Imprès de vinculació by PaulMellor

VIEWS: 8 PAGES: 5

									                                                                           IMPRÈS DE VINCULACIÓ
                                                                                ENTRE CLUBS


                             C
                             L   El Club                                                        vincula al seu
                             U
                             B   equip sènior                                                     participant a la

                             “A”   competició de

                             amb el
                             C
                             L   Equip sènior                                                           del
                             U
                             B   Club                                                         participant a la

                             “B”   competició de

                             i declaren vinculats als següents jugadors, amb llicència per a l’equip descrit en el Club “B”, els quals donen
                             la seva conformitat

                                                                                    SIGNATURA JUGADOR
                                         NOM I COGNOMS DEL JUGADOR                    DNI        DONANT LA CONFORMITAT
                             Aquesta vinculació és per a tota la temporada                –
                             A                              ,a           d’                     del 20

                             Pel club “A”                               Pel club “B”
                             Sr.                                    Sr.
1/5 - IMPRÈS PER A LA FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL
                             Càrrec Directiu                              Càrrec Directiu


                                       V. i P.              AUTORITZADA LA VINCULACIÓ                   V. i P.
                               FEDERACIÓ TERRITORIAL DEL CLUB “A”      FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL         FEDERACIÓ TERRITORIAL DEL CLUB “B”
                                    signatura i segell              signatura i segell                signatura i segell
                             Nota:  Per a l’alineació d’aquests jugadors amb el club “A” serà imprescindible presentar aquest imprès degudament omplenat acompanyat de
                                 la fotocòpia de les llicències d’aquests jugadors amb el club “B”.
                                 En el columnat “Drets de Formació” indicar A o B, segons sigui el club a que pertanyin els drets de Formació.
                             Tots els afectats poden exercitar el dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació enviant un escrit juntament amb una fotocopia del seu DNI
                             a l’Assessoria Jurídica de la FCBQ amb domicili a Barcelona, Rambla Guipúscoa, 27 (08018).
                                                              IMPRÈS DE VINCULACIÓ
                                                                   ENTRE CLUBS


                C
                L   El Club                                                        vincula al seu
                U
                B   equip sènior                                                     participant a la

                “A”   competició de

                amb el
                C
                L   Equip sènior                                                           del
                U
                B   Club                                                         participant a la

                “B”   competició de

                i declaren vinculats als següents jugadors, amb llicència per a l’equip descrit en el Club “B”, els quals donen
                la seva conformitat

                                                                       SIGNATURA JUGADOR
                            NOM I COGNOMS DEL JUGADOR                    DNI        DONANT LA CONFORMITAT
                Aquesta vinculació és per a tota la temporada                –
                A                              ,a           d’                     del 20

                Pel club “A”                               Pel club “B”
                Sr.                                    Sr.

                Càrrec Directiu                              Càrrec Directiu


                          V. i P.              AUTORITZADA LA VINCULACIÓ                   V. i P.
                  FEDERACIÓ TERRITORIAL DEL CLUB “A”      FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL         FEDERACIÓ TERRITORIAL DEL CLUB “B”
                       signatura i segell              signatura i segell                signatura i segell
2/5 - IMPRÈS PER AL CLUB “A”
                Nota:  Per a l’alineació d’aquests jugadors amb el club “A” serà imprescindible presentar aquest imprès degudament omplenat acompanyat de
                    la fotocòpia de les llicències d’aquests jugadors amb el club “B”.
                    En el columnat “Drets de Formació” indicar A o B, segons sigui el club a que pertanyin els drets de Formació.
                Tots els afectats poden exercitar el dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació enviant un escrit juntament amb una fotocopia del seu DNI
                a l’Assessoria Jurídica de la FCBQ amb domicili a Barcelona, Rambla Guipúscoa, 27 (08018).
                                                              IMPRÈS DE VINCULACIÓ
                                                                   ENTRE CLUBS


                C
                L   El Club                                                        vincula al seu
                U
                B   equip sènior                                                     participant a la

                “A”   competició de

                amb el
                C
                L   Equip sènior                                                           del
                U
                B   Club                                                         participant a la

                “B”   competició de

                i declaren vinculats als següents jugadors, amb llicència per a l’equip descrit en el Club “B”, els quals donen
                la seva conformitat

                                                                       SIGNATURA JUGADOR
                            NOM I COGNOMS DEL JUGADOR                    DNI        DONANT LA CONFORMITAT
                Aquesta vinculació és per a tota la temporada                –
                A                              ,a           d’                     del 20

                Pel club “A”                               Pel club “B”
                Sr.                                    Sr.

