Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Universidad Carlos III de Madrid by keralaguest

VIEWS: 12 PAGES: 6

									Universidad Carlos III de Madrid
Opprettet 2003-08-12 Sist endret 2003-08-12


Universidad Carlos III Madrid
C/ Madrid, 126 - 28903 GETAFE (MADRID), SPAIN
Tlf: +34 916 249 500, Faks: +34 916 249 757
http://www.uc3m.es/


Guide til universitetet for ikke-spanske studenter (utarbeidet av UC3M):
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/ORI/guia/ingles/index.html


Universitetets fasiliteter
Universitetet har campus på tre ulike lokasjoner, forholdsvis langt fra hverandre. Dog er man som regel
knyttet til én av disse, slik at behovet for å reise mellom disse er svært lite. Undertegnede har kun vært
på campus Getafe i løpet av sitt studium, og har derfor ingen mulighet til å vurdere de andre
campusene. Universitetet er relativt nytt, grunnlagt i 1989, men bærer likevel et noe gammeldags preg
mht utformingen av fasiliteter, og kan til dels minne om eldre bygg ved for eksempel Universitetet i
Oslo.
Forelesningssaler og klasserom er enkel, som regel uten PC og projektor, ofte uten
auditoriumsutforming (kinosal-type). Universitetet ser ut til å ha et tilstrekkelig antall PC'er, men
undertegnede var i ett av to programmer hvor studentene ble utstyr med bærbar PC med
nettverkstilgang i klasserommet, slik at dette er en antagelse uten erfaringsbasis. Det er kun i
klasserommene til MBA og Master in Financial Analysis at det er mulig å kople sin egen PC på
universitetets nettverk, og det er heller ingen trådløs tilgang.
Bibliotek er godt utstyrt med bøker, også engelske titler, selv om hovedvekten kanskje er på spanske
titler. I praksis er dette et lite problem selv om man ikke kan spansk, da et tilstrekkelig antall
utenlandske titler finnes. Det er også online tilgang til mange vitenskaplige journaler, selv om mange
også må leses i papirutgave.
Lesesal finnes i biblioteket, og har ikke tilstrekkelig plass. Et annet problem er at det finnes meget få
rom for gruppearbeid. Disse rommene er heller ikke utstyr med nettverk eller tilstrekkelig antall
stikkontakter for bruk av egen PC. Man må belage seg på å gjøre informasjonssøk i forkant av møter, og
ofte møtes utenfor campus.
Studentkafeteriaene er rimelige og av brukbar kvalitet, spesielt når det gjelder lunsj. Denne serveres
mellom kl 13 og kl 16. Treretters lunsj (en nødvendighet for spanjoler), koster €3,60 (ca NOK 30).


Utdanningstilbud
Universitetet tilbyr både lavere og høyere grads studier, inkludert doktorgrad. Følgende departementos
finnes:
Librarianship and Information Science
Political Science and Sociology
Materials Science and Metallurgic Engineering
Public Law
Ecclesiastical State Law Internacional Public Law and Philosophy of Law
Criminal and Procedural Law, History of Law
Private Law
Social Law and International Private Law
Economics
Business Administration
Statistics and Econometrics
Physics
Economic History and Institutions
Humanities and Communications
Computer Science
Electrical Engineering, Electronic and Automated Engineering
Mechanical Engineering
Mathematics
Communications Technologies


Det er 13342 studenter ved universitetet, i henhold til universitetets egne tall (2002). Det er ikke kjent
hvor mange norske studenter som studerer ved universitetet. I studieåret 2002-2003 var det fem
norske studenter på masternivå ved Business Administration fakultetet.


Semesterinndeling
Oppdelingen av studieåret avhenger av studium. Det finnes både trimester studier (normalt eksamen i
desember, mars og juni) og semesterstudier (normalt eksamen januar/februar og juni). Kontinuasjon er
som regel i påfølgende september, evt neste ordinære eksamen.


Opptaksprosedyre
Universitetet er offentlig, og følger prosedyrer fastsatt av utdanningsministeriet for opptak. Disse er
relativt omfattende dersom man kommer rett fra videregående skole, eller skal fortsette en påbegynt
utdannelse. Man må blant annet gjennomføre en nasjonal selektivitetstest. Nærmere detaljer finnes på:
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/ORI/guia/ingles/enrolment.html


For masterstudier er opptaket enklere, ettersom man allerede har høyere utdannelse. Man benytter et
eget søknadsskjema med CV, karakteruskrift og Letter of Recommendation (fra 2 personer). Det stilles
krav om at man har grad på Bachelornivå, men ingen tidligere utdannelse må akkrediteres under en
offentlig ording.


