelt för alla
anställda att skicka meddelanden via SMS och e-post via webklienten. Du kan till
och med använda den integrerade gruppfunktionaliteten för att skicka ett meddelande
till flera mottagare.
Resursbokning
I SourceTech Tellus® finns det även ett komplett bokningssystem tillgängligt för
gemensamma resurser som t.ex. konferensrum, projektorer etc. Resursbokningen nås
via webklienten

Kalenderintegration
 Kalenderintegrationen gör att du kan sköta dina hänvisningar direkt från Outlook
eller Lotus Notes. När du lägger in händelser i din kalender skickas en notifiering till
SourceTech Tellus som hanterar informationen enligt er konfiguration.

Besökssystem,
Det integrerade besökssystemet består av komponenter som t.ex. en
självregistreringsterminal, etikettskrivare, notifiering av anlänt besök till
besöksmottagaren och rapporter. Du kan även förregistrera dina besök i webklienten
för att få besökare att känna sig extra välkomna.
                                            227 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1
7.1.1  Hänvisning

Visionutveckling

FleXi 80/20
FleXi 80/20 är en heltäckande lösning med hänvisning, talsvar, röstbrevlåda, fax och
SMS i ett och samma paket.

Produkten baseras på en integration mellan Datatals plattform, FleXi, för datorstödd
telefoni och Visionutvecklings plattform, Vision 80/20, för information och
hänvisning.
FleXi 80/20 är en helt integrerad webb, där information, hänvisning och röstbrevlåda
förenas på ett naturligt sätt och med endast en inloggning.
Med en gemensam server innebär FleXi 80/20 en säker, enkel och kostnadseffektiv
lösning, och ger stora fördelar med gemensam installation, utbildning och support.

Vision 80/20 Svara, Replikera (Outlook/Notes/Grpwise)
Kalenderkoppling

 7.1.1.1 Slutanvändare

 7.1.1.2 Telefonist
Funktion
Automatisk presentation på skärmen, av uppgifter såsom namn, anknytningsnummer
eventuella hänvisningsbesked, för den aktuella abonnenten vid anrop mot telefonist
Begränsa sökning till avdelning eller liknande om arbetet i växeln är organiserat så
att vissa växelbord/PC endast arbetar mot motsvarande grupper av anknytningar.
Fonetisk sökning av namn
Från telefonistarbetsplatsen förmedla mottagna meddelande via e-post och SMS.
Kunna registrera meddelanden till abonnenten direkt i hänvisningsbilden.
Kunna söka i hela databasen på minst följande sökbegrepp:
   - förnamn och/eller efternamn
   - anknytningsnummer
   - organisationstillhörighet
   - rumsnummer och geografisk placering
   - arbetsuppgift/ärende (flera uppgifter)
   - valfria kombinationer av ovanstående
   - mobiltelefonnummer
   - e-postadress
Lägga in hänvisningsbesked för valfri användare.
Lägga in hänvisningsbesked utan att anknytningen stängs då flera användare delar på
en anknytning.
                                            228 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Funktion
Lägga in regelbunden frånvaro, t ex schemalagd arbetstid eller telefontid, för en
användare eller en grupp av användare. Hänvisningen gäller löpande till dess den
manuellt upphävs eller förändras.
Lägga in gemensamt hänvisningsbesked för en grupp av användare samtidigt.

Ovanstående matris innehåller de funktioner som skall ingå i hänvisningsfunktionens
telefonistapplikation.

CMG 2007 uppfyller alla ovanstående funktioner

CMG 2007 server
CMG system med telefonistapplikation och katalogdatabas.

NOW 2007 Telefonistarbetsplats
Telefonistkonsolen NOW 2007 ger ett mycket starkt stöd genom ett stort antal
integrerade funktioner som gör att telefonisten kan ge service av hög kvalitet. Den
logiska strukturen och utformningen gör det enkelt att komma i gång. I NOW har
systemen för hantering av samtal, närvaro och tillgänglighet integrerats i en och
samma tillämpning.
NOW är utformat för att telefonister ska kunna hantera stora mängder samtal, både
interna och externa, på ett mycket effektivt sätt. I det automatiska popupfönstret kan
telefonisten se aktiviteten och kontaktprofilen för den anknytning som rings upp.
Eftersom systemet är integrerat med Netwise Contact Management-katalogen
(CMG) och den kontinuerligt uppdaterade CMG-aktivitetsdatabasen kan
telefonisterna omgående ge korrekt information om tusentals medarbetare, om
tillgänglighet, pågående aktiviteter, om när medarbetarna kan nås, om vilka
organisationer de tillhör, om det finns en kollega som är tillgänglig för att ta emot
samtalet osv. Telefonisten har fullständig kontroll över aktiviteter och
vidarebefordran för alla som är registrerade i CMG-databasen. Med NOW går det att
använda alla meddelandesystem som stöds av CMG Server, t.ex. e-post- eller
personsökarsystem.
Ett telefonistsystem med många funktioner som ökar växelns produktivitet genom att
samtal indikeras endast på en telefonistarbetsplats, samt att alla kommandon kan ske
från PC tangentbordet är standardfunktioner i NOW
Telefonist kan söka på 6 sökbara fält, det går även att söka i kombinationer av olika
sökfält. Det går även att definiera upp ytterligare sökbegrepp t.ex. kombinationer av
sökord
Användargränssnittet och funktionerna i NOW är olika beroende på vilken
växelplattform som används.

CMG CTC
CMG Telephony Server 2007 for Cisco CallManager (CTC) kompletterar Cisco Call
Manager med en avancerad köhantering för telefonistapplikationen NOW 2007.
CTC’n innehåller bland annat följande funktionalitet:
                                             229 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

  –  Avancerad och flexibel kö-funktion mot telefonist
  –  Line-stat server ger bland annat upptaget indikation direkt i söklista
    för telefonist
  –  Webbaserat konfigurationverktyg för att exempelvis konfigurera kö-
    funktionen
  –  Stöd för Softphone
  –  Aktivitetsregistrering från telefonen med *23*
  –  Meddelande väntar indikation på telefonen
  –  Genombrytning på vidarekopplade anknytningar

CMG 2007 officeweb
Ger organisationen tillgång till en webbklient som innehåller avancerad sökning och
listning i telefonkatalogen, grafisk visning av kollegornas tillgänglighet samt
möjlighet att uppdatera och schemalägga den egna kontaktprofilen.
Quick
Genom en speciell telefonikon i aktivitetslisten på skrivbordet i Windows kan du
uppdatera och sätta din kontaktprofil med endast två musklick. Denna ikon är alltid
tillgänglig oavsätt vilket program du arbetar med i Windows. I stället för att hålla
reda på olika koder och datum/tidsangivelser kan du välja en av dina egna
fördefinierade profiler via telefonikonen när du exempelvis inte är anträffbar.
CMG 2007 kalenderintegration
Denna programvara överför dina bokningar i din e-kalender till CMG systemet.
Detta gör att du kan styra din aktuella kontaktprofil från din e-kalender.
Synkroniseringen av bokningar är helt serverbaserad och stödjer Exchange, Notes
och GroupWise. Ingen komponent behöver installeras på e-kalender servern.
CMG 2007 snapware
Programvara (Windows eller Webb) för hantering av telefonen från din PC.
Applikationen erbjuder en mängd funktioner exempelvis ringa och besvara samtal,
logga inkommande, utgående, missade samtal., monitorering av medarbetarnas
telefoner, plocka samtal och koppla upp en trepartskonferens. Används främst
tillsammans med Cisco Call Manager

CMG 2007 SnapDial
Programvara (Windows eller Webb) för hantering av telefonen från din PC.
Applikationen erbjuder en mängd funktioner exempelvis ringa och besvara samtal,
logga inkommande, utgående, missade samtal.

CMG 2007 PM-PD
Denna progamvara ger en köfunktionalitet till Snapware vilket innebär att man får en
enkel ACD funktion. Används främst tillsammans med Cisco Call Manager.

CMG 2007 PM-MA
                                             230 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

Denna programvara ger en chef-sekreterar funktion. Sekreteraren kan övervaka en
eller flera telefoner och exempelvis ta ett samtal när det ringer på någon av
telefonerna. Används främst med Cisco Call Manager

CMG 2007 PA-PC
Softphone client för Aastras system MX-ONE

CMG 2007 mobile client
Användarklient till mobiltelefon för sökning i katalog samt aktivitetsregistrering. Det
är en Javabaserad klient.

Trio Enterprise
Trio Enterprise är en hänvisningsfunktion där användaren kan hänvisa sig via tex en
webbapplikation och kalenderkoppling.
Röstbrevlådefunktion, röstbrevlåda samt talad hänvisning.
Inspelningsfunktion, möjligt att spela in samtal som går genom Trioservern.
Trafikmätningsfunktion på den trafik som går genom Trioservern, tex
telefonisttrafik. Statistiken visas i Excel eller i en webbapplikation.
Röststyrningsfunktion, att med rösten kunna ringa eller hänvisa sig.

Visionutveckling

Visionutveckling

FleXi 80/20
FleXi 80/20 är en heltäckande lösning med hänvisning, talsvar, röstbrevlåda, fax och
SMS i ett och samma paket.

Produkten baseras på en integration mellan Datatals plattform, FleXi, för datorstödd
telefoni och Visionutvecklings plattform, Vision 80/20, för information och
hänvisning.
FleXi 80/20 är en helt integrerad webb, där information, hänvisning och röstbrevlåda
förenas på ett naturligt sätt och med endast en inloggning.
Med en gemensam server innebär FleXi 80/20 en säker, enkel och kostnadseffektiv
lösning, och ger stora fördelar med gemensam installation, utbildning och support.

Vision 80/20 Svara, Replikera (Outlook/Notes/Grpwise)
Kalenderkoppling


Vision 80/20 Informera
Användarens verktyg. Ett webbaserat verktyg där användaren kan styra sin telefon
via skärmen. Användaren kan själv söka information om organisationen och
anställda, lägga till och ta bort hänvisningar, hantera röstbrevlådan, skapa Tips (till
exempel vem som kan ta samtal när användaren själv inte hinner) och ändra
                                             231 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

personuppgifter. Koppling till användarens kontakter i MS Outlook kan också göras.
Här finns även en komplett samtalslogg: historik om besvarade, missade
och uppringda samtal.

Användarvänligt webbverktyg
• Det är enkelt att hänvisa sig och att skapa egna knappar för snabbhänvisning.
• Kraftfull sökmotor som har obegränsade sökmöjligheter. (Du anger själv vilka
uppgifter användaren ska ha tillgång till).
• Organisations- och namnkatalog samt kontakter.
• Användaren ser sina missade samtal med klockslag samt om meddelande finns. Det
går enkelt att ringa tillbaka genom ‖Click2call‖.
• Enkelt att hantera samtalsflöden, till exempel vidarekoppling eller avsluta samtal.
• Pop-up — inringande samtal jämförs med Vision 80/20:s databas och användarens
Outlook. Matchas nummer med person visas detta för användaren.
• Möjlighet att ändra sina personliga uppgifter och ge förslag på ändringar.
• Användaren kan skapa Tips (t.ex. vem som kan ta samtal om användaren inte själv
hinner).
• Användaren kan skapa egen användargrupp/favoritlista över personer på företaget.
Man ser då enkelt vilka personer som är hänvisade, talar i telefon med mera.
• Hantering av externa kontakter, det är lätt att hitta information om tex. partners och
taxi.
• Möjlighet att lägga till foto på alla användare.
• Meddelande till användaren från telefonist eller annan användare via röstbrevlåda,
SMS och e-post.

Vision 80/20 Svara
Telefonistens verktyg. Genom Svara ges telefonisten alla möjligheter att hantera
samtal. Rätt information vid rätt ögonblick innebär att de som ringer via växeln alltid
får ett snabbt och trevligt svar, även om personen de söker inte är på plats.
Telefonisterna har alltid rätt information på skärmen via ett lättanvänt gränssnitt.
Detta gör arbetet enklare för telefonisten då hon/han alltid har full kontroll via
överskådlig information. Bland annat visas status för de anställda,
organisationstillhörighet, telefontider, schema, röstbrevlåda, annat nummer och tips.
Telefonist och användare kan också söka ytterligare information till exempel
instruktion vid larm eller felanmälan. Sökningen görs via nyckelord och på skärmen
visas utdrag av texten ur dokumentet som innehåller aktuella nyckelord.

Skapat av telefonister för telefonister
• Telefonistverktyget är användarvänligt, tydligt och överblickbart.
• Enkelt att se all information i organisationen (vilka som jobbar inom ett visst
område eller funktion).
• Alltid aktuell information om alla anställda och deras status.
• Telefonist ser alla användares aktiviteter i kalendern. Grafisk kalenderöversikt
(liknande Outlook).
• Hänvisa eller ta meddelande på en anknytning eller för en hel grupp.
• Meddelanden kan sändas via e-post, SMS eller fax.
                                            232 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

• Meddelandemallar för att enkelt, snabbt och med minimalt arbete skicka
meddelande.
• Sökfunktion som klarar ett obegränsat antal fritextkombinationer i samma sökning.
Man anger själv vilka fält som ska vara sökbara.
• Vid sökning visas både hänvisningsinformation och funktion direkt, vilket sparar
mycket tid.
• Alla fält som innehåller ett telefonnummer kan ringas vilket spar mycket tid. T.ex.
om mobilnummer finns på användaren så markera raden och tryck på
‖ringtangenten‖.
• Tips för att tydliggöra information om hur samtal ska besvaras. Man anger själv
tipsen och när de ska gälla, till exempel ersättare, alternativa nummer, texter och
symboler om var samtal bör kopplas.
• Hänvisningar/Uppgifter – kan ändras för flera personer samtidigt, tex. en hel
avdelning.
• Telefonister ser tydligt var det inringande samtalet kopplats till tidigare (Call
History).
• Hemliga uppgifter hanteras på ett tydligt och ansvarsfullt sätt.7.1.2  Röstbrevlåda
Aastra MX-ONE Messaging
MX-ONE Messaging Voice Mail är ett mångsidigt röstmeddelandesystem som
tillgodoser företagens allra strängaste krav. Messaging Voice Mail stöder upp till 120
portar per server, och upp till 256 servrar kan kopplas samman till ett nätverk. I
Messaging Voice Mail finns alla de traditionella röstmeddelandefunktionerna, och
det kan utökas till ett komplett Unified Messaging-system. I Messaging Voice Mail
kan man även automatiskt omdirigera inkommande samtal, utan hjälp av telefonist.
Messaging Voice Mail kan ha upp till 15000 voicemail användare.
MX-ONE Messaging Fax Mail
Messaging Fax Mail Server är ett leveranssystem för e-dokument som passar små
och mellanstora företag, avdelningar och arbetsgrupper. Med Messaging Fax Mail
får användare tillgång till en rad alternativ för nätverksfaxning – bland annat kan de
använda datorn för att skapa, skicka och ta emot fax. Anslutning mot växeln kan vara
ISDN eller analog.
MX-ONE Unified Messaging
Med MX-ONE Unified Messaging, en toppmodern, mobil meddelandeapplikation,
har användare tillgång till sina meddelanden på alla tider, var de än befinner sig.
Samtliga röst-, fax- och e-postmeddelanden är tillgängliga via den vanliga telefonen
eller mobiltelefonen, samt på datorn i Microsoft Outlook, Lotus Notes, Novell
GroupWise eller något annat e-postsystem som använder IMAP4. Medarbetarnas
produktivitet och effektivitet ökar när de direkt kan ta del av kommunikationen,
vilket ger företaget konkurrensfördelar.
Det går att ansluta upp till 10000 unified messaging användare. E-post system som
stöds är Exchange, Lotus Notes och Novells Groupwise.
                                              233 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

PBX-integrering kan även göras mot andra system än från Aastra.

CMG IVR och Voicemail
CMG Voice består av två delar IVR (talad hänvisning) och voicemail
IVR har två huvudfunktioner: automatisk samtalshantering via telefonen för
inkommande samtal och aktivitetsregistrering för kontorsanvändare. I den
automatiska samtalshanteringen ingår en hälsningsfras och en presentation av
närvaro- och tillgänglighetsinformation samt en fördefinierad meny för användare
eller användargrupper med olika kontakt alternativ. Med funktionen för
aktivitetsregistrering kan användaren ange närvaro- och tillgänglighetsinformation
via telefon.
I CMG IVR finns en självbetjäningsfunktion för de inringande. När en person ringer
direkt till dig och du inte är anträffbar får han eller hon information om din närvaro
och tillgänglighet och får en meny med alternativ för att kontakta dig eller lämna ett
meddelande. Röststyrning med både sök- och hänvisningsfunktion.
När någon ringer till en talsvarsansluten anknytning besvaras samtalet antingen av en
person eller av ett röstmeddelande där namnet på den uppringda personen anges
tillsammans med en förklaring till frånvaron. Via aktivitetsdatabasen i CMG-
systemet får uppringaren information om skälet till frånvaron och om när den
efterfrågade personen väntas återkomma. Med talsvarsfunktionen får uppringarna
lika aktuell och utförlig information som man kan förvänta sig av en verklig person.
En enkel meny gör det lätt att välja Uppringaren får alternativ för att ta kontakt, t.ex.
för att lämna ett röstmeddelande, skicka ett telefonnummer via SMS eller e-post, att
kopplas till en mobiltelefon eller till en kollega eller till en annan telefon. Det går
också att med en knapptryckning bli kopplad till telefonisten. Självbetjäningen är
mycket enkel att hantera. Via talsvar kan också olika svar ges beroende på om det
inkommande samtalet är internt eller externt.
Det går också att hänvisa telefonen genom att ringa in till systemet på ett särskilt
nummer från valfri telefon, på eller utanför kontoret, för att registrera aktiviteten. Det
finns aktivitetskoder för alla vanliga orsaker till frånvaro, t.ex. möte, tjänsteresa,
slutat för dagen, semester, osv.
DTMF signalering direkt till IVR som går vidare (automatiskt) till CMG-systemet.CMG Voicemail
Netwise VoiceMail har grundläggande men mycket effektiva röstbrevlådefunktioner.
I kombination med IVR eller Auto Attendant får kunder som ringer dig när du inte är
tillgänglig ett snabbt och effektivt svar och kan lämna ett röstmeddelande.
Svara eller vidarebefordra
Du får tillgång till dina röstmeddelanden med telefon via ett anknytningsnummer
eller via Netwise Office Web. När du använder telefon kan ditt telefonnummer
användas för automatisk behörighetskontroll så att du får tillgång till dina
röstmeddelanden. Du kan också identifiera dig manuellt med ID- och PIN-kod. I
Office Web får du en klar överblick över dina meddelanden och kan lyssna på dem,
                                             234 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

ta bort dem eller vidarebefordra dem – om du så önskar med en röstkommentar från
dig själv som en bilaga.
Aviseringar enligt dina önskemål
VoiceMail har stöd för avisering om inkommande röstmeddelanden med alla
meddelandesystem som stöds av CMGsystemet, t.ex. e-post eller SMS. Du kan få
aviseringar på alla enheter samtidigt eller bara på en av dem. Du kan också aktivera
funktionen för fördröjd avisering, så att tre, fyra eller fem meddelanden måste
komma in i systemet innan du får aviseringen. Denna funktion kan vara användbar
om du får många röstmeddelanden och inte vill få en avisering för vart och ett av
dem. Du kan själv göra önskade inställningar i Office Web.

Cisco Unity
Cisco Unity är ett brevlådesystem som även klarar av enhetlig meddelandehantering
och som är starkt integrerat med Microsoft Exchange eller Lotus Domino.

Cisco Unity Connection
Cisco Unity Connection är ett brevlådesystem som kombinerar integrerad
meddelandehantering och talstyrningsfunktion som skalar upp till 3000 användare.

Cisco Unity Express
Cisco Unity Express är en routerbaserad röstbrevlåda som skalar upp till 250
användare.

Trio Enterprise Voicemail
Varje abonnent kan ha en röstbrevlåda (Present Voice). Röstbrevlådan kan aktiveras
eller avaktiveras. En personlig hälsningsfras är möjlig och meddelanden kan
avlyssnas antingen från valfri telefon eller via webapplikationen (Assistant for web).
Då en inringande hamnat i röstbrevlådan kan denna trycka valfri ‖knapp‖ för att
komma till telefonist. Röstmeddelanden kan aviseras via mail, sms eller
lamptändning .

Visionutveckling
Vision 80/20 röstbrevlåda Tala (Icepeak Attendant) är en lättanvänd röstbrevlåda för
administratören, röstbrevlådeägaren och inringande användare - den som ska lämna
meddelande.
Röstbrevlådan kan enkelt aktiveras genom att hänvisa anknytningen eller då ett
samtal ej besvaras.
Röstbrevlådeägaren kan läsa in en egen hälsningsfras alternativt kan standard
hälsningsfrasen användas. Se även under tilläggsfunktioner för uppläsning av namn.
Röstbrevlådan kan kopplas ihop med de vanligaste hänvisningssystemen och då läsa
upp beräknad återkomst och orsak till frånvaro (talad hänvisning).
Inringande användare kan enkelt via knapptryckning lämna meddelande, bli kopplad
till röstbrevlådeägarens mobiltelefon alternativt kopplad till automatisk eller
mänsklig telefonist. Tilläggsfunktion för röststyrd hantering av röstbrevlådan.
                                             235 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Lämnas ett meddelande i röstbrevlådan kan ägaren notifieras med meddelandelampa,
SMS, E-mail eller flera av alternativen. I notifieringen via e-mail finns länk för
avlysning av röstmeddelande via datorn och ett webbgränssnitt.
Till röstbrevlådan följer ett webbgränssnitt så att användaren kan avlyssna
röstmeddelanden via datorn. I webbgränssnittet kan användaren också lista alla
meddelanden, spara meddelande på fil, ta bort meddelande, se A-nummer från
meddelandelämnaren, ändra inställningar, aktivera/deaktivera, ändra pinkod, etc.
Möjlighet finns också att återskapa borttagna meddelande, genom att borttagna lagras
i en papperskorg. Efter tömning av papperskorten är alla meddelanden för alltid
borta.
När ägaren ringer in till röstbrevlådan kan meddelande lyssnas av och sparas
alternativt tas bort. Ägaren kan ringa in från egen anknytning, mobil eller godtycklig
telefon såväl intern som extern.
Möjlighet finns att ha pinkodssäkerhet. Ringer ägaren från egen telefon (mobil eller
anknytning) kan röstbrevlådan automatiskt autentificera ägaren via A-nummer
presentation.
Under avlyssning av meddelande kan ägaren enkelt ringa upp den som har lämnat
meddelandet (om denna har visat A-nummer), genom att trycka på en knapp eller
som tillval röststyrd röstbrevlåda säga ‖ring upp‖.
Ägaren har möjlighet att ändra hälsningsfras till personlig hälsningsfras, ändra
pinkod, etc.
Administratören har möjlighet att nollställa pinkod, aktiviera/deaktivera röstbrevlåda,
ta ut statistik, etc.

Tilläggsfunktioner:
Uppläsning av namn som genererats med syntes-programvara (text-till-tal).
Röststyrd röstbrevlåda, att användare och ägare kan navigera och ge kommandon
röststyrd.

VIP2000 Röstbrevlåda
VIP2000 Röstbrevlåda underlättar din meddelandehantering avsevärt och innebär
helt nya möjligheter jämfört med den traditionella telefonsvararen. Det webbaserade
gränssnittet gör att du på egen hand lyssnar av dina meddelanden och gör ändringar i
Röstbrevlådan oavsett var du befinner sig i världen. Du kan dessutom själv se vem
som sökt dig och prioritera samtal efter egna behov och önskemål.
7.1.3  Inspelning av samtal

NiceCall Focus III
NiceCall Focus III levereras som ett paket med programvara installerad på en
Windows PC-server. Systemet kopplas in mot digitala eller analoga
växelanknytningar via växelns korskoppling. NiceCall Focus III fungerar
                                             236 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

tillsammans med alla kända telefonväxlar, t.ex. Nortel, Ericsson och Telia Centrex.
Systemet ansluts också till företagets/myndighetens LAN för att möjliggöra
administration och övervakning från andra PC-klienter. I paketet ingår alla
nödvändiga programvaror för övervakning, administration samt sökning och
uppspelning av inspelade samtal.
Varje inspelningsenhet kan dimensioneras för inspelning av fyra till 48 linjer, i steg
om fyra. NiceCall Focus III kan lagra 50 000 timmar samtal på den interna
hårddisken. Backup och arkivering görs via en inbyggd DVD-enhet. 2440 timmar
samtal kan lagras på en DVD-skiva med double layer 2*4,7 GB Media (med
kompression G.729).

NicePerform III har en modern arkitektur byggd på Microsoft .NET
Nice Perform III applikationer är desamma oavsett vilken typ av ‖Capture tier‖
som krävs för att sköta inspelning.
Nice Perform III levereras som programvara och installeras på standard Windows
servers exempelvis HP.
NICE inspelningsloggers levereras komplett inkluderat SW och HW. Detta paket
innehåller speciella kort som är anpassade för inspelning på analog/digital
anknytning eller på trunk(PRI)
Inspelade ljudfiler lagras normalt på NiceLog inspelningslogger som lagrar ca 15 000
timmar på intern hårddisk och har arkivering på DAT alternativt som central
fillagring, via funktionen NiceStorage Center.

CarinRecording
CarinRecording erbjuder en helhetslösning för inspelning av telefoni och
videosamtal i Ciscomiljöer. CarinRecording hanterar följande övergripande
områden:
•Inspelning av telefoni och video med hög prestanda (hundratals parallella samtal)
•Utsökning av samtal från databas som stödjer miljontals samtal
•Komprimering och arkivering av inspelningar
•Definition och framtvingande av komplexa rättigheter till inspelade samtal
•Spårbarhet av alla händelser i systemet.

Trio
Inspelning av telefonistsamtal är möjligt från Trio. Inspelade samtal lagras i en
central databas där avlyssning sker från ett excelverktyg. Agent Attendant är en
telefonist modul i Trio konceptet som innebär att en handläggare kan arbeta som
telefonist. Denna telefonist kan avlyssna samtalet från sin telefonistapplikation.

Nortel
Contact Recording and Quality Monitoring (Nortel)
Inspelning av samtal och skärmbild. Ljudfilen är krypterad.
Kan avlyssnas i web interface
                                              237 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

7.1.4  Debitering
Debiteringsfunktionen skall innehålla nedanstående funktioner.
  - Aktuell prislista för samtalstrafik
  - Aktuell prislista för funktioner
  - Datum för aktivering av funktion
  - Möjlighet att lägga in myndighetsspecifika kostnader, såväl periodiska som
    fasta
  - Myndighetens kontoplan
  - Alla namn och anknytningsnummer som databasen innehåller
  - Uppdateras automatiskt med information från databasen
  - Statistik för minst 6 månaders debitering
  - Sorteringsmöjligheter, t.ex. mest ringda nummer, dyraste destination,
    utnyttjad flexibilitet med mera
  - Koppling till faktureringssystem
  - Visa alla aktiva funktioner och anknytningsformer

Teleopti Pro innehåller funktioner för alla ovan ställda krav.
I Teleopti Pro är grunden för debitering är att det finns en debiteringsperiod
definierad. Kort kan sägas att alla kostnader genererade mellan debiteringsperiodens
start och slutdatum kommer med i debiteringen. En grundförutsättning är att alla
kostnader som ska debiteras måste vara associerade till en debiteringsgrupp.
Hur kostnaderna sedan fördelas är beroende av ett antal faktorer. En faktor är vilken
debiteringsmetod som används, i Teleopti Pro finns två olika metoder av debitering,
Dag för dag debitering och Perioddebitering.
Konton används för att debiteringsunderlaget från Teleopti Pro, med dess olika typer
av telefonikostnader, ska kopplas till rätt konto i den ekonomiska redovisningen.
Listan med Tjänster skapas gemensamt för alla huvudgrupper av kunder. Om
huvudgrupperna har olika prislistor för sina tjänster, namnges dessa så att det i
klartext framgår vilken huvudgrupp tjänsten tillhör.
Tjänster kan vara av olika typ för att också kunna debitera specifika kostnader:
   Löpande tjänst: Löpande tjänster kommer att resultera i en periodkostnad som
    återkommer vid varje debitering. Abonnemangskostnad är ett exempel på
    detta.
   Tjänst med fast pris: Tjänster med fast pris debiterar en fastställd kostnad.
    Kostnaden återkommer inte. Exempel på tjänster med fast pris är inkoppling
    av telefon på växeln.
   Egendefinierat pris: För denna tjänstetyp är priset inte satt från början utan
    förs in i samband med bokningen av tjänsten. Det kan t.ex. gälla reparation av
    telefon vars kostnad kommer att variera beroende på hur lång tid det tar att
    laga telefonen.

Aktuell prislista enligt avtal med operatör läggs in i Teleopti Pro, det går att aktivera
flera prislistor. Enstaka förändringar i befintlig prislista redigeras manuellt per rad.
Kontrollera Lågprisperioder (veckodag, datum och tider över dygnet). Prislistan är
giltig fr.o.m. ett startdatum.
                                             238 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Det finns ett antal fasta trafikkategorier och trafiktyper med tillhörande loggfall
(prefix) i Teleopti Pro. Detta tillsammans med prislista och loggning av samtalstrafik
ligger till grund för prissättning av samtal.
Med Teleopti Pro är det möjligt att mäta kostnader för telefoni på olika nivåer som
baseras på samma struktur som företaget/organisationen är uppbyggt av för övrigt.
Det går snabbt och lätt att framställa rapporter, statistik och uppföljningar på rätt
nivå. Nivåer kan byggas i under rollen Organisation och organisationsstruktur. Från
externa register som exempelvis HVD kan uppdatering av anknytningar och dess
debiteringsgrupp läsas in med automatik varje natt. Uppdatering från externa register
kan innehålla: anknytningsnummer, anknytningsnamn, kostnadsställekod och
kostnadsställenamn och fler nivåer som finns i er organisation.
Det finns inga tekniska hinder från Teleopti Pro att spara statistik över en längre
period, det är serverns hårdvara som begränsar.

Telemanagement 2.5 (TMG) är ett administrationssystem för
telekommunikationslösningar med funktioner för övervakning och analys av
uppringnings- och svarskvalitet som gör det möjligt att effektivisera telefonisystemet
och sänka kostnaderna för telekommunikationen. Uppgifterna kan användas som
underlag för debiteringen och framställs i form av ett stort antal olika standard- och
specialrapporter. I TMG ingår också en databas över telekommunikationsutrustning
med möjlighet till hantering av arbetsorder.
Ett exempel på fördelarna med TMG är möjligheten att importera mobiltelefondata
liksom kostnaderna för SMSmeddelanden. Det går också att integrera kostnader för
IP-telefoni i systemet.
Automatisk och anpassad rapportstruktur
Rapporter kan specialanpassas på grundval av ett stort antal standardmoduler och
göras tillgängliga vid i förväg angivna tidpunkter via e-post eller på företagets
intranät, med åtkomstkoder och åtkomstbehörigheter.
Diagram över distributionen av svarstider
Diagram över samtalskostnader per organisationsenhet/kostnadsställe
Plattform för förhandlingar med teleoperatörer
TMG Server innehåller följande:
• TMG-katalog med anknytningsrelaterad information (anknytningsnummer,
användarnamn, organisation, kostnadsställe osv.)
• CDR-databas
• Telemanager-databas med information om telekommunikationsutrustning och
arbetsorder
Trafikanalys och fakturering Rate Manager Tele Manager
TMG Server
Telefonigränssnitt

Soft-ex
Callmaster
Optimalt kostnadsanalys verktyg för att kontrollera utgifter och förbättra
samtalshanteringen.
                                             239 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

Detaljerade och väldigt flexibla rapporteringsmöjligheter för samtalskostnad och
samtalstid; via datum, anknytning och vilka nummer som ringts.

Rapporter är också tillgängliga baserade på svarstider och trafikanalys.

Support för flera operatörer och prislistor vilka kan uppdateras Online.

Hantera inkommande, utgående, tandem och internt med nutidsanalys av samtalen.

Användarvänligt webbaserat interface gör det enkelt för Er att kontrollera aktiviteten
över hela organisationen.

Fullt kompatibel med över 400 växelsorter.


