Docstoc

matrice

Document Sample
matrice Powered By Docstoc
					 Factori     Caracteristicile grupului     Interese si asteptari         Capacitatea si motivarea            Actiuni
interesati                                          pentru schimbare              posibile
1.Personalul Grup Tinta            - imbunatatirea conditiilor de             PUNCTE TARI            - Identificare
 institutiei                 munca(climatizare            - asigurarea unui climat corespunzator      - Evaluare
                       corespunzatoare)            pentru desfasurarea activitatii
                       - nu este o sursa periculoasa      -siguranta la locul de munca
                       - cresterea randamentului        -amortizarea cheltuielilor in 5-7 ani
                       angajatilor                     PUNCTE SLABE
                                           - perturbarea programului zilnic
                                           -birocratia
                                           -costul ridicat al investitiei
2.Societate   Beneficiari indirecti     -cresterea cifrei de afaceri            PUNCTE TARI             -Implementare
  de                    -activitate neintrerupta     -   -afacere noua in domeniu
constructii                  -cresterea profitului-formare de -   -dispune de resurse materiale si
                       specialisti               umane
                       -promovarea societatii in randul          PUNCTE SLABE
                       mediului de afaceri si a        - termen scurt pentru finalizarea
                       potentialilor clienti          lucrarii
                                           -factori neprevazuti
                                           -comunicare defectuoasa cu factorii
                                           implicati
3. Societati  Beneficiari indirecti     -cesterea cifrei de afaceri si a          PUNCTE TARI
producator                  profitului             -  -afacere relativ noua              -Implementare
e de pompe                  -promovarea produselor       -  -dispune de specislisti
de caldura                  -extinderea pietei de desfacere a  -  -randament crescut al produselor si
si instalatii                 produselor               instalatiilor
                                                   PUNCTE SLABE
                                            - pret ridicat al produselor si instalatiilor
4.Cetateni   Beneficiar indirect      -extinderea proiectului                PUNCTE TARI            -Identificare
                       - protejarea mediului          - atmosfera placuta in incinta
                                            institutiei
                                            - cresterea randamentului angajatilor
                                            in rezolvarea problemelor cu care se
                                            confrunta cetatenii
                                                  PUNCTE SLABE
                                            - poluare fonica si a mediului

				
DOCUMENT INFO
Tina Cristea Tina Cristea
About