Søknadsfrist
Avhenger av hvilket studium man søker, og kan endres fra år til år. Undersøk derfor i god tid på
universitetets hjemmeside. Masterstudier har som regel en offisiell søknadsfrist, men dersom
programmet ikke er fullt, vil man som regel kunne søke helt frem til studiestart, ca 1. oktober. Her
benyttes det også rullerende opptak, slik at programmene kan bli fulle før søknadsfrist.


Språkferdigheter
Dersom man ikke skal ta et engelskspråklig studium (som det for øvrig er svært få av), er man nødt til å
beherske spansk. Selv om man skal ta et program på engelsk, vil det være en stor fordel å snakke
spansk ettersom svært få ansatte og studenter behersker tilfredsstillende engelsk. Det anbefales å ta et
språkkurs på fire uker før studiet begynner, noe man også får kr 15000 av Lånekassen for å gjøre. Ett
slikt kurs koster omkring € 600. Dersom man ikke har noen forkunnskaper, og skal studere på spansk,
kan et alternativ være en-til-en undervisning fremfor grupper. Dette er langt dyrere, fra € 1500, men
gir et bedre utgangspunkt for å takle undervisning og eksamen på spansk.


Madrid kan være meget varmt på sommeren, slik at man med fordel kan ta sitt spanskkurs i en annen
by. San Sebastian anbefales på det varmeste. Med en fantastisk beliggenhet i baskerland på nordkysten
av Spania er dette Spanias vakreste by, uten sammenligning. Den kan by på fantastiske strender,
utrolig mat, og et internasjonalt miljø.
Dersom man foretrekker noe mindre turister og internasjonale studenter vil jeg anbefale Getxo. Dette
forstedet til Bilbao ligger ved kysten, og gir deg tilgang til flotte strender og et mer spansk miljø.
Undertegnede tok noen leksjoner ved Concord Idiomas i Las Arenas, Getxo, (tlf 0034 944648172).


Akademisk nivå
Carlos III har ord på seg for å være et godt universitet i Spania. Spesielt når det gjelder
samfunnsøkonomi (economics), er det regnet som ett av det beste i landet. Etter min oppfatning har
universitetet mange faglig dyktige ansatte.
Dog bør man være klar over at det spanske undervisningssystemet er svært konsentrert rundt den
enkelte professor, som i stor grad bestemmer pensum, utforming av kurs og eksamen, karaktersetting
og de fleste andre forhold rundt studiet. Dette kan være litt frustrerende for studenter fra
nordeuropeiske og engelsktalende land.


Administrativt nivå
Merk at man ikke er anonym ved eksamensavleggelse, og det er godt kjent blant studentene at retting
av eksamen ikke nødvendigvis er helt upartisk. Det er heller ingen kontrollsensor, eksamen rettes kun
av den som laget den. Videre får studenten ikke egen kopi av eksamen.
Etter karakterfremleggelse holdes det en exam review hvor man får muligheten til å se gjennom sin
eksamen, sammen med professoren som rettet den. Man kan fremlegge sine synspunkter, men bortsett
fra å rette regelrette forglemmelser (feil utregning av karakter, oversette sider i eksamen etc), er det
vanskelig å få gjennomslag for en eventuell klage på retting. Et institusjonelt klagesystem med ekstern
sensor slik som vi kjenner det fra Norge virker helt fraværende. Man kan ta opp eventuell problemer
med direksjonen for programmet man tar. Undertegnede har ikke personlig erfaring med en slik
prosess, men flere kolleger har ikke udelt positive erfaringer.
Universitetet er svært lite kundeorientert, og bærer preg av å være byråkratisk lagt opp, og det er en
fordel å være tålmodig. Man må venne seg til at "this is Spain", en vanlig frase når ting avviker litt fra
internasjonal standard.


