Dnevna preglednica (PDF)

Document Sample
Dnevna preglednica (PDF) Powered By Docstoc
					Obmoĉna sluţba Celje
                           Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota CELJE                                           Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  DELAVEC BREZ POKLICA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                               K2 TRADE, trgovsko in storitveno podjetje,
 Opis del in nalog: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA V DOMAĈEM PROMETU
                                                               d.o.o., CESTA V TRNOVLJE 10, 3000 CELJE
 NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
                                                               Št. prijave: GE59806
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                                      Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C
 Kontakt za kandidate: MIRJAM KRIVEC, 031 625 149, k2trade@amis.net
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                     K2 TRADE, trgovsko in storitveno podjetje,
 Opis del in nalog: VOZNIK VLAĈILCA V MEDNARODNEM PROMETU                                   d.o.o., CESTA V TRNOVLJE 10, 3000 CELJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                             Št. prijave: GE64179
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. C,E                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: MIRJAM KRIVEC, 03 620 97 33, k2trade@amis.net

                  OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ĈIŠĈENJE IN STREŢBA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                               GRAD-KOMERC, trgovina in inţeniring d.o.o.,
 Opis del in nalog: ĈIŠĈENJE IN STREŢBA V WELNESU
                                                               MARIBORSKA CESTA 153, 3000 CELJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , 20 ur/teden
                                                               Št. prijave: KK94845
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, DELOVNO MESTO V PREBOLDU
 Kontakt za kandidate: BORIS HRŢICA, 070 814 067
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: IZVAJALEC ARTISTIĈNEGA PROGRAMA - M/Ţ
                                                               PROIZVODNJA, TRGOVINA, IN GOSTINSTVO
 Število delavcev: 5
                                                               CANK JOŢE S.P., DRAMLJE 61, 3222
 Opis del in nalog: IZVAJANJE PLESNIH TOĈK,SPREMSTVA
                                                               DRAMLJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , 14 ur/teden
                                                               Št. prijave: GE69603
 Način prijave kandidatov: kandidati naj pokliĉejo za razgovor
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: TONE ZORKO, 041 450 480, tonezorko@gmail.com

                  STRUGAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                     LI ANE KONSTRUKCIJE, trgovina in storitve,
 Opis del in nalog: MONTAŢA,VARJENJE,SESTAVLJANJE,BRUŠENJE,REZANJE                              d.o.o., SLANCE 8, 3221 TEHARJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                             Št. prijave: KH70102
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: PETER BAJC, 041 670 173

                  SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TISKAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                     PAPIRNA GALANTERIJA SREĈKO JESENEK
 Opis del in nalog: TISKANJE NA 5-6 BARVNEM TISKARSKEM STROJU,ĈIŠĈENJE,VZDRŢEVANJE STROJA,SKRB ZA               S.P., KOCBEKOVA CESTA 24, 3202
 TEHNIĈNO BREZHIBNOST STROJA                                                 LJUBEĈNA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas do 16.9.2011, polni delovni ĉas                          Št. prijave: KL72120
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: SABINA MERNIK, 051 614 355, sabina.mernik@jesenek.si

1/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: PRIPRAVA KOŠAR PO IZPISANI DOBAVNICI, NALAGANJE KOŠAR V VOZILO, RAZVOZ NAROĈENEGA              PEKARNA GERŠAK, pekarna, slašĉiĉarna,
 BLAGA DO STRANK, ĈIŠĈENJE VOZILA                                                d.o.o., CESTA NA LJUBEĈNO 26, 3000 CELJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 5 mes , polni delovni ĉas                               Št. prijave: GE69941
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoĉe,         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe
 Kontakt za kandidate: NATAŠA BRANCE, 03 428 69 68, pekarnagersak.natasa@siol.net

                  EKONOMSKI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: REFERENT ZA ODJEMALCE - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                 ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo
 Opis del in nalog: VNAŠANJE PODATKOV ZA OBRAĈUN EL.EN., KONTROLIRANJE IN AŢURIRANJE SPREMEMB NA
                                                                 elektriĉne energije, d.d., VRUNĈEVA ULICA 2
 MERILNIH MESTIH, PREVERJANJE PRAVILNOSTI RAĈUNOV ZA EL.ENERGIJO, SODELOVANJE PRI USKLAJEVANJU
                                                                 A, 3000 CELJE
 SALDAKONTOV
                                                                 Št. prijave: GE68764
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let
 Kontakt za kandidate: BRANKA RECKO, 03 42 01 476, branka.recko@elektro-celje.si

                  SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI SODELAVEC ZA LIZING - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: AKTIVNO ZASTOPANJE DRUŢBE V ZVEZI S FINANCIRANJEM IN ISKANJE NOVIH POSLOVNIH                 HYPO LEASING podjetje za financiranje d.o.o.
 PARTNERJEV,IZVAJANJE KOMERCIALNIH AKTIVNOSTI NA TERENUSVETOVANJE STRANKAM PRI IZVEDBI FINANCIRANJA               HYPO LEASING D.O.O., PE CELJE,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                 LJUBLJANSKA CESTA 20, 3000 CELJE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoĉe,  Št. prijave: GE54891
 govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno, komunikativnost,             Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 fleksibilnost, zanesljivost, zaţeleno poznavanje davĉne zakonodaje
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
2/137
Obmoĉna sluţba Celje
                           Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota LAŠKO                                           Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ĈISTILKA - M/Ţ
                                                           ''MAR'' ZAKLJUĈNA DELA V GRADBENIŠTVU,
 Število delavcev: 1
                                                           ANDREJ MAROT S.P., REKA 27 A, 3270
 Opis del in nalog: ĈIŠĈENJE NA OBJEKTU
                                                           LAŠKO
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 mes , 20 ur/teden
                                                           Št. prijave: GE64623
 Način prijave kandidatov: KANDIDAT JE ŢE IZBRAN
                                                                  Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: ANDREJ MAROT, 041 710 857, turnšek.jadranka@gmail.com

                  VOZNIK AVTOMEHANIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                           SILOTRANSPORT MARIJAN ŢIBRET S.P.,
 Opis del in nalog: VOŢNJA TOVORNEGA MOTORNEGA VOZILA
                                                           OBREŢJE 74, 1433 RADEĈE
 NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
                                                           Št. prijave: KG89802
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 mes , polni delovni ĉas
                                                                  Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 10 let, voz. izpit kat. B,C,E,C1
 Kontakt za kandidate: MARJAN ŢIBRET, 03 568 52 00, 041 341 955

                  VOZNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNJAKA - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                 JASNA, Podjetniško svetovanje, Nataša
 Opis del in nalog: PREVOZ BLAGA V DOMAĈEM IN MEDNARODNEM PROMETU                           Vodeniĉar, s.p., NAD MLINŠĈICO 14, 1433
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 31.8.2013, polni delovni ĉas                        RADEĈE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B,C,E, ZVESTOBA, SKRBNOST,  Št. prijave: KH86419
 SPOŠTLJIVOST                                                            Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: NATAŠA VODENIĈAR, 070 777 202

                  PRODAJALEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJA ŢIVILSKEGA BLAGA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: PRODAJA ŢIVIL                                           CENTER STORITVE, trţenje, d.o.o., TITOVA
 Alternativna izobrazba: EKONOMSKI TEHNIK                                       ULICA 8, 1433 RADEĈE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 mes , polni delovni ĉas                         Št. prijave: KK81046
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: ŢELENE DELOVNE IZKUŠNJE, ŢELEN VOZNIŠKI IZPIT B- KAT.,               Rok prijave na to objavo: 02.07.2011
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJA TEHNIĈNEGA BLAGA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: PRODAJA TEHNIĈNEGA BLAGA, BELE TEHNIKE, AKUSTIKE, STEKLA IN GOSPODINJSKIH POTREBŠĈIN       CENTER STORITVE, trţenje, d.o.o., TITOVA
 Alternativna izobrazba: EKONOMSKI TEHNIK, SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA                  ULICA 8, 1433 RADEĈE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 mes , polni delovni ĉas                         Št. prijave: KK81094
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: ŢELENE DELOVNE IZKUŠNJE, ŢELEN IZPIT B- KAT.,                    Rok prijave na to objavo: 02.07.2011
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
3/137
                                                           HATEX TRGOVINA S TEKSTILOM ADNAN
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALAEC - M/Ţ
                                                           HANDANOVIĆ S.P. HATEX TRGOVINA S
 Število delavcev: 1
                                                           TEKSTILOM ADNAN HANDANOVIĆ S.P.,
 Opis del in nalog: PRODAJA HIŠNEGA TEKSTILA IN GOSPODIJSKIH ARTIKLOV
                                                           ULICA MILANA MAJCNA 2, 1433 RADEĈE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , 20 ur/teden
                                                           Št. prijave: KJ01753
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, poznavanje raĉunalniških omreţij - osnovno
                                                                  Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                 NATAKAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                 PIZZERIJA ŠPICA JOŢE SADAR, S.P., TRG
 Opis del in nalog: DELO V STREŢBI                                          SVOBODE 7, 3270 LAŠKO
 Alternativna izobrazba: GOSTINSKI TEHNIK                                       Št. prijave: KG89816
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , 20 ur/teden                                   Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: RAJKO ŠANCA, 041 788 467
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA STREŢBE - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                 PIZZERIJA ŠPICA JOŢE SADAR, S.P., TRG
 Opis del in nalog: DELO V STREŢBI, STROKOVNA POMOĈ ZAPOSLENIM, POMOĈ PRI SESTAVLJANJU, RAZPOREJANJU         SVOBODE 7, 3270 LAŠKO
 DELA                                                         Št. prijave: KK87524
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                  Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B

                 DOKTOR DENTALNE MEDICINE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZOBOZDRAVNIK-DOKTOR DENTALNE MEDICINE V ZDRAVSTVENEM DOMU RADEĈE -
 M/Ţ                                                         ZDRAVSTVENI DOM RADEĈE, ULICA OF 8,
 Število delavcev: 1                                                 1433 RADEĈE
 Opis del in nalog: DELO V ZOBOZDRAVSTVENI AMBULANTI                                 Št. prijave: KK45315
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas po zakonu o zaposlovanju tujcev, polni delovni ĉas                    Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: INGRID KUS SOTOŠEK, 03 568 02 00
4/137
Obmoĉna sluţba Celje
                Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota SLOVENSKE KONJICE                          Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKARICA - M/Ţ
                                                             Gostilna Marta Kuzman s.p., NA VASI 20, 3205
 Število delavcev: 1
                                                             VITANJE
 Opis del in nalog: STREŢBA HRANE IN PIJAĈE
                                                             Št. prijave: KJ81279
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes oziroma do 31.12.2011, 20 ur/teden
                                                                    Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: MARTA KUZMAN, 031 848 162

                  KONFEKCIJSKI MODELAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROIZVODNI DELAVEC I. - M/Ţ
                                                             BLUE izdelava sestavnih delov obutve, d.o.o.,
 Število delavcev: 1
                                                             MESTNI TRG 18, 3210 SLOVENSKE KONJICE
 Opis del in nalog: SREDNJE ZAHTEVNA DELA V PROIZVODNJI - STROJNO IN ROĈNO OBLIKOVANJE PROIZVODA, OBUTVE,
                                                             Št. prijave: KG11636
 EMBALIRANJE S KONTROLO
                                                                    Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas

                  UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI SOCIALNI PEDAGOG
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SPECIALNI PEDAGOG - M/Ţ
 Število delavcev: 2                                                   OSNOVNA ŠOLA ZREĈE, ŠOLSKA CESTA 3,
 Opis del in nalog: DELO Z UĈENCI S POSEBNIMI POTREBAMI                                 3214 ZREĈE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                          Št. prijave: KJ61168
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe,         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 urejevalniki besedil - osnovno
5/137
Obmoĉna sluţba Celje
                          Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota ŠENTJUR PRI CELJU                                    Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  OBLIKOVALEC KOVIN
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                 TAJFUN PLANINA proizvodnja strojev, d.o.o.,
 Opis del in nalog: PRIPRAVA MATERIALA, RAZREZ, ROĈNA IN STROJNA OBDELAVA IN OBLIKOVANJE MATERIALA,
                                                                 PLANINA PRI SEVNICI 41 A, 3225 PLANINA
 VARJENJE, TOPLOTNA OBDELAVA, ĈIŠĈENJE, RAZMAŠĈEVANJE POLIZDELKOV, SESTAVA SKLOPOV, ELEKTRO
                                                                 PRI SEVNICI
 ELEMENTOV, KONĈNA IZDELAVA IN PREIZKUS
                                                                 Št. prijave: GE73980
 Alternativna izobrazba: OBDELOVALEC KOVIN
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
 Kontakt za kandidate: TINA ZUPANC, 03 746 44 23, tina.zupanc@tajfun.com

                  ORODJAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: CNC OPERATER I - M/Ţ
                                                                 ALPOS PROIZVODNJA ORODIJ, proizvodnja
 Število delavcev: 1
                                                                 orodij, strojev in naprav, d.o.o., CESTA
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE DEL NA CNC STROJIH
                                                                 KOZJANSKEGA ODREDA 25, 3230 ŠENTJUR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                                 Št. prijave: HB47546
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: urejevalniki besedil - osnovno
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: M. DREMSAK, 03 746 31 07

                  ZIDAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC, STROJNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       Zidarstvo ZVONE - Zvonko Filej s.p.,
 Opis del in nalog: VSA DELA NA GRADBIŠĈU, PRENAŠANJE BREMENM RAZKLADANJE TOVORA, ZIDANJE                    DRAMLJE 25 B, 3222 DRAMLJE
 Alternativna izobrazba: ZIDAR ZA ZIDANJE IN OMETAVANJE                                     Št. prijave: KG74064
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                                      Rok prijave na to objavo: 02.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B

                  SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UPRAVLJALEC CN STROJEV IN ROBOTOV - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       TAJFUN PLANINA proizvodnja strojev, d.o.o.,
 Opis del in nalog: PRIPRAVA STROJA, OBDELOVANCA, PROGRAMIRANJE CN STROJA IN TESTIRANJE DELOVNEGA                PLANINA PRI SEVNICI 41 A, 3225 PLANINA
 PROGRAMA, KONTROLIRANJE OBDELOVANCA Z MERILNIM ORODJEM, NASTAVITEV, IZVAJANJE OPERACIJ RAZREZA,                 PRI SEVNICI
 REZKANJE, BRUŠENJE, STISKANJE PO TEHNOLOŠKEM POSTOPKU                                      Št. prijave: GE74036
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 22.7.2011, polni delovni ĉas                                    Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: TINA ZUPANC, 03 746 44 23, tina.zupanc@tajfun.com

                  UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODROĈNI VODJA PRODAJE - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: NAĈRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KOTROLIRANJE DELA V PRODAJI PO                  ALPOS METALURGIJA proizvodno in
 POSAMEZNIH PODROĈJIH                                                      trgovsko podjetje, d.o.o., CESTA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                               KOZJANSKEGA ODREDA 25, 3230 ŠENTJUR
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,  Št. prijave: GE74249
 govorjenje dobro, pisanje dobro, srbski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, SPOSOBNOST VODENJA,POGAJALSKA SPOSOBNOST
 Kontakt za kandidate: SABINA JOST, 03 746 31 06, sabina.jost@alpos.si


6/137
Obmoĉna sluţba Celje
                         Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota ŠMARJE PRI JELŠAH                                   Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                 OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
                                                               IZDELOVANJE ENOSTAVNIH BETONSKIH
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ţ
                                                               IZDELKOV DUŠAN ŠELIGO S.P., IMENO 44,
 Število delavcev: 1
                                                               3254 PODĈETRTEK
 Opis del in nalog: POMOĈ PRI IZDELAVI BETONSKIH IZDELKOV
                                                               Št. prijave: KH25571
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 5 mes , 20 ur/teden
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                 BOLNIČAR-NEGOVALEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: BOLNIĈAR NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: POMOĈ PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOĈ PRI PREMIKANJU V          COMETT DOMOVI d.o.o. druţba za upravljanje
 PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE                in gradnjo domov COMETT DOMOVI D.O.O.,
 STANJA STANOVALCEV IN POROĈANJE                                               PODRUŢNICA PEGAZOV DOM, CELJSKA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                             CESTA 11, 3250 ROGAŠKA SLATINA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                        Št. prijave: GE68778
 Kontakt za kandidate: LIDIJA ZORIN, 03 818 55 01, lidija.zorin@pegazov-dom.si                               Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: dvo ali veĉ izmensko delo

                 EKONOMSKI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POSLOVNI SEKRETAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: UREJANJE KADROVSKI ZADEV- PRIJAVE IN ODJAVE , PRIDOBITEV DELOVNIH DOVOLJENJ IN VIZ ZA
 TUJCE, VODENJE FINANĈNEGA POSLOVANJA - OBRAĈUN PLAĈ, E-DAVKI, AJPES, DDV, IZTERJAVA, SESTAVLJANJE IN
 UREJANJE DOPISOV TER DRUGA ADMINISTRACIJA                                          BAY JEDAN Podjetje za proizvodnjo in
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                            projektiranje d.o.o., podruţnica Šmarje pri
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami -  Jelšah, SLADKA GORA 19, 3240 ŠMARJE PRI
 osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje raĉunalniških omreţij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov   JELŠAH
 - osnovno, raĉunalniško oblikovanje - osnovno,                                       Št. prijave: GE67511
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: PREDRAG JANOŠEVIĆ, 070 53 58 40, bay.2.doo@siol.net
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Predvideno plačilo: 1.000,00 EUR bruto
 Urnik dela: enoizmensko delo
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ADMINISTRATOR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: ADMINISTRATIVNA DELA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                             RAJMAX Proizvodnja ALU in PVC stavbnega
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik , govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik, govorjenje  pohištva d.o.o., KOZJE 63 A, 3260 KOZJE
 dobro, pisanje dobro,                                                    Št. prijave: KL72883
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: ANDREJA RAJGL, 03 809 04 95, ANDREJA@RAJMEX.SI
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: enoizmensko delo7/137
               SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TEŢKIH MOTORNIH VOZIL - M/Ţ
 Število delavcev: 2
                                      TRANSPORT-BIRO, transportne storitve,
 Opis del in nalog: VOŢNJA TEŢKIH MOTORNIH VOZIL V MEDNARODNEM TRANSPORTU
                                      d.o.o., AŠKERĈEVA ULICA 10, 3250
 NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
                                      ROGAŠKA SLATINA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                      Št. prijave: GE58311
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C,E
                                             Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: METKA GOBEC, 03 819 15 15
 Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
8/137
Obmoĉna sluţba Celje
                           Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota ŢALEC                                           Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  GRADBENI DELAVEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                      ZAKLJUĈNA GRADBENA DELA IN
 Opis del in nalog: IZDELAVA FASAD-FASADERSKA IN ŠTUKATERSKA DELA TER OSTALA GRADBENA DELA IZ DEJAVNOSTI            FASADERSTVO, HASAN AHMETI S.P.,
 DELODAJALCA                                                          RIMSKA CESTA 168, 3311 ŠEMPETER V
 Alternativna izobrazba: DELAVEC BREZ POKLICA                                          SAVINJSKI DOLINI
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 4 mes , polni delovni ĉas                              Št. prijave: GE67829
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto                                    Rok prijave na to objavo: 09.07.2011
 Kontakt za kandidate: HASAN AHMETI, 031 853 871, horvat.psh@siol.net

                  OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENA DELA - M/Ţ
                                                                ĈAKAM gradbeništvo d.o.o., DOLENJA VAS
 Število delavcev: 1
                                                                168, 3312 PREBOLD
 Opis del in nalog: ZAKLJUĈNA DELA V GRADBENIŠTVU
                                                                Št. prijave: HB47961
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                      TRANSPORT IRSA, prevozi in storitve, d.o.o.,
 Opis del in nalog: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA V MEDNARODNEM PROMETU                                SV. LOVRENC 53, 3312 PREBOLD
 NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu                                             Št. prijave: KK76598
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. C,E, nemški jezik, govorjenje dobro

                  VARILEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ţ
 Število delavcev: 30
 Opis del in nalog: VARILEC V KOTLOGRADNJI ZA MATERIALE SKUPINE 5, S CERTIFIKATOM TÜV PO NORMATIVU EN 287-1
                                                                GP MEHDI, gradbeništvo, d.o.o., KAPLA 52,
 ZA POSTOPKE VARJENJA 141/111
                                                                3304 TABOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 leti , polni delovni ĉas
                                                                Št. prijave: GE58308
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
                                                                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 govorjenje dobro, pisanje dobro, hrvaški jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, samostojnost pri delu,
 obvladovanje natanĉno doloĉenih postopkov varjenja, natanĉnost pri delu
 Kontakt za kandidate: BOGDANA REJC, 01 600 15 49, bogdana.rejc@data.si

                  TESAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TESAR - M/Ţ
                                                                CILBAU, inţeniring, proizvodnja, trgovina in
 Število delavcev: 4
                                                                storitve, d.o.o., ULICA IVANKE URANJEK 4,
 Opis del in nalog: TESARKA DELA
                                                                3310 ŢALEC
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                Št. prijave: KJ69221
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: DELO V TUJINI-NEMĈIJA
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: SABINA KNAVS, 031 376 929
9/137
                  ZIDAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ţ
                                                              CILBAU, inţeniring, proizvodnja, trgovina in
 Število delavcev: 1
                                                              storitve, d.o.o., ULICA IVANKE URANJEK 4,
 Opis del in nalog: ZIDARSKA DELA
                                                              3310 ŢALEC
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                              Št. prijave: KJ69204
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: DELO V NEMĈIJI
                                                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: SABINA KNAVS, 031 376 929
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ţ
                                                              CILBAU, inţeniring, proizvodnja, trgovina in
 Število delavcev: 3
                                                              storitve, d.o.o., ULICA IVANKE URANJEK 4,
 Opis del in nalog: ZIDARSKA DELA
                                                              3310 ŢALEC
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                              Št. prijave: KJ69218
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: DELOV TUJINI-NEMĈIJA
                                                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: SABINA KNAVS, 031 376 929

                  VOZNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNIH VOZIL V MEDNARODNEM PROMETU - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                    AVTOPREVOZNIŠTVO, LJUBOMIR VIGNJEVIĆ
 Opis del in nalog: DELA VOZNIKA                                              S.P., BEVKOVA ULICA 10, 3310 ŢALEC
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                            Št. prijave: GE65018
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C,E                                   Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: LJUBOMIR VIGNJEVIĆ, 041 766 625, ljubomir.vignjevic@siol.net

                  NATAKAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ţ
                                                              ANTON ZVONE ŠTORMAN S.P. - GOSTILNE-
 Število delavcev: 1
                                                              HOTELI ŠTORMAN, RIMSKA CESTA 10, 3311
 Opis del in nalog: STREŢBA JEDI IN PIJAĈE
                                                              ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                              Št. prijave: KH61670
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
                                                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: ANAMARIJA ŠTORMAN, 041 552 279

                  EKONOMSKI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOMERCIALIST - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                    VAFRA COMMERCE trgovsko podjetje, d.o.o.
 Opis del in nalog: RAZISKAVE TRŢIŠĈA                                            Griţe 125, Griţe, GRIŢE 125, 3302 GRIŢE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                            Št. prijave: KG43485
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami -         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 osnovno

                  EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOMERCIALIST - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                              MONTAŢA RAK, DEJAN RAK S.P., LATKOVA
 Opis del in nalog: MERITVE NA TERENU, SVETOVANJE, IZDELAVA PONUDB
                                                              VAS 245, 3312 PREBOLD
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 mes , polni delovni ĉas
                                                              Št. prijave: KH36832
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami -
                                                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje raĉunalniških omreţij - osnovno,
 poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, raĉunalniško oblikovanje - osnovno
10/137
                UPRAVNI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: REFERENT ZA REGISTRACIJE, UPRAVNE POSTOPKE IN ZAVAROVANJA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE UPRAVNEGA IN ADMINISTRATIVNEGA DELA V POSTOPKIH REGISTRACIJ VOZIL,
 PODALJŠEVANJA PROMETNIH DOVOLJENJ IN ZAVAROVANJ VOZIL, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL PRI
 IZVAJANJU POSTOPKOV IDENTIFIKACIJE IN OCENE TEHNIĈNEGA STANJA VOZIL IN OSTALA DELA P
 Alternativna izobrazba: EKONOMSKI TEHNIK                                     AMZS druţba za opravljanje storitev ĉlanom
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas nadomešĉanje zaĉasno odsotne delavke, polni delovni ĉas         AMD in drugim udeleţencem v cestnem
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, LAHKO TUDI ADMINISTRATIVNI, KOMERCIALNI  prometu d.d. AMZS D.D., PE ŠEMPETER V
 TEHNIK IN USPOSOBLJENOST ZA DELO Z RAĈUNALNIKOM IN POOBLASTILO ZA OPRAVLJANJE POSTOPKOV PRI            SAVINJSKI DOLINI, RIMSKA CESTA 98 B,
 REGISTRACIJI VOZIL, OPRAVLJEN PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI ZA OPRAVLJANJE POSTOPKOV PO ZUP, ZNANJE IZ         3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
 PODROĈJA ZAVAROVANJA MOTORNIH VOZIL,                                       Št. prijave: GE74270
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                                                  Rok prijave na to objavo: 16.07.2011
 Način prijave kandidatov: pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev
 Kontakt za kandidate: NATAŠA SEDEJ, 01 530 54 44, natasa.sedej@amzs.si
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: dvo ali veĉ izmensko delo
 Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
11/137
Obmoĉna sluţba Koper
                          Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota ILIRSKA BISTRICA                                     Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNI GRADBENI DELAVEC - M/Ţ
                                                      KNEGRAD, gradbeništvo in storitve, d.o.o.,
 Število delavcev: 2
                                                      KNEŢAK 201 A, 6253 KNEŢAK
 Opis del in nalog: POMOĈ PRI ZIDARSKIH DELIH
                                                      Št. prijave: KJ18102
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                             Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ţ                        SPLOŠNA GRADBENA DELA FIKRO BUNIĆ
 Število delavcev: 7                                            S.P., ZABIĈE 53, 6250 ILIRSKA BISTRICA
 Opis del in nalog: ZIDAR - TESAR                                      Št. prijave: KK81660
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                             Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                  ZIDAR ZA ZIDANJE IN OMETAVANJE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR ZA ZIDANJE IN OMETAVANJE- IZVAJALEC DEL NIZKIH GRADENJ - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                            ZIDARSTVO IN FASADERSTVO FADIL
 Opis del in nalog: POMOŢNA GRADBENA DELA, ZIDANJE IN OMETAVANJE,IZVAJANJE NIZKIH GRADBENIH DEL       FAZLIJA S.P., JURĈIĈEVA ULICA 11, 6250
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                    ILIRSKA BISTRICA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta                   Št. prijave: GE61050
 Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo po e-pošti pisno vlogo z ţivljenjepisom                 Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: KRISTINA ULJANĈIĈ, 05 714-45-25, kristina.uljancic@gmail.com

                  VRTNAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VRTNAR/ICA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: PREGLED TERENA, IZBIRA CVETJA, ZASADITEV, NEGA IN VZDRŢEVANJE
                                                      IPIL, invalidsko podjetje Ilirska Bistrica d.o.o.
 Alternativna izobrazba: VRTNAR CVETLIĈAR
                                                      ENOTA UREJANJE PARKOV, BAZOVIŠKA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                      CESTA 14, 6250 ILIRSKA BISTRICA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 mes, voz. izpit kat. B,
                                                      Št. prijave: JR82439
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
                                                             Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: GABRIJELA PETRAĈ, 05 704-01-81, gabrijela.petrac@siol.net
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: dvo ali veĉ izmensko delo

                  ZIDAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR TESAR - M/Ţ
                                                      KNEGRAD, gradbeništvo in storitve, d.o.o.,
 Število delavcev: 2
                                                      KNEŢAK 201 A, 6253 KNEŢAK
 Opis del in nalog: ZIDANJE, OPAŢANJE, OMETAVANJE
                                                      Št. prijave: KJ18090
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                             Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B
12/137
                  SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: HIŠNIK/CA - VZDRŢEVALEC/KA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE RAZNIH ZIDARSKIH, MIZARSKIH DROBNIH DEL, IZVAJANJE RAZNIH MONTAŢ GOSPOD.
 STROJEV                                                              IPIL, invalidsko podjetje Ilirska Bistrica d.o.o.
 Alternativna izobrazba: MIZAR                                                   ENOTA UREJANJE PARKOV, BAZOVIŠKA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                                CESTA 14, 6250 ILIRSKA BISTRICA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B,                    Št. prijave: JR82456
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                                                          Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: GABRIJELA PETRAĈ, 05 704-01-81, gabrijela.petrac@siol.net
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: dvo ali veĉ izmensko delo

                  EKONOMSKI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJNI REFERENT - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL S PODROĈJA LOGISTIKE                                IZOTERM PLAMA proizvodnja izolacijskih
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                  izdelkov d.o.o., PODGRAD 17, 6244 PODGRAD
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo    Št. prijave: GE64529
 dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, italijanski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
 Kontakt za kandidate: MARTA VIĈIĈ BAŠA, 05 714 95 02, marta.vicic-basa@izoterm-plama.si

                  SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ADMINISTRATOR - M/Ţ
                                                                  VARDEL - PROSEN k.d., poslovno svetovanje
 Število delavcev: 1
                                                                  in varstvo pri delu, STRMA POT 8, 6250
 Opis del in nalog: UREJANJE PODATKOV, PISANJE DOPISOV, SPREMLJANJE ZAKONODAJE, DELO V PISARNI
                                                                  ILIRSKA BISTRICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , 20 ur/teden
                                                                  Št. prijave: KK81657
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami -
                                                                         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 zahtevno
13/137
Obmoĉna sluţba Koper
                          Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota IZOLA                                          Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                 POMOŽNI DELAVEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNI GRADBENI DELAVEC - M/Ţ
                                                                GRADBENIŠTVO, RUZHDI SEJFULLAHU, S.P.,
 Število delavcev: 1
                                                                VOLARIĈEVA ULICA 5, 6310 IZOLA - ISOLA
 Opis del in nalog: POMOĈ PRI ZIDANJU
                                                                Št. prijave: KH72822
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 7 mes , polni delovni ĉas
                                                                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: RUZHDI SEJFULLAHU, 031 672-854

                 OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK - M/Ţ
                                                                LEKIR storitveno podjetje d.o.o.,
 Število delavcev: 7
                                                                GREGORĈIĈEVA ULICA 38, 6310 IZOLA -
 Opis del in nalog: PREMIKI VOZIL
                                                                ISOLA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                Št. prijave: GE69696
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C,E
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: MIODRAG VUJMILOVIĆ, 041 863-161, nevenka.mattica@siol.net
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNIK - M/Ţ
                                                                LEKIR storitveno podjetje d.o.o.,
 Število delavcev: 7
                                                                GREGORĈIĈEVA ULICA 38, 6310 IZOLA -
 Opis del in nalog: STROJNA DELA
                                                                ISOLA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                Št. prijave: GE69725
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: MIODRAG VUJMILOVIĆ, 041 863-161, nevenka.mattica@siol.net
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KONTROLOR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: KONTROLOR-PREMIKI VOZIL
                                                                LEKIR storitveno podjetje d.o.o.,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                GREGORĈIĈEVA ULICA 38, 6310 IZOLA -
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, nemški
                                                                ISOLA
 jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe,
                                                                Št. prijave: GE69742
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: MIODRAG VUJMILOVIĆ, 041 863-161, nevenka.mattica@siol.net
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: dvo ali veĉ izmensko delo
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHARSKI POMOĈNIK - M/Ţ                                 OKREPĈEVALNICA "DORO" IGOR BOŢIĈ,
 Število delavcev: 1                                                      S.P. IZOLA, TRG PADLIH ZA SVOBODO 3,
 Opis del in nalog: KUHARSKI POMOĈNIK                                             6310 IZOLA - ISOLA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , 10 ur/teden                                 Št. prijave: GE69222
 Kontakt za kandidate: IGOR BOŢIĈ, 031 373-674, beti@piscanec-kp.si                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMIVALKA - M/Ţ                                     OKREPĈEVALNICA "DORO" IGOR BOŢIĈ,
 Število delavcev: 1                                                      S.P. IZOLA, TRG PADLIH ZA SVOBODO 3,
 Opis del in nalog: POMIVALKA                                                 6310 IZOLA - ISOLA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , 10 ur/teden                                 Št. prijave: GE69236
 Kontakt za kandidate: IGOR BOŢIĈ, 031 373-674, beti@piscanec-kp.si                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
14/137
                EKONOMSKI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ADMINISTRATOR AVTO ŠOLE - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                RELAX TRANS podjetje za prevoze in
 Opis del in nalog: ADMINISTRATOR AVTO ŠOLE                                     izobraţevanje d.o.o., ULICA OB POLJU 7, 2366
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 mes , 20 ur/teden                           MUTA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: ZAHTEVANA IZOBRAZBA: V. ALI VI. STOPNJA EKONOMSKE ALI DRUGE     Št. prijave: GE67330
 SMERI, SPOSOBNOST ORGANIZACIJE.                                                 Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: TINA URNAUT, 02 877 02 37, adved123@gmail.com

                SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ VOŢNJE - M/Ţ
 Število delavcev: 4                                                RELAX TRANS podjetje za prevoze in
 Opis del in nalog: UĈITELJ VOŢNJE                                         izobraţevanje d.o.o., ULICA OB POLJU 7, 2366
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 mes , polni delovni ĉas                        MUTA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, NPK: DOVOLJENJE ZA UĈITELJA VOŢNJE, SPOSOBNOST  Št. prijave: GE67270
 ORGANIZACIJE.                                                          Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: TINA URNAUT, 02 877 02 37, adved123@gmail.com
15/137
Obmoĉna sluţba Koper
                           Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota KOPER                                           Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  DELAVEC BREZ POKLICA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: IGRALEC ROKOMETA - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       ROKOMETNI KLUB CIMOS KOPER, CESTA
 Opis del in nalog: IGRANJE ROKOMETA                                               MAREŢGANSKEGA UPORA 2, 6000 KOPER -
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                               CAPODISTRIA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, IZKUŠNJE Z IGRANJEM ROKOMETA NA POZICIJI         Št. prijave: HB46935
 KROŢNEGA NAPADALCA                                                               Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: MARJETKA ĈERNIGOJ, 05 665-82-94, marjetka.cernigoj@cimos.eu

                  OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ĈISTILKA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: ĈIŠĈENJE PROSTOROV NA ŠOLI                                          OSNOVNA ŠOLA DEKANI, DEKANI 32, 6271
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto oziroma 31.08.2012, 30 ur/teden                         DEKANI
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje  Št. prijave: GE68370
 dobro                                                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Način prijave kandidatov: obvezna priloga potrdilo o nekaznovanosti
 Kontakt za kandidate: TANJA MIKLAVEC, 05 662-12-44, o-dekani.kp@guest.arnes.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC, KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ                                PROIZVODNJA IN MONTAŢA KOVINSKIH
 Število delavcev: 1                                                       IZDELKOV VOJKO ŢERJAL S.P., KAMPEL 93,
 Opis del in nalog: VARILEC, KLJUĈAVNIĈAR                                             6000 KOPER - CAPODISTRIA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                 Št. prijave: GE69284
 Kontakt za kandidate: VOJKO ŢERJAL, 041 729-498, beti@piscanec-kp.si                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TAKSIJA - M/Ţ
                                                                 TAKSI ISTRA EDIN ŠABIĆ S.P., ŠMARSKA
 Število delavcev: 1
                                                                 CESTA 8, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
 Opis del in nalog: VOZNIK TAKSIJA
                                                                 Št. prijave: GE72677
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 9 mes , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: EDIN ŠABIĆ, 031 450-902, beti@piscanec-kp.si

                  KUHAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ţ                                        GOSTINSTVO, TURIZEM - AGENCIJA
 Število delavcev: 1                                                       HARMONIJA, G. T. A. VIDA KASTELIC S.P.,
 Opis del in nalog: PRIPRAVA HRANE                                                FERRARSKA ULICA 30, 6000 KOPER -
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                               CAPODISTRIA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto                              Št. prijave: KK88777
 Kontakt za kandidate: VIDA KASTELIC, 031 638-225, vida.kastelic@gmail.com                                   Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                  NATAKAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ţ                                       GOSTINSTVO, TURIZEM - AGENCIJA
 Število delavcev: 1                                                       HARMONIJA, G. T. A. VIDA KASTELIC S.P.,
 Opis del in nalog: STREŢBA                                                    FERRARSKA ULICA 30, 6000 KOPER -
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                 CAPODISTRIA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B                    Št. prijave: KK88763
 Kontakt za kandidate: VIDA KASTELIC, 031 638-225, vida.kastelic@gmail.com                                   Rok prijave na to objavo: 06.07.201116/137
                  SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOZMETIĈARKA - M/Ţ                                     KOZMETIĈNI SALON MAJA KOLNIK ŠVARA
 Število delavcev: 1                                                       S.P., TOMINĈEVA ULICA 1, 6000 KOPER -
 Opis del in nalog: POMOĈ PRI NEGI OBRAZA IN TELESA                                        CAPODISTRIA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 5 mes , polni delovni ĉas                               Št. prijave: GE58632
 Kontakt za kandidate: MARTINA FURLAN, 059 086-652, info@mm-intelekta.si                                    Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: HIŠNIK - VZDRŢEVALEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: VZDRŢEVALNA DELA, PREVOZ HRANE, UREJANJE OKOLICE                               OSNOVNA ŠOLA DEKANI, DEKANI 32, 6271
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto oziroma 31.08.2012, 30 ur/teden                         DEKANI
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje  Št. prijave: GE68946
 dobro                                                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Način prijave kandidatov: obvezna priloga potrdilo o nekaznovanosti
 Kontakt za kandidate: TANJA MIKLAVEC, 05 662-12-44, o-dekani.kp@guest.arnes.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOĈNIK DIREKTORJA - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       RADIEL GROUP, proizvodno, trgovsko in
 Opis del in nalog: POMOĈ PRI ORGANIZIRANJU IN VODENJU DRUŢBE                                   storitveno podjetje, d.o.o., ŠMARJE 202, 6274
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                 ŠMARJE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami -     Št. prijave: KK43558
 osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, raĉunalniško oblikovanje -               Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 osnovno, ZAHTEVANE DELOVNE IZKUŠNJE

                  PREDŠOLSKA VZGOJA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOĈNIK VZGOJITELJA - M/Ţ
 Število delavcev: 3
 Opis del in nalog: POMOĈ VZGOJITELJU PRI DELU Z OTROCI V SKUPINI
                                                                 OSNOVNA ŠOLA DEKANI, DEKANI 32, 6271
 Alternativna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
                                                                 DEKANI
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto oziroma 31.08.2012, polni delovni ĉas
                                                                 Št. prijave: GE68534
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno
 Način prijave kandidatov: obvezna priloga potrdilo o nekaznovanosti
 Kontakt za kandidate: TANJA MIKLAVEC, 05 662-12-44, o-dekani.kp@guest.arnes.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOĈNIK VZGOJITELJA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK
                                                                 OSNOVNA ŠOLA DEKANI, DEKANI 32, 6271
 Alternativna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
                                                                 DEKANI
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto oziroma 31.08.2012, 30 ur/teden
                                                                 Št. prijave: GE68625
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno
 Način prijave kandidatov: obvezna priloga potrdilo o nekaznovanosti
 Kontakt za kandidate: TANJA MIKLAVEC, 05 662-12-44, o-dekani.kp@guest.arnes.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOĈNIK VZGOJITELJA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK
                                                                 OSNOVNA ŠOLA DEKANI, DEKANI 32, 6271
 Alternativna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
                                                                 DEKANI
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto oziroma 31.08.2012, 20 ur/teden
                                                                 Št. prijave: GE68656
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno
 Način prijave kandidatov: obvezna priloga potrdilo o nekaznovanosti
 Kontakt za kandidate: TANJA MIKLAVEC, 05 662-12-44, o-dekani.kp@guest.arnes.si

17/137
                  VIŠJI KAPITAN DOLGE PLOVBE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROKOVNI SODELAVEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: IZDELAVA ANALIZ POSLOVANJA POSL. ENOTE ŠPEDICIJE, ORGANIZACIJA DELA ŠPEDICIJE IN
                                                                  JADROAGENT INTERNATIONAL, mednarodna
 KOMERCIALE
                                                                  pomorska in prometna agencija, d.o.o. Koper,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 4 mes oziroma do 3.11.2011, polni delovni ĉas
                                                                  PRISTANIŠKA ULICA 45, 6000 KOPER -
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo dobro,
                                                                  CAPODISTRIA
 govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, italijanski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,
                                                                  Št. prijave: JM97498
 urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, POZNAVANJE DELA POM. AGENCIJE IN ŠPEDITERSKA,
                                                                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 SPOS. ORGANIZACIJE DELA, KOMUNIKATIVNOST, 5 LET DEL. IZKUŠENJ V POM. AG. IN ŠPEDICIJI, SPOS. IZDEL. ANALIZ
 POSLOVANJA
 Kontakt za kandidate: ERNEST RENATO TRAMPUŢ, 05 664-51-00

                  PREDMETNI UČITELJ ZA SLOVENSKI JEZIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ SLOVENSKEGA IN ITALIJANSKEGA JEZIKA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE SLOVENSKEGA IN ITALIJASKEGA JEZIKA
 Alternativna izobrazba: PREDMETNI UĈITELJ ZA ITALIJANSKI JEZIK                                   OSNOVNA ŠOLA DEKANI, DEKANI 32, 6271
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 31.08.2012, polni delovni ĉas                              DEKANI
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, italijanski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo    Št. prijave: GE70048
 dobro, pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki            Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 besedil - osnovno
 Način prijave kandidatov: obvezna priloga potrdilo o nekaznovanosti
 Kontakt za kandidate: TANJA MIKLAVEC, 05 662-12-44, o-dekani.kp@guest.arnes.si

