Coop Innlandet BA by wuyunyi

VIEWS: 67 PAGES: 28

									      Årsmelding og regnskap 2008


              Coop Innlandet BA
              Møteplan for kretsårsmøtene

      Alle kretsårsmøter blir avholdt torsdag 5. mars 2009 kl 19:00


Quality Hotel & Resort Hafjell             Rica Hotel Hamar
2636 Øyer                       (Olrud) 2320 Furnes
Krets 1 Lillehammer og Gausdal,            Krets 5 Ringsaker
Krets 11 Ringebu,                   Krets 6 Hamar
Krets 12 Fåvang,
Krets 13 Tretten og                  Ilseng Café og Samfunnshus
Krets 14 Øyer                     Villavegen-Ilseng 5, 2344 Ilseng
                            Krets 7 Stange og Løten
Norlandia Otta Hotel
Ola Dahls g 7, 2670 Otta                Vestre Toten kommune
Krets 2 Fron,                     2830 Raufoss - Kulturhuset
Krets 3 Sel                      Krets 8 Gjøvik,
Krets 4 Dovre og Lesja                 Krets 9 Toten og
                            Krets 10 Land
           Sakliste for møtene:
           1. Åpning ved leder fra en av kretsene.
             Valg av sekretær.
           2. Styrets årsmelding.
           3. Regnskap og revisjonsmeldinger.
           4. Kretsenes årsmeldinger, orientering om butikkene.
           5. Orientering om endring av medlemsorganisasjon.
           6. Innkomne forslag.
   Årsmøte i representantskapet avholdes på Quality Hafjell Hotell, Øyer
               1. april 2009 kl 19:00


                                             1
           Årsmelding og regnskap 2008

  Kretsutvalg:       Kretsutvalg:          Representantskap
  Krets 1:         Krets 9:            Medlemsvalgte:
  Eyvind Lome        Kjell Borglund         Ivar Skåden
  Magne Nystuen       Lise Johansen         Cato Lahlum
  Trond Ruen        Kai Magne Rødningsby      Monica Susann Klette
  Randi Skålaveen      Tormod Bratberg        Magnar Linnerud
  Torill Strangstadstuen  Aud Karin Grøtberg       Randi Paulsberg
                               Kjell Borglund
  Krets 2:         Krets 10:           Brit Vingebakken
  Jostein Lunde       Ole Strand           Ole Strand
  Sven Sæter        Leif Mikkelstuen        Leif Mikkelstuen
  Jorun Haanes Ruset    Kjartan Stensvold
  Willy Heimstad      Anne Grete Frøslid Gjerdalen  Observatører til
  Randi Sletten Tofte    Torgeir Kolbu         Representantskapet:
                               Arne Sveen
  Krets 3:         Krets 11:           Liv Stormorken
  Ester Midtli       Synnøve Smedstadmoen      Grethe Skyberg
  Arne Grindstuen      Wally Rudi           Andreas Bjørge
  Else Klashaugen      Astrid Frydenlund
  Marie Lise Krukhaug                   Representantskap –
  Rolf Øverland       Krets 12:
               Mette Haverstad        Ansattes representanter:
  Krets 4:         Per Myhrsveen         Inge Johansen
  Hans Rudiløkken      Kjell H. Nordberg       Bjørn Neverlien
  Ingunn Trondsgård                    Eivind Rønshaugen
  Bente Gjerset       Krets 13:           Astrid Dahlum
  Gunnar Åvangen      Per Aspelund          May Irene Madsen
  Ågot Sørumgård Botheim  Trond Buhaug          Magnar Bjøkne
               Anne Lise Johnsgård      Roy Fjerdingby
  Krets 5:                         Torill Fossmo
  Finn Kolden        Krets 14:           Geir Kristianson
  Inger Sofie Jakobsen   Johan Wedum          Eva Sandnes
  Berit Andersen      Anne Karin Stenersen      Jorunn Haugen Rolstad
  Ottar Korsnes       Roar Børretsen         Steinar Lindokken
  Thor Lillehovde                     Kjell Lundemo
               Representantskap        Knut Johan Bakke
  Krets 6:                         Lise Nysæter
               Medlemsvalgte:
  Aud Juliussen       Eyvind Lome
  Tor A Gundersen                     Styret:
               Torill Strangstadstuen
  Bjørn Harry Ofstad                    Leif Bredli Styreleder
               Trond Ruen
  Randi Torp                        Randi Torp Nestleder
               Ole Chr. Holm Dahl
  Liss Marita Larsen                    Inger Berit Heimdal
               Jostein Lunde
                               Bjørg Lekve
               Willy Heimstad
  Krets 7:                         Tom Rognstad
               Kari Berit Mosebakken
  Jan Erik Lillejordet                   Unni Fodnes
               Ester Midtli
  Ivar Frydenlund                     Ivar Engelien
               Hans Rudiløkken
  Karin Wilhelmson     Rolv Baadshaug
  Hilde Lise Borud                     Observatør til styret:
               Finn Kolden
  Terje Løkenhagen                     Terje Bakken
               Berit Andersen
               Inger Sofie Jakobsen
  Krets 8:                         Kontrollkomiteen:
               Ottar Korsnes
  Cato Lahlum                       Ingvald Aspaas
               Bodil Øie Kjølstad
  Magnar Linnerud                     Hans Sønsteng
               Aud Juliussen
  Randi Paulsberg                     Karin Wilhelmson
               Tor A Gundersen
  Monica Susann Klette   Bjørn Harry Ofstad
  Werner Hansen       Jan Erik Lillejordet
               Ivar Frydenlund
               Terje Løkenhagen


2
       Årsmelding og regnskap 2008

Virksomhetens art og tilholdssted
Coop Innlandet BA er en demokratisk medlemseid virksomhet (samvirkelag) som driver salg av daglig-
varer og faghandelsvarer. Coop Innlandet BA ble formelt etablert 27. mars 2003 som et resultat av fusjon
mellom Coop Gudbrandsdalen BA og Coop Innlandet BA.

Virksomheten driver butikker i totalt 18 kommuner i Hedmark og Oppland;
Lesja, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Øyer, Ringebu, Gausdal, Lillehammer, Nordre Land, Søndre
Land, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Hamar, Ringsaker, Stange og Løten.

Virksomhetens hovedkontor er lokalisert på Vinstra.

Butikkportefølje
Butikkporteføljen pr. 31.12.08 bestod av: 13 Coop Mega, 6 Coop Prix, 18 Coop Marked, 1 Coop Obs!
Hypermarked, 1 Coop Obs! Bygg, 2.Etasje (klær og leker), 1 Voice of Europe (dameklær), 1 Wagner
(herreklær), 2 klesforretninger, 4 Coop ByggMix, 1 Coop Elektro, 2 cafeer og 1 Statoil bensinstasjon.
For butikkene Voice of Europe og Wagner er Coop Innlandet BA franchisetager.
Coop Biri BA ble fusjonert inn 1. januar og Coop Sør-Gudbrandsdal ble fusjonert inn 1. september 2008.
Begge fusjonene ble gjennomført med regnskapsmessig virkning fra 1.1.08. Disse fusjonene tilførte virk-
somheten 2 Coop Mega, 1 Coop Prix, 4 Coop Marked, 3 ByggMix, 1 Coop Elektro og 2 cafeer.
Coop Marked Gjøvik og Coop Prix Brumunddal ble avviklet 1. kvartal. En ny Coop Mega i Brumunddal
ble åpnet i desember.
Coop Mega Brumunddal.                                                      3
          Årsmelding og regnskap 2008

  Medlemmer
  Pr. 31.12.2008 var det registrert 50 093 medlemmer i Coop Innlandet. Dette er en netto økning i forhold
  til forrige år på 2.106 (4,4 %) medlemmer. I medlemstallene er medlemmene fra de innfusjonerte lagene
  inkludert.

