; MILI-20100629-A-005-A
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

MILI-20100629-A-005-A

VIEWS: 24 PAGES: 1

 • pg 1
									                                                                      MÅNDAG 28 JUNI 2010. MITT I LIDINGÖ TIDNING 5


◗ Slottsherrens stuga på Storholmen ett av få hus till salu                                                    i korthet
                                                                                  Brevbärare
                                                                                  bestals på post
                                                                                  SKÄRSÄTRA I måndags efter-
                                                                                  middag blev en brevbärare
                                                                                  bestulen på en bunt med post
                                                                                  i Skärsätra.
                                                                                   Hon var ute på sin dagliga
                                                                                  postrunda, och var uppe i ett
                                                                                  trapphus när någon stal ur en
                                                                                  brevväska som hon hade ställt
                                                                                  på gatan utanför porten.
                                                                                   En del av postbunten
                                                                                  hittades senare under dagen
                                                                                  av en man på samma gata.
                                                                                  Flera brev var då öppnade.
                                                                                  Polisen tror att brevtjuven var
                                                                                  ute efter kontanter.

                                                                                  Snattare greps
                                                                                  med tabletter
                                                                                  LIDINGÖ En kvinna från
                                                                                  Lidingö greps i en livsmedels-
                                                                                  butik på Sankt Eriksgatan på
                                                                                  Kungsholmen i maj i år. Hon
                                                                                  hade snattat varor i till ett
                                                                                  värde av 85 kronor i butiken.
                                                                                   När hon omhändertagits av
                                                                                  polisen visade det sig att hon
                                                                                  hade ett stort antal tabletter
                                                                                  av läkemedlet Xanor på sig,
                                                                                  som innehåller det narkotika-
                                                                                  klassade ämnet alprazolam,
                                                                                  utan att ha tillstånd. Hon har
                                                                                  nu åtalats för narkotikabrott
                                                                                  och snatteri.
Fritidshusen på Lidingö är välskötta, menar fastighetsmäklaren Sofia Khülhorn.                                FOTO: SOFIA EKSTRÖM


                                                                                  Man körde olovligt
                                                                                  – för andra gången


