Docstoc

i LILLEHAMMER

Document Sample
i LILLEHAMMER Powered By Docstoc
					SNØ
KØ
                  Ekte vinter
      i LILLEHAMMER

                              FOtO: EsbEn HaakEnstad
      Genuine winter experiences in LILLEHAMMER


                            1
 LEKEN  UTFORDRENDE    SPORTY      EKTE
  Når du kjenner det sitrer i blodet...
  da er leken i gang! Barnet i deg får
  spillerom og søker nye opplevelser.
  Mulighetene er mange – du søker
  utfordringer eller bare ekte harmoni
  og velvære i våre mange flotte om-
  givelser. Nå kribler det sikkert etter
  å komme i gang. Med sporty iver
  kaster du deg sammen med dine ven-
  ner ut i nye...
                      Opplevelser.
                   slik du vil ha dem.

  When you feel your body tingling with expectation...
  then you know it is time! Your inner child is rekindled
  and you seek new experiences in a playful manner. the
  possibilities are many – for the adventurous as well as
  for the one seeking genuine harmony and wellbeing in
  beautiful surroundings. as the excitement builds, the
  urge to get started is strong and you and your friends get
  ready to...

  Create your experience
2
FOTO: ESBEN HAAKENSTAD
             ROLIG
                 UTFORDRENDE
FOTO: ESBEN HAAKENSTAD
FOTO: ESBEN HAAKENSTAD
            EKTE       STØY
                188 mm
FOTO: ASMUND HANSLIEN
                                                                               LEKEN    UTFORDRENDE     SPORTY       EKTE
                                                                                      Sjusjøen

LILLEHAMMER skI REsoRts
                                                                             I sjusjøenområdet finner du mer enn 350
                                                                             km preparerte løyper. skiløypene finnes
                                                                             såvel i skogen som på fjellet og byr på vari-
                                                                             erte skimuligheter. skiløypene er markert
                                                                             i terrenget med staur. I løypekryssene
                                                                             er det satt opp stolper med stedsnavn,
Fem skianlegg i nærheten av den Olympiske vintersportsbyen                     5 ski centres, and all within easy reach       retningsskilt med angivelse av avstand i km
                                               of the Olympic city of Lillehammer. Further-        og skikart. Et av våre mål er å holde en høy
Lillehammer. den hyggelige fellesnevneren for våre skisteder er                more, all centres are in close proximity to        standard på prepareringen av skiløypene.
nærheten til hverandre, fantastisk natur og lang tradisjon som                each other, offer spectacular scenery and         når sjusjøen er på sitt beste med alle løyper
                                               have played host to visitors for many, many        oppkjørt og med strålende sol, har du et hav
vertskap for våre gjester. Hvert anlegg har sitt unike skitilbud               years. Each centre provides its own unique         av muligheter. GOd tUR!
og vårt samarbeid gir deg mulighet til å oppleve alle.                    skiing experience, and the collaboration          I tillegg til alle bakker og heiser finnes
                                               agreement allows you to enjoy them all.          skiskole i høysesongen og kafe, restaurant
Med heiskort kjøpt i hvilket som helst av de fem                       A ski pass purchased at any of the 5            og after ski. sjusjøen hjelper seg å senke
                                               centres provides access to: 92 pistes           skuldrene og glemme omverdenen.
anleggene får du tilgang til:                                 with 117 km of alpine fun, 45 lifts and              the sjusjøen area offers over 350
                                               6 terrain parks                      km of groomed trails. Varied cross-country
 92  nedfarter                                        Lillehammer ski Resorts can offer what may         skiing is available in the forest as well as
                                               be norway’s most varied network of runs,          on the mountain. all trails are marked with
117  km alpine løyper                                    all within a 1-hour drive. You can visit one        poles. Where trails cross, waymarking with
                                               centre before lunch, and a different one in        place names, directions, distances in km and
 45  heiser                                         the afternoon. In addition, you get to enjoy        map has been provided. One of our aims is
                                               the magnificent nature & culture of Gud-          to maintain a high-standard of ski trail pre-
 6  terrengparker                                      brandsdalen and its surrounding area. High         paration.
                                               mountain scenery, valleys, log cabins, ski         the area surrounding sjusjøen can boast
Lillehammer ski Resorts har kanskje norges mest varierte                   lounges, warmth and hospitality. the only         more than 350 km of perfectly groomed
løypetilbud, og du når dem alle innen ca. 1 times kjøring.                  feeling you are guaranteed not to experi-         trails and cover both wooded and moun-
                                               ence at Lillehammer ski Resort is emptiness.        tainous terrain ofering a variety of skiing
du kan for eksempel besøke et anlegg før lunsj, og et annet på                                              possibilities. the trails are well marked with
ettermiddagen. På kjøpet får du med et flott stykke natur & kultur                                            stakes where necessary.
fra Gudbrandsdalen og omegn. Høyfjellsnatur, dalsider, tømmer-                                              Fakta om skianlegget/Facts & Figures
                                                                             tallerkenheiser/ Platter Lifts        2
hus, varmestuer, hjerterom og husrom. det eneste rommet                                                 Høyhastighetsheiser/High-speed lifts     1
du ikke finner i Lillehammer ski Resort, er tomrommet.                                                  antall blå/ blue slopes           3
                                                                             barnebakker/Children´s slopes        2
                                                                             snowpark                   Ja/Yes
                                                                             antall røde /Red slopes           2
                                               Korttype/lift pass       Voksen/    Barn/    antall sorte /black slopes          2
                                                               adult    children
                                                                             totalt antall kilometer i området      700 km
                                                               pris/price  pris/price
                                                                             Combined length of slopes          7.00 km
                                               dagskort/day pass        355,–     285,–   bunnstasjon/base station           700 m
                                               2 dager/days           630,–     495,–   toppstasjon/ top station           945 m
                                               Weekend fre-søn/Fri-sun     890,–     650,–   Fallmeter/ Vertical drop           245 m
                                               3 dager/days           900,–     660,–
                                               4 dager/days          1 115,–     845,–
                                               5 dager/days          1 315,–     990,–
                                               6 dager/days          1 495,–    1 120,–
                                               7 dager/days          1 660,–    1 250,–
                                               8 dager/days          1815,–     1 380,–
                                               +pr. dag/day fra/
                                               from dag/day 8          140,–     120,–
                                               4 av/of 7 dager/days      1 170,–     865,–
                                               5 av/of 7 dager/days      1 360,–    1 015,–
                                               sesongkort/season Pass     4 400,–    3 350,–
                                               2 timer/hours          260,–     210,–
                                               3 timer/hours          300,–     235,–
                                               4 timer/hours          320,–     260,–
                                               tirs til tor/tue to thurs
                                                                                                              FOtO: sJUsJØEn aLPInsEntER
                                               16:30 – 20:00          150,–     130,–
                                   FOtO: OPPLEV kVItFJELL
                                               Fre/Fri 16:30 – 19:00      150,–     130,–
                                               key Card             75,–   Retur/return
                                               (obligatorisk/required)             50,–

