Docstoc

INSIDE

Document Sample
INSIDE Powered By Docstoc
					                           MECCA CLUB // 1998-2010
NIGHT LIFESTYLE MAGAZINE // No.19 // SEPTEMBER & OCTOBER 10 // WWW.MECCA.CZ
with
BRIAN CROSS


 FREE
 TICKETS
 INSIDE
                                 /NL
                                                                                       2010
MECCA PROGRAM
      STR./PAGE
OBSAH .............................................................................................................................................................................................03
EDITORIAL ......................................................................................................................................................................................04


ZÁŘÍ / SEPTEMBER                                            ŘÍJEN / OCTOBER
1.9. STŘEDA / WEDNESDAY                                  05      1.10. PÁTEK / FRIDAY                                   38


3.9. PÁTEK / FRIDAY                                    06      2.10. SOBOTA / SATURDAY                                  41


4.9. SOBOTA / SATURDAY                                  09      6.10. STŘEDA / WEDNESDAY                                 43


8.9. STŘEDA / WEDNESDAY                                  12      8.10. PÁTEK / FRIDAY                                   44


10.9. PÁTEK / FRIDAY                                   13      9.10. SOBOTA / SATURDAY                                  47


11.9. SOBOTA / SATURDAY                                  16      13.10. STŘEDA / WEDNESDAY                                 50


15.9. STŘEDA / WEDNESDAY                                 20      15.10. PÁTEK / FRIDAY                                   51


17.9. PÁTEK / FRIDAY                                   21      16.10. SOBOTA / SATURDAY                                 54


                                                    20.10. STŘEDA / WEDNESDAY                                 57


18.9. SOBOTA / SATURDAY                                  27      22.10. PÁTEK / FRIDAY                                   58


22.9. STŘEDA / WEDNESDAY                                 30      23.10. SOBOTA / SATURDAY                                 61


24.9. PÁTEK / FRIDAY                                   31      27.10. STŘEDA / WEDNESDAY                                 64


25.9. SOBOTA / SATURDAY                                  34      29.10. PÁTEK / FRIDAY                                   65


29.9. STŘEDA / WEDNESDAY                                 37      30.10. SOBOTA / SATURDAY                                 68                     Vydavatel / publisher: Mecca Prague s.r.o., U Průhonu 799/3, 170 00 Praha 7; IČO: 279 574 11
                     Kontakt / Contact: mecca@mecca.cz & www.mecca.cz
                     Inzerce / advertising: Blanka Jenčíková, blanka@mecca.cz, tel.: 00 420 283 871 520
                     Grafika / graphics: Ciggi Design, www.ciggi.cz // Vydáno / Issued: Praha / Prague
                     Číslo a den vydání / Number and Date of this issue: XIX. (1.9.2010)
                     Vychází / when published: dvouměsíčník / every two month
                     MK ČR E 177 39
                     Změna programu vyhrazena.

                                                                                               3
2010
4
                      1.9.2010
2ND STAGE – DJ BLOCH – Best of 80s & 90s


         FREE ENTRY/VSTUP ZDARMA
                                ZÁŘÍ / SEPTEMBER  2010
CZ  P  rvní zářijový pátek odstartuje novou   a energických tracků, které Vás jedno-
   klubovou sezónu stále více úspěšnější    duše dostanou. Není tedy divu, že je
   rezidentní noc předního domácího af-     obsazován na přední domácí festivaly
   terklubu, kterým pražské Studio 54 be-    a parties, mezi které patří například Má-
   zesporu je. Studio 54 night v Mecce, na   cháč nebo Pleasure Island. Za zmínku
   níž se představí nejvýraznější postavy    rozhodně stojí i jeho vystoupení v nej-
   tohoto afterklubu v čele s Tommy Roger-   lepším klubu světa – Amnesii na Ibize,
   sem a Enricem, kteří vystoupili 15. srpna  nebo na party Full Moon na thajském
   v nejlepším klubu na světě, Amnesii, na   ostrově Koh Phan Gan, kde vystoupil
   veleslavné Ibize. O support se tentokrát   jako jediný Čech. Prime time bude ten-
   postará velmi oblíbený Ronny a talento-   tokrát patřit jednomu z nejúspěšnějších
   vaný Billy Bright, kteří přispějí uchu la-  českých DJů současnosti - Tommymu
   hodícími tracky, jež dodají tomuto even-   Rogersovi, jehož úspěch na poli domácí
   tu tu správnou atmosféru! Prvním, kdo    elektronické scény nezná konce. Pres-
   rozproudí krev ve vašich žilách a nále-   tižní vystoupení v anglických klubech
   žitě roztancuje všechny všudypřítomné    Fire nebo White House, a především na
   je nový objev Studia 54 - DJ Billy Bright,  slavné Ibize v klubu Amnesia to jen do-
   který se díky vkusné kombinaci starých    kazují a potvrzují jeho kvality. O zakon-
   a osvědčených hitů s tím nejnovějším,    čení zářijové Studio 54 night at Mecca
   co současná scéna nabízí, dostal rych-    se postará oblíbenec ze stáje Studia
   le do povědomí návštěvníků tohoto      54 - DJ Ronny, jehož sety mají vždy
   prestižního klubu. Billy Bright přesně    nepopsatelný drive, který ocení každý
   půl hodinu po půlnoci předá pomyslné     návštěvník této party! Oficiální Studio
   žezlo dnes již stálici domácí scény - En-  54 Night at Mecca afterparty startuje již
   ricovi, jehož set je vždy plný osobitých   ve 4 hodiny v pražském klubu Studio 54,

                                            7
   2010   ZÁŘÍ / SEPTEMBER

                         evergreen of the local scene – DJ En-
                         rico – who’s unique, energetic sets are
                         bound to reel you in. No wonder he’s
                         booked to play the Czech Republic’s
                         top festivals and events, amongst which
                         are, for example, Machac or Pleasure
                         Islands. Also worth mentioning are his
                         appearances at Ibiza’s number one club
                         Amnesia or as the only Czech ever to
                         perform at one of the Full Moon parties
                         on the Thai island of Koh Phan Gan.
                 DJ ENRICO    Prime time will be under the direction
   kde bude rozjetý mejdan pokračovat až    of one the most successful Czech DJ
   do odpoledních hodin!            – Tommy Rogers – who’s list of accom-
                         plishments on the local scene is endle-
EN  O  n the first Friday in September Pra-   ss. Prestigious bookings at the UK’s Fire
   gue‘s top afterclub, Studio 54, kicks off  and White House clubs and, above all,
   a new clubbing season at Mecca with     at Ibiza’s famous Amnesia club are pro-
   the ever more popular Studio 54 Night    of of his quality. Rounding things off at
   featuring a line-up of two of the clubs   September’s Studio 54 Night at Mecca
   most distinguished DJs, Tommy Rogers     will be popular DJ Ronny, who’s unbelie-
   and Enrico. Tommy Rogers had perfor-     vably driving sets are appreciated by all
   med on 15th of August at the world’s     that see him perform. The official Studio
   number one club, Ibiza‘s Amnesia. On     54 Night afterparty starts at 4am at Pra-
   support duties will be popular DJ Ron-    gue’s Studio 54 club where the party will
   ny and the talented Billy Bright, who will  continue until the afternoon!
   be taking care of the right atmosphere
   thanks to some sweet tunes. First up to   VSTUPENKY / TICKETS
   get the blood pumping and the crowd      VSTUP: 190,- Kč & CD zdarma
   jumping will be new talent Billy Bright,   VIP: 490,- Kč & CD zdarma
                          INFO: www.studio54.cz / www.mecca.cz
   who, thanks to his tasteful blend of tri-
                          ZAČÁTEK: 23:00
   ed and tested older hits and fresh new
   material, soon made a name for him-      ENTRY: 190,- CZK + CD for FREE
   self amongst visitors of this prestigious   VIP: 490,- CZK + CD for FREE
   club. At exactly half past twelve Billy    INFO: www.studio54.cz / www.mecca.cz
   Bright will be handing the baton to an    START: 11 PM


   8
   2010   ZÁŘÍ / SEPTEMBER
CZ  Musicmafia se opět po létě vrací do
   klubu Mecca. Tentokrát ve složení Dj
   O.JeyBee, Dj Saint Soby a mladý ta-
   lentovaný žák Musicmafia DJ školy –
   Dj Mogambo, kterého doplní originál-
   ním vystoupením skvělý trumpetista
   Ondřej Michalec. Formace Musicmafia
   si přes léto střihla vystoupení např. na
   prestižním festivalu Pleasure Island
   nebo na dalším open air festivalu Pig
   Fest. Na konci léta se proto navrací do
   klubů, kde působí takřka celoročně,
   aby vám přivezla tu nejlepší taneční               DJ MOGAMBO
   hudbu a nabídla vám tak opravdovou      sure Island or at open air festival – Pig
   zábavu. Přijďte zažít pravou mafián-     Fest. By the end of this summer Mu-
   skou noc a protancovat se s Musicma-     sicmafia returns to the clubs, where it
   fia DJs až do rána!             performs throughout the year to brings
                         you the best dance music and offers
EN  A fter a short break Musicmafia comes    real fun. Come to experience a real
   back to the Mecca club. This time      mafia night and dance with us till early
   with Dj O.JeyBee, Dj Saint Soby and     morning!
   a young student of the Musicmafia Dj-
   -school – Dj Mogambo, supported by
                         VSTUPENKY / TICKETS
                         VSTUP: 190,- Kč
   melodies of a great trumpetist Ondřej    ZAČÁTEK: 23:00
   Michalec. This summer Musicmafia
   showed it´s skills at the best festival of  ENTRY: 190,- CZK
                         START: 11 PM
   dance music in Czech Republic – Plea-

