Fortegnelse over leger_ hospitaler og tannleger by shuifanglj

VIEWS: 633 PAGES: 60

									                      1
  Fortegnelse over leger i utlandet godkjent for å utføre oppgaver i henhold til
      forskrift 19. oktober 2001 nr. 1309 om helseundersøkelse
               av arbeidstakere på skip


Fortegnelsen skal brukes i forbindelse med sjømenns tjeneste på norske skip, og i
samsvar med fastsatte bestemmelser.

Fortegnelsen bygger på opplysninger som Sjøfartsdirektoratet har mottatt fra
utenriksstasjonene.

Spørsmål kan rettes til Sjøfartsdirektoratet eller norsk utenrikstjeneste i vedkommende
land.
 List of doctors abroad approved to carry out duties according to Regulations of
     19th October 2001 no. 1309 concerning the medical examination
               of employees on ships


The list is to be used in connection with seamen serving on Norwegian ships and in
accordance with stipulated provisions.

The list is based on information received by the Norwegian Maritime Directorate from
Norwegian Foreign Service stations.

Questions may be addressed to The Norwegian maritime Directorate or Norwegian
Foreign Service Stations in the country concerned.
                    06.07.2011
                                       2


                            Innhold / Contents

AFRIKA/AFRICA .................................................................................................... 4
 Egypt/Egypt............................................................................................................................................... 4
 Elfenbenskysten/Ivory Coast .................................................................................................................... 4
 Ghana/Ghana ............................................................................................................................................ 4
 Guinea/Guinea .......................................................................................................................................... 4
 Kenya/Kenya ............................................................................................................................................. 5
 Madagaskar/Madagascar .......................................................................................................................... 5
 Marokko/Morocco .................................................................................................................................... 5
 Namibia/Namibia ...................................................................................................................................... 5
 Nigeria/Nigeria.......................................................................................................................................... 5
 Sierra Leone/Sierra Leone ........................................................................................................................ 5
 Sør-Afrika/South Africa ............................................................................................................................ 6
 Tanzania/Tanzania .................................................................................................................................... 6
 Tunisia/Tunisia ......................................................................................................................................... 6
AMERIKA/AMERICA ............................................................................................. 6
 Argentina/Argentina.................................................................................................................................. 6
 Brasil/Brazil .............................................................................................................................................. 7
 Canada/Canada ......................................................................................................................................... 8
 Chile/Chile ................................................................................................................................................ 9
 Costa Rica/Costa Rica .............................................................................................................................. 9
 Den dominikanske republikk/ The dominican republic ......................................................................... 10
 Ecuador/Ecuador .................................................................................................................................... 10
 Guyana/Guyana ...................................................................................................................................... 10
 Honduras/Honduras ................................................................................................................................ 10
 Jomfruøyene/Virgin Islands .................................................................................................................... 11
 Mexico/Mexico........................................................................................................................................ 11
 Nicaragua/Nicaragua .............................................................................................................................. 12
 Panama/Panama...................................................................................................................................... 12
 Peru/Peru ................................................................................................................................................ 12
 Surinam/Surinam .................................................................................................................................... 12
 Trinidad og Tobago/Trinidad and Tobago ............................................................................................. 13
 Uruguay/Uruguay ................................................................................................................................... 13
 USA/USA ................................................................................................................................................ 13
 Venezuela/Venezuela .............................................................................................................................. 15
ASIA/ASIA .............................................................................................................. 16
 Bangladesh/Bangladesh .......................................................................................................................... 16
 Bahrain/Bahrain ...................................................................................................................................... 16
 De Forente Arabiske Emirater/ The United Arab Emirates .................................................................... 16
 Filippinene/Philippines ........................................................................................................................... 16
 India/India ............................................................................................................................................... 18
 Indonesia/Indonesia ................................................................................................................................ 20
 Israel/Israel ............................................................................................................................................. 20
 Japan/Japan............................................................................................................................................. 20
 Kina/China .............................................................................................................................................. 21
 Kypros/Cyprus ........................................................................................................................................ 22
 Malaysia/Malaysia .................................................................................................................................. 22
 Myanmar/Myanmar ................................................................................................................................ 23
 Nepal/Nepal ............................................................................................................................................ 23
 Pakistan/Pakistan .................................................................................................................................... 23


                                     06.07.2011
                                        3
 Singapore/Singapore ............................................................................................................................... 23
 Sri Lanka/Sri Lanka ................................................................................................................................ 23
 Sør Korea/South Korea ........................................................................................................................... 24
 Thailand/Thailand ................................................................................................................................... 24
 Tyrkia/Turkey .......................................................................................................................................... 24
AUSTRALIA, NEW ZEALAND AND THE PACIFIC ISLANDS ...................... 24
 Australia/Australia .................................................................................................................................. 25
 New Zealand/New Zealand ..................................................................................................................... 27
 Papua Ny Guinea/Papua New Guinea .................................................................................................... 28
 Sydhavsøyene/Pacific Islands................................................................................................................. 28
EUROPA/EUROPE ............................................................................................... 28
 Belgia/Belgium ........................................................................................................................................ 28
 Bulgaria/Bulgaria.................................................................................................................................... 31
 Danmark/Denmark .................................................................................................................................. 31
 England, Skottland, Wales Og Nord-Irland/England, Scotland, Wales And Northern Ireland .............. 34
 Gibraltar/Gibraltar .................................................................................................................................. 41
 Estland/Estonia ....................................................................................................................................... 41
 Finland/Finland....................................................................................................................................... 41
 Frankrike/France .................................................................................................................................... 44
 Hellas/Greece .......................................................................................................................................... 46
 Irland/Ireland .......................................................................................................................................... 46
 Island/Iceland .......................................................................................................................................... 46
 Italia/Italy ................................................................................................................................................ 47
 Serbia og Montenegro/Serbia and Montenegro ...................................................................................... 49
 Kroatia/Croatia ....................................................................................................................................... 50
 Latvia/Latvia ........................................................................................................................................... 50
 Litauen/Lithuania .................................................................................................................................... 51
 Makedonia/Macedonia............................................................................................................................ 51
 Malta/Malta............................................................................................................................................. 51
 Nederland/The Netherlands .................................................................................................................... 51
 Polen/Poland ........................................................................................................................................... 52
 Portugal/Portugal .................................................................................................................................... 53
 Romania/Romania................................................................................................................................... 54
 Russland/Russia ...................................................................................................................................... 54
 Slovakia/Slovakia .................................................................................................................................... 55
 Slovenia/Slovenia .................................................................................................................................... 55
 Spania/Spain ........................................................................................................................................... 55
 Sveits/Switzerland ................................................................................................................................... 57
 Sverige/Sweden ....................................................................................................................................... 57
 Tsjekkia/Czechia ..................................................................................................................................... 59
 Tyskland/Germany .................................................................................................................................. 59
 Ukraina/Ukraine...................................................................................................................................... 59
 Ungarn/Hungary ..................................................................................................................................... 60
 Østerrike/Austria ..................................................................................................................................... 60
                                     06.07.2011
                    4


              AFRIKA/AFRICA

       Egypt/Egypt
Port Said  - Dr. Raymond Tawil, Dr. Samir Doss Nicodemos
        Delivrande Hospital
        17 Elshahid Mohamed Elgayar Str.
        Port Said
        (Beside Port Said Court Building)
        tel: +20 66 223663 fax: +20 66 225695

Suez     - Dr. Rabha A. Gomaa
        11 Saad Zagloul Str., Suez
        tel: +20 62 25667
       - Dr. Ahmed Sameh
        11 Saad Zaghloul Str., Suez
       - tel: +20 62 330750, mobil: +20 12 3162842

Alexandria  - Dr. Alex Ghorayeb
        34 Bld. Saad Zaghlol
        Alexandria
        tel: +20 3 4826745, priv.: +20 3 4932617
       - Dr. Atef Ramzy Gabra
        50 Saad Zaghloul Str.
        Alexandria
        tel: +20 3 4825292, mobil: +20 12 2149950
       - Dr. Essam Abdel Kader El Naggar
        Egyptian Danish Medical Institute
        21 Djabati Street, Bab Sharki
        Alexandria
        tel: +20 3 4931783, priv.: +20 3 4932617

       Elfenbenskysten/Ivory Coast
Abidjan   - Dr. Koffi Kouame
        Centre Medical des Gens de Mer
        Port de Pêche
        BP V67, Abidjan
        tel: +225 21 250501 / 0599 0820
        fax: +225 20 215317

       Ghana/Ghana
Takoradi   - Dr. Linda Amarkai Vanotoo
        P.O.Box 1285, Takoradi
        tel: +223 31 46375 mob: +223 208 188757
        fax: +233 31 29333

       Guinea/Guinea
Conakry   - Dr. Sory Condé
        Cabinet Médical Coprestamed
        Quartier Boulbinet,la Commune de Kaloum
        Conakry
        tel: +224 45 1343                  06.07.2011
                           5
        Kenya/Kenya
Mombasa     - Dr. Patel, Dr. Nathwani, Dr. Karim
         Mombasa Medical Practice
         City House, Nyerere Road, Mombasa
         tel: +254 11 315661/315662
         fax: +254 11 315674
         e-mail: msamed@africaonline.co.ke
        - Dr. V.S.Sur
         Box 82913
         Oriental Building
         Nkrumah Road, Mombasa
         tel: +254 11 223515/312112
         mobile: +254 0733411334
         fax: +254 11 315575
         e-mail: sur@africaonline.co.ke


        Madagaskar/Madagascar
Toamasine    - Dr. Rasoanaivo Samuel
         37 Rue Amiral Billard, Toamasine

        Marokko/Morocco
Casablanca   - Dr.Touzani Abdelhak
         Clinique Villa Clara
         10 rue Aman
         21000 Casablanca
         tel: +212 0 22316667, fax: +212 0 22316222
        - Dr. Bouzidi Youssef
         Residence Pasteur
         21 Place Pasteur
         21000 Casablanca
         tel: +212 0 22278383, fax:+212 0 22278177
Tanger     - Dr. Mohammed Bokhari Khomsi
         Quaratier El Haddad
         Rue 7, no. 2
         Beni Makada, Tanger
         tel: +212 3 9956123, mob: +212 6 1095511
         e-mail: bokhari@iam.net.ma


        Namibia/Namibia
Walvis Bay   - Dr. H. Viljoen, Dr. Putch Harris Drive
         Walwitchia Medical Centre
         Box 1760, Walvis Bay
         tel: +264 64 203251, fax: +264 64 206456

        Nigeria/Nigeria
Port Harcourt  - Dr. Ameachi
         2 Finnima Street, Old GRA
         Port Harcourt
         tel: +234 8 4234869, mob: +234 8 03091363

        Sierra Leone/Sierra Leone
Freetown    - Dr. Patrick Coker
         27 Percival Street, Freetown
         tel: +232 222225


                         06.07.2011
                           6

         Sør-Afrika/South Africa
Cape Town    - Dr. de Kock, Dr. Stoner, Dr. Morton, Dr. Greeff,
          Rosendorff Inc
          101 The Annex
          62 Longmarket Street
          Cape Town 8001
          tel: +27 21 4242003, fax: +27 21 4242023
         e-mail: airseamd@iafrica.com


Durban      - Dr. R. D. Dungan
          Entabeni Hospital, ENT Centre
          25 Glenwood Drive, Glenwood
          tel: +27 31 2618291, fax: 27 31 2614644

East London   - Dr. L.L.Boltman
          Medi Cross
          Corner of Lukin Street / Pearce Street
          Berea, Box 2774
          Beacon Bay 5205, East London
          tel: +27 43 7210105, fax: +27 43 7210120
         - Dr. Tarr, Dr. Watson, Dr. Marais, Dr. Brathwaite
          14 St.Matthews Rd, East London
          tel: +27 43 7224237, fax: +27 43 7229190

Port Elisabeth  - Dr. J.A. Strombeck
          171 Cape Road, Mill Park 6001
          Box 10545, Linton Grange 6015
          Port Elisabeth
          tel:+27 41 3918700, fax: +27 41 3734066

         Tanzania/Tanzania
Dar Es Salaam  - Dr. Petra Andre, Dr. Vibeke Bunch
          Nordic Clinic
          Box 72185, Dar Es Salaam
          tel: +255 22 2601650/2600274
          fax: +255 22 2600214
         e-mail: nordic@raha.com


         Tunisia/Tunisia
Tunis      - Dr. Susanne Schleith Amara
          110 Aveue de la Liberte
          1002 Tunis
          tel: +216 71 784470, fax: +216 71 288916


         AMERIKA/AMERICA

         Argentina/Argentina
Bahia Blanca   - Dr. Roberto R. Leiboff
          Brown 3786
          8103 Ingeniero White
          Bahia Blanca
          tel/fax: 54 291 4573249/63


                         06.07.2011
                         7
         mobile: 54 291 (15) 6421033

Buenos Aires   - Dr. Raul Kelly
          Junin 1631 – 2 C
          1113 Buenos Aires
          tel/fax: 54 11 48034331
         - Dr. Sergio Gabriel Sarquis
          Centro de Diagnóstico Dr. Enrique Rossi
          Sanchez de Loira 117
          1173 Buenos Aires
          tel: 54 11 40118000/8080

Rosario     - Dr. Davi Carlos Mainini
          Sarmiento 958 1 ”B”
          2000 Rosario, Prov. de Santa Fe
          tel: 54 0341 4489733
          mobile: 54 0341 (15) 5000201
         - Dr. Miguel Angel Lopez Manzano
          Av Belgrano 150
          2000 Rosario, Prov. de Santa Fe
          tel/fax: 54 3402 499257
          mobile: 54 0341 (15) 6401925/(15)6165578
         e-mail: Imanzano@coopvgg.com.ar