Kostnader og finansiering
Skolepenger
Avhenger av hvilket studium man tar. For masterprogram er kostnaden fra ca €2800 (Economia
Industrial = Industriell økonomi) til € 9000 (Master of Business Administration og Master in Finacial
Analysis) for studieåret 2003. Hovedvekten av masterprogrammene koster omkring €4000-6000.
For lavere grads studier betaler man per vekttall, men det koster minimum €216 per år. Det er også
noen andre mindre utgifter. Oppdaterte priser finnes på:
http://www.uc3m.es/uc3m/gral/IA/AC/tasas.html


Bo- og levekostnader
Spania er et meget rimelig land, sett med norske øyne. Dog skal man være klar over at eiendomspriser i
sentrale strøk ofte langt overgår hva Oslo kan oppvise. Derfor kan utleiepriser ofte være høye, selv om
realrenter i underkant av null medfører at utleieprisene ikke er så høye som boligprisene skulle tilsi.
Dersom man velger å bo i universitetets studentboliger ved campus Getafe, koster dobbeltrom €285,
enkeltrom €325, og leilighet €477. Prisene ved de andre campusene er høyere, men inkluderer full
pensjon.
Velger man å bo i selve Madrid, noe undertegnede på det sterkeste anbefaler, er man nødt til å leie på
egenhånd. Det beste alternativet er å kjøpe en avis kalt Segunda Mano ("Annen Hånd"), og lese
utleieseksjonen. Leier man et rom i en delt leilighet, vil det være tilstrekkelig med € 250-400 per mnd,
avhengig av standard. Ønsker man en studioleilighet eller liten toroms, er € 550-1000 mer realistisk.
Bostandard er ofte i det nedre leie, derfor må regne med å betale i de øvre prisleiene dersom man
ønsker en mer "norsk" standard.
Andre priser er meget hyggelige fra et norsk synspunkt, selv om Madrid er den dyreste byen i Spania.
Mat og drikke i butikk koster som regel 25-50 % av prisen i en norsk butikk. På bar og restaurant er
prisene som regel under halvparten av tilsvarende norsk pris. Dog er man avhengig av å bli lokalkjent
for å finne de rimelige og gode stedene hvor man får best pris/kvalitet.
Eksempel på priser, funnet på rimelige, men gode steder:
" Halv liter øl: €2,80
" Brus, 20cl: €1,60
" Dagens lunsj, treretters (menu del dia): €7 - €10
" Stor "tosta" (spansk smørbrød/åpen sandwich): €2,50
I Getafe er prisene typisk noe lavere enn i Madrid. Som er god indikator på prisnivå kan man benytte
prisen på en meny hos McDonalds (anbefales ikke, Madrid har så mye annet å tilby). Disse koster €4,50,
eller omtrent halvparten av norsk pris.
Vær oppmerksom på at typiske turiststeder i "det gamle sentrum" rundt Puerta del Sol ofte er dyre og
dårlige. Samtidig er også de typiske in-stedene for Madrids etter hvert tallrike øvre middelklasse ofte
meget dyre, drinker til €10-12 eller ølflasker til €6 er ikke uvanlig. Disse stedene kan ofte ligge rett ved
siden av steder med ordinære priser. Bruk tid og bli kjent med de ulike distriktene i byen.


Lånekassen
Lånekassen finansierer studier ved universitetet på vanlige vilkår. Man får det ordinære støttebeløp likt
for norske studiesteder (for tiden kr 80000), reisestøtte (lån kr 1680, stipend kr 3920), samt et ekstra
stipend for skolepenger. Stipendet for skolepenger er maksimalt kr 52320, resten må man dekke selv.
Dette er støtte for et normalt skoleår (10 mnd). Enkelte ettårs studier har lengre studieår, og det er da
mulig å få ytterligere støtte.
Det er også mulig å få et språkstipend på kr 15000, dersom man tar et fire ukers kurs i spansk før
utdanningen starter. Dette anbefales på det sterkeste å gjennomføre, da man uten spanskkunnskaper
blir noe hjelpesløs i en del dagligdagse situasjoner. Dog er det ikke umulig å klare seg uten dette, med
litt hjelp fra spansktalende medstudenter.


