Docstoc

FAQ_ Hem_ Villahem_ Fritidshus

Document Sample
FAQ_ Hem_ Villahem_ Fritidshus Powered By Docstoc
					PRO FÖRSÄKRINGAR – Ofta förekommande frågor
(ofta används den engelska förkortningen FAQ, som betyder Frequently Asked
Questions)

PRO Hem-/Villahem-/Fritidshus
Jag har årsförfallodag på min hemförsäkring i Folksam innan det går att teckna
PROs nya. Ska jag binda mig till ett nytt avtal med Folksam, även om jag vill ha
den nya?

Ja, tyvärr är det så. Man bör inte stå utan hemförsäkring en mellanperiod.

Är det någon åldersavskrivning på värdet av det som stjäls?

Ja, det är vanlig åldersavskrivning. Den varierar beroende på vilket objekt som avses.

Får man rabatt på premien om man har PRO Hem-/Villahemförsäkringen och även
försäkrar andra saker, t.ex. bilen?

Ja, man får premierabatt om man samlar fler försäkringar hos Trygg-Hansa, t ex djur,
fritidshus, husvagn etc.

Om man har släppt in någon i bostaden under falska förespeglingar (att personen
t ex utger sig för att vara från hemtjänsten, eller någon myndighetsperson) och
han/hon sedan stjäl något ur bostaden – gäller försäkringen då?
Ja, den typen av brott omfattas. Viktigt är dock att polisanmälan görs.

Allmänt
Information om tidigare försäkringar inom PRO, Folksam bland annat.
Generellt så är de gamla PRO-försäkringarna ett avtal mellan medlemmen och
Folksam. D v s vi har begränsad insikt i hur dessa fungerar.

Vad händer med de befintliga försäkringarna i Folksam, kommer de avslutas?
Det går inte att nyteckna Folksams försäkringar.

De som redan har försäkring hos Folksam kommer under 2011 få erbjudande från
Folksam om förändrade villkor och premier. Förändringarna kommer att ske för
både olycksfallsförsäkring och livförsäkringen.

Får förtidspensionärer som inte har fyllt 65 år teckna PRO Försäkringarna?
Ja, det går bra. För SparLiv och Olycksfall är den nedre åldersgränsen 55 år. Det finns
ingen gräns för Hemförsäkringen.

Om jag tecknar PROs nya försäkringar, vad händer med de befintliga i Folksam,
avslutas de automatiskt?
Nej, medlemmen måste själv avsluta sin Folksam-försäkring.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:7/3/2011
language:Swedish
pages:1