Docstoc

Bevillovs 2008 08 26

Document Sample
Bevillovs 2008 08 26 Powered By Docstoc
					                          Bevillingsoversigt 2007-2012
                              Sammendrag
Side-                                 Ovf. til
 nr. Mio. kr.                        2007    2008   2008    2009     2010    2011    2012

   Indtægter
 3  Skatter                        1.131,0       1.244,6  1.272,4   1.288,2  1.326,8  1.402,5
 4  Tilskud og udligning                  274,0        304,8   367,0    415,4   452,8   455,4
   Lov- og cirkulæreprogram                           -6,4   -15,3    -13,9   -13,7   -14,3
   Indtægter i alt                    1.405,0       1.542,9  1.624,1   1.689,7  1.765,9  1.843,6

   Drift
 5  Administration m.v.                  -165,2   -10,3   -183,9   -187,6    -185,5   -185,3   -183,1
 9  Administration m.v., lønpuljer              9,1    -5,6    -0,5    9,7     9,7    9,7    9,7
 11  Redningsberedskab                    -4,5    -0,3    -6,0    -5,5     -5,5    -5,5    -5,5
 13  Boliger                          3,9    -0,6    3,2    3,5     3,5    3,5    3,5
 17  Boliger, energipulje                   -0,1         -2,5    -6,7     -6,7    -6,7    -6,7
 18  Vej og park                       -53,2    -3,1   -60,0   -58,9    -59,7   -59,4   -59,4
 20  Kultur og fritid                    -47,2    -4,2   -46,2   -48,3    -48,3   -48,3   -48,3
 28  Borgerinformation                    -0,7    -0,6    -0,9    -1,0     -1,0    -1,0    -1,0
 29  Specialiserede tilbud                        1,9    -9,3    -8,5     -8,8    -8,9    -9,0
 33  Skoler                         -299,9    -2,4   -308,0   -311,2    -314,9   -315,8   -316,9
 44  Dagtilbud for børn                   -122,8    1,9   -129,0   -134,9    -135,7   -136,1   -136,5
 55  Handicappede, børn                   -35,9         -40,6   -41,0    -42,4   -42,8   -43,2
 56  Børn og unge                      -69,2    -3,9   -79,2   -86,7    -88,2   -88,5   -88,6
 61  Sundhedsområdet                     -56,1    -0,3   -60,6   -71,9    -73,3   -73,7   -74,1
 62  Ældre                         -225,2    18,4   -229,3   -230,7    -224,2   -227,5   -229,9
 69  Handicappede, voksne                  -86,2    -1,5   -108,4   -118,8    -120,2   -121,2   -122,1
 75  Beskæftigelsesindsatsen                -196,5    0,6   -222,7   -233,5    -237,8   -240,2   -241,8
 84  Sociale opgaver                     -26,1         -26,3   -29,0    -29,0   -29,0   -29,0
   Drift i alt                     -1.375,9   -10,1  -1.510,3  -1.560,8   -1.567,8  -1.576,5  -1.581,7
   Pris- og lønregulering drift                                     -53,2   -118,3   -187,8

 86  Renter                         -10,6         -15,4   -16,7    -16,0   -15,7   -14,8

   Resultat af ordinær drift                18,5    -10,1   17,2    46,5     52,7    55,3    59,3

   Anlæg
 87  Administration m.v.                   -24,7    -3,1   -15,9    5,4     -4,4
 87  Boliger                         -1,6    0,2   -0,6
 87  Vej og Park                       -16,8    -6,9   -19,0    -10,1     -4,7    -1,9    -1,9
 88  Kultur og fritid                    -27,9    -0,9   -2,1     0,9     -0,2   -16,1
 88  Skoler                         -11,8    -9,8   -4,1    -59,9    -83,7    -2,0
 88  Dagtilbud for børn                   -39,5    -4,6   -5,9    -21,2
 88  Ældre                          -2,2    3,4   -84,2
   Anlæg i alt                      -124,5   -21,7  -131,8    -85,0    -93,1   -20,1    -1,9
   Pris- og lønregulering anlæg                                      -1,9    -3,1    -3,7

 90  Køb og salg af jord                    5,6    79,3   -89,2   53,6     -16,5   17,7    -7,5
   Pris- og lønregulering køb og salg af jord                               2,0    1,6    -0,3

   Resultat af skattefinansieret område          -100,3    47,5  -203,9    15,1     -56,8   51,4    45,9
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                     Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                       Side 1                       26. august 2008
                          Bevillingsoversigt 2007-2012
                              Sammendrag
Side-                                 Ovf. til
 nr. Mio. kr.                        2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

   Brugerfinansieret drift
 91  Renovation                        1,4          2,7    2,9     2,9   2,9    2,9
 92  Varmeforsyning                     17,7     0,9    2,7   -1,0     9,1   9,6   10,2
   Brugerfinansieret drift i alt              19,1     0,9    5,4    1,8    12,0   12,5   13,1

   Brugerfinansieret anlæg
 94  Varmeforsyning                      -3,8    -9,9   -61,4   -3,0    -3,1   -2,3   -2,3
   Brugerfinansieret anlæg i alt              -3,8    -9,9   -61,4   -3,0    -3,1   -2,3   -2,3
   Pris- og lønregulering brugerfinansieret område                           1,3    3,0    5,0

   Resultat i alt                     -85,1    38,5  -259,9   14,0    -46,6   64,7   61,7

 95  Almene boliger                      0,4    -1,9   -7,7
 96  Øvrige finansforskydninger               -12,3   -32,6   95,3    4,7     4,7   -1,2   -1,2
 97  Optagne lån (langfristet gæld)              10,7    76,3   89,4   18,5    34,2    8,1    8,1
 98  Afdrag på lån (langfristet gæld)            -26,4        -31,4   -84,5    -36,9   -38,8   -36,0

   Likviditetsvirkning af overførsel på drift                  20,0
   Forøgelse af likvide aktiver                    80,3                   32,7   32,6
   Forbrug af likvide aktiver               -112,7        -94,3   -47,3    -44,6
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                    Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                       Side 2                      26. august 2008
                                 Skatter

                                     Ovf. til
1.000 kr.                            2007   2008    2008    2009    2010   2011   2012

 Forskudsbeløb af indkomstskat
  Kommunal indkomstskat
    Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat      I  1.024.846       1.125.485 1.141.178 1.183.366 1.222.256 1.256.328
 Forskudsbeløb af indkomstskat i alt             1.024.846       1.125.485 1.141.178 1.183.366 1.222.256 1.256.328

 Afregning vedrørende det skrå skatteloft
  Kommunal indkomstskat
    Afregning vedrørende det skrå skatteloft     U               -3.558  -6.388   -6.388  -6.388  -6.388
 Afregning vedrørende det skrå skatteloft i alt                     -3.558  -6.388   -6.388  -6.388  -6.388

 Reguleringer tidligere år
  Kommunal indkomstskat
    Afregning af forskelsbeløb            I                         -27.742  -35.233
 Reguleringer tidligere år i alt                                       -27.742  -35.233

 Selskabsskatter
  Selskabsskat
     Afregning af selskabskat m.v.          I   20.074        24.143  29.432    24.517  24.860  24.338
 Selskabsskatter i alt                      20.074        24.143  29.432    24.517  24.860  24.338

 Grundskyld
  Grundskyld
    Grundskyld                     I   69.332        75.437  81.697    86.436  91.622  96.844
    Tilskud vedrørende nedsat grundskyld        I     576
 Grundskyld i alt                        69.908        75.437  81.697    86.436  91.622  96.844

 Dækningsafgift
  Anden skat på fast ejendom
                           I
    Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb2.979            4.705   4.616    4.883  5.176   5.472
                           I
    Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb
                              12.668           18.338  21.835    23.101  24.487  25.883
 Dækningsafgift i alt                   15.647           23.044  26.452    27.985  29.664  31.356

 Øvrige skatter
  Anden skat pålignet visse indkomster
                              I
    Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven   539
 Øvrige skatter i alt                        539

 Skatter i alt                        1.131.015       1.244.550 1.272.371 1.288.174 1.326.781 1.402.477
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                       Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                         Side 3                      26. august 2008
                         Tilskud og udligning

                                 Ovf. til
1.000 kr.                       2007    2008   2008    2009    2010   2011   2012

 Statstilskud
  Udligning og generelle tilskud
     Statstilskud til kommuner        I  102.296       102.366  102.651   89.662  102.416  112.695
 Statstilskud i alt                  102.296       102.366  102.651   89.662  102.416  112.695

 Udligning
  Udligning og generelle tilskud
    Kommunal udligning             I  195.515       216.107  286.812   316.998  344.502  367.016
 Udligning i alt                    195.515       216.107  286.812   316.998  344.502  367.016

 Udligning af selskabsskat
  Udligning og generelle tilskud
    Kommunal udligning             I   3.828        4.860   4.656    4.101   4.246   4.173
 Udligning af selskabsskat i alt             3.828        4.860   4.656    4.101   4.246   4.173

 Reguleringer tidligere år
  Udligning og generelle tilskud
    Statstilskud til kommuner         I             7.088
    Efterreguleringer             I   4.980        5.520         28.014  27.277   -491
 Reguleringer tidligere år i alt             4.980        12.608         28.014  27.277   -491

 Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsnet
  Kommunale bidrag til regionerne
                        U
   Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet   -34.656        -36.096  -38.429   -40.727  -43.137  -45.628
   Kommunalt udviklingsbidrag        U    -3.456        -3.600  -3.826   -4.020  -4.221  -4.426
 Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsnet i alt   -38.112        -39.696  -42.255   -44.747  -47.358  -50.055

 Udligning vedrørende udlændinge
  Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
    Udligning vedrørende udlændinge      I   3.689        4.111   4.164    4.105   4.179   4.227
 Udligning vedrørende udlændinge i alt          3.689        4.111   4.164    4.105   4.179   4.227

 Særlige tilskud
  Særlige tilskud
    Det særlige ældretilskud          I   5.388        5.508   6.144    6.359   6.607   6.864
    Tilskud vedr. kvalitetsfonden       I                   5.913   11.994  12.046  12.061
 Særlige tilskud i alt                  5.388        5.508   12.057   18.353  18.653  18.925

 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms
  Refusion af købsmoms
    Refusion af købsmoms            U  96.000        105.519  80.648   76.345  86.219  86.219
    Udgifter til købsmoms           U  -96.000       -105.519  -80.648   -76.345  -86.219  -86.219
    Tilbagebetaling af refusion af købsmoms  U  -3.605        -1.100  -1.100   -1.100  -1.100  -1.100
 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms i alt     -3.605        -1.100  -1.100   -1.100  -1.100  -1.100

 Tilskud og udligning i alt              273.979       304.764  366.984   415.385  452.815  455.390
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                  Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                    Side 4                      26. august 2008
                           Administration m.v.
                             Udvalgsbevilling
                                   Ovf. til
1.000 kr.                         2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Økonomiudvalgets rådighedskonto
  Sekretariat og forvaltninger
    Økonomiudvalgets rådighedskonto        U    -586   -1.148   -1.464   -999     -999   -999   -999
                           I    331
 Økonomiudvalgets rådighedskonto i alt            -255   -1.148   -1.464   -999     -999   -999   -999

 Erhvervsfremme og turisme
  Sekretariat og forvaltninger
     Venskabsbysamarbejde            U    -120     -22    -87    -88     -88    -88    -88
  Turisme
     Erhvervs- og turistcentret         U    384     -384
     Erhvervsfremme m.v.             U           47   -418   -432    -432   -432   -432
     Markedsføring                U    -667      47   -694   -723    -723   -723   -723
     Ringsted på sporet             U          -155    -82    -85     -85    -85    -85
     Bosætningskampagne             U          -143   -117   -120    -120   -120   -120
     Tilskud til Sporvejsmuseet         U    -128          -134   -139    -139   -139   -139
 Erhvervsfremme og turisme i alt               -531     -611  -1.531  -1.588   -1.588  -1.588  -1.588

 Politisk organisation
  Fælles formål
     Økonomisk støtte til politiske partier   U    -83          -92    -96     -96    -96    -96
  Kommunalbestyrelsesmedlemmer
     Vederlag til borgmester og viceborgmester  U    -676         -751   -789    -789   -789   -789
     Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd   U    -751         -836   -878    -878   -878   -878
     Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag   U    -550         -615   -646    -646   -646   -646
     Fast vederlag                U   -1.276        -1.456  -1.530   -1.530  -1.530  -1.530
     Uddannelse                 U                -60    -62     -62    -62    -62
     Telefon                   U    -34          -40    -41     -41    -41    -41
     Vielser                   U    -29          -15    -16     -16    -16    -16
     Arbejdsskadeforsikring           U     0
     Møder, kurser og repræsentation       U    -885         -895   -929     -929   -929   -929
     Kontorhold og andet             U    -113          -76    -78     -78   -78    -78
  Kommissioner, råd og nævn
     Uddannelse                 U    -15          -10    -11     -11   -11    -11
     Formandshonorarer              U    -98         -145   -151     -151   -151   -151
     Mødediæter                 U    -182         -513   -535     -535   -535   -535
     Andre mødeudgifter             U    -72         -197   -201     -201   -201   -201
     Landdistriktsudvikling           U    -113         -160   -167     -167   -167   -167
     Gebyrer for hegnsyn             I                4     4      4    4     4
     Gebyr for huslejenævnssager         I      4
     Andre indtægter               I      1
  Valg m.v.
     Fælles formål                U    -29
     Folketingsvalg               U    -730                         -722
     Kommunalvalg                U                    -977
 Politisk organisation i alt                -5.632        -5.856  -7.103   -6.126  -6.848  -6.126

 Administrationsbygninger
  Administrationsbygninger
    Skatter og forsikringer           U    -336         -173   -180     -180   -180   -180
    Husleje                   U    -867         -215   -219     -219   -219   -219
    Andre indtægter               I    526          515    543     543   543    543
 Administrationsbygninger i alt               -677          127    144     144   144    144

 Pensioner
  Tjenestemandspension
                           U
    Udbetaling af tjenestemandspensionerforsyningsvirksomhederne
                               -238         -269   -285    -285   -285   -285
    Tjenestemandspensioner            U   -1.909        -11.039  -11.703   -11.703  -11.703  -11.703
 Pensioner i alt                      -2.147        -11.307  -11.988   -11.988  -11.988  -11.988


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                    Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                      Side 5                      26. august 2008
                             Administration m.v.
                               Udvalgsbevilling
                                     Ovf. til
1.000 kr.                            2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Revision
  Sekretariat og forvaltninger
    Revision                     U    -740    -634  -1.198  -1.236   -1.236  -1.236  -1.236
 Revision i alt                          -740    -634  -1.198  -1.236   -1.236  -1.236  -1.236

 Diverse vederlag for opkrævning af attester
  Sekretariat og forvaltninger
    Diverse vederlag for opkrævning og attester    U                0     0      0    0     0
                             I   1.259        1.431   1.841    1.841  1.841   1.841
 Diverse vederlag for opkrævning af attester i alt        1.259        1.432   1.841    1.841  1.841   1.841

 Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne
  Sekretariat og forvaltninger
                             I
    Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne
                                5.051         6.024   6.356    6.356  6.356   6.356
                                5.051
 Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne i alt         6.024   6.356    6.356  6.356   6.356

 Øvrige udgifter og indtægter
  Sekretariat og forvaltninger
    Personale                     U    -900        -1.261  -1.301   -1.301  -1.301  -1.301
    Varighedserklæringer               U     -5         -32    -32     -32    -32    -32
    Speciallægeerklæringer              U   -3.038        -3.056  -3.184   -3.184  -3.184  -3.184
    Kommuneplan/handlingsplan             U          -307
    Forsikringer                   U    -515         -424   -442    -442   -442   -442
    Arbejdsskadeforsikring              U    -778   -1.170   -1.876  -1.940   -1.940  -1.940  -1.940
  Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love
    Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel   U    -28          -5    -5     -5    -5    -5
                             I     14          17    18     18    18    18
    Stadepladser                   I     90          12    13     13    13    13
    Vedligeholdelse af kiosk             U     -1          -8    -9     -9    -9    -9
    Kioskafgifter                   I    155         176    185     185    185    185
  Udvikling af menneskelige ressourcer
    Kontingenter til kommunale sammenslutninger U       -947         -861   -897    -897   -897   -897
 Øvrige udgifter og indtægter i alt               -5.952  -1.477   -7.316  -7.592   -7.592  -7.592  -7.592

 Udvalgsbevilling i alt                     -9.624  -3.870  -21.090  -22.164   -21.187  -21.910  -21.187
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                      Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                        Side 6                      26. august 2008
                          Administration m.v.
                           Institutionsbevilling
                                  Ovf. til
1.000 kr.                        2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Sekretariat og forvaltninger
  Forebyggende indsats for ældre og handicappede
    Forebyggende hjemmebesøg          U   -328         -374   -393     -393   -393   -393
  Administrationsbygninger
    Bygningsvedligeholdelse           U   -1.850    -14  -1.472  -1.507   -1.507  -1.507  -1.507
    Opvarmning                 U    -632         -882   -948    -948   -948   -948
                          I               32    33     33    33    33
     El og vand                 U    -839         -908   -986    -986   -986   -986
     Husleje                  U    -547         -493   -513    -513   -513   -513
     Rengøring                 U   -1.344        -1.568  -1.618   -1.618  -1.618  -1.618
     Vagt                    U    -137         -131   -135    -135   -135   -135
     Kantinedrift                U    -26         -24    -25     -25    -25    -25
   Sekretariat og forvaltninger
     Personale                 U  -91.869    -224  -93.344  -95.188   -95.188  -95.506  -94.080
                          I    217          246    259     259    259    259
      Uddannelse               U  -1.267   -1.132   -2.102  -2.179   -2.179  -2.179  -2.179
      Andre personaleudgifter         U   -686         -489   -496    -496   -496   -496
      Tjenestebiler              U   -114         -105   -110    -110   -110   -110
      Porto og forsendelse          U  -1.527        -1.643  -1.711   -1.711  -1.711  -1.711
      Kassedifferencer m.v.          U    -1
                          I    325
      Fremmed bistand             U   -489    308    -260   -268    -268   -268   -268
      Edb                   U  -20.541    124  -22.891  -24.976   -25.856  -24.727  -24.727
                          I   1.171
      Kontormaskiner og inventar       U   -562         -218   -215     -215   -215   -215
      Fotokopiering              U   -185         -193   -175     -175   -175   -175
                          I    28          21
      Kontorhold               U  -4.442        -4.771  -4.929   -4.929  -4.929  -4.929
      EDB/ESDH                U   -629    -370   -743  -1.139   -1.139  -1.139  -1.139
      Udbudspulje               U   -948    -511   -555   -566    -566   -566   -566
      Selvrisiko og risikostyring       U    -52    -636   -343   -358    -358   -358   -358
      Arbejdsmiljøpulje            U    -34    -235   -294   -304    -304   -304   -304
      Afløst pligtarbejde til kirkekasser   U    -5          -8    -9     -9    -9    -9
      Køb af ekstern bistand         U   -196         -547   -570    -570   -570   -570
      GIS                   U   -609         -615   -634    -634   -634   -634
      Stillingsannoncer            U   -122         -857   -884    -884   -884   -884
      Lokalplan/kommuneplan          U   -402        -3.000  -2.084   -1.146  -1.042  -1.042
      Kantinedrift              U              -656   -683    -683   -683   -683
      Biler                  U   -348         -280   -290    -290   -290   -290
      Fælleskonti               U    -75         -111   -112    -112   -112   -112
      Møder, rejser og repræsentation     U   -638         -242   -247    -247   -247   -247
      MED-udvalg               U    -37     -78   -117   -119    -119   -119   -119
      Workbase                U              -661   -458    -458   -458   -458
      It-hjemmeplejen             U        -1.655   -1.122  -1.160   -1.160  -1.160  -1.160
      Diverse udgifter/indtægter       U    -644
                          I    115
      Kantinesalg               U   -1.017
                          I    294
      SJ Billetten              U    -158
                          I    116
      Gebyr for miljøtilsyn          I    192         243    256     256   256    256
      Overført andel af løn          U     43         101    106     106   106    106
      Besparelsesramme            U             1.042   2.171    3.257  3.257   3.257
      Omstillingspulje            U    -5    -499   -271   -282     -282   -282   -282
      Dagpengerefusioner           U    876         374    396     396   396    396
      Gebyrer for byggesagsbehandling     U   -121
                          I   2.094         845    891     891    891    891
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                  Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                     Side 7                      26. august 2008
                            Administration m.v.
                             Institutionsbevilling
                                     Ovf. til
1.000 kr.                           2007    2008   2008    2009     2010   2011    2012
   Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre
     Personale                   U   -18.116   1.355   -16.636  -16.724   -16.718  -16.718  -16.718
                             I    375          160
     Uddannelse                   U    -259         -455   -474     -474   -474    -474
     Andre personaleudgifter            U    -330         -560   -583     -583   -583    -583
     Kontormaskiner og inventar           U   -1.164         -171   -169     -169   -169    -169
                             I    528
     Kontorholdsudgifter              U    -274        -1.058   -1.095   -1.095   -1.095   -1.095
     Møder, rejser og repræsentation        U    -130          -40    -40     -40    -40    -40
     Dagpengerefusioner               U     135          63     66     66     66     66
   Administration verørende naturbeskyttelse
     Personale                   U   -1.258        -2.294   -2.414   -2.414   -2.414   -2.414
     Andre personaleudgifter            U     -1
   Administration vedrørende miljøbeskyttelse
     Personale                   U   -1.662        -1.946   -2.048   -2.048   -2.048   -2.048
     Andre personaleudgifter            U     -4
     Dagpengerefusioner               U     15
 Sekretariat og forvaltninger i alt             -150.098   -3.568  -162.320  -165.637  -164.487  -163.572  -162.146

 Service og Rengøringkorps
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
     Personale                    U   -4.269         -767    -780    -780    -780    -780
     Personale m.v.                 U   -7.246        -7.462   -7.822   -7.822   -7.822   -7.822
                             I     73
     Personale m.v.                 U    7.140        9.309   10.382    10.382  10.382   10.382
                             I     260
     Grønne områder                 U   -1.787        -1.502   -1.586   -1.586   -1.586   -1.586
                             I     638
    Diverse udgifter                 U     -19
    Inventar                     U     -54
    Kantine                     I      5
    Implementering af ny IT             U    -117
    Over/underskud foregående år           U          -17
 Service og Rengøringkorps i alt                -5.377    -17   -422    194     194    194    194

 Entreprenørafdeling - Vej og Park
  Arbejder for fremmed regning
    Personale                    U   -10.875        -13.838  -14.453   -14.453  -14.453  -14.453
                             I     49
     Andre personaleudgifter            U               -11    -11     -11    -11    -11
     Udvendig bygningsvedligeholdelse        U    -235         -270    -279     -279   -279    -279
     Opvarmning                   U     -32         -124    -135     -135   -135    -135
     El og vand                   U     -92         -75    -80     -80    -80    -80
     Skatter og forsikringer            U     -12         -13    -14     -14    -14    -14
     Rengøring                   U     -96         -121    -125     -125   -125    -125
     Arbejdsskadeforsikring             U    -104
     Øvrige udgifter                U   -10.401        -7.286   -7.460    -7.460  -7.460   -7.460
     Indtægter                   U   21.203        21.055   21.924    21.924  21.924   21.924
                             I     246         342    361     361    361    361
    Over/underskud foregående år           U         -2.804
    Dagpengerefusioner                U    242          282    278     278    278    278
 Entreprenørafdeling - Vej og Park i alt             -107   -2.804    -59     7      7     7     7

 Administration m.v. i alt                  -165.206  -10.259  -183.891  -187.601  -185.474  -185.281  -183.133
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                      Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                        Side 8                      26. august 2008
                        Administration m.v., lønpuljer
                            Institutionsbevilling
                                   Ovf. til
1.000 kr.                           2007   2008    2008    2009    2010   2011   2012

 Lønpuljer
  Tværgående lønpuljer
    Leder- og resultatløn             U         -4.925   -806    -1.468   -1.492  -1.492  -1.492
    Pulje til tid til tillidsrepræsen- tantarbejde U              -390     -410    -410   -410   -410
    Udligningspulje                U         -698    339     -235    -235   -235   -235
    Rammebesparelse konto 06 i 2006        U               -2      -2     -2    -2    -2
    Lokal løndannelse               U                     -716    -716   -716   -716
    Indkøb, netto (Budget 2008)          U                            0    0
    Besparelse på serviceudgifter, (Budget 2008) U                    21.151    21.151  21.151  21.151
    Bonusordning til medarbejdere         U               -88    -106     -106   -106   -106
                            U
    Hurtigere afskedigelse af langtidssyge medarbejdere                           0    0    0
 Lønpuljer i alt                             -5.623   -947   18.215    18.191  18.191  18.191

 Fuld vikardækning ved barsel og adoption
  Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
     Dagpengerefusioner               U     109
  Idræts- og svømmehaller
     Dagpengerefusioner               U     31
  Redningsberedskab
     Dagpengerefusioner               U     12          56
  Varmeforsyning
     Dagpengerefusioner               U     14
  Folkeskoler
     Dagpengerefusioner               U     942       1.567
  Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
     Dagpengerefusioner               U     222          13
  Skolefritidsordninger
     Dagpengerefusioner               U     427       1.134
  Specialundervisning i regionale tilbud
     Dagpengerefusioner               U     475
  Kommunale specialskoler
     Dagpengerefusioner               U              274    -228     -228   -228   -228
  Folkebiblioteker
     Dagpengerefusioner               U      7          12
  Musikarrangementer
     Dagpengerefusioner               U     73
  Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
                             U
     Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning     190        108
  Kommunal tandpleje
     Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens U egne klinikker         23
  Dagpleje
     Dagpengerefusioner               U     583        133
  Børnehaver
     Dagpengerefusioner               U     725        720
  Integrerede daginstitutioner
     Dagpengerefusioner               U     698        948
  Fritidshjem
     Dagpengerefusioner               U     197          8
  Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
     Dagpengerefusioner               U     297        150
  Døgninstitutioner for børn og unge
                             adfærdsproblemer (pgf.
     Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U     207        300
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
                             U
     Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg)    702        791
     Plejecentre mm (undtaget af frit valg)     U     760        350
     Dagpengerefusioner               U    1.234        696
  Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og
     Dagpengerefusioner               U     11
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                     Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                       Side 9                      26. august 2008
                          Administration m.v., lønpuljer
                               Institutionsbevilling
                                       Ovf. til
1.000 kr.                             2007    2008   2008    2009    2010   2011   2012
   Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)
                               U
      Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne 16           64
   Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
                               U
      Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk
                                     7
   Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
      Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatU  funktionsevne
                                    94           12
   Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
                               U
      Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                    95           4
   Beskæftigelsesordninger
                               U
      Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv
                                     7
   Sekretariat og forvaltninger
      Dagpengerefusioner                U     971         916
   Tværgående lønpuljer
      Fuld vikardækning ved barsel og adoption     U              -7.847   -8.250   -8.250  -8.250  -8.250
 Fuld vikardækning ved barsel og adoption i alt           9.104         431   -8.478   -8.478  -8.478  -8.478

 Administration m.v., lønpuljer i alt                9.104   -5.623   -516    9.737    9.713  9.713   9.713
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                        Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                          Side 10                      26. august 2008
                  Redningsberedskab
                    Udvalgsbevilling
                          Ovf. til
1.000 kr.                 2007   2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Skatter og forsikringer
     Skatter og forsikringer  U    -334        -380   -396    -396   -396   -396
     Arbejdsskadeforsikring   U     -8
 Skatter og forsikringer i alt       -342        -380   -396    -396   -396   -396

 Udvalgsbevilling i alt           -342        -380   -396    -396   -396   -396
 Bevillingsoversigt 2007-2012                         Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune             Side 11                    26. august 2008
                          Redningsberedskab
                           Institutionsbevilling
                                  Ovf. til
1.000 kr.                        2007    2008   2008   2009     2010    2011    2012

 Redningsberedskab
    Personale                   U  -3.793        -4.277  -4.434    -4.434   -4.434   -4.434
    Uddannelse                  U    -43         -56    -58      -58     -58     -58
    Bygningsvedligeholdelse            U    -95    -42   -247   -253     -253    -253    -253
    Opvarmning                  U   -107         -105   -115     -115    -115    -115
    El og vand                  U    -66         -106   -115     -115    -115    -115
    Rengøring                   U    -12         -185   -191     -191    -191    -191
    Administration                U   -337         -205   -211     -211    -211    -211
                           I    225         121    127      127     127     127
      Materiel                 U   -459         -483   -500     -500    -500    -500
                           I    27          1     1       1      1      1
      Arbejder for fremmed regning       U    -36         -42    -43      -43     -43     -43
                           I    111         107    113      113     113     113
      Kursusvirksomhed/udlejning af lokaler  U    61         272    280      280     280     280
                           I    292         210    222      222     222     222
      Brandhaner og branddamme         U    -36         -60    -61      -61     -61     -61
      Brande og serviceydelser         U    57          78    81      81     81     81
                           I    29          57    61      61     61     61
    Refusion fra staten/andre kommuner      I              -696
    Besparelsesramme               U               42     42      42     42     42
    Overskud/underskud fra foregående år     U         -235
 Redningsberedskab i alt                 -4.182    -277  -5.575  -5.054    -5.054   -5.054   -5.054

 Redningsberedskab i alt                 -4.524    -277  -5.956  -5.450    -5.450   -5.450   -5.450
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                   Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                     Side 12                      26. august 2008
                         Boliger
                       Udvalgsbevilling
                              Ovf. til
1.000 kr.                    2007     2008   2008    2009     2010    2011    2012

 Beboelse
  Beboelse
   Fælles formål
    Bygningsvedligeholdelse m.v.   U    -51     -206
    Arbejdsskadeforsikring      U     6
   Dagmarsgade 71 A & B
    Skatter og forsikringer      U      -1           -4     -5      -5     -5     -5
   Pensionistboliger - lejede
    Ringsted by's boligselskab    U                -14     -15      -15    -15     -15
    Andelsboligforeningen af 1941   U                -8     -8       -8     -8     -8
    D.A.B.              U                -12     -12      -12    -12     -12
   Hækkerupsvej 2a og 2b
    Skatter og forsikringer      U      -9           -7     -7      -7     -7     -7
   Hækkerupsvej 3 og 5
    Skatter og forsikringer      U      -7           -7     -7      -7     -7     -7
   Hækkerupsvej 7 og 9
    Skatter og forsikringer      U      -6           -6     -6      -6     -6     -6
   Prinsensvej 12-16
    Skatter og forsikringer      U      -9           -9     -9      -9     -9     -9
   Humleorevej 2
    Skatter og forsikringer      U      -1           -1     -1      -1     -1     -1
   Næstvedvej 288
    Skatter og forsikringer      U    -14            -1     -1      -1     -1     -1
   Ørslevunderskovvej 34
    Skatter og forsikringer      U      -1           -1     -1      -1     -1     -1
   Kommunale udlejningsboliger (DAB)
    Personale             U    -545          -630    -650      -650    -650    -650
    Andre personaleudgifter      U    -11
    Bygningsvedligeholdelse m.v.   U    -660          -874    -903      -903    -903    -903
    El og vand            U    -300          -357    -375      -375    -375    -375
    Skatter og forsikringer      U    -283          -558    -579      -579    -579    -579
    Husleje              U     22
                     I   3.956         4.595    4.849     4.849   4.849    4.849
    Rengøring             U    -179
    Andel af administrationsbidrag  U    -171          -206    -214      -214    -214    -214
 Beboelse i alt                 1.739     -206  1.901    2.055     2.055   2.055    2.055

 Andre faste ejendomme
  Ubestemte formål
   Fælles formål
    Skatter og forsikringer      U    -20          -19     -20      -20    -20     -20
   Benløse by 48
    Andre indtægter          I      12
   Matr. nr. 5 a Nordrup
    Andre indtægter          I      55           25     26      26     26     26
   Klostergårdens jord
    Grønne områder          U                  -2     -2      -2     -2     -2
    El og vand            U       1
    Andre indtægter          I      13           15     16      16     16     16
   Areal nord for Nordbæksvej
    Andre indtægter          I      22           18     19      19     19     19
   Areal vest for Næstvedvej - 24 a
    Andre indtægter          I      69           21     23      23     23     23
   Areal ved Ringsted å 1 ba
    Andre indtægter          I      3           27     29      29     29     29
   Areal ved Susåvej
    Andre indtægter          I      4           3      4       4      4      4
   Søndervang 1-5
    Andre indtægter          I      1           1      1       1      1      1