                                               Barn under 7 år med hjelm gratis
                                               (kun key card 75,–)
                                               Children up to 7 year w/helmet free
                                               (only key card 75,–)                           sjusjøen skisenter
                                                                                     2612 sjusjøen
                                               dette er priser fra Hafjell – prisene kan variere noe,
                                                                                    telefon: 452 89 268
                                               men alle skipass kan benyttes i alle anlegg.
                                                                                   www.sjusjoen-skisenter.no
                                               these prices apply to Hafjell – some variations may                                   7
                                               occur. all ski passes can be used in all alpine centres.
  LEKEN    UTFORDRENDE    SPORTY   EKTE                LEKEN    UTFORDRENDE    SPORTY   EKTE                LEKEN    UTFORDRENDE    SPORTY   EKTE                LEKEN   UTFORDRENDE   SPORTY    EKTE
            Hafjell                                Skeikampen                                      Kvitfjell                                     Gålå
Hafjell ligger 15 km nord for Lillehammer, og                  skeikampen er et av norges mest snørike                    På kvitfjell finner man alt fra de bratteste                  Gålå ligger i hjertet av norge, 1 time
er en Olympisk arena med varierte løyper.                    vintersportsteder. Vi kan tilby både alpin-                  nedfartene der skiene virkelig får fart på                   nord for Lillehammer, nær Jotunheimen
17 skiheiser og til sammen 40,5 km alpin-                    bakker og langrennsløyper – begge deler for                  seg, til familievennlige løyper der kosen er                  nasjonalpark. kombinasjonen av glimrende
løyper, hvorav den lengste nedfarten er                     at du, familie og venner skal trives hos oss.                 det viktigste. snøsikkert: kvitfjell er som                   fasiliteter både for alpinister og langrenns-
7,5 km. Høydeforskjellen er på 835 m, snø-                   9 heiser og 17 nedfarter tar deg raskt inn                   regel et av de første anleggene som åpner                    løpere gjør at Gålå er et perfekt reisemål for
kanoner sikrer skiføre hele vinteren. de tre                  over fjellet. På skeikampen kan du kjøre-                   for sesongen og har flest antall skidager.                   familier og grupper med forskjellige ønsker
parkene i Hafjell tilbyr utfordringer for alle,                 kanefart om kvelden eller ake go-cart kjelke,                 kvitfjell er et moderne skianlegg av høy                    og ferdigheter. På Gålå finner du 15 ned-
og er en favoritt for de med snowboard og                    gå på skøyter eller ta en deilig spa behand-                  kvalitet, med en heiskapasitet på 11300                     farter og 7 skiheiser fordelt på 2 dalsider.
twin tip ski. kjusløypa er speialdesignet for                  ling. skeikampen er en kompakt destina-                    personer i timen, og en fallhøyde på 854m.                   kunstsnøanlegg i Valsfjell sikrer at over
aktive og passer ypperlig for carving. Fra                   sjon, hvor bilen kan stå rolig hele ferien. det                den lengste nedfarten er på 3,5km. ter-                     60% av løypene blir dekket av kunstsnø,
toppen av Gondolen finner du 300 km med                     er «ski in-ski out» fra overnattingsbedrift-                  rengparken på Vestsida har quarterpipe                     og de brede nedfartene er perfekte for tele-
preparerte langrennspor innover fjellet.                    ene. det er trygt for barna på skeikampen.                   og 7 hopp. norges eneste permanente ski-                    markskjøring. Gålå har terrengpark med et
Løypene i Hafjell ligger solvendt og i le for                  barna har eget skilekeland, ake- og base-                   crossløype ligger på Mellomstasjonen. Lan-                   eget big Jump-område, flombelysning og
vind og vær. du finner et variert overnat-                   område og skøytebane. skiskolen har                      grennsløypene holder en meget høy stand-                    flere utfordrende rails. Gålå har et fantastisk
tingstilbud på destinasjonen hvor de fleste                   profesjonelle skiinstruktører. skeikampen                   ard. totalt har man over 600 km med løyper                   turskiområde med 230km løyper og prepar-
hyttene og leilighetene ligger i ski inn/ut                   ligger 3 timers kjøring fra Oslo og 40 min. fra                med utgangspunkt fra kvitfjell.                         eres for både skøyting og klassisk langrenn.
avstand til løypene.                              Lillehammer
                                                                                   kvitfell, with its excellent snow condi-                     Gålå is situated in the heart of
   Hafjell is situated 15 km north of                       skeikampen is among norway’s                       tions, is located in the Gudbrandsdal Valley,                  norway, 1 hour north of Lillehammer and
Lillehammer. the network of Olympic runs                    best winter sport destinations in terms of                   45 minutes to the north of Lillehammer.                     in close proximity to Jotunheimen national
has been expanded to 31 slopes, and pro-                    snow conditions, and is located high up in                   Hotels, lodges, apartments, eateries, equip-                  Park. With its combination of excellent fa-
vides excellent challenges for skiers at                    the mountains, 35 min from Lillehammer                     ment hire and alpine runs can be found on                    cilities for both alpine and cross-country ski-
every level. 15 ski lifts and the Gondola will                 and within a 3 hour drive from Oslo. at                    both sides of the mountain. kvitfell is a ski-                 ers, Gålå is an ideal destination for families
transport you to an altitude of over 835 m.                   skeikampen everything is within easy                      ing enthusiast’s paradise, regardless of skill                 and groups where individual requirements
                                        reach, and it is perfectly possible to enjoy a                 level or ability.                                and skill levels vary.
Fakta om skianlegget/Facts & Figures
                                        car-free holiday.                               Fakta om skianlegget/Facts & Figures                      Fakta om skianlegget/Facts & Figures
Gondol/ Gondola           1
stolheis/ Chair Lifts        3                     Fakta om skianlegget/Facts & Figures                      t-krok heis/ t-bar Lifts       2                     tallerkenheiser/ Platter Lifts  6
t-krok heis/ t-bar Lifts       5                     stolheis/ Chair Lifts        1                     tallerkenheiser/ Platter Lifts    3                     stolheis/ Chair Lifts       1
                                        t-krok heis / t-bar Lifts      2                     stolheis/ Chair Lifts        3                     snowpark             Ja/Yes
tallerkenheiser/ Platter Lifts    5
                                                                                snowpark               Ja/Yes                   barnebakker/Children´s slopes   4
Rulleteppe/ Carpet Lifts       3                     tallerkenheiser/ Platter Lifts    5
                                                                                                                        antall blå/ blue slopes      5
barnebakker/Children´s slopes    7                     Rulleteppe/ Carpet Lifts       2                     kveldskjøring/ Evening skiing    1,00 km
                                                                                                                        antall grønne/ Green slopes    6
snowpark               Ja/Yes                   barnebakker/Children´s slopes    4                     barnebakker/Children´s slopes    3
                                                                                                                        antall røde /Red slopes      3
kveldskjøring/ Evening skiing    7,00 km                  kveldskjøring/ Evening skiing    4,00 km                  antall blå/ blue slopes       9
                                                                                                                        antall sorte /black slopes    1
antall blå/ blue slopes       10                     antall blå/ blue slopes       5                     antall grønne/ Green slopes     5
                                                                                                                        totalt antall kilometer i området 20,00 km
antall grønne/ Green slopes     10                     antall grønne/ Green slopes     3                     antall røde /Red slopes       6                     Combined length of slopes     20.00 km
antall røde /Red slopes       7                     antall røde /Red slopes       6                     antall sorte /black slopes      3                     bunnstasjon/ base station     800 m
antall sorte /black slopes      4                     antall sorte /black slopes      3                     totalt antall kilometer i området  28,00 km                  toppstasjon/ top station     1148 m
totalt antall kilometer i området  40,50 km                  totalt antall kilometer i området  21,00 km                 Combined length of slopes      28.00 km                  Fallmeter/ Vertical drop     348 m
Combined length of slopes      40.50 km                  Combined length of slopes      21.00 km                 bunnstasjon/ base station      185 m
bunnstasjon/ base station      195 m                   bunnstasjon/ base station      774 m                   toppstasjon/ top station       1039 m
toppstasjon/ top station       1030 m                   toppstasjon/ top station       1124 m                  Fallmeter/ Vertical drop       854 m
Fallmeter/ Vertical drop       835 m                   Fallmeter/ Vertical drop       350 m
                            FOtO: EsbEn HaakEnstad
                                                                                                           FOtO: EsbEn HaakEnstad
                                                                    FOtO:EsbEn HaakEnstad
                                                                                                                                                  FOtO:EsbEn HaakEnstad
         Hafjell alpinsenter                              skeikampen Resort                               kvitfjell alpinsenter                                Gålå as
           2636 Øyer                                   svingvoll                                    Fåvang                                   2646 Gålå
         telefon: 61 27 47 00                              telefon: 61 22 50 00                              telefon: 61 28 36 00                             telefon: 61 29 76 00
          www.hafjell.no                                www.skeikampen.no                                www.kvitfjell.no                                www.gala.no
8
  LEKEN  UTFORDRENDE  SPORTY   EKTE                  LEKEN  UTFORDRENDE  SPORTY   EKTE
  Vestsiden av dalen                             Østsiden av dalen
 Western part of the valley                        Eastern part of the valley


                                                                          LANGRENN
Peer Gynts Rike omfatter skeikampen,                   Området strekker seg fra sjuøen i sør, via
Espedalen, Fefor og Gålå, og er et av de mest              nordseter, Øyerfjellet/Hafjell, Venabu/
tradisjonsrike og snøsikre skiområder på                 Ringebu til kvamsfjellet og Rondane.
høyfjellet 700–1517 moh. Et eventyrlig                  Rondane er norges første nasjonalpark og
vinterlandskap med preparerte og merkede
langrennsløyper. det finnes familievennlige
                                     tilbyr et variert skiterreng med topper og
                                     vidder i snaufjell og skog. Fjellområdet har
                                                                          CROss-COUntRY
smårunder, løyper i lunt skogsterreng og                 meget stabile snøforhold. Gjester som en-
høyfjellsløyper med fantastisk utsikt.                  gang har besøkt området, kommer gjerne                  Lillehammerregionen er et eldorado for alle som er glad i å gå
Utsikten er formidabel og du kan fra Peer                igjen år etter år. Lette turer for begynnere
Gynts Rike se norges høyeste fjell, Galdhø-               og barnefamilier, krevende turer for erfarne.
                                                                          langrenn. Løypene strekker seg på sjusjøen i sør til Rondane i nord
piggen. Et meget godt samarbeid rundt løy-                Ypperlig løypekjøring sørger for trikkespor                på østsiden av dalen og fra Gausdal i sør til Gålå i nord på vestsiden
pekjøring sikrer deg et utmerket tilbud når               fra sør til nord. sammenhengende om du                  av dalen.
du tar skiene fatt – uansett hvor i området               ønsker.
du måtte velge som utgangspunkt.
                                        the area stretches from sjusjøen in
    the World of Peer Gynt comprises                 the south, via nordseter, Øyerfjellet/Hafjell,              2000 km langrennsløyper høres ut til å være en god
skeikampen, Espedalen, Fefor and Gålå, and                Venabu/ Ringebu to kvamsfjellet and                    spøk, men vi kan forsikre deg om at Lillehammerregionen har det
at 700-1571 m a.s.l. the area offers an abun-              Rondane. Rondane was norway’s first
dance of heritage sites and excellent snow                national Park, and offers varied skiing ter-
                                                                          beste du kan forvente av skimuligheter. Vi kunne lagt ut om alle
conditions.                               rain with peaks, mountain plateaus and for-                mulighetene som finnes, men velger å vise langrennsdestinasjoner
an enchanting winter wonderland, with                  ests. Up in the mountains, snow conditions
groomed and way-marked cross-country                   are very stable. People who have visited
                                                                          for å gjøre valget litt lettere.
ski trails. Choose between family-friendly                once tend to return – year after year. Easy                   the Lillehammer region is a true cross-country skier’s paradise. trails stretch from
round trips, trails through sheltered                  trips for beginners and families with chil-                sjusjøen in the south to Rondane in the north on the valley’s eastern side, and from Gausdal in
forest terrain and high-mountain trails                 dren, challenging routes for the more expe-                the south to Gålå in the north on the valley’s western side.
with breathtaking views. the view is truly                rienced. Excellent grooming ensures high-
                                                                          2000 km of cross-country ski trails may strike you as unbelievable, but we can guarantee
spectacular, and from the World of Peer                 quality tracks from the south to the north.
                                                                          that the Lillehammer region offers the absolute best of what you can expect from a skiing
Gynt you can see Galdhøpiggen – norway’s                 Go the full distance if you like.
                                                                          destination. We could have outlined every option available, but have chosen to focus on a few
highest mountain. Joint efforts to maintain
                                                                          alternatives to simplify your choice if you are visiting Lillehammer for the first time.
high-quality tracks guarantee excellent ski-
ing – regardless of what you choose as your
starting point.