   10
                      ZÁŘÍ / SEPTEMBER  2010


 Nejlevnější přeprava v Praze
        “víte za kolik jedete”
         20:00 - 06:00
  +420 602 26 55 55
 Ceník Služeb                     10 min. čekání
                           vozidla zdarma
Airport  z                      po 10 minutách
                            1 min = 5Kč
                               �������

                               �������

                               �������

                               �������
Rudná
������
                               �������
                           Říčany
                          ������ �������


 Černošice
            cesta mimo Prahu
             1 Km = 17 Kč
                                z
                             Airport
                               ����
                             �������
 ������
       www.transportprague.cz
                                11
2010  ZÁŘÍ / SEPTEMBER
                    8.9.2010
2ND STAGE – DJ BLOCH – Best of 80s & 90s


         FREE ENTRY/VSTUP ZDARMA
12
ZÁŘÍ / SEPTEMBER  2010
           13
   2010   ZÁŘÍ / SEPTEMBER
CZ  Je to konec prázdnin a s ním se vra-
   cí také Meccamix. Tentokrát zahájíme
   novou sezónu v klubu Mecca maškar-
   ním plesem v hédonistickém stylu. Dre-
   sscode je tedy jasný: přijďte v maskách
   – čím výstřednější, tím lepší! Neopako-
   vatelnou atmosféru, kdy každý na jeden
   večer zahodí sám sebe, aby se stal ně-
   kým jiným, dokreslí naši rezidentní DJs.            DJ CARL LOPE
   Strůjce stylu “arrogant house” DJ Looky,  nezabrzditelný uragán DJ Fcuk a jeho
                 DJ LOOKY    jump´n rock electro punk, electro-hou-
                        sový mág DJ Martin Frank a mladý ďá-
                        bel, DJ Carl Lope. Jako speciální host
                        se představí famózní elektronický hous-
                        lista Michael Hejč! Ibiza Diva tanečnice
                        v úchvatných kostýmech se nezastaví
                        ani na okamžik, obří nafukovací Mecca-
                        mix dekorace a stříbrné konfetovače se
                        na vás posypou celou noc. Meccamix
                        show můžete o prázdninách nově spa-
                        třit nejen v klubu Mecca, ale také ve

   14
   PHOTO BY LUKAŠ DAVID                  ZÁŘÍ / SEPTEMBER  2010
                                  MICHAEL HEJČ

   vybraných českých klubech. To vše je    party in a masque! Meccamix has the
   první Meccamix této sezóny!        best of Czech DJs! DJ Looky, the in-
                        ventor of „arrogant house“ style, alwa-
EN  Meccamix is the second most popular    ys gentle DJ Fcuk will take care of the
   party in Czech Republic according to    smile on your face, a devil DJ Carl Lope
   the Dance Music Awards 2008 and the    will take you to true Hell and the last but
   best party of Mecca! Meccamix opens    not least DJ Martin Frank will show you
   up the season at Mecca with a hedoni-   what the true electro beats are all about.
   stic masquerade! As a special guest will  You should be looking forward to see
   perform the best Czech electronical vio-  the performance of truly beautiful Ibiza
   linist Michael Hejc! So find your costu-  Diva dancers in wonderful costumes,
   me, throw away your ego and come to    Meccamix inflatable decorations and
                        silver confetti coming down from the cei-
                        ling all night! All that is Meccamix!
    WARM-UP PARTY V MAS-
    KÁCH V K.U. BARU JIŽ OD
   20.00, RYTÍŘSKÁ 10, PRAHA 1!        VSTUPENKY / TICKETS
   VOLNÉ VSTUPY, POZVÁNKY & GUEST LIST    VSTUP: 290,- Kč / VIP: 990,- Kč
    PLATÍ DO PŮLNOCI – DOPORUČUJEME     PŘEDPRODEJ: 250,- Kč
    PŘIJÍT S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM!     www.ticketstream.cz & www.ticketpro.cz
                        ZAČÁTEK: 23:00
     WARM UP PARTY IN
   MASQUES FROM 8PM IN K.U.          ENTRY: 290,- CZK / VIP: 990,- CZK
   BAR, RYTIRSKA 10, PRAGUE 1!        PRESALE: 250,- CZK
   GUEST LIST TILL MIDNIGHT - BEWARE
                        www.ticketstream.cz & www.ticketpro.cz
    QUEUEING & COME IN TIME!
                        START: 11 PM


                                           15
2010
16
                               ZÁŘÍ / SEPTEMBER  2010
CZ  S oundCream vstoupí do další klubové    i s hiphopery De La Soul a Snoop Do-
   sezóny ve velkém stylu a tím hlavním    ggem. Jeho rezidentní noc Soul Kitchen
   hostem bude kanadský bombarďák DJ      je dodnes nejdéle fungující klubovkou
   CZECH! Své DJské jméno nemá náho-      v západní části Kanady. Vedle DJingu
   dou, narodil se totiž opravdu v Čechách,  je spoluzakladatelem labelu Futuristic
   ale už jako malý odešel s rodiči právě   Funk Records, na němž se objevova-
   do Kanady, a svou téměř dvacetiletou    ly jak jeho vlastní tracky, tak i muzika
   kariéru vybudoval právě tam. Během     od jiných kanadských producentů. Pro
   této dlouhé doby obletěl bezmála celý    SoundCream si pro vás DJ CZECH při-
   svět a posledních 15 let strávil téměř   praví exkluzivní pumpin´elektro house
   každý víkend v klubu nebo na festiva-    set proložený breakbeatovými bootlegy,
   lech, na nichž se postavil na jedno pódi-  můžete se tedy už teď těšit na pořádný
   um s opravdovými hvězdami typu: The     mejdan! DJe Czecha doplní samozřej-
   Prodigy, Chemical Brothers, Daft Punk,   mě i oba rezidenti party SoundCream
   Orbital, Porno For Pyros, Shamen, ale    - DJ Macio a DJ Texx. Techno.cz stage
                         v pohodovém duchu bude mít klasicky
                 DJ CZECH    v rukou DJ Face a zároveň jeho host,
                         jehož každý měsíc vybíráme na zákla-
                         dě setů, které přistanou v mailu face@
                         techno.cz. Tentokrát se štěstí usmálo
                         na DJe Sata a ani vy neváhejte a po-
                         sílejte - my prostě chceme nové talenty
                         podporovat.

                         S oundCream will be entering the next EN
                         club season in grand style and the main
                         guest will be none other than Cana-

                                          17
2010   ZÁŘÍ / SEPTEMBER

                       pumpin‘elektro exclusive house set with
                       pieces of breakbeat bootlegs for Sound-
                       Cream, so you can now look forward to
                       a smashing party! DJ Czech will be of
                       course backed-up by both SoundCream
                       residents - DJ Macio and DJ Texx.
                       Relaxed Techno.cz stage will be once
                       again in the experienced hands of DJ
                       Face and his guest, whom we choose
                       every month, based on the sets which
                       are sent to the email face@techno.
                       cz. This time fortune smiled on DJ Sato!
                       So do not hesitate to send your sets
                DJ TEXX    straight away - we just want to support
dian star DJ CZECH! His DJ name is      our new talents.
surely not a coincidence, he was really
born in Czech Republic, but he moved
                                   DJ MACIO
to Canada with his parents when he
was small. Almost twenty years of his
career were built there and during this
long period he flew around almost the
whole world and the last 15 years he
spent nearly every weekend in clubs
or at festivals, on which he shared the
stage with world-known stars like: The
Prodigy, Chemical Brothers, Daft Punk,
Orbital, Porno For Pyros, Shaman and
also hiphop stars like De La Soul or     VSTUPENKY / TICKETS
Snoop Dogg. His resident night Soul     VSTUP: 190,- Kč
Kitchen is still known as the oldest party  DÍVKY VSTUP ZDARMA PO CELOU NOC
                       ZAČÁTEK: 23:00
in western Canada. And what does he
do besides DJing? He is also a co-foun-
                       ENTRY: 190,- CZK
der of the Futuristic Funk Records label,  GIRLS FREE ENTRY ALL NIGHT LONG
where his own tracks appeared as well    START: 11 PM
as music from other Canadian produ-
cers. DJ CZECH has prepared special     INFO: www.facebook.com/soundcream


 18
                  ZÁŘÍ / SEPTEMBER  2010
PRESENTS
      6.11.2010        PRAHA
    SANDER VAN DOORN - MARKUS SCHULZ
    ANDY MOOR - SIMON PATTERSON - W & W
    BOOM JINX - JAYTECH - VISION IMPOSSIBLE

         VSTUPENKY V SÍTI

        www.transmission.cz            19
                        ZÁŘÍ / SEPTEMBER  2010
                      15.9.2010
2ND STAGE – DJ BLOCH – Best of 80s & 90s