                  DIPLOMIRANI INŽENIR RAČUNALNIŠTVA (VS)
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: RAĈUNALNIKAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: UREJANJE RAĈUNALNIŠKE OPREME
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto oziroma 31.08.2012, 14 ur/teden                          OSNOVNA ŠOLA DEKANI, DEKANI 32, 6271
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro,  DEKANI
 pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil -   Št. prijave: GE68841
 zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - zahtevno, poznavanje                Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 raĉunalniških omreţij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, raĉunalniško oblikovanje - zahtevno
 Način prijave kandidatov: obvezna priloga potrdilo o nekaznovanosti
 Kontakt za kandidate: TANJA MIKLAVEC, 05 662-12-44, o-dekani.kp@guest.arnes.si

                  DIPLOMIRANI VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK (VS)
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZGOJITELJ - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: VZGOJA IN POUĈEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK
                                                                  OSNOVNA ŠOLA DEKANI, DEKANI 32, 6271
 Alternativna izobrazba: VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA
                                                                  DEKANI
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto oziroma 31.08.2012, polni delovni ĉas
                                                                  Št. prijave: GE68750
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
                                                                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno
 Način prijave kandidatov: obvezna priloga potrdilo o nekaznovanosti
 Kontakt za kandidate: TANJA MIKLAVEC, 05 662-12-44, o-dekani.kp@guest.arnes.si
18/137
                  PROFESOR RAZREDNEGA POUKA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ţ
 Število delavcev: 2
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI                                         OSNOVNA ŠOLA DEKANI, DEKANI 32, 6271
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto oziroma 31.08.2012, polni delovni ĉas                      DEKANI
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo     Št. prijave: GE70003
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno                                            Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Način prijave kandidatov: obvezna priloga potrdilo o nekaznovanosti
 Kontakt za kandidate: TANJA MIKLAVEC, 05 662-12-44, o-dekani.kp@guest.arnes.si

                  PROFESOR ANGLEŠČINE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ ANGLEŠKEGA JEZIKA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA
                                                                  OSNOVNA ŠOLA DEKANI, DEKANI 32, 6271
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto oziroma 31.08.2012, polni delovni ĉas
                                                                  DEKANI
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro,
                                                                  Št. prijave: GE68855
 pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil -
                                                                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 osnovno
 Način prijave kandidatov: obvezna priloga potrdilo o nekaznovanosti
 Kontakt za kandidate: TANJA MIKLAVEC, 05 662-12-44, o-dekani.kp@guest.arnes.si

                  UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PSIHOLOG
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALNI DELAVEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: SVETOVALNO DELO                                                OSNOVNA ŠOLA DEKANI, DEKANI 32, 6271
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto oziroma 31.08.2012, polni delovni ĉas                      DEKANI
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo     Št. prijave: GE68901
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno           Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Način prijave kandidatov: obvezna priloga potrdilo o nekaznovanosti
 Kontakt za kandidate: TANJA MIKLAVEC, 05 662-12-44, o-dekani.kp@guest.arnes.si
19/137
Obmoĉna sluţba Koper
                          Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota PIRAN                                          Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                 DELAVEC BREZ POKLICA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ĈISTILKA - POMIVALEC - M/Ţ
                                                           ĈISTILNI SERVIS DARY DARIZELA
 Število delavcev: 2
                                                           MACANOVIĆ S.P., LIMINJANSKA CESTA 85,
 Opis del in nalog: ĈIŠĈENJE, POMIVANJE POSODE
                                                           6320 PORTOROŢ - PORTOROSE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 4 mes , polni delovni ĉas
                                                           Št. prijave: KL79114
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
                                                                  Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: DARIZELA MACANOVIĆ, 040 952-138
20/137
Obmoĉna sluţba Koper
                          Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota POSTOJNA                                        Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  GOZDAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SEĈNJA IN SPRAVILO LESA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: SEĈNJA IN IZDELAVA LESA, PRAZNA VOŢNJA S TRAKTORJEM, ZBIRANJE IN VLAĈENJE LESA,
                                                               GGP, Gozdno gospodarstvo Postojna, d.o.o.
 PREREZOVANJE IN KROJENJE LESA
                                                               POSLOVNA ENOTA GOZDNA PROIZVODNJA,
 Alternativna izobrazba: KLJUĈAVNIĈAR
                                                               VOJKOVA ULICA 9, 6230 POSTOJNA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                               Št. prijave: GE55210
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B,F, OPRAVLJEN POSEBNI IZPIT "DELO
                                                                      Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Z ADAPTIRANIM IN ZGIBNIM GOZDARSKIM TRAKTORJEM" TER DELOVNE IZKUŠNJE (6 MESECEV) NA DELOVNIH MESTIH
 SEĈNJE IN SPRAVILA LESA.
 Kontakt za kandidate: VILMA KOVAĈ, 05 721-11-31, zaposlitev@ggp.si

                  KUHAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                     SODEXO Prehrana in storitve d.o.o., ŢELEZNA
 Opis del in nalog: PRIPRAVA TOPLIH IN HLADNIH OBROKOV                                    CESTA 16, 1000 LJUBLJANA
 Alternativna izobrazba: GOSTINSKI TEHNIK                                          Št. prijave: GE73058
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                                    Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: LIDIJA BABIĈ, 01 420 58 16, lidija.babic@sodexo.si

                  SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PEK KRUHA IN PECIVA I. - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                               PEKARNA POSTOJNA, proizvodnja, trgovina
 Opis del in nalog: VSA OPRAVILA PRI PROIZVODNJI KRUHA IN PEKOVSEKGA PECIVA OD PRIPRAVE SUROVIN DO ZAMESA
                                                               in gostinstvo, d.o.o., KOLODVORSKA CESTA
 IN OBLIKOVANJA, DO PEĈENJA IN PRIPRAVE ZA OHLAJEVANJE TER PREDAJA EKSPEDITU
                                                               5 C, 6230 POSTOJNA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                               Št. prijave: GE61766
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 18 let
                                                                      Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo po pošti pisno vlogo z ţivljenjepisom
 Kontakt za kandidate: PRIMOŢ PLAHUTA, 05 700-08-18, pekarna.postojna@siol.net

                  TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - PRIPRAVNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                     TALITA KUM zavod za pomoĉ materam in
 Opis del in nalog: ZDRAVSTVENA NEGA STANOVALCEV ZAVODA                                   ostarelim, Postojna, LJUBLJANSKA CESTA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                             28, 6230 POSTOJNA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro,     Št. prijave: GE65723
 urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: JANJA LIPEC, 05 620-24-06, janja.lipec@talitakum.si
21/137
Obmoĉna sluţba Koper
                           Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota SEŢANA                                          Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  DELAVEC BREZ POKLICA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNI DELAVEC V GRADBENIŠTVU - M/Ţ
                                                       STROJNO KLJUĈAVNIĈARSTVO IVAN
 Število delavcev: 4
                                                       TKAĈUK S.P., PARTIZANSKA CESTA 69, 6210
 Opis del in nalog: RAZNA POMOŢNA DELA V GRADBENIŠTVU, DELO V TUJINI
                                                       SEŢANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                       Št. prijave: KK88257
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B
                                                              Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: IVAN TKAĈUK, 031 307-328
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZABAVIŠĈNA PLESALKA - Ţ - M/Ţ                     ZUVU, osebne storitve d.o.o., ULICA XXX.
 Število delavcev: 10                                            DIVIZIJE 17, 5000 NOVA GORICA
 Opis del in nalog: ZABAVIŠĈNI PLES                                     Št. prijave: GE57780
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , 20 ur/teden                              Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZABAVIŠĈNA PLESALKA - Ţ - M/Ţ                     ZUVU, osebne storitve d.o.o., ULICA XXX.
 Število delavcev: 10                                            DIVIZIJE 17, 5000 NOVA GORICA
 Opis del in nalog: ZABAVIŠĈNI PLES                                     Št. prijave: GE57836
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , 10 ur/teden                              Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZABAVIŠĈNA PLESALKA - Ţ - M/Ţ                     ZUVU, osebne storitve d.o.o., ULICA XXX.
 Število delavcev: 3                                             DIVIZIJE 17, 5000 NOVA GORICA
 Opis del in nalog: ZABAVIŠĈNI PLES-DELO PRETEŢNO V VEĈERNIH IN NOĈNIH URAH                 Št. prijave: GE70372
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , 20 ur/teden                              Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                  OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNI DELAVEC V GRADBENIŠTVU - M/Ţ
                                                       AVTOPREVOZNIŠTVO, GRADBENA
 Število delavcev: 1
                                                       MEHANIZACIJA IN ZIDARSTVO ANDREJ
 Opis del in nalog: POMOĈ PRI GRADBENIH (ZIDARSKIH DELIH)
                                                       FILIPĈIĈ S.P., ŠMARJE PRI SEŢANI 71 A, 6210
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                       SEŢANA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
                                                       Št. prijave: GE55380
 Način prijave kandidatov: _
                                                              Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: ANDREJ FILIPĈIĈ, 031 635-824, andrej.filipcic@email.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNI DELAVEC V GRADBENIŠTVU - M/Ţ
 Število delavcev: 3                                             MIH gradbeništvo d.o.o., SKLADIŠĈNA ULICA
 Opis del in nalog: DELA NA GRADBIŠĈU, OSTAL DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA                  2, 6210 SEŢANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 leta , polni delovni ĉas                    Št. prijave: GE73425
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B                 Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: RASIM SIVIĆ, 05 620-97-04, virga@amis.net
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNI DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                             VIRGA AGENCIJA posredovanje delovne sile
 Opis del in nalog: DELA V PROIZVODNJI, POSLUŢEVANJE STROJEV, OSTALA DELA PO NAVODILIH            d.o.o., SKLADIŠĈNA ULICA 2, 6210 SEŢANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                    Št. prijave: GE65066
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B                 Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: RASIM SIVIĆ, 05 620-97-04, virga@amis.net
22/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNI DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ţ
 Število delavcev: 2
                                                                VIRGA AGENCIJA posredovanje delovne sile
 Opis del in nalog: DELA V PROIZVODNJI, POSLUŢEVANJE STROJEV, OSTALA DELA PO NAVODILIH
                                                                d.o.o., SKLADIŠĈNA ULICA 2, 6210 SEŢANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                Št. prijave: GE73460
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, IZKUŠNJE PRI DELU V PROIZVODNJI,
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 TIMSKO DELO
 Kontakt za kandidate: RASIM SIVIĆ, 05 620-97-04, virga@amis.net

                  SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELOVNO MESTO TRGOVKE - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                PEKARNA, MIDHO SINANBEGOVIĆ, S.P,
 Opis del in nalog: PRODAJA PEKOVSKIH IZDELKOV IN PIJAĈE V PROSTORIH PEKARNE
                                                                REŠKA CESTA 13, 6240 KOZINA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes oziroma 31.08.2011, polni delovni ĉas
                                                                Št. prijave: GE57091
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, DELO S
                                                                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 STRANKAMI
 Kontakt za kandidate: MIDHO SINANBEGOVIĆ, 041 567 357, nela.pancevska@siol.net

                  GRADBENI DELOVODJA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELOVODJA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: ORGANIZIRANJE IN VODENJE SKUPIN DELAVCEV NA GRADBIŠĈIH, POMOĈ VODJI GRADBIŠĈA,
                                                                GODINA gradbeništvo in druge storitve d.o.o.,
 VODENJE POTREBNE DOKUMENTACIJE, NAROĈANJE MATERIALA
                                                                OIC - HRPELJE 22, 6240 KOZINA
 Alternativna izobrazba: GRADBENI TEHNIK
                                                                Št. prijave: GE55713
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B
 Kontakt za kandidate: TANJA VALENĈIĈ, 05 618-12-33, tanja.valencic@godina.si
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes

                  EKONOMSKI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TAJNICA - ADMINISTRATIVNI REFERENT - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: ADMNINISTRATIVNO TAJNIŠKA DELA
                                                                KOIMPEX INTERNATIONAL, trgovsko
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , 20 ur/teden
                                                                podjetje, d.o.o., PARTIZANSKA CESTA 50,
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, italijanski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,
                                                                6210 SEŢANA
 pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,
                                                                Št. prijave: KE90057
 ZAPOSLITEV PREKO JAVNEGA POVABILA ZRSZ
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: LIDIJ ABRAHT, 05 730-45-15
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: enoizmensko delo
23/137
Obmoĉna sluţba Kranj
                         Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota JESENICE                                        Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                 DELAVEC BREZ POKLICA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHARSKI POMOĈNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 3
                                                              HIT ALPINEA, Druţba za turizem, d.d.,
 Opis del in nalog: PRIPRAVLJANJE ENOSTAVNIH JEDI IZ PENZIONSKE PONUDBE IN POMOĈ PRI PRIPRAVI JEDI PO
                                                              BOROVŠKA CESTA 99, 4280 KRANJSKA
 NAROĈILU, ĈIŠĈENJE IN PRIPRAVA ŢIVIL, ROĈNO IN STROJNO POMIVANJE BELE IN ĈRNE KUHINJSKE POSODE IN
                                                              GORA
 JEDILNEGA PRIBORA, VZDRŢEVANJE REDA IN ĈISTOĈE V KUHINJI IN SKLADIŠĈNIH PRO
                                                              Št. prijave: GE65953
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas do 31.8.2011, polni delovni ĉas
                                                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje osnovno, pisanje osnovno
 Kontakt za kandidate: ANDREJA ŢARN, 04 588 47 20, andreja.zarn@hit-alpinea.si

                 OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PEK - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                    ALTUS+ pekarstvo in slašĉiĉarstvo d.o.o.,
 Opis del in nalog: IZDELOVALEC BUREKA IN SLAŠĈIC                                     CESTA MARŠALA TITA 29, 4270 JESENICE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas do 01.12.2013, 20 ur/teden                           Št. prijave: GE72919
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: YLBER COLLAKU, 040 721 779, racunovodstvo@pin.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KURIR - VOZNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                    RENEA - KURIRSKE STORITVE, EMILI BEŠIĆ,
 Opis del in nalog: DOSTAVA PAKETNIH POŠILJK                                        S.P., CESTA MARŠALA TITA 75, 4270
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                              JESENICE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B                             Št. prijave: GE61917
 Kontakt za kandidate: EMILI BEŠIĆ, 041 375 086, emili.besic@t-2.net                                   Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KURIR - VOZNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                    RENEA - KURIRSKE STORITVE, EMILI BEŠIĆ,
 Opis del in nalog: DOSTAVA PAKETNIH POŠILJK                                        S.P., CESTA MARŠALA TITA 75, 4270
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                              JESENICE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B                             Št. prijave: GE64242
 Kontakt za kandidate: EMILI BEŠIĆ, 041 375 086, emili.besic@t-2.net                                   Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KURIR - VOZNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                    RENEA - KURIRSKE STORITVE, EMILI BEŠIĆ,
 Opis del in nalog: DOSTAVA PAKETNIH POŠILJK                                        S.P., CESTA MARŠALA TITA 75, 4270
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                              JESENICE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B                             Št. prijave: GE68045
 Kontakt za kandidate: EMILI BEŠIĆ, 041 375 086, emili.besic@t-2.net                                   Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
24/137
                  NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA (DO 2 LET)
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: REDAR - M/Ţ
 Število delavcev: 2
 Opis del in nalog: VZDRŢEVANJE REDA V SKLADU S PREDPISI IN KOPALIŠKIM REDOM, ODPRAVLJANJE VZROKOV, KI BI
                                                             HIT ALPINEA, Druţba za turizem, d.d.,
 LAHKO PRIVEDLI DO NASTANKA NEVARNOSTI ZA OBISKOVALCE, OPOZARJANJE NA PRAVILNO IN VARNO UPORABO
                                                             BOROVŠKA CESTA 99, 4280 KRANJSKA
 NAPRAV IN VODNIH ATRAKCIJ, ĈIŠĈENJE IN POSPRAVLJANJE BAZENSKIH IN DRUGIH P
                                                             GORA
 Alternativna izobrazba: NIŢJA POKLICNA IZOBRAZBA (DO 3 LET)
                                                             Št. prijave: GE71898
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas do 31.8.2011, polni delovni ĉas
                                                                    Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje
 osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
 Kontakt za kandidate: ANDREJA ŢARN, 04 588 47 20, andreja.zarn@hit-alpinea.si

                  ZIDAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                             S GRADNJE VOJKO SVETINA S.P., CESTA V
 Opis del in nalog: ZIDANJE, OMETAVANJE, DRUGA GRADBENA DELA
                                                             ROVTE 12 A, 4270 JESENICE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                             Št. prijave: GE63904
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
                                                                    Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: BORUT VEBER, 031 822 805
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes

                  VOZNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK AVTOBUSA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                             VANDROV'C d.o.o. prevozi in storitve,
 Opis del in nalog: VOZNIK AVTOBUSA IN KOMBIJA
                                                             PODKOREN 53, 4280 KRANJSKA GORA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                             Št. prijave: GE63892
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. D
                                                                    Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: JOSIP IVANĈIĆ, 031 378 978, racunovodstvoars@volja.net
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes

                  SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ţ
                                                             POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.,
 Število delavcev: 1
                                                             DUNAJSKA CESTA 107, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: PRODAJA BLAGA
                                                             Št. prijave: GE69526
 Alternativna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
                                                                    Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas

                  ZDRAVSTVENI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOĈ PRI ADMINISTRACIJI - M/Ţ
                                                             IMEROSKI, gradbeništvo, d.o.o., ULICA
 Število delavcev: 1
                                                             STANETA BOKALA 16, 4270 JESENICE
 Opis del in nalog: DELO V PISARNI IN NA TERENU
                                                             Št. prijave: GE56079
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                    Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: EMILI BEŠIĆ, 041 635-723, 045 835 798, emili.besic@t-2.net
25/137
Obmoĉna sluţba Kranj
                            Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota KRANJ                                            Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                   GRADBENI DELAVEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - DELO V KRANJU - M/Ţ                 BERIVA, zakljuĉna gradbena dela, d.o.o.,
 Število delavcev: 5                                              LESKOŠKOVA CESTA 10, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: GRADBENA DELA                                       Št. prijave: KJ96636
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , 20 ur/teden                                  Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                   DELAVEC BREZ POKLICA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ţ                         HINA, gradbena dela, d.o.o., POT V BITNJE 34,
 Število delavcev: 3                                              4000 KRANJ
 Opis del in nalog: GRADBENI DELAVEC                                      Št. prijave: KJ96315
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                            Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROKURIST - M/Ţ                             REŠAT, gradbeništvo, d.o.o., ŠKOFJELOŠKA
 Število delavcev: 1                                              CESTA 32, 4000 KRANJ
 Opis del in nalog: POSLOVODENJE                                        Št. prijave: KK71620
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                            Rok prijave na to objavo: 02.07.2011

                   OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ĈISTILEC - M/Ţ
                                                        BAGO, ĉišĉenje in ostale storitve d.o.o.,
 Število delavcev: 1
                                                        CESTA 1. MAJA 63, 4000 KRANJ
 Opis del in nalog: ĈIŠĈENJE OBJEKTOV
                                                        Št. prijave: JT26468
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                               Rok prijave na to objavo: 09.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: 100 % LASTNIK FIRME
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK AVTOMEHANIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                        KOLI ŠPED, d.o.o., mednarodna špedicija
 Opis del in nalog: VOZNIK KAMIONA V MEDNARODNI ŠPEDICIJI
                                                        Kranj, SAVSKA CESTA 22, 4000 KRANJ
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto, 2 mes , polni delovni ĉas
                                                        Št. prijave: GE58495
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. C,E, TPK
                                                               Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: BORIS SLADIĈ, 041 615 615, boris.sladic@koli-sped.si
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ţ
 Število delavcev: 5
 Opis del in nalog: DELO PRI INDIVIDUALNI GRADNJI, ZIDANJE, TESARSKA DELA, ASFALTIRANJE IN TLAKOVANJE
 DVORIŠĈ
                                                        ZIDARSTVO IN FASADERSTVO BYTYQI
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
                                                        HYSNI S.P., BREG OB SAVI 7, 4211 MAVĈIĈE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                        Št. prijave: KJ96269
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
                                                               Rok prijave na to objavo: 12.07.2011
 Kontakt za kandidate: HYSNI BYTYQI, 041 671 916
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Predvideno plačilo: 750,00 EUR bruto
 Urnik dela: enoizmensko delo
26/137
                  NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA (DO 2 LET)
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                    JURĈIĈ & CO., podjetje za transport, trgovino
 Opis del in nalog: VOZNIK V MEDNARODNI ŠPEDICIJI                                      in gradbeništvo, d.o.o., POSLOVNA CONA A
 NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu                                           45, 4208 ŠENĈUR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                            Št. prijave: GE63830
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. CE                                    Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: VALENTIN JURĈIĈ, 041 761 400, valentin@jurcic.com

                  PEK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PEK - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                    DON DON proizvodno in trgovsko podjetje
 Opis del in nalog: OBLIKOVANJE PECIVA                                           d.o.o. Metlika, TRDINOVA POT 2 A, 8330
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                            METLIKA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto                           Št. prijave: GE58862
 Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo po pošti pisno vlogo                                  Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: DON DON UPRAVA KRANJ, 04 270 22 10, info@dondon.si

                  VOZNIK AVTOMEHANIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ţ
 Število delavcev: 2                                                    DACAR transportne storitve d.o.o., BREG OB
 Opis del in nalog: PREVOZ BLAGA V DOMAĈEM IN MEDNARODNEM PROMETU                              SAVI 28, 4211 MAVĈIĈE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                            Št. prijave: KJ96207
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B,C,E, angleški jezik razumevanje         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro

                  VOZNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK V MEDNARODNEM TRANSPORTU - M/Ţ                        ŠTEMPIHAR LOGISTIKA ŠTEMPIHAR
 Število delavcev: 1                                                    SLAVKO S.P., POSLOVNA CONA A 12, 4208
 Opis del in nalog: VOZNIK V MEDNARODNEM TRANSPORTU                                     ŠENĈUR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas do 31.12.2011, polni delovni ĉas                         Št. prijave: GE58450
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C,E                                   Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                  SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                    JURĈIĈ & CO., podjetje za transport, trgovino
 Opis del in nalog: VOZNIK V MEDNARODNI ŠPEDICIJI                                      in gradbeništvo, d.o.o., POSLOVNA CONA A
 NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu                                           45, 4208 ŠENĈUR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                            Št. prijave: GE60223
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. CE                                    Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: VALENTIN JURĈIĈ, 041 761 400, valentin@jurcic.com
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SKLADIŠĈNIK - M/Ţ
                                                              ZUJA, proizvodnja in prodaja perila in
 Število delavcev: 1
                                                              konfekcije ter druge storitve, d.o.o., MEJA 8,
 Opis del in nalog: PREVZEMIN DRUGA DELA V SKLADIŠĈU MATERIALA
                                                              4211 MAVĈIĈE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                              Št. prijave: KD46766
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
                                                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: UROŠ ZUPANC, 04 259 52 50, zuja@siol.net
27/137
                  RAČUNALNIŠKI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ANALITIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: ORGANIZACIJA SISTEMA PRODAJE, IZDELAVA POSLOVNO - PRODAJNEGA PLANA, ANALIZA
 PRODAJNEGA PLANA
 Alternativna izobrazba: PROGRAMERSKI TEHNIK
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoĉe,
                                                                  FISS FINANCE, storitveno podjetje d.o.o.,
 govorjenje dobro, pisanje dobro, hrvaški jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, srbski jezik
                                                                  GORENJSKA CESTA 39, 4202 NAKLO
 razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo
                                                                  Št. prijave: KG90693
 z bazami podatkov - osnovno, programiranje - zahtevno, poznavanje raĉunalniških omreţij - osnovno, poznavanje
                                                                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 operacijskih sistemov - osnovno, raĉunalniško oblikovanje - osnovno, DELOVNE IZKUŠNJE MINIMALNO 5 LET NA
 VODILNEM POLOŢAJU V ENI IZMED MULTINACIONAL (SVETOVNO POZNANE),
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
 Kontakt za kandidate: KLEMEN MLAKAR, 040 321 360, klemen.mlakar@fiss.si
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Predvideno plačilo: 800,00 EUR bruto
 Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik

                  KADROVSKI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: OBRAĈUNOVALKA PLAĈ, KNJIGOVODJA - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                        SALDO PLUS, podjetje za knjigovodske,
 Opis del in nalog: OBRAĈUN PREJEMKOV FIZIĈNIH OSEB, KNJIŢENJE DOKUMENTOV V POSLOVNE KNJIGE                    raĉunovodske, administrativne in svetovalne
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto oziroma do 25.06.2012, polni delovni ĉas                     storitve, d.o.o., VODOPIVĈEVA ULICA 9, 4000
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami -  KRANJ
 zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje raĉunalniških omreţij - osnovno, raĉunalniško oblikovanje -        Št. prijave: GE71668
 osnovno, KOMUNIKATIVNOST, ORGANIZIRANOST                                                    Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: VALENTINA ERZNOŢNIK, 04 201 60 85, tina@saldoplus.si          DELODAJALEC ZAHTEVA LE PRIDOBLJENO NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO (NPK)
                  Voznik/voznica v cestnem prometu
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                        ANTON GRAŠIĈ, podjetje za izvoz-uvoz,
 Opis del in nalog: VOŢNJA TOVORNEGA VOZILA                                            transport in trgovino Naklo, d.o.o., POLICA 11,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 mes , polni delovni ĉas                                4202 NAKLO
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B,C, slovenski jezik razumevanje dobro,  Št. prijave: HB47012
 govorjenje dobro, pisanje dobro                                                         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: JANJA GAĈESA, 04 25 19 705
28/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK MOT. VOZIL - M/Ţ
 Število delavcev: 2
 Opis del in nalog: VOŢNJA Z MOT. VOZILI PO DRŢAVAH EU
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas      PRO TRADE d.o.o., Podjetje za distribucijo,
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C,E,     uvoz in zastopanje, Kranj, STARA CESTA 17,
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                         4000 KRANJ
 Kontakt za kandidate: EDVARD KOPAĈ, 040 172 785, kopac.simon@siol.net     Št. prijave: HB47501
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi                             Rok prijave na to objavo: 09.07.2011
 Predvideno plačilo: 748,10 EUR bruto
 Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes

                  Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ţ               RUSHI-GRADBENIŠTVO, BEKIM JUPA S.P.,
 Število delavcev: 1                              ZGORNJE BITNJE 101 A, 4209 ŢABNICA
 Opis del in nalog: ZIDANJE IN OMETAVANJE                    Št. prijave: KK71832
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas             Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
29/137
Obmoĉna sluţba Kranj
                          Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota RADOVLJICA                                       Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                 KLJUČAVNIČAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                  DEL A DEL, poslovne storitve, d.o.o.,
 Opis del in nalog: OBLIKOVANJE IN SPAJANJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ                            HRAŠKA CESTA 19, 4248 LESCE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                          Št. prijave: KJ96580
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 osnovno, RAZUMEVANJE IN BRANJE NAĈRTOV
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC KOVIN - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                  VIŠINSKA DELA-VODOINŠTALATERSTVO-
 Opis del in nalog: VARILEC KOVIN                                            SERVIS VOZIL IN INDUSTRIJSKE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                          PNEVMATIKE SAŠO FINŢGAR S.P.,
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                      PREZRENJE 2 A, 4244 PODNART
 Kontakt za kandidate: SAŠO FINŢGAR, 041 442 500                                    Št. prijave: KL77560
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi                                                 Rok prijave na to objavo: 09.07.2011
 Urnik dela: dvo ali veĉ izmensko delo

                 SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - SLAŠĈIĈAR - M/Ţ                             "GOSTILNA PRI FRANCKI" SLAMAR
 Število delavcev: 1                                                  FRANĈIŠKA S.P., SREDNJA VAS V BOHINJU
 Opis del in nalog: PRIPRAVA IN PREDPRIPRAVA V KUHINJI, PEKA SLAŠĈIC, OSTALA KUH. OPRAVILA               76, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                          Št. prijave: KJ51019
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, DELOVNE IZKUŠNJE                          Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
30/137
Obmoĉna sluţba Kranj
                           Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota ŠKOFJA LOKA                                        Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  MESAR - SEKAČ
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MESAR - OBDELOVALEC MESA - M/Ţ
                                                                 NIMROD Podjetje za trgovino in storitve d.o.o.,
 Število delavcev: 1
                                                                 TRATA 35, 4220 ŠKOFJA LOKA
 Opis del in nalog: MESAR - OBDELOVALEC MESA
                                                                 Št. prijave: KH37304
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno

                  KLJUČAVNIČAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELO V PROIZVODNJI Z GUMENIMI IZDELKI - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                 IVANAC, druţba za proizvodnjo, trgovino in
 Opis del in nalog: DELO V PROIZVODNJI Z GUMENIMI IZDELKI
                                                                 storitve, d.o.o., ĈEŠNJICA 37, 4228 ŢELEZNIKI
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                 Št. prijave: GE71088
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 mes, voz. izpit kat. B
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: MARINĈO ATANASOV, 04 51 00 789, ivanacdoo@gmail.com
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes

                  PRODAJALEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: PRODAJA, DELO NA TERENU
 Alternativna izobrazba: KOMERCIALIST
                                                                 MESARSTVO OBLAK JANEZ OBLAK S.P.,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                                 DELAVSKA ULICA 18, 4226 ŢIRI
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
                                                                 Št. prijave: GE69071
 govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami
 - osnovno, poznavanje raĉunalniških omreţij - osnovno
 Kontakt za kandidate: JANEZ OBLAK, 041 650 975, racunovodstvo@mesarstvo-oblak.si
 Poskusno delo: poskusno delo 6 mes

                  NATAKAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELO V STREŢBI - M/Ţ                                    LUŠINA, podjetje za gostinsko dejavnost in
 Število delavcev: 1                                                       trgovino, d.o.o., Ţelezniki, ĈEŠNJICA 54, 4228
 Opis del in nalog: DELO V STREŢBI                                                ŢELEZNIKI
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                               Št. prijave: KF95401
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                  SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ţ                                      POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.,
 Število delavcev: 1                                                       DUNAJSKA CESTA 107, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: PRODAJA BLAGA                                                 Št. prijave: GE73473
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
31/137
                  STROJNI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KONTROLOR - M/Ţ
 Število delavcev: 2
                                                                 DIFA tlaĉna livarna in obdelava ulitkov d.o.o.,
 Opis del in nalog: KONTROLOR
                                                                 KIDRIĈEVA CESTA 91, 4220 ŠKOFJA LOKA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                 Št. prijave: KH60890
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, angleški jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje zelo
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, pisanje zelo dobro, nemški jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, slovenski jezik
 razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno

                  UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR ELEKTROTEHNIKE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI RAZISKOVALEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: NAĈRTOVANJE RAZVOJA IZDELKOV IN PROCESOV, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH,
                                                                 NELA, razvojni center za elektroindustrijo in
 UVAJANJE MODERNIH RAZVOJNIH METOD
                                                                 elektroniko, d.o.o., NA PLAVŢU 79, 4228
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                 ŢELEZNIKI
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski
                                                                 Št. prijave: GE71805
 jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 - zahtevno, poznavanje raĉunalniških omreţij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, raĉunalniško
 oblikovanje - zahtevno
 Kontakt za kandidate: NATALIJA RAMOVŠ, 04 280 63 13, natalija.ramovs@ratio.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: RAZISKOVALEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: INOVIRANJE IN IZBOLJŠEVANJE IZDELKOV OZ. PROCESOV, IZDELAVA KONSTRUKCIJSKE
                                                                 NELA, razvojni center za elektroindustrijo in
 DOKUMENTACIJE IN DOSJEJA IZDELKA, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH
                                                                 elektroniko, d.o.o., NA PLAVŢU 79, 4228
 Alternativna izobrazba: DIPLOMIRANI INŢENIR STROJNIŠTVA (VS), DIPLOMIRANI INŢENIR ELEKTROTEHNIKE (VS)
                                                                 ŢELEZNIKI
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                 Št. prijave: GE71822
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 pisanje dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, poznavanje raĉunalniških omreţij - zahtevno,
 poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, raĉunalniško oblikovanje - zahtevno
 Kontakt za kandidate: NATALIJA RAMOVŠ, 04 280 63 13, natalija.ramovs@ratio.si
32/137
Obmoĉna sluţba Kranj
                          Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota TRŢIĈ                                          Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                 MAGISTER POSLOVNIH VED/2.bol.st/
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA TRŢENJA IN PROJEKTNE PISARNE - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: VODENJE SLUŢBE TRŢENJA: RAZISKAVE TRGA, PRIPRAVA STRATEGIJE TRŢENJA IN SODELOVANJE PRI
 PRIPRAVI STRATEGIJE RAZVOJA DRUŢBE, PLANIRANJE IN ORGANIZACIJA TRŢNIH AKTIVNOSTI, IZVEDBA TRŢENJSKIH
 AKCIJ, SODELOVANJE Z MALOPRODAJO IN OSTALE POVEZANE NALOGE, VODENJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto oziroma do 1.9.2012, polni delovni ĉas
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, 6 mes, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje
 tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, francoski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, hrvaški   PEKO, tovarna obutve, d.d., CESTA STE
 jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, srbski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje    MARIE AUX MINES 5, 4290 TRŢIĈ
 tekoĉe, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje -  Št. prijave: GE65373
 osnovno, poznavanje raĉunalniških omreţij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, raĉunalniško               Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 oblikovanje - zahtevno, OBVEZNO POZNAVANJE OBUTVENE PANOGE IN POSLOVANJA SKUPINE PEKO, IZKUŠNJE S
 PODROĈJA TRŢENJA V OBUTVENI PANOGI, IZKUŠNJE VODENJA PROJEKTOV PRENOVE CGP, IZKUŠNJE PRI VODENJU
 EU PROJEKTOV IN PRIPRAVI PRIJAV NA JAVNE RAZPISE OZ.JAVNA NAROĈILA, VODENJE IZOBRAŢEVALNIH
 PROJEKTOV, BRANJE IN PISANJE CIRILICE
 Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo po pošti pisno vlogo z ţivljenjepisom
 Kontakt za kandidate: MOJCA CVETKO, 04 53 79 267, mojca.cvetko@peko.si
 Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
33/137
Obmoĉna sluţba Ljubljana
                         Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota CERKNICA                                        Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                 GOZDARSKI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNI GOZDNI DELAVEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                     6M GOZDARSTVO BOŠKO TRIVUNĈEVIĆ
 Opis del in nalog: POMOŢNI GOZDNI DELAVEC
                                                     S.P., CESTA NOTRANJSKEGA ODREDA 6,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                     1386 STARI TRG PRI LOŢU
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 mes, FIZIĈNA KONDICIJA,
                                                     Št. prijave: KK71508
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
                                                            Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
34/137
Obmoĉna sluţba Ljubljana
                           Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota DOMŢALE                                          Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  DELAVEC BREZ POKLICA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ĈISTILEC - M/Ţ
                                                       AKTIVA TRGOVINA storitveno podjetje d.o.o.,
 Število delavcev: 2
                                                       LJUBLJANSKA CESTA 12 F, 1236 TRZIN
 Opis del in nalog: ĈIŠĈENJE POSLOVNIH IN TRGOVSKIH PROSTOROV
                                                       Št. prijave: GE65541
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                              Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: RENATA KRNETA, 01 560 31 25, kadri-kljucni@aktiva-skupina.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ĈISTILEC - M/Ţ
                                                       AKTIVA TRGOVINA storitveno podjetje d.o.o.,
 Število delavcev: 1
                                                       LJUBLJANSKA CESTA 12 F, 1236 TRZIN
 Opis del in nalog: ĈIŠĈENJE POSLOVNIH IN TRGOVSKIH PROSTOROV
                                                       Št. prijave: GE71745
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                              Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: RENATA KRNETA, 01 560 31 25, kadri-kljucni@aktiva-skupina.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNA DELA V PROIZVODNJI - M/Ţ                    DEKT, agencija za posredovanje delovne sile,
 Število delavcev: 1                                             d.o.o., DRAGOMELJ 128, 1230 DOMŢALE
 Opis del in nalog: POMOŢNA DELA V PROIZVODNJI                                Št. prijave: KL77573
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                            Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
                                                       GRADBENA MEHANIZACIJA IN GRADBENA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENA DELA - M/Ţ
                                                       DELA ESAD MULALIĆ S.P., INDUSTRIJSKA
 Število delavcev: 5
                                                       CESTA 3, 1235 RADOMLJE
 Opis del in nalog: GRADBENA DELA
                                                       Št. prijave: KL77542
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                              Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: VARILSKA DELA                                       VEMA 1A, gostinstvo, gradbeništvo in
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                     storitve, d.o.o., LEVSTIKOVA CESTA 33, 1230
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,                      DOMŢALE
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                                        Št. prijave: JC08917
 Kontakt za kandidate: MIRAN NOVAK, 041 612 018, vesnica.novak@gmail.com                          Rok prijave na to objavo: 02.07.2011
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik

                  OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ĈISTILEC - M/Ţ                             AKTIVA ĈIŠĈENJE d.o.o., LJUBLJANSKA
 Število delavcev: 6                                             CESTA 12 F, 1236 TRZIN
 Opis del in nalog: ĈIŠĈENJE PROSTOROV IN OPREME                               Št. prijave: GE70693
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                            Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ĈISTILKA - M/Ţ
                                                       AKTIVA ĈIŠĈENJE d.o.o., LJUBLJANSKA
 Število delavcev: 3
                                                       CESTA 12 F, 1236 TRZIN
 Opis del in nalog: ĈIŠĈENJE PROSTOROV IN OPREME
                                                       Št. prijave: GE73348
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                              Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: KADROVSKA ,, 01 560 31 26, kadri@aktiva-skupina.si
35/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ĈISTILEC SPECIALIST - M/Ţ
 Število delavcev: 3
                                                                 AKTIVA HRM kadrovske rešitve d.o.o.,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE DNEVNEGA ĈIŠĈENJA OBJEKTOV IN ZUNANJIH POVRŠIN, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH
                                                                 LJUBLJANSKA CESTA 12 F, 1236 TRZIN
 ĈISTILNIH DEL NA OBJEKTIH TER POSLOVNIH IN DRUGIH PROSTORIH, OPRAVLJANJE VEĈJIH VZDRŢEVALNIH DEL NA
                                                                 Št. prijave: GE59547
 OBJEKTIH, STROJIH IN NAPRAVAH. OPRAVLJANJE DEL NA VIŠINI IN UVAJANJE N
                                                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 mes , polni delovni ĉas
 Kontakt za kandidate: . KADROVSKA, 01 560 31 26, kadri@aktiva-skupina.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: ZIDAR ZA ZIDANJE IN OMETAVANJE IN STROJNIK TEŢKE GRADBENE MEHANIZACIJE
 Alternativna izobrazba: ZIDAR ZA ZIDANJE IN OMETAVANJE
 NPK: Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja                                         AVTOPREVOZNIŠTVO MARJAN HABAT S.P.,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                              HABATOVA ULICA 12, 1236 TRZIN
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje dobro,  Št. prijave: GE33203
 govorjenje dobro, pisanje dobro,                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: enoizmensko delo
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes

                 KUHARSKI POMOČNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOĈNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       SODEXO Prehrana in storitve d.o.o., ŢELEZNA
 Opis del in nalog: POMOĈ PRI PRIPRAVI TOPLIH IN HLADNIH OBROKOV                                 CESTA 16, 1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                               Št. prijave: GE59701
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: LAHKO DRUGA USTREZNA IZOBRAZBA                                 Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: LIDIJA BABIĈ, 01 420 58 16, lidija.babic@sodexo.si

                 GASILEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GASILEC - M/Ţ
                                                                 HELIOS TOVARNA BARV, LAKOV IN
 Število delavcev: 2
                                                                 UMETNIH SMOL KOLIĈEVO, D.O.O.,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE VSEH VRST GASILSKIH INTERVENCIJ V SKLADU Z OPERATIVNIM NAĈRTOM, GASILSKO
                                                                 KOLIĈEVO 65, 1230 DOMŢALE
 TAKTIKO, SVOJIM STROKOVNIM ZNANJEM IN UKAZI VODJE INTERVENCIJE TER OPRAVLJANJE VSEH PREVENTIVNIH DEL
                                                                 Št. prijave: GE73624
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: ANICA URANKAR, 01 722 4007, anica.urankar@helios.si

                 VOZNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TEŢKEGA TOVORNEGA VOZILA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: PREVZEM BLAGA, TRANSPORTNIH IN CARINSKIH LISTIN, UPRAVLJANJE Z VOZILOM ZA PREVOZ
 NEVARNIH SNOVI (NAD 6.500 KG SKUPNE MASE), PREVOZ BLAGA NA DOMAĈIH IN MEDNARODNIH RELACIJAH
                                                                 HP COMMERCE d.o.o. trgovsko podjetje,
 Alternativna izobrazba: DELAVEC BREZ POKLICA
                                                                 DOBENO 75, 1234 MENGEŠ
 NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
                                                                 Št. prijave: GE73320
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C,E, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje
 osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov -
 osnovno, LAHKO TUDI DRUG USTREZEN POKLIC, ZAŢELEN TUDI ADR
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
36/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK C, E TOV. VOZILA - M/Ţ
 Število delavcev: 1                               POVŢEK SERVIS, transportne storitve, d.o.o.,
 Opis del in nalog: VOZNIK C, E TOV. VOZILA                   POTOĈNIKOVA ULICA 1, 1230 DOMŢALE
 NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu                      Št. prijave: KK92662
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas             Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. C,E

