ELAK LUKT I FRITIDSHUS by chenmeixiu

VIEWS: 33 PAGES: 1

									                  ELAK LUKT I FRITIDSHUS
                 Rapport av Gunnar Nordqvist (G6) 2002-05-31

Berättelsen om hur vi kom tillrätta med det som brukar kallas elak lukt eller stuglukt.

                        1. FRITIDSHUSET
Året var 1975 och vi skulle satsa på ett "lagom stort" fritidshus. Vi bestämde oss för ett typhus på cirka 50
kvm tillverkat av Kungshus i Kungshamn. Vi valde även att göra en gedigen grund, en hel hålstensgrund
(kallas krypgrund), dyrare men bättre än plintgrund.
Grunden gjordes på våren -75 och vi tog upp ett antal ventiler enligt de rekommendationer som gällde då.
Huset, i form av en byggsats, kom i augusti 1975 och vi hade tyvärr inte riktigt hunnit med att rensa marken
innanför grundmuren. Det fanns därför en del så kallat organiskt material kvar.
Backen där huset står är väldränerad. Där finns många stora stenar (bild) vilket gör att det inte gick att täcka
med plast. Mitt i grunden gjordes ett fundament för en öppen spis. Vi valde en Superfire med
varmluftskanaler. Luften tas underifrån, det tyckte vi var en bra lösning.
Inomhus finns normal ventilation, ventiler i sovrum och köksfläkt. Som i alla hus uppstår ett undertryck i
förhållande till utrymmet under. Detta utrymme är ju användbart som förråd och där hamnade överblivet
material av olika slag, virke, byggskivor mm dvs organiskt material.
I minst tjugo år har vi haft det så här och även om vi tyckt att det luktat, så har vi betraktat det som normalt.
Stuglukt har man ju i fritidshus. Näsan bedövas mycket snabbt och det är först då man kommer hem som
lukten är besvärande och känns i kläder, och till och med i mat.

                     2. PROJEKTET STARTAR
Vi började fundera på om det inte skulle gå att få bort lukten. Via Internet och andra kontakter försökte vi
samla på oss kunskaper. Fuktmätning i grunden på sommaren visade hög relativ fuktighet, RF, närmare
100% nere vid marken.

                        3. LUKTKÄLLAN
Vi började ana att lukten i huset kom från krypgrunden. Genom att det normalt är undertryck inomhus så
sugs lukten upp i huset.

                      4. ORGANISKT MATERIAL
Vi rensade bort allt organiskt material i grunden. Det fanns till exempel byggskivor som hade vitnat av mögel.

                      5. VENTILATION I GRUNDEN
Vi fick rådet att ta upp fler ventiler och två stora ventiler sattes in vid motsatta kortsidor. Tanken var att
uteluften skulle blåsa igenom. Detta visade sig senare vara helt fel. Se punkt 7.

                         6. ÖPPNA SPISEN
Vi insåg att det var fel att ta luft från grunden eftersom elakt lukt kommer in i huset. Ett spirorör monterades
så att luften tas utifrån.

                        7. UNDERTRYCK
Huvudproblemet visade sig vara att det var undertryck inomhus. Vi fick nya råd beträffande ventilation. Det
var plötsligt fel att ventilera. På sommaren är uteluften fuktig och varm. Då den kommer in i grunden så kan
fukten kondensera och finns det organiskt material så kan det produceras mögel. Kombinationen att skapa
undertryck i grunden och att inte ha ventiler skulle nu vara rätt metod. Alla ventiler i grunden tätades. En
frånluftsfläkt (fabrikat Östbergs) inköptes och monterades. Denna fläkt är konstruerad för att gå ständigt och
den används vid ventilation av hus med hög radonhalt.

                        8. MARKFUKT
Vi har fortfarande markfukt, se nästa punkt, och borde lägga på en fuktspärr mot marken men det är svårt
eftersom marken är så ojämn.

                         9. AVFUKTARE
För att hålla nere luftfuktigheten i grunden inköptes en avfuktare (fabrikat WOODS, typ DS28) för cirka 4000
kr. Det är en bra investering och den kan användas även inomhus, där det ofta är lite för hög relativ
fuktighet, framför allt om man värmer upp på vintern. Vi hade förr ofta kondens på fönstrens insida vintertid.
Det bör det inte vara. Normalt står avfuktaren i grunden och är inställd för att hålla nere den relativa
fuktigheten till cirka 70%.

Internetlänk med värdefull information: http://www.indoorair.se/index.htm (Gå till Kunskaps-torget)

								
To top