         FREE ENTRY/VSTUP ZDARMA
                                  20
                                    /NL/
                                  PÁTEK/FRIDAY


SUPPORT RESIDENT
MECCA DJS     LAFAYETTE & MACIO


                     VOTE FUNKERMAN  TOP100
 WWW.MECCA.CZ    WWW.FUNKERMAN.COM       PŘEDPRODEJE
   2010   ZÁŘÍ / SEPTEMBER
CZ  S koro se tomu nedá věřit, ale už je to   všechny desky můžeme vybrat spo-
   dvanáct let, co se dveře klubu Mecca     lečné „3 Minutes To Explain“, „Wheels
   otevřely úplně poprvé. Za tu dobu se     in Motion“ a nejaktuálnější „New Life.“
   otevřely a zavřely ještě mnohokrát a za    Všichni mají ale určitě v živé paměti
   nimi zůstala celá řada rezidentních ve-    Funkermanovu nejznámější desku s ná-
   čerů, na které se dodnes vzpomíná. Klu-    zvem „Speed Up.“ Ta jej totiž vynesla
   bem prošla celá špička českých djů, ale    mezi pomyslnou producentskou elitu -
   i nadějných nováčků, a postupem času     zájem o ní byl tak obrovský, že jí musel
   se Mecca stala uznávaným klubem i za     Funkerman vydat ještě jednou a smlou-
   hranicemi naší země. Za mixpult se tady    vu nepodepsal s nikým menším, než
   postavili ti nejlepší na světě jako Tiësto,  s legendárním vydavatelstvím Defected
   Sven Väth, Roger Sanchez, Eric Prydz,     Records. Nahrávka měla skvělé ohlasy
   Armand van Helden, Felix da House-      ze všech stran a dodnes se hrává v klu-
   cat nebo Markus Schulz. Nesnažíme       bech. V letošním roce se chystá vydání
   se tady nikterak balancovat a hodnotit    dlouho očekávaného debutového alba,
   uplynulé roky, vše co chceme je oslavit
                                  DJ FUNKERMAN
   narozeniny našeho klubu – a chceme
   je oslavit s vámi! Hlavní dárek jsme pro
   vás objednali z Holandska a během ve-
   čera musíte skákat podle toho, jak on
   bude pískat, je to totiž takový diktátor
   – říká si FUNKERMAN! Budete ho znát
   zejména díky jeho spolupráci s Fedde
   le Grandem, se kterým před šesti lety
   založili label Flamingo Recordings, a od
   té doby v pravidelných ntervalech boří
   všechny žebříčky prodejnosti i oblíbe-
   nosti napříč celou taneční scénou. Za

   22
                               ZÁŘÍ / SEPTEMBER  2010
                         užít mejdan plný narozeninové atmosfé-
                         ry, kde vás skvělá hudba a super nálada
                         přivedou až k rannímu svítání. Budeme
                         se těšit!

                         A  lthough it´s hard to believe, it has EN
                         been twelve years since entrance door
                         of Mecca club had opened for the first
                         time. Many parties, many Djs, lots of fun
                         and dance, and a great music... all these
                         will be always remembered as a Mecca
                         club! We has welcomed top Czech DJs,
           DJ FUNKERMAN        as well as newcomers, and over the time
                         Mecca became a club, that is recognized
které Funkerman díky své maximální        not only in Czech republic, but beyond
vytíženosti stále oddaloval. Turné po      the borders of our country as well. The
Severní Americe, Austrálii, hraní na nej-    best aces of the music scene were plaing
lepších světových festivalech, klubech      in here, such as Tiësto, Sven Väth, Ro-
po celé planetě, a samozřejmě neustá-      ger Sanchez, Eric Prydz, Armand Van
lé cestování na Ibizu, to vše si vybírá     Helden, Felix da Housecat, Markus
svou daň v podobě nedostatku času        Schulz and many more. Major birthday
ve studiu. Na oslavě narozenin klubu       gift for you was ordered directly from
Mecca nesmí pochopitelně chybět oba       Holland and you can be sure, that he
rezidenti – Dj Lafayette a Dj Macio, kte-    will make you dance – his name is FUN-
ří Funkermana doplní na hlavní stagei.      KERMAN! He is mainly known due to his
Druhá stage bude tento večer mapovat       collaboration with Fedde Le Grand, as
celých uplynulých 12 let klubu po hu-      they founded the label Flamingo Recor-
dební stránce, Mecca retro lahůdky vám      dings six years ago and since than they
zde bude servírovat funky disco král - Dj    just „destroy“ all the charts on the dance
Kuba Soulcheck a spolu s ním jeden        scene. To choose just the best record, we
z nejdéle působících djů u nás – Dj Air-     would mention „3 Minutes To Explain“,
to. Dále na vás čeká welcome drink, kte-     „Wheels in Motion“ or recent record
rým bychom si s vámi rádi symbolicky       „New Life.“ But everyone would certain-
připili, poděkovali vám za uplynulých 12     ly know Funkerman´s most famous al-
let, a vstoupili tak plni síly do dalších let,  bum, called „Speed Up.“ This album get
které jsou před námi. Přijďte si s námi     him into the elite of the production and

                                          23
2010  ZÁŘÍ / SEPTEMBER
24
                               ZÁŘÍ / SEPTEMBER  2010
                                 DJ FUNKERMAN

as it got so famous, he had to publish it   and play the best sets from this period
again, this time with the legendary label   of time. Furthermore, a welcome drink
Defected Records. This set had a great     will be served to our guests to celebrate
feedback and it´s still played in the clubs.  anniversary of Mecca club. Come to join
Funkerman is going to release debut al-    our birthday party, full of great atmosphe-
bum this year, but as he is so busy, he    re and fun, to dance till the morning. We
had to postpone releasing of this long     are looking forward to see you!
awaiting album. Tour in North America,     VSTUPENKY / TICKETS
Australia, performences at the world‘s     VSTUP: 300,- Kč (do půlnoci)
best festivals and clubs throughout the    VSTUP: 390,- Kč (po půlnoci)
                        VIP: 990,- Kč
world, and of course constant travel to
                        PŘEDPRODEJ: 290,- Kč
Ibiza, it all takes lots of time needed in
                        www.ticketpro.cz, www.ticketstream.cz,
the studio. Mecca´s anniversary means     www.ticketportal.cz
that obviously two of our residents won´t   ZAČÁTEK: 23:00
be missing as well – DJs Lafayette and
Macio are going to support Funkerman      ENTRY: 300,- CZK (till midnight)
                        ENTRY: 390,- CZK (after midnight)
on the main stage. The second stage
                        VIP: 990,- CZK
will be led by the king of funky disco –    PRESALE: 290,- CZK
Dj Kuba Soulcheck and matador of the      www.ticketpro.cz, www.ticketstream.cz,
dance scene, DJ Airto..these great DJs     www.ticketportal.cz
will present past twelve years at Mecca    START: 11 PM


                                            25
   2010    ZÁŘÍ / SEPTEMBER
CZ  S lunce prochází astrologickým znamením     into the Cosmo Bar again and the guest
   Panny, a tak pro vás dalším díle SOUPER-     Djs will provide alternative electronic music
   POP šéfkuchař DJDr.T.N.F /Bob Sinclar      sound asylum there. SOUPERPOP would
   creative team/ uvaří lahůdkový večírek, kdy   like to reach out for your attention and supp-
   vás čeká speciální set zrozenců ve zname-    ort as well – support for the unique Czech
   ní Panny: Michaela Jacksona, Moby, Pink     charity (HE)ART for HELP project (www.
   nebo Beyonce Knowles. Mezi tanečníky       unitedheartsforhelp.org) that is organising
   extrémního kabaretu se objeví vzácný host    the Haiti help fine-art auction in the Czech
   - Lady Hedvique /Miss Technotronic a ta-     National Hall NY in September 2010. Your
   nečnice z teamu Bob Sinclar/. Prostor druhé   participation can give the chance of a brigh-
   stage, která se změní v Cosmo Bar, bude     ter future to the children of Haiti as the coun-
   patřit alternativním hostujícím Djům. Projek-  try which lost almost everything during the
   tem SOUPERPOP bychom zároveň rádi        earthquake in January 2010.
   získali váš zájem a podporu pro jedinečný
                           Doporučený dresscode na tuto akci je
   český humanitární projekt (HE)ART for
                           tentokrát Black or White or Pink
   HELP (www.unitedheartsforhelp.org), který
   v září 2010 vrcholí aukcí obrazů současné-    Recommended dresscode for this
   ho umění v České Národní Budově v NY.
                           event is Black or White or Pink
   Výtěžek z aukce zabezpečí stavbu a provoz
   školy v ruinách zemětřesením zničené Haiti.   VSTUPENKY / TICKETS
                           VSTUP: 190,- Kč / VIP: 490,- Kč

   T
                           23:00 – 24:00 Virgo hour : Dresscode = vstup
EN    he Sun is passing through the astrono-    zdarma / Virgo Hour zároveň znamená že
   mical sign of Virgo and DJ Dr.T.N.F /Bob     každý, kdo se narodil ve znamení Panny, má v
   Sinclair‘s creative team/ prepared another    tuto hodinu vstup zdarma.
                           ZAČÁTEK: 23:00
   SOUPERPOP party, that will be dedicated
   to the sets of Virgo artists: Michael Jackson,
                           ENTRY: 190,- CZK / VIP: 490,- CZK
   Moby, Pink and Beyonce Knowles. Our       23:00 – 24:00 Virgo hour: Dresscode = Entry
   very special guest and dancer of extreme     free / Virgo Hour also means, that everybody
   cabaret is going to be Lady Hedvique /Miss    who is born under the sign of Virgo has free
   Technotronic and the Bob Sinclar dance      entry
                           START: 11 PM
   crew/. The second stage of will transform