  Medlemsutviklingen har de siste årene vist en positiv trend. Nedenstående diagram viser sammenlignbar
  utvikling:


      52000

      50000

      48000

      46000
                                                  A n ta ll
      44000

      42000

      40000
            2005       2006       2007       2008


  Våre medlemmer er tilført totalt kr. 15,0 mill i kjøpeutbytte. Tilsvarende for 2007 var kr. 11,3 mill.
  Årets kjøpeutbytte fordeler seg på kr 8,9 mill. fra Coop Innlandet og kr. 6,1 mill. fra samarbeidspartnere.
  Noe av bakgrunnen for den store økningen i kjøpeutbytte er fusjon med Coop Sør-Gudbrandsdal og Coop
  Biri. Andre lags medlemmer har fått tilført kr 1,1 mill. fra Coop Innlandet.
  Coop Innlandet har forhåndsgarantert 1 % kjøpeutbytte for 2009.
  Medlem nummer 50.000!

4
       Årsmelding og regnskap 2008
Verving i forbindelse med 20 års jubileet til Coop Obs!
Styret i Coop Innlandet sammenn med Administrerende Direktør.

                                5
          Årsmelding og regnskap 2008

  Styret, representantskap og kontrollkomite.
  Styret har avholdt 9 styremøter og behandlet til sammen 61 saker. Representantskapet har avholdt 3 møter
  og behandlet 19 saker, mens kontrollkomiteen har avholdt 2 møter og behandlet 9 saker.
  Av de viktigste sakene nevnes vedtaket om å endre medlemsorganisasjonen med inndeling i 14 kretser til
  regionmodell med 3 regioner. Coop Innlandet BA er et av 4 samvirkelag i Norge som tar i bruk region-
  modellen. Innfusjonering av Coop Sør-Gudbrandsdal BA er en annen viktig sak.


  Ny organisering av medlemsorganisasjonen og ny valgordning
  Representantskapet vedtok 4.desember 2008 å erstatte medlemsorganisasjonens organisering med
  kretsutvalg, til en regionmodell. Coop Innlandets BA sitt område blir delt opp i tre regioner som får hvert
  sitt regionråd.

  Ny valgordning i 2009 skal erstatte valgene som ble holdt på kretsårsmøtene tidligere. Valg av
  representantskap og regionråd skal nå skje ved urnevalg i butikk og på internett.
  Felles kurs for butikksjefer og tillitsvalgte.

6
        Årsmelding og regnskap 2008

Arbeidsmiljø og personale
Ved årsskiftet var det totalt 715 ansatte i Coop Innlandet, fordelt på heltid og deltid.
Det er gjennomført butikksjefmøter og personalmøter i butikkene/avdelingene og på Obs! Hypermarked.
Formelle fora for saker hvor arbeidsmiljø og personale er tatt opp/drøftet og søkt løst er: Samarbe-
ids- og Arbeidsmiljøutvalg (SAMU), Forhandlingsutvalg, ledergruppemøter og øvrig kontakt mellom
tillitsvalgte, vernetjenesten, ansatte og ledelsen.

Det har gjennom året blitt jobbet aktivt med tiltak for å redusere sykefraværet. Blant annet ble det satt ned
ett prosjekt med mål om å fremme forslag til handlingsplan for å forebygge og redusere sykefraværet.
Alle butikksjefer, ledere og tillitsvalgte i virksomheten har gitt innpill til prosjektarbeidet. Sluttrapporten
fra prosjektgruppen er behandlet i styret.

Coop har utviklet et E-Læringskurs om Coop’s egenart og de ulike kjedekonseptene. Det er besluttet at
alle ansatte skal gjennomføre kurset, og at det skal være en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet
for nyansatte.
Det er i løpet av året utarbeidet en internavis (Innlandsposten) for ansatte og tillitsvalgte i bedriften.
Internavisen skal gis ut 2-4 ganger i året.

Vernerunder i alle butikker/avdelinger ble gjennomført innen 1. februar.

Det er ikke registrert noen skader i 2008.

Sykefraværet i 2008 var på 8,39 % av mulige arbeidede timer. Tilvarende tall i fjor var på 8,92 %.
Fordeling av sykefraværet er følgende: Egenmelding 0,66 %, inntil 16 dager 1,57 % og over
16 dager 6,07 %.
Ledersamling med tema sykefravær.

                                                       7
          Årsmelding og regnskap 2008

  Ytre miljø og miljøtiltak
  Coop Innlandet BA’s kjernevirksomhet er kjøp og salg av varer. Miljøet påvirkes direkte og indirekte ved
  energiforbruk, avfall og de effekter våre produkter kan påføre miljøet etter at varene er solgt. Avfallshånd-
  tering skjer på en måte som forurenser miljøet minst mulig ved bl.a. kildesortering. Ved nyetableringer av
  butikker blir miljøhensyn ivaretatt ved at miljøskadelig kuldemedium blir skiftet ut med isvann.

  Coop har i sine butikker et stort innslag av økologiske og miljøvennlige varer som påvirker miljøet
  positivt.

  Virksomheten har ikke forurensende utslipp som påvirker det ytre miljø utover utslipp fra fyringsanlegg
  og de utslipp som nødvendig inntransport av varer med bil medfører.

  Virksomheten vil fremover benytte miljøvennlige kuldemedier ved oppgradering av kjøl/fryseanlegg.
  Salg av økologiske produkter er et satsingsområde i våre butikker.


  Likestilling.
  Styret og ledelsen er opptatt av at begge kjønn skal ha like muligheter til utvikling og karriere i selskapet.
  Bedriften vil i sin ansettelsespolitikk søke et mangfold som består av både yngre og eldre arbeidstakere og
  en god balanse mellom kjønnene.

  Bedriften har en kjønnsfordeling på 77,1 % kvinner(557) og 22,1 % menn(158). Av 51 butikksjefer/
  salgssjefer er 54,9 % kvinner(28) og 45,1 % menn (23). Ledergruppen består av 7 menn.

  Styret består av 7 personer hvorav 4 ( 57 %) er kvinner. Styreleder er mann. Av representantskapets 45
  representanter er 16 kvinner (35,6 %).


  Antall samvirkelag og medlemmer.
  Pr. 01.01.2009 var 135 samvirkelag medlemmer av Coop NKL. Dette tilsvarer en nedgang i 2008 på 6 lag.
  Nedgangen skyldes sammenslutninger mellom samvirkelag.

  Ved utgangen av 2008 var det 1.163.030 medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop NKL.
  Tilsvarende tall for foregående år var 1.111.545.

  Utvikling i detaljhandelen og samvirkelagene.
  Konsumprisindeksen steg med 3,8 % fra 2007 til 2008, mot en årsvekst på 0,8 % i 2007. Vi må helt
  tilbake til 1990 for å finne en så høy årsvekst. Prisene på elektrisitet bidro mest til den høye årsveksten.
  Elektrisitet inkludert nettleie økte med 26,9 % som følge av oppgang i kraftprisene.
  For matvarer ble det registrert en prisvekst på 4,3 %. Det var spesielt oppgang i prisene på meieri-
  produkter, brød og kornprodukter. Høyere matvarepriser kan forklares med jordbruksoppgjøret i 2008,
  men også at råvareprisene økte.