                   PRODAJALEC
                                         SKOK ANTON S.P. - MONTAŢA CENTRALNE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ĈISTILEC - M/Ţ
                                         KURJAVE IN INSTALACIJE VODOVODOV,
 Število delavcev: 1
                                         SLAMNIKARSKA ULICA 1 A, 1234 MENGEŠ
 Opis del in nalog: ĈISTILEC
                                         Št. prijave: KK92645
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                   KUHAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1                               SODEXO Prehrana in storitve d.o.o., ŢELEZNA
 Opis del in nalog: PRIPRAVA TOPLIH IN HLADNIH OBROKOV              CESTA 16, 1000 LJUBLJANA
 Alternativna izobrazba: GOSTINSKI TEHNIK                    Št. prijave: GE59578
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas              Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: LAHKO DRUGA USTREZNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1                               SODEXO Prehrana in storitve d.o.o., ŢELEZNA
 Opis del in nalog: PRIPRAVA TOPLIH IN HLADNIH OBROKOV              CESTA 16, 1000 LJUBLJANA
 Alternativna izobrazba: GOSTINSKI TEHNIK                    Št. prijave: GE59610
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 5 mes , polni delovni ĉas              Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: LIDIJA BABIĈ, 01 420 58 16, lidija.babic@sodexo.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                         SODEXO Prehrana in storitve d.o.o., ŢELEZNA
 Opis del in nalog: PRIPRAVA TOPLIH IN HLADNIH OBROKOV
                                         CESTA 16, 1000 LJUBLJANA
 Alternativna izobrazba: GOSTINSKI TEHNIK
                                         Št. prijave: GE59686
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: LAHKO DRUGA USTREZNA IZOBRAZBA
 Kontakt za kandidate: LIDIJA BABIĈ, 01 420 58 16, lidija.babic@sodexo.si

                   NATAKAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                         SODEXO Prehrana in storitve d.o.o., ŢELEZNA
 Opis del in nalog: STREŢBA HRANE IN PIJAĈE, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE
                                         CESTA 16, 1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                         Št. prijave: GE59715
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: LAHKO DRUGA USTREZNA IZOBRAZBA
                                                Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: LIDIJA BABIĈ, 01 420 58 16, lidija.babic@sodexo.si
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                         SODEXO Prehrana in storitve d.o.o., ŢELEZNA
 Opis del in nalog: STREŢBA HRANE IN PIJAĈE, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE
                                         CESTA 16, 1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                         Št. prijave: GE59750
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: LAHKO DRUGA USTREZNA IZOBRAZBA
                                                Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: LIDIJA BABIĈ, 01 420 58 16, lidija.babic@sodexo.si
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes


37/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                        SODEXO Prehrana in storitve d.o.o., ŢELEZNA
 Opis del in nalog: STREŢBA HRANE IN PIJAĈE, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE                                 CESTA 16, 1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                                Št. prijave: GE59794
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: LAHKO DRUGA USTREZNA IZOBRAZBA                                  Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: LIDIJA BABIĈ, 01 420 58 16, lidija.babic@sodexo.si

                   SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TESAR - M/Ţ                                         ESBEA, gradbeništvo d.o.o., LJUBLJANSKA
 Število delavcev: 5                                                        CESTA 13 G, 1236 TRZIN
 Opis del in nalog: TESAR                                                      Št. prijave: KL84525
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                   STROJNI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SERVISER - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV, ODKRIVANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK, POPRAVLJANJE
 OKVARJENIH NAPRAV, IZVAJANJE TEHNIĈNE PODPORE IN SVETOVANJE KUPCEM IN NAROĈNIKOM SERVISNIH
                                                                  ATLAS COPCO, prodaja in servis, d.o.o.,
 STORITEV
                                                                  PESKE 7, 1236 TRZIN
 Alternativna izobrazba: STROJNIK
                                                                  Št. prijave: GE69881
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoĉe,
 govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov -
 zahtevno, LAHKO TUDI DRUG USTREZEN POKLIC
 Poskusno delo: poskusno delo 6 mes

                   ADMINISTRATIVNI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TAJNICA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                  KALCER, druţba za inţeniring, marketing in
 Opis del in nalog: TAJNIŠKA DELA
                                                                  zastopanje, d.o.o., LJUBLJANSKA CESTA 51,
 Alternativna izobrazba: EKONOMSKI TEHNIK, POSLOVNI SEKRETAR
                                                                  1236 TRZIN
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                  Št. prijave: JN55670
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo dobro,
                                                                         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, urejevalniki
 besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, raĉunalniško oblikovanje - osnovno

                   VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOĈNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: SODELUJE PRI ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE TER DEJAVNOSTI ZA
 POSPEŠEVANJE RAZVOJA FIZIĈNIH IN PSIHOSOCIALNIH SPOSOBNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas nadomešĉanje delavke na porodniškem dopustu in dopustu za nego in varstvo otroka,
 polni delovni ĉas                                                         VRTEC URŠA, SLAMNIKARSKA CESTA 26,
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe,       1230 DOMŢALE
 urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, ZAPOSLITEV DO VRNITVE DELAVKE NA PORODNIŠKEM            Št. prijave: GE64043
 DOPUSTU IN DOPUSTU ZA NEGO IN VARSTVO OTROKA STROKOVNI IZPIT VIZ POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE, DA                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 NISTE BILI PRAVNOMOĈNO OBSOJENI ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI
 DOLŢNOSTI ALI NA NEPOGOJNO KAZEN ZAPORA V TRAJANJU VEĈ KOT 6 MESECEV TER KAZNIVEGA DEJANJA ZOPER
 SPOLNO NEDOTAKLJIVOST
 Kontakt za kandidate: BARBARA ANŢEL, 01 729 86 14, tajnistvo@vrtec-ursa.si
 Poskusno delo: poskusno delo 2 mes

38/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOĈNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: SODELUJE PRI ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE TER DEJAVNOSTI ZA
 POSPEŠEVANJE RAZVOJA FIZIĈNIH IN PSIHOSOCIALNIH SPOSOBNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                 VRTEC URŠA, SLAMNIKARSKA CESTA 26,
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe,      1230 DOMŢALE
 urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, STROKOVNI IZPIT VIZ, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE,       Št. prijave: GE72710
 DA NISTE BILI PRAVNOMOĈNO OBSOJENI ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 DOLŢNOSTI ALI NA NEPOGOJNO KAZEN ZAPORA V TRAJANJU VEĈ KOT 6 MESECEV TER KAZNIVEGA DEJANJA ZOPER
 SPOLNO NEDOTAKLJIVOST
 Kontakt za kandidate: BARBARA ANŢEL, 01 729 86 14, tajnistvo@vrtec-ursa.si
 Poskusno delo: poskusno delo 2 mes

                  SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJNI INŢENIR - M/Ţ                                  MENET PLUS, informacijske tehnologije,
 Število delavcev: 2                                                       d.o.o., HRASTOVEC 5, 1236 TRZIN
 Opis del in nalog: PRODAJA                                                   Št. prijave: GE66456
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SISTEMSKI INŢENIR - M/Ţ
                                                                 MENET PLUS, informacijske tehnologije,
 Število delavcev: 2
                                                                 d.o.o., HRASTOVEC 5, 1236 TRZIN
 Opis del in nalog: SISTEMSKA PODPORA
                                                                 Št. prijave: GE66516
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: MILAN BARAŠIN, +386 31 569 960, milan.barasin@menet.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA UĈENCA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: SPREMLJANJE IN NUDENJE FIZIĈNE POMOĈI GIBALNO OVIRANEMU UĈENCU V ĈASU POUKA IN DRUGIH
 VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNIH DEJAVNOSTI V SKLADU Z LDN.                                        OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ, ŠOLSKA ULICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                              11, 1234 MENGEŠ
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe,      Št. prijave: GE72478
 urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, ZAĈETEK DELA 1. 9. 2011, VLOGO Z ŢIVLJENJEPISOM IN              Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 DOKAZILI O IZPOLNJEVANJU IZOBRAZBENIH POGOJEV POSLATI PO POŠIT, PRILOŢITI POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI IZ
 KAZENSKE EVIDENCE MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE V SKLADU S 1. ODST. 107.A ĈLENA ZOFVI.
 Kontakt za kandidate: MILAN BURKELJCA, 01/ 724 76 11

                  VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJNI PREDSTAVNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 2
 Opis del in nalog: NABAVA IN PRODAJA BLAGA
                                                                 TEHNOUNION 1, trgovina in storitve, d.o.o.,
 Alternativna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
                                                                 POD HRIBOM 31, 1235 RADOMLJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                 Št. prijave: GE73581
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s
 preglednicami - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, KOMUNIKATIVNOST
 Kontakt za kandidate: ĈABA GERE, 041 695 351, caba.gere@tehnounion.si
39/137
                  UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR KEMIJSKEGA INŽENIRSTVA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MLADI RAZISKOVALEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                        JUVI trgovina, marketing, svetovanje,
 Opis del in nalog: RAZISKOVANJE IN RAZVOJ                                             posredovanje in storitvena dejavnost,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                  Domţale, d.o.o., DRAGARJEVA ULICA 20,
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje  1230 DOMŢALE
 tekoĉe, španski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje zelo dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s      Št. prijave: HB47529
 preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje raĉunalniških omreţij -            Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, raĉunalniško oblikovanje - osnovno

                  UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOĈNIK DIREKTORJA KONTROLINGA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE FUNKCIJE NADZOROVANJA IN VODENJA PROCESOV SKOZI FINANĈNE PODATKE,                 HELIOS sestavljeno podjetje za kapitalske
 SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU POSLOVNIH IN FINANĈNIH CILJEV DRUŢBE IN POSAMEZNIH PODJETIJ SKUPINE TER                naloţbe in razvoj, d.d., KOLIĈEVO 2, 1230
 PREDLAGANJE KOREKTIVNIH UKREPOV ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV                                 DOMŢALE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                  Št. prijave: GE73607
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, angleški jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe,          Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 pisanje tekoĉe, ruski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno,
 delo s preglednicami - zahtevno, raĉunalniško oblikovanje - zahtevno
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FINANĈNI KONTROLOR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: VODI RAĈUNE IN FINANĈNE KONTROLNE AKTIVNOSTI POSLOVANJA DRUŢBE                         PPG - HELIOS druţba za trţenje avtomobilskih
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                  premazov za prvogradnjo d.o.o., KOLIĈEVO
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje     65, 1230 DOMŢALE
 zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, raĉunalniško oblikovanje -   Št. prijave: GE57714
 zahtevno                                                                    Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: ANICA URANKAR, 01/722 4007, anica.urankar@helios.si
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes

                  AKADEMSKI GLASBENIK ZA PETJE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ SOLOPETJA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE PETJA V GŠ DOMŢALE - ODD. MENGEŠ                                  GLASBENA ŠOLA DOMŢALE, LJUBLJANSKA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , 8 ur/teden                                   CESTA 61, 1230 DOMŢALE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo    Št. prijave: GE61770
 dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,                Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 IZOBRAZBA AKADEMSKI GLASBENIK - SOLOPETJE
 Kontakt za kandidate: ANTON SAVNIK, 01 724-14-19, anton.savnik@guest.arnes.si

                  AKADEMSKI GLASBENIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ HARMONIKE - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE HARMONIKE V GŠ DOMŢALE-ODD. MENGEŠ                                 GLASBENA ŠOLA DOMŢALE, LJUBLJANSKA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , 20 ur/teden                                  CESTA 61, 1230 DOMŢALE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo     Št. prijave: GE61721
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, IZOBRAZBA AKADEMSKI                 Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 GLASBENIK HARMONIKAR, POTREBNO DOKAZILO O NEKAZNOVANOSTI
 Kontakt za kandidate: ANTON SAVNIK, 01 724-14-19, anton.savnik@guest.arnes.si40/137
                  AKADEMSKI GLASBENIK PIANIST
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ KLAVIRJA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                GLASBENA ŠOLA DOMŢALE, LJUBLJANSKA
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE KLAVIRJA V GŠ DOMŢALE IN ODDELKIH
                                                                CESTA 61, 1230 DOMŢALE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 10 mes , 13 ur/teden
                                                                Št. prijave: GE62605
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
 Kontakt za kandidate: ANTON SAVNIK, 01 724-14-19, anton.savnik@guest.arnes.si

                  AKADEMSKI GLASBENIK VIOLINIST
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ VIOLINE V GLASBENI ŠOLI DOMŢALE - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                GLASBENA ŠOLA DOMŢALE, LJUBLJANSKA
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE VIOLINE V GŠ DOMŢALE
                                                                CESTA 61, 1230 DOMŢALE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , 20 ur/teden
                                                                Št. prijave: GE61692
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
 Kontakt za kandidate: ANTON SAVNIK, 01 724-14-19, anton.savnik@guest.arnes.si

                  AKADEMSKI GLASBENIK KONTRABASIST
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ KONTRABASA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                GLASBENA ŠOLA DOMŢALE, LJUBLJANSKA
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE KONTRABASA V GŠ DOMŢALE
                                                                CESTA 61, 1230 DOMŢALE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 10 mes , 13 ur/teden
                                                                Št. prijave: GE62622
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
 Kontakt za kandidate: ANTON SAVNIK, 01 724-14-19, anton.savnik@guest.arnes.si

                  AKADEMSKI GLASBENIK KITARIST
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ KITARE V GLASBENI ŠOLI DOMŢALE - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE KITARE V GŠ DOMŢALE                                       GLASBENA ŠOLA DOMŢALE, LJUBLJANSKA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                             CESTA 61, 1230 DOMŢALE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo  Št. prijave: GE61675
 dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,              Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 raĉunalniško oblikovanje - osnovno, PRILOŢITI DOKAZILO O NEKAZNOVANOSTI
 Kontakt za kandidate: ANTON SAVNIK, 01 724-14-19, anton.savnik@guest.arnes.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ KITARE - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE KITARE V GŠ DOMŢALE                                       GLASBENA ŠOLA DOMŢALE, LJUBLJANSKA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , 8 ur/teden                                 CESTA 61, 1230 DOMŢALE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo  Št. prijave: GE61809
 dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, PRILOŢITI         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI
 Kontakt za kandidate: ANTON SAVNIK, 01 724-14-19, anton.savnik@guest.arnes.si
41/137
                 AKADEMSKI GLASBENIK KLARINETIST
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ KLARINETA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                               GLASBENA ŠOLA DOMŢALE, LJUBLJANSKA
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE KLARINETA V GŠ DOMŢALE IN ODDELKIH
                                                               CESTA 61, 1230 DOMŢALE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , 8 ur/teden
                                                               Št. prijave: GE61749
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
 Kontakt za kandidate: ANTON SAVNIK, 01 724-14-19, anton.savnik@guest.arnes.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ KLARINETA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                               GLASBENA ŠOLA DOMŢALE, LJUBLJANSKA
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE KLARINETA V GŠ DOMŢALE IN ODDELKIH
                                                               CESTA 61, 1230 DOMŢALE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 10 mes , 13 ur/teden
                                                               Št. prijave: GE61826
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI
 Kontakt za kandidate: ANTON SAVNIK, 01 724-14-19, anton.savnik@guest.arnes.si

                 UNIVERZITETNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ VII/1 - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE DELA DRUGEGA UĈITELJA V 1. RAZREDU
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas DO VRNITVE JAVNE USLUŢBENKE Z DOPUSTA ZA NEGO IN VARSTVO OTROKA,
 polni delovni ĉas                                                      OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ, ŠOLSKA ULICA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe,    11, 1234 MENGEŠ
 urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, KANDIDATI NAJ PRIJAVO Z ŢIVLJENJEPISOM IN DOKAZILI      Št. prijave: GE72416
 POŠLJEJO PO POŠTI, VLOGI JE POTREBNO PRILOŢITI: FOTOKOPIJO DIPLOME IN STROKOVNEGA IZPITA TER POTRDILO                   Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 O NEKAZNOVANOSTI IZ KAZENSKE EVIDENCE MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE V SKLADU S 1. ODST. 107.A ĈLENA ZOFVI
 USTREZNA IZOBRAZBA V SKLADU S 5. ĈL. PRAVILNIKA O SMERI IZOBRAZBE STROKOVNIH DELAVCEV V DEVETLETNI
 ŠOLI ZAPOSLITEV OD 1. 9. 2011
 Kontakt za kandidate: MILAN BURKELJCA, 01/ 724 76 11
42/137
Obmoĉna sluţba Ljubljana
                            Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota GROSUPLJE                                          Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                   KURIR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KURIR - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                    DKK, podjetniško in poslovno svetovanje
 Opis del in nalog: KURIRSKE STORITVE                                            d.o.o., SPODNJE BLATO 26, 1290
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                            GROSUPLJE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe,  Št. prijave: GE67019
 pisanje tekoĉe                                                              Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: DAVID KOROŠEC, 051/444-442, narocila@kurircek.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KURIR - M/Ţ
                                                              DKK, podjetniško in poslovno svetovanje
 Število delavcev: 1
                                                              d.o.o., SPODNJE BLATO 26, 1290
 Opis del in nalog: KURIRSKE STORITVE
                                                              GROSUPLJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                              Št. prijave: GE67403
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe,
                                                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 pisanje tekoĉe

                   GRADBENI DELAVEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ţ
                                                              GRADBENIŠTVO, GRADBENA
 Število delavcev: 1
                                                              MEHANIZACIJA IN AVTOPREVOZNIŠTVO
 Opis del in nalog: OPRAVLJA SPLOŠNA ZIDARSKA DELA IN POMOŢNA DELA V GRADBENIŠTVU
                                                              MILAN PUŠLJAR S.P., ŠKRJANĈE 4, 1295
 Alternativna izobrazba: AVTOMEHANIK
                                                              IVANĈNA GORICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 31.10.2011, polni delovni ĉas
                                                              Št. prijave: GE55974
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes
                                                                     Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: MAJA MALOVRH, 01/7869-770, maja.malovrh@pusljar-sp.si

                   DELAVEC BREZ POKLICA
                                                              AJHAN GRAD gradbeništvo, trgovina in
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ţ
                                                              storitve d.o.o., BREZJE PRI GROSUPLJEM 87,
 Število delavcev: 2
                                                              1290 GROSUPLJE
 Opis del in nalog: GRADBENA DELA
                                                              Št. prijave: KJ01480
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                                     Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
                                                              STRUGA GRADBENIŠTVO, gradbeništvo,
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ţ
                                                              trgovina in inţeniring, d.o.o., BREZJE PRI
 Število delavcev: 1
                                                              GROSUPLJEM 86, 1290 GROSUPLJE
 Opis del in nalog: GRADBENI DELAVEC
                                                              Št. prijave: KK84238
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                   ZIDAR ZA ZIDANJE IN OMETAVANJE
                                                              STRUGA GRADBENIŠTVO, gradbeništvo,
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR ZA ZIDANJE IN OMETAVANJE - M/Ţ
                                                              trgovina in inţeniring, d.o.o., BREZJE PRI
 Število delavcev: 1
                                                              GROSUPLJEM 86, 1290 GROSUPLJE
 Opis del in nalog: ZIDAR ZA ZIDANJE IN OMETAVANJE
                                                              Št. prijave: KK84207
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
43/137
                   TESAR
                                                                 STRUGA GRADBENIŠTVO, gradbeništvo,
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TESAR - M/Ţ
                                                                 trgovina in inţeniring, d.o.o., BREZJE PRI
 Število delavcev: 1
                                                                 GROSUPLJEM 86, 1290 GROSUPLJE
 Opis del in nalog: TESARSKA DELA
                                                                 Št. prijave: KK84210
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                   ZIDAR
                                                                 STRUGA GRADBENIŠTVO, gradbeništvo,
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ţ
                                                                 trgovina in inţeniring, d.o.o., BREZJE PRI
 Število delavcev: 1
                                                                 GROSUPLJEM 86, 1290 GROSUPLJE
 Opis del in nalog: ZIDARSKA DELA
                                                                 Št. prijave: KK84224
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                   SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KROVSKA IN KLEPARSKA DELA - M/Ţ
 Število delavcev: 3                                                       DA-DO HIDROIZOLACIJE HALILOVIĆ FADIL
 Opis del in nalog: KROVSKA IN KLEPARSKA DELA                                           S.P., LAHOVA CESTA 58, 1293 ŠMARJE - SAP
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                               Št. prijave: KL45326
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti                                     Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: FADIL HALILOVIĆ, 031 449 923
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER - M/Ţ                                        FERGAMONT, prodaja in montaţa stavbnega
 Število delavcev: 1                                                       pohištva, Gašper Ferjan s.p., MALA STARA
 Opis del in nalog: MONTER                                                    VAS 33, 1290 GROSUPLJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                 Št. prijave: KL45360
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B                           Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: DELO NA GRADBIŠĈU                                               KOMUNALNE GRADNJE D.O.O., GASILSKA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 leti , polni delovni ĉas                               CESTA 5, 1290 GROSUPLJE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje zadovoljivo,   Št. prijave: GE54934
 pisanje zadovoljivo                                                              Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: STANISLAVA KASTELIC, 01 781 81 00, kgg@siol.net
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: DELO NA GRADBIŠĈU                                               KOMUNALNE GRADNJE D.O.O., GASILSKA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 leti , polni delovni ĉas                               CESTA 5, 1290 GROSUPLJE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje  Št. prijave: GE67022
 dobro                                                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: STANISLAVA KASTELIC, 01 781 81 00, kgg@siol.net
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes

                   GRADBENI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI TEHNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       IMEROSKI, gradbeništvo, d.o.o., ULICA
 Opis del in nalog: DELO NA GRADBIŠĈIH IN V PROIZVODNJI                                      STANETA BOKALA 16, 4270 JESENICE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                               Št. prijave: GE59729
 Kontakt za kandidate: EMILI BEŠIĆ, 041 635-723, 045 835 798, emili.besic@t-2.net                                Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes

44/137
Obmoĉna sluţba Ljubljana
                        Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota IDRIJA                                        Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                DELAVEC BREZ POKLICA
                                                       "BARIĆ" SEĈNJA IN SPRAVILO LESA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SEĈNJA IN SPRAVILO LESA - M/Ţ
                                                       MLADEN BARIĆ S.P., ĈRNI VRH 30, 5274
 Število delavcev: 1
                                                       ĈRNI VRH NAD IDRIJO
 Opis del in nalog: PODIRANJE, OBŢAGOVANJE IN PREŢAGOVANJE LESA
                                                       Št. prijave: KJ54168
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                              Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA (VS)
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIPLOM INŢENIR-TEHNOLOG-KONSTRUKTOR - M/Ţ               KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje
 Število delavcev: 1                                             druţb d.o.o., VOJKOVA ULICA 10, 5280
 Opis del in nalog: DELA IN NALOGE V ODDELKU LABORATORIJ IN KAKOVOST                     IDRIJA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                     Št. prijave: GE71182
 Kontakt za kandidate: MARTINA PODGORNIK, 05 3750 580, martina.podgornik@kolektor.com                    Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: INŢENIR-TEHNOLOG-KONSTRUKTOR - M/Ţ
                                                       KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje
 Število delavcev: 1
                                                       druţb d.o.o., VOJKOVA ULICA 10, 5280
 Opis del in nalog: INŢENIRSKO - TEHNIĈNO NAĈRTOVANJE IZDELKOV, ORODIJ, STROJEV IN PROCESOV, ARHIVIRANJE IN
                                                       IDRIJA
 AŢURIRANJE DOKUMENTACIJE, POSODABLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE OBSTOJEĈIH TEHNOLOGIJ
                                                       Št. prijave: GE55593
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                              Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: MARTINA PODGORNIK, 05 3750 580, martina.podgornik@kolektor.com
45/137
Obmoĉna sluţba Ljubljana
                         Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota KAMNIK                                         Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                 DELAVEC BREZ POKLICA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROKURIST IN GRADBENI DELAVEC - M/Ţ                          LAMIS gradbeništvo in druge storitve d.o.o.,
 Število delavcev: 1                                                     MAISTROVA ULICA 16, 1241 KAMNIK
 Opis del in nalog: PROKURIST IN GRADBENA DELA NA RAZLIĈHIH OBJEKTIH                             Št. prijave: KL74870
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                                    Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                 OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ŠIVILJA - M/Ţ
                                                               BAJD inţeniring, trgovina in proizvodnja
 Število delavcev: 1
                                                               d.o.o., ŠUTNA 37, 1241 KAMNIK
 Opis del in nalog: ŠIVANJE PREGRINJAL
                                                               Št. prijave: GE73092
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: NATALIJA MALOVRH, 01 839 71 35, info@bajd.si

                 VOZNIK CESTNIH MOTORNIH VOZIL
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ţ
                                                               EURONEP investicijska druţba d.o.o.,
 Število delavcev: 1
                                                               KAMNIŠKA CESTA 52, 1241 KAMNIK
 Opis del in nalog: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA
                                                               Št. prijave: GE55056
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                      Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B,C, IZO: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA

                 LOGOPED
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: LOGOPED II - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: OSNOVNA PODROĈJA LOGOPEDIJE (PREVENTIVA, DETEKCIJA, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA GOVORNO
 JEZIKOVNIH MOTENJ, UGOTAVLJANJE GOVORNEGA STATUSA OTROKA, DIAGNOSTICIRANJE GOVORNE MOTNJE IN
                                                               CENTER ZA IZOBRAŢEVANJE,
 TESTIRANJE STANJA MOTORIĈNIH SPOSOBNOSTI GOVORNIH ORGANOV Z UPOŠTEVANJEM OTROKO
                                                               REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                               KAMNIK, NOVI TRG 43 A, 1241 KAMNIK
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
                                                               Št. prijave: GE73104
 dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, IZOBRAZBA: PROF. SPEC. IN REHABILITACIJSKE
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 PEDAGOGIKE, STROKOVNI IZPIT ZA PRIDOBITEV POKLICA PROF. SPEC. IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE, POTRDILO
 O NEKAZNOVANJU IN DA NISTE V SODNEM POSTOPKU, K VLOGI JE POTREBNO PRILOŢITI DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU
 POGOJEV
 Kontakt za kandidate: ALENKA PAVLINIĈ, 01 830 13 03, alenka.pavlinic@guest.arnes.si

                 PROFESOR DEFEKTOLOGIJE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MOBILNI UĈITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOĈ - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: SEZNANI SE Z DOKUMENTACIJO O UĈENCU, IZVAJA PREGLEDE UĈENCEV TER PRIPRAVI
 DEFEKTOLOŠKO OCENO, SODELUJE PRI PRIPRAVI, SPREMLJANJU IN EVALVACIJI INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA,
                                                               CENTER ZA IZOBRAŢEVANJE,
 VKLJUĈUJE STARŠE PRI PRIPRAVI, SPREMLJANJU IN EVALVACIJI INDIVIDUALIZIRANEGA PROGR
                                                               REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                               KAMNIK, NOVI TRG 43 A, 1241 KAMNIK
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
                                                               Št. prijave: GE72629
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, IZOBRAZBA: PROF.
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 DEFEKTOLOGIJE - FIBO OZ. PROF. SPEC. IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE, STROKOVNI IZPIT NA PODROĈJU
 VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA. POTRDILO O NEKAZNOVANJU IN DA NISTE V SODNEM POSTOPKU. DELO SE BO IZVAJALO
 NA PODROĈJU ŠTAJERSKE. K VLOGI JE POTREBNO PREDLOŢITI DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV.
 Kontakt za kandidate: ALENKA PAVLINIĈ, 01 830 13 03, alenka.pavlinic@guest.arnes.si
46/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MOBILNI UĈITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOĈ - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: SEZNANI SE Z DOKUMENTACIJO O UĈENCU, IZVAJA PREGLEDE UĈENCEV TER PRIPRAVI
 DEFEKTOLOŠKO OCENO, SODELUJE PRI PRIPRAVI, SPREMLJANJU IN EVALVACIJI INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA,
                                                               CENTER ZA IZOBRAŢEVANJE,
 VKLJUĈUJE STARŠE PRI PRIPRAVI, SPREMLJANJU IN EVALVACIJI INDIVIDUALIZIRANEGA PROGR
                                                               REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                               KAMNIK, NOVI TRG 43 A, 1241 KAMNIK
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
                                                               Št. prijave: GE72922
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, IZOBRAZBA: PROF.
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 DEFEKTOLOGIJE - FIBO OZ. PROF. SPEC. IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE, STROKOVNI IZPIT NA PODROĈJU
 VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA, POTRDILO O NEKAZNOVANJU IN DA NISTE V SODNEM POSTOPKU, K VLOGI JE POTREBNO
 PREDLOŢITI DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
 Kontakt za kandidate: ALENKA PAVLINIĈ, 01 830 13 03, alenka.pavlinic@guest.arnes.si
47/137
Obmoĉna sluţba Ljubljana
                          Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota KOĈEVJE                                         Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZDRŢEVALEC STROJNEGA IN MEHANSKEGA PODROĈJA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: PREVENTIVNO, KURATIVNO IN SERVISNO VZDRŢEVANJE MEHANSKEGA DELA VSEH STROJEV, VOZIL,             ROTIS druţba za proizvodnjo in trgovino na
 NAPRAV, PRIPOMOĈKOV, ORODJA, INFRASTRUKTURE (OBJEKTI - NJIHOVA NOTRANJOST IN ZUNANJOST),HIŠNIŠKA                debelo in drobno z mešanim blagom d.o.o.
 OPRAVILA (VZDRŢEVANJE SKUPNIH PROSTOROV, VZDRŢEVANJE OKOLICE), ROĈNA OBDEL                           ROTIS D.O.O., PE KOĈEVJE, NOVOMEŠKA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                              CESTA 5, 1330 KOĈEVJE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje dobro,  Št. prijave: GE59317
 govorjenje dobro                                                               Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: STANKA POLOVIĈ, 01 8930-436, stanka.polovic@rotis-lj.si
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
48/137
Obmoĉna sluţba Ljubljana
                            Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota LJUBLJANA                                          Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                   GRADBENI DELAVEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ţ                          LAMER, gradbene storitve, d.o.o.,
 Število delavcev: 6                                               LESKOŠKOVA CESTA 10, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: GRADBENA DELA                                        Št. prijave: KJ96380
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                             Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                   DELAVEC BREZ POKLICA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROKURIST DRUŢBE - M/Ţ                          AMONTE, avtopralnica in vulkanizerstvo,
 Število delavcev: 1                                               d.o.o., DEVOVA ULICA 18, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: PROKURIST DRUŢBE                                       Št. prijave: JR23359
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 leti , polni delovni ĉas                             Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SUHOMONTAŢER - M/Ţ                            ANSEV druţba za opravljanje, inţeniring,
 Število delavcev: 1                                               nepremiĉnine, projektiranje in gradbeništvo
 Opis del in nalog: SUHOMONTAŢNA DELA                                      d.o.o., KLEĈE 22 D, 1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                      Št. prijave: KC13230
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B,C,D                 Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNA GRADBENA DELA - M/Ţ
                                                         ARĈI, gradbeništvo, d.o.o., BRODARJEV TRG
 Število delavcev: 1
                                                         15, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: POMOŢNA GRADBENA DELA
                                                         Št. prijave: KG46217
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                                Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNA GRADBENA DELA - M/Ţ
                                                         ARĈI, gradbeništvo, d.o.o., BRODARJEV TRG
 Število delavcev: 1
                                                         15, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: POMOŢNA GRADBENA DELA
                                                         Št. prijave: KG46308
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                                Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOMISIONAR - VILIĈARIST V SKLADIŠĈU - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                         BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER d.d.,
 Opis del in nalog: KVANTITATIVNO IN KVALITATIVNO PRIPRAVLJA KOMISIONE ZA IZSKLADIŠĈENJE, V SKLADU Z
                                                         ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA
 VELJAVNO TEHNOLOGIJO PRAVOĈASNO NAROĈA DOSTAVO POLNIH PALET NA KOMISIONIRNO MESTO, KOMISIONIRNE
                                                         Št. prijave: GE67326
 NALOGE PREJEMA PO NAKLJUĈJEM VRSTNEM REDU, BLAGO NA TRANSPORTNO SREDSTVO NATOV
                                                                Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ţ                          DELTA GG storitve, trgovina, proizvodnja,
 Število delavcev: 1                                               d.o.o., MAURERJEVA ULICA 6, 1000
 Opis del in nalog: GRADBENA DELA                                        LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 30.11.2011, polni delovni ĉas                     Št. prijave: GE55008
 Kontakt za kandidate: FRANJA TOMAŢIN, 031/603-270, franjat@volja.net                             Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ţ                          DELTA GG storitve, trgovina, proizvodnja,
 Število delavcev: 7                                               d.o.o., MAURERJEVA ULICA 6, 1000
 Opis del in nalog: GRADBENA DELA                                        LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                      Št. prijave: GE73030
 Kontakt za kandidate: FRANJA TOMAŢIN, 031/603-270, franjat@volja.net                             Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
49/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VOZIL IN PLOVIL - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                            GDG MIZARSTVO IN MONTAŢA GORAN
 Opis del in nalog: DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VOZIL IN PLOVIL
                                                            BOGOJEVIĆ S.P., KVEDROVA CESTA 11,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                            1000 LJUBLJANA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
                                                            Št. prijave: HB47438
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
                                                                   Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNI DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ţ
                                                            GORDAN, storitve in trgovina, d.o.o.,
 Število delavcev: 1
                                                            DUNAJSKA CESTA 21, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: POMOŢNI DELAVEC V PROIZVODNJI
                                                            Št. prijave: KH04707
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                   Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
                                                            GP DAUTOSKI gradbeništvo, storitve in
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ţ
                                                            trgovina d.o.o., TBILISIJSKA ULICA 57, 1000
 Število delavcev: 2
                                                            LJUBLJANA
 Opis del in nalog: DELA V PROIZVODNJI
                                                            Št. prijave: KD21689
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                   Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIREKTOR - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                  GP RAMKO gradbeništvo, trgovina in storitve
 Opis del in nalog: DIREKTOR                                              d.o.o., CELOVŠKA CESTA 264, 1000
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                            LJUBLJANA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                     Št. prijave: KE59354
 Kontakt za kandidate: JASMIN ZEJNOSKI, .                                              Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
                                                            GRADBENIŠTVO IN RAZNOS ĈASOPISA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ĈIŠĈENJE PO ZAK. GR. DEL - M/Ţ
                                                            ZORAN PEJIĆ S.P., MALI LIPOGLAV 80, 1293
 Število delavcev: 1
                                                            ŠMARJE - SAP
 Opis del in nalog: ĈIŠĈENJE PO ZAK. GR. DEL
                                                            Št. prijave: KL77587
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , 20 ur/teden
                                                                   Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNA GRADBENA DELA - M/Ţ                           GRADBENIŠTVO MAK-BOS, d.o.o.,
 Število delavcev: 1                                                  BRNĈIĈEVA ULICA 13, 1231 LJUBLJANA -
 Opis del in nalog: POMOŢNA GRADBENA DELA                                       ĈRNUĈE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                          Št. prijave: KG86197
 Poskusno delo: poskusno delo 2 mes                                                 Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK AVTOBUSA - M/Ţ
                                                            HISAR LJUBLJANA, prevoz potnikov, d.o.o.,
 Število delavcev: 1
                                                            KOLODVORSKA ULICA 20, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: VOŢNJA AVTOBUSA
                                                            Št. prijave: KJ67967
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                   Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,E
                                                            IMERAJ IN DRUŢBENIK trgovina in storitve
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ţ
                                                            d.n.o., ARHARJEVA CESTA 20, 1210
 Število delavcev: 1
                                                            LJUBLJANA - ŠENTVID
 Opis del in nalog: IZKOPI KANALOV, MEŠANJE BETONA, PRIPRAVA GRADBIŠĈA, KLESANJE KAMNA ITD.
                                                            Št. prijave: JS08320
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                                   Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TRENER KASAŠKIH KONJ - M/Ţ                           JW INTERNATIONAL proizvodno trgovsko
 Število delavcev: 1                                                  podjetje, d.o.o., Ljubljana, CESTA 24. JUNIJA
 Opis del in nalog: TRENER KASAŠKIH KONJ                                        25, 1231 LJUBLJANA - ĈRNUĈE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , 30 ur/teden                            Št. prijave: JF90060
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, TRENIRANJE KASAŠKIH KONJ         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

