Docstoc

Kallelse+090611

Document Sample
Kallelse+090611 Powered By Docstoc
					HÄRJEDALENS KOMMUN                     KALLELSE/UNDERRÄTTELSE          1

ORGAN          Miljö- och byggnämnden

PLATS          Medborgarhuset (P1), Sveg

TID           Torsdagen den 11 juni 2009, kl 10.30

                           BEAKTAT CHECKLISTA
ÄRENDE                       Handikapp
                          (H)
                                Barn
                                (B)
                                    Ej
                                    relevant
                                          BESLUT
                           H     B    EJ


1.  Val av justerare


2.  Meddelande


3.  Lantmäterimyndighetens underrättelser
   om förättning utan sammanträde


4.  Regler och anvisningar för
   husvagnstillbyggnader


5.  Namnsättning på vägar inom Hållans
   samfällighetsförening


6.  Beslut fattade enligt delegation


7.  Hastighetsbegränsning på väg E45 i
   Överhogdal


8.  Dispens för skoterleder inom
   förbudsområde, Mittlingens väg- och
   vattensamfällighet i Messlingen


9.  Lokala trafikföreskrifter gällande
   hastighetsbegränsning på Byvallsvägen i
   Ulvkälla, Sveg


10.  Fritidshus på Rånddalen 3:29 - nybyggnad
   av gäststuga
                                   Politiker som är anställd av
                                   kommunen och åberopar
                                   förlorad arbetsförtjänst
                                   skall skriva ledighets-
                                   ansökan omgående
HÄRJEDALENS KOMMUN                KALLELSE/UNDERRÄTTELSE       211.  Vemdalens Kyrkby 43:12 - detaljplan


12.  Vemdalens Kyrkby 57:101 m fl -
   detaljplan


13.  Viken 60:1 och 60:2 - detaljplan


14.  Fritidshus på Ängersjö 10:11 - nybyggnad
   av fritidshus


15.  Området runt stora korsningen i Sveg -
   detaljplan


16.  Apotekaren 5, Sveg - ändrad användning
   av industrilokal


17.  Lofsdalen 1:155 - förhandsbesked för
   nybyggnad av fritidshus


18.  Lofsdalen 1:286 - nybyggnad av
   bastuanläggning


19  Lofsdalen 5:16 - detaljplan


20.  Nilsvallen 1:29 - avfallsanläggning


21.  Nordanhån 6:6 - nybyggnad av bastu


22.  Sveg 2:20 - anläggande av parkeringsplats


23.  Rv 84, delen genom Funäsdalen -
   detaljplan


24.  Folkparken 1:1 - ombyggnad av
   aktivitetshus
                           Politiker som är anställd av
                           kommunen och åberopar
                           förlorad arbetsförtjänst
                           skall skriva ledighets-
                           ansökan omgående
HÄRJEDALENS KOMMUN                KALLELSE/UNDERRÄTTELSE       325.  Funäsdalen 1:19, 1:44 - detaljplan


26.  Funäsdalen 8:112 - nybyggnad av
   industri- och affärslokaler


27  Funäsdalen 10:93 m fl - detaljplan


28.  Funäsdalen 25:19 - detaljplan


29.  Funäsdalen 25:115 - upphävande av
   bygglov


30.  Funäsdalen 26:29 - uppförande av
   bullerplank


31.  Funäsdalen 32:117 - tillstånd för
   brandfarliga varor


32.  Funäsdalen 37:10 - detaljplan


33.  Funäsdalen 42:78, 42:16 m fl - detaljplan


34.  Funäsdalen 52:1 - nybyggnad av
   övernattningsstugor


35.  Ljusnedal 1:1 - nybyggnad av
   serveringsstuga


36.  Ljusnedal 1:133 - detaljplan


37.  Messlingen 1:5 - förhandsbesked för
   nybyggnad av fritidshus


38.  Tännäs Kyrkby 28:3 - förhandsbesked för
   nybyggnad av fritidshus
                           Politiker som är anställd av
                           kommunen och åberopar
                           förlorad arbetsförtjänst
                           skall skriva ledighets-
                           ansökan omgående
HÄRJEDALENS KOMMUN                  KALLELSE/UNDERRÄTTELSE          439.  Tännäs Kyrkby 51:34, tomt 34 -
   nybyggnad av fritidshus


40.  Tännäs Kyrkby 51:34, tomt 44 -
   nybyggnad av fritidshus


41.  Tännäs Kyrkby 51:34, tomt 48 Björnen -
   nybyggnad av fritidshus


42.  Tännäs Kyrkby 51:34, tomt 49 -
   nybyggnad av fritidshus


43.  Tännäs Kyrkby 51:34 - nybyggnad av
   garage.
Lars-Gunnar Nordlander
Ordförande
                    Marita Back
                    Förvaltningsassistent
                                Politiker som är anställd av
                                kommunen och åberopar
                                förlorad arbetsförtjänst
                                skall skriva ledighets-
                                ansökan omgående

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:7/4/2011
language:Swedish
pages:4