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                 Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                Side 13                        26. august 2008
                                 Boliger
                                Udvalgsbevilling
                                       Ovf. til
1.000 kr.                            2007     2008   2008    2009     2010    2011    2012
    Toftegårdsvej 26
     Andre indtægter                 I      20           18     19      19     19     19
    Areal vest for Sdr. Parkskolen
     Andre indtægter                 I      10           4      5       5      5      5
    Køb af matr.nr. 70 - 7 b m.fl. Ringsted markjorder
     Andre indtægter                 I      5           3      3       3      3      3
    Areal på hjørnet af Balstrupvej - Bragesvej
     Andre indtægter                 I      0
    Matr.nr. 9 b Benløse
     Andre indtægter                 I      2           2      2       2      2      2
    Areal ved Rønnedevej
     Andre indtægter                 I      0
    Eventyrvej 5, Benløse
     Andre indtægter                 I      9           7      8       8      8      8
    Matr. nr. 10 gl Ørslev, Ørslevgade 84 B
     Skatter og forsikringer             U     -22          -22     -22      -22    -22     -22
     Andre indtægter                 I     2           2      2       2     2      2
    Matr. 67 ha Kærehave
     Skatter og forsikringer             U                -31     -32      -32    -32     -32
     Andre indtægter                 I    126           58     61       61     61     61
   Fælles formål
    Møllevej 10
     Bygningsvedligeholdelse m.v.          U     -6          -16     -17      -17    -17     -17
     Skatter og forsikringer             U     -11          -11     -12      -12    -12     -12
     Andre indtægter                 I     19           17     17       17     17     17
    Ole Hansensvej 7
     Bygningsvedligeholdelse m.v.          U       -1
    Vetterslev Bygade 19
     Bygningsvedligeholdelse m.v.          U       -9
     El og vand                   U       -1           -1     -1      -1     -1     -1
     Skatter og forsikringer             U       -3           -9     -9      -9     -9     -9
     Andre indtægter                 I       6           9     10      10     10     10
    Ahorn Alle 15
     Skatter og forsikringer             U       -1           -3     -3      -3     -3     -3
    Næstvedvej 283
     Andre indtægter                 I      19           16     16      16     16     16
   Andre faste ejendomme
    Tolstrupvej 23
     Bygningsvedligeholdelse m.v.          U     -65          -140    -144      -144    -144    -144
     Skatter og forsikringer             U     -10           -8     -8       -8     -8     -8
     Andre indtægter                 I    200          214     226      226    226     226
    Vigersted forsamlingshus
     Bygningsvedligeholdelse m.v.          U     -16          -20     -20      -20    -20     -20
     El og vand                   U     -8           -1     -1       -1     -1     -1
     Skatter og forsikringer             U     -3           -5     -5       -5     -5     -5
    Stakhavegården, Frejasvej 3-5
     El og vand                   U       -4
     Skatter og forsikringer             U                  -9     -9      -9     -9     -9
     Andre indtægter                 I      44
    Køgevej 6
     Skatter og forsikringer             U     -2           -2     -2      -2     -2     -2
 Andre faste ejendomme i alt                    458          165     180      180     180     180

 Sanering
  *** Tekst Mangler ***
    Afdragsbidrag/Køgevejssaneringen         U    -254          -282    -293      -293    -293    -293
 Sanering i alt                          -254          -282    -293      -293    -293    -293
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                         Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                         Side 14                        26. august 2008
                           Boliger
                         Udvalgsbevilling
                                Ovf. til
1.000 kr.                      2007     2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Byfornyelse
  Byfornyelse
     Afdragsbidrag/Rønnedevejstrekanten  U    -223          -271   -283    -283   -283   -283
     Afdragsbidrag/Bryggeriet       U    -777          -924   -962    -962   -962   -962
 Byfornyelse i alt                  -1.000         -1.195  -1.245   -1.245  -1.245  -1.245

 Ældreboliger
  Ældreboliger
   Fælles formål
    Ydelsesstøtte             U    -789          -955   -955     -955   -955   -955
    Tilskud til nedsættelse af husleje   U                -65    -68     -68   -68    -68
    Lejetab ved fraflytninger       U      10        -235   -245     -245   -245   -245
   Ældreboliger Ørslev
    Personale               U    -240
    Bygningsvedligeholdelse        U    -130          -83    -86     -86   -86    -86
    El og vand               U    -42          -47    -50     -50   -50    -50
    Skatter og forsikringer        U    -22          -35    -36     -36   -36    -36
    Rengøring               U               -195   -201     -201   -201   -201
    Andel af administrationsudgifter    U    -14          -18    -19     -19   -19    -19
    Lejeindtægter             U    228
                       I    496          743    784     784    784    784
    Ældreboliger Nordrup
     Personale              U    -278
     Bygningsvedligeholdelse       U    -92          -73    -76     -76   -76    -76
     El og vand              U    -72          -51    -55     -55   -55    -55
     Skatter og forsikringer       U    -18          -26    -27     -27   -27    -27
     Rengøring              U               -221   -228     -228   -228   -228
     Andel af administrationsudgifter   U     -9          -13    -13     -13   -13    -13
     Lejeindtægter            U    310
                       I    339          618    652     652    652    652
    Ældreboliger Vesterled
     Personale              U    -158
     Bygningsvedligeholdelse       U    -48          -119   -123     -123   -123   -123
     El og vand              U    -59          -59    -64     -64   -64    -64
     Skatter og forsikringer       U    -23          -35    -36     -36   -36    -36
     Rengøring              U    -31          -152   -157     -157   -157   -157
     Andel af administrationsudgifter   U     -9          -13    -13     -13   -13    -13
     Lejeindtægter            U    229
                       I    332          596    629     629    629    629
    Ældreboliger, Prinsensvej 10
     Personale              U    -268
     Bygningsvedligeholdelse       U    -124          -81    -83     -83   -83    -83
     El og vand              U    -33          -118   -126     -126   -126   -126
     Skatter og forsikringer       U    -39          -45    -46     -46   -46    -46
     Rengøring              U               -255   -263     -263   -263   -263
     Andel af administrationsudgifter   U    -16          -22    -23     -23   -23    -23
     Lejeindtægter            U    478
                       I    420          950   1.002    1.002  1.002   1.002
    Ældreboliger Prinsensvej 4
     Personale              U    -127
     Bygningsvedligeholdelse       U    -192          -68    -70     -70   -70    -70
     El og vand              U    -16          -45    -47     -47   -47    -47
     Skatter og forsikringer       U    -29          -45    -46     -46   -46    -46
     Rengøring              U               -127   -131     -131   -131   -131
     Andel af administrationsudgifter   U    -19          -22    -23     -23   -23    -23
     Lejeindtægter            I    655          666    703     703   703    703
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                 Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                  Side 15                      26. august 2008
                                 Boliger
                               Udvalgsbevilling
                                     Ovf. til
1.000 kr.                            2007    2008    2008   2009    2010   2011   2012
    Ældreboliger - Kaj H. Frederiksen
     Personale                    U    -127
     Bygningsvedligeholdelse             U     -98         -122   -126    -126   -126   -126
     El og vand                   U     -51          -67   -71     -71   -71   -71
     Skatter og forsikringer             U     -41          -68   -70     -70   -70   -70
     Rengøring                    U               -125   -129    -129   -129   -129
     Andel af administrationsudgifter        U     -32          -37   -38     -38   -38   -38
     Lejeindtægter                  I     965         1.001  1.056    1.056  1.056  1.056
    Ældreboliger - Ole Hansensvej 16-24
     Personale                    U    -384
     Bygningsvedligeholdelse             U    -435         -187   -193    -193   -193   -193
     Opvarmning                   U    -218
     El og vand                   U     -41         -290   -312    -312   -312   -312
     Skatter og forsikringer             U     -19          -76   -79     -79   -79   -79
     Rengøring                    U               -331   -341    -341   -341   -341
     Andel af administrationsudgifter        U     -58          -70   -73     -73   -73   -73
     Lejeindtægter                  U     482
                             I    1.734         2.188  2.308    2.308  2.308  2.308
   Ældreboliger - Ole Hansensvej 12-14
    Personale                     U    -168
    Bygningsvedligeholdelse              U    -167         -104   -108    -108   -108   -108
    El og vand                     U     -40         -161   -173    -173   -173   -173
    Skatter og forsikringer              U     -6          -46   -47     -47   -47   -47
    Rengøring                     U               -160   -165    -165   -165   -165
    Andel af administrationsudgifter          U     -24          -27   -29     -29   -29   -29
    Lejeindtægter                   I    1.104         1.164  1.228    1.228  1.228  1.228
   Handicapboliger - Vibevej 1
    Personale                     U    -189
    Bygningsvedligeholdelse              U     -97          -69   -72     -72   -72   -72
    El og vand                     U     -42          -70   -74     -74   -74   -74
    Skatter og forsikringer              U     -50          -58   -60     -60   -60   -60
    Rengøring                     U               -191   -197    -197   -197   -197
    Andel af administrationsudgifter          U     -24          -27   -29     -29   -29   -29
    Lejeindtægter                   I    1.127         1.209  1.275    1.275  1.275  1.275
 Ældreboliger i alt                        3.705         3.628  3.942    3.942  3.942  3.942

 Ydelsesstøtte, støttet byggeri
  Driftssikring af boligbyggeri m.v.
                             U
     Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002
                                  -699         -884   -921    -921   -921   -921
     Ydelsesstøtte til ældreboliger          U     -36         -48   -50     -50   -50   -50
 Ydelsesstøtte, støttet byggeri i alt                -735         -933   -972    -972   -972   -972

 Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme
  Fælles formål
    Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger
    Bygningsvedligeholdelse m.v.        U              -421   -133   -138    -138   -138   -138
 Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme i alt               -421   -133   -138    -138   -138   -138

 Boliger i alt                          3.913     -627  3.152  3.529    3.529  3.529  3.529
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                      Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                         Side 16                     26. august 2008
                      Boliger - energipulje
                         Udvalgsbevilling
                              Ovf. til
1.000 kr.                     2007   2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Energipulje
  Beboelse
   Fælles formål
    El-, vand-, og varme-regulering   U     -6         -50    -51     -51    -51    -51
    Energibesparende foranstaltninger  U    -99        -2.471  -6.610   -6.610  -6.610  -6.610
 Energipulje i alt                  -105        -2.520  -6.661   -6.661  -6.661  -6.661
 Bevillingsoversigt 2007-2012                               Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                  Side 17                     26. august 2008
                              Vej og park
                              Udvalgsbevilling
                                     Ovf. til
1.000 kr.                          2007     2008   2008    2009     2010    2011    2012
 Gartnerafdelingen
   Parker og legepladser
     Grønne områder               U    -3.695         -4.595   -4.565    -4.774   -4.505   -4.505
                           I      13           52     55      55     55     55
    El og vand                  U     -17
    Skatter og forsikringer            U      -1           -1     -1      -1     -1     -1
    Bekæmpelse af bjørneklo            U     -271          -313    -326     -326    -326    -326
 Gartnerafdelingen i alt                   -3.971         -4.857   -4.838    -5.046   -4.777   -4.777

 Skøjtebane
  Andre fritidsfaciliteter
    Skøjtebane
    Andre udgifter                U    -826     111   -480    -497      -497    -497    -497
                           I     172
    Reklameindtægter               I     12
 Skøjtebane i alt                       -641     111   -480    -497      -497    -497    -497

 Vandløbsvæsen
  Fælles formål, vandløbsvæsen
    Regulativer og sager forelagt vand- løbsretten U    -600
                            I                  5      5       5      5      5
  Vedligeholdelse af vandløb
    Afmærkning af vandløb             U     -38           -6     -6      -6     -6     -6
                            U
    Supplerende vedligeholdelsesarbejder- sikring af vandløb
                               -1.517         -3.170   -2.969    -2.969   -2.969   -2.969
                            I     41           4      4       4      4      4
    Betaling til andre kommuner          U     -49          -40     -42      -42     -42     -42
    Over/underskud foregående år          U           -319
 Vandløbsvæsen i alt                     -2.162     -319  -3.207   -3.007    -3.007   -3.007   -3.007

 Øvrige miljøforanstaltninger
  Naturforvaltningsprojekter              U    -133        -1.600
  Natura 2000                     U    -108
  Fælles formål, øvrige miljøforan staltninger
    Skatter og forsikringer             U               -29     -30      -30     -30     -30
                            U
    Laboratorieundersøgelser i for- bindelse med tilsynsvirksomhed
                                 -120         -88     -90      -90     -90     -90
    Annoncering i henhold til miljøloven      U               -30     -31      -31     -31     -31
    Informationsvirksomhed             U    -122         -67     -69      -69     -69     -69
    Miljøsager                   U    -994         -138    -1.794    -1.794   -1.794   -1.794
    Værktøj og instrumenter             U    -152         -33     -33      -33     -33     -33
    Konsulentbistand                U    -204         -391     -403     -403    -403    -403
    Edb-udgifter                  U    -252         -130     -134     -134    -134    -134
    "Agenda 21"                   U    -270         -254     -262     -262    -262    -262
    Over/underskud foregående år          U          -419
  Recipientkvaliteter og spildevand
    Konsulentbistand                U                -63     -65      -65     -65     -65
 Øvrige miljøforanstaltninger i alt              -2.356    -419  -2.823   -2.913    -2.913   -2.913   -2.913

 Diverse udgifter
  Kolonihaver
    Kolonihaver - 45 a m.fl.            I      39           47     49      49     49     49
  Skadedyrsbekæmpelse
    Rotteudryddelse                U    -409          -327    -338      -338    -338    -338
                           I     416          328     346      346    346     346
    Øvrige skadedyr                U     -14          -12     -12      -12    -12     -12
  Foranstaltninger i øvrigt
    Personale                   U     -3          -104    -109      -109    -109    -109
    Fast ejendom                 U     -88          -19     -20      -20    -20     -20
    El og vand                  U     -6          -35     -36      -36    -36     -36
    Rengøring                   U    -249          -198    -204      -204    -204    -204
 Diverse udgifter i alt                    -315          -319    -323      -323    -323    -323


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                       Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                       Side 18                        26. august 2008
                               Vej og park
                               Udvalgsbevilling
                                     Ovf. til
1.000 kr.                           2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Kollektiv trafik
  Fælles formål
     Vedligeholdelse af stoppesteder og læskure   U     -809        -125   -127     -127   -127   -127
  Busdrift
                             U
     Busdrift, herunder individuel handicapkørsel udført af private       -16.142  -14.190   -14.190  -14.190  -14.190
     Betaling til amtet               U   -11.575
 Kollektiv trafik i alt                    -12.384        -16.267  -14.316   -14.316  -14.316  -14.316

 Veje fælles formål
  Fælles formål, veje
     Flagalle                    U    -104          -61    -63     -63    -63    -63
     Færdselstællinger               U     -15          -79    -82     -82    -82    -82
     Vej- og trafikplan               U               -550
     Matrikulære berigtigelser           U               -106   -109    -109   -109   -109
     Vejafvandingsbidrag              U   -1.976        -1.355  -1.398   -1.398  -1.398  -1.398
     Kortdigitalisering               U               -148   -153    -153   -153   -153
     EDB                      U    -193
  Driftsbygninger og -pladser
     Bygningsvedligeholdelse m.v.          U     642          625    651     651    651    651
     Skatter og forsikringer            U     -10          -14    -14     -14    -14    -14
 Veje fælles formål i alt                    -1.657        -1.687  -1.168   -1.168  -1.168  -1.168

 Vejvedligeholdelse
  Vejvedligeholdelse m.v.
     Tilsyn                     U    -200         -489   -509    -509   -509   -509
     Slidlag                     U   -4.296        -2.957  -3.056   -3.056  -3.056  -3.056
     Vedligeholdelse af færdselsbaner        U   -2.053        -3.198  -3.332   -3.599  -3.599  -3.599
     Fortove                     U   -2.955        -2.717  -2.823   -2.823  -2.823  -2.823
     Stier                      U     -96          -60    -62     -62    -62    -62
     Rabatter og grøfter               U   -3.225        -3.807  -3.967   -3.967  -3.967  -3.967
     Afvandingsledninger og brønde          U   -1.595        -1.224  -1.274   -1.274  -1.274  -1.274
     Grøn pleje                   U               -274   -286    -286   -286   -286
     Vejbelysning                  U   -5.533        -5.152  -5.549   -5.821  -5.821  -5.821
     Afmærkning af kørebaner             U    -791         -471   -487    -487   -487   -487
     Skilte                     U    -992         -771   -797    -797   -797   -797
     Sikkerhedsrækværker               U     -14          -34    -36     -36    -36    -36
     Signalanlæg                   U    -178         -378   -391    -391   -391   -391
     Renholdelse                   U   -2.667        -3.401  -3.693   -3.693  -3.693  -3.693
     Broer og tunneller               U     -70        -1.252  -1.294   -1.294  -1.294  -1.294
     Over/underskud foregående år          U         -2.141
 Vejvedligeholdelse i alt                   -24.664   -2.141  -26.186  -27.554   -28.094  -28.094  -28.094

 Glatførebekæmpelse og snerydning
  Vintertjeneste
     Glatførebekæmpelse               U   -2.884        -2.440  -2.518   -2.518  -2.518  -2.518
     Snerydning                   U   -1.933        -1.760  -1.817   -1.863  -1.863  -1.863
     Vedligeholdelse af snemateriel         U    -585
 Glatførebekæmpelse og snerydning i alt             -5.402        -4.200  -4.335   -4.381  -4.381  -4.381

 Indsatsplanlægning vandforsyningslov
  Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
    Indsatsplanlægning vandindvinding
     Indsatsplanlægning               U   -2.889    -377  -3.393  -3.541   -3.541  -3.541  -3.541
                             I    3.266      0   3.384   3.570    3.570   3.570   3.570
 Indsatsplanlægning vandforsyningslov i alt            377    -377    -10    29     29    29    29

 Vej og park i alt                       -53.175   -3.145  -60.036  -58.922   -59.716  -59.447  -59.447
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                      Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                        Side 19                      26. august 2008
                           Kultur og fritid
                           Udvalgsbevilling
                                  Ovf. til
1.000 kr.                       2007     2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Fritidsfaciliteter
  Andre fritidsfaciliteter
    Fælles formål
     Bygningsvedligeholdelse m.v.      U    -91     -204   -229   -237    -237   -237   -237
     Grønne områder             U               -183   -189    -189   -189   -189
     Pulje til kulturcentre         U           283   -179   -185    -185   -185   -185
                         I    100          182   192     192   192   192
     Udvalgsindstilling budget 2003     U                330   336     336   336   336
    Firmasportens fritidscenter
     Bygningsvedligeholdelse m.v.      U    -16     -186   -26   -27     -27   -27   -27
     Grønne områder             U    -69          -85   -88     -88   -88   -88
     Opvarmning               U    -20          -16   -17     -17   -17   -17
     Indvendig bygningsvedligeholdelse   U                -11   -11     -11   -11   -11
     El og vand               U      -4         -15   -16     -16   -16   -16
     Rengøring               U      -2         -13   -14     -14   -14   -14
     Administration             U                -2    -2     -2    -2    -2
                         I                 3    3      3    3    3
     Overskud/underskud fra foregående år  U            29
    Jystrup aktivitetscenter
     Bygningsvedligeholdelse m.v.      U    -24      15   -45   -47     -47   -47   -47
     Grønne områder             U    -68          -71   -74     -74   -74   -74
     Opvarmning               U    -34          -49   -54     -54   -54   -54
     Indvendig bygningsvedligeholdelse   U                -17   -17     -17   -17   -17
     El og vand               U    -24          -29   -31     -31   -31   -31
     Rengøring               U    -64          -64   -66     -66   -66   -66
     Inventar                U                -7    -7     -7    -7    -7
     Administration             U      -2         -3    -3     -3    -3    -3
                         I                10    11     11    11    11
     Overskud/underskud fra foregående år  U           -157
    Vandrerhjemmet
     Bygningsvedligeholdelse m.v.      U    -65     152    -52   -54    -54    -54   -54
     Opvarmning               U    -64          -57   -63    -63    -63   -63
     Indvendig bygningsvedligeholdelse    U     -7          -14   -15    -15    -15   -15
     El og vand               U    -36          -64   -70    -70    -70   -70
     Rengøring                U    -31          -66   -68    -68    -68   -68
     Inventar                U    -15          -24   -24    -24    -24   -24
     Administration             U     -2           -6    -6     -6    -6    -6
     Andre indtægter             I    400          350   370    370    370   370
     Forpagtningsafgift           I                76    80     80    80    80
     Overskud/underskud fra foregående år  U            97
    Ørslev fritidshus
     Personale                U    -21          -37   -39     -39   -39   -39
     Bygningsvedligeholdelse m.v.      U    -10      15   -16   -17     -17   -17   -17
     Opvarmning               U    -13          -10   -11     -11   -11   -11
     Indvendig bygningsvedligeholdelse    U                -4    -4     -4    -4    -4
     El og vand               U      -4         -4    -4     -4    -4    -4
     Rengøring                U      -2         -3    -3     -3    -3    -3
     Overskud/underskud fra foregående år  U           -60
    Ørslev Brugerråd
     Personale                U                -34   -36     -36   -36   -36
     Bygningsvedligeholdelse m.v.      U    -15       2   -19   -19     -19   -19   -19
     Rammekonto               U    -233     -123   -255   -265    -265   -265   -265
                         I    284           91    96     96    96    96
    Bringstrup Brugerråd
     Bygningsvedligeholdelse m.v.      U      -1    -37   -21   -21     -21   -21   -21
     Rammekonto               U           -29   -249   -259    -259   -259   -259
                         I                181   191     191   191   191
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                 Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                    Side 20                     26. august 2008
                             Kultur og fritid
                             Udvalgsbevilling
                                    Ovf. til
1.000 kr.                          2007     2008   2008    2009     2010    2011    2012
     Sneslev Brugerråd
      Bygningsvedligeholdelse m.v.        U           -14    -22     -23      -23     -23     -23
      Rammekonto                 U    -231     -112   -241    -251     -251    -251    -251
 Fritidsfaciliteter i alt                  -384     -328  -1.019   -1.060    -1.060   -1.060   -1.060

 Kulturelle arrangementer og opgaver
  Musikarrangementer
    Musisk kreativ skole
     Diverse udgifter og indtægter        U    -81      -41
                           I     38
    Regionale spillesteder
     Diverse udgifter og indtægter        U    -81      -58
                           I    114
    Børnekulturcenter
     Diverse udgifter og indtægter         U           -1
  Andre kulturelle opgaver
    Kommunale arrangementer i Teater og Kongrescenter
                            U
     Børne- og Kulturudvalgets tilskud til arrangementer  -33      32
    Diverse kulturelle opgaver
     Sommerferieaktiviteter             U   -113
                             I    16
     Kulturel garantifond              U              -229    -238      -238    -238    -238
     Studietur                   U    -63
                             I    30
     Åbne atelier / 5 kommuner           U    -84
                             I    84
     Børneteater Festival              U   -248
     Ringsted Galleriet               U   -156
     Musik i Tide                  U    -13
                             I    16
     Særlige arrangementer/udstillinger       U   -401         -1.162   -1.200    -1.200   -1.200   -1.200
     Kulturaftale                  U    -31
     Tilskud til forsamlingshuse          U    -74
     Sommerspil                   U   -184
     Dans for børn                 U    -39
                             I    27
     Radiohistorisk museum             U    -46
     Overskud/underskud fra foregående år      U   -184     -713
 Kulturelle arrangementer og opgaver i alt          -1.508     -781  -1.391   -1.438    -1.438   -1.438   -1.438

 Skatter og forsikringer
  Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
    Fælles formål
     Inventar ny svømmehal            U      -5
    Ringsted Idrætsanlæg
     Skatter og forsikringer           U    -39          -40     -42      -42    -42     -42
    Dyrskuepladsen
     Skatter og forsikringer           U                  -1     -1      -1     -1     -1
    Ringsted kommunale Svømmehal
     Skatter og forsikringer           U                -34     -36      -36    -36     -36
  Idræts- og svømmehaller
    Fælles formål
     Arbejdsskadeforsikring            U      0
    Ringsted kommunale svømmehal
     Skatter og forsikringer           U    -36
  Andre fritidsfaciliteter
    Fælles formål
     Arbejdsskadeforsikring            U      3
    Firmasportens fritidscenter
     Skatter og forsikringer           U      -1           -1     -1      -1     -1     -1


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                       Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                      Side 21                        26. august 2008
                              Kultur og fritid
                              Udvalgsbevilling
                                     Ovf. til
1.000 kr.                           2007     2008   2008    2009     2010    2011    2012
    Anlægspavillonen, Tvær Alle
     Skatter og forsikringer            U      -8           -8     -9      -9     -9     -9
    Jystrup aktivitetscenter
     Skatter og forsikringer            U                  -5     -5      -5     -5     -5
    Kulturhuset
     Skatter og forsikringer            U      -9         -10     -10      -10    -10     -10
    Vandrerhjemmet
     Skatter og forsikringer            U      -2           -1     -1      -1     -1     -1
    Ørslev fritidshus
     Skatter og forsikringer            U      -2           -1     -1      -1     -1     -1
    Ørslev Brugerråd
     Skatter og forsikringer            U    -20          -20     -21      -21    -21     -21
    Bringstrup Brugerråd
     Skatter og forsikringer            U    -16            -1     -1      -1     -1     -1
    Sneslev Brugerråd
     Skatter og forsikringer            U    -10            -1     -1      -1     -1     -1
   Folkebiblioteker
    Fælles formål
     Arbejdsskadeforsikring            U      -7
    Ringsted bibliotek
     Skatter og forsikringer            U    -77          -112    -116      -116    -116    -116
   Museer
    Historiens Hus
     Skatter og forsikringer            U     -7           -8     -8       -8     -8     -8
     Sikring                    U    -20          -41     -43      -43    -43     -43
     Arbejdsskadeforsikring            U     -4
   Musikarrangementer
    Fælles formål
     Arbejdsskadeforsikring            U      -3
    Ringsted musikskole
     Skatter og forsikringer            U    -14            -6     -7      -7     -7     -7
   Andre kulturelle opgaver
    Fælles formål
     Arbejdsskadeforsikring            U    -16
    Diverse kulturelle opgaver
     Særlige arrangementer/udstillinger      U      -7           -2     -2      -2     -2     -2
    Teater og Kongrescenter
     Drift- og vedligeholdelse af Kongrescentret  U    -274          -315    -328      -328    -328    -328
 Skatter og forsikringer i alt                 -576          -606    -631      -631    -631    -631

 Refusion vedrørende Musikskolen
  Musikarrangementer
    Refusion vedrørende musikskoler         I    702          803     833      833     833     833
 Refusion vedrørende Musikskolen i alt              702          803     833      833     833     833

 Udvalgsbevilling i alt                    -1.766   -1.109   -2.214   -2.296    -2.296   -2.296   -2.296
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                        Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                       Side 22                        26. august 2008
                           Kultur og fritid
                         Institutionsbevilling
                                  Ovf. til
1.000 kr.                       2007     2008   2008    2009     2010    2011    2012

 Idrætsanlæg og svømmehal
  Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
    Ringsted Idrætsanlæg
     Personale                U   -3.218         -2.831   -2.974    -2.974   -2.974   -2.974
                         I                 -5     -5      -5     -5     -5
      Andre personaleudgifter       U    -46           -44     -44      -44     -44     -44
      Bygningsvedligeholdelse m.v.     U    -340      60   -339    -350     -350    -350    -350
      Grønne områder            U    -642          -559    -581     -581    -581    -581
      Opvarmning              U    -472          -510    -556     -556    -556    -556
      Indvendig bygningsvedligeholdelse  U    -296          -256    -264     -264    -264    -264
      El og vand              U    -426          -463    -494     -494    -494    -494
      Rengøring              U    -177          -159    -164     -164    -164    -164
      Inventar               U    -182           -62     -63      -63     -63     -63
      Administration            U    -127           -93     -94      -94     -94     -94
                         I     0
      Medfinansiering af ombygning     U                138     140      140     140     140
      Andre indtægter           I    150           7      7       7      7      7
      Lejeindtægter            I    246           85     90      90     90     90
      Forpagtningsindtægter        I    243          188     198      198     198     198
      Reklameindtægter           U    -239
                         I    897          216     228      228     228     228
     Overskud/underskud fra foregående år  U           -544
     Dagpengerefusioner           U                  13     14      14     14     14
    Dyrskuepladsen
     Grønne områder             U      -4    -22    -32     -33      -33     -33     -33
                         I      34          48     51      51     51     51
    Ringsted kommunale Svømmehal
     Personale               U   -3.018         -3.884   -4.082    -4.082   -4.082   -4.082
     Andre personaleudgifter        U    -124
     Bygningsvedligeholdelse m.v.      U    -352     -196   -813    -841     -841    -841    -841
     Opvarmning               U    -167         -2.143   -2.338    -2.338   -2.338   -2.338
     El og vand               U    -692
     Rengøring               U    -351         -458    -473      -473    -473    -473
     Inventar                U   -2.574          -53     -54      -54    -54     -54
     Administration             U    -211          -78     -79      -79    -79     -79
     Lejeindtægter             I     266          673     711      711    711     711
     Salg af badebilletter         I    1.316         1.122    1.184     1.184   1.184    1.184
     Overskud/underskud fra foregående år  U           -195
     Dagpengerefusioner           U      3
   Idræts- og svømmehaller
    Ringsted kommunale svømmehal
     Personale               U    -11
     Opvarmning               U    -274
     El og vand               U    -112
   Andre fritidsfaciliteter
    Anlægspavillonen, Tvær Alle
     Bygningsvedligeholdelse m.v.      U     -84      16   -74     -76      -76    -76     -76
     Grønne områder             U                -6     -6       -6     -6     -6
     Opvarmning               U     -89         -107    -117      -117    -117    -117
                         I     12
      Indvendig bygningsvedligeholdelse  U     -32          -29     -30      -30     -30     -30
      El og vand              U     -25          -45     -48      -48     -48     -48
      Husleje               I     42
      Rengøring              U     -45          -17     -18      -18     -18     -18
      Inventar               U     -7          -24     -24      -24     -24     -24
      Administration            U     -8           -8     -8      -8     -8     -8
                         I     36           1      2       2      2      2
    Overskud/underskud fra foregående år   U          -286
 Idrætsanlæg og svømmehal i alt            -11.102   -1.167  -10.597   -11.192    -11.192   -11.192   -11.192


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                    Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                    Side 23                        26. august 2008
                                Kultur og fritid
                               Institutionsbevilling
                                      Ovf. til
1.000 kr.                            2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Bibliotek
  Andre fritidsfaciliteter
    Kulturhuset
     Sommerspil                    U     -483
                             I     286
   Folkeskoler
    Fællesudgifter og -indtægter
     Skolebiblioteker                U     -166
     Udvikling af skolernes læringscentre      U    -1.122
   Folkebiblioteker
    Ringsted bibliotek
     Bøger m.v.                   U    -1.675        -1.678  -1.706   -1.706  -1.706  -1.706
                             I      48
      Andre udlånsmaterialer            U     -422         -852   -867    -867   -867   -867
      Personale                   U    -8.614        -7.997  -8.382   -8.382  -8.382  -8.382
      Uddannelse                  U     -195         -100   -104    -104   -104   -104
                             I       7
      Andre personaleudgifter            U      -64         -50    -51     -51    -51    -51
      Udvendig bygningsvedligeholdelse       U      -95     31   -131   -135    -135   -135   -135
      Grønne områder                U      -39         -85    -86     -86    -86    -86
      Opvarmning                  U      -98         -100   -109    -109   -109   -109
      Indvendig bygningsvedligeholdelse       U      -96         -110   -114    -114   -114   -114
      El og vand                  U     -214         -220   -239    -239   -239   -239
      Rengøring                   U     -441         -440   -454    -454   -454   -454
      Inventar                   U     -667         -175   -182    -182   -182   -182
      Administration                U    -1.867        -1.350  -1.393   -1.393  -1.393  -1.393
                             I      52
      Biler m.v.                  U     -104        -115   -120     -120   -120   -120
      Musikbibliotek                U     -666
      Kulturelle arrangementer           U     -520        -105   -109     -109   -109   -109
                             I      414
     Projekter                    U      -5        -290   -305     -305   -305   -305
     Andre indtægter                 I      372         250    264     264   264    264
     Overskud/underskud fra foregående år       U           354
     Dagpengerefusioner                U      50          11    12     12    12    12
 Bibliotek i alt                         -16.325    385  -13.537  -14.081   -14.081  -14.081  -14.081