50/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNA GRADBENA DELA - M/Ţ                     KIN GRAD, gradbeništvo, d.o.o., ĈERNETOVA
 Število delavcev: 5                                            ULICA 40, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: POMOŢNA GRADBENA DELA                                  Št. prijave: KE79910
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                           Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNA DELA V GRADBENIŠTVU - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                            KUDUS GRADBENIŠTVO SULJO KUDUZOVIĆ
 Opis del in nalog: POMOĈ PRI GRADNJI                                    S.P., V ROJCO 19, 1357 NOTRANJE GORICE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                    Št. prijave: KK86273
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C,D                           Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: KARMEN SEĈNIK, 040 747 329, karmen.slibar@gmail.com
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNI PEK - M/Ţ
                                                      LONI-PEK pekarstvo in slašĉiĉarstvo d.o.o.,
 Število delavcev: 2
                                                      DUNAJSKA CESTA 87, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: POMOŢNA DELA V PEKARNI, POMOĈ PRI PRIPRAVI IN PEKI
                                                      Št. prijave: GE65220
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                             Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
                                                      MAL-FAS, DRUGA ZAKLJUĈNA GREDBENA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ţ
                                                      DELA JOVO MALBAŠIĆ S.P., POT NA
 Število delavcev: 1
                                                      RAKOVO JELŠO 114, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: GRADBENA DELA
                                                      Št. prijave: HB47776
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                             Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
                                                      MIR-FAS ZAKLJUĈNA DELA V
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER - M/Ţ
                                                      GRADBENIŠTVU, MIRSAD MUJAKIĆ S.P.,
 Število delavcev: 1
                                                      GAŠPERŠIĈEVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: FASADERSKA DELA
                                                      Št. prijave: KB82400
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                             Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GOSTINSKI POMOŢNI DELAVEC - M/Ţ
                                                      OKREPĈEVALNICA PINGVIN, BEĆIR BILALI
 Število delavcev: 1
                                                      s.p., LINHARTOVA CESTA 3, 1000
 Opis del in nalog: GOSTINSKA POMOŢNA DELA
                                                      LJUBLJANA
 Alternativna izobrazba: POMOŢNI DELAVEC
                                                      Št. prijave: KH23250
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                             Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: urejevalniki besedil - osnovno, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC NA SORTIRANJU - M/Ţ                     PAPIR SERVIS d.o.o., Druţba za ravnanje z
 Število delavcev: 4                                            odpadki, POD JEŢAMI 3, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: SORTIRANJE IN PREBIRANJE SEKUNDARNIH SUROVIN                      Št. prijave: GE70830
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                           Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNIK - M/Ţ
                                                      PAPIR SERVIS d.o.o., Druţba za ravnanje z
 Število delavcev: 1
                                                      odpadki, POD JEŢAMI 3, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: UPRAVLJANJE STROJEV
                                                      Št. prijave: GE70875
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                             Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: IZPIT ZA UPRAVLJANJE TGM
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOĈNIK STROJEVODJE LEPENĈNEGA STROJA - M/Ţ             PAPIR SERVIS d.o.o., Druţba za ravnanje z
 Število delavcev: 1                                            odpadki, POD JEŢAMI 3, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: POMOĈ STROJEVODJI PRI LEPENĈNEM STROJU                         Št. prijave: GE70949
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                           Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
                                                      PODJETJE TEHNIKA gradbeništvo in storitve
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ţ
                                                      d.o.o., LINHARTOVA CESTA 3, 1000
 Število delavcev: 1
                                                      LJUBLJANA
 Opis del in nalog: DELA V PROIZVODNJI
                                                      Št. prijave: KH96372
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                             Rok prijave na to objavo: 03.07.201151/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNA DELA V GOSTINSTVU - M/Ţ                              PO-ER, gostinstvo in druge storitve, d.o.o.,
 Število delavcev: 1                                                       ŠARHOVA ULICA 28, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: POMOŢNA DELA V GOSTINSTVU                                           Št. prijave: KL77590
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
                                                                 SGP VESLOV gradbeno, trgovsko podjetje,
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ţ
                                                                 d.o.o., CELOVŠKA CESTA 264, 1000
 Število delavcev: 2
                                                                 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE GRADB. DEL
                                                                 Št. prijave: KJ67416
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENIK - M/Ţ                                      SHEK, ĉistilni servis in gradbeništvo d.o.o.,
 Število delavcev: 5                                                       HRUŠEVSKA CESTA 48 A, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: GRADBENA DELA                                                 Št. prijave: KK80773
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ţ                                   SPLOŠNA GRADBENA DELA ZULIĆ SAMIR
 Število delavcev: 1                                                       S.P., GERBIĈEVA ULICA 10, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: POMOĈ ZIDARJU NA GRADBIŠĈU                                          Št. prijave: KH48050
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                                      Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
                                                                 SPLOŠNO GRADBENIŠTVO S.P. RADIVOJE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENA DELA - M/Ţ
                                                                 BUBANJA, SCOPOLIJEVA ULICA 3, 1000
 Število delavcev: 1
                                                                 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: GRADBENI DELAVEC
                                                                 Št. prijave: GE69298
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                   OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SKLADIŠĈNI MANIPULANT - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: PRIPRAVA PALET IZDELKOV ALI SUROVIN, ROĈNO OVIJANJE PALET, ĈIŠĈENJE VSEH DELOVNIH
 SREDSTEV, VZDRŢEVANJE SKLADIŠĈA, NAKLAD/RAZKLAD Z VILIĈARJEM, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH                AFICO, poslovne storitve, d.o.o., LETALIŠKA
 NADREJENEGA                                                           CESTA 33, 1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                               Št. prijave: GE68642
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro
 Kontakt za kandidate: SABINA TULJKOVIĆ, 01 549 11 64, info@kobaltransporti.si
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
                                                                 BOKI PLUS, gradbeništvo in vzdrţevanje,
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC - M/Ţ
                                                                 d.o.o., MERĈNIKOVA ULICA 1 B, 1000
 Število delavcev: 4
                                                                 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: DELAVEC (GRADBENIŠTVO IN VZDRŢEVANJE)
                                                                 Št. prijave: KJ86978
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK KOMBIJA - M/Ţ
 Število delavcev: 3                                                       ĈISTO BELO, ĉistilnica in pralnica perila,
 Opis del in nalog: VOŢNJA IN SKRB ZA VOZILO, DOSTAVA ĈISTEGA - PREVZEM UMAZANEGA PERILA                     d.o.o., TRTNIKOVA ULICA 11, 1260
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                               LJUBLJANA - POLJE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje dobro,   Št. prijave: GE68430
 govorjenje dobro, pisanje dobro                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
52/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: LIKALCI, PRALCI - M/Ţ
 Število delavcev: 5
 Opis del in nalog: DNEVNO SKRBI ZA ĈISTO PERILO, PERE IN LIKA PERILO, SKRBI ZA ĈISTOĈO STROJEV, USTREZNO            ĈISTO BELO, ĉistilnica in pralnica perila,
 UPORABLJA PRALNA SREDSTVA, ĈISTILA, OPRAVLJA DRUGE OBĈASNE NALOGE PO DOGOVORU Z VODSTVOM                    d.o.o., TRTNIKOVA ULICA 11, 1260
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                              LJUBLJANA - POLJE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 mes, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje dobro,  Št. prijave: GE68491
 govorjenje dobro, pisanje dobro                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: SABINA TULJKOVIĆ, 01 810 90 43, sabina.tuljkovic@kobaltransporti.si
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: LIKALEC - M/Ţ
 Število delavcev: 5
                                                                ĈISTO BELO, ĉistilnica in pralnica perila,
 Opis del in nalog: LIKANJE-PRANJE, VSA DELA V KEMIĈNI ĈISTILNICI IN PRALNICI
                                                                d.o.o., TRTNIKOVA ULICA 11, 1260
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                                LJUBLJANA - POLJE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 mes, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje dobro,
                                                                Št. prijave: GE68517
 govorjenje dobro, pisanje dobro
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: SABINA TULJKOVIĆ, 01 810 90 43, sabina.tuljkovic@kobaltransporti.si
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MASER - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                DIVUS gradbeništvo, trgovina, gostinstvo,
 Opis del in nalog: DIPLOMA IZ HILOT FILIPINSKA TERAPEVTSKA MASAŢA
                                                                nepremiĉnine in storitve d.o.o., ULICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , 20 ur/teden
                                                                HEROJA VOJKA 4, 2000 MARIBOR
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
                                                                Št. prijave: KA48137
 Kontakt za kandidate: JASNA HAJŠEK, 041 935-625
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: dvo ali veĉ izmensko delo
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: HIŠNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: SKRB ZA UREJENOST OBJEKTOV, OPRAVLJANJE TEDENSKEGA NADZORA, UGOTAVLJANJE STANJA IN             DOBROVITA PLUS Druţba za usposabljanje in
 POTREB, PLANIRANJE VZDRŢEVALNIH DEL IN OBLIKOVANJE PREDLOGOV INVESTICIJ, IZVEDBA ENOSTAVNEJŠIH                 zaposlovanje invalidov d.o.o., CELOVŠKA
 POPRAVIL IN VZDRŢEVALNIH DEL,...                                                CESTA 469, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , 20 ur/teden                                 Št. prijave: GE54323
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B                                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: UROŠ URBAS, 059 08 22 03, uros@dobrovita.com
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA GRADBIŠĈA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: VODJA GRADBIŠĈA
                                                                GINTA, storitveno podjetje d.o.o., TOMŠIĈEVA
 Alternativna izobrazba: DELAVEC BREZ POKLICA
                                                                ULICA 19, 1241 KAMNIK
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                Št. prijave: KD54102
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: TAHIR BERANI, .
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: enoizmensko delo
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROKURIST - M/Ţ
                                                                LAGOD, ĉišĉenje in posredništvo z oblaĉili,
 Število delavcev: 1
                                                                Ismet Ramdedović s.p., OB ŢELEZNICI 14,
 Opis del in nalog: PROKURIST V PODJETJU
                                                                1000 LJUBLJANA
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
                                                                Št. prijave: GE64009
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 mes , polni delovni ĉas
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: ISMET RAMDEDOVIĆ, 040 395 357, info@lagod.si53/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ĈISTILKA - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       LONI-PEK pekarstvo in slašĉiĉarstvo d.o.o.,
 Opis del in nalog: ĈIŠĈENJE POSLOVNIH PROSTOROV                                         DUNAJSKA CESTA 87, 1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                              Št. prijave: GE65586
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti                                    Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo po pošti pisno vlogo
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKARICA - M/Ţ
                                                                 OLIVA & SINGERCA GOSTINSKA
 Število delavcev: 1
                                                                 DEJAVNOST IRENA STOJANOVIĆ S.P.,
 Opis del in nalog: STREŢBA PIJAĈ
                                                                 LITOSTROJSKA CESTA 28, 1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , 10 ur/teden
                                                                 Št. prijave: KG53970
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoĉe,
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, delo s preglednicami - osnovno
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POM. DELAVEC V GRAD. - M/Ţ                                Rojale sistemi, inštalacije in zakljuĉna dela v
 Število delavcev: 2                                                       gradbeništvu d.o.o., CESTA V GORICE 77,
 Opis del in nalog: POLAGANJE GIPS PLOŠĈ                                             1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                              Št. prijave: KH66785
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B,BE, DELO V SLOVENIJI IN NEMĈIJI           Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARNOSTNIK - M/Ţ
                                                                 SAVOY trgovina, marketing, gostinstvo,
 Število delavcev: 2
                                                                 storitve, d.o.o., BRAVNIĈARJEVA ULICA 11,
 Opis del in nalog: VAROVANJE LJUDI IN PREMOŢENJA
                                                                 1000 LJUBLJANA
 NPK: Varnostnik/varnostnica
                                                                 Št. prijave: KH30752
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , 8 ur/teden
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: NPK VARNOSTNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNI DELAVEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       SINTAL IPO Podjetje za zaposlovanje in
 Opis del in nalog: POMOŢNA DELA                                                 usposabljanje invalidnih oseb d.o.o.,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 mes , polni delovni ĉas                               LITOSTROJSKA CESTA 38, 1000 LJUBLJANA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe,      Št. prijave: GE66547
 ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST, NEKAZNOVANOST                                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: MARTA BERGOĈ, 01 513 00 45, kadrovska@sintal.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ĈISTILEC - M/Ţ
                                                                 SODEXO Prehrana in storitve d.o.o., ŢELEZNA
 Število delavcev: 1
                                                                 CESTA 16, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: IZVAJANJE POSTOPKOV ĈIŠĈENJA
                                                                 Št. prijave: GE61584
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: LIDIJA BABIĈ, 01 420 58 16, lidija.babic@sodexo.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK KAMIONA (IRAK, IRAN) - M/Ţ
 Število delavcev: 2                                                       UNIVERZALNA LOGISTIKA transportne
 Opis del in nalog: VOŢNJA IN SKRB TOVORNEGA VOZILA                                       storitve d.o.o., ZBILJE 4 C, 1215 MEDVODE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                              Št. prijave: HB43440
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. C,E, POZNAVANJE OBMOĈIJ IRAKA,            Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 IRANA, AFGANISTANA, TURĈIJE, LIBIJE

                  POMOŽNI GRADBENIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNI GRADBENI DELAVEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       GP KB, gradbeništvo, d.o.o., ULICA BRATOV
 Opis del in nalog: POMOŢN AGRADBENA DELA                                            POTOĈNIKOV 11, 1351 BREZOVICA PRI
 Alternativna izobrazba: POMOŢNI DELAVEC                                             LJUBLJANI
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                               Št. prijave: GE59030
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C1                                      Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: NUŠA BURGER, 041 257 504, nusa.burger@gmail.com


54/137
                  ZIDAR ZA ZIDANJE IN OMETAVANJE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR ZA ZIDANJE IN OMETAVANJE - M/Ţ                  GRADBENO PODJETJE SIMVEL d.o.o.,
 Število delavcev: 1                                              LINHARTOVA CESTA 3, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: POMOŢNA ZIDARSKA DELA NA GRADBIŠĈU                             Št. prijave: KH04880
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                            Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                  KUHARSKI POMOČNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOĈNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                              SODEXO Prehrana in storitve d.o.o., ŢELEZNA
 Opis del in nalog: POMOĈ PRI PRIPRAVI TOPLIH IN HLADNIH OBROKOV                        CESTA 16, 1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 mes , polni delovni ĉas                      Št. prijave: GE66030
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: LAHKO DRUGA USTREZNA IZOBRAZBA                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: LIDIJA BABIĈ, 01 420 58 16, lidija.babic@sodexo.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOĈNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                              SODEXO Prehrana in storitve d.o.o., ŢELEZNA
 Opis del in nalog: POMOĈ PRI PRIPRAVI TOPLIH IN HLADNIH OBROKOV                        CESTA 16, 1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 mes , 35 ur/teden                         Št. prijave: GE66291
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: LAHKO DRUGA USTREZNA IZOBRAZBA                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: LIDIJA BABIĈ, 01 420 58 16, lidija.babic@sodexo.si

                  POŠTNI MANIPULANT
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PISMONOŠA, ZAPOSLITEV NA OBMOĈJU LJUBLJANA Z OKOLICO - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                              POŠTA SLOVENIJE D.O.O. POŠTA
 Opis del in nalog: DOSTAVLJANJE POŠILJK, OPRAVLJANJE POŠTNIH STORITEV TER PRODAJA TRGOVSKEGA BLAGA      SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA                              ENOTA LJUBLJANA, ĈOPOVA ULICA 11, 1000
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                      LJUBLJANA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: LAHKO DRUG POKLIC USTREZNE SMERI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI,  Št. prijave: GE73962
 KOMUNIKATIVNOST, ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI                                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes

                  NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA (DO 3 LET)
                                                        SPAR SLOVENIJA trgovsko podjetje d.o.o.
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNI SLAŠĈIĈAR - M/Ţ
                                                        Ljubljana, LETALIŠKA CESTA 26, 1000
 Število delavcev: 1
                                                        LJUBLJANA
 Opis del in nalog: POMOĈ PRI IZDELAVI SLAŠĈIĈARSKIH IZDELKOV
                                                        Št. prijave: GE69219
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                               Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                  PEK
                                                        PEKARNA SAVSKI KRUH, proizvodnja kruha,
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PEK - M/Ţ                                sveţega peciva in slašĉic, AHMET AHMETAJ
 Število delavcev: 1                                              S.P., LUIZE PESJAKOVE ULICA 9, 1000
 Opis del in nalog: PRIPRAVA IN PEKA KRUHA TER PEKOVSKEGA PECIVA                        LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas od 28.06.2011 do 05.06.2014, polni delovni ĉas           Št. prijave: KG84975
                                                               Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOĈ V KUHINJI - M/Ţ
                                                        SATWA poslovne dejavnosti in trgovina
 Število delavcev: 1
                                                        d.o.o., TRUBARJEVA CESTA 7, 1000
 Opis del in nalog: PRIPRAVA HRANE, PRIPRAVA SOLATNEGA BARA, PEKA SLADIC IN KRUHA, POMOĈ PRI IZDAJANJU
                                                        LJUBLJANA
 HRANE
                                                        Št. prijave: KG84225
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                               Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: ZN.SLOV. IN ANG.JEZ.

55/137
                   KLJUČAVNIČAR
                                                                 "TE-AN", IZDELAVA JEKLENIH
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ
                                                                 KONSTRUKCIJ TEŠO ANTIĆ, S.P.,
 Število delavcev: 1
                                                                 PROLETARSKA CESTA 4, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: KLJUĈAVNIĈAR
                                                                 Št. prijave: KD56532
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR - TESAR - M/Ţ                                ALES, kovinske konstrukcije in montaţa,
 Število delavcev: 1                                                       d.o.o., JURĈKOVA CESTA 229, 1000
 Opis del in nalog: IZDELAVA KOVINSKE OGRAJE V KOMBINACIJI Z LESENO                               LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                              Št. prijave: GE56705
 Kontakt za kandidate: ALMA GARVANOVIĆ, 01 5443 777                                              Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC KOVIN - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       FINAL GRADNJE gradbeništvo d.o.o.,
 Opis del in nalog: VARILEC KOVIN                                                VEVŠKA CESTA 45 B, 1260 LJUBLJANA -
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                              POLJE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                          Št. prijave: KL77556
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Urnik dela: dvo ali veĉ izmensko delo
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLEPAR V GRADBENIŠTVU - DELO V SLOVENIJI IN NEMĈIJI - M/Ţ
 Število delavcev: 5
 Opis del in nalog: KROVSKO KLEPARSTVO
                                                                 I.N.-TIM, proizvodnja, promet in storitve d.o.o.,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                 PARMOVA ULICA 53, 1000 LJUBLJANA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, bosanski jezik razumevanje tekoĉe,
                                                                 Št. prijave: KJ80867
 govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe,
                                                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik

                   VARILEC
                                                                 ALES, kovinske konstrukcije in montaţa,
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ţ
                                                                 d.o.o., JURĈKOVA CESTA 229, 1000
 Število delavcev: 1
                                                                 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: VARILEC EN287-1135P
                                                                 Št. prijave: GE56680
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                   MONTER OGREVALNIH NAPRAV
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER IN VZDRŢEVALEC INSTALACIJ IN NAPRAV - DELO V SLOVENIJI IN NEMĈIJI -
 M/Ţ
 Število delavcev: 10
 Opis del in nalog: MONTER IN VZDRŢEVALEC INSTALACIJ IN NAPRAV, OBVEZNO ATEST ZA VARJENJE                    I.N.-TIM, proizvodnja, promet in storitve d.o.o.,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                              PARMOVA ULICA 53, 1000 LJUBLJANA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: bosanski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe,      Št. prijave: HB47088
 OBVEZNO ATEST ZA VARJENJE,                                                          Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
56/137
                  AVTOMEHANIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: IZOLATER STROJNIH INŠTALACIJ - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: IZOLACIJA CEVI IN ZR. KANALOV S K-FLEXOM, VOLNI IN PLOĈEVINO
 Alternativna izobrazba: IZOLATER INŠTALACIJ
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                               "IZOLACIJE" MIHA GRAH S.P., CESTA CIRILA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, OSNOVNO ZNANJE ZA           KOSMAĈA 16, 1211 LJUBLJANA - ŠMARTNO
 VZDRŢEVANJE (POPRAVILO) SLUŢBENIH VOZIL, IZKUŠNJE Z IZOLACIJO STROJNIH INSTALACIJ,                        Št. prijave: KG34604
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                                                         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Predvideno plačilo: 750,00 EUR bruto
 Urnik dela: enoizmensko delo
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: AVTOMEHANIK - M/Ţ                                     AVTOMEHANIKA, BORUT JAKŠE S.P.,
 Število delavcev: 1                                                       VIKRĈE 23 C, 1211 LJUBLJANA - ŠMARTNO
 Opis del in nalog: AVTOMEHANIK                                                  Št. prijave: KE14149
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                  ELEKTROINŠTALATER
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROINŠTALATER - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       SARA montaţa, elektroinštalacije, d.o.o.,
 Opis del in nalog: ELEKTROINŠTALATER                                               KOTNIKOVA ULICA 40, 1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                 Št. prijave: HB47030
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B,C,D, urejevalniki besedil - osnovno,         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 delo s preglednicami - osnovno, ZNANJE SLOV. IN ANGL. JEZIKA

                  GRAFIČAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: OBLIKOVALEC TISKOVNE FORME - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: NAĈRTOVANJE IN ZASNOVA DOKUMENTOV, GRAFIĈNO OBLIKOVANJE, PRIPRAVA TISKOVNE FORME,
 PRIPRAVA IN MONTAŢA FILMOV, ...                                                 KRALJ GM, Podjetje za proizvodnjo, trgovino
 Alternativna izobrazba: GRAFIĈNI TEHNIK                                             in turizem, d.o.o., ŢLEBE 62, 1215 MEDVODE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                               Št. prijave: GE63233
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,          Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 govorjenje zadovoljivo, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, raĉunalniško oblikovanje - zahtevno,
 NEKAZNOVANJE
 Kontakt za kandidate: MIRA BERGINC, 01/362 53 06, mira@kro.si

                  KNJIGOVEZ
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KNJIGOVEZ - M/Ţ
                                                                 KNJIGICA, PISARNIŠKE STORITVE, MAJA
 Število delavcev: 1
                                                                 ZELNIK S.P., CELOVŠKA CESTA 172, 1000
 Opis del in nalog: VEZAVA KNJIG, DIPLOM, ZGIBANJE REVIJ...
                                                                 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                 Št. prijave: KL84482
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, ZAHT.
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 SO DELOVNE IZKUŠNJE, VODJA PROIZVODNJE
57/137
                  SLIKOPLESKAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SLIKOPLESKAR - M/Ţ
                                                                 GRADBEST, gradbeništvo in storitve, d.o.o.,
 Število delavcev: 4
                                                                 CELOVŠKA CESTA 160, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: SLIKOPLESKAR
                                                                 Št. prijave: KF20782
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B

                  ŽELEZOKRIVEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ŢELEZOKRIVEC POLAGALEC II - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: KRIVLJENJE IN POLAGANJE ARMATURE NA PODLAGI ARMATURNIH NAĈRTOV IN NALOGOV
                                                                 AR-MONT podjetje za gradnjo d.o.o.,
 PREDPOSTAVLJENIH VODIJ DEL, IZVAJANJE OSTALIH GRADBENIH DEL NA GRADBIŠĈU PO NALOGU
                                                                 BARJANSKA CESTA 62, 1000 LJUBLJANA
 PREDPOSTAVLJENEGA VODJE DEL
                                                                 Št. prijave: GE70628
 Alternativna izobrazba: DELAVEC BREZ POKLICA
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, FIZIĈNA MOĈ, OSTER VID, ROĈNE SPRETNOSTI
 Kontakt za kandidate: PETRA JURSINOVIĈ, 01 200 81 80, kadrovska.sluzba@kadis.si

                  ZIDAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       G.P. DRIMKOL d.o.o. gradbeništvo in
 Opis del in nalog: ZIDARSKA DELA                                                 trgovina;, VOŠNJAKOVA ULICA 8, 1000
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                               LJUBLJANA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe,  Št. prijave: GE59899
 pisanje tekoĉe                                                                 Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: LAZO MURDŢOSKI, 01 434 49 28, sandra.gradmont@siol.net
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ţ                                        GRADBENO PODJETJE SIMVEL d.o.o.,
 Število delavcev: 1                                                       LINHARTOVA CESTA 3, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: ZIDARSKA DELA NA GRADBIŠĈIH                                          Št. prijave: KH96187
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER - M/Ţ
                                                                 Rojale sistemi, inštalacije in zakljuĉna dela v
 Število delavcev: 2
                                                                 gradbeništvu d.o.o., CESTA V GORICE 77,
 Opis del in nalog: IZDELAVA ZUNANJIH IN NOTRANJIH OMETOV
                                                                 1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                 Št. prijave: KH66799
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B,BE, DELO V TUJINI, NEMĈIJA IN
                                                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 SLOVENIJA

                  VOZNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK - M/Ţ
                                                                 PAPIR SERVIS d.o.o., Druţba za ravnanje z
 Število delavcev: 1
                                                                 odpadki, POD JEŢAMI 3, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: PREVOZ MATERIALA ZA POTREBE PODJETJA, SKRB ZA DOKUMENTACIJO,....
                                                                 Št. prijave: GE70904
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. C,E
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK - M/Ţ
                                                                 PAPIR SERVIS d.o.o., Druţba za ravnanje z
 Število delavcev: 1
                                                                 odpadki, POD JEŢAMI 3, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: PREVOZ MATERIALA ZA POTREBE PODJETJA, SKRB ZA DOKUMENTACIJO,...
                                                                 Št. prijave: GE70921
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. C,E
58/137
                   PRODAJALEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC CVETJA NA TERENU - M/Ţ                             AGROKOR proizvodnja in promet kmetijskih,
 Število delavcev: 1                                                       cvetliĉarskih, vrtnarskih in sadjarskih kultur,
 Opis del in nalog: PRODAJALEC REZANEGA CVETJA IN LONĈNIC NA TERENU                                d.o.o., Ljubljana, CESTA V GORICE 44, 1000
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                               LJUBLJANA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje      Št. prijave: JL00680
 zadovoljivo                                                                  Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                 MIMAJA, trgovina na drobno, d.o.o. MIMAJA,
 Opis del in nalog: SVETOVANJE STRANKAM, DELO Z BLAGAJNO, UREJANJE TRGOVINE IN SKLADIŠĈA (AKTUALNA
                                                                 D.O.O., PE TRGOVINA MR. PET, ŠMARTINSKA
 IZLOŢBA, UREJENA NOTRANJOST LOKALA, ĈIŠĈENJE TAL, STEKLA, POLIC, STOJAL,...), VNAŠANJE DOBAVNIC
                                                                 CESTA 152, 1000 LJUBLJANA
 Alternativna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
                                                                 Št. prijave: GE54843
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami -
 osnovno
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: SVETOVANJE STRANKAM, DELO Z BLAGAJNO, UREJANJE TRGOVINE IN SKLADIŠĈA (AKTUALNA                MIMAJA, trgovina na drobno, d.o.o. PE
 IZLOŢBA, UREJENA NOTRANJOST LOKALA, ĈIŠĈENJE TAL, STEKLA, POLIC, STOJAL,…), VNAŠANJE DOBAVNIC                  TRGOVINA MR. PET, CELOVŠKA CESTA 258,
 Alternativna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA                                 1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                               Št. prijave: GE54874
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami -         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 osnovno
 Način prijave kandidatov: samo objava
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC SADJA IN ZELENJAVE - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       MINEA, trgovina in storitve, d.o.o., VIŠKA
 Opis del in nalog: PRODAJALEC SADJA IN ZELENJAVE                                         CESTA 21, 1000 LJUBLJANA
 Alternativna izobrazba: DELAVEC BREZ POKLICA                                           Št. prijave: KH54467
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALKA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: PRODAJA OTROŠKE OPREME, IGRAĈ IN TEKSTILA
                                                                 PIKAPOKA vse za otroka d.o.o.
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
                                                                 PIKAPOLONICA VSE ZA OTROKE,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                                 JURĈKOVA CESTA 228, 1000 LJUBLJANA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
                                                                 Št. prijave: GE67846
 govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno,
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, IZOBRAZBA ALI DRUG
 POKLIC USTREZNE POKLICNE USMERITVE
 Kontakt za kandidate: MAJA HREN, 02 749 32 60, maja@pikapolonica.com

                   KUHAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ţ                                        VIP TIM, gostinstvo, d.o.o., PRELOGE 13, 1211
 Število delavcev: 1                                                       LJUBLJANA - ŠMARTNO
 Opis del in nalog: KUHAR                                                     Št. prijave: HB47793
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
59/137
                   NATAKAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ţ                                       LAUDER-TRADE podjetje za trgovino in
 Število delavcev: 1                                                       storitve d.o.o., Ljubljana, ZASAVSKA CESTA
 Opis del in nalog: STREŢBA PIJAĈE                                                81, 1231 LJUBLJANA - ĈRNUĈE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                              Št. prijave: GE57472
 Kontakt za kandidate: GORAN ZVRŢINA, -, zvrzina@gmail.com                                           Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                   SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZDRŢEVALEC SISTEMA BICIKELJ - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                 EUROPLAKAT d.o.o., podjetje za ekonomsko
 Opis del in nalog: VZDRŢEVANJE, ĈIŠĈENJE, PREMEŠĈANJE KOLES, POPRAVILA TER VZDRŢEVANJE OSTALIH NAPRAV
                                                                 propagando in reklamo, Ljubljana, KOPRSKA
 SISTEMA
                                                                 ULICA 98, 1000 LJUBLJANA
 Alternativna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
                                                                 Št. prijave: GE60649
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, KOMUNIKATIVNOST, SPOSOBNOST
 DELA V TIMU, MOBILNOST
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZDRŢEVALEC SISTEMA BICIKELJ - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                 EUROPLAKAT d.o.o., podjetje za ekonomsko
 Opis del in nalog: VZDRŢEVANJE, ĈIŠĈENJE, PREMEŠĈANJE KOLES, POPRAVILA TER VZDRŢEVANJE OSTALIH NAPRAV
                                                                 propagando in reklamo, Ljubljana, KOPRSKA
 SISTEMA
                                                                 ULICA 98, 1000 LJUBLJANA
 Alternativna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
                                                                 Št. prijave: GE65936
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, KOMUNIKATIVNOST, SPOSOBNOST
 DELA V TIMU, MOBILNOST
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC - POMOĈNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: POMOŢNA DELA V VULKANIZERSKI IN GRADBENI DEJAVNOSTI                             GP SKOK, podjetje za gradbeništvo, trgovino
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                              in storitve, d.o.o., Vodice, ŠINKOV TURN 32,
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B,C,E, DELO V IZMENAH, TUDI NOĈNO,    1217 VODICE
 NEDELJE IN PRAZNIKI,                                                      Št. prijave: JJ12558
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                                                         Rok prijave na to objavo: 18.07.2011
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: dvo ali veĉ izmensko delo
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK - M/Ţ                                       H.T.Z. kurirska dejavnost, Edin Okanović s.p.,
 Število delavcev: 1                                                       POKOPALIŠKA ULICA 41, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: NAKLADANJE, RAZKLADANJE IN DOSTAVA TOVORA                                  Št. prijave: KE99562
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 leti , polni delovni ĉas                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
                                                                 HARAMBAŠA, GOSTINSKA DEJAVNOST
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNI NATAKAR - M/Ţ
                                                                 HARIS BABIĆ S.P., MARTINA KRPANA ULICA
 Število delavcev: 1
                                                                 6, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: POMOŢNI NATAKAR
                                                                 Št. prijave: KG55388
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , 20 ur/teden
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNI DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       IPROS inţeniring procesne opreme in
 Opis del in nalog: POMOĈ V PROIZVODNJI PRI PRIPRAVI REPROMATERIALA                               sistemov d.o.o., CESTA V GORICE 30, 1000
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                               LJUBLJANA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje dobro,  Št. prijave: GE64714
 govorjenje dobro, pisanje dobro                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes


60/137
                                                                 OMBRA Podjetje za zunanjo trgovino in
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER - M/Ţ
                                                                 zastopanje, d.o.o. Ljubljana, Ipavĉeva 4,
 Število delavcev: 3
                                                                 IPAVĈEVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: MONTER
                                                                 Št. prijave: HB47819
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 mes , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: RECEPTOR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                 PRO ENERGI, storitve in inţiniring d.o.o.,
 Opis del in nalog: DELO NA RECEPCIJI, ODDAJA IN SPREJEM POŠTE
                                                                 PREŢGANJE 12, 1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 4 mes , polni delovni ĉas
                                                                 Št. prijave: KD71771
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 zadovoljivo, slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, urejevalniki besedil - osnovno, delo s
 preglednicami - osnovno, KOMUNIKATIVNOST, UREJENOST
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KROVEC - KLEPAR - M/Ţ
                                                                 ROBERT TREVEN S.P. - STROJNE
 Število delavcev: 1
                                                                 INŠTALACIJE, KLEPARSTVO KROVSTVO,
 Opis del in nalog: MONTAŢA KROVSKO - KLEP.
                                                                 TRATNIKOVA ULICA 32, 1000 LJUBLJANA
 Alternativna izobrazba: ZIDAR
                                                                 Št. prijave: KK80816
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARNOSTNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       VARNOST LJUBLJANA, druţba za varovanje
 Opis del in nalog: VAROVANJE, NADZOR NAD DOGAJANJEM NA VAROVANIH OBJEKTIH IN OBMOĈJIH, IZVAJANJE                premoţenja, storitve in trgovino, d.d., TRG
 UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM                                                   OSVOBODILNE FRONTE 13, 1000
 NPK: Varnostnik/varnostnica                                                   LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 mes , polni delovni ĉas                               Št. prijave: HB47441
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe,             Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno

                  STROJNI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TERENSKI KOMERCIALIST - M/Ţ                                DRS, druţba za poslovne storitve, d.o.o.,
 Število delavcev: 1                                                       PARMOVA ULICA 53, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: NAKUPI, PRODAJA, NAJEMI GRADBENE OPREME                                   Št. prijave: KH30857
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                  ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SISTEMSKI INŢENIR NA PODROĈJU VOIP SISTEMOV - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: VZDRŢEVANJE IN INSTALACIJA ALCATEL – LUCENT REŠITEV, VZDRŢEVANJE INSTALACIJE OSTALE             UNISTAR LC, zastopstvo, izdelava in
 OPREME IN REŠITEV, POMOĈ UPORABNIKOM, PRIPRAVA BLAGA ZA DOBAVO, SODELOVANJE NA PROJEKTIH,                    vzdrţevanje raĉunalniške opreme in
 OPRAVLJANJE VZDRŢEVALNIH DEL PRI STRANKAH, VZPOSTAVLJANJE IN VZDRŢEVANJE STIKOV S                        raĉunalniških aplikacij d.o.o. Ljubljana,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , 5 ur/teden                                  KOTNIKOVA ULICA 32, 1000 LJUBLJANA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo   Št. prijave: GE73945
 dobro, govorjenje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno,         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 delo s preglednicami - zahtevno, raĉunalniško oblikovanje - osnovno
 Kontakt za kandidate: ANA BERĈIĈ, 01/475-55-02, ana.bercic@unistarlc.si

                  ELEKTROTEHNIK ZA AVTOMATIKO
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: EL. INŠTALATER - M/Ţ                                   EMVEL, inštalacije, gradbeništvo in trgovina,
 Število delavcev: 1                                                       d.o.o., RUSJANOV TRG 8, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: MONTAŢA ELEKTRO INŠTALACIJ NA TERENU PO SLOVENIJI                              Št. prijave: KD71967
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                                     Rok prijave na to objavo: 03.07.2011


61/137
                  GRAFIČNI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOMERCIALNI - TEHNIĈNI REFERENT - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                        PAPIR SERVIS d.o.o., Druţba za ravnanje z
 Opis del in nalog: KOMECIALNA DELA NA PODRĈJU TISKA                                        odpadki, POD JEŢAMI 3, 1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 4 mes , polni delovni ĉas                                Št. prijave: GE70770
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami -            Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 osnovno

                  GRADBENI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZASTOPNIK - PROKURIST - M/Ţ
                                                                  GRADEM gradbeništvo d.o.o., ULICA
 Število delavcev: 1
                                                                  HERMANA POTOĈNIKA 37, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: ZASTOPNIK - PROKURIST
                                                                  Št. prijave: KE84922
 Alternativna izobrazba: DELAVEC BREZ POKLICA
                                                                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 leti , polni delovni ĉas

                  TURISTIČNI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: RECEPTOR II - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: SPREJEM, PRIJAVA IN NAMESTITEV HOTELSKIH GOSTOV, POSREDOVANJE INFORMACIJ, VODENJE
 EVIDENC RECEPCIJSKE SLUŢBE, IZDAJANJE RAĈUNOV, MENJALNIŠKA SLUŢBA,...                               HOTEL SLON d.d. Ljubljana, SLOVENSKA
 Alternativna izobrazba: EKONOMSKI TEHNIK, GIMNAZIJSKI MATURANT                                  CESTA 34, 1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                                Št. prijave: GE62988
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje            Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 zelo dobro, pisanje zelo dobro, italijanski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, urejevalniki besedil -
 osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes

                  EKONOMSKI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SPREJEMNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: SPREJEM STRANK NA SERVIS, DOGOVORI, INFORMIRANJE                                AVTOHIŠA VIĈ trgovina z avtomobili in
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 10 mes , polni delovni ĉas                               storitve, d.o.o. Ljubljana, TBILISIJSKA ULICA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,     49, 1000 LJUBLJANA
 pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil -    Št. prijave: GE56034
 zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno                                   Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: IRENA HLEBŠ, 01/5891-215, irena.hlebs@a-1.si
 Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: REFERENT V SPLOŠNI SLUŢBI - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: UREJANJE DOKUMENTOV, NAJAVE, PREJEMI                                      BABY CENTER trgovina, d.o.o., Ljubljana,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                  LETALIŠKA CESTA 3 C, 1000 LJUBLJANA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro,  Št. prijave: GE73183
 pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil -          Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 osnovno, delo s preglednicami - osnovno
 Kontakt za kandidate: IRENA LAH, 01/546-64-40, irena.lah@baby-center.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KURIR - M/Ţ                                         HETA, trgovsko podjetje, d.o.o., NOVE FUŢINE
 Število delavcev: 1                                                        45, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: KURIRSKA DELA                                                 Št. prijave: KL77508
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011


62/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ADMINISTRATOR - M/Ţ
                                                                 KLJUĈAVNIĈARSTVO VOJKO SLAVULJICA
 Število delavcev: 1
                                                                 S.P., JAKĈEVA ULICA 39, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: ADMINISTRATIVNA DELA
                                                                 Št. prijave: KD87798
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ASISTENT NA PROJEKTU - M/Ţ
                                                                 STUDIO MODERNA, finanĉne in intelektualne
 Število delavcev: 1
                                                                 storitve ter trgovina d.o.o., PODVINE 36, 1410
 Opis del in nalog: POMOĈ PRI IZDELAVI PROJEKTNIH NALOG, ADMINISTRATIVNA DELA, SKRB ZA KOORDINACIJO LJUDI
                                                                 ZAGORJE OB SAVI
 NA PROJEKTU
                                                                 Št. prijave: GE67971
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: ALENKA KRALJ, 01 58 99 957, alenka.kralj@studio-moderna.com

                  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOĈNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ţ
 Število delavcev: 7
 Opis del in nalog: POMAGA PRI VZGOJI IN IZOBRAŢEVANJU PREDŠOLSKIH OTROK                             OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, Dol pri
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                               Ljubljani, VIDEM 17, 1262 DOL PRI LJUBLJANI
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo    Št. prijave: GE56966
 dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno                Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: ZDENKA PEKLAJ, 5644 826
 Poskusno delo: poskusno delo 2 mes

                  GIMNAZIJSKI MATURANT
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SKLADIŠĈNIK PROGRAMA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: ODGOVARJA ZA UĈINKOVITO IN OPTIMALNO ORGANIZACIJO DELA V DELU SKLADIŠĈA, KI GA VODI TER
                                                                 BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER d.d.,
 SKRBI, DA POSLOVANJE POTEKA V SKLADU Z PISNIMI IN USTNIMI NAVODILI BTC IN POSLOVNIH STRANK - LASTNIKOV
                                                                 ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA
 BLAGA ODGOVARJA ZA OPTIMALNO IZKORIŠĈENOST DELOVNEGA ĈASA ZAPOS
                                                                 Št. prijave: GE67357
 Alternativna izobrazba: EKONOMSKI TEHNIK
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami -
 osnovno
                                                                 TRANSALP, Podjetje za turizem, trgovino in
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOMERCIALIST - M/Ţ
                                                                 gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, KOPALIŠKA
 Število delavcev: 1
                                                                 ULICA 4, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: KOMERCIALIST
                                                                 Št. prijave: HB47550
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 mes , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                  SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ORGANIZATOR DELA - M/Ţ
                                                                 BRO-GRAD, Gradbeništvo in storitve, d.o.o.,
 Število delavcev: 1
                                                                 KOTNIKOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: ORGANIZATOR DELA
                                                                 Št. prijave: HB47074
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 leti , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POSLOVNI SEKRETAR - M/Ţ                                  DRS, druţba za poslovne storitve, d.o.o.,
 Število delavcev: 1                                                       PARMOVA ULICA 53, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: NAKUPI, PRODAJA IN NAJEMI                                           Št. prijave: KH30843
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
63/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ţ
                                                                 GUINNESS PUB, TADEJ KORDIŠ S.P.,
 Število delavcev: 1
                                                                 GOSPOSKA ULICA 3, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: PRIPRAVLJANJE JEDILNIKOV, KUHANJE, VZDRŢEVANJE ĈISTOĈE V KUHINJI
                                                                 Št. prijave: KG91120
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: ZAHTEVANE SO DELOVNE IZKUŠNJE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ANALITIK ZA PODROĈJE IZTERJAVE - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: IZDELAVA USTREZNIH SEZNAMOV ZA KLICNE CENTRE, IZDELAVA POROĈIL ZA VSE ODDELKE ZNOTRAJ
 PODROĈJA IZTERJAVE, STANDARDIZACIJA MERJENJA REZULTATOV IN KPIS
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                 HYPO LEASING podjetje za financiranje d.o.o.,
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo   DUNAJSKA CESTA 117, 1000 LJUBLJANA
 dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z   Št. prijave: GE58953
 bazami podatkov - zahtevno, poznavanje raĉunalniških omreţij - zahtevno, raĉunalniško oblikovanje - zahtevno,                 Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 FLEKSIBILNOST, ZANESLJIVOST, AŢURNOST, SPOSOBNOST ANALITIĈNEGA MIŠLJENJA, KOMUNIKATINOST
 Način prijave kandidatov: /
 Kontakt za kandidate: MANUELA PERGAR, 01 58 04 528, leasing-kadrovska@hypo.si
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIREKTOR - M/Ţ
                                                                 JAVE projektiranje in svetovanje d.o.o.,
 Število delavcev: 1
                                                                 ILIRSKA ULICA 22, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: VODENJE IN OPRAVLJANJE OSTALIH DEL V PODJETJU
                                                                 Št. prijave: KC29913
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , 20 ur/teden
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, ZAHTEVANE SO DELOVNE IZKUŠNJE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC V TRGOVINI Z MALIMI ŢIVALMI - M/Ţ
 Število delavcev: 2
 Opis del in nalog: SVETOVANJE STRANKAM, DELO Z BLAGAJNO, UREJANJE TRGOVINE IN SKLADIŠĈA (AKTUALNA                MIMAJA, trgovina na drobno, d.o.o. PE
 IZLOŢBA, UREJENA NOTRANJOST LOKALA, ĈIŠĈENJE TAL, STEKLA, POLIC, STOJAL,...) VNAŠANJE DOBAVNIC,                 TRGOVINA MR. PET, CELOVŠKA CESTA 258,
 SPREMLJANJE NOVOSTI, POZNAVANAJE KATALOGOV                                           1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                               Št. prijave: GE73152
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 mes, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoĉe,         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
 Kontakt za kandidate: NINA BRATINA, .., nina.bratina@mimaja.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI FAKTORIST - M/Ţ
                                                                 PAPIR SERVIS d.o.o., Druţba za ravnanje z
 Število delavcev: 1
                                                                 odpadki, POD JEŢAMI 3, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: EVIDENTIRANJE PREJETIH RAĈUNOV V INFORMACIJSKI SISTEM, LIKVIDATURA,...
                                                                 Št. prijave: GE70800
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: REFERENT PRODAJE TURISTIĈNIH PROIZVODOV I. - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       RELAX TURIZEM podjetje za turizem d.o.o.,
 Opis del in nalog: REFERENT PRODAJE TURISTIĈNIH PROIZVODOV I.                                  MEŢA 10, 2370 DRAVOGRAD
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 mes , polni delovni ĉas                               Št. prijave: GE62073
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: UREJENOST, KOMUNIKATIVNOST                                   Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: TINA URNAUT, 02 877 02 46, adved123@gmail.com
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ţ                                       SIAM gostinske storitve d.o.o., RIMSKA
 Število delavcev: 1                                                       CESTA 17, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: STREŢBA PIJAĈE IN HRANE                                           Št. prijave: KG25850
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , 20 ur/teden                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
64/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GASILEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       SINTAL FIVA fiziĉno varovanje, d.o.o.,
 Opis del in nalog: GASILSKA SLUŢBA                                               LITOSTROJSKA CESTA 38, 1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                               Št. prijave: GE66075
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje osnovno,            Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 NEKAZNOVANOST, ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRONIK - M/Ţ
 Število delavcev: 5                                                       TRENKWALDER kadrovske storitve, d.o.o.,
 Opis del in nalog: DELO Z ZAHTEVNIMI ELEKTRONAPRAVAMI                                      LESKOŠKOVA CESTA 9 E, 1000 LJUBLJANA
 Alternativna izobrazba: INŢENIR MEHATRONIK (VSŠ)                                        Št. prijave: GE73487
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 mes , polni delovni ĉas                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: SREDNJA STROJNA ŠOLA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ADMINISTRATOR - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       V & KL DENTAL ROTOR, trgovina in
 Opis del in nalog: TAJNIŠKO DELO, POMOĈ PRI NABAVI IN PRODAJI                                  posredovanje, d.o.o., ZBILJSKA CESTA 4,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes oziroma 31.12.2011, 20 ur/teden                         1215 MEDVODE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 10 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoĉe,  Št. prijave: GE69068
 govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno                  Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: TANJA KRANJAC, 041 970 994, tanja@vkl.biz

                   VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIREKTOR - M/Ţ                                      FILARGO, trgovina in zaloţništvo, d.o.o.,
 Število delavcev: 1                                                       DUNAJSKA CESTA 116, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: VODENJE, ZASTOPANJE                                             Št. prijave: HB47745
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                   UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR GEOLOGIJE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRIPRAVNIK - GEOLOG - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: GEOLOŠKA SPREMLJAVA                                             GEOINŢENIRING druţba za geološki
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                               inţeniring d.o.o., DIMIĈEVA ULICA 14, 1000
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje zelo dobro,   LJUBLJANA
 pisanje dobro, hrvaški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje         Št. prijave: KH47990
 osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z             Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje raĉunalniških omreţij - osnovno, poznavanje operacijskih
 sistemov - osnovno, raĉunalniško oblikovanje - osnovno