         Brasil/Brazil
Fortaleza    - Dr. Murillo Pinheiro Barros
          Rua João Cordeiro, 1508 - Aldeota
          60110-300 Fortaleza CE
          tel: (085)253-3032, 226-1525
          mobile: 9985 8405

Porto Alegre   - Dr. Matias Kronfeld
          Rua Ramiro Barcelos, 910 / Sala1004
          90035-001 Porto Alegre, RS
          tel: (51)3311 9450, mobile: (51)9121 9121

Rio De Janeiro  - Dr. Antonio Carlos Junior, Dr. Leonardo Ponce
          Rua Miguel Couto, 124 - 2. Andar Centro
          20070-30 Rio de Janeiro, RJ
          tel: (021)2516-1557 / 2233-4780

Rio Grande    - Dr. Isnard Peixoto Filho
          Sociedade Beneficiencia Portuguesa
          Rua General Vitorino 481, Centro
          96200-310 Rio Grande, RS
          tel: (0532)32-6155/32-6858, mobile: (053)9971 4577

Salvador     - Dr. Renato Lobo
          Complexo Odonto-Médico Itaigara
          Av.Antonio Carlos Magalhães
          585 – Bloco B Sala 203
          41850-000 Salvador, BA
          tel: (071)354-1655, fax: (071)351-6689
          mobile: 9145 6945

Santos      - Dr. Meyer Reznik


                       06.07.2011
                     8
        Rua Amador Bueno, 26 – Sala 32, Centro
        11013-150 Santos, SP
        tel: (013)3219-3838 / 7804-9730, fax:(013)3219-3311       Canada/Canada

Calgary    - Dr. Toye Oyelese
        Starpoint Healthorp.
        Foothills Industrial Park
        202, 3716-61st Avenue SE
        Calgary, AB, T2C 1Z4
        tel: +1 403 236 8400, fax: +1 403 236 8806
Edmonton   - Dr. John F. Chiu
        Town Centre Professional Building
        320, 6203-28 Avenue
        Edmonton, AB, T6L 6K3
        tel.: +1 780 462 8120, fax: +1 780 461 9437

Halifax    - Dr. J. Hosein
        5595 Fenwick Street
        Halifax, N.S., B3H 4M2
        tel: +1 902 422 5595, fax: +1 902 429 8125
       - Dr. Dr.Deborah Mirtz, Dr.Mary-Lynn Watson,
        Dr. Francis Moriarity
        Dr. Margaret Anne Dingle, Dr. Arthur H. Parsons
        Atlantic Offshore Medical Services Ltd.
        Suite 220, 33 Ochterloney Street
        Dartmouth, NS B2Y 4P5
        tel +1 902 469 2667, fax: +1 902 469 0531

Montreal   - Dr. Robert Perlman
        1405 Transcanada Highway No 120
        Dorval, QC, H9P 2V9, Montreal
        tel: +1 5l4 683 7877, fax +1 514 683 0202
       - Dr. Lawrence Etco, Dr. Louise Tremblay
        Dr. William Svihovec, Dr. Lyle Waldman
        100 Place Charles Lemoyne, Suite 232
        Longueuil, QC J4K 2T4, Montreal
        tel: +1 514 651 5700, fax: +1 514 651 9700

Quebec City  - Dr. Camil Vallieres
        Clinic Medical Jeffery Hale
        1248 Chemin Sainte-Foy, Bureau 202
        Quebec, QC, G1S 2M5
        tel: +1 418 681 7854, fax:+1 418 681 6173
       - Dr. Louise Lorraine Infirmiere
        La Clinique de Medicine Industrielle de Quebec,SENC.
        1000 Chemin Ste-Foy, Bureau 304
        Quebec, QC,G1S 2L6
        tel: +1 418 681 0167, fax:+1 418 681 4564

Saint John  - Dr. Edward V. Phillips
        34 Dorchester Street
        Saint John, NB, E2L 3H8


                   06.07.2011
                        9
          tel: +1 506 634 0785, fax: +1 506 634 7817

St. John's,    - Dr. Charles McVicker, Dr. Steve Walker,
Newfoundland     Dr.Ciaran O'Shea
           4 Henry Street
           St. John’s, NL A1C 6E7
           tel: +1 709 722 4074
          - Dr. Ken Ledez
           Dept. of Anesthesia, Health Science Complex
           300 Prince Philip Drive
           St.John’s, NF, A1B 3V7
           tel:+1 709 777 6541, fax: +1 709 777 6506

Toronto      - Dr. Michael T. Chambers
           Erin Mills Family Physicians
           3095 Glen Erin Drive, Suite 10
           Mississauga, ON, L5L 3R6, Toronto
           tel: +1 905 828 6700, fax: +1 905 828 9361
          - Dr. Ahmed Sakoor
           Raxlen Clinic
           340 College St., Suite B 102
           Toronto, ON, M5T 3A9
           tel: +1 416 966 3641, fax: +1 416 944 9947

Vancouver     - Dr. Stan Karron
           The Mariners Medical Clinic Ltd
           401-1160 Burrard Street
           Vancouver, B.C., V6C 2G8
           tel: +1 604 683 0206, fax: +1 604 683 0203

Victoria      - Dr. B.M.Gelling, Dr. B.R.Fraser, Dr. W.N.Shoichet
           Saanich Medical Clinic
           2nd floor - 3491 Saanich Road
           Victoria, B.C., V8X 1W8
           tel: +1 250 475 2251, fax: +1 250 475 3530

Ville De La Baie  - Dr. M.Marcel Gauthier
           802 4th Rue
           La Baie, QC, G7B 2A7
           tel: +1 418 544 3331, fax: +1 418 545 6885

          Chile/Chile
Valparaiso     - Dr. Jochen Rosenstock
           Centromed, Poniente 332, Valparaiso
           tel: (032)389002 / 62
          - Dr. Claudio Etcheverry
           ASOMEL, Colon 2020, Valparaiso
           tel: (032)217194
Viña del Mar    - Dr. Claudio Etcheverry (on Tuesdays)
           ASOMEL, Montaña 866, Viña del Mar
           tel: (032)685758 / 681973

          Costa Rica/Costa Rica
Limon       - Dr. Martin Quirós Saenz
           Frente Gimnasio Edy Bermudez, Limon


                      06.07.2011
                          10
          tel: 507-7580580, priv: 507-7585503
San Jose     - Dr. Juan José Rodréguez Solano
          Paraiso.Cartago, 50 mts. sur Bar el Atlántico
          tel: (506)574 7261 / 574 4814 / 827 8029
          fax: (506)574 7892
         e-mail: juanjtempo@hotmail.com


         Den dominikanske republikk/
         The dominican republic
Santo Domingo  - Dr.Miguel Luna
          Clinica de Medicina Avanzada “Abel Gonzales”
          Av. Abr. Lincoln 953
          Santo Domingo
          tel: (001)809 5668000
          fax: (001)809 5668016
          Mobile: (001)710 9655

         Ecuador/Ecuador
Guayaquil    - Dr. John Parker jr.
          9 De Octubre 423 y Chimborazo
          Guayaquil
          tel: 42 515866 / 42 516046
         - Dr. Eduardo Alcivar
          Coronel 2301 entre Canar y Azuar
          Guayaquil
          tel: 42 442983 / 42 444287 / 42 445116

         Guyana/Guyana
Georgetown    - Dr. N.Daniels
          St. Joseph’s Mercy Hospital
          130-132 Parade Street
          Kingston, Georgetown
          tel: (0059)2254781
          fax: (0059)2272796

         Honduras/Honduras
La Ceiba     - Dra. Soledad Del Carmen Urbizo Solis
          Clinica Médica, Medicina General
          Edificio Plaza Canon-Sega, segunda planta
          Avenida San Isidro
          La Ceiba, Atlantida
          tel: +504-443.39.42

Roatan      - Dra. Jacqueline Wood de Bush
          Calle Principal
          Coxen Hole
          Roatan, Islas de la Bahia
          tel/fax: +504-445.10.80

San Pedro Sula  - Dr. Javier R. Pastor V.
          Cons. £11, Clinicas Hospital Cemesa
          Blvd. del Sur, San Pedro Sula
          tel: +504 556 5411, fax: +504 556 5488
         - Dr. Rodrigo Martinez


                       06.07.2011
                          11
         Hospital Cemesa, local 5
         Blvd. del Sur, San Pedro Sula
         tel: +502 556 6145 / 238 6624, fax: 502 552 9661

Tegucigalpa   - Dr. Plutarco E. Castellanos
         Clinica Viera, Tegucigalpa
         tel:+504-238.0736, 238.0696, 504-220.5441,
         mobil:+504-992.69.21

        Jomfruøyene/Virgin Islands

St. Thomas   - Dr. Malcolm L. McLeod
         9003 Havensight #321
         St. Thomas,USVI 00802
         tel: 340-774-8840, fax: 340-777-1468
         e-mail: bodilmcleod@hotmail.com


        Mexico/Mexico
Acapulco    - Dr. José Alfredo Leñero Espanã,
         Dr. Alejandro Benitez Solis
         Tabachines No. 2, Fracc. Club Deportivo
         Acapulco, Guerrero 39650
         tel: 01 74 44841283 / 44866220, fax: 01 74 44810833
         e-mail: ametursc@prodigy.net.mx

Cancun     - Dr. Edgar Alfonso Cervantes
         Hospital AMAT
         Av. Nadar No. 13, Planta Baja, Super Mazana 2
         Cancun, Quintana Roo 77500
         tel: 01 99 88874422, pager: 01 99 88815252 code 298
         e-mail: dgrcrvnts@msn.com

Coatzacoalcos  - Dr. Raymundo Maciel Cordova
         Corregidora no. 402, Col. Centro
         Coatzacoalcos, Veracruz 96400
         tel: 01 92 12121742

Cozumel     - Dr. Ricardo de Jesús Segovia Gasque
         Centro edico de Cozumel
         Calle 1ra Sur No. 101, Col. Adolfo López Mateos
         Cozumel, Quintana Roo. 77600
         Tel: 01 98 78723545 / 78725664

Ensenada    - Dr. Marco A. Sussarey
         Obregon No. 1018 entre 10 y 11, Zona Centro
         Ensenada, Baja California 22800
         tel: 01 64 61740545 / 61780351 / 61782985

Guaymas     - Dr.Luis Marcos Leon Parea
         Calle 18, Av. 16
         Guaymas, Sonora
         tel: 01 62 26221133

Mazatlan    - Dr. Jorge Mario Valdes Guizar
         Av. Revolucion y General Cabantlias
         Col. Lopez Mateos


                       06.07.2011
                       12
        Mazatlan; Sinaloa 82140
        tel: 01 66 99831777 / 99182782

Mexico City  - Dr. Felipe Torres de la Garza
        Herschel No. 152, Piso 5, Col. Anzures
        Mexico, D.F. 11590
        tel: 55454516 / 55457440 al 44

Tampico    - Dr. Graciela Muñoz, Dr. Luis Lopez Ceja
        Av.Hidalgo No. 1900, Piso 4, Col. Altavista
        Tampico, Tamaulipas 89240
        tel: 01 83 32170561

Veracruz   - Dr. Sergio Chavez Cuadra
        Colon No.565, Altos, Piso 1, Col. Roma
        Veracruz, Veracruz 91910
        tel: 01 22 99315173
       - Dr. Fernando Moran Huerdo
        Xicotencatl No 1165
        Entre Barragan y Diaz Aragon, Col. Flores Magon
        Veracruz, Veracruz 91900
        tel: 01 22 99326709 / 99320909
       - Dr. Jorge Hernandes Bustos
        Colon No. 540, Esquina Pedro de Alvarado
        Col. Reforma
        Veracruz, Veracruz 91919
        tel: 01 22 99359670 / 99359298 / 99371633

       Nicaragua/Nicaragua
Managua    - Dr. Gilberto Martinez Martinez
        Clinica Plaza Espana
        Managua
        tel: 505 2667284, fax: 505 2667447

Bluefields  - Dr. Harold Bacon Brokamp
        Bluefields
        tel: 505-8222384, fax: 505-8221605
        e-mail: hbacon@ibw.com.ni


       Panama/Panama
Panama City  - Dr. Rimsky Sucre Benjamin
        Clinica Einstein
        Via Argentina no. 57, El Cangrejo
        Apartado no. 4483, Panama 5
        tel: 507-2647110 – 507-2647477
        fax: 507-2647221

       Peru/Peru
Lima     - Dr. Lizardo Mija Torres
        Jr. Huamachuco 1520, dpto. 202 Jesus Maria
        Lima
        tel: 1-7217463, 1-4249146

       Surinam/Surinam                      06.07.2011
                         13
Paramaribo    - Dr. I. Tseng, Dr. D. Gomes
          147 Koningstraat, Paramaribo
          tel: (00597)403578, 403939
          fax: (00597)478385
          e-mail:angel@cq-link.sr


         Trinidad og Tobago/Trinidad and Tobago
Port Of Spain   - Dr. Stuart Millar
          66 Pembroke Street
          Port of Spain
          tel: 868-624-5762/7395, fax: 868-623-6468

         Uruguay/Uruguay
Montevideo    - Dr. Mario Maier, Dr. Jorge Natalevich
          Seamans Medical Service
          Zabala 1584 / 102
          11000 Montevideo
          tel/fax: 598-2-915 5239/916 4327


