Docstoc

Principiile Marketingului De Philip Kotler

Document Sample
Principiile Marketingului De Philip Kotler Powered By Docstoc
					UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
Domeniul: Inginerie şi management
Specializarea: Inginerie economică industrială

               TEMATICA PENTRU
            EXAMENUL DE DIPLOMĂ / LICENŢĂ
              SESIUNEA IULIE 2010

                   1. Managementul calităţii

1.  Calitatea – perspective, interpretare, dimensiuni
2.  Cadrul istoric de dezvoltare a managementului calităţii
3.  Conceptele şi principiile T.Q.M.
4.  Sistemul calităţii – seria de standard de ISO 9000
5.  Tehnici şi instrumente pentru îmbunătăţirea calităţii
6.  Metode şi tehnici moderne în managementul calităţii

BIBLIOGRAFIE:
  1. Rusu,C. (Coord.)        -Manual de inginerie economică – Bazele managementului
                   calităţii

             2. Bazele ingineriei sistemelor de producţie

1.Ciclul de fabricaţie
2.Capacitatea de producţie

BIBLIOGRAFIE:
  1. Gherghel, S., Indrie,    – Bazele şi ingineria sistemelor de producţie, Ed. Universitatea
  L.                din Oradea, 2004

             3. Sistem informaţional pentru management

   1. Sistem informaţional şi principalele componente – Definirea componentelor sistemului
    informaţional (date, informaţia, fluxul şi circuitul informaţional, procedura informaţională,
    mijloace de tratare a informaţiilor)
   2. Rolul şi funcţiile sistemului informaţional
   3. Metodologia de elaborare şi perfecţionare a sistemului informaţional
   4. Proiectarea sistemului informaţional (Etapele elaborării unui studiu de sistem
    informaţional pentru management; Raţionalizarea sistemului informaţional)
   5. Informatizarea întreprinderii. Particularităţi ale procesului de informatizare (Structura
    sistemului informatic; Structura bazei de date)

BIBLIOGRAFIE:
  1.Nicolescu O., Verbancu I.    – Management, Ed. Economică 1995, pag.170-179
  2. Indrie, L.           -Sistem informaţional pentru management. Colecţie de
                   aplicaţii practice, Editura Universităţii din Oradea, ISBN (10)
                   973-759-120-8, ISBN (13) 978-973-759-120-3, pp.117, 2006.
   3. Militaru, Gh.        - Sisteme informatice pentru management. Editura BIC ALL
                   Bucureşti, 2004;
   4. Oprea, D. , Meşniţă, G.   – Sisteme Informaţionale pentru Manageri, Ed. Polirom, Iaşi,
                   2002;
                                                   1
                   4. Structura ţesăturilor

1. Caracteristici structurale ale ţesăturilor.
2. Schema de programare a ţesăturilor
3. Legături fundamentale

BIBLIOGRAFIE:
  1. Cioară, L.         – Structura ţesăturilor, Iaşi 1998
  2. Chinciu ,D, Oana ,D.    – Structura ţesăturilor -cu dungi longitudinale , Ed. Univ. din
                 Oradea, 2005
  3. Oana ,D.          - Proiectarea ţesăturilo-cu dungi longitudinale, Ed. Univ. din
                 Oradea, 2005

                    5. Structura firelor

1. Proprietăţi generale ale firelor
2. Proprietăţi fizico-mecanice şi chimice ale firelor de in, cânepă, bbc, lână şi mătase
3.Clasificarea firelor textile

    BIBLIOGRAFIE:
  1.Avram, M., Avram, D.,     -Structura firelor, Ed Gh. Asachi, Iaşi, 2002
  Buhu, L.
  2.Bordeianu, D.,Oana, D.    -Tehnologii generale în filaută – ţesătorie neconvenţionale, Ed
                  Univ. din Oradea, 2006
  3.Bordeianu D.         -Tehnologii şi utilaje în filatură, vol I, Ed. Ankarom Iaşi, 1997
  4.Bordeianu D.         -Fibre textile, Ed. Universităţii din Oradea, vol II, 2005
  5. Gribincea V.,        - Fibre textile – proprietăţi generale, Ed. Performantica, Iaşi
  Bordeianu, D.          2002

                6. Tehnologii şi utilaje în confecţii

1. Procedee de tăiere
2. Coaserea materialelor textile, clasificarea cusăturilor, cusătura (pag.101,103)
3. Utilaje pentru coaserea materialelor textile. Maşini pentru cusături de suveică, particularităţi
  constructive.