                   DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA (VS)
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA PROJEKTA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: PRIPRAVLJANJE PLANSKE STARTNE STRUKTURE PROJEKTOV, IZDELOVANJE MREŢNIH PLANOV
 PROJEKTOV, USKLAJEVANJE IZVAJALCEV PROJEKTOV, VODENJE IN KOORDINIRANJE TEAMA ZA IZVEDBO
                                                                 SMELT, vodenje investicijskih projektov d.d.,
 PROJEKTOV, KONTROLIRANJE IZVAJANJA PROJEKTOV GLEDE NA ROKE, STROŠKE IN KAPACITETE, UGOTAV
                                                                 POT K SEJMIŠĈU 30, 1231 LJUBLJANA -
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                                 ĈRNUĈE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
                                                                 Št. prijave: GE58447
 govorjenje dobro, srbski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami -
                                                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje raĉunalniških omreţij - zahtevno, DELOVNO RAZMERJE SE
 SKLENE ZA DOLOĈEN ĈAS 6 MESECEV Z MOŢNOSTJO PODALJŠANJA ZA NEDOLOĈEN ĈAS, POTREBNO JE TUDI
 ZNANJE AUTOCAD-A
 Kontakt za kandidate: BOŠTJAN KAVĈIĈ, 01 5305 800, smelt@smelt.si


65/137
                  UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR ELEKTROTEHNIKE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIREKTOR ENOTE - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: NAĈRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE DELA, PRIPRAVLJANJE               GVO, gradnja in vzdrţevanje
 PLANOV, SODELOVANJE PRI IZDELAVI STRATEŠKIH IN DRUGIH PLANOV DRUŢBE, PREDSTAVLJANJE ORGANIZACIJSKE              telekomunikacijskih omreţij, d.o.o.,
 ENOTE V SKLADU S POOBLASTILI, SODELOVANJE V PROJEKTNIH TIMIH, OPRAVLJANJE NAJZ                        CIGALETOVA ULICA 10, 1000 LJUBLJANA
 Alternativna izobrazba: VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA                                   Št. prijave: GE73564
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, LAHKO DRUGA USTEZNA IZOBRAZBA, 36 MESECEV
 ZA VODENJE ORGANIZACIJSKIH ENOT
                                                                OTLM, razvoj, proizvodnja in svetovanje,
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA PROJEKTA - M/Ţ
                                                                d.o.o., RIHARJEVA ULICA 38, 1000
 Število delavcev: 1
                                                                LJUBLJANA
 Opis del in nalog: VODJA PROJEKTA
                                                                Št. prijave: KC71896
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto oziroma 26.06.2011-26.06.2012, polni delovni ĉas
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                  UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: RAZVOJNI INŢINIR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: ANALIZA, OCENA IN DEFINICIJA TER SPECIFIKACIJA POTREB IN ZAHTEV NAROĈNIKA PROJEKTOV,
 ZAGOTAVLJANJE TEHNIĈNIH IN VSEBINSKIH REŠITEV, SODELOVNJE PRI PRIPRAVI PRODUKTA ZA INTEGRACIJO,
 PREDSTAVITEV IZDELKA IN TEHNIĈNIH ŠOLANJ, PRIPRAVA POROĈIL, RAZVOJ IZDELKA
 Alternativna izobrazba: UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŢENIR MATEMATIKE                             ALDATA SOLUTION d.o.o., raĉunalniški
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                sistemi in programske rešitve, TRŢAŠKA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo  CESTA 515, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI
 dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, hrvaški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro,      Št. prijave: GE69739
 slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, srbski jezik razumevanje dobro,             Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov -
 zahtevno, programiranje - zahtevno, poznavanje raĉunalniških omreţij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov -
 zahtevno, raĉunalniško oblikovanje - zahtevno
 Kontakt za kandidate: ALENKA HALER, 051/391 145, alenka.haler@aldata-solution.com
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROJEKTNI VODJA - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                      STUDIO MODERNA, finanĉne in intelektualne
 Opis del in nalog: IZVAJANJE PROJEKTNE AKTIVNOSTI, IZDELAVA PLANA IZVEDBE PROJEKTNE NALOGE, DEFINIRANJE            storitve ter trgovina d.o.o., PODVINE 36, 1410
 CILJEV PROJEKTNE NALOGE                                                    ZAGORJE OB SAVI
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                Št. prijave: GE65248
 Kontakt za kandidate: ALENKA KRALJ, 01 58 99 957, alenka.kralj@studio-moderna.com                              Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Poskusno delo: poskusno delo 6 mes

                  UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DETAŠIRANI DELAVEC - M/Ţ
 Število delavcev: 3
 Opis del in nalog: NAĈRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN USKLAJEVANJE DELA,IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL S
                                                                TELEKOM SLOVENIJE, d.d., CIGALETOVA
 PODROĈJA DELA,SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STRATEŠKIH IN RAZVOJNIH USMERITEV,VODENJE PROJEKTOV S
                                                                ULICA 15, 1000 LJUBLJANA
 PODROĈJA DELA,PRIPRAVLJANJE ANALIZ IN POROĈIL TER PREDLAGANJE UKREPOV,SODELOVANJE
                                                                Št. prijave: GE63676
 Alternativna izobrazba: UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŢENIR ELEKTROTEHNIKE
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: LAHKO DRUGA USTREZNA VISOK. UNIV. IZOB. ALI IZOB 2. BOL. ST.-
 TEH.SMERI ALI DRUGA USTREZNA VISOK. IZOB. ALI USTR. IZOB. 1. BOL. ST. ALI

66/137
                  DIPLOMIRANI EKONOMIST (VS)
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: BONITETNI ANALITIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: SAMOSTOJNO IZDELOVANJE BILANĈNIH NALIZ PODJETIJ IN SAMOST. PODJETNIKOV, OCENO
 INVESTICIJ, AKTIVNO KOMUNIKACIJO S STRANKAMI                                         HYPO LEASING podjetje za financiranje d.o.o.,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                               DUNAJSKA CESTA 117, 1000 LJUBLJANA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo  Št. prijave: GE71819
 dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno,             Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 VISOKOŠOLSKA IZOBRAZBA EKONOMSKE SMERI, DOBRO POZNAVANJE RAĈUNOVODSKIH IZKAZOV, SPOSOBNOST
 SAMOSTOJNEGA ODLOĈANJA, FLEKSIBILNOST, ZANESLJIVOST, KOMUNIKATIVNOST
 Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ANALITIK V ODDELKU ZA VPOGLED V KUPCE - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                               STUDIO MODERNA, finanĉne in intelektualne
 Opis del in nalog: DELO NA PODROĈJU ANALIZ IN RAZVOJA V OKVIRU CRM, NAĈRTOVANJE, VODENJE IN IZVEDBA
                                                               storitve ter trgovina d.o.o., PODVINE 36, 1410
 RAZISKOVALNIH PROJEKTOV
                                                               ZAGORJE OB SAVI
 Alternativna izobrazba: LESARSKI TEHNIK
                                                               Št. prijave: GE65464
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: ALENKA KRALJ, 01 58 99 957, alenka.kralj@studio-moderna.com
 Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FINANĈNI KONTROLOR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                               STUDIO MODERNA, finanĉne in intelektualne
 Opis del in nalog: PRIPRAVA POGLOBLJENIH ANALIZ IN CEN IZDELKOV, BLAGOVNIH SKUPIN IZDELKOV IN PROJEKTOV,
                                                               storitve ter trgovina d.o.o., PODVINE 36, 1410
 PRIPRAVA PODATKOV, POMEMBNIH ZA OBRAĈUN TRANSFERNIH CEN, NJIHOVA ANALIZA IN SPREMLJANJE ODKLONOV
                                                               ZAGORJE OB SAVI
 Alternativna izobrazba: MAGISTER ZNANOSTI
                                                               Št. prijave: GE72251
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: ALENKA KRALJ, 01 58 99 957, alenka.kralj@studio-moderna.com
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes

                  UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI ORGANIZATOR
                                                               SANTOSA podjetje za izvedbo strojnih
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ORGANIZATOR DELA - M/Ţ
                                                               instalacij, d.o.o., SLOVENĈEVA ULICA 15 C,
 Število delavcev: 1
                                                               1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: ORGANIZATOR DELA
                                                               Št. prijave: KG56548
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                                      Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                  UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PRAVNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ODVETNIŠKI PRIPRAVNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                               MARINŠEK NIVES - ODVETNICA,
 Opis del in nalog: PRAVNIŠKA DELA
                                                               KOLODVORSKA ULICA 7, 1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                               Št. prijave: KG91211
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. A,B, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
 raĉunalniško oblikovanje - osnovno
67/137
                  DIPLOMIRANI VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK (VS)
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ţ
 Število delavcev: 5
 Opis del in nalog: SODELUJE PRI VZGOJI IN IZOBRAŢEVANJU PREDŠOLSKIH OTROK,...                           OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, Dol pri
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                               Ljubljani, VIDEM 17, 1262 DOL PRI LJUBLJANI
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo    Št. prijave: GE56904
 dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno                Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: ZDENKA PEKLAJ, 5644 826
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes

                  UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PSIHOLOG
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRIPRAVNIK II. STOPNJA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: OPRAVLJA DELA IN NALOGE PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA                               DROGA KOLINSKA, Ţivilska industrija, d.d.,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                                KOLINSKA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro,  Št. prijave: GE73899
 pisanje zelo dobro, hrvaški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil -               Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 zahtevno, delo s preglednicami - osnovno
 Kontakt za kandidate: IRIS HROVATIN, 05 663 17 32, iris.hrovatin@drogakolinska.si

                  DOKTOR MEDICINE SPECIALIST ŠOLSKE MEDICINE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E018013 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŢBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIĈNO
                                                                  ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA,
 STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO
                                                                  METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA
 Alternativna izobrazba: DOKTOR MEDICINE SPECIALIST PEDIATRIJE
                                                                  Št. prijave: GE69969
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
 dobro, VELJAVNA LICENCA
 Poskusno delo: poskusno delo 2 mes

                  VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOĈNIK PROJEKTANTA - M/Ţ                                 HIDROENERGIJA inţeniring d.o.o. Ljubljana,
 Število delavcev: 1                                                        DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: POMOĈ PRI PROJEKTIRANJU                                            Št. prijave: HB47239
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOORDINATOR VII/1 (KABINET ŢUPANA) - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: KOORDINIRANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH NALOG, DAJANJE POJASNIL, IZDELOVANJE
                                                                  MESTNA OBĈINA LJUBLJANA, MESTNI TRG
 ZAHTEVNEJŠIH POROĈIL
                                                                  1, 1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                  Št. prijave: GE60376
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 8 mes, IZOBRAZBA - EKONOMSKA, POLITOLOŠKA,
                                                                         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 SOCIOLOŠKA, ORGANIZACIJSKA, UPRAVNA ALI DRUGA USTREZNA, ZNANJE NAJMANJ ENEGA SVETOVNEGA JEZIKA,
 ZNANJE UPORABE RAĈUNALNIKA
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
68/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 (J017100) - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: SAMOSTOJNO NAĈRTUJE IN OPRAVLJA STROKOVNA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROĈJU,
                                                                  UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA
 SAMOSTOJNO IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROĈJA, ADMINISTRATIVNO VODENJE DELA,
                                                                  ELEKTROTEHNIKO, TRŢAŠKA CESTA 25,
 INFORMACIJSKO SVETOVALNO DELO, PRIPRAVA IN ZBIRANJE PODATKOV, SPREMLJANJE INFORMACIJ IN NOVOS
                                                                  1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , 15 ur/teden
                                                                  Št. prijave: GE54250
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro,
                                                                         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, VISOKA STROKOVNA IZOBRAZBA ELEKTROTEHNIŠKE
 SMERI
 Kontakt za kandidate: VERA WABRA, 01 4768 427, vera.wabra@fe.uni-lj.si

                  UNIVERZITETNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KADROVSKI SVETOVALEC - M/Ţ
                                                                  I.N.-TIM, proizvodnja, promet in storitve d.o.o.,
 Število delavcev: 1
                                                                  PARMOVA ULICA 53, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: SVETOVALEC ZA KADROVANJE
                                                                  Št. prijave: HB47091
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 leti , 4 ur/teden
                                                                         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: DEL.IZK.
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODROĈNI SEKRETAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                  ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
 Opis del in nalog: SVETOVANJE DIREKTORJU ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŢEVANJE.
                                                                  BLAGOVNE REZERVE Ljubljana, Dunajska
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                  106, DUNAJSKA CESTA 106, 1000
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 let, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
                                                                  LJUBLJANA
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, UNIVERZITETNA ALI NAJMANJ
                                                                  Št. prijave: KE12260
 VISOKA STROK. IZOBRAZBA S SPEC. ALI MAG. ALI MAG. IZOBRAZBA (DRUGA BOLONJSKA STOPNJA) DRUŢB.,
                                                                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 NARAVOSLOVNE ALI TEHNIĈNE SMERI
 Kontakt za kandidate: VESNA VAVTAR, 01 589-7311, vesna.vavtar@zrsbr.si

                  DIPLOMIRANI EKOTEHNOLOG (VS)/1.bol.st/
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ASISTENT Z DOKTORATOM - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: IZKAZANA SPOSOBNOST ZA SAMOSTOJNO VODENJE MANJŠIH PROJEKTOV
                                                                  INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 leti , polni delovni ĉas
                                                                  TEHNOLOGIJE Lepi pot 11, Ljubljana, LEPI
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro,
                                                                  POT 11, 1000 LJUBLJANA
 pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje raĉunalniških omreţij -
                                                                  Št. prijave: GE67005
 osnovno, DR. EKOTEHNOLOGIJE,
                                                                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: enoizmensko delo          DELODAJALEC ZAHTEVA LE PRIDOBLJENO NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO (NPK)
                 Maser/maserka
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MASER - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                        BELI TULIPAN, športne dejavnosti, d.o.o.,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE TRADICIONALNIH TAJSKIH MASAŢ                                    RAKOVNIK 129, 1215 MEDVODE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 9 mes , polni delovni ĉas                                Št. prijave: KJ72173
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, ZAHTEVAMO CERTIFIKAT (WAT PO TRADITIONAL                Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 MEDICAL SCHOOL)


69/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MASER - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                BELI TULIPAN, športne dejavnosti, d.o.o.,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE TRADICIONALNIH TAJSKIH MASAŢ                            RAKOVNIK 129, 1215 MEDVODE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                        Št. prijave: KJ72190
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, ZAHTEVAMO CERTIFIKAT (WAT PO TRADITIONAL         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 MEDICAL SCHOOL)

                  Voznik/voznica v cestnem prometu
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK V MEDNARODNEM PROMETU - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                GALIN TRANS, mednarodni transport, d.o.o.,
 Opis del in nalog: VOZNIK V MEDNARODNEM PROMETU                                  NOVE FUŢINE 43, 1000 LJUBLJANA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                        Št. prijave: GE73900
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C,C1E,B1,C1,BE,CE                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Poskusno delo: poskusno delo 6 mes

                  Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENA DELA - M/Ţ
                                                          GRADBENIŠTVO ARIF ĐULIĆ S.P.,
 Število delavcev: 1
                                                          LEVARJEVA ULICA 48, 1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: ZIDARSKA DELA, FASADERSKA DELA, GRADBENA DELA
                                                          Št. prijave: KG20350
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 9.6.2013, polni delovni ĉas
                                                                 Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, ZAHTEVANE SO DELOVNE IZKUŠNJE

                  Varnostnik/varnostnica
                                                          SAVOY trgovina, marketing, gostinstvo,
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARNOSTNIK - M/Ţ
                                                          storitve, d.o.o., BRAVNIĈARJEVA ULICA 11,
 Število delavcev: 2
                                                          1000 LJUBLJANA
 Opis del in nalog: VAROVANJE LJUDI IN PREMOŢENJA
                                                          Št. prijave: KH30766
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                 Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
70/137
Obmoĉna sluţba Ljubljana
                          Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota LOGATEC                                         Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA (DO 2 LET)
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNI DELAVEC V GRADBENIŠTVU - M/Ţ
 Število delavcev: 3
                                                                TGM ŢAKELJ, turizem, gradbeništvo,
 Opis del in nalog: POMOŢNA GRADBENA DELA NA RAZNIH GRADBIŠĈIH (KOPANJE, LOPATANJE, DVIGOVANJE,
                                                                mehanizacija, d.o.o., IOC ZAPOLJE III 5, 1370
 PREMEŠĈANJE, PRIPRAVA BETONA IN MALTE, POMOĈ PRI ARMIRANJU, OPAŢANJU, ZIDANJU IN BETONIRANJU)
                                                                LOGATEC
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                Št. prijave: GE73868
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, NIŢJA POKLICNA IZOBRAZBA GRADBENE
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 USMERITVE
 Poskusno delo: poskusno delo 2 mes

                  ZIDAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ţ
 Število delavcev: 3                                                      TGM ŢAKELJ, turizem, gradbeništvo,
 Opis del in nalog: ZIDARSKA IN DRUGA GRADBENA DELA NA RAZNIH GRADBIŠĈIH (ZIDANJE, BETONIRANJE, OPAŢANJE,            mehanizacija, d.o.o., IOC ZAPOLJE III 5, 1370
 ARMIRANJE, TEŢJA FIZIĈNA DELA: KOPANJE, LOPATANJE)                                       LOGATEC
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                              Št. prijave: GE73780
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti                                    Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Poskusno delo: poskusno delo 2 mes

                  ADMINISTRATOR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ADMINISTRATOR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: PRIPRAVA DOKUMENTACIJE                                           PANPLAST proizvodnja in trgovina d.o.o., IOC
 Alternativna izobrazba: ADMINISTRATIVNI TEHNIK                                         ZAPOLJE I 38, 1370 LOGATEC
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                              Št. prijave: GE55363
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 podatkov - osnovno, raĉunalniško oblikovanje - osnovno
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
71/137
Obmoĉna sluţba Ljubljana
                          Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota RIBNICA                                         Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  OBLIKOVALEC KOVIN
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNI MONTER - M/Ţ
 Število delavcev: 3
 Opis del in nalog: STROJNA MONTAŢA NA PROJEKTU V SKLADU Z NAĈRTI IN TEHNIĈNIMI ZAHTEVAMI KUPCA
                                                                YASKAWA Ristro, podjetje za gradnjo strojev
 Alternativna izobrazba: ORODJAR
                                                                in naprav d.o.o., LEPOVĈE 23, 1310 RIBNICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                Št. prijave: GE58004
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, delo z bazami podatkov - osnovno,
                                                                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 IZPIT ZA VILIĈAR IN/ALI IZPIT ZA ŢERJAV, IZPIT ZA DELO Z NEVARNIMI SNOVMI, KAKOVOST, NATANĈNOST, UREJENOST,
 SKRBNO RAVNANJE Z DELOVNIMI SREDSTVI
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes

                  ELEKTRIKAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRO MONTER - M/Ţ
 Število delavcev: 3
 Opis del in nalog: ELEKTRO MONTAŢA NA PROJEKTU NA OSNOVI TEHNIĈNE DOKUMENTACIJE
                                                                YASKAWA Ristro, podjetje za gradnjo strojev
 Alternativna izobrazba: ELEKTROTEHNIK
                                                                in naprav d.o.o., LEPOVĈE 23, 1310 RIBNICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                Št. prijave: GE58070
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, delo z bazami podatkov - osnovno,
                                                                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 KAKOVOST, NATANĈNOST, UREJENOST, SKRBNO RAVNANJE Z DELOVNIMI SREDSTVI
 Kontakt za kandidate: MARIJA MERHAR, 01 8372 350, marija.merhar@motoman.si
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes

                  GRADBENI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI TEHNIK - PRIPRAVNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                GRADBENE STORITVE MILAN KUMP s.p.,
 Opis del in nalog: GRADBENI TEHNIK - PRIPRAVNIK
                                                                STARI KOT 3, 1319 DRAGA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                                Št. prijave: KK91346
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe,
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 pisanje tekoĉe, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov -
 osnovno

                  UPRAVNI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KNJIGOVODJA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: ADMINISTRATIVNA DELA, KNJIGOVODSKA DELA                                   GOSTILNA PRI PILDARJU PELC URBAN S.P.,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , 20 ur/teden                                 ŠKRABĈEV TRG 27, 1310 RIBNICA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje    Št. prijave: KK91350
 tekoĉe, pisanje zelo dobro, srbski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, slovaški jezik razumevanje          Rok prijave na to objavo: 09.07.2011
 tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami
 podatkov - zahtevno, poznavanje raĉunalniških omreţij - zahtevno
72/137
                  UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KONSTRUKTOR VARILNIH ORODIJ IN SPECIALNIH APLIKACIJ - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: IZDELAVA IDEJNE REŠITVE KONSTRUKCIJE, IZDELAVA PONUDBE, IZDELAVA KONSTRUKCIJE,
 OBVLADOVANJE TEHNIĈNE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT
                                                                 YASKAWA Ristro, podjetje za gradnjo strojev
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                 in naprav d.o.o., LEPOVĈE 23, 1310 RIBNICA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoĉe,
                                                                 Št. prijave: GE57898
 govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, nemški jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, urejevalniki besedil -
                                                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - zahtevno, poznavanje
 raĉunalniških omreţij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, raĉunalniško oblikovanje - zahtevno,
 KAKOVOST, NATANĈNOST, UREJENOST, SKRBNO RAVNANJE Z DELOVNIMI SREDSTVI
 Poskusno delo: poskusno delo 6 mes

                  DIPLOMIRANI INŽENIR ELEKTROTEHNIKE (VS)
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRONIK 2-ZAGONI - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: KONTROLA USTREZNOSTI EL.POVEZAV S TEHNIĈNO DOKUMENTACIJO, OPREMA ROBOTSKEGA
 KRMILJA S POTREBNO PROGRAMSKO OPREMO, NASTAVITEV KRMILJA PO PROTOKOLU, IZVAJANJE ZAGONOV,
 MERITVE NAPAJALNIH NAPETOSTI                                                  YASKAWA Ristro, podjetje za gradnjo strojev
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                              in naprav d.o.o., LEPOVĈE 23, 1310 RIBNICA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje  Št. prijave: GE57776
 dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s                Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje raĉunalniških omreţij -
 zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, raĉunalniško oblikovanje - osnovno, NATANĈNOST, UREJENOST,
 SKRBNO RAVNANJE Z DELOVNIMI SREDSTVI
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes

                  DOKTOR MEDICINE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ ZDRAVNIK PO KONĈANEM SEKUNDARIATU - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: PRIPRAVA IN UREDITEV DELOVNEGA MESTA ZA DELO, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA
                                                                 ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŢMA
 ZDRAVSTVENEGA TIMA, SAMOSTOJNO IZVAJANJE POTREBNIH DIAGNOSTIĈNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV,
                                                                 RIBNICA, MAJNIKOVA ULICA 1, 1310 RIBNICA
 ODLOĈANJE O NAPOTITVAH NA BOLNIŠNIĈNO ZDRAVLJENJE IN SPECIALIST. PREGLEDE, OPRAVLJANJE PR
                                                                 Št. prijave: GE63355
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo
 dobro, govorjenje zelo dobro, delo z bazami podatkov - osnovno, IZO: KONĈANA MEDICINSKA FAKULTETA VII/2
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
73/137
Obmoĉna sluţba Ljubljana
                            Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota VRHNIKA                                           Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                   DELAVEC BREZ POKLICA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ţ                         PEGRAD, storitve in posredništvo, d.o.o., DOL
 Število delavcev: 4                                              PRI BOROVNICI 28, 1353 BOROVNICA
 Opis del in nalog: GRADBENA DELA                                       Št. prijave: KK86302
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                             Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC BREZ POKLICA - M/Ţ
                                                        S-PROM TEHNIKA trgovina, proizvodnja in
 Število delavcev: 1
                                                        storitve d.o.o., SINJA GORICA 9, 1360
 Opis del in nalog: GRADBENA IN FIZIĈNA DELA NA TERENU
                                                        VRHNIKA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                        Št. prijave: GE54689
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. A,B,C,D
                                                               Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: FRANJO SKUŠEK, 041 653 188, s-prom@siol.com

                   IZDELOVALEC BUREKA
                                                        OKREPĈEVALNICA-ANTALYA MILAIM
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: BUREK MOJSTER - M/Ţ
                                                        ZENDELI S.P., CESTA 6. MAJA 10, 1360
 Število delavcev: 1
                                                        VRHNIKA
 Opis del in nalog: PRIPRAVA BUREKA, PIZZE, PEKA
                                                        Št. prijave: KK86287
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                               Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: BUREK MOJSTER - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                        OKREPĈEVALNICA-ANTALYA MILAIM
 Opis del in nalog: PRIPRAVA BUREKA, PIZZE, PEKA
                                                        ZENDELI S.P., CESTA 6. MAJA 10, 1360
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                        VRHNIKA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: ZNANJE TURŠKEGA IN ALBANSKEGA JEZIKA,
                                                        Št. prijave: KK86290
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
                                                               Rok prijave na to objavo: 09.07.2011
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: enoizmensko delo

                   PRODAJALEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - DELOVNO MESTO NA BS VRHNIKA - M/Ţ
                                                        BS-TAJKI, posredništvo pri prodaji goriv,
 Število delavcev: 1
                                                        d.o.o., ULICA POD GOZDOM 15, 1236 TRZIN
 Opis del in nalog: PRODAJA NA BENCINSKEM SERVISU
                                                        Št. prijave: KH15419
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 mes , polni delovni ĉas
                                                               Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B

                   VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROINŠTALATER - M/Ţ                         SSLJ gradbeništvo, transport in trgovina
 Število delavcev: 3                                              d.o.o., DOL PRI BOROVNICI 18, 1353
 Opis del in nalog: NAPELJAVA ELEKTROINŠTALACIJ                                BOROVNICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                      Št. prijave: KJ40858
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 mes, voz. izpit kat. B                  Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
74/137
Obmoĉna sluţba Maribor
                           Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota LENART                                          Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  DELAVEC BREZ POKLICA
                                                               PAPIR SERVIS d.o.o., Druţba za ravnanje z
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNIK - M/Ţ
                                                               odpadki PODRUŢNICA LENART V
 Število delavcev: 1
                                                               SLOVENSKIH GORICAH, INDUSTRIJSKA
 Opis del in nalog: UPRAVLJANJE Z STROJI, SKRB ZA DELOVANJE STROJEV
                                                               ULICA 2, 2230 LENART V SLOVENSKIH
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                               GORICAH
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: IZPIT ZA TGM
                                                               Št. prijave: GE71026
 Kontakt za kandidate: GORDANA TEŢAK, 01 548-49-34, gordana.tezak@papir-servis.si
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                  OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNA DELA V GRADBENIŠTVU - M/Ţ
 Število delavcev: 2                                                     GRADBENIŠTVO LORENĈIĈ, druţba za
 Opis del in nalog: RAZNA GRADBENA IN TESARSKA DELA                                     gradbeništvo, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 5 mes , polni delovni ĉas                             STANETINCI 40, 2236 CERKVENJAK
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto                           Št. prijave: GE67695
 Kontakt za kandidate: ZDRAVKO LORENĈIĈ, 041/212-013, lorencic@volja.net                                  Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes

                  SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KNJIGOVODJA - M/Ţ
                                                               SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri
 Število delavcev: 1
                                                               varstvu okolja, trgovina in transport d.o.o.,
 Opis del in nalog: KNJIŢENJE POSLOVNIH DOGODKOV
                                                               ULICA MATIJE GUBCA 2, 9000 MURSKA
 Alternativna izobrazba: GIMNAZIJSKI MATURANT
                                                               SOBOTA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                               Št. prijave: GE72541
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami -
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 zahtevno, IZOB: SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA

                  PROFESOR GLASBE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJICA NAUKA OGLASBI, KLAVIR TER KOREPETITOR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                               KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE NAUKA O GLASBI, KLAVIR TER KOREPETITIRANJE NA PODRUŢN. ŠOLI LENART TER
                                                               MARIBOR, MLADINSKA ULICA 12, 2000
 DISLOC. ODD. CERKVENJAK
                                                               MARIBOR
 Alternativna izobrazba: INSTRUMENTALIST
                                                               Št. prijave: KH73049
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , 27 ur/teden
                                                                      Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, OBVEZNA PRILOGA: IZPIS
 IZ KAZENSKE EVIDENCE

                  AKADEMSKI GLASBENIK PROFESOR ZA PIHALA IN TROBILA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJICA FLAVTE - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                               KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE FLAVTE V GLASBENI ŠOLI - PODRUŢNIĈNA ŠOLA LENART TER DISLOC. ODD.
                                                               MARIBOR, MLADINSKA ULICA 12, 2000
 CERKVENJAK
                                                               MARIBOR
 Alternativna izobrazba: PROFESOR FLAVTE
                                                               Št. prijave: KH73572
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                      Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, OBVEZNA PRILOGA:
 POTRDILO O NEKAZNOVANJU

75/137
Obmoĉna sluţba Maribor
                          Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota MARIBOR                                         Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  DELAVEC BREZ POKLICA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOĈ V STREŢBI - M/Ţ
 Število delavcev: 2
 Opis del in nalog: TOĈENJE PIJAĈ, SKRB ZA RED IN ĈISTOĈO DEL. MESTA
                                                                 DEMETRAKOM, svetovanje, storitve, trgovina
 Alternativna izobrazba: NATAKAR
                                                                 in najem, d.o.o., MOHORIĈEVA ULICA 14,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 mes , 20 ur/teden
                                                                 2000 MARIBOR
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoĉe,
                                                                 Št. prijave: KH20739
 govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov -
                                                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje raĉunalniških omreţij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov -
 osnovno, raĉunalniško oblikovanje - zahtevno
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PEK - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: PEĈENJE BUREKOV, KRUHA IN PECIVA                                       FETAHI druţba za proizvodnjo in gostinstvo
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                               d.o.o., FOCHEVA ULICA 41, 2000 MARIBOR
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                           Št. prijave: GE72157
 Kontakt za kandidate: MIFTAR FETAHI, 040 818-382                                                Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: dvo ali veĉ izmensko delo
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PEK NA ROŠTILJU - M/Ţ                                   GRIL RANCA, gostinstvo in druge storitve,
 Število delavcev: 1                                                       d.o.o., DRAVSKA ULICA 10, 2000 MARIBOR
 Opis del in nalog: PEK NA ROŠTILJU - SPECIALITETE Z ROŠTILJA                                   Št. prijave: KK43115
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOĈ V KUHINJI - M/Ţ                                   GRIL RANCA, gostinstvo in druge storitve,
 Število delavcev: 1                                                       d.o.o., DRAVSKA ULICA 10, 2000 MARIBOR
 Opis del in nalog: POMOĈ V KUHINJI                                                Št. prijave: KK43129
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELOVODJA ZA PRIPRAVO SUROVIN IN IZDELAVO KEBABA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: PRIPRAVA SUROVIN IN IZDELAVA KEBABA (V I. FAZI BREZ PEĈENJA) ZA GROSISTIĈNO PRODAJO
 OBRATOM HITRE PREHRANE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                               NIMIS trgovina in storitve d.o.o., ULICA ILIJE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, 6 mes, turški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje  GREGORIĈA 4, 2204 MIKLAVŢ NA
 zelo dobro, pisanje zelo dobro, DELOVNE IZKUŠNJE PRI PRIPRAVI KEBABA-PRIUĈEN DELAVEC Z IZKUŠNJAMI VSAJ 2             DRAVSKEM POLJU
 LETI IN POL.,                                                          Št. prijave: GE57550
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                                                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: VALERIJA BREGOVIĈ, 02 3329758, miki.rogina@siol.net
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Predvideno plačilo: 750,00 EUR bruto
 Urnik dela: enoizmensko delo
76/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELOVODJA PRI PRIPRAVI SUROVIN IN IZDELAVI KEBABA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: PRIPRAVA SUROVIN IN IZDELAVA KEBABA (V I. FAZI BREZ PEĈENJA) ZA GROSISTIĈNO PRODAJO
 OBRATOM HITRE PREHRANE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                             NIMIS trgovina in storitve d.o.o., ULICA ILIJE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 mes, turški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo  GREGORIĈA 4, 2204 MIKLAVŢ NA
 dobro, pisanje zelo dobro, DELOVNE IZKUŠNJE PRI PRIPRAVI KEBABA, PRIUĈEN DELAVEC Z DELOVNIMI IZKUŠNJAMI            DRAVSKEM POLJU
 VSAJ 5 MESECEV.,                                                       Št. prijave: GE57654
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: VALERIJA BREGOVIĈ, 02 3329758, miki.rogina@siol.net
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Predvideno plačilo: 750,00 EUR bruto
 Urnik dela: enoizmensko delo
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNI DELAVEC - M/Ţ
                                                                PENTIUM, druţba za mehansko obdelavo
 Število delavcev: 1
                                                                kovin in storitve d.o.o., ULICA PARIŠKE
 Opis del in nalog: POMOĈ PRI OBDELAVI KOVINSKIH KONSTRUKCIJ
                                                                KOMUNE 22, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , 10 ur/teden
                                                                Št. prijave: GE57840
 Način prijave kandidatov: KANDIDAT IZBRAN
                                                                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: NEVENKA ŢNUDERL, 02 421-5456, nevenka.znuderl@siol.net
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC. - M/Ţ
 Število delavcev: 2
 Opis del in nalog: VARILSKA DELA.                                               TEHMONT, druţba za proizvodnjo in storitve,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                             d.o.o., RAZLAGOVA ULICA 11, 2000 MARIBOR
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                         Št. prijave: GE73212
 Kontakt za kandidate: ZORA TEŠIĆ, 041 664 644, tehmont@gmail.com                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: enoizmensko delo

                 POMOŽNI DELAVEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOĈNIK DELA - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                      MEGAN, skladišĉenje, d.o.o., ŢOLGARJEVA
 Opis del in nalog: POMOĈNIK DELA                                               ULICA 9, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 leta , polni delovni ĉas                             Št. prijave: JS56914
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                                Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOĈNIK DELA - M/Ţ
                                                                SLIIM-AK, vzdrţevanje in popravila motornih
 Število delavcev: 1
                                                                vozil, d.o.o., ŢOLGARJEVA ULICA 9, 2000
 Opis del in nalog: POMOĈNIK DELA
                                                                MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 leta , polni delovni ĉas
                                                                Št. prijave: JS56900
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
                                                                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi

                 OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNI NATAKAR - M/Ţ
                                                                D2 trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Število delavcev: 3
                                                                FILIPIĈEVA ULICA 25, 2000 MARIBOR
 Opis del in nalog: POMOŢNI NATAKAR
                                                                Št. prijave: KJ46990
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , 10 ur/teden
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: SAŠA MARKOVIĆ, 040 759 507
77/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZDRŢEVALEC - M/Ţ                                    DENTALNI STUDIO MANJA PAVLIĈ, DR.
 Število delavcev: 1                                                      DENT.MED., SPEC., GLAVNI TRG 4, 2000
 Opis del in nalog: VZDRŢEVALEC - ĈIŠĈENJE PROSTOROV                                      MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                              Št. prijave: KH01043
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STREŢNICA II (I) A.) ODDELEK - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                      DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE NEZDRAVSTVENE OSKRBE STANOVALCA, ...                              ĈUFARJEVA CESTA 9, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                              Št. prijave: GE73871
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe,            Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 preizkus iz varstva pri delu in protipoţarnega varstva
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STREŢNICA II (I) A.) ODDELEK - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                      DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE NEZDRAVSTVENE OSKRBE STANOVALCA, ...                              ĈUFARJEVA CESTA 9, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , 15 ur/teden                                 Št. prijave: GE73914
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe,            Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 preizkus iz varstva pri delu in protipoţarnega varstva
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ţ                                  Gradbeništvo, Mizafer Kica s.p., NA
 Število delavcev: 4                                                      POLJANAH 45, 2000 MARIBOR
 Opis del in nalog: GRADBENA DELA                                                Št. prijave: KJ46773
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: LESAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                      LESARSTVO HELBINK-izdelava in montaţa
 Opis del in nalog: IZDELAVA IN MONTAŢA LESNIH IZDELKOV                                     lesenih objektov, Franc Helbink s.p.,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , 20 ur/teden                                 VRUNĈEVA ULICA 21, 2341 LIMBUŠ
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami  Št. prijave: KH73771
 podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje raĉunalniških omreţij - osnovno, poznavanje operacijskih               Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 sistemov - osnovno, raĉunalniško oblikovanje - osnovno
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UPRAVLJALEC ŢERJAVA - M/Ţ                                NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 2                                                      trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: UPRAVLJANJE Z ŢERJAVOM                                           ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                              Št. prijave: GE61246
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, Izo: osnovnošolska z izkušnjami                   Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOĈ PRI PEKI - M/Ţ                                   PEKARNA TOTAJ, druţba za proizvodnjo
 Število delavcev: 1                                                      kruha, peciva in slašĉic, gradbeništvo in
 Opis del in nalog: POMOĈ PRI PEKI IN PRIPRAVI TESTA ZA BUREK                                  trgovino d.o.o., RUSKA ULICA 7, 2000
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                              MARIBOR
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti                             Št. prijave: GE67070
 Kontakt za kandidate: ZVEZDANA BIDOVEC, 040 165-176, zvezdanab@gmail.com                                   Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNI DELAVEC - M/Ţ                                  PENTIUM, druţba za mehansko obdelavo
 Število delavcev: 1                                                      kovin in storitve d.o.o., ULICA PARIŠKE
 Opis del in nalog: POMOĈ PRI OBDELAVI KOVINSKIH KONSTRUKCIJ                                  KOMUNE 22, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , 8 ur/teden                                  Št. prijave: GE57913
 Kontakt za kandidate: NEVENKA ŢNUDERL, 02 421-5456, nevenka.znuderl@siol.net                                 Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
                                                                PORSCHE INTER AUTO Trgovska druţba
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ĈISTILEC VOZIL - M/Ţ                                   d.o.o. PORSCHE INTER AUTO D.O.O.
 Število delavcev: 1                                                      PODRUŢNICA MARIBOR PTUJSKA, PTUJSKA
 Opis del in nalog: ĈIŠĈENJE IN PRANJE VOZIL                                          CESTA 150, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes oziroma z moţnostjo podaljšanja, polni delovni ĉas               Št. prijave: GE64989
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

78/137
                 LIČARSKI BRUSILEC
                                                            NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: BARVAR - M/Ţ
                                                            trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Število delavcev: 1
                                                            ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Opis del in nalog: IZVAJANJE BARVARSKIH OPRAVIL V OBRATU ANTIKOROZIJSKE ZAŠĈITE
                                                            Št. prijave: GE60422
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 31.7.2011, polni delovni ĉas
                                                                   Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                 MESAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MESAR PKV - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                  MESARSTVO BRAĈIĈ, proizvodnja in trgovina
 Opis del in nalog: RAZSEK SV. IN GOV. POLOVIC, IZKOŠĈIĈEVANJE, SORTIRANJE MESA PO KATEGORIJAH             mesa in mesnih izdelkov, gostinstvo in
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                         storitve, d.o.o., LJUBLJANSKA CESTA 17,
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto,                        2327 RAĈE
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                                             Št. prijave: KG45469
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi                                                 Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik

                 KLJUČAVNIČAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ
 Število delavcev: 5                                                  NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE KLJUĈAVNIĈARSKIH DEL                                  trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Alternativna izobrazba: OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA                                    ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                            Št. prijave: GE63861
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, IZO: KLJUĈAVNIĈAR, ALT: OSNOVNOŠOLSKA Z           Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 IZKUŠNJAMI
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ
                                                            NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 5
                                                            trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: IZVAJANJE KLJUĈAVNIĈARSKIH DEL
                                                            ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
                                                            Št. prijave: GE67602
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                   Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ                               STOHO, druţba za gostinstvo in storitve,
 Število delavcev: 2                                                  d.o.o., MELJSKA CESTA 83, 2000 MARIBOR
 Opis del in nalog: RAZNA KLJUĈAVNIĈARSKA DELA IN OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH                 Št. prijave: GE60960
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , 5 ur/teden                                    Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR-MONTER - M/Ţ                            STOVAR, obdelava kovin, d.o.o., MELJSKA
 Število delavcev: 1                                                  CESTA 83, 2000 MARIBOR
 Opis del in nalog: RAZNA KLJUĈAVNIĈARSKA IN MONTAŢNA DELA                               Št. prijave: GE62116
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                                 Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELOVODJA. - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: VODENJE MANJŠIH SKUPIN.
 Alternativna izobrazba: MONTER OGREVALNIH NAPRAV, MONTER VODOVODNIH NAPRAV SPECIALIST
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                         TEHMONT, druţba za proizvodnjo in storitve,
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, IZO: KVALIFICIRANI  d.o.o., RAZLAGOVA ULICA 11, 2000 MARIBOR
 KLJUĈAVNIĈAR, ALT: VISOKO KVALIFICIRANI MONTER CENTRALNE KURJAVE IN VODOVODNIH INŠTALACIJ, ZNANJE           Št. prijave: GE66806
 NEMŠKEGA JEZIKA. KONĈANA IZOBRAZBA KOT JE ZGORAJ NAVEDENO. DELO JE NA TERENU OZ. V TUJINI.,                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
 Kontakt za kandidate: ZORA TEŠIĆ, 041 664 644, tehmont@gmail.com
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: enoizmensko delo
79/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR-CEVAR - M/Ţ                         VARGRAD, splošna mehaniĉna in gradbena
 Število delavcev: 1                                               dela, posredništvo, gostinstvo in storitve
 Opis del in nalog: RAZNA KLJUĈAVNIĈARSKA IN PODOBNA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH                d.o.o., MELJSKA CESTA 83, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                       Št. prijave: GE68321
 Kontakt za kandidate: MAJA HORVAT, 02 228 27 50, zizek.boris@siol.net                             Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                  STRUGAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STRUGAR - M/Ţ                               NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                                               trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: STRUŢENJE                                          ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 5.9.2011, polni delovni ĉas                      Št. prijave: GE67616
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta                            Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                  FREZALEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FREZALEC - M/Ţ                              GAŠPARVAR proizvodnja, gradbeništvo,
 Število delavcev: 1                                               trgovina in druge storitve d.o.o., PRISOJNA
 Opis del in nalog: FREZALEC BO DELAL NA STROJU V DELAVNICI                           ULICA 55, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                      Št. prijave: KJ48210
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto                            Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: REZKALEC - M/Ţ
 Število delavcev: 4                                               NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Opis del in nalog: DELO NA STROJU                                        trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA                               ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                         Št. prijave: GE67633
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, IZO: REZKALEC, ALT: SREDNJA POKLICNA         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 IZOBRAZBA