Visum, reisemåte etc.
Ettersom Norge heldigvis befinner seg i EØS-området og er med i Schengen-samarbeidet, trenger man
ikke visum for å bo i Spania. Dersom man skal oppholde seg i Spania i mer enn tre måneder, skal man
registrere seg hos politiet. Da får man også utstedt spansk legitimasjon, som kan være praktisk i en del
situasjoner. For å åpne bankkonto er dette en fordel, eventuelt kan man få utstedt papirer som viser at
man ikke skatter til Spania. Dette gjøres ved samme kontor, slik at det er like greit å registrere seg.
Lånekassen sørger for at du får utstedt E128 skjema for all nødvendig medisinsk behandling. Dette er
viktig å ta med seg, samt en fotokopi som den eventuelt behandlende lege beholder. Ettersom pass er
det eneste offisielle legitimasjon som er gyldig utenfor Norge, er det nødvendig å medbringe passet.
Enkleste, og trolig billigste reisemåte, er trolig fly. Det går ingen direkte fly fra Norge til Madrid, men
man får normalt billett for kr 2200-3200. Dersom det er vanskelig å finne billetter med lav pris, kan det
være et alternativ å fly til en annen by. Forsøk for eksempel Bilbao buss til Madrid koster ca €25, én vei,
og turen tar ca fire og en halv time. Fra Barcelona og Alicante koster bussen trolig noe mer, og turen tar
lenger tid. Som regel vil fly til Madrid være den beste løsningen.
Innen Madrid finnes det et utrolig system av metro og bussen. For ca €32 får man månedskort i byen,
mens for et kort som strekker seg ut til universitetets campus må man ut med €40. Glem alt du vet om
kollektivtransport i Norge. Her er det meste relativt punktlig, avgangene går meget tett, og det finnes
tilbud hele døgnet. Metroen stopper 0200, men nattbussene går alle dager, til vanlig takst (eller med
ditt månedskort).


Sosialt liv
Madrid er en by med enorme muligheter for sosial utfoldelse. Det finnes mange tusen barer,
restauranter og diskotek. Det finnes også Casino, tyrefekting, konserter, kino, teater, museer,
fotballklubber og enhver annen form for underholdning.
Kino er som regel dubbet til spansk, men det finnes også kinoer som sender alle filmer på
originalspråket, tekstet på spansk. Slik er det også med TV, nesten alt er dubbet til spansk (god
mulighet til å lære), men det er strengt tatt for mye å gjøre i Madrid til at man trenger å se på TV.
Real Madrid er en av verdens fremste fotballklubber, og selv om man i likhet med undertegnede ikke er
spesielt glad i fotball, er det absolutt verdt er besøk. I tillegg er Atletico Madrid fotballaget med kanskje
de mest trofaste og fanatiske tilhengerne, Atletic Bilbao muligens unntatt.
Det arrangeres også hyppig store konserter i Madrid med alle typer artister. Mens undertegnede var i
Madrid kom A-HA, Turboneger, Madrugada og flere andre norske artister til Madrid, så vel som
Radiohead, Shakira og en rekke andre internasjonale artister.
Nordmandsforbundet i Madrid arrangerer treff og aktiviteter, blant annet et månedlig treff i baren
Serrano 41, et utsted som har nettopp denne adressen. For å motta informasjon fra Nordmandforbundet
må man registrere seg i den norske ambassaden i Madrid. Dette er uansett anbefalt, ettersom
ambassaden da sender deg nyttig informasjon fra tid til annen.


Uteliv
Utelivet i Madrid er et kapittel for seg selv. Som nevnt er det et nesten uendelig antall serveringssteder,
og man kan alltid finne et tettpakket sted å gå ut dersom man vet hvor man skal gå. Denne byen har
det meste, bare man holder seg utenfor "turiststrøk" som Puerta del Sol. Hvis du fortsatt finner behov
for å reise dit etter mer enn to måneder i Madrid, bør du seriøst vurdere dine vaner. Distriktene La
Latina, Salamanca og Cuzco bør utforskes.
Jeg anbefaler at man tar turen innom følgende steder, noe som gir en muligheten til å utforske flere
deler av Madrid. Man vil neppe like alle, men noen vil nok falle i smak, og kanskje man finner nye steder
på veien.
Restauranter/barer:
" Gazetelupe, (Commandante Zorina), baskisk mat
" La Piccolina, (C/Segovia 17), italiensk
" Camuñas, (Juan de Olias, ved C/General Peron), rimelig spansk mat, enorme tostas, bra start på
kvelden frem til kl 1.
" Asquiñina Bar Gallego, (Puerte Cerrada), galisisk tapas.
" Casa de la Cerveza, (C/Juan Bravo / C/Alcantara), spansk og tysk mat, mulighet for literstore øl og
drinker. Populært vorspiel sted.
" El Arrozal, (C/Segovia), god paella.
Utesteder:
" La Botellita, (Juan Bravo / Serrano), populært tor/fre/lør blant Madrids øvre sjikt.
" Suite (Via del Peligros), alternativ musikk.
" Stars (Marques de Valdeiglesias 5), alternativt/gay.
" La Mal Querida, (Ferraz / Luisa Fernanda), meksikansk, fullt trykk på onsdager)
" El Doblon og Keeper, (Juan Bravo / Velásquez), til tider litt danskebåt, men brukbare muligheter til å
se Ronaldo.


