Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Koppeling Exchange by wulinqing

VIEWS: 19 PAGES: 20

									      Zo werkt:
      newbaseonline.com


      Koppeling Exchange
      Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl


      newbaseonline.com
      is een werknaam van:

      Newbase BV,
      Hardwareweg 16
      1033 MX AMSTERDAM

      Tel.: 020-6 111 444
Newbase BV, Hardwareweg 16, 1033 MX Amsterdam, www.newbase.nl
07-04-10 17:21 versie 1.1                    pagina 1 of 20
      Table of Contents
      1. Inleiding........................................................................... 3
      Waar bestaat de MS Exchange koppeling uit?....................................... 3
      Welke instellingen dien je te realiseren? .............................................. 3
      2. Email, inkomend & uitgaand............................................. 9
      Zowel inkomende als uitgaande email gesynchroniseerd? ...................... 9
      3. Relaties / contactpersonen ............................................ 13
      Je relaties binnen newbaseonline automatisch in MS Exchange? ........... 13
      3. Agenda ........................................................................... 16
      Je afspraken binnen newbaseonline automatisch in MS Exchange?........ 16
      4. Taken ............................................................................. 18
      Je taken binnen newbaseonline automatisch in MS Exchange?.............. 18
      4. Koppeling <> ................................................................. 20
      Is de koppeling direct inzichtelijk? .................................................... 20
      Is de koppeling vice versa? ............................................................. 20
Newbase BV, Hardwareweg 16, 1033 MX Amsterdam, www.newbase.nl
07-04-10 17:21 versie 1.1                                       pagina 2 of 20
      1. Inleiding

      Waar bestaat de MS Exchange koppeling uit?
      De MS Exchange koppeling met newbaseonline bestaat uit een integratie,
      waarbij email, relaties, agenda & taken worden gesynchroniseerd.


      Welke instellingen dien je te realiseren?
      Er zijn een aantal instellingen waar je mee moet beginnen om te kunnen
      werken met de MS Exchange integratie.

      Binnen MS Exchange:
      Hier dien je basic authentication of form based authentication (FBA) in te
      stellen. Mocht dit niet duidelijk zijn, neem dan contact op met je MS
      Exchange beheerder.

      Binnen de newbaseonline applicatie:
      Instellingen > eigenaar > detail: Hier dien je de instellingen van de
      eigenaar te bekijken. Je ziet hier het aankruisvakje aan staan bij
      exchange users. Mocht deze niet aangevinkt staan, neem dan contact op
      met de supportdesk van Newbase, support@newbase.nl.
Newbase BV, Hardwareweg 16, 1033 MX Amsterdam, www.newbase.nl
07-04-10 17:21 versie 1.1                                pagina 3 of 20
      Instellingen > company > email: Hier dien je de exchange instellingen in
      te voeren (de smtp instellingen kun je invoeren, als de MS Exchange
      server niet zou werken, dan kan er wel email worden verstuurd vanuit
      newbaseonline)
      Voer hier je hostgegevens in. Voor de juiste settings, neem contact op
      met je MS Exchange beheerder.

      Je kunt ervoor kiezen om op company niveau een gebruikersnaam &
      password in te voeren. Dan hoef je deze niet meer in te voeren op de
      gebruikerskaart (zie verderop in dit document). Heunt dient toegang te
      hebben tot alle mailboxen welke in de verschillende gebruikerskaarten
      worden ingevoerd.

      Je kunt ervoor kiezen om op company niveau alleen gebruik te maken van
      relaties & email (bij gebruik van Exchange gebeurt dit per definitie), en
      optioneel om je afspraken & taken ook door te zetten naar de MS
      Exchange server. Deze laatste is een instelling op company niveau.

      Nadat alle instellingen (ook voor de gebruiker waarvoor je bent ingelogd)
      correct zijn ingevoerd, kun je de check knop gebruiken om te zien of alles
      correct werkt.


Newbase BV, Hardwareweg 16, 1033 MX Amsterdam, www.newbase.nl
07-04-10 17:21 versie 1.1                                pagina 4 of 20
      Opmerking met betrekking tot company instelling 1:
      Opmerking met betrekking tot company instelling 2:
      Bij gebruik van een SSL verbinding dient de server voorzien te zijn van
      een - door een officiele instantie - uitgegeven SSL certificaat.
      Het standaard 'Small Business Server' of een 'Self-signed' certificaat
      voldoen hiervoor niet.
Newbase BV, Hardwareweg 16, 1033 MX Amsterdam, www.newbase.nl
07-04-10 17:21 versie 1.1                              pagina 5 of 20
      Instellingen > gebruikers > email: Hier dien je de exchange instellingen in
      te voeren per gebruiker:
      Let erop dat je binnen MS Outlook, binnen je MS Exchange profiel, een
      mailbox aanmaakt met "newbase inkomend" & "newbase uitgaand". Of in
      het Engels "Export Incoming" & " Export Outgoing". Je mag zelf de
      naamgeving bepalen. Van belang dat de naamgeving die je invoert binnen
      newbaseonline voor de mappen inbox & outbox, dezelfde naam wordt
      binnen je email pakket. Tevens van belang dat er een submap wordt
      gemaakt met de naam "Completed".