                  VARILEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR-VARILEC - M/Ţ                        DOBRA NAVEZA - proizvodnja in montaţa,
 Število delavcev: 1                                               gradbeništvo, posredništvo, trgovina, storitve
 Opis del in nalog: KLJUĈAVNIĈARSKA IN VARILSKA DELA                               d.o.o., PUŠNIKOVA ULICA 1, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                      Št. prijave: GE62943
 Kontakt za kandidate: PETER RADENKOVIĆ, 040 697 977, matej.kovacic@dobra-naveza.si                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: VARILEC
                                                         M.-GAR. ZAPOSLOVANJE, STORITVE,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                         GOSTINSTVO MARIJA JANJIĆ s.p., MELJSKA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let,
                                                         CESTA 15, 2000 MARIBOR
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
                                                         Št. prijave: GE66365
 Kontakt za kandidate: MARIJA JANJIĆ, 041 749 728, mara.janjic@siol.net
                                                                Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: dvo ali veĉ izmensko delo
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ţ
 Število delavcev: 2                                               NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Opis del in nalog: VARJENJE                                           trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA                               ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 30.11.2011, polni delovni ĉas                     Št. prijave: GE61016
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, IZO: VARILEC, ALT: SREDNJA POKLICNA Z         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 IZKUŠNJAMI


80/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ţ
                                      NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1
                                      trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: VARJENJE
                                      ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
                                      Št. prijave: GE61033
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 26.11.2011, polni delovni ĉas
                                             Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ţ
                                      NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1
                                      trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: VARJENJE
                                      ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
                                      Št. prijave: GE61064
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 14.7.2011, polni delovni ĉas
                                             Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ţ
                                      NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1
                                      trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: VARJENJE
                                      ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
                                      Št. prijave: GE61095
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 21.11.2011, polni delovni ĉas
                                             Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ţ
                                      NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1
                                      trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: VARJENJE
                                      ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
                                      Št. prijave: GE61110
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 5.5.2012, polni delovni ĉas
                                             Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ţ
                                      NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1
                                      trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: VARJENJE
                                      ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
                                      Št. prijave: GE61138
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 4.10.2011, polni delovni ĉas
                                             Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ţ
                                      NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 2
                                      trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: VARJENJE
                                      ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
                                      Št. prijave: GE61169
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 30.9.2011, polni delovni ĉas
                                             Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ţ
                                      NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1
                                      trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: VARJENJE
                                      ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
                                      Št. prijave: GE61186
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 4.11.2011, polni delovni ĉas
                                             Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ţ
                                      NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1
                                      trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: VARJENJE
                                      ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
                                      Št. prijave: GE61201
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 7.12.2011, polni delovni ĉas
                                             Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
81/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ţ
                                                               NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1
                                                               trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: VARJENJE
                                                               ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
                                                               Št. prijave: GE61232
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 30.10.2011, polni delovni ĉas
                                                                      Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ţ                                     NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                                                     trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: VARJENJE                                                 ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 30.11.2011, polni delovni ĉas                           Št. prijave: GE67647
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta                                   Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ţ
                                                               NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1
                                                               trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: VARJENJE
                                                               ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
                                                               Št. prijave: GE67650
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC-MONTER - M/Ţ                                  STOVAR, obdelava kovin, d.o.o., MELJSKA
 Število delavcev: 1                                                     CESTA 83, 2000 MARIBOR
 Opis del in nalog: RAZNA VARILSKA IN MONTAŢNA DELA                                      Št. prijave: GE62060
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                                    Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                  MONTER KONSTRUKCIJ
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER KONSTRUKCIJ. - M/Ţ
                                                               TEHMONT, druţba za proizvodnjo in storitve,
 Število delavcev: 1
                                                               d.o.o., RAZLAGOVA ULICA 11, 2000 MARIBOR
 Opis del in nalog: MONTERSKA DELA.
                                                               Št. prijave: GE55468
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                                      Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: ZORA TEŠIĆ, 041 664644, tehnomont@gmail.com
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER. - M/Ţ                                     TEHNOMONT druţba za proizvodnjo, trgovino
 Število delavcev: 1                                                     in storitve d.o.o., VODOVODNA ULICA 11,
 Opis del in nalog: MONTERSKA DELA.                                              2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                             Št. prijave: GE56295
 Kontakt za kandidate: ŢIVAN TEŠIĆ, 041 664 644, office@tehnomont.si                                    Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                  MONTER VODOVODNIH NAPRAV
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER IN UPRAVLJ. VODOV. NAPRAV - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                     KOPALNICE ŠOSTER-INSTALATERSTVO
 Opis del in nalog: MANJŠA FI. DELA, VODOV. INŠTAL., ODT. INŠTALACIJA, KOMPLET INŢENIRING KOPALNIC              AVGUŠTIN ŠOSTER S.P., SLEPA ULICA 9,
 Alternativna izobrazba: STROJNI TEHNIK                                            2351 KAMNICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 4 mes oziroma 28.10.2011, polni delovni ĉas                    Št. prijave: KJ64410
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 mes, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo         Rok prijave na to objavo: 09.07.2011
 dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje dobro, ZAHTEVANO OSNOVNO RAĈUNALNIŠKO ZNANJE

                  MONTER CEVNIH SISTEMOV
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: CEVAR-MONTER - M/Ţ
                                                               STOHO, druţba za gostinstvo in storitve,
 Število delavcev: 1
                                                               d.o.o., MELJSKA CESTA 83, 2000 MARIBOR
 Opis del in nalog: RAZNA MONTAŢNA IN CEVARSKA DELA
                                                               Št. prijave: GE68397
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: Izo: CEVAR82/137
                  STROJNI MEHANIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR. - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: KLJUĈAVNIĈARSKA DELA.                                    TEHMONT, druţba za proizvodnjo in storitve,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                      d.o.o., RAZLAGOVA ULICA 11, 2000 MARIBOR
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                  Št. prijave: GE73170
 Kontakt za kandidate: ZORA TEŠIĆ, 041 664 644, tehmont@gmail.com                               Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: enoizmensko delo

                  MEHANIK VOZIL IN VOZNIH SREDSTEV
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK KOMBIJA - M/Ţ
                                                        PREVOZNIŠTVO KOZAR, ZLATKO KOZAR
 Število delavcev: 1
                                                        S.P., POHORSKA CESTA 29, 2311 HOĈE
 Opis del in nalog: PREVOZI S KOMBIJEM
                                                        Št. prijave: KH73420
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                               Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B

                  OBRATOVNI ELEKTRIKAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA ELEKTERO DELAVNICE - M/Ţ                      NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                                              trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: ORGANIZIRANJE DELA V ELEKTRO DELAVNICI                           ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                        Št. prijave: KL47990
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta                            Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                  ELEKTROMEHANIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: OPERATER - M/Ţ
 Število delavcev: 3                                              NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Opis del in nalog: RTG KONTROLA, UT KONTROLA, MT IN PT KONTROLA                        trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Alternativna izobrazba: STROJNI TEHNIK                                     ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                        Št. prijave: KL47941
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta                            Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: VESNA KRAJNC, 02 4600 930, vesna.krajnc@montavar.si

                  SLIKOPLESKAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELOVODJA AKZ - M/Ţ                           NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                                              trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: VODENJE DELA V OBRATU ANTIKOROZIJSKE ZAŠĈITE                        ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                        Št. prijave: KL47986
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta                            Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                  TESAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TESAR, GRADBENI DELAVEC, DELO V TUJINI-NEMĈIJA, AVSTRIJA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: TESARSKA DELA, RAZNA DELA V GRADBENIŠTVU, ZAŠĈITA SPECIALNIH TAL, ZAŠĈITA KOVIN
                                                        FEROX, zašĉita kovin, gradbeništvo,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                        posredništvo, trgovina, najemi in storitve,
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, NAJMANJ DVE LETI DELOVNIH IZKUŠENJ V
                                                        d.o.o., MLINSKA ULICA 22, 2000 MARIBOR
 TESARSKEM POKLICU, IZKUŠNJE PRI ZAŠĈITI POSEBNIH TAL,
                                                        Št. prijave: GE70034
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
                                                               Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Način prijave kandidatov: -
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: enoizmensko delo
83/137
                   ZIDAR
                                                            BALAJ GRADNJE gradbeništvo, trgovina
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ţ
                                                            d.o.o., BETNAVSKA CESTA 69, 2000
 Število delavcev: 5
                                                            MARIBOR
 Opis del in nalog: ZIDAR ZA ZIDANJE IN OMETAVANJE
                                                            Št. prijave: KJ46847
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                   Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                   VOZNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                  GRUPA T.T.L., trgovina in storitve, d.o.o.,
 Opis del in nalog: MEDNARODNI PREVOZI - SLO - RUSIJA - KAZAHSTAN                            METAVA 40 A, 2229 MALEĈNIK
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                          Št. prijave: KL76564
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. C,E                                  Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: MARTA REIBENSCHUH, 041 640-593

                   PRODAJALEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALKA - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                  FETAHI druţba za proizvodnjo in gostinstvo
 Opis del in nalog: PRODAJA KRUHA IN PECIVA                                       d.o.o., FOCHEVA ULICA 41, 2000 MARIBOR
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA, SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA              Št. prijave: GE55133
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 mes , 20 ur/teden                                    Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: MIFTAR FETAHI, 040 818-382

                   KUHAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: KUHANJE IN PRIPRAVLJANJE BOSANSKIH NACIONALNIH JEDI (IZDELAVA BUREKA PO BOSANSKEM
 RECEPTU IN DRUGIH JEDI)
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                            D2 trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: bosanski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe,
                                                            FILIPIĈEVA ULICA 25, 2000 MARIBOR
 PRIPRAVA TESTA ZA BUREK TER IZDELAVA BUREKA, PRIPRAVA IN KUHA NACIONALNIH BOSANSKIH JEDI KOT SO
                                                            Št. prijave: KJ47001
 JAPRAK, SOGAN DOLMA, SARMICE, ĈEVAPĈIĈI, ITD.,
                                                                   Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
 Kontakt za kandidate: SAŠA MARKOVIĆ, 040 759 507
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Predvideno plačilo: 748,10 EUR bruto
 Urnik dela: dvo ali veĉ izmensko delo

                   NATAKAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ţ                                  LUNAS, gostinstvo in storitve, d.o.o.,
 Število delavcev: 1                                                  HEKTOROVIĈEVA ULICA 20, 2000 MARIBOR
 Opis del in nalog: STREŢBA PIJAĈ                                            Št. prijave: KL76439
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , 1 ur/teden                                     Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKARICA - M/Ţ                                 LUNAS, gostinstvo in storitve, d.o.o.,
 Število delavcev: 2                                                  HEKTOROVIĈEVA ULICA 20, 2000 MARIBOR
 Opis del in nalog: STREŢBA PIJAĈ                                            Št. prijave: KL76456
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , 2 ur/teden                                     Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
84/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ţ
                                                                PEGGY- BAR PEGGY SAGE s.p., WATTOVA
 Število delavcev: 1
                                                                ULICA 5, 2000 MARIBOR
 Opis del in nalog: STREŢBA V BARU
                                                                Št. prijave: KK91605
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
                                                                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 mes oziroma 1.7. - 31.8.2011, 20 ur/teden

                  ADMINISTRATOR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ASISTENT - TAJNICA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: ADMINISTRATIVNA IN OSTALA DELA PO NAVODILIH DELODAJALCA                          ARDANA storitve d.o.o., PUHOVA ULICA 15,
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA                                      2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                             Št. prijave: GE62150
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - zahtevno         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: BESIR ZIBERI, 041 220 202, ardana-doo@hotmail.com
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes

                  BOLNIČAR-NEGOVALEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: BOLNIĈAR NEGOVALEC II - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                      DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR,
 Opis del in nalog: POMOĈ PRI MANJ ZAHTEVNI ZDR. NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, ...                        ĈUFARJEVA CESTA 9, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                              Št. prijave: GE73854
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje            Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 tekoĉe, pisanje tekoĉe

                  SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UPRAVLJALEC STROJEV I - M/Ţ
 Število delavcev: 9
                                                                AKUBAT SPT storitve, proizvodnja, trgovina,
 Opis del in nalog: UPRAVLJANJE STROJEV V SKLADU Z DN, PRIPRAVA STROJEV ZA DELOVANJE, ORGANIZACIJA IN
                                                                promet, posredništvo, nepremiĉnine,
 NADZOR DELA NA POSAMEZNIH STROJIH, IZVAJANJE NASTAVITEV STROJEV IN POPRAVILA STROJEV OPRAVLJANJE
                                                                raziskovanje d.o.o., EINSPIELERJEVA ULICA
 DEL STREŢENJA STROJEV
                                                                31, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                Št. prijave: GE73303
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, POKLICNA IZOBRAZBA KOVINSKE, ELEKTRO,
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 STROJNE ALI DRUGE USTREZNE SMERI IN 1 LETO DELOVNIH IZKUŠENJ NA PODOBNIH DELIH OZ. NIŢJA STOPNJA
 IZOBRAZBE IN 1 LETO DELOVNIH IZKUŠENJ PRI PROIZVODNJI AKUMULATORJEV
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOMERCIALIST - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                      AL- PA TRG SAŠA PALUC KEKEC S.P.,
 Opis del in nalog: KOMERCIALIST                                                POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI LESA IN
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                             GRADBENEGA MATERIALA, DVORJANE 25,
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje  2241 SPODNJI DUPLEK
 dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje -  Št. prijave: HB47714
 zahtevno, poznavanje raĉunalniških omreţij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, raĉunalniško              Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 oblikovanje - zahtevno
                                                                DA BO MONT, gradbeništvo, posredništvo,
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER STROJNIH INSTALACIJ - M/Ţ                            trgovina, gostinstvo, transport, turizem,
 Število delavcev: 1                                                      upravljanje z nepremiĉninami, najemi in
 Opis del in nalog: DELO NA TERENU - MONTAŢA STROJNIH INSTALACIJ                                storitve, d.o.o., DUPLEŠKA CESTA 313 Ĉ,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 mes , polni delovni ĉas                              2000 MARIBOR
 Kontakt za kandidate: VERA DAJĈMAN, 02 4614-832                                        Št. prijave: GE55758
                                                                       Rok prijave na to objavo: 03.07.201185/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SOCIALNA OSKRBOVALKA II - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                              DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR,
 Opis del in nalog: GOSPODINJSKA POMOĈ NA DOMU UPRAVIĈENCA, POMOĈ PRI VZDRŢEVANJU OSEBNE HIGIENE IN
                                                              ĈUFARJEVA CESTA 9, 2000 MARIBOR
 OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, ...
                                                              Št. prijave: GE73837
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe,
 pisanje tekoĉe, preizkus iz varstva pri delu in protipoţarnega varstva
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC V PROIZVODNJI-POVRŠINSKA ZAŠĈITA KOVIN - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                              DOM PRIHODNOSTI, trgovsko, storitveno in
 Opis del in nalog: OBEŠANJE IZDELKOV NA VISEĈI TRANSPORTER, SNEMANJE IZDELKOV IZ VISEĈEGA TRANSPORTERJA,
                                                              gostinsko podjetje d.d., CESTA K TAMU 55,
 EMBALIRANJE/PAKIRANJE IZDELKOV
                                                              2000 MARIBOR
 Alternativna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
                                                              Št. prijave: GE56662
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                                     Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Način prijave kandidatov: KANDIDAT ŢE IZBRAN
 Kontakt za kandidate: BERNARDA PARTLIĈ, 02 461 50 10, partlic.bernarda@amis.net
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC V PROIZVODNJI-NANAŠALEC BARVE - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                    DOM PRIHODNOSTI, trgovsko, storitveno in
 Opis del in nalog: NANAŠANJE PRAŠNE BARVE NA IZDELKE                                    gostinsko podjetje d.d., CESTA K TAMU 55,
 Alternativna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA                              2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                            Št. prijave: GE72279
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: Izo: SREDNJEŠOLSKA IZOBRAZBA                               Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: BERNARDA PARTLIĈ, 02 461 50 10, partlic.bernarda@amis.net
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE - M/Ţ
                                                              IZKOP, gradbeništvo, gozdarstvo,
 Število delavcev: 1
                                                              proizvodnja, trgovina, gostinstvo, svetovanje
 Opis del in nalog: UPRAVLJANJE Z GRADBENIMI STROJI
                                                              in storitve d.o.o., KRALJEVIĈA MARKA ULICA
 Alternativna izobrazba: NIŢJA POKLICNA IZOBRAZBA (DO 2 LET)
                                                              6, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                              Št. prijave: GE70156
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
                                                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: LJUBICA BREZNIK, 02 2522561, pekjag.ljubica@volja.net
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER OGREV. NAPRAV - M/Ţ
                                                              MONTIS INSTALACIJE, strojne instalacije v
 Število delavcev: 2
                                                              gradbeništvu, d.o.o., ŢELEZNIKOVA ULICA 8,
 Opis del in nalog: IZVEDBA INST. OGR. NAPRAV, VARJENJE, MONT. RAD., MONT. PEĈI, TOPL. ĈRP.
                                                              2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                              Št. prijave: JA86818
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, ZAHTEVANO ZNANJE
                                                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 SLOVENSKEGA JEZIKA, A TEST VARILEC, DELO NA VIŠINI
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UPRAVLJALEC IN OBDELOVALEC NA CNC ALI NC STROJU - M/Ţ
                                                              NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 10
                                                              trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: OBDELAVA POZICIJ NA STROJU, UPRAVLJANJE PROGRAMA
                                                              ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Alternativna izobrazba: OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
                                                              Št. prijave: GE60177
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                     Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA STROJNE DELAVNICE - M/Ţ                            NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                                                    trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA V STROJNI DELAVNICI                            ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                              Št. prijave: GE60300
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta                                  Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR NA SESTAVI IN VARJENJU - M/Ţ                      NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 2                                                    trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE KLJUĈAVNIĈARSKIH DEL                                    ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 30.11.2011, polni delovni ĉas                          Št. prijave: GE60467
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto                                  Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
86/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ         NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                            trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE KLJUĈAVNIĈARSKIH DEL            ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 31.7.2011, polni delovni ĉas  Št. prijave: GE60484
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ         NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                            trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE KLJUĈAVNIĈARSKIH DEL            ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 30.9.2011, polni delovni ĉas  Št. prijave: GE60500
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ         NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                            trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE KLJUĈAVNIĈARSKIH DEL            ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 13.11.2011, polni delovni ĉas  Št. prijave: GE60513
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ         NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                            trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE KLJUĈAVNIĈARSKIH DEL            ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 21.9.2011, polni delovni ĉas  Št. prijave: GE60530
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ         NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                            trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE KLJUĈAVNIĈARSKIH DEL            ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 25.10.2011, polni delovni ĉas  Št. prijave: GE60558
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ         NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                            trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE KLJUĈAVNIĈARSKIH DEL            ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 24.12.2011, polni delovni ĉas  Št. prijave: GE60575
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ         NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                            trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE KLJUĈAVNIĈARSKIH DEL            ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 17.12.2011, polni delovni ĉas  Št. prijave: GE60604
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ         NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                            trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE KLJUĈAVNIĈARSKIH DEL            ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 24.9.2011, polni delovni ĉas  Št. prijave: GE60635
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ         NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                            trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE KLJUĈAVNIĈARSKIH DEL            ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 7.9.2011, polni delovni ĉas   Št. prijave: GE60666
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ         NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                            trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE KLJUĈAVNIĈARSKIH DEL            ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 4.8.2011, polni delovni ĉas   Št. prijave: GE60670
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

87/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ                       NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                                          trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE KLJUĈAVNIĈARSKIH DEL                          ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 20.12.2011, polni delovni ĉas                Št. prijave: GE60683
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ                       NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                                          trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE KLJUĈAVNIĈARSKIH DEL                          ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 19.12.2011, polni delovni ĉas                Št. prijave: GE60712
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ                       NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                                          trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE KLJUĈAVNIĈARSKIH DEL                          ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 21.9.2011, polni delovni ĉas                Št. prijave: GE60726
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ                       NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                                          trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE KLJUĈAVNIĈARSKIH DEL                          ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 25.9.2011, polni delovni ĉas                Št. prijave: GE60757
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ                       NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                                          trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE KLJUĈAVNIĈARSKIH DEL                          ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 9.11.2011, polni delovni ĉas                Št. prijave: GE60760
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PLESKAR/PESKAR - M/Ţ                      NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                                          trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: IZVAJANJE PLESKARSKIH IN PESKARSKIH DEL V OBRATU ANTIKOROZIJSKE ZAŠĈITE      ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 21.8.2011, polni delovni ĉas                Št. prijave: GE60882
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNI KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ                   NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                                          trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: MONTAŢA POZICIJ S SKLADU Z NAĈRTI IN TEHNOŠKIMI NAVODILI              ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 17.8.2011, polni delovni ĉas                Št. prijave: GE60908
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNI KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ                   NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                                          trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: MONTAŢA POZICIJ V SKLADU S TEHNOLOŠKIMI NAVODILI                  ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 5.11.2011, polni delovni ĉas                Št. prijave: GE60973
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UPRAVLJALEC IN OBDELOVALEC NA CNC STROJU - M/Ţ         NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                                          trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: OBDELAVA POZICIJ NA STROJU, UPRAVLJANJE S PROGRAMOM                ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 5.9.2011, polni delovni ĉas                 Št. prijave: GE60990
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK - M/Ţ                          NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 2                                          trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: PREVOZI                                      ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                    Št. prijave: GE61306
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B,C,G,B1,C1         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

88/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: REZKALEC - M/Ţ
 Število delavcev: 5                                               NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Opis del in nalog: DELO NA STROJU                                        trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Alternativna izobrazba: OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA                                 ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                         Št. prijave: GE64840
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, IZO: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA, ALT:         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 OSNOVNOŠOLSKA Z IZKUŠNJAMI
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUĈAVNIĈAR - M/Ţ
                                                         VARJENJE IN OBDELAVA KOVIN, SULJO
 Število delavcev: 1
                                                         MEHMEDOVIĆ S.P., LIEBKNECHTOVA ULICA
 Opis del in nalog: OBDELAVA KOVINSKIH ELEMENTOV
                                                         38, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                         Št. prijave: GE63510
 Način prijave kandidatov: -
                                                                Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: SULJO MEHMEDOVIĆ, 040 952 086

                 STROJNI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA PLANA - M/Ţ                             NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                                               trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA V ODDELKU PLANA                        ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                         Št. prijave: GE60359
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta                            Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA LABORATORIJA - M/Ţ                         NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                                               trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA V LABORATORIJU                         ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                         Št. prijave: GE60380
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta                            Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELOVODJA STROJNE MONTAŢE - M/Ţ                      NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                                               trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: VODENJE DELA V STROJNI MONTAŢI                                ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                         Št. prijave: GE67587
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta                            Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KONTROLOR - M/Ţ
 Število delavcev: 5                                               NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Opis del in nalog: KONTROLA TOLERIRANIH MEJ                                   trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Alternativna izobrazba: INŢENIR STROJNIŠTVA                                   ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                         Št. prijave: KL47910
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta                            Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: VESNA KRAJNC, 02 4600 930, vesna.krajnc@montavar.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KONSTRUKTER - M/Ţ
                                                         NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 2
                                                         trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: IZVAJANJE PROJEKTNIH IN KONSTRUKTERSKIH NALOG
                                                         ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                         Št. prijave: KL47924
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
                                                                Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: VESNA KRAJNC, 02 46 00 930
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                         VEHAB montaţa jeklenih konstrukcij, d.o.o.,
 Opis del in nalog: VARILSKA DELA
                                                         OSTERĈEVA ULICA 6, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                         Št. prijave: GE61613
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
                                                                Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: SENADA HALILOVIĆ, 064 123-812, senada_halilovic@t-2.net
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes


89/137
                  OBRATNI STROJNI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILNI NADZORNIK - M/Ţ                                  NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 2                                                       trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: KONTROLA ZVAROV, PARAMETROV IN POZICIJ                                    ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                 Št. prijave: KL47969
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta                                     Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                  ELEKTROTEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA ENERGETIKE IN UPRAVLJANJ - M/Ţ
                                                                 NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1
                                                                 trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: VODENJE DEL IN NALOG OBRATOVANJA IN VZDRŢEVANJA ENERGETSKIH NAPRAV
                                                                 ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                 Št. prijave: KL48001
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
                                                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: VESNA KRAJNC, 02 4600 930, vesna.krajnc@montavar.si

                  KOMERCIALNI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOMERCIALIST - M/Ţ
                                                                 METALID trgovsko, proizvodno in storitveno
 Število delavcev: 1
                                                                 podjetje d.o.o, CESTA K DRAVI 21, 2000
 Opis del in nalog: NAROĈANJE - PRODAJA
                                                                 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                                 Št. prijave: JP90534
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami -
                                                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 osnovno, poznavanje raĉunalniških omreţij - osnovno

                  EKONOMSKI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROKURIST - VODJA LOKALA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: VODENJE LOKALA Z PIJAĈAMI BLUE-BAR IN PROKURIST PODJETJA
                                                                 DEMETRAKOM, svetovanje, storitve, trgovina
 Alternativna izobrazba: DIPLOMIRANI EKONOMIST (VS)
                                                                 in najem, d.o.o., MOHORIĈEVA ULICA 14,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                 2000 MARIBOR
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoĉe,
                                                                 Št. prijave: KH20756
 govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov -
                                                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 zahtevno, programiranje - zahtevno, poznavanje raĉunalniških omreţij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov -
 zahtevno, raĉunalniško oblikovanje - zahtevno, DELO Z LJUDMI
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: RAZPISOVALEC DEL. DOKUMENT. - M/Ţ
                                                                 NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1
                                                                 trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: SPREJEM IN EVIDENTIRANJE DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE
                                                                 ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                 Št. prijave: KL47955
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
                                                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: VESNA KRAJNC, 02 4600 930, vesna.krajnc@montavar.si

                  EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOMERCIALIST - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                 DOM PROJEKT, druţba za gradbeništvo in
 Opis del in nalog: VSA KOMERCIALNO - OPERATIVNA DELA V PISARNI, ZBIRANJE PONUDB, OBDELAVA PONUDB,
                                                                 storitve, d.o.o., VZHODNA ULICA 18, 2000
 SKLEPANJE KOMERCIALNIH POGODB, ADMINISTRACIJA
                                                                 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                 Št. prijave: KL56206
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami -
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje raĉunalniških omreţij - osnovno,
 poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, raĉunalniško oblikovanje - osnovno

90/137
                  SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC CELULOZE Z ATESTOM - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: VARJENJE                                                  GRADBENO PODJETJE TERAKOP,
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA                                      gradbeništvo, posredništvo, trgovina,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                             gostinstvo, storitve, promet, d.o.o.,
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje    ANTOLIĈIĈEVA ULICA 14, 2204 MIKLAVŢ NA
 zadovoljivo, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, ATEST,            DRAVSKEM POLJU
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                                                 Št. prijave: KK72611
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi                                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Predvideno plačilo: 900,00 EUR bruto
 Urnik dela: enoizmensko delo
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOMERCIALIST - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                      IBT KOBLER, podjetje za transport, trgovino
 Opis del in nalog: POSREDOVANJE V TRANSPORTNEM PROMETU                                    in storitve d.o.o., VINOGRADNIŠKA POT 25,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                              2000 MARIBOR
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo  Št. prijave: KG92052
 dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, nemški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC CELULOZE Z ATESTOM - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: VARILSKA DELA
                                                                MIAL druţba za proizvodnjo, posredništvo,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                trgovino in storitve d.o.o., MIKLAVŠKA ULICA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, nemški jezik
                                                                42, 2000 MARIBOR
 razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo,
                                                                Št. prijave: KL42043
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Predvideno plačilo: 900,00 EUR bruto
 Urnik dela: enoizmensko delo
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: AVTOLIĈAR - M/Ţ                                     MITHANS & TOMAN, druţba za posredništvo,
 Število delavcev: 1                                                      trgovino in storitve d.o.o., BELOKRANJSKA
 Opis del in nalog: POPRAVILO AVTOMOBILSKIH PRASK                                       ULICA 21, 2000 MARIBOR
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA                                      Št. prijave: KE63820
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , 15 ur/teden                                          Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC TURISTIĈNIH ARANŢMAJEV - M/Ţ
                                                                NIKAL druţba za trgovino in turizem d.o.o.,
 Število delavcev: 1
                                                                ZAGREBŠKA CESTA 40 A, 2000 MARIBOR
 Opis del in nalog: PRODAJA IN ORGANIZIRANJE TURISTIĈNIH ARANŢMAJEV, LETALSKIH VOZOVNIC, ZAVAROVANJ IN
                                                                Št. prijave: HB46970
 DRUGIH PRODUKTOV
                                                                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ARHIVAR - M/Ţ                                      NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                                                      trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: ARHIVIRANJE TEHNIĈNE IN SPLOŠNE DOKUMENTACIJE                               ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 12.10.2011, polni delovni ĉas                            Št. prijave: GE67482
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti                                   Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                  INŽENIR STROJNIŠTVA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA KONTROLE - M/Ţ                                  NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                                                      trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: ORGANIZIRANJE IN VODENJE DEL V KONTROLI                                  ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                Št. prijave: GE60393
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta                                   Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
91/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NC PROGRAMER - M/Ţ
                                                                   NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 3
                                                                   trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: IZVAJANJE PROGRAMSKIH DEL
                                                                   ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Alternativna izobrazba: STROJNI TEHNIK
                                                                   Št. prijave: KL47938
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                          Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta

                  DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA (VS)
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILNI TEHNOLOG - M/Ţ
                                                                   NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 3
                                                                   trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: IZVAJANJE TEHNOLOŠKO - VARILNIH NAPRAV
                                                                   ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Alternativna izobrazba: INŢENIR STROJNIŠTVA
                                                                   Št. prijave: KL47972
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                          Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta

                  DIPLOMIRANI INŽENIR ELEKTROTEHNIKE (VS)
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA STROJNEGA VZDRŢEVANJA - M/Ţ                               NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                                                         trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: VODENJE SLUŢBE STROJNEGA VZDRŢEVANJA                                       ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                   Št. prijave: GE60237
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta                                      Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRONIK - M/Ţ
                                                                   NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 2
                                                                   trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: REŠUJE TEHNIĈNA VPRAŠANJA ELEKTRONIKE
                                                                   ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                   Št. prijave: KL47907
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
                                                                          Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: VESNA KRAJNC, 02 4600 930, vesna.krajnc@montavar.si

                  UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: OCENJEVALEC VREDNOSTI - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: OCENJEVANJE VREDNOSTI NEPREMIĈNIN, PREVERJANJE CENITEV NEPREMIĈNIN IN DRUGIH
 SREDSTEV PREDLOŢENIH S STRANI KOMITENTOV V POSTOPKU ODOBRAVANJA NALOŢB IN STROKOVNI NADZOR NAD
                                                                   NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
 PREDLOŢENIMI CENITVAMI Z VIDIKA USKLAJENOSTI S STANDARDI, SODELOVANJE V POSTOPKIH O
                                                                   ULICA VITA KRAIGHERJA 4, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                   Št. prijave: GE59959
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami -
                                                                          Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, OPRAVLJEN PREIZKUS ZNANJA ZA OPRAVLJANJE NALOG ZA
 POOBLAŠĈENEGA OCENJEVALCA VREDNOSTI NEPREMIĈNIN SIR-A
 Kontakt za kandidate: MARINKA KOPRIVEC, 02 229 29 24, mkoprivec@nkbm.si
 Poskusno delo: poskusno delo 6 mes

                  DIPLOMIRANI EKONOMIST (VS)
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: RAĈUNOVODJA - M/Ţ
                                                                   B & S-KRAMBERGER IN DRUŢBENIK trgovina
 Število delavcev: 1
                                                                   in storitve d.o.o., MLINSKA POT 1, 2241
 Opis del in nalog: VSA DELA V RAĈUNOVODSTVU
                                                                   SPODNJI DUPLEK
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , 20 ur/teden
                                                                   Št. prijave: GE55883
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s
                                                                          Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, raĉunalniško oblikovanje - zahtevno
92/137
                  DIPLOMIRANI ORGANIZATOR - MENEDŽER (VS)
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA PROIZVODNJE - M/Ţ                                   NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                                                        trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA V PROIZVODNJI                                   ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                  Št. prijave: GE60331
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, Izo: diplomirani organizator                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                  UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PRAVNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRAVNI SVETOVALEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                  SIMAK druţba za promet z nepremiĉninami,
 Opis del in nalog: PRAVNO SVETOVANJE, SESTAVA POGODB, DELO S STRANKAMI
                                                                  pravno svetovanje, gradbeništvo,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                  posredništvo, trgovino in storitve d.o.o.,
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje zelo dobro,
                                                                  MELJSKA CESTA 1, 2000 MARIBOR
 pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, urejevalniki besedil - osnovno, delo s
                                                                  Št. prijave: KJ46850
 preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, POTREBNA JE LICENCA ZA NEPREMIĈNINSKEGA
                                                                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 POSREDNIKA.
 Kontakt za kandidate: SILVA KOZEL, 02 250 97 53, simak@triera.net

                  PROFESOR RAZREDNEGA POUKA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: PODALJŠANO BIVANJE                                               OSNOVNA ŠOLA RAĈE, GRAJSKI TRG 1,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                                2327 RAĈE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s  Št. prijave: GE65677
 preglednicami - osnovno, vodenje manjših skupin, veĉjih skupin                                          Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: JOŢEF JURIĈ, 02 609 71 10, os.race@guest.arnes.si
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes

                  AKADEMSKI GLASBENIK PROFESOR ZA PIHALA IN TROBILA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJICA TROBENTE - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                        KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE TROBENTE NA GŠ, VODENJE ORKESTRA - DISL. ODD. LOVRENC NA POHORJU, RUŠE TER              MARIBOR, MLADINSKA ULICA 12, 2000
 VODJA ORKESTRA NA MATIĈNI ŠOLI CENTER                                               MARIBOR
 Alternativna izobrazba: PROFESOR TROBENTE                                             Št. prijave: KH73538
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , 20 ur/teden                                          Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: OBVEZNA PRILOGA: POTRDILO IZ KAZENKE EVIDENCE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJICA FLAVTE - M/Ţ
                                                                  KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET
 Število delavcev: 1
                                                                  MARIBOR, MLADINSKA ULICA 12, 2000
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE FLAVTE NA GLASBENI ŠOLI CENTER, PODR. ŠOLI TABOR
                                                                  MARIBOR
 Alternativna izobrazba: PROFESOR FLAVTE
                                                                  Št. prijave: KH73586
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 9 mes oziroma DO VRNITVE ODSOTNE DELAVKE NA DELO, 29 ur/teden
                                                                         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: OBVEZNA PRILOGA: POTRDILO O NEKAZNOVANJU

                  PROFESOR TOLKAL
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJICA TOLKAL - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                        KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE TOLKAL V GLASBENI ŠOLI - DISLOC. ODD. ŠENTILJ                            MARIBOR, MLADINSKA ULICA 12, 2000
 Alternativna izobrazba: AKADEMSKI GLASBENIK TOLKALEC                                        MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , 10 ur/teden                                   Št. prijave: KH73590
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, OBVEZNA PRILOGA:               Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE
93/137
                  AKADEMSKI GLASBENIK HARFIST
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJICA HARFE - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE HARFE NA GLASBENI IN BALETNI ŠOLI CENTER                              MARIBOR, MLADINSKA ULICA 12, 2000
 Alternativna izobrazba: PROFESOR HARFE                                              MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , 8 ur/teden                                  Št. prijave: KH73601
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, OBVEZNA PRILOGA:              Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 POTRDILO O NEKAZNOVANJU

                  DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MEDICINSKA SESTRA - M/Ţ                                  HOLIMED druţba za zdravstvene storitve in
 Število delavcev: 1                                                       svetovanje d.o.o., ULICA KNEZA KOCLJA 11,
 Opis del in nalog: MEDICINSKA SESTRA V SPLOŠNI AMBULANTI                                     2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                               Št. prijave: GE68383
 Kontakt za kandidate: VLASTA ĈERNĈIĈ, 02 320 69 30, tajnistvo@jmribic.si                                    Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                  VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: REFERENT ZA MARKETING - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: IZVAJANJE TRŢENJSKIH STRATEGIJ, ANALIZ IN NADZORA, SODELOVANJE PRI RAZVOJU NOVIH
 STORITEV IN IZBOLJŠAV, IZVEDBA PROGRAMOV ZA POSPEŠEVANJE PRODAJE, SPREMLJANJE IN PODPORA PRODAJI,
                                                                 MANPOWER agencija za zaposlovanje, d.o.o.
 SODELOVANJE PRI PROJEKTIH, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.
                                                                 MANPOWER D.O.O., PE MARIBOR,
 Alternativna izobrazba: UNIVERZITETNA IZOBRAZBA
                                                                 SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                 Št. prijave: GE58663
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 9 mes, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,
                                                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Znanje
 enega tujega jezika: nemško ali angleško. Zaţelena izobrazba druţboslovne smeri.
 Kontakt za kandidate: PATRICIJA JERMAN, 02 23-48-360, patricija.jerman@manpower.si
 Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOMERCIALIST PRODAJE - M/Ţ                                 NOVA METALNA proizvodno, gradbeno,
 Število delavcev: 1                                                       trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
 Opis del in nalog: PRIPRAVA PONUDB IN POGODB TER NJIHOVO SPREMLJANJE DO REALIZACIJE                       ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 31.10.2011, polni delovni ĉas                             Št. prijave: GE60879
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto                                     Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                  UNIVERZITETNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRAVNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       HERINGRAD, gradbeništvo, posredništvo in
 Opis del in nalog: PRIPRAVA POGODB, KADROVSKO VODENJE, PRIPRAVA DOKUMENTOV                            storitve, d.o.o., ZAGREBŠKA CESTA 20, 2000
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                               MARIBOR
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje dobro, pisanje  Št. prijave: KL42074
 zelo dobro, nemški jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s           Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, raĉunalniško oblikovanje - zahtevno          DELODAJALEC ZAHTEVA LE PRIDOBLJENO NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO (NPK)94/137
                 Voznik/voznica v cestnem prometu
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                               S.ROJKO podjetje za transport, trgovino in
 Opis del in nalog: UPRAVLJANJE TOVORNEGA VOZILA (NAD 6500 KG) NA MEDNARODNIH RELACIJAH
                                                               storitve d.o.o., ŠTREKLJEVA ULICA 60, 2000
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 31.08.2012, polni delovni ĉas
                                                               MARIBOR
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B,C,E, angleški jezik razumevanje
                                                               Št. prijave: GE60834
 osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno,
                                                                      Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 NPK
 Kontakt za kandidate: BOŠTJAN ROJKO, 02 3333100, info@s-rojko.si
95/137
Obmoĉna sluţba Maribor
                           Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota PESNICA                                          Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  STRUGAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ENOSTAVNA GRADBENA DELA - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                        KOGAL KARLI UDOVIĈIĈ S.P., TRGOVINA,
 Opis del in nalog: PLESKANJE, BARVANJE, ENOSTAVNA GRADBENA DELA, DELO S ENOSTAVNO GR. MEHANIZACIJO,                PROIZVODNJA, STORITVE, VRBOVA POT 2,
 DRUGA DELA PO NAVODILU VODJE                                                    2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 mes , polni delovni ĉas                                Št. prijave: GE64469
 Način prijave kandidatov: Zaposlili bomo g. Pestiĉek Alfreda                                           Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: TINA PLAVEC, 02 650-63-11, tina.plavec@kogal.si

                  KUHAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHARICA - M/Ţ                                        KUNGOŠKE MESNINE, MESNICA,
 Število delavcev: 1                                                        PREDELAVA MESA, TRGOVINA IN
 Opis del in nalog: PRIPRAVA CATERING OBROKOV, NAREZKOV, POMOĈ V PRODAJI                              CATERING, JOŢE KRAJNC S.P., ZGORNJA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto oziroma 30.6.2012, polni delovni ĉas                       KUNGOTA 8 A, 2201 ZGORNJA KUNGOTA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje zadovoljivo,  Št. prijave: JS59449
 govorjenje zadovoljivo, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno                              Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOĈNICA VZGOJITELJICE - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: POMOĈ PRI VZGOJI PREDŠOLSKIH OTROK
                                                                  VZGOJNOIZOBRAŢEVALNI ZAVOD OŠ
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                  KERENĈIĈEVIH PESNICA, PESNICA PRI
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
                                                                  MARIBORU 44, 2211 PESNICA PRI MARIBORU
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno,
                                                                  Št. prijave: GE69114
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
                                                                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: SLAVKA BOGŠA, 02 654 42 00, info@ospesnica.si
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: enoizmensko delo
96/137
Obmoĉna sluţba Maribor
                           Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota RUŠE                                           Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  MIZAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC V LESARSTVU - MIZAR - M/Ţ
                                                                 CIPROŠ trgovina, gradbeništvo, gozdarstvo,
 Število delavcev: 1
                                                                 poslovne storitve d.o.o., LOBNICA 18, 2342
 Opis del in nalog: DELAVEC V LESARSTVU - MIZAR
                                                                 RUŠE
 Alternativna izobrazba: OBDELOVALEC LESA
                                                                 Št. prijave: KJ23086
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B,C

