Docstoc

TRANSGAS - Alberta Economic Development meeting Prague_ 24th

Document Sample
TRANSGAS - Alberta Economic Development meeting Prague_ 24th Powered By Docstoc
					Kapitálové účasti v RDS v roce 2003
Transgas je důležitou částí mezinárodního portfolia
     RWE AG v oblasti nákupu plynu


           Nákupní portfolio RWE AG

               RWE GAS AG                Norští producenti
                                       7%


                  Thyssengas
          WFG

                              Transgas
                        26%
                              9,8 bcm
      Consolidated
     shareholdings of                        Gazexport
       RWEGas                            19 %

           RWE Power          Innogy
                  Innogy    (Power
                 (Downstream)  Plants)
  Postup otevírání trhu plynem v ČR
    podle zákona č. 458/20002002 2003 2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Žádní      Od 1. ledna 2005  Od 1. srpna 2008
oprávnění
         28% trhu      33% trhu
zákazníci
Prodej konečným zákazníkům
   v roce 1995 - 2002
Primární energetické zdroje
  v roce 1995 - 2001
 Postup otevírání trhu plynem v ČR
 dle novely směrnice Sm/98/30/EU2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010   2011


 Oprávněnými      Oprávněnými zákazníky
 zákazníky budou    budou všichni odběratelé
 všichni, kromě
 domácností
 1.7.2004       1.7.2007
Vývoj emisí hlavních znečišťujících
 složek v ČR v období 1990-2001
Produkce emisí znečišťujících látek
     v roce 2000

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:7/2/2011
language:Czech
pages:8