 Folkeoplysning
  Folkeoplysning, fælles formål
     Husleje                     I       4
  Folkeoplysende voksenundervisning
     Undervisning                   U   -1.693        -1.825  -1.902   -1.902  -1.902  -1.902
                              I    202
                              U
      Betaling til/fra andre kommuner for aftenskoleundervisning
                                  -248
                              I    177
   Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
     Fælles for ungdomsklubber
      Aktiviteter                  U     648        -1.261  -1.314   -1.314  -1.314  -1.314
     Ungdomsklubben på Allindelille skole
      Aktiviteter                  U    -174
     Vigersted ungdomsklub
      Aktiviteter                  U    -259
     Svanen ungdomsklub
      Aktiviteter                  U    -809
     ØBST Ungdomsklub
      Aktiviteter                  U    -201
     Ringstedordningen
      Aktiviteter                  U   -1.786   -2.287   -2.008  -3.066   -3.066  -3.066  -3.066
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                       Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                         Side 24                     26. august 2008
                                 Kultur og fritid
                                Institutionsbevilling
                                        Ovf. til
1.000 kr.                              2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012
   Lokaletilskud
                                U
      Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
                                   -1.677        -1.900  -2.109   -2.109  -2.109  -2.109
   Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
      Vedligeholdelse af grønne anlæg           U              -250
      Skolernes idrætsfestival              U    -104
                                I    107
      Sommerferieaktiviteter - tilskud          U    -27         -50
      Børnekræmmermarked                 U    -20         -25
      Nye initiativer/projekter              U    -20         -150
      Fastlagte udgifter (brugermøde m.v.)        U    -33         -100
      Harpiksrengøring                  U    -26         -60
      Aktiv i din fritid                 U    -84         -85
      Tilskud til diverse projekter            U    -72         -50
      Tilskud til tolkebistand              U     -3         -3
      Tilskud til handicapkørsel             U    -18         -20
      Opkridtning af private idrætsanlæg         U    -16         -25
      Vedligeholdelse af priv. idrætsanlæg        U    -50         -200
      Øvrige fritidsformål m.v.              U    -80
      Vedligeholdelse af skaterbane            U    -19          -40
 Folkeoplysning i alt                        -6.279   -2.287   -8.053  -8.391   -8.391  -8.391  -8.391

 Teater og Kongrescenter
  Andre kulturelle opgaver
    Teater og Kongrescenter
     Egne musik- og kulturarrangementer       U  -4.462
                             I  5.211
     Udlejning til eksterne musik- og kulturudbydere U  -1.314
                             I  1.611
                             U
     Kurser, konferencer, firma- og foreningsfester m.m.  -893
                             I  4.205
     PR & Markedsføring               U   -400
                             I
     Indtægter fra leverandører, sponsorer, kommune m.fl. 742
     Løn og administrationsudgifter         U  -4.798            -1.140  -1.196   -1.196  -1.196  -1.196
     Drift- og vedligeholdelse af Kongrescentret   U  -1.405            -1.274  -1.339   -1.339  -1.339  -1.339
     Investeringsbudget               U   -324
     Mellemværender                 U   -399
                             I   -19
     Overskud/underskud fra foregående år      U             73
 Teater og Kongrescenter i alt                -2.247         73  -2.414  -2.535   -2.535  -2.535  -2.535

 Ringsted Musik- og Kulturskole
   Andre fritidsfaciliteter
    Kulturhuset
     Personale                      U     -300               1      1    1     1
     Bygningsvedligeholdelse m.v.            U     -17     -65   -148   -153     -153   -153   -153
     Opvarmning                     U     -35         -55    -60     -60   -60    -60
     Indvendig bygningsvedligeholdelse          U     -79         -34    -35     -35   -35    -35
     El og vand                     U     -47         -67    -72     -72   -72    -72
     Rengøring                      U     -228         -111   -115     -115   -115   -115
     Inventar                      U     -32
     Administration                   U     -20
     Medlemsaktiviteter                 U      -8         -36    -36     -36   -36    -36
                               I      22
     Cafe                        U     -19
                               I      21
     Overskud/underskud fra foregående år        U           675
   Musikarrangementer
    Fælles formål
     Lønninger                      U     -737         -849   -892     -892   -892   -892
     Uddannelse                     U     -19         -51    -52     -52   -52    -52


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                        Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                          Side 25                      26. august 2008
                          Kultur og fritid
                        Institutionsbevilling
                                Ovf. til
1.000 kr.                       2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012
      Andre personaleudgifter       U     -14         -102   -104    -104   -104   -104
      Inventar              U     -50         -102   -104    -104   -104   -104
      Administration           U    -206         -230   -234    -234   -234   -234
                        I     34
      Undervisningsmidler         U    -139        -204   -208     -208   -208   -208
      Elevaktiviteter           U     -82        -102   -104     -104   -104   -104
                        I     17
    Ringsted musikskole
     Lønninger               U   -5.423        -5.226  -5.480   -5.480  -5.480  -5.480
                        I     301
      Uddannelse             U     -6
      Andre personaleudgifter       U     -35
      Bygningsvedligeholdelse m.v.    U     -7    -22    -27    -27     -27    -27    -27
      Opvarmning             U     -33         -41    -45     -45    -45    -45
      Indvendig bygningsvedligeholdelse  U     -2         -19    -19     -19    -19    -19
      El og vand             U     -30         -31    -34     -34    -34    -34
      Rengøring              U     -59         -66    -68     -68    -68    -68
      Inventar              U
      Administration           U     -68
                        I      1
     Undervisningsmidler          U     -41
     Brochurer               U     -36         -41    -42     -42    -42    -42
     Forældresamarbejde           U               -21    -21     -21    -21    -21
     Elevaktiviteter            U    -17
     Indtægter               I   1.521        1.451   1.531    1.531  1.531   1.531
     Overskud/underskud fra foregående år  U          -462
     Dagpengerefusioner           U     31          4     5      5     5     5
    Amts Big Band
     Diverse udgifter og indtægter     U    -169
                        I    157
   Den 10. muse
    Lønninger                U     -78        -313   -328     -328   -328   -328
    Indtægter                I               104    109     109   109    109
  Ungdomsskolevirksomhed
   Computer Clubhouse
    Personale                U    -381        -397   -419     -419   -419   -419
    Andre personaleudgifter         U     -4
    Inventar                U     -72
    Administration             U     -15
    Elevaktiviteter             U     -5
 Ringsted Musik- og Kulturskole i alt         -6.408    126   -6.713  -7.005   -7.005  -7.005  -7.005

 Historiens Hus
  Museer
    Historiens Hus
     Personale               U   -3.252        -2.855  -3.074   -3.074  -3.074  -3.074
                        I     93         120    127     127    127    127
      Uddannelse             U     -69         -106   -122    -122   -122   -122
      Andre personaleudgifter       U     -56         -37    -39     -39    -39    -39
                        I      0
      Opvarmning             U     -10         -16   -17     -17   -17    -17
      Indvendig bygningsvedligeholdelse  U     -25              -11     -11   -11    -11
      El og vand             U    -101        -107   -116     -116   -116   -116
      Rengøring              U    -101        -132   -137     -137   -137   -137
      Inventar              U     -33        -106    -3      -3    -3    -3
      Administration           U    -343        -341   -337     -337   -337   -337
                        I     21
      Oplysningsvirksomhed        U    -219        -154   -212     -212   -212   -212
                        I     -6         32    51      51    51    51
      Samlinger              U    -241         -43    -38     -38   -38    -38


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                 Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                   Side 26                     26. august 2008
                          Kultur og fritid
                        Institutionsbevilling
                                Ovf. til
1.000 kr.                       2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012
      Undersøgelser            U     -30         -69    -71     -71    -71    -71
      Konservering            U     -45         -39    -41     -41    -41    -41
      Udstilling             U     -59        -1.634   -256    -256   -256   -256
      Lejeudgift/indtægt         U    -170         -136    -78     -78    -78    -78
      Entre                I                37    56     56    56    56
      Kiosk og cafe            U    -117         -308   -256    -256   -256   -256
                        I     48          64    113     113    113    113
     Overskud/underskud fra foregående år  U     -1    -254    127
     Ikke-offentlige tilskud        I     98        1.871    451     451    451    451
     Betaling til/fra amtskommuner     I     318         339    358     358    358    358
     Statstilskud              I    1.273         823    869     869    869    869
 Historiens Hus i alt                 -3.028    -254  -2.669  -2.783   -2.783  -2.783  -2.783

 Kultur og fritid i alt                -47.155  -4.233  -46.197  -48.283   -48.283  -48.283  -48.283
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                 Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                   Side 27                     26. august 2008
                 Borgerinformation
                   Udvalgsbevilling
                        Ovf. til
1.000 kr.               2007   2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Borgerinformation
    Borgerinformation    U    -745    -577   -928   -958    -958   -958   -958
                 I     0
 Borgerinformation i alt         -745    -577   -928   -958    -958   -958   -958
 Bevillingsoversigt 2007-2012                        Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune            Side 28                    26. august 2008
                           Specialiserede tilbud
                               Udvalgsbevilling
                                    Ovf. til
1.000 kr.                           2007   2008   2008    2009     2010    2011    2012

 Vidtgående specialundervisning
  Kommunale specialskoler
    Betaling til/fra kommuner           U             -30.115   -31.467    -31.467   -31.467   -31.467
 Vidtgående specialundervisning i alt                       -30.115   -31.467    -31.467   -31.467   -31.467

 Betaling til og fra andre kommuner
  Skolefritidsordninger
     Betaling fra kommuner             U              -1.371   -1.446    -1.446   -1.446   -1.446
                            I              6.146    6.485     6.485    6.485    6.485
   Kommunale specialskoler
    Betaling til/fra kommuner           U              -1.958   -2.066    -2.066   -2.066   -2.066
                            I              89.435   94.366    94.366   94.366   94.366
   Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
      Betaling til andre kommuner         U               -449    -474     -474    -474    -474
   Fritidshjem
      Betaling fra kommuner            I             13.310   14.044    14.044   14.044   14.044
   Særlige dagtilbud og særlige klubber
      Betaling fra kommuner            I              6.459    6.815     6.815    6.815    6.815
   Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
      Baneskolen                 U              6.635    6.051     6.051    6.051    6.051
                            I              1.568    1.654     1.654    1.654    1.654
  Døgninstitutioner for børn og unge
     Døgninstitutioner for børn og unge med sociale Uadfærdsproblemer (pgf.   4.662    4.919     4.919    4.919    4.919
                             I             48.130   50.784    50.784   50.784   50.784
  Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)
                            U
     Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne        4.923    5.194     5.194    5.194    5.194
                             I             10.749   11.342    11.342   11.342   11.342
  Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
     Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatU funktionsevne       1.389    1.465     1.465    1.465    1.465
                             I              849     896      896     896     896
  Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
                            U
     Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne     2.631    2.776     2.776    2.776    2.776
                             I             4.059    4.283     4.283    4.283    4.283
 Betaling til og fra andre kommuner i alt                     197.168   207.089    207.089   207.089   207.089

 Forældrebetaling
  Skolefritidsordninger
                            I
     Forældrebetaling incl. fripladser ogsøskenderabat              162     171      171     171     171
 Forældrebetaling i alt                               162     171      171     171     171

 Skatter og forsikringer
  Kommunale specialskoler
     Skatter og forsikringer            U                    -368     -368    -368    -368
  Børnehaver
     Skatter og forsikringer            U                -3     -3      -3     -3     -3
  Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
     Skatter og forsikringer            U                -3     -3      -3     -3     -3
  Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
     Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatU funktionsevne        -61     -63      -63     -63     -63
  Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
                            U
     Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne     -108    -112     -112    -112    -112
 Skatter og forsikringer i alt                            -174    -549     -549    -549    -549

 Demografi
  Kommunale specialskoler
    Betaling til/fra kommuner            U                     197      -131    -215    -334
 Demografi i alt                                         197      -131    -215    -334

 Udvalgsbevilling i alt                              167.040   175.441    175.113   175.029   174.909


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                      Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                        Side 29                      26. august 2008
                      Specialiserede tilbud
                       Institutionsbevilling
                             Ovf. til
1.000 kr.                    2007   2008    2008   2009    2010   2011   2012

 Specialafdeling Asgård
  Skolefritidsordninger
    Personale              U             -1.392  -1.462   -1.462  -1.462  -1.462
    Uddannelse              U              -11    -12     -12    -12    -12
    Andre personaleudgifter       U               -3    -3     -3    -3    -3
    Beskæftigelsesmaterialer       U              -38    -38     -38    -38    -38
  Kommunale specialskoler
    Personale              U            -26.834  -27.950   -27.950  -27.950  -27.950
    Uddannelse              U              -284   -296    -296   -296   -296
    Andre personaleudgifter       U              -34    -35     -35    -35    -35
    Speciallæge             U              -245   -256    -256   -256   -256
    Undervisningsmidler         U             -1.828  -1.859   -1.859  -1.859  -1.859
    Kulturelle aktiviteter        U              -54    -55     -55    -55    -55
    Bus                 U              -33    -33     -33    -33    -33
 Specialafdeling Asgård i alt                     -30.756  -32.000   -32.000  -32.000  -32.000

 Specialafdeling Sdr. Park
  Skolefritidsordninger
    Personale              U             -891   -876     -876   -876   -876
    Uddannelse              U              -6    -6      -6    -6    -6
    Andre personaleudgifter       U              -2    -2      -2    -2    -2
    Beskæftigelsesmaterialer       U              -50    -51     -51   -51    -51
  Kommunale specialskoler
    Personale              U            -11.947  -12.385   -12.385  -12.385  -12.385
    Uddannelse              U              -101   -105    -105   -105   -105
    Andre personaleudgifter       U              -19    -19     -19    -19    -19
    Undervisningsmidler         U              -435   -443    -443   -443   -443
 Specialafdeling Sdr. Park i alt                   -13.452  -13.888   -13.888  -13.888  -13.888

 A-huset Vigersted
  Skolefritidsordninger
     Personale              U             -723   -759     -759   -759   -759
     Uddannelse             U              -6    -6      -6    -6    -6
     Andre personaleudgifter       U              -2    -2      -2    -2    -2
     Beskæftigelsesmaterialer      U              -20    -20     -20   -20    -20
  Kommunale specialskoler
     Personale              U             -5.758  -6.019   -6.019  -6.019  -6.019
     Uddannelse             U              -73    -76     -76    -76    -76
     Inventar              U              -109   -111    -111   -111   -111
     Undervisningsmidler         U              -67    -68     -68    -68    -68
 A-huset Vigersted i alt                        -6.758  -7.061   -7.061  -7.061  -7.061

 Ådalskolen
  Kommunale specialskoler
    Personale              U            -23.192  -23.822   -23.822  -23.822  -23.822
    Uddannelse              U              -119   -124    -124   -124   -124
    Andre personaleudgifter       U              -25    -26     -26    -26    -26
    Udvendig bygningsvedligeholdelse   U              -238   -246    -246   -246   -246
    Opvarmning              U              -27    -28     -28    -28    -28
    Indvendig bygningsvedligeholdelse  U              -114   -118    -118   -118   -118
    El og vand              U              -382   -416    -416   -416   -416
    Rengøring              U              -589   -599    -599   -599   -599
    Inventar               U              -47    -47     -47    -47    -47
    Administration            U              -373   -382    -382   -382   -382
    Biler                U              -57    -62     -62    -62    -62
    Undervisningsmidler         U              -746   -764    -764   -764   -764
    Elevaktiviteter           U              -115   -118    -118   -118   -118
    Elevbefordring            U              -29    -30     -30    -30    -30
    Kulturelle aktiviteter        U              -69    -75     -75    -75    -75


 Bevillingsoversigt 2007-2012                              Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                 Side 30                     26. august 2008
                          Specialiserede tilbud
                            Institutionsbevilling
                                   Ovf. til
1.000 kr.                         2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012
    Indtægter fra Kvædehuset           I              2.156   2.275    2.275   2.275   2.275
    Overskud/underskud fra foregående år     U         -642
 Ådalskolen i alt                            -642  -23.967  -24.582   -24.582  -24.582  -24.582

 Kvædehuset
  Fritidshjem                    U         709  -10.770  -11.302   -11.302  -11.302  -11.302
     Personale                  U             -7.549  -7.935   -7.935  -7.935  -7.935
     Uddannelse                  U               -46    -48     -48    -48    -48
     Andre personaleudgifter           U               -25    -26     -26    -26    -26
     Husleje                   U             -1.839  -1.916   -1.916  -1.916  -1.916
     Administration                U              -854   -897    -897   -897   -897
     Biler                    U               -85    -90     -90    -90    -90
     Beskæftigelsesmaterialer           U              -264   -279    -279   -279   -279
     Koloni                    U              -111   -116    -116   -116   -116
     Overskud/underskud fra foregående år     U         709
     Dagpengerefusioner              U                4     4      4     4     4
 Kvædehuset i alt                            709  -10.770  -11.302   -11.302  -11.302  -11.302

 Sct. Bendts Børnehave
  Særlige dagtilbud og særlige klubber       U          -108  -6.127  -6.438   -6.438  -6.438  -6.438
     Personale                  U              -6.041  -6.350   -6.350  -6.350  -6.350
     Udvendig bygningsvedligeholdelse      U               -56    -58     -58    -58    -58
     Indvendig bygningsvedligeholdelse      U               -29    -30     -30    -30    -30
                           U
     Rammebesparelse "Handicaptibud til børn" budget 2006 *     -108
 Sct. Bendts Børnehave i alt                       -108  -6.127  -6.438   -6.438  -6.438  -6.438

 Nebs Møllegård
  Døgninstitutioner for børn og unge
                           adfærdsproblemer -739
    Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U        (pgf.  -29.097  -30.317   -30.317  -30.317  -30.317
 Nebs Møllegård i alt                         -739   -29.097  -30.317   -30.317  -30.317  -30.317

 Børn og Unge Centret
  Døgninstitutioner for børn og unge
                            adfærdsproblemer (pgf.
    Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U         602  -19.507  -20.385   -20.385  -20.385  -20.385
                            I              448    473     473    473    473
 Børn og Unge Centret i alt                       602  -19.059  -19.912   -19.912  -19.912  -19.912

 Baneskolen
  Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
    Ledelse og administration           U             -1.192  -1.252   -1.252  -1.252  -1.252
    Personale                   U             -7.008  -6.393   -6.393  -6.393  -6.393
    Uddannelse                   U              -269   -280    -280   -280   -280
    Husleje                    U              -775   -807    -807   -807   -807
    Administration                 U              -263   -274    -274   -274   -274
    Aktiviteter                  U              -432   -440    -440   -440   -440
 Baneskolen i alt                                -9.939  -9.446   -9.446  -9.446  -9.446

 Støttekorps
  Børnehaver
     Personale                  U             -2.450  -3.917   -3.917  -3.917  -3.917
     Uddannelse                  U               -25    -26     -26    -26    -26
     Andre personaleudgifter           U               -10    -11     -11    -11    -11
     Administration                U               -3    -3     -3    -3    -3
     Overskud/underskud fra foregående år     U         1.576
     Dagpengerefusioner              U               253    269     269    269    269
 Støttekorps i alt                           1.576  -2.235  -3.689   -3.689  -3.689  -3.689
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                   Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                      Side 31                     26. august 2008
                          Specialiserede tilbud
                            Institutionsbevilling
                                   Ovf. til
1.000 kr.                          2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Spiren
  Børnehaver
     Personale                  U              -2.071  -2.179   -2.179  -2.179  -2.179
     Udvendig bygningsvedligeholdelse       U               -12    -12     -12    -12    -12
     Opvarmning                  U               -18    -19     -19    -19    -19
     Indvendig bygningsvedligeholdelse      U               -10    -10     -10    -10    -10
     El og vand                  U                -6    -6     -6    -6    -6
     Rengøring                  U               -70    -72     -72    -72    -72
 Spiren i alt                                   -2.185  -2.298   -2.298  -2.298  -2.298

 Bo- og Servicecenter
  Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)
                           U
     Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne   332  -17.068  -17.867   -17.867  -17.867  -17.867
                           I                133    141     141    141    141
     Beboeres betaling for service        I               1.190   1.255    1.255   1.255   1.255
     Beboeres betaling for husleje        I                479    505     505    505    505
     Beboeres særlige servicebetaling (pgf. 162) I                518    546     546    546    546
     Beboeres betaling for el og varme      I                222    234     234    234    234
 Bo- og Servicecenter i alt                        332  -14.527  -15.186   -15.186  -15.186  -15.186

 Regnbuen
  Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
    Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatU funktionsevne   158  -1.435  -1.490   -1.490  -1.490  -1.490
    Arbejdsvederlag (pgf. 105)           U              -169   -175    -175   -175   -175
  Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
                            U
    Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne    -5.827  -6.111   -6.111  -6.111  -6.111
 Regnbuen i alt                              158  -7.431  -7.776   -7.776  -7.776  -7.776

 Specialiserede tilbud i alt                      1.888   -9.261  -8.455   -8.784  -8.868  -8.987
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                    Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                      Side 32                     26. august 2008
                                 Skoler
                              Udvalgsbevilling
                                      Ovf. til
1.000 kr.                           2007     2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Bidrag til statslige og private skoler
  Bidrag til statslige og private skoler
                             U
     Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private
                               -17.916         -18.216  -19.397   -19.397  -19.397  -19.397
     Skolefritidsordninger ved frie grundskoler   U               -1.981  -2.109   -2.109  -2.109  -2.109
 Bidrag til statslige og private skoler i alt         -17.916         -20.197  -21.506   -21.506  -21.506  -21.506

 Efterskoler
  Efterskoler og ungdomskostskoler
     Tilskud til efterskoler            U   -3.478         -3.918  -4.247   -4.247  -4.247  -4.247
 Efterskoler i alt                       -3.478         -3.918  -4.247   -4.247  -4.247  -4.247

 Betaling til og fra kommuner for plejebørn
  Folkeskoler
     Personale                   I      80
     Andre kommuners betalinger for pgr. 66 elever I    2.848          2.003   2.114    2.114   2.114   2.114
                            U    pgf. 66
     Betaling for undervisning i andre kommuners skoler for-3.221 elever      -2.200  -2.322   -2.322  -2.322  -2.322
 Betaling til og fra kommuner for plejebørn i alt        -292          -197   -208    -208   -208   -208

 Vidtgående specialundervisning
  Specialundervisning i regionale tilbud
    Betaling til og fra kommuner          U   -8.126
                            I   68.402
  Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
    Betaling til andre kommuner           U     -84
 Vidtgående specialundervisning i alt             60.192

 Befordring til og fra kommunens skoler
  Befordring af elever
    Befordring af elever              U   -17.995         -10.779  -11.231   -11.231  -11.231  -11.231
                            I    5.977
    Særlig sygebefordring til gymnasier m.v.    U     -11
 Befordring til og fra kommunens skoler i alt         -12.030         -10.779  -11.231   -11.231  -11.231  -11.231

 Erhvervsgrunduddannelser
  Erhvervsgrunduddannelser
    Skoleydelse                   U    -220          -657   -685     -685   -685   -685
    Undervisning                  U    -118
    Arbejdsskadeforsikring             U      0
    Dagpengerefusioner               U      2
 Erhvervsgrunduddannelser i alt                 -336          -657   -685     -685   -685   -685

 Øvrige fælleskonti
  Folkeskoler
     Uddannelse                   U    -222          -60   -1.038   -1.038  -1.038  -1.038
     Andre personaleudgifter            U     -3          -99    -101    -101   -101   -101
     Grønne områder                 U    -661          -689    -718    -718   -718   -718
     Vko-ordning                  U    -363          -161    -166    -166   -166   -166
     Afledt drift af skoleudbygning         U                -718    -499   -4.426  -4.426  -4.426
     Inventar                    U     -83          -251    -255    -255   -255   -255
     Pavillon ved Opalen/Valdemarskolen       U    -251
     Undervisningsmidler              U    -237          -474   -524    -524   -524   -524
     Elevaktiviteter                U    -399          -451   -470    -470   -470   -470
     Udvikling af skolernes læringscentre      U               -1.414  -1.473   -1.473  -1.473  -1.473
     Mælkeordningen                 U     -88          -128   -140    -140   -140   -140
     Skoleidrætshaller - forpagtningsafgift m.v.  U                 -66    -67     -67    -67    -67
                            I                 34    36     36    36    36
      Telefon                   U                 -10    -11     -11    -11    -11
                            I                  3     3      3     3     3
      Flyttegodtgørelse og jubilæums- gratialer  U     -20          -79    -82     -82    -82    -82


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                      Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                        Side 33                      26. august 2008
                                 Skoler
                               Udvalgsbevilling
                                     Ovf. til
1.000 kr.                           2007    2008   2008    2009     2010    2011    2012
      Tjeneste/lejeboliger            U      -79
      Det fælles rådgivende organ        U                -16     -16      -16    -16     -16
      Afgifter til copy-dan           U     -232         -250    -258      -258    -258    -258
      Skoleledermøde               U     -28
      Elevstyresystem TABULEX          U     -103
                            I               -116    -122      -122    -122    -122
     Overskud/underskud fra foregående år     U         -1.028
 Øvrige fælleskonti i alt                    -2.769  -1.028   -4.945   -5.902    -9.829   -9.829   -9.829

 Pensioner
  Folkeskoler
    Pensioner                   U    -3.150
  Tjenestemandspension
    "Den lukkede lærergruppe"           U               -3.501   -3.694    -3.694   -3.694   -3.694
 Pensioner i alt                        -3.150        -3.501   -3.694    -3.694   -3.694   -3.694

 Skatter og forsikringer
  Andre fritidsfaciliteter
     Skatter og forsikringer            U                  -3     -3      -3     -3     -3
  Folkeskoler
     Skatter og forsikringer            U     -969         -824    -858      -858    -858    -858
     Arbejdsskadeforsikring            U     -145
  Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
     Skatter og forsikringer            U      -1
     Arbejdsskadeforsikring            U      -14
  Skolefritidsordninger
     Skatter og forsikringer            U      -13         -23     -24      -24    -24     -24
     Arbejdsskadeforsikring            U      -65
  Specialundervisning i regionale tilbud
     Skatter og forsikringer            U      -46
     Arbejdsskadeforsikring            U      -92
  Ungdomsskolevirksomhed
     Skatter og forsikringer            U      -31         -37     -38      -38    -38     -38
     Arbejdsskadeforsikring            U      -18
 Skatter og forsikringer i alt                 -1.394        -886    -923      -923    -923    -923

 Forældrebetaling i SFO
  Skolefritidsordninger
                            I
     Forældrebetaling incl. fripladser ogsøskenderabat   28.389        26.064   27.501     27.501   27.501   27.501
 Forældrebetaling i SFO i alt                 28.389        26.064   27.501     27.501   27.501   27.501

 Fripladser og søskenderabat
  Skolefritidsordninger
     Søskenderabat                 U               -6.643   -6.307    -6.307   -6.307   -6.307
     Fripladser                  U    -10.631        -2.673   -2.772    -2.772   -2.772   -2.772
 Fripladser og søskenderabat i alt               -10.631        -9.317   -9.079    -9.079   -9.079   -9.079

 Rammekonto, SFO
  Skolefritidsordninger
    Rammekonto                   U               -9.317   -7.255    -7.255   -7.255   -7.255
 Rammekonto, SFO i alt                                -9.317   -7.255    -7.255   -7.255   -7.255

 Betaling for center-SFO
  Skolefritidsordninger
     Betaling fra kommuner             U     -387
                            I    6.991
  Fritidshjem
     Betaling fra kommuner             I    6.384
     Betaling til kommuner             U    6.471
 Betaling for center-SFO i alt                 19.459


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                       Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                        Side 34                       26. august 2008
                          Skoler
                        Udvalgsbevilling
                              Ovf. til
1.000 kr.                     2007   2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Energibesparende foranstaltninger
  Folkeskoler
    Energibesparende foranstaltninger  U             -3.500
 Energibesparende foranstaltninger i alt                -3.500

 Demografi
  Folkeskoler
    Personale              U                         -209   -411   -1.480
 Demografi i alt                                        -209   -411   -1.480

 Udvalgsbevilling i alt              56.043  -1.028  -41.150  -37.227   -41.364  -41.566  -42.635
 Bevillingsoversigt 2007-2012                              Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                 Side 35                     26. august 2008
                              Skoler
                           Institutionsbevilling
                                  Ovf. til
1.000 kr.                         2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Institutionsbevilling til fordeling
     Personale                  U  -2.938   1.582   -9.111  -9.557   -9.154  -9.851  -9.851
                           I   2.320        3.083   3.253    3.253   3.253   3.253
     Andre personaleudgifter           U              -124   -103    -103   -103   -103
     Betaling for UU               U  -1.980        -1.924  -2.031   -2.031  -2.031  -2.031
     Dagpengerefusioner             U             1.025   1.086    1.086   1.086   1.086
 Institutionsbevilling til fordeling i alt         -2.598   1.582   -7.051  -7.351   -6.949  -7.646  -7.646

 Allindelille skole
     Skolebiblioteker               U    -11
     Personale                  U  -8.861        -8.445  -8.605   -8.605  -8.605  -8.605
                           I    18
     Vikarer/lærere                U    -89
     Uddannelse                  U    -12         -29    -30     -30   -30    -30
     Andre personaleudgifter           U    -77         -8    -8      -8    -8    -8
     Udvendig bygningsvedligeholdelse       U   -304    -258   -242   -251     -251   -251   -251
     Grønne områder                U    -5         -3    -3      -3    -3    -3
     Opvarmning                  U   -158        -170   -186     -186   -186   -186
     Indvendig bygningsvedligeholdelse      U    -64        -126   -130     -130   -130   -130
     El og vand                  U   -127        -128   -137     -137   -137   -137
     Rengøring                  U   -400        -412   -428     -428   -428   -428
     Inventar                   U    -95         -20
     Administration                U    -52
     Budget, elevvariable udgifter        U             -293   -297     -297   -297   -297
     Undervisningsmidler             U   -144
     Elevaktiviteter               U   -39
     Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO   U    -9
     Beskæftigelsesmaterialer           U   -142         -282   -287     -287   -287   -287
     Overskud/underskud fra foregående år     U        1.079
     Dagpengerefusioner              U    27
 Allindelille skole i alt                 -10.544    821  -10.158  -10.363   -10.363  -10.363  -10.363

 Asgårdsskolen
    Skolebiblioteker               U    -42
    Personale                   U  -36.387        -8.521  -8.771   -8.771  -8.770  -8.770
                           I   1.029
      Vikarer/lærere              U   -637
      Uddannelse                U   -536         -14    -15     -15    -15    -15
                           I    47
      Andre personaleudgifter          U   -108         -4    -4      -4    -4    -4
      Udvendig bygningsvedligeholdelse     U  -1.328    791   -810   -837     -837   -837   -837
      Grønne områder              U    -12         -4    -4      -4    -4    -4
      Opvarmning                U   -559        -603   -451     -451   -451   -451
      Indvendig bygningsvedligeholdelse     U   -323        -369   -381     -381   -381   -381
                           I    14
      El og vand                U   -534         -489   -528    -528   -528   -528
      Rengøring                 U  -1.096        -1.068  -1.102   -1.102  -1.102  -1.102
      Inventar                 U   -500         -29
      Inventar og apparatur           U    -75
      Afgift for behandling af køleelemen-ter  U    -20
      Rådighedsbeløb - speciel SFO       U              -28    -28     -28    -28    -28
      Administration              U   -388
                           I    7
      Edb og etb                U   -343
                           I    72
      Budget, elevvariable udgifter       U             -383   -389     -389   -389   -389
      Undervisningsmidler            U   -504
      Elevaktiviteter              U   -133
                           I    58


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                   Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                     Side 36                     26. august 2008
                                  Skoler
                               Institutionsbevilling
                                       Ovf. til
1.000 kr.                             2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012
                              U
    Afgift for behandling af affald iflg deklaration - olie- og kemikalie-
                                    -97
    Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO       U      -5
                               I      6
    Ringsted by's boligselskab             U     -23
    Beskæftigelsesmaterialer              U     -463        -163   -166     -166   -166   -166
    Overskud/underskud fra foregående år        U         -3.641
    Dagpengerefusioner                 U     146
 Asgårdsskolen i alt                        -42.733   -2.850  -12.484  -12.676   -12.676  -12.676  -12.676