         USA/USA
Baltimore, MD   - Dr. John B. MacGibbon, Dr. Y.K Shetty
          Armory Building
          3000 Armory Place, Suite 3-G
          Baltimore, MD 21201
          tel: 410-225-8974

Bayonne, NJ    - Dr. Madelaine Zak
          839 Avenue A
          Bayonne, NJ 07002
          tel: 201-437-0400

Boston, MA    - Dr. Alan Rodgers
          Concentra Medical Center
          One Harborside Drive
          Logan International Airport
          East Boston, Massachusetts 02128
          tel: 617 568-6508, fax: 617 568-6573
          e-mail: alan_rodgers@concentra.com

          Appointments can also be made at:
          steve_cote@concentra.comCape Canaveral,  - Stanley C. Haimes, Dr. Emmet B. Ferguson, jr.
FL         Pro-Tek Occupational Health Services, Inc.
          677 Dave Nisbet Drive, Suite 101
          Cape Canaveral, FL 32920
          tel: 321.868.3949, fax: 321.868.5520
          e-mail: protekm@yahoo.com


Chicago, IL    - Dr. Donald Szachowicz
          581 Golf Road
          Des Plaines, IL 60018, Chicago
          tel: +847-297-2240, fax: +847-297-7270                        06.07.2011
                          14
Corpus Christi,  - Dr. Franklin L. Anderson
TX          Concentra Medical Centers
           2209 N.Padre Island Dr.,#M
           Corpus Christi, TX 78408
           tel: 361-289-5811, fax: 361-289-1207

Fort Lauderdale,  - Dr. Thomas Hamaway
FL          1800 E. Las Olas Blvd.
           Fort Lauderdale, FL 33301
           tel.: 954-492.1223, fax: 954.463.4763

Honolulu, Hawaii  - Dr. Carl K. Yorita
           1010 S. King Street, Ste. 801
           Honolulu, HI 96814
           tel: +1(808)593-2510

Houston, TX    - Dr. Vu Doan Theriot
           3333 Bayshore Blvd., Suite 330
           Pasadena, TX 77504
           tel: 713-947-3210, fax: 713-947-6080/281-380-7919
          e-mail:cvcd@neuworld. com


Miami, FL     - Dr. Irwin Potash
           Port of Miami Medical Clinic
           1015 N. America Way, Suite 150
           Miami, FL 33132
           tel: 305-358-4265

Mobile, AL     - Dr. Ashton Blessey
           Springhill Medical Center
           The Taylor Clinic
           201 North Royal street
           Mobile, AL 36602
           tel: 251-433-8448

New Orleans, LA  - Dr. Ralph L. McLaury, Dr. Dabney Minor Ewin
           Concentra Medical Centers
           318 Baronne Street
           New Orleans, LA 70112
           tel: 504-561-1051, fax: 504-586-8958

New York, NY    - Dr. Michael N. Bush
           115 East 57th Street, Suite 630
           New York, NY 10022
           tel: 212 583-2990, fax: 212 644-2522

Norfolk, VA    - Dr. Richard Hoffman
           142 W. York Street, Suite 218
           Norfolk, VA 23510
           tel: +757-627-7283

Pensacola, FL   - Dr. Ole Olsen
           The Medical Center Clinic
           8333 North Davis Highway
           Pensacola, FL 32514
           tel: 850-474-8000                        06.07.2011
                        15
Philadelphia, PA  - Dr. Leonard M. Popowich
           2403 East York Street
           Philadelphia, PA 19125
           tel: +215 427-2552

Providence, RI   - Dr. Wallace Gonsalves
           1596 Broad Street
           Cranston, RI 02905
           tel: +401-781-9600, fax +401-781-0223

San Diego,     - Dr. Gaston Molina, Dr. Peter Sacks
CA          SCRIPPS CLINIC
           Executive Health, MS-213
           10666 N. Torrey Pines Road
           La Jolla, CA 92037
           tel: (858) 554-7875, fax: (858)554-6272

San Juan,     - Dr. Jose M.Torres Ramos
Puerto Rico     Ashford Medical Center Suite 509
           San Juan, Puerto Rico
           tel: 787-724-6015 / 787-722-2727

San Francisco,   - Dr. Smith Adron Ketchum
CA          International Medical Centers Inc.
           49 Drumm Street
           San Francisco, CA 94111
           tel (415)982-8380

San Pedro,     - Dr. Andres Jimenez, Dr. James Schmidt
CA          Dr. David Smith, Dr. Mark Perez
           Memorial Maritime Clinic
           1350 W. 6th Str., 2nd fl.
           San Pedro, CA 90731
           tel: 310/832-1126 / 7221 / 0686

Seattle, WA    - Dr. Clyde Wilson, Dr. Raymond Jarris
           Healthforce Occupational Medicine
           3223 - 1st S, Suite C
           Seattle, WA 98134
           tel: (206)624-3651

Tampa, FL     - Dr. Richard Markham
           Channelside Medical Center
           209 South 12th street
           Tampa, FL 33602
           tel: 813-223-0882

          Venezuela/Venezuela
La Guaira     - Dr. Miguel Morillo
           Clinica Marcano
           Avenida La Playa
           Macuto, Estado Vargas
           La Guaira
           tel: (0058)212 3341609, 3126507
           mobile: (0058)416 8251744                      06.07.2011
                        16
Puerto Cabello  - Dr. Enrique Guerra
          Clinica Guerra Mas
          Calle Santa Barbara
          Puerto Cabello
          tel / fax.: (0058)242 3611223, 3612490

Puerto La Cruz  - Dr. Guisseppe Cavallaro
          Puerto La Cruz
          tel: (0058)281 2688838
          mobile: (0058)416 6803091


         ASIA/ASIA

         Bangladesh/Bangladesh
Dhaka      - Dr. M. A. Wahab
          Road 12, House 3
          Baridhara, Dhaka
          tel: 8811454, 887553
         e-mail: wahab@dhaka.agni.com

         Bahrain/Bahrain
Manama      - Dr. Faysal Zeerah
          Bahrain International Hospital
          P.O.Box 1084, Manama
          tel: +973 598222, fax: +973 590495
         e-mail: health@ihb.net

         De Forente Arabiske Emirater/
         The United Arab Emirates
Dubai      - Dr. Hussein Sayed
          Sayed Clinic
          Al Otaiba Centre, 3rd Floor, Flat 312
          Al Diyafa Street, Satwa, Dubai
          tel: 971 4 3985533, priv.: 971 50653 8082
          fax: 971 4 3986969

Fujairah     - Dr. Mark A. Rao
          National Medical Centre
          P.O.Box 1360, Fujairah
          tel: 971 9223 2850, 971 9223 2860
         - Dr. Shariq Imam, Dr. Krishnadas
          Fujairah Port Clinic
          P.O.Box 1195, Fujairah
          tel: 971 9 2228007, fax: 971 9 2228008
         e-mail: fpclnic@emirates.net.ae

         Filippinene/Philippines
Bacolod City   - Dr. Hector L. Torre
          Wellness Clinic (Riverside Medical Center)
          B.S. Aquino Drive
          Bacolod City, Negros Occidental
          tel: +63 34 433 3654, fax: +63 34 434 5532
         e-mail: wellness@mail.rivermedcenter.net


                       06.07.2011
                          17

Cebu      - Dr. Teodosio F. Alcantara
         Seamen’s Hospital
         Camino Vicinal Street Umapad
         Mandaue City, Cebu
         tel: +63 32 344 4771-75, fax: +63 32 346 2598
         e-mail: shc-cebu@philwebinc.com

Davao     - Dra. Ma. Esperanza H. De Guzman
         Physican’s Diagnostic Services Inc.
         #49 jose Palma Street, Brgy. 4A, District 1
         Davao City, Davao
         tel: +63 82 224 6672, fax: +63 82 224 6673

Iloilo     - Dr. Federico Arcenas
         Medius Inc.
         3rd Floor, Lourdes Building, Quezon Street 5000
         Iloilo City, Iloilo
         tel: +63 33 337 2665 / 336 0299, fax: +63 33 335 1203
          e-mail: medicus@philwebine.com

Metro Manila  -  Dr. Pedro S. de Guzman
          Physician’s Diagnostic Service Center
          4th Floor, Physician’s Tower, 533 U.N. Avenue,
          Ermita, Manila
          tel: +63 2 521 4975 / 521 4967, fax.: +62 2 523 7833
          e-mail: deguzman.pedro@gmail.com
          e-mail: peddeguz@compass.com.ph
        - Dra. Fe Bacungan, Dra. Gennie Rosa F. Tagab
         S.M. Lazo Medical Clinic, Inc.
         1755 Taft Avenue, cor. J. Nakpil Street
         Malate, Manila
         tel.:+63 2 524 1891-98, fax:+63 2 524 5927 / 524 6325
          e-mail: smlazo@I-maila.co.ph
        -  Dra. Leticia C. Abesamis
          Clinical Occupational Medicine (Clinicomed)
          Gr. Floor Ma. Daniel Building
          470 San Andres cor. M.H. del Pilar Street
          Malate, Manila
          tel: +63 2 521 5499 / 526 0840 / 523 5128
          fax: +63 2 526 0838
          e-mail: clinico@pacific.net.ph
        -  Dr. Joseph Bien C.Abesamis,
        -  Dra. Leticia C.Abesamis
          Out Patient Clinic (American Hospital)
          2nd Floor, FEMII Building, Andres Soriano Jr. Avenue
          Intramuros, Manila
          tel: +63 2 527 2853 / 527 1611, fax: +63 2 527 1694
          e-mail: amer_h@info.com.ph
        - Dra. Catalina P.Ricohermoso
         Sagrada Corazon Medical Center Inc.
         Gr. Floor, 1036 M.H. Del Pilaar Street
         Ermita, Manila
         tel: +63 2 522 8246 / 524 7128, fax: +63 2 524 7109
          e-mail: scmci@hotmail.com.ph
        -  Dr. Luis V. Viscarra
          Seamen’s Hospital,Seamen`s Hospital Bldg. AMOSUP
          Cabildo cor. San Jose Street

                        06.07.2011
                       18
        Intramuros, Manila
        tel: +63 2 523 5267 / 527 8117 / 527 3554
        fax: +63 2 527 3554
        e-mail: shosp_mnl@amosup.org
      - Dra. Ma. Gertrudes Pica-Axibal,
      - Dr. Ernesto A. Betco
       Angelus Medical Clinic
       2nd Floor, Orange Healtcare Building
       104 V.A. Rufino Road, Legaspi Village
       Makati City, Manila
       tel: +63 2 815 1997 / 893 2468 / 815 1938
       fax: +63 2 817 0765
        e-mail: angelusinc@pacific.net.ph
      -  Dr. Wilfredo Jose Arguelles Jr.
        Arguelles Medical Clinic Inc.
        1271 Zobel Roxas
        Malate, Manila,
        tel: +63 2 521 5353 / 303 0752, fax: +63 2 526 8052
        e-mail: joey.arguelles@a-md.com
      - Dra. Glennda P. Estores-Canlas
      - Dra. Lourdes Esperanza Cacho-Jos
      - Dra. April Ann R. Abagat, MD
       Maritime Clinic for Int’l Services Inc.
       10th Floor, Times Plaza Building.
       U.N, cor. Taft Avenue
       Manila
       tel: +63 2 527 9774, fax: +63 2 527 9042
        e-mail: glennda@pacific.net.ph
      - Dr. Joselito De Guzman
       Maritime Medical and Lab. Clinic
       2nd Floor, Paragon Tower Hotel
       531 A. Flores Street
       Ermita, Manila
       tel: +63 2 526 3809 / 526 3812 / 526 3815
       fax: +63 2 526 3816
        e-mail: jlgl.md@hotmail.com
      - Dr. Connie Lomanta Bernardo
       Gen Med Health Services
       4-D Cuevas Tower
       Taft Ave. cor. Pedro Gil Str.
       Malate, Manila
       tel: +63 2 522 8723 / 322 1128
        e-mail: genmed982002@yahoo.com      India/India

New Delhi  - Dr. H.S. Yadav, Dr. Anita Yadav
       Dr. Yadav´s Medicare
       118 Satayaniketan, Moti Bagh
       Chanakyapuri, New Delhi 100 021
       tel: (011) 24672388, 268 72 2011
       mobile: 981 017 1489

Chennai   -  Dr. K. Gayathri Devi, Dr. G. Sairamanan
        Devika Hospital Limited
        148 Luz Church Road


                      06.07.2011
                         19
        Chennai 600 004
        tel: 4992607/4993391/4990788, fax: 4993282
        e-mail: devakihos@satyam.net.in
       - Dr. P.S. Padmanabhan
        33 Lake View Road, West Mambalam
        Chennai 600033
        tel: 4743344

Cochin    - Dr. P.V.Unni Krishnan
        Sakthi Medical Centre
        Market Chanal Road
        Cochin 682 035
        tel: 0484-35378

Goa      - Dr. Suresh.N.Idnani
        S 2/2, Nova Cidade, Alt-Porvorim
        Bardez Goa
        tel: 0091 832 417036/417038, fax: 0091 832 413812

Kolkata    - Dr J.P. Guha
 (Calcutta)   Narayani
        7/1 Lake Terrace, Ground Floor
        Kolkata 700029
        tel: 39570268, mob: 9831926407, priv: 30951142