7.1.5  Trafikmätning

Teleopti Pro
Med Teleopti Pro svarskvalitetsrapporter fås översikt i hur ofta och hur snabbt anrop
besvaras i din organisation. Statistik kan tas ut på anknytningar, objekt eller
svarsgrupper och få detaljerad information om besvarade och tappade samtal.
Teleopti Pro ger dig möjlighet att ta del av ett stort antal olika rapporter över
bemanning och aktiviteter i växlarna.
Med anropsrapporter kan man se statistik om antalet anrop, förlorade eller besvarade,
svarstider och behandlingstider på en bestämd anropsgrupp. De olika
anropsgrupperna kan t.ex. vara interna, omstyrda eller externa anrop på ett visst
anropsnummer. I anropsrapporterna kan man även se statistik om bemanningen i
växeln, hur många telefonister som har varit inloggade och hur hårt belastade de har
varit.
Rapporten visar antalet besvarade anrop, förlorade anrop samt svarstider och
behandlingstider för samtalen i en graf och sedan antal aktiva och lediga telefonister i
en graf under. Siffrorna i graferna på sidan ett följs alltid upp av tabeller med siffror
på sida två.
För Telefonist uppföljning finns alla rapporter som behövs för att följa samtalen till
företagets huvudnummer, hur många anrop som besvarats av telefonisterna, hur
många som finns inloggade att svara med mera. Även återanrop,
medelbehandlingstid, medelsamtalstid. Denna statistik finns på veckonivå, dags och
även minsta intervall över dagen som växel levererar statistiken.

TMG 2.5
Trafikmätningsfunktionen ingår i TMG 2.5 paketet

TMG Server innehåller följande:
• TMG-katalog med anknytningsrelaterad information (anknytningsnummer,
användarnamn, organisation, kostnadsställe osv.)
                                            240 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

• CDR-databas
• Telemanager-databas med information om telekommunikationsutrustning och
arbetsorder
Trafikanalys och fakturering Rate Manager Tele Manager
TMG Server
Telefonigränssnitt

Aastra Quality Manager
Med Aastra Quality Manager (QM) kan man mäta trafiken i växeln och utvärdera
nivån på den service som telefonisterna ger kunderna. I systemet ingår ett lättanvänt
webbaserat rapportverktyg där rapporter kan skapas när som helst.
I Aastra QM-system finns det mängder av möjligheter, och du får åtkomst till den
mest aktuella informationen eftersom du kan använda alla funktioner via din
webbläsare.
Uppgifterna samlas in kontinuerligt under verksamhetens gång. Med några få klick
får du tillgång till informationen. Med QM visas produktiviteten i trafik och kötider
per kund eller telefonist under valfri tidsperiod – i dag, förra veckan, förra månaden
osv.
Prestandamätning med webbaserade rapporter
Med trafikrapporter skapar du tabeller och diagram för inkommande samtal,
besvarade och obesvarade, och för det totala antalet samtal, under vissa dagar, veckor
eller månader. Du kan också skapa rapporter om genomsnittliga kötider för alla
inkommande samtal. Du kan övervaka varaktigheten för olika typer av samtal, t.ex.
direktsamtal, vidarebefordrade samtal eller återuppringningar som ska besvaras och
hanteras. Dessutom kan du till exempel granska förhållandet mellan antalet
telefonister med öppna arbetsstationer och den genomsnittliga kötiden
Aastra QM används främst tillsammans med Cisco Call Manager.

D.N.A. Performance Manager 5.5
• Grafiskt gränssnitt för att hantera och visa prestanda i MD110 och MX-ONE•
Lättläst och anpassningsbar trafikinformation från MD110 och MX-ONE
• Trafikanalys av stora MD110- och MX-ONE komponenter, till exempel
basstationer och IP-anknytningar
• Flera MD110- och MX-ONE noder kan hanteras från en enda Performance
Manager-applikation
Med DNA. Performance Manager kan du enkelt mäta och analysera prestanda i ett
MD110-system och i MX-ONE. Det ger också MD110- och MX-ONE-
administratören information om övergripande prestanda i trunklinjer,
telefonistterminaler, enskilda anknytningar och gemensamma systemresurser.
Performance Manager stöder utökad rapportering eller prestandastatistik från
basstationer. Prestandauppgifterna är lätt åtkomliga från MD110 och MX-ONE tack
vare det enkla användargränssnittet. Uppgifterna hämtas och lagras automatiskt på
DNA-servern.
Genom användning av moduler i Performance Presentation Manager kan data enkelt
visas, ändras och presenteras i rapportform eller grafiskt format för utskrift eller
distribution inom organisationen. Du kan också använda Performance Managers
                                             241 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

"Lite"-version för att visa rapporter med en webbläsare. Med Performance Manager
Lite kan du få tillgång till sex fördefinierade rapporter.
Med Performance Manager kan du undvika eventuella flaskhalsar i MD110-växeln
och MX-ONE-lösningen, och finjustera systemresurserna för att säkerställa maximal
tillgänglighet. DNA PMG stödjer alla MD releaser och MX-ONE release till och
med 3.1.

Soft-ex
Trafikmätning
Trafikmängden kan mätas på olika nivåer och både på utgående och inkommande
trafik.
Trafik till enstaka anknytning
Trafik till grupper av anknytningar (avdelningsrapporter) eller generell trafikrapport
till bolaget/myndigheten som helhet
Specialrapporter knutna till telefonist, som bl a innehåller:
Antal inkommande samtal
Antal vidarebefordrade samtal
Antal förlorade anrop
Svarstider, specifikt och i genomsnitt
Belastningsrapporter
Dessa rapporter kan göras specifikt för en enstaka telefonist eller för hela gruppen,
men kan också vara rapporter som körs på enstaka anknytning och/eller andra
grupper
Alla rapporter, och detta gäller även generellt i systemet, kan filtreras på datum,
klockslag, veckodag, vecka, månad
En kombination av filter är tillåtet, tex
Antal samtal den 23 november mellan kl 13:20 och14:45
Antal samtal på en måndag efter kl 17:00
Som beskrivs ovan ger olika rapporter konkreta svar på speciella händelser, tex
medelsvarstid, vidarekopplade samtal och förlorade anrop.

Psytechnics
Kvalitetsmätningsverktyg
Psytechnics Experience Manager
Psytechnics Experience Manager är ett verktyg för att mäta kvalitet på nätverk och
även få uppskattade MOS-värden. Experience Manager fungerar för Röst, Video/
Videokonferens. Microsoft OCS mm. Man köper olika tillbehörskomponenter/prober
beroende på vilket media/plattform man övervakar

7.1.6  Automatisk telefonist

Aastra Voice Activated Assistant
Med Voice Activated Assistant kan den som ringer avbryta den talade introduktionen
eller tala medan den pågår för att uppge namnet på den person som söks eller för att
                                            242 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

begära funktionen, utan att behöva vänta på att den talade introduktionen ska
avslutas.
• Sökning och uppläsning eller uppringning av mobiltelefonnumret till en person i
företagskatalogen.
Samtal kan kopplas fram till alla i företagskatalogen genom att man säger:
– Namn
– Smeknamn
– Titel och/eller efternamn
– Avdelningsnamn eller liknande
• Flexibla alternativ för behörighetskontroll ger enkel och säker åtkomst samtidigt
som företagets säkerhetskrav uppfylls
• Inställning, uppdatering och borttagning av hänvisningar med röstkommando
• Stöd för tillbakaringning, vilket minskar företagets samtalskostnader
• Omvänd katalogsökning – Säg bara ‖Vem har anknytning 1234‖ så talar systemet
om vem som har ringt dig
• Stöd för företagets nummerserie oavsett om den är homogen eller inte
Voice Activated Assistant stöder 10 språk: engelska (USA), engelska
(Storbritannien), svenska, norska, europeisk franska, tyska, europeisk spanska,
italienska, danska och nederländska. Systemet kan även konfigureras så att
användaren kan växla språkigenkänningen i början av samtalet.

CMG Auto Attendant/Speechdialer
Automatisk Telefonist
Programpaket för automatisk telefonist. Innehåller bland annat talstyrd (ASR) namn
och organisationssökning, talsvarsunktion med automatisk uppläsning av personliga
hänvisningsbesked, talstyrd eller knappstyrd röstmeny och aktivitetsinmatning.
Administration av automatisk telefonisten samt talsvarsfunktionen via
webbgränssnitt. Dimensioneringen av licenser följer antal anknytningar i CMG
systemet.
Auto Attendant är alltid tillgänglig, dygnet runt och från alla telefoner, och svarar
alltid efter första signalen. Säg bara namnet på den person du vill tala med, så
kopplas ditt samtal direkt. Du kan dessutom koppla samtalet ännu snabbare genom
att avbryta välkomstmeddelandet. Auto Attendant kan hantera både varierande
ljudkvalitet och olika uttal av namn.
Auto Attendant ‖följer‖ samtalet Om en person inte är tillgänglig eller inte svarar
anges information om orsaken och om när personen väntas bli tillgänglig. Dessutom
erbjuds olika alternativa lösningar, till exempel att koppla samtalet till en kollega
eller till röstbrevlådan, eller att skicka ett SMS-meddelande med uppringarens
nummer. Alternativt kan Auto Attendant läsa upp den valda personens
mobiltelefonnummer.

Trio
Med Present Auto Attendant kan den inringande genom att använda sin röst bli
kopplad till önskad abonnent eller hänvisa sin anknytning. De abonnenter som finns i
hänvisningsdatabasen importeras till röststyrningsdatabasen. Det går att välja att
                                             243 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

utesluta vissa personer eller tex mobilnummer. Statistik levereras i en textfil med alla
samtal specificerade.

Visionutveckling
Vision 80/20 Auto Attendant (Icepeak Attendant) är en talstyrd automatisk telefonist
som automatiskt utför de vanligaste telefonistfunktionerna, till exempel koppla
samtal till person eller funktion och ta emot och läsa upp hänvisningar.
Visionutvecklings automatiska telefonist är mycket lättanvänd, har marknadens bästa
taltolkning och störst antal talstyrda funktioner. Exempel på tilläggsfunktioner som
underlättar arbetet för telefonister och anställda är talstyrd kalender och e-post
(Microsoft Outlook/Exchange, Lotus Domino/Notes, Novell GroupWise och
FirstClass), talstyrd samtalsstyrning, talstyrd telekonferens, talstyrd
Internetuppläsning (RSS), talstyrd återuppringning och talstyrd bokning.

VIP2000 röststyrd telefonbok
Vip2000 röststyrd telefonbok underlättar för dig när du skall ringa kända personer
eller funktioner. Om en personuppgift finns lagrad i VIP2000 med namn/funktion
samt telefonnummer kan du enbart med hjälp av rösten koppla dina samtal till
önskad person/funktion. Givetvis hjälper systemet till med att ge besked om
hänvisning, om personen inte är nåbar för ögonblicket (gäller interna anrop).

VIP2000 automatisk telefonbok bygger på ScanSoft (före detta Philips)
röstigenkänningsmotor, och är en är världens två ledande aktörer inom
röstigenkänning.
Namnfunktionen i telefonboken bygger dels på data från i första hand
hänvisningsdatorn, och i tillägg på andra källor som du själv kan överföra till
systemet.
7.2   Produktrelaterade leverantörstjänster
7.2.1  Utbud leverantörstjänster
 7.2.1.1 Förstudie/Design
Cygate kan utföra förstudier och utredningar inför eller i samband med
telefoniuppdrag. Dessa förstudier eller utredningar kan vara av varierande art och
omfattning. Exempel på uppdrag är:
        Genomgång av befintligt telefonisystem
        Kvalitetsmätning i IP-nätet
        Säkerhetsanalys av telefonisystemet
        Ip-telefoni förberett nätverk och organisation
        Täckningsmätning för trådlös telefoni
        Telefonistrategier och policy
        Kommunikationsstrategier för framtiden
                                              244 (401)
                                           Bilaga 2 till F:201
                               Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                             Dnr 93-25-09
                                   Kommunikationsutrustning – B1Telefonisystem är ofta komplexa och ställer stora krav på en väl designad lösning för
att uppfylla kunden krav och behov. Cygate utför design och systemintegration med
produkter från utprövade och av Cygate utvalda leverantörer. Innan
konfigureringsfasen genomförs ett designmöte tillsammans med representanter från
kundens olika intressenter. På detta möte behandlas punkter som är av stor vikt för
designlösningen. Exempel på uppgifter är:
        Nummerplan
        IP-plan
        Nätverket
        Inkopplingspunkter mot PSTN/GSM
        Centrala siten/lokala siter
        Terminaltyper
        Funktioner
        Gruppnummer/ACD köer

Designlösningen resulterar i en lösningsbeskrivning av ingående komponenter,
designskiss och artikellista. Vid behov eller önskemål kan den tänkta designen
verifieras med labbtester eller en sk POC (Proof of Concept).

  7.2.1.2 Konfiguration

Cygate brukar dela upp konfigurationsfasen i två eller tre delar: staging samt
konfigurering och kundanpassning och efter önskemål demontration.

   Staging
   Vid leverans av utrustning utför Cygate sk staging, d v s uppackning och
   avsyning av all utrustning. Kontroll sker av utrustningen så att ingen felaktig
   hårdvara levererats och att beställt material har levererats. Uppmärkning och
   dokumentering av serienummer m m genomförs.

   Konfigurering och kundanpassning
   Konfigurering kan göras på två sätt, antingen på plats på aktuell installationsplats
   eller i förväg i våra lokaler. Ett led i vår kvalitetssträvan och för att effektivare
   utnyttja våra resurser brukar vi oftast konfigurera utrustning i våra lokaler. Vi har
   även resurser att bygga upp kundens nät för att prova ut delar av design innan
   faktiskt installation. Ytterligare en fördel är att vi har möjlighet att provköra
   utrustningen för att undvika fördröjningar vid installationstillfället.

   Vid installation på plats är det normala förfarandet att vi har vår egen personal på
   plats för montering, installation samt provkörning. Vi kan även med hjälp av
   fjärrkonfigurering utnyttja övriga bolag inom Cygate koncernen. Det ger kunden
   fördelen till en ansvarig leverantör och effektivt nyttjande av kompetens och
   teknikerresurser.
                                              245 (401)
                                           Bilaga 2 till F:201
                               Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                             Dnr 93-25-09
                                   Kommunikationsutrustning – B1

   Demonstration
   Innan installation och driftsättning kan tester eller en demonstration utföras på
   lösningen. Detta sker oftast i Cygates lokaler.
  7.2.1.3 Projektledning

I alla projekt ingår projektledning. Projektledarna på Cygate arbetar enligt vår
projekt modell.
Cygates kvalitetsrutin för genomförande av större kommunikationsprojekt är
framtagen efter krav från beställare som Cygate levererat komplexa
kommunikationslösningar till under de senaste 30 åren. Denna kvalitetsrutin är
framtagen för att tillgodose de behov och områden som är speciellt förknippade med
installation av kommunikationslösningar. Vi har tillämpat denna modell mot bland
annat kärnkraftsindustrin, bank och finans, media, transport, hälso- och sjukvård
m.fl. Kvalitetsrutinen har anpassats efter Cygates storlek på projekten och efter
Cygates organisation. Den har fokuserats på de praktiska momenten i ett projekt.
Nedan följer en lista med punkter som beskriver ingående moment och omfattning.
         Projektstart / Checklista
         Projektorganisation
         Styrgrupps- och projektgruppsprotokoll
         Riskanalys
         Målformulering
         Tids-, Resurs och Projektplan
         Genomförande
         Projektspecifikation
         Referensmaterial
         Projektavslut / Leveransgodkännande
         Tillkommande/avgående  7.2.1.4 Installation Hänvisning

Under installationsfasen monteras och kopplas hänvisningssystemet in på nätet,
testas och därefter driftsätts. De steg som genomförs är:
        Montering
        Inkoppling
        Konfigurering av återstående funktioner
        Telefonistklienten
        Tester
        Driftsättning
        Efterkontroll
        Driftstöd
                                            246 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

         Dokumentering


 7.2.1.5 Installation Röstbrevlåda

Under installationsfasen monteras och kopplas röstbrevlådesystemet in på nätet,
testas och därefter driftsätts. De steg som genomförs är:
        Montering
        Inkoppling
        Konfigurering av återstående funktioner
        Tester
        Driftsättning
        Efterkontroll
        Driftstöd
        Dokumentering


 7.2.1.6 Installation inspelning

Under installationsfasen monteras och kopplas inspelningssystemet in på nätet, testas
och därefter driftsätts. De steg som genomförs är:
        Montering
        Inkoppling
        Konfigurering av återstående funktioner
        Lagringsenhet för inspelade samtal
        Tester
        Driftsättning
        Efterkontroll
        Driftstöd
        Dokumentering


 7.2.1.7 Installation Debitering

Under installationsfasen monteras och kopplas debiteringssystemet in på nätet, testas
och därefter driftsätts. De steg som genomförs är:
        Montering
        Inkoppling
        Konfigurering av återstående funktioner
        Lagringsenhet för CDR poster
        Tester
        Driftsättning
        Efterkontroll
        Driftstöd
        Dokumentering
                                             247 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

 7.2.1.8 Installation Trafikmätning

Under installationsfasen monteras och kopplas trafikmätningssystemet in på nätet,
testas och därefter driftsätts. De steg som genomförs är:
        Montering
        Inkoppling
        Konfigurering av återstående funktioner
        Lagringsenhet för CDR poster
        Tester
        Driftsättning
        Efterkontroll
        Driftstöd
        Dokumentering 7.2.1.9 Installation Röststyrning

Under installationsfasen monteras och kopplas röststyrningssystemet in på nätet,
testas och därefter driftsätts. De steg som genomförs är:
        Montering
        Inkoppling
        Konfigurering av återstående funktioner
        Tester
        Driftsättning
        Efterkontroll
        Driftstöd
        Dokumentering


 7.2.1.10 Systemspecialist Hänvisning

Cygates systemspecialister är högt certifierade konsulter på våra leverantörers
hänvisningssystem. De har en lång erfarenhet av att arbetat med produkterna från allt
från installation, konfigurering, migrering, utbildning till avancerad felsökning. Våra
systemspecialister kan även agera ‖bollplank‖ och teknisk sakkunning vid olika
frågeställningar rörande systemet. När det gäller utredningsuppdrag eller förstudier
genomförs det av våra systemspecialister på området.


 7.2.1.11 Systemspecialist Röstbrevlåda

Cygates systemspecialister är högt certifierade konsulter på våra leverantörers
röstbrevlådesystem. De har en lång erfarenhet av att arbetat med produkterna från allt
från installation, konfigurering, migrering, utbildning till avancerad felsökning. Våra
systemspecialister kan även agera ‖bollplank‖ och teknisk sakkunning vid olika
                                             248 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

frågeställningar rörande systemet. När det gäller utredningsuppdrag eller förstudier
genomförs det av våra systemspecialister på området.


 7.2.1.12 Systemspecialist Inspelning

Cygates systemspecialister är högt certifierade konsulter på våra leverantörers
inspelningssystem. De har en lång erfarenhet av att arbetat med produkterna från allt
från installation, konfigurering, migrering, utbildning till avancerad felsökning. Våra
systemspecialister kan även agera ‖bollplank‖ och teknisk sakkunning vid olika
frågeställningar rörande systemet. När det gäller utredningsuppdrag eller förstudier
genomförs det av våra systemspecialister på området.


 7.2.1.13 Systemspecialist Debitering

Cygates systemspecialister är högt certifierade konsulter på våra leverantörers
debiteringssystem. De har en lång erfarenhet av att arbetat med produkterna från allt
från installation, konfigurering, migrering, utbildning till avancerad felsökning. Våra
systemspecialister kan även agera ‖bollplank‖ och teknisk sakkunning vid olika
frågeställningar rörande systemet. När det gäller utredningsuppdrag eller förstudier
genomförs det av våra systemspecialister på området.


 7.2.1.14 Systemspecialist Trafikmätning

Cygates systemspecialister är högt certifierade konsulter på våra leverantörers
trafikmätningssystem. De har en lång erfarenhet av att arbetat med produkterna från
allt från installation, konfigurering, migrering, utbildning till avancerad felsökning.
Våra systemspecialister kan även agera ‖bollplank‖ och teknisk sakkunning vid olika
frågeställningar rörande systemet. När det gäller utredningsuppdrag eller förstudier
genomförs det av våra systemspecialister på området.


 7.2.1.15 Systemspecialist Röststyrning

Cygates systemspecialister är högt certifierade konsulter på våra leverantörers
röststyrningssystem. De har en lång erfarenhet av att arbetat med produkterna från
allt från installation, konfigurering, migrering, utbildning till avancerad felsökning.
Våra systemspecialister kan även agera ‖bollplank‖ och teknisk sakkunning vid olika
frågeställningar rörande systemet. När det gäller utredningsuppdrag eller förstudier
genomförs det av våra systemspecialister på området.

 7.2.1.16 Övriga Produktrelaterade Tjänster
Integrationsspecialist
                                              249 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

När det gäller telefoni- eller unified communication lösningar, blir det ofta mycket
komplexa lösningar. Detta ställer stora krav på systemintegratören att få de olika
produkterna från ofta skilda leverantörer att samverka. Dessutom är det vanligt att
vissa applikationer som finns i kundens miljö skall integreras mot
kommunikationslösningen.

Ip-telefoni klart nätverk
Innan man skall börja implementera realtidsapplikationer, som t ex telefoni, över ett
IP-nätverk, är det mycket viktigt att det underliggande nätverket är genomlyst och
testat att det kan hantera QoS (Quality of Service). Detta för att taltrafiken skall
kunna prioriteras framför mer bandbreddskrävande applikationer. Dessutom är det
viktigt att säkerställa att samtliga användare har en IP-access med rätt kvalitet på
infrastrukturen. För att säkerställa detta inför en installation har Cygate tagit fram en
tjänst där kundens nätverk verifieras, trafikmäts och resultatet presenteras för
kunden.

Säkerhet i telefonisystemet
Cygate erbjuder även en genomgång av telefonisystemet m a p säkerhet, behörighet
och rättigheter. Vi analyserar vilka olika kategorier som finns och vilka som skall ha
vilka rättigheter, vilka har access och behörighet till systemen (fysiskt som
elektroniskt) samt inte minst avlyssningssäkerhet.

7.2.2  Utbildningstjänster

Cygate erbjuder ett brett utbud av olika utbildningar.
Utbildningarna hålls i första hand på svenska men kan även genomföras på engelska.
Kursdokumentationen kan vara på svenska eller engelska efter kundens önskemål.

Systemadministratörsutbildning
Utbildning i samband med installation erbjuds ofta i form av workshop för
systemadministratörer. Vi har även andra regelrätta lärarledda utbildningar.
Utbildningen i samband med installation syftar till att få kunden att bekanta sig med
utrustningen och att utföra moment som kan vara svåra att göra när väl utrustningen
är i drift. Utbildningen sker på kundens egen utrustning antingen i samband men
konfigurering hos Cygate eller efter installation men före driftsättning. Vi går
igenom utrustningen och dess funktioner. En hel del praktiska moment ingår såsom
konfigurering, inläggning av nya användare eller förändring av användardata samt
enklare felsökning.

Användarutbildning
Genomförs i mindre grupper eller större samlingar av utbildade lärare eller erfarna
konsulter. Utbildningen syftar till att låta användarna få en god inblick i hur systemet
fungerar och hur man använder telefonerna och tillhörande stödsystem.
Användarutbildningen skall genomföras i god tid innan driftsättning för att
                                             250 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

användarna skall veta hur det fungerar och känna sig trygga med det nya systemet.

SuperUser utbildning
SuperUser utbildning är en något mer fördjupad utbildning på hur systemet fungerar
ur ett användarperspektiv. De sk SuperUser användarna skall efter genomförd
utbildning föra information vidare in i organisationen.

Telefonistutbildning
En lärarledd utbildning för Telefonister på telefonistapplikationerna. Utbildningen
genomförs antingen hos kunden eller i utbildningslokaler.

Workshop
Workshop kan genomföras i Cygates lokaler där olika områden demonstreras och
diskuteras.

7.2.3  Användaradministration
Cygate erbjuder användaradministration både på plats, men även fjärrstyrd via
exempelvis en VPN-förbindelse. Med användaradministration avses t ex
kunddataförändringar, hantering av olika anknytningsformer, tillägg, flytt och
borttagning av anknytningar/användardata.

7.2.4  Byte av kommunikationslösning
Cygate kan erbjuda konsulttjänst för att vara behjälplig vid byte av leverantör. Det
innebär att vi kan hjälpa till med att besvara frågor och lämna över
systemdokumentation över telefonilösningen samt kunddata.

När det gäller Cygates övertagande från andra leverantörer, så genomför vi detta
oftast med hjälp av ett Övertagandeprojekt. I detta projekt deltar även kunden aktivt
med uppgifter och dokumentation som behövs för att Cygate skall kunna ta över drift
och support av lösningen så smidigt som möjligt. I Övertagandeprojektet ingår även
att Cygate går igenom befintlig utrustning för att bilda sig en uppfattning om status
och konfiguration samt eventuella utestående rapporterade fel och brister.

7.2.5  Service och Underhåll

7.2.6  Service och underhåll utbud
  Cygates erbjuder följande servicenivåer

  Funktionservice 2 tim inställelsetid (kundanpassade lösningar)
  Funktionservice 4 tim inställelsetid
  Funktionservice 8 tim inställelsetid
  Utbytesservice med inställelsetid
  Inskickservice med inställelsetid
  Mjukvaruavtal på programvara
  Support/ remote avtal
                                          251 (401)
                                       Bilaga 2 till F:201
                           Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                         Dnr 93-25-09
                               Kommunikationsutrustning – B1

Beredskapsavtal
Kundanpassad lösning

Funktionsservice
Service hos kund med 2/4/8 timmars inställelsetid. Nedladdning av program och
data från kundens back-up ingår. Kostnader för arbete, material och resor ingår.
Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.

Utbytesservice med inställelsetid
Vi skickar ersättningsenhet inom avtalad tid (2, 4, 8 tim eller 3 dagar) från
felanmälan.
Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen
(från kundens eget servicelager) inom 8 arbetstimmar.
Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.

Utbytesservice
Vi skickar ersättningsenhet inom avtalad tid (2, 4, 8 tim eller 3 dagar) från
felanmälan.
Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.

Inskickservice med inställelsetid
Service på vår verkstad där kunden ombesörjer och bekostar transport till vår
verkstad. Ersättningsenhet skickas inom 3 dagar från mottagen trasig enhet.
Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen
(från kundens eget servicelager) inom 8 arbetstimmar.
Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.

Inskickservice
Service på vår verkstad där kunden ombesörjer och bekostar transport till vår
verkstad. Ersättningsenhet skickas inom 3 dagar från mottagen trasig enhet.
Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.

Mjukvaruavtal
Cygate tillhandahåller tekniker för telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.
Vidare dokumenteras felanmält problem till programvaruleverantören för åtgärd.
Återrapportering av svar samt eventuella patchar med anknytning till problemet
distribueras.

Support/ remoteavtal
                                             252 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

  Cygate tillhandahåller tekniker för remote (ISDN eller modemuppkopplad)
  support inom 4 arbets-timmar. Alternativt inställer sig tekniker hos kund inom 8
  arbetstimmar. Arbetskostnad och resor
  debiteras enligt prislista.

  Beredskapsavtal
  Utanför normal kontorstid kan Cygates tekniker infinna sig hos kunden, fysiskt
  eller fjärranslutet, för analys och åtgärd. Arbetskostnad och resor debiteras enligt
  prislista.

  Kundanpassade
  I stort sett alla parametrar i avtalstypen och servicenivån kan anpassas. Det mest
  förekommande är att anpassa beredskapen efter verksamheten. Vissa kunder har
  sin viktigaste drifttid i samband med månadsskiften, andra vill ha högre
  servicenivå under semesterperioder.


Priser på dessa tjänster redovisas under punkten Priser Tjänster i denna bilaga.
                                            253 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1
8    Nät

8.1   Produkter
8.1.1  Nätprodukter Utbud

Kabelsystem/Kablage

AMP Netconnect
Tyco Electronics är världens största tillverkare av passiva elektronik- komponenter
och världsledande inom avancerade teknologier som trådlösa kommunikationssystem
aktiva fiberoptiska komponenter samt kompletta strömförsörjningssystem. Företaget
har anläggningar i 51 länder som supporterar kunder inom flyg-, bil-, dator-,
kommunikations-, konsumentelektronik- och kraftindustrin. Tyco Electronics
designar och tillverkar AMP NETCONNECT kabelsystem som passar installationer
av alla storlekar – från få användare på mindre kontor till områdesnätverk som
omfattas många byggnader och täcker upp till 2 km i diameter och upp till 50 000
användare.

Det är av avgörande betydelse att alla de system som AMP tillverkar är konstruerade
för att fungera som en komplett infranätstruktur. AMP testar därför alla komponenter
och deras samspel för att alltid kunna garantera Dig maximal tillförlitlighet och
prestanda.

Ännu viktigare är dock att alla AMP NETCONNECT generella kabelsystem är
applikationsoberoende och att de uppfyller alla relevanta ISO/IEC-, europa- och
USA- standarder och samtidigt stöder alla kabeltyper, uppkopplingsmöjligheter och
installationsmiljöer.

AMP 25-års komponent- och systemgaranti
Cygate AB är certifierat av AMP för installation av ‖AMP NETCONNECT Open
Cabling Systems‖. Certifieringen innebär att Cygate kan erbjuda Er en 25-års
komponent- och systemgaranti. Denna garanti kan endast erbjudas av företag som är
en AMP NETCONNECT Design and Installation Contractor (‖NDI‖). För att få bli
NDI och teckna avtal med Tyco Electronics krävs att företaget i sin dagliga
affärsverksamhet levererar kompletta system inom data och kommunikation över alla
de media som innefattas i de åberopade och gällande standarderna för generella
kabelnät.

Garantin innebär att det generella kabelnätet, då det består av Tyco Electronics
kategori 5, 6 och 7 komponenter, möter fastställda värden för dämpning,
näröverhörningsdämpning och ACR enligt ISO/IEC 11801 2nd edition och senare
EN 50173-1 gällande länkklass D, E, EA, F och FA. AMP NETCONNECT 25-års
                                             254 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

systemgaranti har en fysisk omfattning från ‖gränssnittet mot allmänna telenätet‖ till
arbetsplatsuttaget och innefattar därmed områdesnät, stamnät och spridningsnät.

TKF fiber
TKF är en tillverkare av singlemode och multimode fiber. Fibern håller hög kvalité
och är av loosetube-konstruktion.

Melbye
Blåsfiber – en lösning för anslutningsnätet.
Anslutningsnätet ansluter enskilda kunder (abonnenter) eller kundgrupper till en
anslutningsnod. Nätet kan omfatta allt från ett nät inom ett hus, till nät inom flera hus
och mellan dessa hus. Anslutningsnätet kan alltså omfatta ett område med
flerfamiljsbostäder, radhus, villor, industrilokaler, skolor, sjukhus eller ett
kontorskomplex. Varje anslutningsnät är på sitt sätt unikt och kräver därför en
noggrann planering för att optimera nätstrukturen mot investeringskostnaden. För att
få den skalbarhet och uppgraderingsmöjlighet som krävs i anslutningsnätet passar en
blåsfiberlösning utmärkt.

Melbyes blåsfibersystem gör det möjligt att bygga flexibla och kostnadseffektiva
fiberoptiska anslutningsnät med lång livslängd. De små fiberpaketen installeras
snabbt och enkelt i mikrokanalisationen med hjälp av luft. Installationstekniken att
med hjälp av luft installera fiber gör det möjligt att enkelt uppgradera eller byta fiber
i framtiden, det är också mer skonsam för fibern än de äldre installationsmetoderna.
Du väljer mellan 2F, 4F, 8F eller 12F paket beroende på vad som skall anslutas, ett
företag har kanske idag ett större behov än en privatkund. Mikrokanalisationen finns
i tre olika varianter för olika installationsmiljöer och med olika konfigurationer, antal
primärtuber. Primärtuberna är tillverkade i polyeten och har ett innerskikt av
lågfriktionsmaterial som tillsammans med fiberpaketens yttre skikt ger mycket lågt
friktion. Fiberpaketen kan installeras upp till 1000m och behöver inte skarvas då man
istället skarvar tuber och sedan blåser paketen hela sträckan från anslutningsnoden
till abonnenten.

Nexans
Oavsett om det handlar om stomnät, stadsnät, accessnät eller lokala fastighetsnät för
fast telefoni eller bredband, är Nexans internationellt etablerad och kan erbjuda ett
brett spektrum av telekabel till de största aktörerna på telemarknaden. Vi konstruerar
ofta enligt de strikta specifikationer som många av våra internationella kunder
specificerar men kan också konstruera, tillverka och leverera produkter som
uppfyller UL- och CSA-certifieringar.

Hem, kontor, industrier och affärsfastigheter inrymmer många olika system för data
och energiöverföring och kraven är höga på energieffektivitet och säkerhet. Nexans
erbjuder kablar av högsta kvalitet för alla dessa ändamål.