  Prisene på klær falt med 5,0 % og trakk dermed årsveksten i motsatt retning. Prisnedgang på audiovisuelt
  utstyr og teletjenester bidro også til å dempe den høye årsveksten.

  Samvirkelagene ser ut til å få en samlet omsetning i 2008 på ca 35,3 milliarder kroner. Dette tilsvarer en
  økning på 6,2 % fra 2007. I tillegg kommer omsetningen fra Smart Club AS, som ble overtatt av Coop

8
        Årsmelding og regnskap 2008

NKL 4. august 2008. Hvis vi inkluderer Smart Club AS, ble den samlede omsetningen på 35,8 milliarder
kroner, en vekst på 7,7 % fra 2007. Innen dagligvarer har Coop hatt en vekst på 8,9 %, mens markedsvek-
sten har vært på 8 %, slik at Coop sin markedsandel har gått fram fra 23,8 % til ca 24,1 %.

Makroøkonomiske hovedstørrelser (kilde SSB, 4.12.2008)
Veksten i norsk økonomi er kraftig redusert og arbeidsledigheten har i det siste begynt å øke. Sterke
negative vekstimpulser fra utlandet, omlegging til mer restriktiv utlånspolitikk fra bankene og generelt
svake fremtidsutsikter peker i retning av en kraftigere konjunkturnedgang enn vi tidligere har sett for oss.

Veksten i brutto nasjonalprodukt ser ut til å bli 1,6% i 2008, for så å falle til 0,2% i 2009. Lønnsveksten
pr normalårsverk ser ut til å bli 5,9% i 2008 og 4% i 2009. Pengemarkedsrenten ser ut til å falle fra et
nivå på 6,2% i 2008 til et nivå på 3,8% i 2009. Konsumprisindeksen er forventet å stige med 2,0% i 2009.
Arbeidsledigheten forventes å stige fra ett nivå på 2,6% i 2008 til et nivå på 3,7% i 2009.
                                                      9
          Årsmelding og regnskap 2008

             ÅRETS DRIFT OG REGNSKAP
   Virksomheten har i løpet av året avviklet Coop Marked Gjøvik og Coop Prix Brumunddal. Coop Mega
   Brumunddal er nyetablert og åpnet i desember 2008.
   Coop Sør-Gudbrandsdal BA ble fusjonert inn 1.9.2008 med sin butikkportefølje.
   Endringene i butikkstruktur og butikkportefølje skyldes sviktende lønnsomhet og strukturelle endringer
   i tråd med strategiplan. Innfusjonering av Coop Biri og Coop Sør-Gudbrandsdal er i tråd med nasjonal
   strukturplan.


   Omsetningsutvikling
   Omsetningen i 2008 ble på kr. 1.250,5 mill. eksklusive merverdiavgift.. Dette er en sammenlignbar
   økning i forhold til 2007 på 4,2% etter korreksjon for butikker avviklet i 2007. Salg av dagligvarer utgjør
   87% av selskapets omsetning. Sammenlignbar vekst fra 2007 innen dagligvarer er på 5,1%. Sett i forhold
   til markedsveksten innen markedsområdet, mistet virksomheten markedsandeler i 2008.

   Omsetningsutvikling::
   (tall i kr 1000)

    650000
    600000
    550000
    500000
    450000
    400000
    350000                                             2008
    300000
    250000                                             2007
    200000
    150000
    100000
     50000
       0
           M e ga     P r ix   M ar k e d    O bs !   F aghande l
   Coop Mega økte sin omsetning med 7,7 % i 2008 og beholdt sin markedsposisjon lokalt . Coop Prix og
   Coop Marked oppnådde nedgang i omsetningen på henholdsvis 6,5% og 7,5%. Nedgangen skyldes blant
   annet avvikling av butikker innen begge profiler. Obs! Hypermarked oppnådde en vekst på 5,3% totalt.
   Salget innen dagligvarer, sport og hjemartikler bidro mest til denne veksten. Obs! Bygg oppnåde vekst i
   ett synkende marked og styrket sin markedsposisjon.
10
        Årsmelding og regnskap 2008

Utvikling i omsetningsandeler i prosent:    50
    45
    40
    35
    30
    25                                            2008
    20                                            2007
    15
    10
     5
     0
        M e ga     P r ix   M arke d     Obs !   F aghande l
Årets resultat
Årets resultat før skatt ble på kr. 10,8 mill.. Dette er en resultatforbedring i forhold til forrige år.
Resultatet påvirkes negativt av innfusjonering av Coop Sør-Gudbrandsdal, Coop Biri og avviklinger av
butikker. Totalt kan ca kroner 10,0 mill. i ekstra resultatbelastning relateres til disse hendelsene.
I tillegg påvirker årets renteutvikling netto finans i negativ retning.

Investeringer
Coop Innlandet har i løpet av året investert kr. 12 millioner i oppgraderinger av eiendommer og
18 mill i inventar, utstyr og maskiner. De største investeringene er knyttet til etablering av Coop Mega
Brumunddal. Det er i tillegg foretatt oppgradering av butikknettet for kr. 4 mill.

Kontantstrøm
De operasjonelle aktiviteter har gitt bedriften en netto kontantstrøm på 6,0 mill i 2008. Netto kontant-
strøm fra investeringsaktiviteter beløper seg til – 39,2 mill. Og netto kontantstrøm fra finansaktivitetene er
-7,0 mill siste år. Totalt sett har vi redusert vår beholdning av kontanter og kontantekvivalenter med 40,2
mill siste år.


Finansiell risiko
Kredittrisiko
62 % av virksomhetens varelager er knyttet opp til dagligvarer. Risikoen for ukurans i varelageret anses
minimal.
Obs! Bygg tilbyr kundene kreditt etter forhåndsgodkjennelse fra eksternt kredittselskap. Kredittselskapet
følger opp og er ansvarlig for kundeinnbetalingene
.
Låneopptak.
Det er i løpet av året ikke foretatt låneopptak.

                                                      11
          Årsmelding og regnskap 2008

   Likviditetsrisiko.
   Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god. Vår største finansieringskilde er våre låneinnskudd
   sikret gjennom Samvirkelagenes Garantifond AL.
   Selskapets låneinnskudd er i regnskapet klassifisert som langsiktige medlemsinnskudd. Disse innskud-
   dene har økt i løpet av året.

   Eierandel i andre foretak
   Selskapet har en eierandel i Dølastugu Eiendom AS på 50 %. Eierandelen i Dombås Bakeri AS er på
   20 %. Eierandelen i Nordbohus Vinstra AS er på 83 %. Eierandelen i Innlandsporten Eiendom er på 25 %.
   Alle eierandelene er uforandret.
   Balanseført verdi av aksjene i Nordbohus Vinstra AS er på 6,7 mill.kr.

   Prosjekter under bearbeidelse
   Coop Innlandet BA vil i løpet av 2009 være en del av Coop NKL`s butikkoppgraderingsprogram.
   Dette programmet går ut på å ruste opp butikknettet innvendig og utvendig. Store deler av virksomhetens
   butikkportefølje vil få ett kvalitetsløft som en følge av dette programmet. I tillegg vil 1 Coop Marked bli
   utvidet og 1 Coop Prix reetablert.