BIBLIOGRAFIE:
  1.Loghin ,C.        - Tehnologii şi utilaje în confecţii textile, Ed. Performantica Iaşi
                2003, pag.64-77,
  2. Loghin, C.       - Tehnologii şi utilaje în confecţii textile, Ed. Performantica Iaşi 2003,
                pag.115-121
  3. Loghin, C.       - Tehnologii şi utilaje în confecţii textile, Ed. Performantica Iaşi 2003,
                pag.155-174,
  4. Oana, I.P., Oana,   - Tehnologii şi utilaje în confecţii textile, Ed. Universităţii,2008
  D.
  5. Oana, I.P.       - Controlul şi auditul calităţii, Ed. Universităţii din Oradea,2008
  6.Oana, I.P., Oana,     - Contribuţii practice la studiul asamblărilor realizate cu structuri
  D.             textile, ed. Universităţii din Oradea,2008

                  7. Structura îmbrăcămintei

1. Informaţii fiziologice necesare în proiectarea structurilor vestimentare
2. Metode geometrice de construcţie a tiparelor de bază.
3. Construcţia şabloanelor pentru reperele produselor vestimentare.

4. BIBLIOGRAFIE:
  1. Filipescu, E.  – Structura şi proiectarea confecţiilor, Ed. Performantica Iaşi 2003, pag.
             137-144
  2. Filipescu, E.  – Proiectarea constructivă a modelelor, Ed. Gh. Asachi Iaşi 2000, pg.104-
             108,143-147,151-154.
                                                    2
   3. Filipescu, E.  – Proiectarea constructivă a modelelor, Ed. Gh. Asachi Iaşi 2000,
              pag.333-347,352-353.
   4. Hoblea, Z.   - Structura îmbrăcămintei
   5. Oana, I.P.,   -Tehnologii şi utilaje în confecţii textile, Ed. Universităţii,2008
   Oana, D.
   6. Oana , I.P.,  -Controlul şi auditul calităţii, Ed. Universităţii din Oradea,2008
   7. Oana, I.P.,   - Contribuţii practice la studiul asamblărilor realizate cu structuri textile,
   Oana, D.      Ed. Universităţii din Oradea,2008

                    8. Structura tricoturilor

1. Parametrii de structură ai tricoturilor.
2. Structura tricoturilor cu legături de bază, cu legături derivate, cu desene de culoare, cu
  desene de legătură cu ochiuri duble, cu ochiuri reţinute, cu ochiuri transferate şi cu desene
  Jacard.
3. Structura tricoturilor din urzeală cu legături de bază şi derivate.

BIBLIOGRAFIE:
  1. Ionescu, D.      – Proiectarea tricoturilor simple, Ed. Imprimeriei de Vest, Oradea,
               1998
   2. Comandar, C.     – Structura şi proiectarea tricoturilor, Ed. CERMI, Iaşi, 1998
   3. Comandar, C.     – Structura şi proiectarea tricoturilor din urzeală, Ed. Performantica,
               Iaşi, 2003
   4. Tripa, S., Indrie  -Structura tricoturilor din bătătură şi reprezentarea acestora în Corel
    L.          Draw, Ed. Universităţii din Oradea,2008

                  9. Tehnologii şi utilaje în tricotaje

1. Selectarea în grup directă, la unul şi două nivele.
2. Selectarea în grup inversă, la unul şi două nivele.

BIBLIOGRAFIE:
  1. Budulan, R.      – Bazele tehnologiei tricotajelor, Ed. B.I.T. , 1996
  2.Ciortea, G.      – Utilajul şi tehnologia meseriei, E.D.P. Bucureşti, 1993
  3.Mateescu, M.      – Tehnologia tricotajelor, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970