Mumbai    - Dr. H.S. Bhatla
(Bombay)    Room No. 41 4th floor
        Lady Ratan Tata Medical and Research Centre
        M.Karve Marg, Cooperage
        Murnbai 400 021
        tel: 2029941/2029942
       - Dr. Kamal A. Vazirani
        Jaya Diagnostic Centre
        1 st fl. Maneckji Wadi Bldg.
        Above Chicago Radio, Motwane Fountain
        Mumbai 400 023
        tel: 2675141/2672095
       - Dr. Ramarao N. Kamath
        Narayan Leela Clinic
        Shop No. 12 , Radhika Niwas G.H.S.Ltd.
        Sir M.Vasanji Road, Opp; Punjab Travels
        Mumbai 400 069
        tel: 839 6736
       - Dr. V.Z. Belani
        Blue Shield Medical Clinic
        1st floor, Cecil Court
        Mahakavi Bhushan Road, Next to Regal Cinema
        Mumbai 400 039
        tel: 2049741 / 2873419
       - Dr.Suresh N. Idnani
        4 Kalpana
        2nd Pasta Lane, Colaba
        Mumbai 400 005
        tel: 2952618 / 2852755
       - Dr. Haresh G. Sahijwala
        2 Pushpa Bhuvan
        Opp. Colaba Telephone Bhuvan Colaba,

                      06.07.2011
                    20
       Mumbai 40 005
       tel: 284 3879
      - Dr. J.K. Magnani
       Marine Clinico Pathologocal Laboratory
       410 Varhaman Chambers
       17-G, Vawasji Patel Street
       Mumbai 400 023
       tel: 204 4438
      - Dr. Anand Somaya
       73 Lady Ratan Tata Centre
       Mahrashi Karve Road
       Mumbai – 400 039
       tel: 0091 22 2040164, fax: 0091 22 3851717

New Delhi  - Dr. H.S. Yadav, Dr. Anita Yadav
       Dr. Yadav´s Medicare
       118 Satayaniketan, Moti Bagh
       Chanakyapuri, New Delhi 100 021
       tel: (011) 246 72 388, 268 72 2011
       mobile: 981 017 1489

      Indonesia/Indonesia
Bali    - Dr. I Nyoman Arhya
       JI. Diponegoro No 55 Denpasar, Bali
       tel: +62 361 224422 fax: +62 361 247006

Jakarta   - Dr. Nusye Edithe Zamsiar
       Maritime Medical Centre
       Klinik Rajawali Lestari Kondominium
       Jl. Senen Raya No. 66
       Jakarta 10410
       tel/fax: +62 21 3440039

      Israel/Israel
Haifa    - Dr.Yoram Weintraub
       Sherner Medical Center
       Bnai-Zion Hospital
       Golomb st.47
       33394 Haifa
       tel: + 972 4 8380528

      Japan/Japan
Kobe    - Dr. G. Barraclough
       Kobe International Hospital
       and Medical Service Association
       4th fl. Ninomiya Pearl Mansion
       23-11, Ninomiya-cho 4-chome
       Chuo-ku, Kobe
       tel:/fax: 078-241-2896

Nagasaki  - Dr. Masako Sakai
       Tanaka Hospital
       2-11 Sasebo City, Motoshima-cho 857-0871
       Nagasaki
       tel:0956-23-5308


                  06.07.2011
                    21

Nagoya   - Dr. Michael R. Aman
       International Clinic
       3rd fl. Kokyu Building
       8-3, Irifune 1-chome
       Minato-ku, Nagoya
       tel: 052-651-6495, fax: 052-651-6498

Tokyo    - Dr. Shane, Dr. Eupene Aksenoff
       International Clinic
       5-9, Azabudai l-chome
       Minato-ku, Tokyo
       tel:(03)3583-783l / (03)3582-2646, fax: (03)3583-8199
      - Dr.Tameike Ganka
       No. 9 Kowa Building 1st fl.
       1-6-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo
       tel: (03)3586-9045, fax: (03)3582-3594

      Kina/China
Beijing   - Dr. David E. Baion, Dr. Cheng Jiang Gang,
(Peking)   Dr. Linda Yan, Dr. Wang Yifang
       Sino-German Policlinic
       LandmarkTower B-1
       No. 8, North Dongsanhuan Road, Beijing
       tel: +86 10 6590 0983 (dir) / +86 10 6590 6688
       fax: +86 10 6590 0983
      - Dr. Lu Zhiqin
       Peking University First Hospital
       Section for Health Protection
       No. 15, Cheniandian Andingmennei Street
       Dongcheng District, Beijing
       tel: +86 10 6403 2255 ext.3415, fax: +86 10 8401 8351

Dalian   - Dr. Sun Jie, Dr. Han Yanping
       Liaoning International Travel Health Care Center
       No. 39 Renmin Road
       Dalian P.R.C.
       tel: +86 411 2817720

Guangzhou  - Dr. Chen Qing Yu, Dr. Ye Feng
       Second Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen University
       107 West Yan Jiang Road
       Guangzhou 510120
       tel: +86 20 8133 2207, +86 20-8133 2522
       fax: +86 20 8133 2853

Hong Kong  - Dr. Chan Ming Wai
       Quality Health Care Medical Services Ltd
       Shop C, G/F, Admiralty Centre, Tower 2
       18 Harbour Road
       Wanchai, Hong Kong
       tel: +852 2529 8666, fax: +852 2865 6512
      - Dr. Lee Chung Yin
       Lee & Partners
       3/F, Kam Chung Coml. Bldg.
       19 Hennessy Road


                  06.07.2011
                       22
         Wanchai, Hong Kong
         tel: +852 2528 4493, fax: +852 2865 5119
        - Dr. C.W. Leung
         Rm. 901, Hang Seng Bank Bldg.
         77 Des Voeux Road Central
         Central, Hong Kong
         tel: +852 2523 7530, fax: +852 2596 0096

Quanzhou    - Dr. Chen He Ji, Dr. Li Jin Yu
         Quanzhau Entry Exit Inspection and
         Quarantine Bureau
         Shenghujie, Citonglu
         Quanzhou, Fujian 362000
         tel: +86 595 210 1582 / +86 595 211 2196
         fax: +86 595 210 1582
        e-mail: bjzx999@163.com


Shanghai    - Dr. Lu Hongfa, Dr. Miao Guoliang, Dr. Xia Yizhong
         Shanghai Seamen’s Hospital
         505 Dong Changzhi Road
         Shanghai 200080
         tel:+86 21 6541 4600, fax: +86 21 6545 0253

Tianjin    - Dr. Gu Ji Jiang
         No. 2-1126, No. 2 RD. Xingang
         Tanggu District, Tianjin
         tel: +86 226 670 6217, fax: +86 222 579 2846
         mob: +86 139 2063 8857

Qingdao    - Dr.Yu Wenchang, Dr. Cai Zhirong
         The Affiliated Hospital of Qingdao Medical College
         16 Jiangsu Road, Qingdao 266003
         tel: +86 532 291 1305, +86 532 391 1306
         fax: +86 532 291 1999

        Kypros/Cyprus
Larnaca    - Dr. Sotos I. Loizides
         Nicos Demetriou st. 43
         6031 Larnaca
         tel:24665555, fax: 24624432
        - Dr. Ioannis E. Hadjiioannou
         Halkidus st. 6
         6031 Larnaca
         tel: 24656540, fax: 24665246

Limassol    - Dr. Achilleas Akylas
         Leontios A’street 181
         Hawaii Komelia Court
         3020 Limassol
         tel: 25354933, priv.: 25343443, fax: 25346112

        Malaysia/Malaysia
Kuala Lumpur  - Dr. Jacob Thomas
         Subang Jaya Medical Centre Sdn. Bhd.
         Level 5, Out Patient Centre
         c/o Jalan SS 12/1A

                     06.07.2011
                     23
         47500 Subang Jaya
         Petaling Jaya, Kuala Lumpur
         tel: 00603-56341212, fax: 00603 56335910

Port Klang  - Dr. Umakanthan
        Pantai Klang Specialist Medical Centre
        42 Persiaran Raja Muda Musa
        41100 Klang
        Selangor Darul Ehsan
        tel: 00603 33725222, fax: 00603 33725365

Labuan    - Dr. M. Shaik Dawood Mohideen
        197 Jalan Tg. Kubong, Labuan
        tel: 006087 413140, fax: 006087 413146

       Myanmar/Myanmar
Yangon    - Dr. U. Myint Thein
        Eye, Ear, Nose and Throat Hospital
        No. 30, Natmauk Street
        Tamwe Township, Yangon
        tel: (95-1)553955
       - Dr. Thida Thein Shwe - Medical officer
        Aye Yeiktha Clinic
        340-Shwebontna Street
        Pabedan Township, Yangon
        tel: (95-1)245351

       Nepal/Nepal
Lalitpur   - Dr. Dhan Bahadur Shrestha
        Subba Pathology & Family Health Care Clinic
        Kupondole, Lalitpur
        tel: 00-977 1529630, fax: 00-977 1531384

       Pakistan/Pakistan
Karachi   -

       Singapore/Singapore
Singapore  - Dr. James Fang, Dr. M. T. Lee, Dr. S. Kumar
        Bain & Partners
        10 Collyer Quay #05 -06/07, Ocean Building
        Singapore 049315
        tel: 6532 5522, fax: 6534 4418
       - Dr. John Choy, Dr. Lee Choi Kheong
        Gleneagles Maritime Medical Centre
        120 Cantonment Road #02-05, Maritime House
        Singapore 089760
        tel: 6223 6066, fax: 6223 6055
       - Dr. Kwok Weng Fai, Dr. Chew Kong Ming
        The Medical Centre Clinic
        16 Raffles Quay #B1-15, Hong Leong Building
        Singapore 048581
        tel: 6220 7585, Fax: 6221 7387

       Sri Lanka/Sri Lanka


                   06.07.2011
                     24
Colombo   - Dr. J.R.A. Perumal, Dr. S.F.N. Silva
        Medical Chambers
        State Bank of India Bldg., 2nd fl., Colombo
        tel: 421543

       Sør Korea/South Korea
Busan    - Dr. Joon Sang Lee
        Wallace Memorial Baptist Hospital
        374-75 Namsan-dong, Geumjeong Gu
        Busan 6009-340
        tel: +82 (0)51-580 2000
        fax: +82 (0)51-583 6003

       Thailand/Thailand
Bangkok   - Dr. Sae Sue Supromjak Watcharaphong
        Vatana Supromajakr
        Bunrungrad Hospital
        Bankok 10110
        tel: 655 6334/5, fax: 667 2525
       - Dr. Sriwan Tiachunpun, Dr. Picheth Charoensiriwath
        Samitivej Hospital
        Bankok 10110
        tel: 381 6807 – 392 0011, fax: 381 3490

       Tyrkia/Turkey
Iskenderun  - Dr. Yucel Yalcin
        Mithatpasa Cad
        Guven Apt. 46
        Iskenderun 31200
        tel: (0326) 6140454, 6562300
       - Dr. Suleyman Saygili
        Saglik Ishani, Kat 2
        Iskenderun 31200
        tel: (0326)6174939
       - Dr. Nezihe Elibol
        Namik Kemal Cad., Namik Kemal Apt. 75/1
        Iskenderun 31200
       - tel: (0326)6173875, 6562050, mobile: 0532 5734323

Istanbul   - Dr. Halil Arpacioglu, Dr. Fikri Alican
        American Hospital
        Guzelbahce Sokak
        Nisantasi, Istanbul 80200
        tel: (0212) 3112000, 2478731, 2402270
        mobil: 0532 4004737

Izmir    - Dr Mithat Bahceli
        Ali Cetinkaya Bul. No. 70
        Saglik Sitesi 2 Kat. D:203Alsancak, Izmir 35220
        tel: (0232) 4210380       AUSTRALIA, NEW ZEALAND

                   06.07.2011
                         25

         AND THE PACIFIC ISLANDS
         Australia/Australia

Brisbane, QLD   - Dr.Timothy Smith, Dr. Steven S.C.Lai,
          Manly Clinic
          81 Clara St.
          Wynnum, QLD 4178
          tel: +61 73396 8222, A/H: (07)3893 1311

Darwin, NT    - Dr. Erik Hauge
          Shop 2
          Howard Springs Medical Centre
          18 Mile, Stuart Highway, Howard Springs
          Darwin, NT 0835
          tel: +61 88983 1096

Freemantle, WA  - Dr. Phil Martin
          Westport Medical Centre
          18 Pakenhamn Street
          Freemantle,WA 6160
          tel: +61 89430 5282
         - Dr. Phil Martin
          (2nd address) 3/484 Stirling Highway
          Cottelsloe WA 6011
         - Dr. David Syed
          Westport Medical Centre
          Terminus Chambers
          18 Pakenham Street
          Freemantle WA 6160
          tel: +61 89430 5282, fax: +61 89430 4975
          e-mail:david@westport-medical.com
         - Dr.Robert W. Liddell
          Health Watch Clinics
          3/484 Stirling Hwy
          Cottelsloe,WA 6011
          tel: +61 89383 3435

Hobart, TAS    - Dr. Michael Tooth
          Sandy Bay Clinic
          270 Sandy Bay Road
          Sandy Bay, TAS 7005
          tel: +61 37223 6822, fax: +61 36224 8077

Launceston, TAS  - Dr. Chris Luttrell
          Tremaur Medical Centre
          59 High Street
          Launceston, TAS 7250
          tel: +61 36331 1055
Launceston, TAS  - Victoria Taylor
          Rose Cottage Medical Centre
          5 Innes Streets New Town TAS
          7250