   Utvikling fremover
   Styret i Coop Innlandet vedtok i 2007 en ny strategiplan for virksomheten. Planen strekker seg mot 2012
   og evalueres hvert år. Viktige elementer i strategiplanen er framtidig butikkstruktur, medlemsbearbeiding,
   eiendom som ett virkemiddel for å nå markedsmessige mål samt strategi for rekruttering og kompetanse-
   bygging. Virksomheten betrakter disse områdene som bærebjelkene for fremtidig utvikling.

   Virksomheten har en variert markedsandel i de mest befolkningsrike områdene. Spesielt i og rundt Gjøvik
   er situasjonen markedsmessig kritisk. Tomt er ervervet med tanke på en etablering av et Obs! Hyper-
   marked. Prosessen med omregulering for en slik etablering er imidlertid stoppet av Miljøverndepartemen-
   tet. Bakgrunnen er at etableringen er for stor i forhold til fylkesdelsplanens bestemmelser for etablering
   av detaljhandel. Det planlegges nå en dagligvarebutikk innen fylkesdelsplanens arealrammer, samt en
   etablering av ett byggvareutsalg.

   Virksomheten vil legge vedtatt butikkstrukturplan til grunn for videre ekspansjon.

   Virksomheten er i dag eid av drøyt 50.000 medlemmer. Det har de siste årene vært et jevnt tilsig av nye
   medlemmer. En forsterkende trend er at den gjennomsnittlige alderen på de nyinnmeldte medlemmene
   går ned.
   Det ligger et betydelig potensial i eiermassen ved å øke gjennomsnittshandelen og kjøpslojaliteten.
   Gjennomsnittlig handel og lojalitet er økende, men ligger fortsatt bak landsgjennomsnittet.

   Fortsatt høy etableringstakt av nye butikker, oppgradering og tilpasning av eksisterende butikkportefølje
   vil være nødvendig for å styrke seg i markedet. Dette kombinert med fortsatt økt konkurranse, pressede
   marginer og høye tarifftillegg tvinger virksomheten til å ha høy fokus på effektivitet.
   Det er satt i gang ett kostnadsreduksjonsprogram i virksomheten for å gjøre bedriften mindre sårbar for
   konjunktur-/og markedsmessige endringer.

   Coop Innlandet er definert som ett regionlag av Coop NKL. Det betyr at virksomheten skal jobbe aktivt
   for å redusere antall samvirkelag i regionen med den hensikt å skape en større og mer robust kooperativ
   virksomhet i regionen. Så langt er 6 samvirkelag fusjonert inn i virksomheten.

12
        Årsmelding og regnskap 2008

Fortsatt drift
Styret finner at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Virksomhetens regnskap for 2008 og budsjettet for
2009 er utarbeidet under denne forutsetning. Det er utarbeidet strategiplan med langsiktige prognoser som
også støtter antagelsen.

Sluttord
Årsmeldingen gir et lite bilde av utviklingen i Coop Innlandet BA gjennom 2008, og den viser også at vi
har noen utfordringer framover – bl.a vil det være noe usikkerhet omkring hvordan virkningen av finan-
skrisen vil påvirke oss.
Når vi ser tilbake på året 2008 har det vært mye å glede seg over – mange butikker har hatt en fin ut-
vikling mens andre har noen utfordringer å ta tak i.

Styret vil rette en takk til medlemmene for god oppslutning om våre butikker, og til ledelse, medarbeidere
og tillitsvalgte for god og positiv medvirkning i det lagspillet som må fungere for å lykkes. Vi ønsker våre
nye medlemmer fra Coop Sør-Gudbrandsdal BA og Coop Biri BA velkommen inn i Coop Innlandet BA.


                       Vinstra 27.02.2009

                     Styret i Coop Innlandet BA
Leif Bredli     Tom Wilhelm Rognstad     Inger Berit Heimdal      Bjørg Lekve
Styreleder      styremedlem          styremedlem          styremedlemRandi Torp      Ivar Ola Engelien       Unni Jørgensen Fodnes     Olav Rønningen
Nestleder      styremedlem          styremedlem          adm.dir.
                                                      13
          Årsmelding og regnskap 2008
   “Bra å bli fusjonert med Coop Innlandet” sier de ansatte i Coop Marked Snertingdal.
   Presentasjon av Coop Innlandet til arbeidsinteresserte pensjonister.

14
Coop Innlandet BA

          Resultatregnskap
             RESULTATREGNSKAP

     Coop Innlandet BA                                               Konsern

    2007  %       2008   %   Note                                  2008     2007

1 240 837 819 100   1 250 517 511  100  4   Salgsinntekt                      1 296 647 913  1 282 879 847
 990 739 621 79,8   989 405 877  79,1     Varekostnad                       1 020 309 158  1 017 137 462

 250 098 198 20,2   261 111 634   20,9     Bruttofortjeneste                    276 338 755   265 742 385

 47 801 529      43 596 373      4,14  Andre driftsinntekter                   43 722 949    47 931 909

 297 899 727      304 708 007          Netto driftsinntekter                  320 061 704   313 674 294

 157 875 075      156 916 326      5,6  Lønnskostnad                       169 788 237   170 746 742
 26 880 934      26 057 862      7   Avskrivning på varige driftsmidler            26 303 387   27 114 301
   435 200           0      7   Nedskrivning på varige driftsmidler                     435 200
 104 128 575      105 106 478      5   Annen driftskostnad                   106 978 540   105 950 282

 289 319 784 23,3   288 080 666   23,0     Sum driftskostnader                   303 070 164   304 246 525

  8 579 943  0,7   16 627 341   1,3      Driftsresultat                      16 991 540     9 427 769

  2 950 869        391 595      8   Inntekt på investeringer                  -124 453     2 240 824
  5 600 209       7 374 042      3   Finansinntekter                      7 876 663     5 935 154
 11 471 888      13 584 313      3   Finanskostnader                      13 590 438    11 482 409

  -2 920 810 -0,2    -5 818 676  -0,5     Netto finansielle poster                  -5 838 228    -3 306 431

  5 659 133  0,5   10 808 665   0,9      Ordinært resultat før skattekostnad            11 153 312     6 121 338

  -812 859         603 191     11   Skattekostnad på ordinært resultat              844 604     -492 663

  6 471 992  0,5   10 205 474   0,8      Årsresultat                        10 308 708     6 614 001

                           Minoritetetsandel årsresultat                103 234     142 037                           Overføringer
   786 915       482 558      16   Overført til/fra fond for vurderingsforskjeller
      0          0      16   Overført til felleseid andelskapital
  -2 267 870      2 551 400      16   Overført til reservefond
   332 053       466 506      16   Overført til medlemmene som renter av ansvarsinnskudd
  8 412 152      7 640 095      16   Overført til medlemmene som kjøpeutbytte
  -1 013 065          0      16   Overført til/fra utbyttefond
   221 806       -935 086      16   Overført til/fra annen egenkapital

  6 471 992      10 205 474          Sum overføringer
                                                                     15
   Coop Innlandet BA

            Balanse pr. 31. desember
                 BALANSE

      Coop Innlandet BA                                                 Konsern

   01.01.2008  %    31.12.2008  %   Note   EIENDELER                           31.12.2008%   01.01.2008
                            Anleggsmidler
                            Immatrielle eiendeler
   18 679 623      18 328 317     11    Utsatt skattefordel                      17 859 205    18 091 696

   18 679 623      18 328 317          Sum immatrielle eiendeler                   17 859 205    18 091 696