                10. Marketing (Bazele marketingului)
1.  Piaţa. Segmentarea pieţei
2.  Crearea şi dezvoltarea produselor şi serviciilor
3.  Politica contractuală
4.  Distribuţia – variabilă esenţială a mixului de marketing
5.  Comunicaţiile cu piaţa şi instrumentele promoţionale
6.  Sistem informaţional de marketing

BIBLIOGRAFIE:
 1. Anton, V.       – Marketing, Ed. Universităţii din Oradea, 2001
 2. Anton, V.       – Sistemul informaţional de marketing, Ed. Expert, Bucureşti, 2005

                    11. Marketing industrial

1. Organizaţia şi mediul său de marketing
2. Marketingul achiziţiilor. Comportamentul de achiziţie (cumpărare) al organizaţiilor
3. Planificarea activităţii de marketing.

BIBLIOGRAFIE:
  1. Anton, V.       – Marketing, Ed.Universităţii din Oradea, 2001,pg.27-44, 45-74, 75-98,
               110-108, 127-128, 139-166
   2. Anton, V.      – Sisteme informaţionale în marketing, Ed.Expert, Bucureşti,2005,
               pag.91-98, 107-117
   3. V Anton, V.     – Marketing interorganizaţional, Ed. Expert, Bucureşti, 2006, p.31-
                                                     3
             54,63-84, 267-289
  4. Virgil Balaure   – Marketing, Ed. Uranus, Bucureşti, 2004
  5. Philip Kotler,   – Principiile Marketingului, Ed. Teora, 1998

               12. Procese de fabricaţie în pielărie

  1. Procese de finisare a încălţămintei.
  2. Procese de fabricaţie a unui produs de încălţăminte precizat.
  3. Sisteme de organizare a producţiei.

BIBLIOGRAFIE:
             - Procese de fabricaţie în industria produselor din piele şi înlocuitori,
  1. Volocariu R.S.,
              Ed.”Gh. Asachi” Iaşi, 1999

             13. Structuri şi tehnologii în confecţii piele

  1. Procese de fabricaţie a unui produs de încălţăminte precizat.
  2. Factori tehnologici ce influenţează rezistenţa îmbinărilor prin coasere.
  3. Factori tehnologici ce influenţa rezistenţa îmbinărilor prin lipire
  4. Factori tehnologici ce influenţează rezistenţa îmbinărilor prin prindere

BIBLIOGRAFIE:
  1.Mălureanu G.,    - Bazele tehnologiei confecţiilor din piele şi înlocuitori, partea II-a, tipar
  Cociu V.,        Rotaprint, I.P. Iaşi 1992
  2. Cociu V.,     - Bazele tehnologiei confecţiilor din piele şi înlocuitori, partea II-a, tipar
  Mălureanu G.,      Rotaprint, I.P. Iaşi 1993               Decan,
               Prof.univ.dr.ec. jr. Vasile ANTON
                                                   4
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE

Domeniul: Inginerie industrială
Specializarea: Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor
        Tehnologia şi designul produselor textile


              TEMATICA PENTRU
           EXAMENUL DE DIPLOMĂ / LICENŢĂ
             SESIUNEA IULIE 2010

                      1. Fibre textile

  1. Principalele caracteristici fizico-mecanice ale fibrelor textile
  2. Fibrele textile naturale
  3. Fibrele textile chimice

    BIBLIOGRAFIE:
  1. Bordeianu, D.,L,   – Fibre textile, vol. I- Proprietăţi generale, Ed. Performantica, Iaşi,
  Gribincea V.       2002
  2. Bordeianu, D., L,   – Fibre textile, vol. II-, Ed. Univ din Oradea, Oradea, 2005
  3. Bordeianu, D., L,   – Tehnologii generale textile- Filatură ţesătorie-Neconvenţionale,
  Oana, D.         Ed. Univ. din Oradea, Oradea, 2006

                2. Bazele tehnologiei tricotajelor
1. Procedeul de tricotare cu buclare prealabilă, folosind ace cu limbă (cârlig).
2. Procedeul de tricotare cu buclare finală, folosind ace cu cârlig (limbă)
3. Procedeul de tricotare combinat.