 Benløse skole
    Skolebiblioteker                  U    -101
    Personale                     U   -23.233        -25.428  -25.682   -25.682  -25.682  -25.682
                              I     20
      Vikarer/lærere                 U    -553
      Uddannelse                   U    -206          -41    -43     -43    -43    -43
      Andre personaleudgifter            U     -48          -12    -12     -12    -12    -12
      Bygningsvedligeholdelse m.v.          U    -549    -537    -627   -648    -648   -648   -648
      Grønne områder                 U    -251          -230   -237    -237   -237   -237
      Opvarmning                   U    -567          -779   -633    -633   -633   -633
      Indvendig bygningsvedligeholdelse       U    -994          -521   -538    -538   -538   -538
      El og vand                   U    -487          -524   -566    -566   -566   -566
      Rengøring                   U   -1.903         -1.934  -2.012   -2.012  -2.012  -2.012
      Inventar                    U    -251          -105    -18     -18    -18    -18
      Administration                 U    -221           -1    -1     -1    -1    -1
                              I     64
      Edb og etb                   U    -222
      Budget, elevvariable udgifter         U               -1.219  -1.239   -1.239  -1.239  -1.239
      Undervisningsmidler              U     -961
      Elevaktiviteter                U     -60
      Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO    U     -254
                              I     101
      Beskæftigelsesmaterialer            U     -379         -505   -514     -514   -514   -514
                              I      2
      Diverse udgifter                U     -200
                              I      95
      Koloni                     U      -7
                              I      9
    Overskud/underskud fra foregående år        U          -487
    Dagpengerefusioner                 U     36
 Benløse skole i alt                       -31.121   -1.024  -31.925  -32.144   -32.143  -32.143  -32.143

 Dagmarskolen
    Skolebiblioteker                  U    -163
    Personale                      U   -29.639        -25.996  -27.135   -27.135  -27.135  -27.135
                              I    6.161
      Vikarer/lærere                 U    -895
      Uddannelse                   U    -326          -45    -46     -46    -46    -46
      Andre personaleudgifter            U     -91          -12    -13     -13    -13    -13
      Udvendig bygningsvedligeholdelse        U    -304    -360    -463   -479    -479   -479   -479
      Grønne områder                 U                 -1    -1     -1    -1    -1
      Opvarmning                   U     -589         -510   -557    -557   -557   -557
      Indvendig bygningsvedligeholdelse       U    -2.600         -495   -511    -511   -511   -511
      El og vand                   U     -293         -262   -280    -280   -280   -280
      Rengøring                   U    -1.146        -1.189  -1.227   -1.227  -1.227  -1.227
      Inventar                    U    -1.286          -93
      Administration                 U     -112
      Budget, elevvariable udgifter         U               -1.319  -1.341   -1.341  -1.341  -1.341
      Undervisningsmidler              U    -1.273
      Elevaktiviteter                U     -105
      Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO    U     -35


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                       Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                         Side 37                      26. august 2008
                            Skoler
                         Institutionsbevilling
                                Ovf. til
1.000 kr.                       2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012
    Beskæftigelsesmaterialer          U   -499         -569   -579    -579   -579   -579
    Overskud/underskud fra foregående år    U        1.128
    Dagpengerefusioner             U    104
 Dagmarskolen i alt                  -33.090    768  -30.955  -32.169   -32.169  -32.169  -32.169

 Heldagsskolen
    Personale                 U  -4.834        -5.315  -5.574   -5.574  -5.574  -5.574
    Uddannelse                U    -44         -40    -42     -42    -42    -42
    Andre personaleudgifter          U    -16          -9    -9     -9    -9    -9
    Udvendig bygningsvedligeholdelse     U    -49     -5   -104   -108    -108   -108   -108
    Grønne områder              U    -1
    Opvarmning                U    -45         -94   -102     -102   -102   -102
    Indvendig bygningsvedligeholdelse     U    -13         -47    -49     -49   -49    -49
    El og vand                U    -37         -53    -57     -57   -57    -57
    Rengøring                 U   -174        -181   -188     -188   -188   -188
    Inventar                 U    -82
    Administration              U    -58         -53    -54     -54   -54    -54
    Budget, elevvariable udgifter       U             -146   -148     -148   -148   -148
    Undervisningsmidler            U   -295
    Overskud/underskud fra foregående år   U         -834
 Heldagsskolen i alt                  -5.646    -839  -6.042  -6.331   -6.331  -6.331  -6.331

 Kildeskolen
    Skolebiblioteker             U    -24
    Personale                 U  -8.660        -8.520  -7.853   -7.853  -7.853  -7.853
                         I     3
      Vikarer/lærere            U   -120
      Uddannelse              U    -82         -28    -29     -29   -29    -29
      Andre personaleudgifter        U    -73         -8    -8      -8    -8    -8
      Udvendig bygningsvedligeholdelse   U   -112    -456   -257   -265     -265   -265   -265
                         I     0
    Grønne områder              U    -17         -25    -26     -26   -26    -26
    Opvarmning                U   -185        -191   -208     -208   -208   -208
    Indvendig bygningsvedligeholdelse     U    -87        -201   -208     -208   -208   -208
    El og vand                U    -86        -131   -140     -140   -140   -140
    Husleje                  U    -64         -86    -89     -89   -89    -89
    Rengøring                 U   -613        -628   -653     -653   -653   -653
    Inventar                 U    -33         -20
    Administration              U    -62
    Budget, elevvariable udgifter       U             -255   -259     -259   -259   -259
    Undervisningsmidler            U   -123
    Elevaktiviteter              U   -13
    Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO  U    -7
    Beskæftigelsesmaterialer         U   -207         -278   -283     -283   -283   -283
    Overskud/underskud fra foregående år   U         -524
    Dagpengerefusioner            U    48
 Kildeskolen i alt                  -10.517    -980  -10.627  -10.022   -10.021  -10.021  -10.021

 Kværkeby skole
    Skolebiblioteker              U    -28
    Personale                 U  -10.991        -9.306  -10.512   -10.512  -10.512  -10.512
                         I    181
      Vikarer/lærere            U   -272
      Uddannelse              U    -50         -32    -34     -34   -34    -34
      Andre personaleudgifter        U    -36         -9    -9      -9    -9    -9
      Udvendig bygningsvedligeholdelse   U   -180    -353   -303   -313     -313   -313   -313
      Grønne områder            U    -1         -1    -1      -1    -1    -1
      Opvarmning              U   -205        -195   -212     -212   -212   -212
      Indvendig bygningsvedligeholdelse   U    -54        -133   -137     -137   -137   -137
      El og vand              U    -91        -147   -157     -157   -157   -157


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                 Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                   Side 38                     26. august 2008
                              Skoler
                           Institutionsbevilling
                                  Ovf. til
1.000 kr.                         2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012
      Rengøring                 U   -416         -387   -400    -400   -400   -400
      Inventar                 U    -37         -24
      Administration              U    -94
      Budget, elevvariable udgifter       U             -375   -381     -381   -381   -381
      Undervisningsmidler            U   -199
                           I    -1
      Elevaktiviteter              U   -80
                           I    46
      Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO  U   -45
      Beskæftigelsesmaterialer         U   -136         -318   -323     -323   -323   -323
                           I    9
    Overskud/underskud fra foregående år      U        1.587
    Dagpengerefusioner               U    64
 Kværkeby skole i alt                   -12.616   1.235  -11.230  -12.480   -12.480  -12.480  -12.480

 Nordbakkeskolen
    Skolebiblioteker                U    -49
    Personale                   U  -13.097       -13.019  -13.427   -13.426  -13.426  -13.426
                           I    -40
    Vikarer/lærere                 U   -231
    Uddannelse                   U    -60         -29    -30     -30    -30    -30
    Andre personaleudgifter            U    -47          -8    -8     -8    -8    -8
    Udvendig bygningsvedligeholdelse        U   -261    -507   -360   -372    -372   -372   -372
    Grønne områder                 U               -1    -1     -1    -1    -1
    Opvarmning                   U   -368         -304   -332    -332   -332   -332
    Indvendig bygningsvedligeholdelse       U    -15         -183   -189    -189   -189   -189
    El og vand                   U   -259         -280   -303    -303   -303   -303
    Rengøring                   U  -1.128        -1.139  -1.186   -1.186  -1.186  -1.186
    Inventar                    U    -12         -43
    Administration                 U    -99
    Budget, elevvariable udgifter         U    21        -579   -588     -588   -588   -588
    Undervisningsmidler              U   -334
    Elevaktiviteter                U   -104
    Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO    U    -84
    Beskæftigelsesmaterialer            U   -303        -356   -362     -362   -362   -362
    Overskud/underskud fra foregående år      U         479
    Dagpengerefusioner               U    100
 Nordbakkeskolen i alt                  -16.371    -28  -16.301  -16.798   -16.798  -16.798  -16.798

 Sdr. Parkskolen
     Skolebiblioteker               U   -212
     Personale                  U  -44.744       -22.296  -23.512   -23.512  -23.512  -23.512
                           I   5.831
      Vikarer/lærere              U  -1.154
      Uddannelse                U   -277         -20    -21     -21    -21    -21
      Andre personaleudgifter          U    217          -6    -6     -6    -6    -6
      Udvendig bygningsvedligeholdelse     U   -289  -1.456    -936   -968    -968   -968   -968
      Grønne områder              U    -58         -60    -63     -63    -63    -63
      Opvarmning                U   -334         -883   -964    -964   -964   -964
      Indvendig bygningsvedligeholdelse     U   -624         -433   -447    -447   -447   -447
      El og vand                U   -598         -844   -916    -916   -916   -916
      Rengøring                 U  -1.708        -1.796  -1.853   -1.853  -1.853  -1.853
      Inventar                 U   -345         -89
      Inventar og apparatur           U   -123
      Nedrivning af bygninger          U    -17
      Administration              U   -324
      Budget, elevvariable udgifter       U             -1.167  -1.186   -1.186  -1.186  -1.186
      Rådighedsbeløb - Krokodillen       U              -56    -56     -56    -56    -56
      Undervisningsmidler            U   -678
      Elevaktiviteter              U    21


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                   Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                     Side 39                     26. august 2008
                              Skoler
                           Institutionsbevilling
                                  Ovf. til
1.000 kr.                         2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012
     Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO   U   -171
     Projektmidler - Ringsted Syd         U   -358        -227   -231     -231   -231   -231
     Overskud/underskud fra foregående år     U        3.471
     Dagpengerefusioner              U    540
 Sdr. Parkskolen i alt                  -45.406   2.015  -28.812  -30.224   -30.224  -30.224  -30.224

 Søholmskolen
    Skolebiblioteker                U    -49
    Personale                   U  -9.637        -9.685  -9.916   -9.916  -9.916  -9.916
                           I    212
      Vikarer/lærere              U   -259
      Uddannelse                U    -75         -23    -24     -24   -24    -24
      Andre personaleudgifter          U    -73         -6    -7      -7    -7    -7
      Udvendig bygningsvedligeholdelse     U   -187     21   -197   -204     -204   -204   -204
      Grønne områder              U    -1         -1    -1      -1    -1    -1
      Opvarmning                U   -185        -226   -246     -246   -246   -246
      Indvendig bygningsvedligeholdelse     U   -272        -115   -119     -119   -119   -119
      El og vand                U    -87        -131   -139     -139   -139   -139
      Rengøring                 U   -446        -455   -469     -469   -469   -469
      Administration              U    -70         -31
                           I     1
      Budget, elevvariable udgifter       U             -455   -462     -462   -462   -462
      Undervisningsmidler            U   -542
                           I    94
      Elevaktiviteter              U   -96
                           I   102
      Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO  U   -26
                           I    31
      Beskæftigelsesmaterialer         U   -289         -284   -289     -289   -289   -289
                           I    13
    Overskud/underskud fra foregående år      U         -237
    Dagpengerefusioner               U    46
 Søholmskolen i alt                    -11.797    -217  -11.609  -11.877   -11.876  -11.876  -11.876

 Valdemarskolen
    Skolebiblioteker                U   -137
    Personale                   U  -41.337       -41.402  -41.866   -41.866  -41.865  -41.865
                           I   3.155
      Vikarer/lærere              U  -1.585
      Uddannelse                U   -235         -80    -84     -84    -84    -84
      Andre personaleudgifter          U   -110         -23    -24     -24    -24    -24
      Udvendig bygningsvedligeholdelse     U   -496    -334   -711   -735    -735   -735   -735
      Grønne områder              U               -6    -7     -7    -7    -7
      Opvarmning                U   -717         -715   -780    -780   -780   -780
      Indvendig bygningsvedligeholdelse     U   -307         -509   -526    -526   -526   -526
      El og vand                U   -369         -339   -366    -366   -366   -366
      Rengøring                 U  -1.769        -1.749  -1.807   -1.807  -1.807  -1.807
      Inventar                 U   -389         -140
      Administration              U   -396
      Edb og etb                U    -97
      Budget, elevvariable udgifter       U             -1.823  -1.854   -1.854  -1.854  -1.854
      Undervisningsmidler            U   -970
      Elevaktiviteter              U   -115
      Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO  U    -3
      Kantine                  U   -470         -304    -328    -328   -328   -328
                           I   410         322    340     340    340    340
      Automat                  U              -51    -56     -56    -56    -56
                           I              81     85     85    85    85
      Beskæftigelsesmaterialer         U   -670         -995   -1.012   -1.012  -1.012  -1.012
                           I    9


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                   Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                     Side 40                     26. august 2008
                              Skoler
                           Institutionsbevilling
                                  Ovf. til
1.000 kr.                         2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012
      Diverse udgifter             U   -170
                           I    56
      Koloni                  U    -43
                           I     4
    Overskud/underskud fra foregående år      U       -1.340
    Dagpengerefusioner               U    251
 Valdemarskolen i alt                   -46.500  -1.674  -48.445  -49.020   -49.020  -49.020  -49.020

 Vetterslev skole
     Skolebiblioteker               U    -41
     Personale                  U  -8.350        -7.901  -7.952   -7.952  -7.952  -7.952
     Vikarer/lærere                U    -77
     Uddannelse                  U    -30         -17    -17     -17   -17    -17
     Andre personaleudgifter           U    -29         -5    -5      -5    -5    -5
     Udvendig bygningsvedligeholdelse       U   -174    -286   -238   -246     -246   -246   -246
     Grønne områder                U              -1    -1      -1    -1    -1
     Opvarmning                  U   -158         -199   -217     -217   -217   -217
     Indvendig bygningsvedligeholdelse      U   -98         -133   -138     -138   -138   -138
     El og vand                  U   -155         -149   -160     -160   -160   -160
     Rengøring                  U   -591         -617   -642     -642   -642   -642
     Inventar                   U    -5         -28
     Administration                U   -15
     Budget, elevvariable udgifter        U             -364   -370     -370   -370   -370
     Undervisningsmidler             U   -275
                           I    23
      Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO  U   -29
                           I    25
      Beskæftigelsesmaterialer         U   -151         -207   -211     -211   -211   -211
                           I    10
     Overskud/underskud fra foregående år     U         280
     Dagpengerefusioner              U    23
 Vetterslev skole i alt                  -10.096     -6  -9.858  -9.958   -9.958  -9.958  -9.958

 Vigersted skole
     Personale                  U  -21.045       -12.510  -12.834   -12.834  -12.834  -12.834
                           I    737
      Vikarer/lærere              U   -708
      Uddannelse                U   -158         -15    -16     -16    -16    -16
      Andre personaleudgifter          U   -439          -4    -4     -4    -4    -4
      Udvendig bygningsvedligeholdelse     U   -223  -1.101    -580   -600    -600   -600   -600
      Grønne områder              U    -2          -2    -2     -2    -2    -2
      Opvarmning                U   -370         -419   -457    -457   -457   -457
      Indvendig bygningsvedligeholdelse     U   -184         -329   -340    -340   -340   -340
      El og vand                U   -234         -363   -394    -394   -394   -394
      Rengøring                 U  -1.275        -1.331  -1.386   -1.386  -1.386  -1.386
      Inventar                 U   -178         -47
      Administration              U   -204
      Budget, elevvariable udgifter       U   -869        -691   -702     -702   -702   -702
                           I    60
     Undervisningsmidler             U    -44
     Tilsyn                    U    -17
     Beskæftigelsesmaterialer           U   -196        -182   -185     -185   -185   -185
     Lejeindtægter                I    -1
     Overskud/underskud fra foregående år     U         835
     Dagpengerefusioner              U    126
 Vigersted skole i alt                  -25.227    -266  -16.474  -16.921   -16.921  -16.921  -16.921
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                   Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                     Side 41                     26. august 2008
                                  Skoler
                               Institutionsbevilling
                                      Ovf. til
1.000 kr.                             2007    2008    2008   2009    2010   2011   2012
 Ådalskolen
     Personale                     U   -23.015
                               I     80
    Uddannelse                     U     -259
    Vandforsyning                    U     -35
    Bygningsvedligeholdelse               U     -94
    Fjernvarme                     U     -77
    Indvendig bygningsvedligeholdelse          U     -239
    Gas                         U     -381
    Rengøring                      U     -759
    Inventar                      U     -102
    Administration                   U     -360
    Projekthjælp                    U     -96
    Maskiner, materiel og redskaber           U     -842
    Materiel                      U     -180
                              U
    Afgift for behandling af affald iflg deklaration - olie- og kemikalie-
                                    -24
    Kolonihaver - 45 a m.fl.              U     -75
    Afdragsbidrag/Bryggeriet               I    1.287
    Tilskud fra fonde                  I    1.580
    Dagpengerefusioner                 U      23
 Ådalskolen i alt                         -23.569

 Kvædehuset
    Personale                      U   -8.625
    Uddannelse                      U     -57
    Vandforsyning                    U     -23
    Husleje                       U   -1.580
    Administration                    U    -882
    Projekthjælp                     U     -94
    Andelsboligforeningen af 1941            U    -322
    Afdragsbidrag - kommunens andel           U    -109
    Dagpengerefusioner                  U      2
 Kvædehuset i alt                         -11.689

 Ringsted Kommunale Ungdomsskole
    Personale                  U   -3.092            -2.926  -3.059   -3.059  -3.059  -3.059
    Uddannelse                  U     -6             -11    -11     -11    -11    -11
    Andre personaleudgifter           U     -50             -39    -41     -41    -41    -41
    Grønne områder                U                    -7    -7     -7    -7    -7
    Opvarmning                  U     -46             -62    -67     -67    -67    -67
    El og vand                  U     -37             -61    -66     -66    -66    -66
    Husleje                   U     -4
                           U
    Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, narko og alkoholmisbrug
                               -203            -174   -177     -177   -177   -177
    Forebyggelsespulje              U      0             -85    -87     -87   -87    -87
    Rengøring                  U    -118            -171   -177     -177   -177   -177
    Inventar                   U     -62             -47    -47     -47   -47    -47
    Administration                U    -160            -114   -117     -117   -117   -117
    Biler m.v.                  U    -296
                           I     57
    Undervisningsmidler             U    -702            -417   -425     -425   -425   -425
                           I    538             14    15      15    15    15
    Elevaktiviteter               U     -31             -82    -84     -84   -84    -84
    Befordring af eleverne            U     -92            -158   -164     -164   -164   -164
    Andre udgifter                U     -24             -25    -26     -26   -26    -26
                           I     12             27    28      28    28    28
    Erhvervsskole                U     -43             -95   -100     -100   -100   -100
                           U
    Betaling til/fra andre kommuner for ungdomsskoleundervisning
                                -7             -59    -63     -63   -63    -63
                           I                   29    31      31    31    31
    Overskud/underskud fra foregående år     U              -724
 Ringsted Kommunale Ungdomsskole i alt           -4.363        -724  -4.463  -4.644   -4.644  -4.644  -4.644


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                       Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                         Side 42                      26. august 2008
                           Skoler
                        Institutionsbevilling
                               Ovf. til
1.000 kr.                     2007    2008   2008    2009     2010   2011    2012

 Ringsted Kommunale Ungdomsklub
    Uddannelse               U    -27          -11     -11     -11    -11    -11
    Andre personaleudgifter        U    -13          -16     -17     -17    -17    -17
    Bygningsvedligeholdelse m.v.      U    -45    -79    -56     -58     -58    -58    -58
    Indvendig bygningsvedligeholdelse   U    -39          -47     -48     -48    -48    -48
    Rengøring               U     -6          -7     -8     -8     -8     -8
    Inventar                U    -44          -42     -43     -43    -43    -43
    Administration             U    -12          -10     -10     -10    -10    -10
    Kiosk                 U    -27
                        I     23
    Medlemmers bidrag - brugerbetaling   I     20
    Overskud/underskud fra foregående år  U          -85
 Ringsted Kommunale Ungdomsklub i alt         -170    -165   -190    -195     -195   -195    -195

 UPPR
      Personale             U  -10.845        -9.573   -9.181   -9.181   -9.181   -9.181
                        I   1.204               -927    -927    -927    -927
      Uddannelse             U    -178         -114     -119    -119    -119    -119
      Andre personaleudgifter      U    -195         -129     -135    -135    -135    -135
      Opvarmning             U    -12
      El og vand             U     -8
      Rengøring             U    -80          -66     -68     -68    -68    -68
      Inventar              U    -143          -27     -27     -27    -27    -27
      Inventar og apparatur       U    -36
      Administration           U    -831         -256    -262     -262   -262    -262
      Undervisningsmidler        U    -38         -87     -88     -88    -88    -88
      Kursusformidling          U    -313
                        I    457
      Rekvirerede opgaver        U    -634
                        I     12
      Lejeindtægter           U    -432
                        I    135
    Overskud/underskud fra foregående år  U         773
    Dagpengerefusioner           U     7          15     16     16     16     16
 UPPR i alt                     -11.930    773   -10.236   -10.790   -10.790  -10.790  -10.790

 UPPR - projekter
    Udviklingsprojektet Mithras      U          36
    Lege- og bevægelsescenter       U          563
    Skoleudviklingsprojekt         U         -352     -3
 UPPR - projekter i alt                      247     -3

 Skoler i alt                   -299.941  -2.360  -308.011  -311.191  -314.924  -315.822  -316.891
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                 Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                  Side 43                       26. august 2008
                             Dagtilbud for børn
                               Udvalgsbevilling
                                      Ovf. til
1.000 kr.                            2007    2008    2008   2009    2010   2011   2012

 Forældrebetaling
    Forældrebetaling                I     127
                            I
    Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudslo-
                                35.462          40.617  42.856    42.856  42.856  42.856
 Forældrebetaling i alt                    35.589          40.617  42.856    42.856  42.856  42.856

 Fripladser og søskenderabat
     Fripladser i kommunal dagpleje          U     -829
     Fripladser i vuggestuer             U      8
     Fripladser i børnehaver             U    -1.580
     Fripladser i integrerede institutioner      U    -2.992         -6.488  -6.398   -6.398  -6.398  -6.398
     Fripladser i fritidshjem             U     -204
     Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1, 63, stk. 1 og 76,U    i dagtilbuds-
                              stk. 2 -3.280         -3.592  -3.725   -3.725  -3.725  -3.725
 Fripladser og søskenderabat i alt                -8.877        -10.079  -10.123   -10.123  -10.123  -10.123

 Rammekonto
   Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf.   U  -887
   Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. U   -19
   Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf.      U   -38
   Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. U    -14
                              U
   Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbuds-
                                 -333
   Tilskud til pasning af egne børn           U -1.042
   Rammekonto                      U               180   -2.121   -2.562  -2.562  -2.562
 Rammekonto i alt                       -2.333           180   -2.121   -2.562  -2.562  -2.562

 Regnskabsføring og revision
    Regnskabsføring og revision            U     -480         -478   -495     -495   -495   -495
 Regnskabsføring og revision i alt                 -480         -478   -495     -495   -495   -495

 Betaling til og fra andre kommuner
     Andre indtægter                 U    -925         -1.178  -1.243   -1.243  -1.243  -1.243
                             I    1.384           471    497     497    497    497
     Reklameindtægter                 I    3.709
     Rammekonto                    U    2.673
 Betaling til og fra andre kommuner i alt             6.842          -707   -746     -746   -746   -746

 Skatter og forsikringer
     Skatter og forsikringer             U     -188         -143   -149     -149   -149   -149
     Arbejdsskadeforsikring              U     -152
 Skatter og forsikringer i alt                   -340         -143   -149     -149   -149   -149

 Huslejer
    Bygningsvedligeholdelse              U     -118
    Husleje                      U      15         -574   -598     -598   -598   -598
    Leje af areal                   U      -7          -8    -9      -9    -9    -9
 Huslejer i alt                           -110         -582   -607     -607   -607   -607

 Øvrige fælleskonti
     Personale                    U     -780          -79    -82     -82   -82    -82
                             I                 35    37      37    37    37
      Uddannelse                  U     -42         -120   -125     -125   -125   -125
      Andre personaleudgifter            U     -70          -6    -6      -6    -6    -6
      Kompetenceudvikling i dagtilbud til børn   U     -102         -157   -163     -163   -163   -163
      Åbne uddannelsesarrangementer         U     -25          -28    -29     -29   -29    -29
      Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO    U     -668     533
                             I     167
      UPLA - en kulturrevolution          U                -202   -212     -212   -212   -212
      Uforudsete udgifter på daginstitutionsområdet U     -98          -84    -86     -86   -86    -86
      Pulje til bedre kvalitet i børnepasningen   U
                             I    1.180   -1.180


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                       Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                         Side 44                      26. august 2008
                            Dagtilbud for børn
                              Udvalgsbevilling
                                     Ovf. til
1.000 kr.                            2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012
      Lederforum                 U      -44
      Pædagogiske kurser             U      -10
                             I      0
     Dagtilbudsloven (Lov 170 af 24/5 2007)     U               -755   -787     -787   -787   -787
                            U
     Lov 485 af 7/6 2006 om børnemiljø i daginstitutioner             -160   -167     -167   -167   -167
     Overskud/underskud fra foregående år      U          4.547
 Øvrige fælleskonti i alt                     -492   3.900   -1.556  -1.620   -1.620  -1.620  -1.620

 Bygningsvedligeholdelse
    Bygningsvedligeholdelse             U     -380         -264   -273     -273   -273   -273
 Bygningsvedligeholdelse i alt                  -380         -264   -273     -273   -273   -273

 Pavillon, Højbobus
     Midlertidig pavillon ved Højbohus       U     -282
 Pavillon, Højbobus i alt                     -282

 Demografi
    Personale                    U                           -318   -758   -1.180
 Demografi i alt                                               -318   -758   -1.180

 Udvalgsbevilling i alt                     29.136   3.900  26.987  26.723    25.965  25.524  25.103
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                      Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                        Side 45                     26. august 2008
                        Dagtilbud for børn
                        Institutionsbevilling
                               Ovf. til
1.000 kr.                     2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Vikarpulje - sygefravær over 2 uger
    Vikarer                U   -1.266        -2.501  -2.670   -2.670  -2.670  -2.670
    Dagpengerefusioner           U   1.357        1.162   1.231    1.231   1.231   1.231
 Vikarpulje - sygefravær over 2 uger i alt        91        -1.340  -1.439   -1.439  -1.439  -1.439

 Støttekorpset
     Personale               U   -1.595
     Uddannelse              U    -44
     Vandforsyning             U    -12
     Administration            U     -1
 Støttekorpset i alt                 -1.652

 Ringsted Dagpleje
    Løn til dagplejere           U  -34.212        -37.635  -39.428   -39.428  -39.428  -39.428
    Personale               U  -3.392        -2.854  -3.000   -3.000  -3.000  -3.000
    Uddannelse               U   -174         -217   -226    -226   -226   -226
    Andre personaleudgifter        U    -80         -161   -168    -168   -168   -168
    Bygningsvedligeholdelse        U    -7          -12    -13     -13    -13    -13
    Opvarmning               U    -21          -64    -70     -70    -70    -70
    El og vand               U    -7          -11    -12     -12    -12    -12
    Rengøring               U    -76          -76    -78     -78    -78    -78
    Inventar                U   -266
    Administration             U   -199
    Forplejning              U    -56
    Beskæftigelsesmaterialer        U   -151         -735   -747     -747   -747   -747
    Diverse udgifter            U   -188
    Legestueaktiviteter          U   -169
    Overskud/underskud fra foregående år  U          -57
    Dagpengerefusioner           U    486          471    500     500    500    500
 Ringsted Dagpleje i alt              -38.511     -57  -41.295  -43.243   -43.243  -43.243  -43.243

 Benediktegårdens Børnehave
    Personale               U   -2.242        -2.053  -2.078   -2.078  -2.078  -2.078
    Uddannelse               U     6         -16    -16     -16    -16    -16
    Andre personaleudgifter        U    -23         -16    -17     -17    -17    -17
    Opvarmning               U    -21         -21    -23     -23    -23    -23
    Indvendig bygningsvedligeholdelse   U    -16         -55    -57     -57    -57    -57
    El og vand               U    -30         -40    -43     -43    -43    -43
    Skatter og forsikringer        U     -4          -4    -4     -4    -4    -4
    Rengøring               U    -98         -108   -113    -113   -113   -113
    Inventar                U    -15
    Administration             U    -20
    Forplejning              U    -35
    Beskæftigelsesmaterialer        U    -37
    Diverse udgifter            U    -38        -117   -119     -119   -119   -119
    Overskud/underskud fra foregående år  U           8
 Benediktegårdens Børnehave i alt          -2.574     8  -2.430  -2.470   -2.470  -2.470  -2.470

 Bengerds Børnehus
    Personale                U   -4.157        -4.616  -4.614   -4.614  -4.614  -4.614
    Uddannelse               U    -14         -36    -37     -37    -37    -37
    Andre personaleudgifter         U    -28         -10    -10     -10    -10    -10
    Udvendig bygningsvedligeholdelse    U    -14    -18    -46    -47     -47    -47    -47
    Opvarmning               U    -32         -39    -42     -42    -42    -42
    Indvendig bygningsvedligeholdelse    U     -2         -35    -36     -36    -36    -36
    El og vand               U    -76         -92    -99     -99    -99    -99
    Rengøring                U    -106         -134   -139    -139   -139   -139
    Inventar                U     -5
    Administration             U    -22


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                  Side 46                     26. august 2008
                        Dagtilbud for børn
                        Institutionsbevilling
                               Ovf. til
1.000 kr.                     2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012
    Forplejning               U    -61
    Beskæftigelsesmaterialer        U    -6
    Diverse udgifter            U   -137         -277   -281     -281   -281   -281
    Overskud/underskud fra sidste år    U         -758
 Bengerds Børnehus i alt               -4.661    -776  -5.284  -5.307   -5.307  -5.307  -5.307

 Benløse Børnegård
    Personale               U   -3.683        -4.094  -4.304   -4.304  -4.304  -4.304
                        I    105
    Uddannelse               U    -56         -33    -35     -35   -35    -35
    Andre personaleudgifter        U    -61         -34    -36     -36   -36    -36
    Udvendig bygningsvedligeholdelse    U    -47         -44    -46     -46   -46    -46
    Opvarmning               U    -91         -60    -66     -66   -66    -66
    Indvendig bygningsvedligeholdelse   U    -135         -40    -42     -42   -42    -42
    El og vand               U    -45         -52    -55     -55   -55    -55
    Skatter og forsikringer        U     -6
    Rengøring               U    -206        -212   -219     -219   -219   -219
    Inventar                U    -70
    Administration             U    -43
    Forplejning              U    -70
    Beskæftigelsesmaterialer        U    -45
    Diverse udgifter            U    -50        -264   -269     -269   -269   -269
    Overskud/underskud fra foregående år  U         177
 Benløse Børnegård i alt               -4.504    177   -4.835  -5.070   -5.070  -5.070  -5.070

 Benløse Børnehave
    Personale               U   -2.884        -2.862  -3.009   -3.009  -3.009  -3.009
    Uddannelse               U    -34         -22    -23     -23    -23    -23
    Andre personaleudgifter        U    -62         -23    -23     -23    -23    -23
    Udvendig bygningsvedligeholdelse    U    -50     70    -33    -34     -34    -34    -34
    Opvarmning               U    -21         -29    -31     -31    -31    -31
    Indvendig bygningsvedligeholdelse   U    -245         -78    -18     -18    -18    -18
    El og vand               U    -27         -28    -30     -30    -30    -30
    Skatter og forsikringer        U    -18
    Rengøring               U    -75         -77    -79     -79   -79    -79
    Inventar                U    -48
    Administration             U    -45
    Forplejning              U    -51
    Beskæftigelsesmaterialer        U    -24
    Diverse udgifter            U    -37        -137   -139     -139   -139   -139
    Overskud/underskud fra foregående år  U          -26
 Benløse Børnehave i alt               -3.619     45  -3.288  -3.387   -3.387  -3.387  -3.387