   28
2010  ZÁŘÍ / SEPTEMBER
                    22.9.2010
2ND STAGE – DJ BLOCH – Best of 80s & 90s


         FREE ENTRY/VSTUP ZDARMA
30
ZÁŘÍ / SEPTEMBER  2010
           31
   2010   ZÁŘÍ / SEPTEMBER
CZ  P  o prázdninové pauze se do klubu      enters its fifth year of existence with its full
   MECCA vrací grandiozní show DJe LA-      strength. This time you can enjoy different
   FAYETTA - OPERA HOUSE. Čas letí        kinds of DJs and dancers. As it´s usuall for
   jako voda a party Opera House vchází     our party, it’s not just a party, it is a show
   do pátého roku svojí existence v plné     as well and entertainment that will convey
   síle a plná všemožných témat. Tento-     a great DJ BAROCK SHOW. Besides
   krát se můžete těšit na celou plejádu     the resident DJ Lafayette on the dance
   Djs a tanečníků. Jak už bývá na naší     floor which represent an excellent time to
   party zvykem, nejde jenom o party, ale    PARTY will introduce three young and ta-
   i show a zábavu, kterou vám zprostřed-    lented DJs. On the first September Opera
   kují skvělí DJs a BAROCK SHOW. Vedle     will turn you on Viscount RAFFAEL DE
   residenta DJe LAFAYETTA se na prk-      LA RUE, who is gaining more and more
   nech, která znamenají výtečnou party,     fans by his original style. The opening of
   tentokrát představí hned trojice mladých   the new Opera season will further support
   a talentovaných DJů. Na první zářijové    by his performance, couple EVIL MARK
   Opeře vás rozpálí vikomt RAFFAEL DE      & JAY-P, who will lead you with their exqui-
   LA RUE, který si získává čím dál více     site house set until the morning.
   fanoušků svým originálním stylem. Ote-
   vření nové OPERNÍ sezóny dále podpoří     VSTUPENKY / TICKETS
   svým vystoupením dvojice MARK EVIL      VSTUP: 290,- Kč / VIP: 690,- Kč
   & P-JAY, kteří vás dostanou svým vytří-    Vstup s Opera House card: 190,- Kč
                          INFO: www.djlafayette.cz
   beným housovým výběrem.
                          ZAČÁTEK: 23:00

EN  A fter the holiday break, magnificent    ENTRY: 290,- CZK / VIP: 690,- CZK
   show OPERA HOUSE run by DJ Lafay-       Entrance with Opera House card: 190,- CZK
   ette returns back to Mecca. Time flies like  INFO: www.djlafayette.cz
   running water and the party Opera House    START: 11 PM


   32
                               ZÁŘÍ / SEPTEMBER  2010
CZ  S  e začátkem nadcházející klubové se-
   zóny je spjat i start nové party v klubu
   Mecca. V sobotu 25. září se vám pre-
   miérově představí party TOO SEXY 4
   Prague, která si klade za cíl představit
   ve spojení s pražskými stálicemi taneční
   scény i nadějné tváře z Moravy, Slezska
   a okolních zemí. Na prvním dílu této
   party zahraje proslavený DJ, pocháze-
   jící z Moravy a rezident úspěšné české
   party Dirty Dancing, DJ Peet, kterého
   můžete velmi dobře znát díky jeho pů-
   sobení v klubech jako je Mecca, Duplex,

                  DJ PEET               DJ JEANISS
                        Fabric, Staré Lázně a mnoha dalších.
                        Spolu s ním vystoupí rezident parties
                        TOO SEXY, které se konají v mnoha
                        klubech po celé České republice, DJ,
                        který stále častěji vyráží hrát do zahra-
                        ničí, Michal Pesina. Na housle jej živě
                        doprovodí Jakub Strings. Třetím DJem,
                        kterého můžete na této party slyšet, je
                        oblíbený rezident legendárního praž-
                        ského after-clubu Studio 54, Subgate.

                                          35
   2010   ZÁŘÍ / SEPTEMBER

                          parties, dj Michal Pesina. These parties
                          are held in numerous clubs throughout
                          the Czech Republic, Michal‘s set will
                          be accompanied by the violin player Ja-
                          kub Strings. The third DJ that you can
                          hear at this party is a popular resident
                          of Prague‘s legendary after-club Studio
                          54, Subgate. The perfomers list closes
                          with djs from Brno‘s club 7.nebe - DJs
                          couple Duncan Grey and beautiful DJa-
                          ne Jeaniss.


           DJ MICHAL PESINA               DJ DUNCAN GREY
   Dále z brněnského klubu 7.nebe přije-
   dou - aby celou party rozehráli a dohráli
   - dvojice DJ Duncan Grey a překrásná
   DJane Jeaniss.

EN  W  ith the start of the upcoming club se-
   ason we introduce a new party at Club
   Mecca. On Saturday, September 25th
   will be presented the premiere episode
   of TOO SEXY 4 PRAGUE party, which
   aims to introduce an association of the
   Prague club scene matadors and most
   talented faces of Moravia, Silesia and
   the neighboring countries. At the first
   episode of this party will perform one of
   the famous DJs from Moravia and also
   resident of very well known Czech par-
   ty called Dirty Dancing, DJ Peet, whom
                          VSTUPENKY / TICKETS
                          VSTUP: 190,- Kč / VIP: 490,- Kč
   you know very well thanks to his work     ZAČÁTEK: 23:00
   at clubs like Mecca, Duplex, Fabric, Sta-
   ré Lázně and many others. Along with     ENTRY: 190,- CZK / VIP: 490,- CZK
                          START: 11 PM
   him will perform resident of TOO SEXY

   36
                          2010
                    29.9.2010
2ND STAGE – DJ BLOCH – Best of 80s & 90s


         FREE ENTRY/VSTUP ZDARMA
                           37
2010  ŘÍJEN / OCTOBER
38
                              ŘÍJEN / OCTOBER  2010
CZ  P  rvní říjnový pátek bude v pražském  talent letošního roku - DJ Mark Evil.
   klubu Mecca opět nabito po strop. Na   Celý večer otevře již zmiňovaný Mark
   programu je další vydání prestižní    Evil, o kterém se dá právem tvrdit, že
   noci Studio 54 night at Mecca, která   je DJem nastupující generace, který je
   reprezentuje sound předního českého   stále více bookován do předních klubů
   afterklubu Studio 54 a jejíž populari-  po celé České Republice. Bezprostřed-
   ta mezi party people neustále roste.   ně po jeho opening setu se můžete
   Říjnové vydání Studio 54 night bude   těšit na energického Yana Darka, který
   mít v rukou trojice předních rezidentů  vás zaručeně rozproudí tracky s voká-
   tohoto klubu v čele s DJem nastupu-   lovými prvky, a přispěje tak ke gradaci
   jící generace Subgatem, dnes již le-   celého eventu. Vrcholem říjnové Studio
   gendárním Petem Walkem a Yanem      54 night bude vystoupení DJe Subga-
   Darkem, o jejichž support se postará   tea, který má na svém kontě celou řadu
                       vystoupení na prestižních domácích
              DJ SUBGATE
                       parties a festivalech po boku věhlas-
                       ných umělců světového formátu, a také
                       vystoupení v zemích jako je Kostarika,
                       Švýcarsko nebo Srí Lanka, která výraz-
                       ně přispěla k upevnění jeho pozice na
                       domácí scéně. Posledním vystupujícím
                       je dnes již legendární DJ a dlouholetý
                       rezident Studia 54 - Pete Walk, který
                       má v posledních letech stále více nabi-
                       tý kalendář akcí. Mimo djingu se věnu-
                       je také vlastní produkci a radiové show
                       Proud Nation, kterou kormidluje spo-