BIBLIOGRAFIE:
  1. Şerban, C. ş.a.    – Tehnologii de tricotare pe maşini circulare, Ed. „Gh. Asachi” Iaşi,
              2002
  2. Budulan, R.      – Bazele tehnologiei , Ed. B.I.T. , 1996
  3. Mateescu, M.     – Tehnologia tricotajelor, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
              1970
  4. Petreanu, C.     – Tehnologia tricotajelor, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1966

                3. Procese şi maşini în tricotaje

1. Selectarea în grup directă, la unul şi două nivele.
2. Selectarea în grup inversă, la unul şi două nivele.

BIBLIOGRAFIE:
  1. Budulan, R.     – Bazele tehnologiei , Ed. B.I.T. , 1996
  2.Ciortea, G.     – Utilajul şi tehnologia meseriei, E.D.P. Bucureşti, 1993
  3.Mateescu, M.     – Tehnologia tricotajelor, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
             1970

               4.Structura şi proiectarea tricoturilor

5. Parametrii de structură ai tricoturilor.
6. Structura tricoturilor cu legături de bază, cu legături derivate, cu desene de culoare, cu
  desene de legătură cu ochiuri duble, cu ochiuri reţinute, cu ochiuri transferate şi cu desene
  Jacard.
7. Structura tricoturilor din urzeală cu legături de bază şi derivate.
                                                   5
BIBLIOGRAFIE:
  1. Ionescu, D.      – Proiectarea tricoturilor simple, Ed. Imprimeriei de Vest, Oradea,
              1998
   2. Comandar, C.    – Structura şi proiectarea tricoturilor, Ed. CERMI, Iaşi, 1998
   3. Comandar, C.    – Structura şi proiectarea tricoturilor din urzeală, Ed. Performantica,
              Iaşi, 2003
   8. Tripa, S.,Indrie  -Structura tricoturilor din bătătură şi reprezentarea acestora în Corel
    L.         Draw, Ed. Universităţii din Oradea,2008

                5. Marketing (Bazele marketingului)
1.  Piaţa. Segmentarea pieţei
2.  Crearea şi dezvoltarea produselor şi serviciilor
3.  Politica contractuală
4.  Distribuţia – variabilă esenţială a mixului de marketing
5.  Comunicaţiile cu piaţa şi instrumentele promoţionale
6.  Sistem informaţional de marketing

BIBLIOGRAFIE:
 1. V. Anton       – Marketing, Ed. Universităţii din Oradea, 2001
 2. V. Anton       – Sistemul informaţional de marketing, Ed. Expert, Bucureşti, 2005
                    6. Marketing industrial

1. Organizaţia şi mediul său de marketing
2. Marketingul achiziţiilor. Comportamentul de achiziţie (cumpărare) al organizaţiilor
3. Planificarea activităţii de marketing.

BIBLIOGRAFIE:
  1. Anton, V       – Marketing, Ed.Universităţii din Oradea, 2001,pg.27-44, 45-74, 75-98,
               110-108, 127-128, 139-166
   2. Anton, V      – Sisteme informaţionale în marketing, Ed.Expert, Bucureşti,2005,
               pag.91-98, 107-117
   3. Anton, V      – Marketing interorganizaţional, Ed. Expert, Bucureşti, 2006, p.31-
              54,63-84, 267-289
   4. Balaure, V.    – Marketing, Ed. Uranus, Bucureşti, 2004
   5. Kotler, P.     – Principiile Marketingului, Ed. Teora, 1998
              7. Bazele ingineriei sistemelor de producţie

