Docstoc

UP ESquema Corporal

Document Sample
UP ESquema Corporal Powered By Docstoc
					   Curs d’especialització en EDUCACIÓ FÍSICA 2002/2003

SESSIÓ DE: Control i consciència corporal.
OBJECTIUS: Identificar pel seu nom les diferents parts del cos. Distingir
la dreta i l’esquerra corporal.
MATERIAL: Globus, ampolles i vasos.
INSTAL·LACIÓ: Gimnàs i classe.
NIVELL: Cicle Inicial.
Nº D’ALUMNES: 10 de 1r de Primària i 13 de 2n de Primària.
                Primera sessió            ACTIVITATS                    Temps


Escalfament:

“JOC”:
Tothom caminarà lliurament per tota la sala. El mestre/a anomena
un alumne “Lluís”. Aquest adoptarà un caminar amb un altre ritme i
tots els/les altres l’hauran de seguir. Al cap d’una estona direm un
altra nom “Lluïsa”, ara s’haurà de seguir el ritme que marqui ella.
                                     15’
Part principal:
-  Colpejar el globus amb les diferents parts del cos, lliurament,
  anomenant-les el/la mestre/a, els/les nens/es.
-  Cada nen/a posarà l’ampolla als seu davant, darrera,
  dreta,esquerra ...
-  Cada nen/a posarà l’ampolla al davant, darrera, dreta, esquerra
  ... d’un company.
-  Fer bombolles (expiració). Fer pujar l’aigua per la canya
  (inspiració) RESPIRACIÓ.                       20’
Tornada a la calma:
Es fa un cercle. El/la mestre/a passarà la pilota invisible al nen/a
de la seva dreta; aquest al company de la dreta i així fins que haurà
fet tota la volta. Primer ho farem amb un ritme lent. Quan tothom
haurà interioritzat el ritme, passarem la pilota tot picant de mans, i
podrem tornar-la a qui ens l’ha passada, tot canviant-ne el sentit. És
                                     15’
imprescindible mirar al company a qui passes la pilota.
                                        1
   Curs d’especialització en EDUCACIÓ FÍSICA 2002/2003

SESSIÓ DE: Control i consciència corporal.
OBJECTIUS: Comparar postures equilibrades i desequilibrades.
MATERIAL: Bancs i calaixos.
INSTAL·LACIÓ: Gimnàs.
NIVELL: Cicle Inicial.
Nº D’ALUMNES: 10 de 1r de Primària i 13 de 2n de Primària.
              Segona sessió


                                      Temps
             ACTIVITATS
Escalfament:
JOC: “Balla com puguis”
Es posa una música ( de fira, de festa major, de circ, desfilada ...)
Els nens i les nenes han de dansar segons allò que suggereixi la
música.                                   10’
Part principal:
-  Estesos en posició supina, els peus recolzats en el banc. Girar el
  cap d’un costat a l’altre. Tractar d’aixecar-la i que el coll toqui a
  terra.
-  Estesos en posició supina i els peus recolzats al banc, col·locar
  les mans a l’esquena. Aixecar els peus del banc amunt i en
  direcció al cap, notant la pressió de l’esquena sobre les mans.
-  Asseguts al banc, amb les mans agafades a les voreres, aixecar
  els peus del terra i les mans del banc. Mantenir aquesta posició
  sense caure fins escoltar un xiulet.
-  Caminar sobre el banc davant, de costat i lateral, sense creuar
  els peus, variant els recolzaments: passes normals, llargues,
  curtes ...
-  Asseguts al banc, amb les cames flexionades i els peus recolzats
  en ell, desplaçar-se endavant ajudats de les mans.
                                      25’
Tornada a la calma:
Es formen ponts amb l’ajut de calaixos. Els ponts se situen en
cercle i els jugadors/es hauran de reptar o córrer de genolls per
sota els ponts. Guanya qui passi més ponts.
                                      15’
                                         2
   Curs d’especialització en EDUCACIÓ FÍSICA 2002/2003