                  SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ORGANIZATOR ANIMATOR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI ZA OTROKE, STARŠE IN DRUŢINE
                                                                 ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto, 6 mes , polni delovni ĉas
                                                                 DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE RUŠE,
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,
                                                                 FALSKA CESTA 15, 2342 RUŠE
 ZAPOSLITEV PREKO JAVNEGA POVABILA ZRSZ
                                                                 Št. prijave: GE47812
 Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo po pošti pisno vlogo
                                                                        Rok prijave na to objavo: 02.07.2011
 Kontakt za kandidate: BOŢA LADINEK, 02 669 06 48, boza.ladinek@ruse.si
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: enoizmensko delo

                  AKADEMSKI GLASBENIK KITARIST
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJICA KITARE - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE KITARE NA GLASBENI ŠOLI - DISLOC. ODD SELNICA                           MARIBOR, MLADINSKA ULICA 12, 2000
 Alternativna izobrazba: PROFESOR KITARE                                             MARIBOR
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , 16 ur/teden                                  Št. prijave: KH73615
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, OBVEZNA PRILOGA:              Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 POTRDILO O NEKAZNOVANJU

                  VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROFESOR RAZREDNEGA POUKA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                 OSNOVNA ŠOLA LOVRENC NA POHORJU,
 Opis del in nalog: UĈITELJ
                                                                 ŠOLSKA ULICA 6, 2344 LOVRENC NA
 Alternativna izobrazba: UNIVERZITETNA IZOBRAZBA
                                                                 POHORJU
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                 Št. prijave: KC09679
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, raĉunalniško oblikovanje -
 osnovno, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA
97/137
Obmoĉna sluţba Maribor
                 Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota SLOVENSKA BISTRICA                          Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                INŽENIR GRADBENIŠTVA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIREKTOR - M/Ţ                   TINAG gradbeno in storitveno podjetje d.o.o.,
 Število delavcev: 1                                   MLADINSKA ULICA 2, 2314 ZGORNJA
 Opis del in nalog: VODENJE PODJETJA                           POLSKAVA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas           Št. prijave: GE64208
 Kontakt za kandidate: DANICA KOCBEK, 02 616 12 90, danica.kocbek@walch.si               Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
98/137
Obmoĉna sluţba Murska Sobota
                            Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota GORNJA RADGONA                                       Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                   DELAVEC BREZ POKLICA
                                                                NOĈNI LOKAL EROTIK, KAROLINA PERKO
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PLESALKA - M/Ţ
                                                                S.P., ZAGAJSKI VRH 1 B, 9250 GORNJA
 Število delavcev: 3
                                                                RADGONA
 Opis del in nalog: ANIMACIJA, IZVAJANJE PLESNE TOĈKE
                                                                Št. prijave: KH59646
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , 20 ur/teden
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                   PEK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA PEKARNE - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                      NIKO PLUS pekarstvo in slašĉiĉarstvo d.o.o.,
 Opis del in nalog: VODENJE PEKARNE                                              PANONSKA ULICA 31, 9250 GORNJA
 Alternativna izobrazba: OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA                                        RADGONA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                             Št. prijave: KK43362
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: albanski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: BAFTI KABAŠAJ, 031 536 010

                   VOZNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK - M/Ţ                                      LOGISTIKA ŠKERGET, podjetje za transportne
 Število delavcev: 1                                                      in logistiĉne storitve d.o.o., PREŠERNOVA
 Opis del in nalog: VOZNIK TOV. VOZILA                                             ULICA 4, 9252 RADENCI
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                              Št. prijave: KJ21452
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B,C,E                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                   ZDRAVSTVENI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOZMETIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                BODYATRIUM - SALON ZA NEGO TELESA,
 Opis del in nalog: KOZMETIĈNE STORITVE, PEDIKURA, MANIKURA, NEGA OBRAZA, MASAŢA...
                                                                BOGDAN PELCL, S.P., MLADINSKA ULICA 9,
 Alternativna izobrazba: KOZMETIĈNI TEHNIK
                                                                9250 GORNJA RADGONA
 NPK: Maser/maserka, Pediker/pedikerka
                                                                Št. prijave: KJ44850
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , 2 ur/teden
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje
 dobro
99/137
Obmoĉna sluţba Murska Sobota
                           Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota LENDAVA                                          Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC MONTAŢER - M/Ţ
 Število delavcev: 2
 Opis del in nalog: - OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTAŢNIH DEL V OKVIRU SKUPINE/ODDELKA, - OPRAVLJANJE
                                                             CARTHAGO proizvodnja avtodomov d.o.o.,
 ENOSTAVNIH MONTAŢNIH DEL NA VOZILIH, - IZDELAVA IN SESTAVA ELEMENTOV PO PREDPISANEM POSTOPKU IN
                                                             KAMENICE 2, 9233 ODRANCI
 PREDVIDENEM ĈASU, - IZVAJANJE VSEH NALOG, KI PREPREĈUJEJO ŠKODO IN ZAGOTAVLJAJO
                                                             Št. prijave: GE57867
 Alternativna izobrazba: NIŢJA POKLICNA IZOBRAZBA (DO 2 LET), NIŢJA POKLICNA IZOBRAZBA (DO 3 LET)
                                                                    Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 mes
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DEL. ZA PREPROSTA KOM. DELA - M/Ţ                         EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje
 Število delavcev: 2                                                   OKO-PARK Kft. Lendva, kozhasznu vallalat,
 Opis del in nalog: VZDR. DREVES IN NASADOV, ZELENIH POVRŠIN, IZVAJANJ ZIMSKE SLUŢBE, VZDRŢEVANJE ZGRADB         TRG LJUDSKE PRAVICE 5, 9220 LENDAVA -
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                           LENDVA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, UPRAVLJANJE MEHANIZACIJE IN  Št. prijave: KH95207
 NAPRAV V SKLOPU DELOVNIH OPRAVIL TER VSA PODOBNA DELA IN NALOGE V SKLADU Z IZOBRAZBO...                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                  MONTER VODOVODNIH NAPRAV
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODOVODNI INSTALATER - M/Ţ                             VODOVODNE, PLINSKE IN SANITARNE
 Število delavcev: 2                                                   INŠTALACIJE JERNEJ JEREBIC S.P.,
 Opis del in nalog: INSTALACIJA VODOVODA IN CENTRALNE                                   PANONSKA ULICA 6, 9233 ODRANCI
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                           Št. prijave: KH26381
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 mes                                 Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                  KUHAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ţ
                                                             BAR TROPICANO, MARJAN CIGAN S.P.,
 Število delavcev: 1
                                                             SREDNJA BISTRICA 7, 9232 ĈRENŠOVCI
 Opis del in nalog: KUHAR
                                                             Št. prijave: KH26793
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                    Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ţ
                                                             PIZERIJA - OKREPĈEVALNICA MM MARIJA
 Število delavcev: 1
                                                             MARIĈ S.P., ULICA HEROJA MOHORJA 36,
 Opis del in nalog: VSA DELA KUHARJA, PEKA PIC
                                                             9220 LENDAVA - LENDVA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                             Št. prijave: KJ65125
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 let, voz. izpit kat. B, UREJENOST, ĈISTOST
                                                                    Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: MARIJA MARIĈ, 041 424 419

                  SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FRIZER - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                             FRIZERSKI STUDIO MIMOZA, MIMOZA
 Opis del in nalog: FRIZERSKA DELA
                                                             ABDURAMANI s.p., GLAVNA ULICA 73, 9220
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                             LENDAVA - LENDVA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B,
                                                             Št. prijave: KJ65142
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
                                                                    Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: dvo ali veĉ izmensko delo

100/137
                  SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOORDINATOR DEL - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       GJERKEŠ BRANKO, POD LOGOM 18, 9224
 Opis del in nalog: VSA DELA PO POGODBI, UPRAVLJANJE IN RAZPOREJANJE DEL                             TURNIŠĈE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                               Št. prijave: KH95363
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B,F, nemški jezik razumevanje tekoĉe,         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: PRODAJA KRUHA IN OSTALIH PEKOVSKIH IZDELKOV                                 RIZO, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 mes , polni delovni ĉas                               GLAVNA ULICA 37, 9220 LENDAVA - LENDVA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto,                             Št. prijave: KJ65568
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                                                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: dvo ali veĉ izmensko delo
101/137
Obmoĉna sluţba Murska Sobota
                           Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota LJUTOMER                                         Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SOBARICA - ĈISTILKA - M/Ţ
                                                                  SEGRAP rudarstvo, proizvodnja in
 Število delavcev: 1
                                                                  gradbeništvo d.o.o., GLAVNI TRG 13, 9240
 Opis del in nalog: ĈIŠĈENJE IN POSPRAVLJANJE TER UREJANJE HOTELSKIH SOB, HODNIKOV, SANITARIJEV,
                                                                  LJUTOMER
 RESTAVRACIJE IN PISARNIŠKIH PROSTOROV
                                                                  Št. prijave: GE70858
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 mes, PRIJAZNOST, FIZIĈNA MOĈ, UREJENOST
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ĈISTILKA - M/Ţ
                                                                  SEGRAP rudarstvo, proizvodnja in
 Število delavcev: 1
                                                                  gradbeništvo d.o.o., GLAVNI TRG 13, 9240
 Opis del in nalog: ĈIŠĈENJE IN POSPRAVLJANJE VSEH NOTRANIH IN ZUNANJIH PROSTOROV V TERMALNEM KOPALIŠĈU
                                                                  LJUTOMER
 IN HOTELU
                                                                  Št. prijave: GE71134
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: UREJENOST, PRIJAZNOST, FIZIĈNA MOĈ

                  CVETLIČAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKARSKI POMOĈNIK - M/Ţ                                  SEGRAP rudarstvo, proizvodnja in
 Število delavcev: 1                                                        gradbeništvo d.o.o., GLAVNI TRG 13, 9240
 Opis del in nalog: STREŢBA ZA ŠANKOM, PRIPRAVA POGRINKOV, POSPRAVLJANJE PRIBORA IZ MIZ                      LJUTOMER
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                                Št. prijave: GE71208
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
                                                                  SEGRAP rudarstvo, proizvodnja in
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SOBARICA - VRNARKA - M/Ţ
                                                                  gradbeništvo d.o.o., GLAVNI TRG 13, 9240
 Število delavcev: 1
                                                                  LJUTOMER
 Opis del in nalog: POSPRAVLJANJE IN ĈIŠĈENJE V HOTELU, UREJANJE OKOLICE IN CVETLIĈNIH GREDIC
                                                                  Št. prijave: GE71225
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                  STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UPRAVLJALEC GRADBENE MEHANIZACIJE - M/Ţ
                                                                  AVTOPREVOZNIŠTVO IN GRADBENA
 Število delavcev: 1
                                                                  MEHANIZACIJA ZMAGO ZEMLJAK S.P.,
 Opis del in nalog: UPRAVLJALEC GRADBENE MEHANIZACIJE, USPOSOBLJEN ZA NEVARNA GLOBINSKA DELA
                                                                  KIDRIĈEVA ULICA 26, 9240 LJUTOMER
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                                  Št. prijave: KJ71410
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 10 let, voz. izpit kat. B,C,F, urejevalniki besedil - osnovno,
                                                                         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 delo s preglednicami - osnovno, USPOSOBLJEN ZA NEVARNA GLOBINSKA DELA, IV. IZOBRAZBA

                  KUHAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR-CA V RESTAVRACIJI - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                        SEGRAP rudarstvo, proizvodnja in
 Opis del in nalog: STREŢBA PIJAĈE IN HRANE, DELO NA BLAGAJNI V RESTAVRACIJI, PRIPRAVA POGRINKOV, STREŢBA             gradbeništvo d.o.o., GLAVNI TRG 13, 9240
 ZA ŠANKOM                                                             LJUTOMER
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 mes , polni delovni ĉas                                Št. prijave: GE70719
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo,         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 pisanje osnovno, PRIJAZNOST, DELO Z GOSTI, POTRPEŢLJIVOST
102/137
                  TURISTIČNI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ţ                                       SEGRAP rudarstvo, proizvodnja in
 Število delavcev: 1                                                       gradbeništvo d.o.o., GLAVNI TRG 13, 9240
 Opis del in nalog: STREŢBA PIJAĈE IN HRANE, DELO ZA ŠANKOM, DELO NA BLAGAJNI V RESTAVRACIJI                   LJUTOMER
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                               Št. prijave: GE71260
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zelo dobro         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: RECEPTORKA - ANIMATORKA - M/Ţ
                                                                 SEGRAP rudarstvo, proizvodnja in
 Število delavcev: 1
                                                                 gradbeništvo d.o.o., GLAVNI TRG 13, 9240
 Opis del in nalog: DELO NA RECEPCIJI, DELO V ANIMACIJI ZA GOSTE HOTELA IN TERMALNEGA PARKA
                                                                 LJUTOMER
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                                 Št. prijave: GE71333
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe,
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 PRIJAZNOST, IZNAJDLJIVOST, INOVATIVNOST, ORGANIZIRANOST, VODENJE

                  EKONOMSKI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR V RESTAVRACIJI - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                 SEGRAP rudarstvo, proizvodnja in
 Opis del in nalog: STREŢBA PIJAĈE IN HRANE, DELO NA BLAGAJNI V RESTAVRACIJI, PIRPAVA POGRINKOV, STREŢBA ZA
                                                                 gradbeništvo d.o.o., GLAVNI TRG 13, 9240
 ŠANKOM
                                                                 LJUTOMER
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                                 Št. prijave: GE63523
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 mes, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, PRIJAZNOST, DELO Z GOSTI,
 POTRPEŢLJIVOST
103/137
Obmoĉna sluţba Murska Sobota
                           Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota MURSKA SOBOTA                                       Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ţ
                                                                MADJAR gradbeništvo in storitve d.o.o.,
 Število delavcev: 2
                                                                GERLINCI 27, 9261 CANKOVA
 Opis del in nalog: VSA ZIDARSKA DELA
                                                                Št. prijave: KJ71818
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti

                  PRODAJALEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ţ                                    MLINOPEK, Podjetje za mlinarstvo in
 Število delavcev: 1                                                      pekarstvo d.d. Murska Sobota,
 Opis del in nalog: PONUDBA IN PRODAJA ŢIVILSKIH IZDELKOV                                   INDUSTRIJSKA ULICA 11, 9000 MURSKA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 5 mes , polni delovni ĉas                              SOBOTA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo  Št. prijave: GE57699
 dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno                              Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC II. - DELO V MURSKI SOBOTI - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                      POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.,
 Opis del in nalog: PRIPRAVA BLAGA ZA PRODAJO IN PRODAJA BLAGA                                 DUNAJSKA CESTA 107, 1000 LJUBLJANA
 Alternativna izobrazba: EKONOMSKI TEHNIK                                           Št. prijave: GE56220
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 mes , polni delovni ĉas                                     Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: OLGA KOSI, 02 780 72 76, olga.kosi@mercator.si

                  SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
                                                                B - MONT, prezraĉevanje-klimatizacija-strojne
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER - M/Ţ
                                                                inštalacije d.o.o., INDUSTRIJSKA ULICA 8,
 Število delavcev: 2
                                                                9000 MURSKA SOBOTA
 Opis del in nalog: MONTAŢA PREZRAĈEVALNIH NAPRAV
                                                                Št. prijave: KG75150
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC V SKLADIŠĈU PEKARNE - M/Ţ                            MLINOPEK, Podjetje za mlinarstvo in
 Število delavcev: 1                                                      pekarstvo d.d. Murska Sobota,
 Opis del in nalog: SPREJEMANJE NAROĈIL                                            INDUSTRIJSKA ULICA 11, 9000 MURSKA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 5 mes , polni delovni ĉas                              SOBOTA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo  Št. prijave: GE57728
 dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno              Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VULKANIZER-MONTER - M/Ţ                                 PREVOZNIŠTVO IN VULKANIZERSTVO
 Število delavcev: 1                                                      MARTINEC MARJAN S.P., ZVEZNA ULICA 23,
 Opis del in nalog: POPRAVILO, MONTAŢA PNEVMATIK                                        9000 MURSKA SOBOTA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 5 mes oziroma 30.11.2011, polni delovni ĉas                     Št. prijave: KJ71866
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                  TEKSTILNO KONFEKCIJSKI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MODNI STILIST - M/Ţ
                                                                FITNES STUDIO "FIT & PUMP" IN TRGOVINA
 Število delavcev: 1
                                                                EDVARD STAREŠINIĈ S.P., MIKLOŠIĈEVA
 Opis del in nalog: URADNI STILIST, ORGANIZATOR-KOORDINATOR DELA...
                                                                ULICA 30, 9000 MURSKA SOBOTA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 mes , polni delovni ĉas
                                                                Št. prijave: KB67679
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 govorjenje dobro

104/137
                  EKONOMSKI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SKLADIŠĈNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 2
                                                               ROTO podjetje za predelavo in trţenje d.o.o.,
 Opis del in nalog: SKLADIŠĈENJE IZDEKOV, NAKALDI...
                                                               GORIĈKA ULICA 150, ĈERNELAVCI , 9000
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 leti , polni delovni ĉas
                                                               MURSKA SOBOTA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno,
                                                               Št. prijave: KK47030
 nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - zahtevno, poznavanje raĉunalniških omreţij -
 zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, raĉunalniško oblikovanje - zahtevno

                  SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA GRADBENIH DEL - M/Ţ
                                                               MADJAR gradbeništvo in storitve d.o.o.,
 Število delavcev: 1
                                                               GERLINCI 27, 9261 CANKOVA
 Opis del in nalog: ORGANIZIRANJE IN VODENJE GRADBENIH DEL
                                                               Št. prijave: KH58714
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let
105/137
Obmoĉna sluţba Nova Gorica
                           Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota AJDOVŠĈINA                                         Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  VOZNIK AVTOMEHANIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK AVTOMEHANIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                               JOKR Transport, trgovina, gostinstvo d.o.o.,
 Opis del in nalog: VOZNIK V CESTNEM PROMETU
                                                               GORIŠKA CESTA 23 A, 5270 AJDOVŠĈINA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                               Št. prijave: GE57515
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. C,E, italijanski jezik razumevanje
                                                                      Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
106/137
Obmoĉna sluţba Nova Gorica
                          Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota NOVA GORICA                                       Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                 PRODAJALEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ţ                                    HERVIS Šport in moda d.o.o. HERVIS NOVA
 Število delavcev: 3                                                      GORICA, CESTA 25. JUNIJA 999, 5000 NOVA
 Opis del in nalog: PRODAJA, SVETOVANJE....                                          GORICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , 20 ur/teden                                 Št. prijave: GE67283
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe            Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                 SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SERVISER - M/Ţ                                     HERVIS Šport in moda d.o.o. HERVIS NOVA
 Število delavcev: 1                                                      GORICA, CESTA 25. JUNIJA 999, 5000 NOVA
 Opis del in nalog: POPRAVILO KOLES...                                             GORICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , 20 ur/teden                                 Št. prijave: GE68230
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe            Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                 EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TAJNICA - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                      UNIVERZA V NOVI GORICI Mednarodno ime:
 Opis del in nalog: TAJNIŠKA, ORGANIZACIJSKA IN DRUGA DELA                                   University of Nova Gorica, KOSTANJEVIŠKA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                             CESTA 16, 5000 NOVA GORICA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro,       Št. prijave: GE74420
 urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: TEA STIBILJ NEMEC, 05/3315261, tea.stibilj.nemec@p-ng.si

                 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR AGRONOMIJE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROKOVNI SODELAVEC - M/Ţ
                                                                UNIVERZA V NOVI GORICI Mednarodno ime:
 Število delavcev: 1
                                                                University of Nova Gorica, KOSTANJEVIŠKA
 Opis del in nalog: RAZISKOVALNA, IZOBRAŢEVALNA IN DRUGA DELA
                                                                CESTA 16, 5000 NOVA GORICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                Št. prijave: GE68105
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno,
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno

                 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROJEKTANT - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: DEFINIRANJE IZDELKA / PROCESA, INOVIRANJE IN IZBOLJŠEVANJE IZDELKOV / PROCESOV,              SiEVA, podjetje za razvoj in trţenje v
 SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IZDELKOV / PROCESOV, DETAJLIRANJE KONSTRUKCIJE IZDELKA / PROCESA,                 avtomobilski industriji d.o.o., POLJE 15, 5290
 IZDELAVA KONSTRUKCIJSKE, DOKUMENTACIJE IN DOSJEJA IZDELKA / PROCESA,SPREMLJANJE IN                      ŠEMPETER PRI GORICI
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                Št. prijave: GE72572
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, raĉunalniško         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 oblikovanje - osnovno
 Kontakt za kandidate: SAMANTA KRAPEŢ, 05 3393652, samanta.krapez@avtoel-go.si
107/137
                 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI BIOKEMIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ASISTENT - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                 UNIVERZA V NOVI GORICI Mednarodno ime:
 Opis del in nalog: RAZISKOVALNA, PEDAGOŠKA IN DRUGA DELA                              University of Nova Gorica, KOSTANJEVIŠKA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                        CESTA 16, 5000 NOVA GORICA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro,  Št. prijave: GE74465
 urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno                                  Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: TEA STIBILJ NEMEC, 05/3315261, tea.stibilj.nemec@p-ng.si

                 MAGISTER FIZIKE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ASISTENT Z MAGISTERIJEM MLADI RAZISKOVALEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                 UNIVERZA V NOVI GORICI Mednarodno ime:
 Opis del in nalog: RAZISKOVALNA, PEDAGOŠKA IN DRUGA DELA                              University of Nova Gorica, KOSTANJEVIŠKA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 10 mes , polni delovni ĉas                        CESTA 16, 5000 NOVA GORICA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro,  Št. prijave: GE74511
 urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno                                  Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: TEA STIBILJ NEMEC, 05/3315261, tea.stibilj.nemec@p-ng.si
108/137
Obmoĉna sluţba Nova Gorica
                          Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota TOLMIN                                         Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                 SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GOSTINSKA DELA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                      GOSTINSKA DEJAVNOST - BOJAN ŢAGAR
 Opis del in nalog: GOSTINSKA DELA
                                                      S.P., ŢAGA 99, 5224 SRPENICA
 Alternativna izobrazba: OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
                                                      Št. prijave: KG30330
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                             Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 mes
 Kontakt za kandidate: BOJAN ŢAGAR, 0
                                                      OPLAST, proizvodnja plastiĉnih in kovinskih
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: OBDELOVALEC KOVIN I - M/Ţ
                                                      izdelkov, trgovina in storitve, d.o.o., TEPANJE
 Število delavcev: 1
                                                      63, 3210 SLOVENSKE KONJICE
 Opis del in nalog: OBDELAVA KOVIN, DELO NA STROJU ZA MEHANSKO OBDELAVO
                                                      Št. prijave: KJ34364
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                             Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
109/137
Obmoĉna sluţba Novo mesto
                          Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota ĈRNOMELJ                                         Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  KOVINARSKI DELAVEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POM. KOV. DELAVEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                      IMEROSKI, gradbeništvo, d.o.o., ULICA
 Opis del in nalog: DELO V PROIZVODNJI                                             STANETA BOKALA 16, 4270 JESENICE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                             Št. prijave: GE69651
 Kontakt za kandidate: EMILI BEŠIĆ, 041 635-723, 045 835 798, emili.besic@t-2.net                              Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes

                  DELAVEC BREZ POKLICA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SPRAVILO LESA S KONJI - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                      SEĈNJA IN SPRAVILO LESA IN
 Opis del in nalog: SPRAVILO LESA S KONJI                                           AVTOPREVOZNIŠTVO HARKO MUJKIĆ S.P.,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                             ĈRMOŠNJICE 11, 8333 SEMIĈ
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, DELO S KONJI V GOZDU; IZKUŠNJE Z  Št. prijave: KJ36058
 DELOM S KONJI PRI SPRAVILU LESA(3 DO 5 LET)                                                 Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: HARKO MUJKIĆ, 07 30 67 614, 041 647-090
110/137
Obmoĉna sluţba Novo mesto
                           Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota METLIKA                                          Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  DIPLOMIRANI INŽENIR OBLIKOVANJA IN TEKSTILNIH MATERIALOV (UN)/1.bol.st/
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MODNI OBLIKOVALEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: OBLIKOVALEC KOLEKCIJ                                               KOMET Konfekcija Metlika d.d.- v likvidaciji
 Alternativna izobrazba: MODNI OBLIKOVALEC                                              INDUSTRIJSKA PRODAJALNA KOMET,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , 8 ur/teden                                     ROSALNICE 1, 8330 METLIKA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s  Št. prijave: HB47287
 preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, raĉunalniško oblikovanje - zahtevno,             Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 ZNANJE ANGL.IN NEM.JEZIKA
 Kontakt za kandidate: EVA ĈEMAS, 07 36 35 060, eva.cemas@komet-metlika.si
111/137
Obmoĉna sluţba Novo mesto
                          Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota NOVO MESTO                                        Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  DELAVEC BREZ POKLICA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC ZA ENOSTAVNA MONTAŢNA IN SPLOŠNO MEHANIĈNA DELA - M/Ţ
 Število delavcev: 30
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTAŢNIH IN SPLOŠNOMEHANIĈNIH DEL                           FILIPS, kadrovske storitve d.o.o., ULICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                               TALCEV 2, 8000 NOVO MESTO
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                           Št. prijave: GE61280
 Kontakt za kandidate: KARMEN ŠTANGELJ, 05 90 49 100;051 366 699, goran.stamenov@siol.net                            Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: dvo ali veĉ izmensko delo

                  OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROIZVODNI DELAVEC - M/Ţ                                  ADECCO H.R., kadrovsko svetovanje, d.o.o.
 Število delavcev: 3                                                       ADECCO H.R. d.o.o., Poslovna enota Novo
 Opis del in nalog: NAMESTITEV VOZILA V OBRAT, OZNAĈEVANJE VOZILA Z NALEPKAMI, PREDELAVA VOZILA V SKLADU S            mesto, KANDIJSKA CESTA 51, 8000 NOVO
 PROIZVODNIMI NAVODILI, DRUGA DELA PO NAVODILIH VODJE.                                      MESTO
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                               Št. prijave: GE69452
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe              Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                  ŽIVILEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC ZA PREHRAMBENO TEHNOLOGIJO - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: DELO V PREHRAMBENI INDUSTRIJI
                                                                 FILIPS, kadrovske storitve d.o.o., ULICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                 TALCEV 2, 8000 NOVO MESTO
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes,
                                                                 Št. prijave: GE54692
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
                                                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: KARMEN ŠTANGELJ, 05 90 49 100;051 366 699, goran.stamenov@siol.net
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: dvo ali veĉ izmensko delo

                  SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ADMINISTRATOR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: DELA V ADMINISTRACIJI                                             GLASBENA DEJAVNOST BORIS ŠUŠTERŠIĈ
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                               S.P., VIDMARJEVA ULICA 29, 8000 NOVO
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 10 let, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoĉe,  MESTO
 govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov -   Št. prijave: KH55766
 osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje raĉunalniških omreţij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov -                Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 osnovno, raĉunalniško oblikovanje - osnovno
 Kontakt za kandidate: BORIS ŠUŠTERŠIĈ, 051 309 139, boris.sustersic@gmail.com
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: OPTIK-PRODAJALEC - M/Ţ
                                                                 P-OPTIKA, trgovina in storitve, d.o.o.,
 Število delavcev: 2
                                                                 LJUBLJANSKA CESTA 26, 8000 NOVO
 Opis del in nalog: DELO V OPTIKI ,PRODAJA,PROIZVODNJA,POPRAVILO OĈAL,ADMINISTRATIVNA DELA,DELO Z
                                                                 MESTO
 RAĈUNALNIKOM
                                                                 Št. prijave: KJ52915
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: ĈRT KOLENC, 041 270 931


112/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ţ                                      PRODAJA NA TERENU ROBERT MATOH S.P.,
 Število delavcev: 1                                                        FINŢGARJEVA ULICA 20 A, 8000 NOVO
 Opis del in nalog: PRIPRAVA IN PRODAJA BLAGA                                           MESTO
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , 10 ur/teden                                   Št. prijave: KH55692
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                  STROJNI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA IZMENE - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: 1. USMERJANJE DELA SPOŠTUJE IN OD KONTROLORJEV KAKOVOSTI, KI SO MU DODELJENI, ZAHTEVA
                                                                  TRIGO STORITVE, storitve kakovosti, d.o.o.,
 SPOŠTOVANJE PREDPISOV V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DELA, DINAMIĈNO ORGANIZIRA IN USMERJA DELO SVOJE
                                                                  FOERSTERJEVA ULICA 11, 8000 NOVO
 DELOVNE SKUPINE, DA SO VSA DELA OPRAVLJENA PRAVOĈASNO IN V SKLADU S PRIĈAKO
                                                                  MESTO
 Alternativna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
                                                                  Št. prijave: GE62290
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
 Način prijave kandidatov: Ne ţelimo sodelovanja z zavodom
 Kontakt za kandidate: ROMAN KREN, 041 674 673, kren.r@trigoimagement.eu

                  FARMACEVTSKI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: OBRATNI TEHNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
 Opis del in nalog: KONTROLA PRAVILNOSTI POTEKA PROIZVODNEGA PROCESA
                                                                  ŠMARJEŠKA CESTA 6, 8000 NOVO MESTO
 Alternativna izobrazba: KEMIJSKI TEHNIK
                                                                  Št. prijave: GE65524
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Način prijave kandidatov: NE ŢELIMO ISKANJA KANDIDATOV
 Kontakt za kandidate: MARINKA TURK, 07 33-12-571, marinka.turk@krka.biz

                  SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: BANĈNI REFERENT NA OKENCU - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: - ZAPIRANJE TRR - RAZGOVOR S STRANKO, IDENTIFIKACIJA, ZBIRANJE DOKUMENTACIJE- SKLEPANJE
                                                                  HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. HYPO ALPE-
 IN ZAPIRANJE DEPOZITOV – RAZGOVOR S STRANKO, IDENTIFIKACIJA, ZBIRANJE DOKUMENTACIJE, VNOS PODATKOV,
                                                                  ADRIA-BANK D.D., POSLOVNA ENOTA NOVO
 AKTIVIRANJE, DVIG GOTOVINE/ZAPRTJE RAĈUNA- NEGOTOVINSKE TRANSAK
                                                                  MESTO, ROZMANOVA ULICA 34, 8000 NOVO
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                  MESTO
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje
                                                                  Št. prijave: GE62576
 tekoĉe, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI; DRUGA
                                                                         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 USTREZNA IZOBR.
 Način prijave kandidatov: /
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POSLOVODJA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                  TAMAN NOVO MESTO, nepremiĉnine, d.o.o.,
 Opis del in nalog: PRIDOBIVANJE POSLA,ORGANIZACIJA POSLOVANJA
                                                                  K ROKU 2 A, 8000 NOVO MESTO
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , 5 ur/teden
                                                                  Št. prijave: KJ94908
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami -
                                                                         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 osnovno
 Kontakt za kandidate: MILENA ALOJZIJA POPOVIĈ, 0
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ţ
                                                                  TRGOVINA MONIKA, VERICA RAVBAR S.P.,
 Število delavcev: 1
                                                                  NOVI TRG 1, 8000 NOVO MESTO
 Opis del in nalog: PRODAJA IZDELKOV
                                                                  Št. prijave: KH31315
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                                         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: VERICA RAVBAR, 031 706 719

113/137
                  INŽENIR STROJNIŠTVA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI PROJEKTANT-KONSTRUKTER - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: IDEJA,RAZISKAVA,PROJEKTIRANJE-KONSTRUIRANJE
                                                                  FERROĈRTALIĈ uvoz-izvoz, d.o.o., SELA PRI
 Alternativna izobrazba: INŢENIR STROJNIŠTVA ZA KONSTRUKTORSTVO
                                                                  DOL. TOPLICAH 47, 8350 DOLENJSKE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                  TOPLICE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
                                                                  Št. prijave: KH55735
 dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, hrvaški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
                                                                         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje -
 zahtevno, poznavanje raĉunalniških omreţij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, raĉunalniško
 oblikovanje - osnovno, RAZISKOVALNO DELO OD IDEJE,RAZISKAV DO UPORABE V POSL.PROC.

                  UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR KEMIJSKE TEHNOLOGIJE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ANALITIK V SLKK - M/Ţ
 Število delavcev: 3                                                        ADECCO H.R., kadrovsko svetovanje, d.o.o.
 Opis del in nalog: IZVANJANJE ZAHTEVNJEŠIH KVALITATIVNIH IN KVANTITATIVNIH ANALIZ IN TESTIRANJ VZORCEV,              ADECCO H.R. d.o.o., Poslovna enota Novo
 PRENOS, IZVANJANJE IN PRAKTIĈNO UVAJANJE NOVIH ANALITSKIH METOD V SKLADU Z NAVODILI IN PREDPISI,                 mesto, KANDIJSKA CESTA 51, 8000 NOVO
 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE IN ANALIZA TRENDOV ZA STROKOVNO ODLOĈANJE NA PODRO                             MESTO
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                               Št. prijave: GE68810
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe              Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: NATAŠA BIBIĈ, 051 391 176, nina.jerman@adecco.si

                  MAGISTER FARMACIJE, DODIPLOMSKI
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRIPRAVNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                        KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
 Opis del in nalog: USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO DELO                                        ŠMARJEŠKA CESTA 6, 8000 NOVO MESTO
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                               Št. prijave: GE64898
 Način prijave kandidatov: NE ŢELIMO ISKANJA KANDIDATOV                                             Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: MARINKA TURK, 07 33-12-571, marinka.turk@krka.biz

                  MAGISTER FARMACIJE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MAGISTER FARMACIJE - RECEPTOR - M/Ţ
 Število delavcev: 2
                                                                  GALEŠA MOJCA-MARIJA - LEKARNIŠKA
 Opis del in nalog: NAROĈANJE, SPREJEMANJE, PRIPRAVA IN IZDAJA ZDRAVIL NA RECEPT IN BREZ RECEPTA
                                                                  DEJAVNOST, ULICA TALCEV 26, 8351
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                  STRAŢA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro,
                                                                  Št. prijave: KL50018
 pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, urejevalniki besedil - zahtevno,
                                                                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje raĉunalniških
 omreţij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, raĉunalniško oblikovanje - osnovno
114/137
                 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVLJANJE CEST - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH
 ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI NA PODROĈJU IZDAJE SOGLASIJ ZA POSEGE V VAROVALNI PAS DRŢAVNIH              CGP-CP, vzdrţevanje in gradnja cest, d.o.o.,
 CEST, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNE                          LJUBLJANSKA CESTA 36, 8000 NOVO
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                              MESTO
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,   Št. prijave: GE61190
 pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,             Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 poznavanje raĉunalniških omreţij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, ORGANIZACIJSKE
 SPOSOBNOSTI, KOMUNIKATIVNOST, SPOSOBNOST ZA TIMSKO DELO.
 Kontakt za kandidate: VESNA MIKOLIĈ, 07 39 42 767, vesna.mikolic@cgp.si

                 PROFESOR DEFEKTOLOGIJE ZA SLUŠNO IN GOVORNO MOTENE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ/ICA ZA DODATNO STROKOVNO POMOĈ - DEFEKTOLOG - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE - NUDENJE DODATNE STROKOVNE POMOĈI UĈENCEM Z UĈNIMI, SLUŠNIMI IN
 GOVORNIMI TEŢAVAMI
 Alternativna izobrazba: PROFESOR DEFEKTOLOGIJE ZA DUŠEVNO MOTENE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,
                                                                OSNOVNA ŠOLA MIRNA PEĈ, TRG 8, 8216
 pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil -
                                                                MIRNA PEĈ
 osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje raĉunalniških omreţij - osnovno,
                                                                Št. prijave: GE61493
 poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, raĉunalniško oblikovanje - osnovno, izobrazbeni pogoji po ZOFVI, opravljen
                                                                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 strokovni izpit s podroĉja vzgoje in izobraţevanja, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti,
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
 Kontakt za kandidate: DANIJEL BREZOVAR, 07 30-78-720, danijel.brezovar@guest.arnes.si
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Predvideno plačilo: 1.492,00 EUR bruto
 Urnik dela: enoizmensko delo
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
115/137
Obmoĉna sluţba Novo mesto
                          Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota TREBNJE                                         Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  GRADBENI DELAVEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNA PLESKARSKA DELA - M/Ţ
                                                               ARTMAL SLIKOPLESKARSTVO Marko
 Število delavcev: 1
                                                               Šalehar s.p., LEVSTIKOVA ULICA 5, 8210
 Opis del in nalog: POMOŢNA PLESKARSKA DELA
                                                               TREBNJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                               Št. prijave: KJ90590
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: MARKO ŠALEHAR, 07 30 44 603

                  VOZNIK AVTOMEHANIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOV.VOZILA - M/Ţ
 Število delavcev: 4
 Opis del in nalog: NAKLAD,RAZVOZ IN RAZKLAD TOVORA, UREJANJE DOKUMENTACIJE O NALOŢENEM TOVORU,
 VZDRŢEVANJE KAMIONA.
                                                               AVTOTRANSPORT KOVAĈIĈ prevozništvo,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                               trgovina, gostinstvo d.o.o., GRM 12, 8210
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B,C,E, slovenski jezik razumevanje
                                                               TREBNJE
 osnovno, govorjenje osnovno, ZA VOŢNJE V DRŢAVE BIVŠE JUGOSLAVIJE, RUSIJO,... VEĈ MESEĈNA ODSOTNOST.,
                                                               Št. prijave: GE72862
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: ANDREJA KOVAĈIĈ, 07 34-81-400, andreja.kovacic@insert.si
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes

                  STROJNI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: OPERATER LINIJE LGP - M/Ţ
                                                               TRIMO inţeniring in proizvodnja montaţnih
 Število delavcev: 1
                                                               objektov, d.d., PRIJATELJEVA CESTA 12,
 Opis del in nalog: PRIRPAVA IN SPREMLJANJE PROIZVODNE ZA POSAMEZNE VRSTE PANELOV
                                                               8210 TREBNJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                               Št. prijave: GE72112
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: MARTA STRMEC, 07 034 60 229, marta.strmec@trimo.si          DELODAJALEC ZAHTEVA LE PRIDOBLJENO NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO (NPK)
116/137
                 Voznik/voznica v cestnem prometu
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOV.VOZILA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: NAKLAD, RAZVOZ IN RAZKLAD TOVORA, UREJANJE DOKUMENTACIJE O NALOŢENEM TOVORU,
 VZDRŢEVANJE KAMIONA.
                                                             AVTOTRANSPORT KOVAĈIĈ prevozništvo,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                             trgovina, gostinstvo d.o.o., GRM 12, 8210
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C,E, slovenski jezik razumevanje osnovno, govorjenje
                                                             TREBNJE
 osnovno, ZA VOŢNJE V DRŢAVE BIVŠE JUGOSLAVIJE, RUSIJO,... VEĈ MESEĈNA ODSOTNOST.,
                                                             Št. prijave: GE72880
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
                                                                    Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: ANDREJA KOVAĈIĈ, 07 34-81-400, andreja.kovacic@insert.si
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
117/137
Obmoĉna sluţba Ptuj
                            Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota PTUJ                                            Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                   DELAVEC BREZ POKLICA
                                                               GOMILŠEK JANEZ S.P.- STRUGARSTVO,
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: REZKALEC- OBDELOVALEC KOVIN - M/Ţ
                                                               IZDELOVANJE IN SERVISIRANJE ZOBNIKOV
 Število delavcev: 1
                                                               IN REDUKTORJEV,TRG. NA DROBNO, TR.NA
 Opis del in nalog: OBDELAVA KOVIN
                                                               DEB. V TRANZITU,, MAISTROVA ULICA 50,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                               2250 PTUJ
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo
                                                               Št. prijave: KK93563
 dobro, govorjenje dobro, pisanje zelo dobro
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNA DELA - M/Ţ                                   KIDRIĈ IVAN S.P. - MIZARSTVO, GRDINA 7,
 Število delavcev: 1                                                     2289 STOPERCE
 Opis del in nalog: POMOŢNA DELA V DELAVNICI IN NA TERENU                                   Št. prijave: KE40925
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                   POMOŽNI DELAVEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ţ                              EURO - VRT PTUJ proizvodnja, predelava,
 Število delavcev: 3                                                     trgovina in druge storitve d.o.o., PODVINCI 79,
 Opis del in nalog: VLAGANJE VRTNIN, PRIPRAVA DEL, RAZVOZ BLAGA, DELO NA KMETIJSKIH POVRŠINAH                 2250 PTUJ
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , 24 ur/teden                                Št. prijave: KG22027
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, ROĈNE SPRETNOSTI, ODGOVORNOST                      Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ţ                              EURO - VRT PTUJ proizvodnja, predelava,
 Število delavcev: 2                                                     trgovina in druge storitve d.o.o., PODVINCI 79,
 Opis del in nalog: VLAGANJE VRTNIN, PRIPRAVA DEL, RAZVOZ BLAGA, DELO NA KMETIJSKIH POVRŠINAH                 2250 PTUJ
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                             Št. prijave: KG22030
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, SPRETNOSTI, MARLJIVOST, ODGOVORNOST                   Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                   OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIREKTOR - M/Ţ
                                                               KINEKTA SISTEMI, konstrukcijske montaţe,
 Število delavcev: 1
                                                               d.o.o., SENĈAK PRI JURŠINCIH 17, 2256
 Opis del in nalog: VODENJE PODJETJA
                                                               JURŠINCI
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                               Št. prijave: HB47410
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
                                                                      Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: SIMONA GALUN, 051/222-292