                                                                                       kvamsfjellet                                                                                                      Venabygd
                                                                                   Fefor

                                                                                           Gålå               Ringebu

                                                                                                   kvitfjell

                                                                                   Espedalen

                                                                                               skeikampen
                                                                                                                  Øyerfjellet/Hafjell                                                                                                      Gausdal
                                                                            Fakta om langrennsløyper/Facts & Figures
                                                                            50 km i lysløyper, 1350 km høyfjellsløyper                     nordseter
                        FOtO: EsbEn HaakEnstad
                                                             FOtO: EsbEn HaakEnstad
                                                                            og 600 km i skogsterreng.
                                                                            50 km lighted trails, 1350 km trails in mountain
                                                                                                                               FOtO: JØRGEn skaUG
                                                                            terrain and 600 km. trails in the cosy forest
                                                                            terrain.                                     sjusjøen
                                                                                                                Lillehammer
                                                                                           best oppdatert på oppkjørte løyper
                                                                                          Updated information on prepared tracks
                                                                                            www.skisporet.no/oppland
                                                                                                                             9
                         Gausdal Vestfjell
            SPA, skischool, skihire


        Alpine, crosscountry, funpark
SKeiKampen
                   Aulestad
              Skischool, skihire

             Alpine, crosscountry
Gåla
            SPA, skischool, skihire


             Alpine, crosscountry
Kvitfjell
            Jorekstad Leisurebath
                 Crosscountry

    Lillehammer Olympic Luge and Bobtrack

          Hunderfossen Winterpark
             Norsk Roadmuseum
       Lazerland, Lekeland (Playground)
Rondane
Kvam
                 Crosscountry
                  Rudi Gard            Ringebu Stavechurch

             RingebuCollections

                 Strandtorget
                 Crosscountry
venabyGd
                               Fabrikken


                              Crosscountry
              ØYERFjELLET
                        Lillehammer artmuseum
              HAFjELL
                     norsk kjøretøyhistorisk Museum


                               bjerkebæk


                           Lillehammer Centre
                          the Olympic Museum
                              Håkons Hall

                             Gondola Hafjell

                            skischool, skihire

                      alpine, crosscountry, funpark
                                 skishcool, skihire
                                           Crosscountry, alpine
                                                       sjusjøen skiCentre
                             Olympiaparken
                           Lysgaardsbakkene
                        nordseter activitycentre
FOTO: OLE jAcOB REIcHELT                   Maihaugen
LEKEN  UTFORDRENDE  SPORTY  EKTE  LEKEN  UTFORDRENDE  SPORTY  EKTE  LEKEN  UTFORDRENDE  SPORTY  EKTE  LEKEN  UTFORDRENDE  SPORTY  EKTE                                                                         LEKEN     UTFORDRENDE      SPORTY       EKTE                    LEKEN    UTFORDRENDE    SPORTY       EKTE
                                                                                                                                                        Hunderfossen                                            Kjelkekjøring
                                                                                                                                                  Vinterpark/Winter Park                                              Tobogganing

                                                                                   UTEN SKI
                                                                                                                                                 En helaftens familieopplevelse med troll,                              prøv byens morsomste vinteraktivitet
                                                                                                                                                 eventyr, snø og is. Kun 5 minutter fra Hafjell                            – kjelkekjøring. Kjelken kobles direkte på
                                                                                                                                                 og 15 minutter fra lillehammer sentrum.                               heisen, og du sitter på kjelken mens du blir
                                                                                                                                                 prisbelønnet med Scandinavian Travel                                 dratt til topps før du suser ned den prepar-
                                                                                   WINTER – NO SKIS                                                      award i 2008. Her er hest og slede, snøraft-
                                                                                                                                                 ing, isbowling, mini-snøscootere, ballrom
                                                                                                                                                                                                    erte traseen på ca 1 km. Kjelkene har brem-
                                                                                                                                                                                                    ser så du bestemmer farten selv.
                                                                                                                                                 i is, morsomme radiobiler og et storslagent                             Før start blir alle utstyrt med hjelm og briller.
                                                                                   Har du lyst til å nyte vinteren, men uten ski på bena?                                   fyrverkeri. Samt imponerende isskulpturer                              Etter noen turer får du virkelig taket på det
                                                                                                                                                 og et spektakulært Snøhotell, Isbar og Is-                              og smil og latter sitter garantert løst. Kjel-
                                                                                   Vi har lagt til rette for de som ønsker et avbrekk fra skiene                                katedral. Norske troll og eventyrtradis-                               kekjøring passer for alle aldersgrupper, men
                                                                                                                                                 joner i Ivo Caprinos Eventyrgrotte og                                man må være 10 år å kjøre alene.
                                                                                   og de som ikke ønsker å bruke skiene.                                            Eventyrslottet, og garantert skumle troll                              Velkommen til snøsprut og moro!
                                                                                                                                                 og magekil i Trollfallet. Kvelden anbefales
                                                                                   Har du lyst til å utforske:                                                 avsluttet med a la Carte i Trollsalen – en av                                Try one of the city’s most popular
                                                                                                                                                                                                    winter activities – tobogganing. attach your
                                                                                   kjelkekjøring, bob, truger, kanefart, isfiske,                                       Norges mest spesielle restauranter.
                                                                                                                                                                                                    toboggan directly to the lift, and enjoy being
                                                                                   kjøre hundespann, snørafte eller simpelthen forme                                         a perfect family evening out with                               pulled up to the top before zoom down the
                                                                                                                                                 trolls, fairytales, snow and ice. located a                             prepared 1 km track. The toboggans have
                                                                                   din egen snøengel.                                                     mere 5 minutes from Hafjell and 15 min-                               breaks, and you decide the speed. prior to
                                                                                                                                                 utes from the centre of lillehammer. Win-                              start, everyone is equipped with helmet
                                                                                      Would you like to enjoy winter, but without skis?                                   ner of the Scandinavian Travel award                                 and goggles. a few runs, and you will have
                                                                                   We can offer activities and fun for non-skiers as well those looking for a break from skiing.                2008. Enjoy horse and sleigh rides, snow                               the hang of it and can enjoy the ride to its
                                                                                   Why not explore tobogganing, bobsleigh, snowshoe walking, sleigh rides, ice fishing,                    rafting, ice bowling, mini snowmobiles, a                              full. Tobogganing is suitable for every age
                                                                                   dog sledding, snow rafting or simply just create your own angel in the snow?                        ballroom made of ice, fun dodgems and a                               group, but you have to be aged 10 or over to
                                                                                                                                                 spectacular firework display. Impressive                               ride alone. Welcome to snow, fun and excite-
                                                                                                                                                 sculptures, a stunning hotel, a bar and a                              ment!
                                                                                                                                                 cathedral, all made of pure snow and ice,
                                                                                                                                                 are also available. Norwegian trolls and                               Åpningstider/Opening hours:
                                                                                                                                                                                                    primo des/Early dec (ca 18.12.10.) til og med påsken/
                                                                                                                                                 traditional fairytales in Ivo Caprinos
                                                                                                                                                                                                    to Easter hver/every lør/Sat – Søn/Sun 11.00-16.00
                                                                                                                                                 Fairytale Grotto and Castle are a fantastic
                                                                                                                                                                                                    24.12.10-31.12.10 hver dag/every day 11.00-16.00
                                                                                                                                                 experience, and Trollfallet with its scary
                                                                                                                                                                                                    Fra/From 06.01.11 Tors/Thurs 17.00-20.00
                                                                                                                                                 trolls will get your adrenaline pumping. as                             21.02.11-06.03.11 hver dag/every day 11.00-16.00
                                                                                                                                                 a finale, we recommend an á la carte meal                              21.04.11-25.04.11 hver dag/every day 11.00-16.00
                                                                                                                                                 in Trollsalen – one of Norway’s most distinc-                            hvis føret tillater det/snow conditions permitting.
                                                                                                                                                 tive restaurants.                                          Ikke kvelsåpent torsdag i påsken.
                                                                                                                                                                                                    Not open Thrusday night during Easter.
                                                                                                                                                 Åpningstider/Opening hours:
                                                                                                                                                 publikumsåpent i uke 6-9 fra kl. 17.00-20.00.                            Priser/Prices:
                                                                                                                                                 Følgende datoer:                                           Kr 160,- pr pers pr time/hour inkl/incl kjelke/toboggan,
                                                                                                                                                 12.2., 16.2., 18.2., 19.2., 23.2., 25.2., 26.2., 2.3., 4.3., 5.3.                  heiskort/lift pass, hjelm/helmet og/and/ briller/goggles.
                                                                                                                                                 Open to the public – week 6-9 from hrs. 17.00–20.00.                         aldersgrense 10 år for å kjøre alene. age restriction: must
                                                                                                                                                 Following dates:                                           be aged 10 or over to ride alone.
                                                                                                                                                 12.2., 16.2., 18.2., 19.2., 23.2., 25.2., 26.2., 2.3., 4.3., 5.3.                  Familie/Family (2 voksne/adults+2 barn/children) kr. 450,-
                                                                                                                                                 Priser/Prices:
                                                                                                                                                 Over 140 cm. kr. 195,-
                                                                                                                                                 Over 120 cm. kr. 155,-
                                                                                                                                                 90-120 cm kr. 50,-
                                                                                                                                                 under 90 cm. Gratis/Free of charge
                                                                                                                                 FOTO: HuNdERFOSSEN FamIlIEpaRK
                                                                                                                                                                                    FOTO: HuNdERFOSSEN VINTERpaRK
                                                                                                                                                                                                                                   FOTO: ESbEN HaaKENSTad
                                                                         FOTO: jøRGEN SKauG
                                                                                                                                                           2625 lillehammer                                       lillehammer Olympiapark
                                                                                                                                                           Telefon: 61 27 55 30                                       Telefon: 61 05 42 00
                                                                                                                                                          www.vinterparken.no                                       www.olympiaparken.no
                                                                                   14
  LEKEN    UTFORDRENDE    SPORTY      EKTE              LEKEN    UTFORDRENDE   SPORTY      EKTE                     LEKEN   UTFORDRENDE   SPORTY     EKTE                  LEKEN   UTFORDRENDE   SPORTY  EKTE
    Lysgårdsbakkene                                     Bobbanen                                                                                 Hundespann/
    Ski Jumping Arena                                   Bobsleigh Track                                     Skeikampen Spa                                   Kanefart/Isfiske
Lysgårdsbakkene hoppanlegg ble bygd for                      Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane                            Skeikampen Spa er stedet for mental og                       I Lillehammerregionen kan du oppleve en
OL på Lillehammer i 1994, og har blitt selve                   er stedet for deg som ønsker fart og spen-                          fysisk avslapning. Her får du behandlinger                     koselig tur med kanefart, trugetur, en farts-
kjennetegnet på Lillehammer. På lang av-                     ning. Bobrafting er en gummibob på is med                          for kropp og ansikt som skal gi deg ny energi                   fylt tur med hundespann eller kanskje sitte
stand ser man den flotte hoppbakken som                      plass til 5-6 personer og hastighet opp til                         og inspirasjon. Før og etter behand lingen                     ganske så rolig på et vann, stresse ned og
glir naturlig inn i landskapet. Om sommeren                    100 km/t og 3 g. Taxibob er høydepunk-                            kan du slappe av i relaxavdelingen som har                     jakte på fisken under isen.
er OL-ringene i unnarennet synlige lang vei,                   tet for de tøffeste, her får man kjøre en                          boblebad, kaldklup, steam badstue og tradis-                    Du finner disse flotte aktivitetene på
og bakkerekordene er synliggjort i begge                     ekte konkurransebob (4’er bob) med plass                           jonell badstue. Våre dyktige terap euter                      Lillehammer, Sjusjøen, Skeikampen og gålå.
bakkene.                                     til 3 passasjerer. Hastighet når opp til                           tilbyr flere nøye utvalgte behandlinger
Lysgårdsbakkene Hoppanlegg består av en                      120 km/t og trykk på 5g. Alle får bob serti-                         for hele kroppen. Produktene vi benytter                         Dog sledding/Sleigh rides/Ice fishing
stor og en liten bakke, henholdsvis HS138                     fikat og 5g pin. Bobene styres av autoriserte                        er utformet for å brukes ved profesjonelle                     In the Lillehammer region, you can
og HS100, begge bakker har plastdekke. Det                    piloter. Vi tilbyr også aktiviteter uten pilot;                       behandlinger med mulighet for å vedlike-                      enjoy a romantic sleigh ride, an excit-
blir hoppet ca 80 000 skihopp på vinteren og                   – Skeleton hvor man ligger på magen med                           holde resultatet hjemmefra ved hjelp av                      ing snow-shoe walk, an exhilarating dog
ca 20 000 på sommeren. Så her kan man se                     hodet først og med nesen 5 cm fra isen                            enkle livsstilprogrammer.                             sled ride or the tranquillity on a frozen
hoppere i aksjon så og si hver dag.                        i oppimot 70 km/t eller skeletonraft, litt                                                                   lake whilst waiting for the fish to bite. All
                                         mildere variant, der to og to ligger ved siden                           Skeikampen Spa is the ideal place for                    these wonderful activities are available at
    Lysgårdsbakkene Ski Jumping Arena                                                                    relaxation of the mind. Here you can enjoy                     Lillehammer, Sjusjøen and gålå.
                                         av hverandre på magen med hodet først.
was built for the 1994 Winter Olympics, and                                                                  body and facial treatments which will leave
                                                                                                                                 På bestilling/Bookings only:
has become Lillehammer’s major landmark.                        Lillehammer Olympic Bobsleigh and                           you with renewed energy and inspira-
                                                                                                                                 Desember – April/December – April
The spectacular ski jump, which blends                      Luge Track is ideal for anyone looking for                          tion. Both before and after the treatment,
                                                                                                                                 Sjusjøen Fritid:
naturally into the landscape, is visible from a                  speed and excitement. Bobrafting is a ride                          you can make use of our traditional sauna,                     Tel +47 980 037 649
great distance. During summer, the Olympic                    down the track in a rubber bobsleigh with                          visit our steam room, relax in one of our two                   Venabu Fjellhotell:
rings in the landing zone can bee seen from                    room for 5-6 people, and the speed can                            Jacuzzis or put your feet up in our relaxa-                    Tel +47 61 29 32 50
afar, both hills are clearly marked with their                  reach up to 100 km/h with a g-force of 3.                          tion area. We can offer a range of treatments                   gålå AS:
respective records.                                For the most courageous, Taxibob is the                           carried out by one of our four therapists.                     Tel +47 61 29 76 65
Lysgårdsbakkene Ski Jumping Arena com-                      preferred alternative as you get to ride in                         The products we use are designed for pro-                     Skeikampen resort:
prises a normal as well as a large hill - HS 138                 a genuine competition bobsleigh (4+bob)                           fessional treatments, and with some simple                     Tel +47 61 22 50 00
and HS 100 accordingly - and both hills have                   with room for 3 passengers. Speeds can                            changes in lifestyle the result can be main-
artificial plastic cover. Some 80 000 ski jumps                  reach up to 120 km/h with a g-force of 5.                          tained at home.
are performed in winter, and some 20 000 in                    everyone receives a certificate and a 5g pin.
                                                                                        Åpningstider/Opening hours:
summer. Visitors can enjoy ski jumpers in ac-                   All bobsleigh drivers are authorised pilots.
                                                                                        Avdelingen holder åpent hver dag mellom 10.00 og 19.00
tion more or less every day.                           See our website for other activities.
                                                                                        every day 10.00–19.00
Åpningstider/Opening hours:                            Åpningstider/Opening hours:
Det er gratis å beskue arenaen hele døgnet.                    06.11.10–18.12.10 Lør/Sat 1100-1800
It is free to go into the arena at any time of the day.              27.12.10–31.12.10 Hver dag/every day 11.00-16.00
                                         02.01.11–13.03.11 Ons/Wed 1500-2000
                                         Lør/Sat 11.00-18.00, Søn/Sun 1100-1500
                                         21.02.11–03.03.11 Tirs/Tue og/and Tors/Thurs 13.00–19.00
                                         Ons/Wed 13.00–20.00