1.Ciclul de fabricaţie
2.Capacitatea de producţie

BIBLIOGRAFIE:
  1. Gherghel, S.,    – Bazele şi ingineria sistemelor de producţie, Ed. Universitatea din
   Indrie, L.,      Oradea 2004
                   8. Structura ţesăturilor
4. Caracteristici structurale ale ţesăturilor.
5. Schema de programare a ţesăturilor
6. Legături fundamentale

BIBLIOGRAFIE:
  1. Cioară, L.          – Structura ţesăturilor, Iaşi 1998
  2. Chinciu ,D, Oana ,D.     – Structura ţesăturilor -cu dungi longitudinale , Ed. Univ. din
                  Oradea, 2005
   3. Oana ,D.          - Proiectarea ţesăturilo-cu dungi longitudinale, Ed. Univ. din
                  Oradea, 2005
                                                   6
       9. Bazele tehnologiei confecţiilor; Procese şi maşini în confecţii

1. Principiile metodei geometrice de construcţie a tiparelor de bază (date iniţiale, tipuri de relaţii,
reţeaua de linii de bază pentru un sprijin pe umeri).
2. Particularităţi privind construcţia elementului guler (principii de clasificare, construcţia
gulerelor cu revere şi a gulerului cu şal).
3. Particularităţile procesului construcţiei tiparelor de model (etapele procesului construcţiei
modelelor, principii generale de construcţie a modelelor).
4.Tăierea complexă şi consideraţii asupra procesului de tăiere.
5. Cusătura simplă, calculul consumului de fir.
6. Aplicaţii ale îmbinărilor prin termolipire.
7. Croire automată cu cuţit.
8. Acţionarea transportorului la maşini pentru cusături de suveică.
9. Automatizarea deplasării reperelor la operaţii de coasere.

BIBLIOGRAFIE:
  1. Mitu S.     – Bazele tehnologiei confecţiilor, vol.I pag. 304, 321-328
  2. Mitu S.     – Bazele tehnologiei confecţiilor
  3. Mitu S      – Bazele tehnologiei confecţiilor, vol.II pag. 33-42
  4. Papaghiu V.   – Procese şi maşini pentru pregătirea tehnică a fabricaţiei şi croirea
             materialelor textile, Ed. Gh. Asachi Iaşi 2000, pag.112-121
  5. Papaghiu V.   – Procese şi maşini pentru pregătirea tehnică a fabricaţiei şi croirea
             materialelor textile, Ed.Gh. Asachi Iaşi 2000, pag. 77-78
  6. Papaghiu V.   – Procese şi maşini pentru pregătirea tehnică a fabricaţiei şi croirea
             materialelor textile, Ed. Gh. Asachi Iaşi 2000, pag. 300, 304-311
  7. Oana, I.P.,   - Tehnologii şi utilaje în confecţii textile, Ed. Univ. din Oradea, Oradea,
  Oana, D.        2008
  8. Oana, I.P.,   - Contribuţii practice la studiul asamblărilor realizate cu structuri textile,
  Oana, D.        Ed. Univ. din Oradea, Oradea, 2008
  9. Oana, I.P.,   - Controlul şi auditul calităţii, Ed. Univ. din Oradea, Oradea, 2008

                 10. Proiectarea îmbrăcămintei

5. Informaţii fiziologice necesare în proiectarea structurilor vestimentare
6. Metode geometrice de construcţie a tiparelor de bază.
7. Construcţia şabloanelor pentru reperele produselor vestimentare.

BIBLIOGRAFIE:
  1. Filipescu E.   – Structura şi proiectarea confecţiilor, Ed. Performantica Iaşi 2003, pag.
             137-144
  2. Filipescu E.   – Proiectarea constructivă a modelelor, Ed. Gh. Asachi Iaşi 2000, pg.104-
             108,143-147,151-154.
  3. Filipescu E.   – Proiectarea constructivă a modelelor, Ed. Gh. Asachi Iaşi 2000,
             pag.333-347,352-353.
  4. Hoblea Z.    - Structura îmbrăcămintei
  5. Oana I.P.,    Tehnologii şi utilaje în confecţii textile, Ed. Universităţii,2008
  Oana D
  6. Oana I.P.,    Controlul şi auditul calităţii, Ed. Universităţii din Oradea,2008
  7. Oana I.P.,    Contribuţii practice la studiul asamblărilor realizate cu structuri textile, Ed.
  Oana D.       Universităţii din Oradea,2008