Nexans erbjuder här ett stort urval koppar- och optokablar för
                                            255 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

korskopplingsapplikationer, såsom skarv- och förgreningsboxar.

Tele & Datanät AB
Tele & Datanät AB har sina rötter i en installationsverksamhet inom
svagströmsområdet som startade i slutet av 60-talet. Redan 1985 började
försäljningen av fiberoptisk materiel och man hade också en ganska omfattande
installationsverksamhet inom fiberområdet. I mitten av 90-talet såldes emellertid
installationsverksamheten eftersom sortimentet växte snabbt och behov fanns av att
starta tillverkning av fiberoptiska kablage. På så vis fick Tele & Datanät en ny
inriktning.

Tele & Datanät har egen produktion med toppmodern utrustning för såväl
tillverkning som kontroll. Tillverkningen består bl. a. mångfiberkablage, ODF:er och
fanouter.

Tele & Datanät har certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9000:2000 och
certifierat miljösystem enligt ISO 14001:2004. Sedan 2002 är företaget certifierat av
TeliaSonera,(ett av fyra företag i Sverige)


Thorsman LexCom
LexCom Office produktsortiment omfattar alla passiva komponenter för att bygga
upp ett koppar- och fiberbaserat strukturerat nätverk.

Produkterna inom ett LexCom Office är tredjeparts-testade på ett oberoende
laboratorium där vi kan uppvisa certfikat på systemets kompabilitet. För vissa system
har vi gått ännu längre och testat alla produkter ner på komponent¬nivå, även dessa
tester är utförda på ett oberoende testlaboratorium.

EuroLAN
EuroLAN Kopparsystem
EuroLAN kategori 5 och 6 system har utvecklats för framtidens alltmer krävande
applikationer, med höghastighetsöverföring på alla fyra kabelparen. Samtliga
ingående komponenter är tillverkade av brandklassat och halogenfritt material.

Alla ingående komponenter är med stor omsorg anpassade för installationer i
bredbandsmiljöer, där exempelvis den speciellt framtagna kategori 6
bredbandskabeln är mycket smidig och installationsvänlig då kabeln är tillverkad
utan kryssfyllnad och ytterdiametern mäter därför endast 5,1 mm.

Det kompletta systemet samt alla ingående komponenter möter och överträffar
ISO/IEC 11801 och Cenelec EN-50173-1 för både Klass D och E länk likväl som
för kanal.

EuroLAN Fibersystem
EuroLAN fibersystem är framtaget för att komplettera EuroLAN kopparsystem,
                                             256 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

såsom i backbone lösningar, likväl som för fiber ut till användare. EuroLAN
fibersystem ger möjlighet till en enkel och kostnadseffektiv framtidslösning.
Fiberlösningen finns i både multimode och singelmode utförande EuroLAN
Fibersystem är ett komplett fibersystem som erbjuder kontakterade produkter, ODF-
produkter, fiberskarvboxar, cable- management, adapters, rengöringsprodukter,
WDM: er och fiberdämpare.

Fiberoptisk kabel från Belden/CDT samt Sirocco blåsfiber, ingår som en naturlig del
i EuroLAN kabelsystem och därmed också i den 25-åriga systemgarantin.

Kvalitet
Alla ingående komponenter är noga framtagna och anpassade för att med marginal
möta och överträffa gällande nationella och internationella standardiserings krav,
såsom EN-50173-1.

Garantier
NetworkSystems med samarbetspartners erbjuder en 25-årig produkt- och
systemgaranti på alla ingående komponenter i EuroLAN koppar- och fibersystem.
Systemgaranti erbjuds enbart då installationen utförts av NetworkSystems utbildad
och certifierad personal och då av NetworkSystems godkänt material använts.

HellermannTyton
RapidNet från HellermannTyton reducerar din installationstid med upp till 85%.
RapidNet är en förkontakterad patchlösning och mycket användbar vid installation
av datacentraler.

Belconn
Belconn är en ledande tillverkare av passiva lösningar för datanät

ECS
ECS är ett modulärt system vilket innebär att det lämpar sig lika bra för installationer
i privatbostäder som i hela kontors- och industribyggnader.

ECS, European Cabling Systems bygger på etablerade standarder för generella
fastighetsnät, SSEN 50173 och TIA 568B.

Exempel på applikationer anpassade för generella kabelsystem:
Ethernet 10Mb/s, 100Mb/s, 1000Mb/s, 10 000Mb/ s (10 Gigabit Ethernet), PSTN
(telefoni), Digital telefoni, VoIP (Voice over IP), ISDN, ATM, Video over IP samt
Basbandsvideo

Fiber
ECS fiber består av ett komplett system av fiberkabel, termineringsboxar och
material för terminering av kontaktdon. Fiberkabeln i ECS finns i standardens alla
utföranden ,multi- som singelmod, 50/125, 62,5/125 samt 10/125. (OM1, OM2,
OM3, OS1, OS2.)
                                             257 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1Garantier
ECS är en trygg investering i företagets infrastruktur. 15 års materialgaranti skyddar
installatörens och användarens investerade tid och kapital.


Rack och Datacenter
Eldon
Varumärket Eldon omfattar ett komplett utbud av kapslingar för industri och IT, som
inte bara är funktionella utan även erkända för hög kvalitet och god prestanda.

Tillverkningen sker i fyra olika anläggningar i fyra länder: Holland, Spanien,
Storbritannien och Rumänien (med början tredje kvartalet 2007) där varje anläggning
är specialiserad på olika produkter i sortimentet.

De senaste produkterna är nya rack för IT-marknaden och ytterligare tillbehör för
produktsortimeten Multi-Mount® och Multi-Flex® med slutna golv- och väggskåp.

Enoc System
Enoc System är Skandinaviens ledande tillverkare av serverskåp, PC-skåp,
fiberboxar och andra tillbehör för datanätsinstallationer och kapslingar.

Enoc System finns via starka och kompetenta samarbetspartners representerade i
många Europeiska länder, med tyngdpunkt på norra Europa. Enoc System grundades
1933, då under namnet Electro Enoc, och har redan från början arbetat inom el
segmentet.

APC
APC arbetar med end-to-end lösningar inom såväl AC som DC området inklusive
UPS, transientskydd, DC-system, spänningsstabilisatorer, mjukvara för övervakning,
racksystem, precisionskyla samt professionella service tjänster.

Definition av problemställningar:
-Optimera utnyttjande av investeringskapital och den tillgängliga ytan
-Anpassning efter ständiga förändringar och nya krav
-Förkorta tiden för genomförande av projekt
-Minska kostnader för service- och underhåll
-Öka tillgängligheten per spenderad krona

APC InfraStruXure erbjuder en betala-i-takt-med-tillväxten lösning som innebär att
ni bygger ut kapaciteten när så behövs. Detta sätt att ‖rättdimensionera‖
datacentralen optimerar systemstorleken och sparar kostnader på såväl kapital- som
driftsidan. Med prefabricerade förinstallerade kablage (fördelningar) och
amperemätarförsedda rackmonterade eluttagslister som ni själva kan flytta/byta, är ni
garanterade den flexibilitet som krävs för att möta framtida teknologiuppdateringar,
ändringar eller utökningar inom ert datacenter. Systemet är enkelt att underhålla
                                             258 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

genom ett program som övervakar samtliga ingående komponenter och gör
anläggningen synlig och hanterbar som ett enda system. En hel portfolio med
professionella tjänster inklusive nätverksintegration och fjärrövervakning gör
InfraStruXure erbjudandet komplett.


Rittal
Rittal är världsledande inom tillverkning och försäljning av inkapslingsteknik för
industri, IT/data och telekom.

Produktutbud
Sortimentet omfattar sex strategiska produktgrupper:
-Apparatskåpssystem
-Electronic Packaging
-Systemklimatisering
-Strömfördelning
-IT-lösningar
-Communication Systems

Utöver dessa sex produktgrupper tillhandahåller Rittal även ett antal
handelsprodukter, ett omfattande systemtillbehörssortiment, EPLAN CAE-system,
Lampertz - fysisk IT-säkerhet och Newave UPS-system. Sammantaget gör detta
Rittal till en heltäckande leverantör inom inkapslingsteknik.

Konverterare

D-Link
D-Link har genom framgångsrikt arbete med tillverkning och innovation samt ett
stort engagemang för kvalitet gjort det möjligt att tillverka den senaste generationens
produkter med högsta prestanda. Företaget fortsätter att erbjuda det bästa på
nätverksmarknaden, genom en kombination av hög kvalitet och rimliga priser, med
det bästa förhållandet mellan pris/kvalitet/prestanda som marknaden kan erbjuda.

D-Links mediakonverterare och transceivers låter användaren enkelt blanda olika
mediatyper i nätverket. I sortimentet finns transceivers med antingen AUI- eller MII-
kontakter och flera typer av mediakonverterare.

Volktek
Volktek är experter på media konvertering och erbjuder en mängd olika varianter på
konvertrar som kan användas fristående eller monterade i chassi. I erbjudandet
återfinns även en del switchar med fiberanslutning som kan vara en naturlig del av en
lösning för att konvertera mellan olika kablage i nätverk.

Zyxel
ZyXEL grundades 1989 i Taiwan och är världens ledande utvecklare och tillverkare
av kompletta bredbandslösningar för telekomföretag, Internetleverantörer (ISP),
                                            259 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

företag och privatpersoner.

ZyXELs lösningar har de senaste nätverksegenskaperna som Triple Play, QoS
(Quality of Service), nätverkssäkerhet och nätverksadministration. Både företag och
privatpersoner kan uppnå stora fördelar genom att använda ZyXELs produkter och
tjänster och därigenom uppnå högkvalitetslösningar i en säker och användarvänlig
nätverksmiljö.


Planet
Planet tillverkar mediakoverterare av typen standalone för konvertering mellan
koppar/fiber och multimod /singelmod. Finns för 10/100/1000Mbps

Avbrottsfri kraft

APC
APC arbetar med end-to-end lösningar inom såväl AC som DC området inklusive
UPS, transientskydd, DC-system, spänningsstabilisatorer, mjukvara för övervakning,
racksystem, precisionskyla samt professionella service tjänster.

Definition av problemställningar:
-Optimera utnyttjande av investeringskapital och den tillgängliga ytan
-Anpassning efter ständiga förändringar och nya krav
-Förkorta tiden för genomförande av projekt
-Minska kostnader för service- och underhåll
-Öka tillgängligheten per spenderad krona

APC InfraStruXure erbjuder en betala-i-takt-med-tillväxten lösning som innebär att
ni bygger ut kapaciteten när så behövs. Detta sätt att ‖rättdimensionera‖
datacentralen optimerar systemstorleken och sparar kostnader på såväl kapital- som
driftsidan. Med prefabricerade förinstallerade kablage (fördelningar) och
amperemätarförsedda rackmonterade eluttagslister som ni själva kan flytta/byta, är ni
garanterade den flexibilitet som krävs för att möta framtida teknologiuppdateringar,
ändringar eller utökningar inom ert datacenter. Systemet är enkelt att underhålla
genom ett program som övervakar samtliga ingående komponenter och gör
anläggningen synlig och hanterbar som ett enda system. En hel portfolio med
professionella tjänster inklusive nätverksintegration och fjärrövervakning gör
InfraStruXure erbjudandet komplett.

Powerware
Powerware Nordic AB är ett fullsortimentsföretag inom avbrottsfri kraft (UPS).
Powerware erbjuder lösningar som säkerställer en störningsfri ström för all typ av
elektronisk utrustning; datorer, IT-system, kommunikations-anläggningar,
processindustri m.m.

Service och support
                                             260 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Powerware har ett omfattande service- och underhållsprogram för att säkerställa
driftsmiljön. Powerwares lokala serviceorganisation i Sverige, Norge och Danmark
står redo 24 timmar om dygnet. Serviceavtalen ger fullständig trygghet och kan
anpassas efter olika behov. Underhåll inkluderar bl a förebyggande/preventiv service,
felavhjälpande service, uppdateringar, telefonassistans dygnet runt, kontrakterad
inställelsetid, fjärrkontroller och analyser. Den mest tekniskt avancerade formen av
övervakning, PowerCare FORS - Full Online Remote Service - innebär
fjärrövervakning av UPS-system i realtid året om. Om ett problem uppstår kontaktas
jourhavande tekniker omedelbart via modem, och reparationsåtgärder kan påbörjas.
Var du än befinner dig har du alltid tillgång till tekniskt kompetenta servicetekniker,
dag som natt.

Powerwares produktsortiment
Powerware kan erbjuda ett av marknadens största utbud av:
-UPS-system
-Programvaror och konsulttjänster för UPS-system
-Serviceavtal och support för UPS-system

Kvalitet
Samtliga produkter är godkända enligt EMC-direktivet och tillverkningen är
certifierad enligt ISO 9001.

Åskskydd

OBO Betterman
OBO Betterman åskskyddssystem har till uppgift att fånga in blixten och avleda den
på ett säkert sätt. Åskskyddssystem består av uppfångare, tråd och masknät med
definierad höjd och mask storlek. Underlag för uppförande av åskskyddssystem är
DIN V VDE V 0185 del 1 till 4. OBO erbjuder ett helt sortiment av åskledare
anordningar och förbindningssystem för att ge din byggnad ett ―blixtrande intelligent
skydd‖.

- Ledningsmaterial
-Uppfångarsystem
-Ledningshållare
-Förbindnings- och anslutningsklämmor
-Isolerat åskskydd
-Anslutningsklämmor
-Jordningsledningar
-Tillbehör

Mätinstrument

Fluke Networks
Fluke Networks är världsledande på testinstrument för mätning och certifiering av
fiber- och koppar nät.
                                              261 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1KVM Produkter

Avocent
Avocent är en ledande global leverantör av lösningar inom IT Infrastructure
Management för allt ifrån stora datacenter till små kontor.

Avocent erbjuder både analoga och IP baserade KVM produkter.

D-Link
D-Link har genom framgångsrikt arbete med tillverkning och innovation samt ett
stort engagemang för kvalitet gjort det möjligt att tillverka den senaste generationens
produkter med högsta prestanda. Företaget fortsätter att erbjuda det bästa på
nätverksmarknaden, genom en kombination av hög kvalitet och rimliga priser, med
det bästa förhållandet mellan pris/kvalitet/prestanda som marknaden kan erbjuda.

D-Links switchar för tangentbord, video och mus (KVM) gör det möjligt för
användare att kontrollera två, tre, fyra eller till och med fler bärbara eller stationära
datorer. Färdigt att användas när den packas upp, tillåter D-Links KVM-switchar
användaren att ansluta flera datorer till ett tangentbord, skärm eller mus. Detta är ett
mycket kostnadseffektivt sätt att hantera många datorer med olika program
installerade, så att de kan utföra olika uppgifter.

PoE Injektorer
3Com
3Com är en ledande leverantör av nätverkslösningar och deras IntelliJack switchar
kan både ta emot och skicka PoE enligt IEEE 802.3af.

PowerDsine
PowerDsine är världsledande på strömförsörjning via Ethernet, Power-over-Ethernet
(PoE). PowerDsine blev uppköpt av Microsemi under 2007. PowerDsine arbetar med
produkter som kopplas till befintliga switchar.

PoE är ett smart sätt att centralisera strömförsörjningen och minska kostnader för
strömmatning. Det blir även enklare med säker strömförsörjning genom UPS.

PoE är en IEEE-standard som heter 802.3af. PoE är mycket vanligt för att
strömförsörja access-punkter och IP-telefoner. Det kan även användas för att
strömförsörja övervakningskameror och annan utrustning.

Nätverkskameror/Kameraövervakningssystem

Axis
Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella
installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en
drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning.
                                             262 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och
fjärrövervakning, baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.

FLIR
FLIR tillverkar värmekameror, dessa används för att detektera människor eller
fordon på flera hundra meters avstånd i beckmörker, samma teknik i dessa kameror
som militären använder i sina mörkerkikare och dylikt.

Värmekameror i kombination med videoanalys är en synnerligen intressant
kombination, speciellt vid behov av övervakning av offentlig miljö. Bakgrunden till
detta är att en värmekamera enligt kameralagen klassas som en detektor med
fördelen att inget tillstånd från Länsstyrelsen krävs.

IQ Invision
IQ Invision är en amerikansk tillverkare av IP-kameror med megapixelupplösning.
IQinVision och deras produktserie IQEye bäddar för kvalité både på kameran och
bilden den producerar.

Fördelarna med megapixelkameror är många, men framförallt så möjliggör det
skarpare bilder för t.ex. identifikation, på längre avstånd. En annan fördel med hög
upplösning är att det ger större bild vilket innebär att samma yta kan täckas med färre
kameror. Färre kameror innebär minskade kostnader för kunden (installationstimmar,
hårdvara, mjukvara, nätverk) och samtidigt förenklad hantering. IQ Eye kameror
finns från 0.4-5megapixel i olika utföranden.

IQinVisions utomhusserie, Sentinel, är unik i avseendet att den klarar
temperaturväxlingar ned till -32grader med endast strömmatning via power-over-
ethernet! Denna unika egenskap innebär en förenklad installation och samtidigt en
kostnadsbesparing för kunden.

Vivotek
Vivotek är en asiatisk tillverkare av nätverkskameror. Vill man ha enklare kameror
för översiktsbilder eller utomhusmiljöer där tyngdpunkten ligger på pris så är
Vivotek ett bra alternativ. Vivotek har också ett samarbete med Aimetis och har
under våren 2008 släppt en kameramodell med integrerad videoanalys, en s.k. smart
kamera.

Kentima
Ethiris är en övervakningsplattform utformad som ett klient/server-system, skalbart
från ett enanvändarsystem till ett mycket stort system bestående av flera servrar och
klienter.

Systemet medger extremt snabb videolagring, är inte begränsat till någon specifik
kameraupplösning och kan ansluta många av de tillgängliga kameramodellerna på
marknaden. Ethiris innehåller en lång lista av funktioner som tillsammans skapar ett
                                             263 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

mycket kompetent övervakningssystem.

Milestone
Milestone Systems är en global och ledande och utvecklare av "open source"
programvara för att hantera IP baserad videoövervakning. Programvaran Milestone
XProtect är kraftfull och avancerad men ändå enkel att använda, tillförlitlig och
beprövad. Den öppna plattformen gör det möjligt att minska kostnader, optimera
processer, skydda tillgångar och i förlängningen öka värdet på företagets produkter
och tjänster.

S2
S2’s NetBox är marknadens enda fullt nätverksbaserade säkerhetssystem för
passerkontroll, miljö-, kamera- och larmövervakning. Zero footprint - Systemet
kräver varken programvara, dedicerad server eller ens en arbetsstation - allt finns
integrerat i NetBox.

Enheterna ansluter enkelt och säkert till den interna nätverksstrukturen och även till
det publika Internet. NetBox administreras säkert över krypterad förbindelse var än
du befinner dig, när som helst.

NetBox kräver en mindre investering vad beträffar inköp, installation och
administration än traditionella integrerade säkerhetssystem.

Sony
Sony har alla produkter som krävs för att installera ett komplett
videoövervakningssystem. I sortimentet ingår både rörliga och fasta kameror för
inom- och utomhusbruk, videoinspelning via nätverk och videoservrar för nätverk.

VideoTec
VideoTec har produkter inom videofördelning och video matrix. Video matrix
används för styrning av sekvens, val av kamera och larmåterställning medan
videofördelaren förstärker och fördelar videosignalen.

Siemens/Bewator
Siemens AB, Building Technologies, Security Products (f.d. Bewator) är
marknadsledande inom området Access Security med ett heltäckande sortiment av
säkerhetsprodukter och systemlösningar.

Security Products utvecklar och marknadsför produkter och system inom
passerkontroll och integrerade system. Vårt utbud kompletteras av produkter inom
videoövervakning, inbrottslarm och brandlarm samt det bästa från ett antal utvalda
tredjepartsleverantörer.

Bosch Security Systems
Bosch Security Systems är en leverantör av innovativa, globala, högkvalitativa
säkerhets- och kommunikationsprodukter.
                                             264 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1Bosch har byggt upp ett komplett IP-sortiment med professionella
övervakningskameror som ger dig allt från högsta bildkvalitet till snyggt utseende.
Kameraserien FlexiDome IP expanderar vårt sortiment av nätverkskameror så att det
täcker hela omfånget av bevaknings- och övervakningstillämpningar.

Bosch erbjuder också kameraserierna Dinion IP, AutoDome Modular och Megapixel
IP.


Videoanalys

AgentVi
Israeliska AgentVi tillhör tillsammans med Aimetis de främsta i nischen för
videoanalys. Det som skiljer dem åt är att lösningarna med Aimetis innebär att
intelligensen är centraliserad i en server medan lösningarna baserade på AgentVi’s
plattform innebär en distribuerad intelligens. All analys av videoströmmen sker
lokalt i kameran. Skillnaderna i funktionalitet mellan Aimetis och AgentVi är relativt
små.

Genom att använda AgentVi så blir själva kameran (t ex IQEye, Axis m.fl.) en smart
kamera som endast skickar video och larmar vid detektering av en händelse eller ett
avvikande beteende. Den största fördelen är att bandbreddsbehovet minskar, vilket är
synnerligen intressant för kameror anslutna via företagets WAN eller i samband med
företag som planerar implementering av multitrafikala IP-infrastrukturer som bärare
för både e-post, surf och säkerhetstillämpningar, t ex kameraövervakning.

En annan fördel är att AgentVi kan komplettera befintliga anläggningar (t. ex.
Milestone, Mirasys m.fl.) med videoanalys.


Aimetis
Kanadensiska Aimetis är ett av världens ledande företag inom videoanalys och
släppte sin första version (AIRA) redan 2003. Den senaste releasen 6.0 kallas
Symphony och är en mjukvara för övervakning, videohantering och videoanalys.
Mjukvaran installeras på standardservrar av valfritt fabrikat, och bygger på en server-
klient arkitektur. Förutom standardfunktioner såsom inspelning, uppspelning och
sökningar i inspelat material kan man med Symphony hantera video grafiskt med
avancerade sökmotorer som söker i metadata efter relevanta händelser, t.ex. kan man
söka efter personer som uppehållit sig i område Y under tidsspann Z och på väldigt
kort tid få alla matchande sökresultat listade med möjlighet att snabbt exportera
dessa till valfritt media.

Symphony kan också integreras med andra system såsom brand eller inbrottslarm
och vidare också anslutas till larmcentral för videoverifiering av inkommande larm.
Med videoanalysen som är integrerad i Symphony kan man nu möjliggöra detektion
                                             265 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

av och skilja på objekt såsom personer, fordon och övrigt. Detta i kombination med
att användaren sätter upp regler gör att kamerorna blir intelligenta. T.ex. kan
Symphony analysera en videoström och se att det är ok för personer att vistas på ett
område men inte fordon. Videoanalys innebär att kamerasystemet går från att vara en
passiv enhet för insamling av video för lagring till att fungera som ett verktyg för
förebyggande säkerhetsarbete med larm i realtid vid avvikande beteenden.

Symphonys paketering och prismodell är sannolikt branschens enklaste. Symphony
består av endast tre licensalternativ; Standard, Professional och Enterprise. En
lösning skapas genom att välja licens per kamera och valet av licens styr
funktionaliteten på aktuell kamera. De tre licensalternativen kan mixas utifrån
funktionskrav för respektive kamera och därmed kan man säga att funktionaliteten
kan skräddarsys per kamera. Om behoven förändras så kan antingen licenserna
omfördelas inom anläggningen och/eller vid behov uppgraderas. Inga oförutsedda
kostnader för klientmjukvara (Symphony Explorer) tillkommer då denna är
kostnadsfri. Inte heller innebär utnyttjandet av API och SDK-kit några extra
kostnader i samband med en eventuell integration till tredjepartssystem
(passersystem, larm, kassa m.m.). Skalbarheten innebär att ett Symphony system kan
starta med en enda kamera och det enklare licensalternativet Standard. Därifrån kan
Symphony växa i steg om en kamera till tusentals kameror. Symphony Standard och
Professional medger möjlighet att installera <200 kameror till endast en (1) server.
Vid användande av Enterprise (med integrerad videoanalys) så bör en beräkning av
erforderlig processorkapacitet ske från fall till fall, men uppskattningsvis så kan ca
10-15 kameror anslutas till en server med två Quad.

Access sker via en klientmjukvara Symphony Explorer alt via en webbaserad klient.
Behörighet kan tilldelas i flera nivåer (fyra) och behörighetsprofilen kan skräddarsys.
Beroende på sin behörighetsprofil så får användaren tillgång till servrar och kameror
oberoende av var de är placerade geografiskt, förutsatt att respektive servern är
ansluten till ett Internet. Kunden kan även tilldela behörighet till tredje part som
larmcentraler, mobila väktare m. fl.


Larmsystem

Siemens/Bewator
Siemens AB, Building Technologies, Security Products (f.d. Bewator) är
marknadsledande inom området Access Security med ett heltäckande sortiment av
säkerhetsprodukter och systemlösningar.

Security Products
Security Products utvecklar och marknadsför produkter och system inom
passerkontroll och integrerade system. Vårt utbud kompletteras av produkter inom
videoövervakning, inbrottslarm och brandlarm samt det bästa från ett antal utvalda
tredjepartsleverantörer.
                                             266 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Bosch
Bosch larmsystem uppfyller de hårdaste internationella standarder och innehåller den
mest avancerade säkerhetstekniken.

Larmsystemen används i allt från hem och kontor till fabriker av alla storlekar.

Typiska produkter och system inkluderar inbrottsdetektorer/-larm samt
överföringsutrustning.8.2   Produktrelaterade leverantörstjänster
8.2.1  Utbud leverantörstjänster
8.2.1.1 Projektering
Cygate AB erbjuder projektering av allt ifrån små kontorsnät till stora områdes- och
fastighetsnät

    I projekteringen ingår i huvudsak:
    Platsgenomgång av fysiska förutsättningar
    Konstruktion av handlingar
    Val av produktspecifikation
    Kvalitetssäkring


Beroende på storlek och komplexitet kan tjänsten avropas i olika kompetensnivåer.


8.2.1.2 Förstudie
Cygate AB erbjuder förstudier av allt ifrån små kontorsnät till stora områdes- och
fastighetsnät.

    I förstudien ingår i huvudsak:

    Behovsanalys
    Platsgenomgång av fysiska förutsättningar
    Konstruktion av handlingar
    Val av produktspecifikation
    Kvalitetssäkring


Beroende på storlek och komplexitet kan tjänsten avropas i olika kompetensnivåer.
                                              267 (401)
                                           Bilaga 2 till F:201
                               Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                             Dnr 93-25-09
                                   Kommunikationsutrustning – B1

8.2.1.3 Design
Cygate AB erbjuder design av allt ifrån små kontorsnät till stora områdes- och
fastighetsnät.
    I designen ingår i huvudsak:
   Behovsanalys
   Platsgenomgång av fysiska förutsättningar
   Konstruktion av handlingar
   Val av produktspecifikation
   Kvalitetssäkring


Beroende på storlek och komplexitet kan tjänsten avropas i olika kompetensnivåer.


8.2.1.4 Installation Kabeldragning/kontaktering


Tjänsten vänder sig till kunder som önskar ett fast pris för ett certifierat fastighetsnät.
Till grund för denna tjänst ligger standarden SS-EN 50173-1, Utg 2:2007 och 50173-
2, Utg 1:2007 som är svensk och europeisk standard för ‖Fastighetsnät för
informationsöverföring – Generella kabelnät‖. Detta är den standard som beskriver
och normerar denna typ av nät.
Installationen utförs av någon av Cygates auktoriserade installatörer, som har
genomgått certifieringsutbildning för denna typ av installationer.

Installationen består i huvudsak av:
1 st montagestativ 19‖
Paneler RJ45
Spridningsnät koppar
X st dubbla uttag (2xRJ45)
Avprovning
Dokumentation

Garanti
När installationen är klar och har installerats, registreras installationen.
Registreringen innebär 15-25 års produkt och systemgaranti, på installerat och
godkänt fastighetsnät.


Beroende på storlek och komplexitet kan tjänsten avropas i olika kompetensnivåer.


8.2.1.5 Installation Anslutningsuttag/patchpanel
                                              268 (401)
                                           Bilaga 2 till F:201
                               Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                             Dnr 93-25-09
                                   Kommunikationsutrustning – B1

Tjänsten vänder sig till kunder som önskar ett fast pris för ett certifierat fastighetsnät.
Till grund för denna tjänst ligger standarden SS-EN 50173-1, Utg 2:2007 och 50173-
2, Utg 1:2007 som är svensk och europeisk standard för ‖Fastighetsnät för
informationsöverföring – Generella kabelnät‖. Detta är den standard som beskriver
och normerar denna typ av nät.
Installationen utförs av någon av Cygates auktoriserade installatörer, som har
genomgått certifieringsutbildning för denna typ av installationer.

Installationen består i huvudsak av:
1 st montagestativ 19‖
Paneler RJ45
Spridningsnät koppar
X st dubbla uttag (2xRJ45)
Avprovning
Dokumentation

Garanti
När installationen är klar och har installerats, registreras installationen.
Registreringen innebär 15-25 års produkt och systemgaranti, på installerat och
godkänt fastighetsnät.

Beroende på storlek och komplexitet kan tjänsten avropas i olika kompetensnivåer.


8.2.1.6 Installation Basstation/AP/förstärkare(wlan)
Cygate AB utför installation och konfiguration av allt ifrån enstaka accesspunkter i
kontor till kompletta lösningar med basstationer och förstärkare.

Beroende på storlek och komplexitet kan tjänsten avropas i olika kompetensnivåer.


8.2.1.7 Projektledning
I alla projekt ingår projektledning. Projektledarna på Cygate arbetar enligt vår
projekt modell.
Cygates kvalitetsrutin för genomförande av större kommunikationsprojekt är
framtagen efter krav från beställare som Cygate levererat komplexa
kommunikationslösningar till under de senaste 30 åren. Denna kvalitetsrutin är
framtagen för att tillgodose de behov och områden som är speciellt förknippade med
installation av kommunikationslösningar. Vi har tillämpat denna modell mot bland
annat kärnkraftsindustrin, bank och finans, media, transport, hälso- och sjukvård
m.fl. Kvalitetsrutinen har anpassats efter Cygates storlek på projekten och efter
Cygates organisation. Den har fokuserats på de praktiska momenten i ett projekt.
Nedan följer en lista med punkter som beskriver ingående moment och omfattning.
         Projektstart / Checklista
         Projektorganisation
                                            269 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

        Styrgrupps- och projektgruppsprotokoll
        Riskanalys
        Målformulering
        Tids-, Resurs och Projektplan
        Genomförande
        Projektspecifikation
        Referensmaterial
        Projektavslut / Leveransgodkännande
        Tillkommande/avgående


8.2.1.8 Mätning


Mätning av spridningsnät:
För spridningsnät (uttagsnät) genomförs mätning med Level IIIe instrument, typ
FLUKE DTX 1800 CableAnalyzer eller likvärdigt.
I protokoll anges typ av instrument och aktuell mjukvara som använts samt när
instrumentet senast blev kalibrerat.

Mätning fibernät:
För fiberoptiskt stamnät och områdesnät utförs mätningar beträffande dämpning samt
längd med krav enligt SS-EN 50173-1, Utg 2:2007.


8.2.1.9 Dokumentation
Leverantören skall kunna dokumentera kabelsystem/nätinstallationer i enlighet med
svensk standard SS4551201.

Cygate AB erbjuder dokumentation enligt SS4551201av allt ifrån små kontorsnät till
stora områdes- och fastighetsnät.

Exempel på dokumentation:
   Uttagsritningar
   Nätscheman
   Ställförteckningar
   Fältförteckningar
   Panelkort
   Plintkort
   Monteringsritningar
   Mätvärden

Dokumentation utförs i följande program: Elkoda, Adress, telETT & AutoCad
                                             270 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Dokumentation kan levereras både elektroniskt och i pappersform.

Beroende på storlek och komplexitet kan tjänsten avropas i olika kompetensnivåer.


8.2.1.10 Övriga Produktrelaterade Tjänster
Felsökning av fastighetsnät

Cygate erbjuder felsökning av både fiber- och kopparnät. Felsökningen sker dels
genom okulärbesiktning och dels genom mätning med avancerade mätinstrument för
både fiber- och kopparnät.

Efter genomförd felsökning erhåller kunden kopior på de mätvärden och analyser vi
haft som underlag för att hitta felet.

8.2.2  Utbildningstjänster
Cygate erbjuder ett brett utbud av olika typer av utbildningar. Utbildningarna hålls
dels i egen regi och dels av underkontrakterade utbildningsföretag som är
auktoriserade på ett stort antal fabrikats produkter och lösningar.
Utbildningarna kan hållas i beställarens lokaler, på något av Cygates kontor eller i
lokaler hos våra utbildningspartners.

