Du som har ett funktionshinder

Document Sample
Du som har ett funktionshinder Powered By Docstoc
					Bostadsanpassningsbidrag

Du som har ett funktionshinder
och behöver anpassa ditt hem
kan söka bidrag för det, bostadsanpassningsbidrag.
Du kanske behöver anpassa ditt hem
så att du kan ta dig in och ut ur hemmet,
så att du kan ta dig från ett rum till ett annat,
så att du kan laga mat,
tvätta dig och duscha.

Du kan bara få bidrag för
sådant som du verkligen behöver.
Du kan inte få bidrag
om du kan använda hjälpmedel
i stället för att anpassa hemmet.

Vem kan söka bidrag?

Du kan söka bidrag om du har ett funktionshinder
eller bor ihop med en person med funktionshinder.
Du kan söka bidrag om du har barn
med funktionshinder som du har delad vårdnad om.
Du kan söka bidrag om du ger vård
till en person med funktionshinder
hemma hos dig under en lång tid.

Bidraget är till för personer
som har funktionshinder de kommer att ha hela livet,
till exempel rörelsehinder,
svårt att se, utvecklingsstörning
eller allergi.

Du kan söka bidrag om du hyr din lägenhet,
äger din lägenhet eller äger ditt hus.
Om du hyr din lägenhet
måste värden som äger huset säga ja
till anpassningen.

Detta kan du söka bidrag till

Du kan söka bidrag till
anpassning inomhus,
till exempel att ta bort trösklar,
ta bort badkar och sätta in dusch,
göra dörrarna bredare,
sätta in dörröppnare och trapphissar,
ändra höjden på köksskåp och arbetsbänkar,
eller få starkare ljus i kök och badrum.
Du kan söka bidrag till
anpassning utomhus,
till exempel att sätta upp räcken och ledstänger,
lägga trall på balkongen,
bygga ramper
eller göra gångvägar hårda.

Du kan också söka bidrag för
anpassningar som du behöver
för din rehabilitering,
funktionsträning eller sjukvård.

Detta kan du inte få bidrag till

Du kan inte få bidrag till att sköta och fixa
saker hemma som inte är anpassning.
Du kan inte få bidrag till att anpassa ditt fritidshus.

Om du flyttar till ett nytt hem
ska du tänka på att det ska vara lätt att anpassa.
Du kan inte få pengar till
en dyr anpassning av ditt nya hem
om det inte finns särskilda skäl till
att du måste bo just där.

Så här ansöker du om bidrag

Du kan få en blankett från bostadsanpassningsavdelningen
eller på vår sida på Internet.
Adresserna finns på sista sidan i broschyren.
Du ska skicka med intyg
från din arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare
där det står vad du har för funktionshinder
och vilka problem du har hemma på grund av det.
Du behöver inte skicka med intyg
när du söker bidrag för trall på balkongen,
att ta bort trösklar och sätta upp stödhandtag.

Du behöver inte skicka med ett förslag på
hur anpassningen ska göras och vad den ska kosta
och du behöver inte skicka med ett intyg
på att värden som äger huset har sagt ja
när du först skickar in din ansökan.
Bostadsanpassningsavdelningen
kan hjälpa dig med det.
Adresser

Du kan få mer information och hämta
en ansökningsblankett på vår webbsida.

www.stockholm.se/byggbo/bostadsanpassning

Du kan skriva till oss, faxa eller skicka e-post.

Bostadsanpassningsavdelningen
Stockholms Stadsbyggnadskontor
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm

Fax: 08 – 508 27 173

E-post: stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se

Du kan ringa mellan klockan 9-12 på vardagar.

Telefon: 08 – 508 27 614

Texten är omskriven till lättläst svenska av Centrum för lättläst

				
DOCUMENT INFO