                                        39
   2010   ŘÍJEN / OCTOBER

                         more and more by some of the Czech
                         Republic’s top clubs. Right after Mark’s
                         opening set you can look forward to the
                         energetic Yan Dark, who’s vocal house
                         is guaranteed to get you going and take
                         the party to the next level. The climax
                         of October’s Studio 54 Night will be the
                         appearance of DJ Subgate, who has
                         chalked up numerous performances at
                         prestigious events and festivals along-
                         side world class names both at home
                         and also abroad in countries like Costa
                         Rica, Switzerland and Sri Lanka, hel-
                         ping him to assume a strong position
              DJ PETE WALK     on the local scene. Last up will be the
   lečně se svými kolegy z projektu Proud   now legendary DJ and long-term resi-
   M. Další nezapomenutelný večírek pod    dent of Studio 54 – Pete Walk, who is
   taktovkou afterklubu Studio 54 - to je   more in demand than ever. Apart from
   říjnová Studio 54 at Mecca!         his DJing he’s been working on his own
                         music production and his radio show
EN  T he roof is going to come off Mecca    Proud Nation, which he broadcasts
   on the first Friday in October. On the   with his fellow members of the Proud M
   schedule of this club is another edition  project. Another unforgettable evening
   of the prestigious Studio 54 Night which  under the direction of afterclub Studio
   brings to you the sound of the Czech    54, that’s October’s Studio 54 Night at
   Republic’s most famous and ever more    Mecca.
   popular afterclub – Studio 54. Taking
   care of proceedings for the October edi-  VSTUPENKY / TICKETS
   tion will be three of the clubs residents  VSTUP: 190,- Kč & CD zdarma
   – representing the new generation of     VIP: 490,- Kč & CD zdarma
                         INFO: www.studio54.cz / www.mecca.cz
   DJs, Subgate; legendary Pete Walk and
                         ZAČÁTEK: 23:00
   Yan Dark and this year’s breakthrough
   talent, Mark Evil. Getting the evening    ENTRY: 190,- CZK + CD for FREE
   underway will be the aforementioned     VIP: 490,- CZK + CD for FREE
   Mark Evil, one of the up-and-coming ge-   INFO: www.studio54.cz / www.mecca.cz
   neration of DJs who’s being booked up    START: 11 PM


   40
   2010   ŘÍJEN / OCTOBER
CZ  Další  z řady exkluzivních nocí pod
   taktovkou plzeňské formace Musicmafia
   je opět tady! Tři DJs, které doplní živým
   vystoupením saxofon jsou zárukou,
   že tuhle noc se určitě nebudete nudit.
   Vystoupí DJ O.JeyBee, DJ Saint Soby
   a spolu s nimi Dj Oliver White, absolvent
   Musicmafia DJ školy. Jejich hudbu bude
   svými melodiemi doplňovat vynikající
   saxofonista Radek Havel přesně podle
   momentální atmosféry večera. Žádné
   nacvičené fráze. Všechny tóny se zrodí
   přímo na místě. Přijďte se bavit a stát
   se součástí tohoto jedinečného večera.
   Veškeré informace o nás, stejně jako
   nejnovější mixy najdete na www.music-             DJ OLIVER WHITE
   mafia.cz. Těšíme se na Vás!         trained phrases. All inspired by the mo-
                         ment. Come to have fun and be a part
EN  T here is another exclusive night with   of this unique night. All the information
   Musicmafia at Mecca club! Three Dj’s    about Musicmafia as well as the sets
   supported by live sax are a guarantee    can be found on www.musicmafia.cz.
   for a night full of joy. Performing DJs
   O.JeyBee, Saint Soby and Oliver White
                         VSTUPENKY / TICKETS
                         VSTUP: 190,- Kč
   (Musicmafia DJ-school graduate) will    ZAČÁTEK: 23:00
   be supported by talented saxophonist
   Radek Havel according to the mood      ENTRY: 190,- CZK
                         START: 11 PM
   of the evening. All improvisation. No

   42
                      ŘÍJEN / OCTOBER  2010
                    6.10.2010
2ND STAGE – DJ BLOCH – Best of 80s & 90s


         FREE ENTRY/VSTUP ZDARMA
                                43
                                  ŘÍJEN / OCTOBER  2010CZ  J e tomu právě rok, kdy nejslavnější klub   spolu s Arminem van Buurenem. V roce
   na světě AMNESIA IBIZA poprvé zavítal     2005 byl požádán dalším světovým DJem
   do pražské Meccy se svou Amnesia Tour,     a producentem Marcem V, aby se s ním
   v čele se slavným španělským DJem Bri-     spolupodílel na kompilaci Amnesia DJ Se-
   anem Crossem a charizmatickou zpěvač-     ssions, která brzy dostala ty nejlepší recen-
   kou Nurií Swan. Po veleúspěšné noci se     ze a ohlasy předních hudebních časopisů
   AMNESIA rozhodla v květnu uspořádat      a fanoušků taneční hudby. Briana dopro-
   i oficiální casting na tanečnice, které toto  vodí charizmatická zpěvačka Nuria Swan,
   léto prezentovaly naši zemi v klubovém     která již v devíti letech vyhrála španělskou
   nebi zvaném AMNESIA. Dámy a pánové,      pěveckou soutěž Menudas Estrellas a ten-
   přijďte si připomenout léto a jedinečnou    to rok tvoří součást PopStar by Brian Cross
   atmosféru tohoto klubu, která bude podtr-   turné. Dalším vystupujícím bude neméně
   žena originálními dekoracemi, tanečnicemi   známý, krásný a talentovaný kytarista
   a vizualizacemi klubu AMNESIA IBIZA.      Manuel Moore. Českou taneční scénu za-
   Opět na vás bude čekat několik dárků, jako   stoupí populární rezidentka noci Vogue,
   je CD kompilace pro rok 2010, trička klubu   DJka a producentka LayDee Jane. Chybět
   AMNESIA IBIZA a spousta dalších pozor-     nebude ani DJ a producent Nesquik, rezi-
   ností, určených pro návštěvníky noci. Jako   dent stylové noci Rehab, který má na svém
   headliner vystoupí španělský DJ a pro-     kontě již další digitální release na americ-
   ducent Brian Cross (In Charge records),    kém labelu Liquid Grooves. Na druhé stagi
   oceněný prestižním magazínem DJ Mag      vystoupí DJská crew populárního Dance
   jako nejlepší DJ Španělska. Brianova re-    radia. Dámy a pánové, VÍTEJTE NA IBIZE!
   putace se zvedla, když byl v roce 2003
   jmenován klubem Amnesia jedním z rezi-     It has been an year since the most famous EN
   dentních DJs. Netrvalo dlouho a nejslav-    club in the world AMNESIA IBIZA first visi-
   nější DJ a producent Armin van Buuren ho    ted club Mecca with the Amnesia Tour, led
   požádal, aby s ním hrál na rezidentní noci   by renowned Spanish DJ Brian Cross and
   ARMADA právě v klubu Amnesia. Již po      the charismatic singer Nuria Swan. After
   prvním tracku 4U na labelu ARMADA za-     that extremely successful night, AMNESIA
   čal mezinárodně vydávat a jezdit na turné   had decided to make the official casting

                                              45
2010    ŘÍJEN / OCTOBER

                        V asked him to cooperate on the Amne-
                        sia DJ Sessions compilation. This album
                        received rave reviews from leading music
                        magazines and huge support from dance
                        music fans. Brian Cross will be sided by
                        the charismatic singer Nuria Swan, who
                        won the Spanish singing contest Menudas
                        Estrellas at the tender age of 9 and is a fi-
                        xture on Brian’s tour this year. Another act
                        is the equally famous, handsome and ta-
        DJane LAYDEE JANE        lented guitarist Manuel Moore. The Czech
for dancers at Mecca this May to choose     scene will be represented by popular DJ/
the best dancers, who are representing     Producer LayDee Jane, resident of the
our country at the clubbers heaven on the    stylish Vogue night. The charismatic DJ/
splendid island of Ibiza this summer. La-    Producer Nesquik who has several digital
dies and gentlemen, come to remember      releases to his account will complete the
the summer, which is already behind us     night’s line-up. On the second stage, the
and the unique atmosphere of this club,     DJ crew from popular Dance radio will per-
which will be underlined by the original de-  form. Ladies and gentlemen, WELCOME
corations, dancers and visualizations from   TO IBIZA!
club AMNESIA IBIZA. The club will import    VSTUPENKY / TICKETS
the original Amnesia presents such as the    VSTUP: 290,- Kč (23.00 - 00.00)
CD compilations for 2010 or club Amnesia    VSTUP: 350,- Kč (od půlnoci)
Ibiza T-shirts. The headliner for the evening  VIP: 890,- Kč
                        PŘEDPRODEJ: 190,- Kč / www.ticketpro.cz
is Spanish DJ and producer Brian Cross
                        S PLATNOU KARTOU ISIC: 90,- Kč
(In Charge records) who was announced      ZAČÁTEK: 23:00
as the best Spanish DJ by the prestigious
DJ Mag. Brian’s reputation rose up when     ENTRY: 290,- CZK (11PM - till midnight)
he received a residency at club Amnesia in   ENTRY: 350,- CZK (after midnight)
                        VIP: 890,- CZK
2003. It wasn’t long after world famous DJ/
                        PRESALE: 190,- CZK / www.ticketpro.cz
Producer Armin van Buuren asked him to
                        WITH ISIC CARD: 90,- CZK
spin with him at resident night ARMADA.     START: 11 PM
Soon after Brian released his first track
“4U” on the ARMADA label and started      INFO: www.myspace.com/djbriancross
touring with Armin van Buuren. In 2005     www.myspace.com/nuriaswan
                        www.manuelmoore.com
another world famous DJ/Producer Marco