SESSIÓ DE: Control i consciència corporal.
OBJECTIUS: Apreciar l’espai ocupat pel cos en diferents posicions.
MATERIAL: Bancs, calaixos ...
INSTAL·LACIÓ: Gimnàs.
NIVELL: Cicle Inicial.
Nº D’ALUMNES: 10 de 1r de Primària i 13 de 2n de Primària.
               Tercera sessió


                                   Temps
            ACTIVITATS
Escalfament:

JOC:
Un és el rei, un altre/a el segueix darrera imitant tot els gestos.
Imitar: un home pensant, un nen pensant, una nena pensant, cantant,
plorant ... comentar les diferències.                 15’
Part principal:

-  Estès en posició prona sobre el banc, desplaçar-se endavant
  ajudats per les mans.
-  Passar sobre els calaixos [] caminant endavant sense tocar-los.
-  Desplaçar-se en cursa fent zigue-zaga entre els bancs.
-  Passar per sobre els bancs realitzant dos recolzaments en cada
  banc i saltant sense fer soroll.
-  Desplaçar-se sobre el banc en quadrupèdia endavant.
                                   20’
Tornada a la calma:

JOC: “estàtues de sal”
Es fa una rotllana, tots/es agafats donant voltes. Quan el mestre/a
fa sonar el xiulet la rotllana es trenca i tothom corre fins que se
sent: “estàtues de sal”. En aquest moment tots els nens i nenes han
de quedar-se com estàtues. Quan tornin a escoltar el xiulet,
tots/es han de tornar a córrer. Llavors, han d’adoptar una posició
                                   15’
diferent a l’anterior.
                                      3
   Curs d’especialització en EDUCACIÓ FÍSICA 2002/2003SESSIÓ DE: Control i consciència corporal.
OBJECTIUS: Desenvolupament i exploració de la lateralitat.
MATERIAL: Pilotes.
INSTAL·LACIÓ: Gimnàs i pati.
NIVELL: Cicle Inicial.
Nº D’ALUMNES: 10 de 1r de Primària i 13 de 2n de Primària.
              Quarta sessió             ACTIVITATS                      Temps


Escalfament:
JOC: “El cercle”
Els nens i les nenes es col·loquen formant petits cercles en posició
boca a terra o asseguts amb les cames flexionades. Hauran de
passar la pilota amb les mans aixecant el tronc o estenent les
cames.
                                        10’
Part principal:
-  Fer botar la pilota a un senyal del mestre/a i la canviaran de mà:
  dreta, esquerra ...
-  Conduir la pilota per línies dibuixades a terra. Amb la mà dreta i
  amb la mà esquerra.
-  Per parelles es passaran la pilota segons diferents ordres que
  doni el mestre/a.
-  En grups es passaran la pilota sense deixar que s’aturi combinant
  mans i peus.
-  Circuit de conducció de pilota.
                                        30’
Tornada a la calma:
Una parella s’estira a terra, panxa enlaire. L’altre li va movent els
dits, el canell, l’avantbraç, el braça, el coll, el cap, el peu, la cama ...
Cal tenir en compte que el que està estirat no ha de fer cap força i
ha d’estar completament relaxat.                        10’
                                           4
   Curs d’especialització en EDUCACIÓ FÍSICA 2002/2003SESSIÓ DE: Control i consciència corporal.
OBJECTIUS: Comparar i desenvolupar moviments alternant la tensió i la
relaxació del cos.
MATERIAL: Cassette i música variada.
INSTAL·LACIÓ: Gimnàs i pista poliesportiva.
NIVELL: Cicle Inicial.
Nº D’ALUMNES: 10 de 1r de Primària i 13 de 2n de Primària.
              Cinquena sessió            ACTIVITATS                    Temps


Escalfament:

JOC: “ Posa volum”
Un fa ganyotes amb la cara tot expressant sensacions i el seu
company li posa la veu.
                                     10’
Part principal:

-  Al so de la música els/les alumnes es mouran i ballaran, movent
  peus i mans, per l’espai (per on vulguin i com vulguin). Quan la
  música deixi de sonar es quedaran immòbils.
-  Enumerar diferents materials i objectes característics per ser
  durs o tous i imitar-los: cotó, ferro, fusta, ninot de goma, pedra,
  goma, espuma ...                           30’
Tornada a la calma:

JOC: “Els massatgistes”
Cada grup formarà una fila; l’últim farà un massatge a qui té al seu
davant, començant pel cap i continuant pel coll, espatlles, braços,
esquena, natges, cames, peus ..., tot canviant la intensitat i la
manera de fer-ho. El que rep el massatge, ho de reproduir tant
exacte com sigui possible a l’esquena de qui té al seu davant. I així,
fina a arribar al primer. Més tard, el primer passarà ser el darrer.
                                     10’
                                        5
   Curs d’especialització en EDUCACIÓ FÍSICA 2002/2003
SESSIÓ DE: Control i consciència corporal.
OBJECTIUS: Descobrir diferents possibilitats de moviment corporal i
d’alguns segments corporals.
MATERIAL: xapes i objectes diferents.
INSTAL·LACIÓ: Gimnàs i pista poliesportiva.
NIVELL: Cicle Inicial.
Nº D’ALUMNES: 10 de 1r de Primària i 13 de 2n de Primària.
               Sisena sessió            ACTIVITATS                    Temps

Escalfament:

JOC: “Tots contra un”
Els/les alumnes estan dispersos per la pista o gimnàs. Es diu el nom
d’un/a d’ells /es i tots els/les altres el/la persegueixen. Quan estan
a punt d’agafar-lo/la, el mestre/a canvia de nom ràpidament. Si un
nen/a és agafat donarà ell/a la consigna. (Es pot dir el nom, color
roba, color del pèl ...)
                                     10’
Part principal:

-  Es col·loquen xapes formant lletres pel terra i es demana als
  nens/es que les identifiquin. Els alumnes hauran d’anar amb els
  ulls tapats.
-  Cadascun/na dels alumnes es desplaçarà per l’espai imaginant-se
  que porta un pal llarg agafat de la mà ...
-  Per parelles, un o una dibuixa amb algun dels seus segments
  corporals un número o na lletra l’altre intentarà endevinar-lo.   30’
Tornada a la calma:

-  Es col·loquen diferents objectes pel terra i els/les alumnes amb
  els ulls tancats han d’identificar de quins objectes es tracta.
                                     10’

SESSIÓ DE: Control i consciència corporal.                                        6
   Curs d’especialització en EDUCACIÓ FÍSICA 2002/2003

OBJECTIUS: Calcular distàncies amb el cos dins diferents espais motrius
per millorar la consciència corporal i reconèixer la seva segmentació.
MATERIAL: cercles, corda o banc i guix.
INSTAL·LACIÓ: Gimnàs i pista poliesportiva.
NIVELL: Cicle Inicial.
Nº D’ALUMNES: 10 de 1r de Primària i 13 de 2n de Primària.
               Setena sessió


                                   Temps
             ACTIVITATS
Escalfament:

JOC: “Peus quiets”

Part principal:                           10’

-  JOC: “ Davant per davant”
-  JOC: “ Les gallines i els cucs “
-  JOC: “ Terra, mar i aire “                    30’
Tornada a la calma:

-  JOC: “El filferro”Notes: L’explicació de cadascun dels jocs d’aquesta setena sessió
estan a l’annex de la pàgina següent.
                                   10’
* En aquesta setena sessió, totes les activitats són jocs. Aquesta sessió és
també el nexe d’unió amb la propera sessió on començarem a treballar “els
jocs per aprendre, per jugar i per gaudir”: simbòlic, cooperatiu,
tradicional, dramàtic, sensorial, perceptiu, d’oposició ...
                                      7
  Curs d’especialització en EDUCACIÓ FÍSICA 2002/2003
             AVALUACIÓ