Cygate
Fastighetsnät-utbildning (1 dag)
Kursen tar upp förekommande standarder, produkttyper inom koppar och fiber samt
olika testmetoder. Även hur ett fastighetsnät bör dokumenteras och vad man bör
tänka på när en upphandling behandlas.
Beteckning: TJ-EDU-01

Cygate AB:
Optical Networking Essentials (1 dag)
Grundkurs, där vi bland annat går igenom principen bakom optolänkar, olika fiber
som används och hur framtiden inom området ser ut. Demonstrationer och
laborationer varvas med teoretiska övningar.
Beteckning: TJ-EDU-02

Tyco Electronics Svenska AB:
AMP ACT I (1 dag)
Installation och kontaktering av LAN
Kursen innehåller en översikt över kabelsystem och en genomgång av
industristandarderna ISO/IEC, EN och ANSI/TIA/EIA
Kursen är ca 80% "hands-on" och deltagarna kommer att få kontaktera både fiber
och TP och genomföra en mätning av dessa.
Efter kursen genomförs ett skriftligt prov.
Beteckning: AMP ACO I
                                               271 (401)
                                           Bilaga 2 till F:201
                               Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                             Dnr 93-25-09
                                   Kommunikationsutrustning – B1Tyco Electronics Svenska AB:
AMP ACT II (1 dag)
Certifiering och felsökning av LAN
Kursen innhåller felsökning och certifiering av TP och fiberkabel med ca 70%
praktiska övningar.
Varje elev kommer att få den erfarenhet som krävs för att certifiera och dokumentera
kabelanläggningar och lära sig hur man felsöker dem om de inte fungerar som
förväntat.
Beteckning: AMP ACO II

EUU:
Installation Datanät (3 dagar)
Optofiber blir allt vanligare och idag används datanäten som kommunikationsnät för
många olika tjänster. Här finns förutom den traditionella datatrafiken även styr- och
reglerfunktioner, övervakningssystem, telefoni och tv. All denna trafik ökar kraven
på näten när det gäller såväl kapacitet som tillförlitlighet. För att uppnå detta blir allt
fler nät installerade och uppbyggda med optofiber.

Beteckning: INSTDAT

8.2.3  Service och Underhåll
Inom produktområdet finns behov av ett brett och varierat utbud av
underhållstjänster inom produktområde med olika innehåll och underhållsnivåer, så
att beställaren kan avropa behovsanpassat underhåll. Underhållsnivåer kan vara
alltifrån inskicksservice, åtgärder på plats med korta inställelsetider, eller
tillgänglighetskrav innebärande korta åtgärdstider med servicetid dygnet runt, året
runt (24/7/365).

Vid avrop av produkter inom produktområdet kan beställaren välja att avropa
underhållsnivå enligt följande:

  I.
   Leverantörens underhållsnivåer (enligt ramavtal). Leverantörens standardnivå
    för garanti benämns Standardgaranti.
   Vervas funktionsgaranti.


  Avrop av annan(behovsanpassad) underhållsnivå som leverantören erbjuder sker
  enligt särskild överenskommelse mellan beställare och leverantör.

Definitioner

1. Underhåll avser preventiva och korrektiva åtgärder för att säkerställa avtalad
  funktion, prestanda, kvalitet m.m. i utförd installation omfattande såväl hård- och
                                                  272 (401)
                                              Bilaga 2 till F:201
                                  Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                                Dnr 93-25-09
                                      Kommunikationsutrustning – B1

  mjukvara.
2. Underhåll kan ske på plats.
3. Underhåll kan ske via inskick.
4. Underhåll kan ske på distans(distansstöd).
5. Underhåll som ges via helpdesk syftar till att ge instruktioner och stöd till kunden
  för att lösa det uppkomna problemet.
6. Underhåll kan utföras med olika underhållsnivåer.
  - Underhåll kan utföras inom ramen för en garanterad tillgänglighet
  - Underhåll påbörjas inom avtalad inställelsetid. Tiden anger hur snabbt
    leverantören senast skall vara på plats för att påbörja felavhjälpande efter
    felanmälan.
  - Underhåll kan utföras inom en garanterad åtgärdstid. Tiden anger hur snabbt
    felet skall vara åtgärdat efter felanmälan.

Verva har definierat två underhållsnivåer för produkter, s.k. funktionsgaranti:
   Funktionsgaranti A (på-plats).
   Funktionsgaranti B(inskick).

Funktionsgarantierna sammanfattas i tabell nedan.
                 Funktionsgaranti
Deltjänst            A (vitesgrundande)         B (vitesgrundande)
Underhållsform          På-plats (kundens lokaler om    Inskick (produkt repareras på av
                 nödvändigt).            leverantör anvisad
                                   reparationsplats).
Garanterad åtgärdstid      Andra arbetsdagen efter       Andra arbetsdagen efter
(Fungerande enhet inom angiven  felanmälan.             ankomst till reparationsplats.
åtgärdstid)
Giltighet            3 års giltighet fr.o.m. effektiv leveransdag.
Maskinvara            Ingår                 Ingår
Systemprogramvara        Ingår                 Ingår
Arbete              Ingår                 Ingår
Resor och restid vid arbete   Ingår                 -
Material             Ingår                 Ingår
Transport av mtrl        Ingår                 Leverantör bekostar alla
                                    transporter
Tekniska uppdateringar      Ingår                 Ingår
Rättelser systemprogramvara   Ingår                 Ingår
Återställning          Till funktionellt skick.
Funktionskontroll        Ingår

Tabell: Sammanfattning Vervas funktionsgarantier.8.2.4   Övriga underhållstjänster
    Inställelsetider för underhåll över hela Sverige -Tekniker på plats inom 8 tim
    hos kund, 08-18 vardagar
    Inställelsetider för underhåll över hela Sverige -Tekniker på plats inom 2 tim
    hos kund, 08-18 vardagar
                                           273 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1

   Inställelsetider för underhåll över hela Sverige -Tekniker på plats inom 2 tim
   hos kund, 06-24, alla dagar
   Andra underhållstjänster med annan nivå på tillgänglighet

  Cygate erbjuder följande servicenivåer

  Funktionservice 2 tim inställelsetid (kundanpassade lösningar)
  Funktionservice 4 tim inställelsetid
  Funktionservice 8 tim inställelsetid
  Utbytesservice med inställelsetid
  Inskickservice med inställelsetid
  Mjukvaruavtal på programvara
  Support/ remote avtal
  Beredskapsavtal
  Kundanpassad lösning

TJ-SUP-F01
Funktionsservice med inställelse 2tim
 Service hos kund med 2 timmar inställelsetid vardagar. Nedladdning av program
  och data från kundens back-up ingår. Kostnader för arbete, material och resor
  ingår.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 2 timmar
  vardagar.

TJ-SUP-F02
Funktionsservice med inställelse 4tim
 Service hos kund med 4 timmar inställelsetid vardagar. Nedladdning av program
  och data från kundens back-up ingår. Kostnader för arbete, material och resor
  ingår.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 4 timmar
  vardagar.

TJ-SUP-F03
Funktionsservice med inställelse 8tim
 Service hos kund med 8 timmar inställelsetid vardagar. Nedladdning av program
  och data från kundens back-up ingår. Kostnader för arbete, material och resor
  ingår.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 timmar
  vardagar.

TJ-SUP-UI01
Utbytesservice med inställelsetid 24x7x2tim
                                            274 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1

 Cygate skickar ersättningsenhet inom 2 timmar dygnet runt från felanmälan.
 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen inom
 2 timmar dygnet runt.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
 dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 2 timmar dygnet
 runt.

TJ-SUP-UI02
Utbytesservice med inställelsetid 24x7x4tim
 Cygate skickar ersättningsenhet inom 4 timmar dygnet runt från felanmälan.
 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen inom
  4 timmar dygnet runt.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 4 timmar dygnet
  runt.

TJ-SUP-UI03
Utbytesservice med inställelsetid 24x7x8tim
 Cygate skickar ersättningsenhet inom 8 timmar dygnet runt från felanmälan.
 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen inom
  8 timmar dygnet runt.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 timmar dygnet
  runt.

TJ-SUP-UI04
Utbytesservice med inställelsetid 2tim
 Cygate skickar ersättningsenhet inom 2 timmar vardagar från felanmälan.
 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen inom
  2 timmar vardagar.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 2 timmar
  vardagar.

TJ-SUP-UI05
Utbytesservice med inställelsetid 4tim
 Cygate skickar ersättningsenhet inom 4 timmar vardagar från felanmälan.
 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen inom
  4 timmar vardagar.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 4 timmar
  vardagar.

TJ-SUP-UI06
Utbytesservice med inställelsetid 8tim
                                             275 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

 Cygate skickar ersättningsenhet inom 8 timmar vardagar från felanmälan.
 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen inom
 8 timmar vardagar.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
 dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 timmar
 vardagar.

TJ-SUP-UI07
Utbytesservice med inställelsetid 3dagar
 Cygate skickar ersättningsenhet inom 3 arbetsdagar från det att Cygate mottagti
  felande produkt.
 Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen inom
  8 timmar vardagar.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 timmar
  vardagar.

TJ-SUP-IN01
Inskickservice 3 dagar
 Service på vår verkstad där kunden ombesörjer och bekostar transport till vår
  verkstad. Ersättningsenhet skickas inom 3 dagar från mottagen trasig enhet.
 Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
  dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.

TJ-SUP-SW01
Mjukvaruavtal
 Cygate tillhandahåller tekniker för telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.
  Vidare dokumenteras felanmält problem till programvaruleverantören för åtgärd.
  Återrapportering av svar samt eventuella patchar med anknytning till problemet
  distribueras.

Support/ remoteavtal
 Cygate tillhandahåller tekniker för remote uppkoppling support inom 4 arbets-
 timmar. Alternativt inställer sig tekniker hos kund inom 8 arbetstimmar.
 Arbetskostnad och resor debiteras enligt prislista.

Beredskapsavtal
 Utanför normal kontorstid kan Cygates tekniker infinna sig hos kunden, fysiskt
 eller fjärranslutet, för analys och åtgärd. Arbetskostnad och resor debiteras enligt
 prislista.

Kundanpassade
 I stort sett alla parametrar i avtalstypen och servicenivån kan anpassas. Det mest
 förekommande är att anpassa beredskapen efter verksamheten. Vissa kunder har
                                                276 (401)
                                           Bilaga 2 till F:201
                               Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                             Dnr 93-25-09
                                   Kommunikationsutrustning – B1

  sin viktigaste drifttid i samband med månadsskiften, andra vill ha högre
  servicenivå under semesterperioder.


8.2.5   Övervakningstjänster
8.2.5.1 1net4u Analyzer

1NET4U Analyzer är en tjänst som kunder använder för att övervaka och ingående analysera
svarstider och nyttjandegrad för nätverk, applikationer och enskilda användare. Tjänsten
presenterar data i ‖realtid‖ och sparar den i upp till ett år för trendanalys. 1NET4U Analyzer
innehåller även funktioner för webbrapportering, ingående felsökning och larmhantering.

I tjänsten ingår även följande:

    Installation, driftsättning och konfiguration (1 dag)
      o 4 st mätpunkter i nätet (varav 8 möjliga)
    Utbildning av kundens personal i form av workshop (1 dag)
    Systemunderhåll (2 tillfällen per år á 5 tim)
      o Installation av uppdatering av programvara
    Telefonsupport kontorstid (ca 10 ärenden per år á 0,5 tim)
    Inskicksservice 3 dgr

Följande förutsättningar gäller för leverans av tjänsten:

    Kund tillhandahåller IP-adresser för aktuell utrustning, IP-plan, beskrivning av
    managementparametrar och säkerhetsparametrar.
    Kund tillhandahåller tillgång till PC för tester samt personal som kan applikationer
    och enheter (nätverkstekniker, servertekniker).
    Kund säkerställer att ingen onödig väntetid för tillgång till lokaler och andra
    utrymmen uppstår vid planerad installation. Väntetid debiteras separat.
    Plats i dataskåp och patchkablar förutsätts
    Reskostnader i samband med installation och utbildning tillkommer.


8.2.5.2 Larmcentral 1net4u


Tjänstens innehåll
Med 1NET4U Larmcentral erhålls ett enkelt sätt att eskalera larm från ett
övervakningssystem till SMS/Minicall meddelanden. I tjänsten ingår HW/SW för att etablera
en VPN-tunnel mellan kund och Cygate. Vi sätter upp jourgrupper/larmgrupper som
mottagare av larm beroende på klockslag eller larmtyp. Behöver kunden förstärka servicen
internt så kan vi rekommendera våra tilläggstjänster såsom service 24/7/365.

Följande ingår
   SMS och/eller Minicall meddelanden
                                               277 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Övervakning att 1NET4U Larmcentral fungerar, centrala servrar, anslutningar,
    modem mm
    Månadsvis rapport om larmvolym

Tjänstens funktion
Larm skickas via e-post från övervakningssystemet till 1NET4U Larmcentral, e-post
meddelandet konverteras till ett SMS/Minicall meddelande och sänds vidare enligt
jourlistan. Möjlighet finns att få tillgång via webb till 1NET4U Larmcentral lådan, där är alla
larmen sparade i 3 månader.
Jourgrupper kan konfigureras efter önskat behov.

Övrigt
I vissa sammanhang är det inte tillräckligt att använda e-post som bärare av larminformation.
För dessa tillfällen så kan vi även använda t ex SNMP traps.


8.2.5.3 Nätövervakning nivå 1 1net4u
Övervakning innebär att det finns automatisk övervakning av kundens nät. Vid larm skickas
ett e-postmeddelande till vår bemannade Service Desksom direkt kan se kundens nät på sina
monitorer och påbörja felsökning. Vid larm gör Service Desken första undersökning av felets
art. Service Deskåtgärdar enklare fel såsom omstart och länkavbrott. Vid mer komplicerade
fel eller fel med stor inverkan på det totala nätet kontaktas konsult i Cygates nätgrupp.
Kunden kan vara uppkopplad mot systemet så att samma information erhålls på en egen
monitor. Cygate kan även duplicera erhållna larm till server hos kunden.
Nätgruppen har ständig beredskap för övervakningskunder enligt ett roterande schema. De
har verktyg för att fjärransluta sig mot övervakningssystem och utföra åtgärder från distans.
Övervakningen använder sig av övervakningsverktyg från bland annat IBM och CA.
Tjänsten är utmärkt att kombinera med funktionserviceavtal så att även utbyte av felaktiga
enheter erhålls.
Resultat
    Bättre kontroll av nätverket
    Möjlighet att följa upp och korrelera felsituationer under längre tid med hjälp av
    larmloggar
    Snabbare åtgärd vid felanmälan
    Mer kostnadseffektivt än en egen övervakningsorganisation
    Dokumentation

Innehåll
   Felanmälan till vår First Line Support. Återrapportering efter åtgärd.
    Cygate gör felanmälan till andra länkleverantörer såsom Telia, Telenor etc., samt
    följer upp dessa
    Statistikrapporter av olika slag t.ex. antal larm per månad
    Förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella felaktigheter i nätet
                                               278 (401)
                                           Bilaga 2 till F:201
                               Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                             Dnr 93-25-09
                                   Kommunikationsutrustning – B1

    Hårdvara, operativsystem samt övervakningsprogramvara ingår i tjänsten
    Rekommendationer på utbyggnad av kapacitet i nätet

Förberedelser och kundåtagande
Specifikation av IP plan och IP adresser för övervakade objekt. Detaljerad utrustningslista på
övervakade objekt. Konfiguration av routrar vad gäller SNMP för att övervakningsverktyg
ska kunna erhålla information.
                                                  279 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1


Beskrivning av ingående aktiviteter
Nedan beskrivs vad som krävs för att genomföra denna tjänst.
Förstudie
Syftet med förstudien är att erhålla rätt information för att möjliggöra en korrekt installation
av övervakningssystemet.
I förstudien ingår:
   Kartläggning av dagens nätverk
    Inventering av ingående noder

Installation
grundinstallation ingår följande:
   Installation av hårdvara, operativssystem, patchar och patchnivåer
    Övervakningsapplikation, rekommenderade patchar
    Drifttest
    Konfigurering av Hostfil eller DNS
    Konfigurering av filter för uteslutning eller inkludering av nätelement
    Autodiscovery
    Modellering av kartor
    Skapa submappar
    Cygate standardkonfiguration av larmtyper
    (Korrelering av interface up/down och node up/down)

Administration
Som exempel på administration kan nämnas:
   Införande av ny node
    Omritning av kartor
    Ny geografisk lokation
    Nya tröskelvärden

Drift
I drift ingår:
    Backup av server som hyser övervakningen
    Underhåll av databasen för att upprätthålla en stabil drift
    Patchar av kritisk natur för att upprätthålla en stabil drift
    Plats i rack i datahall
    Kyla
                                                 280 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    UPS

Automatlarm installation
I automatlarm installation ingår att sätta upp de av Cygate definierade grundlarmen,
(interface up/down och node up/down), och få dessa skickade till en personsökare.

Automatlarm, admin
Som exempel på administration kan nämnas:
   Nytt nummer till personsökare
    Förändrat värde för grundlarm
    Tillkommande användare för larm
    Larm till annat media än personsökare

Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår förstudien, installation samt central uppsättning av
övervakningsystemet. Engångskostnaden baseras på att ingen router i nätet har fler än 25
portar och att ingen switch har fler än 50 Ethernet portar.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.
Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
För tjänsten gäller att Cygate väljer IP struktur, (med avseende på IP adresser) för länkar och
aktiv nätutrustning eller att officiella IP adresser används. Likaledes gäller att Cygate väljer
IP-adresser för övervakade LAN och nätobjekt (servrar, gateways etc) eller att även dessa
har officiella adresser. I tjänsten ingår övervakning av maximalt 100 st noder.


8.2.5.4 Nätövervakning nivå 2 1net4u
Övervakning innebär att det finns automatisk övervakning av kundens nät. Vid larm skickas
ett e-postmeddelande till vår bemannade Service Desksom direkt kan se kundens nät på sina
monitorer och påbörja felsökning. Vid larm gör Service Desken första undersökning av felets
art. Service Deskåtgärdar enklare fel såsom omstart och länkavbrott. Vid mer komplicerade
fel eller fel med stor inverkan på det totala nätet kontaktas konsult i Cygate nätgrupp.
Kunden kan vara uppkopplad mot systemet så att samma information erhålls på en egen
monitor. Cygate kan även duplicera erhållna larm till server hos kunden.
Nätgruppen har ständig beredskap för övervakningskunder enligt ett roterande schema. De
har verktyg för att fjärransluta sig mot övervakningssystem och utföra åtgärder från distans.
Övervakningen använder sig av övervakningsverktyg från bland annat IBM och CA.
Tjänsten är utmärkt att kombinera med funktionserviceavtal så att även utbyte av felaktiga
enheter erhålls.
Resultat
                                                  281 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

    Bättre kontroll av nätverket
    Möjlighet att följa upp och korrelera felsituationer under längre tid med hjälp av
    larmloggar
    Snabbare åtgärd vid felanmälan
    Mer kostnadseffektivt än en egen övervakningsorganisation
    Dokumentation

Innehåll
   Felanmälan till vår First Line Support. Återrapportering efter åtgärd.
    Cygate gör felanmälan till andra länkleverantörer såsom Telia, Telenor etc., samt
    följer upp dessa
    Statistikrapporter av olika slag t.ex. antal larm per månad
    Hårdvara, operativsystem samt övervakningsprogramvara ingår i tjänsten
    Förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella felaktigheter i nätet
    Rekommendationer på utbyggnad av kapacitet i nätet

Förberedelser och kundåtagande
Specifikation av IP plan och IP adresser för övervakade objekt. Detaljerad utrustningslista på
övervakade objekt. Konfiguration av routrar vad gäller SNMP för att övervakningsverktyg
ska kunna erhålla information.

Beskrivning av ingående aktiviteter
Nedan beskrivs vad som krävs för att genomföra denna tjänst.

Förstudie
Syftet med förstudien är att erhålla rätt information för att möjliggöra en korrekt installation
av övervakningssystemet.

I förstudien ingår:
   Kartläggning av dagens nätverk
    Inventering av ingående noder

Installation
I grundinstallation ingår följande:
   Installation av hårdvara, operativssystem, patchar och patchnivåer
    Övervakningsapplikation, rekommenderade patchar
    Drifttest
    Konfigurering av Hostfil eller DNS
                                                 282 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

    Konfigurering av filter för uteslutning eller inkludering av nätelement
    Autodiscovery
    Modellering av kartor
    Skapa submappar
    Cygate standardkonfiguration av larmtyper
    (Korrelering av interface up/down och node up/down)

Administration
Som exempel på administration kan nämnas:
   Införande av ny node
    Omritning av kartor
    Ny geografisk lokation
    Nya tröskelvärden

Drift
I drift ingår:
    Backup av server som hyser övervakningen
    Underhåll av databasen för att upprätthålla en stabil drift
    Patchar av kritisk natur för att upprätthålla en stabil drift
    Plats i rack i datahall
    Kyla
    UPS

Automatlarm installation
I automatlarm installation ingår att sätta upp de av Cygate definierade grundlarmen,
(interface up/down och node up/down), och få dessa skickade till en personsökare.

Automatlarm, admin
Som exempel på administration kan nämnas:
   Nytt nummer till personsökare
    Förändrat värde för grundlarm
    Tillkommande användare för larm
    Larm till annat media än personsökare

Etableringsavgift
                                                 283 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

I etableringsavgiften ingår förstudien, installation samt central uppsättning av
övervakningsystemet. Engångskostnaden baseras på att ingen router i nätet har fler än 25
portar och att ingen switch har fler än 50 Ethernet portar.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
För tjänsten gäller att Cygate väljer IP struktur, (med avseende på IP adresser) för länkar och
aktiv nätutrustning eller att officiella IP adresser används. Likaledes gäller att Cygate väljer
IP-adresser för övervakade LAN och nätobjekt (servrar, gateways etc) eller att även dessa
har officiella adresser. I tjänsten ingår övervakning av maximalt 250 st noder.


8.2.5.5 Nätövervakning nivå 3 1net4u
Övervakning innebär att det finns automatisk övervakning av kundens nät. Vid larm skickas
ett e-postmeddelande till vår bemannade Service Desksom direkt kan se kundens nät på sina
monitorer och påbörja felsökning. Vid larm gör Service Desken första undersökning av felets
art. Service Deskåtgärdar enklare fel såsom omstart och länkavbrott. Vid mer komplicerade
fel eller fel med stor inverkan på det totala nätet kontaktas konsult i Cygate nätgrupp.
Kunden kan vara uppkopplad mot systemet så att samma information erhålls på en egen
monitor. Cygate kan även duplicera erhållna larm till server hos kunden.
Nätgruppen har ständig beredskap för övervakningskunder enligt ett roterande schema. De
har verktyg för att fjärransluta sig mot övervakningssystem och utföra åtgärder från distans.
Övervakningen använder sig av övervakningsverktyg från bland annat IBM och CA.
Tjänsten är utmärkt att kombinera med funktionserviceavtal så att även utbyte av felaktiga
enheter erhålls.
Resultat
    Bättre kontroll av nätverket
    Möjlighet att följa upp och korrelera felsituationer under längre tid med hjälp av
    larmloggar
    Snabbare åtgärd vid felanmälan
    Mer kostnadseffektivt än en egen övervakningsorganisation
    Dokumentation

Innehåll
   Felanmälan till vår First Line Support. Återrapportering efter åtgärd.
    Cygate gör felanmälan till andra länkleverantörer såsom Telia, Telenor etc, samt
    följer upp dessa
    Statistikrapporter av olika slag t.ex. antal larm per månad
                                                  284 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

    Förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella felaktigheter i nätet
    Hårdvara, operativsystem samt övervakningsprogramvara ingår i tjänsten
    Rekommendationer på utbyggnad av kapacitet i nätet

Förberedelser och kundåtagande
Specifikation av IP plan och IP adresser för övervakade objekt. Detaljerad utrustningslista på
övervakade objekt. Konfiguration av routrar vad gäller SNMP för att övervakningsverktyg
ska kunna erhålla information.

Beskrivning av ingående aktiviteter
Nedan beskrivs vad som krävs för att genomföra denna tjänst.
Förstudie
Syftet med förstudien är att erhålla rätt information för att möjliggöra en korrekt installation
av övervakningssystemet.
I förstudien ingår:
   Kartläggning av dagens nätverk
    Inventering av ingående noder

Installation
I grundinstallation ingår följande:
   Installation av hårdvara, operativssystem, patchar och patchnivåer
    Övervakningsapplikation, rekommenderade patchar
    Drifttest
    Konfigurering av Hostfil eller DNS
    Konfigurering av filter för uteslutning eller inkludering av nätelement
    Autodiscovery
    Modellering av kartor
    Skapa submappar
    Cygate standardkonfiguration av larmtyper
    (Korrelering av interface up/down och node up/down)

Administration
Som exempel på administration kan nämnas:
   Införande av ny node
    Omritning av kartor
    Ny geografisk lokation
    Nya tröskelvärden
    Konstruktion av statistikrapporter
                                                 285 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1


Drift
I drift ingår:
    Backup av server som hyser övervakningen
    Underhåll av databasen för att upprätthålla en stabil drift
    Patchar av kritisk natur för att upprätthålla en stabil drift
    Plats i rack i datahall
    Kyla
    UPS

Automatlarm installation
I automatlarm installation ingår att sätta upp de av Cygate definierade grundlarmen,
(interface up/down och node up/down), och få dessa skickade till en personsökare.

Automatlarm, admin
Som exempel på administration kan nämnas:
   Nytt nummer till personsökare
    Förändrat värde för grundlarm
    Tillkommande användare för larm
    Larm till annat media än personsökare

Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår förstudien, installation samt central uppsättning av
övervakningsystemet. Engångskostnaden baseras på att ingen router i nätet har fler än 25
portar och att ingen switch har fler än 50 Ethernet portar.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
I tjänsten ingår övervakning av maximalt 500 st noder.


8.2.5.6 Nätövervakning nivå 4 1net4u
Tjänsten vänder sig till de kunder som vill köpa tjänsten för övervakning av sitt nätverk och
sin infrastruktur. Tjänsten övervakning ingår i vårt 1NET4U koncept.
Övervakning innebär att det finns automatisk övervakning av kundens nät. Vid larm skickas
ett e-postmeddelande till vår bemannade Service Desksom direkt kan se kundens nät på sina
                                               286 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

monitorer och påbörja felsökning. Vid larm gör Service Desken första undersökning av felets
art. Service Deskåtgärdar enklare fel såsom omstart och länkavbrott. Vid mer komplicerade
fel eller fel med stor inverkan på det totala nätet kontaktas konsult i Cygate nätgrupp.
Kunden kan vara uppkopplad mot systemet så att samma information erhålls på en egen
monitor. Cygate kan även duplicera erhållna larm till server hos kunden.
Nätgruppen har ständig beredskap för övervakningskunder enligt ett roterande schema. De
har verktyg för att fjärransluta sig mot övervakningssystem och utföra åtgärder från distans.
Övervakningen använder sig av övervakningsverktyg från bland annat IBM och CA.
Tjänsten är utmärkt att kombinera med funktionserviceavtal så att även utbyte av felaktiga
enheter erhålls.

Resultat
   Bättre kontroll av nätverket
    Möjlighet att följa upp och korrelera felsituationer under längre tid med hjälp av
    larmloggar
    Snabbare åtgärd vid felanmälan
    Mer kostnadseffektivt än en egen övervakningsorganisation
    Dokumentation

Innehåll
   Felanmälan till vår First Line Support. Återrapportering efter åtgärd.
    Cygate gör felanmälan till andra länkleverantörer såsom Telia, Telenor etc., samt
    följer upp dessa
    Statistikrapporter av olika slag t.ex. antal larm per månad
    Trendanalys för att visa problemområden i nätet
    Förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella felaktigheter i nätet
    Hårdvara, operativsystem samt övervakningsprogramvara ingår i tjänsten
    Rekommendationer på utbyggnad av kapacitet i nätet

Förberedelser och kundåtagande
Specifikation av IP plan och IP adresser för övervakade objekt. Detaljerad utrustningslista på
övervakade objekt. Konfiguration av routrar vad gäller SNMP för att övervakningsverktyg
ska kunna erhålla information.
                                                  287 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1


Beskrivning av ingående aktiviteter
Nedan beskrivs vad som krävs för att genomföra denna tjänst.

Förstudie
Syftet med förstudien är att erhålla rätt information för att möjliggöra en korrekt installation
av övervakningssystemet.

I förstudien ingår:
   Kartläggning av dagens nätverk
    Inventering av ingående noder

Installation
   I grundinstallation ingår följande:
    Installation av hårdvara, operativssystem, patchar och patchnivåer
    Övervakningsapplikation, rekommenderade patchar
    Drifttest
    Konfigurering av Hostfil eller DNS
    Konfigurering av filter för uteslutning eller inkludering av nätelement
    Autodiscovery
    Modellering av kartor
    Skapa submappar
    Cygate standardkonfiguration av larmtyper
    (Korrelering av interface up/down och node up/down)

Administration
Som exempel på administration kan nämnas:
   Införande av ny node
    Omritning av kartor
    Ny geografisk lokation
    Nya tröskelvärden
    Konstruktion av statistikrapporter

Drift
I drift ingår:
    Backup av server som hyser övervakningen
    Underhåll av databasen för att upprätthålla en stabil drift
                                                 288 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

    Patchar av kritisk natur för att upprätthålla en stabil drift
    Plats i rack i datahall
    Kyla
    UPS

Automatlarm installation
I automatlarm installation ingår att sätta upp de av Cygate definierade grundlarmen,
(interface up/down och node up/down), och få dessa skickade till en personsökare.

Automatlarm, admin
Som exempel på administration kan nämnas:
   Nytt nummer till personsökare
    Förändrat värde för grundlarm
    Tillkommande användare för larm
    Larm till annat media än personsökare

Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår förstudien, installation samt central uppsättning av
övervakningsystemet. Engångskostnaden baseras på att ingen router i nätet har fler än 25
portar och att ingen switch har fler än 50 Ethernet portar.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
I tjänsten ingår övervakning av maximalt 1000 st noder.


8.2.5.7 Statistikcentral 1net4u
Tjänstens innehåll
Med 1Net4u Statistikcentral erhålls ett webbaserat gränssnitt mot statistik insamlat från era
aktiva komponenter. Insamlat data görs tillgänglig via grafer, rapporter och även genom
direkta förfrågningar mot databasen. För åtkomst till rapporter på Internet skapas ett konto
som ger er tillgång till efterfrågad statistik på ert nätverk. Från detta konto kan ni se
övervakade noder, aktuell statistik samt historisk data. Data presenteras i form av grafer samt
min/max/average värden i valt tidsintervall.

Följande ingår
   Insamling av statistik via SNMP-Get från aktiva komponenter
                                               289 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Utrymme i databas för 3 månaders data (kan utökas)

    Konto till webbplats där insamlad statistik och rapporter finns tillgänglig

    Serverhårdvara med operativsystem för leverans av tjänsten


Tjänstens funktion
Tjänsten bygger på att insamling sker med jämna mellanrum (var 5:e minut) på statistiskt
data från övervakade noder. Insamlingen sker via SNMP Get och all data sparas i en central
SQL databas. Insamlingen sköts av en lokal server på ert nät och insamlad data skickas vi
TCP (port 3306) till central databasserver hos Cygate. Data behandlas dagligen av den
centrala servern och rapporter skapas. Skapade rapporter publiceras sedan på en webbserver
som kan nås av er från Internet med hjälp av ett konto och lösenord som är knutet till er
statistikinsamling. Data kan även hämtas med direkta frågor mot databasen för att få fram
värden vid en specifik tidpunkt. Rapporter skapas en gång per dygn på insamlat data.

Resultat

    Ni kan på ett enkelt sätt se belastning på era aktiva komponenter

    Ni kan se när en länk ökar sin belastning och vidta åtgärder

    Ni kan se vilka noder som är högst belastade och planera för uppgradering eller
    omläggning av trafik


Installation
I installationen ingår följande
    Uppsättning av insamlingsserver på lokalt nätverk

    Skapande av webbkonto för åtkomst till statistik via Internet

    Uppläggning av noder för insamling på central databasserver


Administration
Som exempel på administration kan nämnas
   Införande av ny nod som skall ingå i insamling

    Införande av ny information som skall samlas in

    Skapa ytterligare konton för webbåtkomst

    Schemaläggning av rapporter för mer frekvent rapportgenerering


Drift
I drift ingår:
    Kontroll att lokal insamlingsserver får data från övervakade noder
                                                 290 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Kontroll att lokal insamlingsserver rapporterar data mot databas

    Kontroll att rapporter skapas och görs åtkomliga via Internet


Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår förstudie, installation och kostnad av lokal pollserver samt
uppsättning av upp till 100 noder för statistikinsamling och schema för rapportgenerering en
gång per dygn.