      Als je een in/outbox naam invoert en daarna klikt op het zoek icoon, dan
      zal de applicatie zoeken naar het bestaan van deze folders. Indien niet
      bestaand wordt je de keuze geboden deze aan te laten maken.
Newbase BV, Hardwareweg 16, 1033 MX Amsterdam, www.newbase.nl
07-04-10 17:21 versie 1.1                               pagina 6 of 20
      Let tevens op de taal die staat ingesteld binnen je MS Outlook. Mocht je
      dit niet weten, bekijk dan je webmail. Hier zie je de omschrijvingen in het
      Nederlands staan. dus binnen newbaseonline stel ik binnen de
      gebruikerskaart de taal Nederlands in.
Newbase BV, Hardwareweg 16, 1033 MX Amsterdam, www.newbase.nl
07-04-10 17:21 versie 1.1                                pagina 7 of 20
      Vervolgens kun je per mailbox / gebruiker bepalen wie toegang heeft tot
      je mailbox binnen de newbaseonline applicatie. Met andere woorden, mag
      medewerker A uit naam van medewerker B een mail versturen. Dit heeft
      niets te maken met toegang tot een mailbox binnen MS Exchange. Dit
      heeft uitsluitend te maken met de mogelijkheid om uit naam van een
      andere medewerker een email te versturen. Onder de email staat dan ook
      de naam van het account van waaruit je een mail verstuurd, en daaronder
      staat dan namens "je eigen naam".
      Vaak zie je dat medewerkers gebruik mogen maken van algemene
      mailboxen, bijv. support@bedrijfsnaam.nl etc.
Newbase BV, Hardwareweg 16, 1033 MX Amsterdam, www.newbase.nl
07-04-10 17:21 versie 1.1                            pagina 8 of 20
      2. Email, inkomend & uitgaand

      Zowel inkomende als uitgaande email
      gesynchroniseerd?
      De MS Exchange koppeling met newbaseonline bestaat uit een integratie,
      waarbij email die wordt verstuurd uit de newbaseonline applicatie tevens
      zichtbaar is binnen je MS Exchange account bij "verzonden items".
      Zodra je email hebt ontvangen, en deze binnen je newbaseonline
      applicatie wilt hebben, dan dien je deze email te verplaatsen naar de map
      "newbase inkomend". Deze staat dan klaar om te worden ingelezen
      binnen de newbaseonline applicatie. Je bepaalt dus zelf welke email je wilt
      plaatsen binnen newbaseonline. Dus vertrouwelijke email, spam, privé
      email etc. wordt niet automatisch binnen de newbaseonline applicatie
      geplaatst.
Newbase BV, Hardwareweg 16, 1033 MX Amsterdam, www.newbase.nl
07-04-10 17:21 versie 1.1                               pagina 9 of 20
      Wanneer komt er nu email binnen de newbaseonline applicatie. Zodra je
      klikt op de button (zie pijl), dan worden de e-mails ingelezen.
      Hoe weet newbaseonline welke email aan welke relatie gekoppeld dient te
      worden? Aan een relatie is een email adres gekoppeld. Op basis van deze
      email adressen (een relatie kan één of meer email adressen hebben,
      bijvoorbeeld harold.timmer@newbase.nl & harold@newbase.nl) wordt de
      email gekoppeld aan de relatie als een ingekomen email.


      Alle e-mails krijgen een status ongelezen. Wellicht wil je deze nog
      koppelen aan projecten enz.
      Binnen newbaseonline heb je de mogelijkheid om dashboards te plaatsen
      binnen de samenvatting schermen. Bekijk hiervoor de help
      http://www.newbaseonline.nl/help/help_dashboards.pdf.

      Onderstaand het dashboard "mijn ongelezen berichten".
      Hierin worden alle ingelezen e-mails getoond. Deze kun je per stuk als
      gelezen beschouwen, of alles in 1 x op gelezen plaatsen. Op deze manier
      vergeet je niet je e-mails af te werken.Newbase BV, Hardwareweg 16, 1033 MX Amsterdam, www.newbase.nl
07-04-10 17:21 versie 1.1                              pagina 10 of 20
      Tevens heb je de beschikking over een snelkoppeling "mijn ongelezen
      berichten".
      Deze kun je als gebruiker zelf toekennen. Deze vind je binnen de module
      berichten.
      Newbaseonline toont gelijk het aantal van de berichten die je nog niet
      hebt gelezen.
Newbase BV, Hardwareweg 16, 1033 MX Amsterdam, www.newbase.nl
07-04-10 17:21 versie 1.1                              pagina 11 of 20
      Alle berichten zijn zichtbaar binnen de relatiekaart, projecten,
      organisaties, etc.
Newbase BV, Hardwareweg 16, 1033 MX Amsterdam, www.newbase.nl
07-04-10 17:21 versie 1.1                           pagina 12 of 20
      3. Relaties / contactpersonen