Sportsmuligheter
Universiteter selv har begrensede muligheter for sportslig utfoldelse, men det finnes helsestudio over
alt, samt en rekke fotballbaner med videre. Dine klassekamerater starter gjerne et fotballag for
eksempel, så det er stort sett opp til deg selv.


Friluftsliv
Hvis dette opptar deg i vesentlig grad, bør du vurdere om en storby som Madrid er det rette. Det finnes
absolutt muligheter for å reise ut av Madrid for å gå i fjell eller skog, men det er neppe et særtrekk for
byen at friluftsliv er tilgjengelig, a la "marka" i Oslo. Her kan du ikke bare ta t-bane rett opp til fjellet.
Kontakt med spanjoler
Dette er opp til deg selv, er du sosial, snakker spansk tilstrekkelig og ønsker det, er det ikke noe stort
problem. Som de fleste storbyer har Madrid en befolkning som er lettere stresset, litt vanskelig å
komme inn på og noe uhøflige, men prøver du tilstrekkelig er ikke det er stort hinder. Finn din lokale
favorittbar og start der. Bartenderen vil etter hvert kjenne deg igjen og kanskje også de andre
stamgjestene. Så er det bare å snakke løs.
Om Master in Financial Analysis (MFA)
Studiet går i trimestere, med fire eksamener, totalt tolv eksamener. I tillegg kommer en "tesina", en
slags diplomoppgave som leveres i september. Oppgaven er individuell og krever omkring 50 sider. I
september holdes også de ekstraordinære eksamenene, dersom man har strøket i noe fag.
Programmet krever en del jobbing, ettersom det er innleveringer, case-studier og andre akademiske
aktiviteter før eksamen kan avlegges. Vanligvis utgjør disse aktivitetene 20-50 prosent av karakteren.
Det arrangeres også er rekke seminarer for MFA som er frivillige, og man kan delta på seminarer som er
arrangert for MBA. Dette gir mange muligheter for å lære om fagfelt innenfor finans og management, alt
etter eget ønske. Forøvrig er fem eller seks av tolv dag er felles for MFA og MBA, og MBA studiet er lagt
opp svært likt som MFA.
Programmet har en blanding av tunge og enklere fag. Noe bakgrunn fra finans er nødvendig, dersom
man ikke skal studere livet av seg. Trimestere gjør at man alltid har dårlig tid før eksamen, og
eksamenene kommer tett. Derfor bør man holde en jevn progresjon gjennom studiet. Det er
utfordrende å lære alt, og man er nødt til å motivere seg selv. Selv om det finnes innleveringer etc,
kreves det mye egenarbeid for å tilegne seg nødvendig kunnskap.
Hjemmesiden til MBA og MFA har oppdatert informasjon om studier, fag, opptaksprosedyre etc, og
finnes på
http://www.uc3m.es/uc3m/gral/TC/ESMA/ESMA05/NEW/intro.htm


Anbefaling
Spania og Madrid anbefales på det sterkeste, enten man har tenkt til å lære spansk eller ikke. Vurder
universiteter nøye, hva vil du få ut av året ditt? For MBA er skolens internasjonale renommé viktig. Får
man finansieringen på plass, velg Instituto de Empresa (Madrid), IESE (Barcelona) eller ESADE
(Barcelona) fremfor Carlos III eller andre skoler. Disse skolene er regnet som de beste i Spania, og som
blant de beste i Europa, men er meget dyre. For andre fagkretser

								
To top