Avgränsningar
För statistikinsamling används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
statistikcentral. Förbindelsen är dedicerad för statistikinsamling och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
Det krävs en fast förbindelse mellan kunden och Cygate för att etablera denna tjänst.

Optioner/utökning
Tjänsten kan utökas till upp till 250 noder, upp till 500 noder, upp till 1000 noder samt
+1000 noder, se prislistan för pris.
                                                291 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1
8.2.5.8 Systemövervakning BAS 1net4u
Syftet med tjänsten är att erbjuda företag en möjlighet att utföra enklare övervakning av
system.

Resultat
   Stabil drift av system
    Flexibelt för underhåll.
    Experthjälp när kunden behöver
    Mer kostnadseffektivt än på-platsen-hjälp eller egen driftsorganisation
    Möjliggör att applikationer som är vitala för verksamheten körs på lämplig plattform
    Stöd för IT ansvarig

Innehåll
Ingående tjänster och åtgärder som utförs via fjärranslutning.
                                                 292 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

I tjänsten ingår:
    Övervakning av hårdvara med larmfunktion till Cygate Service Desk, larm som
    definieras är server ner, nätkontakt till server ner
    Hårdvara och programvara för övervakning ingår
    Felanmälan till Cygate Service Desk med eskaleringsrutiner
    Vid utryckning debiteras förutom utryckningsavgift restid och arbetstid som
    debiteras på löpande räkning med faktor 2Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår installation samt central uppsättning av övervakningsystemet.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.


8.2.5.9 Systemövervakning EXTRA 1net4u
Syftet med tjänsten är att erbjuda företag en möjlighet att utföra övervakning av system
avseende hårdvara, operativsystem och applikationer.

Resultat
   Stabil drift av system
    Flexibelt för underhåll.
    Experthjälp när kunden behöver
    Mer kostnadseffektivt än på-platsen-hjälp eller egen driftsorganisation
    Möjliggör att applikationer som är vitala för verksamheten körs på lämplig plattform
    Stöd för IT ansvarig

Innehåll
Ingående tjänster och åtgärder som utförs via fjärranslutning.
I tjänsten ingår:
    Övervakning av hårdvara med larmfunktion till Cygate Service Desk, larm som
    definieras är server ner, nätkontakt till server ner
    Hårdvara och programvara för övervakning ingår
    Felanmälan till Cygate Service Desk med eskaleringsrutiner
                                                 293 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Vid utryckning debiteras förutom utryckningsavgift restid och arbetstid som
    debiteras på löpande räkning med faktor 2
    Övervakning av CPU, disk och minne för server
    Övervakning av tjänster såsom webb, ftp, nntp, telnet etc
    2 timmar inställelsetid vid fel och 4 timmar åtgärdstid. Förutsätter att serviceavtal på
    H/W med lämplig inställelsetid tecknas.
    Telefonstöd med 4 timmars responstid

Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår installation samt central uppsättning av övervakningsystemet.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.


8.2.5.10 UNIX-fjärrdrift BAS 1net4u
UNIX-fjärrdrift BAS
Tjänsten används för att drifta, felsöka och åtgärda unix servrar.
Syftet med tjänsten är att erbjuda företag, som inte vill skapa en egen driftsorganisation för
Unix, möjligheten att använda applikationer som fungerar bäst med Unix som
operativsystem.

Resultat
   Stabil drift av Unix maskiner
    Flexibelt för underhåll.
    Experthjälp när kunden behöver
    Modernt sätt att driva Unix maskiner
    Mer kostnadseffektivt än på-platsen-hjälp eller egen driftsorganisation
    Möjliggör att applikationer som är vitala för verksamheten körs på lämplig plattform
    Stöd för IT ansvarig

Innehåll
Ingående tjänster och åtgärder som utförs via fjärranslutning

I tjänsten ingår:
                                               294 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Övervakning av hårdvara med larmfunktion till Cygates Service Desk, larm som
    definieras är server ner, nätkontakt till server ner
    Felanmälan till Cygates Service Desk med eskaleringsrutiner
    Vid utryckning debiteras förutom utryckningsavgift restid och arbetstid som
    debiteras på löpande räkning med faktor 2Förutsättningar
Befintlig koppling hos kund till Internet används för att sända larm till Cygates Service
Desk.
Befintlig E-Post lösning hos kund används för att sända larm till Cygates Service Desk.


8.2.6  Reklamation

Om fel åberopas vid leverans ersätts leveransen snarast möjligt efter felanmälan. I
normalfallet då produkt varit felaktig vid leverans skickas en ersättningsprodukt till
beställare samma dag som anmälan eller senast under de två nästkommande
arbetsdagarna. För att åberopa att leveransen är felaktig skall beställaren anmäla felet
till leverantören inom skälig tid efter det han märkt felet. Beställaren skall ange och
vid behov visa hur felet yttrar sig. Betällaren skall, om så önskas av leverantören, ge
assistans och stöd i högst 30 minuter i syfte att att utveckla en så god felbeskrivning
som möjligt..
Beställaren fyller i ett dokument som finns på Cygates webb (www.cygate.se). Detta
dokument ska därefter skickas in alternativt att beställaren ringer in och lämnar
efterfrågade uppgifter till vår support.
Beställaren returnerar utrustningen till Cygate där produkten får ett unikt RMA-
nummer i vårt ärendehanteringssystem. Produkten skickas på reparation och
bevakning sker rutinmässigt av RMA- ansvarig personal, som koordinerar returer till
kund och ser till att ärendet avslutas i ärendehanteringssystemet efter det att felet är
avhjälpt.
                                             295 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1
9    Kontaktcenter

9.1   Produkter
Cisco Unified Contakt Center Express
Cisco Unified Kontakt Center Express är ett Kontakt centersystem för upp till 300
agenter och som är nära integrerat med Cisco Unified Communications Manager och
finns i tre olika modeller:
   STD med basfunktioner.
   ENH med utökade funktioner såsom skills-based routing.
   PRE med fler funktioner såsom databasintegrationer.
Trio Agent
Trio Agent är ett av marknadens ledande kundtjänstsystem/Kontakt Center och kan
integreras med Trio Present för att hantera telefonistsamtal m.h.a en handläggarklient
. Trio Agent hjälper företag att på ett effektivt sätt hantera stora mängder
inkommande ärenden. Varje ärende fördelas utifrån handläggarnas tillgänglighet och
kompetensprofil. Trio Agent kan hantera många olika ärendetyper såsom
telefonsamtal, e-post, Fax, Voicemail, SMS, Chatt, Call Back, Telemarketing och
besökare från Trio Visit. Trio Agent har även möjligheter till inspelning av samtal.

TC&C CCInfo Wallboard
Elektronisk informationstavla till kontakt center (CCInfo Wallboard)
CCInfo lösningen samlar in nyckeltal i kontaktcenter och gör det möjligt att visa
informationen på ett enkelt, välstrukturerat sätt på stora LCD/Plasma skärmar,
telefonistens dator och även direkt på telefonen. Systemet stödjer Cisco UCCX och
UCCE.
Det grafiska gränssnittet är säkrat, Web-baserat och konfigurerbart för alla olika
kontaktcentermiljöer, med flera inkommande, utgående projekt, kundtjänstmiljö med
flera köer, flera rum och skärmar. Det inbyggda designverktyget gör det möjligt att
enkelt anpassa den visade informationen efter ändrade behov utan djupa tekniska
eller andra programmeringskunskaper.
Information som kan visas innefattar: antal inloggade agenter, namn och längd av
köer, antal agenter i in call/working/reserve/idle status, antal
handled/abandoned/dequeued samtal, medel/längsta väntetid med mera.
Genom att definiera så kallade Key Performance Indicators (KPI), kan personalen få
larm i olika situationer som till exempel kräver extra resurser eller speciell
arbetsledning. Larm kan skickas genom e-post, broadcast meddelande på skärmarna,
färgförändringar och även ljudsignal.
Flera köers information kan visas sammanlagt på samma skärm, vilket gör det
möjligt att få snabb återkoppling av hela verksamhetens status även i stora komplexa
kontaktcentermiljöer.
CCInfo kan användas för att öka kontaktcentrets genomströmning genom att
informera alla om det aktuella läget, att mäta kontaktcentrets prestanda, nyckeltal, ge
                                            296 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

personligt återkoppling av prestanda till enskilda telefonister, att leverera rätt
information till rätt personal, automatisk ‖management-by-exception‖, automatiskt
identifiera avvikelser mot den normala situationen.

Nortel
Contact Center CC6.0
Call Center lösning med telefoni, email, web och outbound.
Upp till 10 000 konfigurerade agenter , 3 350 aktiva agenter.

Contact Center Manager (CCM)
Voice agent

Contact Center Multimedia (CCMM)
Email
Web
Outbound
Open multimedia Queue (telefoni, email, web och outbound kommer in i samma kö)

Contact Recording and Quality Monitoring (Nortel)
Inspelning av samtal och skärmbild. Ljudfilen är krypterad.
Kan avlyssnas i web interface

Gränssnitt mot externa system
Communication Control Toolkit (CCT)
Anslutning mot externa system, tex affärssystem
TAPI, Microsoft.NET , SIP och IVR CTI/AML applikationer

Software Development Kit (SDK) – Ett programmeringsinterface för applikationer
(API), implementerat som ett set av .NET typer och interface som förser er med ett
set av objekt ni kan använda för att utveckla kommunikationsapplikationer. Dessa
applikationer kommunicerar med Communication Control Toolkit Servern.
API:et använder Microsoft .NET Framework för att göra det möjligt för er att snabbt
skapa och installera robusta applikationer. SAP, Siebel, Microsoft CRM kan använda
Software Development Kit.

CCM 6.0 MLS System
Anslutning mot externa system, tex affärssystem
Interface för applikationsutvecklare.
Tredjepartsleverantören går med i Nortels Developer Partner Program, där man får
info om protokoll och kopplingar.

Application Gateway
Anslutning mot externa system

Visionutveckling
Cc bridge
                                              297 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

Vision 80/20 Contact Center knyter samman agenter som sitter lokalt eller utspridda
över hela världen. Detta är en lättanvänd och kostnadseffektiv lösning för call center,
kundtjänst, ordermottagning och supportavdelning.

Vision 80/20 Contact Center är en komplett webbaserad lösning för dig som vill ha
en allt-i-ett-lösning för contact center. Systemet har alla nödvändiga funktioner och
är byggt för att du inte ska lägga onödig tid på installation, utbildning och underhåll.

Vision 80/20 Contact Centers samtalsdirigering har en webbaserad trädstruktur med
som har funktioner som tidsstyrning och egen inspelning av prompter. Samtalsflödet
kan styras av manuella val eller med automatik genom att låta t.ex. A.nummer vara
styrande för hur samtalet skall hanteras.

Aastra
Solidus eCare multimediasystem
Solidus eCare är ett SIP baserat contact center vilket innebär att även andra PBX
system kan anslutas mot det. Solidus kan installeras på en site eller på flera siter
genom Virtuellt Contact Center samt kan även nätgrupperas. OAS är en plattform
som kombinerar stöd för samtals- och mediakontroll. Samtalskontrollen baseras på
TSAPI vilket möjliggör för Solidus eCare att monitorera och kontrollera
anknytningar och köer i ett eller flera PBX system. I dagsläget kan man ha max 10
PBX noder, 40000 samtal/timme, 1000 agenter per Solidus system och 500 IVR
portar. Solidus har stöd för Microsoft clustering och från release 6.0 finns även stöd
för 3G Video.
Solidus eCare innehåller kunskapsbaserad samtalsstyrning som ger en effektiv
fördelning av samtalen till den lediga handläggare som har högst kompetens att
hantera kunden. Om det inte finns någon ledig agent kan kunden placeras i en kö och
ges kölängdsbesked eller att få möjlighet att senare bli uppringd.
En stor styrka med Solidus eCare är att den kan hantera i princip alla typer av
telefoner för handläggarna. Naturligtvis kan de vanliga MD110-telefonerna, digital-,
analog- och bärbara (Freeset) telefoner användas. Från och med MD110 BC11 kan
även Solidus eCare kombineras med funktionen Mobil Anknytning, vilket innebär att
handläggarna även kan ha mobil– eller hemtelefoner. Handläggaren sköter effektivt
samtalen via datorn och ett program som heter Desktop Manager. Programmet består
av ett flytande "verktygsfält" som kan placeras på valfri plats i Windows så att andra
program kan köras samtidigt. Mottagning av inkommande e-post, fax och chat
sessioner placeras i köer på samma sätt som samtal och distribueras till ledig
handläggare. Handläggarna kan då hantera e-post, fax och chat sessioner lika
effektivt som samtal.
Förutom att sköta telefonin har även Desktop Manager stöd för att göra screen-
popups (skicka över uppgifter till ett annat program så att en skärmbild från det
programmet med information om kunden automatiskt visas i handläggarens dator).
Det finns även stöd för central koppling till andra system typ Teleopti CCC som
planerar personal i Kontakt centret.
Det går även att integrera mottagning av inkommande e-post, fax och chat sessioner
på ett effektivt sätt. De kan placeras i köer på samma sätt som samtal och distribueras
                                             298 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

till ledig handläggare. Handläggarna kan då hantera e-post, fax och chat sessioner
lika effektivt som samtal vilket kraftigt ökar servicen mot kunden.
En viktig uppgift på ett Kontakt center är att kontinuerligt övervaka att kunden får så
bra service som möjligt. Det innebär att ett bra managementsystem för att övervaka,
förändra och följa upp alla typer av medier (telefoni, fax, chat och e-post) är mycket
värdefullt. Detta är en av styrkorna i Solidus eCare.

Contactcenter
Alcatel-Lucent OmniTouch CC Standard Edition för röst-centrerad kontaktcenter
och nya
Alcatel-Lucent OmniTouch CC Premium Edition, som tillgodoser de behov av
medelstora kontaktcenter med upp till 150 anställda.

Alcatel-Lucent OmniGenesys ™ Contact Center (CC) kombinerar kraftfull
Genesys ™ programvara och Alcatel-Lucent OmniPCX ™ Enterprise
Communication Server (CS) plattform för stora eller förbättrad kontaktcenter.

Alcatel-Lucent OmniTouch CC Standard Edition moduler är:
CCdistribution, för patenterade, matris-baserad distribution
CCsupervision, ett allt-i-ett administrationsverktyg
CCivr, som drar nytta av partnerskap med ledande ASR och TTS partner (CCivr
finns även
tillgänglig på Alcatel-Lucent OmniTouch CC Premium Edition och Alcatel-Lucent
OmniGenesys CC)
CTI, som integrerar agent skrivbord med ledande CRM-paket
CCoutbound, kampanjhantering

Alcatel-Lucent OmniTouch CC Premium Edition moduler är:
Visual CC, ett roll-orienterat allt-i-ett administrationsverktyg
Visual IVR, en integrerad lösning för samtalskvalificering
CTI funktioner, som kan integreras med CRM-applikationer
Öppenhet för tredjeparts applikationer
Utgående kapacitet för proaktiva marknadsföringskampanjer
E-post resurser för media blandning och gemensam administration
CC Teamer för samarbete i realtid mellan aktörer och experter
Överskridande förmåga att hantera oväntade toppar i samtalsflödet

 Alcatel-Lucent OmniGenesys CC
Avsedd för stora eller komplexa kontaktcenter.
Den innehåller en omfattande svit av moduler med oöverträffad routningsmöjligheter
och
avancerad rapportering. Den omfattar även följande funktioner, som erkänns som
ledande lösningar på marknaden: Genesys Voice Platform, den mest använda
VoiceXML
plattformen för självbetjäning; Infomart för analys, arbetsledning och multimedia
administration.
                                             299 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

BPR expanderar OmniGenesys CC routningsmöjligheter till all form av
kundinteraktion och integrerar affärsprocesserna utanför kontorsrelationerna som
erbjuds av traditionella contaktcenters.Telefoner

Analoga –
Traditionell telefon eller via IP (SIP) analog omvandlare
Stationär LAN –
Alcatel-lucent 4008 IPTouch, 4018 IPTouch, 4028 IPTouch, 4038 IPTouch, 4068
IPTouch, alternativt SIP mot supportade telefontyper
Digital –
Alcatel-lucent 4019, 4029, 4039,
Lokalt mobil WLAN –
Alcatel-lucent VoWLAN Mobile iptouch 310 & 610

Lokalt mobil –
Alcatel-lucent Dect Mobile 300 & 400

Telefonistbord –
Alcatel-lucent 4059 IP, IP Attendant Softphone, 4059 mac
Konferanstelefon –

Alcatel-lucent 4025

Softphone –

Alcatel-lucent 4980
9.1.1  Automatisk samtalshantering
Cisco
Den inringande möts av talbesked, i form av välkomstmeddelande,
informationsmeddelande och/eller köbesked. Innan man hamnar i kö finns möjlighet
att bygga menystrukturer för att på så sätt slussa den inringande till rätt kompetens.
Valen kan tidstyras enligt scheman med undantagslistor (t ex julafton).
En person som ringt in tidigare under veckan kan genom A-nummer identifiering
slussas till samma handläggare om denne är ledig eller vänta på denne i X minuter
innan den sätts i kö till samtliga med kompetens för ingången. Allt detta är
konfigurerbart av en administratör.
                                             300 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Trio
Den inringande möts av talbesked i form av välkomstmeddelande,
informationsmeddelande och/eller köbesked. Innan man hamnar i kö finns möjlighet
att bygga menystrukturer för att på så sätt slussa den inringande till rätt kompetens.
Valen kan tidstyras enligt scheman med undantagslistor (t ex julafton).
En person som ringt in tidigare under veckan kan genom A-nummer identifiering
slussas till samma handläggare om denne är ledig eller vänta på denne i X minuter
innan den sätts i kö till samtliga med kompetens för ingången. Allt detta är
konfigurerbart av en administratör.

  1. Det går på konsultbasis att bygga applikationer där man begär identifiering av
   den inringande, tex personnummer, kundnummer, ärendenummer alternativt
   A-nummer. A-nummer kräver ingen knapptryckning, men det kan behövas då
   man bör motläsa A-nummer då den inringande visar endast växelnummer.
  2. Callback funktionalitet finns.
  3. Kontaktcenter kan erbjuda möjlighet att lämna röstmeddelande och sedan köa
   fram röstmeddelandet som ett ärende till en handläggare med rätt kompetens.
  4. Systemet klarar av både kömusik och ringsignal mellan köbesked, detta
   bestäms per tjänst av administratör.
  5. Självservicetjänst kan aktiveras vid x sekunder/minuter i kö och ges som ett
   alternativ till den inringande.
  6. Långa informationsmeddelande går att spela in och läsas upp för den
   inringande.
  7. Lavinmeddelande går att aktivera lätt genom att antingen plocka från en
   frasbank eller ringa in till systemet och tala in informationsmeddelandet samt
   aktivera för berörd tjänst.

I Interaction Studio finns funktioner som behövs för att enkelt kunna skapa
automatiserade talsvarslösningar. Full möjlighet att via ett användarvänligt gränssnitt
göra förändringar eller bygga helt nya tjänster om det behövs. Man spelar enkelt in
eller byter ut röstfiler samt lägger till eller tar bort menyval i systemet.
Informationsmeddelanden kan aktiveras. Kunden bör införskaffa ett ljudprogram för
frasinspelning.

Nortel
Contact Center CC6.0
Call Center lösning med telefoni, email, web och outbound.
Upp till 10 000 konfigurerade agenter, 3 350 aktiva agenter.

Contact Center Manager (CCM)
Voice agent

Contact Center Multimedia (CCMM)
Email
Web
Outbound
                                            301 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Open multimedia Queue (telefoni, email, web och outbound kommer in i samma kö)

Contact Recording and Quality Monitoring (Nortel)
Inspelning av samtal och skärmbild. Ljudfilen är krypterad.
Kan avlyssnas i web interface

Visionutveckling
Cc bridge
Vision 80/20 Contact Center har ett flertal funktioner inom automatisk
samtalshantering:
   Identifiering via knappval
   Callback
   Möjlighet att lämna meddelande
   Mobilsamtal kan styras grundat på var mobiltelefonen befinner sig.
   Kömusik eller ringsignal mellan köbeskeden
   Upprepat köbesked ges under kötiden i form av förväntad återstående kötid
    eller köplats
   Möjlighet att välja väg även senare i menyvalet (välja en självservicetjänst
    om kötiden till handläggare är för lång)
   Längre meddelande (minst en minut) kan nås genom val av den inringande
   Lavinmeddelande


Solidus eCare
Solidus eCare innehåller kunskapsbaserad samtalsstyrning som ger en effektiv
fördelning av samtalen till den lediga handläggare som har högst kompetens att
hantera kunden. Om alla handläggare är upptagna placeras samtalen i kö. Förutom
det traditionella sättet att köa kan man bl.a. ge kunden ett val att vänta med pålagd
lur, dvs kunden anger sitt telefonnummer och blir automatiskt uppringd när en
handläggare blir ledig.
Script Manager
Grafiskt verktyg för utveckling av mer avancerade talsvarsdialoger (IVR), som kan
används för t.ex. identifiering och samtalsfördelare med röstmenyer.
Röstmenyerna kan göras mycket avancerade med Script Manager och med hjälp av
databaskopplingar kan självservicefunktioner som t.ex. bank-på-telefon byggas. Det
finns även stöd för röststyrning och text -till-tal funktioner så att den interaktiva
talsvarslösningen skall bli så optimal som möjligt.

9.1.2  Arbetsplats för personlig samtalshantering
Cisco
En handläggare/telefonist kan logga in från vilken IP- telefontyp som helst då
inloggningen sker via XML.
I PC-klienten ser handläggaren vem som väntat längst, men också att samtalen ligger
inom SLA mm. Handläggare kan koppla samtal samt ställa på kö till vilket nummer
som helst inom och utanför växeln.
                                             302 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

- Information kan hämtas från kundens verksamhetssystem genom att en integration
görs av konsult, anpassas helt efter behov.
Arbetsplatserna kan vara geografiskt spridda på olika adresser.

Trio
En handläggare/telefonist kan logga in från vilken telefontyp som helst.
I PC-klienten ser handläggaren vem som väntat längst, men också att samtalen ligger
inom SLA mm. Handläggare kan koppla samtal samt ställa på kö till vilket nummer
som helst inom och utanför växeln.
Handläggare som inte besvarar tilldelat ärende sätts i paus och får inte samtal förrän
denne satt sig i status redo igen.
- Information om inringande visas i klienten: A-nummer, vem den inringande talade
med de tre senaste gångerna, hur länge denna väntat i kö innan ärendet besvarats.

- Information kan hämtas från myndighetens verksamhetssystem genom att en
integration görs av konsult anpassas helt efter behov.

- Handläggarens privata anknytning vidarekopplas till en personlig kö, så att
handläggaren kan använda en telefon för alla samtal. Privata samtal till handläggaren
dirigeras till en privat kö. Samtal till den här kön distribueras bara till den aktuella
handläggaren. Samtalet kan besvaras, parkeras, spelas in och överflyttas från samma
telefon när alla handläggarsamtal har avslutats. Genom den privata kön kan
handläggaren sitta var som helst och behålla samma privata anknytning. Alla
köfunktioner är tillgängliga även för den privata kön.

- Belastning (köstatus) syns i PC-klienten.

- Det finns möjlighet att ‖boka‖ (plocka) samtal i kön. (Detta kan behörighetstyras i
systemet)

-Handläggaren kan logga in på vilken telefon som helst, sk. ‖Free seating‖. Detta
innebär att en handläggare kan logga in hemifrån eller från mobilen.

-Handläggarprofilen kan ha upp till 600 områdeskompetenser.

Arbetsplatserna kan vara geografiskt spridda

Nortel
Contact Center CC6.0
Call Center lösning med telefoni, email, web och outbound.
Upp till 10 000 konfigurerade agenter , 3 350 aktiva agenter.

Contact Center Manager (CCM)
Voice agent

Contact Center Multimedia (CCMM)
                                             303 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

Email
Web
Outbound
Open multimedia Queue (telefoni, email, web och outbound kommer in i samma kö)

Contact Recording and Quality Monitoring (Nortel)
Inspelning av samtal och skärmbild. Ljudfilen är krypterad.
Kan avlyssnas i web interface

Visionutveckling
Cc bridge
Vision 80/20 Contact Center ger möjlighet till sökning av personer och click-to-call
från applikationen. Samtalshistorik mm finns också tillgängligt.

Desktop Manager
Desktop Manager är en PC-baserad agentapplikation som hanterar alla typer av
media, telefoni, email, fax och chat. Den är uppbyggd av flera olika moduler där man
kan välja vilken eller vilka funktioner man vill ha aktiverade.
    Desktop Manager Standard –gör det möjligt att sköta telefonin från datorn.
    Desktop Manager Supervisor – utökar Desktop Manager standard med
    möjlighet för teamledare att styra och avlyssna andra agenter.
    Desktop Manager DDE & COM – utökar Desktop Manager standard med
    möjlighet för stöd för att göra screen-pops. Det innebär att Desktop Manager
    kan skicka över uppgifter till ett annat program så att en skärmbild från det
    programmet med information om kunden automatiskt visas i agentens dator.
    Desktop Manager Messaging – snabba meddelanden kan skickas mellan
    Desktop Manager agenter.
    Desktop Manager Directory – möjlighet att söka i D.N.A. katalogen. Agenten
    får alltså möjlighet att liksom telefonisterna att söka i företagets internkatalog
    för att snabbt göra förfrågningar eller transporter av samtal.
    Desktop Manager Outbound –funktion för att kombinera inkommande samtal
    med utgående kampanjsamtal. En lista med utgående samtal läggs upp i
    Campaign Manager och när agenten blir ledig kan Solidus eCare föreslå att
    göra ett utgående samtal som kan vara för en kampanj, undersökning eller
    annan säljaktivitet.
    Desktop Manager Agent Scripting – denna modul tillsammans med Desktop
    Manager Outbound gör det möjligt att bygga upp ett textbaserat
    frågeformulär som guidar agenten genom vilka frågor och svar som skall
    ställas.
    Desktop Manager Agent Recording – utökar Desktop Manager standard med
    möjlighet för inspelning av samtal mellan agent och kund.
    Desktop Manager Web Agent – utökar Desktop Manager standard med
    möjlighet för alternativ media som chat och Web sessioner.
    Desktop Manager E-mail Agent – utökar Desktop Manager standard med
    möjlighet för agenten att sköta kontakten med kunden via E-mail.
                                             304 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

    Desktop Manager IP Agent – utökar Desktop Manager standard med en
    inbyggd IP telefon.
    Desktop Manager Agent Dispatch feature- innebär att man kan plocka samtal

Phone Agent
Phone Agent är ett användargränssnitt i Solidus eCare för agenter som inte har eller
som ett komplement till, det PC-baserade agent programmet Desktop Manager.
Agenterna loggar på i Solidus direkt via telefonen och använder inte Desktop.
Phone Agent passar till användare som inte har fast arbetsplats eller är rörliga i sitt
arbete.


9.1.3  Administration och övervakning
Cisco
Administratören arbetar i ett verktyg med trädstruktur där man får en bra och tydlig
överblick på hur hela systemet är uppbyggt.
Gällande rapportering finns det i dagsläget 55 olika standardrapporter och räcker inte
det kan informationen extraheras till Crystal Report. Rapporter finns både för realtid
samt för historiska händelser.

Med hjälp av verktygen Cisco Desktop Administrator och Cisco Desktop Work Flow
Administrator kan administratören själv konfigurera hur själva agentapplikationen
skall bete sig.

Trio
Administratören arbetar i bl.a Interaction Studio, Agent Admin och Enterprise
Statistics.
I systemet finns tre typer av inspelning
1. Dokumentationssyfte – alla samtal på en tjänst spelas in
2. Utbildningssyfte – Administratör ställer in hur många samtal som skall spelas in,
tex vart 10:e.
3. Hotsamtal, om en handläggare upplever att samtalet har en hotbild väljer denna att
spela in samtalet. Hela samtalet arkiveras (alltså inte bara från när handläggaren
valde att spela in)

Statistiken går att få i intervallerna 10,20,30 & 60min samt dygn under valfri period.
När det gäller selektering av områden gäller det att sätta upp systemet på ett sådant
sätt att man kan göra dessa selekteringar. Statistikmodulen innehåller
standardrapporter. Användaren kan, eftersom verktyget är excel, själv välja
information och utforma och spara egna rapporter utifrån det data som genereras av
standardrapporterna. Möjligheten att schemalägga rapporter kommer under år 2009.

Contact Center CC6.0
Contact Center Manager Administration (CCMA)
Ett browserbaserat verktyg för supervisor och administratörer.
                                             305 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Verktyget används för att konfigurera ett Contact Center och dess användare.
Används för att ta fram historiska rapporter och se realtidsstatistik.

Visionutveckling
Vision 80/20 Contact Center innehåller funktioner för administration och
övervakning.

Solidus eCare - Configuration Manager
Används för att administrera och konfigurera Contact Centret. Här konfigureras t.ex.
handläggare, samtalsflöden och köegenskaper.
Solidus eCare - Information Manager
Visar realtidsinformation. Chefshandläggaren kan se det exakta nuläget över contact
centret. Det kan vara hur många handläggare som är "inloggade", hur lång kö det är
till en specifik tjänst eller hur många e-post som ligger i kö för att besvaras. Denna
information kan chefshandläggaren använda för att snabbt åtgärda eventuella brister i
servicenivån.
Solidus eCare - Report Manager
Verktyg för generering och schemaläggning av statistiska rapporter. Ett antal
standardrapporter finns fördefinierade. Användaren kan sedan skapa sina egna
rapporter allteftersom verksamheten ställer krav på specifika rapporter.

9.1.4  Bemanningsplanering

Nortel CC6.0 kan integreras mot Teleopti CCC
Vision 80/20 Contact Center kan enkelt interagera mot Teleopti CCC.

Teleopti CCC
. Helhetslösningar för strategisk bemanningsplanering
Proaktiv planering gör nyheter till historia
Teleopti CCC ger samma kraftfulla stöd åt såväl de enklast uppbyggda som de mest
avancerade virtuella contact centers, för såväl små som stora, globala kundtjänster.
Tack vare Teleopti CCCs modulära och dynamiska struktur kan de vid behov växa
utan begränsningar.
   Teleopti CCC väver samman parametrar som kompetenser, öppettider,
kundbehov, uppgifter och kontaktvägar till en enda stark servicefunktion. Det gäller
oavsett vilka kontaktvägar ditt contact center håller öppna. Du kan enkelt
prognostisera och schemalägga bemanningen även med hänsyn till nya kontaktvägar
som e-post och chat. Du får helt enkelt ett verktyg som ger dig möjlighet att anpassa
ditt contact center till framtida förändringar och krav – redan innan de är ett faktum.
Proaktivitet är ett nyckelord för ett kostnadseffektivt contact center.
Med prognoser blir du aldrig tagen på sängen
Kundernas beteendemönster och era egna svarsmål är bara några av alla de
parametrar som kan styra personalbehoven i ditt contact center. Lägg in så många
parametrar du önskar –Teleopti CCC optimerar schemaläggningen automatiskt och
                                             306 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

ger dig långsiktiga prognoser vilket hjälper dig att budgetera och analysera effekterna
av kommande förändringar och krav.
Högsäsong, kampanjperioder, lågsäsong, nya trender, perioder med risk för
underbemanning eller överbemanning – med hjälp av prognosverktyget kommer ditt
contact center alltid att vara optimalt bemannat. Dessutom optimerar Teleopti CCC
schemaläggningen automatiskt med hänsyn tagen till agenternas kompetenser,
kontaktvägar, agenternas önskemål om arbetstid, lokala arbetsregler och ditt företags
personalpolicy.
Planeringen kan enkelt göras dagar, veckor, månader eller till och med år i förväg.
Därmed får du full kontroll över kostnaderna, inte bara de uppkomna utan även de
framtida kostnaderna. Du kan därför skapa väl underbyggda budgetar och lugnt möta
ägarnas lönsamhetskrav.
Beslutsunderlag för alla nivåer i företaget
Teleopti CCC innehåller analysverktyg som både hjälper dig att se effekterna av
interna och externa faktorer samt låter dig simulera olika scenarier. Du kan enkelt
vrida och vända på statistiken i alla dimensioner, du kan jämföra nyckeltal mellan
olika delar av organisationen, ‖borra‖ dig ner i data och hitta orsaker till avvikelser.
Bestäm själv vilka nyckeltal som är av intresse!
Via webbportalen kan du distribuera rapporter och underlag till berörda på alla
nivåer i organisationen. Därmed kan förbättringsområden snabbare identifieras och
uppsatta mål enklare följas upp. I och med att portalen är webbaserad är den aktuella
informationen alltid nåbar, var än mottagaren befinner sig.
Funktionalitet:
Dynamisk multi-skill prognos och schemaläggning för samtliga kontaktkanaler
Överlägsen långtidsprognostisering
Planering av virtuella contact centers
Överlägsen flexibilitet i arbetsrättslagstiftningen
Schemaläggning av alla typer av aktiviteter, inklusive back-office
Ändringar i schemat under dagen
Omfattande webbaserade analysverktyg
Simulering och analys av kostnadsfördelar
Schemaläggning mot önskemål
Tillgänglig på ett tjugotal olika språk inklusive de nordiska9.2   Produktrelaterade leverantörstjänster
9.2.1  Utbud leverantörstjänster
9.2.1.1 Förstudie/Design
Cygate kan utföra förstudier och utredningar inför eller i samband med
telefoniuppdrag. Dessa förstudier eller utredningar kan vara av varierande art och
omfattning. Exempel på uppdrag är:
        Genomgång av befintligt telefonisystem
        Kvalitetsmätning i IP-nätet
                                            307 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

         Säkerhetsanalys av telefonisystemet
         Ip-telefoni förberett nätverk och organisation
         Täckningsmätning för trådlös telefoni
         Telefonistrategier och policy
         Kommunikationsstrategier för framtiden

Telefonisystem är ofta komplexa och ställer stora krav på en väl designad lösning för
att uppfylla kundens krav och behov. Cygate utför design och systemintegration med
produkter från utprövade och av Cygate utvalda leverantörer. Innan
konfigureringsfasen genomförs ett designmöte tillsammans med representanter från
kundens olika intressenter. På detta möte behandlas punkter som är av stor vikt för
designlösningen. Exempel på uppgifter är:
        Nummerplan
        IP-plan
        Nätverket
        Inkopplingspunkter mot PSTN/GSM
        Centrala siten/lokala siter
        Terminaltyper
        Funktioner
        Gruppnummer/ACD köer

Designlösningen resulterar i en lösningsbeskrivning av ingående komponenter,
designskiss och artikellista. Vid behov eller önskemål kan den tänkta designen
verifieras med labbtester eller en sk POC (Proof of Concept).