                            Varige driftsmidler
   206 334 903     223 780 835     7,10   Tomter, bygninger og annen fast eiendom            224 901 249  210 058 517
    2 993 430      4 015 682     7    Maskiner og anlegg                       4 180 182   3 553 555
   59 612 486      59 841 378     7    Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende  60 091 778   57 059 586
    6334200       5 254 974     7    Balanseførte leieavtaler                    5 254 974   6 334 200

   275 275 019     292 892 869          Sum varige driftsmidler                    294 428 183  277 005 858

                            Finansielle anleggsmidler
   30 232 445      29 624 040     8    Investeringer (eierandel større enn 20%)            22 951 908    24 076 361
   34 101 311      34 101 310          Andelsinnskudd i NKL                      34 101 310    34 101 311
     88 600        83 600          Investeringer i aksjer og andeler forøvrig            148 600     128 600
     20 000        20 000          Obligasjoner og andre fordringer                  20 000      20 000

   64 442 356      63 828 950          Sum finansielle anleggsmidler                 57 221 818    58 326 272

   358 396 998 66,4   375 050 136  71,2      Sum anleggsmidler                       369 509 206  353 423 826

                            Omløpsmidler
   95 075 761     107 553 700      10,14 Varebeholdning                          107 553 700    95 075 761
    6 034 873      6 446 389      8,10,15 Kundefordringer                         8 711 213    9 105 208
    8 155 297
   Coop Innlandet
    7 158 610
            BA 6 430 088
                  0
                            Andre fordringer
                            Innskudd i NKL
                                                            10 609 298
                                                                0
                                                                    11 013 408
                                                                     7 158 610
   64 691 543     31 558 212      13   Bankinnskudd, kontanter og lignende utover innskudd i NKL    40 133 357    73 101 141

   181 116 084 33,6   151 988 389  28,8     BALANSE
                            Sum omløpsmidler                        167 007 568  195 454 128

   539 513 082 100   527 038 525  100       Sum eiendeler                         536 516 774  548 877 954

      Coop Innlandet BA                                                 Konsern

   01.01.2008  %    31.12.2008  %   Note   EGENKAPITAL OG GJELD                      31.12.2008%   01.01.2008
                            Egenkapital
                            Innskutt egenkapital
   14 627 747      14 754 123     12,16  Medlemmenes ansvarsinnskudd                  14 754 123    14 627 747

   14 627 747      14 754 123          Sum innskutt egenkapital                    14 754 123    14 627 747

                            Opptjent egenkapital
    3 994 037      4 476 595     16    Fond for vurderingsforskjeller                  343 463     376 953
   27 142 773      27 142 773     16    Felleseid andelskapital                    27 142 773    27 142 773
   73 842 193      76 393 592     16    Reservefond (vedtektsbestemt fond)               76 393 592    73 842 193
   24 633 699      24 633 699     16    Utbyttefond (vedtektsbestemt fond)               24 633 699    24 633 699
   25 400 248      24 465 164     16    Annen egenkapital                       28 598 267    29 017 303

   155 012 950     157 111 823          Sum opptjent egenkapital                   157 111 794  155 012 921                        16    Minoritetens andel egenkapital                 1 334 741    1 231 507


   169 640 697 31,4   171 865 946  32,6      Sum egenkapital                        173 200 658  170 872 175
16
   Coop Innlandet BA


            Balanse pr. 31. desember
                 BALANSE

       Coop Innlandet BA                                                  Konsern

    01.01.2008  %    31.12.2008  %   Note  Gjeld                               31.12.2008%   01.01.2008
                            Avsetning for forpliktelser
    10 126 335      10 268 733     6   Pensjonsforpliktelser                       10 867 751    10 742 609
        0           0         Utsatt skatt                                0        0

    10 126 335      10 268 733         Sum avsetning for forpliktelser                  10 867 751    10 742 609

                            Annen langsiktig gjeld
   200 536 970 37,2   202 860 972  38,5  9   Medlemsinnskudd                        202 860 972    200 536 970
    66 466 970      63 822 611      9,10  Gjeld til kredittinstitusjoner                 63 822 611    66 466 970
    10 277 308      8 873 573         Øvrig langsiktig gjeld                     8 873 573    10 277 308
   277 281 248     275 557 156         Sum annen langsiktig gjeld                  275 557 156    277 281 248

                            Kortsiktig gjeld
    17 017 202      21 328 889     8   Leverandørgjeld andre                       24 513 434    20 593 289
    12 335 569           0         Leverandørgjeld NKL                            0    12 335 569
     909 924        237 183     11   Betalbar skatt                            597 411     909 924
    17 476 105      15 152 085         Skyldige offentlige avgifter                   16 486 914    18 786 139
    11 416 159       8 382 650         Skyldig kjøpeutbytte/utbytte                    8 382 650    11 416 159
    23 309 843      24 245 881         Annen kortsiktig gjeld                      26 910 800    25 940 842

    82 464 802      69 346 690         Sum kortsiktig gjeld                       76 891 209    89 981 922

   369 872 385 68,6   355 172 579  67,4     Sum gjeld                           363 316 116    378 005 779

   539 513 082 100   527 038 525  100      Sum egenkapital og gjeld                   536 516 774    548 877 954
                             Vinstra, 31. desember 2008
                                27. februar 2009________________________          ___________________________          ___________________________
    Randi Torp                  Leif Bredli                 Tom V Rognstad
                           Styreleder


___________________________        ___________________________          ____________________________
    Inger Berit Heimdahl             Bjørg Lekve                Unni Jørgensen Fodnes
__________________________                                __________________________
   Ivar Ola Engelien                                     Olav Rønningen
                                                Administrerende direktør
                                                                          17
   Coop Innlandet BA


            KONTANTSTRØMOPPSTILLING
           Kontantstrømoppstilling

      Coop Innlandet                                        Konsern

       2007      2008 Note                                  2008     2007

    6 471 992 10 808 665       Ordinært resultat før skattekostnad             11 153 312  7 644 242
    -941 303  -909 924    11  Periodens betalte skatt                    -909 924  -1 031 862
   -8 968 702 -4 456 362     7  Gevinst ved salg av anleggsmidler/omløpsmidler       -4 456 362  -8 974 702
   26 880 934 26 057 862     7  Ordinære avskrivninger                   26 303 387  27 114 301
     435 200      0    7  Nedskrivninger                            0   435 200
     914 006   142 398      Endring avsetninger                      142 398   914 006
    2 926 681 -12 477 939      Endring i varelager                    -12 477 939  2 926 681
     273 993  -411 516      Endring i kundefordringer                   -888 148  1 512 630
   -5 599 451 -8 023 882       Endring i leverandørgjeld                  -8 415 583  -5 851 343
   -2 950 869  -391 595    8  Inntekt ved bruk av EK-metode og bruttometode         124 453  -2 950 869
   11 141 809 -4 386 262       Endring i andre tidsavgrensninger              -4 383 602  10 775 521

   30 584 290   5 951 445     Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter      6 191 992  32 513 805

   -34 480 615 -44 959 699   7  Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler  -45 034 699 -34 621 557
    10 899 586  5 740 000   7  Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler        5 740 000 10 899 586

   -23 581 029 -39 219 699      Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter       -39 294 699 -23 721 971

    3 880 617       0     Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld           0  3 880 617
   -10 442 870  -4 048 094     Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld      -4 048 094 -10 542 870
    1 693 467   2 450 378     Netto innbetaling av medl.innsk/andelsinnskudd        2 450 378  1 693 467
     -332 053   -466 506  16  Renter ansvarsinnskudd                    -466 506  -332 053
            -352 878  16  Endring av egenkapital                    -352 878      0
    -8 033 539  -4 606 586     Utbetalinger av utbytte                   -4 606 586 -8 033 539

   -13 234 378  -7 023 686     Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter       -7 023 686 -13 334 378

   -6 231 117 -40 291 940      Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter     -40 126 393  -4 542 544
   78 081 269 71 850 152       Kontanter og kontantekvivalenter pr. 01.01.08        80 259 750  84 802 294

   71 850 152  31 558 212     Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt    40 133 357  80 259 750

   Disponibel likviditet består av kontanter, bankinnskudd og innskudd NKL.
18
Coop Innlandet BA

Noter til årsregnskapet for 2008
Noter til årsregnskapet for 2008

Note 1    Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet iht. norske regnskaps-
standarder og god regnskapsskikk. Oppstillingsplanen er tilpasset i tråd med NKL's retningslinjer.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være
forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanse-
føres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som
følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av rente-
endring.