                   VOZNIK CESTNIH MOTORNIH VOZIL
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ţ
 Število delavcev: 3                                                     RM VUK montaţa industrijske opreme, naprav
 Opis del in nalog: VARJENJE KOVINSKIH MATERIALOV IN KONSTRUKCIJ                               in cevovodov, gradbeništvo, trgovina, storitve
 Alternativna izobrazba: ZIDAR, OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA                                    d.o.o., VRTNARSKA POT 2, 2250 PTUJ
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                             Št. prijave: GE56341
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta                                   Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: ALEKSANDRA MAJDIĈ, 02 771-15-06, sandra.majdic@rmvuk.si
118/137
                  NATAKARSKI POMOČNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOĈNIK NATAKARJA/NATAKARICE - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: POMOŢNA DELA IN NALOGE NATAKARJA, POMOĈ PRI POSTREŢBI GOSTOV V SKLADU Z NAVODILI              GOSTILNA DOLINCA, MARTINA MARĈIĈ s.p.,
 NADREJENEGA OSEBJA                                                      MAJŠPERK 94, 2322 MAJŠPERK
 Alternativna izobrazba: OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA                                        Št. prijave: KJ27805
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 4 mes , polni delovni ĉas                                     Rok prijave na to objavo: 02.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: DVO ALI VEĈIZMENSKO DELO
 Kontakt za kandidate: MARTINA MARĈIĈ, 041/681-166, gostilna.dolinca@siol.net

                  MIZAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TESAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                      KAGER HIŠA podjetje za proizvodnjo in
 Opis del in nalog: OBDELOVANJE LESA, POMOĈ PRI IZDELOVANJU LESENIH MONTAŢNIH ELEMENTOV                    montaţo hiš d.o.o., OB DRAVI 4 A, 2250 PTUJ
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                              Št. prijave: KH69551
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno

                  AVTOKLEPAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER - M/Ţ
 Število delavcev: 5
 Opis del in nalog: MONTERSKA DELA NA MONTAŢI KOV. KONSTRUKCIJ
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje
                                                                RE-MONT strojništvo, elektrika, montaţa
 zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo,
                                                                d.o.o., POTRĈEVA CESTA 65, 2250 PTUJ
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
                                                                Št. prijave: GE68608
 Način prijave kandidatov: SE ZGLASIJO NA SEDEŢU PODJETJA
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: MIRJANA MUMLEK, 02 780 1076, remont.mirjana@gmail.com
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Predvideno plačilo: 1.000,00 EUR bruto
 Urnik dela: dvo ali veĉ izmensko delo
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes

                  MONTER KONSTRUKCIJ
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ - M/Ţ
 Število delavcev: 10
 Opis del in nalog: MONTAŢA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ NA TERENU V TUJINI
 Alternativna izobrazba: STROJNI TEHNIK
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                              MZK ELEKTRO montaţa, trgovina, storitve
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 mes, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,  d.o.o., DORNAVSKA CESTA 18, 2250 PTUJ
 govorjenje osnovno, pisanje osnovno,                                             Št. prijave: GE72876
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                                                        Rok prijave na to objavo: 16.07.2011
 Način prijave kandidatov: KANDIDATI SE NAJ JAVIJO NA SEDEŢU PODJETJA
 Kontakt za kandidate: BORIS KOCI, 02/771-08-24, boris.koci@mzkelektro.si
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Urnik dela: enoizmensko delo
119/137
                  STROJNI MEHANIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                    RM VUK montaţa industrijske opreme, naprav
 Opis del in nalog: MONTAŢA, DEMONTAŢA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ                                in cevovodov, gradbeništvo, trgovina, storitve
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                            d.o.o., VRTNARSKA POT 2, 2250 PTUJ
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, SAMOSTOJNOST, IZKUŠENOST, DELO PRETEŢNO V     Št. prijave: GE56372
 TUJINI, NA VIŠINI, ORGANIZIRANOST, NATANĈNOST, SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA                                 Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: ALEKSANDRA MAJDIĈ, 02 771-15-06, sandra.majdic@rmvuk.si

                  AVTOMEHANIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER KOV KONSTR. - M/Ţ
 Število delavcev: 8
 Opis del in nalog: MONTERSKA DELA NA MONTAŢI KOV. KONSTR. V TUJINI
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje
                                                              RE-MONT strojništvo, elektrika, montaţa
 zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo,
                                                              d.o.o., POTRĈEVA CESTA 65, 2250 PTUJ
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
                                                              Št. prijave: GE55346
 Način prijave kandidatov: SE ZGLASIJO NA SEDEŢU PODJETJA
                                                                     Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: MIRJANA MUMLEK, 02 780 1076, remont.mirjana@gmail.com
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Predvideno plačilo: 1.000,00 EUR bruto
 Urnik dela: dvo ali veĉ izmensko delo
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes

                  MONTAŽER
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTAŢER - M/Ţ
                                                              ADRIEN, druţba za trgovino in posredništvo,
 Število delavcev: 1
                                                              d.o.o., OSOJNIKOVA CESTA 3, 2250 PTUJ
 Opis del in nalog: MONTAŢA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ
                                                              Št. prijave: KK89144
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                                     Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 mes

                  VOZNIK AVTOMEHANIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ţ
                                                              MEDVED ANTON S.P. - AVTOPREVOZNIŠTVO,
 Število delavcev: 1
                                                              PLETERJE 75, 2324 LOVRENC NA
 Opis del in nalog: DOMAĈI IN MEDNARODNI PROMET
                                                              DRAVSKEM POLJU
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                              Št. prijave: KG22089
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B,C,E, angleški jezik razumevanje
                                                                     Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, MEDNARODNE DEL.IZKUŠNJE

                  PRODAJALEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ţ
                                                              GOSTILNA DOLINCA, MARTINA MARĈIĈ s.p.,
 Število delavcev: 1
                                                              MAJŠPERK 94, 2322 MAJŠPERK
 Opis del in nalog: STREŢBA JEDI IN PIJAĈ V GOSTINSKEM LOKALU
                                                              Št. prijave: KJ72600
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                     Rok prijave na to objavo: 02.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes
120/137
                   SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SLIKOPLESKAR - M/Ţ
                                                        KRAMBERGER VILJEM S.P. - "SPING"
 Število delavcev: 1
                                                        GRADBENI NADZOR, PLESKARSTVO,
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE OPLESKOV ZUNAJ IN ZNOTRAJ ZGRADB, IZDELAVA FASAD, DELO NA VIŠINI V SKUPINI, S
                                                        SOBOSLIKARSTVO, NA JASI 9, 2250 PTUJ
 STRANKAMI
                                                        Št. prijave: GE68275
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 01.07.201101.12.2011, polni delovni ĉas
                                                               Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: VILJEM KRAMBERGER, 041 742-223, vili@sping.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNI DELAVEC - M/Ţ
                                                        KRNIĈAR ROZALIJA S.P. - AVTOSERVIS,
 Število delavcev: 1
                                                        PONGRCE 26 A, 2326 CIRKOVCE
 Opis del in nalog: VZDRŢEVANJE- VULKANIZERSTVO
                                                        Št. prijave: KK89482
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 mes oziroma do 31.08.2011, polni delovni ĉas
                                                               Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. A,B
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA M/Ţ - M/Ţ
 Število delavcev: 2                                              ŠEGA SLAVKO S.P. - TRANSPORT IN
 Opis del in nalog: PREVOZ TOVORA S TOVORNIM VOZILOM V MEDNARODNEM PROMETU                   TURIZEM, STANOŠINA 7, 2286 PODLEHNIK
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                      Št. prijave: GE73533
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C,E                             Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: SLAVKO ŠEGA, 041 672-500, janja.gradisnik@slavkosega.eu

                   ELEKTROTEHNIK ENERGETIK ZA INDUST.ELEKTROT.
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER ELEKTROINSTALACIJ - M/Ţ                      TAMES podjetje za trgovino, inţeniring in
 Število delavcev: 1                                              storitve d.o.o., ORMOŠKA CESTA 14, 2250
 Opis del in nalog: MONTAŢA IN VZDRŢEVANJE ELEKTROINSTALACIJ, STROJEV, NAPRAV IN OPREME             PTUJ
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 5 mes , polni delovni ĉas                      Št. prijave: GE55410
 Kontakt za kandidate: LIDIJA GOLOB, 02 778-10-11, tames@tames.si                               Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                   EKONOMSKI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TAJNIK/ICA - M/Ţ                             JEVŠOVAR ZVONKO S.P. - AL - IZDELKI
 Število delavcev: 1                                              "ALIMAL", KOPALIŠKA ULICA 4, 2325
 Opis del in nalog: PISARNIŠKA DELA                                       KIDRIĈEVO
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas                      Št. prijave: GE68548
 Kontakt za kandidate: ZVONKO JEVŠOVAR, 02 799-00-90, zvonko.jevsovar@siol.net                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                   SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ţ                               ARV GOSTINSTVO, turizem in gostinstvo,
 Število delavcev: 1                                              d.o.o., NOVA VAS PRI PTUJU 123, 2250 PTUJ
 Opis del in nalog: PRIPRAVA JEDI                                        Št. prijave: KH14080
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , 20 ur/teden                                Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
121/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROKOVNI SODELAVEC/SODELAVKA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: ADMINISTRATIVNA DELA IN POMOĈ PRI KREIRANJU TURISTIĈNIH PRODUKTOV NA OBMOĈJU HALOZ ZA
 RAZVOJ TURISTIĈNE DESTINACIJE
 Alternativna izobrazba: EKONOMSKI TEHNIK
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto, 6 mes , polni delovni ĉas
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,  PRJ HALO Podeţelsko razvojno jedro,
 govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil -   CIRKULANE 56, 2282 CIRKULANE
 zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, CILJNE SKUPINE IZ JAVNEGA POVABILA "PRILOŢNOST ZAME" IZKUŠNJE Z           Št. prijave: GE33478
 DELOM V TURSTIĈNI AGENCIJI OZ. DELO S TURISTI,IZO: NAJMANJ SREDNJA ŠOLA - 5 STOPNJA (TURIZEM),ALT.IZO:                   Rok prijave na to objavo: 02.07.2011
 (EKONOMSKA, ORGANIZATOR, IPD.),
 ZAPOSLITEV PREKO JAVNEGA POVABILA ZRSZ
 Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo po pošti pisno vlogo z ţivljenjepisom
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Predvideno plačilo: 748,00 EUR bruto
 Urnik dela: enoizmensko delo
122/137
Obmoĉna sluţba Sevnica
                          Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota BREŢICE                                         Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  MIZAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZDRŢEVALEC - M/Ţ
                                                                POSAVC storitve, trgovina in posredovanje
 Število delavcev: 1
                                                                d.o.o., LEVSTIKOVA ULICA 2 A, 8250
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE MIZARSKIH IN DRUGIH DEL PRI VZDRŢEVANJU
                                                                BREŢICE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                                Št. prijave: GE70082
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe,
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 pisanje tekoĉe
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZDRŢEVALEC - M/Ţ
                                                                POSAVC storitve, trgovina in posredovanje
 Število delavcev: 1
                                                                d.o.o., LEVSTIKOVA ULICA 2 A, 8250
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE MIZARSKIH IN DRUGIH DEL PRI VZDRŢEVANJU
                                                                BREŢICE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                                Št. prijave: GE70108
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe,
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 pisanje tekoĉe

                  VOZNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ţ
                                                                IJB ILJAŢ prevozniško podjetje Bizeljsko
 Število delavcev: 1
                                                                d.o.o., NOVA VAS OB SOTLI 12, 8259
 Opis del in nalog: PREVOZI BLAGA
                                                                BIZELJSKO
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 mes , polni delovni ĉas
                                                                Št. prijave: KG77030
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C,E
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: HELENA GERJEVIĈ, 07 49 63 019

                  PRODAJALEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PREVZEMNIK NA SERVISU - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: PREVZEM BLAGA, NAROĈANJE STRANK NA SERVIS, IZDAJA DELOVNIH NALOGOV, SKRB ZA RED V
 DELAVNICI
 Alternativna izobrazba: AVTOMEHANIK, EKONOMSKI TEHNIK
                                                                AVTOHIŠA K trgovsko podjetje d.o.o.,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                                MLADINSKA ULICA 12, 8250 BREŢICE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoĉe,
                                                                Št. prijave: GE62562
 govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, hrvaški jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe, slovenski jezik
                                                                       Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami -
 zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje raĉunalniških omreţij - osnovno,
 poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, OBVEZNE DELOVNE IZKUŠNJE, ORGANIZACIJSKA SPOSOBNOST, ZNANJE S
 PODROĈJA AVTOMEHANIKE IN REZERVNIH DELOV, UREJENOST IN PRIJAZNOST DO STRANK
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes

                  NATAKAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ţ
                                                                D & D BAR Z GOSTINSKIM VRTOM - ISKRA
 Število delavcev: 1
                                                                DOROTEJA, S.P., CERKLJE OB KRKI 6 A,
 Opis del in nalog: STREŢBA
                                                                8263 CERKLJE OB KRKI
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas do 31.12.2011, 20 ur/teden
                                                                Št. prijave: JN38630
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, delo z bazami podatkov - osnovno
                                                                       Rok prijave na to objavo: 09.07.2011
 Kontakt za kandidate: DOROTEJA ISKRA, 041 623 368, 07 49 69 333123/137
                 STROJNI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA SERVISERJEV - M/Ţ
                                           TINASI storitve d.o.o., CESTA SVOBODE 41 A,
 Število delavcev: 1
                                           8250 BREŢICE
 Opis del in nalog: DELO VODJE SERISERJEV
                                           Št. prijave: KG77026
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                  Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, DELOVNE IZKUŠNJE
124/137
Obmoĉna sluţba Sevnica
                            Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota KRŠKO                                            Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                   DELAVEC BREZ POKLICA
                                                             MIB skupina, splošna gradbena dela d.o.o.,
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ţ
                                                             MALI PODLOG 8, 8273 LESKOVEC PRI
 Število delavcev: 1
                                                             KRŠKEM
 Opis del in nalog: GRADBENA DELA
                                                             Št. prijave: GE56307
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                    Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                   OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: IZDELOVALEC ŢIĈNIH UPOROV - M/Ţ
 Število delavcev: 3
                                                             RESISTEC UPR D.O.O. & CO. proizvodnja
 Opis del in nalog: SESTAVLJANJE, RAZREZ, FORMIRANJE,…..SESTAVNIH DELOV Z ROCNO STISKALNICO- ELEKTRICNA
                                                             elektronskih elementov in uporov k.d., KRŠKA
 MERITEV IN PAKIRANJE- VIZUELNA KONTROLA, VIZUELNA KONTROLA+PAKIRANJE- TOCKOVNO VARJENJE- OBLIVANJE
                                                             CESTA 8, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI
 UPOROV TIP SFR…- ROCNO SESTAVLJANJE/KRIVLJENJE/REZANJE/POVEZOV
                                                             Št. prijave: GE60038
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                                    Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
 Poskusno delo: poskusno delo 1 mes

                   VOZNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ţ                           ELEKTRO-PREVOZI JOŢE PRAH S.P.,
 Število delavcev: 1                                                   GORNJA PREKOPA 23 A, 8311
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE PREVOZOV V MEDNARODNEM PROMETU (RELACIJA ITALIJA-RUSIJA)                 KOSTANJEVICA NA KRKI
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                           Št. prijave: KG67186
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C,E                                  Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                   PRODAJALEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ţ                                  SPAR SLOVENIJA trgovsko podjetje d.o.o.
 Število delavcev: 1                                                   Ljubljana SPAR SLOVENIJA D.O.O., SPAR
 Opis del in nalog: PRODAJA, SVETOVANJE...                                        KRŠKO, CESTA KRŠKIH ŢRTEV 141, 8270
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 mes , polni delovni ĉas                           KRŠKO
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje  Št. prijave: GE59962
 tekoĉe, pisanje tekoĉe                                                         Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                   VRTNARSKI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ADMINISTRATOR - M/Ţ                                TURK ANDREJ KMETIJA, BROD V
 Število delavcev: 1                                                   PODBOĈJU 4, 8312 PODBOĈJE
 Opis del in nalog: ADMINISTRATIVNA DELA, PRODAJA PRIDELKOV                                Št. prijave: GE62315
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                    Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
125/137
Obmoĉna sluţba Sevnica
                          Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota SEVNICA                                         Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  KOVINARSKI DELAVEC
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOVINAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                                       KARODI proizvodnja, storitve in trgovina
 Opis del in nalog: KOVINARSKA DELA                                               d.o.o., SAVSKA CESTA 24 D, 8290 SEVNICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                              Št. prijave: KB10910
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: ZVONIMIR KADILNIK, 07 81 41 147

                  KLJUČAVNIČAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNI KLJUĈAVNIĈARSKI DELAVEC - M/Ţ                           MONTAŢNO KLJUĈAVNIĈARSTVO MIRAN
 Število delavcev: 1                                                       KUNŠEK S.P., PREŠNA LOKA 30, 8290
 Opis del in nalog: POMOŢNA KLJUĈAVNIĈARSKA DELA                                         SEVNICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 mes , polni delovni ĉas                               Št. prijave: KF85621
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011

                  PRODAJALEC
                                                                 SPAR SLOVENIJA trgovsko podjetje d.o.o.
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ţ
                                                                 Ljubljana SPAR SLOVENIJA trgovsko
 Število delavcev: 1
                                                                 podjetje d.o.o. Ljubljana, Poslovna enota
 Opis del in nalog: PRODAJA BLAGA, SVETOVANJE
                                                                 SPAR SEVNICA, CESTA NA DOBRAVO 2,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 mes , polni delovni ĉas
                                                                 8290 SEVNICA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, slovenski jezik razumevanje tekoĉe, govorjenje
                                                                 Št. prijave: GE57424
 tekoĉe, pisanje tekoĉe
                                                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                  AKADEMSKI GLASBENIK PROFESOR ZA PIHALA IN TROBILA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ KLARINETA, KLJUNASTE FLAVTE - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                 GLASBENA ŠOLA SEVNICA, CESTA NA
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE KLARINETA, KLJUNASTE FLAVTE
                                                                 GRAD 22, 8290 SEVNICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                 Št. prijave: GE39177
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, obvezna priloga potrdila iz kazenske evidence in potrdilo, da ni v
 kazenskem postopku za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, zaposlitev s 1.9.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ KLJUNASTE FLAVTE - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                 GLASBENA ŠOLA SEVNICA, CESTA NA
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE KLJUNASTE FLAVTE
                                                                 GRAD 22, 8290 SEVNICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , 23 ur/teden
                                                                 Št. prijave: GE39194
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, obvezna priloga potrdila iz kazenske evidence in potrdilo, da ni v
 kazenskem postopku za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, zaposlitev s 1.9.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ FLAVTE - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                 GLASBENA ŠOLA SEVNICA, CESTA NA
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE FLAVTE
                                                                 GRAD 22, 8290 SEVNICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , 28 ur/teden
                                                                 Št. prijave: GE39268
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, obvezna priloga potrdila iz kazenske evidence in potrdilo, da ni v
 kazenskem postopku za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, zaposlitev s 1.9.2011

126/137
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                 GLASBENA ŠOLA SEVNICA, CESTA NA
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE TROBENTE
                                                                 GRAD 22, 8290 SEVNICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , 7 ur/teden
                                                                 Št. prijave: GE71302
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, obvezna priloga potrdila iz kazenske evidence in potrdilo, da ni v
 kazenskem postopku za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, zaposlitev s 1.9.2011

                  PROFESOR KLAVIRJA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ IN KOREPETITOR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE NAUKA O GLASBI, PEVSKEGA ZBORA IN KOREPETIRANJE UĈENCEV                      GLASBENA ŠOLA SEVNICA, CESTA NA
 Alternativna izobrazba: PROFESOR GLASBE                                             GRAD 22, 8290 SEVNICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , 33 ur/teden                                    Št. prijave: GE71256
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo           Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, obvezna priloga potrdila iz kazenske evidence in potrdilo, da ni v
 kazenskem postopku za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, zaposlitev s 1.9.2011

                  PROFESOR VIOLINE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ VIOLE, VIOLINE - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                 GLASBENA ŠOLA SEVNICA, CESTA NA
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE VIOLE,VIOLINE
                                                                 GRAD 22, 8290 SEVNICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                 Št. prijave: GE38978
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, obvezna priloga potrdila iz kazenske evidence in potrdilo, da ni v
 kazenskem postopku za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, zaposlitev s 1.9.2011

                  PROFESOR HARFE
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ HARFE - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                 GLASBENA ŠOLA SEVNICA, CESTA NA
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE HARFE
                                                                 GRAD 22, 8290 SEVNICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , 5 ur/teden
                                                                 Št. prijave: GE39285
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, obvezna priloga potrdila iz kazenske evidence in potrdilo, da ni v
 kazenskem postopku za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, zaposlitev s 1.9.2011

                  AKADEMSKI GLASBENIK ZA KLAVIR IPD.
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ, KOREPETITOR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE KLAVIRJA IN KOREPETIRANJE V GŠ SEVNICA IN DISLOCIRANI ENOTI V KRMELJU
                                                                 GLASBENA ŠOLA SEVNICA, CESTA NA
 Alternativna izobrazba: PROFESOR KLAVIRJA
                                                                 GRAD 22, 8290 SEVNICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                 Št. prijave: GE38734
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, KOMUNIKATIVNOST, VODENJE MANJŠIH IN VEĈJIH SKUPIN,
 OBVEZNA PRILOGA IZ KAZENSKE EVIDENCE IN POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU ZA KAZNIVO
 DEJANJE ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST, ZAPOSLITEV S 1.9.2011
127/137
                  AKADEMSKI GLASBENIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ HARMONIKE - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                 GLASBENA ŠOLA SEVNICA, CESTA NA
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE HARMONIKE
                                                                 GRAD 22, 8290 SEVNICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , 17 ur/teden
                                                                 Št. prijave: GE38873
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, obvezna priloga potrdila iz kazenske evidence in potrdilo, da ni v
 kazenskem postopku za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, zaposlitev s 1. 9. 2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ VIOLONĈELA - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                 GLASBENA ŠOLA SEVNICA, CESTA NA
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE VIOLONĈELA, ORKESTRA
                                                                 GRAD 22, 8290 SEVNICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , 11 ur/teden
                                                                 Št. prijave: GE39010
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, pisanje zelo dobro, obvezna priloga potrdila iz kazenske evidence in potrdilo, da ni v kazenskem postopku za kaznivo
 dejanje zoper spolno nedotakljivost, zaposlitev s 1.9.2011
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ CITER - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                 GLASBENA ŠOLA SEVNICA, CESTA NA
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE CITER
                                                                 GRAD 22, 8290 SEVNICA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , 19 ur/teden
                                                                 Št. prijave: GE39090
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
                                                                        Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, obvezna priloga potrdila iz kazenske evidence in potrdilo, da ni v
 kazenskem postopku za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, zaposlitev s 1.9.2011
128/137
Obmoĉna sluţba Trbovlje
                        Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota LITIJA                                        Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                ADMINISTRATOR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ADMINISTRATOR IN TRAKTORIST - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                          STROJNA DELA, MATJAŢ MOŢINA S.P.,
 Opis del in nalog: ADMINISTRATINVNA DELA IN VOŢNJA TRAKTORJA                      DVOR 5, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                    Št. prijave: GE70341
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B                           Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Način prijave kandidatov: IMAMO KANDIDATA
129/137
Obmoĉna sluţba Trbovlje
                        Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota TRBOVLJE                                      Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                ZIDAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                              GRADBENO OBRTNIŠKA DELA VENE FRANC
 Opis del in nalog: ZIDARSKA IN FASADERSKA DELA                                 S.P., POD GOZDOM 1, 1420 TRBOVLJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 04.10.2012, polni delovni ĉas                    Št. prijave: GE71836
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes                            Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: KARMEN OSTROVRŠNIK, 041 771 963, franc.vene1@email.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                              GRADBENO OBRTNIŠKA DELA VENE FRANC
 Opis del in nalog: ZIDARSKA IN FASADERSKA DELA                                 S.P., POD GOZDOM 1, 1420 TRBOVLJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 30.11.2011, polni delovni ĉas                    Št. prijave: GE71840
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes                            Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: KARMEN OSTROVRŠNIK, 041 771 963, franc.vene1@email.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                              GRADBENO OBRTNIŠKA DELA VENE FRANC
 Opis del in nalog: ZIDARSKA IN FASADERSKA DELA                                 S.P., POD GOZDOM 1, 1420 TRBOVLJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 29.11.2012, polni delovni ĉas                    Št. prijave: GE71853
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes                            Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: KARMEN OSTROVRŠNIK, 041 771 963, franc.vene1@email.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1                                              GRADBENO OBRTNIŠKA DELA VENE FRANC
 Opis del in nalog: ZIDARSKA IN FASADERSKA DELA                                 S.P., POD GOZDOM 1, 1420 TRBOVLJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 09.03.2013, polni delovni ĉas                    Št. prijave: GE71867
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes                            Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: KARMEN OSTROVRŠNIK, 041 771 963, franc.vene1@email.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ţ
 Število delavcev: 2                                              GRADBENO OBRTNIŠKA DELA VENE FRANC
 Opis del in nalog: ZIDARSKA IN FASADERSKA DELA                                 S.P., POD GOZDOM 1, 1420 TRBOVLJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                        Št. prijave: GE71870
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti                            Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: KARMEN OSTROVRŠNIK, 041 771 963, franc.vene1@email.si

                STROJNI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KONZULTANT II PRI MONTAŢI IN ZAGONU GENERATORJA / MOTORJA IN TURBINE /
 ĈRPALKE HIDROAGREGATA ĈRPALNE HIDROELEKTRARNE AVĈE - M/Ţ
 Število delavcev: 2
 Opis del in nalog: TOLMAĈENJE TEHNIĈNIH NAĈRTOV OPREME PRI USKLAJEVANJU LE TEH S SLOVENSKIMI PREDPISI,     RUDIS poslovno zdruţenje za inţeniring in
 SODELOVANJE PRI USKLAJEVANJU NAĈRTOV IZDELANIH NA JAPONSKEM V FIRMAH MITSUBISHI HEAVY             izgradnjo objektov d.d. Trbovlje, TRG
 INDUSTRIES.LTD – IZDELOVALEC TURBINE/ĈRPALKE IN POMOŢNIH TURBINSKIH SISTEMOV, MITSUBI             REVOLUCIJE 25 B, 1420 TRBOVLJE
 Alternativna izobrazba: DELAVEC BREZ POKLICA                                  Št. prijave: GE65967
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 5 mes , polni delovni ĉas                             Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, SPOSOBNOST BRANJA JAPONSKE TEHNIĈNE
 DOKUMENTACIJE
 Kontakt za kandidate: METKA STARC RAK, 03-561-22-39, metka.rak@rudis.si130/137
Obmoĉna sluţba Trbovlje
                           Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota ZAGORJE OB SAVI                                      Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  TESAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TESAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: TESARSKA IN KROVSKA DELA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 mes , polni delovni ĉas                     G-F GRADBENIŠTVO IN FASADERSTVO
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B,          GAJSER d.o.o., TRG POHORSKEGA
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                                        BATALJONA 9, 1412 KISOVEC
 Način prijave kandidatov: IMAMO ŢE IZBRANE KANDIDATE                             Št. prijave: GE68412
 Kontakt za kandidate: FRANC GAJSER, 041 645 061, nada@dajan.si                               Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Predvideno plačilo: 750,00 EUR bruto
 Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik

                  ZIDAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: ZIDANJE IN OMETAVANJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 mes , polni delovni ĉas                     G-F GRADBENIŠTVO IN FASADERSTVO
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B,          GAJSER d.o.o., TRG POHORSKEGA
 KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD                                        BATALJONA 9, 1412 KISOVEC
 Način prijave kandidatov: IMAMO ŢE IZBRANE KANDIDATE                             Št. prijave: GE68366
 Kontakt za kandidate: FRANC GAJSER, 041 645 061, nada@dajan.si                               Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi
 Predvideno plačilo: 750,00 EUR bruto
 Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
131/137
Obmoĉna sluţba Velenje
                      Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota DRAVOGRAD                                    Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
               SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SLIKOPLESKAR ALI POMOŢNI SLIKOPLESKAR - M/Ţ
 Število delavcev: 7                                           VZDRŢEVALNA DELA - SLIKOPLESKARSTVO
 Opis del in nalog: SLIKOPLESKARSKA IN FASADERSKA DELA,DELO ZA DOLOĈEN ĈAS Z MOŢNOSTJO PODALJŠANJA ZA  SABAHUDIN DŢINIĆ S.P., OTIŠKI VRH 53,
 NEDOLOĈEN ĈAS                                              2373 ŠENTJANŢ PRI DRAVOGRADU
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                   Št. prijave: GE73439
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B                           Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: SABAHUDIN DŢINIĈ, 059 952 792, info@slikopleskarstvo-brko.com

               SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI KNJIGOVODJA VII. - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                     RELAX TURIZEM podjetje za turizem d.o.o.,
 Opis del in nalog: SAMOSTOJNI KNJIGOVODJA VII.
                                                     MEŢA 10, 2370 DRAVOGRAD
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 mes , polni delovni ĉas
                                                     Št. prijave: GE62011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: POZNAVANJE RAĈUNOVODSKIH STANDARDOV, POZNAVANJE DELA Z
                                                            Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 RAĈUNALNIKOM, PASIVNO ZNANJE ENEGA TUJEGA JEZIKA
 Kontakt za kandidate: TINA URNAUT, 02 877 02 46, adved123@gmail.com
132/137
Obmoĉna sluţba Velenje
                Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota RAVNE NA KOROŠKEM                          Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA (DO 3 LET)
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POSLUŢEVALEC STROJEV - M/Ţ
 Število delavcev: 2
                                                                 MANPOWER agencija za zaposlovanje, d.o.o.
 Opis del in nalog: POSLUŢEVANJE STROJEV IN NAPRAV, IZVAJANJE PREDPISANIH MERJENJ, POMOŢNA DELA-ĈIŠĈENJE,
                                                                 MANPOWER D.O.O., PE MARIBOR,
 VZDRŢEVANJE, PREVZEM MATERIALOV, EVIDENTIRANJE PODATKOV, SAMOKONTROLA IN KONTROLA, DRUGA DELA PO
                                                                 SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR
 NAVODILIH NADREJENEGA.
                                                                 Št. prijave: GE58356
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
 Kontakt za kandidate: PATRICIJA JERMAN, 02 23-48-360, patricija.jerman@manpower.si

                  OBLIKOVALEC KOVIN
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: BRUSILEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                 NOŢI RAVNE podjetje za proizvodnjo noţev in
 Opis del in nalog: STROJNO BRUŠENJE NOŢEV NA ŠIRINO, PLOŠĈINO IN DRUGE OBLIKE V OKVIRU ZAHTEVANIH
                                                                 rezil d.o.o., KOROŠKA CESTA 14, 2390
 TOLERANC
                                                                 RAVNE NA KOROŠKEM
 Alternativna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
                                                                 Št. prijave: KJ74049
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
 Kontakt za kandidate: DRAGICA PEĈOVNIK, 02 870 62 07, dragica.pecovnik@ravne.com

                  SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SORTIREC IN PAKIREC - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                                 TESNILA GK proizvodnja in trţenje izdelkov iz
 Opis del in nalog: PREBIRANJE IN SORTIRANJE IZDELKOV, KONTROLIRANJE IZDELKOV, PRIPRAVA ZA ODPREMO,
                                                                 gume d.o.o., NA PRODU 97, 2391 PREVALJE
 DODELAVA IZDELKOV
                                                                 Št. prijave: GE60072
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 mes , polni delovni ĉas
                                                                        Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: DOBER VID, NATANĈNOST, ROĈNE SPRETNOSTI.
 Kontakt za kandidate: SERGEJA ŢIBRET, 02 823 42 26, sergeja@tesnila-gk.si

                  STROJNI DELOVODJA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROKOVNI DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: SVETOVANJE IN POMOĈ ZAPOSLENIM V PROIZVODNJI                                 KOLDING trgovsko, storitveno in proizvodno
 Alternativna izobrazba: SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA                                 podjetje d.o.o., NICINA 12 C, 2391 PREVALJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                 Št. prijave: GE72586
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 govorjenje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
 Kontakt za kandidate: CVETKA VOŢIĈ, 02 823 43 45, cvetka.vozic@kolding.si
133/137
                  EKONOMSKI TEHNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOMERCIALNI REFERENT - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: DELO V KOMERCIALI                                             KOLDING trgovsko, storitveno in proizvodno
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                                podjetje d.o.o., NICINA 12 C, 2391 PREVALJE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,  Št. prijave: GE72510
 govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov -         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 osnovno
 Kontakt za kandidate: CVETKA VOŢIĈ, 02 823 43 45, cvetka.vozic@kolding.si
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ASISTENT - M/Ţ
                                                                TA2 9ROUP, oglaševalska agencija, d.o.o., NA
 Število delavcev: 1
                                                                PRODU 58, 2391 PREVALJE
 Opis del in nalog: ASISTENT/KA (VSA TAJNIŠKA OPRAVILA, ADMINISTRATIVNA DELA)
                                                                Št. prijave: KG78967
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                                       Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: UROŠ GRABNER, 041 746 695
134/137
Obmoĉna sluţba Velenje
                          Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota SLOVENJ GRADEC                                      Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  AVTOMEHANIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZDRŢEVALEC TOVORNIH VOZIL-AVTOMEHANIK IN VOZNK TOVORNIH VOZIL - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: VZDRŢEVANJE VOZNEGA PARKA PODJETJA IN IZVAJANJE VZDRŢEVANJA ZA NAROĈNIKE, OBĈASNO
 NADOMEŠĈANJE VOZNIKOV                                                    ORANA druţba za svetovanje, posredništvo in
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA, VOZNIK                                 promocijo turizma d.o.o., RONKOVA ULICA 4,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                               2380 SLOVENJ GRADEC
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. C1,D1,CE,D1E, angleški jezik     Št. prijave: GE57088
 razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,              Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
 Kontakt za kandidate: GABRIJELA NAVOTNIK, 02 883 10 33; 041 672-783, gabrijela@orana.si
 Poskusno delo: poskusno delo 3 mes

                  SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                               JOŢKO & CO trgovina in storitve d.o.o.,
 Opis del in nalog: PRODAJA BLAGA V TRGOVINI Z MEŠANIM BLAGOM
                                                               GORNJI DOLIĈ 59, 2382 MISLINJA
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 5 mes , 30 ur/teden
                                                               Št. prijave: JV14590
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B
                                                                      Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Način prijave kandidatov: osebna zglasitev na sedeţu druţbe
 Kontakt za kandidate: JOŢE STUHNE, 041 217 068

                  SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROMETNIK - M/Ţ
 Število delavcev: 1
 Opis del in nalog: ORGANIZACIJA PREVOZOV                                          LOGISTIK B transport in storitve d.o.o.,
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 6 mes , polni delovni ĉas                             MISLINJSKA DOBRAVA 84 A, 2382 MISLINJA
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B,C,E, angleški jezik razumevanje  Št. prijave: KG04087
 osnovno, govorjenje osnovno, francoski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, nemški jezik razumevanje              Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 osnovno, govorjenje osnovno, NPK ZA VOZNIKA
 Kontakt za kandidate: MAKSIMILJAN BASTL, 041/413-831
135/137
Obmoĉna sluţba Velenje
                           Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 01.07.2011
Upravna enota VELENJE                                          Delodajalci ţelijo samo javno objavo PDM
                  DELAVEC BREZ POKLICA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŢNI GRADBENI DELAVEC - M/Ţ
 Število delavcev: 4                                                    BOKONT, storitve in trgovina, d.o.o.,
 Opis del in nalog: PRIPRAVLJALNA DELA NA GRADBIŠĈIH                                    ŠALEŠKA CESTA 16, 3320 VELENJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas                            Št. prijave: KD86640
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B                         Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: BEGAN HODŢIĆ, 041 786 196, bokont.doo@gmail.com

                  MONTER VODOVODNIH NAPRAV
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER VODOVODNIH NAPRAV - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                              PRIMATA Inţeniring d.o.o., CANKARJEVA
 Opis del in nalog: IZDELAVA IN MONTAŢA VODOVODNIH INŠTALACIJ
                                                              CESTA 2, 3325 ŠOŠTANJ
 Alternativna izobrazba: OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
                                                              Št. prijave: GE67880
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                     Rok prijave na to objavo: 09.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: IZOBRAZBA: VODOINŠTALATER
 Kontakt za kandidate: NOVALIJA MUMINOVIĆ, 031 660 573, primata.doo@siol.net

                  STROJNIK
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNIK - M/Ţ
                                                              BOKONT, storitve in trgovina, d.o.o.,
 Število delavcev: 1
                                                              ŠALEŠKA CESTA 16, 3320 VELENJE
 Opis del in nalog: OPRAVLJANJE VSEH STROJNIH DEL
                                                              Št. prijave: HB47867
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Kontakt za kandidate: BEGAN HODŢIĆ, 041 786 196, bokont.doo@gmail.com

                  ZIDAR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ţ
 Število delavcev: 3
                                                              BOKONT, storitve in trgovina, d.o.o.,
 Opis del in nalog: ZIDARSKA DELA
                                                              ŠALEŠKA CESTA 16, 3320 VELENJE
 NPK: Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja
                                                              Št. prijave: KD86653
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B
 Kontakt za kandidate: BEGAN HODŢIĆ, 041 786 196, bokont.doo@gmail.com

                  PRODAJALEC
                                                              INTERSPORT ISI, prodaja športne opreme in
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ţ
                                                              oblaĉil, d.o.o. INTERSPORT ISI, prodaja
 Število delavcev: 1
                                                              športne opreme in oblaĉil, d.o.o., Poslovna
 Opis del in nalog: SVETOVANJE KUPCEM, PRODAJA ŠPORTNIH ARTIKLOV
                                                              enota Intersport Velenje, ŠALEŠKA CESTA 1,
 Alternativna izobrazba: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
                                                              3320 VELENJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                              Št. prijave: GE70680
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje tekoĉe, pisanje tekoĉe
                                                                     Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
136/137
                 GASTRONOM HOTELIR
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ţ
                                                           GORENJE GOSTINSTVO d.o.o., Velenje,
 Število delavcev: 1
                                                           Partizanska 12, PARTIZANSKA CESTA 12,
 Opis del in nalog: PRIJAZEN SPREJEM GOSTOV, PRIPOROĈILO PONUDBE, STREŢBA HRANE IN PIJAĈE, POSPRAVLJANJE
                                                           3320 VELENJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 3 mes , polni delovni ĉas
                                                           Št. prijave: GE71060
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, KOMUNIKATIVNOST, SAMOSTOJNOST, VESELJE DO DELA Z
                                                                  Rok prijave na to objavo: 06.07.2011
 LJUDMI

                 SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ADMINISTRATOR - M/Ţ                              T.M. inţeniring in gradbeništvo d.o.o. T.M.
 Število delavcev: 2                                                 inţeniring in gradbeništvo d.o.o., Poslovna
 Opis del in nalog: ADMINISTRATIVNA DELA, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV PONUDB, IZDAJA RAĈUNOV         enota Velenje, PAKA PRI VELENJU 40 B, 3320
 Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoloĉen ĉas , polni delovni ĉas                           VELENJE
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, TIMSKO DELO, KOMUNIKATIVNOST            Št. prijave: HB47120
 Kontakt za kandidate: TANJA MATKO, 070 722 900                                           Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                 TEHNIK GOSPODINJSKIH STORITEV
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ţ
                                                           KAVARNA NOVA DAMJAN VODOŠEK S.P.,
 Število delavcev: 1
                                                           ŠALEŠKA CESTA 21, 3320 VELENJE
 Opis del in nalog: POMOĈ V KUHINJI
                                                           Št. prijave: GE61982
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , polni delovni ĉas
                                                                  Rok prijave na to objavo: 03.07.2011
 Kontakt za kandidate: DAMJAN VODOŠEK, 041 759 419, damjan.vodosek@gmail.com

                 SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNI TEHNIK - M/Ţ                              DIMNIKARSTVO, SERVIS IN MONTAŢA
 Število delavcev: 1                                                 OGREVALNIH NAPRAV, PETER PEĈNIK, S.P.,
 Opis del in nalog: VZDRŢEVANJE NAPRAV                                        ŠALEK 108, 3320 VELENJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 2 mes , polni delovni ĉas                         Št. prijave: GE62744
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 9 mes, voz. izpit kat. A, IZOBRAZBA: SREDNJA            Rok prijave na to objavo: 03.07.2011

                 AKADEMSKI GLASBENIK KITARIST
 Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UĈITELJ - M/Ţ
 Število delavcev: 1
                                                           GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŢELJSKI
 Opis del in nalog: POUĈEVANJE KITARE
                                                           VELENJE, JENKOVA CESTA 4, 3320 VELENJE
 Trajanje in vrsta zaposlitve: doloĉen ĉas 1 leto , 20 ur/teden
                                                           Št. prijave: GE43750
 Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, POTRDILO O NEKAZNOVANJU
                                                                  Rok prijave na to objavo: 04.07.2011
 Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo po pošti pisno vlogo z ţivljenjepisom
 Kontakt za kandidate: BERNARDA NAPOTNIK, 03 898 12 18, bernarda.napotnik@guest.arnes.si
137/137

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1669
posted:7/6/2011
language:Slovenian
pages:137