1_veke 5 2004 by wuyunyi

VIEWS: 8 PAGES: 1

									                      Vår dato              Hovedtillitsvalgt        Direkte telefon
                      23.01.04              Magne Rydland          62 51 76 48
                                                        90 60 60 27
        Høgskolen i Hedmark
Medlemmer i Utdanningsforbundet ved HHHOVEDTILLITSVALT HH
PLASSTILLITSVALT LU
Magne Rydland
Veke 05/2004

Du kan nå meg gjennom mobil, 90 60 60 27. Legg att melding!

  Dato                Sted                      Oppgaver            Div.
 26. januar         Tariff 2004. Sentralt kurs              Tariffoppgjeret 2004      08.00-20.00
                  Hafjell, Øyer
 27. januar               Oslo                       Seksjon HUK       07.00-19.30
 28. januar             FA, Elverum                      TU-møte         0730-9.30
               Fylkesstyremøte, Øyer                                10.30-18.00
 29. januar              FA, Elverum                   Revisjon av        07.00-09.00
                                         tilsetjingsordninga
                                         Klubbmøte LUE/FA        12.00-13.00
                     LUH                                   14.00-|16.00
 30. januar                LU                  Personalarbeid. Førebu      Heile dagen
                                        møte med dekan. Møte i
                                        UPU (utdanningspolitisk
                                            utval)
                                         Stabsfunksjon LUE
Med helsingMagne Rydland
 Adresse    E-post                 Internett               Telefon      Telefaks
 Holsetgt. 31  Magne.Rydland@luh.hihm.no       www.hihm.no/utdanningsforbundet    +47 62 51 76 00  +47 62 51 76 01
 N-2318 Hamar

								
To top