 46
ŘÍJEN / OCTOBER  2010
          47
   2010   ŘÍJEN / OCTOBER
CZ  P  o zářijové návštěvě kanadského     tracklistu svého pořadu Essential Se-
   DJe Czecha spojí SoundCream v říjnu     lection na BBC Radio1. Stu Hirsta do-
   své síly se světově proslulým vydava-    plní pochopitelně oba rezidenti Sound-
   telstvím Global Underground. Na tomto    Creamu DJ Macio i DJ Texx a perličkou
   labelu vydávají ty největší hvězdy, jaké  jistě bude ranní set známého party fo-
   si jen dokážete představit - například   tografa Gusmana, jehož talent už pros-
   Carl Cox, Felix Da Housecat, Dubfire,    tě nemůžeme více přehlížet! Techno.cz
   John Digweed, Layo & Bushwacka!,      stage bude opět kormidlována v poklid-
   Paul Oakenfold, Darren Emerson, ale     nějších vodách a Myclick alias DJ Face
   také Stu Hirst! A právě on bude hos-    si sem pozval posilu ze severu Čech.
   tem říjnového SoundCreamu a přiveze     Tentokrát to bude Andrew J, příště si na
   nám z Anglie čerstvý ostrovní zvuk této   této stagei můžete zahrát i vy... Stačí
   značky. Stu Hirst se pravidelně objevu-   na mail face@techno.cz poslat váš ak-
   je ve všech zásadních klubech po ce-    tuální set, o němž jste přesvědčeni, že
   lém světě, ať už to je Privilege či Space  by se právě zde tak dobře vyjímal. Ne-
   na Ibize, Ministry Of Sound, The End    zapomeňte, že Global Underground je
   a Cross v Londýně a střihnul si také    zárukou kvalitního hudebního zážitku
   turné po Jihoafrické republice během    a proto si raději už teď říjnový Sound-
   nedávného mistrovství světa ve fotba-    Cream zapište do vašich diářů... 9.10.
   le. Není divu, je to velmi plodný pro-   u toho prostě musíte být!
   ducent, který má na svém kontě přes
   30 vlastních skladeb i slušnou řádku    A fter the visit of a Canadian DJ Czech EN
   remixů, které se objevily na množství    in September, SoundCream will join for-
   různých kompilací napříč všemi hudeb-    ces with the world-famous label Global
   ními vydavatelstvími. Za všechny mů-    Underground in October. The biggest
   žeme jmenovat vyhlášené labely Cr2,     stars that you can possibly imagine are
   Toolroom či Harlem, přičemž Pete Tong    producing under this label, for example
   již několikrát jeho muziku zařadil do    - Carl Cox, Felix Da Housecat, Dubfire,

   48
                              ŘÍJEN / OCTOBER  2010
                       name famous labels like CR2, Toolroom
                       and Harlem and we cannot forget the
                       fact that Pete Tong has already put his
                       music several times into the tracklist of
                       his show called Essential Selection on
                       BBC Radio1. Stu Hirst will be of course
                       backed-up by both SoundCream‘s resi-
                       dents DJ Texx and DJ Macio and cherry
                       on the top in the morning will be set by
                       the well-known party photographer Gus-
                       man, whose talent we simply cannot ig-
                       nore anymore!
                       Techno.cz stage will be once again
                       held up in the quiet theme and Myclick
                       aka DJ Face has decided to bring his
                       support right from the north of Bohe-
                       mia. This time it is Andrew J, next time
                       it can be you who will be playing in this
            DJ STU HIRST     cozy space with seating... Simply send
John Digweed, Layo & Bushwacka!,       your current set to mail face@techno.
Paul Oakenfold, Darren Emerson, but     cz. Remember that Global Underground
also Stu Hirst! And it would be him who   is a guarantee of a quality musical ex-
will be SoundCream‘s October guest      perience and therefore you should mark
that will be bringing us some fresh island  October‘s SoundCream into your diary
English sound of this brand. Stu Hirst    right ahead! October 9th you simply
has made regular appearances in all     must be there!
major clubs around the world, whether
it was club Privilege or Space in Ibiza,   VSTUPENKY / TICKETS
Ministry Of Sound or The End and Cross    VSTUP: 190,- Kč
                       DÍVKY VSTUP ZDARMA PO CELOU NOC
in London. He also toured around South
                       ZAČÁTEK: 23:00
Africa during the recent World Cup. Not
surprisingly, Stu Hirst is known as a very  ENTRY: 190,- CZK
good producer who has made over 30      GIRLS FREE ENTRY ALL NIGHT LONG
own songs and a decent line of remixes    START: 11 PM
that appeared on many different compi-
                       INFO: www.facebook.com/soundcream
lations across all music labels. We can

                                         49
2010  ŘÍJEN / OCTOBER
                    13.10.2010
2ND STAGE – DJ BLOCH – Best of 80s & 90s


         FREE ENTRY/VSTUP ZDARMA
50
ŘÍJEN / OCTOBER  2010
          51
   2010   ŘÍJEN / OCTOBER
CZ  Říjnová OPERA si pro Vás přichystala     Verdi. Again, you can enjoy our traditio-
   další skvělou show. Tématem této OPE-    nal staging of opera classics, or how to
   RY bude, jedna z nejslavnějších oper     Guissepe Verdi turning in his grave. The
   italského skladatele Guissepe Verdiho.    content of this opera, bring us back to
   I tentokrát se můžete těšit na naše ne-   Paris in the 19th Century to the Parisian
   tradiční nastudování této operní klasiky,  society‘s elite. At that time a very modern
   aneb jak se Guissepe Verdi otáčí v hrobě.  story will tell us about love of the Parisian
   Děj této Opery nás přenese do Paříže 19.   courtesan Violetta and Alfredo noble. As
   století, do společnosti pařížské smetánky.  usually you can expect great music. DJ
   Na svou dobu velmi moderní příběh nám    DELLMAR will take care of the beginning
   bude vyprávět o lásce pařížské kurtizány   of the party and he will show you why is
   Víoletty a šlechtice Alfreda. Jako obvykle  he playing at this prestigious party. Imme-
   se i hudebně máte na co těšit. O začátek   diately after the initial warm up will come
   celé party, se poprvé na Opeře postará    up your hot DJ LAFAYETTE, who has
   DJ DELLMAR, který vás přesvědčí, proč    prepared the best of house music again.
   právě on hraje na této prestižní party.   After his opera set, you will enjoy DJ art
   Hned po úvodním warm upu vás rozpálí     from DJ TONY ANGELO, who’s whirlwind
   DJe LAFAYETTE, který si pro vás opět     of dance will not let you off off the dance
   přichystá to nejlepší z house music. Po   floor until morning.
   jeho operním setu se vás bude bavit svym   VSTUPENKY / TICKETS
   djským uměním DJ TONY ANGELO, je-      VSTUP: 290,- Kč / VIP: 690,- Kč
   hož taneční smršť vás nepustí z parketu   Vstup s Opera House card: 190,- Kč
                         INFO: www.djlafayette.cz
   až do ranních hodin.
                         ZAČÁTEK: 23:00

EN  T he October OPERA has prepared       ENTRY: 290,- CZK / VIP: 690,- CZK
   another great show for you. The theme of   Entrance with Opera House card: 190,- CZK
   this Opera will be one of the most famous  INFO: www.djlafayette.cz
   operas by Italian composer Giuseppe     START: 11 PM


   52
                ŘÍJEN / OCTOBER  2010
                     53
WITH VIP BRACELET OF MECCA CLUB FREE ENTRANCE!
                                 ŘÍJEN / OCTOBER  2010CZ  Měsíc se s měsícem sešel a extrémní      jekt a jste jeho příznivci, stejně tak jako
   cabaret je zpět v clubu Mecca! Říjnová    účinkující party SOUPERPOP. Dnešní
   polévka bude opět uvařená z čerstvých     mejdan bude oslavou před započetím
   electro hitů, ve sweet and sour acido-    stavebních prací na Haiti, proto v rám-
   vém tanečním soundu, okořeněném        ci tohoto večírku vyhlašujeme libovolný
   remixy Madonny. Opět dostanete příle-     extrémní dresscode! Závěrečná party
   žitost zapomenout na tendence mainst-     letošního léta proběhne ve znamení ori-
   reamové party zábavy a uvolnit se v ori-   ginálního karnevalu, fantazie a pohody,
   ginální atmosféře underground mejdanu     tuto vyjímečnou sobotní noc protančíte
   SOUPERPOP, tentokrát s podtitulem       ve společnosti DJ Dr.T.N.F z creative
   „Královna Popu“. Ptáte se proč? Ma-      teamu Boba Sinclara, hostujících DJů
   donna v posledních desetiletích nejen     v Cosmo Baru na druhé stagei a SOU-
   udává úroveň zábavnímu průmyslu, ne-     PERPOP tanečníků z partičky United
   bojí se experimentovat a spolupracovat    States of Aliens, kteří budou v celém
   s undergroundovými DJi na tvorbě no-     prostoru clubu Mecca dotvářet příjemně
   vého POP soundu, ale je zároveň uměl-     vyhrocenou image extrémního cabaretu
   kyní, která se aktivně věnuje charitativ-   SOUPERPOP. Nebude chybět ani dal-
   ním projektům. Jako jedna z prvních se    ší vzácný rezidentní host, energetická
   zapojila do projektu Haiti Help, a byla již  bomba Lady Hedvique /Miss Techno-
   informována i o českém projektu (HE)     tronic a tanečnice z teamu Bob Sinclar/.
   ART FOR HELP (www.unitedheartsfor-      Přijďte si dobít baterie! Budeme se těšit
   help.org). Hlavní i druhá stage clubu     na vaši návštěvu!
   Mecca oslavuje s organizací United He-
   arts for Help návrat z pobytu v U.S.A.    O  ne month after the last SOUPERPOP EN
   do Čech a výsledek New Yorkské aukce     celebration of clubbing, POP and the
   obrazů současného umění, které věno-     POP-ART, the extreme cabaret is back
   valy školy členských států OSN ve pro-    at Mecca! The October soup is being
   spěch projektu výstavby školy na Haiti.    prepared from the fresh electro hits, in
   Věříme, že jste již také zaregistrovali    the sweet and sour acid sound, spiced
   tento unikátní český humanitární pro-     up by Madonna remixes. We are getting