9.2.1.2 Installation
Installation Abonnentväxel
Under installationsfasen monteras och kopplas abonnentväxeln in på nätet, testas och
därefter driftsätts. De steg som genomförs är:
         Montering
         Inkoppling
         Konfigurering av återstående funktioner
         Telefonistklienten
         Tester
         Driftsättning
         Efterkontroll
         Driftstöd
         Dokumentering

Installation Hänvisning
Under installationsfasen monteras och kopplas hänvisningssystemet in på nätet,
testas och därefter driftsätts. De steg som genomförs är:
        Montering
        Inkoppling
        Konfigurering av återstående funktioner
        Telefonistklienten
                                            308 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

         Tester
         Driftsättning
         Efterkontroll
         Driftstöd
         Dokumentering

Installation Röstbrevlåda
Under installationsfasen monteras och kopplas röstbrevlådesystemet in på nätet,
testas och därefter driftsätts. De steg som genomförs är:
        Montering
        Inkoppling
        Konfigurering av återstående funktioner
        Tester
        Driftsättning
        Efterkontroll
        Driftstöd
        Dokumentering

Installation inspelning
Under installationsfasen monteras och kopplas inspelningssystemet in på nätet, testas
och därefter driftsätts. De steg som genomförs är:
         Montering
         Inkoppling
         Konfigurering av återstående funktioner
         Lagringsenhet för inspelade samtal
         Tester
         Driftsättning
         Efterkontroll
         Driftstöd
         Dokumentering

Installation Debitering
Under installationsfasen monteras och kopplas debiteringssystemet in på nätet, testas
och därefter driftsätts. De steg som genomförs är:
        Montering
        Inkoppling
        Konfigurering av återstående funktioner
        Lagringsenhet för CDR poster
        Tester
        Driftsättning
        Efterkontroll
        Driftstöd
        Dokumentering

Installation Trafikmätning
                                            309 (401)
                                        Bilaga 2 till F:201
                            Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                          Dnr 93-25-09
                                Kommunikationsutrustning – B1

Under installationsfasen monteras och kopplas trafikmätningssystemet in på nätet,
testas och därefter driftsätts. De steg som genomförs är:
        Montering
        Inkoppling
        Konfigurering av återstående funktioner
        Lagringsenhet för CDR poster
        Tester
        Driftsättning
        Efterkontroll
        Driftstöd
        Dokumentering

Installation Röststyrning
Under installationsfasen monteras och kopplas röststyrningssystemet in på nätet,
testas och därefter driftsätts. De steg som genomförs är:
        Montering
        Inkoppling
        Konfigurering av återstående funktioner
        Tester
        Driftsättning
        Efterkontroll
        Driftstöd
        Dokumentering9.2.1.3 Projektledning
I alla projekt ingår projektledning. Projektledarna på Cygate arbetar enligt vår
projektmodell.
Cygates kvalitetsrutin för genomförande av större kommunikationsprojekt är
framtagen efter krav från beställare som Cygate levererat komplexa
kommunikationslösningar till under de senaste 30 åren. Denna kvalitetsrutin är
framtagen för att tillgodose de behov och områden som är speciellt förknippade med
installation av kommunikationslösningar. Vi har tillämpat denna modell mot bland
annat kärnkraftsindustrin, bank och finans, media, transport, hälso- och sjukvård
m.fl. Kvalitetsrutinen har anpassats efter Cygates storlek på projekten och efter
Cygates organisation. Den har fokuserats på de praktiska momenten i ett projekt.
Nedan följer en lista med punkter som beskriver ingående moment och omfattning.
         Projektstart / Checklista
         Projektorganisation
         Styrgrupps- och projektgruppsprotokoll
         Riskanalys
         Målformulering
         Tids-, Resurs och Projektplan
         Genomförande
         Projektspecifikation
                                             310 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

         Referensmaterial
         Projektavslut / Leveransgodkännande
         Tillkommande/avgående

9.2.1.4 Konfiguration
Cygate brukar dela upp konfigurationsfasen i två eller tre delar: staging samt
konfigurering och kundanpassning och efter önskemål demonstration.

  Staging
  Vid leverans av utrustning utför Cygate sk staging, d v s uppackning och
  avsyning av all utrustning. Kontroll sker av utrustningen så att ingen felaktig
  hårdvara levererats och att beställt material har levererats. Uppmärkning och
  dokumentering av serienummer m m genomförs.

  Konfigurering och kundanpassning
  Konfigurering kan göras på två sätt, antingen på plats på aktuell installationsplats
  eller i förväg i våra lokaler. Ett led i vår kvalitetssträvan och för att effektivare
  utnyttja våra resurser brukar vi oftast konfigurera utrustning i våra lokaler. Vi har
  även resurser att bygga upp kundens nät för att prova ut delar av design innan
  faktisk installation. Ytterligare en fördel är att vi har möjlighet att provköra
  utrustningen för att undvika fördröjningar vid installationstillfället.

  Vid installation på plats är det normala förfarandet att vi har vår egen personal på
  plats för montering, installation samt provkörning. Vi kan även med hjälp av
  fjärrkonfigurering utnyttja övriga bolag inom Cygate koncernen. Det ger kunden
  fördelen till en ansvarig leverantör och effektivt nyttjande av kompetens och
  teknikerresurser.

Demonstration
Innan installation och driftsättning kan tester eller en demonstration utföras på
lösningen. Detta sker oftast i Cygates lokaler.


9.2.1.5 Systemspecialist
Systemspecialist Abonnentväxel
Cygates systemspecialister är högt certifierade konsulter på våra leverantörers
abonnentväxlar. De har en lång erfarenhet av att arbetat med produkterna från allt
från installation, konfigurering, migrering, utbildning till avancerad felsökning. Våra
systemspecialister kan även agera ‖bollplank‖ och teknisk sakkunning vid olika
frågeställningar rörande systemet. När det gäller utredningsuppdrag eller förstudier
genomförs det av våra systemspecialister på området.

Systemspecialist Hänvisning
Cygates systemspecialister är högt certifierade konsulter på våra leverantörers
hänvisningssystem. De har en lång erfarenhet av att arbetat med produkterna från allt
                                             311 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

från installation, konfigurering, migrering, utbildning till avancerad felsökning. Våra
systemspecialister kan även agera ‖bollplank‖ och teknisk sakkunning vid olika
frågeställningar rörande systemet. När det gäller utredningsuppdrag eller förstudier
genomförs det av våra systemspecialister på området.

Systemspecialist Röstbrevlåda
Cygates systemspecialister är högt certifierade konsulter på våra leverantörers
röstbrevlådesystem. De har en lång erfarenhet av att arbetat med produkterna från allt
från installation, konfigurering, migrering, utbildning till avancerad felsökning. Våra
systemspecialister kan även agera ‖bollplank‖ och teknisk sakkunning vid olika
frågeställningar rörande systemet. När det gäller utredningsuppdrag eller förstudier
genomförs det av våra systemspecialister på området.

Systemspecialist Inspelning
Cygates systemspecialister är högt certifierade konsulter på våra leverantörers
inspelningssystem. De har en lång erfarenhet av att arbetat med produkterna från allt
från installation, konfigurering, migrering, utbildning till avancerad felsökning. Våra
systemspecialister kan även agera ‖bollplank‖ och teknisk sakkunning vid olika
frågeställningar rörande systemet. När det gäller utredningsuppdrag eller förstudier
genomförs det av våra systemspecialister på området.

Systemspecialist Debitering
Cygates systemspecialister är högt certifierade konsulter på våra leverantörers
debiteringssystem. De har en lång erfarenhet av att arbetat med produkterna från allt
från installation, konfigurering, migrering, utbildning till avancerad felsökning. Våra
systemspecialister kan även agera ‖bollplank‖ och teknisk sakkunning vid olika
frågeställningar rörande systemet. När det gäller utredningsuppdrag eller förstudier
genomförs det av våra systemspecialister på området.

Systemspecialist Trafikmätning
Cygates systemspecialister är högt certifierade konsulter på våra leverantörers
trafikmätningssystem. De har en lång erfarenhet av att arbetat med produkterna från
allt från installation, konfigurering, migrering, utbildning till avancerad felsökning.
Våra systemspecialister kan även agera ‖bollplank‖ och teknisk sakkunning vid olika
frågeställningar rörande systemet. När det gäller utredningsuppdrag eller förstudier
genomförs det av våra systemspecialister på området.

Systemspecialist Röststyrning
Cygates systemspecialister är högt certifierade konsulter på våra leverantörers
röststyrningssystem. De har en lång erfarenhet av att arbetat med produkterna från
allt från installation, konfigurering, migrering, utbildning till avancerad felsökning.
Våra systemspecialister kan även agera ‖bollplank‖ och teknisk sakkunning vid olika
frågeställningar rörande systemet. När det gäller utredningsuppdrag eller förstudier
genomförs det av våra systemspecialister på området.
                                              312 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

9.2.1.6 Övriga Produktrelaterade Tjänster
Integrationsspecialist
När det gäller telefoni- eller unified communication lösningar, blir det ofta mycket
komplexa lösningar. Detta ställer stora krav på systemintegratören att få de olika
produkterna från ofta skilda leverantörer att samverka. Dessutom är det vanligt att
vissa applikationer som finns i kundens miljö skall integreras mot
kommunikationslösningen.

Ip-telefoni klart nätverk
Innan man skall börja implementera realtidsapplikationer, som t ex telefoni, över ett
IP-nätverk, är det mycket viktigt att det underliggande nätverket är genomlyst och
testat att det kan hantera QoS (Quality of Service). Detta för att taltrafiken skall
kunna prioriteras framför mer bandbreddskrävande applikationer. Dessutom är det
viktigt att säkerställa att samtliga användare har en IP-access med rätt kvalitet på
infrastrukturen. För att säkerställa detta inför en installation har Cygate tagit fram en
tjänst där kundens nätverk verifieras, trafikmäts och resultatet presenteras för
kunden.

Säkerhet i telefonisystemet
Cygate erbjuder även en genomgång av telefonisystemet m a p säkerhet, behörighet
och rättigheter. Vi analyserar vilka olika kategorier som finns och vilka som skall ha
vilka rättigheter, vilka har access och behörighet till systemen (fysiskt som
elektroniskt) samt inte minst avlyssningssäkerhet.

9.2.2  Utbildningstjänster
Cygate erbjuder ett brett utbud av olika utbildningar
Utbildningarna hålls i första hand på svenska men kan även genomföras på engelska.
Kursdokumentationen kan vara på svenska eller engelska efter kundens önskemål.

Systemadministratörsutbildning
Utbildning i samband med installation erbjuds ofta i form av workshop för
systemadministratörer. Vi har även andra regelrätta lärarledda utbildningar.
Utbildningen i samband med installation syftar till att få kunden att bekanta sig med
utrustningen och att utföra moment som kan vara svåra att göra när väl utrustningen
är i drift. Utbildningen sker på kundens egen utrustning antingen i samband men
konfigurering hos Cygate eller efter installation men före driftsättning. Vi går
igenom utrustningen och dess funktioner. En hel del praktiska moment ingår såsom
konfigurering, inläggning av nya användare eller förändring av användardata samt
enklare felsökning.

Användarutbildning
Genomförs i mindre grupper eller större samlingar av utbildade lärare eller erfarna
konsulter. Utbildningen syftar till att låta användarna få en god inblick i hur systemet
fungerar och hur man använder telefonerna och tillhörande stödsystem.
Användarutbildningen skall genomföras i god tid innan driftsättning för att
                                             313 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

användarna skall veta hur det fungerar och känna sig trygga med det nya systemet.

SuperUser utbildning
SuperUser utbildning är en något mer fördjupad utbildning på hur systemet fungerar
ur ett användarperspektiv. De sk SuperUser användarna skall efter genomförd
utbildning föra information vidare in i organisationen.

Telefonistutbildning
En lärarledd utbildning för telefonister på telefonistapplikationerna. Utbildningen
genomförs antingen hos kunden eller i utbildningslokaler.

Workshop
Workshop kan genomföras i Cygates lokaler där olika områden demonstreras och
diskuteras.

9.2.3  Användaradministration
Cygate erbjuder användaradministration på plats, men även fjärrstyrd via exempelvis
en VPN-förbindelse. Med användaradministration avses t ex kunddataförändringar,
hantering av olika anknytningsformer, tillägg, flytt och borttagning av
anknytningar/användardata.

9.2.4  Byte av kommunikationslösning
Cygate kan erbjuda konsulttjänst för att vara behjälplig vid byte av leverantör. Det
innebär att vi kan hjälpa till med att besvara frågor och lämna över
systemdokumentation över telefonilösningen samt kunddata.

När det gäller Cygates övertagande från andra leverantörer, så genomför vi detta
oftast med hjälp av ett Övertagandeprojekt. I detta projekt deltar även kunden aktivt
med uppgifter och dokumentation som behövs för att Cygate skall kunna ta över drift
och support av lösningen så smidigt som möjligt. I Övertagandeprojektet ingår även
att Cygate går igenom befintlig utrustning för att bilda sig en uppfattning om status
och konfiguration samt eventuella utestående rapporterade fel och brister.

9.2.5  Service och Underhåll
9.2.5.1 Service och underhåll utbud
  Cygates erbjuder följande servicenivåer

  Funktionservice 2 tim inställelsetid (kundanpassade lösningar)
  Funktionservice 4 tim inställelsetid
  Funktionservice 8 tim inställelsetid
  Utbytesservice med inställelsetid
  Inskickservice med inställelsetid
  Mjukvaruavtal på programvara
  Support/ remote avtal
                                          314 (401)
                                       Bilaga 2 till F:201
                           Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                         Dnr 93-25-09
                               Kommunikationsutrustning – B1

Beredskapsavtal
Kundanpassad lösning

Funktionsservice
Service hos kund med 2/4/8 timmars inställelsetid. Nedladdning av program och
data från kundens back-up ingår. Kostnader för arbete, material och resor ingår.
Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.

Utbytesservice med inställelsetid
Vi skickar ersättningsenhet inom avtalad tid (2, 4, 8 tim eller 3 dagar) från
felanmälan.
Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen
(från kundens eget servicelager) inom 8 arbetstimmar.
Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.

Utbytesservice
Vi skickar ersättningsenhet inom avtalad tid (2, 4, 8 tim eller 3 dagar) från
felanmälan.
Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.

Inskickservice med inställelsetid
Service på vår verkstad där kunden ombesörjer och bekostar transport till vår
verkstad. Ersättningsenhet skickas inom 3 dagar från mottagen trasig enhet.
Cygates tekniker finns tillgängliga för felsökning och utbyte av utrustningen
(från kundens eget servicelager) inom 8 arbetstimmar.
Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.

Inskickservice
Service på vår verkstad där kunden ombesörjer och bekostar transport till vår
verkstad. Ersättningsenhet skickas inom 3 dagar från mottagen trasig enhet.
Cygate tillhandahåller uppdateringar av ingående programvara samt tillhörande
dokumentation och bistår kunden med telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.

Mjukvaruavtal
Cygate tillhandahåller tekniker för telefonkonsultation inom 8 arbetstimmar.
Vidare dokumenteras felanmält problem till programvaruleverantören för åtgärd.
Återrapportering av svar samt eventuella patchar med anknytning till problemet
distribueras.

Support/ remoteavtal
                                             315 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

  Cygate tillhandahåller tekniker för remote (ISDN eller modemuppkopplad)
  support inom 4 arbets-timmar. Alternativt inställer sig tekniker hos kund inom 8
  arbetstimmar. Arbetskostnad och resor debiteras enligt prislista.

  Beredskapsavtal
  Utanför normal kontorstid kan Cygates tekniker infinna sig hos kunden, fysiskt
  eller fjärranslutet, för analys och åtgärd. Arbetskostnad och resor debiteras enligt
  prislista.

  Kundanpassade
  I stort sett alla parametrar i avtalstypen och servicenivån kan anpassas. Det mest
  förekommande är att anpassa beredskapen efter verksamheten. Vissa kunder har
  sin viktigaste drifttid i samband med månadsskiften, andra vill ha högre
  servicenivå under semesterperioder.


Priser på dessa tjänster redovisas under punkten Priser Tjänster i denna bilaga.
                                             316 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1
10    Övervakning och trafikoptimering

10.1 Produkter Utbud

10.1.1    Alcatel-Lucent VitalSuite Qip

VitalSuite
VitalSuite består av en programsvit vars syfte är att analysera och mäta var
eventuella flaskhalsar finns i IT-miljön. VitalSuite erbjuder en komplett, fullt
integrerad prestandahanteringslösning i en paketerad form.
VitalSuite mäter hela infrastrukturens tillgänglighet och prestanda men fokuserar
genom desktop agenter på användarnas riktiga transaktioner.
En del av VitalSuite är VitalQIP. Denna produkt beskrivs nedan.
Vital QiP
Lucent’s VitalQIP är en IP-administrationsprogramvara som gör det möjligt för
systemoperatörer att underhålla en ‖företagets IP kunskapsbank‖ - en central
förvaringsplats för nyckelinformation om all utrustning i nätverket inom hela
företaget. VitalQIP hanterar också automatiska uppdateringar av DHCP och DNS.
Har man en kraftfull relationsdatabas till hjälp för att katalogisera och söka
nätverksresurserna, behöver man inte längre gissa var utrustningen befinner sig,
något som ofta hindrar utvärdering och kontroll av stora distribuerade nät. Det är
dock ännu viktigare att kunskapsbanken fungerar som en intelligent transportör vid
implementering av dynamiska, obevakade nätverksfunktioner. Administratörer
skapar och underhåller denna ‖databank‖ på en central plats och alla data, inklusive
tillägg, flyttningar, ändringar, IP-adress leasetider för DHCP-adresser samt
uppdateringar etc, laddas automatiskt ner till anslutna servrar oavsett var de befinner
sig.
Detta stärker den centrala nätverkskontrollen och gör det lättare att verkställa
driftanvisningar och processer, att genomföra arbetsuppgifter både direkt och
tidsbestämt samt minskar väsentligt administrativa kostnader. QIPen stödjer Sybase,
och Oracle relationsdatabaser för konstruktionen av företagets IP kunskapsbank och
kan därför användas av de flesta företag.

10.1.2    Avocent - DSView 3

Avocent levererar datacenter managementlösningar för access och kontroll. Avocents
DSView3 management plattform erbjuder ett säkert, centraliserat
managementverktyg vilket gör det möjligt för systemadministratörer att få åtkomst
via fjärraccess, diagnostisera och modifiera managerade enheter oavsett var de
befinner sig.

DSView3 är en skalbar säker plattform för access och kontroll av IT infrastruktur,
                                             317 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

fysisk och virtuell. Via en accessplattform och ett gränssnitt får
systemadministratörer åtkomst till de IT infrastrukturenheter de har rätt att få åtkomst
till. Autentisering hanteras lokalt eller via AD, LDAP, Tacacs, Radius eller RSA
Secure ID.

DSView3 konsoliderar flera teknologier under en gemensam plattform och
gränssnitt:
   Konsolidering av iLO kort från HP, RSA kort från IBM, Drac kort från Dell
    m fl
   KVM över IP switchar för grafiska miljöer
   Seriella konsolswitchar för seriella miljöer som Unix och Nätverk
   PDUer för fjärrstyrning av extern ström samt mätning av strömförbrukning
    över tiden på flera nivåer.
   Virtuella miljöer som VMWare’s ESX och VirtualCenter
   Sensorer för bl a temperatur, fukt och rök.


10.1.3    CA - eHealth Suite

Concord består av ett antal moduler för att kontrollera IT-miljön. eHealth är ett
proaktivt verktyg för att hantera fel, prestanda och tillgänglighet ur ett
applikationsperspektiv. Detta uppnås genom ett klient-till-tjänst koncept (end-to-end
management) med rapportering av hela IT-miljön. Alla delar i infrastrukturen
bearbetas och analyseras automatiskt, både i realtid och historiskt för att hitta
svagheter och ge underlag för både direkta och proaktiva åtgärder. Med eHealth
kontrolleras även servicenivåer (SLA) samtidigt som det är ett hjälpmedel att minska
avbrott och underlätta felsökning.
 Huvudfunktioner
   Identifierar och analyserar potentiella problem end-to-end i realtid och
    meddelar berörd IT-personal.
   Hanterar fel på nätverksenheter, system och applikationer
   Hanterar prestanda både på LAN och WAN inklusive aktiv utrustning
   Analyserar trender och fastställer tillgängligheten på kritiska resurser
   Mäter och övervakar svarstider för applikationer ur ett användarperspektiv
   Genererar rapporter för överenskomna servicenivåer (SLA) uppdelat på
    regioner och teknologier samt anpassade för olika intressenter som
    affärsansvariga, IT-chefer, tekniker m.m.
   Genererar rapporter för kapacitetsplanering
   eHealth ger möjlighet att sätta larmnivåer baserat på historisk data för alla
    delar av IT-miljön, vilket medför en intelligent övervakning som larmar om
    någon del beter sig "onormalt". Detta minskar behovet av expertis för att både
    sätta larmnivåer och tolka resultatet.

10.1.4    Castle Rock Computing – SNMPc Workgroup Edition
                                             318 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

SNMPc Workgroup Edition är en SNMP-baserad applikation för att övervaka små
och mellanstora nätverk. Produkten stödjer SNMP version 3 och har även fullt stöd
för RMON-1.
SNMPC kan skicka larm då mätvärden avviker från en normalnivå och klarar också
av att monitorera så kallade ‖MIB expressions‖, till exempel ‖utilization‖. Till olika
larm eller händelser kan automatiska funktioner kopplas.

10.1.5    Cisco - CiscoWorks

CiscoWorks är familjenamnet för Ciscos administrations- och
övervakningssortiment. I sortimentet finns specialanpassade paketeringar för bland
annat WAN, LAN, VPN/Säkerhet, VoIP/IP-telefoni, QoS/Policy och WLAN.
Vidare finns ett antal managementapplikationer för specifika områden exempelvis:
   Access Registrar
   Network Registrar
   NetFlow Collector
   IP Solution Center
   Information Center

I denna text redovisas den vanligast förekommande managementapplikationen
CiscoWorks LMS (Lan Management Solution)

CiscoWorks LMS 3.1
CiscoWorks LMS 3.1 LMS (Lan Management Solution) utgör en ny generation av
Network Management Systems. En webbaserad lösning där en anpassningsbar
hemsida är startpunkten för administrationen av nätverket. Härifrån nås alla
delapplikationer och även egna webbaserade applikationer som integrerats med
LMS. Vidare går det att integrera med tredjepartsprodukter såsom HP OV NNM för
att få en mer homogen övervakningsmiljö.
Delkomponenterna i LMS är:
Resource Manager Essentials
Ett antal verktyg för att administrera nätverket, främst inventeringar samt hantering
av konfigurationer och förändringar. Vidare hanteras mjukvaruuppgraderingar samt
även analys av sysloggmeddelanden.
Campus Manager
Ett antal verktyg för att konfigurera, övervaka, förstå och visualisera nätverket både
på fysisk och logisk (VLAN) nivå . Här finns även verktyg för att monitorera och
konfigurera nivå 2 protokoll som Rapid Spanning Tree och VLAN. Det finns även
ett verktyg för att spåra var användare sitter i det switchade nätverket, detta är
möjligt utifrån bl a, MAC adress, IP adress, switch eller användarnamn i Active
Directory.
Internetworking Performance Monitor
Mäter och presenterar svarstider, tillgänglighet både i realtid och historik.
Device Fault Manager
                                             319 (401)
                                          Bilaga 2 till F:201
                              Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                            Dnr 93-25-09
                                  Kommunikationsutrustning – B1

Felhantering inklusive analys och rapportering av fel som uppstår i enheterna. Det
finns en inbyggd korrelationsmotor som förstår vad olika larm betyder om det
kommer från specifika enheter. T. ex. så listar applikationen ut vilket VLAN som
upplever en broadcaststorm på en port som är en VLAN trunk.
CiscoView
Ger en grafisk bild av en enhet och möjliggör monitorering av portar/linjekort/hela
enheten samt även viss konfigurering, exempelvis aktivera/deaktivera en port.

CiscoWorks Common Services
Tillhandahåller infrastruktur och grundläggande tjänster för alla CiscoWorks
applikationer.

CiscoWorks LMS Portal
I LMS Portal kan funktionsvyer skapas som förenklar integration och navigation
mellan olika CiscoWorksapplikationer samt tredjepartsprodukter.

CiscoWorks Assistant
CiscoWorks Assistant ger möjlighet till att definiera arbetsflöden för att förenkla
uppsättning av CiscoWorks samt för snabbare felsökning av problem med
nätverksenheterna.

10.1.6    EMC - Smarts – System Management Arts

EMC Smarts är en intelligent lösning för automatiserad drift och övervakning av
tjänster, applikationer och infrastruktur i komplexa IT-miljöer.
Då fel uppstår i IT-infrastrukturen kommer EMC Smarts att korrelera alla händelser
som genereras från detta fel. Smarts fokuserar på att hitta grundorsaken och anser att
övrigt är symptom på felet. Detta innebär att plattformen endast visar de larm som är
väsentliga vid varje tidpunkt. Stora besparingar kan göras, både i tid och i pengar, när
driftsorganisationer kan fokusera på rätt saker och minimera felsökning. Istället för
att samlas runt en ‖karta‖ där alla larm visas, så hjälper plattformen till att hitta
grundorsaken till problemen. Med hjälp av intelligenta tjänstevyer får man enkelt
fram vilka som påverkas, vilken tjänst som inte fungerar samt var man ska fokusera
för att avhjälpa problemet.
EMC Smarts använder sig av en patenterad algoritm för att räkna ut nätets topologi.
Vid tillförande och borttagande av nätelement samt annan IP-baserad utrustning
kommer plattformen att automatiskt räkna ut hur den nya utrustningen förhåller sig
till resten av nätet. Detta är också det som främst utmärker EMC Smarts från andra
övervakningsplattformar.
Det bör också påpekas att en av EMC Smarts många fördelar är att plattformen är
enkel att installera och underhålla.
Möjligheterna till integrering till flera olika system är mycket stor och det finns stora
fördelar att göra så med t.ex. Voyence, Tivoli, Microsoft, och CA eHealth.
                                             320 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Smarts arbetar med alla ledande leverantörer för att ständigt kunna förbättra sin
produkt och stödjer nästan all typ av utrustning samt har moduler inom följande
områden: MPLS, BGP, OSPF, Multicast, VOIP, IPV6, SONET/SDH, Storage/SAN,
Servrar och system samt applikation.
Huvudfunktioner:
   Inbyggd intelligens som förstår inbördes beteende, relationer och
    interaktioner avseende IT och verksamhetskomponenter.
   Intelligensen anpassar sig automatiskt efter infrastruktur, applikationer och
    tjänster.
   Identifierar pro-aktivt negativt påverkade tjänster, applikationer och kunder
    genom att symptomatiskt förstå hur problemen manifesteras.
   Beräknar pro-aktivt verksamhetspåverkan utryckt i t.ex. förlorade intäkter.
   Nödvändiga åtgärder för att lösa uppkomna och identifierade problem
    aktiveras och initieras automatiskt.
10.1.7    EMC - Voyence

Voyence är ett verktyg för förändringshantering av nätverksenheter, brandväggar
lastbalanserare mm. Voyence är inte begränsat till enheter från en viss leverantör
utan stöder enheter från flera leverantörer, bland annat Cisco, Nortel, Extreme och
Juniper.
Nedan följer en kort beskrivning av de områden inom vilka Voyence hjälper
organisationen:

Säkerhet och spårbarhet
All kommunikation mellan Voyence och nätverksenheterna kan vara krypterad under
förutsättning att det finns stöd för detta i enheterna. Lösenord skickas enbart från
Voyence servern till enheterna, aldrig från klienterna(användarna).
Rättigheter kan sättas på användar- eller gruppnivå.

Alla konfigurationsförändringar som sker via Voyence oavsett om det är via
terminalfönster eller mallar kommer att loggas.

Konfigurationsmallar
I Voyence kan konfigurationsmallar skapas. Mallarna kan innehålla variabler vilket
innebär att om en användare vill skicka ut till exempel en mall som öppnar en port
kommer Voyence att fråga efter vilken information som skall läggas in i variablerna.
Exempel på sådan information kan vara speed, duplex, interfacenummer …
Alla konfigurationsförändringar skickas till enheterna via en jobbkö, en scheduler.
De kan skickas direkt, skickas vid en viss tidpunkt, i nästa definierade servicefönster
eller läggas i kön i väntan på att bli godkända.
                                             321 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Compliance / konfigurationsregler
För att säkerställa att enheternas konfigurationer alltid överensstämmer med
företagets standarder kan konfigurationsregler, compliance policies, sättas upp.
Dessa regler kan gälla hela eller delar av nätverket. Varje gång en
konfigurationsförändring sker kommer den nya konfigurationen tas in till Voyence
och lagras med ett nytt revisionsnummer. Samtidigt jämförs också den nya
konfigurationen med aktiva policies, om konfigurationen inte överensstämmer med
reglerna kommer detta att visas i Voyence GUI samtidigt som ett larm kan skickas
till lokalt övervakningssystem.

Roll-back
Varje konfigurationsförändring genererar en ny konfigurationsrevision. För varje
enhet går det att göra en roll-back till valfri tidigare revision. Dessutom kan en
baseline skapas för ett helt nät till exempel innan en större förändring skall
genomföras. Vid behov kan då hela nätet rullas tillbaka till baseline igen.

Rapporter
I rapportfunktionen finns moduler för både inventeringsrapporter samt rapporter
baserade på förändringsinformation t ex. vilka förändringar har skett under en viss
tidsperiod eller hur många förändringar har skett utan att Voyence använts.

Till Voyence finns följande tilläggsmoduler:
PCI Advisor
PCI Advisor hjälper företag att försäkra sig om att deras nätverksenheter uppfyller
kraven i PCD DSS. Detta görs genom att applicera olika funktioner från Voyence
mot varje krav i PCI DSS som har med nätverksutrustning att göra.
Network Advisor
Network Advisor tillhandahåller IT ansvariga en lösning som automatiskt upptäcker
alla nätverksenheter som är utsatta för risk enligt sårbarhetsrapporter publicerade av
källor som t ex. CERT, CISCO PSirt FRSIRT, Security Tracker och Secunia.