Enkelte poster er vurdert etter spesielle regler, og disse redegjøres det for nedenfor.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt
lineært over antatt økonomisk levetid.

Aksjer
Anleggsaksjer og mindre investeringer hvor Coop Innlandet BA ikke har betydelig innflytelse
balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er
forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som finansinntekt.

Aksjer i datterselskap/tilknyttet selskap
Investeringer i datterselskap Nordbohus Vinstra AS og tilknyttede selskaper Dombås Bakeri AS, Innlandsporten
Eiendom AS og Dølastugu Eiendom AS, er vurdert etter egenkapitalmetoden.

Konsernregnskap
Coop Innlandet BA eier 83,33% i Nordbohus AS og skal således sette opp et konsernregnskap.
I konsernregnskapet er intern omsetning i perioden samt fordringer og gjeld mellom konsernselskapene pr
31.12.08 eliminert.

Varer
Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det
for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
                                                            19
   Coop Innlandet BA
   Coop Innlandet BA


   Noter til årsregnskapet for 2008
   Noter til årsregnskapet for 2008
   Noter til årsregnskapet for 2008


   Pensjoner
   Pensjoner
   Coop Innlandet BA har en AFP ordning og sikret livrenteordning (1 ansatt). AFP ordningen
   Coop Innlandet BA har en AFP ordning og sikret livrenteordning (1 ansatt). AFP ordningen
   åpner for at ansatte kan pensjoneres helt eller delvis ved fylte 62 år. perioden 62-67 år belastes tidligere
   åpner for at ansatte kan pensjoneres helt eller delvis ved fylte 62 år. IIperioden 62-67 år belastes tidligere
   arbeidsgiver 2008 for 25% av den pensjon den enkelte tidligere ansatte mottar.
   arbeidsgiver i i2008 for 25% av den pensjon den enkelte tidligere ansatte mottar.

   Pensjoner Obligatorsk tjenestepensjon
   Pensjoner --Obligatorsk tjenestepensjon
   Selskapet er pliktig til ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
   Selskapet er pliktig til ååha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
   Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene denne lov.
   Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i idenne lov.

   Skatter
   Skatter
   Skatter kostnadsføres det år de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige
   Skatter kostnadsføres det år de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige
   resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen.
   resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen.

   Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt), formuesskatt og endring netto
   Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt), formuesskatt og endring i inetto
   utsatt skattefordel. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster
   utsatt skattefordel. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i i
   henhold til skattegrunnlaget.
   henhold til skattegrunnlaget.

   Kontantstrømoppstilling
   Kontantstrømoppstilling
   Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode.
   Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode.   Note
   Note 22    Sammenslåing med Coop Biri BA og Coop Sør-Gudbransdal BA
         Sammenslåing med Coop Biri BA og Coop Sør-Gudbransdal BA

   01.01.08 ble Coop Innlandet BA slått sammen med Coop Biri BA 01.09.08 ble Coop Sør-Gudbransdal BA
   01.01.08 ble Coop Innlandet BA slått sammen med Coop Biri BA . .01.09.08 ble Coop Sør-Gudbransdal BA
   også slått sammen med de tre førstnevnte. Begge sammenslåingene ble gjort med regnskapsmessig og skattemessig
   også slått sammen med de tre førstnevnte. Begge sammenslåingene ble gjort med regnskapsmessig og skattemessig
   virkning fra 1.1.08 og etter prinsippet om sammenslåing av tilnærmet likeverdige interesser.
   virkning fra 1.1.08 og etter prinsippet om sammenslåing av tilnærmet likeverdige interesser.
   Sammenslåingen er gjennomført slik at det er kontinuitet mhp. regnskapsmessige- og skattemessige verdier.
   Sammenslåingen er gjennomført slik at det er kontinuitet mhp. regnskapsmessige- og skattemessige verdier.
   Sammenligningstallene for resultatregnskapet 2008 viser summen av resultatregnskapene for de to lagene,
   Sammenligningstallene for resultatregnskapet i i2008 viser summen av resultatregnskapene for de to lagene,
   og balansen 01.01.08 viser den sammenslåtte balanse.
   og balansen 01.01.08 viser den sammenslåtte balanse.   Note
   Note 33    Sammenslåtte poster resultatregnskapet
         Sammenslåtte poster i iresultatregnskapet

                               COOP Innlandet
                              COOP Innlandet             Konsern
                                                  Konsern
   Posten finansinntekter består av:
   Posten finansinntekter består av:            2008
                               2008      2007
                                       2007         2008
                                                 2008       2007
                                                         2007
   Annen renteinntekt
   Annen renteinntekt                   346 250
                             77346 250   55588 543
                                      588 543       833 995
                                              77833 995     873 959
                                                      55873 959
   Annen finansinntekt
   Annen finansinntekt                   27 792
                              27 792     11 666
                                      11 666       42 668
                                                42 668      61 195
                                                        61 195
   Sum finansinntekter
   Sum finansinntekter                  374 042
                             77374 042   55600 209
                                      600 209       876 663
                                              77876 663     935 154
                                                      55935 154


                              COOP Innlandet
                              COOP Innlandet              Konsern
                                                  Konsern
   Posten finanskostnader består av:
   Posten finanskostnader består av:            2008
                               2008      2007
                                      2007         2008
                                                 2008       2007
                                                         2007
   Annen rentekostnad
   Annen rentekostnad                 13 080 284
                            13 080 284   10 963 101
                                    10 963 101      13 078 653
                                              13 078 653    10 964 049
                                                      10 964 049
   Annen finanskostnad
   Annen finanskostnad                  504 029
                             504 029    508 787
                                     508 787       511 785
                                               511 785      518 360
                                                        518 360
   Sum finanskostnader
   Sum finanskostnader                13 584 313
                            13 584 313   11 471 888
                                    11 471 888      13 590 438
                                              13 590 438    11 482 409
                                                      11 482 409


   Note
   Note 44    Salgsinntekter
         Salgsinntekter

                                                  2008
                                                 2008         2007
                                                           2007
   PR VIRKSOMHETSOMRÅDE
   PR VIRKSOMHETSOMRÅDE
   Kolonial
   Kolonial                                       086 416 457  056 757 762
                                            11086 416 457 11056 757 762
   Kafeteria/servering
   Kafeteria/servering                                    759 742
                                              77759 742    614 970
                                                     11614 970
   Spesialvarer
   Spesialvarer                                     156 341 312
                                             156 341 312  182 465 087
                                                    182 465 087
   Sum salgsinntekter
   Sum salgsinntekter                                  250 517 511  240 837 819
                                            11250 517 511 11240 837 819
   Andre driftsinntekter
   Andre driftsinntekter                                 43 596 373
                                              43 596 373   47 801 529
                                                     47 801 529
   Sum
   Sum                                          294 113 884  288 639 348
                                            11294 113 884 11288 639 348