      Je relaties binnen newbaseonline automatisch in MS
      Exchange?
      De MS Exchange koppeling met newbaseonline bestaat uit een integratie
      met je contactpersonen binnen MS Exchange. Er is hiervoor gekozen om
      in één richting relaties vanuit newbaseonline naar MS Exchange door te
      voeren, en niet vanuit MS Exchange naar newbaseonline. De reden
      hiervoor is dat medewerkers wel privileges moeten hebben, en dat is niet
      mogelijk binnen MS Exchange. Stel dat de facturen verstuurd worden naar
      adres A, en medewerker B kan middels MS Exchange dit adres wijzigen,
      dan krijg je als organisatie je facturen niet betaald. Stel dat medewerker
      B geabonneerd is op 100 relaties, en medewerker B maakt een relatie aan
      in MS Exchange, dan krijg je dubbele invoer, als deze nieuwe relatie al
      bestaat. Vandaar dat dit eenrichtingsverkeer betreft, anders heb je op
      korte termijn al een vervuilde relatie database!

      Binnen newbaseonline worden bedrijven, personen en relaties
      aangemaakt. Stel dat je totaal 5.000 relaties hebt binnen newbaseonline,
      dan wil je deze 5.000 niet allemaal binnen je iPhone of blackberry etc.
      hebben. Je kunt dus bepalen op welke relaties je wilt abonneren. Alleen
      deze relaties worden toegevoegd aan je MS Exchange adresboek, en dus
      doorgevoerd naar je mobiele telefoon (koppeling mobiele telefoon & MS
      Exchange kun je zelf organiseren, dit heeft niets te maken met
      newbaseonline. Neem hiervoor contact op met je systeembeheerder).
Newbase BV, Hardwareweg 16, 1033 MX Amsterdam, www.newbase.nl
07-04-10 17:21 versie 1.1                             pagina 13 of 20
      Waar kan ik mezelf abonneren?
      Binnen CRM > relatie > instellingen > relatie sync kun je medewerkers
      toevoegen. Deze medewerkers krijgen altijd een up to date relatiekaart
      van newbaseonline.
Newbase BV, Hardwareweg 16, 1033 MX Amsterdam, www.newbase.nl
07-04-10 17:21 versie 1.1                              pagina 14 of 20
      Alle gegevens van Harold Timmer worden geplaatst (en geupdated)
      binnen het MS Exchange account.
Newbase BV, Hardwareweg 16, 1033 MX Amsterdam, www.newbase.nl
07-04-10 17:21 versie 1.1                          pagina 15 of 20
      3. Agenda

      Je afspraken binnen newbaseonline automatisch in MS
      Exchange?
      De MS Exchange koppeling met newbaseonline bestaat uit een integratie
      met je agenda binnen MS Exchange & newbaseonline.

      Er schuilt een groot voordeel om de afspraken door te zetten vanuit
      newbaseonline naar MS Exchange. Binnen newbaseonline is een afspraak
      keurig gekoppeld aan een relatie, organisatie en/ of project.
Newbase BV, Hardwareweg 16, 1033 MX Amsterdam, www.newbase.nl
07-04-10 17:21 versie 1.1                             pagina 16 of 20
      Een afspraak binnen MS Exchange ziet er vervolgens zo uit:
      Het voordeel hierbij is dat de gegevens die je nodig hebt, waaronder
      bezoekadres en dergelijke, automatisch in de afspraak op bijv. je iphone
      vermeld staat:
Newbase BV, Hardwareweg 16, 1033 MX Amsterdam, www.newbase.nl
07-04-10 17:21 versie 1.1                               pagina 17 of 20
      4. Taken

      Je taken binnen newbaseonline automatisch in MS
      Exchange?
      De MS Exchange koppeling met newbaseonline bestaat uit een integratie
      met je taken binnen MS Exchange & newbaseonline.

      Een taak binnen newbaseonline:
Newbase BV, Hardwareweg 16, 1033 MX Amsterdam, www.newbase.nl
07-04-10 17:21 versie 1.1                             pagina 18 of 20
      wordt gelijk doorgevoerd binnen MS Exchange:
Newbase BV, Hardwareweg 16, 1033 MX Amsterdam, www.newbase.nl
07-04-10 17:21 versie 1.1                    pagina 19 of 20
      4. Koppeling <>

      Is de koppeling direct inzichtelijk?
      Aangemaakte/gewijzigde items zijn direct beschikbaar op de Exchange
      server. Afhankelijk van de synchronisatie methode van bv. Outlook of
      Apple mail met je Exchange server kan het even duren voordat
      wijzigingen ook op jouw computer inzichtelijk zijn.
      Je systeembeheerder kan je hier meer over vertellen.


      Is de koppeling vice versa?
      Wijzigingen in taken/afspraken die je doet in een mailclient (bv.
      Outlook/Apple mail/iPhone) worden op dit moment nog niet automatisch
      gesynchroniseerd. Dit staat op korte termijn ingepland.
Newbase BV, Hardwareweg 16, 1033 MX Amsterdam, www.newbase.nl
07-04-10 17:21 versie 1.1                             pagina 20 of 20

								
To top