   La tècnica que més utilitzaré per a realitzar l’avaluació final
o sumativa serà l’OBSERVACIÓ DIRECTA durant totes les
sessions, per tant, l’integraré dins les activitats d’aprenentatge.
Totes les observacions, seran anotades en petites graelles
d’observació (annex1), on també es podran escriure les
anotacions que calguin. Hi ha activitats d’avaluació que impliquen
a tot el grup classe i d’altres que es faran a nivell individual. Tota
aquesta avaluació es durà a terme un cop acabades aquestes 7
sessions de control i consciència corporal.
*Bibliografia:
Les graelles d’observació estan tretes d’un Grup de treball del
Vallès Oriental: L’AVALUACIÓ EN L’EDUCACIÓ FÍSICA. Cicle
Inicial. Components: Elisabet Arenas i Vigo, Dolors Berenguer i
Romans, Núria Casellas i López, José Manuel González i López,
Carme Laporta i Ocaña i Carles Viñallonga i Moré.

   A nivell individual i pel que fa referència a les actituds
avaluaré l’interès i la motivació, iniciativa, atenció, perseverància,
acceptació dels companys/es i el paper dins el grup classe.
   A nivell de grup avaluaré a nivell actitudinal, la participació
general en les activitats i la dinàmica de grup: cohesió i el treball
en grup.
   Pel que fa referència als procediments: ordre i cura del
material, saber descansar i relaxar-se, saber posar atenció en
allò que es fa, creativitat i la capacitat de coordinació i equilibri.
   Pel que fa referència als conceptes: Denominació de les
diferents parts del cos segons els ítems treballats, davant-
darrera, dreta-esquerra, amunt-avall ...
Comprensió dels termes de lloc, temps, formes i desplaçaments.
                                   8
                                       EDUCACIÓ FÍSICA

                                          CONTROL I CONSCIÈNCIA CORPORAL
      OBJECTIUS                                           CONTINGUTS

OBJECTIUS                 ACTITUDS                  PROCEDIMENTS              CONCEPTES              Activitats
DIDÀCTICS                                                                            complementàries
.Discriminar   estímuls   visuals,  - Reconeixement i apreciació de les    - Utilització dels sentits en      - Control i consciència corporal.  - Identificar les parts del cos que
auditius i tàctils que condicionin el   pròpies possibilitats de moviment.     l’organització del moviment                         es mouen: canells, coll, cames ...
moviment.                                      corporal.
.Comprovar la mobilitat de les      - Comportament organitzat en les      - Mobilització de les diferents     - Organització de l’espai i del   - Localitzar les parts dels cos
diferents articulacions.         activitats motrius.            parts del cos.             temps.               d’altres companys/es.
.Experimentar tots els possibles     - Gust en la realització de les      - Contrast de postures corporals en                     - Moure lliurement diferents parts
moviments dels diferents segments     activitats físiques.            vertical i en horitzontal.                         del cos.
corporals.                - Cura i respecte vers el propi cos i   - Comparació de postures
.Contrastar   postures  postures   el dels altres.              equilibrades i desequilibrades.
corporals en vertical i horitzontal.   - Interès per complir les normes      - Execució de moviments de                         - Llançar objectes amb una mà i una
.Comparar postures equilibrades i     d’higiene.                 bilateralitat.                               altra.
desequilibrades.             - Acceptació i respecte a la        - Independència dels segments                        - Col·locar-se a la dreta i a
.Realitzar moviments amb els dos     diversitat física, d’opinió i d’acció.   corporals en relació amb el tot                       l’esquerra dels companys/es.
costats del cos.                                   corporal.
.Observar la respiració després d’un                         - Experimentació de la tensió i
esforç.                                       distensió muscular.
.Incrementar la tensió muscular en                          - Experimentació de la contracció i
diferents parts del cos.                               la relaxació global.
.Passar ràpidament del repòs al
                                           - Adopció de la immobilitat
moviment, i a l’inrevés.                               corporal.
.Apreciar l’espai ocupat pel cos en
                                           - Pas del moviment al repòs i a
diferents posicions.
                                           l’inrevés.
.Utilitzar pel moviment corporal les
                                           - Apreciació de l’espai corporal.
nocions   d’orientació   espacial
                                           - Identificació de la direccionalitat
combinant-les entre elles.
                                           en els desplaçaments.
.Explorar espais mitjançant el
                                           - Situació del propi cos en funció de                    - Reconèixer la situació del cos
moviment.
                                           nocions de dins/fora,                            respecte a un objecte.
.Contrastar moviments lents i
                                           davant/darrere, damunt/sota ...
moviments ràpids fets amb el cos.
                                                                                                    9
          EDUCACIÓ FÍSICA