                Decan,
                Prof.univ.dr.ec. jr. Vasile ANTON                                                   7
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEXTILE ŞI PIELĂRIE
Domeniul: Inginerie industrială
Specializarea: Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori
        Tehnologia confecţiilor din piele şi înlocuitori               TEMATICA PENTRU
            EXAMENUL DE DIPLOMĂ / LICENŢĂ
              SESIUNEA IULIE 2010

                      1. Materii prime

    1. Caracteristicile fizico – mecanice ale pieilor.
    2. Sortimente de piei flexibile pentru încălţăminte.
    3. Sortimente de piei rigide pentru încălţăminte.

BIBLIOGRAFIE:
               - Procese de fabricaţie în industria produselor din piele şi înlocuitori,
   1. Volocariu R.S.,
                Ed.”Gh. Asachi” Iaşi, 1999
   2. Ionescu C.,     - Controlul calităţii produselor, Ed „ Gh. Asachi” Iaşi 2001

                  2. Bazele proiectării încălţămintei

    4.  Calapoade, topografie – criterii de clasificare.
    5.  Funcţiile încălţămintei.
    6.  Particularităţi privind proiectarea încălţămintei pentru bărbaţi (ansamblul superior).
    7.  Particularităţi privind proiecatrea încălţămintei pentru femei (ansamblul superior)
    8.  Particularităţi privind proiecatrea încălţămintei pentru copii (ansamblul superior)

BIBLIOGRAFIE:
  1. Mălureanu G.      - Bazele proiectării încălţămintei, Ed. Performantica, 2003
  Mihai A.,
  2. Cocea M.,        - Proceduri CAD destinate proiectării încălţămintei, Ed. Gh. Asachi”
  Croitoru D.F.        Iaşi , 2003

                  3. Fibre textile; Structura firelor

 4.  Principalele caracteristici fizico-mecanice ale fibrelor textile
 5.  Fibrele textile naturale
 6.  Fibrele textile chimice
 7.  Proprietăţi generale ale firelor
 8.  Proprietăţi fizico-mecanice şi chimice ale firelor de in, cânepă, bbc, lână şi mătase
 9.  Clasificarea firelor textile

     BIBLIOGRAFIE:
   1.Avram, M., Avram, D.,    -Structura firelor, Ed Gh. Asachi, Iaşi, 2002
   Buhu, L.
   2.Bordeianu, D.,Oana, D.    -Tehnologii generale în filaută – ţesătorie neconvenţionale, Ed
                   Univ. din Oradea, 2006
   3.Bordeianu D.         -Tehnologii şi utilaje în filatură, vol I, Ed. Ankarom Iaşi, 1997
   4. Bordeianu, D.,L,      – Fibre textile, vol. I- Proprietăţi generale, Ed. Performantica,
   Gribincea V.          Iaşi, 2002
   5. Bordeianu, D., L,      – Fibre textile, vol. II-, Ed. Univ din Oradea, Oradea, 2005
   6. Bordeianu, D., L, Oana,   – Tehnologii generale textile- Filatură ţesătorie-
   D.               Neconvenţionale, Ed. Univ. din Oradea, Oradea, 2006
                                                     8
  7.V. Gribincea Dordeianu    - Fibre textile – proprietăţi generale, Ed. Performantica, Iaşi
  D.               2002

                4. Procese de fabricaţie în pielărie

   1.Procese de finisare a încălţămintei.
   2.Procese de fabricaţie a unui produs de încălţăminte precizat.