                                         Priser/Prices:
                                         Bobrafting/Bob raft kr 230,– for voksne/adults.
                                         Barn/Children 10–15 år/years kr 160,–
                                         Aldersgrense 10 år m/foresatte. 12 år u/foresatte.
                                         Age restrictions: 10 years with adult, 12 years unaccompanied.
                                         Familie/Family, 2 v/a og 2 b/c (10–15år), kr 700,–
                                         Skeleton raft kr 500,– pr tur/trip.
                                         Skeleton kr 975,– pr person inkludert 2 turer.
                                         Aldersgrense/Age restriction: 16 år/years.Taxibob kr. 975,–
                                         Aldersgrense/Age restriction: 16 år/years
                                                                        FOTO: LILLeHAmmer OLymPIAPArk
                                                                                                                    FOTO: SkeIkAmPen reSOrT
                                                                                                                                                            FOTO: ASmunD HAnSLIen
                               FOTO: Jørgen SkAug
       Lillehammer Olympiapark                             Lillehammer Olympiapark                                     Skeikampen SPA                                  Lillehammer Turist
         Telefon: 61 05 42 00                               Telefon: 61 05 42 00                                    Telefon: 61 28 50 00                                Telefon: 61 28 98 00
       www.olympiaparken.no                               www.olympiaparken.no                                     www.skeikampen.no                                 www.lillehammer.com