                                            55
2010    ŘÍJEN / OCTOBER

                         you already have registered this unique
                         Czech project also, and you are a fan of
                         it as all the SOUPERPOP entertainers
                         are. Today is the celebration party before
                         the work on Haiti starts, that‘s why we an-
                         nounce the party dresscode for your own
                         creativity! The final party of this summer
                         is in the sign of the original Carnival,
                         fantasy and good humour. Let‘s dance
                         through this Saturday night, in the com-
                         pany of DJDr.T.N.F from the Bob Sinclar
                         creative team on the main stage, his DJ
                         guest in the „Cosmo Bar“ on the second
               DJ Dr. T.N.F.   stage, and The SOUPERPOP dancers
the chance again to forget the mainst-      from the United States of Aliens team,
ream party trend and refresh our mind      dancing in the whole Mecca space, crea-
of the original atmosphere of the SOU-      ting the SOUPERPOP extreme cabaret
PERPOP party, this time subtitled „The      image. The energetic bomb Lady Hed-
Queen of Pop“. Asking why? Well, over      vique /Miss Technotronic and Bob Sinclar
the last decades Madonna is not only se-     dance Crew/ will be there as well! Come
tting the fidelity line to the entertainment   to recharge your battery! Enjoy your visit!
industry. She´s not afraid to experiment
and cooperate with underground Djs, to      Dresscode : Libovolný extrémní
create the new POP sound. At the same      karnevalový obleček!
time, she is the artist who is also active in  Dresscode: Extreme carnival look
the charity. She is one of the first entertai-  of your choice
ners, who gave a hand to the Haiti Help
movement and she has been informed        VSTUPENKY / TICKETS
already about the Czech (HE)ART FOR       VSTUP: 190,- Kč / VIP: 490,- Kč
HELP project (www.unitedheartsforhelp.      23:00 – 24:00 Dresscode hour:
                         DRESSCODE = VSTUP ZDARMA
org). Both stages of Mecca will celebrate
                         ZAČÁTEK: 23:00
with „United Hearts for Help“ organizati-
on the return from U.S.A. and the result     ENTRY: 190,- CZK / VIP: 490,- CZK
of the New York City Fine art auction      11 PM – MIDNIGHT Dresscode hour:
will be used for building the new Czech     DRESSCODE = FREE ENTRY
                         START: 11 PM
charity school in Haiti. We believe, that

 56
                      ŘÍJEN / OCTOBER  2010
                    20.10.2010
2ND STAGE – DJ BLOCH – Best of 80s & 90s


         FREE ENTRY/VSTUP ZDARMA
                                57
                               ŘÍJEN / OCTOBER  2010
CZ  Dos Amigos Models Vám už potřetí      hudby našich DJs pořádně rozparádí.
   přináší nezapomenutelnou MARSHMA-     Na party zahrají DJská esa v čele s DJ
   LLOW party. Tato akce vás pohltí již při  TOMMY ROGERSEM, který letos do-
   vstupu do klubu. Marshmallow party je   sáhl svého hudebního Olympu vystou-
   hetero-friendly, a proto nezná hranic   pením v klubu Amnezia na Ibize!! Pro
   ani bariér. Bavme se a znovu všichni    Tommyho Rogerse to znamená, že se
   protancujme celou noc! Marshmallow     zařadil mezi světovou djskou elitu, která
   party je jako bonbón, který skvěle chut-  pravidelně v Amnesii hrává, jako je na-
   ná a zcela nenuceně na něj vzniká zá-   příklad Armin Van Buren, Paul Van Dyk,
   vislost. Je to cirkus požitků, který vás  Sven Väth, Roger Sanchez, Sander Van
   dokonale pohltí. Večerem vás budou     Doorn, Markus Schulz, Gareth Emery,
   provázet tanečníci na chůdách a atletic-  Ferry Corsten a mnoho dalších. Dalším
   ká těla hlídek MARSHMELLOW-BOYS,      DJem je YAROUSH, který hraje od roku
   kteří budou oděni do nové kolekce od    1992 a slyšet ho můžete v nejlepších
   Calvin Klein. Čas pak budou udávat     klubech Prahy jako jsou Mecca nebo
   hodinky Axcent of Scandinavia a JET-    Duplex. Samozřejmě nebude chybět DJ
   -SET. Tato testosteronová módní show    SOUKY, který je nejdéle působící gay dj
   se ponese v duchu vojenské disciplíny   v Praze. Jeho sound je směsicí disco
   a ani jeden z MARSHMALLOW-BOYS       house a různých bootlegů a remixů hitů
   vás určitě nenechá chvíli v klidu. MAR-  z dob minulých i současnosti. I na milov-
   SHMALLOW-BOYS jsou krásní a vypra-     níky osmdesátek a devadesátek jsme
   covaní modelové ze stáje Dos Amigos    nezapomněli. Na druhé stage to rozjede
   Models. Tato modelingová agentura     DJ BLOCH, který si vydobyl přezdív-
   pořádá spolu s klubem MECCA právě     ku Pražský Guru ve stylu 80. a 90. let
   tuto nevšední party s velkým M! Sexy    a roztančil už nejednu super párty.
   GOGO tanečníci a tanečnice v pestrých
   kostýmech vám pomohou udávat tempo     Dos Amigos   Models brings unforge- EN
   tance. Během večera také několikrát vy-  ttable MARSHMALLOW party for the
   stoupí hravé transky, které to na rytmy  third time already! Come on September

                                          59
2010    ŘÍJEN / OCTOBER

                        fectly shaped models from the portfolio of
                        Dos Amigos Models / www.dosamigos.
                        cz/. This modeling agency is organizing
                        this special party with a capital M. The
                        Marshmallow team put their bets on top
                        Czech DJs - DJ TOMMY ROGERS, who
                        reached his musical performances in the
                        Olympus at Amnesia Club, Ibiza! For To-
                        mmy Rogers, this means that he ranked
                        among the world with DJs elite, which
                        regularly takes place in Amnesia such as
                        Armin Van Buren, Paul Van Dyk, Sven
                        Väth, Roger Sanchez, Sander Van Do-
      DOS AMIGOS MODELS          orn, Markus Schulz, Gareth Emery, Ferry
                        Corsten and many more. DJ YAROUSH
22nd and experience a night with an at-     is playing since 1992 and you can hear
mosphere which will immerse you upon      him in the best clubs in Prague, such as
entering the club. The Marshmallow par-     Mecca or Duplex. Popular DJ SOUKY
ty is hetero-friendly and therefore knows    is the longest-playing gay DJ in Prague.
no boundaries or barriers. Lets have fun    His sound is a mix of disco house and
and dance all night! The Marshmallow      various bootleg remixes and hits from the
PARTY is like a candy, which tastes gre-    past and present. For fans of the eigh-
at and smoothly creates dependency. It´s    ties and nineties, we invited on DJ BLO-
a firework of delight which will perfectly   XCH to perform on the second stage. He
devour you. The evening will be accom-     gained the nickname Prague Guru in the
panied by athletic body guards „Mar-      style of eighties and nineties.
shmallow-Boys“, acrobatic dancers on
stilts and sexy gogo dancers in colorful    VSTUPENKY / TICKETS
costumes will help you set the pace dan-    VSTUP: 190,- Kč / VIP: 490,- Kč
ce. SEXY TESTOSTERON SHOW of          MODELOVÉ A MODELKY SE SETKARTOU
                        VSTUP ZDARMA
Calvin Klein underwear, where time will
                        ZAČÁTEK: 23:00
be set by JET-SET watches and Axcent
of Scandinavia. This SHOW is borne in      ENTRY: 190,- CZK / VIP: 490,- CZK
the spirit of military discipline and not one  FREE ENTRY FOR MODELS
of the „M-models“ will certainly leave you   WITH SETCARD
                        START: 11 PM
calm. „M-models“ are beautiful and per-