Extreme - EpiCenter

EpiCenter och ISM är de produkter som hanterar administration, övervakning och
underhåll. De finns för Windows, Red Hat Linux och Solaris. EpiCenter är helt
webbaserad och kan användas från valfri webbläsare för inventering,
statistikinsamling, analys och felsökning m m.
Policy Manager är en tilläggsmodul som används för hantering av policys för Quality
of Service i nätverk.

IBM - Tivoli (även Cisco Info Center)

Tivoli (även OEM:ad av Cisco under namnet Cisco Info Center) är ett
övervakningsverktyg som används för att på ett mycket effektivt sätt kunna hantera
larm, tjänsteövervakning och SLA-hantering i realtid inom offentlig sektor, telekom,
Service Providers, tillverkande industri, energi samt bank/finans.
                                             322 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

Tivoli ger väldigt snabbt en "end-to-end" vy över hela IT-infrastrukturen, där det
enkelt går att grafiskt presentera status på kunder, tjänster, SLA-avtal m m.
Tivoli samlar realtidsdata från hela IT infrastrukturen, oavsett vilken leverantör, typ
eller teknologi som används. Data som sedan konsolideras, de-dupliceras och
presenteras i en realtidsvy. Händelserna (informationen) analyseras och automatiska
åtgärder utförs, information kan skickas till nyckelpersoner, system och processer om
problem som påverkar tjänster i IT-infrastrukturen. Tivolis sätt att samla,
konsolidera, analysera och informera är designat för att varje del av företaget, varje
enskild person, skall ha den information som krävs i varje ögonblick. Informationen
till användaren är alltid i realtid och det är endast de larm som kräver åtgärd som
visas. Detta gör att Tivoli, trots stora mängder data, filtrerar det viktiga och
presenterar för rätt person vid rätt tidpunkt.
De fem stora produkterna i Tivoli familjen är:
Tivoli Omnibus: hanterar händelser i realtid.
Tivoli Network Monitor: topologiverktyg.
Tivoli Proviso: Prestanda, status och service monitorering/övervakning i realtid med
trendinformation.
Tivoli Impact: Avancerat verktyg för korrelering, analys och automatisering

Tivoli används i ca 10 000 installationer hos 1 600 kunder i världen (varav ca 30 i
Norden).

Infoblox

IP-nätverk och tillämpningar blir allt mer beroende av stamnätets tjänster och utbytet
mellan dem. Till exempel kräver Microsofts Active Directory omfattande
användning av DNS att fungera korrekt. Voice over IP (VoIP) beror på DHCP och
TFTP för att fungera. Säker trådlös anslutning kräver RADIUS för 802.1X-
autenticering. Network Access Control (NAC) kräver tight integration mellan
RADIUS och DHCP. Och de flesta moderna tillämpningar, inklusive e-post, ERP,
CRM och alla webbaserade program är starkt beroende av DNS. Vikten av
grundläggande nättjänster ökar ännu mer på grund av tillväxt inom IP-aktiverade
enheter, t.ex. RFID, VoIP-telefoner, trådlösa enheter, osv.
Infoblox levererar branschens mest kraftfulla och spridda plattform för styrning och
automatisering av grundläggande nättjänster. Infoblox lösningar kan kontrollera och
automatisera din befintliga infrastruktur, eller kan byta ut existerande infrastruktur
mot en konsoliderad. Du kan skapa centraliserad översyn och administration för dina
befintliga Microsoft DNS- och DHCP-tjänster på Windows ® plattformar med hjälp
av Infoblox IPAM WinConnect-lösning. Alternativt kan du ersätta dina befintliga
system med en Infoblox-appliance.

Netadmin Systems - NETadmin

NETadmin är en svenskutvecklad mjukvara för automatisering av affärs- och
driftprocesser i öppna stads- och fastighetsnät. Produkten vänder sig till
teleoperatörer, kommuner, elbolag, fastighetsägare och privata nätägare.
                                             323 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1NETadmin automatiserar och knyter ihop de administrativa flödena mellan tekniker,
kundtjänst, tjänsteleverantörer och slutanvändare, där var och en får tillgång till en
egen portal som presenterar information som är relevant för just deras område. Bland
de processer som hanteras finns driftövervakning, ärendehantering, kundtjänst,
debitering, SLA-statistik, inventarieregister, resursplanering, felhantering och
provisionering av tjänster.
Systemet är oberoende av hårdvaror i nätet och accessteknik, och bland de tjänster
som hanteras finns IPTV, HDTV, IP-telefoni, Internet, backup, punkt-till-punkt-
förbindelser och VPN.

En viktig fördel hos NETadmin är dess förmåga att automatiskt aktivera tjänster till
användare, något som annars kräver betydande teknikerinsatser. Automatiseringen är
så pass långt driven att användarna själva, via en portal, kan välja vilken operatör de
vill ansluta sig till och vilka tjänster de vill ta i anspråk. Därefter sker - med full
automatik och inom loppet av någon minut - alla erforderliga omkopplingar i nätet,
hantering av administrativa flöden och uppdatering av dokumentation.

Tekniken fungerar även i konvergerade nätverk med både fasta och trådlösa
anslutningar, och har avancerade QoS-funktioner som tillgodoser bandbreddsbehovet
hos IPTV, punkt-till-punkt-förbindelser och andra krävande applikationer.

NETadmin har öppna APIer och integrationsmöjligheter i den mån integration med
andra system krävs.


Nortel - Enterprise Network Management System

Enterprise Network Management System (ENMS) ger nätverksadministratörer
möjlighet att identifiera och lösa nätverks- och prestandaproblem innan de stör
nätverkstjänsterna. ENMS hjälper till att hålla en hög kvalitet för användare i multi-
cast videolösningar, VOIP lösningar och andra nätverksbaserade applikationer.
Viktiga funktioner i ENMS:
Automatisk upptäckt av nya enheter i nätverket
Visar en topologikarta över nätverket
Möjlighet att gruppera larm
Analysera prestanda i realtid
Inventering av nätverksutrustning


Symantec - Altiris

Symantec Altiris står för det ‖Lifecycle Management‖ koncept som Symantec
marknadsför. Med Altiris kan företag hantera sin IT-utrustning genom hela
livscykeln, vilket innebär att man exempelvis kan slå på strömmen, boota maskinen,
partitionera och formatera hårddisken, uppdatera BIOS, installera OS samt alla
                                            324 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

applikationer och inställningar utan att fysiskt besöka maskinen. I konceptet finns
även sofistikerade verktyg för inventering samt fjärrhantering. Altiris effektiviserar
och standardiserar utrullning och fortsatt underhåll av IT-utrustningen.
 Altiris har en MS SQL databas i grunden och kan flexibelt knytas till andra system.
Den största skillnaden mellan Altiris och andra lösningar på marknaden är
möjligheten att skapa sk ‖Hardware Independent Images‖ vilket innebär att man kan
använda samma image till i princip alla datorer i IT-miljön. Relativt omständliga
procedurer så som säkerhetspatchningar och utrullningar av Service Packs som
tidigare var tidskrävande sker snabbt och kostnadseffektivt med Altiris.
 Altiris innehåller många andra funktioner som bland annat mjukvaruvirtualisering
och policy-baserad utrullning av program och OS. Anslutningar mot flera stora
tillverkares egna management drivrutiner möjliggör proaktivitet i IT-miljön.


10.1.8 Cisco Systems - Lastbalansering
Cisco är en av de marknadsledande leverantörerna inom området och har en stor
installerad bas och avancerad funktionalitet.

Lastbalanseringsutrustning ACE
Cisco ACE Application Control Engine, är en serie av lastbalanseringsutrustning
med inbyggda funktioner för virtualisering, lastbalansering och
applikationsoptimering samt säkerhetsfunktioner.
Cisco ACE Module för Catalyst 6500
Cisco ACE Appliance
Cisco ACE Global Site Selector
Cisco ACE XML Gateway

Lastbalanseringsutrustning CSS
Cisco Content Services Switches är en serie kostnadseffektiva
lastbalanseringsprodukter med integrerade funktioner för lastbalansering och SSL
avlastning.

Övervakningssystem till Cisco lastbalansering
Cisco ANM, Application Networking Manager för övervakning och rollbaserad
administration av Cisco ACE och CSS.


10.1.9 F5 Networks - Lastbalansering
F5 är den ledande leverantören inom området och har en stor installerad bas och
avancerad funktionalitet och driver på den tekniska utvecklingen inom området.

Lastbalanseringsutrustning BIG-IP
BIG-IP är en produktserie av kraftfull lastbalanseringsutrustning. Funktionaliteten är
uppbyggd i moduler och kan byggas ut efter hand.
                                            325 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1

BIG-IP lastbalanseringsswitchar
BIG-IP 1500
BIG-IP 3400
BIG-IP 6400
BIG-IP 6800
BIG-IP 8400
BIG-IP 8800
VIPRION

Funktionsmoduler till BIG-IP lastbalanseringsswitchar
BIG-IP LTM, Local Traffic Manager, serverlastbalansering.
BIG-IP GTM, Global Traffic Manager, global serverlastbalansering.
BIG-IP ASM, Application Security Manager, applikationsbrandvägg.
WEB-Accelerator, Acceleration av webtrafik.10.1.10   Nortel Networks - Lastbalansering
Nortel är en erfaren leverantör inom området med en stor installerad bas med de s.k.
Nortel Alteon Application Switches.

Lastbalanseringsutrustning Nortel Application Switches
Nortel Application Switches är en serie av högpresterande lastbalanseringsswitchar
med avancerade funktioner såsom SSL-avlastning och applikationsoptimering.

Nortel Alteon Application Switches 2200 Series
Nortel Alteon Application Switches 2400 Series
Nortel Alteon Application Switches 3400 Series
10.1.11   WAN optimering och applikationsacceleration
Området inkluderar utrustning för optimering av nätverkstrafik och teknik för att
snabba upp applikationer.


10.1.12   Nortel Networks - Applikationsacceleration

Trafikoptimeringsutrustning Nortel Application Accelerator
Serie av optimeringsutrustning för webbtrafik och inkluderad SSL-avlastning.
Nortel Application Accelerator 510
Nortel Application Accelerator 610
Mobile Client Acclerator, WAN optimeringsklient
                326 (401)
            Bilaga 2 till F:201
Funktioner, produkter, tjänster och priser
              Dnr 93-25-09
    Kommunikationsutrustning – B1
                                            327 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B1
10.1.13   Juniper Networks - Applikationsacceleration
Juniper är en av de marknadsledande leverantörerna inom området och har en stor
installerad bas och avancerad funktionalitet.

Fristående WAN-optimeringsenheter WXC
Plattformar för mellan 128 kbit/s upp till 155 Mbit/s.
WXC-250 för upp till 2 Mbit/s acceleration
WXC-500 för upp till 20 Mbit/s acceleration
WXC-590 för upp till 45 Mbit/s acceleration
WXC-Stack för upp till 155 Mbit/s acceleration

Managementplattformslicens för WXC plattformen
Juniper CMS, Central Management System för hantering av upp till 2000 anslutna
WXC.
                                            328 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B110.1.14   Cisco Systems - Applikationsacceleration
Cisco är en aktiv spelare inom området som innefattar optimering av applikationer
och nätverkstrafik. Cisco WAAS innehåller en produktflora med fristående enheter
samt inbyggnadsenheter för installation i Cisco routrar. Nytt i sortimentet är även en
klientbaserad applikation för optimering av trafik mot central WAE.

Fristående WAN-optimeringsenheter Wide Area Application Engine (WAE/WAVE)
Modellprogram från WAE-512 för ca 4 Mbit/s genomströmning upp till WAE-7371
som stöder flera gigabits genomströmning
WAE-512, WAE-612, WAE-674, WAE-7341, WAE-7371. WAVE-274, WAVE-
474, WAVE-574, WAVE-674.

Insticksmoduler för installation i Cisco ISR 2800/3800 routrar
Moduler som kopplas in i en Cisco 2800/3800 router och ger upp till 8 Mbit/s
genomströmning.
WAE-302, WAE-502 och WAE-522.

Klientbaserad optimeringslösning WAAS Mobile
Lösning för installation på klienter som ansluts mot central WAE med en WAAS
Mobile Licens. Upp till 500 samtidiga användare.

Managementplattformslicens för installation i en WAE
Licens och programvara för managering av lösningen. Installeras på en WAE modell
enligt nedan. WAE-512, WAE-612, WAE-674, WAE-7341, WAE-7371.10.1.15   Riverbed - Applikationsacceleration
Riverbed är den ledande leverantören inom området optimering av applikationer och
nätverkstrafik. Riverbed är endast fokuserade på applikationsacceleration och har en
komplett portfölj av fristående enheter och optimeringsmjukvaror.

Fristående WAN-optimeringsenheter Steelhead och Interceptor
Modellprogram från Steelhead model 50 med 1Mbit/s acceleration upp till 300
Mbit/s acceleration i Steelhead model 6120.

Mjukvaruklient Steelhead Mobile / Mobile Controller
Fristående mjukvaruklient för Windows 2000, XP och Vista. Ger en applikations-
acceleration mot en central Steelhead Mobile Controller.

Managementsystem Riverbed CMC
Övervakningsssystem för alla accelerationsprodukterna. Ger konfiguration och
monitoreringsfunktioner.
                                            329 (401)
                                         Bilaga 2 till F:201
                             Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                           Dnr 93-25-09
                                 Kommunikationsutrustning – B110.1.16   BlueCoat - Applikationsacceleration
BlueCoat är stark spelare inom området som innefattar optimering av applikationer
och nätverkstrafik. BlueCoat Mach5 innehåller ett starkt fokus på webbapplikationer
och adderar mervärde i form av acceleration av video och stöd för klientbaserad
WAN optimering.

Fristående WAN-optimeringsenheter SG med Mach5
Modellprogram från SG-210 upp till SG-8100 som stöder flera gigabits
genomströmning

Central managementplattform för Mach5 enheter
BlueCoat Director för central hantering av BlueCoat produkter.
BlueCoat Reporter för central sammanställning av rapporter.

Klientbaserad optimeringslösning SG-Client
Lösning för installation på klienter som ansluts mot central SG med SG licens.
Upp till 2500 samtidiga användare.


10.1.17   Expand Networks - Applikationsacceleration
Expand är en spelare inom området som innefattar optimering av applikationer och
nätverkstrafik. Expand har ett fokus på effektiv och kostnadseffektiv acceleration och
har ett modellprogram som täcker de flesta segment.

Fristående WAN-optimeringsenheter Accelerator
Modellprogram från Accelerator 1820 med 256 kbit/s acceleration upp till
Accelerator 6940 som stöder 45 Mbit/s genomströmning.

Central managementplattform för Accelerator plattformen
ExpandView för central hantering av Accelerator plattformen.
10.2 Produktrelaterade leverantörstjänster
10.2.1 Utbud leverantörstjänster
10.2.1.1 Förstudie
                                                 330 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

   10.2.1.1.1 Förstudie specifikation
Efter uppstartsmötet gör vi en specifikation baserat på de riktlinjer som framkommit och
övrig dokumentation som tillhandahållits. Bland uppgifter som kan finnas med i
specifikationen är:
   Specifikation av spaning tree parametrar och port parametrar etc
   Specifikation av eventuell redundans
   Specifikation av VLAN metod, protokoll på respektive VLAN, IP-nät på respektive
    ort
   Specifikation av övervakningsbara moduler
   Specifikation av IP-nät och IP adressering för övervakning och länkar
   Specifikation av säkerhetsnivå för nät och access till aktiv utrustning
   Specifikation av övervakningsfunktioner och statistik
   Specifikation av lämplig version av programvara i aktiv utrustning
   Anslutning till externa nät såsom routrar, gateways etc
   Lista på kontaktpersoner
   Aktivitetsplan, installationsplan och projektplanering
   Övrig utrustning som involveras t.ex. servrar, Gateways och brandväggar etc
   Specifikation av leveransprov och testdokumentation
   Samordning med leverantör av länkar för främst nytt fastighetsnät, 240 V, ev kyla
    och monteringsrack
   Leveransstatus


Förutsättningar
Utförande av flera av ovanstående punkter förutsätter samarbete med kundens
nyckelpersoner och i vissa fall besök på plats. Vidare att det finns erforderlig dokumentation.
Resultat av tjänsten är en rapport som skickas till kund. Efter att specifikationen skickats till
kund följer ett installationsmöte där specifikationen fastställs och godkänns.10.2.1.2 Design
Designtjänsten hjälper kunden att finna en optimal lösning som uppfyller dagens krav och
kända kommande krav.
Cygate ställer en konsult till kundens förfogande. I designarbetet lägger vi stor vikt vid att
samla in relevant information för att kunna designa en lösning som skall vara anpassad till
kundens aktuella och framtida behov och krav.
Kunden får genom tjänsten stöd för att uppnå bästa effekt av valet av lösning. Tjänsten kan
användas som underlag för kommande beslut kring drift av IT-miljö och investeringar, som
ett underlag för beslut kring utbyggnad/uppgradering eller vid införande av nya funktioner i
miljön. Tjänsten tar även hänsyn till kundens situation och föreslår alltid om möjligt hur den
totala lösningen kan införas stegvis.

Resultat
   Ökad driftsäkerhet i den kommande lösningen
    Lösning som är förankrad och anpassad till kundens behov och krav
    Stöd för IT-ansvarig
                                                331 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Dokumentation och förslag på lösning


Innehåll
Exempel på ingående tjänster och åtgärder som utförs på:
   Studie av nätverkets design och uppbyggnad
    Behovsanalys – Vad förväntas av den kommande lösningen
    Designförslag samt lämpligt tillvägagångssätt

Förberedelser och kundens åtagande
En fast kontaktperson hos kunden samlar in arbetsuppgifter. Arbetsledning av kundens
personal ingår ej.

Övrigt
Tjänsten kan kompletteras med analys, utredning, installation och drifttjänster.

Pris
Tjänsten utförs på löpande räkning och beräknas enligt tjänsteprislistan. Om fast pris önskas
i ett speciellt fall, kontakta Cygates försäljningsavdelning.
.

10.2.1.3 Installation Övervaknings/managementsystem
Tjänsten installerar den lösning som tagits fram under design projekt. Tjänsten baserar sig på
Cygates installationsrutiner.

Resultat
   Rätt teknik vid rätt tillfälle
    Smidig övergång till ny teknik
    Resursförstärkning vid tillfälliga toppar
    Dokumentation

Innehåll
Tjänsten startar med ett inledande möte för att definiera uppdragets omfattning. Därefter
genomför vår konsult tillsammans med kund en aktivitetsplan samt definierar personer som
behöver informeras under installationens gång.

Fas 1 före installation
   Genomgång av befintlig driftsituation
    Genomgång av installationens syfte, mål och funktionalitet
    Övrig utrustning som involveras t.ex. servrar, routrar, gateways etc.
    Konfigurationsdata som krävs tas fram
    Genomgång av installation
                                                332 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Säkrar att den färdiga installationen kan tas i drift av kunden. Stämmer bl.a. av med
    säkerhetspolicy, resursallokering och utbildningsbehov

Fas 2 installation
   Grundinstallation av lösningen görs
    Konfiguration av varje delsystem utförs enligt de konfigurationsdata som tagits fram
    Test och kvalitetssäkring av den kompletta lösningen
    Lösningen tas i drift

Fas 3 överlämnande
   Dokumentation överlämnas och presenteras
    Eventuell utbildning för personal genomförs
    Support- och driftstödsfunktioner startas

Förberedelser och kundens åtagande
Kunden ansvarar för att alla verktyg, hjälpmedel, dokumentation samt personer relevanta för
faktainsamling för arbetsinsatsens genomförande finns tillgängliga. Arbetsledning av
kundens personal ingår ej.

Pris
Tjänsten utförs på löpande räkning och beräknas enligt tjänsteprislistan. Om fast pris önskas
i ett speciellt fall, kontakta Cygates försäljningsavdelning.

10.2.1.4 Installation Prestanda, Analys, Trafikoptimeringssystem
Tjänsten installerar den lösning som tagits fram under design projekt. Tjänsten baserar sig på
Cygates installationsrutiner.

Resultat
   Rätt teknik vid rätt tillfälle
    Smidig övergång till ny teknik
    Resursförstärkning vid tillfälliga toppar
    Dokumentation

Innehåll
Tjänsten startar med ett inledande möte för att definiera uppdragets omfattning. Därefter
genomför vår konsult tillsammans med kund en aktivitetsplan samt definierar personer som
behöver informeras under installationens gång.

Fas 1 före installation
   Genomgång av befintlig driftsituation
    Genomgång av installationens syfte, mål och funktionalitet
                                                333 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Övrig utrustning som involveras t.ex. servrar, routrar, gateways etc.
    Konfigurationsdata som krävs tas fram
    Genomgång av installation
    Säkrar att den färdiga installationen kan tas i drift av kunden. Stämmer bl.a. av med
    säkerhetspolicy, resursallokering och utbildningsbehov

Fas 2 installation
   Grundinstallation av lösningen görs
    Konfiguration av varje delsystem utförs enligt de konfigurationsdata som tagits fram
    Test och kvalitetssäkring av den kompletta lösningen
    Lösningen tas i drift

Fas 3 överlämnande
   Dokumentation överlämnas och presenteras
    Eventuell utbildning för personal genomförs
    Support- och driftstödsfunktioner startas

Förberedelser och kundens åtagande
Kunden ansvarar för att alla verktyg, hjälpmedel, dokumentation samt personer relevanta för
faktainsamling för arbetsinsatsens genomförande finns tillgängliga. Arbetsledning av
kundens personal ingår ej.

Pris
Tjänsten utförs på löpande räkning och beräknas enligt tjänsteprislistan. Om fast pris önskas
i ett speciellt fall, kontakta Cygates försäljningsavdelning.

10.2.1.5 Projektledning
Allmänt
Cygates kvalitetsrutin för genomförande av projekt är framtagen efter krav från beställare
som Cygate levererat komplexa lösningar till under de senaste 30 åren. Denna kvalitetsrutin
är framtagen för att tillgodose de behov och områden som är förknippade med installation av
ovanstående lösningar. Vi har tillämpat denna modell mot bland annat kärnkraftsindustrin,
bank och finans, media, transport, hälso- och sjukvård m.fl. Kvalitetsrutinen har anpassats
efter Cygates storlek på projekten och efter Cygates organisation. Den har fokuserats på de
praktiska momenten i ett projekt. Vi rekommenderar att den används tillsammans med
tjänsten installationsmöten. Nedan följer en kortfattad beskrivning av ingående moment. För
en komplett beskrivning hänvisar vi till vår handbok i Appendix A – 10.2.1.5.

Projektstart / Checklista
För att snabbt och smidigt komma igång med ett projekt finns en checklista att följa för
uppstarten. Den anger bland annat vilka punkter som skall avhandlas på ett uppstartsmöte.
                                                334 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

Projektorganisation
Beskriver hur man sätter upp en projektorganisation; vilka resurser som skall finnas med
både från leverantör och kund, indelning i ansvarsområden etc. etablering av styrgrupp och
projektgrupper, formalia såsom namn, e-postadress och telefonnummer till deltagarna i
projektet.

Styrgrupps- och projektgruppsprotokoll
Beskriver vilka punkter som ett protokoll från styrgruppen och projektgrupper skall
innehålla.

Riskanalys
Beskriver hur man gör en riskanalys med åtföljande åtgärdsplan.

Målformulering
Beskriver målet för projektet i stora drag. Används för att kommunicera förväntansnivå.

Tids-, Resurs och Projektplan
Beskriver vad som skall finnas med i en aktivitetslista. Hur aktiviteter skall kopplas till
resurser och till sist hur man gör en tidsplan.

Genomförande
Beskriver hur projektet skall genomföras. Vilka regler som gäller för arbete hus kund. Hur
tidsrapportering skall utföras, etc...

Projektspecifikation
Beskriv vad som skall utföras. Det är en konkretisering av avtalets innehåll och beskrivning
som teknikavdelningen kan förstå och leverera mot. Tjänsten specifikation innehåller detta.

Referensmaterial
Beskriver vilka referensmaterial (avtal, offert etc) som skall ingå i projektet. Vidare hur
arkivering och distribution av producerat och befintligt material skall gå till.

Projektavslut / Leveransgodkännande
Beskriver hur projektavslut och leveransprov skall utföras.

Tillkommande/avgående
Beskriver hur man skall hantera förändringar av projektets innehåll under projektets gång.

10.2.1.6 Dokumentation
Dokumentationstjänsten hjälper kunden att få en komplett dokumentation över befintliga
specificerade lösningar. Behovet av denna tjänst kan ha olika ursprung, det kan saknas
dokumentation efter avslutad installation eller den befintliga dokumentationen är inte
uppdaterad.
Cygate ställer en konsult till kundens förfogande. I dokumentationsarbetet lägger vi stor vikt
vid att samla in aktuell information/konfiguration för att kunna skapa en korrekt
dokumentation.
Vi kan även vara med och utforma hur dokumentationen kan lagras/presenteras efter avslutat
jobb. Kanske ska vi förbereda den för att publiceras på Intranät etc.

Resultat
                                                335 (401)
                                           Bilaga 2 till F:201
                               Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                             Dnr 93-25-09
                                   Kommunikationsutrustning – B1

    Ökad driftsäkerhet
    Stöd för IT-ansvarig
    Aktuell dokumentation

Innehåll
   Systemdokumentation
    Skisser
    Versioner, patchar m.m.
    Rutinbeskrivningar för berörda system.

Förberedelser och kundens åtagande
En fast kontaktperson hos kunden som kan bistå i arbetet att samla in uppgifter.

Pris
Tjänsten utförs på löpande räkning och beräknas enligt tjänsteprislistan. Om fast pris önskas
i ett speciellt fall, kontakta Cygates försäljningsavdelning.

10.2.2 Utbildningstjänster
Cygate erbjuder ett brett utbud av olika utbildningar
Utbildningarna hålls i första hand på svenska men kan även genomföras på engelska.
Kursdokumentationen kan vara på svenska eller engelska efter kundens önskemål.

Systemadministratörsutbildning
Utbildning i samband med installation erbjuds ofta i form av workshop för
systemadministratörer. Vi har även andra regelrätta lärarledda utbildningar.
Utbildningen i samband med installation syftar till att få kunden att bekanta sig med
utrustningen och att utföra moment som kan vara svåra att göra när väl utrustningen
är i drift. Utbildningen sker på kundens egen utrustning antingen i samband med
konfigurering hos Cygate eller efter installation men före driftsättning. Vi går
igenom utrustningen och dess funktioner. En hel del praktiska moment ingår såsom
konfigurering, inläggning av nya användare eller förändring av användardata samt
enklare felsökning.

Användarutbildning
Genomförs i mindre grupper eller större samlingar av utbildade lärare eller erfarna
konsulter. Utbildningen syftar till att låta användarna få en god inblick i hur systemet
fungerar och hur man använder telefonerna och tillhörande stödsysten.
Användarutbildningen skall genomföras i god tid innan driftsättning för att
användarna skall veta hur det fungerar och känna sig trygga med det nya systemet.

SuperUser utbildning
                                                336 (401)
                                           Bilaga 2 till F:201
                               Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                             Dnr 93-25-09
                                   Kommunikationsutrustning – B1

SuperUser utbildning är en något mer fördjupad utbildning på hur systemet fungerar
ur ett användarperspektiv. De sk SuperUser användarna skall efter genomförd
utbildning föra information vidare in i organisationen.

Telefonistutbildning
En lärarledd utbildning för Telefonister på telefonistapplikationerna. Utbildningen
genomförs antingen hos kunden eller i utbildningslokaler.

Workshop
Workshop kan genomföras i Cygates lokaler där olika områden demonstreras och
diskuteras.


10.2.3 Övervaknings- och trafikoptimeringstjänster
10.2.3.1 1net4u Analyzer

1NET4U Analyzer är en tjänst som kunder använder för att övervaka och ingående analysera
svarstider och nyttjandegrad för nätverk, applikationer och enskilda användare. Tjänsten
presenterar
data i ‖realtid‖ och sparar den i upp till ett år för trendanalys. 1NET4U Analyzer innehåller
även
funktioner för webbrapportering, ingående felsökning och larmhantering.

I tjänsten ingår även följande:

    Installation, driftsättning och konfiguration (1 dag)
      o 4 st mätpunkter i nätet (varav 8 möjliga)
    Utbildning av kundens personal i form av workshop (1 dag)
    Systemunderhåll (2 tillfällen per år á 5 tim)
      o Installation av uppdatering av programvara
    Telefonsupport kontorstid (ca 10 ärenden per år á 0,5 tim)
    Inskicksservice 3 dgr

Följande förutsättningar gäller för leverans av tjänsten:

    Kund tillhandahåller IP-adresser för aktuell utrustning, IP-plan, beskrivning av
    managementparametrar och säkerhetsparametrar.
    Kund tillhandahåller tillgång till PC för tester samt personal som kan applikationer
    och enheter (nätverkstekniker, servertekniker).
    Kund säkerställer att ingen onödig väntetid för tillgång till lokaler och andra
    utrymmen uppstår vid planerad installation. Väntetid debiteras separat.
    Plats i dataskåp och patchkablar förutsätts
    Reskostnader i samband med installation och utbildning tillkommer.
                                               337 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

10.2.3.2 Larmcentral 1net4u

Tjänstens innehåll
Med 1NET4U Larmcentral erhålls ett enkelt sätt att eskalera larm från ett
övervakningssystem till SMS/Minicall meddelanden. I tjänsten ingår HW/SW för att etablera
en VPN-tunnel mellan kunden och Cygate. Vi sätter upp jourgrupper/larmgrupper som
mottagare av larm beroende på klockslag eller larmtyp. Vill du förstärka servicen internt så
kan vi rekommendera våra tilläggstjänster såsom service 24/7/365.

Följande ingår
   SMS och/eller Minicall meddelanden
    Övervakning att 1NET4U Larmcentral fungerar, centrala servrar, anslutningar,
    modem mm
    Månadsvis rapport om larmvolym

Tjänstens funktion
Larm skickas via e-post från övervakningssystemet till 1NET4U Larmcentral, e-post
meddelandet konverteras till ett SMS/Minicall meddelande och sänds vidare enligt
jourlistan. Möjlighet finns att få tillgång via webb till 1NET4U Larmcentral lådan, där är alla
larmen sparade i 3 månader.
Jourgrupper kan konfigureras efter önskat behov.

Övrigt
I vissa sammanhang är det inte tillräckligt att använda e-post som bärare av larminformation.
För dessa tillfällen så kan vi även använda t ex SNMP traps.


10.2.3.3 Nätövervakning nivå 1 1net4u
Övervakning innebär att det finns automatisk övervakning av kundens nät. Vid larm skickas
ett e-postmeddelande till vår bemannade Service Desksom direkt kan se kundens nät på sina
monitorer och påbörja felsökning. Vid larm gör Service Desken första undersökning av felets
art. Service Deskåtgärdar enklare fel såsom omstart och länkavbrott. Vid mer komplicerade
fel eller fel med stor inverkan på det totala nätet kontaktas konsult i Cygates nätgrupp.
Kunden kan vara uppkopplad mot systemet så att samma information erhålls på en egen
monitor. Cygate kan även duplicera erhållna larm till server hos kunden.
Nätgruppen har ständig beredskap för övervakningskunder enligt ett roterande schema. De
har verktyg för att fjärransluta sig mot övervakningssystem och utföra åtgärder från distans.
Övervakningen använder sig av övervakningsverktyg från bland annat IBM och CA.
Tjänsten är utmärkt att kombinera med funktionserviceavtal så att även utbyte av felaktiga
enheter erhålls.
Resultat
    Bättre kontroll av nätverket
    Möjlighet att följa upp och korrelera felsituationer under längre tid med hjälp av
    larmloggar
    Snabbare åtgärd vid felanmälan
                                               338 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Mer kostnadseffektivt än en egen övervakningsorganisation
    Dokumentation

Innehåll
   Felanmälan till vår First Line Support. Återrapportering efter åtgärd.
    Cygate gör felanmälan till andra länkleverantörer såsom Telia, Telenor etc., samt
    följer upp dessa
    Statistikrapporter av olika slag t.ex. antal larm per månad
    Förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella felaktigheter i nätet
    Hårdvara, operativsystem samt övervakningsprogramvara ingår i tjänsten
    Rekommendationer på utbyggnad av kapacitet i nätet

Förberedelser och kundåtagande
Specifikation av IP plan och IP adresser för övervakade objekt. Detaljerad utrustningslista på
övervakade objekt. Konfiguration av routrar vad gäller SNMP för att övervakningsverktyg
ska kunna erhålla information.
                                                  339 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1


Beskrivning av ingående aktiviteter
Nedan beskrivs vad som krävs för att genomföra denna tjänst.
Förstudie
Syftet med förstudien är att erhålla rätt information för att möjliggöra en korrekt installation
av övervakningssystemet.
I förstudien ingår:
   Kartläggning av dagens nätverk
    Inventering av ingående noder

Installation
I grundinstallation ingår följande:
   Installation av hårdvara, operativssystem, patchar och patchnivåer
    Övervakningsapplikation, rekommenderade patchar
    Drifttest
    Konfigurering av Hostfil eller DNS
    Konfigurering av filter för uteslutning eller inkludering av nätelement
    Autodiscovery
    Modellering av kartor
    Skapa submappar
    Cygate standardkonfiguration av larmtyper
    (Korrelering av interface up/down och node up/down)

Administration
Som exempel på administration kan nämnas:
   Införande av ny node
    Omritning av kartor
    Ny geografisk lokation
    Nya tröskelvärden

Drift
I drift ingår:
    Backup av server som hyser övervakningen
    Underhåll av databasen för att upprätthålla en stabil drift
    Patchar av kritisk natur för att upprätthålla en stabil drift
    Plats i rack i datahall
    Kyla
                                                 340 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    UPS

Automatlarm installation
I automatlarm installation ingår att sätta upp de av Cygate definierade grundlarmen,
(interface up/down och node up/down), och få dessa skickade till en personsökare.