                                                                                                                                                         15
                           LEKEN    UTFORDRENDE    SPORTY    EKTE                    LEKEN    UTFORDRENDE   SPORTY    EKTE                  LEKEN    UTFORDRENDE    SPORTY      EKTE
                         jorekstad Fritidsbad
                         jorekstad Leisure Pool                                      Lekeland Hafjell                                      Lazerland
INNENDØRS
                         Gøy å bade for hele familien. Her kan du                         Lekeland Hafjell er ett av norges største                     På kveldstid forvandles Lekeland til en
                         hoppe, plaske, trimme, dykke, trene, ta bad-                       innendørs lekeland, tilpasset barn fra 0 til                   spennende kamparena for ungdom og
                         stu, -eller rett og slett slappe av mens barna                      ca. 12 år, med et lekeareal på ca. 900 kvm.                    voksne. ta med dine venner til Lazerland
IndOORs                     boltrer seg i leke basseng og vannsklie.
                         Lillehammer – Hafjell områdets største
                                                                     I Lekeland Hafjell kan barna boltre seg i sklier,
                                                                     hinderløyper, ballbinger, spøkelsesrom med
                                                                                                              i Hafjell og spill laserspill i utfordrende hindre!
                                                                                                              Gir deg og «fiendene» dine et uforglem-
                         badeanlegg. Jorekstad fritidsbad er tilpas-                       mer. de kan oppdage og utforske spøkelses-                    melig adrenalinkick! Målet med spillet er
                         set alle aldersgrupper. 4 basseng, klatrevegg                      rommet, og treffe blink i ballskyteområdet.                    å deaktivisere «fienden» med laserstråler.
kanskje du en dag har lyst            (3,6 m opp fra bassenget), varmebasseng,                         det finnes egne avdelinger tilpasset barn                     Lag på 2–5 personer kan spille mot hveran-
til å gjøre noe helt annet enn          25 m basseng, barnebasseng, vannsklie                          i alderen 0–3 år og 2–4 år. Mens barna                      dre, og det er viktig a samarbeide for å vinne.
                         43 m, badstue og dampbadstue.                              klatrer, hopper, sklir og gjemmer seg – kan
å nyte vinteren i frisk luft.                                                       de voksne nyte en kopp kaffe, surfe på nett                       In the evening, Lekeland is trans-
dette er fordelen ved å velge              Fun swimming for the whole family.
                                                                     eller lese aviser og magasiner i kaféområdet.                   formed into an exciting battle ground for
                         Indoor water park where you can jump in,                                                                  those a little bit older. bring your friends
Lillehammerregionen.               splash, exercise, dive, swim, enjoy a sauna                          Lekeland Hafjell is one of norway’s                     to Hafjell’s Lazerland, and enjoy battles in
Vi kan fylle mange dager med           or just relax as the children play in the learn-                     largest indoor play centres for children aged                   a challenging environment! Provides you
                         er pool and on the water slide. the largest                       0 to 12, boasting a play area of some 900                     and your “enemies” with an unforgettable
opplevelser også innendørs.           of its kind in the Lillehammer—Hafjell area.                       sq m. slides, obstacle courses, ball pools, a                   adrenaline kick! the aim is to deactivate
                         Jorekstad Leisure Pool is suitable for people                      haunted room to explore and target practice                    the “enemy” with laser beams. Groups of
Bade – leke                   of all ages, and comprises 4 pools, climbing
                         wall (3.6 m up from pool), heated pool, 25m
                                                                     in the ball park are just some of the activi-
                                                                     ties on offer. designated areas suitable for
                                                                                                              2-5 people can compete, and teamwork is
                                                                                                              essential in order to win. Minimum age at
– da blir barna glade.              swimming pool, children’s pool, 43m wa-                         children aged 0-3 and 2-4 are available.                     Lazerland is 13!
Og noen ganger kan det              terslide, sauna and steam room.slide, sauna                       as the children climb, jump and hide, the                     åpningstider/Opening hours:
                         and steam room.                                     adults can enjoy coffee, surf the net or read
faktisk være godt å være noen          åpningstider/Opening hours:
                                                                     newspapers and magazines in the café.
                                                                                                              Åpent for forhåndsbestilling av grupper på min. 8 personer
                                                                                                              og min. bestilt 48 timer før.
timer innendørs for oss voksne          Man-Fre/Mon-Fri kl. 14.00 – 21.00                            åpningstider/Opening hours:
                                                                                                              Gjelder alle dager fra 18.00 – 22.00.
                                                                                                              Open every day 18.00 - 22.00 when booked 48 hours in
også.                      Jul/Christmas/Påske/Easter og/and uke/                          Man–Ons/Mon-Wed stengt/closed (åpent for bestillinger/
                                                                     bookings only)
                                                                                                              advance.
                         week 8 - 9: Man-Fre/Mon-Fri kl 11.00 -21.00                                                                Priser/prices:
                                                                     tors - Fre/thur-Fri kl 13.00 – 18.00
                         Lør-søn/sat-sun kl. 10.00 – 18.00                            Lør-søn/sat-sun kl 11.00 – 18.00                         Inkl. 2 spill og 0,3 mineralvann/Incl. 2 games and a 0,3 l
Kunst – kultur                  Morgenbad/Early morning swimming                             Priser/prices:
                                                                                                              soft drink.
                                                                                                              8–20 pers: kr. 150,– pr. pers.
                         tirs og Fre/tue and Fri 06.00 – 08.00                          0 år Gratis/Free of charge
når din sjel er sliten, mosjoner         Priser/prices:                                      1–3 år/years kr 85,-
                                                                                                              21–30 pers: kr. 120,– pr. pers.
                                                                                                              nedre aldersgrense i Lazerland er 13 år/Minimum age in
kroppen. når kroppen er sliten,         Voksen/adult kr 95,-
                                                                     4–15 år/years kr 110,-
                                                                     Voksne/adults (fra/from 16 år/years) kr 50,-                   Lazerland – 13 years.

gi sjelen noe å sysle med.            Ungdom/youth kr 85,-
                         barn/honnør/Children kr 80,-
                         Familie/Family (2 voksne/adults+2 barn/children) kr 315,-
   at times you may feel like escaping
the cool winter air and do something com-
pletely different. this is the advantage of
choosing the Lillehammer region. We can
easily fill your days with adventures indoors.
Swimming - fun
- and children are happy. spending a few
hours indoors can sometimes be good for us
adults as well.
Art - culture
When your soul is tired, your body is tense.
When your body is tired, feed your soul.
                                                       FOtO: JOREkstad FRItIdsbad
                                                                                                  FOtO: EsbEn HaakEnstad
                                                                                                                                             FOtO: EsbEn HaakEnstad
                            Jørstadmoveien 690, 2625 Fåberg                                aaslettvegen, 2636 Øyer                              aaslettvegen 25, 2636 Øyer
                                telefon: 60 05 70 60                                   telefon: 61 28 55 00                                telefon: 61 28 55 00
                               telefaks: 61 05 70 70                                   www.lekeland.no                                  www.lazerland.no
                                www.jorekstad.no
16
  LEKEN   UTFORDRENDE   SPORTY     EKTE            LEKEN    UTFORDRENDE    SPORTY      EKTE                    LEKEN    UTFORDRENDE    SPORTY     EKTE             LEKEN    UTFORDRENDE    SPORTY  EKTE
    Norges                                   Lillehammer
  Olympiske Museum                                Kunstmuseum                                          Maihaugen                            Norsk Vegmuseum
Fra 1896 har olympiske leker under mottoet               Lillehammer kunstmuseum er et av lan-                           På Maihaugen venter overraskelser for store                norsk vegmuseum byr på opplevelser for
«hurtigere – høyere – sterkere» gledet                 dets ledende kunstmuseer med en samling                          og små. Vi byr på fine utstillinger, muse-                 hele familien! 2000 kvm innendørs ut-
millioner av mennesker over hele verden.                bestående av ca. 1 400 arbeider norsk billed-                       umsbutikk, kafé og en flott museumspark                  stillinger, med årets store nyhet, sykkel-
Museet er et utstillingsvindu for norsk idrett             kunst fra 1800-tallet og frem til i dag. Museet                      hvor du kan se Gudbrandsdalens byggeskikk                 utstillingen «tRILL RUndt» og interaktivt
og det eneste i nord-Europa som viser hele               viser fem spesialutstillinger pr. år, både med                       gjennom tidene. Vandre gjennom historien                  trafikksikkerhetssenter.
OL-historien fra antikken til i dag. butikken             historisk kunst og samtidskunst. den sær-                         kan du også i utstillingen «Langsomt ble                  Maskiner, aktiviteter og leker for store
har et eksklusivt utvalg av olympiske pro-               pregede museumsbygningen ble tegnet av                           landet vårt eget», med tablåer fra istiden                 og små i stort friluftsmuseum med gode
dukter. Fellesbillett med Maihaugen.                  snøhetta arkitekter til de Olympiske vinter-                        til vår egen tid. de litt nifse periodene med               turmuligheter.
                                    leker i 1994. Lillehammer kunstmuseum ble                         svartedauden og andre verdenskrig gjør                   Høst- og vinterferie med eget aktivitets-
   Norwegian olympic Museum                                                                  utstillingen til en spennende opplevelse for                program.
                                    i 2008 kåret til Årets Museum av norges
Ever since 1896, the Olympic Games,                                                                både voksne og barn. Høstens utstillinger                 adventshelger med spennende og nostal-
                                    museumsforbund. Museumsbutikk med stort
under the motto “faster – higher – stronger”                                                           er borgny svalastogs «Måneskinskåpen                    giske opplevelser, og muligheter for en god
                                    utvalg av norsk kunsthåndverk og hyggelig
has entertained millions of people all over                                                            opunder pol» og «Polsk innvandring til                   julehandel i museets landhandel.
                                    museumskafè.
the world. the museum is a window into                                                              norge de siste 200 år». 26. november tennes
norwegian sport, and is the only museum                    Lillehammer Art Museum                                                                        Norwegian Road Museum
                                                                                 årets designerjuletre, og 27.–28. november
in northern Europe to present the entire                One of the country’s leading art museums,                                                               the norwegian Road Museum is something
                                                                                 går det tradisjonelle julemarkedet av sta-
Olympic history – from the very beginning               and home to a collection of some 1 400                                                                the whole family can enjoy! 2000 sq m of
                                                                                 belen. Hver søndag kl. 13 har vi et spesielt
to the modern day games. the shop offers                norwegian works of art dating from the                                                                indoor exhibitions including this year’s new
                                                                                 søndagsprogram. Følg med i avisen eller på
an exclusive range of Olympic mementos.                1800s to the present day. In addition, five                                                              addition – the bicycle display “tRILL RUndt”,
                                                                                 våre nettsider.
Combined entry ticket includes Maihaugen.               separate exhibitions are held every year,                                                               and an interactive road safety centre.
                                    featuring both historical and contemporary                            Located within easy reach of                    Engines, activities and games for both
åpningstider/Openinghours:
                                    art the unique museum building, designed                          Lillehammer, Maihaugen is the ideal day out                young and old in a vast open air museum
1. september – 31. Mai/May 11.00 – 16.00, Mandager
stengt/Mondays closed                         by snøhetta architects, was built in con-                         for both young and old. We can offer a num-                offering excellent walks. separate activity
Priser/prices:                             nection with the 1994 Winter Olympics                           ber of interesting exhibitions, museum shop                programme for the autumn and winter holi-
Voksne/adults 100,-                          at Lillehammer. Lillehammer art Museum                           and café. Go for a walk in the idyllic museum               days. Exciting and nostalgic advent week-
barn/Children (6-15år/years) 50,-                   was voted Museum of the Year by the                            park, passing buildings and homes from the                 ends, with the opportunity to get some
Familie/Family 250,-                          norwegian Museum association in 2008.                           year 1200 til 2001. In the indoor exhibition                Christmas shopping done in the museum’s
                                    Museum shop offering a wide range of                            “We won the land” you walk through tab-                  country store.
                                    norwegian handicraft. Coffee shop.                             leaus from norwegian history from the ice                 åpningstider/Opening hours:
                                    åpningstider/Opening hours:
                                                                                 age till today. this autums special exhibi-                1. sept – 17. Mai/May 10.00 – 15.00
                                    Vintersesong/Winter season                                 tion is an art exhibition by borgny svalastog               Mandager stengt/Mondays closed
                                    tirs/tue- søn/sun 11.00 – 16.00                              “Moonlight gown beneath the pole”. Every                  Gratis inngang/free entrance
                                    Priser/Prices                                       year we get a designer to make a special
                                    Voksne/adult 90,-                                     christmas tree, wich opens the 26st of
                                    Moderasjon/Concessions 60,–
                                    barn under 18 år gratis, Children under 18 years free of                  november. the following weekend the
                                    charge                                           traditional christmas market takes place.
                                                                                 åpningstider/Opening hours:
                                                                                 1. september/september – 31. mai/May 11.00–16.00,
                                                                                 mandager stenge/Mondays closed