Malaga, WA    - Dr. Celine Murphy


                        06.07.2011
                          26
          Cnr Alexander Drive & Beach Road
          Malaga, WA 6090
          tel: +61 89248 6088, fax: +61 89248 6089
          e-mail: celine.murphy@carepoint.com.au


Melbourne, VIC   - Dr. Michael Bloom, Dr. Morris Dvash,
           Dr. Murray Gee, Dr. Michael Gross,
           Dr. Milton Harris, Dr. Jack Lipp
           Bridge Industrial Clinic P/L
           141 Bridge Street
           Port Melbourne, VIC 3207
           tel: +61 39646 2551, fax: +61 39646 5007
          - Dr John AM Gall
           Southern Medical Services
           174 Victoria Pde, East Melbourne 3002
           Australia

Newcastle NSW   - Dr. Jon Kochanski
           14 Watt St.
           Newcastle, NSW 2300
           tel: +61 24929 1267, fax: +61 24926 4365
          - Dr. Charles Lester Grace
           59 Hunter Street
           Newcastle NSW 2300

New Town, TAS   - Dr. Lewis E. Garham
           Park Lodge Medical Centre
           3 Stoke Street
           New Town, TAS 7008
           tel: +61 36228 7841 (after hours +61 36235 4205)
           fax: +61 36228 7843

O’Connor, WA    - Dr. Durda Bacvic
           24 Peel Road
           O’Connor, WA 6163
           tel: +61 89337 8033, fax: +61 89314 1006
          e-mail: durda.bavic@carepoint.com.au


Osborne Park,   - Dr. Max Bowater
WA          461 Scarborough Beach Road
           Osborne Park, WA 6017
           tel: +61 89446 0800, fax: +61 89446 8822
          e-mail: phealth@primehealth.com.au


Perth, WA     - Dr. John Bateman
           Level 6, 220 St. George’s Terrace
           Perth, WA 6000
           tel: +61 89321 7022, fax: +61 89321 2191
          e-mail:john.bateman@carepoint.com.au,


Port Adelaide,SA  - Dr. Tom Suszko
           Cherry and Partners
           Duncan House
           19 Robe Street
           Port Adelaide, SA 5015
           tel: +61 88447 4422

Portland, VIC   - Dr. J. Das

                         06.07.2011
                          27
          Seaport Medical Centre
          2 Fern Street
          Portland, VIC 3305
          tel: +61 35523 2322

Rockhampton,   - Dr. Jeffrey Clark
QLD        Voss Clinic, 150 Alma Street
          Rockhampton, QLD 4700
          tel: +61 74927 6022

Rockingham, WA - Dr. Fraser Barrie, Dr. Peter Lacey
         24 Pedlar Circuit
         Rockingham, WA 6168
         tel: +61 89591 2468, fax: +61 89591 2786
          e-mail: admin.rock@deltahealth.com.au


Sunshine, VIC  Dr. John Parkes, Dr. Graham Boothby
         OccWest
         54 Station Place
         Po Box 347
         Sunshine VIC 3020

Sydney, NSW   - Dr. Irwin Light
          Sydney Medical Centre
          Level 1, 580 George Street,
          Pavilion Plaza, HSBC-Building
          Sydney, NSW 2000
          tel: +61 29241 2551, fax: +61 29251 1476

Welshpool, WA  - Dr. Walter Ong, Dr. Corynn Goh
          8 Mariarty Road
          Welshpool, WA 6160
          tel: +61 89350 6468, fax: +61 89350 6469
          e-mail: walter.ong@carepoint.com.au, corynn.goh@carepoint.com.au


Werribee, VIC  - Dr. B. Barnetson
          Wyndham Health Care
          233 Heaths Road
          Werribee 3030 VIC

         New Zealand/New Zealand
Auckland     - Dr Hilmer Budelmann
          The Parnell Medical Centre
          3 St. George Bay Road, Patrnell, Auckland
          tel: +64 9377 4427, fax: +64 9373 4718

Christchurch   - Dr. K.W. Warden
          St. Albans Medical Centre
          250 Springfield Road, Christchurch
          tel: +64 3355 9119

New Plymouth   - Dr. Paul Veitch
          72 Vivian Street
          New Plymouth
          tel: +64 675 846333, fax: +64 675 85658
          e-mai: paul.veitch@paradise.net.nz
                         06.07.2011
                         28

Port Of Taurange - Dr. Kuru Kuruvilla, Dr. Max Neate
          Mount Medical Centre
          257 Main Road, Mount Maunganui
          Port of Taurange
          tel: +64 7575 3073, fax: +64 7575 5460

Wellington    - Dr.Michael Naue, Dr.Tim Cookson
          City Surgery, 189 Willis Street, Wellington
          tel: +64 4381 6161

         Papua Ny Guinea/Papua New Guinea
Port Moresby   - Dr. M. Lam
          The Private Hospital & Clinic, Boroko
          Port Moresby
          tel: (675) 325 6022, fax: (675) 325 8807

         Sydhavsøyene/Pacific Islands
Papete, Tahiti  - Dr.Philippe Lionet
          Clinique Cardella, Cabinet de Cardiologie
          BP 295 Papeete Tahiti
          tel: 46 04 10
          e-mail: phlionet@mail.pf
         EUROPA/EUROPE

         Belgia/Belgium
Ant -  D
wer   r.
pe   R
n    .
    V
    a
    n
    C
    le
    e
    m
    p
    o
    el
    ,
    D
    r.
    R
    .
    V
    e
    r
    bi
    st
    It
    al


                       06.07.2011
     29
 ie
 le
 i
 5
 1
 2
 0
 0
 0
 A
 nt
 w
 e
 r
 p
 e
 n
 te
 l:
 0
 3
 -
 2
 2
 5
 0
 0l
 5,
 fa
 x:
 0
 3
 -
 2
 2
 5
 2
 0
 3
 8
 e-
 m
 ail
 :
 inf
 o
 @
 m
 ed
 ip
 ort
 .b
 e
- D
 r.
 A
 .
 W
 il
 di


    06.07.2011
     30
e
rs
V
e
rv
e
rs
r
ui
3
4
2
0
0
0
A
nt
w
e
r
p
e
n
te
l:
0
3
-
2
3
2
1
7
2
8,
fa
x:
0
3
-
2
2
6
5
7
7
0
e-
m
ail
:
wil
di
er
s
@
pa
nd
or
a.   06.07.2011
                         31
   be
Zeebrugge
Dr. Tomas Van Damme
Duinpad 28
8380 Zeebrugge
tel: 050-544646 fax: 050-550448
e-mail: vanndammethomas@online.be
Dr. K. Steel
Ploegstraat 10
8380 Zeebrugge
tel:050-550800, fax: 050-552879
e-mail: HYPERLINK "mailto:steelkoen@hotmail.com"      steelkoen@hotmail.com
Brev av 5.9.01 fra amb. Brussel
Bulgaria/Bulgaria


Varna
Dr. Vessela Boneva, Dr. Albena Kerekovska
Equita Medical Centre
16 Stefan Stambolov Street
Varna 9000
tel: 359 63 9999, fax: 359 52 615 256
Tlf. med Krave29.01.02
Danmark/Denmark


Esbjerg
Dr. Jørgen Brix, Dr. Boye Bertelsen
Dr. Hans Mortensen
Ingemanns Alle l75 A
6700 Esbjerg
tel: (+45)75 13 38 00
Fax av 10.11.01 fra amb. København
Fredericia
Dr.Peter Hein
Norgesgade 7 B
7000 Fredericia
tel: (+45)75 92 00 22, fax: (+45)75 92 00 82
Fax av 10.11.01 fra amb København
                        06.07.2011
                          32Frederikshavn
Dr. Günter Bertelsen, Dr. Rene Søndergaard
Dr. Jacob Randrup, Kaj Bernth
Asylgade 19
9900 Fredrikshavn
tel: (+45)98 421111
Fax av 10.11.01 fra amb. Købenahvn
Helsingør
Dr. Per Årseth-Hansen
Lægehuset, Rønnebær Alle 50
3000 Helsingør
tel:(+45)49 22 14 28
Fax av 10.11.01 fra amb. København
Hirtshals
Dr. Lars Breuning, Dr. Niels Jørgen Adolfsen,
Dr. Claus Axelgaard
Lægerne i Hirtshals, Skovvejen 5
9850 Hirtshals
tel: (+45)98 94 11 77, fax: (+45) 98 94 41 59
Fax av 10.11.01 fra amb. København
E-mail av 22.2.05 fra amb. Køben.
Kalundborg
Dr. Ole Meyer-Jensen
Sct. Jørgensbjerg 17
4400 Kalundborg
tel: (+45)59 5l 00 39. fax: (+45)59 51 56 63
Fax av 10.11.01 fra amb. København
København
Dr. Christian Clausen, Dr. Erik Chr. Kragh
(Danmarks Rederiforening)
Lægekontoret, Amaliegade 33
1256 København K
tel: (+45)33 11 40 88
Fax av 10.11.01 fra amb. København
                        06.07.2011
                      33
Odense
Dr. Per Holm
Fisketorvet 3, 3
5000 Odense
tel: (+45)66 12 10 99
Fax av 10.11.01 fra amb. København
Randers
Dr. Freddie Poulsen
Sankt Mortensgade 4, 2
8900 Randers
tel: (+45)86 42 06 48
Fax av 10.11.01 fra amb. København
Rønne
 (Bornholm)
Dr. Mogens Spang
Paradisvej 4
3700 Rønne
tel: +45 56 95 02 46
Fax av 10.11.01 fra amb.København
Torshavn
 (Færøyene)
Dr. Sølvi Winther Olsen
Biggiarvegur 3, Box 238
FO-110 Torshavn
Færøyene
Tlf: 00298 317070 mobil: 00298 211199
E-post: swolsen@post.olivant.fo

Fax av 10.11.01 fra amb. København
Vejle
Dr. Jakob Lund
Lægerne, Rådhustorvet 4, 1
7100 Vejle
tel: 75 82 50 44
Fax av 10.11.01 fra amb.København
Aalborg                    06.07.2011
                           34
Dr. Bodil Sodemann, Dr. Oluf Gamst
Jens Bangs Stenhus
Østerägade 9
9000 Aalborg
tel: (+45)98 12 01 11
Fax av 10.11.01 fra amb. København
Aarhus
Dr. Lars Christian Kruse
Banegårdsplads 2
8000 Århus
tel: (+45)86 12 15 36
Fax av 10.11.01 fra amb. København
England, Skottland, Wales Og Nord-Irland/England, Scotland, Wales And Northern Ireland


Aberdeen (Sktl.)
Dr.Craig, Dr. Repper, Dr. Richardson,
Dr.Taylor, Dr.Watt
Elmbank Group
Foresterhill Health Centre
Westburn Road
Aberdeen AB25 9AY
tel: +44 1224 696949, fax: +44 1224 691650
Dr. M. Valentine, Dr. Neil S. Kennedy
Brimmond Medical Group
106 Inverurie Road
Bucksbrun, Aberdeen AB21 9AP
tel: +44 1224 713869, fax: +44 1224 716317
Dr. G.J. Clarke, Dr. N.M. Miller,
Dr. J.M. Reed, Dr. W. Doig
AON Occupational Health
Forresterhill Road
Aberdeen AB25 2ZP
tel: +44 1224 669000, fax: +44 1224 669030
Dr.Hugh Hepburn, Dr. Peter Snape, Dr. Iain Macaskill
Aberdeen Medical Services
6 Rubislaw Terrace
Aberdeen AB10 1XE
tel: +44 1224 625766, fax: +44 1224 646612
e-mail: HYPERLINK "mailto:hugh.hepburn@btinternet.com"      hugh.hepburn@btinternet.com
Dr. J.G. Paterson, Dr. John H Mawdsley
Aber-med
4 Queens Road
Aberdeen AB15 4ZT
tel: +44 1224 622345, fax: +44 1224 627426
Fax av 13..11.01 fra gen.kons. Edingburgh til amb.London
                         06.07.2011
                           35
Barrow-in- Furness
Dr. Sharples, Dr. MacDonald, Dr. Wear
4 Duke Street
Cumbria LA14 1LF
tel: (0)1229 820068, fax: (0)1229 813840
Fax av 12.11.01 fra amb.London
E-mail av 2.12.05 fra amb. London
Belfast
 N.Irland
Dr. A.M.I. Calwell
Whitehead Health Centre
17b Edward Road
Whitehead, Carrickfergus
Northern Ireland, BT38 9RU
tel: +44 2893 353454, fax: +44 2893 372625
Fax av 13.11.01 fra gen.kons
Edinburg til amb.London
Birmingham
Dr. Taylor, Dr. Archer, Dr. Hine, Dr. Green,
Dr. Addison, Dr. Ward
Griffins Brook Medical Centre
119 Griffins Brook Lane
Birmingham B30 1QN
tel: (0)121 4762441, fax:(0)121 4750073
Fax av 13.11.01 fra amb- London
E-mail av 2.12.05 fra amb. London
Cardiff
Dr. S.R. Williams
Station Road Surgery
15/16 Station Road
Penarth
Vale of Glamorgan CF64 3EP
tel: (0)2920 702 301,fax: (0)2920 712 048
Fax v 13.11.01 fra amb. London og fax av 8.1.02 fra amb. London
E-mail av 2.12.05 fra amb. London
Devon
Dr.Y.M.B. Hodges
Axminister Medical Practice
St. Thomas Court
Church Street
Axminster EX13 5AG
tel: (0)1297 32126, fax:(0)1297 35759