 Børnehuset Bastionen
    Personale                U   -649        -5.173  -5.442   -5.442  -5.442  -5.442
    Uddannelse               U    -2          -42    -44     -44    -44    -44
    Andre personaleudgifter         U    -24          -12    -12     -12    -12    -12
    Opvarmning               U    -13
    Indvendig bygningsvedligeholdelse    U    -9
    El og vand               U    -2
    Rengøring                U    -50
    Inventar                U    -41
    Administration             U    -57
    Forplejning               U    -5
    Beskæftigelsesmaterialer        U    -17
    Diverse udgifter            U    -26         -332   -338    -338   -338   -338
 Børnehuset Bastionen i alt              -895        -5.559  -5.836   -5.836  -5.836  -5.836
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                  Side 47                     26. august 2008
                        Dagtilbud for børn
                        Institutionsbevilling
                               Ovf. til
1.000 kr.                     2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Bjergbakken
    Personale               U   -2.109        -2.016  -2.119   -2.119  -2.119  -2.119
    Uddannelse               U     -4         -16    -16     -16    -16    -16
    Andre personaleudgifter        U     -6         -16    -17     -17    -17    -17
    Udvendig bygningsvedligeholdelse    U    -17     15    -19    -19     -19    -19    -19
    Opvarmning               U               -19    -21     -21    -21    -21
    Indvendig bygningsvedligeholdelse   U    -1          -12    -13     -13    -13    -13
    El og vand               U    -42          -22    -24     -24    -24    -24
    Rengøring               U    -60          -70    -72     -72    -72    -72
    Inventar                U    -45
    Administration             U    -25
    Forplejning              U    -33
    Beskæftigelsesmaterialer        U    -25
    Diverse udgifter            U    -20         -117   -119     -119   -119   -119
    Overskud/underskud fra foregående år  U         304
 Bjergbakken i alt                  -2.387    319   -2.308  -2.421   -2.421  -2.421  -2.421

 Bøgely
    Personale               U   -1.876        -1.498  -1.575   -1.569  -1.569  -1.569
    Uddannelse               U               -12    -12     -12    -12    -12
    Andre personaleudgifter        U    -4          -3    -3     -3    -3    -3
    Udvendig bygningsvedligeholdelse    U    -20     -35    -25    -26     -26    -26    -26
    Grønne områder             U    -10          -26    -27     -27    -27    -27
    Opvarmning               U    -22          -14    -15     -15    -15    -15
    Indvendig bygningsvedligeholdelse   U    -20          -13    -14     -14    -14    -14
    El og vand               U    -10          -23    -25     -25    -25    -25
    Rengøring               U    -49          -48    -50     -50    -50    -50
    Inventar                U    -1
    Administration             U    -45
    Forplejning              U    -30
    Beskæftigelsesmaterialer        U    -48
    Udleje af bålhytte           I     3
    Diverse udgifter            U    -1         -79    -81     -81   -81    -81
    Overskud/underskud fra foregående år  U          -51
 Bøgely i alt                    -2.134    -86  -1.743  -1.828   -1.822  -1.822  -1.822

 Dagmarasylets Børnehave
    Personale                U   -2.182        -2.236  -2.341   -2.341  -2.341  -2.341
    Uddannelse               U     -1         -18    -18     -18    -18    -18
    Andre personaleudgifter         U    -31         -18    -19     -19    -19    -19
    Udvendig bygningsvedligeholdelse    U    -37    -73    -44    -46     -46    -46    -46
    Opvarmning               U    -29         -28    -31     -31    -31    -31
    Indvendig bygningsvedligeholdelse    U    -29         -16    -17     -17    -17    -17
    El og vand               U    -11         -22    -23     -23    -23    -23
    Skatter og forsikringer         U    -20         -11    -12     -12    -12    -12
    Rengøring                U    -72         -80    -83     -83    -83    -83
    Inventar                U    -30
    Administration             U    -28
    Forplejning               U    -16
    Beskæftigelsesmaterialer        U    -69
    Diverse udgifter            U    -84        -135   -137     -137   -137   -137
    Overskud/underskud fra foregående år  U         -179
 Dagmarasylets Børnehave i alt            -2.639    -251  -2.608  -2.726   -2.726  -2.726  -2.726

 Den Frie Børnehave
    Personale               U   -1.867        -2.043  -2.147   -2.147  -2.147  -2.147
                        I     23
      Uddannelse             U    -77         -16    -16     -16   -16    -16
      Andre personaleudgifter      U    -30         -16    -17     -17   -17    -17


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                  Side 48                     26. august 2008
                        Dagtilbud for børn
                        Institutionsbevilling
                               Ovf. til
1.000 kr.                     2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012
    Udvendig bygningsvedligeholdelse    U    -5          -27    -28     -28    -28    -28
    Opvarmning               U    -24          -24    -26     -26    -26    -26
    Indvendig bygningsvedligeholdelse   U    -44          -8    -8     -8    -8    -8
    El og vand               U    -28          -35    -38     -38    -38    -38
    Skatter og forsikringer        U               -7    -8     -8    -8    -8
    Rengøring               U   -138         -120   -126    -126   -126   -126
    Inventar                U    -55
    Administration             U    -40
    Forplejning              U    -31
    Beskæftigelsesmaterialer        U    -33
    Diverse udgifter            U    -26         -117   -119     -119   -119   -119
    Overskud/underskud fra foregående år  U          -82
 Den Frie Børnehave i alt              -2.376    -82  -2.414  -2.535   -2.535  -2.535  -2.535

 Heimdal
    Personale                U   -4.157        -4.629  -4.866   -4.866  -4.866  -4.866
    Uddannelse               U    -85         -38    -39     -39    -39    -39
    Andre personaleudgifter         U               -11    -11     -11    -11    -11
    Udvendig bygningsvedligeholdelse    U    -41          -55    -57     -57    -57    -57
    Opvarmning               U    -41          -42    -46     -46    -46    -46
    Indvendig bygningsvedligeholdelse    U    -56          -39    -41     -41    -41    -41
    El og vand               U    -37          -55    -59     -59    -59    -59
    Rengøring                U   -176         -175   -182    -182   -182   -182
    Inventar                U    -53
    Administration             U    -40
    Forplejning               U    -72
    Beskæftigelsesmaterialer        U    -79
    Diverse udgifter            U    -8         -292   -297     -297   -297   -297
    Overskud/underskud fra sidste år    U         -166
 Heimdal i alt                    -4.844    -166  -5.336  -5.598   -5.598  -5.598  -5.598

 Højbohus Vuggestue og Børnehave
    Personale                U   -4.760        -4.684  -4.616   -4.616  -4.616  -4.616
    Uddannelse               U    -65         -36    -37     -37    -37    -37
    Andre personaleudgifter         U    -221         -10    -10     -10    -10    -10
    Udvendig bygningsvedligeholdelse    U    -44     37    -38    -39     -39    -39    -39
    Opvarmning               U    -23         -37    -40     -40    -40    -40
    Indvendig bygningsvedligeholdelse    U    -21         -23    -23     -23    -23    -23
    El og vand               U    -57         -64    -70     -70    -70    -70
    Rengøring                U    -143         -188   -194    -194   -194   -194
    Inventar                U    -14
    Administration             U    -69
    Forplejning               U    -84
    Diverse udgifter            U    -210        -277   -281     -281   -281   -281
    Overskud/underskud fra sidste år    U         154
 Højbohus Vuggestue og Børnehave i alt        -5.711    191   -5.356  -5.311   -5.311  -5.311  -5.311

 Kastaniehaven
    Personale               U   -5.860        -6.122  -6.199   -6.199  -6.199  -6.199
    Uddannelse               U    -16         -49    -51     -51    -51    -51
    Andre personaleudgifter        U     -2         -14    -14     -14    -14    -14
    Udvendig bygningsvedligeholdelse    U    -28    -41    -93    -96     -96    -96    -96
    Opvarmning               U    -76         -94   -102    -102   -102   -102
    Indvendig bygningsvedligeholdelse   U    -37         -28    -29     -29    -29    -29
    El og vand               U    -51         -99   -107    -107   -107   -107
    Rengøring               U    -228         -198   -204    -204   -204   -204
    Inventar                U    -208
    Administration             U    -52
    Forplejning              U    -70
    Beskæftigelsesmaterialer        U    -174


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                  Side 49                     26. august 2008
                       Dagtilbud for børn
                        Institutionsbevilling
                               Ovf. til
1.000 kr.                     2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012
    Diverse udgifter           U    -24         -387   -394    -394   -394   -394
    Overskud/underskud fra sidste år   U         -533
 Kastaniehaven i alt                -6.825    -574  -7.084  -7.197   -7.197  -7.197  -7.197

 Klostermarkens Børnehus
    Personale               U   -3.606        -3.905  -4.094   -4.088  -4.088  -4.088
    Uddannelse              U     5         -32    -33     -33    -33    -33
    Andre personaleudgifter        U    -23          -9    -9     -9    -9    -9
    Udvendig bygningsvedligeholdelse   U    -41    -256    -45    -46     -46    -46    -46
    Opvarmning              U    -29         -38    -40     -40    -40    -40
    Indvendig bygningsvedligeholdelse   U    -13         -18    -18     -18    -18    -18
    El og vand              U    -40         -36    -39     -39    -39    -39
    Rengøring               U    -124         -130   -134    -134   -134   -134
    Inventar               U    -13
    Administration            U    -52
    Forplejning              U    -31
    Beskæftigelsesmaterialer       U    -32
    Diverse udgifter           U    -63        -247   -251     -251   -251   -251
    Overskud/underskud fra sidste år   U          -48
 Klostermarkens Børnehus i alt           -4.061    -304  -4.460  -4.665   -4.659  -4.659  -4.659

 Børnehuset Stakhavegård
    Personale               U   -3.203        -3.857  -3.685   -3.685  -3.685  -3.685
    Uddannelse               U     -2         -28    -30     -30    -30    -30
    Andre personaleudgifter        U    -18          -8    -8     -8    -8    -8
    Udvendig bygningsvedligeholdelse    U    -27    -51    -33    -34     -34    -34    -34
    Opvarmning               U    -18         -52    -57     -57    -57    -57
    Indvendig bygningsvedligeholdelse   U    -41         -18    -18     -18    -18    -18
    El og vand               U    -35         -32    -34     -34    -34    -34
    Rengøring               U    -112         -119   -124    -124   -124   -124
    Inventar                U    -58
    Administration             U    -51
    Forplejning              U    -23
    Beskæftigelsesmaterialer        U    -52
    Diverse udgifter            U    -72        -221   -225     -225   -225   -225
    Overskud/underskud fra foregående år  U         -270
 Børnehuset Stakhavegård i alt           -3.713    -321  -4.369  -4.216   -4.216  -4.216  -4.216

 Nordbakkens Børnehus
    Personale               U   -2.806        -2.746  -2.838   -2.838  -2.838  -2.838
    Uddannelse               U    -20         -22    -23     -23    -23    -23
    Andre personaleudgifter        U     -3          -6    -6     -6    -6    -6
    Udvendig bygningsvedligeholdelse    U     -9    -125    -31    -32     -32    -32    -32
    Opvarmning               U    -16         -26    -28     -28    -28    -28
    Indvendig bygningsvedligeholdelse   U    -40         -11    -12     -12    -12    -12
    El og vand               U    -20         -24    -26     -26    -26    -26
    Rengøring               U    -85         -109   -113    -113   -113   -113
    Inventar                U    -35
    Administration             U    -49
    Forplejning              U    -51
    Beskæftigelsesmaterialer        U    -35
    Diverse udgifter            U    -73        -166   -169     -169   -169   -169
    Overskud/underskud fra foregående år  U         241
 Nordbakkens Børnehus i alt             -3.242    115   -3.141  -3.247   -3.247  -3.247  -3.247

 Børnehuset Rosengården
    Personale               U   -2.593        -4.459  -4.626   -4.626  -4.626  -4.626
    Uddannelse               U    -13         -36    -37     -37    -37    -37
    Andre personaleudgifter        U    -24         -10    -10     -10    -10    -10
    Udvendig bygningsvedligeholdelse    U    -15


 Bevillingsoversigt 2007-2012                               Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                  Side 50                     26. august 2008
                        Dagtilbud for børn
                         Institutionsbevilling
                                Ovf. til
1.000 kr.                      2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012
    Opvarmning                U    -52
    Indvendig bygningsvedligeholdelse    U   -110
    El og vand                U    -35
    Rengøring                U   -163
    Inventar                 U   -165
    Administration              U    -57
    Forplejning               U    -23
    Beskæftigelsesmaterialer         U    -15
    Diverse udgifter             U    -14         -277   -281    -281   -281   -281
 Børnehuset Rosengården i alt            -3.278        -4.782  -4.955   -4.955  -4.955  -4.955

 Ringsted Børnehave
    Personale                U   -2.285        -2.737  -2.876   -2.876  -2.876  -2.876
    Uddannelse               U     -6         -22    -23     -23    -23    -23
    Andre personaleudgifter         U     -2          -6    -7     -7    -7    -7
    Udvendig bygningsvedligeholdelse    U     -6    -115    -70    -72     -72    -72    -72
    Opvarmning               U    -33         -35    -38     -38    -38    -38
    Indvendig bygningsvedligeholdelse    U    -12         -38    -39     -39    -39    -39
    El og vand               U    -31         -40    -43     -43    -43    -43
    Rengøring                U    -92         -105   -108    -108   -108   -108
    Inventar                U    -74
    Administration             U    -67
    Forplejning               U    -49
    Beskæftigelsesmaterialer        U    -70
    Diverse udgifter            U     -4        -176   -179     -179   -179   -179
    Overskud/underskud fra sidste år    U         -113
 Ringsted Børnehave i alt               -2.732    -228  -3.228  -3.384   -3.384  -3.384  -3.384

 Børnehuset Fristedet
    Personale                U   -3.791        -3.940  -4.135   -4.135  -4.135  -4.135
    Uddannelse                U     -5         -32    -33     -33    -33    -33
    Andre personaleudgifter         U    -26          -9    -9     -9    -9    -9
    Udvendig bygningsvedligeholdelse     U    -31     13    -50    -52     -52    -52    -52
    Opvarmning                U    -36         -45    -49     -49    -49    -49
    Indvendig bygningsvedligeholdelse    U    -49         -29    -30     -30    -30    -30
    El og vand                U    -46         -47    -51     -51    -51    -51
    Rengøring                U    -101         -120   -124    -124   -124   -124
    Inventar                 U    -19
    Administration              U    -61
    Forplejning               U    -70
    Beskæftigelsesmaterialer         U    -98
    Diverse udgifter             U    -105        -247   -251     -251   -251   -251
    Koloni                  U    -31
                        I     18
    Overskud/underskud fra foregående år   U         -407
 Børnehuset Fristedet i alt              -4.451    -395  -4.519  -4.734   -4.734  -4.734  -4.734

 Sct. Bendts Børnehave
    Personale                U   -3.982
                        I     3
      Uddannelse             U    -53
      Vandforsyning            U    -40
      Bygningsvedligeholdelse       U    -48
      Fjernvarme             U    -48
      Indvendig bygningsvedligeholdelse  U    -33
      Gas                 U    -17
      Rengøring              U    -247
      Inventar              U    -71
      Administration           U    -736
                        I     3


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                   Side 51                     26. august 2008
                        Dagtilbud for børn
                        Institutionsbevilling
                               Ovf. til
1.000 kr.                     2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012
    Ringsted by's boligselskab       U    -22
    Andelsboligforeningen af 1941     U    -6
    D.A.B.                 U   -264
 Sct. Bendts Børnehave i alt            -5.561

 Sct. Georgs Gårdens Børnehave
    Personale               U   -4.896        -4.856  -5.098   -5.098  -5.098  -5.098
                        I    254
    Uddannelse               U    -15         -39    -41     -41   -41    -41
    Andre personaleudgifter        U    -89         -41    -42     -42   -42    -42
    Udvendig bygningsvedligeholdelse    U    -62    -84   -63    -65     -65   -65    -65
    Opvarmning               U    -18         -62    -68     -68   -68    -68
    Indvendig bygningsvedligeholdelse   U    -24         -31    -32     -32   -32    -32
    El og vand               U    -22         -52    -55     -55   -55    -55
    Skatter og forsikringer        U    -47         -8    -8      -8    -8    -8
    Rengøring               U    -242        -223   -235     -235   -235   -235
    Inventar                U    -38
    Administration             U    -49
    Forplejning              U    -57
    Beskæftigelsesmaterialer        U    -13
    Diverse udgifter            U    -19        -304   -310     -310   -310   -310
    Overskud/underskud fra foregående år  U         723
 Sct. Georgs Gårdens Børnehave i alt         -5.336    639   -5.679  -5.953   -5.953  -5.953  -5.953

 Skovbørnehaven
    Personale                U   -1.027        -877   -922     -922   -922   -922
    Uddannelse               U    -10         -7    -7      -7    -7    -7
    Andre personaleudgifter         U    -15         -11    -12     -12   -12    -12
    Indvendig bygningsvedligeholdelse    U    -13         -14    -14     -14   -14    -14
    El og vand               U    -12         -17    -18     -18   -18    -18
    Skatter og forsikringer         U     -5         -7    -7      -7    -7    -7
    Rengøring                U     -7         -42    -44     -44   -44    -44
    Inventar                U    -14
    Administration             U    -41
    Sundhedsmæssige foranstaltninger    U
    Forplejning               U    -9
    Beskæftigelsesmaterialer        U    -3
    Diverse udgifter            U    -13         -59    -60     -60   -60    -60
    Overskud/underskud fra foregående år  U          60
 Skovbørnehaven i alt                -1.168     60  -1.034  -1.085   -1.085  -1.085  -1.085

 Sneslev Landbørnehave
    Personale               U   -1.601        -1.728  -1.816   -1.816  -1.816  -1.816
    Uddannelse               U     -7         -13    -13     -13    -13    -13
    Andre personaleudgifter        U     -2          -4    -4     -4    -4    -4
    Udvendig bygningsvedligeholdelse    U     -1    -100    -30    -31     -31    -31    -31
    Opvarmning               U    -17         -26    -29     -29    -29    -29
    Indvendig bygningsvedligeholdelse   U     -2         -11    -11     -11    -11    -11
    El og vand               U    -12         -13    -14     -14    -14    -14
    Rengøring               U    -74         -71    -74     -74    -74    -74
    Inventar                U    -16
    Administration             U    -20
    Forplejning              U    -25
    Beskæftigelsesmaterialer        U    -30
    Diverse udgifter            U    -83         -88    -90     -90   -90    -90
    Overskud/underskud fra foregående år  U          -51
 Sneslev Landbørnehave i alt             -1.889    -152  -1.984  -2.083   -2.083  -2.083  -2.083

 Snurretoppen (Sdr. Park)
    Personale               U   -6.978        -7.043  -7.402   -7.402  -7.402  -7.402


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                  Side 52                     26. august 2008
                       Dagtilbud for børn
                        Institutionsbevilling
                               Ovf. til
1.000 kr.                     2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012
                       I    367
    Uddannelse              U    -48         -57    -59     -59   -59    -59
    Andre personaleudgifter        U   -137         -58    -61     -61   -61    -61
    Udvendig bygningsvedligeholdelse   U   -110         -74    -77     -77   -77    -77
    Opvarmning              U   -110         -141   -154     -154   -154   -154
    Indvendig bygningsvedligeholdelse   U    -18         -62    -64     -64   -64    -64
    El og vand              U    -39         -80    -85     -85   -85    -85
    Rengøring               U   -373         -311   -321     -321   -321   -321
    Inventar               U    -80
    Administration            U    -87         -13    -13     -13   -13    -13
    Forplejning              U    -83
    Beskæftigelsesmaterialer       U    -46
    Diverse udgifter           U    -67         -451   -459     -459   -459   -459
    Overskud/underskud fra sidste år   U         287
 Snurretoppen (Sdr. Park) i alt           -7.807    287   -8.291  -8.696   -8.696  -8.696  -8.696

 Specialgruppen Spiren
    Personale               U   -2.167
    Uddannelse              U     -1
    Vandforsyning             U     -1
    Bygningsvedligeholdelse        U    -12
    Fjernvarme              U    -12
    Indvendig bygningsvedligeholdelse   U     -3
    Gas                  U     -8
    Rengøring               U    -71
    Inventar               U     -6
    Administration            U    -19
    Ringsted by's boligselskab      U    -18
    Andelsboligforeningen af 1941     U    -19
    D.A.B.                U    -55
 Specialgruppen Spiren i alt            -2.392

 Søholmen
    Personale               U   -2.770        -2.771  -2.897   -2.891  -2.891  -2.891
    Uddannelse               U     -2         -22    -23     -23    -23    -23
    Andre personaleudgifter        U     -2          -6    -7     -7    -7    -7
    Udvendig bygningsvedligeholdelse    U    -20    -12    -50    -52     -52    -52    -52
    Opvarmning               U    -70         -39    -42     -42    -42    -42
    Indvendig bygningsvedligeholdelse   U    -21         -26    -26     -26    -26    -26
    El og vand               U    -35         -55    -60     -60    -60    -60
    Rengøring               U    -101         -97   -100    -100   -100   -100
    Inventar                U     -8
    Administration             U    -23         -13    -13     -13   -13    -13
    Forplejning              U    -68
    Beskæftigelsesmaterialer        U    -35
    Diverse udgifter            U    -120        -176   -179     -179   -179   -179
    Overskud/underskud fra foregående år  U         -207
 Søholmen i alt                   -3.276    -219  -3.256  -3.400   -3.394  -3.394  -3.394

 Tinsoldaten
    Personale               U   -5.862        -6.008  -6.166   -6.166  -6.166  -6.166
    Uddannelse              U    -39         -48    -50     -50    -50    -50
    Andre personaleudgifter        U    -10         -13    -14     -14    -14    -14
    Udvendig bygningsvedligeholdelse   U    -20    -59    -63    -65     -65    -65    -65
    Opvarmning              U    -70         -49    -53     -53    -53    -53
    Indvendig bygningsvedligeholdelse   U    -25         -41    -42     -42    -42    -42
    El og vand              U    -65         -59    -63     -63    -63    -63
    Rengøring               U    -217         -226   -233    -233   -233   -233
    Inventar               U    -56
    Administration            U    -46


 Bevillingsoversigt 2007-2012                               Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                  Side 53                     26. august 2008
                        Dagtilbud for børn
                         Institutionsbevilling
                                Ovf. til
1.000 kr.                      2007    2008   2008    2009     2010   2011    2012
      Forplejning             U   -112
                        I     2
    Beskæftigelsesmaterialer        U    -27
    Diverse udgifter            U   -123         -300    -305     -305   -305    -305
    Overskud/underskud fra sidste år    U         -297
 Tinsoldaten i alt                  -6.671    -356   -6.806   -6.991   -6.991   -6.991   -6.991

 Toften
     Personale               U   -2.133        -2.237   -2.112   -2.112   -2.112   -2.112
     Uddannelse               U     -1          -16    -16     -16    -16    -16
     Andre personaleudgifter        U    -41          -4     -5     -5     -5     -5
     Udvendig bygningsvedligeholdelse    U    -59     -9    -40    -42     -42    -42    -42
     Opvarmning               U    -14          -24    -26     -26    -26    -26
     Indvendig bygningsvedligeholdelse   U    -17          -17    -18     -18    -18    -18
     El og vand               U    -16          -28    -30     -30    -30    -30
     Rengøring               U    -54          -65    -67     -67    -67    -67
     Inventar                U     -5
     Administration             U    -22
     Forplejning              U    -28
     Beskæftigelsesmaterialer        U    -50
     Diverse udgifter            U    -69         -117    -119     -119   -119    -119
     Overskud/underskud fra foregående år  U          97
 Toften i alt                     -2.508     88   -2.549   -2.436   -2.436   -2.436   -2.436

 Vigersted Børnehave
     Personale               U   -3.624        -3.933   -4.093   -4.093   -4.093   -4.093
     Uddannelse               U    -31          -32    -33     -33    -33    -33
     Andre personaleudgifter        U     -7          -9     -9     -9     -9     -9
     Udvendig bygningsvedligeholdelse    U    -40    -120    -48    -50     -50    -50    -50
     Opvarmning               U    -21          -26    -28     -28    -28    -28
     Indvendig bygningsvedligeholdelse   U    -20          -25    -26     -26    -26    -26
     El og vand               U    -51          -38    -40     -40    -40    -40
     Rengøring               U    -152         -138    -142    -142    -142    -142
     Inventar                U    -42
     Administration             U    -26
     Forplejning              U    -50
     Beskæftigelsesmaterialer        U    -22
     Diverse udgifter            U    -95         -251    -255     -255   -255    -255
     Overskud/underskud fra foregående år  U         173
 Vigersted Børnehave i alt              -4.180    53   -4.499   -4.677   -4.677   -4.677   -4.677

 Åkanden
    Personale                U   -5.579        -5.603   -5.870   -5.864   -5.864   -5.864
    Uddannelse                U    -33          -45    -47     -47    -47    -47
    Andre personaleudgifter         U    -17          -13    -13     -13    -13    -13
    Udvendig bygningsvedligeholdelse     U    -28    -175    -93    -96     -96    -96    -96
    Opvarmning                U    -58          -67    -73     -73    -73    -73
    Indvendig bygningsvedligeholdelse    U    -43          -34    -35     -35    -35    -35
    El og vand                U    -53          -71    -76     -76    -76    -76
    Rengøring                U    -200         -196    -203    -203    -203    -203
    Inventar                 U    -108
    Administration              U    -90
    Forplejning               U    -60
    Beskæftigelsesmaterialer         U    -76
    Diverse udgifter             U    -50         -358    -364     -364   -364    -364
                        I     1
    Overskud/underskud fra sidste år     U         146
 Åkanden i alt                    -6.394    -29   -6.480   -6.777   -6.771   -6.771   -6.771

 Dagtilbud for børn i alt              -122.764   1.887  -128.967  -134.940  -135.675  -136.115  -136.537


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                 Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                   Side 54                      26. august 2008
                            Handicappede, børn
                               Udvalgsbevilling
                                     Ovf. til
1.000 kr.                           2007    2008   2008    2009     2010    2011    2012

 Specialbørnehaver
  Særlige dagtilbud og særlige klubber
    Betaling til kommuner              U   -10.467       -12.282   -13.934    -15.401   -15.401   -15.401
                             (pgf. 32) 240
    Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige dagtilbud I
 Specialbørnehaver i alt                    -10.227       -12.282   -13.934    -15.401   -15.401   -15.401

 Døgnpleje
  Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
    Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1)        U    -318        -448    -471     -471    -471    -471
                              nr.
    Opholdssteder (pgf. 49, stk. 5, jf. pgf. 40 stk. 3, U 8, pgf. 42 og
                                  -759       -1.035   -1.077    -1.077   -1.077   -1.077
    Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4)     U    -358        -300    -311     -311    -311    -311
                              U
    Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf.
                                  -275        -700     112      924    2.091    3.257
    Betaling (pgf. 159 0g 160)             I     10
 Døgnpleje i alt                         -1.700       -2.483   -1.746     -934    233    1.399

 Forebyggelse
  Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
                              U
    Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold
                                  -1.904       -1.810   -1.877    -1.877   -1.877   -1.877
                              U
    Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3,
                                   -303        -658    -685     -685    -685    -685
                              U    unges
    Familiebehandling eller behandling af barnets eller den-1.701 problemer    -1.711   -1.774    -1.774   -1.774   -1.774
                              U
    Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, -45
    Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)     U    -4.718       -5.188   -5.392    -5.392   -5.392   -5.392
                              U     og pgf
    Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2-244 76,      -455    -478     -478    -478    -478
                              U
    Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og
                                   -156        -26     -27      -27     -27     -27
 Forebyggelse i alt                        -9.071       -9.848   -10.233    -10.233   -10.233   -10.233

 Døgninstitutioner
  Døgninstitutioner for børn og unge
                           U
    Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat
                              -10.467          -7.217   -5.554    -5.554   -5.554   -5.554
 Døgninstitutioner i alt                  -10.467          -7.217   -5.554    -5.554   -5.554   -5.554

 Kontanthjælp
  Sociale formål
                            U
    Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne
                               -6.814         -6.874   -7.128    -7.128   -7.128   -7.128
                            U
    Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved -8.790         -8.384   -8.482    -8.482   -10.038   -11.593
 Kontanthjælp i alt                     -15.604         -15.258   -15.611    -15.611   -17.166   -18.722

 Statsrefusion
  Særlige dagtilbud og særlige klubber
                              I
     Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                   114
  Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
                              I
     Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                   122          96     71      38     38     38
  Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
                              I
     Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                  1.249        180     133        72     72     72
                              I
     Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion109
  Døgninstitutioner for børn og unge
                              I
     Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                  2.256       1.785    1.317      712     712     712
  Sociale formål
                              I
     Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 4-17
                                  7.803       5.977    6.198     6.198   6.198    6.198
 Statsrefusion i alt                       11.652       8.038    7.719     7.020   7.020    7.020

 Undervisning på opholdssteder
  Folkeskoler
    Betaling for undervisning på opholdssteder    U    -456        -1.594   -1.661    -1.661   -1.661   -1.661
 Undervisning på opholdssteder i alt               -456        -1.594   -1.661    -1.661   -1.661   -1.661

 Handicappede, børn i alt                   -35.875        -40.644   -41.020    -42.373   -42.762   -43.151
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                        Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                        Side 55                       26. august 2008
                               Børn og unge
                               Udvalgsbevilling
                                      Ovf. til
1.000 kr.                            2007     2008   2008   2009     2010    2011    2012
 Døgnpleje, køb og salg af pladser
   Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
     Betalinger til og fra kommuner         U   -14.064        -12.622  -13.607    -13.607   -13.607   -13.607
                             I    8.371         6.749   7.363     7.363    7.363    7.363
     Betaling (pgf. 159 0g 160)           I     163          437    468      468     468     468
 Døgnpleje, køb og salg af pladser i alt            -5.530         -5.436  -5.776    -5.776   -5.776   -5.776

 Forebyggelse - salg af pladser
  Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
    Baneskolen                    U    4.722
                             I    2.478
 Forebyggelse - salg af pladser i alt              7.200

 Døgninstitutioner - egenbetaling
  Døgninstitutioner for børn og unge
    Betaling (pgf. 159 og 160)             I                326    344      344     344     344
 Døgninstitutioner - egenbetaling i alt                          326    344      344     344     344

 Døgninstitutioner - sikrede afdelinger
  Døgninstitutioner for børn og unge
                           adfærdsproblemer (pgf.
    Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U   5.268            -1.469  -1.550    -1.550   -1.550   -1.550
                           I  43.148
    Betaling (pgf. 159 og 160)           I    192
 Døgninstitutioner - sikrede afdelinger i alt       48.608            -1.469  -1.550    -1.550   -1.550   -1.550

 Børnehuse
  Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
    Projekt Børnehuse                 U       11
 Børnehuse i alt                            11

 Forsikringer, administrationsbidrag m.v.
  Kommunal tandpleje
     Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens U egne klinikker
                                 -11           -56    -58      -58    -58     -58
                            I     99           82    87       87     87     87
                            U
     Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre
                                 -182          -131   -136      -136    -136    -136
                            U
     Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker-368          -358   -376      -376    -376    -376
                            I     29           31    32       32     32     32
                            U
     Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger
                                 -201          -187   -204      -210    -213    -213
  Kommunal sundhedstjeneste
     Arbejdsskadeforsikring            U      -8
  Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
     Skatter og forsikringer            U      -4
     Arbejdsskadeforsikring            U     -20
  Døgninstitutioner for børn og unge
     Arbejdsskadeforsikring            U     -122
  Øvrige sociale formål
     Demografi-pulje                U     -17           -39    -40      -40    -40     -40
 Forsikringer, administrationsbidrag m.v. i alt         -803          -657   -694      -700    -704    -704

 Statsrefusion
  Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
                              I
     Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                  2.956         826    161      -628    -628    -628
  Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
                              I
     Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                   272         129      95      51     51     51
                              I
     Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion755
  Døgninstitutioner for børn og unge
                              I
     Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                  1.046         703    489      217     217     217
  Sociale formål
                              I
     Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 4-17
                                   302         352    371      371     371     371
 Statsrefusion i alt                        5.331        2.011   1.116      11     11     11