                                                                                 Priser/Entrance fees:
                                                                                 Voksne/adults: 100,–
                                                                                 barn/children: 50,–
                                                                                 studenter og pensjonister / students and seniors: 70,–
                                                                                 Familier/families: 250,–
                                                                 FOtO: LILLEHaMMER kUnstMUsEUM
                                                                                                                                                  FOtO: nORsk VEGMUsEUM
                                                                                                              FOtO: MaIHaUGEn
                            FOtO: sCanPIx
         Håkons Hall                         stortorget 2, 2609 Lillehammer                               Maihaugen 1, 2609 Lillehammer                      Hunderfossvegen 757, 2625 Fåberg
        2618 Lillehammer                           telefon: 61 05 44 60                                    telefon: 61 28 89 00                           telefon: 61 28 52 50
      telefon: +47 61 25 21 00                     www.lillehammerartmuseum.com                                   www.maihaugen.no                            www.vegmuseum.no
      www.maihaugen.no/nom
                                                                                                                                                17
   LEKEN   UTFORDRENDE    SPORTY   EKTE                  LEKEN   UTFORDRENDE    SPORTY  EKTE              LEKEN   UTFORDRENDE    SPORTY  EKTE                LEKEN    UTFORDRENDE  SPORTY  EKTE
    Norsk Kjøretøy                                                                      Lillehammer
    historiskmuseum                                    Strandtorget                           Sentrum/centre                                    Fabrikken
doninger av fiin & gammel årgang! For                       Velger du nedre del av byen finner du                 Lillehammers trivelige shoppingmiljø har                  nær Lillehammer sentum finner du Fabrik-
eksempel «Egoisten» med kun plass for                       strandtorget kjøpesenter med lekepark                 75 butikker og 19 caféer og spisesteder!                  ken, et næringssenter for kunst, kultur og
en person, eller en ærverdig limousin?                      og handle-frihet fra morgen til kveld!                 I byen finner du også tre gallerier, fem                  opplevelser. Her finner du 38 virksomheter
I Lillehammer og distriktet rullet landeveis-                   strandtorget har 53 butikker un-                    hoteller, frisører, apotek, vinmonopol, banker               innen keramikk-glassblåsing-billedkunst-
lokomotivet Herkules i 1870, og her                        der tak, café og spisested. 1 000 gratis                og annet praktisk! søndre Park, byens mest                 grafikk-produktdesign-arkitektur-lydstu-
putret landets første bil sommeren                        parkeringsplasser og +20°C hele året.                 populære grønne lunge, har et hyggelig                   dio-klesdesign-mosaikk-fotokunst-film-
1896. Museet er norges første og største                     15 minutters gange fra Lillehammer sen-                serveringssted alle dager. Opplev også vakre                tekstforfatter-oversetting-teater-gullsmed.
museum for vogner, biler og motor-                        trum. La deg friste av butikkenes varierte               Mesnaelva som fryser til gjennom vinteren                 Her kan du komme å se og handle kunst og
sykler. Få med deg norsk bilhistorie:                       utvalg og mange gode tilbud! For deg som                og blir et nydelig skue. Lillehammer fikk sin               håndverk i et særegent miljø.
Fra bilen som fikk navnet «Fossum» etter                     gjest betyr det at du finn er et stort og fris-            bystatus allerede i 1827. den aller eldste
                                                                             bygningen, «busterud», som fikk matrik-                      Fabrikken, a former furniture factory
konstruktøren like etter århundreskiftet og                    tende utvalg av butikker.
                                                                             kel nr. 1, er imidlertid nå trygt plassert på               in central Lillehammer, is a centre for the
fram til troll-bilen!
                                             Visit the lower part of the city, and              Maihaugen.                                 arts, culture and creative industries. Here
    Norwegian Museum of Vehicle                        you’ll find strandtorget shopping Centre of-                                                   you will find 38 businesses offering ceram-
History: an array of vintage vehicles! Enjoy                   fering crèche facilities and shopping from                  Lillehammer’s charming shopping                   ics, glass art, visual art, graphic and product
a closer look at the one-seat «Egoist», or an                   dawn to dusk! strandtorget can boast 53                precinct comprises 75 outlets and 19 cafés &                design, architectural services, recording
old, venerable limousine. In 1870, the loco-                   shops, café and restaurant – all under one               restaurants! Furthermore, the city can offer                studio, fashion design, mosaic, photographic
motive Hercules served Lillehammer and its                    roof. 1 000 free parking spaces and +20°C               3 galleries, 5 hotels, hair salons, pharmacies,              art, film, copywriting, translations, theatre
surrounding areas, and during summer 1896                     all year round. 15 minutes walk from the                banks and other services! In søndre Park, a                and jewellery design. Ideal for anyone look-
the first car appeared on the roads. this is                   centre of Lillehammer. Give in to tempta-               popular green oasis, you’ll find a charming                ing to enjoy and purchase art and handicraft
norway’s first and largest museum for                       tion, and enjoy a varied shopping experi-               café open daily. do not miss the beautiful                 in a unique environment.
wagons, cars and motorcycles. Get an                       ence with excellent bargains! Our wide and               Mesna river which, when frozen in winter,
                                                                                                                  åpningstider/Opening hours Fabrikken:
in-sight into norwegian vehicle history:                     diverse range of shops provides an excellent              is a spectacular sight. Lillehammer was
                                                                                                                  Man/Mon tirs/tue Ons/Wed 10.00-17.00
from the automobile «Fossum», built at the                    choice for our visitors.                        granted town status as early as 1827. “bust-                tors/thurs 10.00-17.00 (år/year 2010)
turn of the century and named after its cre-                                                       erud”, the city’s oldest building and regis-                Fra/from 1 jan 2011:
                                         åpningstider/Opening hours:
ator, and to the more recent troll car!                                                         tered as plot no. 1, is today safely preserved               tors/thurs 10.00-17.00
                                         Man/Mon - Fre/Fri 10.00 – 20.00
                                                                             at Maihaugen.                               Lørd/sat 12.00 – 15.00
åpningstider/Opening hours:                            Lør/sat : 10.00 – 18.00
16/08 – 12/06:                                                                      åpningstider/Opening hours:
Man/Mon - Fre/Fri: 11.00 – 15.00                                                             Man/Mon - Fre/Fri 09.00 – 17.00
Lør/sat - søn/sun 11.00 – 16.00                                                             tors/thurs: 09.00 – 19.00
Priser/prices:                                                                      Lør/sat : (09.00) 10.00 – 16.00
Voksne/adults kr. 40,-
barn/Children kr. 20,-
barn u/6 år/Children u/6 years/ gratis/free
                                                                                                                         Galleri Zink/
                                                                                                                         Gallery Zink
                                                                                                                  Galleri Zink viser billedkunst og kunsthånd-
                                                                                                                  verk av høy kvalitet med stor variasjon i de
                                                                                                                  kunstneriske uttrykket. skiftende utstil-
                                                                                                                  linger, samt kommisjonsgalleri for samtids-
                                                                                                                  kunst med kunstnere fra hele landet.

                                                                                                                      Gallery Zink presents visual art and
                                                                                                                  handicraft of high quality and diverse
                                                                                                                  artistic expression. temporary exhibitions
                                                                                                                  as well as commissioned contemporary art
                                                                                                                  by artists from all over the country.
                           FOtO: nORsk kJØREtØYMUsEUM
                                                                                                                  åpningstider/Opening hours
                                                                                                      FOtO: EsbEn HaakEnstad
                                                                                                                  tirs/tue og/and Ons/Wed 12.00 – 17.00
                                                                  FOtO: stRandtORGEt
                                                                                                                  tors/thurs 12.00 – 18.00
                                                                                                                  Fre/Fri 12.00 – 17.00
                                                                                                                  Lør/sat 11.00 – 15.00
                                                                                                                  søn/sun 13.00 – 16.00     Lilletorget 1, 2615 Lillehammer                        sliperivegen 2, 2609 Lillehammer                      Lillehammer sentrum drift                     Fabrikken, Løkkegata 9, 2615 Lillehammer
        telefon: 61 25 61 65                              telefon: 61 25 15 50                       sigrid Undsets plass, storgt. 49,                       telefon: 40 00 19 89
     www.olavsrosa.no/objektinfo.                             www.strandtorget.no                             Lillehammer                             www.fabrikken.org
         aspx?id=26992                                                                    telefon: 61 05 77 80                         Galleri Zink, storgaten 47,
18                                                                                www.lillehammersentrum.no                      2609 Lillehammer. telefon: 48 19 23 03
                             NOVEMBER
                   EVEnts
              ARRANGEMENT
                         26.  åpning av årets designjuletre/Lighting of the Design Christmas tree – maihaugen
                          27.  julegateåpning/Lighting of the Christmas tree – lillehammer sentrum
                        27.–28.  julemarked/ Christmas Market – maihaugen