BIBLIOGRAFIE:
              - Procese de fabricaţie în industria produselor din piele şi înlocuitori,
  1. Volocariu R.S.,
               Ed.”Gh. Asachi” Iaşi, 1999

           5. Bazele tehnologiei confecţiilor din piele şi înlocuitori

  1. Calculul consumurilor specifice la piei.
  2. Calculul consumurilor specifice la înlocuitori de piele.
  3. Prelucrarea marginilor reperelor flexibile şi rigide prin tăiere.
  4. Îmbinarea prin coasere. Principalele tipuri de cusături, prezentări şi variante de
ansamblări în industria încălţămintei.
  5. Parametri caracteristici care intervin în calculul normelor de consum al aţelor pe tipuri de
  cusături
  6. Factori tehnologici ce influenţează rezistenţa îmbinărilor prin coasere.
  7. Factori tehnologici ce influenţa rezistenţa îmbinărilor prin lipire
  8. Factori tehnologici ce influenţează rezistenţa îmbinărilor prin prindere
  9. Sistem de confecţii utilizate la confecţionarea încălţămintei.

BIBLIOGRAFIE:
  1.Mălureanu G.,     - Bazele tehnologiei confecţiilor din piele şi înlocuitori, partea II-a, tipar
  Cociu V.,         Rotaprint, I.P. Iaşi 1992
  2. Cociu V.,      - Bazele tehnologiei confecţiilor din piele şi înlocuitori, partea II-a, tipar
  Mălureanu G.,       Rotaprint, I.P. Iaşi 1993
  3. Cocea M.,      - Proceduri CAD destinate proiectării încălţămintei, Ed. Gh. Asachi”
  Croitoru D.F.       Iaşi , 2003
              - Utilaje şi automatizări pentru industria confecţiilor din piele,
  4. Croitoru D.F.
               Rotoprint, I.P. Iaşi, 1987
  5. Croitoru D.F.    - Îndrumar pentru lucrări practice la disciplina: utilaje şi automatizări în
  Mălureanu G.       industria confecţiilor din piele, Rotaprint I.P. Iaşi, 1987
  6.Croitoru D.F.     - Îndrumar de practică pentru studenţii de la specializarea confecţii
  Mălureanu G.,       din piele, Rotoprint I.P. Iaşi, 1993
  Volocariu R.,
  Harnagea F.,
  7. Croitoru D.,     - Utilaje pentru industria confecţiilor din piele – îndrumar de laborator,
  Dragomir A.,       Univ. Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, 2003

       6. Controlul şi auditarea calităţii în industria confecţiilor din piele

   1. Controlul la punct fix a calităţii produselor pe fluxuri de fabricaţie
   2. Controlul calităţii încălţămintei finite.

BIBLIOGRAFIE:
  1. Ionescu, C.,   - Controlul calităţii produselor, Ed „ Gh. Asachi” Iaşi 2001
            - Asigurarea şi controlul încălţămintei pe fluxul de fabricaţie, Ed.
  2. Ionescu, C.,
             Universităţii din Oradea,
                                                    9
              7. Bazele ingineriei sistemelor de producţie

1.Ciclul de fabricaţie
2.Capacitatea de producţieBIBLIOGRAFIE:
  1. Gherghel S.,     – Bazele şi ingineria sistemelor de producţie, Ed. Universitatea din
   Indrie L.,       Oradea 2004


                8. Marketing (Bazele marketingului)
1.  Piaţa. Segmentarea pieţei
2.  Crearea şi dezvoltarea produselor şi serviciilor
3.  Politica contractuală
4.  Distribuţia – variabilă esenţială a mixului de marketing
5.  Comunicaţiile cu piaţa şi instrumentele promoţionale
6.  Sistem informaţional de marketing

BIBLIOGRAFIE:
 1. Anton, V.       – Marketing, Ed. Universităţii din Oradea, 2001
 2. Anton, V.       – Sistemul informaţional de marketing, Ed. Expert, Bucureşti, 2005
                Decan,
                Prof.univ.dr.ec. jr. Vasile ANTON
                                                 10

				
DOCUMENT INFO
Description: Principiile Marketingului De Philip Kotler document sample