     ANNEX 1. Graelles d’avaluació.
    CONTROL I CONSCIÈNCIA CORPORAL

1. Temps:

            Es    Segueix el
           desplaça  ritme amb
Núm.   Alumnes  seguint el  diferents  Observacions  Valoració
           ritme    segments
                  corporal
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
...
Llegenda: B = Bé / M = Malament
Si una de les dues proves és incorrecte la
valoració global serà incorrecte.
                                  11
                               EDUCACIÓ FÍSICA2. Esquema Corporal:

Nº  alumnes                                                            Observacions Valo
                 barbeta
                                                                         ració
                                        esquena
                                   espatlla
                                                         turmell
            galtes
                                                              talons
                          canell
                                                    genoll
                      celles
        front
                                                cuixa
                               colze
                                                                         glob
                                             pit
                                                                         al
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
...
Llegenda: B=Bé / M=Malament. Bé= 12 o 13 encerts Malament= 11 o menys encerts.
                                                                          12
                    EDUCACIÓ FÍSICA

3. To muscular:

 Nº    Alumnes    A    B   Valoració 1    C  Valoració 2  Observacions  Valoració
                                               global
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
.../...

Llegenda:
Proves: S/N = Sí – No
Valoració 1 i 2 : Sí+Sí=Bé / Sí+No= Malament.
Valoració Global: Bé+Bé=Bé / Bé+Malament=Malament.

A: desplaçament amb baix to muscular “ Blandiblú ”
B: desplaçament amb alt to muscular “ Robot”
C: Actitud relaxada (tranquil/a i en silenci durant +/- 30”)
                                                  13
                 EDUCACIÓ FÍSICA

 Nº    alumnes  enrrera/  Davant/dreta  Dins/amunt  Fora/avall  observacions  Valoració
           esquerra                              global
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
.../...

Llegenda:
Proves: S/N = Sí – No
Valoració global: Bé=3-4 encerts Malament= menys de 3 encerts
Nota: l’ordre 1 és referent al cos i l’ordre 2 és refernt a l’objecte.                                                 14
               EDUCACIÓ FÍSICA

5.Equilibri:

   Nº     Alumne  Té bon equilibri No té un bon     Té un bon    No té un bon
               estàtic   equilibri estàtic equilibri dinàmic equilibri dinàmic
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
.../...

Llegenda:
Senyalar amb un “X” aquell ítem que correspongui amb la seva realització.
Vaolració: Tots Bé=Bé/ 1 regular i altres Bé=Bé/ 2 Malament=Malament.


                                               15
                                                Nº
                                          8
                                          7
                                          6
                                          5
                                          4
                                          3
                                          2
                                          1
                                        .../...
                                              Alumnes
                                             Segur de si
                                              mateix
   durant tot el curs.
                                             Respecte els
                                               altres                                             Compleix les
                                              normes
                                              d’higiene
                                                     6. Actituds, Valors i normes:
                                               Evita
                                             situacions de
                                                risc


                                              Paricipa
                                              activament                                               Manté
                                             l’entorn net                                             Respecte els
                                               hàbits
                                             d’ordre de la
                                                                     EDUCACIÓ FÍSICA
                                               sessió

                                              S’esforça
                                              Endreça el
                                              material                                             Respecta el
                                              material                                             Observacions
                                              Valoració
                                              global
   * Aquesta graella serveix també de resum de totes les observacions fetes
16

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:60
posted:7/3/2011
language:Catalan
pages:16