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                        Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                        Side 56                       26. august 2008
                             Børn og unge
                             Udvalgsbevilling
                                    Ovf. til
1.000 kr.                          2007     2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Demografipulje
  Kommunal tandpleje
    Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens U egne klinikker        -269   -588     -738   -903   -925
  Kommunal sundhedstjeneste
    Personale                   U               -151   -330     -381   -478   -511
  Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
    Demografipulje                 U              -2.563  -4.369   -4.924  -5.286  -5.318
 Demografipulje i alt                                -2.983  -5.287   -6.042  -6.667  -6.754

 Udvalgsbevilling i alt                   54.817         -8.209  -11.847   -13.713  -14.341  -14.429
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                     Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                       Side 57                      26. august 2008
                             Børn og unge
                            Institutionsbevilling
                                   Ovf. til
1.000 kr.                         2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Sundhedspleje
  Kommunal sundhedstjeneste
    Personale                   U   -5.231        -4.524  -4.762   -4.675  -4.690  -4.690
                           I    413         342    361     361    361    361
      Uddannelse                U    -60         -36    -38     -38    -38    -38
      Andre personaleudgifter          U    -180         -122   -128    -125   -126   -126
      Husleje                  U    -14
      Rengøring                 U              -55    -57     -57   -57    -57
      Inventar                 U    -55         -5    -6      -6    -6    -6
      Administration              U    -132         -65    -66     -66   -66    -66
      Faglige artikler             U     -7         -32    -33     -33   -33    -33
      Pjecer                  U    -10
      Video                   U    -10
      Diverse udgifter             U    -69         -82    -83     -82   -82    -82
                           I     1
    Leasing af biler                U    -37        -147   -152     -152   -152   -152
    Tilskud fra Socialministeriet         I    135
    Overskud/underskud fra foregående år      U         -132
    Dagpengerefusioner               U    165          54    59     59    59    59
 Sundhedspleje i alt                    -5.091    -132  -4.672  -4.906   -4.815  -4.831  -4.831

 Skoletandlæge
  Kommunal tandpleje
    Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens U egne klinikker
                               -8.271   -45  -9.853  -8.716   -8.613  -8.604  -8.604
                            I     29
                           U
    Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre
                                 -90        -42    -45     -45    -45    -45
 Skoletandlæge i alt                     -8.333   -45  -9.896  -8.761   -8.658  -8.649  -8.649

 Børnehuset Gården
  Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
    Personale                   U   -3.440        -339
    Projekt Børnehuse               I   3.200
    Uddannelse                   U    -149
    Andre personaleudgifter            U    -77
    Udvendig bygningsvedligeholdelse        U    -92
    Opvarmning                   U    -16
    Indvendig bygningsvedligeholdelse       U    -33
    El og vand                   U    -45
    Rengøring                   U    -13
    Administration                 U    -119
    Aktiviteter                  U    -285
    Over-/underskud tidligere år          U         -492
    Dagpengerefusioner               U     82
 Børnehuset Gården i alt                   -985    -492   -339

 Baneskolen
  Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
    Ledelse og administration           U   -1.074
    Personale                   U   -5.146
                           I    125
      Uddannelse                U    -185
      Andre personaleudgifter          U    -46
      Udvendig bygningsvedligeholdelse     U     -6
      Opvarmning                U    -26
      Indvendig bygningsvedligeholdelse     U    -71
      El og vand                U    -14
      Husleje                  U    -419
      Rengøring                 U    -176
      Administration              U    -186


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                   Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                      Side 58                     26. august 2008
                               Børn og unge
                             Institutionsbevilling
                                     Ovf. til
1.000 kr.                           2007    2008     2008   2009    2010   2011   2012
    Aktiviteter                    U    -372
    Betaling til underleverandør           U     -20
    Dagpengerefusioner                U     15
 Baneskolen i alt                        -7.601

 Døgnpleje
  Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
    Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1)        U  -12.244        -11.989  -12.401   -11.840  -11.742  -11.742
                              stk.
    Netværksplejefamilier (pgf. 49, stk.2, jf. pgf. 40 U 3, nr. 8, pgf.
                                   -4
                              nr. pgf. 42
    Opholdssteder (pgf. 49, stk. 5, jf. pgf. 40 stk. 3, U 8, -12.179 og      -16.132  -16.520   -15.697  -15.555  -15.555
    Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4)     U   -1.248
                              U
    Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf.
                                  -948
    Skibsprojekter mv. (pgf. 66, stk. 1)        U   -1.058
    Advokatbistand (§60)                U               -110   -116    -116   -116   -116
 Døgnpleje i alt                         -27.680        -28.231  -29.037   -27.652  -27.413  -27.413

 Forebyggelse
  Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
                              U
    Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold
                                  -2.640      -1.609    -1.714   -1.714  -1.714  -1.714
                              U
    Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3,
                                  -2.641      -2.159    -2.139   -2.139  -2.139  -2.139
                              U    unges
    Familiebehandling eller behandling af barnets eller den-6.325 problemer   -4.980    -5.134   -5.016  -4.996  -4.996
                              U
    Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, -513
    Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)     U    -1.049       -579     -610    -610   -610   -610
                              U     og pgf
    Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2-720 76,     -609     -649    -649   -649   -649
                              U
    Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 7 og
                                   -360       -152     -162    -162   -162   -162
                              U
    Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver
                                    -8        -42     -44     -44   -44    -44
                              U
    Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og
                                   -628       -298     -313    -313   -313   -313
                              U
    Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet,
                                   -115        -39     -41     -41   -41    -41
    Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i U              -87     -92     -92   -92    -92
    Akutpulje                     U     -552      -1.001    -1.020    -973   -964   -964
    Over-/underskud tidligere år            U         -3.272   336
    Dagpengerefusioner                 U      17
 Forebyggelse i alt                       -15.535   -3.272 -11.218   -11.919   -11.754  -11.725  -11.725

 Døgninstitutioner
  Døgninstitutioner for børn og unge
                           adfærdsproblemer (pgf.
    Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U   -5.641           -9.486  -12.864   -14.178  -14.115  -14.115
 Døgninstitutioner i alt                  -5.641           -9.486  -12.864   -14.178  -14.115  -14.115

 Kontanthjælp
  Sociale formål
    Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn U  (Aktivloven, pgf. 83 og 84)
                                  -13          -74    -78     -78   -78    -78
                            U
    Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne
                                 -363          -533   -562     -562   -562   -562
                            U
    Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved   -228          -172   -181     -181   -181   -181
 Kontanthjælp i alt                        -604          -779   -820     -820   -820   -820

 Undervisning på opholdssteder
  Folkeskoler
    Betaling for undervisning på ophold-steder    U   -4.952         -6.328  -6.593   -6.593  -6.593  -6.593
 Undervisning på opholdssteder i alt              -4.952         -6.328  -6.593   -6.593  -6.593  -6.593

 Nebs Møllegaard
  Døgninstitutioner for børn og unge
                           adfærdsproblemer (pgf.
    Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U  -28.500
                           I   1.852
 Nebs Møllegaard i alt                  -26.649
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                       Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                        Side 59                       26. august 2008
                            Børn og unge
                            Institutionsbevilling
                                   Ovf. til
1.000 kr.                         2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Børn og Unge Centret
  Døgninstitutioner for børn og unge
                            adfærdsproblemer (pgf.
    Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U  -23.316
                            I   2.375
 Børn og Unge Centret i alt                -20.941

 Børn og unge i alt                    -69.193  -3.942  -79.158  -86.748   -88.183  -88.487  -88.575
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                   Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                      Side 60                     26. august 2008
                           Sundhedsområdet
                            Institutionsbevilling
                                   Ovf. til
1.000 kr.                         2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Hjælpemider (tidligere amtsopgaver)
  Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
                            U
    Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112)              -305   -310    -310   -310   -310
    Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) U      -601        -775   -788    -788   -788   -788
                            U
    Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112) -2.220        -2.819  -2.867   -2.867  -2.867  -2.867
                            U
    IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 112 og 113)     -242   -246    -246   -246   -246
 Hjælpemider (tidligere amtsopgaver) i alt          -2.820       -4.141  -4.211   -4.211  -4.211  -4.211

 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
  Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet
     Stationær somatik              U -23.627         -23.884  -26.308   -26.308  -26.308  -26.308
     Ambulant somatik              U -15.557         -14.955  -18.935   -18.935  -18.935  -18.935
     Stationær psykiatri             U  -1.274         -1.314  -1.544   -1.544  -1.544  -1.544
     Ambulant psykiatri             U  -1.696         -2.198  -2.137   -2.137  -2.137  -2.137
     Praksissektoren (Sygesikring)        U  -7.273         -7.634  -8.416   -8.416  -8.416  -8.416
     Genoptræning under indlæggelse       U  -1.124         -1.229  -1.035   -1.035  -1.035  -1.035
     Demografi                  U               -245  -3.949   -5.336  -5.671  -5.996
                            alt
 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet i -50.550         -51.460  -62.324   -63.711  -64.046  -64.371

 Specialiseret genoptræning
  Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
                           U
     Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140)      -360   -380     -380   -380   -380
     Personbefordring              U              -320   -333     -333   -333   -333
 Specialiseret genoptræning i alt                         -680   -713     -713   -713   -713

 Andre sundhedsudgifter
  Andre sundhedsudgifter
    Kommunale udgifter til hospice-ophold    U    -228
    Plejetakst for færdigbehandlede patienter  U    -442        -1.114  -1.216   -1.250  -1.272  -1.272
    Begravelseshjælp               U    -988        -1.219  -1.264   -1.264  -1.264  -1.264
    Befordringsgodtgørelse            U    -368         -671   -695    -695   -695   -695
 Andre sundhedsudgifter i alt                -2.026        -3.004  -3.175   -3.209  -3.232  -3.232

 Sundhedsfremme og forebyggelse
  Sundhedsfremme og forebyggelse
    Sundhedsfremme og forebyggelsespulje     U               -89   -1.449   -1.494  -1.524  -1.524
    Sundhedskonsulent               U    -324        -494
    Motion på recept               U    -184        -200
    Kostvejledning på recept           U     -97        -100
    Årligt medlemskontingent Sund By       U     -17         -40
    Udlevering af gratis sprøjter         U     -22         -80
    Indkøb af prævention             U     -3         -10
    Rygestoprådgivning på Apotek         U     -52         -60
    Rygestopansøgning               U     -30
    Rygestoprådgivning iøvrigt          U     -7         -40
    Telefonkæde sundhedsplejersker        U     -10         -10
    Patientuddannelse               U     -7         -30
    Livsstilsteam                 U               -504
    Kurser og konferencer             U               -25
    Overskud/underskud fra foregående år     U          -346    335
 Sundhedsfremme og forebyggelse i alt             -753    -346  -1.347  -1.449   -1.494  -1.524  -1.524

 Sundhedsområdet i alt                   -56.150    -346  -60.631  -71.873   -73.339  -73.726  -74.052
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                   Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                      Side 61                     26. august 2008
                                 Ældre
                               Udvalgsbevilling
                                     Ovf. til
1.000 kr.                           2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Betaling til andre kommuner
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
    Central hjemmepleje
     Plejecentre mm (undtaget af frit valg)    U   -8.087         -16.107  -16.995   -16.995  -16.995  -16.995
  Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
     Andre kommuners hjælpemidler         U    -392          -214   -226     -226   -226   -226
  Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)
    Tidligere amtsplejehjem
     Længerevarende botilbud for sindslidende   U   -6.720
 Betaling til andre kommuner i alt              -15.199         -16.320  -17.220   -17.220  -17.220  -17.220

 Betaling fra andre kommuner
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
    Central hjemmepleje
     Plejecentre mm (undtaget af frit valg)    I   9.122          6.413   6.766    6.766  6.766   6.766
  Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
     Betaling fra andre kommuner          I    436           159    168     168   168    168
 Betaling fra andre kommuner i alt              9.558          6.572   6.934    6.934  6.934   6.934

 Medfinansiering af dyre enkeltforanstaltninger
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
                              I
     Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                   371
  Forebyggende indsats for ældre og handicappede
                              I
     Refusion af af udgifter efter reglerne for den centrale   168
  Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
                              I
     Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                   40
  Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)
                              I
     Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                   169
  Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
                              I
     Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                   243
 Medfinansiering af dyre enkeltforanstaltninger i alt        991

 Kostudgifter og kørsel af mad
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
   Plejecenter Ortved
    Plejecentre mm (undtaget af frit valg)      U   -1.106        -1.265  -1.404   -1.404  -1.404  -1.404
                             I     269          53    95     95    95    95
   Solbakken
    Plejecentre mm (undtaget af frit valg)     U     -1.254        -1.445  -1.586   -1.586  -1.586  -1.586
   Central hjemmepleje
                           U
    Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg)    -3.782        -3.173  -3.275   -3.275  -3.275  -3.275
   Knud Lavard Centret
    Plejecentre mm (undtaget af frit valg)     U     -3.470        -3.963  -4.146   -4.146  -4.146  -4.146
 Kostudgifter og kørsel af mad i alt              -9.343        -9.793  -10.317   -10.317  -10.317  -10.317

 Indtægter for madudbringning
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
    Central hjemmepleje
                            I
     Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg)    3.699        3.581   3.778    3.778  3.778   3.778
 Indtægter for madudbringning i alt               3.699        3.581   3.778    3.778  3.778   3.778

 Bygningsdrift Zahlesvej samt Amtstue Alle
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
   Zahlesvej 18
    Rengøring                    U     -28
  Plejehjem og beskyttede boliger
   Zahlesvej 18
    Bygningsvedligeholdelse             U    -297              -144     -144   -144   -144
    Grønne områder                  U     -45          -17   -18     -18   -18    -18


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                      Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                        Side 62                     26. august 2008
                                Ældre
                              Udvalgsbevilling
                                    Ovf. til
1.000 kr.                          2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012
    Opvarmning                   U    -323         -211   -230    -230   -230   -230
    El og vand                   U    -176         -96   -104    -104   -104   -104
    Skatter og forsikringer            U     -69         -50    -51     -51    -51    -51
   Hækkerupsvej 1
    Bygningsvedligeholdelse            U     -1
    Opvarmning                   U     -53
    El og vand                   U     30
    Skatter og forsikringer            U               -16    -17     -17    -17    -17
   Hjemmeplejen Ole Hansensvej 7
    Bygningsvedligeholdelse            U     -6
    Opvarmning                   U    -137
    El og vand                   U     51
    Skatter og forsikringer            U     -26         -30    -31     -31   -31    -31
 Bygningsdrift Zahlesvej samt Amtstue Alle i alt       -1.080        -420   -595     -595   -595   -595

 Betaling for servicepakker, husleje
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
    Zahlesvej 18
     Vask                      I     18
    Plejecenter Ortved
     Plejecentre mm (undtaget af frit valg)     I     22
     Beboers betaling for servicepakker       I   1.086       1.279   1.484    1.484  1.484   1.484
                             2
     Beboers særlige servicebetaling pgf.115 A, stk. I     22
    Solbakken
     Beboers betaling for servicepakker       I   1.902       2.316   2.738    2.738  2.738   2.738
    Udekørende (hjemmeplejen)
                             I
     Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven
                                  3         21    22     22    22    22
    Knud Lavard Centret
     Beboers betaling for servicepakker       I   3.383       3.963   4.707    4.707  4.707   4.707
  Plejehjem og beskyttede boliger
    Zahlesvej 18
     Beboeres betaling for husleje          I    415        460    485     485    485    485
     Beboeres betaling for el og varme        I    231        223    235     235    235    235
    Plejecenter Ortved
     Beboeres betaling for husleje          I    704        722    761     761   761    761
     Beboeres betaling for el og varme        I    347        335    354     354   354    354
 Betaling for servicepakker, husleje i alt           8.133       9.318  10.786    10.786  10.786  10.786

 Hjælpemidler
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
   Bestillerdelen, Prinsensvej 10
    Arbejdsmiljøkonto                 U     -201      -727   -750     -750   -750   -750
  Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
                             U
    Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112)
                                 -1.874      -1.896  -1.928   -1.928  -1.928  -1.928
                             U    112)
    Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. -2.627        -1.811  -1.841   -1.841  -1.841  -1.841
    Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) U       -5.666      -7.108  -7.291   -7.291  -7.291  -7.291
    Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113)      U      -8       -29    -29     -29    -29    -29
    Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116)U    -1.082      -1.361  -1.406   -1.406  -1.406  -1.406
  Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af
                             U
    Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§ 118 og 119
                                  -383      -895   -928     -928   -928   -928
                             U
    Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf.-51
 Hjælpemidler i alt                       -11.894      -13.826  -14.174   -14.174  -14.174  -14.174
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                    Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                       Side 63                     26. august 2008
                                Ældre
                              Udvalgsbevilling
                                     Ovf. til
1.000 kr.                          2007     2008   2008    2009     2010    2011    2012

 Forsikringer
  Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
    Fælles formål
     Arbejdsskadeforsikring             U     -12
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
    Fælles formål
     Arbejdsskadeforsikring             U   -1.093
    Bestillerdelen, Prinsensvej 10
     Skatter og forsikringer            U                 -4     -4      -4     -4     -4
    Solbakken
     Plejecentre mm (undtaget af frit valg)     U     -24
  Plejehjem og beskyttede boliger
    Plejecenter Ortved
     Skatter og forsikringer            U     -46         -48     -50      -50    -50     -50
    Knud Lavard Centret
     Skatter og forsikringer            U     -48         -66     -69      -69    -69     -69
    Centralkøkken Zahlesvej
     Skatter og forsikringer            U                 -9     -9      -9     -9     -9
    Områdekontoret Hyldegårdsvej 42
     Skatter og forsikringer            U     -8           -8     -8      -8     -8     -8
  Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
     Arbejdsskadeforsikring             U      0
 Forsikringer i alt                      -1.231         -134    -140      -140    -140    -140

 Servicearealer Ørslev, Vetterslev, Benløse og Nordrup
  Forebyggende indsats for ældre og handicappede
                             U
    Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens
                                 -1.553       -1.096   -1.148    -1.148   -1.148   -1.148
  Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
                             U
    Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) -160
 Servicearealer Ørslev, Vetterslev, Benløse og Nordrup i alt-1.713          -1.096   -1.148    -1.148   -1.148   -1.148

 Øvrige
  Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
    Serviceloven
                          I
     Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning    304          303     320      320     320     320
     Personbefordring              U     -2.762         -1.496   -1.558    -1.558   -1.558   -1.558
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
    Plejecenter Ortved
     Plejecentre mm (undtaget af frit valg)   U      -325
                          I       30
    Solbakken
     Plejecentre mm (undtaget af frit valg)   U      -179         -424    -441      -441    -441    -441
                          I       4          30     32       32     32     32
    Central hjemmepleje
     Personale m.v.               U
     Central pulje               U                    2      4       4      4      4
     Ydelsesstøtte               I        72           85     90      90     90     90
    Ældreområdets Administration
     Ventilatørordning             U     -1.431         -1.992   -2.105    -2.105   -2.105   -2.105
                          I     1.431         1.971    2.078     2.078    2.078    2.078
  Driftssikring af boligbyggeri m.v.
     Lejetab i almennyttige boliger       U      -337          -394    -410     -410    -410    -410
 Øvrige i alt                         -3.193         -1.914   -1.992    -1.992   -1.992   -1.992

 PDA-projekt
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
   Ældreområdets Administration
    Spido-projekt                 U   -1.178
 PDA-projekt i alt                      -1.178


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                       Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                       Side 64                        26. august 2008
                                 Ældre
                               Udvalgsbevilling
                                     Ovf. til
1.000 kr.                           2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Visitationsramme (privat leverandør)
  Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
    Sundhedsloven
                              U
     Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning -160
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
    Bestillerdelen, Prinsensvej 10
     Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., somUmodtageren selv
                                  -216         -79    -81     -81    -81    -81
                              U
     Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehjælp),
                                 -4.696        -3.405  -3.513   -3.513  -3.513  -3.513
 Visitationsramme (privat leverandør) i alt           -5.072        -3.483  -3.595   -3.595  -3.595  -3.595

 Visitationsramme
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
    Central hjemmepleje
     Hjemmesygepleje                U     -375       -56.437  -49.767   -39.767  -39.767  -39.767
 Visitationsramme i alt                      -375       -56.437  -49.767   -39.767  -39.767  -39.767

 Merforbrug overført fra foregående år
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
   Central hjemmepleje
    Hjemmesygepleje                 U         19.949
 Merforbrug overført fra foregående år i alt                19.949

 Omklædningsfaciliteter
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
   Central hjemmepleje
    Hjemmesygepleje                 U         -1.200
 Omklædningsfaciliteter i alt                       -1.200

 Demografi
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
   Central hjemmepleje
    Hjemmesygepleje                 U              -2.266  -4.747   -8.172  -11.424  -13.811
 Demografi i alt                                   -2.266  -4.747   -8.172  -11.424  -13.811

 Midler fra den sociale sikringsstyrelse
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
    Bofællesskab for gerontopsykiatriskeborgere
                              I     gerontopsyk
     Midler fra den sociale sikringsstyrelse til bofællesskab for949        949    949     949    949    949
 Midler fra den sociale sikringsstyrelse i alt            949        949    949     949    949    949

 Udvalgsbevilling i alt                    -26.946   18.749  -85.268  -81.248   -74.673  -77.925  -80.312
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                      Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                        Side 65                     26. august 2008
                             Ældre
                          Institutionsbevilling
                                  Ovf. til
1.000 kr.                       2007     2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Administrationen Zahlesvej
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
   Ældreområdets Administration
    Personale m.v.               U  -4.321         -4.462  -4.712   -4.712  -4.712  -4.712
    Uddannelse                 U    -2           -7    -8     -8    -8    -8
    Andre personaleudgifter          U   -597          -504   -522    -522   -522   -522
                          I     1
      Kompetenceudvikling          U   -193          -542   -564    -564   -564   -564
      Uddannelsespulje til kortere forløb  U   -504          -527   -536    -536   -536   -536
      Snerydning for døgnplejen       U               -56    -58     -58    -58    -58
      Leasing af hjemmeplejebiler      U  -1.541         -1.449  -1.516   -1.516  -1.516  -1.516
      Salg af reklamer            I               700    739     739    739    739
      Kommunikationsudstyr          U   -428          -249   -257    -257   -257   -257
      Hjælp fra Falck            U    -1          -23    -24     -24    -24    -24
      Gaver til jule- og nytårsvagter    U    -56
      Diverse udgifter            U    -45          -76    -77     -77    -77    -77
                          I    -6
      Rengøring               U   -231          -242   -247    -247   -247   -247
      Inventar                U   -189          -48    -49     -49    -49    -49
      Administration             U  -2.106         -2.077  -2.156   -2.156  -2.156  -2.156
      Central pulje             U   -421          -466   -474    -474   -474   -474
      Sundhedsuddannelserne         U  -7.795         -9.388  -9.862   -9.862  -9.862  -9.862
                          I   1.412         2.535   2.675    2.675   2.675   2.675
    Dagpengerefusioner             U    23
  Plejehjem og beskyttede boliger
   Områdekontoret Hyldegårdsvej 42
    Bygningsvedligeholdelse          U     -3         -40    -42     -42    -42    -42
    Grønne områder               U               -29    -30     -30    -30    -30
    Opvarmning                 U    -83          -85    -88     -88    -88    -88
    El og vand                 U    -6          -60    -65     -65    -65    -65
    Husleje                  U   -185          -179   -187    -187   -187   -187
    Grundejerforening Hyldegården       U    -94          -104   -109    -109   -109   -109
 Administrationen Zahlesvej i alt           -17.369        -17.379  -18.168   -18.168  -18.168  -18.168

 Zahlesvej 18
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
   Zahlesvej 18
    Vask                    U     -6
 Zahlesvej 18 i alt                      -6

 Rengøring/madproduktion på plejecentre
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
   Ældreområdets Administration
    Rengøring                 U  -9.333         -9.706  -10.102   -10.102  -10.102  -10.102
 Rengøring/madproduktion på plejecentre i alt      -9.333         -9.706  -10.102   -10.102  -10.102  -10.102

 Plejecenter Ortved
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
    Plejecenter Ortved
     Plejecentre mm (undtaget af frit valg)  U  -11.938     -47  -9.976  -10.268   -10.268  -10.268  -10.268
                          I    46
  Plejehjem og beskyttede boliger
    Plejecenter Ortved
     Bygningsvedligeholdelse          U   -323          -393   -406    -406   -406   -406
     Grønne områder              U    -30          -16    -16     -16    -16    -16
     Opvarmning                U   -389          -337   -368    -368   -368   -368
     El og vand                U   -260          -305   -326    -326   -326   -326
 Plejecenter Ortved i alt               -12.894     -47  -11.027  -11.384   -11.384  -11.384  -11.384
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                  Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                    Side 66                      26. august 2008
                                Ældre
                             Institutionsbevilling
                                    Ovf. til
1.000 kr.                          2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Knud Lavard Centret
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
   Knud Lavard Centret
    Plejecentre mm (undtaget af frit valg)     U  -45.751    -188  -41.140  -42.112   -42.112  -42.112  -42.112
                            I    230
    Akutstuer
     Plejecentre mm (undtaget af frit valg)     U   -136         -159   -162     -162   -162   -162
                            I    355
   Plejehjem og beskyttede boliger
    Knud Lavard Centret
     Bygningsvedligeholdelse            U    -445        -248   -264     -264   -264   -264
                            I     0
    Grønne områder                  U    -112         -16    -16     -16    -16    -16
    Opvarmning                    U    -258         -79    -82     -82    -82    -82
    El og vand                    U    -203         -195   -209    -209   -209   -209
    Husleje                     U    -596         -682   -651    -651   -651   -651
 Knud Lavard Centret i alt                  -46.914    -188  -42.518  -43.496   -43.496  -43.496  -43.496

 Solbakken
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
   Solbakken
    Plejecentre mm (undtaget af frit valg)     U  -28.004    -43  -27.237  -28.764   -28.764  -28.764  -28.764
                            I    124    -22
 Solbakken i alt                       -27.880    -65  -27.237  -28.764   -28.764  -28.764  -28.764

 Hjemmeplejen (udekørende)
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
    Udekørende (hjemmeplejen)
                            U
     Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg)  -56.499        -8.468  -8.048   -8.048  -8.048  -8.048
                            I    273
     Hjemmesygepleje                U  -16.390       -16.606  -17.568   -17.568  -17.568  -17.568
     Personale m.v.                 U    -67
 Hjemmeplejen (udekørende) i alt               -72.683       -25.074  -25.616   -25.616  -25.616  -25.616

 Træningsfunktion - Serviceloven
  Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
   Serviceloven
                          U
    Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning -7.292          -6.562  -6.827   -6.827  -6.827  -6.827
                          I     37
   Indtægter for studerende fra Næstvedskolen
                          I
    Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning  252            247    260     260    260    260
 Træningsfunktion - Serviceloven i alt          -7.004          -6.316  -6.567   -6.567  -6.567  -6.567

 Træningsfunktionen - Sundhedsloven
  Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
   Sundhedsloven
                          U
    Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning -1.926           -2.770  -2.853   -2.888  -2.948  -2.948
                          I     105
                          U
    Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140)
                              -485
    Personbefordring              U    -261
 Træningsfunktionen - Sundhedsloven i alt         -2.568          -2.770  -2.853   -2.888  -2.948  -2.948

 Centralkøkken
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
   Centralkøkken Zahlesvej
    Personale m.v.                 U   -4.701        -3.573  -4.360   -4.360  -4.360  -4.360
    Uddannelse                   U     -5          -6    -8     -8    -8    -8
    Andre personaleudgifter             U    -105         -89    -91     -91    -91    -91
    Diverse udgifter                U     -1          -8    -8     -8    -8    -8


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                    Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                       Side 67                     26. august 2008
                          Ældre
                      Institutionsbevilling
                              Ovf. til
1.000 kr.                    2007    2008   2008    2009     2010   2011    2012
      Vask              U    -17          -13    -14     -14    -14    -14
      Rengøring            U    -88          -93    -95     -95    -95    -95
      Inventar            U   -128         -143    -145     -145   -145    -145
      Fødevarer            U   3.459         2.671   3.189    3.189   3.189   3.189
                      I    938          16     17      17    17     17
      Emballage            U   -542         -194    -197     -197   -197    -197
      Cafe Ingeborg - momsregistret  U    167
                      I   -383
      Cafe Ingeborg          U  -1.139         -288    -305     -305   -305    -305
                      I   1.210
    Dagpengerefusioner         U    79
  Plejehjem og beskyttede boliger
   Centralkøkken Zahlesvej
    Bygningsvedligeholdelse       U    -99               -133    -133    -133    -133
    Grønne områder           U     -1          -1     -2     -2     -2     -2
    Opvarmning             U    -49          -55    -60     -60    -60    -60
    El og vand             U    -220         -261    -282    -282    -282    -282
 Centralkøkken i alt               -1.625        -2.039   -2.493   -2.493   -2.493   -2.493

 Ældre i alt                  -225.221  18.449  -229.335  -230.691  -224.151  -227.464  -229.851
 Bevillingsoversigt 2007-2012                               Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                 Side 68                      26. august 2008
                          Handicappede, voksne
                              Udvalgsbevilling
                                    Ovf. til
1.000 kr.                           2007    2008   2008    2009     2010    2011    2012

 Døgninstitutioner
  Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)
   Længerevarende botilbud i region
                          U
     Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale problemer
                               -272
                          U
     Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne
                              -2.110          -3.194   -3.370    -3.370   -3.370   -3.370
   Længerevarende botilbud i kommuner
                          U
     Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale problemer
                               -629
                          U
     Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne
                             -24.185         -30.957   -36.216    -36.216   -36.216   -36.216
     Længerevarende botilbud for sindslidende  U   -5.913          -4.545   -4.796    -4.796   -4.796   -4.796
 Døgninstitutioner i alt                 -33.110         -38.696   -44.382    -44.382   -44.382   -44.382

 Beskyttede værksteder
  Beskyttet beskæftigelse
   Beskyttet beskæftigelse, privat regi
    Amtskommunal medfinansiering (pgf. 131 d) I                   5      5       5      5      5
    Beskyttet beskæftigelse            U                -25     -26      -26     -26     -26
   Beskyttet beskæftigelse, amt
    Beskyttet beskæftigelse            U               -200    -211      -211    -211    -211
   Beskyttet beskæftigelse, andre kommuner
    Beskyttet beskæftigelse            U                 -4     -4      -4     -4     -4
  Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
   Beskyttet beskæftigelse i region
    Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatU funktionsevne
                                 -131         -61     -64      -64     -64     -64
   Beskyttet beskæftigelse i privat regi
                            U     problemer
    Beskyttet beskæftigelse til personermed særlige sociale -428         -460    -477     -477    -477    -477
                            I     245         267     282      282     282     282
    Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatU funktionsevne
                                -2.682       -3.950   -3.560    -3.060   -3.060   -3.060
                            I    1.796        2.036    2.148     2.148    2.148    2.148
   Beskyttet beskæftigelse i kommuner
    Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatU funktionsevne
                                -3.343       -3.600   -3.798    -3.798   -3.798   -3.798
  Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
   Aktivitets- og samværstilbud i privat regi
                            U
    Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale
                            U
    Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                 -133        -159    -165      -165    -165    -165
                            I      68         82     86       86     86     86
   Aktivitets- og samværstilbud i kommuner
                            U
    Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                -7.928       -7.894   -8.330    -8.330   -8.330   -8.330
   Aktivitets- og samværstilbud i region
                            U
    Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                 -422        -359    -378     -378    -378    -378
 Beskyttede værksteder i alt                 -12.957       -14.321   -14.490    -13.990   -13.990   -13.990

 Botilbud i privat og kommunalt regi
  Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
    Botilbud, privat regi
                             U
     Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer
                                 -3.144       -4.207   -4.383    -4.383   -4.383   -4.383
                             I     648        657     694      694     694     694
                             U    psykisk
     Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og -4.783       -9.322   -13.487    -17.275   -21.114   -21.114
                             I    3.664       4.364    4.605     4.605    4.605    4.605
     Midlertidigt botilbud for sindslidende     U    -1.497       -1.696   -1.768    -1.768   -1.768   -1.768
                             I     676        742     783      783     783     783
     Beboeres betaling (pgf. 95, stk. 2)       I      3
    Midlertidige botilbud i region
                             U
     Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer
                                  -261
                             U
     Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk
                                  -605       -2.500    813     4.125   6.975    7.664
     Midlertidigt botilbud for sindslidende     U     -140        -561    -592      -592    -592    -592
    Botilbud i andre kommuner
                             U
     Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer
                                 -2.203       -2.000   -2.110    -2.110   -2.110   -2.110
                             U    psykisk
     Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og -7.193       -8.119   -8.567    -8.567   -8.567   -8.567
     Midlertidigt botilbud for sindslidende     U    -4.738       -3.000   -3.165    -3.165   -3.165   -4.748