Sommarnöjena                                                                            LIDINGÖ En 30-årig man från
                                                                                  Lidingö har åtalats för olovlig
                                                                                  körning, sedan han för andra
                                                                                  gången på kort tid blivit tagen
                                                                                  på bar gärning bakom ratten
                                                                                  utan att ha körkort.
dyrast i Lidingö
                                                                                   Mannen har erkänt brottet,
                                                                                  och åtalet stöds av utdrag ur
                                                                                  körkortsregistret. Åklagaren
                                                                                  yrkar på böter som straff.                                                                                  Foton bevis
                                                                                  i våldtäktsmål
Många köpare gör åretruntbostäder av fritidshus.                                                          LIDINGÖ I juli förra året
                                                                                  blev en kvinna våld-
Fritidshusen på Lidingö        det blir några svårigheter alls att                        i Trolldalen till 2006, då husen fick   tagen i centrala Stock-
är dyrast i Sverige. I snitt
                    få huset sålt.              ◗ Toppar prisligan            kommunalt vatten och avlopp.       holm av en då 20-årig
                     – Det är ofta väldigt välskötta                        Nu för tiden finns sällan några      man, hemmahörande
                                         Genomsnittspriser på fritids-
kostar de drygt 6,4          fritidshus på Lidingö. De som äger
                                         hus 2009:
                                                             skillnader mellan fritidshus och     på Lidingö.
                    dem har ofta god ekonomi, och                           permanenta bostäder på Lidingö,
miljoner visar statistik        har rustat upp dem väldigt fint,      Lidingö      6,45 miljoner    berättar Susanne Ljungstedt.
                                                                                   Han har nu åtalats för
från förra året.            säger hon.                                      Tina Stening är fastighetsmäk-     brottet. Kvinnan hade
                                         Lomma        5,4 miljoner
                                                             lare på Svensk fastighetsförmed-     gått och lagt sig för att
 – Närheten till stan gör      Enligt statistik från SCB är Li-      Danderyd      4,88 miljoner    ling. Hon tror att priserna på fri-    sova när övergreppen
fritidshusen dyra, säger       dingö den kommun där fritids-        Vaxholm      4,03 miljoner    tidshus på Lidingö hänger ihop      skedde.
                   husen såldes till det högsta ge-      Täby        3,93 miljoner    med markpriset snarare än bygg-
fastighetsmäklare Sofia        nomsnittspriset i landet, drygt 6,4                        nadernas standard.
                                                                                   Mannen fotografe-
                                         Sollentuna     3,9 miljoner                         rade övergreppen, och
Khülhorn.               miljoner kronor.                                   – Taxeringsvärdet på marken
                                         Vellinge       3,7 miljoner                        bilderna används nu
                     – Det finns väldigt få fritidshus                        där fritidshusen finns, som ofta är
Ett av de få fritidshus som finns till på Lidingö, betydligt färre än på      Nacka        3,4 miljoner    i närheten av vatten, är högt, säger   som bevis mot honom.
salu på Lidingömarknaden just nu andra ställen. Bristen på objekt         Helsingborg     3,1 miljoner   hon.
ligger på Storholmen.         bidrar till att priset stiger, säger    Höganäs       2,9 miljoner
  – Det var slottsherren som bygg- Susanne Ljungstedt, fastighets-                           Precis som för Susanne Ljung-
de det här huset till sin dotter som mäklare på Skandiamäklarna.            KÄLLA: STATISTISKA CENTRALBYRÅN
                                                             stedt var det länge sedan som mäk-
                                                                                  Tjuvar klarade
en slags lekstuga, sä-                 Det var länge se-                         larfirman hon arbetar på hade ett     kraftiga lås
ger Sofia Khülhorn,
fastighetsmäklare på
             ”Bristen på        dan hon sålde ett fri-
                          tidshus sist, berättar    – Det blir mer och mer knepigt
                                                             fritidshus på Lidingö till salu. Hen-
                                                             nes förklaring är också att nästan
                                                                                  BAGGEBY Två mopeder stals
                                                                                  natten till tisdagen från ett
Riddarfjärdens fastig-  objekt bidrar       hon. Hon tror även     att begränsa människors boende-     alla fritidshus på Lidingö i dag an-
                                                                                  cykelställ utanför en bostads-
hetsmäkleri, medan                 att de flesta som kö-    mönster från kommunens sida. Så     vänds som åretruntbostäder.
hon låser upp dörren   till att priset      per fritidshus på Li-    vad som är fritidshus och vad som      – Många vill ju bo på Lidingö,     fastighet på Fregattvägen.
                                                                                  Mopederna var fastlåsta med
till det lilla huset.                dingö planerar att bo    är en villa håller på att luckras    och då blir det så att fritidshusen
  Det är en sommar-   stiger.”          där permanent och      upp kan man säga, säger Susanne     byggs om till permanenta bostä-      flera mycket kraftiga lås, som
idyll med susande tal-    SUSANNE LJUNGSTEDT därför kan tänka sig      Ljungstedt.               der. Hela Sticklinge är ett sådant    kräver lika kraftiga verktyg för
lar och vågskvalp som     FASTIGHETSMÄKLARE att betala samma pris                          område. Där var det fritidshus      att få upp.
enda bakgrundsljud.                 som för en villa.      Det som skiljer fritidshus från     fram till 70-talet, då de började      Enligt polisen tyder det
Huset på 30 kvadratmeter är dock     – Många vill kunna bo mer än      villor är fastighetsbeteckningen,    omvandlas, berättar hon.         på att brottet inte var något
inte helt gratis, utgångspriset lig- en helg då och då. Fritidshuset ska    som bara har en skatteteknisk                           spontant påhitt, utan att det
ger på 2,25 miljoner kronor vilket inte bara vara övernattning.         funktion.                ● Louise Josborg             var välplanerat. Inga vittnen
innebär cirka 75 000 kronor per     Kommunen har därför börjat        Förr var fritidshusen sällan     louise.josborg@mitti.se          till händelsen finns.
kvadratmeter.             tillåta att fritidshusen i Lidingö    vinterbonade och saknade ofta el     tel 550 550 00
  Men Sofia Khülhorn tror inte att byggs ut i större utsträckning.       och vatten. Så var det till exempel

								
To top