                          06.07.2011
                         36
Fax av 13.11.01 fra amb.London
E-mail av 2.12.05 fra amb. London
Dundee
(Sktl.)
Dr. E.S. Woodward
Nethergate Medical Centre
8 South Tay Street
Dundee DD1 1PB
tel: +44 1382 221527, fax: +44 1382 226772
Fax av 13.11.01 fra gen.kons.
Edingburgh til amb.London
Edinburgh (Sktl.)
Dr. I.R.F. Ross
Rose Garden Medical Centre
4 Mill Lane
Edingburgh EH6 6TL
tel: +44 131 5541274, fax: +44 131 5552159
Drs. H.D. Rycroft, P S McGuigan
Offshore Medical Services
The Lodge
Roddinglaw Business Park
Roddinglaw Road
Edinburgh EH12 9DB
tel: +44 131 333 2525, fax: +44 131 333 0929
e-mail:clinic@offshoremedicalservices.co.uk
Fax av 13.11.01 fra gen.kons.
Edingburgh til amb.London

e-mail av 17.3.03 fra gen.kons. Edingburgh

faks fra Dr. Rycroft 14/4.04
Essex
Dr. Dambawinna
Grays Health Centre
Brooke Road
Grays, Essex RM17 5BY
tel: (0)1375 898 345, fax: (0)1375 394685
Fax av 13.11.01 fra amb.London
E-mail av 2.12.05 fra amb. London
Glasgow (Sktl.)
Dr. I. Gordon, Dr. B. Paice
Marine Medical Services


                        06.07.2011
                           37
209 Govan Road
Glasgow G51 1HJ
tel: +44-141 4276655, fax.: +44 141 4271995
e-mail: HYPERLINK "mailto:dmcmenamin@clydemarine.com"    dmcmenamin@clydemarine.com
also at:
Marine Medical Services
Kenmure Medical Practice
7 Springfield Road
Bishopriggs Glasgow G64 1PJ
tel: +44-141 7726309, fax: +44 141 7622018
Dr Iain D.M. Jamieson
Gorbals Health Centre, 45 Pine Place
Glasgow G5 0BQ
tel: +44 141 5318295, fax: +44 141 5318278
e-mail: HYPERLINK "mailto:administrator@gp49445.glasgow-hb.scot.nhs.uk"
   administrator@gp49445.glasgow-hb.scot.nhs.uk
Fax av 13.11.01 fra gen.kons.
Edingburgh til amb.London
Grangemouth (Sktl.)
Dr. A.D. Gawn, Dr. I B Murdock
Bo'ness Road Medical Practice
33 Bo'ness Road
Grangemouth FK3 8AN
tel: +44 1324 482653, fax: +44 1324 666119
Fax av 13.11.01 fra gen.kons.
Edingburgh til amb.London
Greenock
(Sktl.)
Dr. Barr, Dr. F.Gray, Dr. J. Montgomery,
Dr. Moultrie, Dr. Pettigrew
Argowan Medical Pratice
2 Finnart Street
Greenock PA16 8HW
tel: +44 1475-888155, fax: +44 1475 785060
Fax av 13.11.01 fra gen.kons.
Edingburgh til amb.London
Gibraltar
Dr. J. Shelly, Dr. J.R. Garcia-Valarino
The College Clinic
P.O.Box 517, Regal House, Queensway, Gibraltar
tel: +350 75769(77777), fax: +350 72292(44983)
Fax av 12.11.01 fra amb.London
E-mail av 2.12.05 fra amb. London

Great Yarmouth
Dr. A.W. Jackson, Dr. N.M. Livingstone, Dr. N.K. McIver, Dr. T. Pace, Dr. W. Stipp, Dr. D.G. Watson,
Dr. S.D. Worsley


                          06.07.2011
                           38
North Sea Medical Centre
3 Lowestoft Road, Gorleston-on-Sea
Great Yarmouth, Norfolk NR31 6SG
E-mail av 7.2.06 fra amb. London

Hertfordshire
Dr. Jonathan Levy
The Surgery, Conygree Cottage, Butterfly Lane
Herts. WD6 3AD
tel: (0)20 8953 9989, fax: (0)20 8207 0713
mobile: (0)0731 502 000
E-mail av 2.12.05 fra amb. London
Hull
Dr. K.J. Kutte
Kemnay Villa
415 Beverly Road
Hull, HU5 1LX
tel: (0)1482 342808, fax: (0)1482 342011
mobile: (0)771 1117033
Fax av 12.11.01 fra amb.London
E-mail av 2.12.05 fra amb. London
Immingham and Killingholme
Dr. R.M. Barr
O.H. Services Ltd., The medical Centre
Alexandra Road South, Immingham Dock
DN10 4QP
tel: (0)1469 571030, fax: (0)1469 571040
Fax av 12.11.01 fra amb.London og fax av 8.1.02 fra amb.London
Kirkwall
 (Orkney)
 (Sktl.)
Dr. S.R. Beaven
Health Centre
New Scapa Road
Kirkwall KW15 1BH
tel: +44 1856 885440, fax: +44 1856 885413
e-mail: Skerryvor.Practice@GP38012.orkney-hb.scot.nhs.uk
Fax av 13.11.01 fra gen.kons.
Edingburgh til amb.London
Leeds
Dr. Andrew D. Burkill
Priory View Medical Centre


                         06.07.2011
                          39
2A Green Lane
Leeds LS12 1HU
tel: (0)113 2954260, fax:(0)113 2954278
Fax av 13.11.01 fra amb.London
E-mail av 2.12.05 fra amb. London
Liverpool
Dr. P.R. Ahmed, Dr. I. Ahmed
Mersey Medical Centre
Port of Liverpool Building
Pier Head
Liverpool L3 1BZ
tel/fax: (0)151 236 6031
Fax av 13.11.01 fra amb.London
E-mail av 2.12.05 fra amb. London
London
Dr. Iain McCoubrey, Dr. Mary Sherry
93 Harley Street
London WIG 6AD
tel: (0)207 9352328, fax: (0)207 4872831
Dr. Bruce-Chwatt
The Surgery
1 York Road
Richmond, Surrey TW10 6DR
tel: (0)208 9409781, fax: (0)208 9409780
Fax av 13.11.01 fra amb.London
E-mail av 2.12.05 fra amb. London
Milton Keynes
Dr. A. Berger
Fishermead Medical Centre
Fishermead Boulevard
Fishermead, Milton Keynes MK6 2LR
tel: (0)1908 609240 fax:(0)1908 695674
Fax av 13.11.01 fra amb.London
E-mail av 2.12.05 fra amb. London
Middlesex
Dr. Chait, Dr. Woyka, Dr. Bansel, Dr. Rackham
The Harrow Health Care Centre
84-88 Pinner Road
Harrow, Middlesex HA1 4LF
tel: (0)208 861 1221, fax: (0)208 4274915
Fax av 12.11.01 fra amb.London
E-mail av 2.12.05 fra amb. London


                        06.07.2011
                            40
Newcastle-Upon- Tyne & Blyth
Dr. Rose, Dr. S.E. Walker, Dr. S.M.B. Chaudhri,
Dr. C.E. Scarlett
Dr. Rose & Partners
Spring Terrace Health Centre
North Shields NE29 0HQ
tel: (0)191 2961588, fax: (0)191 2962901
Fax av 12.11.01 fra amb. London
E-mail av 2.12.05 fra amb. London
E-mail fra amb.London av 7.2.06
Pembrokeshire
Dr. R.W. Hannaford
St. Oswalds Surgery
The Parade, Pembroke SA71 4LD
tel: (0)1646 682374, fax: (0)1646 622424
Fax av 12.11.01 fra amb. London
E-mail av 2.12.05 fra amb. London
Peterhead: (Sktl.)
Dr. G. Bruce, J. Stout
Peterhead Health Centre
Links Terrace
Peterhead, Aberdeenshire AB42 2XA
tel: +44 1779 474841, fax: +44 1779 482571
e-mail: margaret.milne@peterhead.grampian.scot.nhs.uk
Fax av 13.11.01 fra gen.kons.
Edingburgh til amb.London
Southampton
Dr. M. Spencer-Smith
Ocean Medical Services
19/23 Canute Road
Southhampton SO1 1FJ
tel: (0)2380 223546, fax: (0)2380 228446
Fax ac 12.11.01 fra amb. London
E-mail av 2.12.05 fra amb. London
Stornoway
(Isle of Lewis)
(Sktl)


                         06.07.2011
                           41
Dr. N. Davis, Dr. G. Gray
Archway Medical Practice
16 Francis Street
Stornoway, Isle of Lewis HS1 2XB
tel: +44 1851 703588, fax: +44 1851 706338
Fax av 13.11.01 fra gen.kons.
Edingburgh til amb.London
Gibraltar/Gibraltar


Gibraltar

Dr. J Shelley, Dr. J.R. Garcia-Valerino
The College Clinic
P.O.Box 517, Gibraltar
tel: + 350 75769, fax: +350 72792
Fax av 1211.01 fra amb.London og fax av 8.1.02 fra amb. London
Estland/Estonia


Tallin
Dr. Ülle Lahe
Paldiski mnt. 68
10617 Tallinn
tel: +372 6507254, mobile: +372 5651342
fax: 372 6507265
Fax av 30.10.01 fra amb. Tallin
Finland/Finland


Bjørneborg (Pori)
Dr. Rainer Salo
Rauman Terveyskeskus
Uotilantie 2
26510 Rauma
tel: +358 2 83511
Dr. Tapani Järvinen
Lääkärikeskus Minerva Oy
Kalliokatu 4
26100 Rauma
tel:+358 2 838 0800
Email av 24.10.01 fra amb.Helsingfors
                         06.07.2011
                      42Borgå
(Porvoo)
Dr. Udo Pressler
Borgå Arbetshälsovård rf.
Brunnsgatan 37
06100 Borgå
tel: +358 19 521 0100
E-mail av 24.10.01 fra amb.Helsingfors
Fredrikshamn (Hamina)
Dr. Timo Virtanen
Syväsatamantie 61
P.O.Box 100
49401 Hamina
tel: +358 5 345 6588
Email av 8.11.01 fra amb.Helsingfors
Hangö
(Hanko)
Dr. Pirkko Lång
Läkarcentral Hangö Läkarhus
Bangatan 12-14
10900 Hangö
tel: +358 19 248 4441
E-mail av 24.10.01 fra amb.Helsingfors
Helsingfors (Helsinki)
Dr. Georg Borgström
Eira Sjukhus
Skeppareg. 29
00150 Helsingfors
tel: + 358 9 16201
E-mail av 24.10.01 fra amb.Helsingfors
Kotka
Dr. Ilpo Nikkari
Kotkan Kaupungin Työterveyshuolto
Keskuskatu 43 B                     06.07.2011
                        43
48100 Kotka
tel:+358 5 234 7760
E-mail av 24.10.01 fra amb.Helsingfors
Mariehamn

Dr. Jan Osterberg
Medimar
Torggatan 10
22100 Mariehamn
tel: +358 18 14404, fax: +358 18 14407
e-mail: medimar@aland.net


Karleby/Kokkola
Dr. Leena Furubacka
MedWind A Y
Murikvägen 7
68410 Nederventil
tel: + 358 6 8316674
fax: +358 6 8316675
E-post: medwind@kpnet.com
Rauma (Raumo)
Se Bjørneborg
E-mail av 24.10.01 fra amb.Helsingfors
Tammerfors
(Tampere)
Dr. Toivo Piippo
Koskiklinikka, Koskikeskus
Hatanäänvaltatie 1
33100 Tampere
tel: +358 3 250 6111
E-mail av 24.1.01 fra amb.Helsingfors
Uleåborg (Oulu)
Dr. Pentti Keränen, Dr. Hilkka Nykänen,
Dr. Jussi Jokelainen
Oulun työterveys
Mäkelininkatu 31
90100 Oulu
tel: +358 (0) 8558 46272 / 846307 / 846296
E-mail av 24.10.01 fra amb.Helsingfors                       06.07.2011
                         44
Vasa (Vaasa)
Dr. Jarmo Heinääho
Wärtsilä NSD Finland OY/Vasa
Tarhaajantie 2
65101 Vaasa
tel: +358 6 3270
E-mail av 24.10.01 fra amb.Helsingfors
Åbo (Turku)
Dr.Thomas Ilvonen
Köpmansgatan 8
20100 Åbo
tel: +358 2 41400
e-mail: thomas.ilvonen@mehilainen.fi
Dr. Markku Ilus, Dr. Jouko Lahtinen,
Dr. Pirko Lemponen
Sailor's Health Care Center
Tavastgatan 10
20100 Åbo
tel: +358 2 2691585
Dr. Sakari Alhopur, Dr. Sinikka Grönholm,
Dr. Kyllikki Raatikainen, Dr. Reijo Selonen
Tuulikki Wahe-Rohrbach
Humalistonkatu 11
20100 Åbo
tel: +358 2 26161
E-mail av 24.10.01 fra amb Helsingfors