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                       Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                       Side 69                       26. august 2008
                           Handicappede, voksne
                               Udvalgsbevilling
                                     Ovf. til
1.000 kr.                            2007    2008   2008    2009     2010    2011    2012
    Betalinger fra andre kommuner
                              I
     Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk
                                 1.003        1.376    1.452     1.452   1.452    1.452
   Øvrige sociale formål
    Fælles formål
     Demografi-pulje                 U     -81         -72     -75      -75     -75     -75
 Botilbud i privat og kommunalt regi i alt           -18.652       -24.339   -25.801    -26.277   -27.265   -28.159

 Kontakt og ledsagerordninger
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
   Central hjemmepleje
    Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg)U               -500    -250
   Handicaphjælper
                             U
    Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat
                                 -1.590        -1.802   -1.882    -1.882   -1.882   -1.882
  Forebyggende indsats for ældre og handicappede
                             U
    Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med
                                 -2.803        -1.749   -1.516    -1.516   -1.516   -1.516
  Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)
                             U     (pgf.
    Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne -256 45          -286    -301      -301    -301    -301
    Dagpengerefusioner                U      26
 Kontakt og ledsagerordninger i alt               -4.624        -4.336   -3.950    -3.700   -3.700   -3.700

 Lån til invalidebiler
  Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
     Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114)U   -4.116       -4.819   -4.997    -4.997   -4.997   -4.997
     Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil I      43
                              I    efter
     Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet 1.463       1.497    1.579     1.579    1.579    1.579
 Lån til invalidebiler i alt                   -2.611       -3.322   -3.418    -3.418   -3.418   -3.418

 Forsikringer (personale og ejendom)
  Aktivitets- og samværstilbud
    Fælles formål
     Arbejdsskadeforsikring             U     -1
    Bjælken
     Skatter og forsikringer             U     -18
  Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede
     Ambulant behandling               U     -5           -7     -8      -8     -8     -8
    Fælles formål
     Arbejdsskadeforsikring             U     -2
  Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og
                             U
     Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover-8         -11     -11      -11     -11     -11
    Fælles formål
     Arbejdsskadeforsikring             U     -2
  Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)
    Fælles formål
                             U
     Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne
                                  -27
    Bo- og Servicecenter
                             U
     Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne
                                  -64
  Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
    Fælles formål
                             U
     Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk
                                   -8         -40     -42      -42     -42     -42
    Bofællesskab - Jernbanevej
                             U
     Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk        -13     -14      -14     -14     -14
    Bofællesskab Kilden
                             U
     Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk
  Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)
    Fælles formål
     Arbejdsskadeforsikring             U     -5
  Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
    Fælles formål
     Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatU funktionsevne
                                  -21         -87     -91      -91     -91     -91
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                        Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                         Side 70                       26. august 2008
                           Handicappede, voksne
                               Udvalgsbevilling
                                     Ovf. til
1.000 kr.                           2007    2008   2008    2009     2010    2011    2012
    Regnbuen
     Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatU funktionsevne
                                  -40
   Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
    Fælles formål
                             U
     Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                   -5        -155    -162     -162   -162    -162
    Bjælken
                             U
     Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                   -1        -26    -28      -28    -28    -28
    Regnbuen
                             U
     Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                  -72
 Forsikringer (personale og ejendom) i alt            -278        -341    -355     -355   -355    -355

 Pulje til uforudsete udgifter
  Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
    Hjemmevejledning og fællesudgifter for bofællesskaber
                             U
     Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk         9     9      9     9     9
 Pulje til uforudsete udgifter i alt                            9     9      9     9     9

 Statsrefusion i dyre sager
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
                              I
     Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                   122
  Forebyggende indsats for ældre og handicappede
                              I
     Refusion af af udgifter efter reglerne for den centrale   255
  Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
                              I
     Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                   932
  Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og
                              I
     Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                    4
  Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)
                              I
     Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning   4.144
  Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
                              I
     Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                  1.841
  Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
                              I
     Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                   193
  Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
                              I
     Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                    89
 Statsrefusion i dyre sager i alt                  3.437      4.144

 Betalinger fra kommuner
  Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)
    Bet.fra andre kommuner (Bo- og servicecenter)
                             I
     Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne
                                 9.834
    Bet.fra Ringsted kommune (Bo- og Servicecenter)
                            U
     Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne
                                 5.207
  Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
    Betaling fra Ringsted Kommune
     Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatU funktionsevne
                                 1.323
    Betaling fra andre kommuner
     Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat Ifunktionsevne
                                  994
  Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
    Betaling fra andre kommuner
                             I
     Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                 4.155
    Betaling fra Ringsted kommune
                            U
     Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                 3.106
 Betalinger fra kommuner i alt                 24.619

 Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere
  Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede
     Dagbehandling                U       -189        -308    -325     -325   -325    -325
                           I       300
     Døgnbehandling               U       -739        -265    -275     -275   -275    -275
     Ambulant behandling             U       -97


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                      Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                         Side 71                     26. august 2008
                           Handicappede, voksne
                               Udvalgsbevilling
                                     Ovf. til
1.000 kr.                           2007    2008   2008   2009    2010   2011    2012
   Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og
                             U
     Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover
                                -1.528         -980  -1.034   -1.034   -1.034   -1.034
                             I     966         161    170     170    170    170
                             år
     Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 U og derover
                                -2.243        -1.367  -1.442   -1.442   -1.442   -1.442
     Egenbetaling misbrug              I     19
 Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere i alt -3.511           -2.758  -2.906   -2.906   -2.906   -2.906

 Medfinansiering af dyre enkeltforanstaltninger
  Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)
                              I
     Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                  4.603            2.471     752    752    752
 Medfinansiering af dyre enkeltforanstaltninger i alt       4.603            2.471     752    752    752

 Kompenserende specialundervisning
  Specialpædagogisk bistand til voksne
    Objektiv finansiering af regionale tilbud     U   -4.313
    Køb af pladser                  U   -1.928        -6.469  -6.825   -6.825   -6.825   -6.825
  Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
   Fællesudgifter
    Specialrådgivning                 U     -48
 Kompenserende specialundervisning i alt            -6.289        -6.469  -6.825   -6.825   -6.825   -6.825

 Udvalgsbevilling i alt                    -49.373       -90.428  -99.647  -101.091  -102.080  -102.974
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                     Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                        Side 72                     26. august 2008
                           Handicappede, voksne
                              Institutionsbevilling
                                      Ovf. til
1.000 kr.                           2007     2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Støtte- og aktivitetscenter
  Aktivitets- og samværstilbud
    Støtte- og Aktivitetscenter
     Opvarmning                   U     -10
     El og vand                   U      -2
     Administration                 U      -3
     Momsregistreret Café              I     20
  Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
    Støtte- og Aktivitetscenter
                            U
     Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                -1.699   -137     -1.657  -1.732   -1.732  -1.732  -1.732
                             I    234
 Støtte- og aktivitetscenter i alt               -1.461   -137     -1.657  -1.732   -1.732  -1.732  -1.732

 Hjemmevejlederkorps
  Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
    Hjemmevejledning og fællesudgifter for bofællesskaber
                             U    psykisk
     Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og -4.903    -558  -5.253  -5.500   -5.500  -5.500  -5.500
 Hjemmevejlederkorps i alt                    -4.903    -558  -5.253  -5.500   -5.500  -5.500  -5.500

 Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
    Hjemmevejlederkorps
                             U
     Afløsning, aflastning og genoptræning, (jf. Servicelovens
                                -2.662   -316     -3.922  -4.439   -4.439  -4.439  -4.439
                             I     5
  Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
    Bofællesskab Kilden
                             U
     Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk
                                 -611          -669   -702     -702   -702   -702
                             I    288          298    314     314   314    314
  Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)
    Opsøgende støtte og kontaktpersoner
                             U
     Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99)
                                 -449          -389   -409     -409   -409   -409
    Satelit
                             U
     Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99)           -726   -765     -765   -765   -765
                             I                720    760     760   760    760
  Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
    Bjælken
                             U
     Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                -1.567         -1.313  -1.373   -1.373  -1.373  -1.373
                             I     75
    Ungeprojektet
                             U
     Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne       -463   -486     -486   -486   -486
  Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre
    Opsøgende aktiveringsprojekt
     Personale                    U                -908   -954    -954   -954   -954
 Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune i alt           -4.922   -316     -7.372  -8.055   -8.055  -8.055  -8.055

 Bo- og Servicecenter
  Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)
   Bo- og Servicecenter
                           U
     Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne
                             -17.042
                           I     162
     Beboeres betaling for service        I   1.045
     Beboeres betaling for husleje        I     543
     Beboeres særlige servicebetaling (pgf. 162) I     587
     Beboeres betaling for el og varme      I     240
 Bo- og Servicecenter i alt                -14.466
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                       Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                        Side 73                      26. august 2008
                         Handicappede, voksne
                            Institutionsbevilling
                                    Ovf. til
1.000 kr.                          2007    2008   2008    2009     2010   2011    2012

 Regnbuen
  Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
   Regnbuen
    Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatU funktionsevne
                                -2.537
                            I     158
    Arbejdsvederlag (pgf. 105)           U     -188
  Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
   Regnbuen
                            U
    Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                -5.776
                            I     345
 Regnbuen i alt                         -7.997

 Rådgivningscentret
  Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede
    Ambulant behandling              U   -1.336    -62   -1.664   -1.741   -1.741   -1.741   -1.741
    Overskud/underskud fra foregående år      U          -291
  Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og
                            U
    Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover
                               -1.788    -94   -2.040   -2.121   -2.121   -2.121   -2.121
 Rådgivningscentret i alt                   -3.124    -447   -3.704   -3.862   -3.862   -3.862   -3.862

 Handicappede, voksne i alt                 -86.245   -1.458  -108.414  -118.795  -120.239  -121.228  -122.122
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                     Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                      Side 74                       26. august 2008
                          Beskæftigelsesindsatsen
                               Udvalgsbevilling
                                     Ovf. til
1.000 kr.                            2007    2008   2008   2009     2010   2011    2012

 Førtidspension med 100% refusion
  Anden gæld
                             I
    Supplerende pensionsydelse (Pensionslovens pgf. 72 d) -19.614
                             I
    Ventetillæg (opsat pension, jf. pensionslovens pgf. 15f)   -2
                             I
    Engangsbeløb (opsat pension, jf. pensionslovens pgf. 15 d, stk. 4)
                                -9.485
    Højeste og mellemste førtidspension       I  -26.821        -47.553  -46.050   -46.050  -46.050  -46.050
    Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension I   -6.726        -9.090  -11.400   -11.400  -11.400  -11.400
                             I
    Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister -1.051               -1.560   -1.560   -1.560   -1.560
                             I
    Tillægsydelser for pensionister med alm. eller forhøjet alm.         -3.800   -4.560   -4.560   -4.560   -4.560
 Førtidspension med 100% refusion i alt            -63.698        -60.443  -63.570   -63.570  -63.570  -63.570

 Førtidspension med 50% refusion
  Førtidspension med 50 pct. refusion
                             U
     Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion
                               -26.557        -39.247  -26.767   -26.994  -26.994  -26.755
     Almindelig og forhøjet almindelig førtidspensionU  50 pct.
                             med -18.551refusion          -18.957   -19.626  -19.522  -19.251
     Andre udgifter og indtægter           U   -4.534         -1.978   -2.110   -2.110   -2.110   -2.110
                             I   3.146               1.146    1.146   1.146   1.146
 Førtidspension med 50% refusion i alt            -46.497        -41.224  -46.689   -47.584  -47.481  -46.970

 Førtidspension med 35% refusion
  Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før
                              U
     Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion-22.001       -20.344  -22.509   -21.805  -21.559  -20.978
     Almindelig og forhøjet almindelig førtidspensionU med 35 pct. refusion
                                 -7.811       -5.962   -7.985   -7.937   -7.773   -7.532
  Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra
     Førtidspension med 35% refusion          U   -49.302       -72.937  -78.662   -80.162  -82.496  -84.162
     Andre udgifter og indtægter            U    -643             -4.748   -4.748   -4.748   -4.748
                              I     277             4.010    4.010   4.010   4.010
 Førtidspension med 35% refusion i alt              -79.480       -99.243  -109.895  -110.643  -112.565  -113.411

 Sygedagpenge u. 5 uger med 100% refusion
  Anden gæld
                          I
    Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (pgf. 27)
                              -2.457           -2.649   -3.480   -3.480   -3.480   -3.480
    Sygedagpenge i øvrigt            I   -14.662          -13.478  -16.800   -16.800  -16.800  -16.800
 Sygedagpenge u. 5 uger med 100% refusion i alt      -17.120          -16.127  -20.280   -20.280  -20.280  -20.280

 Sygedagpenge 5-52 uger med 50% refusion
  Sygedagpenge
    Sygedagpenge med 50 pct. refusion       U  -49.230          -46.247  -68.445   -68.445  -68.445  -68.445
                           I     78                  77     77     77     77
    Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældreUmed alvorligt syge børn
                               -217            -251    -261    -261    -261    -261
 Sygedagpenge 5-52 uger med 50% refusion i alt      -49.368          -46.498  -68.629   -68.629  -68.629  -68.629

 Sygedagpenge over 52 uger uden refusion
  Sygedagpenge
    Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion      U   -4.886        -4.964   -6.222   -6.222   -6.222   -6.222
 Sygedagpenge over 52 uger uden refusion i alt          -4.886        -4.964   -6.222   -6.222   -6.222   -6.222

 Sygedagpenge regresindtægter
  Sygedagpenge
                             I
    Indbetaling af renter i forbindelse med regreskrav      4
    Regresindtægter vedrørende sygedagpenge     I     845        1.016   1.072    1.072   1.072   1.072
  Sekretariat og forvaltninger
   Jobcenter
    Kontorhold                   U      -7
 Sygedagpenge regresindtægter i alt                 842        1.016   1.072    1.072   1.072   1.072
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                      Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                        Side 75                      26. august 2008
                           Beskæftigelsesindsatsen
                                Udvalgsbevilling
                                        Ovf. til
1.000 kr.                             2007      2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Fleksjob - løntilskud
  Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i
    Fællesudgifter
     Betalinger til og fra kommuner           U     -16           -42    -19     -19    -19    -19
                               I     30           -15    34     34    34    34
    Løntilskud til personer i fleksjob i private virksomheder
                               U
     Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskuds-
                                    -37           -18   -180    -180   -180   -180
                               U
     Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct.
                                  -7.381         -9.227  -9.503   -9.503  -9.503  -9.503
                               U   65 pct.
     Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med-17.732          -20.889  -20.323   -20.323  -20.323  -20.323
                               U
     Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med
                                   -470          -734   -533    -533   -533   -533
                               U
     Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65
                                   -985         -1.345   -964    -964   -964   -964
    Løntilskud til personer i fleksjob i kommunale institutioner
                               U
     Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskuds-            -19
                               U
     Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65-139pct.          -141   -249    -249   -249   -249
                               U
     Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct.
                                  -3.184         -6.021  -3.319   -3.319  -3.319  -3.319
                               U
     Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct.
                                  -8.279         -16.446  -8.711   -8.711  -8.711  -8.711
 Fleksjob - løntilskud i alt                    -38.193         -54.895  -43.767   -43.767  -43.767  -43.767

 Skånejob
  Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i
   Løntilskud til personer i skånejob i private virksomheder
                               U
    Løntilskud til personer i løntil- skudsstillinger i målgrp. §2, nr.6,
                                   -900          -946   -945     -945   -945   -945
   Løntilskud til personer i skånejob i kommunale institutioner
                               U
    Løntilskud til personer i løntil- skudsstillinger i målgrp. §2, nr.6,
                                   -370          -488   -394    -394   -394   -394
 Skånejob i alt                           -1.270         -1.434  -1.339   -1.339  -1.339  -1.339

 Ledighedsydelse
  Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i
   Fællesudgifter
                             U
    Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse (pgf. 32 stk. 1 nr.2
                                  -32           -1.048    -49     -49    -49    -49
                             U
    Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (pgf. 74 e og 74 h)
                                 -346            -316   -369    -369   -369   -369
                             U
    Særlig ydelse til personer uden ret ledighedsydelse med 35 pct. refusion       -103    -52     -52    -52    -52
    Ledighedsydelse i visitationsperioden før førsteU    -7.460           -5.203  -6.067   -6.067  -6.067  -6.067
                             U    (pgf. 74
    Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion-4.459 a, stk.         -6.964  -3.137   -3.137  -3.137  -3.137
                             35
    Ledighedsydelse under sygdom og barsel med U pct. refusion (pgf.
                                 -162            -165   -173    -173   -173   -173
                             I
    Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 35 pct.
                                  15                  17     17    17    17
 Ledighedsydelse i alt                    -12.442           -13.799  -9.829   -9.829  -9.829  -9.829

 Kontanthjælp - hjælp i særlige tilfælde
  Sociale formål
                              U
    Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf. -986          -2.069  -1.047   -1.047  -1.047  -1.047
                              U
    Hjælp til enkeltudgifter og flytning(Aktivloven, pgf. 81 og 85)
                                   -742          -1.460   -888    -888   -888   -888
                              U
    Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100)
                                 -1.331           -728  -1.659   -1.659  -1.659  -1.659
    Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a)     U     -40                -50     -50    -50    -50
    Starthjælp - enkeltydelse m.m.           U      1
    Betalinger til og fra kommuner           I     38
    Tilbagebetaling                   I     532                884     884    884    884
  Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
                              U
    Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion          -48    -50     -50    -50    -50
 Kontanthjælp - hjælp i særlige tilfælde i alt          -2.528          -4.306  -2.810   -2.810  -2.810  -2.810

 Kontanthjælp - passiv
  Kontanthjælp
                              og -30.952
    Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifteU samlevende          -13.997  -16.021   -16.021  -16.021  -16.021
                              U
    Særlig støtte med 35 pct. refusion (Pgf. 34 i Lov om aktiv  -584           -564   -702    -702   -702   -702
    Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp tilU enlige fyldt 25 år
                                 -11.099         -11.067  -8.400   -8.400  -8.400  -8.400
                              social pension og
    Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til U     -405           -585   -332    -332   -332   -332
    Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 35U   pct. refusion (§ 25, stk.
                                  -2.900          -3.487  -2.390   -2.390  -2.390  -2.390
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                         Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                          Side 76                       26. august 2008
                          Beskæftigelsesindsatsen
                              Udvalgsbevilling
                                    Ovf. til
1.000 kr.                          2007    2008   2008    2009    2010   2011   2012
    Betalinger til og fra kommuner         U     -370              -401    -401   -401   -401
                            I     110         118    127     127    127    127
                            I
    Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94
                                 386        1.595    448     448    448    448
                            I
    Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50pct. refusion (pgf. 91,93,94 i lov
                                  1
 Kontanthjælp - passiv i alt                 -45.813        -27.988  -27.671   -27.671  -27.671  -27.671

 Kontanthjælp - aktiv
  Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
                              om
    Særlig støtte med 65 pct. refusion (pgf. 34 i LovU aktiv  -160             -441    -441   -441   -441
                              U   med 65
    Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 -15.088 pct.    -34.983  -30.971   -30.971  -30.971  -30.971
                              U
    Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 65 pct.
                                 -1.140       -765   -1.277   -1.277  -1.277  -1.277
                              U
    Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 65 pct. refusion
                                 -1.213      -2.176    -764    -764   -764   -764
    Betalinger til og fra kommuner           U     -18             -26     -26    -26    -26
                              I      31             34     34    34    34
                              I
    Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct.1
                              I
    Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct.8        78     13     13    13    13
 Kontanthjælp - aktiv i alt                   -17.581      -37.845  -33.434   -33.434  -33.434  -33.434

 Revalidering - ydelse og løntilskud
  Revalidering
                             U
    Merudgifter til bolig under revalidering med 65 pct. (Lov om        -1.123    -311    -311   -311   -311
                             U
    Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (pgf. 52 i lov om aktiv
                                -14.832       -17.791  -16.268   -16.268  -16.268  -16.268
                             U
    Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med -498       -1.144   -1.140   -1.140  -1.140  -1.140
                             U
    Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct.
                                -3.226       -2.837   -2.759   -2.759  -2.759  -2.759
    Betalinger til og fra kommuner          I     130              137     137    137    137
                             I
    Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med
                                   0
                             I
    Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65pct. refusion (pgf. 65, pgf. 93-94 i
                                   7          9     9      9     9     9
 Revalidering - ydelse og løntilskud i alt           -18.418       -22.885  -20.330   -20.330  -20.330  -20.330

 Revalideringsinstitutioner, kurser mv.
  Revalidering
                             U   (Lov om
    Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion-4.199 aktiv     -2.245   -5.093   -5.093  -5.093  -5.093
    Driftsudgifter ifm. revalidering (Lov om en aktiv U  -3.874        -6.026   -4.065   -4.065  -4.065  -4.065
                             I    i Lov
    Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50pct. refusion (pgf. 65 73 om              77     77    77    77
 Revalideringsinstitutioner, kurser mv. i alt         -8.000        -8.271   -9.081   -9.081  -9.081  -9.081

 Beskæftigelsesordninger
  Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
    Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktivU    beskæftigelsesindsats
                                   -985      -1.074  -2.464   -2.464  -2.464  -2.464
                               I      0
  Beskæftigelsesordninger
   Fællesudgifter og -indtægter vedr. aktivering
                               U    en aktiv
    Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om -2.007       -5.918   -106    -106   -106   -106
                               U
    Arbejdsmarkedsuddannelser (Lov om enaktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, -2.134
                                  -7.175          -10.957   -10.957  -10.957  -10.957
                               U
    Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb (Lov om en aktiv
                                    -17       -61    -64     -64    -64    -64
                               I
    Udgifter og tilskud til jobcentre ogpilotjobcentre til kommunale
                                    442            414     414    414    414
                               U
    Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere
                                   -114       -202   -210    -210   -210   -210
                               U
    Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om en
                                    -41       -43    -44     -44    -44    -44
                               U
    Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved
                               U
    Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede
                                  -1.236      -1.283  -1.337   -1.337  -1.337  -1.337
                               I
    Driftsudgifter til ledige selvforsørgende efter § 75 a i lov1.327        695
                               I
    Tilskud til undervisning i dansk somandetsprog for aktiverede1.423
   Miljø- og Naturskolen
                               U
    Produktionsskoler (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1)
                                   -817       -862   -898    -898   -898   -898
 Beskæftigelsesordninger i alt                   -9.200     -10.882  -15.666   -15.666  -15.666  -15.666

 Midtsjællands Kursuscenter - grundtilskud
  Daghøjskoler
                            U
    Grundtilskud til daghøjskoler vedr. kontanthjælpsmodtagere efter
                                -419          -447   -466     -466   -466   -466
 Midtsjællands Kursuscenter - grundtilskud i alt        -419          -447   -466     -466   -466   -466


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                     Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                        Side 77                     26. august 2008
                         Beskæftigelsesindsatsen
                              Udvalgsbevilling
                                    Ovf. til
1.000 kr.                           2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Produktionsskoler - bidrag til ordinære elever
  Produktionsskoler
    Produktionsskoler               U    -1.192        -1.522  -1.606   -1.606  -1.606  -1.606
 Produktionsskoler - bidrag til ordinære elever i alt     -1.192        -1.522  -1.606   -1.606  -1.606  -1.606

 Integrationsindsatsen
  Beboelse
     Boliger til midlertidig boligplacering af flygtningeU            -111    -90     -90   -90    -90
     Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af Iflygtninge 4
                               U
     Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge -20             -26     -26   -26    -26
  Introduktionsprogram m.v.
     Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge   U   -4.571  150  -3.205   -376    -376   -376   -376
                               U
     Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere ifølge                -519    -519   -519   -519
                               U
     Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgede ifølge                -3.635   -3.635  -3.635  -3.635
     Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ifølge lov omI     53       17    158     158    158    158
     Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere   I     420      454
                               I
     Tilskud for udlændinge, der modtagerdanskuddannelse under   358      639
                               I
     Tilskud for udlændinge, der modtagersærskilt tilrettelagt danskudd.     109
                               I
     Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve eller er
                                    943      213
     Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister I      667
     Grundtilskud                    I    1.148     2.055   1.221    1.221  1.221   1.221
     Resultattilskud for udlændinge der består prøve Ii dansk ifølge             98      98    98    98
  Beboelse
                               I
     Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning
                                    -4
 Integrationsindsatsen i alt                    -1.001  150   170   -3.168   -3.168  -3.168  -3.168

 Introduktionsydelse
   Introduktionsydelse
     Ydelse til udlændinge             U    -278        -1.090   -361     -361   -361   -361
     Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge    U    -17          -63   -171     -171   -171   -171
     Ikke refusionsberettigende udgifter      U    -62              -62     -62   -62    -62
                            I
     Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct. refusion 24               25      25    25    25
 Introduktionsydelse i alt                   -334        -1.153   -570     -570   -570   -570

 Pulje til kommunale fleksjobs
  Folkeskoler
    Benløse skole
     Personale                   U    -140
    Asgårdsskolen
     Personale                   U    -164
    Dagmarskolen
     Personale                   U    -132
    Kværkeby skole
     Personale                   U    -119
    Valdemarskolen
     Personale                   U    -416
    Vigersted skole
     Personale                   U     -89
  Skolefritidsordninger
    Benløse skole
     Personale                   U     -93
    Opalen
     Personale                   U     -81
  Specialundervisning i regionale tilbud
    Ådalskolen
     Personale                   U    -508
  Folkebiblioteker
    Ringsted bibliotek
     Personale                   U     -89


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                     Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                       Side 78                     26. august 2008
                          Beskæftigelsesindsatsen
                               Udvalgsbevilling
                                      Ovf. til
1.000 kr.                             2007   2008   2008  2009   2010   2011   2012
   Museer
     Historiens Hus
      Personale                    U     -67
   Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
     Serviceloven
                              U
      Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning -174
   Børnehaver
     Vigersted Børnehus
      Personale                    U     -87
     Dagmarasylets Børnehave
      Personale                    U     -59
     Den Frie Børnehave
      Personale                    U    -201
     Søholmen
      Personale                    U     -61
     Børnehuset Toften
      Personale                    U     -53
     Nordbakkens Børnehus
      Personale                    U     -55
   Integrerede daginstitutioner
     Bengerds Børnehus
      Personale                    U     -60
     Ringsted Børnehave
      Personale                    U    -186
     Kastaniehaven, Vestervej
      Personale                    U    -183
     Højbohus vuggestue og børnehave
      Personale                    U    -210
     Klostermarkens Børnehus
      Personale                    U     -68
   Døgninstitutioner for børn og unge
     Børn og Unge Centret
      Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U adfærdsproblemer (pgf.
                                   -294
   Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
     Plejecenter Ortved
      Plejecentre mm (undtaget af frit valg)     U    -261
     Bestillerdelen, Prinsensvej 10
      Personale m.v.                 U     -60
     Solbakken
      Plejecentre mm (undtaget af frit valg)     U    -431
     Udekørende (hjemmeplejen)
                              U
      Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg)    -296
     Knud Lavard Centret
      Plejecentre mm (undtaget af frit valg)     U    -881
     Service og Rengøringsfunktionen - fælles
      Personale m.v.                 U   -1.054
     Hjemmevejlederkorps
                              U
      Afløsning, aflastning og genoptræning, (jf. Servicelovens-165
   Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
     Bjælken
                              U
      Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                   -213
     Støtte- og Aktivitetscenter
                              U
      Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                   -376
   Øvrige sociale formål
     SSP, misbrugsområdet m.v.
      Mødestedet/Bagvejen               U     -26
   Sekretariat og forvaltninger
     It-afdelingen
      Personale                    U     -94
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                   Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                         Side 79                  26. august 2008
                           Beskæftigelsesindsatsen
                                Udvalgsbevilling
                                       Ovf. til
1.000 kr.                              2007    2008   2008   2009     2010    2011    2012
    Teknisk forvaltning
      Personale                     U    -134
    Ældreområdets sekretariat
      Personale                     U     -97
    Jobcenter
      Personale                     U    -146
    Borgerservice
      Personale                     U    -337
   Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre
    Jobcenter
      Personale                     U     -83
   Tværgående lønpuljer
                               U
      Pulje til etablering af flexjob i kommunale institutioner        -27  -9.427  -10.671    -10.671   -10.671   -10.671
 Pulje til kommunale fleksjobs i alt                -8.243    -27  -9.427  -10.671    -10.671   -10.671   -10.671

 Jobtræning - forsikrede ledige
  Løntilskud til ledige ansat i kommuner
    Fællesudgifter - personer i jobtræning
                            U
     Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelse pgf. 51)
                                -4.981           -8.401  -5.472    -5.472   -5.472   -5.472
     Arbejdsskadeforsikring             U     28
     Dagpengerefusioner               U     131
 Jobtræning - forsikrede ledige i alt             -4.822           -8.401  -5.472    -5.472   -5.472   -5.472

 Servicejob - forsikrede ledige
   Servicejob
    Servicejobs
     Løn til personer i puljejob            U                -760   -489     -489    -489    -489
     Tilskud vedr. servicejobs             U     -100              -839     -839    -839    -839
   Seniorjob til personer over 55 år
     Løn til personer i seniorjob           U                -352   -744    -1.114   -1.114   -1.114
 Servicejob - forsikrede ledige i alt                -100        -1.112  -2.072    -2.443   -2.443   -2.443

 Beskæftigelsesrådet
  Øvrige sociale formål
    Fælles formål
     Arbejdsskadeforsikring            U     -1                    -2      -2     -2     -2
    Koordinationsudvalget for den fore- byggende arbejdsmarkedsindsats
     Forebyggelsesprojekt             I   1.025
     Aktiviteter                  U   -1.263    -95
 Beskæftigelsesrådet i alt                  -240    -95               -2      -2     -2     -2

 Statsrefusion førtidspension
   Førtidspension med 50 pct. refusion
                              I
     Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med           19.623
                              I
     Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct.
                                 13.279              13.384    13.497   13.497   13.378
                              I
     Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension
                                  9.276               9.479     9.813    9.761    9.625
   Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før
                              I
     Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct.
                                  7.700          9.207   7.878     7.632    7.545    7.342
                              I
     Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension
                                  2.734               2.795     2.778    2.720    2.636
   Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra
     Refusion vedr. førtidspension med 35% refusionI     17.256         25.528  27.532    28.057   28.873   29.457
   Anden gæld
     Refusion af offentlige pensioner         I   62.647         60.443  62.010    62.010   62.010   62.010
     Refusion af supplerende opsparingsordning for I     1.051               1.560     1.560    1.560    1.560
 Statsrefusion førtidspension i alt               113.942         114.802  124.637    125.346   125.967   126.008
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                         Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                          Side 80                       26. august 2008
                           Beskæftigelsesindsatsen
                                Udvalgsbevilling
                                       Ovf. til
1.000 kr.                             2007     2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Statsrefusion sygedagpenge
  Sygedagpenge
     Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion I   24.150            22.752  33.658   33.658  33.658  33.658
     Berigtigelser                I    -24
                           til
     Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion I forældre med alvorligt
                                109                  130    130    130   130
  Anden gæld
     Refusion af dagpengeydelser         I   17.120            16.127  20.280   20.280  20.280  20.280
 Statsrefusion sygedagpenge i alt              41.354            38.879  54.068   54.068  54.068  54.068

 Statsrefusion fleksjob
  Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i
                                I
     Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 19            18    90     90    90    90
                                I
     Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob,24.800       35.621  28.341   28.341  28.341  28.341
 Statsrefusion fleksjob i alt                    24.819       35.639  28.431   28.431  28.431  28.431

 Statsrefusion skånejob
  Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i
                              I
     Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med635           717   669    669    669   669
 Statsrefusion skånejob i alt                   635           717   669    669    669   669

 Statsrefusion ledighedsydelse
  Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i
                              I
     Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med189           682   209     209   209   209
                              I
     Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med
                                 4.223          4.352  3.294    3.294  3.294  3.294
 Statsrefusion ledighedsydelse i alt               4.411          5.034  3.503    3.503  3.503  3.503

 Statsrefusion tillægsydelser under revalidering
  Revalidering
                             I    003
     Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering2.100           1.123  2.508    2.508  2.508  2.508
 Statsrefusion tillægsydelser under revalidering i alt     2.100           1.123  2.508    2.508  2.508  2.508

 Statsrefusion kontanthjælp
  Kontanthjælp
                             I
     Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr.
                             I
     Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr.013,016,017, 018-020
                                15.944           9.848  9.592    9.592  9.592  9.592
 Statsrefusion kontanthjælp i alt               15.943           9.848  9.592    9.592  9.592  9.592