   Av posten andre driftsinntekter 2008 utgjør salgsgevinst ved avgang anleggsmidler/omløpsmidler kr 456 362.
   Av posten andre driftsinntekter i i2008 utgjør salgsgevinst ved avgang anleggsmidler/omløpsmidler kr 44456 362.
   Tilsvarende tall 2007 var kr8 948 703.
   Tilsvarende tall i i2007 var kr8 948 703.
20
Coop Innlandet BA

 Noter til årsregnskapet for 2008
Noter til årsregnskapet for 2008


Fordeling av salgsinntekter pr krets:
                                       2 008       2 007
Gausdal og Lillehammer                         110 056 430    102 436 892
Sør- og Nord Fron                            92 892 367    88 046 199
Sel                                   55 088 834    54 213 971
Dovre og Lesja                             81 631 172    78 810 132
Ringsaker                               282 699 548    281 079 323
Hamar                                 121 550 591    115 563 383
Stange                                 145 959 647    148 530 147
Gjøvik                                 47 388 676    60 944 124
Toten                                  84 261 353    71 624 819
Land                                  60 165 879    62 558 496
Ringebu                                 67 930 744    68 082 641
Fåvang                                 24 350 660    23 724 863
Tretten                                 21 465 010    20 701 517
Øyer                                  55 076 600    64 521 312
Sum                                 1 250 517 511   1 240 837 819Note 5   Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv

                       COOP Innlandet           Konsern
Lønnskostnader                 2008     2007        2008      2007
Lønninger                133 110 026  135 900 010  144 011 767    146 878 020
Folketrygdavgift             17 053 677  14 733 640   18 264 966    15 951 570
Pensjonskostnader             6 064 239   6 047 704   6 385 936     6 154 517
Andre ytelser                688 383   1 193 720   1 125 569     1 762 635
Sum                   156 916 326  157 875 075  169 788 237    170 746 742

Gjennomsnittlig antall ansatte          715      672        749      706
Antall årsverk sysselsatt            402      464        436      499

                             Adm. Dir    Styret og
Ytelser til ledende personer                      Rep.skap
Lønn                           1 269 000    668 766
Annen godtgjørelse                     83 610    128 081

                       COOP Innlandet          Konsern
Revisor (beløp ekskl. mva.)           2008     2007      2008       2007
Revisjonshonorar               195 000    564 000    238 700      596 000
Skatterådgivning                  0       0       0         0
Andre tjenester               216 710    193 100    239 775      206 475
                                                    21
   Coop Innlandet BA


   Noter til årsregnskapet for 2008
   Noter til årsregnskapet for 2008


   Note 6    Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

   Coop Innlandet BA har AFP pensjonsordning som i alt omfatter 609 personer, 563 arbeidstakere og 46 pensjonister.
   Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser.
   Beregnet AFP ytelse er basert på økonomiske og aktuarielle forutsetninger, slik som størrelsen på
   grunnbeløpet i folketrygden, årlig lønnsvekst og fratredelseshyppighet.

                                            Coop Innlandet       Konsern
   Nåverdi av årets pensjonsopptjening                           904 169       886 913
   Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen                          554 810       638 860
   Netto pensjonskostnad                                 1 458 979      1 525 773
   Resultatførte estimatendringer og avvik                          72 174      -171 957
   Periodisert arbeidsgiveravgift                              270 102       329 949
   Årets pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift                    1 801 255      1 683 765

   Pensjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift                      8 362 054     8 901 225
   Arbeidsgiveravgift                                   1 789 444     1 849 291
   Pensjonsforpliktelser 31.12.08                             10 151 498    10 750 516   COOP Innlandet:                                     31.12.07     31.12.08
                                                Faktisk     Estimert
   Beregnede pensjonsforpliktelser                            10 832 258    12 691 091
   Pensjonsmidler (til markedsverdi)                                0         0
   Ikke resultatførte estimatendringer og avvik                      -2 278 408    -4 329 037
   Arbeidsgiveravgift                                   1 455 250     1 789 444
   Netto pensjonsforpliktelser                              10 009 100    10 151 498   I tillegg har tidligere disponent i et sammenslått lag en tilleggsavtale på livrenteforsikring fra Vital som sikrer han
   årlige utbetalinger mellom 62 og 67 år forutsatt at han står i sin stilling til han er 62 år.
   Det er bokført en netto forpliktelse knyttet til denne ordningen med kr 117 235.

   Økonomiske forutsetninger

                                            2007                  2008
   Amortiseringsfaktor (forventet gjenstående tjenestetid)              17,00                  16,60

   Diskonteringsrente                                5,28 %                 6,00 %
   Årlig lønnsvekst                                 3,60 %                 3,00 %
   Årlig G-regulering                                3,50 %                 3,00 %
   Årlig reg. av pensjoner under utbetaling                     3,00 %                 3,00 %
   Gjennomsnittelig arbeidsgiveravg.faktor                      14,10 %                 14,10 %
   Uttakstilbøyelighet AFP                              50,00 %                 50,00 %
   Gjennomsnittelig fratredelsestilbøyelighet                    2,50 %                 2,50 %

   Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede
   forutsetninger innen forsikring.

   For OTP ordningen er det kostnadsført premier på totalt kr 2 123 875 i 2008.
22
Coop Innlandet BA


       Noter til årsregnskapet for 2008
Noter til årsregnskapet for 2008


Note 7   Varige driftsmidler
                                         Tomter,    Balanseførte
                      Maskiner og    Driftsløsøre,  bygninger og    leieavtaler       Totalt
                      anlegg         inventar,   annen fast
                                  verktøy     eiendom
Anskaffelseskost 1.1.2008           19 083 262   135 822 777    316 372 279    9 725 238     481 003 556
Tilgang kjøpte driftsmidler           2 082 808   15 340 477    27 536 414        0     44 959 699
Avgang                         0     113 207     1 309 053        0      1 422 260
Anskaffelseskost 31.12.2008          21 166 070   151 050 047    342 599 640    9 725 238     524 540 995
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2008      17 150 388   91 099 669    118 492 605    4 470 264     231 212 926
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.2008          0     109 000      326 200        0       435 200
Balanseført verdi 31.12.2008          4 015 682   59 841 378    223 780 835    5 254 974     292 892 869


Årets avskrivninger               1 060 555   15 067 410     8 850 671    1 079 226     26 057 862

Økonomisk levetid                  5-7 år     3-10 år      7-50 år       7 år
Avskrivningsplan                  lineær     lineær      lineær      lineær

Selskapet har endret avskrivningsplanen på 11 forretningseiendommer fra 25 år (4%) til 50 år (2%), med virkning fra 01.01.08.


