; Iklan dan maklumat jawatan Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS yang rasa macam first come first serve jak
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Iklan dan maklumat jawatan Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS yang rasa macam first come first serve jak

VIEWS: 1,305 PAGES: 11

Iklan dan maklumat jawatan Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS yang rasa macam first come first serve jak... Uploaded by VacancySarawak.blogspot.com

More Info
 • pg 1
									                    JAWATAN

                   Pegawai Tadbir
                SYARAT-SYARAT LANTIKAN

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan-kelayakan seperti berikut:-

  a) Lelaki/Wanita yang beragama Islam.
  b) Warganegara Malaysia.
  c) Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Awam yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada
    Institusi-institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
    dengannya; atau
  d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
    peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang setaraf dengannya oleh
    Kerajaan.
  e) Boleh bekerja tanpa sebarang pengawasan (Independent) dan juga berkesanggupan
    untuk bekerja tanpa mengira masa.
                    JAWATAN

                   Pegawai Akaun
                SYARAT-SYARAT LANTIKAN

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan-kelayakan seperti berikut:-

  a) Lelaki/Wanita yang beragama Islam.
  b) Warganegara Malaysia.
  c) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi-
    institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
    dengannya; atau
  d) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan; atau
  e) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan serta menjadi Ahli
    Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan; atau
  f) Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia; dan
  g) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
    Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  h) Boleh bekerja tanpa sebarang pengawasan (Independent) dan juga berkesanggupan
    untuk bekerja tanpa mengira masa.
                    JAWATAN

                 Pegawai Undang-undang
                SYARAT-SYARAT LANTIKAN

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan-kelayakan seperti berikut:-

  a) Lelaki/Wanita yang beragama Islam.
  b) Warganegara Malaysia.
  c) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi-
    institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
    dengannya.
  d) Lulus Peperiksaan Akhir Peguam (Bar Final Examination) ;dan
  e) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
    Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  f) Boleh bekerja tanpa sebarang pengawasan (Independent) dan juga berkesanggupan
    untuk bekerja tanpa mengira masa.
                    JAWATAN

                   Pegawai Latihan
                SYARAT-SYARAT LANTIKAN

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan-kelayakan seperti berikut:-

  a) Lelaki/Wanita yang beragama Islam.
  b) Warganegara Malaysia.
  c) Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi-institusi
    Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
    Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  e) Boleh bekerja tanpa sebarang pengawasan (Independent) dan juga berkesanggupan
    untuk bekerja tanpa mengira masa.
  f) Calon-calon yang mempunyai pengalaman dalam bidang latihan adalah digalakkan
    untuk memohon.
                    JAWATAN

            Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah: -

    1. Guru Bahasa Inggeris
    2. Guru Bahasa Melayu
    3. Guru Matematik
    4. Guru Sains
    5. Guru Bahasa Arab
    6. Guru Pendidikan Islam
                 SYARAT-SYARAT LANTIKAN

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan-kelayakan seperti berikut:-

  a) Lelaki/Wanita yang beragama Islam.
  b) Warganegara Malaysia.
  c) Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada
    Institusi-institusi Pengajian Tinggi Tempatan serta Diploma Pendidikan atau
    kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
    peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang setaraf dengannya oleh
    Kerajaan.
  e) Boleh bekerja tanpa sebarang pengawasan (Independent) dan juga berkesanggupan
    untuk bekerja tanpa mengira masa.
                    JAWATAN

                Penolong Pegawai Tadbir
                SYARAT-SYARAT LANTIKAN

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan-kelayakan seperti berikut:-

  a) Lelaki/Wanita yang beragama Islam.
  b) Warganegara Malaysia.
  c) Diploma dalam bidang Pentadbiran Awam yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada
    Institusi-institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
    dengannya; dan
  d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
    peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang setaraf dengannya oleh
    Kerajaan.
  e) Boleh bekerja tanpa sebarang pengawasan (Independent) dan juga berkesanggupan
    untuk bekerja tanpa mengira masa.
                    JAWATAN

              Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
                SYARAT-SYARAT LANTIKAN

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan-kelayakan seperti berikut:-

  a) Lelaki/Wanita yang beragama Islam.
  b) Warganegara Malaysia.
  c) Diploma dalam bidang Pengajian Islam yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan
    yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  d) Lulus pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia, kepujian dalam matapelajaran Bahasa
    Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) atau kelulusan yang setaraf
    dengannya.
  e) Boleh bekerja tanpa sebarang pengawasan (Independent) dan juga berkesanggupan
    untuk bekerja tanpa mengira masa.
                    JAWATAN

                Pembantu Tadbir Kewangan
                SYARAT-SYARAT LANTIKAN

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan-kelayakan seperti berikut:-

  a) Lelaki/Wanita yang beragama Islam.
  b) Warganegara Malaysia.
  c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
    kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan
    tersebut; atau
  d) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia Peringkat Pertengahan
    (Simpan Kira-kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
    atau
  e) Sijil dalam bidang Pengurusan Perniagaan atau Penyimpan Kira-kira yang diiktiraf
    oleh Kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
    setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
  f) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
    Peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
    oleh Kerajaan.
  g) Boleh bekerja tanpa sebarang pengawasan (Independent) dan juga berkesanggupan
    untuk bekerja tanpa mengira masa.
                    JAWATAN

                 Guru Tadika – Akademik
                SYARAT-SYARAT LANTIKAN

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan-kelayakan seperti berikut:-

  a) Wanita yang beragama Islam.
  b) Warganegara Malaysia.
  c) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta
    lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat peperiksaan tersebut atau
    kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  d) Kelebihan bagi calon-calon yang mempunyai pengalaman perkhidmatan di Tadika-
    tadika atau Pusat Asuhan Kanak-kanak. Mempunyai sikap yang lebih menjurus dan
    berminat untuk mengendalikan kanak-kanak berumur kurang daripada 6 tahun.
  e) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
    peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang setaraf dengannya oleh
    Kerajaan.
                    JAWATAN

              Pembantu Tadbir Hal Ehwal Islam
                SYARAT-SYARAT LANTIKAN

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan-kelayakan seperti berikut:-

  a) Lelaki yang beragama Islam.
  b) Warganegara Malaysia.
  c) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
    dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Agama Islam dan lulus Bahasa
    Arab; atau
  d) Memiliki Sijil IV Thanawi atau Sijil Tinggi Agama dari Sekolah Agama Bantuan Penuh
    Kerajaan; dan
  e) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
    Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang setaraf dengannya oleh Kerajaan; serta
  f) Mempunyai pengalaman yang cukup tentang Hadis, Tauhid, Feqah dan yang
    berkaitan dengannya serta berkebolehan membaca dan mengajar Al-Quran.
  g) Mempunyai suara yang lantang dan jelas.
  h) Boleh bekerja tanpa sebarang pengawasan (Independent) dan juga berkesanggupan
    untuk bekerja tanpa mengira masa.

								
To top