                             DESEMBER dECEMbER
                         3.–5.  World cup Hopp og kombinert/ski Jumping – combined – lillehammer
                         3.–5.  E-cup i damer alpint/alpine skiing, women – kvitfjell
                          5.  julemarked/Christmas Market – rudi gard/farm
                        7.–16.  Euro-Håndball-EM damer, European Championship, handball, women – håkons hall
                          10.  julenatt. Rein Alexander og Martin Enger Holm. konsert/Consert – maihaugsalen
                          11.  Putti Plutti Pott. Barnemusikal/Children´s Musical – maihaugsalen
                          11.  julemarked/Christimas Market – stortorget lillehammer
                          12.  Nordic Tenors/Christmas special 2010 – maihaugen
                          18.  Bondens julemarked/the farmers´ Christmas Market lillehammer

                             jANUAR JanUaRY
                          14.  Nyttårskonsert med Oslo-Filharmonien/New years consert – maihaugsalen
                        28.–30.  Lillehammer cup, fotball/soccer
FOtO: WORLd CUP kVItFJELL
                             FEBRUAR FEbRUaRY
                          13.  Barnas vinterdag /Winter Wonderland for children – maihaugen
                          19.  Norwegian Skating Festival – moelv
                         20.  Kvitfjellrennet/the kvitfjell Race – kvitfjell

                             MARS MaRCH
                        12.–13.  World cup Alpine downhill/super-G, men – kvitfjell
                        12.–13.  World cup Telemark – hafjell
                          12.  Inga-Låmi – Cross-country race for women – lillehammer
                          13.  Barnas Birkebeinerrenn/Children´s Birkebeiner Race
                          13.  Ungdomsbirken og HalvBirken/the youth Birkebeinerrace
                          18.  StafettBirken/the Birkebeiner Relay – Friday
                          19.  Birkebeinerrennet/the Birkebeiner Race

                             APRIL
                          2.  Lillehammer Troll Ski-Marathon – ringebu, øyer,lillehammer og ringsaker
                        11.–12.  Veteran-NM alpint/Norwegian Veteran Alpine championship – kvitfjell
                          16.  Asgeir cup – skeikampen

                                                                      19
             LILLEHAMMER/             Nordseter Fjellstue og hytter      Strand Fjellstue          Quality Hotel&Resort Ha﬋ell     ACCOMMODATION
OVERNATTING        NORDSETER/
             SJUSJØEN
                                Nordseterveien 1330,
                                2618 Lillehammer
                                Telefon: 61 26 41 00
                                                    2658 Espedalen
                                                    Telefon: 61 28 57 20
                                                    www.strand-﬋ellstue.no
                                                                     2636 Øyer
                                                                     Telefon: 61 27 77 77
                                                                     www.qualityha﬋ell.no
             Birkebeineren Hotel & Apartments
             Birkebeinervegen 24,         www.visitnordseter.com         Thon Hotel Gausdal         Quality Hotel&Resort
             2618 Lillehammer           Nordseter Hyttegrend          Skeikampen, 2652 Svingvoll     Hunderfossen
             Tel: 61 05 00 80           Nordsetervegen 1351,          Telefon: 61 22 50 00        Fossekroveien 71, 2625 Fåberg
             www.birkebeineren.no         2618 Lillehammer            www.skeikampen.no         Telefon: 61 27 40 00
             Bjerke Gård             Telefon: 99 43 70 00          Thon Hotel Skeikampen       qualityhunderfossen.no
             Kastrudvegen 73,           www.nordseter.no            Skeikampen, 2652 Svingvoll     Rustberg Hytter og Camping
             2608 Lillehammer           Norsk Hyttebooking AS          Telefon: 61 22 50 00        2636 Øyer
             Telefon: 61 25 29 33         2612 Sjusjøen              www.skeikampen.no         Telefon: 61 27 77 30
             www.bjerke-gaard.com         Telefon: 02612                               www.rustberg.no
             Bjørn’s KroHotell & Motell      www.norskhyttebooking.no                          Rybakken Hytter og Camping
                                                    HAFJELL/ ØYER/
             Vingnesgaten 24, 2608 Lillehammer  Nordseter Sportell           HUNDERFOSSEN            Rybakken, 2636 Øyer
             Telefon: 61 05 38 00         Nordseter, 2618 Lillehammer                        Telefon: 97 09 37 30
             www.bjornskro.com          Telefon: 61 26 18 00          Blomberg Hytter Camping      www.rybakken.com
                                www.nordsetersportell.no        2636 Øyer
             Clarion Collection Hotel Hammer                       Telefon: 61 27 41 00        Skarsmoen Gård
             Storgaten 108, 2615 Lillehammer   Radisson Blu Lillehammer Hotel     www.blomberghytter.no       2635 Tretten
             Telefon: 61 26 73 73         Turisthotellveien 6, 2609 Lillehammer                   Telefon: 61 27 63 13
             www.choicehotels.no         Telefon: 61 28 60 00          Fossegården            www.skarsmoen.no
                                www.lillehammerhotel.no         2636 Øyer
             First Hotel Breiseth                             Telefon: 61 27 41 03        Skåden Gard
             Jernbanegata 1–5, 2609 Lillehammer  Rica Victoria Hotel           www.fossegarden.no         2636 Øyer
             Telefon: 61 24 77 77         Storgata 84 B, 2609 Lillehammer                      Telefon: 61 27 81 60
             www.firsthotels.com/breiseth     Telefon: 61 27 17 00          Glomstad Gjestehus         www.skaaden-gaard.no
                                www.rica.no               2635 Tretten
             GjesteBu Overnatting                             Telefon: 61 27 62 57        Aasletten Pensjonat og Hytter
             Gamlevegen 110, 2615 Lillehammer   Roterud Nedre Gård           www.glomstadgjestehus.no      2636 Øyer
             Telefon: 61 25 43 21         Geitrudvegen 5, 2611 Lillehammer                      Telefon: 61 27 76 12
             www.gjestebu.no           Telefon: 61 26 98 60          Ha﬋ell Booking           www.aasletten.no
                                www.norutleie.no            Aaslettvegen, 2636 Øyer
             Hindklev Gård                                Telefon: 61 24 90 00
             Kongsvegen 23, 2614 Lillehammer   Rustad Hotell og Fjellstue       www.ha﬋ellbooking.com       KVITFJELL/
             Telefon: 61 25 06 24         2612 Sjusjøen                               VENABU/
             www.hindklev.no           Telefon: 62 33 64 64          Ha﬋ell Hotell&Apartments
                                                    Aaslettvegen 3, 2636 Øyer     RINGEBU
             Jorekstad Ferieleiligheter      www.rustadhotel.no
                                                    Telefon: 61 28 55 50        Frya Leir Motell
             Jørstadmoveien 690, 2625 Fåberg   Sjusjøen Fjellheimen          www.ha﬋ellhotel.com        Frya leir, 2630 Ringebu
             Telefon: 61 05 70 60         2612 Sjusjøen                               Telefon: 61281130
             www.jorekstad.no           Telefon: 62 34 76 80          Hunderfossen Camping
                                                    Fossekroveien 71, 2625 Fåberg   www.fryaleir.no
             Lillehammer Camping         www.sjusjoen-﬋ellheimen.no
                                                    Telefon: 61 27 73 00/47 45 15 09  GudbrandsGard Hotell
             Dampsagvegen 47, 2609 Lillehammer  Sjusjøen HytteutleieAS         www.hunderfossen-camping.no    Kvit﬋ell Mellomstasjon, 2634 Fåvang
             Telefon: 61 25 33 33         2612 Sjusjøen                               Telefon: 61 28 48 00
             www.lillehammer-camping.no      Telefon: 62 33 49 60          IlsetraAS
                                                    2636 Øyer             www.ggh.no
             Lillehammer Turistsenter       www.sjusjoen.no
                                                    Telefon: 61 27 52 52        Gudbrandsgard Hyttegrend
             Sandheimsbakken 20,         Suttestad Gård             www.ilsetra.no           Kvit﬋ellMellomstasjon, 2634 Fåvang
             2619 Lillehammer           Suttestadveien 17                             Telefon: 612 84 710
             Telefon: 61 25 97 10         2613 Lillehammer            Mageli Camping og Hytter
                                                    2635 Tretten            www.kvit﬋ellhotel.no
             www.lillehammerturistsenter.no    Telefon: 61 25 04 44
                                                    Telefon: 61 27 63 22        GudbrandsGard Leiligheter
             Lillehammer Vandrerhjem       Øvergaard Overnatting          www.magelicamping.no        Kvit﬋ellMellomstasjon, 2634 Fåvang
             – Stasjonen             Jernbanegaten 24, 2609 Lillehammer                     Telefon: 61 28 48 00
             Jernbanetorget 2, 2609 Lillehammer  Telefon: 61 25 99 99/92 22 28 93    Nermo Hotell
                                                    Nermo gård, 2636 Øyer       www.ggh.no
             Telefon: 61 26 00 24         home.c2i.net/overgaard/
             www.stasjonen.no                               Telefon: 61 27 55 80        Kvit﬋ell Booking
                                                    www.nermohotell.no         Fåvang Stasjon, 2634 Fåvang
             Mesnali Camping/           SKEIKAMPEN/                                Telefon: 61 28 36 30
             Ungdomssenter                                Norsk Hytteutleie
                                GAUSDAL                 Postboks 29, 2637 Øyer       www.kvit﬋ell.no
             Sørmessenveien 23, 2610Mesnali
             Telefon: 62 35 93 30         Austlid Fjellstue            Telefon: +45 961 70 111      Kvit﬋ell Hotel
             www.mesnali.no            Skeikampen, 2652 Svingvoll       www.norskhytteutleie.no      Mellomstasjonen, 2634 Fåvang
                                Telefon: 61 22 50 00          Odden Camping           Telefon: 61 28 47 10
             Mølla Hotell             www.skeikampen.no                             www.kvit﬋ellhotel.no
             Elvegaten 12, 2609 Lillehammer                        2636 Øyer
             Telefon: 61 05 70 80         Skeikampen Booking           Telefon: 61 27 83 26        StudioH
             www.mollahotell.no          Hotell – hytter – leiligheter      Pellestova Hotell Ha﬋ell      Kvit﬋ell Vest, 2634 Fåvang
                                Telefon: 61 22 50 00          2636 Øyer             Telefon: 61 42 10 43/91 11 81 77
                                www.skeikampen.no            Telefon: 61 27 45 00        wenche@studioh.no
                                                    www.pellestova.no
 20
Venabu Fjellhotell                       LILLEHAMMER               Glomstad Gjestehus
                        Eat and dRInk
                  SPISE OG DRIKKE
2632 Venabygd                          Bjørn’s Kro               2635 tretten
telefon: 61 29 32 00                      Vingnesgaten 24, 2608 Lillehammer    telefon: 61 27 62 57
www.venabu.no                          telefon: 61 05 38 00          KroaHafjellHotell
                                Blåmann Restaurant&Bar         Aaslettvegen 3, 2636 Øyer
GåLå/FRON/                           Lilletorget 1, 2615 Lillehammer     telefon:61 28 55 50
KVAMSFjELLET                          telefon: 61 26 22 03          Nermo Hotell
Gudbrandsdal Leirskole Fagerhøi                 Brenneriet churrascaria         Nermo Gard, 2636 Øyer.
Fagerhøi, 2647 sør-Fron                     Elvegaten 19, 2609 Lillehammer     telefon: 61 27 55 80
telefon: 61 28 18 00                      telefon: 61 27 06 66          Olympiatunet
www.fagerhoi.no                         Bryggeriet Bar og Bi﬊us         2636 Øyer
Gålå Fjellhytter                        Elvegaten 19, 2609 Lillehammer     telefon:02636
Peer Gyntlia, 2646 Gålå                     telefon: 61 27 06 60          Restaurant Elgen
telefon: 0045 23 37 68 78                    Lillehammer Bryggeri          Låven, sørlia, 2636 Øyer
www.gala-fjellhytter.dk                     Elvegata 19, 2609 Lillehammer      telefon: 02636
Gålå Høgfjellshotell og Hytter                 telefon: 61 25 28 90          Ryk&ReisAfterski
Gålå sommer Arena, 2646 Gålå                  Lundegården Bar&Brasserie        Hafjell Alpinsenter, 2636 Øyer
telefon: 61 29 76 00                      storgaten 108 A, 2615 Lillehammer    telefon: 922 40 010
www.gala.no                           telefon: 61 05 78 30          Lauvsalen
Rondablikk Høyfjellshotell                   Nordseter cafè             Quality Hotel Resort, Aaslettveien 1
2642 kvam                            Nordsetervegen 1351,          2636 Øyer
telefon: 61 29 49 40                      2618 Lillehammer            telefon: 61 27 77 77
www.rondablikk.no                        telefon: 99 43 70 00          Gaiastova Hafjelltoppen
Rudisetra                            Nordseter Fjellstue           2636 Øyer
2647 sør-Fron                          Nordseter, 2618 Lillehammer.      telefon: 61 05 62 80
www.rudigard.no                         telefon: 61 26 41 00          cafè 94
Sygard Grytting Historisk hotell                Nordseter Sportell           Hafjell Alpinsenter, 2636 Øyer
Harpefoss, 2647 sør-Fron                    Nordseter, 2618 Lillehammer       telefon: 61 05 78 30
telefon: 61 29 85 88                      telefon 61 26 18 00           servering – kafeteria: 61 29 85 10
www.grytting.com                                            Fossekroa
                                Rustad Hotell & Fjellstue
Wadahl Høgfjellshotell                     2612 sjusjøen              Fossekroveien 71, 2625 Fåberg
Peer Gynt Vegen, 2646 Gålå                   telefon: 62 33 64 64          telefon: 61 27 40 00
telefon: 61 29 75 00                                          Lysaker Gjestgiveri
www.wadahl.no                          Salt&Pepper
                                turisthotellveien 6, 2609 Lillehammer  Hunderfossvegen 757, 2625 Fåberg
Øvre Kjæstad                          telefon: 61 28 60 26          telefon: 02636
Øvre kjæstad, 2642 kvam                                         SKEIKAMPEN/
telefon: 90 94 96 98                      Telemarkstunet
                                kantveien 135, 2618 Lillehammer     GAUSDAL
www.ovre-kjestad.no
                                telefon: 61 26 41 41          Skei Vikingland
                                Toppen Bar               skeikampen, 2652 svingvoll
                                Mølla Hotell, kirkegata,        telefon: 61 22 50 00
                                2609 Lillehammer            Nystuen
                                telefon: 61 05 70 80          skeikampen, 2652 svingvoll
                                Vertshuset Fjellheimen         telefon: 61 22 50 00
                                2612 sjusjøen              Thon Hotel Gausdal
                                telefon: 62 34 76 80          skeikampen, 2652 svingvoll
                                Victoriastuen              telefon: 61 22 50 00
                                storgata 84 B, 2609 Lillehammer     www.skeikampen.no
                                telefon: 61 27 17 00          Thon Hotel Skeikampen
                                                    – Vinbodega
                                                    skeikampen, 2652 svingvoll
                                KVITFjELL/               telefon: 61 28 50 00
                                VENABU/RINGEBU
                                                    Strand Fjellstue
                                Gudbrandsgard Hotell          2658 Espedalen
                                kvitfjell Mellomstasjon, 2634 Fåvang  telefon: 61 28 57 20
                                telefon: 61 29 49 00
                                                    GåLå/KVAM
                                Kvitfjell Hotell
                                Mellomstasjonen, 2634 Fåvang      Wadahl Høyfjellshotell
                                telefon: 61 28 47 10          Peer Gynt Vegen, 2646 Gålå
                                www.kvitfjellhotell.no         telefon: 61 29 75 00