 Statsrefusion - aktiv kontanthjælp
  Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
                             I
     Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 004, 010, 011
                                 11.429         24.600  21.737   21.737  21.737  21.737
                             I
     Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 007 og 012
                             I
     Berigtigelser (pgf. 65, stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og
                                  -20
 Statsrefusion - aktiv kontanthjælp i alt            11.409         24.600  21.737   21.737  21.737  21.737

 Statsrefusion - hjælp i særlige tilfælde
  Sociale formål
                              I
     Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 4-17
                                  1.286         2.104  1.387    1.387  1.387  1.387
  Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
     Berigtigelser                   I     87
                              I
     Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion     39           48    50     50    50    50
 Statsrefusion - hjælp i særlige tilfælde i alt          1.411         2.153  1.438    1.438  1.438  1.438

 Refusion beskæftigelsesordning er
  Beskæftigelsesordninger
   Fællesudgifter og -indtægter vedr. aktivering
                              I
    Refusion af driftsudgifter i f.m. aktiveringstilbud,udd.aktiviteter
                                  6.672         6.454  6.579    6.579  6.579  6.579
 Refusion beskæftigelsesordning er i alt              6.672         6.454  6.579    6.579  6.579  6.579
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                       Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                          Side 81                     26. august 2008
                           Beskæftigelsesindsatsen
                               Udvalgsbevilling
                                      Ovf. til
1.000 kr.                            2007     2008   2008    2009     2010   2011    2012

 Løntilskud jobtræning - forsikrede ledige
  Løntilskud til ledige ansat i kommuner
    Fællesudgifter - personer i jobtræning
                              I
     Løntilskud til offentlige arbejdsgivere (Lov om aktiv 4.412           7.649   4.757    4.757   4.757   4.757
  Servicejob
    Puljejob
                              I
     Tilskud til servicejob i kommuner (Lov om ophævelse af lov om
                                 805                 835     835    835    835
 Løntilskud jobtræning - forsikrede ledige i alt        5.217           7.649   5.592    5.592   5.592   5.592

 Statsrefusion - integrationsydelse
  Introduktionsprogram m.v.
     Refusion af udgifterne på gruppering001-012 I                       2.428    2.428   2.428   2.428
  Introduktionsydelse
                             I
     Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge 190            865    162     162    162    162
     Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for Iudlændinge
                                  13                 86      86    86     86
 Statsrefusion - integrationsydelse i alt             203           865   2.676    2.676   2.676   2.676

 Statsrefusion - Revalidering
  Revalidering
                               I   pct.
     Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 12.057          14.875   13.304    13.304  13.304   13.304
                               I
     Refusion af efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. med
                                   -37
 Statsrefusion - Revalidering i alt                12.020        14.875   13.304    13.304  13.304   13.304

 Udvalgsbevilling i alt                    -189.866      28  -209.044  -227.433  -228.737  -229.935  -230.229
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                        Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                         Side 82                       26. august 2008
                          Beskæftigelsesindsatsen
                              Institutionsbevilling
                                       Ovf. til
1.000 kr.                           2007      2008   2008    2009     2010   2011    2012

 Midtsjællands Aktiveringscenter
  Beskæftigelsesordninger
    Aktiveringsprojekt
                             U    en aktiv
    Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om -5.392     536   -5.097   -5.350   -5.350   -5.350   -5.350
                              I    514           806    851     851    851    851
 Midtsjællands Aktiveringscenter i alt              -4.878     536   -4.290   -4.499   -4.499   -4.499   -4.499

 Rikova
  Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
   Rikova
    Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatUfunktionsevne
                               -1.334           -1.406   -1.473   -1.473   -1.473   -1.473
                           I     353             720    760     760    760    760
    Arbejdsvederlag (pgf. 105)          U     -294            -451    -468    -468    -468    -468
 Rikova i alt                         -1.275           -1.137   -1.181   -1.181   -1.181   -1.181

 Misbrugsprojektet
  Øvrige sociale formål
   SSP, misbrugsområdet m.v.
     Mødestedet/Bagvejen               U    -669          -1.983   -2.082   -2.082   -2.082   -2.082
                             I     149
 Misbrugsprojektet i alt                      -520          -1.983   -2.082   -2.082   -2.082   -2.082

 Demografi
  Øvrige sociale formål
   Fælles formål
    Demografi-pulje                  U                -6.269   1.682    -1.287   -2.529   -3.827
 Demografi i alt                                     -6.269   1.682    -1.287   -2.529   -3.827

 Beskæftigelsesindsatsen i alt                -196.538      564  -222.724  -233.514  -237.787  -240.226  -241.819
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                        Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                        Side 83                        26. august 2008
                               Sociale opgaver
                                Udvalgsbevilling
                                       Ovf. til
1.000 kr.                             2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Boligsikring
  Boligsikring
     Boligsikring som tilskud og lån          U     -9          -1    -7     -7    -7    -7
     Boligsikring som tilskud              U   -1.851         -865  -3.111   -3.111  -3.111  -3.111
     Almindelig boligsikring              U   -14.668        -16.640  -17.257   -17.257  -17.257  -17.257
     Efterregulering                  I    1.237          664    701     701    701    701
  Driftssikring af boligbyggeri m.v.
     Tab på garantier                  U     -19
 Boligsikring i alt                        -15.310        -16.842  -19.675   -19.675  -19.675  -19.675

 Boligydelse
  Boligydelser til pensionister
    Tilskud til lejere                 U   -29.124        -30.320  -31.444   -31.444  -31.444  -31.444
    Lån til ejere af en og tofamilieshuse        U    -219         -227   -235    -235   -235   -235
    Tilskud og lån til andelshavere m. fl.       U   -2.569        -2.621  -1.837   -1.837  -1.837  -1.837
    Tilskud til lejebetaling i ældreboliger       U   -18.251        -18.474  -19.158   -19.158  -19.158  -19.158
    Andre udgifter og indtægter             U    -318              -338    -338   -338   -338
                              I     353               375     375    375    375
    Efterreguleringer                  U     244
    Tilbagebetaling af lån og renter          I     187          646    317     317    317    317
 Boligydelse i alt                        -49.696        -50.996  -52.320   -52.320  -52.320  -52.320

 Personlige tillæg til pensionister
  Personlige tillæg m.v.
                               U
    Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)                  -2     -2    -2    -2
                               U
    Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) -7           -1     -5     -5    -5    -5
                               stk.
    Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, U 1 (pgf. 17,  -17        -18    -18     -18    -18    -18
                               U
    Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, -39  personlige    -44    -45     -45    -45    -45
                               U
    Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), -171        -139    -144    -144   -144   -144
                               U
    Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) -294           -61    -477    -477   -477   -477
                               I      83              317     317    317    317
    Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)      U     -251        -329   -341    -341   -341   -341
    Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)      U    -2.193       -2.053  -2.282   -2.282  -2.282  -2.282
                               U
    Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1)
                                    -760       -1.084   -933    -933   -933   -933
                               U
    Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)-612             -622    -622   -622   -622
                               U
    Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg-261        -400    -311    -311   -311   -311
                               I     200
                               U
    Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)
                                    -573        -208   -674    -674   -674   -674
                               og
    Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2U 3 (pgf. 17, stk.
                                   -2.681       -3.596  -3.111   -3.111  -3.111  -3.111
 Personlige tillæg til pensionister i alt              -7.577       -7.932  -8.650   -8.650  -8.650  -8.650

 Støtte til frivilligt socialt arbejde
  Støtte til frivilligt socialt arbejde
     Over/underskud fra foregående år         U               -355
  Øvrige sociale formål
    Støtte til frivilligt socialt arbejde
     Støtte til frivilligt socialt arbejde (pgf.18)  U     -988        -1.076  -1.124   -1.124  -1.124  -1.124
 Støtte til frivilligt socialt arbejde i alt             -988        -1.431  -1.124   -1.124  -1.124  -1.124

 Andre sociale formål
  Beboelse
   Pensionistboliger - lejede
    Kommunale pensionistboliger - lejede       U    -244          -870   -261     -261   -261   -261
                             I    244           861    265     265   265    265
   Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)
                             U
      Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110)
                                 -396                -369    -369   -369   -369
      Kvindekrisecentre (pgf. 109)          U   -1.132               -1.099   -1.099  -1.099  -1.099
   Driftssikring af boligbyggeri m.v.
      Lejetab i almennyttige boliger         U    -597          -335   -551     -551   -551   -551


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                       Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                          Side 84                     26. august 2008
                               Sociale opgaver
                                 Udvalgsbevilling
                                       Ovf. til
1.000 kr.                            2007     2008   2008   2009    2010   2011   2012
   Øvrige sociale formål
    Fælles formål
                               U    o.lign.
      Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter -120         -164   -171     -171   -171   -171
      Udgifter til husly (pgf. 80)           U      -1
      Forskellige udgifter uden statsref.        U     -15          -60    -62     -62    -62    -62
                               U
      Rammebesparelse "Aktivering og indkomstoverførsler" budget 2006          50
   Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)
                               I
      Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning 75
 Andre sociale formål i alt                    -2.186         -518   -2.248   -2.248  -2.248  -2.248

 Statsrefusion boligsikring
   Boligsikring
                              I
     Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b7.685         8.390   9.843    9.843  9.843   9.843
   Boligsikring
                              I
     Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b  1
 Statsrefusion boligsikring i alt                 7.686         8.390   9.843    9.843  9.843   9.843

 Statsrefusion boligydelse
   Boligydelser til pensionister
     Refusion af boligydelse               I   37.145        38.561  39.329    39.329  39.329  39.329
 Statsrefusion boligydelse i alt                  37.145        38.561  39.329    39.329  39.329  39.329

 Statsrefusion personlige tillæg
   Personlige tillæg m.v.
     Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg I      2.448        4.479   2.772    2.772  2.772   2.772
     Refusion af varmetillæg             I      2.011             2.333    2.333  2.333   2.333
 Statsrefusion personlige tillæg i alt                4.459        4.479   5.105    5.105  5.105   5.105

 Statsrefusion jf. Serviceloven
   Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)
                             I
      Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale
                                  401                726     726    726    726
 Statsrefusion jf. Serviceloven i alt               401                726     726    726    726

 Sociale opgaver i alt                       -26.067       -26.288  -29.013   -29.013  -29.013  -29.013
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                        Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                          Side 85                     26. august 2008
                              Renter

                                  Ovf. til
1.000 kr.                        2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Renter
  Renter af likvide aktiver             I   4.304        1.280   2.041    2.579   3.146   3.146
  Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt  I   1.122         695    695     695    695    695
  Renter af langfristede tilgodehavender      I    648         573    573     573    573    573
  Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U  -1.795         -113   -217    -339   -461   -580
                           I    289         469   1.158     922    560   1.353
  Renter af kortfristet gæld i øvrigt        U    -7         -100   -100    -100   -100   -100
  Renter af langfristet gæld            U  -13.157       -18.175  -20.829   -20.314  -20.093  -19.895
  Kurstab og kursgevinster             U  -1.588
                           I   -426
 Renter i alt                      -10.610       -15.371  -16.679   -15.983  -15.679  -14.808
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                  Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                     Side 86                     26. august 2008
                          Skattefinansieret anlæg

                                     Ovf. til
1.000 kr.                           2007     2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Administration m.v.
   Nedrivning af Vetterslev Bygade 19       U    -56   -429
                           U
   Genopretning af kommunale bygninger - administrationsbygninger -303
   Bufferpulje                   U        -800
   Skattefinansierede anlæg - rammebeløb      U                           -4.389
   Lokalekabale - Hækkerupsvej           U  -11.927   927
   Lokalekabale - Nørregade 100          U  -9.591    27
   Lokalekabale - Zahlesvej - lav bygning     U  -1.631   -369       -189
   Lokalekabale - Rønnedevej            U   -843   -42
   Lokalekabale - Salg af Prinsensvej       I                     5.410
   Lokalekabale - Zahlesvej - høj bygning     U       -2.000      -15.730
   IT - strukturreform - Teknisk Forvaltning (GIS) U   -273   -109
   IT - strukturreform - Byrådssekretariatet    U   -360
 Administration m.v. i alt                -24.681  -3.098      -15.920  5.410    -4.389

 Boliger
    Pulje til forbedring af handicap- adgang     U         -1.434
    Omdannelse af erhvervsområde Ringsted      U    -632     363
                            I     470
    Byfornyelsesplan, Bykernen           U          -368
                            I           184
    Byfornyelse, Køgevej 49             U      -7    209
                            I          2.096
    Helhedsorienteret Byfornyelse, Ringsted Syd   U    -425
                            I     128
    Torvecafé                    U   -1.178     -825   -630
 Boliger i alt                         -1.645     224   -630

 Vej og Park
    Renovering af rekreative arealer i landområderne U     -35    -29
    Renovering Ringsted Lystanlæg           U          -221
    Lovliggørelse af legepladser           U     -16    -17
    Grønningen, Klosterparken             U    -577   -2.710   -1.388
                             I         2.650
    Skovplantning ved Benløse Byvej          U          -300
    Skøjtebaneanlæg                  U   -1.081    -112
    Kasernen: Fordelingsveje             U   -7.533   -4.087   -9.284  -6.510   -2.840
    Rundkørsel Nørregade               U    -613    -927   -1.068
    Forlægning af Jordemodervej            U              -3.000
                             I    1.500        -1.500
    Trafiksikkerhedsmæssige foranstalt- ninger    U          -168     33  -1.123   -1.123  -1.123  -1.123
    Stamvej Klosterparks Alle             U     -28    -398
    Trafik- og parkeringsplan for midtbyen i Ringsted U           28
    Ramme til byforbedring              U          -223
    P-plads ved Ringsted Hallerne, Byforskønnelser U            -89
    Ringsted Syd genopretning             U     100     15
    Parkering i bymidten               U          -688
    Trafiksikkerhed 2004               U    -200    -215
    P-pladser mv. ny svømmehal            U    -623    -350   -693   -475
                             U
    Udvidelse af offentlig parkeringsplads på Bøllingsvej    -10    -208
    Stianlæg ml. Kværkeby og Vigersted        U     -8   -2.871   -500
    Ny vejtilslutning og tunnel Nordre Ringvej    U   -7.651     208
                             I         5.849
    Belægning i 'Stumpen'               U          -50        -1.292
    Støjreducerende tiltag              U          -675   -721    -745    -745   -745   -745
    Projektering af støjvold syd for Fælledvej    U          -380   -270
                             I          300
    Lysregulering ved motorvejsafkørsel 35 og Østre U Ringvej      -2.500
                             I         1.250


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                      Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                       Side 87                      26. august 2008
                           Skattefinansieret anlæg

                                     Ovf. til
1.000 kr.                           2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012
    Signalregulering Præstevej/Roskildevej       U              -620
 Vej og Park i alt                       -16.774   -6.916  -19.010  -10.145   -4.708  -1.868  -1.868

 Kultur og fritid
    Ny svømmehal                  U   -27.621     -143
    Idrætsanlæg Allindelille            U            -64
    Landsbyhus i Gyrstinge             U                    -5.617
                            U
    Genopretning af kommunale bygninger - kulturinstitutioner -83     -362  -1.595    -61    -202
    Historiens Hus                 U                               -16.117
    Lokaleforhold Musikskolen           U     -165     -326   -534
    Salg af gammmel musikskole           I                    6.559
 Kultur og fritid i alt                    -27.869     -895  -2.129   881     -202  -16.117

 Skoler
     Gyrstinge - udendørsanlæg            U        -1.000
     Ombygning af Nordbakkeskolen 2006        U  -1.102    -297
     Dagmarskolen, ombygning af indsko- lingsafsnit  U         -225
     Solhammerskolen                 U  -5.011   -6.989   -1.726  -36.175   -72.350
     Genopretning af kommunale bygninger - skoler   U  -2.344   -1.574   -2.355   -604   -1.085  -2.032
     Benløse Skole, Renovering af tag         U         -312
     Benløse Skole, renovering af flade tage     U   -151    -149
     Pulje til naturfagslokaler            U  -3.386   1.056   -2.400
                              I    560   -1.600   2.400
    Budgetramme folkeskoler               U         -147       -12.836
    Fritids- og legefaciliteter ved Sdr. Parkskolen   U         -700
    Fritidsfaciliteter, Ringsted Syd          U   -232    -145
    Nordbakkeskolen, udbygning             U   -176   2.264
    Idrætsfaciliteter til gymnasiet           U                  -10.300   -10.300
 Skoler i alt                         -11.842   -9.818   -4.081  -59.915   -83.735  -2.032

 Dagtilbud for børn
    Lions Børnehave, renovering og ombygning     U     -169    741
    Genopretning, børne- og sociale institutioner  U     -766  -1.338   -1.523   -220     -18    -47
    Tinsoldaten                   U     -80    130
    Ombygning af pavillon ved Kastaniehaven     U     -61
    Ny institution Klosterpark Alle (D2D)      U     -30    24
    Bastionen på Kasernen              U   -21.395  -3.684
    Skimmelsvamp i Snurretoppen           U    -4.049    49
                             U
    Ramme til kapacitetsudvidelse i eksisterende institutioner          -3.977
    Daginstitution på Ole Hansensvej 7        U    -7.926   2.826
    Udvidelse af Sneslev Landbørnehave        U         -2.000
    Midlertidig vuggestue på Ole Hansensvej     U     -245    70
    Udvidelse af liggehal ved Vigersted Børnehus   U     -81    -69
    Åkanden, ændringer i stueetage          U     -379    -81
    Benløse Børnegård, etablering af vuggestue    U         -1.200
    Ny institution, Kobbervej            U    -4.300   -100    -356  -21.010
 Dagtilbud for børn i alt                    -39.480  -4.632   -5.856  -21.230     -18    -47

 Ældre
     Ældreboliger i Ortved              U             -75.500
                              I              5.300
     Ældreboliger på Amtstue Allé           U             -31.158
                              I              1.810
     Salg af plejeboliger               U          98
                              I             37.192
     Plejecenter Kasernen               U  -3.760    842
                              I   4.480   2.000
     Renovering Zahlesvej               U    -79   -1.194   1.194
     Plejecenter Ortved                U  -1.657   1.849  -25.664
                              I              2.486


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                      Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                        Side 88                      26. august 2008
                      Skattefinansieret anlæg

                               Ovf. til
1.000 kr.                     2007    2008   2008   2009   2010   2011   2012
    Renovering af centralkøkken      U    -16   -984    984
    Amtstue Alle 27-69, modernisering   U  -1.128    828    -828
 Ældre i alt                    -2.160   3.439  -84.183
 Bevillingsoversigt 2007-2012                              Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                  Side 89                    26. august 2008
                          Køb og salg af jord

                                  Ovf. til
1.000 kr.                        2007     2008   2008   2009    2010   2011    2012

Køb og salg af jord
   Udstykning 38, Høm              U    -3     -30
   Udstykning 40, Skovgården           U   -108    -931
   Udstykning 41, Nordrup            U  -3.975   -1.998   -2.882  -6.400   -2.538  -2.648
                          I                              6.331
    Udskykning 43, Høm øst           U          -510   510   -5.530   -1.128   -176
                          I                              9.848
    Udstykning 47, Vetterslev          U                   -5.168   -3.101
                          I                              6.331
    Udstykning 34, Industriareal ved Balstrup  U     -3  -1.821
                          I         1.800
    Udstykning 35 - Ringsted industripark    U    -25    -800
                          I         -729
    Udstykning 32, Ålbækvej           U         -266
    Salg af jord, netto             I         6.000   -6.000
    Ringsted kaserne              U  -1.590         -2.749  -3.380   -3.380  -3.380   -3.380
                          I              1.176   1.241    1.241   1.241   1.241
    Udstykning 42, Ringsted Kaserne       U  -6.421   -11.379  -11.167  -3.917
                          I  56.926   92.294  -31.499  12.000   12.000     0  3.281
    Salg af Ahorn Alle 11            U           2
    Salg af Bjergbakken 1b           I   2.450
    Salg af matr.nr. 4q og 5f Balstrup     U    -8
                          I  10.893
    Udstykning 44, Knudslund          U  -28.472   -2.028  -25.612  -44.725   -5.595  -3.105   -8.683
                          I               175  109.455
    Udstykning 45, Næstvedvej 294        U  -41.214     -236             -5.168  -2.067
                          I              3.900              5.276
    Udstykning 46, Humleorevej 10        U          -150  -16.000        -8.789
    Rønnedevej 11                U    -47      47
    Salg af Ørslevunderskovvej 34        U               -95
                          I               995
    Salg af Sct. Bendtsgade 6          U   -684
                          I  17.900
Køb og salg af jord i alt                 5.619   79.265  -89.247  53.577   -16.457  17.651   -7.541
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                   Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                    Side 90                      26. august 2008
                                Renovation
                                Udvalgsbevilling
                                      Ovf. til
1.000 kr.                            2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Renovation - fælles formål
  Fælles formål
    Information                    U    -109        -148   -203     -203   -203   -203
    EDB-udgifter                    U     -69         -50    -51     -51   -51    -51
    Administration FASAN                U              -527   -569     -569   -569   -569
    Kordigitalisering                 U     -20         23
    Affaldsplanlægning                 U    -101         -96   -149     -149   -149   -149
    Administrationsudgifter              U   -1.530       -1.359  -1.630    -1.630  -1.630  -1.630
    Renter af kommunens udlæg             I     184         113    217     339   461    580
    Gebyr for genanvendelsesordninger         I   24.837       26.119  26.971    26.971  26.971  26.971
 Renovation - fælles formål i alt                 23.193       24.077  24.585    24.708  24.830  24.948

 Renovation
  Ordninger for dagrenovation - restaffald
    Renovationssække                  U    -680         -801   -964    -964   -964   -964
    Afgift til I/S Fasan                U   -5.561        -2.449  -1.580   -1.585  -1.590  -1.595
    Vedligeholdelse af stativer             U   -1.551         -955  -1.483   -1.582  -1.681  -1.780
    Tømning - vognmænd                 U   -4.690        -4.324  -4.824   -4.824  -4.824  -4.824
    Statsafgift                     U              -2.122  -2.369   -2.378  -2.386  -2.394
  Ordninger for glas, papir og pap
    Renovationssække                  U    -145         -192   -207    -207   -207   -207
    Glas og papir                    U    -579        -1.517  -1.706   -1.706  -1.706  -1.694
    Tømning - vognmænd                 U   -1.240
    Vedligeholdelse af bycontainere           U     -90         -49   -70     -70    -70    -70
    Salg af genanvendelige materialer          I     597          49   552     552    552    552
  Ordninger for farligt affald
    Miljøfarligt affald                 U     -80         -150   -156    -156   -156   -156
    Afgift for behandling af affald iflg. deklaration  U     -35         -15    -15     -15    -15    -15
 Renovation i alt                        -14.055       -12.525  -12.824   -12.936  -13.048  -13.148

 Genbrugsplads
  Genbrugsstationer
    Personale
    Personale                     U    -1.454       -1.328  -1.704   -1.704  -1.704  -1.704
    Uddannelse                     U      -2         -49    -51     -51    -51    -51
    Andre personaleudgifter               U     -43         -51    -52     -52    -52    -52
    Bygningsvedligeholdelse               U     -52        -151   -154    -154   -154   -154
    Opvarmning                     U               -14    -16     -16    -16    -16
    El og vand                     U     -31         -35    -38     -38    -38    -38
    Skatter og forsikringer
    Ejendoms- og løsøreforsikring           U      -4
    EDB udgifter                    U     -15              -20     -20    -20    -20
    Afgift for behandling af affaldsdæk         U      -6         -29    -30     -30    -30    -30
    Afgift til I/S Fasan                U    -2.188       -3.104  -2.626   -2.626  -2.626  -2.626
    Analyser og bortskaffelse af jord          U     -667        -376   -957    -957   -957   -957
    Arbejdsskadeforsikring               U      -5         -20    -20     -20    -20    -20
    Biler m.v.                     U      -2         -19    -21     -21    -21    -21
    Bortskaffelse af grønt affald            U     -507
    Maskiner                      U     -386        -225   -298    -298   -298   -298
    Vognmænd                      U     -957       -1.498  -1.259   -1.259  -1.259  -1.259
                              U
    Afgift for behandling af affald iflg deklaration - olie- og kemikalie-
                                   -500        -532   -551    -551   -551   -551
    Statsafgift                     U    -1.762       -1.820  -1.885   -1.885  -1.885  -1.885
    Dagpengerefusioner
    Salg af genanvendelige materialer          I     806         377    800     800    800    800
 Genbrugsplads i alt                        -7.774       -8.874  -8.881   -8.881  -8.881  -8.881

 Renovation i alt                         1.364        2.677   2.881    2.892  2.901   2.920
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                      Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                         Side 91                     26. august 2008
                              Varmeforsyning
                               Udvalgsbevilling
                                     Ovf. til
1.000 kr.                           2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Varmeforsyning
    Personale
     Ledelse og administration           U     -425          -3     0      0     0     0
     Øvrigt personale                U    -2.108        -3.164  -3.356   -3.356  -3.356  -3.356
    Uddannelse                   U     -55         -113   -159    -159   -159   -159
    Andre personaleudgifter             U     -69         -104   -107    -107   -102   -102
    Bygningsvedligeholdelse
     Halmvarmeværket                U     -26         -211   -218     -218   -218   -218
     Fælles                     U    -125
    Opvarmning
     Halmvarmeværket                U     -18         -68    -73     -73    -73    -73
     Fælles                     U     -47
    El
     Hovedcentral                  U     -98
     Nord                      U     34
     Syd                      U      6
     Halmvarmeværket                U    -770
     Fælles                     U    -291        -1.059  -1.203   -1.203  -1.203  -1.203
    Vand
     Hovedcentral                  U    -135
     Nord                      U     -1
     Syd                      U    -160
     Halmvarmeværket                U     -33
     Fælles                     U     -3         -116   -214     -214   -214   -214
    Skatter og forsikringer
     Nord                      U     -18
     Syd                      U     -10
     Fælles                     U               -123   -123     -123   -123   -123
    Ejendoms- og løsøreforsikring
     Hovedcentral                  U     -35
    Husleje                     U    -225         -173   -173     -173   -173   -173
    Køb af brændsel
     Køb af kraftvarme               U   -10.737       -12.670  -16.981   -16.981  -16.981  -16.981
     Køb af halmvarme                U   -11.248       -10.742  -13.987   -20.748  -20.748  -20.748
     Køb af naturgas                U   -12.548       -19.834  -26.445   -4.451  -4.451  -4.451
    Ledningsnet
     Hovedledning                  U    -2.960
     Stikledning                  U     -415        -3.914  -3.790   -3.790  -3.790  -3.790
     Ventilbrønde                  U     -173
    Varmeplanlægning                U     -37              -52     -52   -52    -52
    Målerudgifter                  U     -765        -486   -481     -481   -481   -481
    Forbrugerinformation              U     -33         -74    -77     -77   -77    -77
    Inventar, maskiner og tekniske installationer
     Hovedcentral                  U    -1.252
     Nord                      U      -1
     Syd                      U     -42
     Halmvarmeværket                U    -3.718
     Fælles                     U    -1.203        -4.844  -3.909   -3.909  -3.909  -3.909
    Rengøring                    U     -24         -44    -43     -43    -43    -43
    Kontingenter                  U     -67         -90    -90     -90    -90    -90
    Repræsentationsudgifter             U      -2         -13    -13     -13    -13    -13
    Administration                 U     -196         -156   -269    -269   -269   -269
    EDB                       U     -122         -112   -131    -131   -131   -131
    Arbejdsskadeforsikring             U     -10         -13    -13     -13    -13    -13
    Biler m.v.                   U     -437         -341   -229    -405   -229   -405
    Salg af varme
     Årsafregnet salg FAS              I   44.707        48.167  50.234    48.339  48.339  48.339
    Effektafgift
     Årsafregnet salg FAS              I   14.147        14.670  17.496    17.496  17.496  17.496


 Bevillingsoversigt 2007-2012                                     Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                        Side 92                     26. august 2008
                        Varmeforsyning
                         Udvalgsbevilling
                               Ovf. til
1.000 kr.                     2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012
      Abonnementsafgift
      Årsafregnet salg FAS      I    1.256        1.274   1.376    1.376  1.376   1.376
      Regulering tidligere år     I         -3.143
      Andre indtægter
      Tilslutningsafgifter øvrige   I    7.389        1.400   2.000    1.400  1.400   1.400
      Øvrige indtægter        I      20
      Tilslutningsafgifter Kasernen  I    1.030   4.000   -2.373   2.666
      Administrationsudgifter     U    -1.224        -1.548  -1.548   -1.548  -1.548
      Renter af kommunens udlæg    U               -469  -1.158    -922   -560  -1.353
                      I     970
    Dagpengerefusioner
     Sygdom               U                20     21     21    21
 Varmeforsyning i alt               17.693    857   2.675   -1.049    9.082  9.625  10.184
 Bevillingsoversigt 2007-2012                               Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                  Side 93                     26. august 2008
                         Brugerfinansieret anlæg

                                   Ovf. til
1.000 kr.                         2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Varmeforsyning
   Varmeforsyning Sdr. Park            U    -858
                           U
   Udbygning/renovering af hovednet, ventilbrønde og stikledninger  -853  -2.237  -2.312   -2.312  -2.312  -2.312
   Varmeforsyning Klosterparken 1         U     -67
   Varmeforsyning kaserneområdet          U   -1.854  -1.888   -954
   Ombygning fjernvarmens hovedcentral       U         -889   -761   -674     -786
   Nyt SRO-anlæg                  U    -159
   Ombygning Ringsted Halmvarmeværk        U    -683  -4.317  -57.400
                           U
   Varmeforsyning lokalplan 173 områdeti Klosterparken   -121
                           U
   Varmeforsyning af Volden - område B9 i lokalplan 80 i Klostermarken
                                 78   -837
   Varmeforsyning Nonnedalen            U    -184  -1.116
 Varmeforsyning i alt                    -3.848  -9.899  -61.352  -2.986   -3.098  -2.312  -2.312
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                   Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                      Side 94                     26. august 2008
                            Almene boliger

                                    Ovf. til
1.000 kr.                         2007     2008   2008   2009   2010   2011   2012

 Almene boliger
    Budgetkonto                  U        -1.888   -6.250
                            U
    Andelsboligforeningen af 1941 Afdeling 32, Kasernen 1. etape
                                235
                            U
    Andelsboligforeningen af 1941, afd. 32, 2. etape (Kasernen)
                                399
    Bedre Boliger Ringsted, Bengerds Alle     U              -2.908
 Almene boliger i alt                      434   -1.888   -7.704
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                   Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                      Side 95                     26. august 2008
                         Øvrige finansforskydninger

                                     Ovf. til
1.000 kr.                           2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Øvrige finansforskydninger
  Forskydninger i tilgodehavender hos staten       U  -17.029         -300   -300    -300   -300   -300
  Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U  -26.104         -203   -203    -203   -203   -203
                             I  34.355          8    8      8     8     8
  Forskydninger i langfristede tilgodehavender      U  -3.119        3.826  4.473    4.473  -1.407  -1.407
                             U
  Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller
                                -1.040         -938   -938    -938   -938   -938
  Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U  12.502
  Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.I  -12.388        2.020
                             I
  Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller1.014         938   938    938    938    938
  Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter U             92.240
  Forskydninger i kortfristet gæld til staten      I    209         706   706    706    706    706
  Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt       I    -717  -32.597  -3.000
 Øvrige finansforskydninger i alt               -12.318  -32.597  95.297  4.684    4.684  -1.196  -1.196
 Bevillingsoversigt 2007-2012                                    Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                       Side 96                     26. august 2008
                     Optagne lån

                          Ovf. til
1.000 kr.                 2007   2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Optagne lån
  Forskydninger i langfristet gæld  I  10.713  76.320  89.381  18.545   34.161  8.100  8.100
 Optagne lån i alt             10.713  76.320  89.381  18.545   34.161  8.100  8.100
 Bevillingsoversigt 2007-2012                          Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune              Side 97                    26. august 2008
                      Afdrag på lån

                           Ovf. til
1.000 kr.                  2007    2008   2008   2009    2010   2011   2012

 Afdrag på lån
  Forskydninger i langfristet gæld  U  -26.441       -31.394  -84.520   -36.919  -38.845  -36.040
 Afdrag på lån i alt            -26.441       -31.394  -84.520   -36.919  -38.845  -36.040
 Bevillingsoversigt 2007-2012                            Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune              Side 98                     26. august 2008

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:69
posted:7/3/2011
language:Norwegian
pages:98