Automatlarm, admin
Som exempel på administration kan nämnas:
   Nytt nummer till personsökare
    Förändrat värde för grundlarm
    Tillkommande användare för larm
    Larm till annat media än personsökare

Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår .förstudien, installation samt central uppsättning av
övervakningsystemet. Engångskostnaden baseras på att ingen router i nätet har fler än 25
portar och att ingen switch har fler än 50 Ethernet portar.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.
Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
För tjänsten gäller att Cygate väljer IP struktur, (med avseende på IP adresser) för länkar och
aktiv nätutrustning eller att officiella IP adresser används. Likaledes gäller att Cygate väljer
IP-adresser för övervakade LAN och nätobjekt (servrar, gateways etc) eller att även dessa
har officiella adresser. I tjänsten ingår övervakning av maximalt 100 st noder.


10.2.3.4 Nätövervakning nivå 2 1net4u
Övervakning innebär att det finns automatisk övervakning av kundens nät. Vid larm skickas
ett e-postmeddelande till vår bemannade Service Desksom direkt kan se kundens nät på sina
monitorer och påbörja felsökning. Vid larm gör Service Desken första undersökning av felets
art. Service Deskåtgärdar enklare fel såsom omstart och länkavbrott. Vid mer komplicerade
fel eller fel med stor inverkan på det totala nätet kontaktas konsult i Cygate nätgrupp.
Kunden kan vara uppkopplad mot systemet så att samma information erhålls på en egen
monitor. Cygate kan även duplicera erhållna larm till server hos kunden.
Nätgruppen har ständig beredskap för övervakningskunder enligt ett roterande schema. De
har verktyg för att fjärransluta sig mot övervakningssystem och utföra åtgärder från distans.
Övervakningen använder sig av övervakningsverktyg från bland annat IBM och CA.
Tjänsten är utmärkt att kombinera med funktionserviceavtal så att även utbyte av felaktiga
enheter erhålls.
Resultat
                                                  341 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

    Bättre kontroll av nätverket
    Möjlighet att följa upp och korrelera felsituationer under längre tid med hjälp av
    larmloggar
    Snabbare åtgärd vid felanmälan
    Mer kostnadseffektivt än en egen övervakningsorganisation
    Dokumentation

Innehåll
   Felanmälan till vår First Line Support. Återrapportering efter åtgärd.
    Cygate gör felanmälan till andra länkleverantörer såsom Telia, Telenor etc., samt
    följer upp dessa
    Statistikrapporter av olika slag t.ex. antal larm per månad
    Hårdvara, operativsystem samt övervakningsprogramvara ingår i tjänsten
    Förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella felaktigheter i nätet
    Rekommendationer på utbyggnad av kapacitet i nätet

Förberedelser och kundåtagande
Specifikation av IP plan och IP adresser för övervakade objekt. Detaljerad utrustningslista på
övervakade objekt. Konfiguration av routrar vad gäller SNMP för att övervakningsverktyg
ska kunna erhålla information.

Beskrivning av ingående aktiviteter
Nedan beskrivs vad som krävs för att genomföra denna tjänst.

Förstudie
Syftet med förstudien är att erhålla rätt information för att möjliggöra en korrekt installation
av övervakningssystemet.

I förstudien ingår:
   Kartläggning av dagens nätverk
    Inventering av ingående noder

Installation
I grundinstallation ingår följande:
   Installation av hårdvara, operativssystem, patchar och patchnivåer
    Övervakningsapplikation, rekommenderade patchar
    Drifttest
    Konfigurering av Hostfil eller DNS
                                                 342 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

    Konfigurering av filter för uteslutning eller inkludering av nätelement
    Autodiscovery
    Modellering av kartor
    Skapa submappar
    Cygate standardkonfiguration av larmtyper
    (Korrelering av interface up/down och node up/down)

Administration
Som exempel på administration kan nämnas:
   Införande av ny node
    Omritning av kartor
    Ny geografisk lokation
    Nya tröskelvärden

Drift
I drift ingår:
    Backup av server som hyser övervakningen
    Underhåll av databasen för att upprätthålla en stabil drift
    Patchar av kritisk natur för att upprätthålla en stabil drift
    Plats i rack i datahall
    Kyla
    UPS

Automatlarm installation
I automatlarm installation ingår att sätta upp de av Cygate definierade grundlarmen,
(interface up/down och node up/down), och få dessa skickade till en personsökare.

Automatlarm, admin
Som exempel på administration kan nämnas:
   Nytt nummer till personsökare
    Förändrat värde för grundlarm
    Tillkommande användare för larm
    Larm till annat media än personsökare

Etableringsavgift
                                                 343 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

I etableringsavgiften ingår förstudien, installation samt central uppsättning av
övervakningsystemet. Engångskostnaden baseras på att ingen router i nätet har fler än 25
portar och att ingen switch har fler än 50 Ethernet portar.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
För tjänsten gäller att Cygate väljer IP struktur, (med avseende på IP adresser) för länkar och
aktiv nätutrustning eller att officiella IP adresser används. Likaledes gäller att Cygate väljer
IP-adresser för övervakade LAN och nätobjekt (servrar, gateways etc) eller att även dessa
har officiella adresser. I tjänsten ingår övervakning av maximalt 250 st noder.


10.2.3.5 Nätövervakning nivå 3 1net4u
Övervakning innebär att det finns automatisk övervakning av kundens nät. Vid larm skickas
ett e-postmeddelande till vår bemannade Service Desksom direkt kan se kundens nät på sina
monitorer och påbörja felsökning. Vid larm gör Service Desken första undersökning av felets
art. Service Deskåtgärdar enklare fel såsom omstart och länkavbrott. Vid mer komplicerade
fel eller fel med stor inverkan på det totala nätet kontaktas konsult i Cygate nätgrupp.
Kunden kan vara uppkopplad mot systemet så att samma information erhålls på en egen
monitor. Cygate kan även duplicera erhållna larm till server hos kunden.
Nätgruppen har ständig beredskap för övervakningskunder enligt ett roterande schema. De
har verktyg för att fjärransluta sig mot övervakningssystem och utföra åtgärder från distans.
Övervakningen använder sig av övervakningsverktyg från bland annat IBM och CA.
Tjänsten är utmärkt att kombinera med funktionserviceavtal så att även utbyte av felaktiga
enheter erhålls.
Resultat
    Bättre kontroll av nätverket
    Möjlighet att följa upp och korrelera felsituationer under längre tid med hjälp av
    larmloggar
    Snabbare åtgärd vid felanmälan
    Mer kostnadseffektivt än en egen övervakningsorganisation
    Dokumentation

Innehåll
   Felanmälan till vår First Line Support. Återrapportering efter åtgärd.
    Cygate gör felanmälan till andra länkleverantörer såsom Telia, Telenor etc., samt
    följer upp dessa
    Statistikrapporter av olika slag t.ex. antal larm per månad
                                                  344 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

    Förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella felaktigheter i nätet
    Hårdvara, operativsystem samt övervakningsprogramvara ingår i tjänsten
    Rekommendationer på utbyggnad av kapacitet i nätet

Förberedelser och kundåtagande
Specifikation av IP plan och IP adresser för övervakade objekt. Detaljerad utrustningslista på
övervakade objekt. Konfiguration av routrar vad gäller SNMP för att övervakningsverktyg
ska kunna erhålla information.

Beskrivning av ingående aktiviteter
Nedan beskrivs vad som krävs för att genomföra denna tjänst.
Förstudie
Syftet med förstudien är att erhålla rätt information för att möjliggöra en korrekt installation
av övervakningssystemet.
I förstudien ingår:
   Kartläggning av dagens nätverk
    Inventering av ingående noder

Installation
I grundinstallation ingår följande:
   Installation av hårdvara, operativssystem, patchar och patchnivåer
    Övervakningsapplikation, rekommenderade patchar
    Drifttest
    Konfigurering av Hostfil eller DNS
    Konfigurering av filter för uteslutning eller inkludering av nätelement
    Autodiscovery
    Modellering av kartor
    Skapa submappar
    Cygate standardkonfiguration av larmtyper
    (Korrelering av interface up/down och node up/down)

Administration
Som exempel på administration kan nämnas:
   Införande av ny node
    Omritning av kartor
    Ny geografisk lokation
    Nya tröskelvärden
    Konstruktion av statistikrapporter
                                                 345 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1


Drift
I drift ingår:
    Backup av server som hyser övervakningen
    Underhåll av databasen för att upprätthålla en stabil drift
    Patchar av kritisk natur för att upprätthålla en stabil drift
    Plats i rack i datahall
    Kyla
    UPS

Automatlarm installation
I automatlarm installation ingår att sätta upp de av Cygate definierade grundlarmen,
(interface up/down och node up/down), och få dessa skickade till en personsökare.

Automatlarm, admin
Som exempel på administration kan nämnas:
   Nytt nummer till personsökare
    Förändrat värde för grundlarm
    Tillkommande användare för larm
    Larm till annat media än personsökare

Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår förstudien, installation samt central uppsättning av
övervakningsystemet. Engångskostnaden baseras på att ingen router i nätet har fler än 25
portar och att ingen switch har fler än 50 Ethernet portar.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
I tjänsten ingår övervakning av maximalt 500 st noder.


10.2.3.6 Nätövervakning nivå 4 1net4u
Övervakning innebär att det finns automatisk övervakning av kundens nät. Vid larm skickas
ett e-postmeddelande till vår bemannade Service Desksom direkt kan se kundens nät på sina
monitorer och påbörja felsökning. Vid larm gör Service Desken första undersökning av felets
                                                346 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

art. Service Deskåtgärdar enklare fel såsom omstart och länkavbrott. Vid mer komplicerade
fel eller fel med stor inverkan på det totala nätet kontaktas konsult i Cygate nätgrupp.
Kunden kan vara uppkopplad mot systemet så att samma information erhålls på en egen
monitor. Cygate kan även duplicera erhållna larm till server hos kunden.
Nätgruppen har ständig beredskap för övervakningskunder enligt ett roterande schema. De
har verktyg för att fjärransluta sig mot övervakningssystem och utföra åtgärder från distans.
Övervakningen använder sig av övervakningsverktyg från bland annat IBM och CA.
Tjänsten är utmärkt att kombinera med funktionserviceavtal så att även utbyte av felaktiga
enheter erhålls.

Resultat
   Bättre kontroll av nätverket
    Möjlighet att följa upp och korrelera felsituationer under längre tid med hjälp av
    larmloggar
    Snabbare åtgärd vid felanmälan
    Mer kostnadseffektivt än en egen övervakningsorganisation
    Dokumentation

Innehåll
   Felanmälan till vår First Line Support. Återrapportering efter åtgärd.
    Cygate gör felanmälan till andra länkleverantörer såsom Telia, Telenor etc., samt
    följer upp dessa
    Statistikrapporter av olika slag t.ex. antal larm per månad
    Trendanalys för att visa problemområden i nätet
    Förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella felaktigheter i nätet
    Hårdvara, operativsystem samt övervakningsprogramvara ingår i tjänsten
    Rekommendationer på utbyggnad av kapacitet i nätet

Förberedelser och kundåtagande
Specifikation av IP plan och IP adresser för övervakade objekt. Detaljerad utrustningslista på
övervakade objekt. Konfiguration av routrar vad gäller SNMP för att övervakningsverktyg
ska kunna erhålla information.
                                                  347 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1


Beskrivning av ingående aktiviteter
Nedan beskrivs vad som krävs för att genomföra denna tjänst.

Förstudie
Syftet med förstudien är att erhålla rätt information för att möjliggöra en korrekt installation
av övervakningssystemet.

I förstudien ingår:
   Kartläggning av dagens nätverk
    Inventering av ingående noder

Installation
I grundinstallation ingår följande:
   Installation av hårdvara, operativssystem, patchar och patchnivåer
    Övervakningsapplikation, rekommenderade patchar
    Drifttest
    Konfigurering av Hostfil eller DNS
    Konfigurering av filter för uteslutning eller inkludering av nätelement
    Autodiscovery
    Modellering av kartor
    Skapa submappar
    Cygate standardkonfiguration av larmtyper
    (Korrelering av interface up/down och node up/down)

Administration
Som exempel på administration kan nämnas:
   Införande av ny node
    Omritning av kartor
    Ny geografisk lokation
    Nya tröskelvärden
    Konstruktion av statistikrapporter

Drift
I drift ingår:
    Backup av server som hyser övervakningen
    Underhåll av databasen för att upprätthålla en stabil drift
    Patchar av kritisk natur för att upprätthålla en stabil drift
                                                 348 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Plats i rack i datahall
    Kyla
    UPS

Automatlarm installation
I automatlarm installation ingår att sätta upp de av Cygate definierade grundlarmen,
(interface up/down och node up/down), och få dessa skickade till en personsökare.

Automatlarm, admin
Som exempel på administration kan nämnas:
   Nytt nummer till personsökare
    Förändrat värde för grundlarm
    Tillkommande användare för larm
    Larm till annat media än personsökare

Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår förstudien, installation samt central uppsättning av
övervakningsystemet. Engångskostnaden baseras på att ingen router i nätet har fler än 25
portar och att ingen switch har fler än 50 Ethernet portar.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
I tjänsten ingår övervakning av maximalt 1000 st noder.


10.2.3.7 Statistikcentral 1net4u
Tjänstens innehåll
Med 1Net4u Statistikcentral erhålls ett webbaserat gränssnitt mot statistik insamlat från era
aktiva komponenter. Insamlat data görs tillgänglig via grafer, rapporter och även genom
direkta förfrågningar mot databasen. För åtkomst till rapporter på Internet skapas ett konto
som ger er tillgång till efterfrågad statistik på ert nätverk. Från detta konto kan ni se
övervakade noder, aktuell statistik samt historisk data. Data presenteras i form av grafer samt
min/max/average värden i valt tidsintervall.

Följande ingår
   Insamling av statistik via SNMP-Get från aktiva komponenter

    Utrymme i databas för 3 månaders data (kan utökas)
                                               349 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Konto till webbplats där insamlad statistik och rapporter finns tillgänglig

    Serverhårdvara med operativsystem för leverans av tjänsten


Tjänstens funktion
Tjänsten bygger på att insamling sker med jämna mellanrum (var 5:e minut) på statistiskt
data från övervakade noder. Insamlingen sker via SNMP Get och all data sparas i en central
SQL databas. Insamlingen sköts av en lokal server på ert nät och insamlad data skickas via
TCP (port 3306) till central databasserver hos Cygate. Data behandlas dagligen av den
centrala servern och rapporter skapas. Skapade rapporter publiceras sedan på en webbserver
som kan nås av er från Internet med hjälp av ett konto och lösenord som är knutet till er
statistikinsamling. Data kan även hämtas med direkta frågor mot databasen för att få fram
värden vid en specifik tidpunkt. Rapporter skapas en gång per dygn på insamlat data.

Resultat

    Ni kan på ett enkelt sätt se belastning på era aktiva komponenter

    Ni kan se när en länk ökar sin belastning och vidta åtgärder

    Ni kan se vilka noder som är högst belastade och planera för uppgradering eller
    omläggning av trafik


Installation
I installationen ingår följande
    Uppsättning av insamlingsserver på lokalt nätverk

    Skapande av webbkonto för åtkomst till statistik via Internet

    Uppläggning av noder för insamling på central databasserver


Administration
Som exempel på administration kan nämnas
   Införande av ny nod som skall ingå i insamling

    Införande av ny information som skall samlas in

    Skapa ytterligare konton för webbåtkomst

    Schemaläggning av rapporter för mer frekvent rapportgenerering


Drift
I drift ingår:
    Kontroll att lokal insamlingsserver får data från övervakade noder

    Kontroll att lokal insamlingsserver rapporterar data mot databas
                                                 350 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Kontroll att rapporter skapas och görs åtkomliga via Internet


Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår förstudie, installation och kostnad av lokal pollserver samt
uppsättning av upp till 100 noder för statistikinsamling och schema för rapportgenerering en
gång per dygn.

Avgränsningar
För statistikinsamling används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
statistikcentral. Förbindelsen är dedicerad för statistikinsamling och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.

Förutsättningar
Det krävs en fast förbindelse mellan kunden och Cygate för att etablera denna tjänst.

Optioner/utökning
Tjänsten kan utökas till upp till 250 noder, upp till 500 noder, upp till 1000 noder samt
+1000 noder.
                                                351 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1
10.2.3.8 Systemövervakning BAS 1net4u
Syftet med tjänsten är att erbjuda företag en möjlighet att utföra enklare övervakning av
system.

Resultat
   Stabil drift av system
    Flexibelt för underhåll.
    Experthjälp när kunden behöver
    Mer kostnadseffektivt än på-platsen-hjälp eller egen driftsorganisation
    Möjliggör att applikationer som är vitala för verksamheten körs på lämplig plattform
    Stöd för IT ansvarig

Innehåll
Ingående tjänster och åtgärder som utförs via fjärranslutning.
                                                 352 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

I Tjänsten ingår:
   Övervakning av hårdvara med larmfunktion till Cygate Sevice Desk, larm som
    definieras är server ner, nätkontakt till server ner
    Hårdvara och programvara för övervakning ingår
    Felanmälan till Cygate Service Desk med eskaleringsrutiner
    Vid utryckning debiteras förutom utryckningsavgift restid och arbetstid som
    debiteras på löpande räkning med faktor 2Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår installation samt central uppsättning av övervakningsystemet.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.


10.2.3.9 Systemövervakning EXTRA 1net4u
Syftet med tjänsten är att erbjuda företag en möjlighet att utföra övervakning av system
avseende hårdvara, operativsystem och applikationer.

Resultat
   Stabil drift av system
    Flexibelt för underhåll.
    Experthjälp när kunden behöver
    Mer kostnadseffektivt än på-platsen-hjälp eller egen driftsorganisation
    Möjliggör att applikationer som är vitala för verksamheten körs på lämplig plattform
    Stöd för IT ansvarig

Innehåll
Ingående tjänster och åtgärder som utförs via fjärranslutning.
I tjänsten ingår:
    Övervakning av hårdvara med larmfunktion till Cygate service desk, larm som
    definieras är server ner, nätkontakt till server ner
    Hårdvara och programvara för övervakning ingår
    Felanmälan till Cygate Service Desk med eskaleringsrutiner
                                                 353 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Vid utryckning debiteras förutom utryckningsavgift restid och arbetstid som
    debiteras på löpande räkning med faktor 2
    Övervakning av CPU, disk och minne för server
    Övervakning av tjänster såsom webb, ftp, nntp, telnet etc
    2 timmar inställelsetid vid fel och 4 timmar åtgärdstid. Förutsätter att serviceavtal på
    H/W med lämplig inställelsetid tecknas.
    Telefonstöd med 4 timmars responstid

Etableringsavgift
I etableringsavgiften ingår installation samt central uppsättning av övervakningsystemet.
För övervakning används en fast förbindelse mellan kundens nät och vår
övervakningscentral. Förbindelsen är dedicerad för övervakning och tillåter ingen annan
trafik av tillgänglighets- och säkerhetsskäl. I etableringsavgiften ingår ej nätutrustning samt
att en engångsavgift för själva länken kan tillkomma.

Avgränsningar
Tillkommande kostnad är en månatlig kostnad för förbindelse mellan Cygate och kundens
nät som är avståndsberoende och som inte kan prissättas i förväg.


10.2.3.10 UNIX-fjärrdrift BAS 1net4u
UNIX-fjärrdrift BAS
Tjänsten används för att drifta, felsöka och åtgärda unix servrar.
Syftet med tjänsten är att erbjuda företag, som inte vill skapa en egen driftsorganisation för
Unix, möjligheten att använda applikationer som fungerar bäst med Unix som
operativsystem.

Resultat
   Stabil drift av Unix maskiner
    Flexibelt för underhåll.
    Experthjälp när kunden behöver
    Modernt sätt att driva Unix maskiner
    Mer kostnadseffektivt än på-platsen-hjälp eller egen driftsorganisation
    Möjliggör att applikationer som är vitala för verksamheten körs på lämplig plattform
    Stöd för IT ansvarig

Innehåll
Ingående tjänster och åtgärder som utförs via fjärranslutning
I tjänsten ingår:
    Övervakning av hårdvara med larmfunktion till Cygates Service Desk, larm som
     definieras är server ner, nätkontakt till server ner
                                                 354 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    Felanmälan till Cygates Service Desk med eskaleringsrutiner
    Vid utryckning debiteras förutom utryckningsavgift restid och arbetstid som
    debiteras på löpande räkning med faktor 2Förutsättningar
Befintlig koppling hos kund till Internet används för att sända larm till Cygates Servce Desk.
Befintlig e-post lösning hos kund används för att sända larm till Cygates Service Desk.


10.2.3.11 Unix-Fjärrdrift EXTRA 1net4u
Tjänsten används för att drifta, felsöka och åtgärda unix servrar.
Syftet med tjänsten är att erbjuda företag, som inte vill skapa en egen driftsorganisation för
Unix, möjligheten att använda applikationer som fungerar bäst med Unix som
operativsystem.
Våra konsulter är specialister på flera olika plattformar, bland dessa kan nämnas AIX,
Solaris, HP/UX samt Linux.

Resultat
   Stabil drift av Unix maskiner
    Flexibelt för underhåll.
    Experthjälp när kunden behöver
    Modernt sätt att driva Unix maskiner
    Mer kostnadseffektivt än på-platsen-hjälp eller egen driftsorganisation
    Möjliggör att applikationer som är vitala för verksamheten körs på lämplig plattform
    Stöd för IT ansvarig

Innehåll
Ingående tjänster och åtgärder som utförs via fjärranslutning.
I tjänsten ingår:
    Övervakning av hårdvara med larmfunktion till Cygates Service Desk, larm som
     definieras är server ner, nätkontakt till server ner
    Felanmälan till Cygates Service Desk med eskaleringsrutiner
    Övervakning av CPU, disk och minne för server
    Kontroll av loggar i operativsystemet
    2 timmar inställelsetid vid fel och 4 timmar åtgärdstid. Förutsätter att serviceavtal på
    H/W med lämplig inställelsetid tecknas.
    Telefonstöd med 4 timmars responstid
                                                355 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

Förutsättningar
Befintlig koppling hos kund till Internet används för att sända larm till Cygates Service
Desk.
Befintlig e-post lösning hos kund används för att sända larm till Cygates Service Desk.


10.2.3.12 Trafikoptimeringstjänster

Förstudie Prioriteringstjänster
För att kunna hantera olika sorters trafik i nätet som telefoni, video, utskrifter och skilja
viktiga applikationer från mindre viktiga så måste man klassificera och prioritera trafiken i
nätet. Trafik av typen telefoni är mer tidskritisk och bör tex hamna i en högre
klass/prioritetskö än utskrifter. Cygate erbjuder att utföra en förstudie om QoS som grund för
vidare beslut. Förstudien kan omfatta trafik i beställarens fasta och trådlösa nätverk liksom i
WAN.

Innehåll
I förstudien ingår att Cygate

    ser över vilken typ av trafik som finns i kundens nät i dag

    analyserar befintlig utrustning för att se hur den kan hantera prioritering

    tittar på applikationer och hur de kan klassificeras och prioriteras

    tittar på bandbreddkontroll

    genererar en rapport med förslag på hur prioritering av trafiken kan implementeras.


Förutsättningar
Förstudie genomförs på löpande räkning eller offereras till fast pris

Förberedelser och kundens åtagande
En fast kontaktperson hos kunden samlar in arbetsuppgifter. Arbetsledning av kundens
personal ingår ej.

Övrigt
Tjänsten kan kompletteras med implementation och driftstjänster såsom tex övervakning av
bandbreddsutnyttjande.


Införande av Prioriteringstjänster
Cygate erbjuder tjänster där vi hjälper till med att införa QoS i beställarens fasta och trådlösa
nätverk samt WAN. Först bör en förstudie göras om en sådan inte redan har gjorts. Cygate
går sedan igenom befintliga konfigurationer i nätet och inför de prioriteringar och
klassificeringar som man kommit överens om.

Innehåll
                                                 356 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

    genomgång av befintliga konfigurationer
    samråd kring de prioriteringar och klassificeringar som man valt
    omkonfigurering av befintlig utrustning
    test att genomförd konfiguration av QoS fungerar enligt överenskommet
    testprotokoll
    dokumentation

Resultat
   Ökad tillgänglighet för tidskritiska applikationer
    Ökad tillgänglighet på interna och externa system
    Dokumentation på genomförd prioritering och klassificering


Förutsättningar
Införandet genomförs på löpande räkning eller offereras till fast pris

Förberedelser och kundens åtagande
En fast kontaktperson som kan ge uppgifter om hur nätet ser ut samt rapport från någon
förstudie där det framgår vilka applikationer som ska prioteras/klassificeras och i vilken
grupp de ska läggas. Även ködjup för de olika köerna bör framgå. Arbetsledning av kundens
personal ingår ej.


Övrigt
Tjänsten kan kompletteras med analys, utredning och driftstjänster.10.2.3.13 Komprimerings- och mellanlagringstjänster

För att hantera trafik på ett optimalt sätt så försöker man ofta att komprimera den så mycket
som möjligt innan den lämnar källan. Så gäller tex bilder och filer där man kan använda
speciella komprimeringsprogram. Det är dock inte bara storleken på filerna som kan vara ett
problem utan man kan även få problem med svarstider. Alla applikationer är inte byggda för
att hanteras över WAN-länkar samtidigt som det har blivit allt vanligare att applikationer
centraliseras till ett ställe för att underlätta support, backuptagning mm. För att lösa detta kan
Cygate hjälpa till med att göra Proof of Concept tester med produkter för komprimering av
trafik men som även gör lokal ackning så att användaren upplever an acceleration av WAN-
länkens kapacitet.

Innehåll
Cygate genomför en POC där
   En analys genomförs av kundens miljö och de applikationer eller länkar som
    behöver optimeras
   en simulerad WAN mätning görs i kundens LAN för att se vilken
    komprimeringsförbättringsgrad som kan göras
   utrustningen installeras sedan på varsin sida om en WAN-länk där mätningar görs
    för att se effekten av WAN-accelerering och mellanlagringstjänster
                                               357 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1

    resultatet presenteras i en rapport och utgör därmed ett underlag för beslut

Resultat
   Kortare svarstider
    Ökad tillgänglighet på interna och externa system
    Förbättrad utnyttjandegrad av WAN-länkar

Förutsättningar
Studien genomförs på löpande räkning eller offereras till fast pris

Förberedelser och kundens åtagande
En fast kontaktperson hos kunden samlar in arbetsuppgifter. Arbetsledning av kundens
personal ingår ej.  10.2.3.13.1        Larmcentral 1net4u

Tjänstens innehåll
Med 1NET4U Larmcentral erhålls ett enkelt sätt att eskalera larm från ett
övervakningssystem till SMS/Minicall meddelanden. I tjänsten ingår HW/SW för att etablera
en VPN-tunnel mellan kund och Cygate . Vi sätter upp jourgrupper/larmgrupper som
mottagare av larm beroende på klockslag eller larmtyp. Vill du förstärka servicen internt så
kan vi rekommendera våra tilläggstjänster såsom service 24/7/365.

Följande ingår
   SMS och/eller Minicall meddelanden
    Övervakning att 1NET4U Larmcentral fungerar, centrala servrar, anslutningar,
    modem mm
    Månadsvis rapport om larmvolym

Tjänstens funktion
Larm skickas via e-post från övervakningssystemet till 1NET4U Larmcentral, e-post
meddelandet konverteras till ett SMS/Minicall meddelande och sänds vidare enligt
jourlistan. Möjlighet finns att få tillgång via webb till 1NET4U Larmcentral lådan, där är alla
larmen sparade i 3 månader.
Jourgrupper kan konfigureras efter önskat behov.
Exempel 1:
Mellan 9 – 17 skall inga SMS/MiniCall skickas
Vardagar mellan 17 – 9 skall Kalle få SMS/MiniCall
Helg skall Kajsa få larm 0 – 24
Exempel 2:
Serverrelaterade larm skickas till Pelle
Nätrelaterade larm skickas till Åke
Brandväggslarm skickas till Lars
                                               358 (401)
                                            Bilaga 2 till F:201
                                Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                              Dnr 93-25-09
                                    Kommunikationsutrustning – B1


Övrigt
I vissa sammanhang är det inte tillräckligt att använda e-post som bärare av larminformation.
För dessa tillfällen så kan vi även använda t ex SNMP traps.


  10.2.3.13.2        Nätövervakning nivå 1 1net4u
Tjänsten vänder sig till de kunder som vill köpa tjänsten för övervakning av sitt nätverk och
sin infrastruktur.
Övervakning innebär att det finns automatisk övervakning av kundens nät. Vid larm skickas
ett e-postmeddelande till vår bemannade Service Desksom direkt kan se kundens nät på sina
monitorer och påbörja felsökning. Vid larm gör Service Desken första undersökning av felets
art. Service Deskåtgärdar enklare fel såsom omstart och länkavbrott. Vid mer komplicerade
fel eller fel med stor inverkan på det totala nätet kontaktas konsult i Cygates nätgrupp.
Kunden kan vara uppkopplad mot systemet så att samma information erhålls på en egen
monitor. Cygate kan även duplicera erhållna larm till server hos kunden.
Nätgruppen har ständig beredskap för övervakningskunder enligt ett roterande schema. De
har verktyg för att fjärransluta sig mot övervakningssystem och utföra åtgärder från distans.
Övervakningen använder sig av övervakningsverktyg från bland annat IBM och CA.
Tjänsten är utmärkt att kombinera med funktionserviceavtal så att även utbyte av felaktiga
enheter erhålls.

Resultat
   Bättre kontroll av nätverket
    Möjlighet att följa upp och korrelera felsituationer under längre tid med hjälp av
    larmloggar
    Snabbare åtgärd vid felanmälan
    Mer kostnadseffektivt än en egen övervakningsorganisation
    Dokumentation

Innehåll
   Felanmälan till vår First Line Support. Återrapportering efter åtgärd.
    Cygate gör felanmälan till andra länk-leverantörer typ Telia, Telenor etc., samt följer
    upp dessa
    Statistikrapporter av olika slag t.ex. antal larm per månad
    Förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella felaktigheter i nätet
    Hårdvara, operativsystem samt övervakningsprogramvara ingår i tjänsten
    Rekommendationer på utbyggnad av kapacitet i nätet

Förberedelser och kundåtagande
                                                  359 (401)
                                             Bilaga 2 till F:201
                                 Funktioner, produkter, tjänster och priser
                                               Dnr 93-25-09
                                     Kommunikationsutrustning – B1

Specifikation av IP plan och IP adresser för övervakade objekt. Detaljerad utrustningslista på
övervakade objekt. Konfiguration av routrar vad gäller SNMP för att övervakningsverktyg
ska kunna erhålla information.

Beskrivning av ingående aktiviteter
Nedan beskrivs vad som krävs för att genomföra denna tjänst.
Förstudie
Syftet med förstudien är att erhålla rätt information för att möjliggöra en korrekt installation
av övervakningssystemet.
I förstudien ingår:
   Kartläggning av dagens nätverk
    Inventering av ingående noder

Installation
I grundinstallation ingår följande:
   Installation av hårdvara, operativssystem, patchar och pathnivåer
    Övervakningsapplikation, rekommenderade patchar
    Drifttest
    Konfigurering av Hostfil eller DNS
    Konfigurering av filter för uteslutning eller inkludering av nätelement
    Autodiscovery
    Modellering av kartor
    Skapa submappar
    Cygate standardkonfiguration av