                                Venabu Fjellhotell – norsk matbord   Gålå Høyfjellshotell
                                Venabygdsfjellet, 2632 Venabygd     Gålå sommer Arena, 2646 Gålå
                                Ringebu                 telefon: 61 29 76 00
                                telefon: 61 29 32 00          Rondablikk Høyfjellshotell
                                HAFjELL/ØYER/              2642 kvam
                                HUNDERFOSSEN              telefon: 61 29 49 40
                                                                        21
                                 Trondheim


                                                                 Avstander fra Lillehammer by
                                                                 distances from the city of Lillehammer

                                                                 skeikampen             40 km
                                                                 Hafjell/Hunderfossen        16 km
                              ●                Rondane               Fåvang/kvitfjell          50 km
                                                                 Ringebu               60 km
                                                                 Gålå                88 km
                                 ●             Gålå
                                    ●           Kvit ell/Ringebu          Rondane              113 km
                                 ●             Skeikampen             Gardermoen             145 km
                                     ●          Ha ell
                                                                 Oslo                180 km
                                       ●       Nordseter/Sjusjøen
                                                                 trondheim             359 km
                             Lillehammer                                       Gardemoen

                                   Oslo
                                                                               Lillehammer turist
                                                                         Jernbanetorget 2, 2609 Lillehammer
                                                                     Tel: +47 61 28 98 00 • Faks: +47 61 28 98 01
                                                                            E-post: info@lillehammer.com

                                                                         www.lillehammer.com
LEKEN – Attraksjoner som bringer frem barnet i deg!                     PLAYFUL – Attractions that bring out your inner child!
Lillehammer har et stort mangfold av attraksjoner for både det store og det lille      Lillehammer has a great diversity of attractions for both the young and the old child.
barnet. Hunderfossen Vinterpark, Jorekstad Fritidsbad, Lekeland, kjelkekjøring – og     Hunderfossen Winter Park, Jorekstad Leisure bath, Playland, tobogganing – and
så mye, mye mer. Opplevelsene kan du selv sette sammen. klar for latter, lek og moro?    much, much more. You can put together your own playful holiday. Ready for laughter,
                                               fun and games?
SPORTY – omgivelser som gir kroppen energi!
Lillehammer er et område der naturen spiller en stor rolle. den innbyr til sportslige    SPORTY – Environment that gives the body new energy!
aktiviteter på alle nivå. Og alle mulighetene ligger der og venter på deg. klar for fysisk  Lillehammer is an area where nature plays a major role. It is ideal for sporting activi-
aktivitet?                                          ties at all levels. all the possibilities are awaiting you. Ready for physical activity?
UTFORDRENDE – Aktiviteter som får blodet til å bruse!                    cHALLENGING – Activities to get the adrenaline rush!
adrenalin, magesug, sterke krefter. det er godt å kjenne at du lever. du kan kjøre bob,   adrenaline and strong forces. It’s good to feel that you are alive. You can run the bob-
skeleton, downhill eller gå birken – aktivitetene er så mange, mange flere. klar for å    raft, skeleton, downhill or participate the birkebeiner Race – the number of activities
teste blodpumpa?                                       are many more. do you accept the challenge?
EKTE – Regionen som snakker til hjertet!                           AUTHENTIc – the region that speaks to your heart!
Vårt verdisett er viktig å formidle også til våre kommende generasjoner og til tider er   Our values are important to pass on to future generations and at times it is good to
det godt å koble av med det som virkelig betyr noe. ta taki vår arv og det som best kan   connect with what really matters. Get in touch with our heritage at the sites that
formidle den. Maihaugen, Lillehammer kunstmuseum, gårdene i Gudbrandsdalen.         can communicate it. the city of Lillehammer, Lillehammer art Museum, Maihaugen,
                                                                                            www.dialecta.no
klar for å gi deg selv mental pleie?                             farms in Gudbrandsdalen. Ready to give yourself mental care?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:7/5/2011
language:Norwegian
pages:20