                Càrrec Directiu                              Càrrec Directiu


                          V. i P.              AUTORITZADA LA VINCULACIÓ                   V. i P.
                  FEDERACIÓ TERRITORIAL DEL CLUB “A”      FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL         FEDERACIÓ TERRITORIAL DEL CLUB “B”
                       signatura i segell              signatura i segell                signatura i segell
3/5 - IMPRÈS PER AL CLUB “B”
                Nota:  Per a l’alineació d’aquests jugadors amb el club “A” serà imprescindible presentar aquest imprès degudament omplenat acompanyat de
                    la fotocòpia de les llicències d’aquests jugadors amb el club “B”.
                    En el columnat “Drets de Formació” indicar A o B, segons sigui el club a que pertanyin els drets de Formació.
                Tots els afectats poden exercitar el dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació enviant un escrit juntament amb una fotocopia del seu DNI
                a l’Assessoria Jurídica de la FCBQ amb domicili a Barcelona, Rambla Guipúscoa, 27 (08018).
                                                                            IMPRÈS DE VINCULACIÓ
                                                                                 ENTRE CLUBS


                              C
                              L   El Club                                                        vincula al seu
                              U
                              B   equip sènior                                                     participant a la

                              “A”   competició de

                              amb el
                              C
                              L   Equip sènior                                                           del
                              U
                              B   Club                                                         participant a la

                              “B”   competició de

                              i declaren vinculats als següents jugadors, amb llicència per a l’equip descrit en el Club “B”, els quals donen
                              la seva conformitat

                                                                                     SIGNATURA JUGADOR
                                          NOM I COGNOMS DEL JUGADOR                    DNI        DONANT LA CONFORMITAT
                              Aquesta vinculació és per a tota la temporada                –
                              A                              ,a           d’                     del 20

                              Pel club “A”                               Pel club “B”
                              Sr.                                    Sr.

                              Càrrec Directiu                              Càrrec Directiu
4/5 - IMPRÈS PER A LA FEDERACIÓ TERRITORIAL DEL CLUB “A”
                                        V. i P.              AUTORITZADA LA VINCULACIÓ                   V. i P.
                                FEDERACIÓ TERRITORIAL DEL CLUB “A”      FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL         FEDERACIÓ TERRITORIAL DEL CLUB “B”
                                     signatura i segell              signatura i segell                signatura i segell
                              Nota:  Per a l’alineació d’aquests jugadors amb el club “A” serà imprescindible presentar aquest imprès degudament omplenat acompanyat de
                                  la fotocòpia de les llicències d’aquests jugadors amb el club “B”.
                                  En el columnat “Drets de Formació” indicar A o B, segons sigui el club a que pertanyin els drets de Formació.
                              Tots els afectats poden exercitar el dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació enviant un escrit juntament amb una fotocopia del seu DNI
                              a l’Assessoria Jurídica de la FCBQ amb domicili a Barcelona, Rambla Guipúscoa, 27 (08018).
                                                                            IMPRÈS DE VINCULACIÓ
                                                                                 ENTRE CLUBS


                              C
                              L   El Club                                                        vincula al seu
                              U
                              B   equip sènior                                                     participant a la

                              “A”   competició de

                              amb el
                              C
                              L   Equip sènior                                                           del
                              U
                              B   Club                                                         participant a la

                              “B”   competició de

                              i declaren vinculats als següents jugadors, amb llicència per a l’equip descrit en el Club “B”, els quals donen
                              la seva conformitat

                                                                                     SIGNATURA JUGADOR
                                          NOM I COGNOMS DEL JUGADOR                    DNI        DONANT LA CONFORMITAT
                              Aquesta vinculació és per a tota la temporada                –
                              A                              ,a           d’                     del 20

                              Pel club “A”                               Pel club “B”
                              Sr.                                    Sr.

                              Càrrec Directiu                              Càrrec Directiu
5/5 - IMPRÈS PER A LA FEDERACIÓ TERRITORIAL DEL CLUB “B”
                                        V. i P.              AUTORITZADA LA VINCULACIÓ                   V. i P.
                                FEDERACIÓ TERRITORIAL DEL CLUB “A”      FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL         FEDERACIÓ TERRITORIAL DEL CLUB “B”
                                     signatura i segell              signatura i segell                signatura i segell
                              Nota:  Per a l’alineació d’aquests jugadors amb el club “A” serà imprescindible presentar aquest imprès degudament omplenat acompanyat de
                                  la fotocòpia de les llicències d’aquests jugadors amb el club “B”.
                                  En el columnat “Drets de Formació” indicar A o B, segons sigui el club a que pertanyin els drets de Formació.
                              Tots els afectats poden exercitar el dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació enviant un escrit juntament amb una fotocopia del seu DNI
                              a l’Assessoria Jurídica de la FCBQ amb domicili a Barcelona, Rambla Guipúscoa, 27 (08018).

								
To top