Konsern
                                         Tomter,    Balanseførte
                      Maskiner og    Driftsløsøre,  bygninger og    leieavtaler       Totalt
                      anlegg         inventar,   annen fast
                                  verktøy     eiendom

Anskaffelseskost 1.1.2008           20 788 464   136 048 177    318 097 465    9 725 238     484 659 344
Tilgang kjøpte driftsmidler           2 132 808   15 365 477    27 536 414        0     45 034 699
Avgang                         0     113 207     1 309 053        0      1 422 260
Anskaffelseskost 31.12.2008          22 921 272   151 300 447    344 324 826    9 725 238     528 271 783
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2008      18 741 090   91 099 669    119 097 377    4 470 264     233 408 400
Akkumulerte nedskrivninger               0        0         0        0          0
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.2008          0     109 000      326 200        0       435 200
Balanseført verdi 31.12.2007          4 180 182   60 091 778    224 901 249    5 254 974     294 428 183Årets avskrivninger               1 255 780   15 117 660     8 850 721    1 079 226     26 303 387
Årets nedskrivninger                          0                           0

Økonomisk levetid                  5-7 år     3-10 år      7-50 år       7 år
Avskrivningsplan                  lineær     lineær      lineærNote 8   Datterselskap / tilknyttet selskap
                               Anskaffelses-   Forretnings-               Stemme-
Firma                              tidspunkt      kontor     Eierandel        andel

Nordbohus Vinstra AS                   11.12.78/01.09.03      Vinstra      83,33        83,33
Dombås Bakeri AS                         04.07.01     Dombås       20,00        20,00
Dølastugu Eiendom AS                       01.12.04       Otta       50,00        50,00
Innlandsporten Eiendom AS                              Stange       25,00        25,00
                                                                   23
   Coop Innlandet BA


         Noter til årsregnskapet for 2008
   Noter til årsregnskapet for 2008


                                                D        D
                           Dombås Bakeri  Nordbohus    Dølastugu ø  Innlandsport ø
                                AS  Vinstra AS  Eiendom AS l  Eiendom AS l      Sum
   Inngående balanse 1.1.2008              530 703  6 156 084   23 180 628      71 031   29 938 446
   Korreksjon EK Dølastugu Eiendom              0       0    294 000        0    294 000
   -herav uavskrevet merverdi                 0         18 805 200         0   18 805 200
   Andel årets resultat                 -33 460   516 048    1 096 734     -12 403   1 566 920
   Årets avskrivning på merverdi               0      0   -1 175 325        0   -1 175 325
   Overføringer fra selskap                  0      0   -1 000 000        0   -1 000 000
   Utgående balanse 31.12.2008             497 243  6 672 132   22 396 037      58 629   29 624 040
   Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap:

                      Kundefordringer         Leverandørgjeld
                      2008     2007      2008      2007
   Nordbohus Vinstra AS         45 948    46 107        0       0


                      Kundefordringer         Leverandørgjeld
                       2008     2007      2008      2007
   Dombås Bakeri AS            2 490     5 744     129 199    275 015

                      Kundefordringer        Leverandørgjeld      Andre fordringer
                      2008     2007      2008      2007      2008       2007
   Innlandsporten Eiendom AS         0       0        0       0        0     374 000   Note 9    Langsiktig gjeld

                                             2008      2007

   Gjeld til medlemmer                              202 860 972   200 536 970

   Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt         37 855 958   32 662 627

   Avdragsprofil: Gjeld til kredittinstitusjoner

              2007       2008       2009     2010      2011     Deretter      Sum
           5 193 331     5 193 331     5 193 331  5 193 331    5 193 331   37 855 958   63 822 611   Note 10   Pantstillelser og garantier mv

   Gjeld som er sikret ved pant ol                                   2008
   Pantsikret gjeld 31.12.2008                                  63 822 611

   Bokført verdi av eiendommer stilt som sikkerhet:                       147 357 386
24
Coop Innlandet BA


      Noter til årsregnskapet for 2008
Noter til årsregnskapet for 2008


Coop Innlandet BA har foretatt følgende pantsettelse til fordel for Samvirkelagenes
Garantifond A/L. De oppgitte tall er bokførte verdier pr. 31.12.2008:

                    2008
Varelager           107 553 700

Pantet står som sikkerhet for innskudd medlemmene i Coop Innlandet BA har.
Medlemsinnskudd som det er stillet sikkerhet for utgjør kr. 202 860 972.

I konsernet er det en ytterligere sikkerhetsstillelse med sikkerhet i kundefordringer. Kundefordringene i datter-
selskapet utgjør kr 2 310 772 pr 31.12.08.


Note 11   Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik:                       COOP Innlandet    Konsern
Betalbar skatt på årets resultat                                     360 228
Brutto endring utsatt skatt                               351 306     232 491
Årets totale skattekostnad                               351 306     592 719
Herav henført til ekstraordinært resultat                           0        0
Skattekostnad ordinært resultat                             351 306     592 719
Beregnet skatt på formue                                237 183     237 183
Resultatført avvik mellom ilignet og kostnadsført skatt tidl. år             14 702      14 702
Sum skattekostnad                                    603 191     844 604

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:
Ordinært resultat før skattekostnad                         10 808 665    11 153 312
Ekstraordinært resultat før skattekostnad                           0         0
Permanente forskjeller                                -1 913 805    -1 912 314
Resultatandel fra datter/tilknyttet selskap                          0      516 048
Avsatt kjøpsutbytte                                 -7 640 095    -7 640 095
Reduksjon av avsetning, jfr Skattelovens § 10-50                       0         0
Endring midlertidige forskjeller                           4 996 221     5 921 265
Underskudd til fremføring                              -6 250 985    -6 751 688
Grunnlag betalbar skatt                                    0     1 286 528

Skatt 28%                                           0     360 228
Betalbar skatt på årets resultat                                0     360 228
                                                        0
Til gode skatt på ligning for 2007                              0         0
Betalbar formuesskatt                                  237 183      237 183
Sum skattegjeld i balansen                               237 183      597 412


Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/skattefordel
                                    Coop Innlandet             Konsern
Forskjeller som utlignes:                     31.12.2008     1.1.2008     31.12.2008      1.1.2008


Anleggsmidler                           -47 675 677   -49 983 548    -47 857 664    -50 096 382
Omløpsmidler                            -7 261 450    -5 561 522    -4 305 047     -1 931 972
Gevinst og tapskonto                         4 335 880    9 797 646     4 335 880     9 797 646
Garantiforpliktelser GRS                           0        0     -500 000      -300 000
Pensjonsforpliktelse                        -10 151 498   -10 009 100    -10 750 516    -10 625 374
Underskudd til fremføring                      -4 705 433   -10 956 418    -4 705 433    -11 457 121
Sum                                -65 458 178   -66 712 942    -63 782 780    -64 613 203

Utsatt skattefordel (28%)                     18 328 317    18 679 624    17 859 205    18 091 696
                                                                    25
   Coop Innlandet BA


   Noter til årsregnskapet for 2008
        Noter til årsregnskapet for 2008

   Note 12   Medlemmenes ansvarsinnskudd

                                     Antall    Pålydende    Balanseført

   Medlemmer Coop Innlandet BA                     50 085        300    14 754 123


   Note 13   Skattetrekk

   Innestående midler til dekning av ansattes skattetrekk er pr. 31.12.2008 kr 7 169 609 i COOP Innlandet og
   kr 7 866 364 i konsernet.
   Note 14   Varelager
                             2008       2007
   Handelsvarer Coop Innlandet          107 553 700    95 075 761   Note 15   Fordringer
                              2008      2007
   Kundefordringer                 7 546 389    6 816 481
   Delkrederavsetning                1 100 000     781 608
   Kundefordringer i balansen            6 446 389    6 034 873
   Kundefordringer i datterselskap         2 265 274    3 070 335
   Sum kundefordringer i konsernet         8 711 663    9 105 208
26
Revisjonsberetning
           27
   Kontrollkomitéen
28

								
To top