Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

geogebra-nkulx

VIEWS: 14 PAGES: 15

									1
  GeoGebra
        Anders Sanne
         Jostein Våge

      NKUL, 14. mai 2009
2
  GeoGebra er åpen programvare
  • Tilgjengelig på skolen og hjemme

  • Online samarbeid
   – Internasjonalt brukersamfunn
   – User forum – brukere hjelper hverandre
   – GeoGebraWiki – deling av undervisningsmateriale


  • Kan brukes fra barneskole til universitet
3
                   Verktøylinje
                   Regneark
            Grafikkfelt
  Algebrafelt
      Inntastingsfelt
4
  Barnetrinnet  Perspektivtegning
5
  Ungdomstrinnet
6
  Videregående skole
  Jostein Våge:
  Innføring i derivasjon
7
  Videregående skole (forts.)
  Køen i en kasse på REMA
8
  Dynamiske arbeidsark
  Lag dynamiske arbeidsark
  til elevene dine
9
      Norsk GeoGebra institutt
      www.geogebra.no  • Etablering er finansiert av Matematikksenteret,
   og Norsk GeoGebra institutt er en del av senteret.

  • Drives i samarbeid med
   Program for lærerutdanning NTNU
10
   www.geogebra.org
11
   Om Norsk GeoGebra institutt
   NGI er den offisielle norske delen av International
   GeoGebra Institute, og har som formål å:

   •  utvikle gratis GeoGebra-ressurser,
   •  tilby brukerstøtte, kurs og verksteder for lærere,
   •  utvikle GeoGebra videre,
   •  bidra til nasjonalt og internasjonalt samarbeid om
     matematikkdidaktisk forskning på bruk av GeoGebra
     og andre digitale verktøy i undervisningen.
12
   Tilbud om opplæring
   • Norsk GeoGebra institutt
    har et nettverk med
    sertifiserte ressurspersoner

   • Kursrekker for LAMIS lokallag

   • Tilbyr kurs til skoleeiere
13   Internasjonal
   GeoGebra konferanse
   • 14.-15. juli 2009
   • RISC, Schloss Hagenberg ved Linz i Østerrike
    Se www.geogebra.org
14   LAMIS sommerkurs 2009
   Matematikk og teknologi

   • 6.-9. august 2009
   • Hafjell
   Se www.lamis.no
15
   GeoGebra-kurs på NKUL
   Torsdag 14. mai 2009, 15:00-16:45

   • Kurs for grunnskolen, Pc-lab D1-185
    Øistein Gjøvik, HiST

   • Kurs for videregående skole, DU1 146 (R 92)
    Arne Amdal, NTNU    Se kart

								
To top