Email av 18.2.03 fra amb.Helsingfors
Frankrike/France


Dunkerque
Dr. Jean-Marie Pety, Dr. Philippe Roussel
13/15/17, rue des Chaudronniers
59140 Dunkerque
tel: 03 28 66 51 14
Brev av 23.7.01 fra amb. Paris
Marseille
Dr. Michel Strøm-Tejsen
Les Vignes de Rima                       06.07.2011
                     45
13580 La Fare les Olovoers
tel: 04 90 42 48 42
Brev av 23.7.01.fra amb. Paris
Nantes
Dr. Waisbord
35 rue Marie-Anne du Boccage
44000 Nantes
tel: 02 40 69 18 22
Brev av 23.7.01 fra amb. Paris
Nice
Dr. Alain Roux
10, Quai Papacino
06300 Nice
tel: 04 93 55 07 91
Brev av 23.7.01 fra amb. Paris
Paris
Dr. Jean Luc Vorc'h
29, rue Danton
92240 Malakoff
tel: 01 46 56 02 62
Brev av 23.7.01 fra amb. Paris
Rouen
Dr. P. du Mazaubrun
8, rue Duguay
76000 Trouin
tel: 02 35 71 25 91
Dr. Bruno LORCHER
55, rue Amiral-Cècille, Normandie II
76100 Rouen
Brev av 23.7.01.fra amb. Paris
Saint-Nazaire
Dr. J. Couronnè
51 rue d'Anjou
44600 St. Nazaire
tel: 02 40 22 56 65
Brev av 23.7.01 fra amb. Paris.                    06.07.2011
                          46
Hellas/Greece


Athen
Dr. Magnus Sandberg
9 Dim. Soutsou str.
106 74 Athens
tel: 3010 6468604, mobile: 30 944461288
tel.clinic: 3010 7775111
Fax av 13.11.01 fra amb. Aten
Pireus
Dr. Basil Alivizatos
86 Philothei Street
Pireus - Athens
tel: 3010 4294613 / 4294281, fax:3010 4294395
tel.clinc: 3010 7517500
Fax av 13.11.01 fra amb. Aten
Irland/Ireland


Dublin
Dr. Knut Harald Moe
"Woodlawn", Clonskeagh Road
Dublin 14
tel: 691155, priv.: 6687569, fax: 6674642
Fax av 14.11.01 fra amb. Dublin
Cork
Dr. David Donovan
Silverdale Grove, Ballinlough, Cork
tel: 021 4295234, mobiel: 0877972734
fax: 021 4293880
Fax av 14.11.01 fra amb. Dublin
Island/Iceland
                        06.07.2011
                             47
Hafnarfjördur
Dr. Gunnar Thor Jonsson
Heilsugæslustödin Solvangi
Solvangsvegi 3
220 Hafnarfjördur
tel: 550 2600
Fax av 7.11.01 fra Amb. Reykjavik

Fax av 14.3.03 og mail av 29.4.03 fra amb Reykjavik
Italia/Italy


Augusta
Dr. Francesco Amico
Via San Guiseppe 32
96011 Augusta
tel: 0931 521811
Brev av 17.12.01 fra amb. Roma
Cagliari
Dr.Graziella Giglio
Molo Sabaudo, Porto
09124 Cagliari
tel: 070 660506
Brev av 17.12.01 fra amb. Roma
Catania
Dr. Francesco Sorrentino
Via Musumeci 171
95030 Catania
tel: 095 441925
Brev av 17.12.01 fra amb. Roma
Genova
Dr. Giorgio Di Benedetto
Studio Medico Associato
Via G.D ’Annunzio 2/38, 9 floor
16121 Genova
tel: 010 587341/42
Brev av 17.12.01 fra amb Roma
                           06.07.2011
                     48

La Spezia
Dr. Guiseppe Romeo
Via XXIV Maggio 238
19100 La Spezia
tel: 0187 500214
Brev av 17.12.01 fra amb. Roma
Livorno/
Firenze-Toscana
Dr. Roberto Lozzo
Via Cairoli 30
57125 Livorno
tel: 0586 880614, mobile 348 3869198
Brev av 17.12.01 fra amb. Roma
Messina
Dr.Nunzio De Domenico
Riviera Paradiso 125
98100 Messina
tel: 90 358628
Brev av 17.12.01 fra amb.Roma
Napoli
Dr. Guiseppe Sidro
Clinica Ruesh
Viale Maria Cristina di Savoia 39
80122 Napoli
tel: 081 7178249
Brev av 17.12.01 fra amb. Roma
Palermo
Dr. Roberto Nasta
Via Argonauti 15
90139 Palermo
tel: 091 6840942
Brev av 17.12.01 fra amb Roma
Roma
Dr. Hildegund Røer
Via del Babuino 70
00187 Roma


                    06.07.2011
                          49
tel: 36001823
Via Quattro Fontane 149
00184 Roma
tel: 486688
Brev av 17.12.01 fra amb. Roma
Savona
Dr. Franco Bolognesi
Via Astengo 5
17100 Savona
tel: 019 8387480
Brev av 17.12.01 fra amb. Roma
Trieste
Dr. Aureliano Vasscotto
Piazza Garibaldi 4
34134 Trieste
tel: 040 368571, fax: 040 7606518
Brev av 17.12.01 fra amb. Roma
Venezia
Dr. Filippo Ricciuti
Ospedale Civile di Venezia
tel: 41 5294516 – 41 5294517, priv.: 49 664645
Brev av 17.12.01 fra amb. Roma
Serbia og Montenegro/Serbia and Montenegro


Beograd
Dr. Zoran Kekic
Klinicko-bolnicki centar
Zvezdara Dimitrija Tucovica 161, Beograd
tel: +381 11 3406333
Dr. Zoran Paunovic
 Igalo
 85347 Herceg Novi
 Montenegro
 tel: +381 69 054883
 faks: +381 88 332780
Fax av 14.9.01 fra amb. Beograd
                         06.07.2011
                          50


Kroatia/Croatia


Rijeka
Dr. Milan Blazevic
MEDICO Privatna Poliklinika
Mestroviceva 2
51-000 Rijeka
tel: (0)51 / 263109
Dr. M. Stipanovic
Grupna Praksa Medicine Rada
Trpiminova 2/1
51 000 Rijeka
tel: / fax: (0)51 / 214654, (0)51 / 212683
      (0)51 / 211-292, (0)51 / 339873
Fax av 14.9.01 fra amb. Beograd


Split          - Dr. Gordana Tenzera-Taslak               Fax av 12.11
             Zavod za Javno Zdravstvo Split             fra amb.
             Drziceva 15                       Zagreb
             21 000 Split
             tel:(0)21 / 343 850, fax: (0)21 / 535 318
            - Dr. Zeljka Ercegovic
             Ordinacija Medicine Rada
             A.B. Simiceva 8
             21 000 Split
             tel/fax: (0)21 / 371 945, mobile: 098 / 225 593

Zagreb         - Dr. Josip Lukin                     Fax av
             Ambulanta Opce Medicine                 12.11.01 fra
             Ozegoviceva 5                      amb.Zagreb
             10 000 Zagreb
             tel: (0)1 / 2333 624

            Latvia/Latvia
Liepaja         - Dr. Violeta Celma
             BO SIA “Veclipajas primaras veselibas aprupes centrs”
             Republikas iela 5
             LV 3401 Liepaja
             tel:+371 9408096, fax:+371 3422458
            - Dr. Dmitrijs Butramjevs
             BO SIA ”Veclipajas primaras veselibas aprupes centrs”
             Republikas iela 5
             LV 3401 Liepaja
             tel:+371 9486506, fax:+371 3422458
Riga          - Dr. Irina Belokurova, Dr. N. Dmitruks
             Poliklinika Via Una
             Katrinas Dambis 10, Riga
             tel:+371 7322641 / 7322695
             fax: +371 7322408
            - Dr. Pauls Vaivars
             SIA Diplomatic Service Medicine Center
             Elizabetes iela 57, 4th floor, Riga LV 1050
             tel: +371 722 9942, +371 728 0352
             fax: +371 728 9413

                         06.07.2011
                        51
       - Dr. Andras Ergle
        Bruninieku iela 5
        Riga LV 1001
        tel:+371 736 6323, 9250759
       e-mail:andra.ergle@apollo.lv
       - Dr. Silvija Lejniece, Dr. Pauls Vaivods
        SIA Diplomatiska Servisa Medicinas Centrs
        Elizabetes iela 47, Riga LV 1050
        tel: +371 722 9942, fax: +371 7289413
       e-mail:selfi@navigators.Iv / e-mail:DSMC@APOLLO.LV


       Litauen/Lithuania
Klaipeda   - Dr. Bronius Pliuskys
        Branduziu 7-40
        LT-5800 Klaipeda
        tel: +370 698 23419, fax.: 370 46 314914
Kaunas    - Dr. Alina Kucinskiene
        Silianu seimus sveikatos centras
        Baltu pr. 7a
        LT-3040 Kaunas
        tel:+370 37337347, 370 37337348
        fax: +370 37377849

       Makedonia/Macedonia
Skopje    - Dr. Lazar Srbinovski
        Cradiomedica-Srbinovski
        Bul.Partizanski Odredi 92/2
        1000 Skopje

       Malta/Malta
Malta    - Dr. Timothy Camillieri
        Regent House, Suite 15, Bisazza Street
        Sliema SLM 15 Malta
        tel: 00356 311811, fax: 00356 79494500

       Nederland/The Netherlands
Amsterdam  - Dr. J.J. Voorsluis
        Kalkmarkt 8
        1011 BD Amsterdam
        tel: 020-6244600 – 020-6252707

Delfzijl   - Dr. J.F.Bekker
        Wethouder Veenkamplaan 36
        9934 JS Delfzijl
        tel: 0596-61 46 05

Den Helder  - Dr. J. Gankema
        Javastraat 9
        1782 DA Den Helder
        tel: 0223-613108

Dordrecht  - Dr. G.P.J. Niemeijer, Dr. M.C. van Stenis
        Robinia 11, (Wijk Zuidhoven)
        3317 HR Dordrect
        tel: 078 – 6175927


                       06.07.2011
                      52

Rotterdam   - Dr.W. den Hoed, Dr. H.Dijkstra
         Westerkade 25
         3016 CM Rotterdam
         tel: 0l0-4360339
        - Dr. H.J. Veldhuizen
         Gladiolenlaan l7
         3181 CC Rozenburg, (near Botlek)
         tel: 0181-214116, 0181-212005
        - Dr. H. Kloppenburg
         Courzandseweg 55 -56
         3086 PE Rotterdam
         tel: 010-4298779

Terschelling  - Dr. K.J. Mellema
         J. de Voslaan 8
         8881 En West-Terschelling
         tel: 0562-442l8l, 0562-443333 (emergency only)

        Polen/Poland
Gdansk     - Dr. Jerzy Nitka
         Ul.Grunwaldzka 83-3
         80-244 Gdansk
         tel: 058 341 6333

Gdynia     - Dr. Stanislaw Tomaszunas, Dr. Wieslaw Renke
         Dr. Jerzy Filikowski, Dr. Maria Rzepiak
         Institute of Maritime and Tropical Medicine
         Ul. Powstania Styczniowego 9B
         81-519 Gdynia
         tel: 058 223354 / 223011
        - Dr. P. Gandurski, Dr. W.Mrozinski,
         Dr. Maciej Grzegorzewski
         Portowy Zespól Opieki Zdrowotnej
         Przychodnia Polskich Linii Oceanicznych
         ul. Chrzanowskiego 3/5
         81-338 Gdynia
         tel: 058 6620 6071 / 6620 0725
         fax: 058 6620 0518
        - Dr. Andrzej Zapala
         Olsztynska 43, Gedynia
         tel: 0601 621120

Kolobrzeg   - Dr. Wojciech Gibalski
         Centrum Medyczne
         ul. E. Giercak 27 A
         78-100 Kolobrzeg
         tel: 0 94 35 288 84

Krakow     - Dr. Urszula Ciszkiewicz-Zeman
         ul. Lotnicza 3, 31-462 Krakow
         tel: 48 12-412 8780, fax: 48 12-412 8780

Miedzyzdroje  - Dr Maria Krystyna Wasilewska-Zuzalek
         Ul. M.Dabrowskiej 6
         72-510 Miedzyzdroje


                     06.07.2011
                     53
        tel: 328 0212

Szczecin   - Dr. Zbigniew Swiech, Dr. Zdzislaw Biernacki,
        Dr. Hanna Gajlewicz, Dr. Marianna Rzepniewska
        Portowy Samodzielny Publiczny
        Zaklad Opieki Zdrowotne
        Ul. Energetykow 2
        70-656 Szczecin
        tel: 091 4623 760
       - Dr. Andrzej Godlewski
        Ambulatorium Przy Zakladach Miesnych Gryf Sp ZOO
        Ul. Pomorska 115 B
        70-812 Szczecin
        tel: 091 4694-010
       - Dr. Alina Kosinska emeryt
        Indywidualna Specjalistyczna, Praktyka Lekarska
        Medycyna Morska i Tropikalna
        Ul. Lukasinskiego 6 c
        71-254 Szczecin
        tel: 091 4877916 / 4357693
       - Dr. Joanna Szaszkiewicz
        Medical Center WPHN
        AL. Wyzwolenia 7
        70-552 Szczecin
        tel: 091 433 61 35
       - Dr. Regina Szczepaniak
        Ul. Macierzanki 13
        71-499 Szczecin
        tel: 091 426 1525 / 0-602 444 686
       - Dr. Andrzej Kulaga
        Seamens and Harbour Policlinic Port of Szczecin
        5 Lipca 36 B
        70-372 Szczecin
        tel: 091 4624 318/ 091 4840 675 / 0605069889

Swinoujscie  - Dr. Remigiusz Scisly
        Ul.Bohaterów Wrzesnia 29/30
        72-600 Swinoujscie
        tel: 091 327 1437 – 0601 77 39 03