 60
   2010   ŘÍJEN / OCTOBER
CZ  Na říjnovém dílu nové party TOO SEXY     successful Austrian DJs – one of them
   4 Prague se vám ve své české premiéře    is George Newton, a famous Austrian
   představí dvojice velmi úspěšných ra-    TV star and showman, who performs on
   kouských DJů – jedním z nich je George    the most significant events like the Stre-
   Newton, známá rakouská televizní hvězda   etparade in Switzerland and Austria,
   a showman, který vystupuje na těch nejvý-  Pressure Festival, the best clubs across
   znamnějších akcích, jako je Streetparade   the whole country and regularly appears
   ve Švýcarsku a Rakousku nebo Pressure    alongside such stars as Monika Kruse,
   festival. Dále jej můžete vidět v nejlep-  Richie Hawtin, Lützenkirchen, Dubfire,
   ších klubech po celé zemi a pravidelně    Chris Liebing and many more. Along
   vystupuje po boku takových hvězd, jako    with him will perform popular DJ Zeno,
   je Monika Kruse, Richie Hawtin, Lützen-   who is also a father of Austria‘s very
   kirchen, Dubfire, Chris Liebing a další.   successful events BEAT IT and I Love
   Spolu s ním vystoupí populární DJ Zeno,   Electro. As a support will perform Michal
   který je mimo jiné spolupořadatelem akcí   Pešina from Brno, one of the Moravian
   BEAT IT a I Love Electro, velmi oblíbených  dance house music scene leaders. The
   po celém Rakousku. Sekundovat této dvo-   next performer is DJ Frank Martin, and
   jici bude brněnský Michal Pesina, jeden   the line-up ends with DJ Sony Vega and
   z předních představitelů moravské taneč-   DJane Jeaniss from Brno.
   ní housové scény. Dalším vystupujícím
   na této party je domácí DJ Martin Frank,
   sestavu vystupujících pak doplní brněnští
                         VSTUPENKY / TICKETS
                         VSTUP: 190,- Kč / VIP: 490,- Kč
   DJs Sony Vega a DJane Jeaniss.        ZAČÁTEK: 23:00

EN  O ctober‘s episode of TOO SEXY 4       ENTRY: 190,- CZK / VIP: 490,- CZK
   PRAGUE will introduce couple of very     START: 11 PM


   62
                2010
 ACCOMMODATION
       ŘÍJEN / OCTOBER
  IN PR AGUE  SWEET DREAMS
  IN EUROAGENTUR
  PRAGUE HOTELS
www.euroagentur.com
                 63
2010  ŘÍJEN / OCTOBER
                      27.10.2010
                      very special guest
2ND STAGE – DJ BLOCH – Best of 80s & 90s


         FREE ENTRY/VSTUP ZDARMA
64
ŘÍJEN / OCTOBER  2010
          65
   2010   ŘÍJEN / OCTOBER
                         WARM-UP PARTY V K.U. BARU JIŽ
                         OD 20.00, RYTÍŘSKÁ 10, PRAHA 1!
                         VOLNÉ VSTUPY, POZVÁNKY & GUEST LIST
CZ  Na říjnový Meccamix je potvrzena hlav-    PLATÍ DO PŮLNOCI – DOPORUČUJEME
                          PŘIJÍT S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM!
   ní headlinerka, francouzská producentka,
   remixérka, zpěvačka a DJka Miss Duckin!   WARM UP PARTY FROM 8PM IN
                         K.U. BAR, RYTIRSKA 10, PRAGUE 1!
   Volba na ní nepadla náhodou. Jednak     GUEST LIST TILL MIDNIGHT - BEWARE
   jsme si ji na Meccamixu již „otestovali“    QUEUEING & COME IN TIME!
   a všechny přítomné doslova uchvátila
   svým neotřelým setem a vystupováním     irresistible DJane from France! The main
   na Sensation Meccamixu. Kromě toho     headliner is DJane, French electronic
   celé léto sbírala na Meccamix Tour vav-   musician, producer, remixer and singer
   říny po klubech a diskotékách po celé    Miss Duckin’. She remixed Laurent Gar-
   ČR! Má za sebou remixy pro velikány     nier, Nine Inch Nails, Laibach and she is
   elektronické hudby jako jsou Laurent    also a singer in Swiss electro-rock band;
   Garnier, Nine Inche Nails či Laibach a se  WÄKS, who have released 2 albums and
   svou „electro-rockovou“ kapelou WÄKS    played many concerts throughout Europe.
   brázdí Evropu. S francouzským šarmem    Already confirmed are DJs Martin Frank,
   vám Miss Duckin´ představí to nejlepší   Looky, Carl Lope & Fcuk. For your visual
   ze současné (nejen francouzské) electro-  pleasure look out for the irresistible IBIZA
   -house music! Nebudou chybět ani re-    DIVA performers, Meccamix decorations,
   zidenti Meccamixu - DJs Martin Frank,    video projections & special light show.
   Looky, Carl Lope a Fcuk. Vašim očím
   budou lahodit půvabné Ibiza Diva taneč-   VSTUPENKY / TICKETS
   nice v úchvatných kostýmech, originální   VSTUP: 290,- Kč / VIP: 990,- Kč
   Meccamix dekorace, nebudou chybět      PŘEDPRODEJ: 250,- Kč
                         www.ticketstream.cz & www.ticketpro.cz
   videoprojekce & speciální světelná show.
                         ZAČÁTEK: 23:00

EN  Meccamix is the second most popular     ENTRY: 290,- CZK / VIP: 990,- CZK
   party in the Czech Republic according    PRESALE: 250,- CZK
   to the Dance Music Awards 2008! This    www.ticketstream.cz & www.ticketpro.cz
                         START: 11 PM
   exclusive edition will introduce you the

   66
ŘÍJEN / OCTOBER  2010
          67
2010  ŘÍJEN / OCTOBER
68
                               ŘÍJEN / OCTOBER  2010
CZ  Rehabmánie je zpět a pokračuje ve
   své léčebné terapii strašidelnou říjno-
   vou Halloween edicí. Spoluzakladatel
   a rezident noci Nesquik věnoval svůj
   letní čas hudební produkci a djingu, aby
   vás mohl léčit nejnovějšími trendy v ob-
   lasti house music. Nesquik byl právem
   zařazen na hlavní techno stage festivalu
   Pleasure Island 2010 v Hradci Králové
   a také na akci Summer Sessions 2009
   se samotným Carlem Coxem. Již nyní
   máte možnost nakupovat jeho tracky
   prostřednictvím DJ serveru beatport.               DJ NESQUIK
   com. Jeho speciální hosté pro tuto     mladá krev - DJ Ozzy. Spodní stage se
   noc jsou 3 DJs, kteří se postarají o tu  promění v chill out zónu, která nabídne
   správnou Halloween atmosféru. Hlavní    relaxaci a pohodu pro ty, kteří to budou
   host bude bavič a rezident klubu Fabric,  právě potřebovat. Celý večer Vás budou
   kardiolog Martin Gredner, kterého není   pronásledovat sexy Rehab sestřičky
   třeba dlouze představovat. Martina jste  a budou vám nabízet různé formy be-
   měli možnost spatřit na festivalu Plea-  nefitů, jakými jsou volné vstupy, CD Re-
   sure Island - Fabric stage a můžete se   hab zdarma atd. Nezapomeňte, že ten
   vsadit, že jeho Halloween set bude plný  kdo přijde na Halloween edici v masce,
   poctivé house a progressive music. Dal-  má do půlnoci volný vstup, stejně jako
   ší z řad doktorů bude Danny Mathew,    všechny dívky! Nebudou chybět stylové
   jeho pověstný „Hed Kandi“ styl vás     dekorace a další doplňky, které dělají
   bude udržovat v dobré náladě po ce-    Rehab jedinečnou hudební rehabilitací
   lou noc. Celý večer uzavře talentovaná   v Praze!

                                          69
   2010   ŘÍJEN / OCTOBER

                        com, the online DJ shop. Nesquik‘s
                        main guest is Martin Gredner from
                        Ostrava‘s famous club Fabric. Martin‘s
                        Fabric controlled an entire stage at the
                        Pleasure Island festival pumping out
                        the best of house and progressive.
                        Our second guest is Danny Mathew
                        with his renowned „Hed Kandi“ style.
                        Young talent DJ Ozzy has the honour
                        of the final set and will make sure you
                        keep dancing well after Count Dracu-
                        la‘s shift is over. Our night wouldn‘t
                        be complete without our sexy nurses.
                        They know all sorts of tricks and tre-
                        ats for you... don‘t be shy and ask for
                        yours! Girls and everyone wearing
            REHAB NURSES      a costume get in free before midnight.

EN  Rehab is back for its 5th season at    Prvních 100 návštěvníků získá
   Mecca. This year we kick off the coun-  zdarma CD kompilaci Rehab!
   try‘s hottest Doctors & Nurses night
   on Halloween night! Co-founder and    The first 100 visitors get a free CD
   resident Nesquik spent his summer     compitation Rehab!
   producing new tracks and DJing at
   home and abroad. Nesquik has built
                        VSTUPENKY / TICKETS
   a solid reputation and belongs to the   VSTUP: 190,- Kč / VIP: 690,- Kč
   country‘s DJing elite. His steady rise  PŘEDPRODEJ: 160,- Kč
   leaves an impressive trail of gigs with  www.ticketpro.cz
   some of the world‘s biggest names.    ZAČÁTEK: 23:00

   This year he rocked the main Techno
                        ENTRY: 190,- CZK / VIP: 690,- CZK
   stage at the Pleasure Island festival   PRESALE: 160,- CZK
   alongside names like the legendary    www.ticketpro.cz
   Umek and Marko Nastic. Last year he    START: 11 PM
   played alongside Carl Cox at the Sum-
                        INFO: www.djnesquik.com & www.mecca.cz
   mer Sessions festival. His tracks are
                        & www.rehabnight.com
   available for purchase on Beatport.

   70
KOGO RESTAURANT AT DUPLEX CLUB
   Duplex, Václavské náměstí 21, Praha 1
   +420 732 22 11 11 / info@duplex.cz
        www.duplex.cz

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:7/5/2011
language:English
pages:72