Warszawa   - Dr. Konrad Pasekc
        c/o Athenian Tankers
        Ul. Stawki 2
        00-193 Warszawa
        tel: 22 635 1617 / 0601 373761, fax: 635 62 94
       - Dr. Dorota Wójcik
        Ul.Plocka 17-139
        01-231 Warszawa
        tel: 022 862 3446/0501 173 641

       Portugal/Portugal
Lisboa    - Dr. Francisco Arrobas da Silva, Jorge V.L. Correia
        Av. da Liberdade, 244-1
        1250-1149 Lisboa
        tel: 351.21.3173900, fax: 351.21.3152058
        Arrobas de Silva mobile: 351.96.602.8160


                   06.07.2011
                        54
       - Dr. Teresa Gago
        Rua Pascoal de Melo 15,2 Esq
        1000-231 Lisboa
        mobile: 351 966 280682

Setubal    - Dr. Teresa Gago
        Avenida 5 de Outubro 31, 1
        2900-311 Setúbal
        tel: 351 26 5526033
        mobile: 351.966 280682

       Romania/Romania
Bucuresti   - Dr. Ruxandra Avramescu
        Medicover Medical Center
        Str. Gr. Alexandrescu 16-20
        010626 Bucuresti
        tel: 310 16 88, fax: 310 17 41
        e-mail: andaa@medicover.ro


Constanta   - Dr. Dan Capatina, Dr. Carmen Fleseriu
        Medicover Rombel
        Str. Stefan cel Mare 133
        900709 Constanta
        tel/fax: +40 241 661 602
        e-mail: fleseiu.carmen@medicover.ro
        www.medicover.ro


Brasov    - Dr. Radu Nicoara, Dr. Cosmina Oproiu
        Policlinica de Diagnostic Rapid Brasov
        Str.Livada Vulturului nr. 10
        2200 Brasov
        tel:+40 68 311 890, +40 68 315 115

       Russland/Russia
Arkhangelsk  - Dr. Anastasia A. Bagretsova
        Head of Telemedicine Department
        Northern Medical Centre named after N. A. Semashko
        of the Federal Agendy on Health and Social
        Development,
        Trotsky Prospekt 115
        Arkhangelsk 163000
        Russia
        Tel. +78182206205, Fax. +7 8182653816
        e-mail: telemedåtnet.ru
        web: http://ww.nmes.ru


Kaliningrad  - Dr. Erika molina Zhilko
        Deputy of chief doctor of the hospitale and deputy of
        the chairman og mecal commission of seafarer’s exam
        Sea port Hospital
        Bolnitcjnaja 34-38
        236001 Kalingrad
        Tel. +7 4012 53 22 67
        E-post: porthospital@ray.ru                      06.07.2011
                         55
Moskva      - Dr. Ilona Denisenko
          German Embassy Clinic
          UL. Mosfilmovskaya
          119285 Moskva
          tel: +7 095 939 9269, mobil +7 095 761 6210

Murmansk     - Dr. Sergeij Tuminskij
          State National Medical and Surgeon Centre named
          after Pirogov, Murmansk Office
          Ulitsa Volodarskogo 2
          183038 Murmansk
          tel: +7 8152 421 797, fax: +7 8152 318 976
         e-mail: mbburm@rol.ru


Novorossiysk   - Dr. Alexandra L. Bukharina, Dr. Liudmila Gogina
          Delphaniya
          54-6, Anapskoe shosse
          353907 Novorossiysk
          tel: +7 8617 220248, fax: +7 8617 222703

Sakhalin     - Dr. Michael L. Pomo
          International SOS Clinic,
          32 Kommunistichesky prospekt, Office no. 19
          Sahincenter, 1 st floor
          69300 Yuzhno-Sakhalinsk
          tel:(4242)727550, mobil:(4242)473911,
          fax:(4242)728671

St. Petersburg  - Dr. Jevgenij Vasilievitsj Tikhonov
          Stachek pereulok 47
          St. Petersburg 198097
          tel: +7 812 183 8080, fax: 7 812 184 7591
          mobil: 7 90 1975 8506 / 7 92 1745 0104
         e-mail: rmc@mail.lanck.net


         Slovakia/Slovakia
Bratislava    - Dr. Lubos Hrin
          Poliklinika Ruzinov
          Ruzinovska 10
          821 00 Bratislava
          tel: 00421 754430161

         Slovenia/Slovenia
Koper      - Dr. Sime Kopilovic
          Zavod Za Zdravstveno Varstvo
          Vojkovo Nabrezje 4a
          6000 Koper
          tel: 00 3865 6630800 / 6630846
          mobile: 00386 41 630000

         Spania/Spain
Algeciras    - Dr. Fernando Romero Torán
          Avenida Virgen del Carmen no.15
          11204 Algeciras
          tel: 95 6663587


                        06.07.2011
                      56

Alicante    - Dr. Esperanza Alonso
         Plaza Calvo Sotelo no.1
         03001 Alicante
         tel: 96 5218484 – 96 5210687 Fax: 96 5214266

Barcelona    - Dr. Armando Vargas Agurto,
         Dr. Eluisa Velasco Ruiz
         Avenida Principe de Asturias no. 46-48
         08012 Barcelona
         tel: 93 2188212, fax: 93 2172077

Benidorm    - Dr. Jan A. Nilsen
         SOS Scandinavia
         Avenida de Madrid no. 32
         03501 Benidorm
         tel: 96 5861181 fax: 96 5867198

Bilbao     - Dr. Jesús Maria Garcia Villaverde
         Doctor Areilza Alamadea no. 11
         48011 Bilbao
         tel: 94 4417544

Cartagena    - Dr. Rafael Gonzalez Costea
         Hospital de Nuestra Señora Del Rosell
         Ramon y Cajal no. 3
         30204 Caragena
         tel: 96 8507633

Gijon      - Dr. José Alvaro Fernandez Del Busto
         c/URIA no. 39 – 3
         33202 Gijon
         tel: 98 5370105

Huelva     - D. Antonio Cabeza Casas
         Paseo de la Independencia no. 43
         22001 Huelva
         tel: 95 9243670

La Coruna    - Dr. Erick Gonzales Espinosa
         Centro Medico Finisterra S.L.
         Avenida Finisterre no. 182, Bajo
         15006 La Coruña
         tel: 98 1270775, 98 1270830

Las Palmas de  - Dr. Manuel Blanco Roca
Gran Canaria   Calle Luis Morote no. 7
         35007 Las Palmas
         tel: 92 8221272, fax: 92 8226978

Madrid     - Dr. Marcos Broschi
         Unidad Medica Anglo-Americana
         Conde de Aranda no. 1, 1 piso izquierda
         28001 Madrid
         tel: 91 4351823                    06.07.2011
                           57
Málaga     - Dr.Jens Næsgaard
         Edf. Vinueza 1 A&B
         Esq. Avda. Los Boliches 93
         29640 Fuengirola
         tel: 952 460040, fax: 952 461949

Palma De    - Dr.Juan Company Planas
Mallorca     Policlinica Miramar
         Camino la Vileta no. 30
         07011 Palma de Mallorca
         tel:97 1767001, fax: 97 1767054

Santa Cruz de  - Dr. Adalberto De La Cruz De Paz
Tenerife     Avenida Venezuela no.13 B-D
         38007 Santa Cruz de Tenerife
         tel: 92 2230602, fax: 92 2230602

Valencia    - Dr. Julio Llerena Tervel
         Avenida Puerto no. 294-8
         46024 Valencia
         tel: 96 3306020, fax: 96 3307498

Vigo      - Dr. Francisco Antonio Lago Melón
         Centro Médico Hospital Provinsa
         Calle Salamanca 5
         36211 Vigo
         tel: 98 6413144, fax: 98 64 82892
          e-mail: alago.uca@povisa.es


        Sveits/Switzerland
Bern      - Dr. Jörg F.Rohrer-Christ
         Innere Medizin FMH
         Weissenbühlweg 3
         CH-3007 Bern
         tel: +4131 3713388 fax:+41131 3724271
          e-mail: Rohrer@meinArzt.ch


        Sverige/Sweden
Gøteborg    - Dr. Lars Unfors
         Vasaplatsens Läkarmottagning
         Vasaplatsen 7 A
         411 26 Göteborg
         tel: 031-17 73 35

        -

Helsingborg   - Dr. Dunja Lundberg, Dr. Lars Mose-Christensen
         Sjöfartsmottagningen, Stortorget 2
         252 23 Helsingborg
         tel: 042-13 96 00

Kalmar     - Dr. Alf Widerberg, Dr. Sten Rinaldo
         Husläkarcentrum, Västra Sjögatan 31
         392 32 Kalmar
         tel: 0480-214 11, fax: 0480 190 66                         06.07.2011
                     58
Karlshamn  - Dr. Paul Ekelund
        Läkarhuset i Karlshamn
        Kungsgatan 44
        374 36 Karlshamn
        tel: 0454-395 00

Karlstad   - Dr. Per-Olof Wernerson
        Östra Kyrkogatan 4
        652 24 Karlstad
        tel: 054-15 05 05
       - Dr. Göran Holmberg
        Praktiken Ankarat, Stabelgatan 2
        652 24 Karlstad
        tel: 054-18 04 11

Linköping  - Dr. Torkel Hjemqvist
        Feelgood, Storgatan 7
        652 24 Karlstad
        tel: 013-37 77 30

Luleå    - Dr. Kristian Pedersen
        Vårdcentralen, Timmermansgatan 31
        972 41 Luleå
        tel: 0920- 715 21

Malmö    - Dr. Christer Dahlquist
        Järnvägsgatan 56
        216 16 Malmö
        tel: 040 36 26 00, 040-36 26 03

Norrköping  - Dr. Tristan Stubbe
        Drottninggatan 66
        602 32 Norrköping
        tel: 011 16 88 80
       - Dr. Torkel Hjelmkvist
        Olai Kyrkogatan 50
        602 32 Norrköping
        tel: 011-21 33 90

Simrishamn  - Dr. Lennart Søderlind
        Stenbergs Strädde
        272 00 Simrishamn
        tel: 0414 – 107 50

Stockholm  - Dr. Anders Erlandsson
        Almvägen 10
        175 64 Järfälla
        tel: 08 – 28 55 28
        mobil 0708 28 55 28

Uddevalla  -

Västerås   - Dr. Per Åhman
        Citypraktiken, Gallerian
        Stora gatan 33
        722 12 Västerås


                    06.07.2011
                      59
         tel: 021-10 96 80

        Tsjekkia/Czechia
Praha      - Dr. Jiri Votruba
         Canadian Medical Care
         Ceska Republika spol. s r.o. Valeslavinska 1
         162 02 Praha 6
         tel/fax: 02/316 55 19

        Tyskland/Germany
Berlin     - Dr. Reinhard V. Walter
         Manfred-von-Richthofen-Str. 8
         D-12101 Berlin
         tel: 030-7861088, fax: 030-7865746

Bremerhaven   - Dr. Mechthild Wagner
         Port Health Officer
         Geo-Plate-Str. 4
         27568 Bremerhaven
         Tlf: +49 471 40031


Düsseldorf   - Dr. Werner Timm
         Kaiserswerther Str. 252
         D-40474 Düsseldorf
         tel: 0211-4370595, fax: 0211-4360181

Emden      - Dr. Peter Gerlatzek
         Brückstr.102
         26725 Emden
         tel: +49-4942-204828

Frankfurt Am  - Dr. Peter Busch
Main       Sophienstr. 29 III
         D-60487 Frankfurt/M
         tel: 069/701420, fax: 069-701940

Hamburg     - Dr. Jan-Gerd H. Hagelstein
         Wolfgangsweg 6
         D-20459 Hamburg
         tel: 040-3192330, fax: 040-3192310

Wilhelmshaven  - Dr. Günter N.E. Potinius
         Bismarckstrasse 165
         D - 26384 Wilhelmshaven
         tel: 04421 993325, fax: 04421 993327

        Ukraina/Ukraine
Kiev      - Dr. Svitlana Andrijovna Pranik
         Central Clinic of the Dniepr Basin
         under the Ministry of Health Care of Ukraine
         vul. Petra Sagaidachnoho 10, Kiev
         tel: (00 380 44)417 36 28 / 416 79 72

Odessa     - Dr. Igor Streinik, Dr. Alex Krotkykh      e-mail fra amb.                     06.07.2011
                       60
       Medical-Sanitary Centre of Odessa National    Kiev 8.2.04
       Maritime Academy
       Malovsky Str. 10
       65110 Odessa
       tel: +380 48 728 0692, fax: +380 48 732 4488
       e-mail: krotkykh@farlep.net


      Ungarn/Hungary
Budapest
      - Dr. Melles Imre
       Aviation, Shipping and Maritime Medical Center
       Gyáli út 17, 1097 Budapest
       tel: +36 1 2806809, mobile: 06302467646
       e-mail: melles@fjokk.hu


      Østerrike/Austria
Graz    - Dr. Heinz Klinger
       Heinrichstrasse 47
       8010 Graz
       tel: 0316 322077

Innsbruck  - Dr. Andreas Pfretschner
       Museumstrasse 24
       6020 Innsbruck
       tel: 0512 580019

Salzburg  - Dr. Anton Heisser
       Guggenbichlerstrasse 20
       5026 Salzburg
       tel: 0662 6385 620

Wien    - Dr. Roland Hofer
       Reisnerstrasse 24/4
       1030 Wien
       tel: 714 7360
      - Dr. Martin Konzett
       Reisnerstrasse 34
       1030 Wien
       tel: 714 3350
                      06.07.2011

								
To top